Sei sulla pagina 1di 9

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

71200 RANTAU
NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN
PANITA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

ANJURAN :
PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

DISEDIAKAN OLEH :
KETUA PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
PN. ROZASIMA BINTI RAZALI
KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN PANITA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

1.0 PENGENALAN

Projek ini adalah salah satu aktiviti Panitia Rekabentuk dan Teknologi, SK Sega, Rantau
Negeri Sembilan. Kertas kerja ini sedapat mungkin menggariskan pengisian program dengan
mengambil kira penglibatan semua warga sekolah di atas bantuan dari semua guru-guru SK Sega
dengan sokongan PIBG sekolah.
Di masa yang sama menanam semangat kecintaan terhadap sekolah dapat dipupuk dengan
meletakkannya sebagai matlamat yang utama di samping dapat menceriakan lagi kawasan sekolah.
Oleh sebab itu, Unit Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan sekolah memohon agar kerjasama dari
semua pihak sekolah untuk menjayakan projek ini untuk kebaikan bersama.

2.0 NAMA PROJEK

PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN PANITIA REKABENTUK DAN


TEKNOLOGI SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

3.0 MATLAMAT

Menceriakan kawasan sekolah agar dapat memberikan impak sihat, segar dan indah
seterusnya menarik minat murid-murid untuk hadir ke sekolah.

4.0 OBJEKTIF

Program ini diharap dapat:

i. Meningkatkan peratus keceriaan sekolah.


ii. Memberikan impak keceriaan dan keindahan kepada kawasan sekolah untuk menarik
minat murid-murid hadir ke sekolah.
iii. Mewujudkan kawasan-kawasan menarik untuk dijadikan kawasan p&p luar bilik darjah.
iv. Menyumbang tenaga dan buah fikiran sebagai sumbangan terhadap sekolah.
v. Menunjukkan inisiatif kearah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara
berterusan.

5.0 PELAKSANAAN

Tempoh : September 2020


Tempat : SK Sega, 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

6.0 AKTIVITI CADANGAN YANG AKAN DIJALANKAN

i. Projek Keceriaan Bangunan Sekolah


- Dinding bermaklumat

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

i. Mural Kesenian Berunsurkan Pendidikan


Peruntukkan RBT = RM .00

JUMLAH = RM .00

8.0 PENUTUP
Adalah menjadi harapan kami agar projek ini dapat diterima dan akan berjalan seperti yang telah
dirancang. Semoga projek ini mendapat manfaat kepada semua pihak.

Disediakan oleh; Disemak oleh;

.................................. .............................................
(Rozasima Binti Razali) (Intan Mardiana Binti Roslan)
Ketua Panitia Rekabentuk dan Teknologi GPK Akademik
SK Sega, SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan. 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

Disahkan oleh;

........................................
(Walial’ Ashikin Bin Halim)
Guru Besar
SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA
71200 RANTAU
NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN
PANITA PENDIDIKAN KESENIAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

ANJURAN :
PANITIA PENDIDIKAN KESENIAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

DISEDIAKAN OLEH :
KETUA PANITIA KESENIAN
PN. NORAZILA BINTI MUHAMAD
KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN PANITA PENDIDIKAN KESENIAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

1.0 PENGENALAN

Projek ini adalah salah satu aktiviti Panitia Pendidikan Kesenian , SK Sega, Rantau Negeri
Sembilan. Kertas kerja ini sedapat mungkin menggariskan pengisian program dengan mengambil kira
penglibatan semua warga sekolah di atas bantuan dari semua guru-guru SK Sega dengan sokongan
PIBG sekolah.
Di masa yang sama menanam semangat kecintaan terhadap sekolah dapat dipupuk dengan
meletakkannya sebagai matlamat yang utama di samping dapat menceriakan lagi kawasan sekolah.
Oleh sebab itu, Unit Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan sekolah memohon agar kerjasama dari
semua pihak sekolah untuk menjayakan projek ini untuk kebaikan bersama.

2.0 NAMA PROJEK

PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN PANITIA PENDIDIKAN KESENIAN


SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

3.0 MATLAMAT

Menceriakan kawasan sekolah agar dapat memberikan impak sihat, segar dan indah
seterusnya menarik minat murid-murid untuk hadir ke sekolah.

4.0 OBJEKTIF

Program ini diharap dapat:

vi. Meningkatkan peratus keceriaan sekolah.


vii. Memberikan impak keceriaan dan keindahan kepada kawasan sekolah untuk menarik
minat murid-murid hadir ke sekolah.
viii. Mewujudkan kawasan-kawasan menarik untuk dijadikan kawasan p&p luar bilik darjah.
ix. Menyumbang tenaga dan buah fikiran sebagai sumbangan terhadap sekolah.
x. Menunjukkan inisiatif kearah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara
berterusan.

5.0 PELAKSANAAN

Tempoh : Julai 2019


Tempat : SK Sega, 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

6.0 AKTIVITI CADANGAN YANG AKAN DIJALANKAN

ii. Projek Keceriaan Bangunan Sekolah


- Dinding bermaklumat

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

ii. Mural Kesenian Berunsurkan Pendidikan


Peruntukkan Panitia Pendidikan Kesenian = RM 400.00

JUMLAH = RM 400.00

10.0 PENUTUP
Adalah menjadi harapan kami agar projek ini dapat diterima dan akan berjalan seperti yang telah
dirancang. Semoga projek ini mendapat manfaat kepada semua pihak.

Disediakan oleh; Disemak oleh;

...................................... .............................................
(Norazila Binti Muhamad) (Faridah Hanum Binti Harun)
Ketua Panitia Pendidikan Kesenian GPK Akademik
SK Sega, SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan. 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

Disahkan oleh;

........................................
(Mat Nordin Bin Mustafa)
Guru Besar
SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA
71200 RANTAU
NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

ANJURAN :
PUSAT SUMBER SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

DISEDIAKAN OLEH :
PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PN. NORAZILA BINTI MUHAMAD
KERTAS KERJA
PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

1.0 PENGENALAN

Projek ini adalah salah satu aktiviti Pusat Sumber Sekolah, SK Sega, Rantau Negeri Sembilan.
Kertas kerja ini sedapat mungkin menggariskan pengisian program dengan mengambil kira
penglibatan semua warga sekolah di atas bantuan dari semua guru-guru SK Sega dengan sokongan
PIBG sekolah.
Di masa yang sama menanam semangat kecintaan terhadap sekolah dapat dipupuk dengan
meletakkannya sebagai matlamat yang utama di samping dapat menceriakan lagi kawasan sekolah.
Oleh sebab itu, Unit Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan sekolah memohon agar kerjasama dari
semua pihak sekolah untuk menjayakan projek ini untuk kebaikan bersama.

2.0 NAMA PROJEK

PROJEK KECERIAAN BERUNSURKAN PENDIDIKAN PUSAT SUMBER SEKOLAH


SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA

3.0 MATLAMAT

Menceriakan kawasan sekolah agar dapat memberikan impak sihat, segar dan indah
seterusnya menarik minat murid-murid untuk hadir ke sekolah.

4.0 OBJEKTIF

Program ini diharap dapat:

xi. Meningkatkan peratus keceriaan sekolah.


xii. Memberikan impak keceriaan dan keindahan kepada kawasan sekolah untuk menarik
minat murid-murid hadir ke sekolah.
xiii. Mewujudkan kawasan-kawasan menarik untuk dijadikan kawasan p&p luar bilik darjah.
xiv. Menyumbang tenaga dan buah fikiran sebagai sumbangan terhadap sekolah.
xv. Menunjukkan inisiatif kearah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara
berterusan.

5.0 PELAKSANAAN

Tempoh : Julai 2019


Tempat : SK Sega, 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

6.0 AKTIVITI CADANGAN YANG AKAN DIJALANKAN

iii. Projek Keceriaan Bangunan Sekolah


- Dinding bermaklumat

11.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

iii. Mural Kesenian Berunsurkan Pendidikan


Peruntukkan Pusat Sumber Sekolah = RM 500.00

JUMLAH = RM 500.00

12.0 PENUTUP
Adalah menjadi harapan kami agar projek ini dapat diterima dan akan berjalan seperti yang telah
dirancang. Semoga projek ini mendapat manfaat kepada semua pihak.

Disediakan oleh; Disemak oleh;

...................................... .............................................
(Norazila Binti Muhamad) (Faridah Hanum Binti Harun)
Penyelaras Pusat Sumber Sekolah GPK Akademik
SK Sega, SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan. 71200 Rantau, Negeri Sembilan.

Disahkan oleh;

........................................
(Mat Nordin Bin Mustafa)
Guru Besar
SK Sega,
71200 Rantau, Negeri Sembilan