Sei sulla pagina 1di 2

Fișă de lucru

1. Este necesar pluralismul politic într-o societate democratică? Argumentati!


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Notaţi în tabelul de mai jos avantajele şi dezavantajele pluralismului.

Avantajele pluralismului Dezavantajele pluralismului

3. De ce separarea puterilor în stat este o condiţie fără de care nu există democraţie?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4. Cum se aleg conducătorii într-un stat democratic? Dar într-un stat totalitar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Alcătuiţi portretul ideal pentru o funcţie de conducere în stat. Menţionaţi atât calităţile
profesionale, cât şi pe cele morale, care credeţi că sunt necesare exercitării puterii.
Subliniaţi-le pe cele mai importante. Argumentaţi alegerea!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

6. Ce atitudine au guvernanţii faţă de opoziţie într-un stat democratic? Dar într-un stat totalitar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

7. Ce atitudine au cetăţenii faţă de autorităţi într-un stat democratic? Dar într-un stat totalitar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………...........................................................................................................................

8. Cine beneficiază de pe urma unui stat democratic? Dar de pe urma unui stat totalitar?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Potrebbero piacerti anche