Sei sulla pagina 1di 8

SMK DATO’ONN

JALAN SAN PENG, 55200 KUALA LUMPUR

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI

PERMAINAN
PETANQUE
PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2019
(Individu dan Berpasukan)

BILANGAN
BIL PESERTA PENCAPAIAN
NAMA PROGRAM/ PERTANDINGAN PERINGKAT
. L P JOHAN KEDUA KETIGA LAIN-LAIN

1
2
3
4
5

JADUAL HEADCOUNT GRED PURATA SEKOLAH (GPS)


Dan KEHADIRAN MURID KOKURIKULUM 2019

Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan


Tahun GPS % Kehadiran
Murid A B C D E
TOV
2019
ETR

2
PELAN TAKTIKAL TAHUN 2019
PERMAINAN PETANQUE

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Pelan Indikator
Kos/ Pelan
Bil. Taktikal Objektif Tanggungjawab Sasaran Tempoh Pencapaian TOV ETR
Sumber Kontigensi
(Program) (KPI)

Meningkatkan tahap Pemain RM300.00 Tahap


4 hari/ Jurulatih
Kem Bakat kejayaan dalam Guru penasihat & Petanque peruntukan kejayaan
1 Feb dan Gantian yang
Petanque pertandingan yang jurulatih sekolah yang kokurikulum dalam 3 unit
dipilih Mac berkaliber
disertai /dana PIBG kokurikulum
Program
Bersama Meningkatkan peratus Setiap
Jurulatihan murid yang mendapat Semua ahli Sabtu & RM100.00 Peratus
Jurulatih
Petanque sekurang-kurangnya Guru penasihat & Petanque Ahad peruntukan murid yang
2 Gantian yang
(Mencungkil Gred C dalam jurulatih (pagi & (Bulan Sukan/dana mendapat
berkaliber
Bakat penilaian petang) April - PIBG gred A, B, C
Permain kokurikulum Nov)
Petanque)
Semua ahli 1 hari RM100.00
Klinik Meningkatkan peratus Peratus Jurulatih
Guru penasihat & Petanque (Feb peruntukan
3 Permainan kehadiran murid ke kehadiran Gantian yang
jurulatih (pagi & hingga Sukan/dana
Petanque aktiviti kokurikulum murid berkaliber
petang) Mac) PIBG
Pertandingan Meningkatkan Gred Semua murid RM200.00
Petanque Purata Sekolah dalam SMK DO 5 hari / peruntukan Gred purata
4 Guru penasihat Mini Sukan
Peringkat pencapaian (pagi & Julai kokurikulum sekolah
Sekolah kokurikulum petang) /dana PIBG

3
PELAN OPERASI 1 : PETANQUE

Nama Program Kem Bakat Petanque

Objektif Meningkatkan tahap kejayaan dalam pertandingan yang disertai


Tempoh 4 hari / Februari & Mar
Kumpulan Sasaran Pemain Petanque sekolah yang dipilih

Guru Terlibat Guru penasihat Petanque


Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Surat-menyurat
3. Pengesahan Kehadiran Jurulatih melalui telefon
4. Surat Kebenaran Ibu Bapa
5. Menyediakan tempat, sijil dan peralatan
6. Pelaksanaan program
7. Penilaian / Post Mortem
Kekangan Sebelum :
Semasa :
Selepas :
Pemantauan PK KOKO

Penilaian GP

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

4
PELAN OPERASI 2 : PETANQUE

Nama Program Program Bersama Jurulatihan Petanque

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam penilaian kokurikulum
Setiap hari Sabtu & Ahad (Bulan April hingga November)
Tempoh
Kumpulan Sasaran Semua ahli Petanque (pagi & petang)

Guru Terlibat Guru penasihat Petanque


Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Surat-menyurat
3. Pengesahan Kehadiran Jurulatih melalui telefon
4. Surat Kebenaran Ibu Bapa
5. Jadual program dan latihan
6. Menyediakan insentif kepada jurulatih
7. Menyediakan tempat, sijil dan peralatan
8. Pelaksanaan program
9. Penilaian / Post Mortem
Kekangan Sebelum :
Semasa :
Selepas :
Pemantauan PK KOKO

Penilaian GP

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

5
PELAN OPERASI 3 : PETANQUE

Nama Program Klinik Permainan Petanque

Objektif Meningkatkan peratus kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum


Setiap hari Rabu (Bulan Februari hingga Mac)
Tempoh
Kumpulan Sasaran Semua ahli Petanque (pagi & petang)

Guru Terlibat Guru penasihat Petanque


Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Surat-menyurat
3. Pengesahan Kehadiran Jurulatih melalui telefon
4. Surat Kebenaran Ibu Bapa
5. Jadual program dan latihan
6. Menyediakan insentif kepada jurulatih
7. Menyediakan tempat, sijil dan peralatan
8. Pelaksanaan program
9. Penilaian / Post Mortem
Kekangan Sebelum :
Semasa :
Selepas :
Pemantauan PK KOKO

Penilaian GP

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

6
PELAN OPERASI 4 : PETANQUE

Nama Program Pertandingan Triple Petanque Peringkat Sekolah

Objektif Meningkatkan Gred Purata Sekolah dalam pencapaian kokurikulum


5 hari / Julai
Tempoh
Kumpulan Sasaran Semua murid SMKDO (pagi & petang)

Guru Terlibat Guru penasihat Petanque


Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Surat-menyurat
3. Mempromosikan karnival
4. Pengesahan penyertaan pelajar
5. Taklimat kepada pelajar
6. Menyediakan tempat, sijil dan peralatan
7. Pelaksanaan program
8. Penilaian / Post Mortem
Kekangan Sebelum :
Semasa :
Selepas :
Pemantauan PK KOKO

Penilaian GP

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

7
SMK DATO’ ONN

CARTA GANTT PERANCANGAN PERMAINAN PETANQUE 2019

BI MA OGO NO
AKTIVITI JAN FEB APR MEI JUN JUL SEPT OKT DIS
L C S V
1 Pendaftaran Unit Kokurikulum X
2 Mesyuarat Agung Tahunan X
3 Aktiviti mingguan Petanque X X X X X X X X X X
4 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum X X X X X X X X X
5 Kursus Kepimpinan Kokurikulum X
6 Klinik Permainan Petanque X X
7 Pemilihan Pasukan Sekolah X
8 Latihan Permainan (kumpulan elit) X X X
9 Kem Bakat Petanque X X
10 Pertandingan Triple Petanque Peringkat Sek X
11 Hari Anugerah Kokurikulum X
12 Penilaian Kokurikulum/ PAJSK X X
Latihan Pra Musim Pasukan Sekolah/
13 X X X X X X X X
Program Bersama Jurulatih Petanque

Disediakan oleh:

………………………………….
( YEAP CHYE FHERN )
Ketua Guru Penasihat Petanque
8