Sei sulla pagina 1di 1

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M 2011

BAGI MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS


PERSEORANGAN

Nama :

Standard Prestasi Catatan


1.0
1.1 1.2

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.2
1.1.1 1.2.1

a b c d e f g a b c d a

1.0 2.0
1.2 1.3 2.1 2.2
2.1.2
1.2.2

2.1.1

2.1.3

2.1.4

2.2.1

2.2.2
1.3.1

b a b a b c d e f g

2.0 3.0
2.2 2.3 3.1
2.2.3

2.2.4

2.3.1

3.1.1 3.1.2

a b c d e f g h a b c d

3.0 4.0
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3
4.3.1
3.2.1

3.2.2

3.2.4

3.3.1

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

3.1.2 3.2.3

e f a a b c a a b

4.0
4.3
4.3.1

4.3.2

c a b c

BAND Kriteria Tanda tangan guru :


6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . _______________________
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab .
3 Tahu , faham dan boleh buat . Nama guru :
2 Tahu dan faham .
1 Tahu .
_______________________