Sei sulla pagina 1di 2

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI....................

RAPORT DE ACTIVITATE
Luna .....................
Inspector de specialitate prof.................................

I. Inspectia curenta (preinspectia) si speciala

Nr. Numele si Unitatea Tipul Califi Aprecieri privind : Observatii


crt. prenumele scolara inspect cativ Pregatirea Pregatirea Relatii
cadrului tiei de speci- metodica
didactic alitate
inspectat
1.
2.

SINTEZA RAPORTULUI

Nr.unitati inspectate Nr cadre didactice Tip ∕ nr inspecţie Tip ∕ nr inspecţie Nr calificative Nr note
inspectate curentă specială (IC1, IC2) (IS)

II. Activitatea de inspecţie realizată de către metodişti

Numele şi prenumele cadrului Unitatea şcolară Tipul inspectie Calificativul Numele şi prenumele metodistului
didactic inspectat Nota acordată
SINTEZA RAPORTULUI

Nr.unitati inspectate Nr cadre didactice Tip ∕ nr inspecţie Tip ∕ nr inspecţie Nr calificative Nr note
inspectate curentă specială (IC1, IC2) (IS)

III.Activitatea de asistenţă managerială

III.1 Inspectia tematica din perioada...................

III.2 Inspecţia RODIS………………………….

III.3 Inspecţia generală…………………..

II.4 Inspecţia de validare a rapoartelor de autoevaluare / monitorizare externă

IV. Activitati specifice (curriculum , relaţii- comunicare, dezvoltare profesională)

Nr Activitatea Data Locul Durata Scurta apreciere privind amploarea si impactul


crt activitatii
1.