Sei sulla pagina 1di 11

Josquin Des Prés

Qui velatus facie fuisti


Mottetto a 4 voci per soprano, contralto, tenore e basso

I ed. 1503

Edited by Luigi Cataldi 1

Qui velatus facie fuisti, In agellis potum fellis


Et penurias sustinuisti, Bibisti amaris sinum,
Sol justistiae, Omni genti recolenti,
Flexis illusus genibus, Tuae mortis supplicium,
Caesus quoque verberibus, Da virtutem et salutem,
Te petimus attentius, Christe redemptor omnium,
Esto nobis propitius, Honor et benedictio
Et per tuam clementiam Sit crucixo Filio,
Perducas nos ad gloriam. Qui suo supplicio
Hora qui ductus tertia, Nos redimit ab inferno.
Fuisti ad supplicia, In amara crucis ara
Christe ferendo humeris Fudisti rivos sanguinis,
Crucem pro nobis miseris, Jesu Christe, rex benigne,
Fac sic te nos diligere, Consors paterni luminis,
Sanctamque vitam ducere, Sanguis Christi qui fuisti
Ut valeamus requie Peremptor hostis invidi,
Frui coelestis patriae. Fac nos ire et venire,
Ad coenam Agni providi.

Qui jacuisti mortuus


In petra rex innocuus,
Fac nos in te quiescere,
Semperque laude reddere,
Succurre nobis, Domine,
Quos redemisti sanguine,
Et duc nos ad coelestia
Aeternae pacis gaudia.


1 c 2000 Luigi Cataldi (luicatal@tin.it). Non-commercial copying welcome.
Prima Pars
Qu velatus fac e fu st Josquin des Prés

Superius

Qui

Altus
8 Qui ve la tus fa ci e fu i sti,

Tenor
8 Qui ve la
Bassus

Qui ve la tus fa ci e fu i sti,

10

ve la tus fa ci e fu i sti,

8 fu i sti, Et pe nu ri

8
tus fa ci e fu i sti,

fu i sti, Et

19

Et pe nu ri as su sti nu

8 as su sti nu i sti, su sti nu

8
Et pe nu ri as su sti nu

pe nu ri as su sti nu i sti, su sti nu

29

i sti, Sol ju sti ti ae, Fle xis il lu sus ge

8 i sti, Sol ju sti ti ae, Fle xis il lu sus ge

8 i sti, Sol ju sti ti ae, Fle xis il lu sus ge

i sti, Sol ju sti ti ae, Fle xis il lu sus ge

1
ni bus, Cae sus quo que ver be ri bus, Te pe

8 ni bus, Cae sus quo que ver be ri bus, Te pe

8
ni bus, Cae sus quo que ver be ri bus, Te pe

ni bus, Cae sus quo que ver be ri bus, Te pe

48

ti mus at ten ti us, E sto no bis pro pi ti us,

8 ti mus at ten ti us, E sto no bis pro pi ti us,

8 ti mus at ten ti us, E sto no bis pro pi ti us,

ti mus at ten ti us, E sto no bis pro pi ti us,

58

Et per tu am cle men ti am Per du cas nos ad

8 Per du cas nos ad

8
Et per tu am cle men ti am Per du cas nos ad

Per du cas nos ad

68

glo ri am.

8
glo ri am, ad glo ri am, ad glo ri am.

8
glo ri am, ad glo ri am.

glo ri am, ad glo ri am.

2
Superius

Ho

Altus
8
Ho ra qui duc tus ter ti a

Tenor
8
Ho ra qui duc tus ter ti

Bassus

Ho ra qui duc tus ter ti a, ter ti

ra qui duc tus ter ti a

8
a Fu i sti ad sup pli ci

a Fu i sti ad sup pli ci

18

Fu i sti ad sup pli ci a,

8
Fu i sti ad sup pli ci a, Chri ste fe ren do

8
a,

a, ad sup pli ci
27

Chri ste fe ren do hu me ris

8
hu me ris, hu me ris Cru

8
Chri ste fe ren do hu me ris Cru cem pro no bis

a, Chri ste fe ren do hu me ris Cru

3
Cru cem pro no bis mi se sis.

8
cem pro no bis mi se ris, pro no bis mi se

8
mi se ris, mi se ris, Fac sic te

cem pro no bis mi se ris, mi se ris, Fac sic te nos di li

44

Fac sic te nos di li ge re,

8
ris, Fac sic te nos di li ge re,

8
nos di li ge re, San ctam que vi tam du ce

ge re, San ctam que vi tam du

52

San ctam que vi tam du ce re, Ut va le a mus re qui e

8
San ctam que vi tam du Ut va le a mus re qui e

8
re, Ut va le a mus re qui e

ce re, Ut va le a mus re qui e

60

Fru i coe le stis pa tri ae.

8
Fru i coe le stis pa tri ae, coe le stis pa tri ae.

8
Fru i coe le stis pa tri ae, pa tri ae.

Fru i coe le stis pa tri ae, pa tri ae.

4
Superius

In fla gel lis po tum fel lis

Altus
8
In fla gel lis po tum fel lis

Tenor
8
In fla gel lis po tum fel lis

Bassus

In fla gel lis po tum fel lis

13

Bi bi sti a ma ris si num, Om ni gen ti re

8
Bi bi sti a ma ris si num, Om ni gen ti re

8
Bi bi sti a ma ris si num,

Bi bi sti a ma ris si num,

24

co len ti, re co len ti Tu ae mor tis

8
co len ti, re co len ti Tu ae mor tis

8
Om ni gen ti re co len ti Tu ae mor tis

Om ni gen ti re co len ti Tu ae mor tis

35

sup pli ci um, Da vir tu tem et sa lu tem, et

8
sup pli ci um, Da vir tu tem et sa lu tem, et

8
sup pli ci um, Da vir

sup pli ci um, Da vir

5
sa lu tem, Chri ste re dem ptor om ni

8
sa lu tem, Chri ste re dem ptor om ni um, red em

8
tu tem et sa lu tem, Chri ste re dem ptor om ni um,

tu tem et sa lu tem, Chri ste re dem ptor om ni

56

um. Ho nor et be ne di

8
ptor om ni um. Ho nor et be ne di

8
om ni um. Ho nor et be ne di

um, om ni um. Ho nor et be ne di

68

cti o Sit cru ci fi xo Fi li o, Qui su o sup

8
cti o Sit cru ci fi xo Fi li o, Qui su o sup

8
cti o Sit cru ci fi xo Fi li o, Qui su o sup

cti o Sit cru ci fi xo Fi li o, Qui su o sup

80

pli ci o Nos re de mit ab in fer no.

8
pli ci o Nos re de mit ab in fer no.

8
pli ci o Nos re de mit ab in fer no.

pli ci o Nos re de mit ab in fer no.

6
Superius

In a ma ra cru

Altus
8
In a ma ra cru

Tenor
8
In a ma ra cru cis a ra

Bassus

In a ma ra cru cis a ra

10

cis a ra Fu di sti ri vos san gui nis,

8
cis a ra Fu di sti ri vos san gui nis,

8
Fu di sti ri vos san gui nis, Je

Fu di sti ri vos san gui nis, Je su Chri

19

Je su Chri ste, rex be ni gne,

8
Je su Chri ste, rex be ni gne,

8
su Chri ste, rex be ni gne, Con sors

ste, rex be ni gne, rex be ni gne, Con

28

Con sors pa ter ni lu mi nis,

8
Con sors pa ter ni, pa ter ni lu mi nis,

8
pa ter ni lu mi nis,

sors pa ter ni lu mi nis,

7
San guis Chri sti qui fu i

8
San guis Chri sti qui fu i sti

8
San guis Chri sti qui fu i

San guis Chri sti qui fu i sti

46

sti Per em ptor ho stis in vi di, Fac

8
Per em ptor Fac nos i re et

8
sti Per em ptor ho stis in vi di,

Per em ptor ho stis in vi di, Fac nos i

55

nos i re et ve ni re, et ve ni re

8
ve ni re, et ve ni re, ve ni re

8
Fac nos i re et ve ni re

re et ve ni re, et ve ni re,

65

Ad coe nam A gni pro vi di.

8
Ad coe nam A gni pro vi di

8
Ad coe na A gni pro vi di.

Ad coe na A gni pro vi di.

8
Superius

Qui ja cu i sti mor tu us

Altus
8
Qui ja cu i sti mor tu us

Tenor
8
Qui ja cu i sti mor tu us

Bassus

Qui ja cu i sti mor tu us

11

In pe tra rex in no cu us,

8
In pe tra rex in no cu us,

8
In pe tra rex in no cu us,

In pe tra rex in no cu us,


21

Fac nos in te qui e sce re,

8
Fac nos in te qui e sce re,

8
Fac

Fac nos in te qui


29

Sem per que lau des red de re,

8
Sem per que lau des red de

8
nos in te qui e sce re, Sem

e sce re, Sem per que lau des

9
Suc cur re no bis, Do mi ne,

8
re, Suc cur re no bis, Do mi ne,

8
per que lau des red de re, Suc cur re no bis, Do mi

red de re, Suc cur re no bis, Do mi

46

Quos re de mi sti san gui ne, Et duc nos ad coe

8
Quos re de mi sti san gui ne, san gui ne,

8
ne, Quos re de mi sti san gui ne, Et duc nos ad

Quos re de mi sti san gui ne,

55

le sti a Ae ter nae

8
Et duc nos at coe le sti a

8
coe le sti a Ae

Et duc nos at coe le sti a

64

pa cis gau di a.

8
Ae ter nae pa cis gau di a.

8
ter nae pa cis gau di a.

Ae ter nae pa cis gau di a.

10