Sei sulla pagina 1di 7

‫‪I lezione‬‬

‫‪‬‬ ‫‪Salutare, congedarsi‬‬


‫‪‬‬ ‫‪Pronomi personali‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Pronomi suffissi‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Numeri 1-10‬‬

‫ٕنت؟‬
‫رحبا! مين ا ‪ٝ‬‬ ‫‪َ -‬م َ‬
‫‪ٔ -‬انا َماركو‪ٔ .‬انا إيطالي ۡمن ٘روما‪.‬‬
‫هلين ماركو‪ .‬أنا اسمي َمحمود‪ .‬أنا سوري ۡمن َحلب‪.‬‬ ‫‪ -‬أ ‪ٝ‬‬
‫ٕنت طال‪ٝ‬ب؟‬
‫هلين َمحمود‪ .‬ا ‪ٝ‬‬ ‫‪ -‬أ ‪ٝ‬‬
‫‪ -‬إيه‪ ،‬أنا طال‪ٝ‬ب‪ .‬وا ‪ٝ‬‬
‫ٕنت؟‬
‫‪ -‬لأ‪ٔ ،‬انا ْموڟَّف بال َوزارة‪.‬‬

‫الخير! مين إنتي؟‬


‫باح ‪ٝ‬‬ ‫‪َ -‬ص ۡ‬
‫‪ٔ -‬انا اسمي لَيلى‪ٔ .‬انا سوريّ‪ٝ‬ة ْمـ ۡن الشّ ام‪.‬‬
‫طالبة؟‬
‫وسهلا فيكي‪ .‬إنتي ‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ -‬اهلا َ‬
‫‪ -‬إيه‪ .‬أنا ‪ٝ‬‬
‫طالبة بالجام َعة‪.‬‬
‫‪ -‬و ٔانا ‪ٝ‬‬
‫طالبة كَمان‪.‬‬

‫‪ -‬مرحبا!‬
‫هلين يا ماركو! كيفَك؟‬ ‫‪ٔ -‬ا ‪ٝ‬‬
‫ٕنت كيفَك؟‬ ‫مد لَّله ْب ‪ٝ‬‬
‫خير‪ .‬وا ‪ٝ‬‬ ‫الح ۡ‬
‫‪َ -‬‬
‫‪ -‬ماشي الحال‪.‬‬
!‫الخير يا نادية‬
ٝ ‫صباح‬ ۡ -
!‫باح ال ُّنور يا َليلى‬
ۡ ‫ َص‬-
‫فك الي ٘وم؟‬ٝ ‫ كي‬-
‫فك؟‬ٝ ‫إنتي كي‬...‫ َتمام‬-
.‫ ۡنش ٘كر اللّه‬.‫نيحة ْكـتير‬
َ ‫ أنا ْم‬-

Pronomi suffissi
Pronomi personali isolati
Funzione di complimento oggetto e di
Funzione di soggetto
complimento obliquo
-i, -ni ‫ ني‬/ ‫ـي‬ ʼana ‫أنا‬ io

-na ‫ــنا‬ nǝḥna َ ‫ۡن‬


‫ــحن‬ noi

-ak ‫ـ َـك‬ ʼǝnte ‫ٕنت‬ ٝ ‫ا‬ tu (m.)

-ek ‫ـك‬ٝ ‫ـ‬ ʼǝnti ‫إنتي‬ tu (f.)

-kon (‫)ـ ٘كن‬ ‫ـــ ٘ك ۨـم‬ ʼǝntu ‫إنتو‬ voi (m. e f.)

-o (‫)ــ ٘و‬ ‫ه‬ٜ ٘‫ــ‬ huwwe ‫و‬ّٝ ‫ُهــ‬ egli

-a / -ha ‫ ــها‬/ ‫ــهـا‬ٜ hiyye ‫ي‬ّٝ ‫ِه‬ ella

-hon / -on (‫ــه ۨم )ـ ٘ون‬


ٜ٘ / ‫ـــم‬
ۨ ‫ـــ ٘ه‬ hǝnne ‫ي‬ٝ ّ‫ۡهــن‬ loro (m. e f.)

Cambiamento dei suffissi dopo una vocale: i suffissi che iniziano con una vocale (-ak, -ek, -o)
possono trovarsi in questa forma basica solo a seguito di una parola che termina con una
consonante. Se la lettera finale di una parola è invece una vocale, questi cambiano.

-ak diventa -k

-ek diventa -ki

-o si elimina completamente spostando l’accento sull’ultima sillaba. Nella scrittura


informale tuttavia si conserva la hā’ che non viene pronunciata.

‫ك‬ٛ‫ۡنـسي‬ ‫ْت َذكَّ َرك‬


‫كي‬ٛ‫ۡنـسي‬ ‫ۡنسي‬ ‫رك‬ٝ َّ‫ْت َذك‬ ‫ْت َذكَّر‬
‫ه‬ٜ ‫ـ‬ٛ‫ۡنسي‬ ‫ه‬ٜ ‫ْت َذكَّ ٘ر‬
‫شاف ‪ٛ‬وك‬ ‫شا َفك‬
‫شاف ‪ٛ‬وكي‬ ‫شا ‪ٛ‬فوا‬ ‫شاف‪ٝ‬ك‬ ‫شاف‬
‫شاف ‪ٛ‬و ‪ٜ‬ه‬ ‫شاف٘ــ ‪ٜ‬ه‬
‫أخوك‬ ‫إخ َتك‬
‫أخوكي‬ ‫أخو‪...‬‬ ‫إخ ‪ٝ‬تك‬ ‫إخت‬
‫أخ ‪ٛ‬و ‪ٜ‬ه‬ ‫إخ ٘تـ ‪ٜ‬ه‬

‫إلقاء التحية‪:‬‬
‫‪ ‬‬ ‫الخـيرات‬
‫ـباح ‪ٝ‬‬ ‫َص ۡ‬ ‫باح النّور‬
‫َصـ ۡ‬ ‫الخـير‬
‫ـباح ‪ٝ‬‬ ‫َص ۡ‬
‫‪ ‬‬ ‫الخـيرات‬
‫َمـسا۽ ‪ٝ‬‬ ‫َمـسا۽ النّور‬ ‫الخـير‬
‫َمـسا۽ ‪ٝ‬‬
‫أهلا َ‬
‫وسهلا‬ ‫أهـلا ً‬ ‫َمرحـبا‬
‫‪ ‬‬

‫ِمية أهلا َ‬
‫وسهلا‬ ‫هلين‬
‫وس ‪ٝ‬‬ ‫أه ‪ٝ‬لين َ‬ ‫أ ‪ٝ‬‬
‫هلين‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫َضلوا‬
‫تْـف َّ‬ ‫َضلي‬ ‫ْتـف َّ‬ ‫َضل‬‫تْـف َّ‬

‫السؤال عن الحال‪:‬‬

‫كي ْف ٘كن‬ ‫كي ‪ٝ‬فك‬ ‫كيفَك‬


‫شل ٘ونْـ ٘كن‬ ‫شل ٘ون‪ٝ‬ك‬ ‫شل ٘ونَك‬
‫شو أخبا ْرك٘ن‬ ‫شو أخبا ‪ٝ‬رك‬ ‫شو أخبا َرك‬
‫كيف َص ۡ ّحـ ْتكـ٘ن‬ ‫كيف َص ّْحـ ‪ٝ‬تك‬ ‫كيف َص ّْحـ َتك‬

‫الإ جابة عن الحال‪:‬‬

‫مد للّه‬
‫الح ۡ‬
‫ــخيـر‪َ ،‬‬
‫ْب ‪ٝ‬‬ ‫مد للّه‬
‫الح ۡ‬
‫َ‬
‫ْمــناح‬ ‫ـنيحة‬
‫ْم َ‬ ‫ْمـنيح‬
‫ْكــتير ْمــناح ‪ْ /‬مــناح ْكــتير‬ ‫نيحة ْكــتير‬ ‫ْكــتير ْم َ‬
‫نيحة ‪ْ /‬م َ‬ ‫ْكـتير ْمنيح ‪ْ /‬منيح ْكـتير‬
‫َمبسو َطين‬ ‫َمبسو َطة‬ ‫َمبسوط‬
‫َيعني‪ ،‬ما ْكـتير‬ ‫ماشي الحال‬
‫ۡكل شي۽ َتمام‬ ‫مد للّه‬
‫الح ۡ‬‫َتمام‪َ ،‬‬ ‫َتمام‬
‫ۡمشتا ‪ٕۡ ٛ‬ق لْ ٘كـن‬ ‫ۡمشتا ‪ٕ ٛ‬ق ل‪ٝ‬ـك‬ ‫ۡمشتا ‪ٕ ٛ‬ق ‪ۡ /‬مشتا ‪ٕ ٛ‬ق لَك‬
‫ۡمشتا ۡ ٕقت ْل ٘كـن‬ ‫ۡمشتا ٕ‪ٝ‬قــ ْتل‪ٝ‬ـك‬ ‫ۡمشتا ‪َٕ ٛ‬قة ‪ۡ /‬مشتا ٕ‪ٝ‬قــ ْت َلك‬

‫التحية عند ال ُمغادرة‬

‫خا ۡطـ ْرك٘ــن‬ ‫خاطرك‬


‫‪ٝ‬‬ ‫خاطرك‬
‫َ‬
‫السلا ‪ٝ‬مـة‬
‫َم ۡع َّ‬
‫الله ۡي َـسلّ ْم ٘كــن‬ ‫الله ۡي َـسلّ ‪ٝ‬مك‬ ‫الله ۡي َـسل ّ َمك‬
‫الله َم ْع ٘كــن‬ ‫الله َم ‪ٝ‬عك‬ ‫الله َم َعك‬
‫يالله‪َ ،‬سلّموا‬ ‫َســلّـمي َع الوال ‪ٝ‬دة‬ ‫َســلّـ‪ٝ‬م ع ۡ‬
‫الك ّل‬
‫ْبــشو ْف ٘كــن‬ ‫ْبــشوف‪ٝ‬ك‬ ‫ْبــشو َفك‬
‫لازم روح‬ ‫أنا ۡ‬ ‫اسمح ‪ٛ‬وا لي‬ ‫بالإ ذن‬

‫أكمل ِ‬
‫الحوار التالي بعد الاستماع‪:‬‬

‫‪ -‬صباح الخير‪.‬‬
‫‪ -‬صباح‪.................‬‬
‫‪ -‬كيفَك؟‬
‫ٕنت؟‬
‫‪ -‬الحمد لله‪............... .‬ا ‪ٝ‬‬
‫‪ ................. -‬شو ‪...............‬؟‬
‫‪ .......................... -‬بخير‪.‬‬
‫‪.............................. -‬‬

‫َتخ َّيل حواراً بين‪:‬‬

‫لينا‪ ،‬سوريّة‪ ،‬من ِدمشق‬ ‫و‬ ‫ِفراس‪ ،‬سوري‪ ،‬من َحلب‬


‫استمع إلى الحوار التالي واملا ٔ الفراغات‪:‬‬

‫ٔالو‬ ‫‪-‬‬
‫عامر‪ ،‬مرحبا َحـبيبي‪ .‬أنا َفريدة‪......... .‬؟‬ ‫ٔالو‪ۡ ،‬‬ ‫‪-‬‬
‫ٕنت ‪..........‬؟‬ ‫‪ ،.........‬ا ِ‬ ‫‪-‬‬
‫مـ‪ۡ ،..........‬نـ‪ ............‬نِهال َج ْن َبك؟‬ ‫‪-‬‬
‫ۡبــالجا ْم َعة‪ .‬لِ َّسه ما ۡرجـ ‪ٝ‬عت‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬آه‪ ،‬تْـ َڌكَّ ٗرت‪....... ،‬كان َعند ‪ٜ‬هـا ا ْمتِحان‪َ .‬ط ّ‪ٝ‬يب‪َ ،‬ه َّلا ٔ ۡبــا ۡتّ ‪ٝ‬‬
‫ــصل ع الم ٘وبا ْيل‬
‫‪ۡ .............. ،.............. -‬‬
‫الكل‬

‫‪ -‬ألو نَ َعم‪.‬‬
‫‪َ ........... -‬حبيب ْـتي نهال‬
‫‪ -‬ماما جانا‪........................ ،‬؟‬
‫لحفدينا ال‪ْ ٝ‬جديد‪ٕ .‬ق ۡـ ٗلت َل ِٕاطَّ َّمن ْع ‪ٝ‬لي ِك‪.‬‬
‫‪َ ،..................... -‬حبيبتي‪ .‬اشتريـ ‪ٝ‬ـنا ك ٘ومـ ‪ٝ‬ـة َهدايا َ‬
‫علي ِك؟ نا ٕق ‪ٝ‬صك شي شَ غل‪ٝ‬ة حبيبتي؟‬ ‫عامر َعم يـِدير بال٘ـ ‪ٜ‬ه ‪ٝ‬‬ ‫ۡ‬
‫‪ -‬لا‪ ،‬ك‪ .....................‬لا تا ْكلوا َه ّْمنا‪ ........ .‬كيف ‪..............‬؟ َط ّْمــنيني‬
‫كيف ۡر ْح ۡلــ ْت ٘ك ۨم؟‬
‫‪ۡ -‬ن َ‬
‫حن ‪...........................‬‬

‫الأرقام من ‪:10 – 1‬‬

‫مسـة‬
‫َخ ‪ٝ‬‬ ‫أ ْرب َعة‬ ‫تْلات‪ٝ‬ة‬ ‫اتنين‬
‫‪ٝ‬‬ ‫واحد‬
‫ۡ‬ ‫ۡصفر‬

‫شرة‬
‫َع َ‬ ‫ۡتـس َعة‬ ‫تمان‪ٝ‬ة‬ ‫َسب َعة‬ ‫ۡسـتّـ ‪ٝ‬ـة‬

‫‪...................................‬‬ ‫شو َر َقم ۡتلفونَك؟‬


‫‪Gli interrogativi‬‬

‫‪che‬‬ ‫شو ‪ /‬إ‪ٝ‬ش‬


‫‪chi‬‬ ‫مين‬
‫‪dove‬‬ ‫و ‪ٝ‬ين‬
‫‪di dove‬‬ ‫ۡمن و ‪ٝ‬ين ‪ْ /‬م ‪ٝ‬نين‬
‫‪perché‬‬ ‫‪ٝ‬ليـش‬
‫‪come‬‬ ‫ك ِيف‬
‫‪quando‬‬ ‫ٕا‪ٝ‬متى ‪ /‬إ‪َ ٝ‬مت‬
‫‪quanto‬‬ ‫َٕقـ ّد ‪ٝ‬يش‬

‫‪Esempi:‬‬

‫م ِين َه ّْي؟ َه ّْي َسفارة‬ ‫شو ٰهـدا؟ ٰهـدا ۡفـن ٘د ٕق‬

‫مين َه ّْي؟ َه ّْي ٕا ِّمي‬ ‫مين ٰهـدا؟ ٰهـدا أبي‬

‫البيت‬
‫و ‪ٝ‬يـن را ‪ٝ‬يح؟ را ‪ٝ‬يح َع ‪ٝ‬‬ ‫و ‪ٝ‬ين ساك‪ٝ‬ن؟ أنا ساك‪ٝ‬ن ۡبـالشَّ ام‬

‫ۡمن و ‪ٝ‬ين إنتي؟ أنا ۡمن سوريا‬ ‫ٕنت؟ أنا ۡمن إيطاليا‬
‫ۡمن و ‪ٝ‬ين ا ‪ٝ‬‬

‫راجـع؟ َبعد ۡن ّ‬
‫ـص سا َعة‬ ‫إ‪ٝ‬م َتى ‪ٝ‬‬ ‫إ‪ٝ‬م َتى الدَّرس؟ الدَّرس ي ٘وم َ‬
‫الخميس‬

‫كي ‪ٝ‬فـك؟ الحمد لله‬ ‫كيفَك؟ أنا ْمنيح‪ ،‬شُ كراً‬

‫َٕقـ ّد ‪ٝ‬يـش ۡب ْتريدي؟ َعطيني ِم ّيـ ‪ٝ‬ـة َبس‬ ‫َٕقـ ّد ‪ٝ‬يـش ۡب ْتريد؟ ِم ّيـ ‪ٝ‬ـة َ‬
‫وخمسين‬
‫ِحوار‪:‬‬

‫ٕنت؟ شو اس َمك؟‬
‫‪َ -‬مرحبا‪ ،‬مين ا ‪ٝ‬‬
‫‪ -‬أيمن‪.‬‬
‫‪ -‬كيفَك؟ كيف َص ّح َتك؟‬
‫‪ -‬الحمد لله‪َ ،‬تمام‪.‬‬
‫ٕنت لبناني؟‬
‫‪ -‬ا ‪ٝ‬‬
‫‪ -‬لأ‪ ،‬أنا سوري‪.‬‬
‫‪ -‬من أ َّي مدي ‪ٝ‬نة؟‬
‫‪ -‬من الشّ ام‪.‬‬
‫‪ -‬وين ساك‪ٝ‬ن؟‬
‫‪ -‬ساك‪ٝ‬ن بـال ِّتجا َرة‪.‬‬
‫‪َٕ -‬ق ّد ‪ٝ‬يش ۡع َ‬
‫مرك؟‬
‫‪ -‬تْـلاتين س ‪ٝ‬نة‪.‬‬
‫ٕمتى ْو ۡصـلت؟‬
‫‪ -‬ا َ‬
‫‪ -‬مبا ‪ٝ‬رح‪ .‬بس‪ ....‬ليش ۡكل َهــالأسئل‪ٝ‬ة؟‬
‫الجديد!!!‬ ‫‪ -‬لأن ّ٘ ‪ٜ‬ه أنا ُم َ‬
‫ديرك ْ‬