Sei sulla pagina 1di 5

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

CABANG KULIM

RANCANGAN TAHUNAN BSMM 2011


TAHAP 2 TAHUN 5

Disediakan oleh:
PUAN KHAIRIZA BINTI KHALIDIN
AJK BSMM Cabang Kulim
Guru Pemimpin BSMM SK Lunas Jaya
RANCANGAN TAHUNAN AHLI KANAK-KANAK (Link) TAHUN 5

Pengenalan : Ahli kanak-kanak BSMM (MRC link) adalah satu daripada beberapa unit dalam persaudaraan BSMM. MRC link adalah bagi ahli
BSMM yang berada dalam tahun 4, tahun 5 dan tahun 6.
Objektif : Adalah diharapkan pada akhir pembelajaran tiap-tiap ahli link dapat:
1. menjalankan aktiviti Bulan Sabit Merah di sekolah.
2. menguasai pengetahuan Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
3. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas pertolongan Cemas Junior dan Pendidikan Kesihatan.
4. memupuk semangat kesukarelaan, kesejagatan, disiplin, kepimpinan dan bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat
serta mengamalkan sikap positif.

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN / ALATAN


1. mendaftarkan ahli baru 1. Latihan upacara pendidikan BSMM
1 Pendaftaran 2. mengutip yuran pendaftaran ahli (RM2.00) 1.1 Nyanyian Negaraku
3. pembahagian kepada platun 1.2 Nyanyian Lagu Negeri Kedah
4. upacara pendidikan BSMM 1.3 Nyanyian Lagu BSMM
1.4 Ikrar BSMM
Lencana Kecekapan
2 1. Tujuan Pertolongan Cemas. 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
1. Pertolongan Cemas 2. Cara mendapatkan bantuan Ambulans. 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
Junior 3. Cara mudah membawa pesakit. maklumat (menyalin nota)
4. Menamakan jenis-jenis kecederaan yang 3. Latihan nyanyian
1.1 Pertolongan Cemas biasa berlaku di sekolah dan cara
di rumah mengelakkannya daripada berlaku
5. Nyanyian
Lencana Kecekapan
3 1. Bebat dan Balutan (Balutan & Pembalut) 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
1. Pertolongan Cemas 2. Jenis-jenis Anduh: 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
Junior - Anduh Besar maklumat (menyalin nota) Pembalut segi tiga
- Anduh Tiga Segi 3. Latihan Simpulan Buku Sila Gulungan kain kasa
1.2 Bantu Mula Asas – - Anduh Kecil 4. Latihan menggunakan pembalut segi Gulungan kapas
Pertolongan Cemas tiga bagi membuat anduh besar, Pembalut crepe
Asas anduh tiga segi dan anduh kecil Pita pelekat
Buku Log
4 Lencana Kecekapan 1. luka 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Slaid presentation
2. luka melekat ‘Impeled’ 2. Penerangan dan mengumpul Pembalut segi tiga
1. Pertolongan Cemas 3. luka terhiris di luar maklumat (menyalin nota) Gulungan kain kasa
Junior 4. lebam 3. Latihan merawat luka Gulungan kapas
5. pendarahan Pembalut crepe
1.3 Luka dan 6. berdarah hidung/telinga Pita pelekat
Pendarahan 7. pendarahan mulut Cecair antiseptik
Acriflavine

5 Lencana Kecekapan 1. Melalui pengajaran dari nota Pendidikan 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
Palang Merah/Bulan Sabit Merah 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
2. Persahabatan dan 2. Permainan Mencari Harta Tersembunyi maklumat (menyalin nota) Bahan untuk
Persefahaman (Uji semangat berpasukan) 3. Menjalankan permainan atau permainan seperti
Antarabangsa pertandingan antara platun biji getah, daun betik,
buah kelapa dll.
2.1 Perpaduan dan
Keamanan Dunia

6 Lencana Kecekapan 1. patah tulang: 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
- kaki 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
1. Pertolongan Cemas - tangan maklumat (menyalin nota) Papan
Junior - selangka 3. Latihan merawat patah tulang Pembalut segi tiga
2. Permainan Lakonan Bisu (Uji minda) 3. Menjalankan permainan
1.4 Patah Tulang
7 Lencana Kecekapan 1. keracunan: 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
- makanan 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
1. Pertolongan Cemas - bukan makanan maklumat (menyalin nota) Alatan untuk
Junior 2. Permainan Letup Belon (Kuiz – Uji minda) 3. Menjalankan permainan atau permainan – belon
pertandingan antara platun
1.5 Keracunan

8 Lencana Kecekapan 1. Terbakar disebabkan: 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
- bahan pepejal 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
1. Pertolongan Cemas - bahan cecair maklumat (menyalin nota) Serbuk Soda
Junior - bahan kimia 3. Latihan merawat terbakar dan bicarbonate
- arus letrik melecur Dressing kering
1.6 Terbakar / Melecur
2. Melecur disebabkan:
- haba lembab
- air mendidih
- wap dari minyak panas

9 Lencana Kecekapan 1. pitam 1. Latihan upacara pendidikan BSMM


2. tercekik 2. Penerangan dan mengumpul Buku Log
1. Pertolongan Cemas 3. pemulihan pernafasan maklumat (menyalin nota) Slaid presentation
Junior 3. Latihan pemulihan pernafasan

1.7 Pernafasan
10 Lencana Kecekapan 1. hidup bermasyarakat: 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
- keluarga kecil 2. Penerangan dan mengumpul
2. Persahabatan dan - keluarga besar maklumat (menyalin nota)
Persefahaman - kampong (komuniti) 3. Latihan nyanyian
Antarabangsa - Bandar/mukim
- negeri
2.2 Hidup - negara
Bermasyarakat - dunia
2. Nyanyian
Lencana Kecekapan 1. Gigitan:
11 - tebuan 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
1. Pertolongan Cemas - lebah 2. Penerangan dan mengumpul Slaid presentation
Junior - kala jengking maklumat (menyalin nota) Calamine Lotion
- lipan 3. Latihan merawat gigitan
1.8 Gigitan Serangga - ular
Lencana Kecekapan
12 & 13 1. melalui pengajaran dari nota PPM/BSM 1. Latihan upacara pendidikan BSMM Buku Log
2. Persahabatan dan 2. Penerangan dan mengumpul Peralatan
Persefahaman 2. Permainan Rawat Sedia maklumat (menyalin nota) pertolongan cemas
Antarabangsa 3. Menjalankan permainan dengan
menggunakan semua kemahiran
2.3 Kaedah-kaedah dan pertolongan cemas yang telah
Cara-cara dipelajari.
Berhubung dengan
Masyarakat
Setempat, Negeri,
Antarabangsa dan
Dunia

Nota:
Permainan di atas adalah cadangan semata-mata. Guru pemimpin boleh memilih permainan lain yang difikirkan lebih bersesuaian dengan situasi semasa.