Sei sulla pagina 1di 4

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M 2011

BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

Standard Prestasi
Bil. Nama Murid 1.0 Catatan
1.1 1.2 1.3 1.4

1.1.1 1.1.2 1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3
1 2 3 1 2 1 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BAND Kriteria
6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji .
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab . Tanda tangan guru : _________________________
3 Tahu , faham dan boleh buat .
2 Tahu dan faham . Nama guru : _________________________
1 Tahu .
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M 2011
BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL
Standard Prestasi
Bil. Nama Murid 2.0 Catatan
2.1 2.2 2.3 2.4

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.1.1 2.1.2 2.2.1

1 2 3 1 2 3 1 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BAND Kriteria
6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji .
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab . Tanda tangan guru : _________________________
3 Tahu , faham dan boleh buat .
2 Tahu dan faham . Nama guru : _________________________
1 Tahu .
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M
2011
BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

Standard Prestasi
Bil. Nama Murid 3.0 Catatan
3.1 3.2 3.3 3.4
3.1.2

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.1.1 3.2.1

1 2 3 1 1 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BAND Kriteria
6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . Tanda tangan guru : _________________________
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab .
3 Tahu , faham dan boleh buat .
Nama guru : _________________________
2 Tahu dan faham .
1 Tahu .
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M
2011
BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

Standard Prestasi
Bil. Nama Murid 4.0 Catatan
4.1 4.2 4.3 4.4
4.2.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.1.1 4.1.2 4.2.1

1 2 3 4 1 2 1 2 1 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BAND Kriteria
6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . Tanda tangan guru : _________________________
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab .
3 Tahu , faham dan boleh buat .
Nama guru : _________________________
2 Tahu dan faham .
1 Tahu .