Sei sulla pagina 1di 2
S$ FRACTAL ‘Powe (4 O61 2951400 Fu (+403) 226 1401 Ne. 401/ 15.06.2020 ‘CONVOCAREA ADUNARIT CREDITORILOR 4. Date privind desarul: Numar dosar $2012/3/2016, af'at pe roll Tbunalil Bucurest, Seca 2 Vita Cv 2. Arhiva / Registratura Instantel: Bucures, Sectorul 6, Splalul Independentel, nr. 3191, Cladirea B - Sema Pare. Telefon - 021.408.36.00, fx 021.313.28.02, emall: Uo-nsoventaausto Program cu publ: de ln! pnd vinn, Inte orele 09:30 - 14:00, 3. Deblter: TOTTO SECURITY SRL, persoani Juric omsnt in faimen, in bankruptey, en ‘atte, avnd sedi in Bucurest, Sectorul 2, Strada Delea Veche mr. 28, Corp, Modul MB, Ela} 2, Cod Postal 026102, invegistaté. la Regist Comerfului Bucuresti sub numérul de’ ordine 10/12934/2013, Cod Unie de lnregistrare 32372495, Abibut Fiscal RO. 4. Lichidator 3udiciar Provizorlu; FRACTAL INSOLVENTA SPRL, vind sel In Bucurest, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, ineaistrat in Resistrul Formelor de DOrganizare sub nf. RFO I 0637, Cod de fregistrare Fisalé 31026728, lribut Fal RO, telefon 031 226 14 00, fox 031 226 14 D1, email offee@ racta.e 5, Administrator Special: domnul Ratu-Cristian Ene. 6, Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltato de Lichidator juilar provizory al debitoruul TOTTO SECURITY SRL, conform Sentinel clvile nr. 4418 din data de 06.07.2017 2 “Trbunalola Bucurest, 7. Conform artcollu 47 ainentul (2) a Lagi 85/2014, CcoNvoacA ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUE TOTTO SECURITY SRL ‘Adunarea creitoror va aves foc a sell Lichidatorulul judiciar, in Bucures, Sectorl 2, Strada Dionsie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, in data de 22.06.2020, a ora 12.00. este urmitoarea &$FRACTAL Prezentare stutilItigloase exstene Inte Totto Secuty SRL si Floaree International SRL, 2 face oblectl dosarull ne. 25265/3/2019 ala pe rol Tribunal Suctret~ Sect a VI ‘Chl, cu termen in data ce 2 septembrie 2020, 2. Aprobarea de citre creditor! a propunerii de soltionare th mod amiabil a itil ce fece eblectuldosaruul25269/3/2019, tn sensu aprobsi stingert tigi ante cele dou socket prin reunfare de citre sacietatea TOTTO SECURITY SRL a pretetilesalempotriva socetai FLOAREA INTERNATIONAL si impli la aciunea ce face obietul dosarull 25269/3/2019, in schimbul acti de tre Floarea Intemational SRL, in trang, @debitullprincpal n valoare de 235.223,94 I 2. Fropuneren 91 aproberee de cle crestor @ numBrulli de ange Je pall fe tenes de ata a debitulu principal In valoare de 235.223,94 lel In care socetaten Flares International SRL ar trebuls& achite acest debit n vederea solutions amiable @Itgivul ce face oblectl Aosaralul nr. 25269/3/2019 in sensul rerun de cite socetatoa TOTTO SECURITY SRL la Pretentile sale sila actiunes ce foce bier doserul 25269/3/2019. Creditort pot fl reprezentat in adunare prin impute cu procur special autentic sau, Yn cazul ‘reitonor bugetat al celorlae persoane jurcice, cu delegate sernat8 de conductor unit Creditoril vor putea vota prin corespondentS. Scrscarea prin care isl exprims votul,semnati de creditor, sau inscrlsu in format electronic cra | =a Incorporat,atasat or asocat sera lectronicé extins, bazats pe un certineatvalabl, pot fcomunleat prin rie mijoace Llchietorui Jucicar provizoriy, pnd Tn 2ua Ia ora fiat pentru exprimarea vot FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practician coordonator Alexandru Rusu