Sei sulla pagina 1di 2

PENTRU CITITORII TINERI

˘
Un barbat umil şi curajos
IONA: PARTEA I
˘ ˆ ˆ
Instrucţiuni: Fa acest exerciţiu ıntr-un loc liniştit. In timp ce citeşti
˘ ˘ ˘ ˆ ˘
versetele, imagineaza-ţi ca traieşti ın acea vreme. Vizualizeaza scena.
˘ ˘ ˆ ˘ ˘ ˆ
Imagineaza-ţi ca auzi personajele vorbind şi ıncearca sa ınţelegi ce au
˘ ˘ ˘ ˘
simţit ele. Permite relatarii sa prinda viaţa!
˘
– ANALIZEAZA SCENA. (CITEŞTE IONA 1:1–17; 2:10—3:5.)
˘ ˆ
Ce sunete şi imagini crezi ca au ınsoţit furtuna? 

ˆ ˘
Ce fel de emoţii simţi ın vocea lui Iona şi a membrilor echipajului corabiei?


ˆ ˆ ˆ ˆ ˘ ˘
Ce ışi spunea probabil Iona ın timp ce se scufunda ın adancul marii şi dupa ce a
ˆ
fost ınghiţit de un peşte mare? (Citeşte Iona 2:1–9.) 

˘ ˘
— FA CERCETARI.
˘ ˆ ˘ ˆ ˘
Ce fel de oameni traiau ın Ninive şi, dupa cat se pare, din ce cauza a ezitat Iona
ˆ ˘ ˘
la ınceput sa mearga la ei? (Naum 3:1) 

˘ ˆ
De ce crezi ca Ninive era „un oraş mare ınaintea lui Dumnezeu“? (Iona 3:3; 2 Pe-
tru 3:9) ˘ ˆ ˆ
Ce dezvaluie despre Iona sinceritatea cu care a vorbit atat despre greşeala lui, cat
˘
şi despre Dumnezeul sau? (Reciteşte Iona 1:9, 10.) 


ˆ ˆ
De unde a putut afla Iona ce s-a ıntamplat
˘ ˘ ˆ
la bordul corabiei dupa ce a fost aruncat ın
mare? (Reciteşte Iona 1:15, 16.) ˆ ˘
˜ CUM PO
ˆ ŢI ˘ PUNE IN PRACTIC A
CE AI INVAŢAT?
ˆ ˘
SCRIE CE AI INVAŢAT DESPRE:
˘
frica, 

˘
umilinţa, 

curaj, 

ˆ ˆ
felul ın care ıi priveşte Iehova pe oameni,
˘
chiar şi pe cei despre care noi credem ca
˘
sunt rai. 

˘
™ CE ŢI-A PL ACUT
˘ CEL MAI MULT
DIN ACEASTA RELATARE ŞI DE CE?


Pentru informaţii suplimentare,


vezi Turnul de veghe din 1 ianuarie 2009,
paginile 25–28.

www.jw.org © 2010 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania