Sei sulla pagina 1di 6

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/1
Ruj. Kami : .
Tarikh : 18 November 2018

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Tuan,

MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL. 1 /(2019)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan


berikut :

Tarikh :16 Januari 2019

Masa :2.00 petang

Tempat :Bilik ’War Room’

Pengerusi :Pn. Najihah binti Nazri

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Perutusan Pengerusi


3.2. Pengesahan minit mesyuarat yang lalu
3.3. Fokus Mesyuarat
3.4. Hal-hal lain
3.5. Penutup

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

”SEHATI SEJIWA”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

........................................................
(MOHD NIZAM B. ABD. RAHMAN)

*Surat ini tidak perlu ada no. PK, header dan footer.
PK 07/2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

SENARAI KEHADIRAN

MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL. 1 /(2018)

Tarikh : 16 Januari 2019 Masa : 2.00 petang


Tempat : Bilik ’War Room’
Pengerusi : Pn. Najihah binti Nazri

Bi
Nama T/tangan Bil Nama T/tangan
l
1 Najihah Nazri 16
2 Mohamad Nor Mohamed 17
3 Siti Khadijah Hashim 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
1
25
0
1
26
1
12 27
13 28
14 29
15 30
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)

TURUT HADIR
1 3
2 4

TIDAK HADIR
Bi
Nama Catatan Bil Nama Catatan
l
1 4
2 5
3 6

URUS SETIA
Bi
Nama Catatan Bil Nama Catatan
l
1 2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMBUT

MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL 4 /(2019)

Tarikh : 18 November 2019

Masa : 12.30 tengahari

Tempat : Bilik Guru SK Gembut

Pengerusi : Najihah binti Nazri

Kehadiran(Bilangan) : 4

Turut Hadir (Jika ada) : -

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Ketua Panitia, Pn.Najihah Nazri mengucapkan terima kasih kepada semua ahli
panitia Sejarah kerana menghadiri Mesyuarat Kali Ke-4 bagi sesi persekolahan 2019.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh En. Mohamad Nor b. Mohamed
Disokong untuk pengesahan oleh Pn. Khadijah bt. Hashim

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
3.1.Pn. Najihah Nazri telah memaklumkan semua murid Tahun 6 dan Tahun 5 telah
berjaya menghantar Kajian Kes Sejarah dalam masa yang ditetapkan. Manakala bagi
Tahun 4, sebilangan kecil masih tidak menghantar. Bagaimanapun, persetujuan
antara guru yang mengajar dan Ketua Panitia untuk mengikut disiplin pemarkahan
yang telah ditetapkan dalam mesyuarat iaitu 60:40 (markahh pentaksiran / markah
kajian kes)
Tindakan:
Makluman

4 PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA (JIKA ADA) / FOKUS MESYUARAT


4.1.Analisa Keputusan Pentaksiran Akhir Tahun 2019.Semua guru yang mengajar
Sejarah diingatkan supaya membuat tindakan susulan untuk tahun hadapan sebaik
sahaja analisa pentaksiran diteliti.
Tindakan: Makluman

4.2.Semakan semula perancangan taktikal 2019 dan program peningkatan akademik


2019.
Tindakan: Makluman

4.3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah


4.3.1 Kajian Kes telah selesai dan markah telah pun diberikan.
4.3.2 Bagi tahun 2020, adalah diharapkan guru yang mengajar perlu lebih tegas

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

agar semua murid dapat menyelesaikan Kajian Kes dalam tempoh masa
yang ditetapkan.
4.3.3 Semua murid perlu membuat Kajian Kes mengikut panduan yang
ditetapkan.
Tindakan: Makluman

4.4 Penggunaan Buku Rujukan dan Buku Aktiviti bagi sesi persekolahan 2019.
4.4.1 Guru-guru boleh ke bilik GPK1 untuk melihat contoh buku-buku
rujukan dan mengambilnya sebagai rujukan akan datang.
Tindakan : Makluman

5 HAL-HAL LAIN
5.1. Persediaan bagi sesi persekolahan 2020
5.1.1 Setelah mendapat maklumat kelas-kelas yang perlu diajar, semua guru
yang terlibat perlu menyediakan DSKP dan Rancangan Tahunan seperti tahun-
tahun yang lalu dan memberikan satu salinan untuk dimasukkan ke dalam Fail
Panitia.
Tindakan: Makluman

5.2 Bajet perbelanjaan panitia akan disediakan oleh Ketua Panitia. Jika terdapat
mana-mana guru yang memerlukan bahan-bahan tertentu boleh maklumkan pada
awal tahun hadapan bagi memudahkan urusan pesanan pembelian.
Tindakan : Makluman

6 PENUTUP
6.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.45 petang

Disediakan oleh,

SITI KHADIJAH HASHIM


Urusetia,
Mesyuarat Panitia Sejarah kali ke 4

Tarikh : 21 November 2019

* Minit mesyuarat tidak perlu ada tanda tangan, no. PK, header dan footer.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMBUT

MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL 3 /(2019)

Tarikh : 10 Oktober 2019

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Guru SK Gembut

Pengerusi : Najihah binti Nazri

Kehadiran(Bilangan) : 3

Turut Hadir (Jika ada) : -

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Ketua Panitia, Pn.Najihah Nazri mengucapkan terima kasih kepada semua ahli
panitia Sejarah kerana menghadiri Mesyuarat Kali Ke-3 bagi sesi persekolahan 2019.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh Pn. Siti Khadijah Hashim
Disokong untuk pengesahan oleh En. Mohamad Nor Mohamed.

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
-

4 PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA (JIKA ADA) / FOKUS MESYUARAT


4.1.Pengagihan bina soalan Sejarah untuk Pentaksiran Akhir Tahun.
Tahun 4: Pn. Najihah Nazri
Tahun 5: En. Mohamad Nor Mohamed
Tahun 6: Pn. Najihah Nazri
Tindakan:
Makluman

4.2.Pemberian markah bagi Pentaksiran Akhir Tahun adalah 60% bertulis manakala
40% dari bahan buku skrap. .
Tindakan: Makluman

4.3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah


4.3.1 Guru-guru Sejarah perlu mengemaskini borang transit PBD dan masih boleh
menjalankan PBD di dalam kelas.
4.3.2 Kemasukan data PBD perlu diselesaikan sebelum 1 November dan maklumkan
kepada Penyelaras PBD
Tindakan: Makluman

5 HAL-HAL LAIN

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

7 PENUTUP
6.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.40 pagi.

Disediakan oleh,

SITI KHADIJAH HASHIM


Urusetia,
Mesyuarat Panitia Sejarah kali ke 3

Tarikh : 15 Oktober 2019

* Minit mesyuarat tidak perlu ada tanda tangan, no. PK, header dan footer.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00