Sei sulla pagina 1di 384

Name Contact Numbers

SUBRATA K MISHRA 00971 509051465 (R), 00971554057552 (M)

rajesh kumar tiwari 09339087999 (R), 09862559742 (M)

Shakyajit Choudhuri 91 0381 2512451 (R), 09862096321 (M)

VISHNU K GUPTA 91 0562 2883295 (R), 9897056145 (M)

Vinubhai Brahmbhatt 91 79 27456632 (R), 9898002329 (M)

kishansingh rathore 91 79 22841783 (R), 9426847196 (M)

Ompal bibiyan 91 079 250556 (R), 9909031650 (M)

jyotika 91 79 645565 (R), 09825048570 (M)

Bhagwan Tolani 91 145 2427600 (R), 09887381885 (M)

UDAY DONGARE 966 55 1661353 (R), 966551661353 (M)

Rajesh Ballabh Sharma 91 562 2856575 (R), 09412264642 (M)

DINESH CHAUDHARY 91 0562 2601788 (R), 09319129815 (M)

Nagendra Pal Singh 919837262779 (M)

satya prakash pandey 91 0532 6419732 (R), 9350615363 (M)

Nirmal Sigtia 91 0532 2441285 (R), 09956004464 (M)

RAVISH MOHAN VERMA , 09427110980 (M)

R P Verma 91 2646 220810 (R), 09825505516 (M)

Satya Swarup Rath 91 0674 2557310 (R), 09734233320 (M)

Asit Chakravorti 91 02402480984 (R), 09890108856 (M)

Rajinder Pal Singh 091 9318785000 (R), 09418435093 (M)

JAGANNATHAN 9880731833 (M)

KARUNAMURTHY KS 080 64500482 (R), 9916916412 (M)

L.Kumar 91 44 24818588 (R), 9886317100 (M)


Rohit Minton 9845676315 (M)

Lalit Chaturvedi 91 80 25272849 (R), 9845329574 (M)

Ram Kumar Lal 9980510406 (M)

MAHENDRA DHAWLEY 09980948091 (M)

M. Vasudev Niran 91 080 32941088 (R), 9900213359 (M)

M.V. NARASIMHAN 91 80 26623234 (R), 9980788118 (M)

Manish 9986062525 (M)

Col Parminder Singh Rai , 9972015347 (M)

Sharad Singhania 91 80 26490751 (R), 919880731001 (M)

SERINA KOSHY 09980558775 (M)

D. Srinivasan 91 80 26081371 (R), 9900193412 (M)

Kuresh Sharma 91 80 9243190031 (R), 9243190031 (M)

himanshu mohan 91 0581 2301991 (R), 9897705332 (M)

Anil Kumar Kathuria 09878996400 (M)

Prakash 091 08338 264944 (R), 9448471401 (M)

RAJENDRA BHAVSAR 91 09922527849 (R), 09850869517 (M)

Dr.C.S.Thomaskutty 91 022 28945268 (R), 9969614407 (M)

Dr GOUR KUMAR PATHAK 91 02642 240803 (R), 09904230602 (M)

sunil kumar panda 09406064853 (M)

Gopinath Kurup 91 2326453 (R), 09424108611 (M)

Bhupendra Singh Rathore 91 0141 2811940 (R), 09314250530 (M)

satpalsingh 91 01262 246619 (R), 09315380068 (M)

Ashutosh Narayan Mishra 91 0755 2558165 (R), 09827311492 (M)

vinay yadav 91 07480 403983 (R), 09893119406 (M)


91 9000000000 (R)

Lalatendu Mohanty 91 674 2532033 (R), 09338231102 (M)

DEBENDRANATH MOHANTY 91 0674 2573000 (R), 09437208269 (M)

satyapakash pandey 91 9925949114 (R), 9925008639 (M)

Sanjoy Bhattacharya 91 033 26686331 (R), 9434760900 (M)

Rajesh M Jha 9334383156 (M)

Hemant Kochar 00267 3186063 (R), 0026771319333 (M)

xxxxxxxxx 91 555555 (R)

K K Sinha 91 9815361698 (R), 9815361698 (M)

Rajesh Vaid 91 172 4648582 (R), 9815648582 (M)

COLONEL M P S KAHLON 91 0172 4636784 (R), 09997752473 (M)

Harsh Madan 91 01672 250431 (R), 9815999768 (M)

Vinay Kumar sehgal 91 0985512944 (R), 09988219368 (M)

vinod khanduja 91 (R), 09466328440 (M)

Harbhajan Singh 0091 0160 2253004 (R), 919417238304 (M)

JEBADHAS SURESH KUMAR 9840639001 (M)

P.R.VARADARAJAN SARMA 911 44 22326019 (R), 9380167075 (M)

T S VENKATESAN 91 44 24475894 (R), 09444792819 (M)

P. VADIVEL 91 44 287708 (R), 9329491330 (M)

p.selvadurai 22652628 (R), 9840773716 (M)

K.KANNAN 91 44 22470901 (R), 9444920901 (M)

M K Kannan Babu 91 044 26572596 (R), 9940044921 (M)

Ansar 919941155126 (M)

Varrun Rao 91 0 9933234016 (R), 9884090396 (M)


sreenivas 91 44 22760001 (R), 9840357803 (M)

Prasanna 91 80 41481240 (R), 9841829990 (M)

Rajesh Kanna 91 44 65642601 (R), 9841850152 (M)

santhoshammassam 09444971486 (M)

kkannnan 91 44 22470901 (R), 9444920901 (M)

V SELVARAJ 91 44 42136825 (R), 09941914574 (M)

Mageshwaran 91 44 22384043 (R), 9841785095 (M)

V SELVARAJ 09941914574 (M)

P.VIJAYA ANANDAN 91 0422 25799724 (R), 919842272208 (M)

Soumendu Mohanty 09937176928 (M)

PRASANTA KUMARDASH 91 671 3292686 (R), 09437744366 (M)

Vinod 09824567983 (M)

kuldeep verma 91 131 2443294 (R), 09927009706 (M)

ANIL KUMAR JHA 91 011 42175900 (R), 9873533800 (M)

RANJAN KUMAR NAYAK 91 0124 6528462 (R), 9990058108 (M)

NAVEEN CHANDRA JOSHI 91 9899658882 (R), 9899658882 (M)

Anuradha Kanchi Kandadai 91 11 26528582 (R), 9958372956 (M)

Vikram Dheer 91 11 9872070999 (R), 9910433317 (M)

RITESH 91 0120 2579566 (R), 9818662566 (M)

AMIT DUTTA 0091 11 4215397 (R), 9871980546 (M)

S.P.Goel 9810101999 (M)

Radhey Shyam Pandey 91 11 65373303 (R), 09873585071 (M)

Arvind Mangal 011 47094555 (R), 9810541733 (M)

preeti sehgal 011 25762015 (R), 09971477009 (M)


Satya.N.Padamata 91 11 29531447 (R), 9311068680 (M)

Subhendu Kumar Kar 9868666729 (M)

Anand Mohan sriwastaw 91 011 45527186 (R), 9958214087 (M)

TANWEER ALAM 9811970824 (M)

sachin Khuller 95120 2631136 (R), 9811369351 (M)

Shekhar 91 11 09835210750 (R), 9899095480 (M)

Uday Narayan Singh 91 11 (R), 09818398803 (M)

Ranjita Singh 91 011 26346635 (R), 9891466273 (M)

Sunil Kumar Gupta 91 11 22713663 (R), 9968252409 (M)

Shambhu Nath Bhakta 91 11 9899599980 (R), 9811980511 (M)

Chandra Bhushan Mishra 9810865047 (M)

JAI KRISHAN PANDIT 9213379111 (R), 09213891911 (M)

Raj 0000000000 (M)

Ashok Kumar Gupta 91 11 26021847 (R), 9811913530 (M)

Sonal Chowdhary 91 11 26898723 (R), 9811184554 (M)

WG CDR SUNIL KUMAR MALIK 011 24323770 (R), 9811362453 (M)

sandeep bhargava 0124 6540221 (R), 9818613557 (M)

Updesh Kumar Sharma 91 11 9818673242 (R), 9868307545 (M)

Rakesh Kumar Shrivastava 91 11 25994654 (R), 09899333767 (M)

Bhupendra Kaushal 91 11 9911113413 (R), 9911112408 (M)

Col P Chandra 91 11 25082355 (R), 9811580622 (M)

Salil Sharan 91 0120 2454104 (R), 09891891897 (M)

Lt Colonel R.S.Singh 91 11 25075219 (R), 09312223194 (M)

Dr. P.K.Pant 91 124 4072684 (R), 9810179678 (M)


Basant Kumar Aind 91 11 65590299 (R), 9999099083 (M)

raju ranjan 91 011 32464805 (R), 9871997677 (M)

sksharma 011 22328321 (R), 9911576069 (M)

ANAND KISHOR GOYAL 9999004865 (M)

Hitesh Kumar Garg 91 0124 4070575 (R), 9999017787 (M)

Rajiv jain 91 0120 2863371 (R), 9312593560 (M)

LAXMAN LAL VERMA 01562 261444 (R), 9873455055 (M)

Jagdish Kumar 91 11 25030851 (R), 9810030659 (M)

sanjiv 91 11 45532540 (R), 919958231315 (M)

VENKATESWAR DAS 91 11 9250606355 (R), 9891464173 (M)

H.B.Adhana 0129 2401709 (R), 9871030202 (M)

Atul Kumar Mishra 91 05947 222679 (R), 09911306024 (M)

praveen singh 9891256158 (M)

SHIVNENDRA KUMAR 91 011 25954652 (R), 09871484999 (M)

Dr.Pawan Kumar Verma 91 0124 4560550 (R), 9350089383 (M)

Narendra Singh Negi 91 0120 2900231 (R), 9818771142 (M)

Jayanti 9871214456 (M)

PREM SHARMA 0091 11 46028481 (R), 9891021721 (M)

Col sunil Kumar 011 26124819 (R), 9811147686 (M)

Neeti 91 11 24642167 (R), 09818444677 (M)

Jagdish Chandra 91 11 46513900 (R), 09810979372 (M)

sanjeev kumar 91 120 9213197202 (R), 9313035851 (M)

TILAK RAJ BHARTI 09999665658 (M)

Sahibe Alam Khan 9911020228 (M)


R. GOVIND OJHA 32950552 (R), 9818591103 (M)

0091 120 4222169 (R), 9818289520 (M)

Mohit K Goyal 91 11 42182086 (R), 9811110086 (M)

SHREEKAR SINHA 09927070210 (R), 09927800210 (M)

A.P.Singh 91 0120 4107645 (R), 9810364645 (M)

SURENDRA VERMA 91 011 26461098 (R), 9873660153 (M)

SUDHAKAR 09935519222 (M)

gopal krishan 91 11 26813770 (R), 9312906428 (M)

DEBI PRASAD MISHRA 09818609315 (M)

Pradip Kumar Singh 91 11 25390598 (R), 919312798248 (M)

manish narain 91 011 22619488 (R), 9899113091 (M)

lalit mohan saxena 91 11 22110329 (R), 9818161004 (M)

Anil Kumar Sharma 9811355618 (M)

rajenthiran 91 080 65613551 (R), 9976765673 (M)

Satish Patnaik 91 11 (R), 9818565616 (M)

basudeo mahto 91 11 4321474 (R), 9910665447 (M)

suresh kumar.u 9810577857 (M)

Satwik Malay Bose 91 11 09810018976 (R), 09810080476 (M)

Sunil Chopra 011 32464595 (R), 9818798800 (M)

RAJIV BHATIA 95 11 25990525 (R), 9899301114 (M)

Sudip Kumar Ganguly 91 11 23273905 (R), 9910395471 (M)

SANDEEP SHARMA 00971508331296 (M)

Major Sumit Kumar Upreti 91 11 24100716 (R), 09953235787 (M)

SANDEEP 91 11 (R), 9871849607 (M)


Inam Ali 91 11 (R), 09913056232 (M)

Rajeev Kumar Goyal 91 09891364834 (R), 09816008994 (M)

Radha Johar 9810312208 (M)

Bipasha Aich 09818872371 (M)

Renu Sharma 91 120 4107361 (R), 9818753323 (M)

Digvijay Singh Jamwal 91 120 2450064 (R), 919999108476 (M)

Brigadier V Goswami 24109356 (R), 9871666255 (M)

Rajpal Singh 91 0120 2884320 (R), 9818438816 (M)

Tapan Kumar Mandal 91 11 27510393 (R), 9899015903 (M)

Rajneesh Kumar Pathak 91 11 09431846752 (R), 9873732050 (M)

Amit Goyal 26176778 (R), 9911744966 (M)

Colonel DK Dass 91 11 43027133 (R), 9810266662 (M)

Anuj Johri 91 120 2648356 (R), 9891431775 (M)

vineet sharma 011 011 9811393619 (R), 9811393619 (M)

Panjab Singh Toor 9868557477 (M)

Bikash Bhushan 91 65821156 (R), 9811656988 (M)

Mohd Nauman 91 98 10772878 (R), 9810772878 (M)

Rajesh A.K 91 0 9811279080 (R), 9899576006 (M)

Pradeep K. Aggarwal 91 011 22593035 (R), 9968035858 (M)

LT COL S K YADAV 011 32967418 (R), 9350744318 (M)

NEERAJ KUMAR , 09312046962 (M)

divakar basu 91 11 32512799 (R), 9210235962 (M)

Ashish Shroff 91 11 24359696 (R), 9899408448 (M)

suman Mishra 91 11 9871092955 (R), 9212457206 (M)


Rohit Kapoor 91 011 41721476 (R), 9899168095 (M)

Shoeb Ahmad , 09818947961 (M)

Dr. Shivendra Vikram Singh 91 11 26141540 (R), 9873420852 (M)

Nagendra Kumar Pathak 91 11 22733474 (R), 9910195792 (M)

Kaur 91 11 9811994846 (R), 9811994846 (M)

VINEET KUMAR 91 120 4326256 (R), 09868600051 (M)

kalpana sankhwar 9990543622 (M)

Anita 91 0120 4329570 (R), 9811009474 (M)

Abhaya Kumar 09430701966 (R), 9871952706 (M)

Pradeep Kumar Gupta 91 11 27254965 (R), 9899212366 (M)

M P VARGHESE 91 011 28639589 (R), 9868815940 (M)

Narayan Dass 91 11 25050223 (R), 9810926140 (M)

kanchan roy 91 0 9334382757 (R), 9871297656 (M)

Ramji Singh Thakur 9312444575 (M)

Dinesh Chand 91 011 22505396 (R), 9891122659 (M)

MRS. VIJAY DURGA RAVI 011 25094148 (R), 9868218334 (M)

Meenu Gautam 91 11 65455850 (R), 919810208181 (M)

Geeta Joshi 91 11 22138787 (R), 9818261357 (M)

sandeep qamra 91 11 26422686 (R), 9311806497 (M)

Cdr Rakesh Wadhawan 91 11 26169117 (R), 09811130763 (M)

Deepak Samson 91 11 64549102 (R), 9811313503 (M)

akila balaji 91 11 25871203 (R), 9818993229 (M)

Col Ravi Sikri Rtd , 9868540200 (M)

rohit 9899168095 (M)


sanjeev chaudhary 09968400550 (M)

SALIL SARAN 91 0120 2454104 (R), 09891891897 (M)

rodana 9868783994 (M)

Rajesh 9899051233 (M)

pramod sah 91 11 9810878543 (R), 09810586244 (M)

rajesh gupta 91 11 26955264 (R), 9810824875 (M)

Anjali Mitroo 09818393380 (M)

Dinesh Chand 9891122659 (M)

Pramod Pandey 0651 2246917 (R), 09905157470 (M)

Suresh Antony 9911913133 (M)

PATIT PABAN BARMAN , 9811279502 (M)

gaurav 9968150474 (M)

SURINDER KUMAR 91 11 9810665828 (R), 9310574925 (M)

pradeep rai 9212531227 (M)

sarajuddin saifi 09868269704 (M)

Wing Commander Rajesh Chandra 91 11 25684303 (R), 9868966420 (M)

gaourav 09958093917 (M)

RANJEET 91 11 (R), 09891640790 (M)

jaydeep 9211459241 (M)

Devendra Kumar 91 11 22610408 (R), 09811203002 (M)

veena 91 11 9891751211 (R), 9891751211 (M)

Yogendra

Adarsh Jain 91 11 22052233 (R), 91119213375588 (M)

Tanuj Misra 91 124 44079918 (R), 9818790401 (M)


Ajay K. Dhir 91 11 22619834 (R), 9810080245 (M)

Sanjay Kumar 919922930215 (M)

Tanuj kohli 91 11 9891870765 (R), 9891870765 (M)

kapil dev bakshi 91 11 25037610 (R), 9868616141 (M)

sumit kumar saxena , 9811789078 (M)

MEENU GAUTAM 91 11 65455850 (R), 9810208181 (M)

rajpal 9818438816 (M)

91 11 29240440 (R), 9810586772 (M)

Anu Threja 9811606549 (M)

Ramchandra Prasad Singh 91 011 43024521 (R), 9873215155 (M)

Rahul Pande 011 25686933 (R), 919893610217 (M)

rahul 9873681657 (M)

S.K.KHURANA 91 11 27019364 (R)

Manoj RAi 91 11 00000000 (R), 9871717590 (M)

Sarvesh Malviya 9811129755 (M)

devender , 9911574120 (M)

ASHOK KUMAR KHARE 9887935937 (M)

Jacob John P. 0484 2624122 (R), 09495220614 (M)

Rajeev Varma 91 2246941 (R), 9818439216 (M)

HIMANSHU SHARMA 91 2252434 (R), 9811546277 (M)

Yuvraj Singh Nigam 12100 9873607220 (R), 9810877220 (M)

Poonam 9313518907 (M)

k k sharma 0129 2473326 (R), 9818498563 (M)

F.L.MISHRA 9312111999 (R), 09350961910 (M)


dhruwa nath dey 91 129 4006507 (R), 9871475000 (M)

kavita bhatia 91 129 4016203 (R), 9999268525 (M)

Ujjal 91 11 26183095 (R), 9910847158 (M)

ARUN KUMAR SINGH 91 0129 2274651 (R), 9810653041 (M)

R C Chopra 91 0129 4073552 (R), 9810084552 (M)

pradeep 9873442128 (M)

Shivmahesh Pandey 91 2227953 (R), 9873097953 (M)

Rajan Vashist 91 0129 4081545 (R), 0999092051 (M)

Karan Singh 91 4131474 (R), 09250100286 (M)

Vijayan.N.G 91 0129 2510147 (R), 9811229745 (M)

Chandrabhan 09911818899 (M)

c.c.menon 91 0129 4124810 (R)

sunil 011 27316806 (R), 09933009909 (M)

Ravindra Sharma 0120 2882194 (R), 0811514060 (M)

VIJAY KUMAR 0612 2583622 (R), 09811798136 (M)

Dileep Kumar 0120 2880151 (R), 09312897190 (M)

Ranjan Kumar Patra 91 120 2830165 (R), 09810707615 (M)

Kaushik Mustafi 91 120 6523479 (R), 09899972573 (M)

subhash chandra bhatti 91 0120 2765868 (R), 9818245269 (M)

RAM NARESH SINGH 09868096598 (M)

Awatar Kishan Kaul 09818813098 (M)

Janmenjaya Sharma 09975167593 (R), 9975167593 (M)

SURENDER SINGH BISHT 91 5265 273431 (R), 9451043003 (M)

Pardeep K Sharma 91 124 4140294 (R), 09911340294 (M)


Anuradha Singh 91 0124 4046971 (R), 9818041294 (M)

harish yadav 91 2220433 (R), 09818837743 (M)

Manish Sarin 0124 2300762 (R), 9810936090 (M)

Kushla Nand 0091 0124 4188818 (R), 09871251251 (M)

Mukesh K. Singh 91 0124 9313373360 (R), 9810165605 (M)

Charu dutta 91 2703682 (R), 9911119725 (M)

Shravan Kumar Arya 91 9466742507 (R), 09416272076 (M)

Kavita Battu 91 011 26197944 (R), 9810487390 (M)

B.S. Khinda 09893882367 (M)

Ravi Bhargava 0124 4140577 (R), 9971154214 (M)

mukesh kumar gupta 91 2766307 (R), 09319315426 (M)

Gopal Singh Jamwal 9899820058 (M)

Pramod Kumar 9910116807 (M)

narpatsingh 91 09829749380 (R), 09829749380 (M)

SATENDER KUMAR VERMA 95 011 22944738 (R), 9810382505 (M)

Ajay Kumar Sharma 91 011 9818868274 (R), 9818868297 (M)

Sharad Kumar 91 011 26346139 (R), 09350247555 (M)

anil kumar sharma 91 0124 4086564 (R), 9811559871 (M)

ARUN AGRAWAL 91 0124 2254595 (R), 09466792250 (M)

Ranjit Singh 91 124 4086448 (R), 9416417993 (M)

narahari madhual 09211080183 (M)

Virinder 91 4332672 (R), 9999071822 (M)

Dinesh Dutt 9419796176 (M)

Vineet Kalra 91 9891027222 (R), 9891027222 (M)


Col Vinod Batra (Retd) 0124 4106281 (R), 9818712374 (M)

SUNIL KUMAR YADAV 09811042887 (M)

Girish Bhatia 91 011 25331755 (R), 9810487382 (M)

Bikash Bhushan 91 65821156 (R), 9811656988 (M)

Virender Saroha 91 9871580569 (R), 9910239490 (M)

Bhupinder Kataria 91 521523 (R), 09814724999 (M)

Colonel RS Balhara 9818115024 (M)

vinod dhar dwivedi 91 0542 2770079 (R), 9958914318 (M)

akhilesh 9810586550 (M)

91 0120 2635884 (R), 9818231476 (M)

M. C. Bajaj 91 2341963 (R), 9810127401 (M)

Jitender Singh 91 0124 2253555 (R), 9871216350 (M)

parmod yadav 9810170211 (M)

parmod Kumar Yadav , 9810170211 (M)

DIMBESWAR KAKATI 91 361 2663927 (R), 09435553803 (M)

mayankdixit 091 0751 2427875 (R), 9312939503 (M)

thomas mathew 91 751 2462809 (R), 919981068274 (M)

DAYANAND SINGH 91 0751 2444000 (R), 9221942302 (M)

Capt Deepak Ranjan Biswas , 09935307710 (M)

Mukesh Kumar Chaturvedi 91 751 2340120 (R), 09977108877 (M)

Ram Lakhan Singh 91 6419818 (R), 9993592479 (M)

CHINMAYA 919474715692 (M)

Sauvik Kumar Saha 91 033 25652487 (R), 09883186250 (M)

narayna sharma 919897309301 (M)


alok kumar gupta 9935096320 (M)

PRABHAT KUMAR MATHUR 91 01334 230348 (R), 09897766449 (M)

ezhilsilamban 91 04344 407569 (R), 9442872258 (M)

A.V. Mallikarjuna Vittal 91 40 24051527 (R), 9912103617 (M)

Sayapaneni Narendra Kumar. 040 23054344 (R), 09246379418 (M)

Radha Krishna 91 40 27033113 (R), 09849564687 (M)

anil salunke 91 0217 2651266 (R), 09959756719 (M)

YELAMANCHI KUMARA CHANDRA 091 040 27951787 (R), 9885391795 (M)

J.SRIRANGAM SRINIVASULU 9440389126 (M)

S. Gowri Sankar 91 40 23351199 (R), 9848959381 (M)

K.V.SATISH KUMAR 91 40 9290900858 (R), 9866587605 (M)

ramanasaivenkata 09490052103 (M)

yellapantularudrakoteswararao 91 40 23743243 (R), 9849725883 (M)

g.ramakrishnarao 91 40 23831660 (R), 9885681371 (M)

S S Ganesh Kumar 91 40 27113498 (R), 09848029130 (M)

s.p singh 91 40 9440087317 (R), 9440087317 (M)

Prasanna 91 040 23025101 (R), 09885209850 (M)

Bhupesh 91 40 64544810 (R), 9885657979 (M)

AMIT KUMAR TAWAR 0731 2786326 (R), 09925150259 (M)

Anand Ranade 0731 2595464 (R), 9826768243 (M)

Manish Shitut 91 731 6533861 (R), 9893659250 (M)

Vijay Vyas 0731 2467671 (R), 9893079210 (M)

Lt Col Vinay Sharma 91 9977141242 (R), 09977141242 (M)

ismail 09424045048 (M)


Rajeev Sharma 91 07272 404118 (R), 9981504409 (M)

Chandrashekhar Ingole 07272 221036 (R), 09424023180 (M)

Colonel B.K Tyagi 91 94191 66860 (M)

PREM CHAND 91 222389 (R), 09893862369 (M)

Jitendra Kumar Singh 91 09950149744 (R), 9811745301 (M)

YOGESH SHARMA 91 2465062 (R), 09413479604 (M)

gyanesh 09829580685 (M)

Sanjay Kumar Chadha 0181 2640251 (R), 9814010927 (M)

Jitendra P. Badgujar 91 0257 2210691 (R), 09371921751 (M)

Jagdish Narain Verma 9998077938 (R), 9891139468 (M)

Rupesh Ravindran 9376124089 (M)

Nupur Ray 91 0657 2283889 (R), 9234878568 (M)

R. U. S. Pal 91 0657 6694586 (R), 09334334559 (M)

EHTESHAMUL HAQUE 91 657 2429932 (R), 09934326374 (M)

ASHOK SHRIVASTAVA 91 0551 2256351 (R), 09424306270 (M)

uma shankar sharma 91 657 2203477 (R), 09955166606 (M)

Jagdishwar Venkat Adhikarla 91 3201142 (R), 09334826721 (M)

Shamsheer 91 040 40138368 (R), 966568904470 (M)

manojsharma 91 291 2432303 (R), 09893599561 (M)

PANKAJ MISRA 91 05922 261101 (R), 9935717200 (M)

P Manoj 91 487 2833576 (R), 09971366870 (M)

Rakesh Kumar Chaturvedi 91 0512 2280266 (R), 09450330860 (M)

Amitabh Swaroop 91 2354613 (R), 9415561565 (M)

KAUSHAL K PATERIA 91 0512 9889219827 (R), 9839086477 (M)


Syed Anwar Mumtaz 91 92354 00160 (R), 9415077922 (M)

sudeep kumar 91 2547858 (R), 09335395545 (M)

shivani 91 512 2222110 (R), 9839604554 (M)

Jitender Vardhan 91 0184 2280436 (R), 09896145456 (M)

DEVI DUTT SATYWALI 91 5947 262175 (R), 09319586629 (M)

karamjeet kaur 91 07626 272961 (R), 9893230784 (M)

LAKSHMIKANT PRASAD 09437786470 (M)

Ajay Mathur 01 613 4836389 (R), 9999178661 (M)

Amar Singh 0091 033 25815343 (R), 09332977799 (M)

Nabin Kumar Tiwari 91 033 25884024 (R), 9831057821 (M)

Sankar Mukherjee 091 33 23219515 (R), 9830779596 (M)

ADHIR ROUTH 91 33 65293991 (R), 09231460682 (M)

Tirupati Lal Banerjee 91 33 9836068985 (R), 9836068985 (M)

MRITYUNJOY SARKAR 91 33 25616018 (R), 9830279648 (M)

Swarup Bandyopadhyay 91 33 25312397 (R), 9831605589 (M)

Asitava Bhattacharya 91 33 24238190 (R), 9831075879 (M)

SUBHASISH MUKHERJEE 91 33 25385837 (R), 9830041514 (M)

Tapash Chandra 91 33 22361662 (R), 9830078219 (M)

Nabarun 9432172717 (M)

NIRMAL KUMAR PAL 91 33 24007437 (R), 919831472268 (M)

sunil khandelwal 91 1475 235913 (R), 09413108925 (M)

M.A.THOMAS 91 0744 2430852 (R), 9351374924 (M)

RAHMAN, MOHAMMED ZAKIRUR 91 9247616063 (R), 9290619261 (M)

Rajesh Grover 91 0265 6508974 (R), 09490130820 (M)


Rajesh Sharma 91 234565 (R), 09996029442 (M)

ATANU TALUKDAR 9414901121 (M)

Amelia P. Balasan 639279546819 (M)

Tony Saggu 0044 203 1133058 (R), 07852168499 (M)

Krishna Kumar 91 522 2446240 (R), 9889348084 (M)

Arti Singh 91 2394848 (R), 9450661786 (M)

Mahesh Singh 09936452197 (M)

Krishna Kumar Singh 0512 2408269 (R), 9838715905 (M)

Major R.D. Singh 91 0522 2309585 (R), 9451316882 (M)

Ajai Nigam 09839210277 (M)

ramesh 91 92199 75271 (R), 09956298055 (M)

Asrar 09452086926 (M)

Seema Sharma 05876 232395 (R), 09451088170 (M)

VIRENDRA TRIPATHI 9935409803 (M)

Karan Singh Rana 91 01892 238156 (R), 09814782635 (M)

Rajiv Kumar 0612 2286385 (R), 9872636221 (M)

Tajinder Sharma 09357173606 (M)

anilthakur 91 0161 2670233 (R), 9876677420 (M)

S Ramanathan 91 161 2545300 (R), 09872703007 (M)

Venkata Ramana 91 8672 226845 (R), 09704811042 (M)

FLEMING DIAS 91 0832 2744820 (R), 9881240250 (M)

shashikant tiwari 05662 242490 (R), 9359997767 (M)

Manish Kumar 91 0565 2432647 (R), 09997048374 (M)

narendra singh 91 05662 231237 (R), 09359820383 (M)


Samir Arya 9897429992 (M)

ASHFAQ KAZI 91 22 65215305 (R), 9867307475 (M)

Mr. Vijay O. Sethi 91 0265 2242126 (R), 09427335005 (M)

VISHAL SHANATARAM KHEDEKAR 91 22 23095399 (R), 919819360544 (M)

PUNEET BAKSHI 02192 267550 (R), 09423378595 (M)

NITIN AMBULKAR 91 22 24053541 (R), 09870107000 (M)

Garima Kochar 09821113257 (M)

Shailendra I. Dhura 0091 22 23094175 (R), 09819037997 (M)

PRAMOD K JOSHI 022 27560085 (R), 9321575440 (M)

Bhartendu Narera 0091 022 27701870 (R), 9833098134 (M)

Anirban Roy 91 0 9320655654 (R), 9320655654 (M)

Neelesh B .Sadekar 91 (R), 9820362752 (M)

Swapan Kumar Paul 91 22 27246502 (R), 9324429176 (M)

Salil Bagwe 91 22 25630571 (R), 9833880571 (M)

VILAS V.SARDESHPANDE 09322184339 (M)

Vivek Sharma 91 22 9892003360 (R), 9869778529 (M)

Rakesh Kumar Singh 9936794513 (M)

Tripti Soni 91 22 9969562320 (R), 9969562320 (M)

S.K.Sharma 91 141 2762976 (R), 9869089788 (M)

B. J. Hadvale 91 22 00000000 (R), 9820646443 (M)

Jitender Malik 9869347016 (M)

vanita v gawand 91 22 27483119 (R), 9833618587 (M)

9867 (M)

navin kumar 91 22 22031143 (R), 9920885358 (M)


Sukrajit Kumar Dhali 9967215799 (R), 9821821194 (M)

suprasnna pradhan 91 0250 2407819 (R), 09987131342 (M)

SUSHIL JAYKAR 91 0250 3291733 (R), 9820837400 (M)

prasadarao 91 22 27709591 (R), 09869377481 (M)

Pramod Pandey 91 22 9323989426 (R), 9833722600 (M)

Vinayak. R. Nadkarni 91 9975673504 (R), 9975673510 (M)

DEVADESH SHARMA 91 011 25033427 (R), 9810515706 (M)

CHANDRA SEKHAR SHARMA 91 0571 2500846 (R), 09719600413 (M)

T. Nagaraj 0821 2460160 (R), 09480380050 (M)

pintu s das 91 0251 2608934 (R), 9822932252 (M)

ajay 9822943439 (M)

ajit mani 91 477 2245130 (R), 09893437683 (M)

Amitabh Singh Neeraj 91 5942 233010 (R), 9452268557 (M)

tejkumarjain 919418230155 (M)

Satash Kumar 09373739631 (M)

Milind Shingne , 9325447718 (M)

Meenakshi 91 821 2547306 (R), 9322428758 (M)

KRISHAN KUMAR JAYSWAL 0091 120 258480 (R), 9810913067 (M)

Dinesh Pandey 0120 981861722 (R), 9810194453 (M)

RAJIV MAHAJAN 91120 4246154 (R), 9810391814 (M)

ARUN 91 120 22001872 (R), 9958445511 (M)

Birendra K Jha 9871926821 (M)

Giriraj singh tomar 91 120 3220517 (R), 9911470610 (M)

NEERAJ BHATNAGAR 09871723671 (R), 09810712714 (M)


Pramod Kumar 91 120 9350912188 (R), 09899093955 (M)

Arun Jude Anthony 91 22714542 (R), 9818686636 (M)

MANOJ KUMAR GOEL 91 1232 250240 (R), 09810526605 (M)

Nitin Anchal 91 120 2444449 (R), 9971484000 (M)

Pushpendra Singh Shekhawat 91 120 4238462 (R), 9818316508 (M)

vipin bhatt 91 120 2538440 (R), 9958434775 (M)

Sachchida Nand Tiwari 91 0120 2463081 (R), 9818619415 (M)

SUBHASH KUMAR VERMA 91 0120 4355666 (R), 9818426909 (M)

harendra kumar 91 0120 000000000 (R), 09910532326 (M)

subhash 9910504076 (M)

MULENDRAKUMAR 91 011 43025887 (R), 9818045414 (M)

Col Abhay Kumar Mall 91 120 2431550 (R), 9968257940 (M)

pnpsrivastava 91 120 3058136 (R), 09818243477 (M)

Taariq M.Khan 91 120 9818686756 (R), 9818686756 (M)

atul saxena 91 120 2769691 (R), 9818502352 (M)

D. P. Bhardwaj 0120 2576248 (R), 09811483316 (M)

VINOD 91 120 3296765 (R), 9871005800 (M)

91 120 4100491 (R), 09976295989 (M)

Abhijit Kumar Gangopadhyay 91 03472 258806 (R), 919434371569 (M)

Satpal Singh Kandhol 0180 2591536 (R), 09896606180 (M)

brij mohan sharma 91 0180 6450855 (R), 9996029026 (M)

Avanesh Kumar Gautam 91 09871883049 (R), 09719324315 (M)

Yogendra Pal Arya 91 9412253488 (R), 09997043688 (M)

Shailendra Saxena 91 562 2331179 (R), 09897468300 (M)


colakdhadwal 91 0186 2232224 (R), 9888247706 (M)

S. C. GARG 91 171 2531854 (R), 09855157502 (M)

Anil Kumar Shahi 91 9430891251 (R), 9931443161 (M)

ARVIND R DORGE 9270182905 (R), 9320301101 (M)

Mahesh 9823120245 (M)

Ashish Gupta 9923887912 (M)

Nishikant.L.BHANDARI 9921708523 (M)

surender Sharma 91 01494 9413434065 (R), 9413434065 (M)

Harpal Singh Suri 09915371254 (M)

Govinda Kumar Sarkar 0941 6532166 (R), 9933349451 (M)

Vinod Ramesh Bharne 91 7152 231240 (R), 09926100082 (M)

bikash kumar 91 06784 279160 (R), 09893892618 (M)

EXPERIENCED MBA SEEKING A TOP MANAG 91 2418301 (R), 09301156700 (M)

Nibhanipudi V S Murthy 91 9391381424 (R), 9391381424 (M)

Gopal Prasad Vyas 09425322292 (R), 09425322292 (M)

Sachchidanand Pande 09927076276 (M)

omar 91 651 2502919 (R), 9955166639 (M)

sanjay sharma 05446 277691 (R), 09451619411 (M)

Vijay Pal Singh 91 01274 260600 (R), 09416248094 (M)

Dinesh Mittal 91 249050 (R), 9466677178 (M)

ASHOK KUMAR PATTANAIK 9437384818 (M)

ramanchaudhary 91 0121 2664862 (R), 09437575549 (M)

BHAKTA BHUSAN PATTANAIK 09437716483 (M)

Charu Sahni 91 05944 241404 (R), 09897315310 (M)


Sanjay Kumar Mandal 09971961500 (M)

Papia Saraf 09917250856 (M)

Madhul Kumar Sharan 91 (R), 09934416335 (M)

Dola Prudhvi Raj 91 08623 245145 (R), 9849643519 (M)

TS BHATIA 91 2462756 (R), 9453449037 (M)

jameel ahmad 91 03842 267383 (R), 9435173198 (M)

Aditya Antar Chatterjee 91 353 2663216 (R), 9434887507 (M)

Akhilesh Srivastava 91 260 2633307 (R), 09327444168 (M)

Sushil Kumar Vimal 91 0562 9410250428 (R), 09719160606 (M)

Pankaj Kumar Singh 0172 5048527 (R), 09815248586 (M)

Sanjay Kumar Singh 91 05446 277071 (R), 09415323315 (M)

Ravinder Vashsishth 91 0130 2221467 (R), 09466203342 (M)

ramesh kumar 91 0130 00000000 (R), 09812250487 (M)

Sahil Kukreja 0130 6452049 (R), 9812575757 (M)

ivaturi shyam sunder 9912355101 (M)

Vipul S.Rana 9427517707 (M)

Dinesh Singh 91 261 2397657 (R), 9978903244 (M)

Manoj Rajput 91 02621 224203 (R), 9427727894 (M)

Amit Kumar Sar 91 06760 248424 (R), 09437698981 (M)

savadasari subramanyamreddy 08572 553129 (R), 9440558579 (M)

Sridharan.G 0091 0431 2401818 (R), 9894625320 (M)

Rajendrakumar 0471 2436088 (R), 9446062261 (M)

snehajulius 91 6544299 (R), 09446474299 (M)

rajeesh rajasekharan 00971 050 4194021 (R), 04942670663 (M)


ARUN CHATURVEDI 91 2640133 (R), 09414339643 (M)

Dheeraj Joshi 091 0734 2514301 (R), 9302237729 (M)

Dr. Shri Niwas Chander 0161 2521081 (R), 09463501081 (M)

shamshad a.sulaiman 0265 2357653 (R), 09327237487 (M)

VINOD GANGOTRA 91 265 3241392 (R), 9328244344 (M)

atodaria h c 91 265 2541446 (R), 9825535309 (M)

RAJNISH MATHUR 91 0265 2647467 (R), 09898162850 (M)

narendra singh sachaan 9904321193 (M)

KOTHARI A.K. 91 0731 2412104 (R), 09974397502 (M)

vinay choudhri 91 0294 2411965 (R), 09898764326 (M)

Pushpkumar Jaiswal 91 0260 6531361 (R), 9978847180 (M)

Subimal Das 91 0832 2530985 (R), 09860269456 (M)

Dr Katta Venkata Ramakrishna 91 866 2480073 (R), 98662 65466 (M)

Garapati Venkateswara Swami Babu 91 866 2476581 (R), 9949088169 (M)


Email Address Current Location

mishra_subrata@yahoo.co.in abu dhabi

rajesh_tiwari67@sify.com Agartala

s.choudhuri77@rediffmail.com Agartala

vishnu_gupta71@yahoo.com Agra

vinubhaib@yahoo.com Ahmedabad

rathore_kishan@rediffmail.com Ahmedabad

bibiyanompal@yahoo.co.in Ahmedabad

simransonia29@rediffmail.com Ahmedabad

tolanib@rediffmail.com Ajmer

udaydongare@rediffmail.com Al Khobar

r.bsharma@yahoo.com Aligarh

dinesh.chaudhary@in.hjheinz.com Aligarh

singh1770np@rediffmail.com aligarh

satya_valiant@rediffmail.com Allahabad

nirmalsigtia@gmail.com Allahabad

mv.ravish@gmail.com Ankleshwar

rpverma555@gmail.com Ankleshwar

satyasrath_1971@rediffmail.com Asansol

ashitc2005@sify.com Aurangabad

rpsingh_hr@yahoo.co.in Baddi

jaga_nathan2001@yahoo.com Bangalore

KARUNAMURTHYKS@YAHOO.COM Bangalore

kumarhotha@yahoo.co.in Bangalore
rohitminton@rediffmail.com Bangalore

lalitchaturvedibangalore@yahoo.com Bangalore

rklal12@rediffmail.com Bangalore

mahendradhawley@yahoo.com Bangalore

magunit@yahoo.com Bangalore

mv_narasimhan@rediffmail.com Bangalore

manish.otsi@gmail.com Bangalore

col.psrai@gmail.com Bangalore

sksinghania@gmail.com Bangalore

serinakoshy@yahoo.co.in Bangalore

srinivasan_duraiswamy@yahoo.com Bangalore

kureshsharma@yahoo.co.in Bangalore

himanshu_c@yahoo.co.in Bareilly

anil_kathuria@rediffmail.com Barnala

prakash.awate@rediffmail.com Belgaum

bhavsar_rajendra@rediffmail.com Bhandara Maharashtra

thomaskutty_cs@yahoo.co.in Bharuch

dr_gkp@yahoo.com Bharuch

skp_sunilpanda@yahoo.co.in Bhillai

gopi005in@yahoo.com Bhillai

bhupendra_1007@yahoo.co.in Bhilwara

satpal_artist@yahoo.com Bhiwani

anmishravns@rediffmail.com Bhopal

yadav_vinay123@yahoo.com Bhopal
a@e.com Bhopal

mohantylalatendu@hotmail.com Bhubaneshwar

dnmohanty_1947@yahoo.co.in Bhubaneshwar

sudhirpandey19752003@yahoo.com Bhuj

sanb23@gmail.com Birbhum

jharajeshmohan@yahoo.com Bokaro Steel City

hemant_kochar@yahoo.co.in Botswana

bbbbb@rediffmail.com ccccc

kks71_sinha@yahoo.co.in Chandigarh

raajesh.vaid@rediffmail.com Chandigarh

mpsk32@rediffmail.com Chandigarh

harsh.madan36@rediffmail.com Chandigarh

vinay.sehgal@yahoo.co.in Chandigarh

v_khanduja.1960@yahoo.co.in Chandigarh

baidwan_1961@yahoo.com Chandigarh

jeba_suresh@yahoo.com Chennai

prvsarma@yahoo.com Chennai

jsvenkat2002@yahoo.co.in Chennai

vadivel19792000@yahoo.co.in Chennai

peesel@rediffmail.com Chennai

kkannan9@rediffmail.com Chennai

babumkk@yahoo.co.in Chennai

smartansar@yahoo.com Chennai

varrunpb@rediffmail.com Chennai
sujasreeni@rediffmail.com Chennai

nprasanna_24@yahoo.com Chennai

itsrajeshkanna@gmail.com Chennai

santhoshammassam@yahoo.com Chennai

kkannnan9@yahoo.com Chennai

vsa2004@gmail.com Chennai

aparnamagesh@dataone.in Chennai

vsa2004@gmail.com Chennai

vivin_fasions@yahoo.com Coimbatore

soumendu69@yahoo.com Cuttack

pk_dash66@rediffmail.com Cuttack

vschavan77@yahoo.com Dadra & Nagar Haveli

kuldeep_verma04@rediffmail.com Dehradun

anil_jha15@hotmail.com Delhi

rknayaka@yahoo.com Delhi

joshinaveen2@rediffmail.com Delhi

anuradhakanchi@yahoo.co.in Delhi

dheerhr@yahoo.co.in Delhi

krritesh@hotmail.com Delhi

amitduttas@yahoo.com Delhi

spgoel03@yahoo.com Delhi

rsp_delhi@yahoo.com Delhi

arvind_mangal2k3@rediffmail.com Delhi

preetishg@hotmail.com Delhi
padamata.david@indiatimes.com Delhi

subhenduhrd@yahoo.com Delhi

ams55s@yahoo.com Delhi

tanweeraalam@rediffmail.com Delhi

sachin_khuller@rediffmail.com Delhi

hrdexpert4u@yahoo.co.in Delhi

udaynarayansingh1@rediffmail.com Delhi

ranjitas@gmail.com Delhi

skgjaipur@rediffmail.com Delhi

shambhu_bhakta@yahoo.com Delhi

chandrabhushan29@yahoo.com Delhi

informerjk@ecplaza.net Delhi

godsay4all@yahoo.com Delhi

akg356@yahoo.com Delhi

s_chowdhary@hotmail.com Delhi

sun1see2@yahoo.co.in Delhi

sandeepbha29@rediffmail.com Delhi

updeshks@rediffmail.com Delhi

rkshrivastava_2000@yahoo.com Delhi

B_kaushal8@hotmail.com Delhi

pchandra52@gmail.com Delhi

saran.salil@gmail.com Delhi

r_s_singh17@rediffmail.com Delhi

pradeep_pant65@indiatimes.com Delhi
basant2203@yahoo.com Delhi

rajujiranjan@rediffmail.com Delhi

sksharma6351@rediffmail.com Delhi

kishor_anand80@rediffmail.com Delhi

hiteshgarg27@rediffmail.com Delhi

rajivjain1054@yahoo.com Delhi

laxmanver@rediffmail.com Delhi

jkpci@yahoo.com Delhi

samkupar@gmail.com Delhi

venkydas@yahoo.co.in Delhi

hbadhana@sify.com Delhi

am_akm2003@yahoo.co.in Delhi

hr_praveen_in@yahoo.com Delhi

shivnendra@indiatimes.com Delhi

pawan_vns@rediffmail.com Delhi

neginarendra@rediffmail.com Delhi

rawat_jayanti@rediffmail.com Delhi

prem71g@yahoo.com Delhi

smundeja@rediffmail.com Delhi

neeti_arya@hotmail.com Delhi

jc.jagdish@gmail.com Delhi

sanjeevkumarcmd@gmail.com Delhi

raj0502jsr@yahoo.com Delhi

sahibealamkhan@yahoo.co.in Delhi
rg_ojha@yahoo.com Delhi

mnkhan1964@indiatimes.com Delhi

mohitgoyal@aol.in Delhi

shreekar007@rediffmail.com Delhi

anilpratap.singh@gmail.com Delhi

verma.surendra@gmail.com Delhi

r.sudhaakar@rediffmail.com Delhi

gopal_krishan85@yahoo.com Delhi

debi_oiepo@yahoo.com Delhi

pradipsingh@sify.com Delhi

manishnarain@rediffmail.com Delhi

lalitmohansaxena_20953@yahoo.co.in Delhi

anil11sharma@yahoo.co.in Delhi

rajangates_uk@rediffmail.com Delhi

satishpatnaik@yahoo.com Delhi

basudeo25@yahoo.co.in Delhi

sushantsuresh@rediff.com Delhi

satwikbose04@yahoo.co.in Delhi

SunilChopra2001@yahoo.com Delhi

rbhrdggn@rediffmail.com Delhi

dipai@rediffmail.com Delhi

steady0207@yahoo.com Delhi

majorskupreti@gmail.com Delhi

sandeep_v2004@rediffmail.com Delhi
inam_zain@yahoo.co.in Delhi

rajeevgoyal1961@rediffmail.com Delhi

radhajohar@yahoo.com Delhi

bipashaa@rediffmail.com Delhi

renu_sharma101@yahoo.com Delhi

dvjamwal@yahoo.co.in Delhi

gosuviki@yahoo.co.in Delhi

rpsingh_malik@yahoo.co.in Delhi

tapan_ranchi@rediffmail.com Delhi

pathakrajneesh@yahoo.co.uk Delhi

83.goyal@gmail.com Delhi

reply2dilip@gmail.com Delhi

anujjohr@gmail.com Delhi

vineet.migital@gmail.com Delhi

psik_2003@yahoo.co.in Delhi

bikash_cisprojects@rediffmail.com Delhi

mo_nauman@hotmail.com Delhi

anitaraj_1976@yahoo.co.in Delhi

pkagar@gmail.com Delhi

skyjatyadav@hotmail.com Delhi

neeraj0302@rediffmail.com Delhi

divakar.basu@gmail.com Delhi

ashshroff@yahoo.co.in Delhi

suman77_mishra@rediffmail.com Delhi
rmail2rohit@aol.com Delhi

hr.mgr7@gmail.com Delhi

drsvsingh@yahoo.com Delhi

nkpathak2@indiatimes.com Delhi

kaur_m_99@yahoo.com Delhi

vineetkr@gmail.com Delhi

kal_san65@rediffmail.com Delhi

anita.sharma10@gmail.com Delhi

ask_r2@yahoo.co.in Delhi

gupta_pradeepkr@rediffmail.com Delhi

shajimannil@yahoo.co.in Delhi

hr.ndass@gmail.com Delhi

kanchan_iroy@yahoo.com Delhi

ramjisingh_thakur@yahoo.co.in Delhi

dc_658@yahoo.co.in Delhi

vijaydurgaravi@yahoo.co.in Delhi

meenugautam1@rediffmail.com Delhi

geetajoshi78@yahoo.co.uk Delhi

qamra_sundip@yahoo.co.in Delhi

wadhawanrakesh@hotmail.com Delhi

ds67@rediffmail.com Delhi

akilaa.vinayak@yahoo.co.in Delhi

raviksikri@yahoo.co.in Delhi

rkap@indiatimes.com Delhi
chaudhary.sanjiv@gmail.com Delhi

saran.salil@gmail.com Delhi

anand_sahoo46@yahoo.com Delhi

rajeshindia74@hotmail.com Delhi

vinocpr04@gmail.com Delhi

rajeshchopan@gmail.com Delhi

anjali_mitroo84@yahoo.co.in Delhi

dc_658@yahoo.co.in Delhi

pandey.pramod@yahoo.com Delhi

suputhenpurackal@yahoo.com Delhi

ppbarman@hotmail.com Delhi

gaaurav_singh@yahoo.co.in Delhi

surinder19870@yahoo.co.in Delhi

pushkanan12345@yahoo.co.in Delhi

saraj_saifi@yahoo.co.in Delhi

wcrajeshchandra@yahoo.co.in Delhi

gaourav111@yahoo.co.in Delhi

rk5804@yahoo.com Delhi

jai_deep04@yahoo.co.in Delhi

ddkumar07@rediffmail.com Delhi

rlalit_19may@yahoo.com Delhi

Delhi

jainzen@gmail.com Delhi

tanujmisra@yahoo.com Delhi
akdhir@yahoo.com Delhi

sanjay_kr@yahoo.com Delhi

kohlitanuj@gmail.com Delhi

kapildevbakshi@yahoo.com Delhi

sumitk.saxena@yahoo.co.in Delhi

meenugautam2005@yahoo.com Delhi

rpsingh_malik@yahoo.co.in Delhi

vijaychopradelhi@indiatimes.com Delhi

anu.threja@gmail.com Delhi

Ramchandra.p.Singh@gmail.com Delhi

aryanmann62@yahoo.co.in Delhi

rahulchopra234@yahoo.co.in Delhi

skkhurana@gmail.com Delhi

mrai1968@yahoo.co.in Delhi

sarveshmalviya2007@rediffmail.com Delhi

devender_kumarsharma123@yahoo.com Delhi

akkhare03@yahoo.com delhi,noida

johnjacob_1969@yahoo.co.in Ernakulam

rajeev.verma@indiatimes.com Faridabad

himanshumca2003@yahoo.co.in Faridabad

sirtajsingh@yahoo.co.in Faridabad

poonamjhingan@rediffmail.com Faridabad

vijaykumar_7@hotmail.com Faridabad

mishra_flmishra@yahoo.co.in Faridabad
dndey@airtelbroadband.in Faridabad

kavita_ruby@yahoo.com Faridabad

ujjal14@yahoo.co.in Faridabad

arunabhinav12@rediffmail.com Faridabad

rcchopra1571@yahoo.co.in Faridabad

psnegi1964@gmail.com Faridabad

shiv.mahesh@hotmail.com Faridabad

abhi_fbd_59@yahoo.co.in Faridabad

skykaran1@gmail.com Faridabad

vnge6206@yahoo.com Faridabad

capt.cbgupta@gmail.com Faridabad

cc_menon@rediffmail.com Faridabad

eskay_sharma@yahoo.co.in FIELD

rs_dv2007@yahoo.co.in Ghaziabad

vijaykumargolu@yahoo.com Ghaziabad

dileep1117@yahoo.com Ghaziabad

ranjankpatra087@yahoo.com Ghaziabad

kaushik_mustafi@yahoo.co.in Ghaziabad

subhashchandrabhatti@yahoo.com Ghaziabad

rns_1966@rediffmail.com Ghaziabad

akkaul_786@sify.com Ghaziabad

janmenjaya@gmail.com Goa

bisht_iti@indiatimes.com GONDA

pks_rishi@yahoo.co.in Gurgaon
anuradha.singh06@gmail.com Gurgaon

dashingyash2003@yahoo.co.in Gurgaon

manish27sarin@yahoo.com Gurgaon

kushlanand@rediffmail.com Gurgaon

singh_mukesh69@yahoo.co.in Gurgaon

charu.india@rediffmail.com Gurgaon

sharvanarya@gmail.com Gurgaon

kkavitabattu@yahoo.co.in Gurgaon

baljindernator@gmail.com Gurgaon

rbhargava16@hotmail.com Gurgaon

mukaish_kumar@rediff.com Gurgaon

gopal_jamwal@yahoo.com Gurgaon

ppks1974@gmail.com Gurgaon

narpat_singh726396@yahoo.co.in Gurgaon

skverma64@sify.com Gurgaon

ajay.shharma@gmail.com Gurgaon

sharad_kumar3us@yahoo.com Gurgaon

anilsharma_68@rediffmail.com Gurgaon

arun13agrawal@yahoo.co.in Gurgaon

ranjit.pannu@yahoo.co.in Gurgaon

nara_madhual@yahoo.co.in Gurgaon

virukanwar@yahoo.co.in Gurgaon

dineshdutt1210@rediffmail.com Gurgaon

vineetkalra80@rediffmail.com Gurgaon
vinodbatra1948@yahoo.co.in Gurgaon

sunilkr_704@yahoo.co.in Gurgaon

girish4000in@gmail.com Gurgaon

bikash_cisprojects@rediffmail.com Gurgaon

saroha_v@rediffmail.com Gurgaon

bhupinderkataria@indiatimes.com Gurgaon

rs_balhara1@rediffmail.com Gurgaon

vinod_dlw_vns@yahoo.com Gurgaon

akhileshs1968@yahoo.com Gurgaon

anuj_1970@rediffmail.com Gurgaon

bajajmc@gmail.com Gurgaon

jitenderchauhan4@gmail.com Gurgaon

yadavp73@hotmail.com Gurgaon

yadavp73@hotmail.com Gurgaon

d.kakati@rediffmail.com Guwahati

mayankdixit2000@yahoo.co.in Gwalior

thomas_mathew38@yahoo.com Gwalior

ushadns@yahoo.com Gwalior

deepakranjanbiswas@yahoo.com Gwalior

mk_chaturvedi@sify.com Gwalior

singhrlgwl@yahoo.co.in Gwalior

SWAINC@INDIATIMES.COM Haldia

saha.sauvik@Rediffmail.com Haldia

narayna_yogshree@rediffmail.com Haldwani
guptaalk@rediffmail.com HARDOI, UP

prabhat_mathur2002@yahoo.co.in Haridwar

ezhilsilamban@sify.com Hosur

vittal999@excite.com Hyderabad

s_narenk@yahoo.com Hyderabad

yesho95@yahoo.co.in Hyderabad

salunke_anil@rediffmail.com Hyderabad

kumarachandra@yahoo.com Hyderabad

j_srisri@yahoo.com Hyderabad

sabinkargowri@gmail.com Hyderabad

satish_nikhila04@yahoo.com Hyderabad

sair9@yahoo.com Hyderabad

yellapantula.rudrakoteswararao@gmail.com Hyderabad

ramkiganti@yahoo.com Hyderabad

ssgkumar_hr@yahoo.com Hyderabad

sassingh@zapak.com Hyderabad

prasu_nair@yahoo.com Hyderabad

bhupeshraj1@gmail.com Hyderabad

amittawarsingh@yahoo.co.in Indore

anandranade_2003@rediffmail.com Indore

manish.shitut@yahoo.co.in Indore

vyas.vijay@rediffmail.com Indore

vinaysharma01@gmail.com Indore

ismail1968@indiatimes.com Indore
rajeev_hrdt@rediffmail.com Indore

csingole@rediffmail.com Indore

tyagibk61@hotmail.com J&K

pcsangwan@yahoo.com Jabalpur

singh_jk1in@rediffmail.com Jaipur

yogeshsharma.y@gmail.com Jaipur

gyanesh_dixit2006@rediffmail.com Jaipur

chadha_sanjay29@rediffmail.com Jalandhar

jpappointment@yahoo.co.in Jalgaon

jagdishpalam@yahoo.co.in Jamnagar

rupesh_ravindran@yahoo.co.in Jamnagar

ray.nupur@rediffmail.com Jamshedpur

rajesh.pal@tatamotors.com Jamshedpur

ehteshamul.haque@tatasteel.com Jamshedpur

ashimanshu@yahoo.co.in Jamshedpur

hallo_shankar@rediffmail.com Jamshedpur

visitvenky@sify.com Jamshedpur

khanshamsher@rediffmail.com JEDDAH

Manojsharma63@gmail.com Jodhpur

pankajmisra62@sify.com JYOTIBA PHULE NAGAR

manojp07@yahoo.co.in Kannur

rakesh_ch2005@indiatimes.com Kanpur

amitabh_s1@rediffmail.com Kanpur

kaushal_pateria@yahoo.com Kanpur
anwarmumtazz@yahoo.co.in Kanpur

sudeep.k@rediffmail.com Kanpur

shivaniskaul@yahoo.com Kanpur

jitender_vardhan@rediffmail.com Karnal

satywali_dd@rediffmail.com Kashipur

karam4oct@yahoo.com KATNI

lakshmikant_prasad@yahoo.co.in KEONJHAR

ajaymathur10@rediffmail.com Kingston, Ontario

amarsingh7733@yahoo.co.in Kolkata

nabintiwari@yahoo.co.in Kolkata

sankar_mukherjee66@hotmail.com Kolkata

routh_1_26@sify.com Kolkata

initials_2005@yahoo.com Kolkata

msarkar1093@rediffmail.com Kolkata

anastag_01@yahoo.co.in Kolkata

asitava@yahoo.com Kolkata

subhasishm@bharatpetroleum.in Kolkata

tapas.chandra@rediffmail.com Kolkata

nbanerjee73@yahoo.com Kolkata

nkpal_iitd@yahoo.com Kolkata

alwsahil@yahoo.co.in Kota

thomas_2111@rediffmail.com Kota

vig@scclmines.com KOTHAGUDEM

rajeshgrover63@yahoo.co.in Kurnool
rajeshreenasharma@yahoo.com Kurukshetra

talukdar_atanu@yahoo.co.in laxmangarh

visasilver@yahoo.com Legazpi City

nanaksingh@hotmail.com London

KKS66331@rediffmail.com Lucknow

artigreat@rediffmail.com Lucknow

maheshsinghgaur@rediffmail.com Lucknow

krishna685@rediffmail.com Lucknow

majrdsingh@gmail.com Lucknow

ajai_indian2007@yahoo.com Lucknow

ramesh_satpathy@zapakmail.com Lucknow

asrar5873@rediffmail.com Lucknow

seema.sharma81@gmail.com Lucknow

tripathi_vir@yahoo.co.in Lucknow

karansilver@yahoo.co.in Ludhiana

rajivbablu@yahoo.com Ludhiana

tajindersharma12@sify.com Ludhiana

thakuranil_1981@rediffmail.com Ludhiana

shankaranramanathan@yahoo.co.in Ludhiana

vrsuvr@rediffmail.com MACHILIPATNAM

dia.flemco@yahoo.com Margao

shashiktiwari23@rediffmail.com Mathura

manishsachan1@yahoo.com Mathura

n.singh1958@rediffmail.com Mathura
samirarya@indiatimes.com Meerut

ashfaqkazi3@yahoo.com Mumbai

vijay_sethi@rediffmail.com Mumbai

vishalskhedekar@hotmail.com Mumbai

bakshipuneet2@rediffmail.com Mumbai

nitin1464@hotmail.com Mumbai

ms_garima@yahoo.co.in Mumbai

sdhura@hotmail.com Mumbai

pankum@rediffmail.com Mumbai

bhartendu.narera@gmail.com Mumbai

anirban_roy_30@yahoo.co.in Mumbai

nileshsadekar@rediffmail.com Mumbai

luap_sk52@rediffmail.com Mumbai

bagwesalil@yahoo.co.in Mumbai

svv7@rediff.com Mumbai

callvms@gmail.com Mumbai

rakesh_15aug@rediffmail.com Mumbai

soni.tripti@rediffmail.com Mumbai

skjaipur@gmail.com Mumbai

hadvale_bj@yahoo.co.in Mumbai

malikjitu@rediffmail.com Mumbai

vanita_gawand@rediffmail.com Mumbai

talentscout08@gmail.com Mumbai

nims_win@yahoo.com Mumbai
sukrajitkumar@gmail.com Mumbai

suprasannap@yahoo.com Mumbai

sushil_04@yahoo.co.in Mumbai

manageman@sify.com Mumbai

ppandey65@gmail.com Mumbai Suburbs

vrn3004@rediffmail.com Mumbai Suburbs

devadesh@gmail.com Muscat

chandrasekharsharma.62@rediffmail.com Muzaffarnagar

nagarajblore@gmail.com Mysore

pintu_s_das@rediffmail.com Nagpur

ajayvidyabhanu@yahoo.co.in Nagpur

aji_mani1@rediffmail.com Nagpur

amitabhniraj@rediffmail.com Nainital

kumarjain@rediffmail.com Nalagarh

satashkumar@yahoo.com Nasik

milindshingne@rediffmail.com Nasik

meenakshit_05@rediffmail.com Navi Mumbai

krishan.jayswal@barco.com Noida

dphrp@yahoo.com Noida

mahajan_rajeev1@rediffmail.com Noida

arun111@eth.net Noida

birendrajha03@yahoo.com Noida

girirajsir@gmail.com Noida

neerajb14@yahoo.com Noida
hr_pramod@yahoo.co.in Noida

writeanthony@rediffmail.com Noida

mkbishnoi@indiatimes.com Noida

anchal.nitin@gmail.com Noida

pushpendrasingh_s@yahoo.com Noida

vipinb2003@yahoo.co.in Noida

tiwarisnand@yahoo.com Noida

mlegaldelhi@gmail.com Noida

harendra76@yahoo.co.in Noida

mishra.subhash02@gmail.com Noida

mulendra_1967@yahoo.co.in Noida

abhay_mall@yahoo.co.in Noida

pnpsrivastava@yahoo.com Noida

tubatariqkhan@yahoo.co.in Noida

satul2300@rediffmail.com Noida

dp_bhardwaj@yahoo.com Noida

VKSINGH4U@REDIFFMAIL.COM Noida

tapanamoria@yahoo.com Ooty

abhijit_gangopadhyay@yahoo.com P O-Krishnanagar,Dist - Nadia

kandhol.submaj@yahoo.com Panipat

brij_15@sify.com Panipat

gautam_hr2000@yahoo.com pantnagar

yparya@rediffmail.com Pantnagar,Rudrapur,Uttarakhand

shailendra_saxena123@rediffmail.com PANTNAGAR-UTTARAKHAND
colakdhadwal@rediffmail.com Pathankot

scg2@rediffmail.com Patiala

akshahi1969@rediffmail.com Patna

arvind_dgo@rediffmail.com Pune

jaykmahesh@gmail.com Pune

ashishgupta2k@yahoo.com Pune

nishikantb@indiatimes.com Pune

surendersharma_hrd@rediffmail.com Punjab

crystals9814118858@yahoo.co.in Punjab-Other

gksarkar_1954@yahoo.co.in purulia

vinnil@rediffmail.com Raipur

bikash231@rediff.com Raipur

sadhna_oberoi@yahoo.com Raipur

nvsnmurthy@rediffmail.com Rajahmundry

gpvyas@rediffmail.com Rajahmundry

spande67@yahoo.co.in RAMPUR

sheikhsharif@hotmail.com Ranchi

sanjaysharma230669@rediffmail.com RENUSAGAR POWER DIVISION

vpsyadav@hotmail.com REWARI

dkmittal2007@rediffmail.com Rohtak

akpattanaik2004@yahoo.co.in Rourkela

ramanpchaudhary@yahoo.co.uk Rourkela

bbpattanaik@rediffmail.com Rourkela

charu_sahni@rediffmail.com Rudrapur
mandalsk06@rediffmail.com Rudrapur

psaraf_india@yahoo.co.in Rudrapur

vvvkkk04@sify.com samastipur

prudhvirajdola@yahoo.com SDSC, SHAR Sriharikota

tsbhatia24@yahoo.com SHAHJEHANPUR

jameel_ahmad1964@yahoo.com Silchar

aachatterjee@yahoo.co.in Siliguri

akhileshjbf@gmail.com silvassa

skvimal1@rediffmail.com Sitarganj , Uttranchal

pkshr02@yahoo.com Solan ( Himachal Pradesh )

sanjayksingh@adityabirla.com sonebhadra

vashishth.r@rediffmail.com Sonepat

rkp_25165@yahoo.co.in sonipat

sahilkukreja@rediffmail.com sonipat

ivaturishyam@yahoo.co.in South India

vip_rana2003@yahoo.com Surat

dgdchgp@rediffmail.com Surat

manojstar_manojrajput@yahoo.co.in Surat

amitsar@rediffmail.com Talcher, Orissa

ssreddyckp@yahoo.co.in Tirupati

gsdharan2004@yahoo.co.in Trichy

mkrajank@hotmail.com Trivandrum

snehajulius@gmail.com Trivandrum

rajeesh.rajasekharan@gmail.com uae
ak_chatur@yahoo.co.in Udaipur

djoshi555@indiatimes.com Ujjain

sriniwaschander@yahoo.co.in una

sasulaiman1963@yahoo.co.in Vadodara

vinod_gangotra@yahoo.com Vadodara

shrijy_60@yahoo.co.in Vadodara

rs_mathur@rediffmail.com Vadodara

eigeon@yahoo.com Vadodara

kothariak@rediffmail.com Valsad

vinayji2002@rediffmail.com Vapi

jaiswal_pushpkumar@yahoo.co.in Vapi

subimal66@yahoo.com Vasco Da Gama

kattavrk@yahoo.com Vijayawada

gvsb1960@yahoo.co.in vijayawada
Experience

18 years 6 months

17 years 4 months

7 years 0 months

12 years 0 months

30+ years

25 years 0 months

9 years 9 months

16 years 5 months

8 years 6 months

16 years 5 months

10 years 10 months

9 years 10 months

11 years 2 months

15 years 0 months

2 years 5 months

19 years 0 months

22 years 0 months

11 years 6 months

25 years 0 months

11 years 4 months

9 years 5 months

15 years 0 months

25 years 0 months
3 years 0 months

13 years 0 months

21 years 9 months

15 years 6 months

7 years 0 months

14 years 0 months

5 years 0 months

14 years 0 months

30+ years

0 years 8 months

24 years 6 months

25 years 0 months

13 years 6 months

18 years 6 months

11 years 0 months

17 years 1 month

20 years 0 months

30+ years

14 years 3 months

20 years 6 months

4 years 5 months

15 years 0 months

5 years 1 month

12 years 11 months
0 years 0 months

12 years 4 months

30+ years

5 years 0 months

22 years 0 months

13 years 10 months

18 years 4 months

0 years 0 months

9 years 6 months

11 years 6 months

30+ years

10 years 3 months

25 years 0 months

0 years 0 months

17 years 50 months

14 years 9 months

14 years 0 months

14 years 6 months

7 years 0 months

25 years 0 months

20 years 9 months

23 years 0 months

4 years 5 months

10 years 0 months
18 years 10 months

3 years 0 months

1 year 3 months

7 years 0 months

20 years 9 months

14 years 2 months

4 years 0 months

14 years 2 months

18 years 1 month

13 years 0 months

15 years 5 months

7 years 0 months

8 years 6 months

23 years 6 months

13 years 0 months

10 years 2 months

14 years 0 months

10 years 0 months

7 years 0 months

15 years 0 months

29 years 0 months

15 years 0 months

8 years 2 months

10 years 0 months
15 years 0 months

6 years 5 months

18 years 0 months

20 years 0 months

8 years 0 months

5 years 6 months

9 years 3 months

8 years 0 months

12 years 0 months

12 years 6 months

14 years 0 months

12 years 5 months

3 years 5 months

15 years 0 months

7 years 0 months

24 years 7 months

15 years 8 months

11 years 11 months

12 years 6 months

13 years 0 months

20 years 0 months

23 years 0 months

21 years 10 months

17 years 0 months
8 years 6 months

14 years 0 months

25 years 6 months

11 years 0 months

6 years 0 months

24 years 0 months

14 years 0 months

11 years 0 months

17 years 4 months

8 years 0 months

11 years 6 months

13 years 10 months

12 years 0 months

14 years 0 months

9 years 5 months

12 years 4 months

11 years 0 months

17 years 0 months

23 years 5 months

14 years 0 months

25 years 0 months

17 years 2 months

15 years 0 months

15 years 2 months
15 years 0 months

19 years 10 months

10 years 0 months

14 years 5 months

17 years 0 months

17 years 0 months

13 years 9 months

10 years 0 months

12 years 9 months

5 years 9 months

6 years 0 months

30 years 0 months

16 years 0 months

12 years 0 months

13 years 8 months

13 years 6 months

12 years 0 months

12 years 3 months

12 years 8 months

15 years 0 months

7 years 0 months

25 years 0 months

11 years 5 months

13 years 2 months
16 years 7 months

10 years 0 months

3 years 0 months

10 years 0 months

2 years 5 months

24 years 3 months

30+ years

10 years 0 months

14 years 5 months

1 year 1 month

6 years 4 months

28 years 6 months

7 years 0 months

8 years 0 months

20 years 2 months

10 years 0 months

7 years 2 months

10 years 0 months

13 years 4 months

20 years 0 months

15 years 1 month

14 years 5 months

12 years 0 months

11 years 1 month
10 years 3 months

13 years 0 months

15 years 1 month

30+ years

18 years 0 months

11 years 6 months

0 years 0 months

12 years 0 months

13 years 0 months

30+ years

15 years 2 months

30+ years

10 years 0 months

24 years 0 months

20 years 1 month

10 years 0 months

18 years 7 months

4 years 11 months

13 years 6 months

26 years 10 months

14 years 8 months

11 years 2 months

24 years 0 months

10 years 0 months
10 years 8 months

23 years 5 months

10 years 6 months

11 years 9 months

28 years 3 months

22 years 6 months

3 years 0 months

20 years 1 month

15 years 3 months

8 years 4 months

11 years 0 months

1 year 0 months

13 years 5 months

20 years 2 months

24 years 2 months

24 years 5 months

4 years 3 months

10 years 0 months

12 years 4 months

14 years 2 months

1 year 2 months

16 years 0 months

30+ years

19 years 6 months
25 years 0 months

17 years 1 month

1 year 3 months

26 years 0 months

4 years 4 months

18 years 7 months

2 years 0 months

30+ years

2 years 2 months

30+ years

22 years 6 months

2 years 0 months

30+ years

21 years 0 months

1 year 6 months

30+ years

22 years 6 months

14 years 0 months

19 years 2 months

11 years 1 month

11 years 0 months

7 years 0 months

30 years 0 months

19 years 0 months
14 years 9 months

11 years 6 months

14 years 0 months

12 years 10 months

23 years 0 months

9 years 7 months

23 years 5 months

23 years 4 months

15 years 1 month

30+ years

30+ years

28 years 0 months

19 years 6 months

18 years 0 months

12 years 1 month

9 years 8 months

18 years 9 months

8 years 10 months

18 years 0 months

14 years 0 months

16 years 0 months

7 years 7 months

18 years 4 months

14 years 5 months
6 years 7 months

21 years 7 months

12 years 1 month

12 years 0 months

10 years 0 months

10 years 0 months

14 years 0 months

3 years 0 months

4 years 7 months

21 years 0 months

14 years 2 months

21 years 2 months

10 years 0 months

19 years 2 months

16 years 6 months

13 years 6 months

14 years 0 months

14 years 8 months

23 years 0 months

14 years 2 months

13 years 1 month

30+ years

27 years 4 months

4 years 4 months
30+ years

0 years 10 months

4 years 10 months

10 years 9 months

12 years 0 months

11 years 9 months

30+ years

7 years 6 months

13 years 3 months

15 years 6 months

22 years 6 months

2 years 0 months

11 years 3 months

10 years 75 months

17 years 2 months

25 years 0 months

13 years 6 months

11 years 0 months

10 years 0 months

17 years 4 months

15 years 10 months

12 years 0 months

16 years 0 months

23 years 0 months
11 years 0 months

26 years 3 months

18 years 0 months

14 years 0 months

16 years 9 months

15 years 4 months

6 years 2 months

10 years 0 months

6 years 7 months

28 years 0 months

9 years 9 months

10 years 0 months

10 years 0 months

25 years 6 months

10 years 9 months

30+ years

9 years 6 months

30+ years

13 years 0 months

12 years 0 months

17 years 9 months

18 years 5 months

24 years 0 months

15 years 0 months
14 years 0 months

19 years 0 months

23 years 3 months

27 years 5 months

15 years 6 months

22 years 0 months

13 years 6 months

20 years 0 months

10 years 0 months

21 years 4 months

4 years 7 months

13 years 3 months

10 years 0 months

14 years 6 months

20 years 0 months

10 years 0 months

6 years 0 months

10 years 3 months

7 years 0 months

25 years 10 months

20 years 0 months

18 years 7 months

11 years 0 months

17 years 7 months
10 years 11 months

25 years 2 months

12 years 2 months

18 years 0 months

18 years 9 months

1 year 8 months

10 years 5 months

8 years 3 months

13 years 5 months

11 years 1 month

14 years 6 months

15 years 9 months

12 years 0 months

17 years 0 months

11 years 0 months

13 years 5 months

11 years 2 months

20 years 0 months

8 years 6 months

28 years 1 month

9 years 1 month

17 years 0 months

17 years 7 months

16 years 6 months
13 years 2 months

14 years 9 months

27 years 0 months

9 years 0 months

17 years 0 months

3 years 2 months

15 years 0 months

21 years 0 months

28 years 0 months

14 years 1 month

15 years 0 months

11 years 0 months

3 years 11 months

7 years 0 months

14 years 0 months

17 years 3 months

12 years 1 month

6 years 6 months

14 years 9 months

17 years 1 month

23 years 0 months

13 years 2 months

12 years 1 month

22 years 0 months
10 years 3 months

18 years 0 months

5 years 0 months

10 years 6 months

11 years 7 months

16 years 0 months

2 years 5 months

12 years 0 months

14 years 6 months

14 years 6 months

7 years 0 months

13 years 0 months

25 years 0 months

14 years 4 months

11 years 5 months

16 years 0 months

14 years 0 months

1 year 0 months

20 years 4 months

21 years 3 months

19 years 0 months

3 years 6 months

8 years 4 months

28 years 0 months
6 years 5 months

11 years 2 months

16 years 6 months

15 years 7 months

16 years 0 months

21 years 0 months

18 years 1 month

23 years 0 months

20 years 0 months

15 years 4 months

13 years 0 months

9 years 3 months

12 years 0 months

15 years 0 months

21 years 0 months

11 years 0 months

4 years 9 months

12 years 9 months

8 years 2 months

24 years 0 months

12 years 0 months

15 years 0 months

13 years 0 months

10 years 6 months
12 years 0 months

14 years 8 months

10 years 0 months

11 years 0 months

8 years 0 months

0 years 0 months

8 years 0 months

8 years 1 month

10 years 5 months

12 years 6 months

14 years 3 months

24 years 3 months

26 years 7 months

18 years 7 months

15 years 6 months

16 years 6 months

3 years 8 months

9 years 0 months

11 years 6 months

27 years 6 months

8 years 0 months

6 years 6 months

19 years 9 months

14 years 0 months
30+ years

22 years 11 months

14 years 0 months

15 years 0 months

13 years 6 months

5 years 3 months

17 years 0 months

9 years 8 months

20 years 2 months

24 years 0 months

6 years 9 months

13 years 2 months

20 years 0 months

17 years 0 months

20 years 0 months

18 years 0 months

7 years 0 months

12 years 0 months

14 years 8 months

15 years 2 months

14 years 0 months

16 years 0 months

8 years 6 months

2 years 0 months
20 years 4 months

12 years 0 months

17 years 0 months

13 years 0 months

8 years 1 month

15 years 0 months

19 years 5 months

11 years 8 months

15 years 1 month

10 years 5 months

14 years 10 months

12 years 6 months

11 years 0 months

10 years 0 months

25 years 0 months

9 years 4 months

18 years 6 months

6 years 5 months

13 years 0 months

13 years 2 months

15 years 5 months

30+ years

4 years 4 months

3 years 0 months
14 years 0 months

17 years 6 months

30+ years

17 years 0 months

24 years 10 months

27 years 0 months

14 years 4 months

13 years 0 months

17 years 6 months

15 years 10 months

20 years 0 months

23 years 0 months

30+ years

21 years 0 months
Current Employer

New Medical Centre, Abu Dhabi

ds group agartala

DS Group

ROGER EXPORTS,AGRA

Doshion Ltd.

WELSPUN POWER & STEEL LTD.,ANJAR,GANDHIDHAM ( KUTC

Nova Petrochemicals Limited

Electronic components -Gentek

Data Link Industrial Corporation

SAUDI ARABIAN MINING COMPANY MAADEN

M/s HEINZ INDIA PVT LTD

HEINZ INDIA PVT LTD ALIGARH

Bhole Baba Dairy Industries Ltd.

Central Govt

World Health Organisation

PABANSO INDIA PVT. LTD.

GLOBAL BOARDS LIMITED

ACC Lmited

Videocon Comm. Ltd. & Videocon Ind. Ltd.

Solrex Pharmaceuticals Co. subsidiary of Ranbaxy Labs Ltd.

APOTEX PHARMACHEM INDIA PRIVATE LIMITED

Sindhu Cargo Services Limited


Amicorp Management India Pvt. Ltd.

Hindustan Aeronautics Limited

Hill Land Properties, Bangalore

Grow Talent

Emerald Group, Bangalore

THE CHANCERY PAVILION

S2 Infotech Pvt Ltd

Head2Head Inc., Toronto, Canada

SP Ace Enterprises

a2HR Consultants

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, Trident Com

Shree Renuka Sugars Ltd.,

ASHOKA BUILDCON LTD

Ishikawajima Harima Heavy Insustries Ltd

Videocon

graduateagro

Chhattisgarh Hydro Power Pvt. Ltd.

Sangam Suiting(A unit of Sangam India Ltd.)

Govt. of Haryana

ITC LTD-IBD, Bhopal, MP

Anant Spinning Mills, Mandideep, Bhopal


Educomp Datamatics Ltd.

ANDHRABANK

welspun gujrat stahl rohale ltd

Larsen & Toubro Ltd (ECC Division)

Corporate Power Limited

Mr Veg Pty Ltd, Botswana

Panacea Biotec

Kudos Chemie Ltd

Army Headquarters

Abhishek Industries Limited

K- India Ltd. Baddi

Hindustan Construction Co. Ltd

Dy. Manager HR&IR

TTK HEALTHCARE LIMITED

THE MADRAS PHARMACEUTICALS

M/s.VASAVA ENGINEERING CONSTRUCTION,Chennai

SIMPLEX INFRASTRUCTURE LTD

Indian express

sr administrator

Delphi TVS

ARABTEC CONST LLC

Directorate of Shipping Services,Govt. Of India


SWITCHING TECHNOLOGIES GUNTHER PUBLIC LIMITED

Aggrandiz Business Solutions

ceemagh technologies

Anjan DRugs Pvt.Ltd

QATAT PETROLEUM

SMC Power Generation Limited

Aarti Steels Limited

Surfactant Specialities limited

Organic India Private Ltd

SAMWON PRECISION MOULD MFG INDIA PVT LTD.

International Business Centre ( A Div. of UMS Pvt.

Dell International Services-Gurgaon

S.Chand Technologies Limited

Educational Consultants India Ltd

AMD Metplast Ltd.

Inidan Air Force

Mansukh Securities & Finance Ltd.

AVA merchandising Ltd.


A reputed Architectural, Interior & Manufacturer o

Aptech Ltd

An EOU Garment Unit

SMCI India Ltd

BAG Films & Media Ltd.

HTMT Global Solutions Ltd

Artech Infosystems Private Limited

ANG Auto (P)Ltd

KASHISH EXPORTS INDIA PVT. LTD.

SOS CHILDREN'S VILLAGES OF INDIA

staffing co.

Star Touch India (Opto Group Co.)

Eldeco Infrastructures and Properties Ltd

LUMAX INDUSTRIES

MONNET GROUP

Ajay Home Products Limited

BSES YAMUNA POWER LTD - A RELIANCE ENERGY GROUP

MNC in the field of Oil and Gas

srf Ltd

A prestigious Central University in Delhi

Continental Carriers Pvt. Ltd.


C_DOT (Govt of India)

Sakha Engineers Pvt.Ltd.

Retired

HANUNG TOYS (INDIA) LTD

GST IT Services Pvt. Ltd.

rrfinance

Group Silverglades

Central Government

NCI India Private Limited

Escorts Heart Institute &Research Centre Okhla Roa

PASUPATI ACRYLON LIMITED

Pearl Styles Ltd

RELAXO FOOTWEAR LTD.

MDI, Gurgaon

xyz

BENSUPS HOSPITAL, DWARKA

Kanchan International

IT Company

Private Ltd.

BhartiTelesoft Ltd.

Jay Ushin Ltd

AFCONS INFRASTRUCTURE LTD.

Force Tech Security India Pvt. Ltd.


HOTEL MARINA

Oriental Press

Government of india

DELPHI-TVS DIESEL SYSTEMS LIMITED

ACE Corporation Ltd

Sima Labs Pvt.Ltd.

BAX GLOBAL LTD

PEE EMPRO EXPORTS PVT LTD

GOVERNMENT OF ORISSA

SOLECTRON EMS INDIA LTD.

G4S Securicor India Pvt Ltd

hero cycle private limited

Pearl Polymers Ltd.

Maxwell Industries Limited

CMS Computers LTD.

Saraswati Industrial Syndicate Ltd.

birla vxl technologies ltd

Creative Home Fashions (Pvt) Ltd

Domino Printech India Pvt. Ltd.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Delton Cables Limited

MNC in Dubai

GOYAL MG GASES
GALLANTT METAL LIMITED

LASER SHAVING PRODUCTS PVT.LTD.(MALHOTRA'SGROUP)

RAnbaxy laboratories ltd

Indian Institute of Aeronautics

Meera Infotech Pvt Ltd

India Petro Dot Com

Indian Army

Feedback Ventures PVt. Ltd.

BEST INFOSYSTEM LTD,NEW DELHI

The Hunger Project

Quantronix India ltd

CMS Computers Ltd.

NSB School of Business, New Delhi

CF ITALIA PROJECTS

Danish Fashions Ltd London

BLS Institute of Management

INDIAN ARMED FORCES

RADHAKRISHNA HOSPITALITY SERVICES PVT.LTD

M-TECH DEVELOPERS LIMITED

Imperial Land Development Ltd.


Jaiprakash Hydropower Limited

SR Foils Ltd., New Delhi

National Productivity Council

INTERSOLUTIONS

Sane Medicare Private Limited, Ranchi

Ample Exports

ARMY

ASD India Pvt. Ltd., New Delhi

Erudite Educational Centre

ANG AUTO LIMITED

Indian Air Force

LUMINOUS POWER TECHNOLOGIES LIMITED

Techsol Information Technology

APL India Pvt. Ltd.

walsons services pvt ltd

National Defence College

Donaldson India Filter Systems Pvt. Limited

Primepath Communications Pvt. Ltd.


B.L.INTERNATIONAL

SRF Ltd

SR Foils LTD

Jerry Varghese International Ltd

Salguti hyederabad

richa global exports pvt ltd

Leading Dotcom Company

Indian Air Force

Industrial Co-Operative Fedration Ltd.

Qkew Ventures

A HONDA CAR DEALER SHIP

IAF

bses poweer ltd.

INDIAN AIR FORCE

omlogistics

WINSOME SOLUTIONS

G4S Security Services India Pvt Ltd

PROTECH BIOSYSTEMS PVT. LTD.

M/S Multi Engineering Services and their associate


Uniparts India Ltd.

Suzlon Energy Limited

Radhakrishna Hospitality Services Pvt. Ltd

DEFENCE

Kayem Consultacy Services

M/s Techsol Information Technology

self employed

Army

GE Money Financial Services Ltd

Indian Army

Omniglobe International

STATE BANK OF INDIA

AIM EDUCATION

ICICI Bank Ltd

g.i.groups

INDIARESULTS.COM

KANCOR INGREDIENTS LTD

Sun Flag Hospital & Research Centre

Pearl Drinks Limited

SHARP BUSINESS

Maharani Paints India Pvt Ltd

Nuchem Limited, Faridabad


Paragon Apparels Pvt. Limited, Noida

MARKK LAMB COLOR PLUS LIMITED

High Polymer Labs Ltd

DAV COLLEGE MANAGING COMMITTEE NEWDELHI

Avery India Limited

S & P Threads

Century Metal Recycling Pvt Ltd

Yamaha Motor India Pvt. Ltd

Indian Navy

DRIPLEX WATER ENGINEERING LTD

RESERVE BANK OF INDIA(RETD. PENSIONER)

grip engineers pvt ltd

govt service

Bajaj Hindusthan Limited

Bhushan Steel & strips Limited ( Steel Division )

HILITE INDUSTRIES PVT.LTD.

ICFAI

Orient Ceramics and Industries Limited

HARIG CRANKSHAFTS LTD

Sumu Heat Dissicipator

Mantec Group Of Companies

Cosme Farma Laboratories Ltd, Goa

ITI Limited, Mankapur-271308, Gonda (U.P.)


Bharti Airtel Services Ltd.

MACHINO GROUP

Mona Designs Pvt Ltd Gurgaon

BRY AIR (ASIA) PVT. LTD.

MITSUI KINZOKU COMPONENTS INDIA PVT. LTD

Shimnit Utsch India Pvt. Ltd.

M/s Shivam Autotech Ltd.(formaly known as Munjal A

Orange Business Services

Yash Technologies Inc.

IAF

milange pvs malls

STI Apparel Automation

Luxra Enterprises Pvt. Ltd

Indian Air Force

SENIOR INDIA PRIVATE LIMITED

Reputed IT Company

YKK INDIA PRIVATE LIMITED

YKK INDIA PRIVATE LIMITED

winsome yarns ltd, punjab

Global Information Systems Technology Pvt. Ltd.

Indian Army

INTERGLOBE ENTERPRISES PVT LTD


CAIN Technologies

Oil & Gas Company

HMSI

Ms CF Italia Projects Pvt. Ltd. Gurgoan

Orient Craft Limited

Minisrty of Defence

omaxfusions ltd

ELEGANT DYEING&Processing LTD

HARTRON

BSNL Call Center

Manager

Shine Group

Ginni Filaments Ltd

Godrej Consumer Products Limited

Taj Usha Kiran Palace Gwalior

Indian Army

Hotline CPT Ltd, Malanpur, Gwalior

SRF LTD , Gwalior

INDIAN OIL CORPORATION LTD

SHREE RENUKA SUGARS LTD.

bk birla group of industries


DSCL SUGAR

LAKHANI GROUP OF INDUSTRIES

Ashosk leyland

GHP Solutions Pvt. Ltd

E-Comm Sys India

JAL International Company, KSA

Uttara Foods & Feeds Pvt. Ltd

GVPR ENGINEERS LIMITED

ACECORPS Technologies

M/s Shankar Stocks Ltd.

PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS LTD

T V Sundram Iyengar & sons ltd

pharma

DIGITAL SHOPPY

Air Force

Telesource Management Consulting Pvt Ltd

Wint IT Software

JINDAL SAW LIMITED

M/s STI INDIA LTD.

Rosy Blue (India) Pvt. Ltd.

Force Motors Ltd.

Indian Army

Kirti Industries ( I) Pvt Ltd


N.M.

Indira Exports Pvt. Limited, Rau-Indore

Indian Army

Govt of MP

A leading Five Star Deluxe Hotel

ICFAI UNIVERSITY RAJASTHAN REGINAL OFFICE-JAIPUR

International Tractors Ltd.

The Supreme Industries Ltd., Jalgaon

Gannaon Dunkerley & Co Ltd.

ICICI PRUDENTIAL

Reputed Service Industry in Banking Solutions

TATA MOTORS LTD JAMSHEDPUR

TATA STEEL LIMITED

adhunik group of industries

Gulf Ashley Motors Ltd

Bin Dawood Group of Companies

u.p. forest deptt

LML LIMITED

Resinova Chemie Ltd.

ICI India Ltd(Operated by Johson Matthey group) Lt


Super Tannery Limited

Duncans ndustries Limited Fertilizer Division

mldc

KRBL Limited, Dhuri, Distt. Sangrur (PB)

Pasupati Acrylon Limited

ACC Limited , Kymore Cement Works

THRIVENI EARTHMOVERS PVT. LTD

LEXUS MOTORS LIMITED

Electrosteel Castings Limited

B.K.Birla Group of Companies

SPED MANAGEMENT FOUNDAION

initials consultancy

Lalani Infotech Ltd.

Emas Expressway Pvt. Ltd

ZINFI Software Systems Pvt. Ltd.

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

INTERNATIONAL COMBUSTION (I) LIMITED

Government of west bengal

D.P.Ahuja & Co , Various Textile Industries etc.

Nuclear Power Corporation of India Limited

Wilbur Smith Associates Inc.

Singa Reni Colliries Pvt Ltd.

Gujarat Toll Road investment co. Ltd., (Formerly V


Tilda Riceland (P) Ltd.

SAROJ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Starbucks Coffee Limited

Avadh transformersPvt Ltd

Eurobond Ind. Pvt. Ltd.

Well reputed manufacturing Organisation

MGS

High Court, Lucknow

faizagaon sugar mill

BCML

National Botanical Research Institute

datamation foundation charitable trust

A Risk Management Company

Upper India steel Mfg. & Engg. Co. Ltd.

SAFARI BIKES LIMITED , LUDHIANA

hero majestic

Carborundum Universal Limited

Life Insurance Corporation of India

RESORT DONA SYLVIA

Ginni Filaments Ltd.

Ginni Filaments Limited

swastik pipes limited


Star Paper Mills Ltd.

Al Shirawi Engineering Services Group, Dubai

Larsen & Toubro Limited

S K WHEELS PVT LTD

UTTAM GALVA STEELS LTD.

MultiLinks Telecom Ltd. - Lagos, Nigeria

ACC Ltd

RELIANCE - RETAIL BUSINESS

EnTech Utility Service Bureau (India) Pvt. Ltd.

Wartsila India Limited

MW Corp (S.Kumars Group)

Centrafest Technologies Pvt.Ltd

Gateway Distriparks Limited

BrihanMumbai Municipal Corporation, Mumbai

CONCEPT PHARMACEUTICALS LTD.

Diversified Real Estate, Construction, Retail & Ho

Gammon India Group, Mumbai

PCS Technology Ltd Patni Computer Services

Society for Applied MW Electro. Engg.and Research

KEC International Ltd.

Indian Navy

United Synergy

One of a leading MNC Pharma & Manufacturing Company


Pidilite Industries Ltd.

Kambala Hospitality Pvt Ltd

D.Y. PATIL UNIVERSITY

The Crescent Group

m/s VARUN INDUSTRIES LTD, VASAI ( EAST ) MUMB

CORDIA FOUNDATION

BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED

Bajaj Plastics

INDORAMA SYNTHETICS ( I ) Ltd

anand mohata agro industries pvt ltd,panchgaon,na

Hotel Langdale Manor

Himchem Limited

RECRUIT TRG CENTRE, ARMY AIR DEFENCE

a Telecom company

BARCO ELECTRONIC SYSTEMS PVT. LTD.

Jagran Prakshan . Ltd (Dainik Jagran)

COROMANDEL AGRICO PVT. LTD

KENT RO SYSTEMS LIMITED

Rasandik enrr Ind. india ltd.

Moser Baer India Ltd.


yeonho electronics india pvt.ltd.

New Delhi YMCA

International Electron Devices Limited

Star Applied Mechanics Pvt Ltd

Tata AIG Life Insurance Company Ltd

Bombay intelligence Security(i)Ltd.

R.S.Windlass & Sons

BrickRed Technologies Pvt. LTD

ANG AUTO LTD

Koutons Retail India Ltd

JBMAUTOLIMITEDKASNAGREATERNOIDA

avanti media ltd

Delphi Automotive Systems

OM NANOTECH PVT. LTD, NSEZ, NOIDA

VIVALDI LEATHER PVT. LTD.

Sterling Holiday Resorts (I) Ltd.

Hon'ble District Judges Court, Krishnanagar & Hon'

M/s Bharat LogiTrans Pvt Ltd

om overseas

M/S ERA BUILDING SYSTEMS LTD. (ERA GROUP)

Rane Madras Limited, Rane NSK Steering Systems Ltd

SUBROS GROUP OF COMPANIES


Indian Army

M/s. Steel Strips Wheels Ltd

Institute Of Entrepreneurship Development

FARMER BRANDS PVT LTD (NERAL,KARJAT)

FLIC - Foreign Languages Institute of Communicatio

Sandhar Technology Ltd

surge technology controls ( india ) pvt.ltd

Nahar Industrial Enterprises Ltd

crystals Infotech

ACC Damodhar Cement works

G4S SEcurity Services india Pvt. Ltd

GPT India Ltd

RAI FONDATION

M/s GVK Power & Infrastructure Limited of GVK Jegu

TRIVENI GLASS LTD

Radico Khaitan Limited

Axiom telecom

HINDALCO-RENUSAGAR POWER DIV.

Cords Cabel Ind. Ltd.

Lakshmi Precision Screws Limited, Rohtak

LARSEN&TOUBROLTD,ECCDIVISION,CHEENAI

M/S Adhunik Matilaks Ltd.Kolkata

TAURIAN IRON & STEEL CO PVT LTD

Britannia Industries Limited


Kumar Group Of Industries

Honda Siel Cars India Limited

Premier Explosives Limited, SDSC, SHAR Project

DALMIA POWER AND SUGAR LTD.

TEA ASSOCIATION OF INDIA, KOLKATA

Terai Group of Cmpanies

JBF Industries Ltd

ALPLA INDIA PVT.LTD.SITARGANG (U.A.)

Select Technologies Limited .

HINDALCO INDUSTRIES LTD

M/S Sheena Exports, Panipat

fiem ind. ltd.,kundli

xxxxxxx

working for mgnt consultants

RAMA NEWSPRINT & PAPERS LTD.

Surat Special Economic Zone developer Diamond & Gem Development Corporation Ltd

RAMA NEWSPRINT & PAPERS LTD

Utility Powertech Ltd.

Balaji Granite Industries pvt ltd

M/s. KAL Groups, (SUN NETWORK) Chennai, Tamilnadu,

Indian Institute of Information Technology & Manag

Aryans Infoway Pvt Ltd

adco
BAIF Development

Winfocus(Pvt.) Ltd., Ujjain

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD, ANAND /MUMBAI

L&T

Jindal Saw Ltd.

PanasonicBatteries India Ltd

indian air force

M\S PRAKASH STEELAGE LTD UMBERGAON

Amoli Organics Pvt. Ltd.,Vapi, Gujarat

Alok Industries Limited SPG DIVI ,Silvassa

Indian Navy

Tirumala Tirupati Devastanams

Alliance One Industries India Private Limited


Current Designation

Group HR Manager

associate head P M &I R

Senior Assistant P&A

SR.MGR(HR & ADMN)

Corporate Advisor

MANAGER - HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFIARES

Assistant Manager

Senior Manager-Hr and admin

HR-Manager-Training & Development and Performanc

GENERAL MANAGER HR & ADMIN.

ASST MANAGER-HR

ASST MANAGER PERSONNEL

Manager P&A

Supervisor

Administrative Assistant

HEAD-ADMINISRATION & HR

GENERAL MANAGER-HR & Admin.

Head (Plant HR&EW) (Dy.Manager)

Deputy ManagerHR & Admin.

Manager -HR & Admin.

EXECUTIVE- ADMIN & COMPENSATIO

Head of HR and Training


HR Executive

Manager (HRD)

General Manager - Admin & Legal

DGM HR Strategy & Planning

Human Resource Manager

ASST. MANAGER HR

Manager -- Recruitment

Human Resources Consultant

CEO

Recruiter

SR. MANAGER (H.R.M)

Dy. Manager[ P & A]

ASST. MANAGER- HR

Head HR & Admin

Chief General Manager

manager

Office Manager

Manager HRM

Dy C E O Zila Parishad

Officer-Admn/HR

Asstt. Industrial Relation Officer


Project Manager

ASST GENERAL MANAGER AND DEPUTED TO RUSHIKULYA GRAMYABANK AS CHAIRMAN

asistant administration

Assistant Manager Industrial Relation

DGM ( P& HR)

Managing Director

Manager - HR

Manager HR-Administration

Administrative Commandant

Deputy Manager

Sr. Manager HR

Personnel Manager

Dy. Manager HR&IR

ASST MANAGER- HUMAN RESOURCES

MANAGER-H.R

PERSONNEL & HR MANAGER

HR OFFICER

Assistant Manager- Personnel

senior administrator

Manager - HR

HR- Executive

Welfare Officer
SENIOR MANAGER -HR&ADMIN

HR Manager

HR Manager

Administrative Manager

SENIOR ADMINISTRATOR CUM SENIOR DOCUMENT CONTROLLER

EXECUTIVE - HR & ADMN.

Sr.Personnel-cum-Welfare Officer

Manager-HRD&S

Administration Officer

Gen Manager- HR

MANAGER HR & ADMN

Asst. Manager

Sr.Talent Acquisition Analyst (Sr.Manager-Recruitm

Manager HR

Head of Personnel & Administration

Senior Manager - Commercial

Adjutant/Admin/HR Officer

MANAGER-HRD&ADMIN

GM - HR & Process
Manager - HRD & Administration

Asst. Executive

Sr Personnel Manager

Personnel Officer

Manager-Admin

Assistant Manager HR

Assistant Manager-HR

Asst. Manager - HR/Personnel &

EXECUTIVE (PERSONNEL & ADMINIS

MANAGER-HR

Sr Recruitment Executive

Sr. Manager, Admn & HR

Manager (Estate)

ASSTT.MANAGER

ASSTT.MGR ADMN

Asst.Manager(HR)

ADDITIONAL MANAGER- H.R

GM(HR)

Head Of Administration and Liaison

Officer on Special Duty

GM HR & Administration
Member Supp. ( Pers & HR )

Deputy Manager(HR & Admn.)

N.A.

ASST. MGR.

ASST. MANAGER

head -admn

Asst. Manager HR

DGM

Manager-Logestic & Procurement

HR Supervisior

MANAGER HR & A ,CORPORATE OFFICE

Personal Officer

MANAGER HR & PERSONNEL

Administrative Officer

MANAGER PERSONNEL/COMPLIANCE/ADMIN.

ASSISTANT MANAGER - HUMAN RESOURCES

P.& A. Manager

HR - HEAD

Receptionist

Sr.Admin Executive

HR & Admin Manager

SENIOR OFFICER PERSONNEL AND ADMINISTRATION

Manager - HR
HR MANAGER

HR and Administration

Assistant level officer

DEPUTY MANAGER

DGM-HR

General Manager-Administration & HR

HUMAN RESOURCE MANAGER

SENIOR PERSONNEL OFFICER

INVESTMENT PROMOTION EXECUTIVE

ADMINISTRATION-OFFICER

Manager sales & Commercial

dgm-hr

Manager - P & A

HRD

Manager-HRD

Asstt. Manager HR

Manager-HR&ADMIN

Senior Corporate Manager -HR & Compliance

Sr. Executive (Head of the dept.)

ASSTT. REGIONAL MANAGER

Asst Manager - HR & Admin

Head - HR & Admin

ASSTT. MANAGER HR
MANAGER PERSONNEL

MANAGER P&A

HR excutive

Public Relation Officer

Sr HR Executive

Director Operations

Officer

Dy.Manager-Admin.

HR IT

Administrative Officer

Manager - Operations

Asst.Manager HRD

Manager - HR & Admin

MANAGER admin

HR Manager

HR Manager

L.T.COL

MANAGER HR&A

SENIOR OFFICER(HR & ADMINISTRATION)

Manager Operations(Northern India)


Assistant Manager

GM HR/Admn.

Deputy Director

HEAD-HR

ManagerHR & Administration

Mgr. Admin & HR

Sr. HR, Recruitment & Office Manager

Centre Manager

Sr.Manager Personnel&Admn.

Admin Supervisor & IT Cell, ETI & E&ITI, Air Force

Assistant Manager (HR)

Manager HR

HR Executive

assignment manager

Joint Director Administration & Logistics

Manager HR-Admin & PR

Assistant Manager - Customer Support


Sr. HR EXECUTIVE

Head - Administration, Facility Management & Liaison

ManagerHRD

Administrator Head of Delhi Branch

Textile manager

head hr

Executive - Operations

Sargeant Admin Supervisor

Assistant General Manager

Zonal Manager, Administration and HR

Functional-IT consultant

MANAGER-HR & ADMIN.

PHYSICAL

hr mgr

WING COMMANDER

assistant manager

SENIOR HR CONSULTANT

General Manager

Head-Corporate HRD & Admn

M/S Sr. Manager Projects,


Group CIO & Head - IT

Asstt. General Manager-Planning (SCM )

HR Recruiter

TECHICAL SUPERVISOR

Personnel Asst.

Manager-HR

Advocate

Lt General

HR Executive

Director (Policy & Planning)

DPE

CHIEF MANAGER

Branch Head

Office Executives

trainnig manager

HUMAN RESOURCE MANAGER

Sr. Manager HR

Deputy General Manager-Human Resource & Administration

Manager - HR

HR & ADMIN EXECUTIVE

Manager Personnel

Dy.Manager (Pers.& Admn.)


Manager - Personnel

SR. SYSTEM COORDINATOR CUM EXE SEC.

Manager-HR-Training

SECTION INCHARGE PUBLIC SCHOOLS ADMINISTRATION

Vice President (HR )

HR. Mgr.

Dy Manager H.R.& I.R.

Asstt. Manager

POWTR

GENERAL MANAGER

HEAD OF DEPARTMENT(ASST.GENERAL MANAGER)

comm. manager

Lieut Colonel

Dy Manager - Administratration

Deputy Manager ( Personnel & Adminstration )

ASST.MANAGER PERSONNEL & HR

HR cum Administrative Officer

Manager-Personnel and IR

MANAGER(P&A)

Personnel Officer

General Manager-HRD Div

H R Strategist

Dy Manager-HR
Deputy Manager HR

GROUP GENERAL MANAGER

Sr.Manager HR Admn.

ADMN. ASSISTANT

Manager- HR & GENERAL AFFAIRS

HR Manager

Dy Manager - IR & Admn.

HR

Joint Director Admin

head vp recruitment

Manager HR & Admin

Mgr P&A

Sergeant

ASSTT. MANAGER

General Manager - HR

MANAGER GENERAL AFFAIRS & PERSONNEL

HR MANAGER

sr.manager

GM HR & Admn

Army Officer (Colonel) who has served as Administr

SR. EXECUTIVE - HR
VICE PRESIDENT

Incharge Administration

Executive

Manager Admin. and Compliance

G.M. - HR,P&A

Colonel

H.R EXECUTIVE

Asstt. Manager

Electrical and Maintenance Head

Supervisor

Manager

Group General Manager

AGM-HR

Superintendent

H.R Executive

Battery Commander

Manager

Senior Executive

ASSISTANT MANAGER

Senior Officer

supritendent
Senior Manager -HR

G.M.-HR

tqm-cell

Quality Analyst/Technical Admi

Manager - Personnel & Admin.

Manager

Sr.Officer -Personnel & Administr

MANAGER -HR

HR Admin

General Manager (HR)

Dy.MANAGER - HR

Asst.manager

sr.manager

Head - HR & Administration

Wing Commodore

Administrator

GM , HR,Administration

ASSISTSNT MANAGER (PERS & ER)

Sr. Officer (HR)

Manager Personnel & Administration

Asst. Personnel Manager

Lt Col

HR MANAGER
HEAD HRD

Manager-P & A

Colonel-General Staff

Director

Manager-Human Resources

MANAGER - ADMINISTRATION & INFRASTRUCTURE

Factory Manager

Executive HR

Dy. Manager, Admin & HR

CSE

Head HR

MANAGER

Programme Director

chief corporate relation

Senior HR Executive

HR Secretary-T&D

divn. forest officer deputy director

Dy. Manager - Legal & Administration

Senior Manager (Personnel & Administration)

Incharge Unit HR
Manager Administration

Senior Manager - P and IR

sr.mgr.-systems & hrd

Sr. Manager (HR & Admn)

Jr Manager (HR)

Trainee Hr

MANAGER- HUMAN RESOURCES

Asst. Manager (P&A)

Dy.Manager( P&A)

Personnel Officer

SR. HR MANAGER

Head of HR

Administrative Manager

HR & Admin. Manager

Head - Operations

DEPUTY MANAGER EMPLOYEE RELATIONS, EAST

EXICUTIVE-ADMINISTRATION & LOGISTICS

Block development Officer

Patent Attorney cum Technical Associate

Personal Assistant

Manager

Deputy Manager

Assistant Manager (P&A cum HRD


Personnel Manager

DIRECTOR

Manager - Operation & Promotion

Dy General Manager(P&A)

HR Executive

Head-HR

Unit Head

Practicing Lawyer

dy. mgr personnel & H.R

HR-Head

Technical Assistant

dist. co-ordinator

Asstt.Manager - Personnel

Manager - Personnel

Manager HR& Admn

sr.asstt

Branch Accounts & Administrative

Higher Grade Assistant

HRD &ADMIN MANAGER

Deputy Manager HR

Manager-HRD

general manager
Sr. Officer HR

Corporate Human Resources Manager

Officer - Personnel & HR

MANAGER ADMIN, HR & LEGAL

SR. OFFICER ( Personnel ,HR & Admn. )

General Manager - HR & Admin

Assistant Manager

Manager - Admin & Facilities

Manager HR (HR Head)

Senior Manager HR

Assistant Vice President - Corporate Support Syste

HR Manager

DY. GENERAL MANAGER-HR & IR

Asst. Municipal Secretary(Jr.)

MANAGER HRD

GM-HR

Deputy Manager (HR / Admin.)

HR TRAINEE

HEAD-HR/Admin

HEAD - HR & ADMN.

Branch Manager

Sr. Manager-HRD
Administration Senior Executive

HR Manager

Dy. Registrar

Head - Pers , Admin & HR

GENERAL-MANAGER- HR, ADMIN, & IR.

AGM

SR. MANAGER (HR)

manager

Asst Manager ( HR )

pesonnel manager

Chief Executive Officer

Manager (Personnel & Admnistration)

TRAINING OFFR

Enterprise HR Team

ASSISTANT MANAGER-HUMAN RESOUR

Asstt. Manager-- HR & Administration

MGR. PSNL & ADMN.

Manager HR

Manager (PA & IR)

Executive HR
manager hr

Head HR/ Admin

Manager-HRD

Manager Administration

Manager HR

Branch Manager Northren region

Administration Manager

MANAGER ADMIN IR

HR.EXECUTIVE

Asst Manager P&A

SR EXECUTIVE

General Manager

Dy. Manager - HR & Admn.

HEAD - HR & Admin

OFFICER HR/PERSONNEL/ADMN.

Dy. Manager H.R.

Advocate/Pleader & H.R.&Legal Consultant(Self Empl

Manager (Operations)

manager personnel & compliance

Asstt.Manager HR

Head - HR, IR, Legal, Admn, Factory Manager

MANAGER-HR & ADMIN.


Head HRD

Sr. Manager ( P & A)

Manager

I R MANAGER

Head Planning - HR

Assistant Manager Operations

personnel manager

Manager HR & A

General Manager

Dy.Manager(HR&A)

personnel Manager

Asst Manager

REGIONAL DIRECTOR

Assistant Manager (Personnel & Admin)

UNIT HEAD/GM(HR)

Senior Manager - H.R.

Country HR Manager

OFFICER

Head of HR & IR

Astt Manager P& A

.INDUSTRIAL RELATIONS OFFI

DY.GM HR

MANAGER-HR

Administrative Officer
Dy.General Manager - HR

Assistant Manager

Manager-Personnel and Administration

DEPUTY MANAGER-HR

SECRETARY/LABOUR ADVISER

Chief Executive-HR

Deputy Manager

MANAGER PERSONNEL & ADMINISTRATION

Dy Manager - HR & IR

MANAGER

Manager (H.R.) Group

asstt. mgr per. & hrd

Asst.Manager (P&A)

sr.manager

DY.MANAGER ( HRD)

Deputy General Manager

LEGAL EXECUTIVE

Sr. Officer (HR)

Personnel Manager

General Manager

Registrar

HR Executive

supervisor
Dy. Manager HRD

HR Manager

ASSISTANT EXECUTIVE (CHRM)

HEAD - HR

manager

Assistant Manager'

corporal

SR MANAGER HRD

Manager( Personnel&Adm.)

Manager Personnel

PO

Director

Personnel Manager
Current Functional Area

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Corporate Planning / Consulting

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

Legal

Guards / Security Services

Guards / Security Services

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Production / Maintenance / Quality

Accounts / Finance / Tax / CS / Audit

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

Sales / BD

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Marketing / Advertising / MR / PR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Export / Import / Merchandising

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Secretary / Front Office / Data Entry

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Sales / BD

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Guards / Security Services

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Accounts / Finance / Tax / CS / Audit

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

Sales / BD
Site Engineering / Project Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Sales / BD

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

HR / Administration / IR

Guards / Security Services

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Secretary / Front Office / Data Entry

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

IT Software - Other

HR / Administration / IR

Guards / Security Services

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Corporate Planning / Consulting

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

Marketing / Advertising / MR / PR
Top Management

Top Management

HR / Administration / IR

IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Legal

Corporate Planning / Consulting

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

Banking / Insurance

HR / Administration / IR

Secretary / Front Office / Data Entry

Teaching / Education

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

Secretary / Front Office / Data Entry

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Accounts / Finance / Tax / CS / Audit

Top Management

HR / Administration / IR

Marketing / Advertising / MR / PR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Purchase / Logistics / Supply Chain

Production / Maintenance / Quality

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Production / Maintenance / Quality

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Engineering Design / R&D

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Banking / Insurance

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Guards / Security Services

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Marketing / Advertising / MR / PR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Accounts / Finance / Tax / CS / Audit

Banking / Insurance

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Legal

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Teaching / Education

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Hotels / Restaurants

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Marketing / Advertising / MR / PR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Export / Import / Merchandising

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Top Management

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Legal

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

Teaching / Education

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR

HR / Administration / IR
Key Skills

HR, IR, Training & Development Administration

Recruitment, selection, negotiation, solving industrial disputes, handling H/R & I/R functions, training & development com

PAYROLL, ATTENDENCE MAINTENANCE, EPF, P. TAX, ETC.LIASIONING,STATUTORY COMPLIENCES

working as MR for ISO 9001:2000 & SA 8000:2001 Certification.

Prodn.,Marktg.,Fin.,CRM,SCM,TQM,ERP,TT,

: Establishment- functions like that, House-Keeping, Transportations, Security Arrangement, Liaison with Govt. Deptts. &

Personnel Administration and industrial relation, liaision work and other statutary compliance etc..

Experience in Hr,admin ,pr and ops

Enthusiastic & Honest for work assign

Seasoned HR professional having hands-on experience in  Policies and procedures – custodian, updating  Manpower

Training and Development,Personnel & IR, Change Management

Industrial relations,Negotiations, communication, liasioning, leadership

Dedicated,resourceful,tactful,creative,efficient etc.

Sound experience in office/men management Experience in correspondence/presentation/file maintenanmce

Administration,Management,Monitoring, Java, J2EE, XML,UML,C,C++,VB,.NET

general administration, govt. and corporate liaison, facilities management, hr/ir/pers.

Strategic Planning & Execution, Benefits and remuneration Management, Policy Formulation and enhancement, Turning a

Personnel Management (HR,IR,Admin.,EMPLOYEE WELFARE,PR,etc.)

Daily HR Functions, Administration, Recruitment, Performance Mgt. System, Training arrangement, Overall HR Dept. Mg

HR and Admin. professional with more than 11 yrs. experience in well reputed organisations.organisations.

Human Resources/ IT/ Training & Development/ Innovative cost control Administration

HR, Training, Compensation Management, Talent Management, Recruitment, Soft Skills Training, ISO and TQM

HRD,Recruitment, appraisal,administration, logistics, finance, material procurement,


HR Executive with global exposure with an added advantage of Spanish and Portuguese foreign Language

Skill in activities related to Competency Mapping, Succession Planning, Career Planning, Recruitment, Performance Mana

Administration, HR, Legal, Accountancy, Office Management and Basic Computer (MS Office)

Recruitment, Induction, Orientation, Appraisals, and Career Development, OD intervention, Competencies matrix mappin

Human Resource, Marketing, Industrial Relations, Corporate Communications etc.

Training & Development, Statutory returns, Payroll Administration, Employees Database & Performance Appraisal

HR recruiter , interviewing ,

Leadership Skills, Strategic Planning, Change Management, HRIS, Computer Applications, Appraisals, Mentoring, Person

Management, Operational, Marketing, Systems Audit, Commercial, Administration and HR.

? Exposure to Windows, Linux operating systems,C, C++, 8085/6AssemblyLanguage, VxWorks(RTOS),? Exposure to Java,

Legal,Corporate management and HR of multigourp function

Security & Welfare

Seeking a position in security management utilizing 14 years of experience , on the job knowledge of administration, And m

PERSONNEL / ADMINISTRATION / H.R.M. / INDUSTRIAL RELATIONS

Personnel & Administration IR

RECRUITMENT, TRAINING, PAYROLLS, LIASIONING, COURT MATTERS, IR MATTERS, STATUTORY COMPLIANC

HRD & Training, Personnel & Industrial Relation

Heading ,Building & taking the organization to a great height with technical,Managerial & HRD skill in a capacity of VP /C

Mechanical engineering and fabrication

Office Admin., Human Resources, Co-ordination

Good Leadership,loyal

I serving state Administrative Officer(1992 batch selected) with Haryana GOVT. I have an experience of fifteen years of var

Proficient in HR/Personnel/Admin with Computer background

hard-worker
okExperience

Operation, Administration, HRM, Project Implementation

Banking, Administration, Finance, Micro Finance and Priority sector lending

administration expert,transportation,housekeeping hospitality,&service,

Human Resource Management, General Administration & Facilities.

Corporate HR , T&D, Rectt.Iindustrial relations, Change management,etc

HR Functions, Retail Operations, Business Development, Logistics, Distribution Management, Strategic Planning

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MPP O.D. Recruitment Training Performance Culture Complience

Total experience in Administration/HR Department: 11.00 years (Civil and Army combined).

Management of assets,administration,and HR

Employee Engagement, Retaing, Productivity, Training etc.

Hr Proffessional with More than 25 years of Experince.

IR,HR Operations,Administration, Legal

CONFIDENT, COMMITTED & ACCEPTANCE OF NEW IDEAS

H.R and PERSONNEL SYSTEMS

RECRUITMENT,MAINTENANCE OF REGISTER AND RECORD,REVIEWING PERFORMANCE APPRAISEL

man management

personnel , admn .,Hr matters,Industrial relations, Performance appraisal, Manpower mapping, recruitment,compensarion

EXPERT IN COMPLETE I.T. INDUSTRY FACILITIES, ADMIN, RESOURCING, FACILITIES AND UTILITIES ACTIVITES

Recruitment

Being a HR,Professional I can handle the HR,Admin,Personnel,Recruiting,and other office related task, presently working

Human Resources Management


training development selection welfare labour law and all type 0f admin job

Human Resources

Human Resource

HR&Administration

Senior Administrator cum Senior Document Controller - All Rounder in all the above related jobs, workscope, well handle

HR, IR, PAYROLL, LABOUR LAWS

Generalist

BENCH MARK TARKETS in HRD

Industrial Relation,Personnel Management,Labour welfare

Drive to achieveoranisational goal.

Resource Planning,Outsourcing and Recruitment with Placement Consultants Govt Liasoning , Ascertaining the apprentic

COMMUNICATION SKILLS & LEADERSHIP QUALITY

HR Generalist,Admin wizard

HR,ADMN,LABOUR LAW

PERSONNEL/ADMIN./HR/INDUSTRIAL RELATIONS

HR professional having 14 yrs Multi dimensional experience as a generalist in the Indian Navy with a passion for HR & dr

10 Years of Exposure with various Domains in HR ranging from Talent Acquisition ( Volume Hiring to Leadership Hiring

HR

Strategic HR/Admin planning skills with participatory approach. Ability to plan, organize and execute work/project in the

MIS, Inventory Control, Stores, Distributions & Sales Admn, Liaison ,Excise, Import & Export, Cost Control, Pricing, Insur

Multiskilled individual having nearly 15 yrs of experience in Administration/ HRD/ Personal management/Inventory man

HR/ IR/ PERSONNEL MGT. FUNCTION

Diploma in Training & Development from ministry of HR


HRD & Administration & additional skills of Sales

Resourcing of IT Professional & Hr activitives.

PERS/ADMIN MANAGER

Personnel, Legal, Administration & IR

Good communication, experience in Admin, good computers skills Also Having exp in HR ( Support HR........line hr)

Human Resource,HR,Recruitment,Entry-Level,Frontline,Lateral,Mass,Volume,Hiring,Resourcing,Policy,Planning,Strategy

Recruitment, Training, Performance Management, Attendence,Salary and all Statutory Compliance related to Factories Ac

Handling a team?Handling escalations?Performance Appraisal? Hiring/Recruitment & Selection.Induction.MIS, Client Ser

HR/IR/Admin

Asst. Manager - HR, Admin & Personnel

Personnel, Administration, Time Office, Salary/Wages, ESI, PF, Labour Laws, etc

RECRUITMENT, TRAINING AND DEVELOPMENTS, PERFORMANCE APPRAISAL, COMPENSATION, LEGAL AND

Manager recruitment, IT recruitment , technical recruitment , technical recruiter , team lead recruitment , team lead staffing

Experience of Admn./Management, HR and Finance in different organisations(Big ,Medium, MNCs & Inter Governmental

multi-tasking organizational activities:- identifying, planning, implementing and developing HR strategies and systems, st

ADMINISTRATION, LEGAL AND PERSONNEL

admin/industrial relations

self motivated

PF,ESI,Payroll,IR,Recuirment & selection, Manpower Planning Performance Appraisal Training & General Administration

HRM

Recruitment, Training Need Analysis, Training Programme, Compensation and Benefit, Manpower Planning and Manpow

ADMINISTRATION, FACITLITY MANAGMENT, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, EVENT MANAGEMENT,OR

Administration,HRD, Personnel,Estate, Training and Security

HR, Admin, Legal


Recruitment, Performance Appraisal, Staff Establishment Function and Staff Trainings

Personnel, IR, Admn., HR

Personnel Mgt.,Industrial Relations & Labour Welfare

HR&IRPM

Non-IT Professionals

Admn& hr,compliance, factory management, security,liaison

Event Management etc

Leadership, Presentation, Communication, Interpersonal, Negotiation & Analytical

Facility Management,Quality ,HR,Linux

Admin, Project, Procurement and Security

Pers,IR,Admn,Labour Laws ,Labour Court etc.

HRD / IR, LIAISION,TIME OFFICE AND OTHER RELATED WORK.

M.A (Socialogy)LLB,PGDPMIR

hard-worker

Ability to work in pressure with cool mind

MANAGER P&A (RECURITMENT,ADMINISTRATION/PERSONNEL,,CO-RPORATE,TIME OFFICE, FACILITY EVELUA

HR/ Administration/Payroll Management

Loyal

Expert in handling all HR related functions to include Talent acquisition, transformation & build team spirit through innov

Secretary

HR,Administration,Training & Purchases

HR Manager, Recruitment, performance appraisal, salary Structure, pay roll, Training and development, Management and

Liaisoning with Clients, State and other authorities, Office administration, Transport Manegemnt, Security management, C

To formulate sound HR policies, Employee Relation, PMS, Attrition Analysis, Attitude & Motivational Surveys, Resourcin
HR Generalist

Human Resources Management, Personnel Management, Labour Laws, Industrial Relations, Administration, Liaison, ERP

Managerial

P&A

HR/ Admin professional

innovative,leadership,peruasive,result oriented,self accountable, motivation and team building

HUMAN RESOURCES

PERSONNEL & IR

MBA,LLB WITH KNOWLEDGE OF COMPUTER

ADMININSTRATION,HR and IR

Corporate sales

positive & constructive thinking with a industrial relationship knowledge

HR, IR, P & A

All sort of managerial skills pls ref CV

Excellent & proficient in every activity related to HR, IR, PR

Job Analysis, Evaluation, Specific of requirement, Advertisements, Screening, Interviews, Salary negotiations, Policies & Pr

Pay roll Management, statutory compliances,industrial relations, union negotionns

HR & Compliance

Administration, Industrial relation, Manpower handling in terms of recruitment and MIS. All personnel & Statutory obliga

RECRUITMENT, SALARY ADMINISTRATION, PERFORMANCE APPRAISAL, DISCIPLINARY ACTION, TRAINING, G

HR, ADministration,

Dynamic and result oriented professional with 24 years of experience of HR leadership and project management.

CORE AREAS Risk Management with Business Continuity Plan Loss prevention & Asset protection management Facility

HR & PERSONNEL ADMIN


Good knowledge of MS Office, Windows, E-mail

'To get registration from all the Govnt. Dept. reg settel the new industry in undeveloped Area '.' Very well Known to all Go

Hr Recruitment training

Capable to look Office Administration, PF, ESI, deal with Contract Labour & Utility Services Personnel, Develop Business,

IT and Non IT Recruitment,selection,performance apprasail,Training and development,Payroll,Joining and Exit Formalitie

Admin,HR,Supply chain management, production

Financial Management, General Administration, Project Management, Fleet Management, Human Resource Operations, In

administration/management/manager Industrial relation

HRM, Personnel Management, General Administration, Industrial Relations

H.R

Human Resource Management, Administration, Facilities Management

administration, HR, event / facility management, business development, operations, security, public relations.

MPP, Counceling, Team Management, Recruitment and selection, T&D

? Resource planning, Recruitment & Resource Allocation ? Performance & Career Management ? Compensation and Benefi

HRM, Recruitment, Personnel Management, General Administration

Good Communication Skill.

HR Management on Oracle HRMS System

Diploma in Computer Application knowledge of Networking & Computer Basics with M.S.Office, Excel, Power Point, Tall

HR Consultancy and Recruitments in IT and Non-IT Sector

Law,Hr,Security,vigilance,housekeeping&logistics

RECRUITMENT, PERFORMANCE APPRAISAL, STATUTORY COMPLIANCES, TRAINING & INDUCTION , CO-ORDIN

having more than 14 years experience in the field of real estate & constrution as heading the hr and admn. dept. present de

Overall Managerial Skills

Well versed with all aspect of Retail operations & sales,market research,leam player,influencing skill.
Estimation, Tendering, Costing, Construction, Site Management,Projects, ERP,Avaya,Peregrine,MS Projects,MS Office,Proc

HRM/HRD, General Administration, Personnel Administration, Training, Development.

Manpower Planning, Recruitment, Promotion, Placement and supervision of complete Establishment and Time Office

Recruitments, appraisals, policy formulation and implementation, compliances of statutory requirements under various A

Head HR

Training Skills, Manpower Assessment/ Planning, HR functions, Compensation & Benefits, Performance/ Incentive Scheme

public relation in HR

HR,PAYROLL,PERFORMACE APPRAISAL

Human Resources, Administration, Finance, Training & Development

Administration, HR, Industrial Relations

An army officer with vast experience in administration,facility management&HR functions

Various HR Functional Areas, Recruitment, Office Management (Admin.), Training

Franchising / Business Developments

Personnel & Administration, Industrial Relations, Labour Laws, Labour Welfare, General Administration & HR.

Personnel, HRD, Administration, Lab Welfare, Facilities Mgt, Fire & safety Security & Environment.

Recruitment, Induction, Training, Administration, Co-ordination, Performance Appraisal and Time Office Management , C

Executive Secretary, Executive Assisstant, Admin, Coordination, HR, PR, Facilities Manager

Human Resource & Administration

during last few years i have done various professional courses in group 4 securitas such as fire fighting, fire prevention and

Management /Administration/HR/Facility Mgmt/ Hospitality sector

Administration

Sincere in work, Team work with perfect co-ordination, Customer service

IT Management, Human Resource Management, Administration

CICS,Mainframe,Supply Chain, HR, Administration,Government,Liasion,CRM


time office,salary administration, ESIC,PF, etc.,all types of returns of ESIC,PF, FACTORY,WAGES ,BONUS etc., Admin,lea

Administration, Facilities Management, HR Management & Security Management

HR/Personnel/Admin

Knowledge of computer skills excellent

Textile manager

hr, personnel, general administration, liasoning, buyer's social and govt. legal compliances

HR, Recruitment, Internal Recruitments, Payroll, PF, Generalist, etc.

20yrs experience in Indian Air force as a Admin Supervisor

Human Resource Management, Recruitment, Training, Development, Industrial Relations, Administration

Recruitment,Selection,Performance Aprisal,Administration

PF & ESIC, STATUTERY COMPLAINCE

DMS,ERP,Process management,Fit gap analysis

hrd interventions

ccertificate course in material management certificate course in personnel management

hr and admin dicipiline.

HRD Training

ESI,PF, compliance ,RECRUITMENTS

STRATEGIC HR,HR POLICY MAKING,ORGANISATIONAL DEVELOPMENT

talent hunt and employee development

senior level assignments in Planning/ Profit Centre Operations/ Security Operations/ Industrial Relations / HR / General Ad

VEENA MEHRA Old no. G-36, East VInod Nagar Behind Durga mandir Delhi-110091 Contact No- 65959189, (M) 98917512

Sound Exposure as HR Corporate activities.

A well achiver in the target given/ accpeted

Marketing, adminstration, event management


ERP,SAP,Baan,IT Strategy,HR,CIO

Lean manufacturing, Project Management , Manufacturing Excellence,Process Anaylst, BPR, Quality & System improveme

Non-IT Professionals

Operation & Maintenance of Fibre-Optical Eqpt, Multiplexing Eqpt i.e PCM ITI, BEL, HFCL, Digital RF Microwave, Sattali

designing salary &wages, EPF & ESIC Acts & provisions, other allied labour laws.

HR Personnel Management, Manpower planning ,Recruitment & Selections, HR Policy, Appraisal, Admin, Operations, Bu

legal

HRD & Finance

MSoffice

Human Resource Management, Administration Public Relations and Marketing.

Operations, Logistics Planning, and Human Resource Management and General Administration

I Like to accsept new challenges

Financial, Legal, HR & Personnel Administration

Educationist,man power planner and HR Professional.

Accounting,Direct Marketing,Materials

it professional:computer knowledge MS-OFFICE. non it:M.A. B.ED in history

M.S.WORD

Recruitment/Training & Development/Performance Management System/Compensation/Industrial relations/ HR Initiative

Human resource development,Strong IR,Inter Personnel Relations,Leadership & convincing Qualities with pleasing person

RECRUITMENT, TRAINING, TALENT MANAGEMENT, PERFORMANCE APPRAISAL, MANPOWER PLANNING, OR

HR,Personal Administration

HR, Recruitment, Performance Management, Administration, Processing of incentive claims

Personnel & Industrial Realation

IR DEALER, COMPETENCY, FIXIBLE, STABILITY,JOB ORIENTATION &DEDICATION TO WORK URGENCY


Personnel Management

Sr. System Coordinator cum Executive Secretary to CEO

Human Resources,Training,ISO,Appraisals

Personnel,Admn, Welfare, I.R.,HRD ,Labour Laws compliances. Unions,Liaisoning House Keeping,Time office functioning

Human Resource Management (HRM), HRD, Training & Development, Policy Formulation, Competency Mapping, Perfor

HR Manager

Industrial Relation

Recruitment/Appraisals/other HR Activities

Administration, Finance & Accounts, Budgetory Control, Logistics Management

Administration/commercial/Management /liason/ Business Promotion, Management of Finance,MIS,Statutory Audits,Inter

HEAD OF DEPARTMENT, HR, ADMINISTRATION , INDUSTRIAL RELATIONS , SECURITY , DISASTER MANAGEME

administration,marketing,co-ordination, recovery/recruitment,correspondance, advtg,printing press mangement etc

Skills profile - 19 years experience in administrative appointments. Managing business and financial operations. Developin

Human Resources & Administration

Ability to head Big Teams, Perform and bring result in deligate tasks, Maintain relation with all kind of peopl at all levels.

Personnel Management

Inventory, HR Operation, Administration and Stock Management

Contract Labour Management Corporate Social Responsibilities Employee Relations External Relations Labour Laws

HR/ADMINISTRATION/IR

EPF,ESIC,Factary act, appraisal performance,ISO traning, main power planning & all admin.work

Recruitment,Selection ,Talent Management,Competency Mapping,PMS,OD PMS,Team Building,OD,Strategic HR Interven

Organization Development, Training & Development, Performance Management.

HR, Administration, Training and Development, Recruitment and Public Relations

Human Resource Management


Recruitment,Hiring,Salary Negotiation, Generalist,Employee Relations

HRD ,IR and ADMIN ,Laisoning with govt. authorities

HR and Admn.

Administration

Training & Dev., Selection & Recruitment, PMS , Legal & Statutory Compliances , IR and Admn.

Planning Human Resource Requirements, Recruitments, Training, Performance Management

Good Adminstrator & handling IR issue.

Recruitment,end-end recuitment cycle,Resourcing, Recruitments, team management,

Recruitment, Candidate Search, Recruitment, Appraisal, HR Manager, Resource Manager

HR, Facility Management, Admin, Security, Marketing

advance computers knowledge

Recruitement, Selection, Induction, Event Management, Facility Administration, Liasioning, Training and Development....

Manager Personnel & Admin

master in personnel management from Pune University, LLB from Delhi university

HR FUNCTION, TRAINING, PAY ROLL COMPANSATION, LABOUR LAW, PF&ESI, CONTRACT ACT, ECT.

Labour/ Employee Relations , Disciplinary Procedures ,Legal Issues & Compliance , Wage Settlements ,Recruitment Perfor

All Gamuts of HR - Recruitment & Selection, Training & Development, Performance Appraisal, Competence Mapping, Em

Handling 5units of same concern (around 2000employes), dealing with govt. agencies and all the related day to day issues

23 years experience in HR

Expert in IR and HR Activities

trainingand developmets,performanceappraisal,wagesandsalaryadministration,liaisonwork,salesandpurchasework

HR & Administration

HRM/ Administration (Senior/ Higher level), Organisational Behaviour (OB), IT, ITes.

Good in excel, erp & process implemenation in HR


strategic telecommunication management, IT enabled services, HR, General Administration, Liaison, Security, Housekeepi

TRAINED IN HR & ADMINISTRATION IN AIR FORCE WITH WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN DEALING WITH PE
ADMINISTRATION

Compensation & Benifits, Budgeting, Generalistic HR

HRM, General Admin, Compliance, Training, Development

An HR Professional with 12 years proven track record of implementing HR / IR policies in allignment with business goals.

Administration, HR, Projects, Finance, Legal, Accounts and Education

HR, ADMINISTRATION,SECURITY

we are looking all type personeel like loisoing p.f Esitime office function-------------------------------------------------------------------

Recruitment, Placement and selection of casual, contract workers & personnel up to operator level. Handling day to day G

good negotiation skill, knowledge of local market, good communication skill, knowledge of computers.

Electrical and Maintenance Engineer.Sales and Purchase Head of Department. Accounts Handler(temporarily).

Supervisor,Customer Support Executive

HRM, IR, EHS, ADMINISTRATION

Training

Telephones,Fax,Courier,Postage, Training&Dev., Sports,Picnic,Soc.Development, Time keeping,Transportation,Canteen, Q

HR & IR

Operations Management, HR management, Training, Event Management, Transport Management, Computer Networking

Seeking Assignment in HR/Administration

Manufacturing , Maintainance , Quality check, Quality Assurance.

SALES,OPERATIONS,TRAINING,HR

Human Resources Development, General Administration, Personnel, I.R, Community Development, Safety & Security.

faculty on behavioural science , performance & appraisal, communication skills etc. etc..
Strategic manpower planning, hiring of quality people, developing HRIS, training & development, Statutory compliances

STRONG IN ADMINISTRATION,INDUSTRIAL RELATIONS,LIASIONING ETC.

HR-training of workman

Corporate Communication+Corporate Training+Foreign Languages+Quality

Total Administration, Recruitment & Liasion works with all government departments.

Human Resource Management

Administraion / all HR Function

Manpower Planning, Recruitment ,Performance Appraisal, Training & Development,Wage and Salary Admin,Compensati

Ms office,DCA,Accounting Packaging,& Typing Higher Grade in English

Excellent skills in profit generation and profit maximization by developing conducive environment, utilising human resou

I would like to offer myself for a suitable position in the HR Department in your esteemed organization. I am having relev

H.R.M, B.D.M,Marketing

can handle individually infrastructure,personal,HR and Administrative activities

having experience in industrial reletions , legal and liaison

Human Resources Development, Management, Employee Relations, Personnel Management,Industrial Relations, Training

People Management,Strategy Planning

Directing marketing

Handling Ministry of Defence Projects, Administration, Recruitment, Education, Training, Examination Boards, Security, L

INDUSTRIAL RELATION, PERSONNEL MANAGEMENT & ADMINISTRATION, LEGAL MATTERS.

HR

Industrial Relations, HR, Administration

Personnel Administration, Employee Welfare, Industrial Relations

leadership and team-building, training and motivation, logistic and resource management

Manager HR & IR
Training sales,entrepreneurship development,behavioural,Administration.Recruitment Selection,Wage&Salary Ad.,Trainin

Personnel Management, Administration, Industrial Relations

HR, Material Resource Management, Logistic Management, Training & Development, General Administration & Security

HR

Manager-Human Resource

Manager

HRM/ HRD, Administration Management, Industrial Relation

HR / Personnel / IR Generalist

HRD, Facilities Management, Administration

Cool and Effective Management

HRD ,Training, People management

Generalist HR, Training And Development

Training, HR, Personnel, IR, Administration, Environment Health & Safety.

HR, IR related Matters.& admn.

industrial relation, liaison with govt. authorities.administration, supply chain managment, customer co-ordination and rel

HR Generalist affairs, HR Policies and procedures, Employee recruitment & selection/retention, Training & development, B

Recruitment, Training & Development,

Security and Adminisration

administration, hrd, forestry, training, timber sales, timberlogging

An Ex Air Force personal with good funtional exposure to HR mgt /Admin .

General AdminisCorporate Laws including Company law, Labour Laws & Environment Laws anShare Transfer, Secretaria

MBA (HRD), Having indepth Experience in HR & Administration , Sales & Marketing ,Operation and Accounts.

HR , Industrial Relation and Administration


Personal and Administration

Handling Personnel & IR matters, dealing with sensitive union systems, negotiations, implementaion of personnel policies

HR,Mktg.,Operations head

working in the area of HRD/IR/Admn/Legal

Personnel and Industrial Relations, HR, Administration, Time Office, Canteen, Liaison with Labour Law Authorities such a

MBA in HUMAN RESOUSE from Barkatullah University, Bhopal, (M.P), stood II in the Merit list with 76.6% in the year Ju

RECRUITMENT, SELECTION, STATUTORY COMPLIANCES, TRAINING & DEV, WELFARE, WAGE & SALARY ADMN

General Management, Recruitment, HR, Marketing, Electrical Engineering

Personnel & Administration

Personnel Dept. , HRD, Safety , and liason with Govt. officials

Set up& Inducted new/effective in employment policies, Reduction of Hands without affecting Production, Making bridge

HR Competency mapping Payrolls and wages control Management training/ development/Seminar, 360 degree Performan

Recruitment

non IT professional- Main exposure on Production,planning,coordination and mainly in Administration & Secreterial jobs

HR Management, Industrial Relation, Personnel Management

Business Operations, Client Account Management, Resource Management, Business Development

Proven strength in Problem Solving , networking, cognitive and emotive skills, hr relations skills.

Non-IT Professionals - Administration & Logistics

Administration, management, Planning, Budgetting, overall incharge of projects.

Computer savvy, Language German, Czech translator

Experience in Recruitment, Training, Public Relations and other HR Activities, Language command, Stenography+ compu

Complete HR/Admin.

HR/Admin/PM/IR/Training,Petroleum/Oil&Gas/Projects/Infrastructure/Power/ Non-conventional energy,HR Mgr.Digitisi

Monitoring Land Acquisition, Toll Collection administration etc.


Labour Law

excellent analytical,presentation,communication&co-ordination skill

Skills, Knowledge and abilities Project Management Skills, Organizational Skills, Communicational Skills, Analytical abilit

Personnel management and Human Resource

Team worker, Optimistic towards any decision, very patient, Good at Computer work etc.

HRM, HRD, Welfare, IR, General Administration

Administration/Production planning, Quality control

HR, General Administration, Legal Affairs, Litigation, Legal Documentation and Coordination

Superannuation, retirement Pension Benefits and VRS,Employees Deposit Linked Insurance EDLI,Gratuity Benefits,Person

Recruitment & Selection, Interview call letters, Placement induction and orientation, promotion, Demotions, Transfer. : Per

Routine work of Time Office Recruitment activities Training & Development IR & Welfare activities Laisoning with concer

Information Technology & Internet, Fundamentals of Computer, Microsoft Word, MS Excel, MS Access, Power Point Prese

I have MANAGE ALL 20 CTLC AND MANAGE ALL UP ANOTHER PROJECT SHORT TIME JUST LIKE BHUMI SUDHA

Recruitment, Laisioning with Various Government Deptt., Submitting various reports to Government Deptt., Manpower P

Done Ph.D in Industrial Relation

Team Leader, Soft Skiller, Security Management, Event Organiser, Communication Skills,Induction and orientation,Placem

payroll provident fund family pensin

Excellent in Administration

All Insurance related work

RECRUITMENT&SELECTION,TRAINING & DEV,PERSONNEL INFORMATION SYSTEM,PERFORMANCE APPRAISA

Administration, HRD, PF, ESI, Liasion, Wage admin., Welfare, manpower planning, ISO, TPM, SA 8000.

HR, Recruitment, Training, Personnel

deep commercial & personnel knowledge


HR/TRAINING/Personnel Management

Human Resource Management, Recruitment, Performance Management, Personnel & Employee Relations, Training & Dev

Talent Acquisition, Talent Harnessing, Talent Retention, Executive Assistant, Training & Development, Business Developm

Oracle 8i & DBMS, C programing, SQL PLUS, MICROSOFT OFFICE, EXCEL, TALLY 7.2, AUTO CAD, PHOTO SHOP,

to input the skill for the better productivity for comany aspects.

HRD , Administration & Project Management

C, C++, Oracle 8i, RDBMS, VB 6.0

Corporate Admin, Facilities & HR Expats Management, Workplaces, Travels, Ticketing, Hotels, Liasoning Work, Offices, H

HRD & ADMIN.

Recruitment,Training, Appraisals,Compensation Management, Statutory Compliances.

Recruitment, Training and Development, Planning and Implementing of HRD Budget and Policies, Compensation and Co

Recruitment,Training,Appraisals

An Human Resource Specialist with Personnel & IR experience of 25 years and having legal background.

Personnel/Administration/Secretarial

NON IT PROFESSIONAL

Corporate / Group HR, including, Management Development & Employee Empowerment. High levels of expertise in relat

HR, Administration, Personnel Administration, Recruitment

Human Resources Functions

HR,Administration,Facilities Management

HR, IR, LEGAL, OD, ADMN., T&D, Change Management, Strategic HRM, Culture Builder

Human Resource, Admin, Telcom,engineer,Facility

sales,managing staff,maintaining reports,marketing.customer care.

An astute, result-oriented Professional with proven success of nearly 8 years of Experience in the field of HR & Administra

HR ADMINISTRATION PROJECT MANAGER


General Administration, Facility Management, Housekeeping

HRM, personnel Management, general administration.

HR, Industrial Relation , Administration, PersonnelLiasoning with any Govt. bodies, Statutory compliances, Industrial and

Setting Targets and achieving them with focused determination. Ability of Handling pool of think tanks Deans, Directors a

manpower planning, organising, controlling ,recruitment, selection, Performance appraisal & merit rating, handling all the

Strategy Planning, HRM/HRD, Industrial Relations/ Employee Welfare, Training, Development

HR, ADMINISTRATION, EVENT MANAGEMENT, LIAISON, PR, COMPUTER SKILLS, ETC.

LLB / Post Graduate Diploma in personnel management with 23 years experience, Seeking Sr. manager / DGM Assignmen

Human Resource Management, Industrial Relations, Legal Affairs, Training, Development, Employee Relations, General A

industrial relation, administration, personnel function and liaisioning

HR initiatives

personnel manager,can handle administration,legal,liasioning

Hospitality CEO, Govt. Administration, Real Estate Development & Sales.

Personnel & I.R. Function

HR, ADMIN

marketing

HR, Recruitment, traning, joinees, attendance.

Strength : Good in Personnel & Administration & Human Resources

RECRUITMENT, PERFORMANCE APPRAISAL, HRD INDUETRIAL RELATION, ,WELFARE, DISCIPLINE, DOMESTIC

Exp. in HR/ Psnl/ Admn. are in work or production units.Basics of compute, internet e-mail etc.

Performance management ,Training & Development , Recruitment and Interviews ,wage & salary administration , New em

Skill On Industrial Relation: Trade union - strike - Go slow - Industrial labour laws - complicated IR - Compensation Benefi

Looking after the whole function of Per's &Admin, HR . IR and HRD Department of company of the company with 400 ma

MHRM
admin,facility,salary&wages, performance appraisal, recruitment,training,placement,buyer`s compliance etc.

recruitment,manpowerplanning, salary & Wages,Timeoffice,induction,training & Development,performance Appraisal, H

HRD, Personnel, Administration, Manpower Planning, Recruitment & Selection, Training & Development, Performance M

Administration/Operations/Coordination with an organization of repute in the Telecommunication sector

PMS, recruitment, HR Operations, People Soft

HR/IR/PM/Corporate Relations/Liasion/facility

Very skill in admin work

Managrial

Presonnel & HR

personal and adminstration

ALL WORK OF PERSONNEL&ADMN DEPTT

leadership and executive experience in Armed Forces involving human resource management, operations, logistics, faciliti

hrd,adm.,liaisioni,ir,tvchannel,etc

Recruitment, salary compansation,Training Appraisal,ESI,PF, Factory Act, Administration

Plant HR,IR, Administration, Establishment,Lision.

Recrutment Selection,Training development salary and wages administration, legal compliances,liaisoning

A strong team player. Strong organizing capabilities & good at people skills. Decision making abilities & strong believer in

Recruitment, Administration,Labour Laws,PF,ESI,Taxations

Court Practice, appointed pannel Advocate commissioner, H.R & I.R. consultancy,arbitration,concilliation,mediation/ attat

Strategic Planning, HRD/HRM, Administration, Maintenance Operations, Teaching/Training & Development, Security/ind

specialization in liosoning & compliance with top buyerts in indian export industry like walmart k-mart j.c.penney target e

PF, ESI,PCB,Factories Act, Laisioning, Payroll, Bonus, Trade Union, Labour Problems

HR/Personnel, IR, Legal, Welfare, Liaison, Public Relations, Training & Development, General Admn & Security, Statutory

sharp intelligence + resourcefullness+ strategic Thinker+Hardworking+dynamic good negotiator & result oriented+Self Sta
Administration , Human Resources Development , Security.

RECRUITMENT, TRAINING, PERFORMANCE MANAGEMENT, NEGOTIATION WITH UNIONS, ADMINISTRATION

Industrial Relation, All statutory compliances, legal and disciplinary action, compensation and benefit analysis, Performan

RESPONSIBLE FOR HR/IR/GENERAL ADMINISTRATION FUNCTIONS INCLUDING MAN POWER PLANNING,RECR


GOVT AUTHORITIES,SALAR

HR Generalist Training Setting up HR Systems Recruitment Culture building Performance Management Talent Manageme

Operations, Business Analysis, Planning & Implementation, MIS & Administration

PERSONNEL AND ADMINISRTATION

HR & A

Office administration and Business Developement Manager skills are my prime skills.I can manage any number of staff an

IndustrialRelation,Training,WageAdministrationWelfare,grievance handling,

interpersonal skill managing task ready to learn new things

PAY ROLL COMPENSATION & TIME MANAGEMENT RECRUITMENT CELL

ADMINISTRATION/FINANCE/PROJECT MANAGEMENT/HRD/MARKETING/MEDIA AND MASS COMMUNICATIO

Personnel, Human Resources and Administration

HR, IR, Personnel, Admninistration, Training.

Recruitment & Selection, Performance Management, Compensation Management, Training & Development, Salary Admin

HR Professional Recruitment Performance Management Hays Expert Training Employee Relation Strategic HR Policy & P

hr-compensation management,recruitment,manpower planning,labour laws,talent management

I have 14 years exp. in H.R.& I.R. field . I have a good expo. in labour law . I can lead the team as a good leader

PG Diploma in HR with MBA, with strong analytical skill and interest to facing new challanges everyday. Liasoning with A

HR\IR\ADMN

Training & Development, Manpower Planning, Recruitment,Performance Management,Maintain Good Industrial Relation

HR & IR

Administration
I am a HR professional having wide exposure in the operational unit of FMCG/Infrastructure/Engineering Company & hav

HR professional, Recruitment, Competancy Mapping, Career & Succession Planning, Training,PMS

1.Recruitment , Employees relations, Safety and workers�� compensation . 2.Liasioning with Statutory authorities like R

My skills are in Personnel, Administration and Industrial Relations, etc.

Human Resource Mgmt

Personnel Management & Industrial Relations.Administrative functions.

Outstanding conceptual base, professional expertise and maturity in problem-solving & practising all hardcore areas of HR

Nearly 6.8 year's service experience in the field of Commercial, Personnel & Administration (P&A) at middle as well as hig

Manager Personnel&Admn.

HR,IR & ADMN JOB

Manpower Planning,Recruitment,Performance Management,Job Discription Employee Relation & General Admn

Personnel, I.R., Training, Recuritment, Selection, Administration, Appraisal, Domestic Enquiries & related to Pers, Admn,

hr,personnel,ir

Operations, Human Resource Management & Development

personnel,HR,IR and administration

Counseling,analitical, leadership, Coaching, Interpersonal

HRD,Administration,Security,Liaison

LEGAL MANAGER CIVIL INSURANCE CRIMINAL TAXATION

Industrial Relations, Administration, Human Relation Activities

Labour Laws,Industrial Laws,Administrative Laws,PGD:IR&pm ,compu:ms office

Market Research, Marketing, Personnel Management and Administration

Recruitment, Personnel, Procurement, Facilities Management

experienced in HR and administration for 4 years

high capapability to manage the employees.


Self discipline,hard worker,open minnd,coopreative

Production of Nylon and Polyester Chips, HR related work.

Rural Development

RECRUITMENT, TRAINING& DEVELOPMENT,IR,OD,ETC.

HR, OD, TRAINING,ADMINISTRATION, IR, CORPORATE COMMUNICATION

Recruitment/ ResourcingCompensation/ Benefit Industrial Relations/ welfare Activities -Environment & Health-Adm

Human Resource Professional eg : Training, Recuritment, Personnel, IR, Performance Appraisal, Salary administration, Tra

HRM, administration, library management, training, research n surveying

Human Resources development,Training and Development,Industrial relation,Legal cases,Administration

Personnel & Administration, Industrial Relation, Human Resources,

industrial relations,Handling Labour Unions,Complete gamute of H.R.& Legal Mattersalongwitrh Liasion with various Go

23 YEARS EXPERIENCE IN ADMINISTRATION, LOGISTICS AND SECURITY MANAGEMENT IN INDIAN NAVY

HR or Training and Development or Banking or INDUSTRIAL RELATIONS & PERSONNEL MANAGEMENT

HR PROFESSIONAL having two decades of experience in HR and IR areas.


IT Skills

MS Office-15yr

window

M.s. Office-09yr 09 mth

MS office-9yr 9 mth

Windows-08yr, Page Maker-08yr, MS Power Point-08yr, MS Excel-08yr, MS Word-08yr

Windows 95/98, MS Office 2000-16yr 1 mth, MS OFFICE-16yr 1 mth

C++ 9 mth

MS office-10yr, Web Page Designing-10yr, LAN WAN-10yr

DCA-6yr

Developer 2k-05yr 06 mth, VB-02yr 06 mth, Oracle-05yr 06 mth


MS Office-3yr, Lots Notes-1yr, Oracle HRMS-2yr

PL/SQL Plus, Postgre SQL, MS SQL-05yr, HTML, XML, UML, Wiki-06yr, SAP - R/3-02yr, Oracle-05yr, Advanced Java-07yr

Windows based-10yr 01 mth, Windows-10yr

Microsoft Office-02yr 04 mth

MS Office-13yr 8 mth

Fundamentals-05yr 03 mth

msoffice-7yr 4 mth, tally 4.5-7yr 4 mth

MS Office-15yr 6 mth

MSWORD-1yr, EXEL-1yr 1 mth, POWER PT.-1yr 1 mth

Windows, MS-Excel, Windows


Other Programmes-06yr 01 mth, Power Point-04yr, Excel-12yr 01 mth, Word-12yr 01 mth

MS Office-09yr

FOXPRO-4yr, MS OFFICE-10yr, C++ 6 mth, SYBASE 6 mth

pgdca-03yr 01 mth
MS.OFFICE AND TALLY AND LIBRARY SOFTWARE AND c++

END USER-15yr 9 mth

windos-1yr, webdesign 1 mth, debase-1yr

MS-Office

MS Word-08yr 01 mth, MS Excel-08yr 01 mth, Internet-05yr 01 mth

Data Base Administration-04yr, System Administration-07yr, Visual Basic-10yr, MS Office Tools-10yr


MS Word, Excel, PowerPoint, dBase-III+, Basic, Fox Proln, HTML, C, C++

Oracle-1yr 1 mth, Java-1yr, MS OFFICE-5yr 2 mth, Dbase3+-2yr 2 mth, WINDOWS-5yr 5 mth, ERP-1yr 1 mth

MCSE,MCP-02yr, XP ,Win 98-02yr

MS Office-04yr 03 mth

C++,C, UNIX, SSAD, dbms

Peoplesoft ( HR Module)-05yr 01 mth, MS OFFICE-06yr 01 mth, WINDOWS-06yr 01 mth

MS Access-07yr 01 mth

Power Point-3yr 6 mth

Office-12yr
MS OFFICE-6yr

Linux-5yr 6 mth

M S Office, Excel, Power Point with internet proficiency-9yr 4 mth

Windows-08yr 05 mth

MS Office-10yr
working knowledge of MS word & Excell

Baan ERP-06yr

MS OFFICE-7yr

Ms Word and Visual Basic-02yr

Lotus Notes-4yr, MS Office-6yr, Internet-10yr

MS-OFFICE-12yr, MS-OFFICE-12yr

animation, hardware
6 Month Diploma in Computer-15yr 07 mth

3 years of Aptech cource

MS-Office-06yr 08 mth, Auto-CAD-02yr 06 mth

PMS(HR-Section)-2yr 3 mth, Internet-2yr 3 mth, MS-Office-2yr 3 mth

MS OFFICE, MS OFFICE

Ms-Office-13yr 10 mth, Ms-Office-13yr 10 mth

Excel, Word-10yr

ITIL 07 mth

C++, Oracle9i, JAVA

MS Office, MS Office, Windows & Networking

ms office-4yr 2 mth, excel-4yr 2 mth, internet-4yr 4 mth

Oracle HRMS-03yr 01 mth, Oracle HRMS Consulting-3yr 5 mth

Ms office & its application, Ms office & its application


Windows 98/2000server/XP

MS Office-13yr

M.S. Office-01yr, Email & Internate 02 mth

Diploma in computer application-02yr

MS Office/internet-10yr

MS Word-6yr 2 mth, Excel-6yr 2 mth


FOX PRO-10yr 08 mth, ORACLE-10yr 08 mth, MS OFFICE-10yr 08 mth

Windows & MS Office

MS Word,-10yr, Power Point-5yr, Excel-2yr

DMS 10 mth, ERP 6 mth, CCNA,MCP,'O' level 11 mth

MS OFFICE

BASIC-2yr 1 mth

MS office-5yr

Computer applications-10yr 6 mth

MS Office

MS Office-12yr 01 mth, Internet-12yr 01 mth

MS Word-7yr 10 mth
MS-EXCEL-1yr 6 mth, MS-WORD-4yr, Internet-4yr

C-03yr, C++-03yr 02 mth, VB-04yr, Java-03yr, Oracle-03yr

LINUX,WRITER,CALC, WINDOW- WORD, SPREAD SHEET,, PAGE MAKER, DOS- QPRO


Excel-05yr 01 mth, MS Word-05yr 01 mth

data interpretation-6yr

Linux-4yr 10 mth, Visual Fox Pro-4yr 10 mth, C-4yr 10 mth, Internet Related: E-mail, surfing-4yr 10 mth, Visual 6.0-1yr 1 m

Microsoft Word-6yr, Microsoft Excel-6yr

MS Office-10yr 01 mth
MS Office, Excel, Microsoft word and power point-10yr 1 mth, Windows XP and Office XP, MS Office-6yr

sql server 7-01yr 04 mth

Baisc of Application-08yr 01 mth

ms word, excel, access, power point-10yr 09 mth


MS OFFICE-05yr 01 mth

SAP HR-1yr 8 mth

MSDOSS, WORD

MS Office-17yr 2 mth

Email, internet-11yr 1 mth, MS Office (Excel, Power Point, Word)-11yr 1 mth

M.S Office, Payroll software, HRIS, M.S Office, Payroll software, HRIS

MS Office-10yr, Windows XP-06yr, Windows NT-03yr, Networking-02yr 06 mth

MS Exel-05yr, MS Power point-05yr, MS office-05yr


MS office

Enabled Services-07yr 02 mth

SAP HR-01yr 01 mth

SAP - HR-02yr, PGDCA-10yr 01 mth

Oracle, C, Tally 5.4, Wings2000, Focus, Ms. Office

Ms Office-13yr 9 mth, ERP-4yr 7 mth, Payroll packages-11yr 8 mth

Microsoft Office-05yr 01 mth, Microsoft Windows-05yr 01 mth, Internet Excplorer-04yr

MS Word-8yr, MS Exel-8yr

MS Office-4yr
word, excell-7yr 5 mth

MS Word, Power Point, MS Excel, & Cobol, C, UNIX

Security Services by (APSA)-12yr 01 mth, Windows 9X.-12yr 01 mth, Database Management System (MS office)-12yr 01 mt

AS 400 (JDA)-01yr 03 mth

MS Office-3yr

Pagemaker-02yr, Internet-07yr 01 mth, Tally-08yr 01 mth, MS Office-10yr 01 mth


windows xp-8yr, outlook express-10yr, ms office-8yr

MS words,Xcl, Power Point,Pagemaker,Fox-pro-10yr

MS Office, Microsoft Outlook, Working knowledge of Internet-2yr 2 mth

C-4yr, C++-1yr, Visual Basic 6 mth

PersonnelManagement-12yr 01 mth, Industrial Relations-12yr 01 mth, HRD-09yr 01 mth, Administration-09yr 01 mth, Rec
06yr 01 mth

Word, word star-17yr 02 mth, Excel, lotus express-17yr 02 mth, PC, CD-ROM, cabling, file service etc.-16yr 02 mth, E mail,

MS Office-12yr, Internet-10yr

SAP HR-5yr, MS OFFICE-6yr

MS Office-10yr 1 mth, Auto-CAD-1yr 6 mth, Fortran 4-1yr

HTML-02yr, MS Office-09yr 01 mth, Autocad-04yr


Microsoft Office-10yr

MS office-11yr

MS-office - word, Excel, Powerpoint

ms office-5yr

Research Database Management System (RDBMS)-2yr, MS Office-2yr, Visual Fox-Pro-1yr, Language 'C'-1yr, Information t

MS.Office-06yr 09 mth

Hardware SPECIALIST-02yr

Ramco Marshal-4yr 3 mth, Ramco Marshal Vitrual Works-2yr 3 mth

Foxpro-03yr

Windows-05yr 06 mth, Office-05yr 01 mth, Visual Basic 06 mth, SAP HR functional 04 mth
MS Office-9yr

MS Office-8yr

SQL PLUS-04yr 02 mth, DBMS FOXPRO-04yr 02 mth, RDBMS ORCLE-04yr 02 mth, C PROGRAMING-04yr 02 mth

Basics and Internet,-3yr 6 mth, Tally-2yr, Conversant with WINDOWS 98, XP, VISTA-3yr 8 mth

MS office-11yr 01 mth

SCO - Unix , Dos , Windows NT , Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003-8yr 1 mth
MS Office, Windows & internet

MS. OFFICE-07yr 01 mth

windows-4yr, windows-2yr, windows 3 mth

MS Office, Ramco HR Systems and Internet Applications, MS Office, Ramco HR Systems and Internet Applications

Microsoft office-15yr

Microsoft word and Microsoft excel, MS word & Excel, Kruti, Akshar, Yes, knows how to operate email system etc., ISDN

kNOW COMPUTER

Data Entry-08yr 01 mth


MS Excel-10yr 05 mth, MS Word-10yr 05 mth

MS-Office, Internet

MS Office-7yr 1 mth

WINDOWS-08yr

AUTO-CAD-Software Application & Designing-Civil-Draughtman.Diploma(Govt.W.B.)Application,Dr.&Develop-1yr 5 m


Surfing-Practice ETC.-4yr 7 mth

SAP, ERP-02yr, Words, Excel, Internet-12yr

MS OFFICE
WORKING KNOWLEDGE ON COMPUTERS, ENGLISH, HINDI, PUNJABI

MS word-05yr 05 mth, Payroll-05yr 01 mth, Power point-03yr 05 mth, Ms Excell-05yr 05 mth, Internet Application

MS Office-5yr 3 mth, Clarify-5yr 3 mth, Lotus Notes-5yr 3 mth, C/C++-5yr 3 mth, Java-5yr 3 mth, Oracle-5yr 3 mth, Visual B

operating-7yr 1 mth, operating-9yr, operating-6yr

M.Office-9yr, ERP-2yr, others, net,-9yr

d2k-01yr 02 mth, SAP-ABAP/4

MICRO SOFT-3yr, .NET-5yr

MS Office-02yr
OS: Windows 2K, XP, MS Office

Visual Basic, SQL, MS Office, Foxpro

Window XP-2yr 2 mth, M.S Word-2yr 2 mth, M.S.excell-2yr 1 mth

power point-6yr, m.s.Access-6yr, M.S.Office:-6yr, m.s.Access-6yr, Explorer-6yr, Internet-6yr, m.s. word-6yr, power point-6
ms office-7yr, LAN-3yr 2 mth

Windows XP/Vista-09yr 01 mth, Tally-10yr 01 mth

C C++, Java
U.G. Course U. G. Specialisation

B.Com Commerce

B.A Pass Course

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

B.Tech/B.E. Textile

B.A Economics

M.S.W. & LL.B. Personnel & Administration

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Com Commerce

Msc Physics

B.A Arts&Humanities

PGDPM HR

B.A English

BCA Computers

B.A Economics

B.A

B.Sc Chemistry

B.A English

Diploma Management

B.Sc Chemistry

B.A Economics

B.Com Commerce
B.A

B.Sc Biology

LLB Law

B.Sc Microbiology

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Maths

B.Tech/B.E. Textile

B.Tech/B.E. Electronics/Telecomunication

B.Sc Physics

B.A Economics

B.Sc Maths

B.A Arts&Humanities

B.Sc Physics

B.Com Commerce

LLB Law

B.Sc Chemistry

B.Com Commerce

LLB Law

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.A Economics

B.Com Commerce
B.Com Commerce

B.A Psychology

B.Sc Physics

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc General

B.Com

XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx

B.Sc Physics

B.A Arts&Humanities

B.Sc Chemistry

M.A. (Pol.Sc.) Pol.Sc.

B.A Arts&Humanities

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Sc Botany

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Physics

Diploma Engineering

B.A

B.Com Commerce
B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Tech/B.E. Computers

LLB Law

B.Sc Physics

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

B.Com Commerce

B.A Economics

B.Sc Maths

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Physics

LLB Law

B.A English

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

LLB Law

B.Com

LLB Law

Diploma Management

B.Com Commerce
B.Sc Chemistry

B.A Arts&Humanities

B.Sc Chemistry

LLB Law

B.A

B.B.A Management

B.A Political Science

B.Sc Physics

B.A History

B.A Economics

B.A Economics

B.Sc Biology

B.Sc

B.A Arts&Humanities

B.A Psychology

LLB Law

B.Com Commerce

B.A PR/Advertising

B.Sc Biology

B.A Arts&Humanities

B.Tech/B.E. Electrical

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce
B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.A Economics

LLB Law

B.A

LLB

B.Com Commerce

B.A Hindi

B.Tech/B.E. Mechanical

B.Sc Chemistry

B.A

B.Sc Physics

LLB Law

B.Sc Maths

B.Sc Physics

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

LLB Law
B.Sc Maths

B.Sc Physics

B.Sc General

B.A Sociology

B.Sc Chemistry

B.Sc Biology

Master in Labour Management LABOUR LAWS

B.A Sociology

BA & LLB ARTS & LAW

Diploma Electronics/Telecomunication

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Botany

B.B.A Management

B.A Political Science

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

LLB Law

B.Com Commerce

B.A

B.A Fine Arts

B.Sc General

B.Sc Physics
B.A English

B.Sc Chemistry

B.I.T B.I.T

B.Sc Zoology

B.Com Commerce

B.Com Commerce

Diploma

LLB Law

Diploma

B.A Arts&Humanities

B.A

B.Sc General

B.A English

B.A

B.A Arts&Humanities

B.A Political Science

MBA HR

B.Com

B.Com Commerce

LLB Law

B.Sc General

B.Sc Botany

B.A Arts&Humanities

B.Sc Biology
B.Tech/B.E. Production/Industrial

B.Sc

B.A Sociology

B.A.English Honours Literature

B.Sc Food Technology

B.Tech/B.E. Electrical

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

B.Sc Chemistry

B.A

B.A Arts&Humanities

B.A. (Ist Year) B.A. (Ist Year)

B.Com Commerce

B.A Political Science

B.A Arts&Humanities

B.Sc

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.Sc General

B.A

B.Com Commerce

LLB Law

B.Tech/B.E. Production/Industrial
B.A English

B.A

B.A Economics

B.A Arts&Humanities

Diploma Mechanical

B.A Psychology

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc

B.A Economics

B.Com Commerce

B.A Economics

B.A Political Science

B.A Pass Course

B.A Sociology

B.Sc General

B.A History

B.Sc Physics

B.Com Commerce

B.Sc

B.Com

B.A Arts&Humanities

Diploma Engineering

B.Com Commerce
B.Sc Chemistry

B.Tech/B.E. Production/Industrial

B.A Political Science

Diploma Electronics/Telecomunication

B.A Pass Course

B.A Arts&Humanities

LLB Law

B.A Arts&Humanities

BCA Computers

B.A Arts&Humanities

B.A

B.A Hindi

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.A Economics

B.Ed Education

B.A Economics

B.Sc Chemistry

B.A Labour Welfare Labour Welfare

B.Sc Physics

B.Sc Maths

B.A English

B.A Arts&Humanities

LLB Law
B.A Arts&Humanities

B.A English

B.Com Commerce

B.Sc Biology

LLB

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Political Science

B.A Arts&Humanities

B.Sc Zoology

B.A Economics

B.Sc Zoology

B.A Hindi

B.A

B.Com Commerce

B.A History

LLB Law

B.Sc Biology

B.Sc

LLB Law

B.A Arts&Humanities
B.B.A Management

LLB Law

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Chemistry

B.Sc Zoology

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.A Political Science

LLB Law

LLB Law

B.A Pass Course

LLB Law

B.A English

B.Com Commerce

B.A History

B.A

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce
B.Tech/B.E. Electrical

B.A Arts&Humanities

BCA Computers

B.A Political Science

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Pass Course

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com

Diploma Electrical

Diploma Hotel Management

B.Sc Physics

B.Com

Diploma

B.A Sociology

B.Sc Chemistry

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc General

B.Sc Physics

B.A

B.Ed Education
B.Sc Biology

B.A Arts&Humanities

Diploma Engineering

B.Com Commerce

B.Sc

LLB Law

B.A

LLB Law

B.Com Commerce

B.Sc Biology

B.Com Commerce

Diploma

B.A Political Science

LLB Law

LLB Law

B.Tech/B.E. Aviation

B.A Economics

B.Tech/B.E. Electrical

B.Sc Maths

B.Com Commerce

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Sc

LLB Law
B.A Sociology

B.Com

B.Sc Zoology

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Sc Chemistry

LLB

B.Com Commerce

B.A

B.Com Commerce

B.Sc Maths

B.Tech/B.E. Production/Industrial

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.A Arts&Humanities

B.Sc Statistics

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Maths

LLB Law

LLB Law

B.Sc Physics

LLB Law
B.Sc

B.A Economics

B.Sc Maths

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Maths

B.Com Commerce

B.Tech/B.E. Electrical

B.A English

B.Sc General

LLB Law

B.A Sociology

B.Com Commerce

B.Sc Electronics

B.Com Commerce

B.Sc

B.Sc Chemistry

B.Com Commerce

B.Sc

B.Tech/B.E. Textile

B.A English

B.A Economics

B.A

B.Com Commerce
B.A Economics

B.Tech/B.E. Mechanical

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.A English

LLB Law

B.Sc Chemistry

LLB Law

B.A Economics

B.A English

B.A History

B.Sc Biology

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Physics

B.A Arts&Humanities

B.A History

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

B.Com Commerce

B.Sc Maths

B.Sc

B.Com Commerce
B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Statistics

B.A Economics

Master Of Labour Laws & Labour Welfare Labour Laws & Labour Welfare

B.A Political Science

B.Tech/B.E. Electronics/Telecomunication

B.Com Commerce

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc in Dairying Dairy Technology, Prod. Engineering

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Physics

B.Sc

B.Com Commerce

B.Sc Maths

LLB Law

Diploma Electronics/Telecomunication

B.Tech/B.E. Computers

B.Com Commerce

B.Sc Maths
hotel management Not Specified

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

LLB Law

LLB

B.A

LLB Law

B.Com Commerce

B.Sc Maths

B.Sc Bio-Chemistry

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.Sc

B.Com

B.B.A Management

B.A Economics

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Economics

Degree With Personal management & IR In Commerce personal Management & Industrial Relation

MPM & IR Personnel Management

B.Sc Computers
B.A Arts&Humanities

B.A Economics

LLB Law

B.Com Commerce

B.Com Commerce

Diploma Mechanical

B.Sc General

LLB Law

B.Com Commerce

B.A History

B.A Economics

B.A Arts&Humanities

B.Sc General

B.Sc Biology

post graduate Economics

B.A English

BCA Computers

LLB Law

B.A

B.A. (TDC)

LLB

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Maths
B.Tech/B.E. Mechanical

LLB Law

B.Sc Maths

B.A Economics

B.Tech/B.E. Instrumentation

B.Com Commerce

B.A Economics

LLB Law

B.A Arts&Humanities

B.Com

B.A English

B.Sc Computers

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Sc Maths

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

B.Com Commerce

B.A Arts&Humanities

LLB Law

B.Com Commerce

B.Sc Physics
B.A Economics

B.A Psychology

B.Sc

LLB Law

B.Sc Biology

B.A Arts&Humanities

B.Sc Physics

B.A History

B.Sc Maths

B.A Sociology

B.A Economics

B.Sc Physics

B.A Arts&Humanities

graduation B.COM

B.A Political Science

B.Sc Chemistry

B.A English

LLB Law

B.Com Commerce

LLB Law

B.Com Commerce

B.A English

B.Com Commerce

B.Com Commerce
B.Com Commerce

B.Tech/B.E. Chemical

B.Sc

B.Sc Biology

B.Sc Bio-Chemistry

LLB Law

B.Com Commerce

B.Sc Maths

B.Com Commerce

B.Com Commerce

B.Sc Chemistry

Diploma

B.Sc Maths

B.A Arts&Humanities
U. G. Institute

Utkal University, Orissa

Allahabad University

Tripura University

agra college,agra

MS University, Thirunelvelli

Rajasthan University

Kurukshetra University

Mumbai University

Govt. College, Ajmer

Mumbai University

Agra University

dr b r ambedkar university agra

Aligarh Muslim University

Trained in HRD

DOEACC

Allahabad University

Osmania University

UTKAL UNIVERSITY

Calcutta University

H.P.University, Shimla-5

Madurai Kamaraj University

Bangalore University

Delhi University - Other


Jawahar Lal Nehru University

Agra University

B.R.A.B University,Muzaffarpur

Nagpur University

Sri Venkateshwara University, Tirupati

University of Mysore

Rajasthan University

Jawahar Lal Nehru University

IIT Delhi

Manipal Institute of Technology,Sikkim

University of Madras

Magdh University

RohilKhand University

Maharishi Dayanand University, Rohtak Haryana

Karanataka University

Marathwada University

Kerala University

Calcutta University

BerhampurUniversity

Nagpur University

Rajasthan University

Kurukshetra University

BHU, Varanasi

Sagar University
ok

UTKAL UNIVERSITY

Ravenshaw College, Cuttak, Utkal University

avadheshpratap singh, university, rewa,(m.p)

Calcutta University

Lalit Narayan Mithila University, Bihar

Delhi University.

xxxxxxxxxxxxx

Bhagalpur University

Punjab University

Pune University

Punjabi University

Punjab University

Ajmer University

Punjab University

Presidency College, Chennai

Osmania University

Chennai University

Bharathidasan University

Madurai Kamaraj University

Chennai University

Board of Technical Education

Chennai University

Pondicherry University
Annamalai University

New College,Chennai

Chennai University

Kanpur University

Chennai University

Madurai Kamaraj University

Madras Christian College, Chennai

Bhartiyar University, Coimbatore

UTKAL UNIVERSITY

UTKAL UNIVERSITY

Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada university Aurangabad

ccs uni.meerut

Delhi University - Hindu College

Magadh university.

CCS University, Meerut

Andhra University

Punjab University

University

Delhi University - Other

Kurukshetra University

Mumbai University

Govt. Institute Of Management, Adampur

Delhi University - Other


Andhra University

Utkal University ,Bhubaneswar

MAGADH UNIVERSITY

Lucknow University

Delhi University - Other

Department of Business Studies and Informatics,Magadh University,Bihar

Magadh University, Bodh Gaya

Ranchi University

RD&DJCollege

Bihar University

Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga

J&K University

none

Rajindra Govt. College, Bathinda, Punjab

Delhi University - Other

Campus Law Centre, Delhi university

JIWAJI UNIVERSITY , GWALIOR

BHU, Varanasi

Babasaheb bhim rao ambedkar university,mujjapharpur

Rohill Khand University, Bareilly

BIT, Sindri

Jawahar Lal Nehru University

Jawahar Lal Nehru University

Sambalpur University , Sambalpur , Orissa


Sambalpur University

LNMU, Dharbhanga

Delhi University - Other

Kanpur University

A.B.N.P.

Gorakhpur University

M.D. University Ajmer

Delhi University - Other

Delhi College of Engineering, New Delhi

Berhampur University, Orissa

Osmania University

RohilKhand University

BHU, Varanasi

Agra Univ. Agra

PURVANCHAL UNIVERSITY,JAUNPUR(Up)

H.N.B Garhwal University

Delhi University - SRCC

Delhi University - Other

Jawahar Lal Nehru University

IGNOU

Punjab University

deoghar college deoghar

Magadh University, Bodh Gaya

Aligarh Muslim University


Ranchi University

Jamia Milia Islamia

Delhi University - Other

Patna University

Agra University Agra

CCS University

Madurai Kamaraj University

Bihar university,muzaffarpur

Utkal University,Orissa

Manipur University

Delhi University - Other

Delhi University - Other

Calcutta University

Annamalai University

UTKAL UNIVERSITY

BURDWAN UNIVERSITY, W.B.

Calicut University

Calcutta University

Lucknow University

Delhi University - Other

kakatiya University

Jawahar Lal Nehru University

Udaipur University

Bhagalpur University
Lucknow University

meerut university meerut

Manipal Academy of Higher Education

Ranchi University

North Maharashtra University

Jammu University

DATAPRO in 1987 {Secured 1st Division}

JNV Uni jodhpur

Indian Institute of Labor Management.

BHU, Varanasi

DELHI UNIVERSITY

Delhi University - Other

SM COLLEGE,CHANDAUSI

NIIT

IGNOU

Delhi University - Hindu College

CCS University Meerut

Kanpur University

Meerut University

R.D.S. College, MUZAFFARPUR

Calcutta University

Delhi University - Other

IGNOU
Bangalore University

Patna University

Gorakhpur University

Delhi University - Other

Delhi College of Engineering, New Delhi

Dayalbagh Educational Institute, Agra

Bundelkhand University Jhansi

Mumbai University

Ranchi University

YMCA

Jawahar Lal Nehru University

DELHI UNIVERSITY

Ranchi University

DOEACC

Delhi University - Other

Calcutta University

BK Univarsity

Delhi University - Other

Delhi University - Other

Jawahar Lal Nehru University

Delhi University - Other

Annamalai University

Delhi University - Other

Bangalore University
chaudhary charan singh college

Jawahar Lal Nehru University

UTKAL UNIVERSITY ORISSA

BUL

punjab poltechnic

Gorakhpur University

Delhi University - Other

Pune University

Ranchi University

Mahatma Gandhi University

Calcutta University

KGK College, Moradabad

Delhi University - Other

Osmania University

kakatiya University

Punjab University

Birla Inst. of Technology, Ranchi

Bihar University

Allahabad University

Delhi University - Other

Meerut University

Examinor board of haryana

Delhi University - Other


Delhi University - Hindu College

BIT, Sindri

Delhi University - Other

Communication Training Institute,Air Force Bangalore.

Kumaon University

bundelkhand university

JNV UNI,JODHPUR

Punjab University

Punjab University

L.S. Collage Muzafferpur Bihar University.

Jawahar Lal Nehru University

AIIMS, Delhi

Delhi University - Hansraj College

Kurukshetra University

Kanpur University

JAIPUR UNIVERSITY

Kanpur University, Kanpur

Mahatma Gandhi University

Kurukshetra University

Maharishi Dayanand University, Rohtak

Barkatullah University

Delhi University - Other

Bhopal University

Lucknow University
Rajasthan University

Rajasthan University

Delhi University - Other

Allahabad University

Kurukshetra University

garhwal university

Delhi University - Other

Delhi University - Other

IGNOU

Calicut University

Jammu University

Kerala University

Delhi University - Other

Rohilkhand University, Bareilly

Bihar University

NILEM CHEENAI

Osmania University

Lucknow University

Meerut University

C.C.S.UNIVERSITY,MEERUT

Agra College, Dr BRAUniv Agra

c.c.s university

Dr RML University,Faizabad

Kurukshetra University
Maharishi Dayanand University ,Rohtak

Rajasthan University

BHU, Varanasi

M.D.University Rohtak (HR.)

Rohelkhand University , Bareilly

choudhary charan singh university, Meerut

BKD UNIVERSITY JHANSI

DELHI UNIVERSITY

Bangalore University

Lucknow University

Kaktiya University

MD University Rohtak

Delhi University - Other

meerut university meerut

Osmania University

Delhi University - Other

M.D. UNIVERSITY ROHTAK

meerut university meerut

Kurukshetra University

UTKAL UNIVERSITY

Punjab University

Jawahar Lal Nehru University

Rajasthan University
Maulana Azad College of Technology, Bhopal/Vikram University with Fourth Position in the University.

KAKATIYA UNIVERSITY AP

ggs

Delhi University - Hindu College

MD University

Punjabi University, Patiala

Jawahar Lal Nehru University

Mangalore University

Allahabad University

Rajasthan University

Pusa Institute,New Delhi.

select

Gauhati University

Govt.Central Tech Institute,Gwalior

Jiwaji University, Gwalior.

Purvanchal University Jaunpur U.P.

Ajmer University

Jiwaji University, gwalior

St.Xaviers College, Kolkatta

BJB College, Utkal University

kakatiya University

Meerut University
Lucknow University

ROHILKHAND UNIVERSITY,BAREILLY

Bangalore University

Osmania University

Osmania University

Osmania University

Shivaji University, Maharasthra

Osmania University

Osmania University

Andhra University

Osmania University

Karanataka University

Andhra University

Osmania University

Andhra University

Airforce,Jalahalli, Bangalore

Osmania University

NIT/REC, Bhopal

vikram university ujjain

Vikram University, Ujjain

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Indore University

Jawahar Lal Nehru University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore


Bhopal University

Nagpur University

DELHI UNIVERSITY

Jawahar Lal Nehru University

Bundelkhand University, Jhansi

Udaipur University, Rajasthan

Guru Nanak Dev University.

North Maharashtra University

IGNOU

Gujarat University

Calcutta University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Ranchi University

gorakhpur univercity

st. columba's collage, hazaribagh, jharkhand.

Nagpur University

Nagarjuna University

Indian Navy

Lucknow University

Kanpur University

Kanpur University

Lucknow University

Kanpur University
Aligarh Muslim University

Lucknow University

Christ Church College.KANPUR

Kurukshetra University

KUMOUN UNIVERSITY

RANI DURGAWATI UNIVERSITY

Ranchi University

MBM Engineering College, Jodhpur

Calcutta University

Calcutta University

Calcutta University

Annamalai University

Commerce College

Kalyani University

Kalyani University

St.Xaviers College, Kolkatta

Ranchi University

Calcutta University

Calcutta University

Calcutta University

Rajasthan University

Kerala University

Andhra University

MS University, Baroda
Kurukshetra University

B.E. college

Ranchi University

Lucknow University

Lucknow University

Awadh University

Kanpur University

Gujrat University (Distinguished in Law)

Kanpur University

cuttak university

Aligarh Muslim University

Lucknow University

Kanpur University

Govt Post graduate College,Dharamsala9HP)

Ranchi University

kakatiya University

Punjab University

Chennai University

Nagarjuna University

Mumbai University

Gurughasi Das University, Bilaspur. (M.P.)

Agra University

Gorakhpur University
J V Jain College

Mumbai University

MS University, Thirunelvelli

Mumbai University

Symbiosis law college, Pune

Mumbai University

C.R. STATE COLLEGE OF ENGINEERING, MURTHAL(HARYANA)

Bhartiya Vidhya Bhavan

Constituent College Almora (Kumoun University,Nainital)

Rajasthan University

G.S.College, Rani Durgawati Vishwa Vidyalaya, Jabalpur

Osmania University

National Dairy Research Institute, Karnal

Mumbai University

Mumbai University

Pune University

A Reputed Institute.

BUNDELKHAND UNIVERSITY JHANSI. U.P.

Meerut University

Mumbai University

Indian Navy

Dr B A Technological Univ

Mumbai University

Jawahar Lal Nehru University


Inst. of Hotel Management

Lucknow University

Mumbai University

Andhra University

Mumbai University

South Gujarat University, Surat

University Of Rajasthan

Agra University

M.E.S. College, Malleswaram, Bangalore Bangalore University

Nagpur University

Nagpur University

Nagpur University

Allahabad University

Secondary Board of Education of Rajasthan, Ajmer

Kashmir University

University of Mysore

Allahabad University

Delhi University - Other

Delhi University - Other

Ru

Jiwaji university Gwalior

Agra University, Agra


Bihar University Muzaffarpur

Ranchi University

CCS University, Meerut

Gorakhpur University

Mumbai University

INDIAN AIR FORCE

BHU, Varanasi

CCU

jaipraksh universty

Ranchi University

Agra University

Jawahar Lal Nehru University

Ranchi University

Kanpur University

Kanpur University

IGNOU

IGNOU

Ch. Charan Singh University

Calcutta University

Kurukshetra University

Meerut University

CCS University Meerut

Agra University, Agra

Agra University, Agra


Thapar Inst. of Engineering&Technology

Kurukshetra University

Allahabad University

Pune University

Pune University

Rajasthan University

Pune University

Rajasthan University

Punjabi University Patiala

Calcutta University

Nagpur University

utkal university bbsr

Lucknow University

Y. N. College, Andhra University

Rajasthan University

Avadh University, Faizabad (U.P.)

Jamia Milia Islamia

Rajasthan University

Rajasthan University

M D University, Rohtak

sambalpuruniversity

Meerut University,Meerut

Sambalpur University

Kumaun University
Bhagalpur University

Allahabad University

magadh university

Andhra University

GOVT. COLLEGE ,MDS UNIVERSITY ,AJMER

Ranchi University

university of burdwan

Lucknow University

Agra University Agra

AVADH UNIVERSITY , FAIZABAD

Purvanchal Univ

M.D.UNIVERSITY, ROHTAK

Osmania University

Delhi University - Other

Andhra University

South Gujarat University

Kurukshetra University

MS University, Baroda

UTKAL UNIVERSITY

Sri Venkateswara University

BharadhiDasan University, Trichy

Kanpur University

Calicut University

Calicut University
Rajasthan University

NIT/REC, Srinagar

Punjab Agriculture University, Ludhiana with II Div.

Aligarh Muslim University

MS University, Baroda

Sardar Patel University

MS University, Baroda

Kanpur University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Sukhadia University, Udaipur

Penchvelley College ,Parasia,Chhindwara(M.P.)

Symbiosis, Pune

Andhra University

Ranchi University
P.G. Course

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MSW

MBA/PGDM

M.A

M.A

MBA/PGDM

M.Com

MBA/PGDM

MSW

MSW

LLM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

M.Com
MSW

M.A

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

CS

M.A

MBA/PGDM

Master of Labour Studies

MBA/PGDM

M.Sc

MBA/PGDM

Post Graduate in Sociology

PG Diploma

MBA/PGDM

MSW

Master of Social Work


PG Diploma

M.A

M.Sc

None

PG Diploma

MBA/PGDM

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MBA/PGDM

M.A

M.Sc

PG Diploma

PG Diploma

M.A

PG Diploma

M.A

MSW

PG Diploma

M.Com

BGL

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma
M.H.R.M

MCA

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

M.A

Master of Labour Management

PG Diploma

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Masters in Human Resource Management

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM
PG Diploma

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

M.Sc

MBA/PGDM

M.Com
MBA/PGDM

PG Diploma

M.A

MBA/PGDM

M.A

M.Com

M.A

M.Tech

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

M.S.W. Master of Social Work

MSW

M.Com

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MPM,

NIL

MBA/PGDM
PG Diploma

MSW

MBA/PGDM

M.A

PG Diploma

MBA/PGDM

M.A

MA & MBA

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma
MSW

M.Sc

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

management

Master Degree

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Post Graduate Diploma in Business Administration

PG Diploma

M.A

MBA/PGDM

Masters Degree In Personnel Management

M.A

MBA/PGDM

nd

LLM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM
MBA/PGDM

M.A

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

B.ed

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

PG Diploma
M.A

M.Sc

MBA/PGDM

MBA/PGDM

punjab poltechnic

PG Diploma

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

M.A

M.A

PG Diploma

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

M.A

PG Diploma

MBA/PGDM
M.Sc

M.Tech

MASTER OF PERSONNEL MANAGEMENT

Master in management sciences Eq. to MBA in first division with distinction

PG Diploma

LLM

M.Sc

M.A

M.Sc

M.Com

M.A

management diploma

M.A

Diploma in Personnel Management & Industrial Relations

MBA/PGDM

MSW

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM
M.A

DIPLOMA IN BUSINESS FINANCE

MBA/PGDM

PG DIPLOMA IN PERSONNEL MANAGEMENT & IND RELATIONS 2 YRS. FULL TIME

MSW master of social work

PG Diploma

PG Diploma

Computer Diploma

PG Certificate Course in Management

PG Diploma

PG Diploma

PG Diploma

PURSUING MBA

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBL Master of Business Laws

l.l.b

M.A

MSW Personnel Mgt, HRM

M.A

M.A

PGDPM
MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Diploma in Personnel Management & Industrial Relation

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Certificate in Business Management

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

MSW

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Com
MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Com

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

M.A

MBA/PGDM

M.Com

LLB

M.Sc

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM
PG Diploma

MSW SPECIALISATION IN PERSONNEL MGMT.& IND. RELATIONS

NIL

PG Diploma

MBA/PGDM

M.A

MSW

MSW with Spl in PM ^IR

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma

LLM

PG Diploma

M.A

Master of Personnel Admn. & Labour Welfare

PG Diploma in Personnel Management & Industrial Relations

MSW

M.Sc

MBA/PGDM
MBA/PGDM

MSW

M.Sc

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Master of Personnel Management [MPM]

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

M.Tech

PG Diploma

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MSW

M.Sc

PG Diploma

M.Com

MBA/PGDM
PG Diploma

MSW & LLB

MBA/PGDM

LLM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Tech

PG Diploma

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Sc

M.Com

PG Diploma

MBA/PGDM

M.Tech

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma
MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

PGDPM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MHRM & IR

Integrated PG

MBA/PGDM

MASTER IN PERSONNEL MANAGEMENT

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

Master of Social Work

M.Com
M.Com

PG Diploma

MBA/PGDM

MASTER OF PERSONNEL MANAGEMENT

M.Com

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.S.W.

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

Senior Command Course


MBA/PGDM

Labour Law & Business Admin

MBA/PGDM

MBA/PGDM

LLM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Com

MBA/PGDM

MBA/PGDM

master of industrial relation and personnel management

M.Com

Certificate Course Business Administration at IIMA, 6 Mths

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.A

Post Graduate With Bus.Adm & Management In Commerce

M.A

M.H.R.M.
MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

PG Diploma

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

PG Diploma

PG Diploma

MCA

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

M.Com

M.A

M.Com
M.Tech

MSW

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma

MSW.LLB

M.A

Certificate corses in Labour Welfare,Dip.In Social Work,Dip In IndustrialRelation ,Diploma in Mgt.

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

Master Degree in Personnel Management

M.A

M.Sc

M.Com

PG Diploma

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

LLB

MBA/PGDM
Labour & Social Welfare LSW

M.A

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

PG Diploma

P.G. Diploma in IR & PM

MBA/PGDM

M.A

MBA/PGDM

MBA/PGDM

p.g degree MASTER OF LABOUR MANAGEMENT

PG Diploma

MLW,MHRD

MBA/PGDM

MBA/PGDM

LLM

MBA/PGDM

PG Diploma

MBA/PGDM

MBA/PGDM
MBA/PGDM

MBA/PGDM

M.Sc

MBA/PGDM

MBA/PGDM

MBA/PGDM

PG Diploma

M.A

M.Com

MBA/PGDM

M.A.In SOCIAL-WORK M.S.W

MBA/PGDM

MBA/PGDM
P. G. Specialisation

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

INSTRIAL RELATION&PERSONNEL MANAGEMENT

Marketing

Economics

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

IR

Industrial Relation And Personnel Management

Law

Marketing

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Commerce
Personnel Management & Industrial Relations

English

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

CS

Economics

HR/Industrial Relations

Personnel, Industrial Relations, HR, Welfare

HR/Industrial Relations

Chemistry

Finance

HR/Industrial Relations

Labour Welfare & Personnel Management

Social Securities
Computers

Psychology

Chemistry

None

HR/Industrial Relations

xxxxxx

HR/Industrial Relations

English

Economics

PM&IR

Public Administration

MSW

Commerce

Law

Marketing

Sociology

Finance
HR labour law welfare

Computers

HR/Industrial Relations

History

HR/Industrial Relations

Human Resource

HR/Industrial Relations

Chemical

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

PARTICIPATIVE MANAGEMENT AND COLLECTIVE BARGAINING

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations
Marketing

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Arts & Humanities

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Commerce
HR/Industrial Relations

Sociology

HR/Industrial Relations

Economics

Commerce

Hindi

English

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Sociology

PERSONNEL MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial Relation And Personnel Management

Commerce

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Personnel Management

Nil

HR/Industrial Relations
Personnel Management & Industrial Relation

Other Management

Sociology

HR/Industrial Relations

Sociology

PUBLIC ADMINISTRATION,HRM

HR/Industrial Relations

Marketing

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations
Perssonel Management

Chemistry

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Management

Defence Studies

Political Science

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Human Resource Management

Political Science

HR/Industrial Relations

Human Resources

Political Science

HR/Industrial Relations

ND

Law

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Marketing
Sociology

English

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

English

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Psychology

HR/Industrial Relations

Finance

Finance
English

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

machnism

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Information Technology

Political Science

Political Science

HR/Industrial Relations

Civil

Economics

Mechanical

Marketing
Chemistry

Other Engineering

hr

Marketing

Environmental science

Political Science

Commerce

Arts & Humanities

Materials and Marketting and office management

History

No Specialisation

HR/Industrial Relations

Personnel Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

English

HR/Industrial Relations
Sociology

business finance

HR/Industrial Relations

Personnel Mangement I.R.

Per Admin & Indl Relations

Advance Computer Diploma

HR

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Factory and Business Laws

LABOUR LAW (HONS)

Economics

Personnel Mgt, HRM

Economics

Personnel Management & Labour Welfare


HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

PERSONNEL MANAGEMENT

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Strategic HRM and Retail Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Personnel Management & IR

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Commerce
Other Management

English

HR/Industrial Relations

Political Science

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Commerce

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Sociology

HR/Industrial Relations

LAW

Maths

HR/Industrial Relations

Marketing

HR/Industrial Relations
PERSONNEL MGMT. & iNDL. RELATIONS

Nil

HR/Industrial Relations

Human Resource Management

Personnel Mgt & Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Sociology

HR/Industrial Relations

Law

Economics

PERSONNEL MGT. & LABOUR WELFARE

Labour Law & Personnel Management

Social Welfare Administration

HR/Industrial Relations
HR/Industrial Relations

Labour Welfare & Personnel Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Personnel Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Other Engineering

HR/Industrial Relations

Anthropology

HR/Industrial Relations

PMIR&LW

Commerce

HR/Industrial Relations
PERSONNEL MGT. & IR

Marketing

Law

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Electronics

Commerce

HR/Industrial Relations

Textile

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations
Marketing

HR/Industrial Relations

Marketing

Arts & Humanities

Marketing

Personnel, IR & Welfare

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Human Resource Management and Industrial Relations

Management

HR/Industrial Relations

Personnel Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Personnel & Industrial Relations

Commerce
Commerce

HR/Industrial Relations

LABOUR LAWS AND INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT

Commerce

Political Science

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

LABOUR WELFARE , P.M.I.R

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

fleet management
HR/Industrial Relations

Finance

HR/Industrial Relations

Law

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

industrial relation,personnel management

Commerce

General Management

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Economics

Bus. Adm. & Management

Psychology

Master of Human Resource Management


HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Sociology

Other Management

HR/Industrial Relations

Computers

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Commerce

Political Science

Commerce
Management

HR/Industrial Relations

Economics

HR/Industrial Relations

Computers

LABOUR LAWS AND PERSONNEL MANAGER

Industrial Relation andLabour Welfare

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Personnel Management

Maths

Economics

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

LLB

HR/Industrial Relations
Industrial Relations & Personnel Management

Psychology

HR/Industrial Relations

Arts & Humanities

HR/Industrial Relations

Industrial Relations & Personnel Management

Marketing

Sociology

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

hr

personnal and industrial relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Law

Marketing

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations
HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Agriculture

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations

Sociology

Commerce

HR/Industrial Relations

Labour Welfare &Personnel Management)

HR/Industrial Relations

HR/Industrial Relations
P. G. Institute

Board of Tech. Education, Lucknow

Calcutta University

IASE Rajasthan University

ISS,AGRA UNIVERSITY,AGRA

ICMS-A Harvard Affiliate

Rajasthan University

Kurukshetra University

Mumbai University

M.D.S. University, ajmer

SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINES MANAGEMENT

ISS AGRA

Institute of Social Sciences Agra University Agra

Aligarh Muslim University

ICFAI, Hyderabad

Institute of Productivity and management, Lucknow

Rajendra Prasad Institute of Communication & Management

Utkal University

Punjab Technical University

Bhartiyar University, Coimbatore

Bangalore University

Delhi University - Other


Institute of Social Sciences, Agra University

Ajmer University, Ajmer

TISS, Mumbai

Sri Venkateshwara University, Tirupati, AP

University of Mysore

Symbiosis Centre For Management&HRD

IGNOU

ICSI NEW DELHI

rohilkhand university

IGNOU

Mumbai University

North Maharashtra University

Calcutta University

BerhampurUniversity

Pt. Ravi Shankar University, Raipur

Verdhaman Open University,Kota,Rajasthan

IGNOU

M. G. Kashi Vidyapeeth

M.P.Bhoj Open University, Bhopal


DOEACC

Utkal University

Ravenshaw College, Cuttak, Utkal University

NONE

Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Calcutta University

LNM Inst of ECO-DEV& Social Change

xxxxxxxxx

K. J. Somaiya Institute of Management, Mumbai

Punjab University

Chennai University

IGNOU

Bhartiya Vidya Bhavan, Chandigarh

MERUT UNIVERSITY

select

Chennai University

Pune University

Annamalai University

Annamalai University

Madurai Kamaraj University

Chennai University

Annamalai University

Chennai University

Indian Institute of Management & technology


Annamalai University

New College, Chennai

university of newcastle,london

Kanpur University

Chennai University

Annamalai University

Madurai Kamaraj University

NIPM,Calcutta

I.L.S.

Indian Institute and Technology.Chennai

RTO UNI.ALLAHABAD

FMS, Delhi University

Annamalai University

Andhra University

RIMA, Chandigarh

L.N.M.Institute.

National Institute of Personnel Management, Calcutta

Kurukshetra University

Ajmer University

N.I.H.R.D

Delhi University - Other


National Instt.of Indl. Research & Devp.; Instt. of Healthcare Admn.

Pondicherry University

NIPM ,KOLKATTA ,RANCHI UNIVERSITY , ISTD DELHI

Lucknow University

Annamalai University

Annamalai University

Pune University

Lal Bahdur Shastri Institute Of Management

lnmi

College of Business Management

Symbiosis Centre For Management&HRD

NONE

Punjabi University Patiala , Punjab

Symbiosis Institute of Management, Pune

SHRIRAM INSTITUTE FOR INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT

Jiwaji University , Gwalior

Kota Open University Pursuing Final

NIPM KOLKATA

Pune University

NIIT

Annamalai University

IGNOU

Kumaun University, Nainital (U.P)


Sambalpur University

NIILEM, Cheenai

AGRA UNIVERSITY,AGRA(UP)

Kanpur University

Kanpur University

m.d.s university ajmer

Delhi University - Other

IIT Kharagpur

Osmania University

IMT Ghaziabad

Lucknow University

APS University ,Riva (M.P)

ISS, Agra University Agra

MG Kashi Vidyapith,Varanasi(UP)

H.N.B Garhwal university

Annamalai University

Symbiosis Centre For Management&HRD

Amity Business School

IMT Ghaziabad

Pune University

NIL

CMD-Centre for Management Development, Modinagar


NIPM-CALCUTTA,ISTD-DELHI

Jamia Milia Islamia

Indraprastha University, Delhi

Patna University

IMT Ghaziabad

IASE deemed iniversity

L.N.M.U.,DARBHANGA

UTKAL UNIVERSITY & IGNOU

Vinayaka Missions University,Salem

AIMA

meerut university

Univ.of Bihar

Annamalai University

institute of professional studies and research

IGNOU

IMT Ghaziabad

Annamalai University

Delhi University - Other

NATIONAL LABOUR INSTITUTE, GOVERNMENT OF INDIA

JAMMU UNIVERSITY

Patna University

L.N.Mishra Institute of Management Patna


Lucknow University

Meerut university Meerut

Indian Inst. of Planning And Management

Symbiosis Centre For Management&HRD

Pune University

Tocklai Research Association ASSAM

Madras University, Chennai {Secured 1st Division}.

Meerut unitversity Meerut

IGNOU

Lucknow University

Symbiosis Centre for Distance Learning, Pune

Institute of Technology Management, Mussoorie

Agra University

NIIT

Pune University

Delhi University - Hindu College

CCS University Meerut

DINAY

Kurukshetra University

L.N.Mishra college of Business mgmt.

IMT Ghaziabad

Symbiosis Centre For Management&HRD


Patna University

kashi vidhyapeeth

Delhi University - Other

IMT Ghaziabad

Dr Ambedkar Insttitute of Productivity, National Productivity Council, Chennai

Bundelkhand university jhansi

Ranchi University

YMCA

IGNOU

Ranchi University

DOEACC

Pune University

Chennai University

Symbiosis Centre For Management&HRD

IGNOU

Management Promotion Institute, New Delhi

Annamalai University

Bhartiya Vidya Bhawan New Delhi.


chaudhary charan singh college

MADRAS UNIVERSITY

IBM

BUL

Punjab Technical University

bharati vidya bhawan

SCDL

Pune University

L.N. Mishra Institute of Economic Development & Social Change, Patna, Magadh University

Bhartiyar University, Coimbatore

UP Technical Univ.

Delhi University - Other

Osmania University

kakatiya university

amity university

Delhi University - Other

NIILM,New Delhi

Amity Business School

Meerut University, Meerut.

PMI USA

IICT-Lucknow
Delhi University - Hindu College

AIP, NPC, Chennei

Pune University

Pune University

Annamalai University

JNV UNI,JODHPUR

Chennai University

L.S. Collage Muzafferpur Bihar University.

Chennai University

Delhi University - Other

Kanpur University

iert allahabad

meerut university

Bhartiya Shiksha Parishad, Uttar Pradesh, Lucknow

Shivaji University, Maharashtra

Jamia Milia Islamia

Sikkim Manipal University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Himachal University

Punjabi University, Patiala


Rajasthan University

ICFAI, Hyderabad

Symbiosis Institute of Mgt Studies Pune

Institute of Engineering & Rural Technology Allahabad

Delhi University - Other

DAV Insitute Management

Bhartiya Vidya Bhawan Mumbay

Aptech

SIMCA, Pune

Annamalai University

I M M NEW DELHI

ludhina inst. of management

IMT Ghaziabad

MSPI, New Delhi

Lalit Narayan Mishra Institute Of Economic Development & Social Change Patna

IGNOU

Lucknow University

meerut university

Rohilkhand University,Barilley

Dr B R Ambedkar Univ, Agra

Department of Psychology, CCS University, Meerut, UP. Gold Medalist.

meerut university

HP University
Symbiosis Centre For Management&HRD

DAV, CHANDIGARH

Mahatma Gandhi University

All India Institute of Management Studies

Aligarh Muslim University

Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi

Board of Technical Education

GURU JHEMBHESHWAR UNIVERSITY

XX

IIM Lucknow

Lucknow University

Guru Jambheshwar University

Pune University

SCDL, Pune

Annamalai University

FMS, Delhi University

RAJESTHAN VIDHYAPEETH UNI. UDAIPUR,RAJ

DAV INSTITUE

Kurukshetra University

indian management training and research institute,jullandhar

MDI, Gurgaon

Rajasthan University
IGNOU

Kurukshetra University

Symbiosis Centre For Management&HRD

Delhi University - Hindu College

MD University

MDI, Gurgaon

Mahatma Gandhi University

Pune University

Pune University

Rajasthan University

Jiwaji University, Gwalior.

I.I.B.M Patna

Kota University

Jiwaji University, Gwalior

Agra University

PG DEPT OF BUSINESS ADMINISTRATION, UTKAL UNIVERSITY

Lal Bahadur Institute of Management & Development Studies

Pondicherry University
LBS Institute of Management & Development Studies, Lucknow

Institute of Social Sciences,Agra University,AGra

Bangalore University

ICBM

Pune University

Osmania University

Shivaji University, Maharashtra

Osmania University

Osmania University

Jawahar Lal Nehru University

Rajasthan University

APProductivity Coucil

Nagarjuna University

Bharatiya vidya bhavan

Kanpur University

Shri Vaishnav Institute of management

Vikram University, Ujjain

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Chennai University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore


davv indore

Amravati University

Chennai University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

University of Pondicherry

AIMA

IGNOU

North Maharashtra University, Jalgaon

IGNOU

All India Institute of Management Studies

IGNOU

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Institute of Labour Studies

IGNOU

Vinoba Bhave University

Nagpur University

Pune University

sfs college, coimbatore

IGNOU

Kanpur University

IGNOU
Aligarh Muslim University

Lucknow University

IMT Ghaziabad

Kurukshetra University

Lal Bahadur Shastri Institute of Management and Development Studies , Lucknow in 1993. The course is

Barkatullah University

Sambalpur University, Orissa

NIT MREC , Jaipur

IISW&BM

Calcutta University

Rajendra Prasad Institute of Communication & Management

Annamalai University

XISS Ranchi

kalyani university

kalyani university

ALL INDIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, CHENNAI.

XISS Ranchi

IIT Delhi

IGNOU

Annamalai University

Andhra University

Rajendra Prasad Institute of Communication & Management, Mumbai


IGNOU

IIM Calcutta

West Coast University

Lucknow University

International Institute for Special Education (IISE).

Awadh University

Pune University

Lucknow University

Annamalai University

Aligarh Muslim University

Lucknow University

Punjabi University,Patiala(PB)

L.N. Mishra institute of Economic Dev. & Social Change

Pune University

Institute of Advanced Studies in Education,Deemed University

Goa University

Pune University

Institute of Social Sciences,Agra University

Gorakhpur University
MMH College Ghaziabad

TISS, Mumbai

ITM, NAVI - MUMBAI

Pune University

Rohilkhand university Bareilly,U.P.

Mumbai University

lbsim,new delhi

Wellingkar Institute, Matunga

IGNOU

Institute of management education,pune

Indian Inst. of Planning And Management

Babasaheb Gawde Institute of Management Sciences. mumbai

Nagpur University

Pune University

Mumbai University

National Productivity Council

Mumbai University

Jamnalal Bajaj Inst. of Mgmt Studies

WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT

Army War College


Indian Institute of Modern Management

Mumbai University

IGNOU

Kashi Vidyapith Varanasi

Madurai Kamaraj University

VISVA BHARTI UNIVERSITY CALCUTTA

National Institute

University of Mysore

Board of Technical Education

Nagpur University

Nagpur University

Rajasthan University

IIM Ahmedabad

University of Mysore

IMT, Ghaziabad

Mahatma Gandhi University

Delhi University - Other

Meerutt University

BU

MLB Arts & Comm College , Jiwaji University ,Gwalior MP

Annamalai University
L N MISHRA INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT

Ranchi University

Centre Management for Development

Pune University

bhartiya vidya bhawan.new delhi

CCU

institute of labour studies - jamshedpur

AgraUniversity

Osmania University

XLRI, Jamshedpur

Lucknow University

Awadh University

IMT Ghaziabad

IGNOU

Sikkim Manipal University

Burdwan University

IGNOU

meerut university

CCS University Meerut

Agra University, Agra


Pune University

Institute of Social Sciences, Agra

L N M College of Business Management , Muzaffarpur

Pune University

IIM Ahmedabad

CDAC

Pune University

Punjabi University Patiala

Calcutta University

Nagpur University

Utkal University

Rai University

Pune University

Rajasthan University

Lucknow University

Jamia Milia Islamia

iert allahabad

Jiwaji University

M D University, Rohtak

Sambalpur University

Pune University

Sambalpur University

Symbiosis Centre For Management&HRD


Bhagalpur University

Allahabad University

National Institute Of Personnel Management, (N.I.P.M)Kolkata

Andhra University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

XISS Ranchi

University of Burdwan

Lucknow University

avadh university , faizabad

Mahatma Gandi Kashividyapeeth Varanasi

M.D.University, Rohtak

Madurai Kamaraj University

Bharatiya vidya bhavan

South Gujarat University

Punjab University

Utkal University

Annamalai University

Bharati Dasan, Trichy

IGNOU

Sikkim Manipal University

Anna University
LBSI, MDS, Lucknow

IGNOU

HP University, Shimla, I Div.

Aligarh Muslim University

MS University, Baroda

NIHRD, MADRAS

Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai

Kanpur University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Rajasthan University

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

National Institute of Personnel Management

Pune University
Post P. G. Course

MPHIL

MSW

dca

Master of Human Resource Management

Master Of Social Work

MBA

LL.B.

MA

MBA

Diploma in Social Service

MBA MARKETING
Certificate Course in Developing & Implementing Assessment & Development Center

Post Graduate Diploma in Industrial Relation & Personnel Management

Ph.D/Doctorate

Mcs

LLB

P.G.D.C.A.

Ph.D/Doctorate

Ph.D/Doctorate

MPHIL

M.S.W.
PGDBA (HR), LLB.

none

SMP

PGDBM (HRD)

Masters Diploma IN Administration

IGNOU

MBA

M.com - 2 papers to be write


Diploma in Industrial Safety

Post Graduate Diploma in Industrial Relation & Personnel Management

IIM,1 Year Certifcate Course

PGCBA

Advance Post Graduate Diploma in Computer Application


LL.B

MPHIL

LL.B

PGDPM

Master in Personnel Management

HRD, Personnel & Admin, Industrial Relation

MBA & Industrial safety and fire prevention

MSC

Ph.D/Doctorate
LLB,Dip. Labour Law, Dip.Corporate Laws, Dip. Administrative Law.,Dip. Personnel Mgt. & I.R., MBA (H

MSW

Public Administration

Industrial Relation &Personnel Management

MBA (HR) persuing

MDBA

LLB

LLB

M.Sc

Ph.D/Doctorate

pursuing MHRM

LLB , DLL &LW


LL.B

MBA

Dip.in Pers. Mgt,IR & Labour Laws

GNIIT

LLB

MPHIL

Courses on Stress & Conflict Mgt.


LLB

LL.B.Specialisation in (Labour Laws & Industrial Relations)

LL.M

MBA-HR, ITIL Certified

PGDPM

DIPLOMA IN AUTOMOBILES

MSW,LLM,MS (Psychotherapy&conselling)
Ph.D/Doctorate

LL.B. professional

LL.B

Diploma in HR Admin IR

Master of Personnel Management

Post Graduate diploma in Personnel Management and Industrial Relations (equivalent to MBA)

Human Resource

MBA
M.Sc
Ph.D/Doctorate

PDHRD

PG.DIP.IN HUMAN RESOURSE MANAGEMENT


Post Graduate Diploma in Personnel Management

DIPLOMA IN SECRETRIAL PRACTICES

Ph.D/Doctorate

Diploma in Computer

LLB

Nil

SECRETARIAL

Master in Human Resorces Management

PGDPM

IRPM

PGDPM
CIC

M.Sw.

PGD Adv. & PR

Master in Personnel Management

MA Economics

LLB

LLB
M.Tech

PGDM IN PM & HRD

PSC,MSc Defence STUDIES

MPHIL

PGD IN HRD

Certificate Course in HRM & Job Analysis(UGC)


Nil

M.PHIL

PG Diploma in Training & Development

P.G. Diploma in Personnel Management and Industrial Relations

MBA pursuing

dca

Master in Personnel Administration

MBA

Certificate in Business Management


Dip. T&D Appearing

M.A.

Diploma in Hotel Management

Dip T&D, DLL&LW

MBA

MBA

MBA
Marketing

PG Dip. in PM & LW

P G Diploma in Human Rights

MBA

PGD in Computor Application

Master of Arts -Sociology

PG DIPLOMA IN PERSONNEL MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RELATION

PG Diploma in Environmental Law


LLB

MBA/PGDM

Diploma in Labour Laws & Labour Welfare

P.G.Diploma in Public relations

M.B.A
MBA

Diploma in Labour Laws And Labour Welfare

MASTER OF LABOUR LAWS & LABOUR WELFARE

Exe MBA - HR

LL.B.

MBA, LLB, PGDTL

MDSE(MCA) in Software engg.

media management capsule


Ph.D/Doctorate

Specilisation in Training & Development from ISTD, B- School in HR from Chennai

PGDPM&IR

masters in personnel management

PGDBM IN HR

LL.B.

MBA

Post Graduate in Human Resource Management

Master Degree in Personnel Management & Industrial Relation


MA (Psychology)

Personnel Management & IR

PG (Public Administration)

M.A.-Phil, P.G.-Indust. Relations And Pers. Mngt.,LL.B, 7 Other CERT.Courses,FCS-Inter., Studying Et

PG Diploma

MBA
MIE(I) ,PGDCA

LL.B

MSW(LABOUR WELFARE)

Master Of Social Work

Advance diploma in Computer Science

MCA

Social Works

PG Diploma in HR

MBA

PGDHRD
LL.B. (with the specialization of Labour Laws) from Magadh University Bodh Gaya

MBA

MA

PG Dip.PM & IR

PGDIPLOMA IN IRPM

Present studying studying course ' Compeny Secretary'

MPHIL
LLB, IRPM, OB

PG Diploma IN HRD

MPHIL

Master of Personnel Management and labour welfare,L.L.B.

LL.B

Ph.D/Doctorate
Post P. G. Specialisation

IR&PM

computer application

Human Resource Management

ND PERSONNEL MANAGEMENT

Human Resource

Industrial & Labour Laws

HISTORY

Training & Development

Social Service

Marketing
HRM

Industrial Relation & Personnel Management

International Business

Software Engineering

Law

Computers

HR/Industrial Relations

Chemistry

Arts & Humanities

Social Securities
Human Resources Management

none

HR

PGDBM (HRD)

HR and Pers Managment

IGNOU

Personnel

commerce
Accident Prevention

IR

General Management

HR

Computer Application
Labour Law

Arts & Humanities

Labour Laws

Personnel Management

H.R / PERSONNEL / I.R

HRD, Personnel & Admin, Industrial Relation

IGNOU

Defence and Strategic Studies

HR/Industrial Relations
MBA(HR)

IRPM

Public Personnel admn

P.G. DIPLOMA IN INDUSTRIAL RELATION & PERSONNEL MANAGEMENT

HR

Marketing & Personnel

labour laws

Crimes and Goods

Maths

LLB
Labour laws and Administrative Law

Personnel

Labour Laws, IR & P ers. Mgt.

basic and advanced computer programming language

labour law

HR/Industrial Relations

Stress/Conflict Mgt.
Law

LABOUR LAWS & INDUSTRIAL LAWS

Labour Law ( Industrial relation)

Human Resource Management

personnelmgt publicadmin

NA

IR&PM
HR/Industrial Relations

Laws

Ll.B

HR Admin IR

Personnel Management

Personnel Management and Industrial Relations

Human Resource

Business Management
zoology
Sociology

HR

HUMAN RESOURSE MANAGEMENT & PERSONNEL MGT.


Personnel Management

COMPUTER PROFICIENCY, TYPING,

Other Management

ms word msdos lotus I II III

labour law

Nil

SECRETARIAL

Management

Industrial Relation

Personnel Management

HR AND INDUSTRIAL RELATIONS


Computer Science

industrial relations

Advertising and Public Relation

HRPersonnelIR&TU

Economics

ADMIN

labour laws
Heavy electrical equipment

PERSONAL MANAGEMENT & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Business Administration

Commerce

HRD

HRM & Job Analysis


HR

Labour Studies

T raining & Development

Personnel Management, Industrial Relations and Labour welfare

HR

Computer course

IR, HR

HR

HR/Operations/Project Management/GeneralAdministration/Logistics/Resources
T&D

Public Administration-Persuing

Hotel Management

Labour Laws & Labour Welfare

HR

HRM

HRM and Marketing


Marketing

Personnel & Labour Mgmt

HUMAN RIGHTS

Business Administration

MS Office / Internet / Window2000/XP

INDUSTRIAL SOCIOLOGY

HR and IR

PG Diploma in Environmental Law


labour law

Human Resources

INDUSTRIAL RELATIONS

Public Relations

H.R
HR

LABOUR RALTIONS

labour laws & labour welfare subjects.

Human Resources

Labour Law, Jurisprudence Etc

Related

Computers

MANAGING MEDIA
Finance

HR & Training

Indstrial Relation

Personnel Management &HR

MAGADH UNIVERSITY

Labour Law etc.

HR

Human Resource Management

Personnel Mgt & HR


PSYCHOLOGY

PM &IR

public administratin & personnel management

P.G.-Industrial Relations And Personnel Mngt., Law-UGC-Syllabus, FCS- Inter.-Contd.Etc.

IRPM

PMIR & HR
Computers

Labour Laws

LABOUR WELFARE

LABOUR LAWS AND PERSONNEL MANAGEMENT

All computer working knowledge and Internet is specialise

Computer

Social Works

Human Resource

Human resources

HR
Labour Laws

Human Resource Management

HISTORY

IR & HR

PG DIPLOMA IN INDUSTRIAL RELATION & PERSONNEL MANAGEMENT

Compeny Secretary.

HR/Industrial Relations
FR, OD, LABOUR LAWS

HRD

Sociology

L.L.B

Labour Laws

HR/Industrial Relations
Post P. G. Institute

Madurai Kamraj University, Madurai

ISS,AGRA UNIVERSITY,AGRA

Maxell Educational Institute

Kota University, Kota

Institute of Social Sciences Agra University Agra

XLRI, Jamshedpur

Utkal University

H.P.University

Madurai Kamaraj University

Bangalore University

Mumbai University
TV Rao Learning Systems Pvt Ltd, Ahemadabad

Bhartiya Vidya Bhawan, Agra

Sri Venkateshwara University, Tirupati, AP

University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA

Bangalore University

CDAC

South Gujarat University

Indian Association for the Cultivation of Science

Jawahar Lal Nehru University

M.P.Bhoj Open University, Bhopal


Institute of Management Education & Research, Madras

NONE

IIM Calcutta

IIMM, Pune

Symbiosis Centre For Management&HRD

IGNOU

Alagappa University

Chennai University
S.C.T.E & V.T.

guru ghashidas university bilaspur c.g.

IIM Ahmedabad

XLRI, Jamshedpur

MD University
RDSYlaw College,MGR

Punjabi University Patiala, Punjab

Jiwaji University

NIPM

Pune University

Defense Training

National Security Training Institute, New Delhi, Govt Recognised.

MADRAS UNIVERSITY

Kumaun University, Nainital, UP


Indian Law Institute, New Delhi

Kanpur University

univ. of Gorakhpur

Bhartiya Vidya Bhawan,Mumbai

IMT Ghaziabad

symbiosys institute of management

rohilkhand university

Veer Kunwar University , Bihar

Agra univ.

MG Kashi Vidyapith,Varanasi(UP)

Pune University
Delhi University - Other

IIBM,patna

State Labour Institute

NIIT

Utkal University

AIIMS, Delhi

College of Defence Management


Lucknow University

Meerut university Meerut

JNV University Jodhpur

IME Gaziabad

YMCA

DIMS, Delhi

ISS Agra university


kashi vidhyapeeth

Lucknow University

Delhi University - Other

YMCA

Pune University

National Institute of Personnel Management (NIPM), Calcutta Chapter

Symbiosis Centre For Management&HRD

MDI, Gurgaon
Agra University
JNVU

AIMA

IGNOU
Rajasthan University

NCERT, JODHPUR

Pondicherry University

St. Thomas College

Agra University

NIL

Private

Pondicherry University

YMCA

IPM Ghaziabad

National Institute of Personnel Management, Kolkota


IGNOU

Lucknow University

Guru Jambheshwar University

Pune University

Meerut university Meerut

Lucknow University

Rajasthan University
NIT/REC, Bhopal

IIMM Pune

MDI, Gurgaon

Mahatma Gandhi University

Jiwaji University

Jiwaji University, Gwalior


techincal board

Madurai Kamaraj University

ISTD

A.P Productivity Council, Hyderabad

IGNOU

NIIT

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

IIM Indore
ISTD DELHI

Bundelkhand University,Jhansi

IHMC&N, Pusa, New Delhi

North Maharashtra University, Jalgaon

Devi Ahilya Vishwa Vidhyalaya, Indore

Productivity Council-Andhra Pradesh

Amity Business School


Aligarh Muslim University

Kurukshetra University

INDIAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS , NEW DELHI

Queen's School of Business, Kingston, Canada

GBInstitute

Annamalai University

Annamalai University

National Law School of India University, Bangalore


Kurukshetra University

West Coast University

Pune University

Annamalai University

Allahabad University
AIM Ghaziabad

Pune University

Symbiosis Centre For Management&HRD

Institute of Bus. Management - Vashi

Calcutta University

Pune University

Aptech

Jawahar Lal Nehru University


Padmashree. Dr. D.Y. Patil University

ISTD, Delhi

All India Institute of Management Studies, chenni

Pune University

IMT, Ghaziabad

Allahabad University

YMCA

varanasi

Jiwaji University
BRBA,Bihar University, Muz.Bihar

Ranchi University

Osmania University

Burdwan University. Rajbati P.O. Burdwan. Dist.- Burdwan. West Bengal.

bhartiya vidya bhawan mumbai

National Institute of HRD


Calcutta University

Allahabad University

Pune University

Pune University

Uprton (A U.P.Government Undertaking),Bathinda Center.

Utkal University

RajasthanUniversity Jaipur

AIMA

Xavier Institute Of Management -Bangalore

NIHRD, CHANNAI
Magadh University

IGNOU

Kanpur University

Bhartiya Vidhya Bhawan Lucknow

RAJENDRA PRASAD UNIVERSITY,BANGLORE

Sri Venkateshwara University, Tirupati, AP

Bhartiyar University, Coimbatore


MS University, Baroda

MS University, Baroda

Madurai Kamaraj University

P.G.Dip in Training and development from ISTD Delhi in 2005

BARKATULLAH UNIVERSITY BHOPAL(M.P.)

Andhra University