Sei sulla pagina 1di 2

D.S.P.

Mureş
Compartiment Igiena Alimentaţiei

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE
Denumirea obiectivului…………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………
amplasat în Localitatea………………………………Str………………………………..
Nr………Bloc…….Scara…….Ap……….Telefon……………………………………….
Detinător………………………………………………………………………cu sediul în
Localitatea………………………………….Str………………………………..Nr……...
Bloc………Scara……….Ap…….Telefon………………………Fax……………............
2.OBIECTUL DE ACTIVITATE
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.AMPLASARE ÎN ZONĂ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.STRUCTURA FUNCŢIONALĂ – CIRCUITE FUNCŢIONALE
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5.ANEXE SANITARE
- pentru clienţi……………………………………………………………………..
- pentru personal…………………………………………………………………..
- vestiar pentru personal………………………………………………………….
- duş pentru personal……………………………………………………………...

6.UTILITĂŢI ŞI DOTĂRI DE INTERES SANITAR


- modul de asigurare şi distribuţie al apei potabile……………………………..
…………………………………………………………………………………….
- modul de asigare al apei calde curente…………………………………………
- colectarea şi îndepărtarea apelor uzate……………………………………...
- evacuarea reziduurilor menajere solide şi lichide…………………………..
…………………………………………………………………………………
- iluminat………………………………………………………………………...
- ventilaţie………………………………………………………………………..
- încălzire………………………………………………………………………...
- condiţii deosebite de microclimat…………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
7. DOTĂRI – utilaje şi mobilier
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8.MĂSURI DE PROTECŢIE SANITARĂ A ALIMENTELOR
………………………………………………………………………………………………
9.PROCESUL TEHNOLOGIC( pentru unităţi de producţie)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................
- materii prime……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- produs finit……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10.DATE DESPRE PERSONAL
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Data Semnătura