Sei sulla pagina 1di 6

Latihan 11.

3 Jenis Keimunan
Soalan objektif.

1. Bagaimanakah keimunan pasif semula jadi diperolehi?


A Melalui suntikan

B Suntikan antiserum

C Sembuh daripada penyakit

D Melalui plasenta

2. Bagaimanakan keimunan aktif semula jadi diperolehi?


A Penyusuan ibu

B Suntikan antiserum

C Melalui pemvaksinan

D Sembuh daripada jangkitan penyakit

3. Immunisasi yang manakah akan diberi kepada seseorang yang menghidap penyakit tetanus
yang disebabkan oleh Clostridium tetani?
A Keimunan aktif semula jadi

B Keimunan aktif buatan

C Keimunan pasif semula jadi

D Keimunan pasif buatan

4. Antara yang berikut, yang manakah memberikan keimunan terhadap jangkitan patogen untuk
tempoh yang paling lama?
A Keimunan aktif semula jadi

B Keimunan aktif buatan

C Keimunan pasif semula jadi

D Keimunan pasif buatan


5. Maklumat berikut adalah mengenai cara-cara memperolehi keimunan.
P: Menghasilkan sel memori selepas jangkitan patogen

Q: Menghasilkan sel memori selepas disuntik dengan bakteria mati

R: Suntikan antibodi

S: Menerima antibodi melalui susu ibu

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jenis keimunan yang betul?
Keimunan aktif

Semula jadi Buatan

A P R

B P Q

C R S

D Q R

6. Rajah 1 menunjukkan graf perubahan aras antibodi dalam badan seseorang yang telah
menjalani rawatan setelah menghidap suatu penyakit.

Antara yang berikut, yang manakah mencirikan jenis keimunan yang ditunjukkan dalam
Rajah 1?
I Tempoh keimunan sementara

II Kesan suntikan antiserum

III Kesan suntikan vaksin

IV Tempoh keimunan kekal lama

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


7. Sepasang suami isteri baru sahaja menimang cahaya mata. Mereka menolak pemvaksinan
terhadap bayi mereka.
Bagaimanakan pasangan tersebut dapat diyakinkan untuk mendapatkan pemvaksinan bagi
bayi mereka?
I Pemvaksinan membolehkan sel darah putih bayi menghasilkan antibodi terhadap
patogen tertentu

II Antibodi yang terhasil akan kekal di dalam aliran darah bayi

III Pemvaksinan dapat melindungi bayi daripada semua jenis jangkitan patogen

IV Vaksin yang disuntik mengandungi antibodi terpilih untuk melindungi daripada


jangkitan patogen

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

8. Rajah 2 menunjukkan aras antibodi dalam darah pesakit selepas memperolehi immunisasi.

Yang manakah berikut benar tentang keimunan tersebut?


A Ia memberikan perlindungan jangka panjang

B Ia memberikan keimunan segera bagi melawan sesuatu panyakit

C Vaksin disuntik ke dalam badan pasakit

D Sel darah putih dirangsang bagi menghasilkan antibodi

Soalan struktur.
1. Graf dalam Rajah 1.1 menunjukkan hubungan antara kepekatan antibodi dalam darah
seorang individu selepas pemvaksinan melawan masa. Pemvaksinan diberikan pada masa
T1 dan kemudian pada masa T2.

a. Namakan barisan pertahanan badan yang terlibat.

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

b. (i) Vaksin dihasilkan daripada virus mati atau yang telah dilemahkan.
Mengapakah virus yang telah dilemahkan digunakan dalam pemvaksinan?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(ii) Apakah yang mencetuskan penghasilan antibodi antara tempoh masa T0 - T1?

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

c. (i) Mengapakah kepekatan antibodi dalam darah meningkat dengan pantas selepas
pemvaksinan kali kedua?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(ii) Cadangan dua kelebihan pemvaksinan kedua pada masa T2.


……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

d. Rajah 1.2 menunjukkan gerak balas limfosit B terhadap antigen spesifik sejenis
bakteria.

(i) Pendedahan limfosit B kepada antigen bakteria merangsang limfosit untuk


menghasilkan sel X dan sel Y.
Namakan sel X dan sel Y.

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(ii) Sel X yang menghasilkan antibodi mempunyai saiz yang lebih besar daripada sel
limfosit B. Cadangkan satu kelebihan saiz sel X yang lebih besar.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan dua kaedah bagaimana bayi memperolehi keimunan terhadap


penyakit.
Banding keimunan yang diperoleh oleh bayi melalui dua kaedah ini.

Persamaan

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Perbazaaan
Kaedah 1 Kaedah 2

[10 markah]