Sei sulla pagina 1di 49

BLOCK A Unit Name

1 A,1.01 NGUYEN HOANG THU


2 A,1.02 NGUYEN MINH NGON
3 A,1.03 DO PHAM HOANG KHUONG
4 A,1.04 NGUYEN THUY MY THANH
5 A,1.05 NGUYEN THI HUONG HAI
6 A,1.06 HUYNH THI ANH THU
7 A,1.07 TU TRUNG HIEU
8 A,1.08 NGO VAN THU
9 A,10.01 DO THI BICH NGOC
10 A,10.02 NGUYEN THANH QUANG
11 A,10.03 LUU HA HAI YEN
12 A,10.04 LE THY SON
13 A,10.05 VO THI HONG NHUNG
14 A,10.06 KIEU KIM THOA
15 A,10.07 NGUYEN THI HANG
16 A,10.08 DAM BA HUNG
17 A,11.01 HO THI TU ANH
18 A,11.02 CTY TNHH KIM LOAI TACHENG
19 A,11.03 BUI THI HA THU
20 A,11.04 TRAN THANH NAM
21 A,11.05 NGUYEN PHUOC LAP
22 A,11.06 CTY TNHH KIM LOAI TACHENG
23 A,11.07 NGO THI THU HUONG
24 A,12.01 NGUYEN HUY TOAN
25 A,12.02 VU QUOC TUAN
26 A,12.03 LUU HA HAI YEN
27 A,12.05 NGUYEN ANH TUAN
28 A,12.06 DANG THI NGOC ANH
29 A,12.07 DO THI KIM PHUONG
30 A,12.08 CHU VAN MAU
31 A,12A.01 LE LAM MY HOANG
32 A,12A.02 HO HUNG TAI
33 A,12A.03 NGUYEN NGOC ANH
34 A,12A.04 NGO CHI HIEN
35 A,12A.05 NGUYEN THI DIEU HUYEN
36 A,12A.06 VU XUAN AI
37 A,12B.01 LUU HA HAI YEN
38 A,12B.02 TRAN THANH THAO
39 A,12B.05 NGO HONG PHI
40 A,12B.06 NGUYEN XUAN TUONG
41 A,15.02 NGUYEN THANH SON
42 A,15.03 TRAN HOANG DINH
43 A,15.04 PHAM XUAN HIEU
44 A,15.05 PHAM MINH TRIET
45 A,15.06 TRAN THI BICH HUYEN
46 A,15.08 BUI THE TRUNG NAM
47 A,16.01 MAI THI VY PHUONG
48 A,16.02 DO THI NGOC
49 A,16.03 NGUYEN KHANH TRUNG
50 A,16.05 NGUYEN HUY CHUONG
51 A,16.06 PHAM QUANG MINH
52 A,17.01 LE HOANG THUY LINH
53 A,17.02 CTY TNHH KIM LOAI TACHENG
54 A,17.03 VO HONG HA
55 A,17.05 NGO THI XUAN DAO
56 A,17.06 DANG THI SAU
57 A,17.07 LE THANH NGU
58 A,17.08 PHAN NGOC THIEN TU
59 A,2.01 LE NGUYEN CHI TRINH
60 A,2.02 PHAM THI XUAN MAI
61 A,2.03 VUONG KIM LONG
62 A,2.04 NGUYEN THI YEN
63 A,2.05 PHAM THI THANH TAM
64 A,2.06 NGUYEN THI PHUONG MAI
65 A,2.07 VU NHU GIANG
66 A,2.08 NGUYEN HUU NGHI
67 A,3.01 NGUYEN THI HUE
68 A,3.02 MAI THI HANG
69 A,3.03 NGUYEN THI PHUONG THUY
70 A,3.04 PHAN ANH VU
71 A,3.05 LE VIET DUC
72 A,3.06 PHAM THI LOAN
73 A,3.07 NGUYEN LE NA
74 A,3.08 NGO NHAT KHANH
75 A,3A.02 HO THI MY DUNG
76 A,3A.03 PHAM LE UYEN LINH
77 A,3A.04 NGUYEN HOANG VU
78 A,3A.05 HOANG HOA MY TU
79 A,3A.06 MAI NGUYEN HOANG LAM
80 A,3A.07 TRAN HOANG DUY ANH
81 A,3A.08 NGUYEN NGOC TO QUYEN
82 A,5.01 LE QUOC PHONG
83 A,5.02 VU XUAN TOAN
84 A,5.03 DANG DINH MINH TRIET
85 A,5.04 LE TUAN SANG
86 A,5.05 DINH THANH LOAN
87 A,5.06 NGUYEN THI THU HA
88 A,5.07 VU BUI QUE HUONG
89 A,5.08 PHAM THI VAN
90 A,6.01 NGUYEN DANG KHANH
91 A,6.02 NGUYEN HOANG QUYEN
92 A,6.03 NGUYEN MINH QUOC
93 A,6.04 BUI DINH DUNG
94 A,6.05 HOANG TICH HONG HAI
95 A,6.06 HA NGOC PHUONG
96 A,6.07 NGUYEN THI NGOC UYEN
97 A,6.08 NGUYEN THI NGUYEN THUY
98 A,7.01 BACH THI THU HA
99 A,7.02 PHAM MANH HUNG
100 A,7.03 TRUONG THU GIANG
101 A,7.04 DANG NGOC QUYEN
102 A,7.05 PHAM NAM TOAN
103 A,7.06 LE LUU NGOC THANH
104 A,7.07 NGUYEN THI HUONG
105 A,7.08 NGUYEN KIM SUONG
106 A,8.01 LE TRI TIN
107 A,8.02 TRAN THI HUONG GIANG
108 A,8.03 HUYNH THI HIEN
109 A,8.05 LY QUOC OAI
110 A,8.06 NGUYEN TRAN HOANG LAN
111 A,8.07 NGUYEN THI HANG
112 A,8.08 MAC TU KHOA
113 A,9.01 PHAM THANH HAI
114 A,9.02 HOANG THANH DUONG
115 A,9.03 PHAM XUAN HANH NGHI
116 A,9.04 TRAN CONG LY
117 A,9.05 BACH THI BINH MINH
118 A,9.06 TRUONG THE MANH
119 A,9.07 NGUYEN THI THUY KIEU
120 A,9.08 DO THI NHU NGOC
E-mail Tel No Phone Sex
NGUYENHOANGTHU1980@GMAIL.COM 0912 553 068 F
NGON_NGUYEN2003@YAHOO.COM 0908 350 053 M
913770101 M
THANHMTN@YAHOO.COM 0908 122 748 0903 689 586 F
HAI.HUONG.NGUYEN@VN.EY.COM 0908 877 290 F
THUCOFFEE2002@GMAIL.COM 935349898 F
HIEUAGECCO@YAHOO.COM 913550773 M
ngovanthu@gmail.com 988812210 M
PAVENCORSAGHIN@YAHOO.COM 902717377 F
QUANGDIENLANH@GMAIL.COM 0909 779 043 M
YENLUU3010@YAHOO.COM 902379707 F
LETHYSON@GMAIL.COM 903803257 M
MY_ROSE1903@YAHOO.COM 0906 850 495 F
THOAKIEU@YAHOO.COM 0903 995 003 F
NGOCNGUYEN871988@GMAIL.COM 0913 927 422 F
HUNGDB@PVDRILLING.COM.VN 983388628 M
UYENKHANHHO@YAHOO.COM 0913 369 059 F
NGUYETMYDX@GMAIL.COM 0903 900 750 M
BUI.HATHU@YAHOO.COM 0909 833 806 F
THANHNAM99T@GMAIL.COM 989051684 M
LAP.NGUYEN@SAMSUNG.COM 0902 741 875 M
NGUYETMYDX@GMAIL.COM 0903 900 750 M
0129 7777 748 F
08 2220 6113 M
909518088 M
YENLUU3010@YAHOO.COM 902379707 F
NATUAN8118@YAHOO.COM 0973 050 709 M
PENGUIN1082@YAHOO.COM 0949 196 550 F
0963 429 903 F
KIMTHANH.TRAN@GMAIL.COM 0938 252 817 M
MYHOANGHCM.TL@GMAIL.COM 0909 887 983 F
HOHUNGTAI@YAHOO.COM 902300108 M
ANHNGUYEN1627@GMAIL.COM 0937 409 986 F
CHIHIENNGOAU@YAHOO.COM 01253 886 668 M
HUYENNGUYEN0506@YAHOO.COM 902617190 F
VUXUANAI@YAHOO.COM.VN 0903 677 939 M
YENLUU3010@YAHOO.COM 902379707 F
THAO1901@GMAIL.COM 0903 320 355 M
PHINGONH@GMAIL.COM 0989 003 696 M
XUANTUONG7955@GMAIL.COM 0903 742 180 M
NG.THANH.SON0808@GMAIL.COM 0933 988 115 M
DAVID@SOFTEK.VN 0908 271 796 M
HIEU.PHAMVLC@GMAIL.COM 0909 046 809 M
0938 871 071 M
N/A 0903 396 659 F
0908 887 588 M
MVYPHUONG@YAHOO.COM 0962 278 840 F
DOTHINGOC202@GMAIL.COM 0937 501 554 F
KHANHTRUNG01@YAHOO.COM 0935 580 083 M
TCTCHUONG13@GMAIL.COM 0913 818 368 M
0937 000 916 M
CHIBYEOL@GMAIL.COM 0904 364 648 F
NGUYETMYDX@GMAIL.COM 0903 900 750 M
HAHONGVO@YAHOO.COM 0919 866 417 F
0945 815 881 F
0909 100 050 F
0903 707 767 M
THIENTUPHAN1212@GMAIL.COM 0902 606 234 F
903252595 M
PHAMXUANMAI2003@YAHOO.COM 983992670 F
0938 075 804 F
PHUNG23785@YAHOO.COM 0988 015 644 F
TAMPTT@ACB.COM.VN 0988 545 983 F
0903 730 566 F
ANTAMVNR@YAHOO.COM 0903 739 974 M
STEVEN.NGUYEN@BFCOT.COM 0903 120 820 M
0902 956 961 F
01634 843 920 F
PHUONGTHUYNGUYEN0210@GMAIL.COM 0905 406 881 F
908188190 M
DUC.LE@4DIMENSIONS.COM 0909 087 977 M
LOANPHAM13@GMAIL.COM 0975 832 939 F
VDCHUONG@GMAIL.COM 0919 006 117 F
NHATKHANH1031@YAHOO.COM 0918 477 803 F
HO_THI_MY_DUNG@YAHOO.COM 0903 649 452 F
0907 164 686 F
HOANGVUVFR@GMAIL.COM 0904 134 258 M
HOANGHOAMYTU@YAHOO.COM 0913 601 560 F
HLAM112003@YAHOO.COM 0983 180 991 M
942211122 M
TUQY2627@YAHOO.COM 0903 876 892 F
LEPHONGQUOC@GMAIL.COM 0913 375 330 M
TOANFATNB@GMAIL.COM 0909 929 727 M
MINHTRIET@MQDDECOR.VN 915472233 M
SANGLETUAN@YAHOO.COM 0913 234 272 M
THANHLOAN612@YAHOO.COM 0908 219 926 F
THUHA_NGUYEN73@YAHOO.COM 01267 489 337 F
TUAN_DANGDUC@YAHOO.COM 0942 807 651 F
NINHLH@PVDRILLING.COM 914291347 F
ZENGAREX@GMAIL.COM 0937 329 329 M
HQ0684@YAHOO.COM.VN 0989 250 680 F
MINHQUOC05@YAHOO.COM 0938 500 013 M
DUNGBUI@VNMCC.COM.VN 0942 002 323 M
0903 624 484 M
PHUONGHAVN@YAHOO.COM 908873616 F
KETXANH78@YAHOO.COM 0903 775 977 F
NTNGUYENTHUY_VN@YAHOO.COM 0905 354 590 F
0906 714 568 F
HUNGDMZTRAVEL@YAHOO.COM 0983 717 567 M
GIANGTT@HDBANK.COM.VN/ GIANGDN@YAHOO.COM 902043218 F
VINKYNQT2@YAHOO.COM 0909 240 272 F
TOANPHAM174@GMAIL.COM 0903 861 719 M
THANHLLN@VMS.COM.VN 0902 552 626 F
DORI_LINHGIANG@YAHOO.COM.VN 0908 580 024 F
VANG278@YAHOO.COM.VN 0908 184 004 F
LETRITIN_VN@YAHOO.COM 1698026405 M
0165 834 5357 F
HOANGOCLAN_761311@YAHOO.COM 0903 315 786 F
NGHIEPTHANGFILM@YAHOO.COM 0909 833 221 M
LANNTH2@VMS.COM.VN 0907 979 666 F
NGOCNGUYEN871988@GMAIL.COM 0913 927 422 F
MT_KHOA@YAHOO.COM 0918 348 845 M
0913 652 898 M
N/A 0908 809 960 M
0912 118 864 F
LY.TRAN@AFC.COM.VN 0121 279 1279 M
MINHBTB.SG@MBBANK.COM.VN 0909 240 494 F
0978 756 060 M
0942 030 423 F
CAREER1ST.OGX@GMAIL.COM 0967 799 139 F
Birth
1980
1979
1977
1973
1981
1981
1984
1975
1984
1981
1977
1958
1985
1981
1962
1970
1961
1953
1970
1981
1987
1953
1967
1977
1958
1977
1986
1982
1966
1945
1976
1988
1985
1982
1973
1960
1977
1986
1977
1955
1986
1979
1983
1976
1983
1978
1983
1988
1987
1974
1967
1980
1953
1983
1955
1980
1955
1991
1983
1975
1981
1948
1983
1966
1944
1978
1959
1984
1986
1984
1982
1983
1986
1980
1986
1983
1986
1980
1991
1984
1978
1977
1983
1981
1974
1990
1973
1980
1950
1988
1984
1984
1985
1973
1982
1978
1981
1982
1985
1976
1983
1977
1979
1957
1963
1985
1968
1988
1963
1983
1962
1980
1970
1962
1974
1988
1982
1980
1968
1987
BLOCK B Unit Name E-mail
1 B,1.01 NGUYEN THI YEN PHUONG PHUONG.YEN.NGUYEN@HOLCIM.COM
2 B,1.02 LE THI QUYT QUANGBACHAU@GMAIL.COM
3 B,1.03 BUI THI HUONG LAN LANONG@GMAIL.COM
4 B,1.05 HUA QUANG THINH HQUANGTHINH@GMAIL.COM
5 B,1.06 DINH THI MAI ANH ANHDTM@HADOPM.COM
6 B,1.07 LE THI NHU NGOC
7 B,10.01 TRAN THI BICH NGOC BICHNGOC0707@GMAIL.COM
8 B,10.02 LE THI CAM VAN THANHLIEM1411@YAHOO.COM
9 B,10.03 VU MANH TUAN
10 B,10.04 LUU THUY LINH
11 B,10.07 TRAN THI NGOC MINH MINHNGOC_12102000@YAHOO.COM
12 B,11.06 TRAN THI THUY TRANG
13 B,11.07 LY TRAN NGUYEN LEENGUYEN3110@GMAIL.COM
14 B,2.02 TA CONG THANG TACONGTHANG@GMAIL.COM
15 B,2.03 DANG THI NHU NGOC ANKHUE08@GMAIL.COM
16 B,2.04 TRUONG VAN LAN LANTV@GECCOM.VN
17 B,2.05 NGUYEN VAN THUYEN NVTHUYEN12@YAHOO.COM.VN
18 B,2.06 TRAN THI HUONG LAM LAMTRAN@VIETNAMAIRPORT.VN
19 B,2.07 LE HONG QUANG LEQUANGTDQ@GMAIL.COM
20 B,2.08 PHAM VAN GIAP VANGIAPHT@GMAIL.COM
21 B,3.01 HUYNH QUOC UY QUOCUY89@GMAIL.COM
22 B,3.02 LAM VAN DAO DAOLAMVAN@GMAIL.COM
B,3.03 NGUYEN THI THUY OANH NGUYEN.OANH156@GMAIL.COM
24 B,3.04 NGUYEN THI HONG DUC
25 B,3.05 TRUONG PHUONG ANH TRUONGTINI@GMAIL.COM
26 B,3.06 NGUYEN KHA MINH KHAMINH3132004@YAHOO.COM
27 B,3.07 TRAN THI KIM SANG
28 B,3.08 TRINH THU HANH
29 B,3A.01 DUONG THI HONG VAN VANDTH@LUBE.PVOIL.VN
30 B,3A.02 DINH BA HUNG DINHHUNG1085@GMAIL.COM
31 B,3A.03 NGO NHU QUYNH QUYNHPR@HOTMAIL.COM
32 B,3A.04 TO KIM QUY TOKIMQUY@GMAIL.COM
33 B,3A.06 VU NGOC HA K6SAIGON@GMAIL.COM
34 B,3A.08 DANG CONG HUAN
35 B,5.01 NGUYEN CONG DINH NGUYENDINH511@GMAIL.COM
36 B,5.02 HO THI THAO UYEN HOTHAOUYEN1989@GMAIL.COM
37 B,5.03 LUONG DOAN HANH VU HANHVULD@GMAIL.COM
38 B,5.04 NGUYEN THANH NHAN
39 B,5.05 DUONG NGOC SON
40 B,5.06 DANG THAO NGUYEN
41 B,5.07 TRAN MINH TRON TRON.VIETPHAP@YAHOO.COM
42 B,5.08 NGUYEN PHUC THACH
43 B,6.01 TONG DINH THUONG
44 B,6.02 MAI QUOC HUNG
45 B,6.03 LE LAM MY HOANG MYHOANGHCM.TL@GMAIL.COM
46 B,6.06 NGUYEN THI NGOC HAN THINGOCHAN.NGUYEN@ANZ.COM
47 B,6.07 PHAM VAN GIOI
48 B,6.08 VO VAN TIEN TIENTECHPRO@GMAIL.COM
49 B,7.01 DO DUY NHAT NHATLUA@YAHOO.COM
50 B,7.02 DO HONG QUAN QUAN.DO@UNICONS.COM.VN
51 B,7.03 TRAN NHAT LINH LINHTRANNHAT88@GMAIL.COM
52 B,7.04 TRAN LE HUNG TRANLEHUNGCTT@GMAIL.COM
53 B,7.05 NGUYEN THI HAI
54 B,7.06 VO THI XUAN UYEN UYEN.LAWYER@GMAIL.COM
55 B,7.07 NGUYEN THI NGOC LANH SMPHUONG73@GMAIL.COM
56 B,7.08 PHAM HONG XUYEN PHAMHONGXUYEN27@YAHOO.COM
57 B,8.01 NGUYEN THI HA HANTH.VINACHEMIA@GMAIL.COM
58 B,8.02 NGUYEN HAI NAM
59 B,8.03 NGUYEN VAN HOANG HOANG4585@GMAIL.COM
60 B,8.04 TRAN THI LAN ANH LANANH.MBC@GMAIL.COM
61 B,8.06 CO QUOC HUNG
62 B,8.07 TRAN VAN NAM NAM_HTV_1977@YAHOO.COM.VN
63 B,8.08 DO TRUNG HAU DOTRUNGHAU@DBS.COM
64 B,9.01 TRUONG THI TUONG VAN NTHPHUC93@GMAIL.COM
65 B,9.02 TRAN THI THU HOA SOPHIEDANG159@GMAIL.COM
66 B,9.03 NGUYEN TRONG THANH NGUYENTRONGTHANH@HOTMAIL.COM
67 B,9.07 DAO THI LAN PHUONG
Tel No Phone Sex Birth
0918 137 810 F 1986
935806817 F 1962
#ERROR! 0968 567 687 F 1986
01234 569 483 M 1985
987894045 F 1985
0903 153 159 F 1958
0903 109 520 F 1981
0907 171 174 F 1985
0909 374 555 M 1987
0902 485 240 F 1985
0903 963 448 F 1983
093 392 9891 F 1983
0983 110 083 M 1983
0932 040 580 M 1980
0918 449 579 F 1980
0905 826 467 M 1968
0903 888 404 M 1969
0908 163 005 0909 104 789 F 1972
0912 452 211 F 1985
0904 622 679 M 1985
0905 893 007 M 1989
0903 949 192 M 1961
0932 372 595 F 1988
0902 302 568 F 1967
0908 119 870 F 1983
0903 313 197 F 1977
019 9255 7507 F 1980
0909 330 541 F 1961
0906 766 586 F 1979
0984 700 887 M 1985
0983 483 593 F 1983
08 3898 0117 906494894 F 1985
0947 674 929 M 1982
0903 789 134 M 1985
0908 892 662 M 1977
0939 223 840 F 1989
0988 236 696 0973 071 357 F 1981
0908 302 863 M 1986
0986 999 060 M 1984
0912 646 934 F 1986
0907 111 213 M 1983
0987 033 655 M 1988
0909 101 308 M 1983
0905 744 073 M 1986
0909 887 983 F 1976
0938 273 767 F 1984
0902 987 855 M 1972
908087078 M 1980
0989 616 664 M 1980
0989 690 433 M 1985
012 5999 9974 M 1988
097 377 1024 M 1984
0903 671 488 F 1953
0937 681 683 F 1978
938270976 F 1976
0908 161 749 F 1972
0949 345 566 F 1966
0902 110 602 F 1986
902557569 M 1985
0902 557 569 F 1983
0902 268 389 M 1957
0907 326 294 M 1977
0903 737 231 M 1982
(064) 3833 674 0937 754 740 F 1962
0912 970 723 F 1956
0934 202 073 M 1986
944296789 F 1983
BLOCK C Unit Name
1 C,0.01 NGUYEN THANH SON
2 C,0.02 NGUYEN PHUC QUYNH TRAN
3 C,0.03 NGUYEN THI MINH THU
4 C,1.01 NGUYEN TRONG VU
5 C,1.02 NGUYEN NGOC TRAN
6 C,1.03 BUI THI TRUONG CHI
7 C,1.04 TRAN QUOC VIET
8 C,1.05 VO THI DIEU TAM
9 C,1.06 NGUYEN VIET HOAN
10 C,1.07 LAI KHAC DINH
11 C,1.08 LE XUAN BAO LONG
12 C,1.09 NGUYEN THU HIEN
13 C,1.10 VU QUANG ANH
14 C,10.01 NGUYEN TRUNG DIEM
15 C,10.02 HO THI HAI YEN
16 C,10.03 HUYNH NU MINH TAM
17 C,10.04 NGUYEN HOANG ANH
18 C,10.05 TRAN QUOC MINH
19 C,10.06 NGUYEN THI THANH HUONG
20 C,10.07 DO NGUYEN NGOC THU
21 C,10.08 HOANG NGOC VIET
22 C,10.10 NGUYEN THI XUAN THUY
23 C,11.01 VU VAN QUYNH ANH
24 C,11.02 PHAN NGUYEN HUNG
25 C,11.03 NGUYEN THI NHA TRANG
26 C,11.04 NGUYEN BAO DAN THANH
27 C,11.05 NGO VO HO HAI
28 C,11.06 PHAM THI XUAN DAI
29 C,11.07 VO THANH MINH
30 C,11.08 NGUYEN CONG THANH
31 C,11.10 TRAN LE KIM NGON
32 C,12.01 LE THI HUONG LY
33 C,12.02 DOAN THI HANH HUONG
34 C,12.03 NGUYEN DINH ANH TU
35 C,12.04 PHAM DINH NGUYEN
36 C,12.05 HO BAO PHUC
37 C,12.06 TRAN NAM THANG
38 C,12.08 NGUYEN CONG THANH
39 C,12.09 TRAN THI MY LINH
40 C,12.10 DOAN QUE THANH
41 C,12A.01 NGUYEN MINH PHUC
42 C,12A.02 LA QUANG LUC
43 C,12A.03 PHAM MINH TRANG
44 C,12A.04 BUI MINH CHAU
45 C,12A.05 NGUYEN THANH VU
46 C,12A.06 NGUYEN TRAN ANH THU
47 C,12A.10 KHUC HOANG TRUNG
48 C,12B.01 PHAM THANH NHAN
49 C,12B.02 TRAN XUAN CHI ANH
50 C,12B.03 DAO THI HIEN
51 C,12B.04 LA KINH LUAN
52 C,12B.06 NGUYEN MINH TRANG
53 C,12B.07 BUI ANH DUC
54 C,12B.10 LE THI THU
55 C,15.01 MAI NHAT THUY LINH
56 C,15.02 TRAN THANG LONG
57 C,15.03 TRUONG NGOC TUONG VI
58 C,15.04 DO LE HUNG
59 C,15.06 HO LE KHANH CHI
60 C,15.07 NGUYEN TRAN NAM
61 C,15.08 NGUYEN PHUOC DUY
62 C,15.09 HA THUC HAN
63 C,15.10 CHU THI PHUONG ANH
64 C,16.01 NGUYEN DUC HUNG
65 C,16.04 DO LE HUNG
66 C,16.06 PHAM VAN SON
67 C,16.07 NGUYEN THI MY AN
68 C,16.08 NGUYEN THANH THAO UYEN
69 C,16.09 DINH XUAN TINH
70 C,16.10 HOANG QUYET THANG
71 C,17.01 DO XUAN HOA
72 C,17.02 HA LONG VAN
73 C,17.03 NGUYEN PHAM THAO QUYEN
74 C,17.04 TRAN VAN DONG
75 C,17.05 CHU CHINH THANH
76 C,17.07 NGUYEN THE DUY
77 C,17.09 TRAN DUC OANH
78 C,17.10 TRAN DINH HIEU
79 C,2.01 TRINH THI LOC
80 C,2.02 HUYNH KIM SANG
81 C,2.03 NGUYEN THANH THUY
82 C,2.04 LE CONG VONG
83 C,2.05 VU DINH TU
84 C,2.06 LE NGUYEN QUANG VINH
85 C,2.07 DINH VAN VIET
86 C,2.08 CONG TY TNHH XAY DUNG QUYET TIEN
87 C,2.09 DINH THI NGOC DIEP
88 C,2.10 NGUYEN THI Y NHI
89 C,3.01 TRAN THANH NGA
90 C,3.02 NGUYEN HUY VUONG
91 C,3.03 TRAN DAC HOANG
92 C,3.04 TRAN THI GAM
93 C,3.05 PHU CHI KHANH
94 C,3.06 TO THI GIANG HUONG
95 C,3.07 LE KIM PHUONG
96 C,3.08 NGUYEN DINH HUNG
97 C,3.09 NGUYEN THI HAI YEN
98 C,3.10 TRAN NGOC HUY
99 C,3A.01 NGO THU NONG
100 C,3A.02 NGUYEN THI THANH BINH
101 C,3A.03 LE CONG LONG
102 C,3A.04 NGUYEN VAN THO
103 C,3A.05 TRUONG QUANG DINH
104 C,3A.06 VU DUC LONG
105 C,3A.07 TRINH CHI HUNG
106 C,3A.08 NGUYEN THANH THUY
107 C,3A.09 NGUYEN LIEN HOA
108 C,3A.10 DO THI MINH HOANG
109 C,5.01 PHUNG HUU CUNG
110 C,5.02 VO HA UYEN
111 C,5.03 NGUYEN LE XUAN BACH
112 C,5.04 HO THI BE NA
113 C,5.05 NGUYEN THI PHUONG DIEP
114 C,5.06 TRAN THI NGOC CHAU
115 C,5.07 PHAN NGUYEN TAM HOANG THONG
116 C,5.08 HO THI QUYEN
117 C,6.01 NGUYEN QUOC TRI
118 C,6.02 LUONG THI HANH
119 C,6.03 TRAN THI HUNG
120 C,6.04 TRAN DUC THINH
121 C,6.05 TRAN XUAN CHUNG
122 C,6.06 NGUYEN NGO HUU MINH
123 C,6.09 NGUYEN HOANG TRONG
124 C,7.02 PHAM THANH HUYEN
125 C,7.03 NGUYEN PHAN QUYNH DIEU
126 C,7.04 NGUYEN NGOC DIEM TRANG
127 C,7.05 NGUYEN TAN PHAT
128 C,7.06 NGU YEN PHUONG
129 C,7.08 LE TRONG KHIET
130 C,7.09 LE NGUYEN NHAT LINH
131 C,7.10 NGUYEN PHUC HONG NHAN
132 C,8.01 NGUYEN THI HONG NHUNG
133 C,8.03 NGO TUAN ANH
134 C,8.04 NGUYEN THI KIEN TRINH
135 C,8.05 NGUYEN QUOC LUAT
136 C,8.06 PHAN VIET THANG
137 C,8.07 NGUYEN THI THU PHUONG
138 C,8.08 NGUYEN THI NHU QUYNH
139 C,8.09 NGUYEN THI THANH THUY
140 C,8.10 TRUONG ANH TUYEN
141 C,9.01 NGUYEN VAN UT
142 C,9.02 LE THI NGA
143 C,9.03 NGUYEN HOANG DUC
144 C,9.04 MAI THI HONG QUYEN
145 C,9.05 NGUYEN THI THANH THUY
146 C,9.06 HA HONG HAI
147 C,9.08 TRIEU NGOC MINH
148 C,9.10 NGUYEN ANH TUAN
E-mail Tel No Phone Sex
SONNTIT@YAHOO.COM 01274 000 600 M
0903 005 446 F
NGUYENMINH.THU@HOTMAIL.COM 0983 429 390 F
0962 397 766 M
NGOCTRAN1235813@YAHOO.COM.VN 0918 834 064 M
0933 078 339 F
QUANGTV3@FPT.COM.VN 0902 031 039 M
0909 091 269 F
NGOTHITHANHNHANBRVT@GMAIL.COM 0933 053 128 M
DINH.LAI@ARUP.COM 0909 883 356 M
NGUYENTNGOCTRAM@YAHOO.COM 0909 932 326 M
LAURA_THUHIEN@YAHOO.COM 0904 732 723 F
0983 190 617 M
TRUNGTUANHCM2012@YAHOO.COM.VN 0932 181 568 M
0934 162 268 F
0908 851 801 F
HOANGANHTG@GMAIL.COM 0977 235 271 M
0902 763 154 M
QUOCCUONG6310@GMAIL.COM 0903 959 771 F
NGOCTHU3010@GMAIL.COM 0988 610 537 F
HOANGNGOCVIET@YAHOO.COM 0903 361 562 M
HOANG_MICHEL@YAHOO.FR 0982 443 274 F
0903 352550 F
HUNGPN@PVDRILLING.COM.VN 0934 520 020 M
NGUYENNHATRANG021982@GMAIL.COM 0909 708 512 F
NBDANTHANH@GMAIL.COM 08 3845 3561 0907 110 987 F
PREMIER0406@YAHOO.COM 0905 577 771 M
XUANDAIPHAMTHI@YAHOO.COM 0932 571 683 F
0909 903 687 M
JOSEPH.NGUYEN.THANH@GMAIL.COM 0903 940 682 M
0963 067 060 F
912354567 F
ZL1316@GMAIL.COM 0907 127 007 F
0904 433 359 M
PHAMDINHNGUYEN82@GMAIL.COM 0933 052 610 M
HOBAOPHUC@YAHOO.COM 0983 833 943 M
TRNTHANG@GMAIL.COM 0909 618 609 M
JOSEPH.NGUYEN.THANH@GMAIL.COM 0903 940 682 M
862818231 945543661 F
QUETHANH01@GMAIL.COM 0918 061 320 F
NGUYENPHUC2101@YAHOO.COM 0944 448 519 M
LAQUANGLAM@GMAIL.COM 0974 811 745 M
MINHTRANGANH2008@YAHOO.COM 0916 008 838 F
MINHCHAU76@GMAIL.COM 0932 100 868 M
THANHVUVT2005@YAHOO.COM.VN 0944 104 715 M
0918 492 959 F
KHUCHOANG.TRUNG@SUNTORYPEPSICO.VN 0904 434 442 M
NHAN893@GMAIL.COM 0903 866 705 M
CITRONVN@YAHOO.COM 0903 770 743 F
HIEN_HELEN@YAHOO.COM 0908 382 058 F
LAKINHLUAN@GMAIL.COM 0908 608 206 M
MINHTRANG3110@YAHOO.COM 0942 555 685 F
DUCVINATECH@GMAIL.COM 0988 185 899 M
LETHITHUHONEY@GMAIL.COM 0983 084 759 F
LAMLINH2412@YAHOO.COM 0909 916 222 F
TRANTHANGLONG@YAHOO.COM 0650 3831210 0979 213 099 M
TRUONGVI1982@GMAIL.COM 0908 792 599 F
DOLEHUNG@YAHOO.FR 0903 462 466 M
0918 482 992 F
NTNAM@LIVE.COM 0908 622 770 M
0918 907 357 M
HANHATHUC@YAHOO.COM 1694009999 M
CHUTHIPHUONGANH@SCIC.VN 0983 394 739 F
0913 557 908 M
DOLEHUNG@YAHOO.FR 0903 462 466 M
STUAN2010@GMAIL.COM 0903 709 203 M
MYAN4385@YAHOO.COM 0979 894 685 F
0914 363 831 F
TINHXD2003@YAHOO.COM 986207271 M
0904 998 136 M
DEREK.DO@HOTMAIL.SG 0938 319 360 M
HALONG.VANPIP@GMAIL.COM 08 3511 0485 0903 180 985 M
THAOQUYEN.NGUYENPHAM@GLOMEDVN.COM 0989 048 786 M
M
CHUCHINHTHANHHCM98@GMAIL.COM 0909 368 725 M
QUYNHDUY63@YAHOO.COM.AV 0903 907 173 M
DUCOANH.TRAN@HILTI.COM 0908 080 345 M
0918 474 711 M
0906 680 401 F
SANGA9US@YAHOO.COM 0613 895 070 0907 600 779 M
0918 583 838 F
HOANGCHAUCOMPANY.LTD@GMAIL.COM 0938 283 579 M
01689 991 000 M
0909 669 348 M
0942 881 616 M

MITHANHTRAN@YAHOO.COM 0938 868 083 F


YNHI282@YAHOO.COM 0906 562 226 F
0918 239 627 F
VUONGTVT@GMAIL.COM 0928 581 868 M
0902 834 688 M
TRUNGTIENHT@YAHOO.COM.VN 0914 005 194 01694 221 981 F
KHANHCHIPHU1982@GMAIL.COM 0908 875 365 M
CAONGOCTUYEN@YAHOO.COM 0907 006 599 F
01699 971 554 F
MHUNG9999@GMAIL.COM 0936 888 959 M
KHANGNINH1@YAHOO.COM 3511 9615,3914 2012 936896119 F
0903 950 503 M
NGOTHUNONG@YAHOO.COM 0935 115 195 M
BINHNGUYEN1891@GMAIL.COM 0915 803 238 F
LECONGLONG@GMAIL.COM 0986 116 323 M
VANTHO80@YAHOO.COM 0903 043 117 M
MRLUANSS@YAHOO.COM.VN 0938 364 168 0902 909 784 M
0913 313 096 M
TCH1099@YAHOO.COM 0988 881 569 M
0919 398 383 F
NGUYENLIENHOA86@GMAIL.COM 0977 593 799 01658 351 578 F
DOTHIMINHHOANG@GMAIL.COM 0613 3822442 0917 907 827 F
0908 245 486 M
VOHAUYEN@GMAIL.COM 0984 335 910 F
NLXBACH@GMAIL.COM 0972 871 304 M
0903 117 706 F
PHUONGDIEPHN@YAHOO.COM 0988 752 148 F
0988 609 959 F
PHANTHONG1977@YAHOO.COM 0903 937 920 M
QUYEN.HO-THI@SC.COM 0905 523 339 0986 616 645 F
NGUYENQUOCTRI318@YAHOO.COM.VN 0988 894 305 M
BAOCHIXANH@GMAIL.COM 0902 770 624 F
TRONGQUYEN1969@YAHOO.COM 0913 959 858 F
MINHUYEN-0804@YAHOO.COM.VN 0914 398 389 M
TRANCHUNGVLCL@GMAIL.COM 0903 036 479 M
NGOHUUMINH.NGUYEN@GMAIL.COM 0987 509 079 M
NHT_WELCOME@YAHOO.COM 0909 095 205 M
SUGUS1990@GMAIL.COM 0936 373 990 F
0938 953 359 F
NNDT1610@GMAIL.COM 01656 176 082 F
0913 696 273 M
MAIANHHO@YMAIL.COM 0123 250 7879 F
TRONGKHIETVN@GMAIL.COM 903305035 M
LINHLN.TS@VIETSOV.COM.VN 0903 560 570 M
0908 011 811 F
HONGNHUNGROSE81@YAHOO.COM 0902 895 518 F
TUANANHH.NGO@GMAIL.COM 0906 306 196 M
TRINHNGUYEN184@YAHOO.COM 0918 424 240 F
0937 422 969 M
PHANVIETTHANGBK@YAHOO.COM 0909 442 880 M
SAI.NGUYEN@GMAIL.COM 0983 413 171 F
JENNYQUYNH@GMAIL.COM 0989 093 108 F
YNHICHAUANH@GMAIL.COM 0963 130 903 F
ANHTUYEN28@GMAIL.COM 01208 366 222 M
UTNGOCAN@YAHOO.COM.VN 0913 910 191 M
0904 947 995 F
ANPHUGIAQ2@GMAIL.COM 08 3747 0186 0913 127 162 M
N/A 0903 929 079 F
MANAGER@AZUMAYAVIETNAM.COM 0919 150 900 F
HAHAISIM@YAHOO.CO.UK 0909 587 857 M
TRIEUNGOCMINH@GMAIL.COM 0904 668 392 M
BANANA_SKIN_2004@YAHOO.COM 0902 769 894 0938 200 486 M
Birth
1982
1985
1973
1989
1978
1982
1958
1956
1983
1976
1983
1988
1971
1954
1976
1985
1987
1986
1965
1986
1978
1985
1981
1984
1982
1987
1987
1959
1976
1973
1958
1979
1987
1979
1982
1984
1976
1973
1988
1984
1987
1966
1958
1976
1988
1981
1983
1979
1981
1979
1985
1986
1976
1984
1979
1973
1982
1969
1980
1985
1983
1975
1984
1946
1969
1972
1985
1992
1968
1967
1983
1985
1986
1980
1973
1995
1984
1965
1959
1985
1962
1981
1983
1982
1979
0
1969
1981
1978
1978
1970
1960
1982
1959
1958
1982
1984
1978
1974
1981
1989
1980
1958
1975
1985
1983
1986
1979
1980
1987
1987
1982
1979
1983
1977
1972
1967
1969
1959
1973
1978
1980
1988
1990
1985
1986
1977
1960
1976
1978
1970
1981
1980
1977
1976
1985
1983
1984
1984
1981
1968
1986
1963
1986
1983
1983
1983
1986
TOWER 1 Selling Name
Unit Price wVAT P1
T1-10A3 133320,00 NGUYEN VAN LINH
T1-10A4 140140,00 VO QUOC MINH
T1-10B1 184030,00 HOANG VIET QUANG
T1-10B2 186670,00 LE HOANG THONG
T1-10B5 177650,00 QUACH TAN PHU
T1-10B6 193270,00 DO THI TAN HANG
T1-11A3 135190,00 DANG THI NHU QUYNH
T1-11A4 142120,00 LAM THI THANH HIEN
T1-11B1 186560,00 HOANG VIET QUANG
T1-11B2 189310,00 NGUYEN DANG THANH
T1-11B5 180180,00 NGUYEN THI NAM
T1-11B6 196020,00 PHAM THI THANH HUONG
T1-12A3 137060,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T1-12A4 143990,00 PARK YOUNG HYE
T1-12AA3 138820,00 SURIN ONGVASITH
T1-12AA4 145970,00 DANG THI KIM ANH
T1-12AB1 191620,00 SURIN ONGVASITH
T1-12AB2 194480,00 TRAN VAN KHOAN
T1-12AB5 185130,00 LEE MIKE CHUN
T1-12AB6 201410,00 CAO THI MINH HA
T1-12B1 189090,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T1-12B2 191950,00 BUI THI HOA HONG
T1-12B5 182600,00 NITA HUA
T1-12B6 198770,00 VU PHUONG NHU
T1-12BA3 140690,00 BUI THI MINH TIEN
T1-12BA4 147950,00 LE THI TAM
T1-12BB1 194150,00 KASAMVILAS BOONCHAI
T1-12BB2 197010,00 TSCHUPPIK STEPHAN
T1-12BB5 187550,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T1-12BB6 204050,00 JEETAN SINGH RAJPAL
T1-15A3 142560,00 LEE MIKE CHUN
T1-15A4 149820,00 LEE MI JEONG
T1-15B1 196790,00 NITA HUA
T1-15B2 199760,00 NGUYEN HOAI THU
T1-15B5 190080,00 DOAN THI HONG NHUNG
T1-15B6 206800,00 PANG LIN JUAT
T1-16A3 145970,00 DINH BAO NGOC
T1-16A4 154770,00 DUONG A LAN
T1-16B1 201300,00 HOANG VIET QUANG
T1-16B2 206250,00 HUYNH BINH MINH
T1-16B5 194480,00 HOANG XUAN QUOC
T1-16B6 213620,00 LIM TUAY LEE
T1-17A4 167750,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-17B5 207900,00
HOP LONG INVESTMENT COMPANY LIMITED
T1-17B6 227370,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-18A4 169730,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-18B5 210430,00
NAM THANG LONG INVESTMENT J.T CO
T1-18B6 230010,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-19A3 151470,00 KASAMVILAS BOONCHAI
T1-19A4 160710,00 NGUYEN THI THUY VAN
T1-19B1 217474,00 NGUYEN BICH HANG
T1-19B2 214170,00 JOSEPH RIFKIN
T1-19B5 201960,00 PHAM DAC HOA
T1-19B6 200875,13 VU MAI KHANH
T1-1A3 128700,00 LUONG THI BACH LAN
T1-1A4 149600,00 TRAN THI TU TRINH
T1-1B1 186120,00 CHANG HUNG CHUN
T1-1B2 205040,00 NGUYEN VAN LONG
T1-1B5 180180,00 NGUYEN XUAN CUONG
T1-1B6 211530,00 PHAM DAC HOA
T1-20A3 153450,00 IVY CHIAM AI SOON
T1-20A4 162690,00 LE ANH
T1-20B1 211750,00 TRAN KE THUAN
T1-20B2 216810,00 NGUYEN XUAN MINH
T1-20B5 212670,00 QUACH NGOC QUE
T1-20B6 224620,00 PANG AH LIN
T1-21A3 158400,00 SURIN ONGVASITH
T1-21A4 164670,00 PHAM PHUONG DUNG
T1-21B1 227427,00 LE THU THUY
T1-21B2 219560,00 LE THUY CHI
T1-21B5 219534,00 VU THI THUY QUYNH
T1-21B6 227260,00 KHONG HEE KAN
T1-22A3 160380,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T1-22A4 166650,00 SURIN ONGVASITH
T1-22B1 230173,00 NGUYEN MINH QUANG
T1-22B2 222090,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T1-22B5 222279,00 LE THI GIOI
T1-22B6 230010,00 KASAMVILAS BOONCHAI
T1-23P1 888250,00 NGUYEN THANH PHUONG
T1-23P2 944790,00 DUONG QUYNH HUONG
T1-23P3 919710,00 NGUYEN HOANG YEN
T1-23P4 912560,00 NGUYEN THI NGUYET
T1-2A3 130680,00 TRAN QUOC BINH
T1-2A4 151800,00 PHAN NGOC HAI
T1-2B1 189090,00 NGUYEN TUAN NGOC
T1-2B2 208120,00 VO QUYNH ANH
T1-2B5 183040,00 DAVID PONG KAR SOON
T1-2B6 214720,00 LE NGOC MEN
T1-3A3 127710,00 MAI THI THUY LIEU
T1-3A4 148500,00 DAO THUY UYEN
T1-3AA3 129690,00 NGUYEN THI QUYNH GIANG
T1-3AA4 146300,00 TAN WAN KENG
T1-3AB1 178970,00 CAO THI MINH HA
T1-3AB2 192610,00 GIAP MAI HUY
T1-3AB5 172810,00 NGUYEN THI NGOC SUONG
T1-3AB6 199210,00 NGUYEN THI NAM
T1-3B1 176220,00 KIEU CONG LY
T1-3B2 194150,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-3B5 170170,00 NGUYEN VIET HUNG
T1-3B6 200750,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-5A3 131670,00 DANG KHAC BINH
T1-5A4 143990,00 NGUYEN THI THANH
T1-5B1 181610,00 DANG KHAC BAN
T1-5B2 191070,00 DANG KHAC PHUC
T1-5B5 175340,00 NGUYEN THI THU THUY
T1-5B6 197780,00 LAU YUET NGOR
T1-6A3 133650,00 DANG THI BICH HOP
T1-6A4 141680,00 MAI THI THU HUONG
T1-6B1 184360,00 NGUYEN THI TAI
T1-6B2 189530,00 NGUYEN THI NGOC BICH
T1-6B5 178090,00 NGUYEN THI THANH THUY
T1-6B6 196240,00 TRACY TSOI
T1-7A3 127710,00 TRAN QUOC BINH
T1-7A4 134310,00 NGUYEN THI HA
T1-7B1 176220,00 TRAN NHUT HUY
T1-7B2 178970,00 CAO HONG QUANG
T1-7B5 170280,00 LE THU TRANG
T1-7B6 185240,00 TRAN HAI YEN
T1-8A3 129690,00 CA DOAN TRUONG NGON
T1-8A4 136180,00 LE NGOC VINH DAT
T1-8B1 178860,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-8B2 181500,00 DUONG THI BICH HANG
T1-8B5 172700,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-8B6 187990,00 DANG THI OANH
T1-9A3 131450,00 NGUYEN THI ANH HONG
T1-9A4 138160,00 PHAM THI DIEM CHAU
T1-9B1 181390,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-9B2 184140,00 NGUYEN THI BACH HUE
T1-9B5 175230,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-9B6 190630,00 NGUYEN QUANG HUY
T1-GA3 162800,00 LA QUI TU ANH
T1-GB1 206690,00 NGUYEN MANH DONG
T1-GB2 211860,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T1-GB5 201520,00 NGUYEN TU UYEN
T1-GB6 230230,00 NGUYEN THI THANH BINH
E-mail Tel No Phone Sex
P1 P1 No P1 P1
908190124 M
MINHVQ2005@YAHOO.COM 903328685 M
HOANGVIETQUANG@YAHOO.COM 982050909 M
CIDECO1@YAHOO.COM 903845554 M
947669288 M
TAN_HANG@YAHOO.COM 0902 086 565 F
NHUQUYNH167@YAHOO.COM 917527819 F
LAMTHANH_HIEN@YAHOO.COM 903745030 F
HOANGVIETQUANG@YAHOO.COM 982050909 M
THANHND@VINCOMJSC.COM 903616112 M
NTNAM60@YAHOO.COM, NAM.NGUYEN@VN.LAFARGE.COM 903725426 F
DUYSINH07@YAHOO.COM.VN 909278711 F
RICHARDNAH@YAHOO.COM 65 8222 0788 6596346016 M
DMAN0911@HOTMAIL.COM, LEA-YANG@DAUM.COM
0908 036 226 0958 935 913 M
SURIN@SL-ESTATE.COM 6681 9099097 M
DKA-KAB@VNN.VN 903721512 F
SURIN@SL-ESTATE.COM 6681 9099097 M
KASON322@YAHOO.COM 903909665 M
MIKELEE@MGMMIRAGE.COM 17022102107 M
CAOMINHHA@YAHOO.COM 8443441 903844266 F
RICHARDNAH@YAHOO.COM 65 8222 0788 6596346016 M
BUIROSE79@YAHOO.COM 3898.9074 906850788 F
NITAHUA@MGMMIRAGE.COM 982261818 7022658883 M
PHUONGNHU.TA@GMAIL.COM 904633336 F
TIEN.BUI@SVMEDIA.VN 0903 873 299 F
906376355 F
BOONCHAI888@HOTMAIL.COM 853 622 777 11 M
S_TSCHUPPIK@YAHOO.COM - STEPHAN.TSCHUPPIK@HYATT.COM
(82) 6473 38402 821064794645 M
RICHARDNAH@YAHOO.COM 65 8222 0788 6596346016 M
JEETAN@HOTMAIL.COM 908300467 M
MIKELEE@MGMMIRAGE.COM 17022102107 M
HYH715555@GMAIL.COM 0907 535 806 F
NITAHUA@MGMMIRAGE.COM 982261818 7022658883 M
THUNGUYEN@VIETNAMAM.COM 0909 457 969 F
DOANHONGNHUNG69@YAHOO.COM 988559999 F
JAYES@SINGNET.COM.SG #ERROR! 6598621728 F
HTN303@YAHOO.COM 908609831 F
ALANDUONG@MOSAIQUEDECORATION.COM 916810181 903405644 F
HOANGVIETQUANG@YAHOO.COM 982050909 M
LOUISMINH@PRIMECARGO.COM.VN 903325555 M
HXQUOC@PVNT2.COM.VN 0908 089 698 M
BFTSIN@SINGNET.COM.SG F
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
OMPANY LIMITED 1229987487
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
NGOCLIENPHAM1958@YAHOO.COM 83.7423327 903778787 F
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
BOONCHAI888@HOTMAIL.COM 853 622 777 11 M
VANNESA_NGUYEN@YAHOO.COM 903033612 F
NBICHANG@GMAIL.COM 913237407 F
JOSEPHRIFKIN@YAHOO.COM 0903 047 001 M
907404045 M
NAMTH2007@YAHOO.COM 0903 902 632 F
LANLUONG72@YAHOO.COM 903021054 F
909926310 F
CHCHUN@KPMG.COM.VN 0903 818 321 M
914142029 M
XUANVINH69@HCM.FPT.VN 908400527 903809172 M
907404045 M
SUPERXO2002@YAHOO.COM 65 9025 0931 F
ANHLEMD@YAHOO.COM 908475999 0903 051 514 M
THUANTK@YAHOO.COM 955573400 M
NGUYEN.X.MINH@GMAIL.COM 0909 762 155 M
QUE_NGOCQ@YAHOO.COM 0903 811 789 F
JAYES@SINGNET.COM.SG #ERROR! F
SURIN@SL-ESTATE.COM 6681 9099097 M
915617885 F
BAU_PUCCA83@YAHOO.COM.VN, 0903.980.656 902078889 F
CTLE9@HOTMAIL.COM 0985 665 956 F
MISSVUQUEEN@YAHOO.COM 912566588 F
JAYES@SINGNET.COM.SG #ERROR! M
RICHARDNAH@YAHOO.COM 65 8222 0788 6596346016 M
SURIN@SL-ESTATE.COM 6681 9099097 M
QUANGDRAGON1@YAHOO.COM 983220986 M
RICHARDNAH@YAHOO.COM 65 8222 0788 6596346016 M
QUANGDRAGON1@YAHOO.COM 904698057 1214060979 F
BOONCHAI888@HOTMAIL.COM 853 622 777 11 M
PHUONG.NGUYEN@VIETCAPITAL.COM.VN 909363636 F
HUONG_DQ369@YAHOO.COM 937369369 903918308 F
YENNH@MSC.MASANGROUP.COM 903908539 F
XUANNGA@PHUAN.COM.VN 902686688 F
HAI@TRIEUXUAN.COM 3 827 4702 M
918303636 983677955 903677855 M
0915 138 888 M
0906 300 595 F
DAVID-CHIYOWA@HCM.VNN.VN 903758917 M
0903 801 894 M
THUYLIEUSAIGON@YAHOO.COM 903889383 F
DAOTHUYUYEN@YAHOO.COM 0932.641.368 903003968 F
N/A 0903 678 949 F
NICHOLAS.TAN@CAPITALAND.COM 0938 302 203 M
CAOMINHHA@YAHOO.COM 8443441 903844266 F
GIAPMAIHUY@YAHOO.COM 0914 800 880 0943 241 111 M
NTNS03@YAHOO.COM 0903.841.295 908440909 F
NTNAM60@YAHOO.COM, NAM.NGUYEN@VN.LAFARGE.COM 903725426 F
HAIHOALOCAUDIO@YAHOO.COM 0913.808.376 983919109 M
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
0938.003.130 908480306 M
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
3989.5173 957842036 M
914021406 F
9895173 M
38433.387 903828001 M
THAPCAM13@YAHOO.COM 908247420 F
ELAU@MGMMIRAGE.COM.HK 85290221811 F
3588 0401 F
THUHUONGTACOMSE@YAHOO.COM 903683645 F
38.430.809 903838596 F
NGUYENTHINGOCBICH22@YAHOO.COM 988530039 F
THANHTHUY9595@YAHOO.COM.VN 918445464 902741270 F
TTSOI@MGMRESORTS.COM 17025910188 F
HAI@TRIEUXUAN.COM 3 827 4702 M
VANSONTRANG@VN.VNN 043.876.7394 982322496 F
VNRUNGVANGBIENBAC@GMAIL.COM 0979.208.228 0906 868 789 M
YENVO1004@YAHOO.CO.UK 913176156 M
HAI@TRIEUXUAN.COM 3.827.4702 0908 619 838 F
YEN2002@GMAIL.COM 906156565 F
TRUONGNGON@GMAIL.COM 937561677 M
LENGOCVINH DAT@YAHOO.COM 903678148 M
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
HXQUOC@PVNT2.COM.VN 0908 089 698 F
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
OANHWONG@YAHOO.COM 1223930188 F
HONGHERVIEU@GMAIL.COM 0932 722 899 F
JESSICA@TAIYORYUTSU.VN 0903 746 435 0913 888 078 F
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
MI.NGUYEN@YAHOO.COM.SG 937575527 F
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
HONGHA1005@YAHOO.COM 0975.557.116 0903.750.579 M
TIEN.BUI@SVMEDIA.VN 903873299 F
933687979 M
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M
913903888 1222666011 F
NGTTBINH@YAHOO.COM 0908 193 195 F
Birth Citizenship Agent
P1 P1
1948 Vietnamese JASELYN WAN
1971 Vietnamese JASELYN WAN
1957 Vietnamese JASELYN WAN
1970 Vietnamese JASELYN WAN
1968 Vietnamese JASELYN WAN
1972 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1985 Vietnamese JASELYN WAN
1978 Vietnamese JASELYN WAN
1957 Vietnamese JASELYN WAN
1962 Vietnamese MAI DUC PHU
1960 Vietnamese JASELYN WAN
1954 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1940 Foreigner JASELYN WAN
1960 Foreigner JASELYN WAN
1965 Foreigner JASELYN WAN
1969 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1965 Foreigner JASELYN WAN
1961 Vietnamese MAI DUC PHU
1958 Foreigner JASELYN WAN
1971 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1940 Foreigner JASELYN WAN
1979 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1955 Foreigner JASELYN WAN
1975 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1973 Vietnamese JASELYN WAN
1990 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1964 Foreigner JASELYN WAN
1970 Foreigner MAI DUC PHU
1940 Foreigner JASELYN WAN
1968 Foreigner MAI DUC PHU
1958 Foreigner JASELYN WAN
1963 Foreigner MAI DUC PHU
1955 Foreigner JASELYN WAN
1979 Vietnamese JASELYN WAN
1976 Vietnamese JASELYN WAN
1962 Foreigner DANG NGOC CHAU
1986 Vietnamese JASELYN WAN
1974 Vietnamese MAI DUC PHU
1957 Vietnamese JASELYN WAN
1971 Vietnamese JASELYN WAN
1957 Vietnamese JASELYN WAN
1949 Foreigner DANG NGOC CHAU
0 Company JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
1964 Foreigner JASELYN WAN
1971 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1974 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1965 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1959 Vietnamese JASELYN WAN
1953 Vietnamese NGUYEN SON TUNG-DIA OC 24H AGENT
1972 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1977 Vietnamese MAI DUC PHU
1973 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
1966 Vietnamese JASELYN WAN
1964 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1959 Vietnamese JASELYN WAN
1960 Foreigner JASELYN WAN
1956 Vietnamese JASELYN WAN
1969 Vietnamese JASELYN WAN
1971 Vietnamese JASELYN WAN
1970 Vietnamese MAI DUC PHU
1952 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1965 Foreigner JASELYN WAN
1985 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1983 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1981 Vietnamese JASELYN WAN
1973 Vietnamese JASELYN WAN
1950 Foreigner DANG NGOC CHAU
1940 Foreigner JASELYN WAN
1965 Foreigner JASELYN WAN
1986 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1940 Foreigner JASELYN WAN
1958 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1964 Foreigner JASELYN WAN
1980 Vietnamese JASELYN WAN
1969 Vietnamese JASELYN WAN
1963 Vietnamese JASELYN WAN
1940 Vietnamese JASELYN WAN
1962 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1973 Vietnamese JASELYN WAN
1963 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1980 Vietnamese JASELYN WAN
1967 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1949 Vietnamese JASELYN WAN
1966 Vietnamese MAI DUC PHU
1975 Vietnamese JASELYN WAN
1975 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1972 Foreigner JASELYN WAN
1971 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1981 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1967 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1960 Vietnamese JASELYN WAN
1962 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
0 Company JASELYN WAN
1974 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
0 Company JASELYN WAN
1959 Vietnamese JASELYN WAN
1954 Vietnamese MAI DUC PHU
1934 Vietnamese JASELYN WAN
1963 Vietnamese JASELYN WAN
1964 Vietnamese JASELYN WAN
1951 Foreigner JASELYN WAN
1961 Vietnamese JASELYN WAN
1964 Vietnamese MAI DUC PHU
1958 Vietnamese JASELYN WAN
1962 Vietnamese JASELYN WAN
1973 Vietnamese JASELYN WAN
1960 Foreigner JASELYN WAN
1962 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1978 Vietnamese JASELYN WAN
1982 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1976 Vietnamese JASELYN WAN
1974 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1973 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1982 Vietnamese JASELYN WAN
1973 Vietnamese JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
1957 Vietnamese JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
1985 Vietnamese DANG NGOC CHAU
1975 Vietnamese JASELYN WAN
1978 Vietnamese JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
1979 Vietnamese JASELYN WAN
0 Company JASELYN WAN
1977 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
1996 Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
1975 Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
0 Company JASELYN WAN
1973 Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
1975 Vietnamese JASELYN WAN
TOWER 2 Selling Name
Unit Price wVAT P1
T2-10A3 139590,00 NGUYEN THI MINH HANG
T2-10A4 146542,88 VIEN TUYET PHUONG
T2-10B1 194531,70 PHAM THI ANH HONG
T2-10B2 195580,00 TRAN THI THANH NGA
T2-10B5 186120,00 LE THUY NGA
T2-10B6 202510,00 NG SING BENG
T2-11A3 141570,00 VO THI HONG KHANH
T2-11A4 148830,00 LE THANH HANG
T2-11B1 195360,00 YUEN TZE LUNG ISSAC
T2-11B2 198330,00 TRINH THU ANH
T2-11B5 188650,00 LE HOANG NHAN
T2-11B6 205370,00 CHAN HOCK CHYE
T2-12A3 143550,00 NGUYEN LAP
T2-12A4 150920,00 TRAN THI NHU
T2-12AA3 145530,00 PARK JINKU
T2-12AA4 152900,00 NGUYEN THI HONG VAN
T2-12AB1 200750,00 DO THI KIM LINH
T2-12AB2 203830,00 DO THI TAN HANG
T2-12AB5 193930,00 HUYNH NGOC DIEM THUY
T2-12AB6 210980,00 NGUYEN THI DIEU HUONG
T2-12B1 198000,00 NGUYEN LINH NHAN DUC
T2-12B2 200970,00 HUYNH QUANG HAI
T2-12B5 191290,00 PHAN HOAI NAM
T2-12B6 208120,00 CHAN HOCK CHYE
T2-12BA3 147510,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T2-12BA4 154990,00 NGO LE QUAN
T2-12BB1 203500,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T2-12BB2 206470,00 JEONG JONG YEON
T2-12BB5 196460,00 SURIN ONGVASITH
T2-12BB6 213840,00 TRAN VAN NGHIEP
T2-15A3 149490,00 LYN HIAN WOON
T2-15A4 156970,00KRAUSZ GIDEON PIERRE RAPHAEL
T2-15B1 206140,00 PHAN DUC LOI
T2-15B2 209220,00 KIM SEUNG JIN
T2-15B5 198990,00 PHAN DUC LOI
T2-15B6 216700,00 TRAN KIM CHI
T2-16A3 152900,00 DO THI KIM LINH
T2-16A4 162140,00 NGUYEN THI MINH TUYET
T2-16B1 210870,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-16B2 216040,00 TRAN CAM NHUNG
T2-16B5 203720,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-16B6 223740,00 VUONG TRI DUNG
T2-17A3 154880,00 NGUYEN HOAI THU
T2-17A4 164230,00 ANG ENG JOO (WENG YONGYU)
T2-17B1 213730,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-17B2 218790,00 TRAN CAM NHUNG
T2-17B5 206360,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-17B6 205901,74 MEKKELHOLT RIK WOUTER
T2-18A3 156750,00 LAU YUET NGOR
T2-18A4 166320,00CHUA KIM HOCK RICHARD JOSEPH
T2-18B1 216370,00 NGUYEN THI NGOC BICH
T2-18B2 221650,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-18B5 208890,00 SCHELLENBERG FRANK
T2-18B6 229460,00 LE DUY
T2-19A3 158730,00 RICHARD NAH CHONG HEONG
T2-19A4 168300,00 PARK JINKU
T2-19B1 219010,00 TRAN THI THANH PHUONG
T2-19B2 224400,00 KIM NAM HUN
T2-19B5 211530,00 QUACH NGOC QUE
T2-19B6 232320,00 TAN YEOW NAM
T2-1A3 134750,00 NGUYEN THI THUY TRANG
T2-1A4 156200,00 TRAN KE THANG
T2-1B1 195030,00 DANG THI LE PHUONG
T2-1B2 214280,00 KUSTER FRIEDRICH
T2-1B5 188760,00 MARK CHARLES OAKLEY
T2-1B6 221100,00 PHAM THI MAI HIEN
T2-20A3 160710,00 NGUYEN THI THANH HIEN
T2-20A4 170390,00 NGUYEN THI NAM LAN
T2-20B1 221760,00 NGUYEN THI THANH HIEN
T2-20B2 227150,00 LEE HYUK JE
T2-20B5 214170,00 QUACH NGOC QUE
T2-20B6 235290,00 LYN HIAN WOON
T2-21A3 156002,00 NGUYEN MINH AN
T2-21A4 172590,00 DO THI TUYET
T2-21B1 229020,00 NGUYEN HOANG ANH
T2-21B2 229900,00 LEE KYUNG JAE
T2-21B5 187852,50 NGUYEN HO UYEN ANH
T2-21B6 238150,00 LE THANH TY
T2-22A3 167970,00 HOANG NGAN HA
T2-22A4 174680,00 NGUYEN QUANG PHUONG
T2-22B1 231770,00 HUYNH THI BICH HONG
T2-22B2 232650,00 NGUYEN LINH NHAN DUC
T2-22B5 223850,00 DUONG KIM PHUONG
T2-22B6 241010,00 LIM ALFRED
T2-23P1 930600,00 HUYNH THI NHA TRANG
T2-23P2 989780,00
CTY TNHH MOT THANH VIEN BAT DONG SAN AN THI
T2-23P3 963490,00
NAM THANG LONG INVESTMENT J.T CO
T2-23P4 956010,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-2A3 136950,00 LE THI HANG
T2-2A4 158510,00 PHUNG THI PHUONG LAN
T2-2B1 198110,00 TON HOANG THUAN ANH
T2-2B2 217580,00 CHNG KHENG LENG
T2-2B5 191730,00 NGUYEN HAI DANG
T2-2B6 224404,31 LE HOANG THONG
T2-3A3 133760,00 PHAN HUYNH HUYEN TRAN
T2-3A4 155100,00 TRIKASEMSAK TAWIT
T2-3AA3 135850,00 NGUYEN VIET ANH
T2-3AA4 152900,00 NGUYEN LUKE LAN
T2-3AB1 187440,00 HUYNH THI KIM MAI
T2-3AB2 201520,00 ANG ENG JOO (WENG YONGYU)
T2-3AB5 181060,00 DO HOANG HA
T2-3AB6 208450,00 TAT NU
T2-3B1 184580,00 NGUYEN VAN HOANG
T2-3B2 202950,00 LE THI ANH THU
T2-3B5 178200,00 LE THU TRANG
T2-3B6 209770,00 CHONG CHOON KEAT
T2-5A3 137830,00 TRAN MINH DUC
T2-5A4 150700,00 NGUYEN THI THU VAN
T2-5B1 190190,00 HOANG THI DUC HANH
T2-5B2 199980,00 PHAN HUYNH HUYEN TRAN
T2-5B5 183700,00 NGUYEN MINH TRANG
T2-5B6 207020,00 TRAN TUYET LE
T2-6A3 139920,00 TRUONG NGOC PHUONG
T2-6A4 148500,00 VO KIM PHUONG
T2-6B1 193050,00 MAI DUC BAO
T2-6B2 198660,00 NGUYEN THI THANH HUYEN
T2-6B5 186450,00 LE THI KIM THANH HUE
T2-6B6 205810,00 PHUNG THI PHUONG LAN
T2-7A3 133760,00 TO THANH TAM
T2-7A4 140580,00 NGO THI ANH THAO
T2-7B1 184690,00 LE THU TRANG
T2-7B2 187440,00 TRAN THI DUYEN HUONG
T2-7B5 178310,00 NGO THI PHUONG
T2-7B6 205584,92 NGUYEN THINH
T2-8A3 135740,00 LE THU TRANG
T2-8A4 142670,00 NGUYEN HUU DUC
T2-8B1 187330,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-8B2 197505,00 QUACH VAN DUC
T2-8B5 180950,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-8B6 196900,00 LE THI CAM TU
T2-9A3 137720,00 NGUYEN THI MAI PHUONG
T2-9A4 144760,00 NGUYEN HA MY HANH
T2-9B1 190080,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-9B2 192940,00 LE HOANG THONG
T2-9B5 183480,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
T2-9B6 199760,00 AVI SHPAK
T2-GB5 211090,00 HA MINH HAI
T2-GB6 223740,00
AMERICA TRADING & SERVICE CO., LTD
E-mail Tel No Phone Sex Birth
P1 P1 No P1 P1 P1
HANGMP77@YAHOO.COM 909868622 F 1974
BEN8888118@YAHOO.COM.SG 903919838 F 1967
ANHHONGCOLA@GMAIL.COM 0935 152 985 F 1977
THANHNGA031164@YAHOO.COM 0907.222.742 917777877 F 1964
5123325 918325642 F 1969
SINGBENG@GMAIL.COM, SINGBENG.NG@SHERATON.COM 903918971 F 1966
KHANH81BN@YAHOO.COM 903653548 F 1965
HANGLE0107@GMAIL.COM 912187082 F 1982
ISSAC@SAIGONTRADECENTER.COM 903840332 M 1964
TA314@YAHOO.COM 0938 811 766 F 1979
NHAN@CMN.COM.VN 0935 111 999 M 1975
CPSHLDGS@STREAMYX.COM 125201251 M 1951
1224185738 M 1947
TT_NHU@TEC.EDU.VN 437616266 903211019 F 1974
PJINKU@HOTMAIL.COM 908905000 M 1954
HONGVAN@VCI-LEGAL.COM 903229226 F 1977
DOKIMLINH@GMAIL.COM 906781974 F 1974
TAN_HANG@YAHOO.COM 0902 086 565 F 1972
CJANG@FPT.VN - SINGBENG@GMAIL.COM 0903 918 971 0908.922.262 F 1977
DIEUHUONG73@YAHOO.COM 8720.878 909995429 F 1973
933316665 M 1951
HQHAIVN@GMAIL.COM 913950897 M 1972
903975822 M 1974
CPSHLDGS@STREAMYX.COM 125201251 M 1951
RICHARDNAH@YAHOO.COM 6596346016 M 1940
CONNIE@CAPROMOS.COM 908161910 F 1967
RICHARDNAH@YAHOO.COM 6596346016 M 1940
TRUNGNHAN@ORIONWORLD.COM 0908763 801 M 1975
SURIN@SL-ESTATE.COM 6681 9099097 M 1965
NGOAINOO@YAHOO.COM 913832880 M 1958
JOHNLYN@VIETNAMAM.COM #ERROR! M 1958
GIDEONKRAUSZ@HOTMAIL.COM (0065) 9239 3303 M 1967
DUCLOIABC@YAHOO.COM 0939 333 575 M 1971
KIMSJ@ORIONWORLD.COM 908224075 M 1976
DUCLOIABC@YAHOO.COM 0939 333 575 M 1971
CTBRANCH@GMAIL.COM 0904 066 678 F 1972
DOKIMLINH@GMAIL.COM 906781974 F 1974
T.GIANG@SDV.COM.VN 903759977 F 1945
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
NGOCLIENPHAM1958@YAHOO.COM 061-6280040 903778787 F 1946
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
903468288 M 1955
THUNGUYEN@VIETNAMAM.COM 0909 457 969 F 1979
EJANGVN@YAHOO.COM.SG 0913 929 620 016 7455 9111 M 1968
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
NGOCLIENPHAM1958@YAHOO.COM 061-6280040 903778787 F 1946
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
RIKVIETNAM@YAHOO.COM 0904 800 548 M 1977
ELAU@MGMMIRAGE.COM.HK 85290221811 F 1951
RICHCHUA@HOTMAIL.COM 903925020 M 1953
NGUYENTHINGOCBICH22@YAHOO.COM 988530039 F 1962
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
FSCHELLENBERG@GHP-FAREAST.VN 908214550 M 1958
DUY.LE@WEB.DE 0032 486 368 966 M 1978
RICHARDNAH@YAHOO.COM 6596346016 M 1940
PJINKU@HOTMAIL.COM 908905000 M 1954
THANHPHUONG23@HOTMAIL.COM 0903 749 930 F 1974
KNH555@ORIONWORLD.COM 4120405 907671000 M 1977
QUE_NGOCQ@YAHOO.COM 0903 811 789 F 1970
CHIAKEE@SINGNET.COM.SG 908589998 M 1965
918141444 F 1972
ANHNAMHAIQUAN@YAHOO.COM 0837.752.665 0643 606 436 M 1965
PHUONGLE2012@GMAIL.COM 932168885 F 1977
FRIEDRICHKUSTER@HOTMAIL.COM 85225438428 M 1950
MARK.OAKLEY@ACORNCONSULTING.VN 016 9231 6565 M 1976
0909 689 622 F 0
909888686 F 1976
ORCHID30_3@YAHOO.COM 903908493 F 1957
909888686 F 1976
HJLEE@ORIONWORLD.COM 908847307 M 1973
QUE_NGOCQ@YAHOO.COM 0903 811 789 F 1970
JOHNLYN@VIETNAMAM.COM #ERROR! M 1958
MINHAN2711@YAHOO.COM 909888668 M 1973
KIMNY@SINGNET.COM.SG #ERROR! 908933739 F 1968
NHOANGANH75@YAHOO.COM 0904 251 671 F 1975
HJLEE@ORIONWORLD.COM 955017697 M 1959
UYENANH1985@GMAIL.COM 0929 555 322 F 1985
3.865.4100 913801470 M 1967
HOANG.NGANHA@VIETNAM-LAND.COM 915199999 F 1972
PHUONG.NGUYENQUANG@YAHOO.DE 989118118 M 1969
FEI@HCM,FPT.VN 988684468 F 1968
933316665 M 1951
MRSKIMPHUONG@GMAIL.COM 37 446 289 0903 808 909 F 1961
ORISOL@SINGNET.COM.SG 907287198 M 1951
903996789 F 1971
VAN@IMG-LAW.COM 04 3933 3010 988723186 0
THUYDUONG@THIENDUCCO.VN 3742..3327 0903 778 787 0
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
38513.962 908122673 F 1974
LANPHUNGPHUONG@PHF-BANK.COM.VN 0913 807 184 F 1959
TONHOANGTHUANANH@YAHOO.COM.AU 903534688 M 1976
CLASSICPOOL@HOTMAIL.COM 6590071228 M 1964
913508246 M 1971
CIDECO1@YAHOO.COM 903845554 M 1970
HUYENTRAN72@YAHOO.COM 903737067 F 1972
TTAWIT@GMAIL.COM 903815979 M 1964
NGUYENBVH@GMX.DE 0977 461 594 M 1981
LUKE@REDLANTERN.COM.AU 61414803432 841222923216 M 1978
EIAVSGN@EIA.COM.VN 903903025 F 1956
EJANGVN@YAHOO.COM.SG 0913 929 620 016 7455 9111 M 1968
DOHOANG_HA@YAHOO.COM 904112929 F 1977
KASON322@YAHOO.COM 903909665 F 1961
VANHOANG.NGUYEN@GMAIL.COM 0983 114 803 M 1977
THULA1981@YAHOO.COM 0903 485 348 F 1972
HAI@TRIEUXUAN.COM 3.827.4702 0908 619 838 F 1974
KITCHONG@CHONGCHEN.COM.SG #ERROR! M 1972
MDUC00@YAHOO.COM 0983 220 660 M 1975
THUVAN72@YAHOO.COM 8431268 0918 007 131 F 1972
HANHD2@YAHOO.COM 903211147 F 1974
HUYENTRAN72@YAHOO.COM 903737067 F 1972
CHAU.TRI@GMAIL.COM/TINA.MT.NGUYEN@GMAIL.COM 908176239 F 1962
LETRAN0211@YAHOO.COM 54.490.914 918874896 F 1978
PHUONGTRUONG@DRAGONCAPITAL.COM 903669021 F 1970
VK.PHUONG@YAHOO.COM 989030393 F 1967
BAO@MNI.COM.VN 0919 695 050 M 1972
HUYENPT242@YAHOO.COM 0903.662.200, #ERROR! F 1978
LILY040776@YAHOO.COM.VN 0903 374 476 F 1976
LANPHUNGPHUONG@PHF-BANK.COM.VN 0913 807 184 F 1959
BINGO21CMT8@YAHOO.COM 38394067 979461199 F 1970
9703602 906887907 F 1968
HAI@TRIEUXUAN.COM 3.827.4702 0908 619 838 F 1974
THAOMYLOVELY@YAHOO.COM 982945808 F 1955
PHUONG@ANANH.COM 903820625 F 1974
HUONGCHI1006@YAHOO.COM 0120 291 1911 M 1944
HAI@TRIEUXUAN.COM 3.827.4702 0908 619 838 F 1974
913772324 M 1970
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
QUACHVANDUC@GMAIL.COM 3955 8888 0918 182 828 M 1973
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
CAMTULETHI@YAHOO.COM 918883478 F 1971
MAIPHUONG26@YAHOO.COM 8435737 913923303 F 1976
HUNGNGOC2006@HCM.FPT.VN 9.787325 908282062 F 1972
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
CIDECO1@YAHOO.COM 903845554 M 1970
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
AV.KIMVIET@GMAIL.COM 908808800 M 1971
HAI@MSCA.COM.VN 903392629 F 1957
PQHANG@ATS-VN.COM 3823.3346 903827979 M 0
Citizenship Agent
P1
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese NGUYEN THI HAI VAN
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Foreigner MAI DUC PHU
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Foreigner JASELYN WAN
Foreigner DANG NGOC CHAU
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese HO THI MY THAM
Foreigner JASELYN WAN
VietnameseNGUYEN SON TUNG-DIA OC 24H AGENT
Vietnamese DANG NGOC CHAU
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese JASELYN WAN
Foreigner TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese JASELYN WAN
Company PHAM THI HUYEN TRANG
Company JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese TRUONG THI HONG NGAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Foreigner JASELYN WAN
Overseas Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Foreigner MAI DUC PHU
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Foreigner TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese DANG NGOC CHAU
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese DANG NGOC CHAU
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese DANG NGOC CHAU
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese DANG NGOC CHAU
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese PHAM THI HUYEN TRANG
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese MAI DUC PHU
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Vietnamese
NGUYEN CANH TUNG-REPEATED PURCHASER
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese NGUYEN CANH TUNG
Company JASELYN WAN
Vietnamese JASELYN WAN
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Vietnamese JASELYN WAN
Company JASELYN WAN
Vietnamese TRAN THI THANH NHAN
Company JASELYN WAN
Foreigner JASELYN WAN
Vietnamese TRAN DINH THIEN NGA
Company JASELYN WAN
TOWER 3 Selling Name E-mail
T3-11B2 211167,00 PHAN THANH XUAN XUANPT.SG@GMAIL.COM

T3-11B7 302830,00
CTY TNHH MOT THANH VIEN BAT DONG SAN AN THI VAN@IMG-LAW.COM

T3-11B8 191614,50 HO MONG THU ALICEHO.MT@GMAIL.COM

T3-12A3 221430,00 DO THI THANH HA DOHA@C-PHARMACHEM.COM


T3-12A4 159212,90 NGUYEN NGOC BAO HANG
AQUARIUS.BH@GMAIL.COM, SMILEQK@GMAIL.COM
T3-12A5 219010,00 YANAI HIROTAMI HYANAI@MAILVN.COM
T3-12AA3 246840,00FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED
VF.ACCOUNT2@FLEMING.COM.VN

T3-12AA4 164164,89 HONG UYEN TRAN FORTUNESG@NANOCO.COM.VN


T3-12AA5 222090,00 CHUE KIM FAT JOHNCHUE@GMAIL.COM

T3-12AB1 191614,50 NGUYEN NGOC HUONG


T3-12AB2 208169,99 CHOU, YI-MIN SAM9702KIMO@GMAIL.COM
T3-12AB7 310970,00 ESCULIER ELSA HOLZGRAF ELSA@MPOWERGROUP.COM
T3-12BB7 315260,00 CHEN YEN YEO YYCHEN@TMI.COM.VN
T3-15A4 221760,00
CARLOS HUBERTO LEAUTAUD DO NASCIMENTOCARLOSHUBERTO@ME.COM
T3-15B2 311520,00 TSAN HSUN LIN JANLING0925@HOTMAIL.COM
T3-17B4 219295,82 WANG, CHIN-TSAN PIG38492000@GMAIL.COM
T3-18C1 414150,00 TANG CHONG YUEN COLLIN.TANG.CY@GMAIL.COM
T3-19B4 219295,81 LIAO, YI-CHANG BESTKINGJAMES@YAHOO.COM.TW
T3-19C1 419320,00 ANG ENG JOO (WENG YONGYU) EJANGVN@YAHOO.COM.SG
T3-1B7 229926,87 NGUYEN NGOC THUY THUY_MCDONALD@YAHOO.COM

T3-1B8 306372,00 HONG KIM CHI KIMCHI@MYLOC-CORP.COM


T3-20B3 226160,55 CHNG KENG HUI CHAMELON@SINGNET.COM.SG
T3-20B4 219295,81 YEH, KUEN-DING BRUTUSYEH@GMAIL.COM
T3-21D5 513645,00 GRAHAM MACDONALD BELL GMBELL@SINGNET.COM.SG
T3-2A5 231836,00 LEE JUN HO JUSTIN@EMBPRINT.NET
T3-2B1 298760,00 ANNA ANDREEVA ANNA.CAMRANH@GMAIL.COM
T3-3AA3 195580,00 SAW LENG CHEANG SAW_LENGCHEANG@YAHOO.COM
T3-3B1 268400,00 ROBERT GERARD ZIELINSKI RGZIELINSKI@GMAIL.COM
T3-6B1 280610,00 TAN GIN MONG GMTAN@HTEVN.COM
T3-7B1 287320,00 CHEN YEAN REN ERICCHEN0227@GMAIL.COM
T3-7B8 208169,99 KAO, FU-KUEI GRACE9406@HOTMAIL.COM
T3-9A4 202840,00 COLIN TAN HOCK HEE CTANHH@HOTMAIL.COM
Tel No Phone Sex Birth Citizenship
0908 194 050 0983 944 005 M 1951 Vietnamese

04 3933 3010 988723186 0 Company

0902 489 178 F 1962 Vietnamese

918031939 F 1968 Vietnamese


EQK@GMAIL.COM 0989 208 950 F 1984 Vietnamese
909012348 M 1951 Foreigner
061 393 6869 M 0 Company

3920.0911 903730911 F 1964 Vietnamese


3910.069 0903 838 024 M 1964 Foreigner

913570062 F 1958 Vietnamese


0963 147 674 M 1977 Foreigner
949761858 F 1976 Foreigner
916250000 M 1977 Foreigner
904276077 M 1968 Foreigner
0913 941 718 M 1958 Foreigner
0122 203 9899 M 1957 Foreigner
#ERROR! #ERROR! M 1968 Foreigner
0919 665 368 M 1965 Foreigner
0913 929 620 016 7455 9111 M 1968 Foreigner
0120 301 0300 F 1980 Vietnamese

903810490 F 1962 Vietnamese


#ERROR! #ERROR! M 1953 Foreigner
0903 621 168 M 1958 Foreigner
#ERROR! M 1954 Foreigner
909899834 M 1977 Foreigner
1239253091 F 1973 Foreigner
903727790 M 1962 Foreigner
65-9828-5612 M 1958 Foreigner
903845433 M 1959 Foreigner
903817125 M 1971 Foreigner
0938 026 788 F 1967 Foreigner
#ERROR! 902205511 M 1960 Foreigner
Agent
TRUONG THI HONG NGAN-COMPAREAL AGENT

PHAM THI HUYEN TRANG

NGUYEN THI HAI VAN-HUNG HUNG THINH AGENT

TRAN THI THANH NHAN


NGUYEN CANH TUNG
HO THI MY THAM
PHAM THI HUYEN TRANG

NGUYEN THUY DUONG


TRAN THI THANH NHAN

TRAN THI XUAN TRANG


NGUYEN THI HAI VAN
PHAM THI HUYEN TRANG
THAI LE THIEN TRAM
TRAN THI THU THAO
TRAN DINH THIEN NGA
NGUYEN THI HAI VAN-HOA BINH AGENT
DANG NGOC CHAU
NGUYEN THI HAI VAN-HOA BINH AGENT
JASELYN WAN
PHAM THI HUYEN TRANG

TRAN THI THANH NHAN


PHAM THI HUYEN TRANG
NGUYEN THI HAI VAN-HOA BINH AGENT
PHAM THI HUYEN TRANG
TRUONG THI HONG NGAN
TRUONG THI HONG NGAN
PHAM THI HUYEN TRANG
PHAM THI HUYEN TRANG
PHAM THI HUYEN TRANG
THAI LE THIEN TRAM
NGUYEN THI HAI VAN-HOA BINH AGENT
MAI DUC PHU
TOWER 4 Selling Name E-mail Tel No
T4-10A3 161573,50 MA JIE EMMIEMA2001@YAHOO.COM 86 135 0621
T4-12AA3 184554,73 TAN SIOH HWEE SIOHHWEE@YAHOO.COM
T4-16A3 172538,21 CHNG KENG HUI CHAMELON@SINGNET.COM.SG #ERROR!
T4-16B1 244554,13 LIONG CHUNG YEE SIMON@MACTRON.COM.SG 65 6292 0539
T4-17A3 187171,20 SIM ENG LYE GARY_SIM@SINGNET.COM.SG #ERROR!
T4-17B5 236157,43 LIN SHU LI LILY@CHIENTABOLT.COM
T4-18B5 231434,28 SUZUKI SEIJI BM683@NIFTY.COM
T4-19A3 187870,09 JESSIE TAN SEOH HONG JESSEOH@SINGNET.COM.SG
T4-19A4 161573,50 TAN TIAN HIAN (TAN LING) OCEANPLACE72@GMAIL.COM
T4-1B6 263086,12 TAN LOO LEE TANLOOLEE@TMI.COM.VN
T4-21B5 231804,07 PAUL HENG WENG SENG PWHENG@GMAIL.COM
T4-22A3 190447,25 HO WEE SIANG KENNETH@NICAES.COM.SG #ERROR!
T4-22B1 234496,04 YAP TIAN WEE DANYAPTW@GMAIL.COM #ERROR!
T4-2B1 229336,12 TSCHUPPIK
S_TSCHUPPIK@YAHOO.COM
STEPHAN - STEPHAN.TSCHUPPIK@HYATT.COM
0903 704 466
T4-8B2 204930,00 HENG BOON LEONG RAYHENG@YAHOO.COM.SG
Phone Sex Birth Citizenship Agent
86 135 0621 9279 F 1977 Foreigner TRUONG THI HONG NGAN
65 9670 6727 F 1957 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
#ERROR! M 1953 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
65 9338 9100 M 1966 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
#ERROR! M 1960 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
0918 684 633 F 1972 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG-KIM DIEN AGENT
852 9038 3138 M 1952 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
#ERROR! F 1946 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG-DISC 2% SELL.PRICE
0909 064 140 M 1972 Foreigner NGUYEN SON TUNG-REFERRAL FEE
0903 003 249 M 1961 Foreigner NGUYEN THI HAI VAN-HUNG HUNG THINH AGENT
6012 375 1628 M 1960 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
#ERROR! M 1967 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
012 7777 7796 M 1974 Foreigner PHAM THI HUYEN TRANG
01266 111 888 M 1970 Foreigner NGUYEN THI HAI VAN
#ERROR! M 1950 Foreigner NGUYEN CANH TUNG
EN AGENT

SELL.PRICE

THINH AGENT
TOWER 5 Selling Name E-mail
Unit Price wVAT P1 P1
T5-10A3 199949,75 DO THI KIM LINH DOKIMLINH@GMAIL.COM
T5-10A5 199949,75 NGO QUANG HIEP HIEP.NGO@INVESTCONSULTGROUP.NET
T5-10B1 280618,71 CTY TNHH TM DV PRESCOT HUYNH.HOANG@PRESCOTLTD.COM
T5-10B2 228470,44 LE HONG LINH LEHONGLINH.FTU@GMAIL.COM
T5-10B7 262503,57 TRAN QUOC HUNG HUNGTRANQUOC2000@YAHOO.COM
T5-10B8 232522,79 TRAN VAN NGHIA TVNGHIA0112@YAHOO.COM
T5-11A3 215381,66 DANG ANH DUC DANGNGOCANH.135@GMAIL.COM
T5-11B1 269416,65 LIU, CHIA-LUNG DRAGON.LIU@VN.RITECK.COM
T5-11B2 231541,89 TEO HWEE HOON HOON@WOODYFURNITUREIND.COM
T5-11B7 265273,71 PHAN KE HOANG CHRISBAEKER@GMAIL.COM
T5-11B8 238763,76 NGUYEN THI KIM CHI CHI-NK@HCM.VNN.VN
T5-12B1 261593,97 TSAI , YU-MING BRUCE.TSAI@RETURNGOLD.COM.VN
T5-12B2 234613,74 LE HONG LINH LEHONGLINH.FTU@GMAIL.COM
T5-12B7 262573,56
CTY TNHH QUOC TE FLEMING VIETNAM
T5-12B8 241434,38 NGUYEN THUY HUONG THUYHUONGN@GMAIL.COM
T5-1A4 200968,54 NGUYEN THI THU HUYEN HUYENNT506@GMAIL.COM
T5-1B2 252731,04 NGUYEN TRINH HIEN HIEN@MAIC.COM.VN
T5-2A3 193145,40 LIU, KUO-WEI BINHEVER@GMAIL.COM
T5-2A4 199475,36 NGUYEN TRUC LINH WENDYTRUCLINH@HOTMAIL.COM
T5-2A6 189501,59 PHAM HOANG YEN PHAMHOANGYEN99@GMAIL.COM
T5-2B1 260299,45 YANG, KUO-LIEN STEVENYANG1113@GMAIL.COM
T5-2B2 253462,75 LE HOANG THONG CIDECO1@YAHOO.COM
T5-2B8 257872,41 LIU, KUO-WEI BINHEVER@GMAIL.COM
T5-3AB1 247197,20 TSENG, CHIA-HUNG CHT912@KAROS.COM.TW
T5-3AB2 240495,20 HOANG THI THANH BOKHUBEE@GMAIL.COM
T5-5A3 198047,25 HOANG HUYEN ANH ANH.HOANG@HCMUTE.EDU.VN
T5-5A5 198047,26 LIN, CHIA-CHUN FIRSTMETAL_VN@VNN.VN
T5-5B1 252443,40 WEI, TZU-CHING 1218.GRACE@GMAIL.COM
T5-5B2 229130,00 NGUYEN THI HUONG NGA NGUYEN_HUONGNGA@YAHOO.COM
T5-6B2 235041,28 VU TIEN HUNG VTH@HANOICOOLTECH.COM
T5-7A3 202140,75 CTY CP SIGNATURE SPACE VANCOI.LAI@SIGNATURE-SPACE.COM.VN
T5-7A4 175860,05
CTY TNHH THUONG MAI SAN XUAT WUSONSSON.VH@DAWUCORP.COM
T5-7A5 200183,18 HSU, JO-CHIA JESSIE@TRENDEX.COM.TW
T5-7B1 252939,12 TRAN THI HANG TTTHA@PHUONGPHAT.COM
T5-7B2 235286,76 NGUYEN THI DINH CHIEN DAT.EAZICARLEASE@GMAIL.COM
T5-7B7 256868,87 FANG, YU-JU CHIENMINHCHUNG@GMAIL.COM
T5-8A4 175809,82 TRUONG HOANG THAO TRUONGHOANGTHAO@HOTMAIL.COM
T5-8A5 204187,50 NGUYEN HUYNH THANH THUY TRACYNGUYENCT@GMAIL.COM
T5-8B1 255711,42 NGUYEN THI MINH HA MINHHA@VANCUONG.COM.VN
T5-8B2 235959,78 TRUONG HONG HASONGDO0606@GMAIL.COM/TUE-FUJI@HCM.FPT.VN
T5-8B7 259668,17 FANG, WEI-TING CHIENMINHCHUNG@GMAIL.COM
T5-9A4 180045,62 MAC MY OANH ADUNGBAY@YAHOO.COM
T5-9B1 253314,04 TSAI, HSIN-I SANDYTSAI@RETURNGOLD.COM.VN
T5-9B2 227810,89 MAC MY OANH ADUNGBAY@YAHOO.COM
T5-9B7 254432,75 DANG THI LIEU DANGNGOCANH.135@GMAIL.COM
Tel No Phone Sex Birth Citizenship
P1 No P1 P1 P1 P1
906781974 F 1974 Vietnamese
GROUP.NET 0903 826 957 M 1960 Vietnamese
3939 0126-09880803810903 003 592 M 0 Company
0903 978 552 F 1971 Vietnamese
0933 805 072 M 1972 Vietnamese
0975 730 099 M 1956 Vietnamese
0979 966 135 0989 634 752 M 1989 Vietnamese
#ERROR! 0919 254 930 M 1969 Foreigner
#ERROR! F 1975 Foreigner
0936 271 702 M 1957 Vietnamese
0963 060 764 F 1951 Vietnamese
0909 883 283 M 1985 Foreigner
0903 978 552 F 1971 Vietnamese
061 393 6869 M 0 Company
0904 889 889 F 1986 Vietnamese
0933 295 599 F 1982 Vietnamese
0908 485 656 F 1972 Vietnamese
0908 295 588 M 1973 Foreigner
08.5402 7737 936155991 F 1984 Vietnamese
0914 433 903 F 1984 Vietnamese
0916 266 363 M 1978 Foreigner
903845554 M 1970 Vietnamese
0908 295 588 M 1973 Foreigner
0163 561 9076 0933 760 168 M 1976 Foreigner
04 3971 6623 0913 223 002 F 1942 Vietnamese
0983 708 259 F 1988 Vietnamese
0918 262 736 F 1967 Foreigner
08 6288 8385 #51000126 531 3884 F 1976 Foreigner
0909 606 966 F 1976 Vietnamese
0903 426 336 M 1969 Vietnamese
ACE.COM.VN 0909 782 879 0 Company
0651 221 2229 0915 602 260 0 Company
0908 463 088 F 1975 Foreigner
0903 825 028 F 1962 Vietnamese
0938 929 489 F 1977 Vietnamese
0613 514 699 0906 848 019 - MAI F 1980 Foreigner
MAIL.COM 0908 581 822 F 1985 Vietnamese
0922 368 681 F 1980 Vietnamese
0912 018 474 F 1955 Vietnamese
0903 004 410 0903 972 527 F 1963 Vietnamese
0613 514 699 0906 848 019-MAI M 1988 Foreigner
0908 006 554 0903 813 512 F 1969 Vietnamese
0918 684 553 F 1975 Foreigner
0908 006 554 0903 813 512 F 1969 Vietnamese
016 8757 5268 0979 966 135 F 1962 Vietnamese
Agent

PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER


NGUYEN CANH TUNG-REPEATED BUYER
PHAM THI THUY TRANG-SAVILLS
NGUYEN THI HAI VAN-REPEATED PURCHASER
PHAM THI HUYEN TRANG
NGUYEN CANH TUNG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN CANH TUNG
PHAM THI HUYEN TRANG
NGUYEN THI HAI VAN
PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN CANH TUNG-SEAREAL AGENT
NGUYEN CANH TUNG
PHAM THI THUY TRANG-DIA OC 24 AGENT
PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN CANH TUNG
PHAM THI THUY TRANG-EVERLAND AGENT
PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN CANH TUNG-VINAPLACE AGENT
PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN SON TUNG-DIA OC 24H AGENT
NGUYEN CANH TUNG
PHAM THI HUYEN TRANG-DISC 2% APT PRICE
NGUYEN CANH TUNG-VINAPLACE AGENT
VU NGOC THUY TIEN
PHAM THI HUYEN TRANG-REPEATED PURCHASER
NGUYEN CANH TUNG-SEAREAL AGENT
NGUYEN THI HAI VAN-HUNG HUNG THINH AGENT
VU NGOC THUY TIEN
PHAM THI HUYEN TRANG
PHAM THI HUYEN TRANG
PHAM THI HUYEN TRANG-SEAREAL AGENT
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG
PHAM THI THUY TRANG
PHAM THI HUYEN TRANG-REFERRAL
PHAM THI HUYEN TRANG-DISC 2% APT PRICE
NGUYEN THI HAI VAN-HUNG HUNG THINH AGENT
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG-SEAREAL AGENT
PHAM THI HUYEN TRANG-REFERRAL
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG
NGUYEN CANH TUNG-REPEATED BUYER