Sei sulla pagina 1di 24

Y 

Ú 

„

Ú
„

ROLL # FA09-BBA-090

d „„
d 
„
„
¦ ¦  

 w
   
 ¦  
 
   
 
 ¦  Gw
 
Y 


 w wwwww
 
Π   ww
33
  wwG
 
Y 
 
 wGw
 

  
 w w

 
 
Y
 
 
  
  
3 3

Ú „„ „ „ „„ „ „„ „„

 „„ „„„
„ „
„ 
„„ „d„ „„
 „

 .„ „
„ „„„
 „ „„
„
„ „
„„ „„„ „ „„  „ „„ „ „!„

 „ „ „„ „


„ „ „ „ „ „
 „ „„„
 „ „„
„
„
„ "„d „„ „„„
„ „ 
#„
 „ „ „ „„„ 
"„

 „„
„

„„„ „ „„
 „

! $„%„„„
 „„ „ „„ „„ „ „
„ „ „
„ „

d „!
 „ &%
#„%
$„„'„(
„Ú  „ „
„„ $„ „„ „ „„ „
 #„„„
 „
„
 „d)„'„„
„„!

#„„Ú
 "„%„„„
 „„

 „ 


 „ „ &  „ „

d * „ „+
$„
„„ „„

„
„d * „ „
„ „„ „„
 "„„ „ „ „ „„d * „„„
„
„ #„
„
„
d „% „, „d „Ú „ „- „ „% „. )„d „
 // „ 
)„d „Ú „. „%// „ „' „. „ "„

d „(

$„ 
„0„ „

 /„ „
„
„

„

„0 /„ „„

Etc
͞33 ͟
 „„ „„„ 
„ #„ „ „ „ „ „ „ „ „
 "„„

Allah says in Soorah Tawbah (9): 36,

"Verily, the number of months with Allah is twelve months (in a year), so
it was ordained by Allah on the Day when He created the heavens and the
earth; of them four (Dhul-Qidah, Dhul-Hijjah, Muharram and Rajab) are Sacred.
That is the right religion, so wrong not yourselves therein͙".„
„
 „ „ „ „„„ „  „„„ „„„
„
 #„ „

 „
„ „ „ „"„„

Allah says in the Quran:

"O you who believe! Violate not the sanctity of the Symbols of Allah, nor
of the Sacred Month" [Soorah al-Ma'idah (5):2]

Ú „ „ „ „„ „ „„ „„ „


„ „

* 
„„

„ „ 
„„ 
„ „&„„
 „ „„ „„
„ 

„"„' 
#„ „ „ 
 „  „ 
 „ „
„ „„„ „

„„„ „„ "„

 „„ „„„
„ „
„ 
„„ „d„ „„
 „

 .„ „
„ „„„
 „ „„
„
„ „
„„ „„„ „ „„  „ „„ „ „!
"„
„
 „
„ „ „
„
 "„„ „ „„ „d „
„„ „„  „
„„
 „ „ „„
"„1
„„ „
 „ „„ „„ „„„ „„ „ „ „d „„„
 „„„(
„d „ „„ „„  „„„ „„„
Ú „ "2„

„
Õmam Kazim(AS) is reported to have said:

„3 „„„ „„ „


„ „
„ „„ 
„ „„4„
 
„ „ "„ „ „ „ „„
 „
„„

„„„ „
„
 „ „ „ „„ "%„„ „ „ „„ „
 „
„ „
 „ „ „„
 „4„
 „
 „„ 2"„„

 
 


„d 
„ „ „ „ „ #„ „ „ „„ "„„

Allah says, which means:

15„ „ „6„7 „ „„ „„„d„„ #„ 


„
„„d 
„Ú 82„ &Ú 9 $„:"„„

„ $„„ „ „


„ „ „ „ „ „ „„

„ „
 „ „„ #„
„„
 „ „„„„
„"„

Allah says which means:

1„
 „ „
„
 82„ & $„;<#„ #„ „„
d 
„Ú „
„
 „
„
 „
„ „1
 2„

„„„
„ 
„
 #„ „ „„„% „„„Ú 
 #„% „,

„ & 
#„ „
 „ „
„ „"„„

d„ „ „ „  „„„ „„„


„ #„ „ „
 „ „„ „
„ „ „ „ „ „
 „ „„„ „ „
„
„
„
„ "„d „„ „„„
„ „ 
#„ „
 „ „ „„„ 
"„' „ „„
„* „ #„ „ „
„„„ „
 „ „„
 „
„&„ „ „
 „ „&„ „ „„„
 „
 „ „„ „„„

3  „


„„ 
„ „ „ „ „

„
„
[eneral„
„ „
„=„ „„ „„ „ „
„ „ „„
"„

„ „
„>„ „ „ „ „ „ „ „ „4„ „
„„( &
&
„ „ „  "„
„
Night of 1st Rajab„
„:?„
 „ /„ „„ „„@„ „ 
„Ú 
„ /„ „ „
 „
„ „ 
„d
„ &„' „
„d
„ „ "„„

„4„„
 „ „„ „
„ „ „„
„4„ „
„( &&
„„
 „ „ „  "„
„
1st of Rajab„
„@?„ „0 /„ „„@„„ „ „ „ „
„ „ 
„d
„ „
' #„
„d
„ „;„"„ „
 „ „
„„0 /„ „„
 „
„„* /„„„
"„
„
Lailatul Raghaib & first Thursday of Rajab„
%„„
 „ „„
 „ „
„d
& „- „
„ „„„4„
0 /„&„&.  „ „ „„ „
„„


„„„
"„„
„
!
 „ „„ „„ „ „.  „ "„' /
„Ú  „ „ „
„ „ „„
„
 „4„ „Ú 
„4„% „
„@:„ 9 „ /„ „
>„„„:„ "„% „
„ 9 „ 
„
„ „' „
„;„„d
„ & 
„
4„@:„„d
„ „0 "„ 
„ „
„A?„$„  „9 „ 9 „
 9  „ „ „ „ 9 „ "„
 „„ „ „4„
A?„$„ 9 „* „
 „  „

&
9„
 „„
„4„ „A?„$„

„
& „  /„ 9 „ 9 „
 „ „ 9 „ 9/"„„
 „„ „ „4„ „A?„$„ 9 „* „
 „  „
&

9"„„
„
Night of 7th Rajab„
„'„
„ „ „ „„ „
 „
„=„ „ /„ „„ „„
A„
 #„ „ „ „ „ „ 
„d
„ „' „
„d
„ „ „

#„d
„ ! *„ #„d
„ „0 „ "„ 
„ „ /„
„
d „4@?„„ „
 9"„
 „ „
„„
„ 
„„
#„4„„„

„„ „
 „ „
 „„ „„
 "„„„„„ „„

#„„ „
„
„
„
 "„ „ „ „„ „„ „ „„4„ „„
„„
* /„ „„
"„'„ „ „„ „„„„ „ „(
#„4„ „„
 „
„„
„„ "„
Middle of month of Rajab & the night of 16th&17th Rajab„
„
„;?„
 „ /„ „„„
„„„ „ „ „ „ „
 „

„d
„ ' „
„d
„ „@?„„„ „„ „ „

„ „ „„
"„% „„ „ 
„„
„„ „ /„ „
„ „„@<„4@A„ „„ „ „
„

22nd Rajab„
„
„„ „B„ 9 „ /„ „„:: „„ „„ „
 „
 "„% „ „ „ 
„ &' „#„
„d
„ „A„"„ 
„ „
0 /#„
„ „@?„„4„
„ 
 „ „ „ % „@?„
"„
„

24th of Rajab„
! „ „„:=„„ „

„
 „

"„5 „„„
„„ „„
„„ „„ „„
„„ „ „ „

 „ „ „„„

„
 d
„ 
„4„
„„„„ „ "„„ „
 „

 „„4„„ „ "„
„

Last day of Rajab.„


!
„„
 „ „ „ „„ „ „„ #„ „ „ „„
„„

„„„ "„
„„

 „
„ 
 „ „

„„„„„„

„
Y  

Hazrat Salman Al-Farsi says %„„$„

35„ 
„„ „„„ „ „ „ „%„

„„d „
(

3„„

The Holy Prophet Muhammad (saw) said: „

35„d #„

„@?„  „ „„
„„„ „„ „ „ „
 „  „
„d
„ &! „ #„d
„ &% „;„#„ „d
„ &
C 
 „;„„ „ 
„ „„
„d „ „„ „„„d „
„

„ „ „ $


„„ „„ „ #„
U 

 „
 „ „ „
 
"„ „

„„„„ „ „
U 
  „
„'„„ „
"„ „
'„„„ „ „„
U „
„ „
„'„„ 
& „ „
U 
 
„

„"„ „
% „'„ „„„„ U 
 
  „
„
„'„ „ 
„
„ „
" ! #" $%
 &'(
 
„
 "„ „
3
„„ „„ „ #„„5 „„ „ „
 
"„„'„ „ „'„
 „ „ „„
#„„
 „„ „ „ „„„ „ „
D "„!
„'„ „ „„„ „ „„ „( 
„
„
 "„
„ „  „ „„ „
 

5„ $„
#„ „ „

„„„ „- „ U )
 (*+ , - .„
„„)„ „

„ „ „
„„„
„- „„„ U +/ - )
 +-„

#„„ „

„ „ „


„„
" . 0
 /- & 0
 1+2 / „
 „ „- „"„ „
„D
„ #„ „ „ „„ „- „ „ „ „ „ „„ - „

 "„
„„ „ „ „ „
„ „>„- „„ „ „ „"
3 „
 „
„ „
„
„ "„

% „„„„„ „@E„ „„
„@?„  „ „ „ „
  „
„d
„ „! „ #„d
„ „% „
#„ „d
„ „
C 
 „
„ „ 
„ „„
„ „ „„ „„ „:„ „
„

„ „
„„ „ „ $„„

There is no god save Allah, U  
alone without any partner.
„„„„ „ „ „ U 
  
„'„„ „
"„
'„„„ „ „„ „ U 
„
„'„„ 
& „ „ „ U 
 


„"„
% „'„ „„„„ „ U 
 
„'„ „ 
„
„ „ „ .L "! #$ %&'
 

 "„
 „
$&„
„.
„„„5 #„5 „
„5 #„d 
#„ „ U3 4
 35 6 3 *3 3„
F „„„ "„„ „

'„ „ „ 


„ „
"3 73 8
 4 1
 9. „
„ 
„ „ "„ „
 „
 „
„ „
„
„ „

„„ „„„ #„


„@?„  "„% „
„  „
„d
„ „
! „ #„d
„ „% „
„ „d
„ „C 
 „
"„ 
„ „„

„ #„
„
„ „
„„ „ „ $„„


„„ „„ „ #„
U 

 „
 „ „ „
 
"„ „

„„„„ „ „
U 
  „
„'„„ „
"„ „
'„„„ „ „„
U „
„ „
„'„„ 
& „ „
U 
 
„

„"„ „
% „'„ „„„„ U 
 
  „
„
„'„ „ 
„
„ „
" ! #" $%
 &'(
 
„
 "„ „
 „
„

Ú „ „ „ „


 „Ú  „ „
U;
 .) : " . 
 '+ '.4
 „
 „„! #„„ „
%  "„„


„„ 
„„ 
„ "< =+ &+ 
 >. ! 
 „
„
 
„ „ „ #„„
Ú„'#„„ &
 "„

„„ „„ „„ „„Ú 


„Ú  „ „ „„


 „ „
„„ „ 
„
 
„ „ „„ „„„„
 „
 Ú" #„ „ „ „„ „
„ „ „ „„
* „„ „

-
„d  „ „„ „ „ „ „
 „A?„
 „ „ „
„„'„
#„„ „ „ „
 „ „„„„„ „
' „ „
„ „
 „
„ „ „„
„
„!
„„'#„ „
„

 „„F
„„d
"3„„

 „„(
„ „ „ #„%„„ „ „

 #„ „ „„

 „
„ „
„„  „„„

"„„

Õstighfar:„„'„(
„d „ „ #„3 „„„ „
„ „

 #„„„
 „
„ „3"„

„
Sadaqah: „Gd * „
H „„ „„
 „„

Y      
 „
„

 „
„„ „„„
 „ „„
„
„ „ „
„ „„„ „ „„  „ „„ „ &!
"„„
„ „
 #„d „ „  „
„ „ „
„
 "„(
„„„
„ „ „ „„'„
„
 „ „„ 
„
 „„
 „
„„
„ „ „
"„

The Holy Prophet Muhammad (saw) has said$„„

3 „„ „
 „ „„ „d#„ „„ „
„ „ „
„
„ „ „ 
„„)„
„ „„ „
 „„
 „„
)„7
#„ „„ „ #„d „„ „ „
  „„ „„„I )„ 
„ „ „ „ „„ „„ „
„„
„„
 „

„„ „ „ „ „ )„„
„„
 „d„ „„ „ „ „
„„„'„ „„"3„

! „„ „„„„


 „ „
 „„
 „ "„%„
„ „ 
„
 „„ „„  #„ „„„

 „
 „„ „„ „ „d "„ „ „„ „
„„
' „ „ „
„„ #„ #„„„
„ „ „ „
 „„
 #„„

„ „ „ "„

Õmam Musa Al Kazim (as) said:

1 „„ „
 „ #„
 „ „ „ „ „„

„„
„„ „„„ 2"„„

"„„
Salmaan Farsi narrates$„

 „„! „ 
„„ „d „ „ „
„„ „ „ „„
 „„ „ „ „„ „
 „ „ „„ „. „ „„„ „
 „ #„„ „
„

„„ „
 „ „ „
„@??„
„ „„
 „. „
„ „„@??„
"„„ „„„ „„„:A„ „
„„ „„„:A„ "„„„„ „ „ „' /
„Ú  „
d „ „ „„Ú 
#„([huniyatut Talibeen, Tarteeb Shareef
page 781)„

„
Hazrat Salman narrates that the Beloved of Allah, Hazrat Muhammad (SAW)
said:

35„d #„
„„ „Ú „
„F
„ „Ú „
„
F „! „ „

„;?„  „ „„ „„ „„@?„ „ „
@„#„@?„ „ „@E„4„@?„ „ „ „ „ „ „  „
„d
„ „
! „ #„d
„ &% „;„#„ „d
„ „C 
 „;„„ „ „
„
„„
„ „ „ „

„ „„ „ „ „
 „
„ „ „ „ „ "„'„„ „„ „ „„ „ „

„ „ „„
„ „„„"„!
„„„„„„ „„* „„
 „„„

"„'„ „„
„ „„Ú

„„„'„F „„F 

!
„„„
 „
„„ „„ „ #„ „
„ 
"„'„ „„
„
@???„„

„

%„„ „„ 
„ „„ „ „„

„„ „d #„
 „ „„„  „
„„'„!
#„ „ „
„#„'„(
„
„ „'„0
„ „"„' /
„,
„ 
„„35„Ú  „
„„„ „ „ „ „„Ú 
 „(„ „„
Ú * „'
„ „„Ú *„„ „

„„d "3„

Õt has been narrated from the Holy Prophet Muhammad (saw) in a very long
hadith that:

„ 
„„ „ „ „
 „
„ „ „„„„ „d„ „„ „
„ „ „ „„
„„„„„% 
„„„ „ „
 „
#„ „ „„ „„„
 „„ &% „ „„ „„„ „
Ú 
„„ #„ „ „ „„„>„ „ 
 „ „„
 "„
„'„(
„Ú  „ „ „ „„ „ „„ „„ „„„
 „„ )„d „ „„ „ „„ „„  „ „„
 „„„I „Ú „+ "„

„
„

% „„ „
 „ „ „„ „ „ „ & „ „%* „ &
 „ „
 #„( „@@E„„@:=#„„'„(
„Ú  „ „ „ „
„ „„ „ „ 
„ „ „„ 
„ „ „
 „
„ „
 „„ „ „
„
„ „„ #„ „
 „ 
„ „
 „ „„
„ „"„

Holy Prophet Muhammad (SAW) Said:

„ „
 „ 
„„ „ „ „ „„ „
„„„ „„„


„
„ „d#„ „„ „ „
„„ 
„„ „d„
„„ „„ „ „ „ „ „ „„ 
„„ „d„ „ „
 „„
„„„
„„„„
„"„%„„ 
„ „ 
„„„
„ „„ „ „„ „„„ „ „„ „„ „d#„ „ „
„ „ „ „ „ „„„ „„ „ „ „ "„
„„ „ „
 „ „ „„ 
„ „ „
„ „
 „

„>„
„„

„ „d„ „ „ „„ „ 
„„ „d„ „ „ "„ „
„ „„#„ „„ „
 „

„ „„
#„ „„„

„„ „
„ „„„ 
„#„ „d„ „„„„
#„ „„„ 
„ „ „„#„ „ „d„ „

„ „ „
„
 
„ „ „„ „
„ „ „ „„
 #„
„ „
 „ „„ „ „
„„„

„
„„ „d„
 „„„ „ „ „
„ „„ „
„'„ „ „
„  #„ „ „„„„

„„
„
% „ „Ú 
„ &Ú „ &Ú /
„Ú „
„ „„ 
„
„„


„„#„
„ "„Ú „ „d„„ „ „„
 „ „ &
 
„„ „„ 
„ „ „ „
 „„„ „„d „&„ „ „„
 „ „
„  „„
„ 

„„„d 
„„' „ „
„@E„„„Ú #„  „ „„F„ „„  „&„„
 „„ „ „
* "„

͞Œ ͟„
„ „ „ „„(
„  „J „  „„ „„
JI
„
 „ #„ „„ „

„ „Ú „ $„JJI


„ „ &K 
„
„%„ 
„„* #„ „
„ „J & „ „JI
„ „ 
„„

„„J 9 #„ „ „„ „ „


"„'„ „ #„1' „ „
„„„Ú 
„„ „  „J „  „„JI
L2„'„ #„
1!
„#„ „ „„„ „ „ "2„„„ „ „„
 „ „"„
„ „
„J 9 „
 „
„„""#„„ „„„ „ „
„

"„JI
„ #„15„Ú
„„„F
#„„ „ „
„ „ „J „
& „„ L2„d„ #„1 „„„ L2„'„ #„1'„„ „ „
„Ú 
„„ „  „J „  „„JI
„
„#„ „„
„ „ "2„d„ #„1Ú „ „ „
„ „ „J „ & #„„
(
„  „ „  „ 
„„JI
„ „„ „„""#„„
„
 „ „#„ „„ 
„„JI
„
 „ "2„F 
„4„
Ú „

%„ „

„„Ú „ „% „JI
„
„„ „„ „ „„
„ "„ &
0 „ $„J„ „ „% „JI
„
 „ „ „J 9 „ „
 „„ „ „ „„ „ #„
„ „
 #„
„ „ 
 "„
' „„„ „ „9 „„ „ „ „
„ „JI
„ „„
„ „ „JI
„ „ „ „ „„
 "„0 „„ „„ „
 „

#„„„ „ „„(


„  „J „  „„ „


„„ „ „JI
„
 „ „ „ 9"„
d „J „% „%
„ &J 
„ $„5 „„„ „ „%„ „

 „„„„Ú „M„ „ „ 
 „„ „ 
„M„„ „„„
JI
„
* „
 „ "„„„ „
„ „%„ „„ „ #„ „
%„ „„ „„ „

„ „„ „ „„Ú 
„„ „
  „J „  „ $„1I
„ „  „„*  „„' "2„

d „Ú  „ „%


#„ „ „ „
„ „#„ $„J „
„
 „ „„„„ „„ „
„ „ „„„#„/
„ „
„' „„ #„„C 9 „
„ „#„
„„ „ „
„#„ „
% „ „d „ „ „„„ &F 9„ 9&' $„d „ „„

„ „„ „ 
„ „„„
9 „„
 )„ „„„„„


„ „
„ „ „
„>„ „ „ 
„„
9 „ „


 „„ „
 „ „„ 
„ „ „
 „#„
„ „ „ „„
„ „ „„„„
„ „„„ „ „
„"„' „„

„ „„
„„ „ „„ „„ „
„ „
JI
„
* 9"„

F „„ „
 „„
„JI
„
 „ „ „ „ „„ „ „

 
„
 „ „ „„„ „ „ „ „„„ 
„
„„„„
„„#„ „
„„ „
 „ „ "„

͟33 


 
!
„

D
 „„, #„„
„ „„ 
„ „ 
„
 „ „ „ „
„„ 
„
„
„"„ „% „ „ „ „ 
„ 

„„
„ „„ #„„„„„, „ „ "„„
 * 9„
„ „„„
 „ „
 „ 
„
 „ "„„ 
„
„' #„Ú „ „' „ „ „„ 
„„ &J 
„ „

 "„
„ „ „„ „

„ „'

#„ „ „
„ „ „#„ „„(
„  „J „  #„ #„1
„„
„!
9„ „ „J 
2#„F 
„4„Ú „

„
„d 9„ „ „ &J 
„ „ „ „ 
 #„ „„

„„
„  „
 "„„ „ „„ „„% „d
 "„

% „' 
„ $„J„„ 
„„„ „

„„0  #„ „


 „„ „ „#„ „ $„J „ „ „ „„„Ú 
„„
 „  „J „  „ $„„ „„
„„ 
„„ &
J 
„
 „„, „ „„ „„ "„ „„ „ „ „
„L9„'„  „J „  „ #„15
„ 
#„ „ 
„ „
 „„82„ „D #„0 9„ „
„

% „' 
„ $„„

J„Ú 
„„ „  „J „  „„ „ „„ „

 #„ „„ „„ „„ „„ 
„ „ „ 9"„

Y " " " 


 


Allah says, which means$„„

1„ „ „ 


 „ „ „„ 
„ "„d $„ „

 „„ „
 „

 82„ &F *
$„:@A"„

„
„ 
„„
„ „ „„
 „„ „ „„ 
„
 „„ 
 „„„
#„ „ $„„

1 „ „„ 
„ „ „ #„ „„„Ú 
 „


„ „ „82„ & $„E#„ „
„
„ „

#„ „

„ 
„ „  „ „ „ „ „„„„
"„

5
„ $„„„ „
„„ „ „
 „„ 
„ #„ „
„„
„„ „ „ „ #„„„
„ „ „
 „"„
„ „„„(
„  „J „  „  „„„„
 9„„ 

„ „„ #„ „„ „ „ „ „' „ „
d "„

„ „„ „ „„ „ „& "„%„„ „ „„


Ú „ #„„„ 
„
„„  „„ „#„ 
„„
 „
 „ „ 
„ „
„ „

    


%  „ „
 „„ „„„
 „ 
„ „„  „„F„„
 „ „„d "„„(
„  „J „  „„ „„ „

„„
 „ „ „
"„ „ „ „ $„„

͙͞This day, Õ have perfected your religion for you, completed My favor
upon you, and have chosen for you Õslam as your religion͙͟ (al-Maa͛idah:3)
%„ „

„ „J 9 #„ „ „„ „ „

„ „„
Ú 
„„ „  „J „  „ $„1
„ „
 „ „„ 
„„
„ „„ „ „
„„#„ „ „„
"2„
F 
„4„Ú "„


 „„ „

„„Ú $„1
„„ „ „ „„ „ „
„„
„ 
„„
#„ „ „„
"2„

Some people have innovated a number of practices in Rajab, including the


following:

{„ d „ & 9"„„

„ „ 
 „ 
„„
„ „„
 
„ 
„„ „„„(
„  „ „  #„
 „ „„
„ 
„ '"„d„
„ 
 „„

#„ „
„ „ „„
„ „„ "„d „ &% „% „ #„ „
 „ „
„ „#„ $„Jd „ & 9„„9 „ 
 „„
„  „„„
„„
 #„ „ „Ú #„ &d 9#„ „
' #„ &
#„ &J5/ 9#„ &. „ „
"„„ „ „„

„ 
 „„„ „„ 
 „„„  „„„

„ „ „„ 9"„„
„
{„ %„„ „„ „ „

„ „ 
„ „ „ „„ „
„ #„ „ „„„

„
„
"„%„ „

„ „„
(
„  „J „  „ „
„ „„
„ „„ #„
„ „„
„„Ú „ „„ & #„
„ &„„
„ "„0 „„„„

"„%„ „

„ „ „ „„ „„ „ „
„ & „% „Ú  „ „„(
9„
0„,
„ &%
9„„ „ „„ & „„ "„„
„ „„%
„ &'
„ „
"„5 „„„  „ „
 „ „
 „„ „„„
 „„„
„„„Ú9
#„
„
 „„
„„ „„ & „„ #„
„
 „ „„ „„

„>
„ „„ 
„ „ „

„

 „„ „
„ „
 „„ #„
„
 „ „
 "„
d„
 „
„ „„
„ „ „ „> „„
 „ „ #„ „ „ #„"„ „„ „
„ „
„
 „ „„ „J „ „
„

„ „% #„„ „ „

 "„ „„ „„„ „ „
„„ „
„ „„%

„Ú9
„ „ „„ "„ „„„ 
„
 #„ „„ „> „

„ „
 „ „„ #„ „ „„„ „ „ „


„
„„(
„  „J „  „
„
„„
 #„ „ „„ „ „#„
„
„ „„„d „

„ 
 „„„ "„%„„ 
„ „„ #„„ „
„
 „ „„
„ "„Ú „ „„ "„„
„
{„ d „I„D „ „
 „ "„„

{„ „ 9 9„ „„ „
 „ „
„ „ 
 „
„  "„„
{„ d „„ „„
„„„ „„ „„9 #„ „

„
„„„„ „ „„„„
„ „ „> "„„

Y# 
$  

  


{„ %„ „ „ „„„@?„
„„(
„<:?„+ „ „ &%
„ „&
Ú
„ 

"„ % „ „ „ „ (


„ „ „ 
„ Ú „ „
,
 #„ „ „ „  „ „ "„ „ 
 „  „ „
(
„ 
„ „ „ „ „ „ 
 „ „ „ „ „


„ „ „ (
„ "„ ' „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ 
„ „  „ „ „ #„ „ „ „ „ „ „
C „ 
#„ „ (
„ „ „ „ „ „  "„ „ Ú „
 „ 
„ 
„  „ „ 

„ „ 
 "„ %„ „ „ „

„  #„ „ „ „ „ „ 
„  „ % „ „ C 
#„ „
 „„„ „„ „
 „„„'„
 „ #„ „
„ „ „ #„ „ „ 
„ 
#„ „ „ 
„ * „ „ „ 
„
 „„,
 „ „
„
„„„„ "„
„
{„  „ „ „ „„„
 „
„
„„„Ú 
„ )„
„ F „ „  #„ „ 

„ „ „ N„ '#„ „ 


„ „
 „ „ % „ 
„ 
„ „ „
 „ (  "„
0  „ „  „ „ „ „ „ 
„ „ &d „ 
„
Ú #„ „
„„;?#???#„Ú „„
 „
„ &d "„
„ „
„ 
„ „ „ „
 „„
„„Ú #„ „
 „ „ 
„ „ „ /„ „ 
 „ „ „ Ú „
„ „

„ #„ „ „ „ 
„ „ „ „ Ú 
„ „ „ #„
„ 
„ 

„ „
„ „ „ „ 

„ „ &d „ „ „
 „„
„

"„„„„Ú 
„ „ „ „ „ „„
 „ „ „ „"„'„ „
„
„ „ „ „ „

„ 
„
 „ 
„ „ „ „ 
„ „ „ 
„ „


„ 
„ „ 
„ „„
 #„ „ „ „ „„ „

„„ „„,/ "„
{„ %„ „ „ „  #„ „ „ 
„ EB;„ '„ @@BA„ + #„ „ d „ &D „

„ „ ,
 #„ 
 „ „ 
„ „ „ „ „
 „

 
„ „ „ „„ „
„„
„„„ „ 
"„„ * „
„ „ „ „ „„„ „
 „„,
 „
 „ % #„ „ „ „ „ „
„ „ „ „ „ „ 
 „ „ „

 
„
„„ * 
„Ú „ "„ „ „ „

„d „ &D „
 „„+
 
„
„„ „„. „ „ „%%%„„
„
 „ „ F „ „ ' "„ „ „ „ 
„ 
„ 
„ „ +
 
„ „ „

 „ „ „„
„„„+
 „„„ 
„„„Ú "„
{„ + 
„ 
#„ „@;=:„ '„@N:=„+ #„„ „„ „  „
 „ „

& „ „ „ „ Ú „ I "„ „ #„ „ „

 „ #„ „ „ „ „ 

 „ 
„ „ 
#„ „ 
 „

„ „

"„ 5 „ „ :B„ „  #„ 

 „ „ „ ;


„ „
Ú
#„„C „ „ „ „ „„ „„Ú  „C „
( "„ „  „ „ „ „ Ú „ „ „ „
d
 „ „ "„ „  „ „
„ 
„ „ „ „
„
„ „ „ „ „ 
„ „ Ú „ „
"„ „  „


„ „ „ „ >"„ „ „ #„ „ Ú #„ 
„


„ „
„ „ 
„ „
„ „
„„„„ „
 #„ „ „ „ „„
 „„ „
„ „„C „
„
 „ „
 „„ 
„
"„
„
„
„
„ 
„ „ „ % „ '

„ „  „ "„ „

 „ „ „ „ 
„ „ 
„ „ „ „ 
 "„ „
„ „

„ „ 
„

„ „ 
 "„ 0„ „ 
„

 #„ „ „% „ "„„
„ „„
 „„ „
#„ 
„„>
 „
„ „ 
& #„ 
„„  „ „
„  „ „ "„ 
„ 
„ 
 „ „ „ 
 „ „ „ „

„ „  $„ 
 „ '„ 
„ „ 
 „ 
#„ „ „

 „
„
„
 "„5
„
 „„ „
 „>
„

#„

 „
„
 „ „ „>
„
"„5
„
 „„ „
 „
 „
„ „ #„ „ „ „ „ „I #„ „ „„ „„
„
„% „ "„5
„
 „„ „
 „
„ „„ „
„
 „
„
„+
 
„„„„„
„ "„


 %
Ú „„„ „ „ „ „„„ #„ „
„
 „ „„ „
„ „
„ "„

„
„

 ! 0+ d„

$HH " "HH;E?AA„

$HH " "


H
 "„

$HH " 
 "H::H@@O
 "„

$HH " "H >"H H & 


H;;:?&
 & &
 &

 „ & „ „%* „ & „

„
 „„Ú / „ 
„„d„ „ „