Sei sulla pagina 1di 5

Izbor pomoćnog glagola

Prelazni glagoli - avere:

Ho preso un'influenza

Povratni glagoli - essere

Mi sono alzato tardi

Non ci siamo girate

Pasivni glagoli - essere

Questa lettera è stata scritta ieri

Neprelazni glagoli

Essere ili avere

Avere nije izuzetak od pravila - 2005 neprelaznih glagola zahtijeva taj pomoćni glagol

NEPRELAZNI GLAGOLI

1. Glagoli kretanja

a) oni koji traže essere: Andare, venire, tornare, scappare

Prenose informaciju da je cilj kretanja dostignut

Somo andata a casa

È venuto?

Eravamo già tornati.

Perché è scappato?

b) drugu grupu čine glagoli kod kojih cilj ili svrha kretanja nijesu dostignuti. Oni zahtijeva ju glagol avere:
Camminare - hodati -pokretanje nogu a na kretanje ka određenom cilju

Abbiamo camminato molto

Viaggiare - putovati, ali ne i otputovati i doputovati (partire i arrivare)

Ha viaggiato dappertutto

Nuotare - aktivnost plivanja

Ho nuotato più di tutti

Passeggiare - šetati se. Ne znači doći do nekog mjesta, već upućuje isključivo na lagano hodanje

Avete passeggiato oggi?

Durare traži esser (izuzetak je), ali u izrazu durare fatica (mučiti se) složena vremena gradi sa avere:

Ho durato fatica a capirlo.

2. Glagoli postojanja i postajanja

Essere, diventare, divenire, stare zahtijevaju essere. Navodimo ih zasebno jer su česti

È stata la migliore.

Era diventato grande.

È stato in piedi tutto il giorno. (Prestajao je cijeli dan)

3. Piacere, parere, sembrare, apparire - Neprelazni s, a navodimo ih jer su česti:

Ti sono piaciuta

È parso stanco.

È apparso stanco.
4. Glagoli koji mogu imati jedan ili drugi pomoćni glagol, zavisno od konteksta:

Correre, salire, volare, cambiare, finire, cominciare, vivere

Correre - ukoliko je odredište kretanja dostignuto - essere

Marco è corso a casa.

Avere ukoliko radnja glagola nema za cilj dostizanje nekog odredišta:

Ho corso tutto il giorno.

Ho corso i cento metri in 13 secondi.

Salire - ukoliko je odredište dostignuto onda imamo essere:

Sono salita al terzo piano.

È salito per primo.

Pomoćni glagol može biti i prelazn, kada uz glagol stoji neki objekat. Obično je to imenica le scale:

Ho salito le scale.

Scendere isto kao salire:

Sono sceso subito.

Ho sceso le scale.

Sve je raširenija upotreba glagola fare (fare le scale - u značenju bilo penjati se bilo silaziti)

Ostali glagoli iz grupe:

Cambiare

U značenju promijeniti se zahtijeva essere:

Non sei cambiato per niente.


U značenju mijenjati, promijeniti kao prelazni glagol, cambiare zahtijeva avere:

Hai cambiato tutto.

Napomena: cambiarsi znači presvući se, promijeniti odjeću. A često se prevodeći naš Povratni glagol
promijeniti se, upotrebljava upravo glagol cambiarsi, što je pogrešno:

Hai cambiato aspetto - promijenio si izgled

Sei cambiato - promijenio si se

Ti sei cambiata - presvukla si se

Finire zahtijeva avere ako postoji objeka:

Il professore ha finito la lezione

Abbiamo finito l'acqua.

Il suo intervento ha finito una pesante discussione - Njegova intervencije je okončala tešku raspravu

Ukoliko ne postoji vršilac radnje:

La lezione è finita.

L'acqua è finita.

Cominciare i continuare

Il professore ha cominciato la lezione

La lezione è cominciata

La crisi ha cominciato a sentirsi

Il professore ha continuato la lezione

La lezione è continuata

Questo atteggiamento ha cominciato a dare fastidio - ovaj stav je počeo da smeta

Vivere:

Avere ukoliko se odnosi na osobu koja je u trenutku govorenja živa


Ho vissuto in Italia, ora vivo a Parigi.

Ukoliko osoba nije više živa, koristi se essere:

Manzoni è vissuto nell'Ottocento

Zahtijeva u svakom slučaju pomoćni glagol Essere, ukoliko subjekat nije živo biće:

Il paese è vissuto di ceramica

Le due nazionalità sono vissute a lungo insieme.

Vivere može biti i prelazn glagol:

Ha vissuto una vita serena.

Ha vissuto la cerimonia con profonda emozione. Doživio je svečanost sa dubokim uzbuđenjem

Potrebbero piacerti anche