Sei sulla pagina 1di 8

BUKA DAN BACA BUKU TEKS MUKA SURAT 78- 88

(Jika tiada buku teks klik link di bawah)

http://anyflip.com/qjxkx/nsbu/

HARI 1

6 April 2020 (Isnin)

SUB TOPIK

1. Kepupusan Haiwan (M/S 78-79)

Soalan :1-4

1. Apakah dimaksudkan dengan kepupusan haiwan?

...........................................................

2. Senaraikan 9 haiwan yang telah pupus.

a) ..................................

b) ..................................

c) ..................................

d) ..................................

e) ..................................

f) ..................................

g) ..................................

h) ..................................

i) ..................................

3. Berikan hipotesis tentang kepupusan dinosaur?

..............................................

4. Berikan inferens (sebab) bagi kepupusan haiwan berikut:

a) Burung Dodo:.................................

b) Quagga:................................
HARI 2

7 April 2020 (Selasa)

SUB TOPIK 2.

2. Diancam Kepupusan (M/S 80-81)

Soalan :5-9

5. Apakah kamu faham tentang hidupan yang diancam kepupusan?

...........................................................

6. Senaraikan 10 jenis tumbuhan yang diancam kepupusan.

a) ..................................

b) ..................................

c) ..................................

d) ..................................

e) ..................................

f) ..................................

g) ..................................

h) ..................................

i) ..................................

j) ..................................

7. Senaraikan 8 jenis haiwan yang diancam kepupusan.

a) ..................................

b) ..................................

c) ..................................

d) ..................................

e) ..................................

f) ..................................

g) ..................................
h) ..................................

8. Mengapakah haiwan berikut diancam kepupusan?

a) Dugong:.................................

b) Penyu:.................................

c) Panda:.................................

9. Apakah yang menyebabkan tumbuhan berikut diancam kepupusan?

a) Tongkat ali:.................................

b) Penyu:.................................
HARI 3

8 April 2020 (Rabu)

SUB TOPIK

3. Aktiviti Yang Mengancam Haiwan Dan Tumbuhan (M/S 82-83)

Soalan :10-15

10. Apakah faktor daripada aktiviti manusia yang menyebabkan ancaman kepada haiwan dan
tumbuhan? Berikan 4 jawapan kamu.

a) ..................................

b) ..................................

c) ..................................

d) ..................................

11. Senaraikan 3 bencana alam yang mengakibatkan haiwan tumbuhan diancam kepupusan?

a) .................................

b) ..................................

c) ..................................

12. Senaraikan 7 anggota tubuh haiwan yang menjadi sasaran kepada pemburuan haram?

a) .................................

b) ..................................

c) ..................................

d) ..................................

e) ..................................

f) ..................................

13. Apakah tujuan haiwan ini diburu? Berikan 4 jawapan

a) .................................

b) ..................................
c) ..................................

d) ..................................

14. Apakah tujuan penerokaan hutan secara terancang dilakukan? Berikan 3 jawapan

a) .................................

b) ..................................

c) ..................................

15. Apakah akan berlaku jika penerokaan hutan secara terancang tidak dikawal?

.................................................
HARI 4

9 April 2020 (Khamis)

SUB TOPIK

4. Pemiliharaan Dan Pemuliharaan Haiwan Dan Tumbuhan (M/S 85-88)

Soalan :16-20

16. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan?

...............................................

17. Sila sambung ayat bagi tujuan aktiviti pemeliharaan berikut?

a) Mendidik masyarakat: .................................

b) Menganjurkan kempen : .................................

c) Elak membeli produk: .................................

d) Mewartakan hutan : .................................

e) Mewartakan spesies: .................................

f) Menebang pokok terpilih sahaja : .................................

g) Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan: : .................................

h) Taman Laut: .................................

i) Tapak Ramsar: .................................

j) Pusat rehabilitasi orang utan: .................................

18. Apakah yang dimaksudkan dengan pemuliharaan?

...............................................

19. Apakah yang tujuan pemuliharaan dilakukan?

...............................................

20. Apakah 2 aktiviti pemuliharaan yang terdapat di Malaysia?

a) .................................
b) ..................................
HARI 5

10 April 2020 (Jumaat)

LATIH TUBI PENGUKUHAN

Soalan :21

21. LATIHAN PENGUKUHAN:

a) Salin dan jawab soalan di M/S 90-91

b) Jawab latih tubi pada Google Classrom. Bagi yang sukar akses boleh klik link berikut.

https://forms.gle/RZrc7eXjMauTQkPD9

Jawab berulang kali sehingga betul kesemuanya.