Sei sulla pagina 1di 7

Bahay Kubo (w/ variations)

Arranged by: Sanny N. Tendilla Tagalog Folk Song

Soprano  4                Ba

4              
Piano
 4            
Electric Bass
 4                
Drum Set 4      
         
        
S
6
        
hay ku bo ka hit mun

            
Pno.
            
Bass
 
         
D. S.    
        
Copyright © Sanny N. Tendilla
S
9
   42        
ti Ba hay ku bo ka hit mun ti ang ha

   42        
Pno.
   42        
Bass
    42        
D. S.  2
4    

        

S
14
             
la man do on ay sa ri sa ri sing ka mas at ta long si ga

            
Pno.
           
Bass
           
D. S.       
2
   
Copyright © Sanny N. Tendilla
 
20
S    
ril yas at ma

ni
 si

  
  
Pno.
   
Bass
   
D. S.         
       

S
22
     34       
taw ba taw pa ta ni. Kun dol pa to la u po't ka la ba

       34         
Pno.
      34      
Bass
      43      
D. S.     43         
            
Copyright © Sanny N. Tendilla
3
S
28
              
sa at sa ka may ron pang la ba nos mus ta sa si bu yas ka ma

     
            
Pno.
           
Bass
           
D. S.          
        

34
S                 4
tis ba wang at lu ya sa pa li gid li gid ay pu no ng li nga. Ba

                      4
Pno.
             4
Bass
             4
D. S.           4
4
     
Copyright © Sanny N. Tendilla
  
S
41
4           
hay ku bo ka hit mun ti ang ha

4                
Pno.
4    
Bass
4   
             
D. S. 4     
           

S            
45

la man do on ay sa ri sa ri sing ka

Pno.
                
      
Bass
              
D. S.                                 
            Copyright © Sanny N. Tendilla
5
S
49
            
mas at ta long si ga ril yas at ma ni si

                
Pno.
    
Bass
      
          
D. S.              
           

S
53
         
taw ba taw pa ta ni Ba hay ku

             
Pno.
    
Bass
            
D. S.                          
6
            
Copyright © Sanny N. Tendilla
  
S
57
       
bo ka hit mun ti.

              
Pno.
              
Bass
 
            
    
D. S.                        

                

Copyright © Sanny N. Tendilla


7