Sei sulla pagina 1di 18

SMK DATO’ONN

JALAN SAN PENG,55200 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK
PENGURUSAN KOKURIKULUM
TAHUN 2019 - 2020

PETANQUE
VISI, MISI, MATLAMAT DAN OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM

VISI
Menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang cemerlang dan berkualiti menjelang 2020 melalui aktiviti kokurikulum.

MISI
Melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dalam bidang kokurikulum dan mempunyai kualiti kepimpinan yang cemerlang.

MATLAMAT
Memperseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani pelajar.
Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.
Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan pelajar.
Mengisi masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta membina kesihatan dan kesejahteraan diri.
Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyertaan dan pemupukan nilai serta sikap positif selaras dengan FalsafahPendidikanNegara.
Mengukuhkan dan memperkayakan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta meluaskan pengalaman pelajardalam bidang tertentu.
Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan pelajar.
Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat.

OBJEKTIF
Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada
diri, sekolah,masyarakat dan negara.
Menjadikan sekolah terkenal dan cemerlang dalam bidang kokurikulum di peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
dalam jangka masa tiga tahun akan datang.
Melahirkan seberapa ramai yang boleh pelajar yang serba boleh, aktif, bijak dan berakhlak mulia
Mempelbagaikan aktiviti "BERSAMA MASYARAKAT" demi kemajuan sekolah dan masyarakat setempat.
Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan
kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.
Melalui aktiviti kokurikulum, dapat melahirkan pelajar yang sihat, berketrampilan dan mempunyai daya kepimpinan yangtinggi.
Mewujudkan etos sekolah dalam bidang kokurikulum supaya ia dapat menjadi kebanggaan seluruh warga SMK Dato' Onn

2
PERMAINAN PETANQUE SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ ONN

LATAR BELAKANG
Permainan sukan Petanque SMK Dato' Onn pernah ditubuhkan pada tahun 2015. Akan tetapi permainan Petanque dihentikan pada tahun
2016 hingga 2018 dan hanya merupakan satu aktiviti di bawah koperasi sekolah. Pada tahun 2019, permainan Petanque ditubuh semula atas
permintaan guru dan telah menjadi sebahagian identiti dan lambang kebanggaan warga sekolah. Permainan sukan Petanque dipimpin oleh
Pn Yeap Chye Fhern bagi sesi pagi dan Pn Nur Ibtisam Binti Muhamad bagi sesi petang. Ahli Permainan sukan Petanque secara amnya
terdiri daripada murid-murid dari SMK Dato’ Onn. Sebahagian daripada ahli mempunyai pengetahuan asas dan pengalaman mengenai hal-
hal berkaitan sukan Petanque ini.

Pencapaian Permainan sukan Petanque SMK Dato' Onn pada tiga tahun kebelakangan ini adalah semakin meningkat walaupun hanya
merupakan salah satu aktiviti di bawah koperasi sekolah. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk melonjakkan
pencapaian sukan Petanque sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, perancangan dan pengurusan sumber sekolah serta bantuan dan
sokongan luar amat diperlukan dalam program meningkatkan pencapaian sukan Petanque ini. Perancangan strategik ini dapat menambah
minat, pengetahuan dan kebolehan ahli kelab serta mempertingkatkan tahap mereka dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang
cemerlang.

OBJEKTIF
Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara dan Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah, Permainan sukan Petanque SMK
Dato' Onn mempunyai objektif seperti berikut:
1. Untuk meningkatkan kecemerlangan sukan Petanque SMK Dato' Onn.
2. Memberi peluang kepada murid-murid yang berminat untuk mempelajari kemahiran permaianan sukan Petanque
3. Melahirkan seberapa ramai yang boleh pelajar yang serba boleh, aktif, bijak dan berakhlak mulia.
4. Dapat melahirkan murid yang sihat, meningkatkan disiplin kendiri dan mempunyai daya kepimpinan yang tinggi.
5. Mewujudkan Etos sekolah dalam hal-hal sukan Petanque supaya ia dapat menjadi kebanggaan SMK Dato’ Onn, Kuala Lumpur.

3
JAWATANKUASA PELAKSANA PERANCANGAN STRATEGIK PERMAINAN PETANQUE

PENGERUSI

PN. YEAP CHYE FHERN

AHLI JAWATANKUASA

Guru penasihat Petanque

1. Pn. Nur Ibtisam Binti Muhamad

4
JAWATANKUASA PELAKSANA PERANCANGAN STRATEGIK
PETANQUE

PENGERUSI

TIMBALAN PENGERUSI

SETIAUSAHA

PN YEAP CHYE FHERN

AHLI JAWATANKUASA

Guru penasihat Petanque

5
PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2015-2018
(Individu dan Berpasukan)

BILANGAN
PESERTA PENCAPAIAN
TAHUN BIL. NAMA PROGRAM/ PERTANDINGAN PERINGKAT
L P JOHAN KEDUA KETIGA LAIN-LAIN
2015 1 Pertandingan Triple Petanque Peringkat WPKL 3 3 Negeri - - - Suku akhir

2016 1 Pertandingan Triple Petanque Peringkat WPKL 3 3 Negeri - - - Suku akhir

2017 1 Pertandingan Triple Petanque Peringkat WPKL 3 3 Negeri - - - Suku akhir

2018 1 Pertandingan Triple Petanque Peringkat WPKL 4 3 Negeri - - - Suku akhir

GRED PENILAIAN KOKURIKULUM (GPS)


BilanganAhli Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan
Tahun GPS
Pelajar A B C D E
2015 46 4 15 17 10 0 2.72

6
PERANCANGAN STRATEGIK PERMAINAN PETANQUE
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC ANALISIS)

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1 Pengetua, pentadbir dan guru-guru yang komited dalam W1 Sebahagian murid tidak hadir aktiviti kokurikulum
kokurikulum W2 Tugasan guru yang banyak dan kekangan masa
S2 Budaya kerja guru SMK Dato’ Onn yang positif W3 Murid-murid kurang berminat dalam bidang kokurikulum
S3 Bilangan guru yang mencukupi W4 Segelintir guru yang tidak mahir dalam menguruskan aktiviti
S4 Pentadbir sentiasa memberi sokongan untuk pembangunan koko
kokurikulum
S5 Mempunyai peruntukan kewangan dari KPM

PELUANG (OPPORTUNITY) CABARAN/HALANGAN (CHALLENGE /THREAT)

O1 Pengetua memberi sokongan padu untuk menaikkan prestasi T1 Ibu bapa kurang menyokong anak aktif koko
kokurikulum T2 Kehadiran koko murid kurang memuaskan
O2 Terdapat beberapa orang guru yang terlatih dalam bidang masing- T3 Persekitaran kawasan kediaman murid kurang kondusif
masing T4 Tempat untuk menjalankan aktiviti yang terhad
O3 Sumber kepakaran dari luar yang sedia membantu
O4 Guru-guru bersikap positif dan menunjukkan minat dalam
kokurikulum

7
STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
DALAMAN S1 Pengetua, pentadbir, guru yang komited W1 Sebahagian murid tidak hadir aktiviti
S2 Budaya kerja guru SMK Dato’ Onn yang kokurikulum
positif W2 Tugasan guru banyak dan kekangan masa
S3 Bilangan guru yang mencukupi W3 Murid kurang meminati kokurikulum
S4 Pentadbir menyokong pembangunan W4 Ada guru lemah dalam menguruskan
LUARAN kokurikulum koko
S5 Mempunyai peruntukan kewangan dari KPM
PELUANG (OPPORTUNITY) S+O (SO) W+O (WO)
S2 + S3 + S4 +S5 + O1 +O2 + O3 + O4 W2 + W3 + W4 + O1 + O2 + O3 + O4
O1 Pengetua memberi sokongan padu untuk 1. Menjalankan program kokurikulum yang 2. Merancang dan menjalankan aktiviti yang
menaikkan prestasi kokurikulum melibatkan seluruh warga sekolah menarik minat murid dengan bantuan dari
O2 Mempunyai guru terlatih dalam bidang koko guru-guru yang mahir dalam bidang
O3 Sumber kepakaran luar yang sedia membantu masing-masing
O4 Guru bersikap positif dan berminat dalam koko
CABARAN/HALANGAN (CHALLENGE/THREAT) S+T (ST) W+T (WT)
S5+T1+T3+T4 W2+W3+W4+W5+T4
T1 Ibu bapa kurang menyokong anak aktif koko
T2 Kehadiran koko murid kurang memuaskan 3. Menyediakan peruntukan kewangan bagi 4. Menyediakan jadual aktiviti kokurikulum
T3 Persekitaran kediaman murid kurang kondusif aktiviti pembangunan Kokurikulum dan yang lebih teratur agar murid hanya perlu
T4 Tempat untuk menjalankan aktiviti yang terhad sukan datang sekali seminggu untuk aktiviti
kokurikulum

JENIS
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
STRATEGI
SO Menjalankan program kokurikulum yang melibatkan seluruh warga sekolah
Merancang dan menjalankan aktiviti yang menarik minat murid dengan bantuan dari guru-guru yang mahir dalam bidang
WO
masing-masing
ST Menyediakan peruntukan kewangan bagi aktiviti pembangunan Kokurikulum dan Sukan
Menyediakan jadual aktiviti kokurikulum yang lebih teratur agar murid hanya perlu datang sekali seminggu untuk aktiviti
WT
kokurikulum
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN
8
UNIT : PETANQUE

KRITERIA PEMILIHAN SO WO ST WT
a. Tahap kesukaran proses kerja 4 4 4 4
b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 4 4
c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 3 5 5
d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan 4 5 4 5
e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 4 4 4
f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/ isu, misi dan visi 4 4 5 4
g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan Ya Ya Ya Ya
h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 4 3 4
i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 5 5 5
Jumlah Skor 32 33 34 35
Keputusan ST4 ST3 ST2 ST1
Ulasan : ST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai objektif

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


KEUTAMAA
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
N
ST1 Menyediakan jadual aktiviti kokurikulum yang lebih teratur agar murid hanya perlu datang sekali seminggu untuk aktiviti
ST2 Menyediakan peruntukan kewangan bagi aktiviti pembangunan Kokurikulum dan Sukan
Merancang dan menjalankan aktiviti yang menarik minat murid dengan bantuan dari guru-guru yang mahir dalam bidang
ST3
masing-masing
ST4 Menjalankan program kokurikulum yang melibatkan seluruh warga sekolah

PELAN STRATEGIK BIDANG : KOKURIKULUM


NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
9
SUB-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baharu
BIDANG KEUTAMAAN PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah

Indikator SASARAN
Isu Masalah Matlamat Objektif Strategi  Pencapaian
(KPI) TOV 2018 2019 2020
Meningkatkan Peratus kehadiran Meningkatkan Meningkatkan peratus ST1
kehadiran murid murid ke aktiviti peratus kehadiran kehadiran kokurikulum Menyediakan jadual
76% 78% 80% 82%
ke aktiviti kokurikulum murid ke aktiviti ke 82% menjelang aktiviti kokurikulum Peratus
kokurikulum hanya 76% kokurikulum 2020 yang lebih teratur agar kehadiran
murid hanya perlu murid
datang sekali seminggu
sahaja
Pencapaian murid Gred Purata Meningkatkan Meningkatkan Gred
Menyertai lebih banyak
dalam Sekolah dalam Gred Purata Purata Sekolah dalam
pertandingan 2.75 2.70 2.65 2.60
kokurikulum pencapaian Sekolah dalam pencapaian
di peringkat zon atau
masih di tahap kokurikulum 2.75 pencapaian kokurikulum ke 2.60 Gred
anjuran PPW, JPWP,
lemah kokurikulum menjelang tahun purata
KPM
2020 sekolah

ST2
Peratus murid Meningkatkan Meningkatkan peratus Menyediakan
yang mendapat peratus murid murid yang mendapat peruntukan kewangan
sekurang- yang mendapat sekurang-kurangnya bagi aktiviti Peratus
kurangnya gred C sekurang- Gred C dalam aktiviti pembangunan murid
kokurikulum dan sukan 92.0% 92.5% 93.0% 93.5%
dalam penilaian kurangnya kokurikulum ke yang
kokurikulum Gred C dalam 93.5% menjelang mendapat
92.0% penilaian tahun 2020 gred A,
ST3
kokurikulum B, C
Merancang dan
menjalankan aktiviti
yang menarik minat
murid.

Pencapaian bola Pencapaian Meningkatkan Meningkatkan tahap ST4 Tahap


terbaik hanya di pencapaian kejayaan dalam Menjalankan program kejayaan Naib
jaring masih belum Suku Ketiga Johan
peringkat negeri petanque masih pertandingan yang kokurikulum yang dalam 3 Johan
mencapai tahap Akhir negeri negeri
iaitu memasuki belum mencapai disertai melibatkan seluruh unit negeri
kecemerlangan
10
separuh akhir tahap kokurikulu
terutama di kecemerlangan m
peringkat negeri. terutama di warga sekolah
peringkat negeri.

PELAN STRATEGIK UNIT: PETANQUE


ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK
Kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana 1. Meningkatkan peratus kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum
11
Pencapaian murid dalam kokurikulum masih di tahap lemah 2. Meningkatkan Gred Purata Sekolah dalam pencapaian kokurikulum.
Pencapaian petanque masih belum mencapai tahap kecemerlangan 3. Meningkatkan peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam
terutama di peringkat negeri penilaian kokurikulum
4.Meningkatkan pencapaian petanque masih belum mencapai tahap kecemerlangan
terutama di peringkat negeri.
OBJEKTIF
1. Meningkatkan peratus kehadiran kokurikulum ke 80% menjelang 2020
2. Meningkatkan Gred Purata Sekolah dalam pencapaian kokurikulum.
3. Meningkatkan peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam
penilaian kokurikulum
4. Meningkatkan tahap kejayaan dalam pertandingan yang disertai

PERINGKAT BIDANG – KOKURIKULUM PERINGKAT UNIT – PERSATUAN


SASARAN SASARAN
(2018 - 2020) Strategi (Petanque) Pelan Taktikal (PT)
KPI
TOV 2018 2019 2020 TOV 2018 2019 2020

Peratus kehadiran ST1


76% 78% 80% 82% 74% 77% 80% 83% Klinik Permainan Petanque
murid ST3

Pertandingan Triple
Gred purata sekolah 2.75 2.70 2.65 2.60 ST4 3.13 2.93 2.73 2.53 Petanque Peringkat
Sekolah
Peratus murid yang
mendapat 92.0% 92.5% 93.0% 93.5% ST2 77.3% 82.3% 87.3% 90.3% Kem Bakat Petanque
gred A, B, C
Naib
Tahap kejayaan dalam Suku Ketiga Johan Program Bersama Jurulatih
ST3 Johan
3 unit kokurikulum Akhir negeri negeri Petanque
negeri

12
PENGHARGAAN

PENGETUA
Pn. Hjh Salina Binti Shaarif

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


Pn. Rusnani Binti Sirang

PENOLONG KANAN PETANG


En. Ong Seng Chai

SEMUA GURU PENASIHAT PETANQUE SEKOLAH

13
PERANCANGAN STRATEGIK PERMAINAN PETANQUE

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC ANALISIS)


IANALISIS PERSEKITARAN PERMAINAN PETANQUE
Kekuatan (STRENGTH) Kelemahan (WEAKNESS)
S1 - Terdapat 2 orang guru yang komited W1 – Pencapaian pelajar dalam kokurikulum pada tahap kurang memuaskan
S2 - 100% guru dan murid mengambil bahagian dalam semua aktiviti W2 - Pelajar terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru
sekolah yang dirancang. W3- Kawasan terhad untuk menjalankan aktiviti
S3 - Kepimpinan berkesan, komited dan berpengalaman W4 - Tidak mempunyai kemudahan fizikal dan peralatan yang lengkap
S4 - Ramai guru-guru bekerjasama, inovatif, kreatif dan berwibawa W5 - Guru tidak mempunyai kemahiran dalam kejurulatihan
S5 - Guru prihatin terhadap kebajikan pelajar W6 - Beban kerja guru yang banyak menyebabkan aktiviti kokurikulum tidak
S6 - Ramai pelajar tinggal berhampiran dengan sekolah dapat dirancang dan dilaksanakan pada tahap yang baik
W7 - Guru kurang mempelbagaikan aktiviti untuk menarik minat pelajar
W8 - Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum
  W9 - Sekolah dua sesi

14
Peluang (OPPORTUNITY) Cabaran / Ancaman (CHALLENGE/THREAT)
O1 – Sokongan kewangan daripada PIBG, badan NGO, koporat dan individu T1 - Ibu bapa menganggap kokurikulum kurang penting berbanding dengan
O2 – Kursus-kursus dianjurkan oleh kerajaan tempatan / NGO akademik.
O3 – Kerjasama erat dengan JPN, PPD, agensi luar dan badan NGO T2 - Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada
O4 – Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi T3 - Tahap sosioekonomi keluarga yang rendah menyukarkan sumbangan
kemasukan ke IPTA. untuk aktiviti kokurikulum
T4 - Guru sering diarah menghadiri kursus
T5 - Terdapat banyak siber kafe dan pusat permainan video yang berhampiran
T6 - Kawasan persekitaran terdedah dengan gejala sosial
T7 - 50% keluarga pelajar berpendapatan rendah
T8 - Sebilangan pelajar bekerja selepas waktu persekolahan

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS


  KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
  S1 - Terdapat 2 orang guru yang komited W1 – Pencapaian pelajar dalam kokurikulum pada
S2 - 100% guru dan staf mengambil bahagian tahap kurang memuaskan
dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. W2 - Pelajar terlalu bergantung kepada pihak
DALAMAN S3 - Kepimpinan berkesan, komited dan sekolah dan guru.
  berpengalaman W3- Kawasan terhad untuk menjalankan aktiviti
  S4 - Ramai guru-guru bekerjasama, inovatif, kreatif W4 - Tidak mempunyai kemudahan fizikal dan
  dan berwibawa peralatan yang lengkap
  S5 - Guru prihatin terhadap kebajikan pelajar W5 - Guru tidak mempunyai kemahiran dalam
S6 - Ramai pelajar tinggal berhampiran dengan kejurulatihan
LUARAN sekolah W6 - Beban kerja guru yang banyak menyebabkan
  aktiviti kokurikulum tidak dapat dirancang dan
dilaksanakan pada tahapyang terbaik
W7 - Guru kurang mempelbagaikan aktiviti untuk
menarik minat pelajar
W8 - Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti
kokurikulum
W9 - Sekolah dua sesi
PELUANG (O) Strategi SO Strategi WO
O1 – Sokongan kewangan daripada PIBG, badan NGO,
koporat dan individu. S2+S3+O1+O2+O3 W1+W2 +O1+O2+O3
O2 – Kursus-kursus dianjurkan oleh kerajaan tempatan/NGO Melaksanakan program peningkatan kemahiran Melaksanakankan program kecemerlangan
O3 – Kerjasama erat dengan JPN, PPD, agensi luar dan guru dengan kerjasama JPN, PPD atau agensi luar kokurikulum pelajar dengan sokongan PIBG, JPN
badan NGO dan agensi lain.
O4 - Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil
kira bagi kemasukan ke IPTA
CABARAN / ANCAMAN (T) Strategi ST Strategi WT

15
T1 - Ibu bapa menganggap kokurikulum kurang penting
berbanding dengan akademik. S1 +S3 +T1 W5 + W7+T4 +T8
T2 - Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen Menjalankan program mencungkil bakat-bakat Melaksanakan program kendiri untuk meningkatkan
daripada menyertai aktiviti kokurikulum baru untuk membentuk pasukan pelapis penglibatan dan memberi pengiktirafan kepada
T3 - Tahap sosioekonomi keluarga yang rendah . pelajar dalam aktiviti kokurikulum
menyukarkan sumbangan untuk aktiviti kokurikulum
T4 – Guru sering diarah menghadiri kursus
T5 - Terdapat banyak siber kafe dan pusat permainan video
yang berhampiran
T6 - Kawasan persekitaran terdedah dengan gejala sosial
T7 - 50% keluarga pelajar berpendapatan rendah
T8 - Sebilangan pelajar bekerja selepas waktu persekolahan
T9 – 100% pelajar terdiri daripada kelas yang lemah

HUBUNGAN ANTARA ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI

ISU MATLAMAT SASARAN STRATEGI


BIDANG OBJEKTIF KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2015 2016 2017 (Initiatives)

Pengurusan Pencapaian Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Tahap kejayaan Naib Johan Ketiga Naib ST2
Sukan Sukan pencapaian tahap kejayaan dalam Johan Zon Negeri Johan Melaksanakan program
Petanque Petanquemasih Sukan dalam pertandingan Zon Negeri kecemerlangan
kokurikulm pelajar
belum Petanquemasih pertandingan peringkat zon dengan sokongan
mencapai tahap belum yang disertai dan negeri PIBG, JPN dan agensi
kecemerlangan mencapai tahap lain.
terutama di kecemerlangan 2. Meningkatkan 2. Bilangan - - - - ST3
peringkat zon terutama di bilangan pasukan/ Menjalankan program
dan negeri. peringkat zon pasukan/ individu yang mencungkil bakat-bakat
baru untuk membentuk
dan negeri. individu yang menang dalam
pasukan pelapis
menang dalam pertandingan
ST4
pertandingan

16
3. Meningkatkan 3. Gred Purata 2.72 2.72 2.65 2.60 Melaksanakan program
Sekolah (GPS) kendiri untuk
prestasi GPS meningkatkan
penilaian penglibatan dan
kokurikulum memberi pengiktirafan
kepada murid dalam
permainan petanque
ST1
Melaksanakan program
peningkatan kemahiran
guru dengan kerjasama
JPN, PPD atau agensi
luar

Nota : Senaraikan
strategi-strategi yang
telah dijana melalui
C/TOWS matriks DI
SINI. Sekurang-
kurangnya mesti ada
EMPAT strategi di sini.

PELAN TAKTIKAL SUKAN PETANQUE 2016

Strategi 1 : Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan


Pelan Catatan/
Bil Pelan Taktikal (PT) T/jawab Tempoh Kos/Sumber Output/Hasil KPI
Kontigensi Status
1. Peraturan dan Ketua penasihat Jan -Feb - Kehadiran Peningkatan Pemilihan
undang-undang Guru penasihat 100% diberi kehadiran & penapisan
permainan (ahli) Markah +5M pelajar
2. Bengkel/klinik Ketua penasihat Feb-Mac RM 50.00 Kehadiran Peningkatan Penglibatan
kemahiran (ahli) Guru penasihat (duit kelab) 100% diberi kehadiran semua ahli
Markah +5M pelajar
3. Latihan berkala Ketua penasihat Jan-Jun - Kehadiran Peningkatan Pemilihan
(ahli) Guru penasihat 100% diberi kehadiran & penapisan
Markah +5M pelajar
Strategi 2 : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan
Pelan Catatan/
Bil Pelan Taktikal (PT) T/jawab Tempoh Kos/Sumber Output/Hasil KPI
Kontigensi Status
4. Pembentukan Ketua penasihat Jan-Mac RM 50.00 Kehadiran Peningkatan Pengabunga
17
pasukan pelapis (ahli Guru penasihat (duit kelab) 100% diberi penglibatan n
dan bukan ahli) Markah +5M pelajar Beberapa
Kelab
5. Pertandingan Ketua penasihat Jun-Ogos RM 50.00 Kehadiran Peningkatan Pengabunga
persahabatan (ahli Guru penasihat (duit kelab) 100% diberi penglibatan n
dan bukan ahli) Markah +5M pelajar Beberapa
Kelab
6. Pertandingan Ketua penasihat Jun-Ogos RM 50.00 Kehadiran Peningkatan Perancangan
persahabatan (ahli) Guru penasihat (duit kelab) 100% diberi penglibatan Aktiviti ikut
Markah +5M pelajar minat
/potensi
Strategi 3: Meningkatkan pencapaian ahli sukurang-kurang dalam gred C
Pelan Catatan/
Bil Pelan Taktikal (PT) T/jawab Tempoh Kos/Sumber Output/Hasil KPI
Kontigensi Status
7. Kehadiran ke acara Ketua penasihat Jun-Ogos - Kehadiran GPS Penglibatan
pertandingan Guru penasihat 100% diberi Penilaian semua ahli
persahabatan Markah +5M Kokurikulu
m

18