Sei sulla pagina 1di 555

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
К. К. но Е В 1 В 1 1 О Т Н Е К
USTERR. NATIONALBIBLIOTHEK
|

- чох 35
~~
/
そへ
-----
-

--
P. FrancifciSpinulae
M E DI O L AN EN S IS º

O P E R A, -

Poematon libri III.


Carminum libri I I I I,
Epodon liber I. :*>
Carminum fecufarium liber • I.
Elegorum libri X. - -

Hendecafyllaborum liber I. \,
Epigrammaton libri III, .-

CVM PRIVIL E GIO,

venEriis Ex oficinattle Iordamizilcti,


2

- M P L X 1 I I,

-
- e- **
*

º
º -
j
-
-
- º
*-

- º -
*- - * * v, - - - - - -

-
* * *

--

confiantini Cati , Alexandrini, de Spi


-
nula! T'cèmatis · diáiich0n.
- - - t - - .." - º

JMntiqui ut uates тоdulata poemata condis » ;


spiqula , quæ certè fècula cunëia legent . . :
A D MAXIM I LIAN VM
Romanorű Boemorumq6 Re«
gem, & Auftriae Archidu
cem S. P. D.

f. Francifcus Spinula Mediolanenfis.

totiusch Europæ læti


tia, Maximiliane Rex
Regum potentisfi^ .
me, & ego de Romanorum fce^
ptro ad te delato, quod nulli mor•
talium magis, quàm tibi, â Prin
cipibus debebatur, incredibiligau
dio exultaui. Cum enim adole«
fcens in Belgica patruo Imperaz
toribellum gerenti magnum illud
tuæ fortitudinis fpecimen dedif.
fes, te eius & patris fuccefforcm
A ii
fion dubitaui futurum ab Cùm au.
tem in Hifpaniam proficifcens, &
illincad Germanos rediens, maz
ximis in omneis officijs, incredi.
bilid, magnificentia, & inufitata
humanitate tantam tui expećta
tioné concitaffes, illud finc dubio
fore omnibus prædicaui. Nunc
uerò, cúm in ore fit omnium mor
talium, quanto Germania ipſius
Principum confenfu ifta tibi co
rona decreta ab Imperij Romani
Ele&oribus fuerit, Deo omnipo
tenti gratias & habeo & ago im
mortaleis.: Nulla enim alia re,
nulio euidentiori figno &. arguz
mento potuit humanarum rerum
prouidentiam declarare , quàm
in tanta Europes regnorum per
turbatione; & noſtræ religionis
‫ ار‬، ‫ة‬ ‫كتبه‬
confùfibne ,temporumqj calami
tate, te Regem paterni Imperij
participem mortalibus uniuerfis
præficiendo. Etenim fperat hæc
ciuitas, & Principes uniuerſi,te,
ficut pater patruusq$ femper fece
runt, non prouincijs modd pro
-
fpeéturum, fed etiam grauem re
|
ligionis Chritiana curam ee fue
-

)
fcepturum , Caeterum, cum Tur
/
riani, Baronis ornatisfimi, paren
l tis tüi Imperatoris ad Venetosle,
gati, conuiuio celebritatelegato,
!/ rum omnium huiufq3 nobilitatis
refertisfimo ita, ut fit , interfuif.
以/ fem, non potui facere, quin apud
似 cos ipſos tibi fa&am Regiæ di
gnitatis nouam accesfionem ad
r/ fymphoniæ tibiæq$ cantum modis
邮 Heroicis concinerem. Qgos
1 1 1
quidem modos, cum alijs meis
carminibus coniunétos, bonorum
omnium perfuafu , ideò tuam ad
maieftatem mifi, ut ijdem tibi &
celeberrimae populi huius meaeq3
gratulationis, &pracconij tuis He
roicis uirtutibus tributi graues
idoneigtetes effent. Vale.
Venetijs XVIII, Calen, Ianuar,

cIo io Lx I I.
. .. . . . 1.

P. FRAN c is c1 s PIN VLAE


M E D 1 o LA N E N S Is
P. O. E M A T O N

Liber primus.

Infrancifci Turriani, Baronis illußrißimi, Fere


. dinandiá; Imperatoriso Confiliarijo ad Vene
tos oratoris, conuiuio, ad difcumbentes Gº
Principum legatos Confiliariosq;, &
- alios uiros mobiles, de Romanoa
rum regno ad Maximiliae
num delato.

A v D R T E Heroff,
feliciboc tëpore mati,
Gaudete, aeterni quos
indulgentia cæli
Magna beat, letos do=
no pietateh; Diuûm.
£| Maximianus enim, gem
tisſhes maximanoſtræ,
gsº imperij columen Roma
ni, Martis alumnwk,
Nomine letaturproaui, ßeptroj; parentis.
Carmine tu cclcbrcs Patcr hunc ô maxime Fani,
º A iii)
* P O E 3M3 A#Tº QVI N
Inmagne cuiàs, radiantinfígniaoismps:8.1.3 ¿?
Hunc Huralte canas, proaui qui fortia faâa, » • •
Etpatruidextro fuperabit Marte triumphof:: ==
Hunc fumma dicas Soleri docle camaha, … "… …
Qui facilis patres uincetpietate potentes: , -,
Hunc Faletegrauis, qui dixti Caefàris arma, …
Ad Mufàmrediens, meritis iam laudibws effer:
Vosj;alij, letabec decorantes prandia magni º
Turrigeri, impofitam Regi cantate coronam. …
- Nam cecinere Ducem fatalia penfàtrahentes ;
Hunc fore, Chriftigeniim duros quifunderet bofies,
Cunétaq; deleret priſce uſtigia fraudis. . .
Huic paterignipotens fabricauit fulmina Regi ;
Huic thoraca faum Mauors, Tritoniaj, ha$tam ,
Telaq; dat Phoebus fua , quei: Pythonaperemit;
Communitj; uiri Rex Iuppiter ægidepeäus, *
llli Neptuno proprium donante tridentem : '*
Frangat ut ho$ulem turmam infiperabilisipfe, ;
Intačiamſ; ſperuolitet vittoriagentem,
Faéta pede ineerto cùm miles carmina dicet . . . .
Sic triumphabit, redtmitus temporalauro;
:Pacatinj;reget patruiumrtutibus orbem. …
Aurea non igitur Parcarum baec ftamina mundas
Gaudeatyw fuperi non laudet numtna Patris?
ouigemus humanum fòlio reffiexit ab alto,
Hunc permagnamimii, quem fecula cunâa loquentur
Horribiles ab eo $atuens auertere clades. .•..,
En Padu, exultat,Garumna,& Tybris, & Ifter:
*En fyluæ & faltusuoces adftdera iaktant:
- Ets
页直D1TB总E憩R臣fG ° s
Ehfaunitiwmierum ludunt, bryadesj piteiiest
Et uino exhilaranaletis, conuiuia in antris:- ^*- *
En Deus Arcadiecalamos Pan inflat agreſtes» :
Dicit eis miâum ; decorus carmen Amintas , .
Alterno quatiunt Syluani dum pede terram, *
Dum faiiant bilares Nymphæ, Satyriĝ; bicorneº.
At Francifce, Deis efque gratißima cunétk»
Quam Pater omnipotensuulturadiante ferenat • *
Hanc epulae lucem celebrent, & uina quotannis:
Hac citbarae redeant, & fuauitibia cantu,
Atque ferant superis tibi debita dona beatis,
Raimundus4puir, Laura & dulcißima coniux.
-
... . . . . .. * * **** *

Ad Iofèphum Alberam Genuenfem . Pauli fil.


^« - * , ºvºº **** • * ~. - -

Cripe que heterna funt nobisuia quiete,


: *Amplius &* fortem ne lacrimeretwam •. '
in mrdioterreràabat pulcherrima curuis • ?:

Contingens ramis arborutrunque marew * .•'


que fic incepit paulatim crefcere, celfiim * u * *
Candida ut, illiustangeret aftra caput.** ***.
,
Djmarker terrzer certatimearpere uidi, --
Cælefies eius dulcia pomamant, • * * * *** *
r

conſidui Phoebum.reſpondit: Maxima amico


Fata tuo donant, o ſine morte decus.
* Eius iuftitiam laudabit fera uetu$as, s*. • • *
Etus uirtutes omnia fccla colent. • • • '*
t , 3 ു'! ?? :: - ', ' :
- < \r»Ï* **Ä¥ç · · ···, ··, ··, ··, · Aá
ஐ.இ.
4. , Ро, в м Аят, o, N
*Ad Francifumi Turrianum, Baronem illuſtriß.
... **rdiiiatidiá Imperatoris & confiliarium , A
črad Venetos oratorem. , , ,,
- Q”Teftamenta,
mibilegifti magni antiquißima Muftae
-- * = Napi Turrigerij; patris, , ,
Fortibus Infubrium, quos edomuere fęes
Anguïgeri, te ortum Regibus eſſe docent. ,
Nuncius Huraltu$ Regis cupit ulla uidere:
Mitte utramque mibiprotinus crgo notam. ,
Ad stephanum Mariam Hugonium , dc Mat..
thiae Hugonii , Brixiani , Phamaguíani
' Epifcopi,clegantißimis operibus.
Vm tua cum dulci Marcello prediauiſis,
D Hic ego Matthienumcrofá uolumtna Patris
Perlego, qui Parmâ & Viterbum rexit & vmbros
Perufiamq; urbem: quorum uos quippe locorum
Illius Hugoni meritis effe audio ciucs : -

Quem mors eripuit uätem, dum Roma pararet


Purpureas ueftes atque ipfò præmia digna.
Cuius te nolim magni Viridaria Patris
Condita feruare, in lucem fed, non femet ut te
Orauit fàpicns Hieronymus, edere librum.
Nonego pretulerim Natte monumenta diſcrti, ,
Non Thomæ annales chartis Anti{}itis huius.
Spes igitur noftras agéne remoreris, at i§ud ºr a 3
Iordano precor cdcndum iam mitte uolumem, ' ‫اﻧب۔‬
p- - *

?, ?, ،w; w ، ، въºr
،rokuT , №w"w" º, º5
-** º *T. --> * - ". . - ºl υ". ‫ا‬ : --

AdFrancifcun Turrianum Baronchilliftrifi.Fer


dinandi Imperatoris & Confiliarium er
ad Venetos oratorem . -->

våm uariæ# uices fintrerä.Erquantapoten


Fortunae fit uis, Turriger ipfe uides. (tis
Nanque tuis feeptrum no$rae maioribus urbis ' '
Eripuit, magnis & dedit Anguigeris:
Inde fùo con$ans dedit illud Sfortiæ alumno,
Egregius Princeps nunc quod Iberus habet.. .
Non tameneripuituirtutem bruta, nec ingens
Cum prifca generis nobilitate decus.
-

Ipfe refers animos patrumuultusj;: creatur


Nam bonus & fortis fòrtibus atque bonis. .
vt Pater ille Patrum fàpiens Raimundus, auorum
Lauda, & fequeris fplendida gefta Ducum :
Non minuses prudens Caſtono Antiſtite, ina
Cuius letitiæ fors inimica fuit: . . . . .
vt profugum Dantem Patriarcha Paganus amanter
dilexituatibu,
Excepit,utifanétis
Ludouicis Epifcopù faiics: .
ipfeæquum, y

Tu ueri leges iu$titiaej; colis. -- --> *

Munificu, tanquam Michaël Prefil, honorá


Dicere magna quibus Cynthius ore dedit : -

E$t quæ miratus Rexolim fepe Quiritum,


Cùm Romæ orator Cæfaris ipfe fores,
qge pulchra in cælumfert Thufcia laudibus omnis,
Qææ Veneti<elebrant, & mea Mußamit
Ergo
蚤 p o' E M A.T. & N .
Ergo, ígáêræpátribúfèr*; defpice cuháá}
\
- ***Lerareërgi
-- -3 sº
e ſluit **het*****,bomaucratibi
Tº º *: * * ***
. "*.*. -º-º-

De Gabrielis Faloppij Mutinenfis Medici o“ ”


philofòphi excellentis morte, ad Cae- ' *•
-
- -
-

* ~ *
rolum Sigonium. - -,**** ****,
--- - ー。

Тр Hæbigena ad ſuperum redjt Faloppius axem


€arole, non ulli, quàm tibi, flebilior. ^ .
hinc abijt meritis fibinatúram effcj; diuum :
Teftatus nobis omnibu* ingenium. *• * • •
Quanti te fáceret, te$tis Patauina iuuentur, ••
Te/tes fant Veneti, Spinula téftis ego. -
vix tandeim , oro, uirum parcamus flere beatum #
Ne fuă dona,precor, inuideamus ei . . . . .
In cælo en radians finuoſùn àmpleťfituranguem,
Scorpium & Alciden inter & Antinoum: * *.'
En leuiraduslucrem comuertit lumina, foli
omnia*svå…
cui debet,
* ***
quem fibiºniaétatauum. - =

&
****)
Baptiffam craffùm , Mediolae
------ ‫ط‬, "*"。
--- .
*** ‫سرﺍئه ﻣی به‬11 ‫ جون‬1

** º ಇtim: Mkh: 所 º -

CRaffe , fuperaui colles , dumeta , rubos#


, Preteri, dire o morfus ſerpenti, ad alti
Euafitandem fuprema cacumina montis, -

Nontis, 驚 Pallas, Iuno, & cytherea frequentât;


Ef ubi planicies, & prata uirentialymphis,
ஆகசrாக .
கin QIlat -
环惠亨玛﹑q,r,
Q់,
ealicole certatim cui„f♯a Mittunt-
Omne; v

Munera 5 uita, quies, libertas quam incolit, &pax; :


Alter Saturius fapienter quam regit3, unwn , ., . .
Hunc orbem aeternibtatindulgentia cæli. ,. …
¿Nec fºgetes letas hícurit cana pruina , :
Nec teneras cedit uites unquam horrida grando,
Nec feriunt altos montes hic fulmina: fcmper g s.
Afficias puroshic fürgere ab%qiiore Soles. $ ;
Hic ultro molli flauefcut campus ariffa ,. . ;
Sentibus uua rubens hic pendet, rofcida mella . .
Hîc ſudant quercus, tum fallax berbaueneni
Occidit bic , coluberá er ferpens afbera; pafcit
Hic lupus inter oues ; ueniunt, ad pocula damae ; . .
sponte fùa fáudyx agnos hic ueftit ; amomum , r
Nafcitur hic uulgâ; baec fert omnia denique tellus,
Chara Ioui Diuis4: ſolo cuitalia Parce . .
secla fuos uniuoluerunt currere fufos ., ,,„,, ,
Hic egoperuiridcsgenerofum inccderc fàltus,
Et doceomatum Leonardi texere pulcbram
cum Paneer satyrituario fibi fore coronan; ...
Inclyta progenies Venetorum ut uiuere regum '
Perpetuò ualeat, Maro ut ingens, atque Catullus,
Has Sol exoriens fulgenti lampade pulcherri º,
Atque cadens luftrat terras, ubi uiuitur aeuum ; .
Neftoreum: paßim hic uideas Craffe integer alba;,
Heroumós coma* fapientum incana% menta , ... :
Quid multis ? hac fi mors felici cxulet ora , , , :
பகஅாய
2
****
அா,

8. P. O. E. Rºi A T TO. N.
quò mifèri, ualeant mfùbres , quos Ionkaquis **»
Ira furorą; domat, quos fordidasiste Boterrus :
Et duri lacerantiterum Gotthi, impia quorum
Hic faéia, inuifum & felix non audionoman.
Tempus erit, uerfis cùm perdita Gotthiafatis
lugebit : uerfa», nunc fientum, in barbara regna
Gaudebunt acies, irato Marte, nepotes.
spes alat ergopia: 醬 , Bapti$a fòdalis,
Nunch; uiri fort& entur;nam genus horum
barbariam noßris crudelem pellet ab agris,
Atque furens etus fubuertet templa domosq; .
Astego cum Muſishac in regione beata,
Fata quouf.uefinent, producam dulcibus cuuma
Diſser ero ſupplex, crmumina magnaprecabor,
vt citò maturent odioſam perdere gentem.
Ad illuftri#, cy reuerendi#. D. D, :Guidonent:
Aſcanium Sfortiam, Cardinalem amplift.
*S.-R. E. Camerarium.
tº y º . . . .. º.
* Vid pater etermus Superim,fantifiime Guida
Qui caput e$t omnisfonsq; & pietatis origo,
Qua genus humanum , uolucres, & bellua agrefiis
vičta /uos foucat matos, tueatur , alatą; ,
Quos creat, hunc hominem mox lcto deftinet, illum
Et uitae, ficut gens plurima fentit abcrrans ?
Eius opus mihi quam genui, patris ante tribunal
Tamgraue iudicium fubeat pars maxima prolis ?. .
florum Alcáto et auétor, Atcá; finitra, , , ,
'*** ‫ اﻥ‬.41 Quando
итогтв в и по ч эe
OLanda refertiRealus ſapientiuocetmagiſtery á ír.
vis omnes homines fàluos vsvs optimc ; quando
Virgilius uel ait, Rex Iuppiter omnibus æquus. *
* * * ** - **i.
Ad Aurelium Portulacam Brixianum, clarif.
s ſimum uirum,«gregium Pij III 1 Pontif. . .
» Max. cubicularium. º

V 7Tidimus his oculis, Aureli*andide, dulces.


Ꮩ Mira apud Infùbres,tibiquæ nos fcribere uer;
Iufit Amor, tante pietati debitus isti (ſit
E s r locus ad Lari felicia litora noftri
' Ad Solem occiduumuergens , quem tu Addua magni
Praeteriensper regna lacus mirarisey öra --

Formidare ſolesingentishiantia faxi */


Ad læuam, refugisj; uomentia fluminis undam: *
Quilocus eſt inter Varenam er mœnia parui : .
Caftclli euerfà :acpropius tamen eius ad oras.
Dirutus accedit murus, prout uidimus ipfi.
Vmbriferhic mediuslatas, ut ianua Ditis,
Mons aperit fauccs, atque imo gutture ad aura4 r ,
Surfum effundit aquas, tingunt que immania faxa,
Praecipitesq; ruuntper uaftum ad litora montem ,
vt lucem aduentus abitusq; obferuat hirundo
€ Si uera e$t fàma, ille & uerum praedicat orbis), , ,
Vere nouotorrens certo exit tempore, defit , • ,• ,
Ae£ate: at cùm exire parat,furit intus in aluo.
Aduentansq;edit mugitum partus , ouilc, , • • r
Atque nouas paßor trepidat, mirantur & ipfi *gi
‫وسي دميمة‬ Montts
2 о p O TE KA A T O.N
Monticoleportantds exterritaprotinusale*, ‫ية في‬
Euolat aduerfi ad montis loca fùmma • cuique·
huic Aefius latices cùm torrida fioeat, unire
Per guttur fili du£iu licet, omnis ut error.
obfurią dolus Labyrinthi, ancepaśuiarum •
curfùs uitetur, licetim penetralia uentris … -
Immenfi caecum per iter defcendere, & aluum
vufcera intenebris rimari lumine claro -

Teda , quà fiuuiiuantunt ad guttur crunde,


Atque uia interiorpaulatim fringitur intus, *
vt nemo, ualeat procedere longius,atque »
vnde fluant gclide lymphæ cognofcere, celfum ;
Simontis fuperes caput , atque ingentia membra
Scrutere, baud uidea, quà inuentrem fluminatanta
Perueniant. huc nam doótiuenere Latini, : .,
vates, & multi, qui huius cognofcere caufam
Mirandi effeéius nunquam potuere, Tyranni.
Sed ucrbis nequeo fàtis haec narrare: uidenda
Sunt oculis, compar, coram : miraculatant4
Non ullus ualeat diëiis æquare canendo ,
, s Ad Federicum Malatestam Mantuanum »
comitem illu$r. uirum ornatiß,

C onnubiiìirfelix tibi dii comes inclyte harro,


vſi guam ſapiatformina dočia uide.
E$ Paridi coniux Anna , & Conftantia Turno ;
Hancuir delitijs priuat, ở Anna uirum •
continuum Turno diſtillatab inguine uirus a
‫عوام‬
VILOITE? B: R #IAY: G · iäs
Atque Annaeuenteritatajuuluatum*.\o* ^y.
Pulchra fwm fatum Conßantiarqaefta Apudicam*' *
Sic Annam alloquitur: Da mihique/buirum.……
Sic Paris & Turnum: Succurrat amicus; amico v *. f
Qgæ detequeritur, damihi quafétuam. • • 1
Effe nefas homini Turnus reffondit, & Anna: , ,
A'nullo effe uirisi$a petenda bonis. . . • , ,
At puerum veneris prcce famu, uterquefatigatt. 1 '
134 egrumiaculisc.editutrunque faris... ..
Pofcenti hinc thalamos Paridi Confiaitia, No&e 'l
Quid prtus hac ualeas, experiamur, ait., , •• • '
Nam tua deſptciam connubia, mi Paris, o tu º
Sipotes uxoribafia fòla dare. \ . . vi ,
- ºf

Ad Aurelium Lainpugnanum, Mediolanenfem


Medicum & Philofophum excellentem. • **
• *.*.* : * * *

N ObilisTemnere,
Aureli pergas mortalia cunéta : *
contentus uiuere forte tuat&i
qgilibet incaffum tri£atur, gaudia gaudet , *:;
Inca]]um metuit sfhem fourt, odit, amat . . .
Tempus abit fugiens. «r erat nam quod fuit olim,
Quodj; e$t iam fuerit, iam4 fuiffe putes.
Ad illuftrifiimum or reuerendifº, D. D. Guia.
donem Aſcanium Sfortiam, Cardinalem
amplifimum, S. R. B, Camerarium . " ti
. . " - “f . º.º. … . ... . º “s ﹑

• 2 thi sºng, s :* :*:*:*'* . v . B :வும்:


*gia |
** Р о ЕямлAgт с N
Vòd#oñíworauitme Auréliw#yattibimittaw,
Qge Venetocuidan farip', democnibusuráis
Adriace,hec eadem tibi mitto Sfortia magne.
Ann ís à decies feptem, Mocenice, furentis
Deferetunda maris Venetam, inquit Gauricus,urbâ,
obruet atque alia, aduerfi litoris oras. . . . . ;
Quid mirare ? minus credi* fic uoluere Parcas? . ,
Non'ne ex parte Tyros, Mocenice, receßit ab alto?
Aequorew fugiens aliò non Iuppiter olim t

Rauennam, Ariminumuiridiq; reliquitin agro? ,


'Qßæclara«r nomempelago dedit Adria, pontus ,
Obruit hanc, cuius ueftigia multa fub undis. . ;
Praeteriens hodie furiofis nauita cernit. -

Inter & Ariminum & Pifaurum quæ urbs erat alta,


Catholice ºr fatoſimili cecidere penates.
Pontus erantaliás Oriagiprædia i Ciris
Nidum ubideponit, pifcis ludebat, ut inquit
Fortia qui fcripfit Venetorum faáapotentum.
Flu&ibus ambitæ fuerant Antiffa, Pharosq;
„Et Phæniffa Tyros, quarum nunc infulanulla ef?.
Leucada continuam ueteres habuere coloni ,
Nunc freta circumeunt. Zancle quoque iunéta fuiffe
Dicitur Italiæ,donec confiniapontus
Ab{tulit, ov mediatellurem reppulit unda .
Si quaeris Helicen & Burin, Achicidas urbes,
Inuenies fub aquis, & adhuc o?endere nautæ
Inclinata ſolent cum machibu, oppidamerſis.
Idefèrtas ab aquis terras,atque oppida mitto,
Prætereoj; Getas, fulcantes equor4,in illis, ;
‫'جپ‬:‫ټئن‬:8 ‫ﺗه‬ ; : , Vnius
и p и вавмка r 9 sя
vniu bàsd'urbis fàfiigia fumma aideretóv
niagnú#Ay/totelesinterramuertier&quor, >-
In maretellurem non edocet, ille parentis. *»»** &
Naturæ interpres; cuius legk ufque libellos? • • •,
* Nam ueluti ß quis uafa in plenißima uino *. !
Paulatim uiciam iacet, dum compleat illa »*• •*;
Paulatim uiciæ crefcenti cedat Iacchu*, *v *
stercora fic,lapides,ferrum,& quæ cunéta uetußa*
hic longa abfumitportata huc lintribus, imum. •
In mareque iacimus, complebuntista lacunan. {
hane, qiiam portus obit, tellusq; emerget,& humor
IDecedet falfus paulatim,& totuae abibit. · · · ·
Quo4 urbem plures habitant, Naturaparens hùc ,
Abfoluet citius, que uir doctifimus infit. -

Larga dabunt urbem circumtunc pabula campi,


Et paßim in ßluis letum requiefcet ouile, … ;
Meduacusá; Lares Venetos puro amne fecabit. "
vir fàpiens, igitur uobis quod Gauricus ingens
Praecinuit uates, id fiet tempore in illo. »**»***
Profficite, ut libet, & fordes auferte quotannis,
Et mundateuiascymbarum: non fatisiſtud,
Non fàtis. omnino e£ hoc ineuitabile fatum · · ·
.. . * * * * * “. . . . . .. . . . .. ;

IDialogus,in quoquidem Albertus Martinusvene


tus, cr Patauinus colloquentes inducuntur.
Vcm Pataui inmurisueſtrasinuenerataltisº
* Foffor,pes mancæ conuenit ille Deo. va;
HuncâmtoRhodiusgenitori mifrat, irbit si
2: , ; / B # Mænibus
44 P O E M A T O N
gAMрекјbytim patrijsferoprije danest. H H I
Nunc Venetisillum no$ris uolo uendere, Regi
Qgem dare Francißonbluit antè pârens :
Aeneus utnobis flet Apollo in ßde beata,
Ad Marciproceres quampofùere uiri. ,
Aduos qui latuit pestot rogo ſecula Doéte ? º

Atque Rhodi corpus qui fine parte fuit ? D.


Effepedem nofiris inuentum hunc moenibus hercle,
Germanum Pbæbi conſtat Ereſſepedem: *
Qui uerò fueritpesj ad nos, corpus & illic
Mancum,fcire homini non datur ißa mihi.
Ipfiushinc mittas fcitatum oracula Diui ;
* De fe qui poterit dicere cunéiatibi. ... o
º, sº tº . .. . -
*

Poematon primi கர். º .#


- ºxº gº ºn . .I
* ...
:് :P, FRAs.
*. .. . . . • *- : ***

,' . . . . . . . .. .
74 о т А тЛ З О Ф. **
P. F. R. A. N. CyI's CI&SRTNVºſţAE
M E DI Q, I, А N в AS.
- p: o' в * м А T" o Nº. ്... : -

, , , , , , , , , . . . ー、、、 "。
-. " ‫ انه‬:‫عن اسمه‬ . ു ',
. , ,
Libcr fecundus. ` '
, --, - 3-, * * ல்.
ή - . . . * * * * *. : sº ; ハ; * º
Adilluſtrißimum er renerendißimum D.D.
Ioannem, Grimanum , Patriarcham * '
* Aquilcie . * t * , * « -

~ ~!

gs: Armina.que fecit quondam Phæ•


º bea facerdos,
- verfâ, Pater Patrum , mittimus
- È illatibi :
l *} Ad Latias iterum placuit que due
cere Mufas,
Barbaraquòdnimium uerfio prima foret.
Faemina que potuit de Principe dicere c h a 1 s ro»
virgine fùpremi deάparente P • * •
Iam reit,& uirgo, & rcdeunt Saturnia regn4•
Defcendit4 polo iam noua progenies •
preciňuit fĉêlêrum meritas hoc carmine panáis
Preciniiit fanâopremia digna grege.
B iſ connerſto
zá P.O. E M A Tio N
comerſio Sybilline sposíxuÆGr; de r b sèv T
sºnº cari sro, domino noſtro,
-
-
e' . . .”

I Vdicio horribili fudabit terra tremifçens , • * '


E ſede etherea ſola cim deſcendet adima e
Supremus, cumétos homines ut iudicet orbis, *
V index ; innumerisquem cum cæle$ibus infons,
Sufficientiºmaliuenientemterminum adaui.… . .
Cherfos erit tellus atque fpinofa,potens cùm
R ex fùbno$tra animas lußrabit imaginecunétas.
Illico proijcient homines figna omnia, opesά;.
Spumans equor edentignes, terrasj;, polumj; ,
Tartareum & po&emlambent tenebrofaj; regna :
vnde hominüerumpens lucem ipfè tuebitur & grex
Sanétorum, æternum & fontesferaflamma uorabit,
Deteget arcana, er nigrisabåtrufatenebrk .
E ruet; in mundo ut pateat quidquifque peregit
Ingentiværumnæ, gemitus#, dolor:#; uigebunt.
F ulgens Solj; caput ferrugine, lucida figna
In cæloj; tegent: pulchra & fplendore carebit
L una, hinc attollet ualles, fubfidcre montes · ·
I s coget ; ceifam ut mortalibus&graue ne[it
Vfquam, ut agris colles equi fint. equora nauti**
Spermentur. Pater, attonitas mox fulmine terras
succendet: fontes arefcent, flumina & alta.
E cælo horribilistidebit buccina cantu,
£ege iubente, orbi magnæ prænuncia cladis.
va$ium orci4, chaos mon$rabit terra dehifcens.
Aducmiet
----

tº Iº, FrbaBFR H IG. I iờx


Aduemiet fublime Deimoxdenfa tribunal
Turba,ducuwregw%»pluet cù*£phùrûfignis.
omnesatque crucis Wemeranda, infignia cernent,
Robur & auxilium credenti optabile, ligna, |
certa falusý bono, damnumý offenfawōcenti. *
R ore homines lußransbis fenum fontium acerbw ;
V irga pulfabit ceupaßor ferrea ouile. » w • ?
Carmine cantatur Deus iftomaximu4, atque , :
S eruator pro homine, eternus rex mortuus idem.
- - * * ** >

. Ad illuft, ơ Reutrendf. D. D. Hippoa 4


lytum Capilupum » Fanenfem Epifcoa , i
pum, or Pij Pontif Max. ad º
Venetos. legatum. - - - -

om watem eximius fe dicit Horatium effe, *


Nec te, qui pota* Aganipen , optime Præful
Qgem decus appellat uatum Anguiger optimus:ifti
Attamen indoéti, qui uix concludere uerfùm * ;
Norunt, dant hodie flbi nominis huius honorem:
Quorum ß noffet uitium is , Lucilius à quo * :
Criffinusj amens feriuntur cornibus, in queis s ;
Fæmum habet, à cunáis fugiendus.fortëpoëtas, I
Et dignos, Catij, dixiffet, quinouachartis , * *
Illudant precepta, ingentem qualia uincunt · · ·
Pythagoram, Anytij;reum, dotumj; Platona.
.-‘;ʻ v." x , , * ﹑y,顶
. . . . . . . ፲ጷ tiiy Ad
: , ": "\, \', Y
‫في المجموعة‬
18 P , ĐỊ E M A TI QIN
* Ad illuſtriſ.gr. reuerendißgD» Dwt Ioannéwt»
Grimanum , Patriarcham Aquileia, crº
iti, i to i
Vàm turpe Confùlatui fuit, Cato y* = -;
De/e folebat ille magnus dicere , • •, .•…, ,
catomem in urbe non fuiffe Confùlem. -

Qyämturpe fanétis Patribus qgiritium eß , a


In purpura Grimanum eos interminus
Fulgere adhuc, de te inquit Adria furens :
Præfentia eiu$ atque maie$ta$ grauis, -
Eius mitor uirtutis & fapientie . . .
quantum fàcro fblendoris afferret loco. . .
Sed mobilem fatalis inuidia domum
Ad tcmpu$ i$tam deprimit. non'ne inclytus
Antonius Dux urbis huiu4, qui fuit
Auw4 tibi, Hieronymu% pofteà -
Clarus parens, duo & Patres im purpur4
3Digna micantes, frater eius & tuus,
Pcrmultapafii fùnt ab inuidiae impetu.
: Atinuidi quicunque mortales bonos
Soletis impcdire, uos odit Dcus
Vos & Quirini Martia odit ciuitai »
Si quodparauit Vrbis eleótij$imo
Princeps uiro, illud non temeret conditum
Per uos,uidet Roma alta, quam ſuus foret
Felix fenatus, qułm beata concio.
Per hunc enim fé fberat antiquum decus -

Et religionis poffe fideiq; affequi. ** リ:。


Quae uos amatis, ipfè nil curat Pater: , a.
º - CY!!æ
и вогтв в к а т. ч й»
quewanalis negligit : nihit crepa******
M Mortale, nil deſideratuanum e fugax,
º Fallacium contemptorumus omnium , . . . .
r: E£ hoc in uno,peruenire quâ ad Deiim * ;
3. Beata templapofit immortalium. • •
Ad Rainutium Gambaram , Brixianum, Comi
tem illufirifº. Brunory fil,
- * * *

ofira,Bocentaurocantugaudente spotentă
Ante Ducem Venetiim Mufa tacere nequit,
Nufátacere nequit, patres ubi Duxj; frequenti
inter legatos nobilitate fedet,
legatos cofmej; , & Gallorum, atque Philippi ,
caefaris& magni, Pontificisq; Pij •
Nos cymbe innumere circundant ; eminet ingens
1 Machina, mille uirüm pondere preffagraui • '
in fede & fùpera partim ftant, cum Ducepartim
Atque fedent mecum, confficiunt4; Patres ,
Patres, quos fémper dicent mea carmina , Patres
Quos uel Saturni uel genuere Numae •
Atque immenfà capit domus illos, quantasenatus
Aulaubimagnorum conuenit Infùbrium •
hanc ego mirabar, mihi cùm vincentius ipfè
Nox Mauroccnus dulcis amicus ait 3 * *

In toto orbe potens rex,& uir non habet ullus


Diuitias & opes, taleq; nauigium • • ** {:
- **

Quattuor exauro tabulisq; fedilia eburnis. *'**


A'prora adpuppim longa nitere uiden ei: ,
*:* > -* Tuq;
22 Ро в м А-то N
Tuff induffát; eis genitorem letus in umbră op :
Purpurgum,iiiagnos adfidc*j Duce*•••, •,. A
Aftra micant curuis laqucaribus , 4ureusordo, a;
E$tq; columnarum faéius ab arte triplex. • , *
At regina micans in prora Solis ad, ortum ..., ,
Rcfbicit, & libram, lucida & arma gerens,
Qgae fuperarma, fedctj; leones: hanc tegit umbra,
Atque ad cam uolitant aurea figna decem:
In malo uolitant ſummo uexilla, uidetur
Magnanimae inq; illis piéta figura fere.
Quadraginta agitant remos hominum4; caterua
Bis fexagintauerrit utrumque mare. ** *-

Ante Senatores tibicem Pythia fummos .


Cantat ; dulcifonus concinit inde chorus.
Dijmaris c terre concurrunt : Adria inundis
Afficit, ut capiat debita dona fibi. s,.,., .
Dant plaufum iuuenes & euntibus, omnis & aetas ;
Et Mars bombardis fulminat innumeris. -

Fumofà eripuit nubes Solem illico oborta:


Nec frcta, nec falfe confbiciuntur aque.
vt longé àportuuentum e$, conuertitur ampla
Nauis, confurgens Dux aperitj; fores,
Aurum & continuò fuluum $ans iaétatin aequor »
Terrarum ut dominus, ut dominuj;naris. - - -
*.

Hic ego, Romuleam fi non Rainutiuâ urbcm ,


Iffet, er Eois notus, er Hefberijs,
Haec modònobilitas, condens fecla aurea nobis,
, Haec modögauderet regia puppis eo ;
Cæruleu* Tritom, Nymphae maris, Ampbitrite
- Confluerent»,
И 19 iTвАв?š Я 巧,° - - ဖူ့ဒိုနီ’
cofiaren, ωριμάιήθίοιήηξη":"""
º: Arquorºdⓞmiiiiion είjική ಕಿತ್ಲಿ"
pteುಲಿ"eeks&tièಹ್ಲಿ;
Nutricumtenus extarent égurgite u ſto,
saltarent dulces admodulos tube :* ༡༧་ལྕ་ : *

Qui fit honos eius canerem, laüdes4, parentis v,

!,
- Brunori, fratris purpureumq; decus. ' £
IDiccnti iuuenis præfens, ut Apollo, faueret,
Dicenti haud poffent uerba deeffe mihi.' *
Non me carminibus Tonfia fperaret amicus,
Non me Romanwsuinceret Aoniu;. $' '. *
At mea que nećio bec aduerfs uota per Indos
Heu iaciat nigros Africus atque Notum. ' *
Qgando erit, ut ueniam Româ, mt Gambara,c ora
contempler, uultus afpiciam4; tuose
Quando erit, ut ueniam, & non ullus nunciet anté,
seduidearetelo mijusadejetibit
Tum mihi, qualis eris, no£iurna uefiej cúrres
obuius, impexa rufficiorj, conia.*'' ***
Djprecorinariji tandem me exoluite cirk.
vim morbi, iiifima, & cohibete niia. '°
Dijprecorad Tyberim magnime ducite amirnum 3.
vt mihi nafcatur Lucifer ille citò, .*
Vtuentat miſero tandem sol candidus, er pot * --

Fulgratinfeftasuna ferena dies ,


、-ア* ・・・ 4.

-, * ,

- -
* - - - - , -

*
Ad :

* * * ‫ ام‬،،،، ، ‫ ع‬. . . . . . ‫بي‬


-
-
-*. -
.
--
. -
. . .” - )3.2
-- - --- --

‫و مم‬4 ‫تبة تامة‬


24. Р oі в м Аятi o N
ു ു *\}:്
Ad P. Francifcum Spinulam Mediol. Io. Brunow
rius Gambara Brixianus , Comes . **
* * * :

Ve tandem patrio retinet te Brixiauultu,


Diues opum, or Veneto fub imperio •
Ifiic ingenuas exerces Palladis artes, …
Atque intcr Mufas ora differtamoues. -

Id mempe ad noflra* rumor quidam attulit aures.


Tutamen hucprimùm fcribere debueras, …
Ne tantùm non nota effent tua commoda nobis •
Qgitepræ cunétis Spinula diligimus.
Sed cur ißa magis cepere obliuia miror
Te, quòdab officiotam citò destiteris. ‫نی‬
Nec tua iam pridem, quorum lætabar bonore, .
venére ad no$tras carmina doéta manus... , ,
Hincreor aduerfàpobis a$are fòrores,
Quemcimus Aonium, que% Hcliccna colunt, '
vena ingrata fuit finete Permtßidosundae.
Qyare cum doëtis nil mihi uirginibus,
Atte, cui uatum tutela aſpirat Apollo,
scriberefaétadecetfortia Cenomaniim,
Et facros cineres, Diuorumj; aurea dona,
Atque urbemgelidisfontibus irriguam:
'Thracius ut, celfa, qui primu4 condidit arces, N

Gallica Troiana3 duxit in arua manus,


fertilibu;j;nouam pofüit füb collibus urbem,
Quam celeri Meloturbidus ammefecat.
Aw£i4 opibw$crchit, Romana antiquior urbe,
a ) - Qt44mte
И р IТВАЕЃR 3 I4. Ч #
oganui er Phrygiosutragueiadetauos. "... ',
Siequodcasiqüečiš#uéniet depěčîorearmen, **
Tepræcoronne mee ferutat hoc patrie.
Cultafaue ,iamfurgit opus, nunc Brixia uati, . ,
agalefonatduleicynthius ipf lyra.
Non ingrata fuit diuino Romapoite, * -.
Cùm caneretfractus Laomedontisopes: :
illi & Parthenope largita e$ munera uiuo, º
Quim etiam extinéto buflafuperba dedit. » :
Et , qui Pelignis uates eft natus aquofis,
Extremum Scythica claufit in urbe diem: , :
illicnec tumulicaruit combuftus honore, ,
Nec lacrimas duricontinuere Getar : . . .

Qgi, quamquam rigidumfùerat proieéius inortem,


Publicauirtutkpremia ab hojie tulit. »
IEt caput illiu* fácra cinxere corona,
Laudibus ornarunt &monumenta uiri. • • •
Hocueréeftpatriosfine cede extenderefines, -
Atquehomines femper demeruiffe bonos,
spinule reffomfim. sº,• •
:*s, * ~ * * * ,

( : AndideBrunorinagnis lætare poeta - T


mfìbribu, gentem me eripuiffe tuum;
Atque doles, dulci intentum fic me effe £amanæ, I
vt nimis in longum fcribere dejiulerim : , ,
Me nifi iußtffet ciues hos dicere hoßer • •'■
Hugo, tibi citius litteramiffa foret. •
Nangಳಿxಠಿeಣif904#cobliganunggam:
* tsprekP
3試。 ಿik:uifb#an"er N t-e) •r
urit * } {
dü 3-༥༨ ཟ ༧
sepatud teiiiliüdeigfäääpäriiüm, -
-->
‫سی‬

oganquam non miſi carmina faciatibi.


hac mihi qui uerfus exfcribat in urbe nec ullus ' '
Eft,necfidüs homo, qui tibi fcripta fcrat: '*
cùm rura & linques caftellimœnia, & urbcm
Inuife* patriam , protinus illa leges. -

quòd fine me fcribis tibi non afflare fòrores, *


Te Phæbi & facros deferuiſſe choros,
vt cupis, idcircote non cantare ualere
Hanc gentcm, & patrum fortia faéta tuùm,
Irriguamj; rogas gelidis ut fontibus urbem
Aurea & ipfè Deiim dicere dona uclimi,
.Gramineos colles, & prata uirentia, & agros
Pingues, gens & quo creuerit iffa modo,
Gentis & auétorem, celfas qui condidit arces,
Qui mira hunc coluitfertilitate locum ;
Pendet opu$ cæptum: tua nam gens patria no$tros
contcmnit uerfus , defficit atque lyram.
Exccptis paucis, fic uatum ingrata labori e$t,
- ingeniout, Müfis inuideató, meis:
opprobrijs etiam fàlfis me mordet, amatj;
Qgi famofa iii me carmina compofùit, ' .
Atque ea fert cunéta, urbis refcripta per ædes,
Dat lećfa gyfocijs illa legenda fiiis: , cii
Adfextum menfem haud pendit promiffa,min
Ex parte at tantùm dona recepta dedit. **
Hanc ita agunt furie, ut miniteturuülneranobis,
Ιήμιότι: noiφrrdirtfoco: "
Te,
. ‫ایر بر‬I R_.I‫ہ‬I
BE !‫__ ہی پ‬.* ‫و‬
τε,βριπέζιξύκήίοιξΡέιάεφιεφημμίt;"
:ಸ್ಥೀಳ್ಗ"
cæteraturbafrequeiis numerüííercármiùiìuatiiiii
Non unquam Stygis eripietraqui:
Serpithumigeniogaúdensindulgerefinijiro, º
Nata uoluptati gens odiofábonis ; , ' ' ' _
Gens odiofa bonis tantùm mortalia curat, *
Non pecude, & melior, noii meliorj; fcri$. º
---

Ad Ioannem Sieminium Pollonum, Ioannis , ,


• . Gologorienfis domin. , ?
-4

Q Væ prius Hefferiam Graio migrauit ab orbe,'


, _ At modò Germanis po$habet Aufonios,
IDumuifit Latium Tyberinifortè rogatu,
Incidit in Phæbicafta Minerua chorum: . . .
Phaebus & occurrunt Nymphæ : Tritonia ab illis ”
Accepit gaudens ofculâ, plura dedit.'' . .
Ideduâi in Latiumnori, Diui,reliquimu3 Argo*s**
Mite ut haberemus, dixit Apollo, folum ?"
quid fugis hunc igitur populum? Gèrmanicatellù'
qüid magè dicterris omnibus una placet? 3'
Que fuitin Latium ueniendicaufa, cočgit " **
Hœc, ait,in fedes Pallada abire noua;.'''
Non'ne fùbeffe üides Graieueftigia fraudis, " *
Moribusinfcéta hic omniabarbaricis ? * *''
Quod colo Ioannis regnum,& Germaniatota eft*
Frugalis,fimplex, &pietatis amans. '** ,
caſtaiiic ſoboles, w amabilis, inſcia culpe, :"
*\*'*'*** *** ********* ^. * Fortior
* *
a6 P. O. E M At T O N - - -

**
', Fortior ac Italis ingeniofa magis.
Huic ego Bellona , & Iuno, Mauorsj; cruentus,
Dijq; fauent omnes, & pater ipfe Deiim. . .>
Tu quoque fl faueas huic, utfcisuoluere Parcas,
Hoc erit ingenti maius in orbe nihil.
Annuit arcitcmens Deus. illa hæc addidit ; I$is
Sed Phaebe ötelis eft opus, & Pharetra. . …
concidit extremaaferpens immanis in oras ·
Saxoni.e., quales India tofta parit.
Alter perdendus re$at tibi , uulnere Pythom, . .
Qge latè affergit btftia uirus hians:
Huius finitimas gentes contagia lædunt ,
• Finitimarum alijs peftis acerba nccct ; y
Infùbrium fines ut iam tetigiffe quæratur , •. •
Atque fuam timeat Roma fuperba uicem .
Si nifere properes genti fuccurrere ,tclis
Ac celer extinguas horridamomjiratuis,
Et pcdibus plaudct chorcas mox inclyta proles,
•Et noua cantabit Pythia Phæbe tibi: +

Illic arma tua, &r ludi ,faltusj;, pale£ra,


* Difcus erit, iaculum , curfùs Olympiacus. º

Ad Alexandrum Leonardum Patauinum, poëtam


egregium , de duobus Alexandris.
W JTT uičtorem Aſie Bellonefulmen Eoos
Pugnando Reges edomuiJe ferunt,
Iudice fic Pboebo cunéti Leonardc fatentur, «; .
Cantando Hetrucos te fuperae choros,
*::: . . .. Inccrti
孙 pr玲ERa尊.5 ,
• સંgut orgઃ સૌ ૧ા : ૧oiઃ
- Incertiauétoris Echo, ,, , .
*** * * - ;: . . .
". . .. .. .”
. . .º.º. . . ;

QVecelebrat thermas Echoerstagnaalia Ne


Deludituoces concaua fepe meas. (ronis
Sepe hic. Narciffum expecto, fimul illa moratur;
Si queror, hec queritur; ſi gemo, erilla gemit.
Qui$nam clamor? Amor. Quisnam furorcvror.An
Ecbo, Quae grauior poena in amore? Mora. (Echo?
Expedias Narcifum e Ilum. Que caufamorandis
Qrandi. Ille mea hæc diéta notabit : Abit, .
Adfuerat ? Fuerat.Nü iftic ? Hic. Quem fugit ifiet
i£te. Etenim me? Me. Quod mali; amare:Mare.
Num ueniet? Veniet. Spes ? Aes. Ná uincitur auro:
Auro. Viétorero prodigus aeris : Eris.

Ad illuft. & magnif. D. D. Bonifacium


Solerium , Sabaudie domini ad vene
tos oratorem, quare literatura
hodie defpiciatur.

Omuenere fimul quondam, regem% uolucres


Piétum Pauonem praepofuere fibi.
Qui dum defeffüs requiefcit in arborc no$tu,
Huic caudam vulpes infidiofi rapit.
suppudet, atque gregi uolucrum rex luce fèquenti
Mittit qui dicat, membra dolere fibi : .
Suadere interei, caudas ut pondus inane , s.
Abjciant, fèfè poncre ucllc fuam. . . …
. . . C E2☾
se P. O TE M A ‘’T I O N
vt, cùm olim procere% intergentem grogátám ?
Tegremio accipiet Martia Roma ſuo,
Altera Nympharum tibi ucllera tondcat uni,-
Altera Sidoniomuricetingat oues, .

Ad Aloyfium Martinengum , Brixianum , magni


, illius Baptiftae cataphraétorum Equitum
- -- duétoris filium. . ..

Artigena,Aufoniegentisfortifime,quantă
V1: Et Pylos, &Thebe non genuere uirum ,
Quitua faétauelit chartis intexere , oportet
- Cantu Meoniden equipararé bonum.
Valde ego id optarim: mea féd quòd carmina laudes
* Deficient humiles, ſituoluiſſe ſatis.
Militiæ raras te quis tenet aptius artes ? '
Quis mclius nouit caftra mouere loco : … … :
Si fit opus duéto fedes includere uallo, : :
Ex humo ubi dulces eliciantur aquæ, *
Seu ca§ris foffàm deducere, ut arduus hofti :
Sit ucnienti aditus, fit facilis4; tibi, 1.

Aequa3 ingeniumq;& Paenimentis acumen, +.

Qui propè Romanumperdidit imperium.


At fera cùm ueniunt feui certamina belli, . *
Educitj;acies geiis iniinica fuás, & ….
Ác parat aduerfis miles concurrere fignis, x : D
Non dee$ & uirtus, ingeniumj; tibi; • u
Seu fit opus Fabij ftudio, fiuc arte Canilli, … .
, virtutt exuperas fortisurumque Ducem.** …
‫نالملله‬ Spicula .
ńA L` I*¡B FE ;R * I II · σε
spiculanon aliusuibrat te reciiusuno, úa
obuia quipilo frangere cunâa fòles t*x*^ ;
Non ulliim clypeumaffurgunt ex tempore tanti, A.
Nec torquent tanto turbinetela uiri.ría ·· A
Nullius in pugna uenit amplior impetushafie,
Nullius eft tantum roboris, ac animi;"* * * *.
Ecquis, ut ipfe, ualet celerem torquere fagittam,
Signatumiue cita tangere glande locum. * * * *
Glande, nouumex ereinuentumquamfiſtulamittit ?
tºtouo caruere olim fecula prifca malo. --

Cygis, clypeo feu laeua manus,fèu dextra tuetur,


Siue hac , [iue illac hoftica ficca uenit, • .
Aráis e$ celeres & equos compefcere habenis,
. Et laxare illas do£tus, ut ipfe , manus:*
Siue putes curuo fatius contendere gyro,
Hoſtibus Er duris impoſuiſſe iuuet, *... tº

Magnanimum fuperas & uiribus Heétora, & ipfum


Corporis Alcidem mobilitate tui: . .

Qualem oculis uidit, Gallis metuentibus, ipfà


Thufcia te bcllo comferuiffe manum,
Cùm feraluxerunt totisincendiauillis, º
, Et feue occubuit plurima turbaneci ,
Ac mea per dubiasne errare hæc carmina laudes
Quis putet, eft teftis Gallica turba mihi, ^
Infubria e$ teftis, cuius regem ipfe recordor
Te turmis Equitum prepofuiſje fuüm,
Tempore, quo feuo Petrus mucrone peremptus
Pauli Pontificis filius ipfè fuit: • , º, .
Eß mihi pretereà grauis & Phæacia teftis, , ;
- *。
****- : С. iй Inſul
st p o в мздат о м
Infùlaque,pediam te Duce;turâ fuit:** ***
Effingens etiam mihitcfiis Hetruria, uíii- • * '
Fatoubt tot ciues interiere part, " " +
Arces cùm peterent Senarum fulmina Martis,
FraterPontificis qui fuit hercle Pij: * * *
vrbs Regi e$te$is, quam rexifii inclytus Heros,
, Gallorum forti prætereunte manu, -

vrbs fibi cùm timuit lugubrk Martia, cumq;


* , viétore Hifpano eft Hoftia capta Duce.
Nec tamcn his contentus eris: pater ipfè Deorum
Ad maiora quidem te uocat almus adhuc: «
Id mihi compcrtum ueris, certare Melampus
. Queis nequeat fignis ipfe Amithaonius:
Noéte auditapolo paßim $repentia toto *

Arma diu memorant hoftibus , atque tubam.


Præcinuiffefugam ßluas belli, atque cometem :
Crinitumtrepidis figna fuiffe Getis,
vidiffe hybernohos defeétum lumine Solem,
Fudiffe er lacrimas uos fimulacra Deim,
Premonui]e boues uocales fata feruntur,
Plurimus in terras atque pluiffe lapis.
Incipe, iammagnos iterum aggrediaris honores ,
Affiramt uatis numina magnatuis :
Teuocat ad maiora excitum diues ab Arno .
Adria, militie preficiendo fue . s
Incipe non ipfùm remorabiturho£icatellus, • .
Quam dura Aleéto triftis ad arma uocat. . * *
Temanet infenfo Gotthorum habitata colono, …
og evenetofarmis offeretorafts . :
‫الا انه‬ ، ‫تقيم‬ ‫أن‬ ve
; D. Ii BAEMR 3 l I fi ss.
vtuićtriretikicingautartraiponadauro, kºt
Te uehatçiniweis curras eburnuarquis3:
Vtº triumphantempretat, miles; ſequatur,
Et canat incertô carmina faéta pede: ;;• *• •* A.
Fortis utingrediens exercitus ipfe per urbcm * *
. .. Oinnis ioingentiuoce triumphe canat : º : J
Vt tibipura canamuiétori ego facra, quotannis,
Vttadat antemeosbuccula cafa focos: º, '.…
Vt te pierio tollat Faletus honore » .

| * Faletus Mufe deditus atque lyre. . . . ;


Non hunc carminibus uincet Tyrrhenaiuuentus ,^,
Non Tufci uates , Infubriunj; chori: -

Hic magnos Reges, hic Heroa;j;, Ducesj;,


IHic bella , & paces, hic tua faâa canet. .
Adillu$. &reuer, D. D. Hippolytum capilu« ,
pum, Fanenfem Epiféopum, & Pij 1 1 1 I,
Pontif. Max. ad venetos legaa * « .
fum , θιαλόγισμΘ •

Ippolyte öuatum decus, interpresq; Deorü,


Aedibusinſacris Libye quid corniger Ama
Pieris, in Picæ mendax mutata figuram. „ (mon ?
In Libyam cecinit ueniffe Typhoëa dirum,
Mutatoj; Iouem fe celaffe ore timentem,
Inter ouesj; ducem uifum gregis omnibus effe. *
Aft ego uera canam magno de rege Deorum,
DixitAlexandro que regicalafacerdos, s
Fortè fùopofitximtirbem denomine diáam.)
& 7 C | Implors=
34. P*. Of E M A ºf O. N.
Implorawit opcnfitiens nam Pauris Iacchis;**
Indos cùm petaret nigros varies% derorus*** *
cernitur ingrediens a Baccho: illumq; fecutus
Aduenit Libermufcofos,hoc duce,fontes.
Exillo Patri templum fundauit & Ammon .
Cornigerumpaftor diuum hunc Ammona uocauit •
--
- - -** -

Ad Ioannem Tomfum, s I. c, Poëtam


· · egregium. ---

G Reciacallima cbos miretur, Hetrufcaj; tellus


Petrarchas, Flaccos altaq; Roma fuos :
Nos, quem fecla legent unumtucmtura nepotes,
Miramur numeros, candide Tonfe , tuos ;
Ipfe manu quod eis parca donauit Agyieiis
- Omnibus, id totumnam tibi Mufa dedit.
> r
Ad Ioannis Bapti$æ Porri, Aplanenfis,
extinéti filios.'
Vreli, Luci, Oćfatti, er tu Maximiane,
Matris lugete & tristiafata patris.
quos iunxiffet Amor, ncc mors diéraxit amantes:
Mox aegram hicféquitur, dum præit illa uirum .
: De Iacobo Balamio, Romano.
* 、○○" : 、"一" : ・ "> ・ ・ ~ ー
Omatriumphabat, Venerä cantante Tibullo,
Atque jdcm fines orbis & urbis crant:
§: AÉ
гио в в к. я п." +,
At mune, Balamio Latium meditante tameiiam,
Proferetiisperiumfideraad alta fum, * , . º
* * * **

* Ad Francikum Martgenancomie :
: - , tem iluft, "… …!
- viditu France toge, preferti, Αloyfu, arma:
Mars illi genitor, Mars genitorq; mihi.
· · · De bello, incertiauâoris. … *
. . . . " - * * * . . . . , sº . . . . . - -

oc fene quis ualuit melius fùcceffor anhelo


• Pontificum auâoris fòrtia faâa fequi ?
non pacem, at bellum terris ille ipfe creauit,
Pacatam Italiam Quartus ad arma uocat • ,

Ad Andream Huraltum, Regijad venetos


oratoris frätrem.** * -

v fòlùm es forti ; caput Hur at demere ioci


Si uelis extrem e, förtis & altu$ erk.
Ad Iordanum Ziletum, Brixianum, bi
* -
bliopolam, fuum . . .
! .. . . " " " '
-

*: * *
Yirtua nos inter pietas micat eptime, cæli
Inter uti fidu, lucida figna tuum •
** * ***
-

- * ~ *-*.*
-
- -
-
* ---
*-*.
* ;

* . .. Aá
*z, **
#4 Рто вам. А. т а м
''': :: : *
Ad Diomedem vrfonum, Briximum. . ;
Q"id potuit fingi Diomede humaniux ipfo ?
*
-*
… "... .
* *
olim quem nobis vrfa & vrfa dcdit.
ad carolum vicecomitem, Epifçopum.
- Intemelienfem... ---

O : tibipraecinui,fatale e$ Anguigeroférâ,
Ergomei in regnoſis memoripſetuo.
-

- * *

Andreae Gritij Venetorum Ducis ad Alexandrum.


Bufinellum apophthegma.
N On es Alexander,fed Bufìnellus, amice.
Primicomitis apophthegma.

* T) oganti Primum Romeutfit,uir bonusinquit,


Non curtëeſſe uolo, ſed bene ſanus ego.
De Curia.

vi cupit effe pius, longé difcedat ab aula:


Q. Ambitio atque illic eft genu4 omne uici.

:. : : : ‫بازی‬
國 @ 實竇 碼團R3 @I譬, $?
vdebant pueri, nobisuenientibu$, Eequot*
| -(Fres ſoÆorofpræſler grålief.
t
Michaelkcarcani, Francifamiapophthegma. *
vufides piet43 Hiri, φui/cra ாே ©

IDe Bartholomeicolleonis Bergomenfis £tatua,


dialogus: F, spinula, P. Comes.
*
Ty cce aeneu, £at dux in urbefortk hac
ille domitor tyrannidis •
[1 Laudandus e$,fi uicerit mentk fiie
Cupidinis tyrannidem.
Ad Io. Baptiftam Fagnanum Donatifil, in D. I;
Helene templo, Venetijs,
I D quod Alexander dedit bar-guti, dolenduri
Efipatrum Monachk eripuiffe patrem•
AdIo, Baptiftam Bennatum •
vám beneflsnatu, mihi dotaeftpaginateftis,
qgefacit, ut nequeamnommemor effe tui,
*
- -
ไผี
AdHieronymimEdet4,1.C.೮ Elitem:ಆ'
comitem clarifimum, Ferrarie duck ,
ad Venetos legatkm ,
૬૧; હૈં ‫الشفه‬
sº .р о в м а т о к -

Q Vàm Come Alpbonfiminuitpreconia laudã,


Augrstamuerſu Ceſaris armatuo.
Pontanos uincis cantu, equiparash; Marones;
Magna tibiquod dat Cynthiusore loqui.
* Amphibologia cuiufiam epifcopiadspinulam. .
\ Ccipe,quam tibido uiridô,Francifée;coroni,
Que te tetatur cumátos fuperaje poctas,
-- **

Refponfum. ^ ; • • • • * * * *

N M E fuperaffecanis uates; te uincere dico


Omně Pontificemuirtute:aftutuuter;.
De Aloyfio Mocenico, Leonardi Equitis clariß.fil,
---
*

Idiffe fé Aloyfius cùm diceret -

; Ciuem in carina cum catella & coniuge,


Dixit pater mox, cum duabus bclluis.

Ad Aloyfium Mocenicum, Leonardi Equitis


clari/8, fil. -

Intalijquàmtugrauiores,ſint magedites :
Iudicio Venetis omnibus ipfe praeis.
*-* *
* . c^

Ad Andream Palladium, Vicentinumarchitectum.


** - * **

:് - - - Palladium
P.L. 1"B E R ºr a...i I."
. s.r.º.”
* .. τε...". Af 39.
£ - - -

T DAiidumuerheucristydiden,shiiibu ánum
repalmmingenii frripuijfruit. - -

De Io, Baptifa Fagiano Donatiflad I0.Marcum eius patruelem. . . . .#

MVmuate egregius certat Fagnanus Hetrufo.


Carminibus:iudex Adria, & Armus crit.
Di celebrat Thuſcus Daphnen Marce optime, culto
Fagnanus Venerem concinitore fam. . . . .
IDe mutu4 exterorum hominum amicitia, ad vincen
tium Maurocenum, Bernardifil.
I LleVtegote Infubris venetum fic diligoamice,
niger duiridi turturamatur aue:
Non tam idem midus, quàm uirtus inclyta & ijden
Quàm mores,animös conciliarefolent. -

--> * >
. ;

Ad Pompeium Pacium Pifaurenfem , uirum , - -

ornatifSttuum. --

1.

Væ fedet, ô Paci , Reginapecunia amicos,


Cum dote uxorcm, dat genus , atque fidé,
En diuina fuis parent humanaj; iußis: *
En Suadelapotens, o venu,afiat ei.* *

* *

孤 Ad P. Francifum spinulamioannes Nellus : * … . .


• -* -i Colonienfis. s .
-*
-** * *.* . - -
-
-

* † :: * -
Aeternos
wº ? ‫ ق‬-‫۔‬1 ‫ ﭩ‬- 3 t
ο". p'ö'E Ki Aºr:o'N . 6 .

‫ مه‬ໂຮ່ເຫຼັ້
Dunijciasfidibus nìy$ica aerba lyrae'.
£iïecce aliâ nuiic alite carnien eodem,' '
quódftudium doâis euigilauit idem ,
pixeris obfcurumuerè difcrimcn, an illis ,
'• Maior ah his cedat gloria carminibus•
credemihi,crefcens tua spinula doóta camana
Laude noua femper, ne moriare uetat •
Andreas Huraltus, Meßius , Francorum Re*
gis legati advenetos frater Germae
nus , ad P. Francifčum Spinti“
lam Mediolanenfem •

Eute fatidici Dauidis pagina uatis


Detinet, & no£rum diuino numine pulfùs
vertisin eloquium ſummo cantata tonanti
carmina: fìue canis Reges, & fortia Regum
Pe&iora Francorum, aut chartis infixus anhelas »
Acquiris, Francifce, tibi per feculanomen
Aeterna aeternum : uiuent tua carmina : & iftud
Non dij, non homines,non tempora longa negabunt.
Fortè roges,placeant'ne mihi quefcribis,& edit;
Atmibiiudicium tenue eſt, & mîpudor obſtat, *
Ne haec interponam tantis mea fomnia rebus.
Idfaciam tamen: ¢rfi mil te detinet, audi · . ·· :
ouod facis, idfecit Moſes, fecere prophetae,
1d fecit Dauid, cuiustuuerba ftcutus, “. . .
Milftuoduletshos ore effundis tamboss" <
|--,
‫به ناﻢﻬ سره‬
, _ :‫ې‬I‫!ينې‬E:‫ې‬RB‫ر‬aI ‫پې آرل‬ .4
t είπΡάικώβήξί άπειρα."
ſ: in fiulletpopul ifidare falim;
Nã his ille piliim eâ, quod fecerat ante, locutus
Horuni duritiem agnofcens, incompofta% corda : *
Sed ſanétos ſancta demiſt ab arce ministros,
ouipopulumlege Dominier preceptatenere, er
qge fieri uellet, quæ nonfacienda, docerent.
sic quodin arcano docuitę uolumine Mofes
Et cecinit Dauid, quodtot fcripfere prophetae,
cantatii à domino, dictum , fcriptumj; putandü eft.
Dicis fortaßis:fedtot tua uerba, quidad rem ?
cùm longè & multùm diftent hæc tempora ab illis.
sentiathaudquiſquitaléte effundereuerſum, º
Tam bene diuini uertiffe poëmata uatis,
Quin certo affirmet raptum te numine fàcro
Tam longum & tam difficilem fuperaffe laborem:
Infufumq;in te genium Dauidis, ut huius
Interpres melior fieres, feu foluerencxus
hebraeae linguae, feucondere carmina uelles. ' .
Vtq; olim hoc primo Dauid fermone locutus, *
Faéta Dei, meritor4; lyra celebrauit honores:
sic homines ex te dóminum canare latinè * .

Incipient, laudes% fuas, nomenq; uerendum


Aptabunt citharaeno?re fidibusj; Latinis.
Hoc quodcunq;tuä effigitur,Francifce Deorä eft;
Et quoniam domini funt fcripta perennia no$tri,
Etúerbum durare fumperfeclô neceffe eít, '
sie tua nec tempus, nec druetulla uetuſtas, e,
Te% opus hoc celebrem faciet,
T.
ான்º ,
SeT"
。 >
:
42 p o в м А то N
Sed fatis hæc fuerint : & ne tua tempora longo
Hoc fermone morcr, uerbum non amplius addam.
Antiqua Pataui quòd nunc inclufùs in urbe
Cantas cr fcribis, tibi que bene diétat Apollo: .
Inuiétos Reges Francorum, & fortia facta
Henrici, grandemq; animum, ítirpemq; beatam , ,
vićturosá, canisper fecula longa nepotes,
qui te detineant in commoda publica peccent.
Nos urbe in Veneta ( Veneri locus efl facer ifte )
Intertot lufisiuuenum, Weneris; parate
Nequitias, animum fìudijs & rebus honeßis,
Vt locus & tempus patitur, formamus: in i$ud
Intenti & uigiles: ut difcamus, didicit quod
Qui mores uarios populorum, & uiderat urbes .
Grande datii eſt bomini à Superis prudentia nue
Quod longo tantum nobis acquiritur ufu. (men,
Sanus ad extremum,laetus, uiuasq; bratus:
Sic tibi dent, quodcunq; optem.pianumina: nempe ut
Ibis det, opes, uitam &facilem & nulliu, egentem;
Cùm tibi nil Pallas, nil addcre poßit Apollo.
сә р Lx}, c A L + D вс.
И О r A. 23 g (, Ч *

M E DI o LANENsis
сА к м и м у м а
Libri quatuor,
q_! I B º s Q. HoRA TI I FIJ4 ccrº
& ordinem & uarietatem, penitus *
imitatur.
Hieronymi Bormati, ciuis Brixiani, in quatuor spi
mulæ carminum libros , diftichom.

Tam bene qui Lyricas unus meditare camaenas ,


Dat tibi nempe fuam Flaccus habere lyram.
&
* 莒

p. F R A N CI SCI S PIN V LAB


м в р i о г. А 8 в 8 * * *
с л к м 1 8. У М

L I B E R. p R. I M V S «

‫}ټي‬3%533/3
*窓
A D A V R E L I V NÄ p o R T V L A C A M »
fil. egregium
Pij 1 Pontif Mº Cubicularium »
Ode I.

v RELI, Tyberis quem


_ tenet exterus ,
> Etquem Melo uocat P4
$| trius, augeat
தீ
3 Et faltus & agros & iца

§ Aìgacircea
duplican
folum mæniá
Farasa fertile
producat, pecorisleta, puf!!!!
cui ſonnoso edax cura fºgº fuи
Et áoniux lacrimet flebilis ob ui* •
siquando fit opus tendere longiu* •
curis à grauibus me tenuem urbiuiti
2. C A R M I N V M
vite follicite dulcia ad ocia :
NMufepauperies hæc mea transferat,
Dum dent quod fàtis eft numina, dum mihi
Paruus luceat igne exiguo focus.
Im uotis mihimom magnus agri e$t modus,
Teétum, atque hortus, ubi fonsuitreis aquis
Tećioproximus isti, or fuper his foret
Non multum ßlüæ, qualis Horatii
Tonfo e$ egregio carmimis aliti .
Nummatus benemi filius unicus
Fortunae haec repetit fepe Leontius ;
Iam Francifce uelim, quæ cupis, omnia,
Quæ dixti, effe tibi: quò ualeas fine
His curis uacuus diccre quæ acria
vidi$ti & iuuenum & prælia uirginum ,
Faunos, & Dryadas, & Venerem tuam: • *

Nec quæ fuppeditent, is mihi dat tamen.


- Quare cura meiparuula fit tibi,
Et fit quantalibet ; non mihi Lydium
Sit regnum potius, fi tibi fit modò,
Non magni potior fama Pij patris:
Cuitаndem Hugo uirer doćius za eloquens
Commendare cupit te ftudium meum.
Obfecro ut facias quod petit & rogat
Illc ; ut te memorcnt Pegafidesmee.
Nam quinonperagit nunc labor ocia
vnquam languida, me fors licet improba
Aegrum uerfet, utigens mea confficit,
Si illi profficies , carmina Delius
Haec
I I в Е R I. о в
Hæc praefcribet , honos queis maneat tuus, ` ~,
Et laudes.patriis non ego Er exteris
Cedam uatibus, atque ingrediar nemus
Sacrum Mæonidae quopede conuenit:
Et ſub iuniperi tegminenon grauis
Inter Pieridasgeſta canam tua,
Et vincenti Equitisfaétatui inclyta, .
Laudes atque bonorum egregias uirüm,
Seu circumuolitet caeca nigerrimis
Nox umbris, liquida feuradians aqua
Praeclarum Oceani Sol caput efferat. . . .

Ad Aloyfium Mocenicum, Venetum, Leonardi


Equitis clarif. fil. Ode I I.
Vlcis Arquatum Mocenice ueni,
Vidi in optatis monumenta terris,
Comfitas lauros manibus Petrarchæ, * * -

Vatis Hetruſci: ,
IMortuamplures ubi fleuit annos , . .
Lauream: uidithalamum, atque fedi … ,.
Im loco, doétos ubi comfueuit
Pangere uerfus.
Et peragraui uirides agellos A
Ipfius collesj; , bibi, poeta ;
Quam manu fcuit faciliipfe, uitis
Dulcia uina. º'
Hicĝ; dum curis uagor expeditus, º
„Plenus & Bacchorapior per hortum ,
C A R M I N V M
Quaeq; Francifci fuerant differti,
Iugera parua ,
Dclium ad Daphnen comitante Mufa,
conſpicor turba er Dryadum uenire, er
Audio amplcxum hanc lacrimis obortis
fta referre;
Arbcr ô dulcis mea, quando coniux
Eſſe per Diuimmihi dura fata
Ncmiuales noftra & comate & pharetrae
semper habebunt. - -

Te prius nam Sol ego, deinde Thufcus


ille dilexit, citharam, modosj;
cui dedi noſtros, tua queisualeret
Dicere membra,
Membra, quæ cinxit mihi libro & illi
Fluminis mumen tenui,figuram
oris& grata iuuenile corpus
Arbore mutans . - - -

Qui fimul Pæam, lacrimante cætu,


Finiit,ramosiubet uniuerfas -

vellere,& pulchro capiti coronam -

Texere Nymphas:
Iußa dum cunĉte fubitö face|funt,
Ac fibitexunt opus, & uirentes
Cynthius frondes mihi dat benignus,
Qua3 tibi domo. J.

Inde contendunt fimulad fepulcrum


Vatis, & momem celebrant , & eius
Concinuntlaudes, tumuli & columnas -

; : Frondibus
L I B E R I.
Frondibus ornant.
Proximum ad fontem fitiens füaum
Interim ſolus uenio, bibens;
Mox tuam formam cecini, parentis
Atque trophæa.
Ad Iacobum Doétum, mobiliß. ciuem Pataui.
num, Bernardinifil. Ode I I I. *

Ic te Diua potens ea ,
Quæ in terris animos conciliat bonos,
Mecum, urbis Pataui decus, -

Coniunxit, nequeam ut tefine uiuere:


Nil te antiquius eft mihi,
Nam fue inuigilem, feu foporoccupet
Hos artus, uidcor loqui
Tecum, uel legere aut carminapangere.
Iftic quid miferabiles
ln ßluis fine me uerficulos canis ?
Cquid dulcem Glyceram fine
Me dicis uacuus, fiue quid urerk
Non præter folitum leuis?
Verum fint utinamuera, que herinigra
Kočte inſomnia ad Adriae
Aétam fortè maris uidimus hercule :
Aeuo à Neſtoreoſtatim
Teuerſum inuolucrem uidimus ad mare
Salfum hoc dicere carmina,
Ferri hinc continuò, purauolare;
* * **: . . . .. celi
-
6. C A R M - I N V. M.
cæli ad fidera: quâtui
Antoni radiat Cafiiope inclyti ;
Cùm Daulu$ fapiens , genus
Et fratris fimul,& patria ciuitas
Immutatum in auem fibi ..
Albam fuffbicerent non fine lacrimis.

Ad Hieronymum Luciagum, nobiliß. ciuem


Brixianum, Ode I I I I.

Mnia nunc rident,ßlue & nemus omne nunc


uirefcit .
Educit antris Gratias cupido.
Delia mo/ira canit myrto caput impedit%, Nymphis
Chorosj; ducit tunéta cum decoris;
Et quatit alterno tcrram pede. Tytirus capellas ;
Ouesó pafeit. mulcet en uolucris -

Aethera concentu uario. legit o fuo corollas


Formofa Nais floreas amanti.
Nunc Venercm tumgumt animalia;nunc calet iuuentus,
Tepent & illa uirginies adulta ; . . .
Cynthia dum temnit iuffum patris impotens puella,
Matrisq; leges negligitfeueras.
Nunc leui$ e$ traétanda Venus tibi ;dianunc uoluptas
Sequenda prudens omnibus fòdalis.
Haec funt mittenda : in fophia rogo definamus aeuum
Conſumere, bis in queſtionibus.
Aetas, dum loquimur, fugiet breuis; atq; dormienda
Aeterna erit nox ; mec licebit ißam o. …. .
Mirari extin&io Veneremtibi, quæ quidem Dione 岛
-
E
1 1 в Е к i. у
E$ fola Nymphis pulchrior marinis. . . .
w

Ad D. Mariam , Britanniæ reginam,


Ode V. -

D”vltro
legati iterant æquora fepius
citroq; de connubiis tuis,
: '*^ •
° .
Memfes turbida multos -

Scindit feditiopolum: -

Noftrum omnino Venus pulchra Ducem, alterum


* vult Saturnia Iuno effeuirum tibi :
1llt Delius, & Mars, r
-

Huic a£tant Superipares; -

Vt bimae totidem Diuae habeant Deos º


Fautores. quid agat Iuppiter optimus ?
Nam uexatus utrinque,
Caufamut iudicet, haefitat ;
IDum maffae venerisfilius interim
Cælum territat arcu o iaculis furens: ,
1 Matri numina plura --

Fauerunt pueri metu.


, Mox arrifit ei Iuppiter, & tori
Confortem fùbitò mittit, & obfecrat, .
* Ne triſtetur; Er inquit, 9
Palma ipfi Cypriae datur • * :
8 C A R M I N W M
Ad Carolum Vicecomitem , Caefàris fil. Mediolanena
fium ad Pium I 1 1 1 Pontif. Max. legatum ;
qui deinde Epifcopus intemclienfis crea
tus fuit, «Ode V I.
' Lux Infubrium, flofcule totius
Noftregentis, amans Pegafidum choros,
Diſcedis ſine me? meſine mania
vfes alta Quiritium ?
quid dextram arripiens heu mihiflebili,
vrbem iam redcas obfecro amicule ;
vrbem iam redeas obfecro, dulceq;
Iuffùsperfequcre ocium.
I)ulce e$ nil fine te, nil fine te mihi
E$t iucundum, abituro hercule torridam
Tecum uel Libyam, uel gelidos Scytha*,
Seu tečium miue Caucafum.
Atuos ô Superihunc Mercurium precor
Conferuate bonis Infùbribus: procul
Sitnix crpluuie, flamina or Africi
Cum feuis Aquilonibus.
Tuô, ô nobilis urbs inclyta Romuli
Atque oftro fruere , & diuitijs tuis3 º

No$tris ciuibus & ne hoc columem, decus,


Lucem, & præfidium inuide.
Nam qualis radiat Luna poliminor
Stellas inter, uti fcit Padus, Albula,
· * Belge, Gallus, Iber4, Anguiger optimos
hic inter nitet Infubrcs. d
A
L I B. E. R. I. T. •
Ad Fauftinum Barbonum Soncinenfem, de Iunia
- , perafua , Ode : . V I I, ,

Audabuntaliasalj, uultumſ Diones. *. T


º, Caſte Penelopes; pudorem, #
Panthefileam armis infignem, Zenobiaj; . .:;.-
Imperio, cºrte carmune Polla ..., ‫يآ‬،٤‫د‬،
sunt qui Caffandræ celebrant & membrauenufte ,.;:
Atque Europes lumina clara :. . ‫لها‬.
AMe non Hippolytæ uirtus, aut forma Lacænæ : ;. :
Nec tam Sappho, Eudoxiaj;ipfa , • , …
Nec Proba perculfit ,nitidequăm gratia frontis, r
Simplicitas, prudentia , uirtus, …. ; 3. rł

Et mirum ingenium Fau$tini dulcisamicæ ….....: …';


Juniperægrauis, atquepudicae. , º
Arbor ut unde trahit diuinum haec nomen , & im
Atque miues, & frigora temnens, & _.
Frondibus o uiridi femper circundata ramo est» T
sic felix mulier Barbone ..... , , . . . . .”

Ifta uices didicit fortunae fbernere cunéta3,


Non faciem mutare ferenam : • ' ' .
Faemina perpetuos uultushaec poßidet una,
Virtutemnunquam exuit una,
vna fuum retinét decus, atque infignia laudk, ' "
Vna cft mulli obnoxia pefti. .

Arboris iftiu$ recubans fub tegmine dulci,


Non moritura poemata condis. . . •

Iuniperi grauis umbra quidem, at fòla utilis umbra;Iwmiperæ tuæ, & umbra [alubrk...,. . . . …
- C B Ad
то ” сА к м п ы v м
Ad Deliam, Ode VII I.

Elia, dic per alman 。、 「


Cypriam quaefo properasperdere cur amane
Curpatere in tenebris (tem $
Ianitoremą, antefores duranigris federe?
Ne, Venus 6 decora,
Definamus iungere, dumfa£ta/inunt, amores.
Effera mors tcnebris ** -- a

Iam caput cæcisueniet noéiej; operta, utrunque


Talia cùmpudebit.
Haec fequi, cano capiti & blandicias referre.
Nunc leuis e£ amanda,
Nunc Venus traâanda. fed heu differeopuella.
Ttinifi megementem -

Audiá - Eurirabiet quem ferit, cr procella,


Tempus erit, cadenti *-

Cùm uoles fru£ra dare, quâ duramegas,falutem,


Ad Aloyfium Mocenicum, Leonardi Equitis
clariſ.fil. Ode IX ,

Vº ut orbi lux breuis occidat,


t Vt, quos iuuentæ carmina deferunt,
Subrepat ætas curuacumétis, ".
Et feniummala que fequuntur: *

Vides, ut ommisgloria, dignitas, .


· Honos4 forme diſpercat, loue , . :
** i Contingat
и 1 т в в к 1. э . **
Contingat utnigra probante a 2 -

IMercurius caput omne uirga. … * 8 ***.£


Quare Aloyfi fios Venetæ & decus.….***
Et lumen urbis, quod minus excidat: \ vol o
Clarißmum in terris ab aeuo , , ;(i -

(ſ Ingenio tibi quere nomem. * ******$***!


Nam föla uirtw*, ingenij «× decu« ,'. *****S.. .
Stat abfjueleto; conditioneá; . ******* 1
Vacat fûprema mortis atrae: ~, `*·._) ,
verùm alia hic metit omnia Orcus. »* •*
Adgloriofamteuccat Adria : oo ay inyo
Palmam beatus, Nereides uocant; s, sº
Tot unde uates euolarunt ... -
Sidera ad altapoli fereni. . . .*** %\. ***, t
Nunc ergo, fàpiens ut te Aloyfius. ^* j .** I
Fropinquus ingens fepe monet, bona …... .…1
Mortaliahecfunt uniuerfa . . . . .
Defbicienda tibi, utcaduca, • • t • J\ * siasti
Et comparandum nunc tibinomen eft, ag* ) ,
Qgod fera cantet po$eritas, uiriim .$.; v 2
Perdota quodpoßit uenire , *vsa
Maius ab exequijs in ora. . .

,i < s © · · · · ·à -

IDe Carolo vicecomite , Mediolanenfium legato, à


Britannia Germaniaßreueniente, ode x,, ,
. . ... * * * 0 - 3.
Nguiger dulcis mihi, uitadonec\ tw*n *^t
Ifta mortalis fuerit fuper$es,******, ct
: Ad Lares tandem rediit Britammist. y. A = „vos i
* . В й Sofies
卓名 C.A RT MI II N V Mi
Soſpes ab oris. y

Parcite 3 uerbismalè ominatis o***,. ., . . . .


Fæmine, grates Ør habete Diuk: , ... (: - )
O Ioui laudes pueri fùpremo … , \ ;
Dicite cafii... .. - - >
Integræ undarumgenitorem, &r Aufiros i

Virgines dicant , hilaris Camoena . .. .


Noſtra cantato pede facta Sorti -.
Carmina certo, *.*. .*** *
Audit que te facilis precanten, s,
Cùm uias lucem populi uideres.*». * * * A

Iretam longas, gemertstimensćº…....….


Omnia eumti.*:'^*» **'*» *•..., -^
I puer, flores petito,&r coronas\\co, sº'z. \… v.**,
Funde Crunguentum citus, eymerum hauri. y Æ
Noscado leti, comites, Sabino"... : si
Vina liqueinus… w y….Asa...…… …….
Hic dies feftus redeat quotannis;.… . . . r,
(Agna maćieturреси еziturenci) . . .
Qui mihi mentis nebulam, atque curas ,
Eximet atra. . . . . . .
. .. . . . . . :-
Ad Deliam, Ode x I.
šº , f * - - - - - - - * ** * * つ たエ

' Heu Delia,quidmemiferum durafinis mori?


Quid non exanimis te miferet,Delia,Publij?
Emflentem feriunt in tenebris me pluuie nigris},
Emperterrefacit mortis imago (affice ) plurima . .
Promiffa haeccinefùnt • atquemihipa£ia rogofidcs ?
2 º s: Tዜ
1. L. I. B. E. R.” I, Q 1.த
'ruflentiquoties, Ne lacrimis ora rigestua, ad
Ibixti ? nam faciam ( crede mihi ) quae cupis omnia.
ventos ferre finis, perfida,fed diétatuaomnia.
-
- --" º, r * * ** * ****
Ad Hippolytam Gonzagani, Ferrandi principiº
no/trifil. ; ; ; Ode XII.
vmtuam formam canimus benigna' c * :
ID ;Atque uirtutes Dea, tuuicißim. r
Et meam Mufam celebras , & odcm … , '
Tollis ad aftra. .. . . . .
si foret talis mea Mufa, qualem ー"・"、、。
Praedicas, ut tu Veneres decore , * --

Sic tuu$ uatem fùperaret omnem * ** ,

Spinula cantu,
Iam diu Mufas alióuocati , ... ". .

cynthium & patrem fugimus, lyramj;: -

Non mihi perte licuit, Cupido, .


Tangere metam. "… . . . . . . .

Hic Deu, fi quos alijs præire … . . .. .


Concito cürfu uidet, arte ducit . . . .
Deuia, quô dehinc iuuenilis eta:
Non redit umquam.
Deliae quondam tenuere ocelli,
Nunc tenent uatem fàcrapura Diuiim,
Ouöminu Pindiualeam facratos
Viferecolles , . . .

Attamenpraefèns Venu, ô decora,


Quae tuo no$trum radiante uultu v „ “'
* B ij Carme
к4 C A R M I NÍ V M
Carmen illuftras, tibi noftra foli .*
. :'.. * * * Cunéta dicanws .… ) * *

Ad Vitalianum vicecomitem, Borromeum, Mediola


« menfem senatorem , Comitem illu$riß. .
. . . . Odeº X I I I.

[°:: * *
Tandemfige aliquemtrißitie modum ;
・古
Nullas quandoquidem erea
Ditis porta nigripanditur ad preces,
Namfletus hominum, ut uides,
Orci fùrdabibunt litora pallidi.
Nymphae ergo tumulum obfècro .• ' • •
Vrgere aſiduis deſine luſtibus:
Et fanáte Cyprie audias .
Prudens confilium ,fi tibi confùlis. . .
Ottodnam confilium Deae 3 * . . . . . .
Ducasut citiusuel tibi clanculum • • • • • .
Iam confórtem aliquamtori, • , • • -

Non ditem, at potius nobilem & omnium


Faecundißimam, ut eft ea, * * * *
Quam uulgus loquitur, cui facilistu4
IDixit congrediens foror ; ' • • ** n •
Salueſbonſa. uterus fertiliseſt ei,
vt resipfa tibi indicat.
E$ & prætereànobilis, inclyto ,
Vt fcis, nata uiro, decens,
Formofà, & fapiens, pulchrior omnibus
- Mdtromis,
L I B E R I, , ★ቓ
Matronis, ut ei Venus, エ.て 。
Et Iuno inuideat, uirgoj; Cynthia •

tä Ad TheodorumTerfagum, Mediolanenfem, j
Hieronymi fil. Ode X I I I I.

Rgo, uir fapiens, quem mihi dixer4$


Nonis, tuus iam Romulea citw$ ,e I
Ad nos urbe Philippus, -

Et uenit patrios lares ?


IDefertis Theodore Infùbrium focis
Hoc ergo uenies aufpice uitrc4$ "...}
Flaui ad Tybridis undas,
sacram & Pontificis domum ?
Ire illuc utimam me fineretfimul
Et tecum genitrix feua Cupidinum. . . . "
vinctum hîc Delia uatem -

formofa heuretinet tuum.


Ponas, Bacchus ubi non pater , & Ceres
Feruore eſſeualent premimio ignei . . ."
Solis, mullum ubigramem,
Flos nullus,pecus, & fere ;
Ponas,fola ubi nix, & glacies, ubi
Nonunquamrediens Sol fùper ingerit
Ortum ; dulcis amabo -

Solam te, mea Delia. . . .”

E iij Ad
ió C A R M I N V M -

Ad D. Mariam, Britanniae reginam , Reginaldi Poli


Cardinalis ſobrinam, Ode XV.

olam te cano, lux alma Britanniae :


Errorum tenebras difcutisomnium,
Quos olim rabido ore impiafuderat
Iftic illa hominum cohors.
Vt nata ex Dauidis fanguine mobili
Diuummomen habens Virgo, fuae edidit
Reginahaec patriæ lumem, item decus ,
Et uitam, bonaj; omnia.
Ad Patrem redijttota Britannia,
Perfuadente Dea, Iulium & ipfius
Legatum accipiens, morigeram fore nº.

Patri olim dedit huicfidem. -i

Tam miranda uidens Polus ait, Tibi -

Quid maius cupiam patria? quid mihi f

Exoptem amplius ? en iam redeunt dies


Almi, feculaj;aurea .
Tandem ætas abijtferrea, quagemens
Te flentem, o calido Janguine ciuium
Vndantem profugus deferui, petens
Vrbis Romuleae domos .
Verùm hæc Mæonio carmine dignatu
Conſtantine canas, tempora Delius
Cuicingit: Lycius non Deus haec mihi
Ibat tamgrandia dicere.
--

1Dd
L I B E R I• 17.
- De infortunio ſuo, Ode XVI , ,
r * r *

N patrieingens arduus eſt mee


Precepsä. collisfinibus adwiams
Quæ ducit ad Septemtriones ,
Etgelidos Scythie colonos.
cùm fortè canis nefcio quo die,
Fatoue mannis impofitus, Iouem
canens4, Cynthium, locij;
Numinamagna, die occidente, .
collem in fupremum,parua ubifemita •
Me contuliffem, mox fociu$ feram
In ſepe ſerpentem finistra
vidit , & inquit, Eam necemus.
Ac, dum caballinuertinus horridam ad
Anguem, retrorfùmin decidimus caput *.

Pedesq;, nox quibus repente -- - -

Ante oculos ftetit alta cæcos •


Comes fupinus frangitur, atque equus |

Ad faxaruptisceruicibus perit:
AMe feruat alba uefte Apollo
Suppofita capiti benigné.
Ad Nicolaum Sfondratum, Epifcopum Cremon*
fem, Ode X VI I•

Iuine vates, quid numeros amans,


Modos, uite, dedite mufice
Et arti utrique, agensj; partes •
Ottàs
*8 C, Á R M I N V M
Ogdsminus ifte Baro probauit, . . .
C H R I s t I minijirum carmina pangere
Effe indecorum dicis ? einihil
Cim dedicatoalmo parenti
Conueniatnage, quam poéma?
Q uodnampoëma ? quale pius Deo
Idumcorum rex cecinit fuo,
Quod in Latinum Chriftiana
Concio cantat ubique uerfum:
Quod ebriofi nomfonet orgia
Bacchi, Deorum uel patrem adulterum , awt
Fabricubantern cuin marita
Tela Ioul facientis almo; .
Verüm creantis cunéia ,polos, mare, «r
Terras parentis nuinima maximi, , ,.,..
Dementis Adæ &furta, magno
Atque patris Superüm furore
Vndis aquarum protinus obrutam
Tellurem, & extinéiaijs animalia,
Et Abrahamum dcfcrctutem
Atque patrcm: &r patrios penates,
Eiusj;prolem, magnanimo auffice . . . . . ,. .
Mofe , ad rccepta prædia mumine , -

• A'patris adduétam, atque cæßs


Continuò ſcelerum phalangas,
Vrbesregentem & Dauida patrias
Suo & canentem uerficulos Deo,
Ac praedicantem regis almi
Interitu$ ; hominum & falutem. * -

- Doćium
L тв в R I, 19
IDoétum & Petrarcham , Flaminium & bonum,
Magnum# Bembum prætereåpatris
Fuiffe maximiminißros,
Atque tuum taceo effe vidam.
Qgid multa ? Sanétos Ennius hos uocat,
Oueis doćia uincit laureatempora. -
- Omni ergo det fuo ut miniftro . . .
Egregium Deus eſſe uatem. -

Verende caßis maius Epifcope .


Cremone alumnis quid uouea, gregis
t Sfondrate fanéti, quam triai$a, -----
Maximum & ingenium, atque mentem *!
IDiuiniorem, maximadenique “ , ,
Et os /onaturum ? omnia utiiuuent
Profintj diëta: id quod Maroni - * *

Contigit, o“ Vario , cy Tibullo, -

Contingat illud C h r 1 s r e etiam mihi ... º. |

Solummodo unum, te precor: & uiri . .';


Queis gloriantur hic potentes • • • •• ,
Caetera cuméta mihil laboro.***• * ' -.- .
‫ذاری‬۱۲۹۹ *

Ad Ioannem Tonfum I. c. Mediolanenfem,B4e


ptifte I. c. fl. ode x vi i 1. º

W 7TAtes candide, cùm fortè tuus Boßius eloquens


SummiPontificis concilio diceret in fàcro,
Praefens cùmforet ipfe armipotens Anguiger,et bonus
Simoneta, grauis Turriger, er Romulide inclyti
Miratam urbem hominis diéta, fonos, & fapientiam ,
ſ: Vultws,
хо. C A R M I: N. V. M.
Vultus, eloquium dulce, Pio continuò patri
Sic dixiffe ferunt ; Magne pater, quid fibi uult nouum
Dicendigemus hoc infolitunt,uerbaq; candida,
Et purifima, que fecula pot audiofexdecim e
Nigris Tullius huc an rediit magnus ab inferis?
Eft prorfùm illius haec perfimilis diétio & aétio,
vniipfi inuideat quam Tagus atque fter & Albula.
Ad Gabrielem Phaernum, Ode XIX,
- º -

vr magnum ad Tyberim tibi,


Et fi nomcm & hic fit boneuir, tamen
Cùm primùm Anguiger optimus
Inſubres redijt, Bo/Sius & grauis,
Nobis dixit uterque, eam -

virtutem effe tuam, Mæonidae boni


In facrum ire nemiw tibi : … • . • • . • *
vt dent Aonides ipfj, Cynthius, ;
Quò fontes gelidos bibas --
-
-
-
- - -

Qttos antè Ennius & doétus Horatius • • .


Guftarunt, bonus er Maro, -

Et Lucretius, & Pollio & Albius:


Qgi Cygniut uitrcam Albule
Cantarunt ad aquam dulcia carmina, in
Cælum hospinna teuis tulit, -

Albus quâ radiat femper hians olor.


Illic tu quoque, monnihil ' • §
vitto turba licet detrahat inuida,
Ignes inter cos micans
. . . . . Clarum
2 : L I B. E. R. I. Y -2ι

clarum fidus eris, fera Qgiritium : …. ;'


fi cùm poft interitum omnia : : : º?
h Finget pofieritas maxima uatibus. w, * * *
: Perfeéium eft,tua candidus : *. . . . . . w*.i
contemptooffalapis me tumulo indicct • …»
Laudes ſemper enim ingeni: i
á vates ſemper honos candide erittui » D
crex dumgramina diliget , « • . . *\ ****
j canas mergus:aquas, montis aperiuga • *** *'.
Dum cælum aurea lumina ' * ' * , ****i
Pafcet, falfa petet dum Tyberiº.fi eta •·.·`qt
ſ: ... 13 : •\ :**.
Аd p в v м , fpiritum fanäum, e Ode XX .
. . . . . ، ‫أن‬
‫لا يتو‬
‫ي ل‬.
‫الذ‬.
‫جوهر‬.
Piritus reáľor Superům, beatos,·· · ·
S sperne cæle$es, preeete & uocanti trエ
Plurima clemens anime decoram ,* • ;.
Transfer in edem z. a a
charitas tecum properet, fororή, tº " ."
veritas dulcis, fòcie decentes. •*• , , , :I
Et fides, &P fþes» pietasq; , & aequunt, ്.
Religioģ- . .. .. .

In fili » , , redituali inferi, ode xxi


*. ‫گامه‬... -
Ntegræ Mariam dicite uirgines. … vA
I Et dulcem pueri dicite filium. -

Iuffu Patris acerbam. …* • . • , , … … \ .


:
qgimortem occubuit. D E v. s • : …*** L
-- -
,
”Treis
! --- - --> -
2, 2 C. A R M ITN. V. M.
Treis luces iacuit qui in tumulo, ut prius r **
Sane difcipulis dixeratoptimis
Verus, noftrareuixit *.*, * -

Et nobis hodie falus: -

Qgi matris lacrimasflentis& anxie - - -

E$ folatus, & efi uifùs ab omnibus, • I


Quos delegerat ipfe, • • • . * -
Bis fenos homincs pios • • * ... * * D
Pro nobis Maria ut progeniem fuam , 3
Placet, filius & refficiatgregem * * * - I
Deleốium noua &ớ illi . :
Atque huic dicite carmina.
• * : `... . . . y = < * ,
Ad A, calemerum Plantinidum, Ode XXII,
- zo: . :::::::::: : :: : :
{vin Padilet*fegetes,agrosj; ' * , ;
viferem, turres Fabij fodalis......…..
Cælitum reétor iaculatus ægrum
Terruit orbem, º 。
hoc4fragore, ut Phaëtontis alto * -

Flumine hic caefi, Lycio parente • • •;


Flente, conſortem foremeputarem -
Dulcis amice.
In cafim Fau$i celer euolaüi,' * * * a '
Ac mihi dixi; Meus ut fùauis
Arboris nidus tenuiffet, hæc ne -
Rura uiderem.
E$ adhuc patri, Superisq; cumétis -

- -
Haec nimis tellus odiofa,matus.
L I B E R I• ". 23:
Cynthiopraeceps ubi uulneratus -
Ocçiditamne, º • * >

Votafac ergo, tibi quod recepi,


Si cupisſedes redeamusiſtas ,
Hinc, ubi tandemfugiant procelle, ... "
Fulgura, uenti · . . . . .

De amore ſuo, Ode XX I I I. i

N me tota ruens ecquid adhuc Venus . .


Vis ardere fera hac oropuellula? , •,
A' me, ut fimacapella, eº 2
Crudelifugit à Lupo. . . . .

, Mi quid durus adhuc uerfatim'oßibus ., . . . . .


' Tantum igncm Venerisfilius,&feris . . »
Heume quidiaculisferit, --

Sauas nec remouet faces? " * . . .


Heu quid me fugis heu ? non ego,ut affera ,,„, „,
Tigris, Delia, tefrangere perſequor: .
Ergodefine amantem - * ... "

Formofa hunc fugere ô Venus: ,. . . «,.., TI


Magnus uerùm aliöne reuocat dolor. ,., ' '
Nam Francifcaparens ægra nimis iacet .II
1m leéto: atra auidas mors
Objecro abftinea, manus, .... . .)
v sº : «

- - … • Ad

* *** * * * sº-sºº'.
24- C A R M I N V M
Ad Io. Baptiffam craßum, Mediolanenfem , Mia
chaelis fil, Ode . XX I I I I •

vidmirare ? parens optima lacrimans,


Fili,fic loquitur, te precor hoc Iouem
Permagnum, aurea qui figna micantia
Torquet, ne mihi denega:
Iniuflammeritò quàm inimus ipfe amas …
Et complecteris : admeueniat prius
Nata obfecro finas, quàm moriar: lacus
NAe Diui in Stygios wocant. -

craffe , spinulafifis, quid agas? geram ut .


Morem illi oro, meo non animo imperam ?
Nam fortes homines hoc ego iudico,
Quos uincit pietasnera.
*

Ad Hieronymum Montium I. C. Brixianum, Aloys


fìi Cornelij cardinalis Bergomi Vicarium
electiß. Ode X XV •

vlcium Nymphæ fáciles aquarum, ,


Murmurans ad nos aqua Bergomenfis,
Sanéta cuftodes ßlüeq; &huius
Numina agelli,
oui leues Fauni, Satyri cr bicornes , -
Hoc nemus facrum colitis, Diana
% virgo4 , or Nais , Dryadespuelle,or
Ruftica Mufa,
Montium, partes agit qui parentis
Iudicans
'L H B E. R. H. O. #;
! Iudicans u4tes bouae, hic canamus oo .v.z : u
Peétore haud cuius mihi dulce nomeny.
Effluet umquam. ്. :ാ
Cynthiu3 quid fi iaga amaena Pindi ♥!.
| Deferat ? quidfi tenues aueue a v. ' v *A
Pierim dulces Heliconiis undas , * *T
Linquere cogant ? . *. ********** $*i :
Quippe cui uatum fòlet effe nulla , * * ,. . % *, .
Gratior, quám quelyra patris huius; "I
Concinat laudum monumenta srećiuti,
Atque trophæa. * * * * * * *;,
Aura eiſpirat, que equitantis aures , -- r
Ad uiri cantumfergt, andiemur : , :... . . .:1
Vndique à uillis, age, iam camœna (1
Incipe agreftis . . . ) ... > * . . . (*** O
Q uaeritat taedis homines per urbem , A. . . …
Alter admotis fapiens, olympus . . .
情 Quos probet, diua & ratio, ncc idei;
-

Inuenit unum ,
«Qualis e$t Primw Comes, & poëta. . . …. *A
Ipfe Ioannes bone, Brixianus - º
# Montiuscufio;%gregis,fcrij;
Incola momtis, .…J
. .

Montk , urbs in quo pofita eß amica,


Quinque ubi luces fuimus, uocata, … . . .
Mafaquôuenit, Lycius% Diuus, , , , T*.
Et foror alma. * , º, sº
Non eosuobisputo ſanctiores, :് .
Quos piè quondam colui#uetuß45},,,.,,, …: …..1
-
C E
26 C A R. M I: NI V M
Et Nume cedant tribut, C, Catone s
Atque Saturni ,
cptime at quantùm piusipfe matri
Debeo, tantùmtibifanäe Monti;
Mortuo quin nos meliore Diui
Te patre donant •
Et fides ingens,piet44 in illo ;
Par fed cji in te pietas, fidesj;.
Plus% uirtutis ; bonitatis, equi,
- luftitień: º

Gratia & te ipfùm genuit, potentum


Turbaq; ornauit superûm ; tibiſ;
Et Venusnutrixfuit, er magiter
Dočtu Agyicás.
quem patremcunétis mihi chariorem
Soffitemfcruaprecor ô Dciim rex,
Soſpitenſi uistibime canentem
©armina & ipfi.
Ad Ioannem Huraltum , Boi?allerium, uirum orn4
tj$, Caroli I x Gallorum regis Chriftianiß.
Confiliarium, & ad Venetos legatum •
Ode XX V I .

] | Vralte, non tam fortis & inclytus


Rex qui in Senatorum ordine nobilem
Te collocauit ille, acumen en
Ingeniumq;tuum probauit,
Non tam uerendas rex A[le potens . .. .
33。 ~ - AMiratu;
} L I B E R I. 27
Miratus olim te Solimanus e$t
Legatum ab Henrico feroci
Belligeranteq; rege miffüm ,
Non tam fénatus te Gcnuenfis &
Vrbs ad polum omnis laudibus cxtulit,
cùm reddita his eft rege per te
Infùla diucsopum occupata
Parente magno principe Gallia,
Non tantogatite Veneti colunt,
Legatum ut ungentem potentis ,
Quem cupio celebrare, regis;
ogám ge$a, uirtutem , cloquium & tuiim »
Naturæ & in te munificentiam,
Et muroripſe in unuerſis
Confilium fapiens agendis.
Quapropter unum Theſpiades mee, &

Huralte, femper dicere te parant 5


Siue Adriam incolas, redire I
Seu patrios uclisad penates.
Ad Michaëlem cecelum, ceuendum, Baronem
tllผู้ใ• Ode X X VI I •

Q vanta in carybdi Publius ah mifer 3.


Laborat, almae quem Vencri$pucr
ſ valde crubefendisadurit
Ignibus, atque domat Cupido •
Ae fleélit eheu cypria mollibus
iußis% rurfùm, & bcllamowet diu ū
C i
2.8 C A R M I N V M
IDuro mihiintermiffa , circa & * -
Lu£ra decem in me iterum relinquens * .
Gnidum atque Cypron totaruit Venus , -

Crudelis i$as Delia nec preces


Exaudit infelicis: aétum cf.
Tu potes una mibi cauere,
Quis nostriformi Pegafus heu celer
Sic illigatos expediet rogo ?
Quæ Saga Theffalis, Michaël,
Soluere mos poterit uenenis r
Ad Pium I 1 1 I Pontif. Max. Ode . XXV I II,

E maris & terræ dominum, regemj; potentur,


Et patrem cano Romanorum , -

Seu purusmitidalu?ret Sol lampade, fomno


Seu mox tellurem irrigat almam: - -

Legibus emendas, armis tutaris: & ormas


Moribus, atque auges pietate
Res Italas cunéiis equißimus, ut pater, omnes
Q uemmati celebrantj;, coluntj; . . . -
Nam colis humánumgenus, & terram, affera bell4
Componis, damnasq; nocentes,
Innocuos clemens abfoluis: ut omnibus idem •
Aufoniis extinétus ameris. *

Cui iammaturos uino largimur honores,


Niloriturum tale fatentes,
Nilortumá, aliás. hecpoftingentia facia,
* - Grtağte Superüm b v salmus
- º' Transfºrd
I, L I B E R I. 多细
2
Transferet in numerum, cùm reffondiffefuorem 1
Ipfe tuis meritis exultans, , ,
Gaudia gaudebis cum Paulo æterna Petro4, „. …
Atque Pjstribus, Ambrofioj;.. .
* , * * *

. In D. Ambrofii Mediolan. Archiepifcopi diefefio,


Qde… X XI X. i

Aftus facerdes Ambrofius, Patris ;


_/ _ Fidus minifter fummi, hodie polum • .
Inuifit , æternos Olympi
Stelligeri G" ſuperauit orbes.
Lætantur illo cælicolae, Infubres
* Triſtantur ægri. Nicoleosuia ' ' '. A
Huic laétea tngenti caterua ,
Se tulit obuius , atque frater,
IMagna urbs Quiriniquem Satyrum inclyt4 : ■ , •,
Vocauit, axisfub pedibus globos ‫ﺗسا ﻢ‬.
Mirantur astrorum, ſuperné º . . ., ,
* Et/olium patris, arma, fulmcn. • \ .;;
-
-
* * * * * *
* Ad Gabrielispatris fui manes, qui Lomatii V. Idus
Ianuarii c I o . I o xxx V I I I obijt
Ode -- XXX. - *

Atris 6fluecinisbicfepulti,
Ipfe ubi primos ego Solis ortus -

Aurei uidi radios , & alti • , ,, ,


Sidera Olympi.
, C ผู้ Hic
*о с. А к м і N v м
Hic dies nonus mihi Iánuari . º lººr, º ":"

vfque honoratusfurrit, Lomati *** ***


siue in his agris ero,fiue magni • •* ' '•
Adriae ad undas. - - -

Flore nam fpargamtumulumq, binas


Fundam humi cr libans pateras accho,
Et nouo bina, quoque laéte, binas
- -
Sanguine & atro: - - * -

- r - - -- -

Sexq; nigrantes humerum bidentes, * * * * *


Et fues cedan totidem, iuuencos º º
Et parcs, magnij; animam uocabo * • • •
Rite parentis . ** ** .
- e - -, *s- * .l

suos ad Mediolanenfes,fe in aedemprimariam.


conferentes, ode XXX I : -

c
• *-* y
-
-

Q". dedicatampoſcere virginem,


Nobis fálutein quae edidit integra, ~
Debemus, ô dileéte ciuis *** ...--

Haec ſacra limina qui frequenta i


Non es & auri plurima pondera,
* Non inuidendas diuitiis domos, * -
Nom uina Cretae grata opimae , * * * *
Non ſegetes Libyeferaces, º
Sed tantùm hone$as cum fàpientia --

opes, fàlutem & perpetuam,& bona , *


cafosé, natos, fitj fane ut
Spiritus incola mcntis almut.
- - . . . - Al
*...i . . . ‫م‬:
‫هم من‬
L I B E R I, O. , ##
Ad Hieronymum Montium, Brixianum, Iuris utriuf.
queperitorumperitiffinum, Bergomenſis Epi
fcopi Vicarium, ode xxx I I.
N M Ontius ... £)
dulcis mihi, dummanebit O
.
Vita, de cuius bonitate nunquam : £t
Non, quoad Mufe fecerint, loquetur o‘y
Pagina nośfra ; tº . . . . ..
spiritus de qua tenuis loquetur ... ro est.. !
Cum pijs umbris meus, haec reuifet ,,…
Vmbra cùm manes, Acheronta, campos
Elyfios4. ** : *...,
Et tuas illic memorabit i£?a *: *, *.

AE Barbitoślaudes, ubifàta Diuim * * .… …


Graiamiratur fidibus camentem ..….,
Orphea pubes .
vate cum tanto tuafaéta femper … …' a * A
Concinam, rectum4;, nouos poëte é\ !
Me quoadmagnus uolet huc redire
Iuppiter artus. ー○º
Nam tuas uates,fimuladmeárit to… . .
Membra mortalis noua, te canetí; 2. ਾਂ, ്. * . .
Hifre fubtexettibi er inchoatis . .
Carmina chartis. ^ . . '
* - ". . . ) '' is sº "... ")
. . . . . s * , , , ºr
с. 游° Ad
'' , ' ' ' ... '\
. :ു
#2 C Α R Μ I Ν IVI M
LAdstephanum Marium Hugonium, nobiliß.Equia
- tem Brixianum, … ode XXXIII. A
.. . . . . . . . . . . . . º. . . ..
Q". uuguy,papiensdefipit 6 Mari,
ould tanquam pecudes, inwida praterie
Huius continuò turbafilentio • * * *

Vit« curriculum breuef º - **

Nulla cfi huic ratio, non modus ullu, e$t -

Ifiam, congerit hæc dumfibiipani4, -

Manes en Stygij, nox migra »fabulæ a * . .


Plutonisj; donus premit» ;, , :
At, qui natus es hic, uir bone , gloriae,
Nomen quere tibi, quod minus excidat: - •
Namftatfemper hoiios ingenio, & fine
Morte atque interitu decus •
. ... .” - :

Ad Adrianum cribcllum, de Ioannis Moroni Cardiii4*


lis abſolutione , , Ode X X X I I II •
‘. . ... . . . .
р Arcus uerendi Patris,& infrequens
Cultor Deorum, numinis, in aiam* • • •-. • *.
Redire, curfus & reliéios ... .… , . • r.
Iam ftudeo, fàpiens Cribclle. • • \, "

Infinienti dum fapicntiae, „ .. …,


confultus errans hercule credidi,
Hîc cunctafortune arbitratu,
\ Imperi«% regi putati.
Afflatus almo numine fedpatris,
Hæc qui creauit, nunc uideo impius
Nutil
L. I. By E. R. H. .3#
卿 Nutti adminiftrari инuerfa. … ...,
Illius omnipotentis uno. º
Supplex adoro tergeminuw p ■ v m , . • r.
Summumj; Patrem, progeniem ipfius ... , ,
r; Dulcem4, Spiritum4 ſanctum, bec · · · · :
Qui dedit omnia, numen unum. º,
* : *g. * … * * * *.
Ad eundem, Ode XXX V, , ,
* -
`` - . . . . . . **
º
Vpplex adoro tergeminum , s v w , . . …
, Summum% Patrem, progeniem ipfius
Dulcemq;, Spiritumjfándium, haec ºl.
Qui dedit omnia , humem unum ; ;
Qui terram inertem fic regit in polo, sº
Vt innocenti, & conſulatimprobo ; , ...,
Quem Roma letata côfùperbos º, “ . .
岐 Verterefuttribus triumphos, .….
l, Cùm diceremus, talia ferreum, -

Q&Qd , fanéte uates, occidit, in genus ;.


Quò, quò nefaria ô caterua ·
Fex hominum ruis impiorum ?
" : " ." " . . ‫سفيان‬
In carditalis eiußemaduerfarios, ode xxxvI.
y - tº . .. . . º. ...,
Q”Etmrquam
º quò, quòruisinuida,. . . . .
, &fcelerum turba nefaria ?
His fiétis'ne tuir, impirtateſ, -

sunt offenfi aniiuichriáiéola parum f , .


Non ut Thrax pereat malus, ‫؛‬..‫ ن‬، ، ... ‫د‬: ...،، ، ٤: v,

Ní tº...I Veri///g
34. c A R M I"N. v. M
verùmut
Medi, Romauota fecundum
cadat fua - impia perfidi '''' w

Dextra, dura cohorsferrum acuit fibi?


Mos nunquam nifi belluis '
Indiffar fuit hic. tigribus an feris
Mos ßlueftribus an lupis
Aut urfisfuit hic,fiue leonibus ?
vos cœcus ne malosfuror, -

( Refbonfum date ) uel culpa grauis rapit ?


Coniuraftis amabilem
Morum excindere eam, quam colit Albula ,
Et Nympbae, cr Satyri leues,
Fauni & cornipedes ? Ab Ioue corlitum
Hæ uertentur enim patre
In uestrum exitium (credite) machine:
Morum autem magè,quàm prius,
Hancflorere pius rex Superám dabit.
Ad Herculem Benalium , Lueremkm. ^
Ode ΧΧΧ VΙ Η. " ,
* . I

Enali ab aeuo nomina Publii


..] - Guefitamon unquam ingenio excident.'
Nampostera iftic laude crefcam -

Vfuerecensego, dum Padusj;, , º .


Et Tigris altus rumpetin æquora ;' ' ' ---
Et pulchra Phaebe dum radianspoli , `
Splendebit inter aſtra, er admos ".
. . $ం! dum oriens mitidus redibit.
IDicat |
L I B E R I, 卖岁
bicar profundus quà obtrepit Tagus, . . .
Tybrisậ; , cơ Ifter, cx bumilipotent
Deduxe ad Italos poëtæ
Carmina fànéta modos Hebræi.
Camarma quæfitam ê meritis tibi,
Tuoq; uatifume fùperbiam. -
Tu Delphica er uolens canenti
Phæbe caput mihi cimge lauro. ºf

Ad Ioannem Tonfum I. c. Mediolanenfem , Baptia


flae I. C. fil. Ode X X X V I I I.

| 'ortè ceffantem nimiummorabar


Carolum, cùm metuus aufpicatò
Boßius fecum ueniens amoenos }
IDuxit in hortos: * .

Fratre & à cæna, genitrice coram . º

Dixit hinc nobis hodie futurum, º


Tomfe, conuiuam tibife:'manebis
Ergome ø illum. º

Primi carminum libri finis • *


- *

- ' ' P. F R A Ns
vʻ -
… v- , … *
-
- - - - -

*** * * * - -
-
- ***. **
-
º
- o
s' * .2
36 — - - -

P. F. R A N C I S C I Sp IN V LAE
M ED1oLANENs1s
с А к м п ы У м.

п і в в в sв c v s p V 8
In Caroli vicecomitis natalidie, ode I :
; crtum Diones,lauru -, Apollinis
Affirto,multam uimj; hederepuer
Nihióneâendis amarum,
... Rite parato apium coroni** T.
ºfºnd Argento e auro rideat hæc domus »
ζ€Tagni fànguine protinus * * * * ^
Haec ara uerbenis reuinéta -

Purpureo nitidiimbiatur. : ;
$olennis ifte e$t, & proprio dies . . • * • • …
Mi penë natali berculefanátior» . . . . . . .
Quo natus cft uir grande rerum cst ;
Et decus& columem mearum,
Defcendit alto eün Linus à polo, **
Melos4; longum dicere fi$ula -

s Ad oppidum illud, quoduocatur


Curia maior ab uniuerfis,
Incepit, orbis regeá; Carolo
Francifco itemſ; principeGalliae,
Qui duxit uxorcm uenuftan
Cafaris egrégiifororem,
cùm
L I B E R II . 237
cùmlux tenebras Anguiger horrida* " )
Noêtis fugauit Carolus cditus ºf

Horam ante quintam , Ianuari -

Q {æfequitur latebrofa Nonas. "


Vt dormienti tempora Tullio º
Arfiſſe flammis innocuisferunt, D.

Hifbanienfi Martioq; ut
Ignis obire loqucntis ingens º

Quiritium ipfis reiliquiis comas -

E$ uifus, ignemfic pueri caput . . ."


Videre lanbentem oppidani»
Roboris, ingcniiq;figniim.
Hac luce, tantum quæ peperit uirum,
Mufis amicum cypartem animæ mee,
Ioui quotannis & fùpremo º
Carmina, Cælitibusj; dicam : ... rº

Hac luce tellurem & pedc libero ºt


Pulfabo lætus, dulcebiban or merum, u 2
Naétabo diuis fácra , multo ' . …, **: , , ,
Thure Lares fidibuså, placans. ()
anº º "."

De Caroli eiußem in patriana fùammeritis, ad


Mediolanenfès , Ode II. *** , ºr
*

... .
Axima leti bonitate Regis, º, ºr
Maxima leti pictate Quarti, , , :
qui facit uos & tueatur ut Dux,
Refficiatj;,
Carolo Infubres cadebcatis,
Oui
* 38 C A R M I N V M
qui Pijueάram lacrimans falutem *. . .

Remq;commifit fideiunus
Anguiger Senator
• w
*.
-

càm dies multos foret in Quiritum


vrbe legatüs, miferans labore;
cion bonus ueſtros, Patrie, referrºt »
Quarte memcnto •
Infiupensclaristituliuirilie
Aęncus,ciuis, media fiet urbe • ".

Tui, ſubſcribeſtatuis, Parenti


vrbis amando.
Ad carolum eundem • Ode I I I.

van te celebrent Theſpiades mee,


Nofti ipfe, quantit?faciam Anguiger,
Intelligo uno ex boe, φuod u/jμε
sammiöte, cano,dilgºá·
praeclara uirtus & fapenti4 •
ruumq; cœle$e ingenium facit,
Tuos utoptem afiris , patrum4;
Infrere etherets triumphos.
Aeternus ergo carminibu$ meis
Tufortis, æquus » tufapiens cris,
sime intereiernos Apollo, Cr
Ponere fama uoletpoetas •
-

Ad
L I B E R ... I I. 王罗、
Ad Iofephum Alberam Genuenfem, Paulifil. apud -

Gallie Regis Legatum Venetiis prandens, .


Ode I I I I.
• * -
* * * * *

• ºf .
Icis ô Sortem bonc uirfauere º
D Dignitas/icut » ratioj; pofcit
Illius, de quo bene uult mereri
… .. ,
-

Nom Dea iniqua ?


Fallere: inſanam & uoluere cecam . . .
Et boni brutam penitus parentes . .
Effefortunam, fapere er uidere ør -

Cernere quam uis,


Particeps quam uis rationis effe . . . .
Si cauet iu$is, fàpicntcm, & æquum
Quid necat Brutum, fauet & tyranno
Numet, utrique, ºf
Caeſari, or Marco ? bona fanćti Ofelli , . . . . .”

Quid dat Vmbreno, precor, efferato? | ||


Impijs cur or iugulaturille . . .
Caßius ingens ? ** * * * *- :
Socrates alter, Comes ecce Primus, . . . . . , ,
Patrioj; agro latet Adrianus , , -
Caftus, hoc queis nil melius uidet Sol ,, . ,. ,
Purus in orbe:,.,. , . . . . . . ,
Non rapax i$ticapicem repente,
Alberaprudens, poſüße gaudet
Indefublatum tibi Sors bonis4
Et mihi iniqua.
Im/abres illi, [uamutuauit
Q ((¢i$
=T-

4ο C A R M I (Nº V. M.
Queisbona obſecro modò, ciuitatis º *。"s" 、
sunt decus? quales Dea fanéta Olympi ‫نیم‬.d4
Aethera uexit. “
Haecfuit quondam, quæ hodie eft, eritq; . .
semper interrisiiiimica, cui uult , ' °°'.
Cuiplacct uerò finc lege, more º s
Bellua, amica e . .. . . . .

De carolo vicecomite , Mediolanenfium legato,4


Philippum regem in Belgicam proficifcente ,
Ode V, -

Agnum ad Philippum mittitur Angfg*


Legatus, armantem horrida Gallie ,
In caftra Belgas & Britannos,
Vos ltalos ctiam, atquc lberos.
seruate Diui illum omnibus öuijs,
Et cana paßim tellera nubiuit* '
Inducite ; ut ne Soiuolantem
Igneus hunc radijs adurat: ' *, * ~ *
In patriam urbcm quaefo rcducite -

Non triſtemeregrum, uerùmita foſpitatº,


Votiua thura ut ©" iuuentcam -* ---

Reddere Diis properemus albam • * º

y
L-I B E R II. O 4-1.
Ad D. Viétoris,qui Mediolanifepultus eft,reliquias,
Ode V1. - "

Aurushic miles Superis amatu8, ...A


Miles imbutus pictate Vićtor
Hic iacet ? tanti hi cincres uiri funt,
Relliquiæq;? - '..." * ºrº
*
Hoc caput, regis rabidi nefanda ‫ ﭙانﻭیه‬...)

!;* Iuffa temnentis : patris ut fupremi . . ., ,


sit, Particeps fiat, Naborisj; confors ?
Atque fodalis ? : .
Quid mori pcr uim uolufti,& heros, * *

: Ifta neglexti bona ? at ipfe uiuis, • • . \


j Mortui mos. fed lacrime uetant me
Plurareferre, . . . ." - -

Ad Maximianum Imperatorem, qui Mediolani D


Vićtorem obtruncauit, , , Ode - VI I.
º _ -
- -

Q".Summoparentifupplicium
heu, quidifhic Maximiane das · · ·
grawe 3
體, Ouidoro torreſcis miſelle
Ignibus impofitus tyranne ?
saeuißimi amens quid rabiem patris ºf

Ita es fecutus, gcntis utitue - *

Idecusfurore incenfùs acri


Suſtuleris Ioue non probante è
opes ubi immenfe, atquepotentia,
Queispcrdifti hunc egregium uirum D T
t!
4* сА к м п ы v м
., Tu pauper, at nunc ille diues ; .
Tu mifer ufque, beatus ille.

Ad Aloyfium Mocenicum, Leonardi. Eq. ct.fit.


Ode V III.

Vod uir infignis docet, explicabo ;


Sanguinis certè & generis feclndam,
Primam Ariftocles animi inquit effe
Nobilitatem.
Nobiles illos tamen aptiores
Effe uidendum ad bene dicit idem, &
Ad bonas artes, hominumgenus quám
I§ud agrefte.
Fortis ut forti, plus ut benigno,
vt ferusfeuo, rudis & rudi, omnis
•< Nobilifanè pariter creatur
Nobilis ufque.
At , bone & prudens Mocenice, cunéta
vt.ſoror Phoebi micat inter affra,
Sic tua præ$tat Venetis honefta *** -

Stirpis origo. ~ ~ * -

In urbe tumultuofà non ualere fe libros carminum;


inceptos abfoluere , a Ode IX -
N urbe, dulcis Melpomene, mihi
I Incepta nunquam carmina finiam
Curás tot inter , o labores ,
sº {. - - NO;
- L I’B E R II. 43.
> Nos Eques ut fùa rura ducat. -

Sponfumatque patronum aduocat hicfibi, hic


Me carmina auditum. hic cubat ad Petri,
Extrema & hic in ciuitate;
Vifere oportetutrunque manė, f

Plenustumultu paruulus eft cauus,


Vbi eſſe cogor, uox, ſonus undique.
Fortal/e dicas, Non amice
Sunt plateæ tibi in urbe plures ? -

vt prorfus ob$et mil meditantibus. -

Tranfitredemptor hac gerulis furens,


Immunda curſim illac ruitfus, … . )
Aut rabiofà fùgit catella. -

IEt torquet ingens machinanunc trabem,


Nunc faxum : adauras fæmina concinit.
Hic cerdo clamat, cum fabris; - --

Hic pueri, iuuenesq; iurgant.


Rus quando promijum afpiciam Anguiger?
Quandolicebitnunc ueterum libris,
Nunc euagatione, uitæ · ·
Non meminiffe dies moleftae?
Vbi fubumbris&r recubabimus,
Mufas agreftes & meditabimur.
情 Extendere Ørſtylodocebit
Calliopea cơ Apollo fantam. º
44. C. A. R. M I N-V M
Ad carolum Vicecomitem, Mediolan, Equitem &
Senatorem clariſ, Ode X,
Arolus quondam bonus Imperator „ . . º

Ipfè legatum uenientem ubi te, r

vidit, accepit fubitò libentcr , . . . . . . .

Vt Pius ingens · · · · ·· ,, ,
caefarisquamuistibi fors fit impar, . . . • . .
Et cientelis, opibus potefia , ... ". . . .
E$tamcn robur tibi, momen eius , ,… , ,
Religioſi; . . • * : -

Gefta uenturi tua quònepotes, л


-

Anguiger regum genus ó potentum »&


Audientpugnas, animiq; neruos ~
... Maximiim armi$ : º
Audient dulces etiam camœna3,
Et Ioui gratos numeros fupremo3
Audient reétumq;tuum , fidemj; ,
Vera trophaca.
Definentmagni populum Quirini
Deſmentpriſeas acies, Philippi
Definent regis, patrui, & patris mi*
rariera&ia.

Adcriாயா, . ode x I.,


YAter Philippi regibus, Anguiger ,
Magne, uniuerfis praeftitit, ipfè quám
Precedisinfubriumiuerfe
Roboreſ;
j L I B` E R. II, 45
| Roboreå; Er pietategenti. • -

Miffuruae Afros Quintusin impios


Ca£ra Italorum fortia, copias,
Acresj; Iberorum, rogatus
Quem uelit effe Ducem fùorum,
Cras audietis gens mea, edidit. . . •.

Sacro & pera&torite , pius gerens


Signum, diereéti in quo imago
• Regis erat, lacrimans, Erit dux
Hic uefter , inquit, gnauu, ego illius
Legatus . omnes collacrimant fimul,
In rege miranturj; tantum
Cumpietate mera eſſe robur.
Ad Egidium cognomento Sanétum, virum ornatiß.
Mediolanenfem, Leufortis fil. Ode x I I.
E" fi mollibus haud conueniat modis
Арtari cithare tela Diefbitris,
Tellurisj;genus fulmine perditum ,
Neptunum, & Stygium Iouem,
Terras equoreisfluétibus obrutas,
Iaétatos lapidesfœmina & à uiro
Poft tergum, unde genus durum hominumfùmus,
Rerum femina & omnium,
Et Pythona Deo perditum ab inclyto ,
Forma, in uaria, plurima corpora
ſ
Mutatas, gelidum climaj; Solibus
Exufta$ Libyæ, & domos ;
D iij Pátrúñi
46 C. A. R. M. I. N. V. M.
Fatrum relligio, San£te uir, attamen ,
Hortatusq; tui, ut tergeminum canam
Perſuaſcrepatrem, perpetua & Deim
(Vertat quod bene ) numina.
‫دب‬Ad
or v ‫ و‬,merode
taxPIII
.
Erre creatorfrugifere 6pater,
i Immenfi Olympi, ơ raucifoni equorica
Mortalium , immortaliumj;,
Qui regis ethereas phalangas ;
Tuis precamur confule filijs
His, quos adoptafti à patribus, poli
Tandemj; nobis da obfecramus
.' Caerula templa uenire magni.
Pulfas fideles at quia feruulos,
Nunquam hic uidebis uerberibus pater
Negare nos ,fimus bonorum \!.
Dummodo participes tuorum .

Ad D E v M , Filium, Ode XII II•

Atrisſupremi dulce genus, pia Er


Integra uirgo hic quem Maria edidit
I)iuina & humana creatum
Stirpe, parente d e o iubente,
Perquem referuat femina rebus hic
Natura cunétis, res creat atque alit ºf
Ác mutat, cơ pen43 tntquus
- Сці
L I, B E R II , º, '47
Cui fcelerum dabit omnis ufque, . • * • '
IMentes redibunt corpora cùm fua . ."
Repente ; nobisprofbice, pro quibus
Dignatus es magne potentum
Prodigus eſſe anime Deümrex,
Ad » - v «, spiritumßnäum, ode xv.
; Q" numine imples ô fuperos polos,
- , Suffis quiinertem Spiritu$ hanc humum
A' filio cmamans,& eius
Patre,perennis , ut alma proles
Patris, & ingcns ut genitor, pius,
Sanctusj;, ut illi, fic dominus, D E v s ,
Aetermitate & rex ab omni,
Omnipotens , facilis, beatus ;
Benignus affla numine nos tuo, -

Mentisq; noſtra in templaueni, nouis


Loquamur ut linguis diferti,
Et bona perpetuaaĵequamur. *

' De Diuis feptem Ephefiis,qui ab Ecclefiafticis dora


mientes appellantur, Ode XV I •

C IuiumImpio,
feptem, Decio furente
montislatebrofain aluo
Ardui cùm mens fimul & fopita
Membra iacerent ,
Secla ubi accepi duo continenter
D iij Noćte
#8 C -A R M I N V M
No&te tanquam una iacuiffe ; rupem
Vt cauam pandit regionis huius
*Incola diues,
Mox uiri fùrguntfubitò excitati,
A' minis feth Decij timentes;
Forte nam pranfùmproperârat ille,
· · · · Et fuber omnis
Hinc fui cunétos perijje fontes
Seculi & regem liquidò uidentes,
Gratias magnas habuere c h R 1 s τ •
Omnipotenti;
Inde coeperunt recubare in antro
Alto, ubiftertunt & adhuc, fimulâ;
Dormient illic, Superiim parente
Auſþice ſumm0,
Ad diem, quo ignis fera flamma nigri
Orbis immenfi ffeciem hanc aduret,
Quo folum replebit iners calentis
Euccima terrae ,
Quo reuiuifcent homines fepulti
condito à mundo; graue quodnocenti,
At piogratum ; pater huic & illi
+ Confùlit equus.
Nam bonos cælum uebit ad ferenum
Impiosflammi, cruciat moleftis ;
His graues pænas, bona fempiterna
Erogat illis ,
A.

Ad
L I B E R II. 49
Ad Carolum Vicecomitem, ode XV I I. ,
*

ΙΟ Epremfùs Aegeo obfecrat ocium


Mercator irato, obfecrat ocium
Timensfurentià Marte miles
Aduentcnte Dcos feneéta.
Gemmis, & auro , purpura & haud quies
Venalis ulli e$t: ille beatu, eft ,
Sibi optat bic qui nil, d e v s cui
Donat habere , fatis quod illi e$t.
Non Conſularis ſummouet Anguiger
Mentis tumultu$, qui miferam enecant,
Liétor , uel ingens auri aceruus,
Non ager& domu$ ampla, opesj;.
Ergo fruatur diuitijs fuis, ,
Gazaj, regali omnis homo impotens:
Huiufmodi aufert ufque fomnos
Cura, metus, timor , & cupido.
Quanquam exulamens fe fugiat quoque,
IMutent auari Sole alio licet
Terras calentes, Romae or of?rum
Inuideant alii fuperbum ;
IDij fi dederunt , quod fatis eftibi
O' Carole argentum omne Quiritium, &
Non urbe patria ipfè mutes
Ibiuitia3 opcrofiores,

In
5o C. A. R. M I N V. M.
Iu auarum hominem, à quo deinde ad Carolum eune
dem conuertitur, ode XV I I I.

, / Ortis ccquidimmemor .
Atræ & fepulcri luridi inuidendas
Sic tibi $truis domos,
Locas fub pfum fumus o fecanda
Marmora, ut fi humus tibi
Linquenda mumquam, aceruus & fit æris?
Limites clientium |
Salis quid ultra ? quin modum oro figis
Huic tuo cupidini ?
Aes omne ubi & congeßeris, uiaej;
Cunétae ubi, atquc porticus
Te cognitum hic bene urbis omnis , atque
Regia aula uiderint,
Q uö Tullus & dcuenit Ancus ipfe
Re$at ire mox tamcn . . .
Non Hectora intcrcmit, atque Achillem
Grandia uniucrfa que
Et parua mors obfcura dextera aufert ?
Diues à Duce Italo
Nil intereft, an pauper ortus Iro
Ambules uia inifer,
Morêre fub dio aut rapacis Orci
Viétima : emori eft opus:
Præclufâ non e$t portamortis ullt.
Ipfe at Anguiger bone,
• : Cui hercule ingemi cft bcnigna uena,
വൃi
L I B E R II , και 1
* Qui Deos nihil fùprà
' Magnos laceßis, nec Philippum amicum
Largiorafiagitas,
Satis beatus patriis agellis ,
i Purpuram Quiritium,
Opes , & oftrum negligens fuperbum ,
Numquam obibis ; aethera
Pinna uolucrisperferere imane,
{Verfùs in canoram auem;
Iam Dædali Icaro ocyor gementis
Eofphori arua, & ultimum
Noſces Gelonum, Colchum, Iberum er acrem:
Numquam obibis. i$a uos
Auferte, imane funus , meniasiſ,
Mitttte, atque lacrimas
Compefcite: ingensuiuet ufque hic Heros.
In beatornm fratrum Protafii & Geruafii Medio
lanenfium die natali, Ode XIX.

Ratres beati, lucida corpora,


Vitalis eterni atque valerie
Genus, fugacia Ercaduca
Non humiles bona negligentes , * * *

Vestris cauete oro Inſubribus, iubar


Vbi uidi$lis Solis & aurea
Haec afiraprimò, fempiterni &
Iuffa d E 1 didici£is olim.
natale uobis hoc $olum ubi (nefas)
Vo;
52 C A R M I N V M
vos perdiderunt ferrea ſecula,
ou e maximi à cultu parentis
Impia diſtrahere uniuerſum
Gregem bonorum , rclligioneἀ;
Sanéta ftudebant, cùm rofeo gemens
Tellus inundaret cruore ,
Plenaj; cunéta forent tumultu.
At regis almi fumma parentibus
Hinc cum beatis uos bonitas poli
Ad fidera euexit, nocentes
Vnde uidetis in igne aduri.
Veflris cauete oro Infubribus; famem
Per uos in Indos, armaq; agat pater, ,
Reducat huc dulces modosq; , &
Carmina grata piæ camœnæ :
Hanc ueftram in urbem prifcus honor, quies
Obfecro per uos, o redeat bona
- Concordia , & negleéta uirtus,
Paxj;, fidcsj; , pudorq; caftu, .
I)e D, Sebaftiano, ciue Mediolanenf ,
Ode XX.

S Ebastianus non ſine gloria


Rex copiarum Cafàris efferum
Fugauit Augufti hoßem; in urbe &
Vidimus infôlitos triumphos:
Secutus eft hinc militiam illius
Regis, fupremû quem pater ânigris
Ipfe
L I B E R II. 53
Ipfe excitauit inferorum
Sedibus, utprius ijs recepit,
Q ui dereliétis omnibus aureum
Se contulerunt ipfius ad gregem, ,
vt Martio inuióto ad feroces
Ignibus immocuis Iberos
Phalanga adhortanti exanimemfatim
Ardere cunéiis tempora uifà fùnt ;
Sebaftiano idem alloquenti
Martia caftra Duci Quirites
Euênit, ipfi reddita cùm fuit
Loquela Zoë, quæ fuerat diu
IMuta » atque plurimi repente
Ideferuere Deos imames,
Ifti ergo certè magnanimo Duci
Non nulla prima, o maxima, ſedmage
Aeterna gloria atque fama e$
IMilitiæ potior fecundae :
IMercedem inanem huic uanaj, praemia
Laboris eximiiilla, dedit fed haec
IDonauit æterno throno, atque
Tranftulit in numerum Deorum.

sccundi libri carminum finis.


P, F R A N«
54. -

P. F. R A N C I SC I SPINV LAB *:
J
м в р iо гд нвыs is * *
º,
-->

c A R M I N V - M. #|

*.
*
L I B E R T E R T I V S.

*]
Ad carolum vicecomitem, Mediolam, Equitem, Ste
natoremq; clariß. Ode I.
È vadente
ºtIngensquòd me,Pollio
ad artem ut inclytuf,
Carole muficam
Marte à cruento uis redire,
s"S Gratia Dijs fuperis habetur.
£$?££ Q ai nunquam amafti uana, fugaci4
Bona i?a , flagra$i ufque cupidine
Qui maxima immortalitatis,
Te Stygia haud cohibebit unda:
Te fera, ut illum, cuius habes uiri
Nomen potentis, pofteritas camet
Heroa ;te, & tuos futuri
Verficulos colent nepotes,
cùm pompa feruorum, itaq; gloria, &
Suis peribunt cum dominis opes,
Ignotu, & rex cùm iacebit
Viéiimanilmiferantis Orci.
I nunc, & aurum fufpice ; & omnibus,
Quòd millefþećient lumina te in ujs,
Magnosq;fpiritu$ Marine ,
-=

L. I. B. E. R. I. I. I. ダ 9 。
il · Šume, puta# Iouem effe te almum.
Nam cras uidebis lurida tartara ,
I Differt ab Iro Crafus ubi nihit,
Vernas ubi & flet inter Ancus ;
Nomem, opesj; tuæ interibunt.
§, Regumpotentumfanguis at Anguiger
Non unquam obibit, laudej; po$era
Huic gloria , inclytumj; nomen,
, Fama recens, honor, ufque crefcent,
Dum facta tellus & dabtt arbores,
a: Et uiua lymphas flumina dum uehent,
} Dum turturulmum,ouisĝșgramen,
Et Cytherea choros amabit.
kát -

‫ هﻭ ﺍﺱ‬,mà e
Chriſtophoro
dn Madrucio
ue cardinali
,
' Regio Mediolani præfe&io,uniuerfi Mediola
menfium exercitus, c 1 5 15 lv I I,
Dućiorem creatum, ode I I .

Vcem urbis huius ,flofculum & unicum ..


LPræfeétus
Te iudicauit Carole Regius
ille ciuitatis
Madrucius fapiens, bonus4;, ... .
lui forte, ouarto principe Romuli
Vrbis,phalanga, Galliæ in inclytas
Nos illico armans te uniuerfis
Praepofüit Ducibus magifirum.
fubrium heros maxime fórtium,
' Vidi ipfe magnos his oculis Duces
Te
56 C. A. R. M.: I N V M.
Te confequi, horum copiash;
Militiam numero carentem:
Moronus ingens, Annibal & tibi,
Pater Gibertus noftri& Epifcopi,
Regisfòrore orti Quiritum ,
Et Galeratu4 amans camaenae
Parebat, ipfe & Pofterula, cw potens
Carcánus armis, cuinj; Triultio
Cum Caſare & Borromeo und.
Et Marianus itcm & Cribcllus ;
Parebat hæres Anguigeri, er Comes
Tubas, caballos; Hippolytus crepans;
Hos copiarum trenuos#
Ca?ra Duces fua qui præibant,
Reges cohortum & figniferifimul
Sunt comfecuti, mobilita3 item
Priuata ; Calchi, Magijģ;,
Turrigeri, Croti, o Adduenſes,
ca$tillioni, Vinccmalae, Nigri,
Porri, Cufani , denique Boßij,
Clarißimæ urbis Regij omncs
Et Comites numeru3 fuerunt.
Ouapropterifti, Carole, glorie
Cedant parentes, tot fpolijs tui
Cedant Othones & ſuperbi:
Perpetuum hoc tibi erit trophæum •
*L I B E R I I I. 37
Ad Carolum eundem, Infubrium ad Pium i I ii
Pontif. Max, legatum, ode I II.
'Dulceuatis prefidium tui, º,
Ο Dulcis mihi à te reddita litteraej?
Defcripta in urbe flaui opaca, ,
Rege Pio, Tyberimi ad undas. º , , ;
Ouid liberali non tibi debeo ? -
Quid ? charitati quando parem tuae
Valebo gratiam referre ? • - -

Nam uoluiſſe ſat hauduidetur. " * - C


ouôd ſcribis oden eſſe meamtibi - -

Pergratam & acceptam , oro Deos, me4


Vt uiuat u/que Mufa: feri
Q uð tua faótalegantnepotes, W
Tu, fortè diuifa orbe Britannia
Toto exara$i cùm fchedulas mihi "
Legatus ingentem ad maritum -
Egregiæ Mariae Philippum, - " -
Non tam mihi olim gratificatus es, - i.

Fortißime heros Carole , quàm modo, • , ,


Qui tanta fú$tinens Quirini, *

Totj; negotia in urbe magni,


Memorfuiſti (que bonitastua eſt
- Miranda)parui magnus amiculi,
Solatus es% lacrimofam,
Atque tuos abitus gementem. s
Q9apropter, haec fi quid mea carmina
Poffunt, tuorum haud, ацѣice Apollite,,. . *

E vmquain
58 C A R M I N V M
> vnquam patrum occidens, tuosj; tº
Eximet ulla dies triumphos • !.

Ad Aurelium Portulacam, ciuem Brixianum, ruri ,


. commorantem , , , , Ode I I II • :

Tratus uirenti membra fùb arbuto,


Necfperne Chjpocula maßici,
Necde die ullampartemamice
Demere, rura coles dumauita •
Bacchus reducit mentibus amxijs
Spes,atque uires, leta poëmata
IDi&tat,tenebras mentis, atrans
Atque fugat nebulam repente.
Virtus Catonis non caluit mero ?
Ibiéturus arma & mom bibit Ennius?
Vinofùs Albius fuitq;, &
Meonides, Maroq, , cy Catului »
Scripturus ergo, doéte uir ô merum
Potes: bibentis mam gelidas aquas
Per ora plus anno uirorum
Carmina mulla ualent manere.
- - -
Ad Andream Huraltum Meßium, Regis Gallorum '
ad Venetos legatifratrem,
-
Ode -
V- !

Icte quid urit forma Lycoridos ,


Suffiria imo peétore uti trahas, *,

r,
siueºfihter ambules amicos,
- -
-, *
Šiue '
L II B.E." Rºº II I, 39
Siue toro iaceasºfispinws£ · · · · ' s* .
Ne de puellae feuitia rogo : . :
Deſpera, at occurre intrinjsei, º, . . ;
' Reducito, ufque ad id requirens ., \
Tempora amicatibi, modosj;, , . …^*-
Et pange uerfùs huic miferabiles. O
Sed perfeuera; mam diutarnitaş ~ ~ . . …
Hic commodi uniuerfà uincit
Temporis, &mhora longa amanti,
Huralte, longo non fpacio vides . .. . .
Guttas cadentes marmora, faxcas -
Pertundere afferas4 , uincumt . . ..
Duritie que adamanta , moles
Sic, quæ uidetur durior effe nunc \º
Ferro, tibiiftisfletibus o prece :' '
Et mollietur lacrimofis , . . .. * * **

Verfibu3, officijsq; amica, - , , ,

Ad Carolum Vicecomitem, ode , v I ».


S" liberalk,charu, amabilis * * * * *X
Cunétis fui$i iugiter, & pius .*.** • V
Domiatque belli, laudcm ut abfqu*. s. X
: Inuidia eximiam parâris. -

Mi te$tis fier, atque Britannia, … . .


Errare laudes haec mea carmina 2 * .
Ne quis per incertas loquatur; * , :
Parma etiam mihifidatefiis, * *

Gonzaga ubi armis inclytw admodum a. . .


º E ij Ferrand
6ο C A. R. M. I:N: V RAI
Ferrandus ingentem atque animum tuum, &* ^
Ardorem in armis, maximumq;
Robur, & ingenium probauit; :
Malè adloqụendum fortibus cơ bonic
Pafquillus ortus teftis ad haec mihi;
Quite, cohortes dumtuaj;
Roderet, atque duces, probauit,
Famofi inertem carminis ullius
Cùm iußit aućiorem illico perdier
Incenfùs ira magnus ille º

Madrucius pater, & Senatus.


Quadere honores ô tribuam Anguiger
Magne trophæis Pierios tuis,
Prote uel hyberni hercle qui aufim
Per rapidos maris ire fluétus, ' .. " ----

Et inter angues currere, fumidis . ..

Committere Aetna corpus ºr ignibus . . "


Paruum bocce; curae iſti, tuis;
Sic meritis mea Muß debet . ., º

Carolo eodem, Mediolanenfium legato ad Carolum


V. Imper. Philippum4 regem Max. profici
fcente, ad Fortunam, Ode VI I •

Ratum Diua potens que regis Antium ,


Quamnauta & metuit, miles & inuocat,
Pauper, disq; precatur,
Formidant iuuenis, fenex,
Formidat Libye gens, profugi crScythe » .
* . .. . . \; -- Atque
. . L. I B E R I I I. 6а
|? Atque affer Dacus, &feruidus Aethiops,
Immitisq; Britannus,
Pugnaces or Iberi, er Latium ferox,
Crinitam faciem uerte rogo potens
O mortalia or hectolere de gradu
Imo, o uertere ſumma
Praefens interitu graui ;
Et ferua Anguigerum nuncium in ultimam
A' no$ra properantem urbe Britanniam
Regum ad tećia potentum; er
Meffalam, & comites foue.
Ebeu mi lacrimas ne renoua obſecro
Et f:tum Dea, quotum madui, tuo
Cùm de Vulnere lux eft
Reshindia Infabriumferë,
peruerfe comitum feuitiae pius
Fortè occurrere dum mobilium parat,
Infano4, furori, er
Cæco, non auibus bonis.

Ad L. Fabium Hugonium, Brixianum, Hiero«


* mymi fil. Ode V I I I.
I,

| G Ens Deúm Luci bone,liberalis /

ſº In bonos , qualis Stephanuspropinquus,


, Quàm fuis prudens homulus,fibió
| Confulat audi:
aepius dixi mea fata dura -

Questus; O'Diuos utinam per almos -


- E ij Nom
.62 C A R M I : N. V. M.
Non hoc egißem, potiusfedamems
Illud, & illud:
Illud at peius, (mihicrede) & illud
Peßimum (quantùm uideo) fuiffet ;
Et fuit certè melius, malum'ue
Hoc minus illo · ··
Sæpe nam Vates fapiens mibi, Hocce
Tu nifi egiffes, ait, illud atque
Si illud egiffes, equidcmpcriiffcs
Funere acerbo,
Sermonec purus Dauidi fuiffet ,
Nec pia erepta Stygiis ab undis
Porcia ; haud laudes caneret camarma
Lucii amantis:
Quae pater Diuùm mala fata cernens,
vt tuæ matrifacilis caucret,
Patrie à dulcite aliô benignus
Tran$ulit ufu.
Ergoin æternum bene confùlenteni
Maximė ingrati fuimus parentem,
jfta dicentes ; quoniam per illum
, Spinula uiuo:
Quod tuam feuo Lalagen amanti
Si datum Petro Superis fuiffet,
Non fero Muti mifer occidiffet
Cefarisičtu.
-

Numinis dućiugenitor redibat


Dulcis in fines patrios y aberrans
A'uia euafit furiofi & hoéis
Teľa
L. I B E R. : I I I. .6 ‫ﻳﻭ‬
Tela morantis :
Nuneris tanti tamen & falutis
• Is datæ ingratusgemit ; hinc facratas
IDiis, dolo accepto,uituli cruore
• 4 Imbait drás. - -

Vitat Augustus facerille prefül . .


Sic uenenatas hominum fàgittas,
Dum uiis errams propria recedit
Longius urbe:
Qgeis & acceptis, d E v s ,' inquit, almus
Non minus nobis cauet hoc in orbe,
Quàm potens ægri medicus iacentis
Vulnera curat ;
Vt foletmatos pater ipfe charos -
Sæpius plagis grauiter ferire, , *

Ipfenon mobis aliter Deorum


Profibicit aućior.

AdCarolum vicecomitem,inducens eum fingu


lis quatuor carminibus refpondentem,

S. T V, quòdpræſidio es bonis,
Et defendis eos fontibus àmalis,
Vnus charus eris mihi
Semper, ciuibus & charior omnibus .
V. Tu, quödge$a canis mea,
virtutemj; patrum , faáa£ fortia,
Vnus gratus eris mihi
E iiij Semper, -
64 C- A R. · KM 1 NI V M
Semper, uatibus& gratior omnibus •
S. Forti motior Heitore, º
Aenea fueris carminibus meis ,
Ingentiorbefi amiculum - -

scruentnuminamemagna ſuperſtitemi
v, viues rege beatior;
Auras, ut cupio atque expeto, carpere
Vitales tibi ſiuolent
Arcana Anguigerum fata fuperfiitem.
S. Quòd me tempore, quo ferè -

Liquerunt alij , fic pietas tua


Complexa efi , nihil ut fùprà ,
Prote non metuam Publius emori.
V. Quòd me diligis unicë,
— Atque omnes homines,quòd mihi pofthabes ,
Nec uis me fine uiuere ,
Prote bis patiar Carolus emori,
Ad Carolum eumdem , Ode x.

| )Retermiſſa canam, Theſpiades, mei


Inj;orbem ueniam carminis , ut fono
Contaétus fòlito gaudeat Anguiger,
Et flos Infùbrium & decus.
Heros ò fàpiens, doétus Apolline,
Virtuti, utfacis, gy,Carole,glorie *

Seruito, dum alij in rebus inanibus


Aeui tempora conterunt,
Fuluo incredibiles ſeu ſibi congerant
..”. . - Аиro
~
j L I B E R III. 6;
Auro diuitias, fiue domos,uias,
Aedes, templa Deorum undique, publica &
Caementis triuia occupent .
Clauos cùm ſubitò dura neceſsitas
Fati uerticibus mox adamantinos
Figet, non laqueis hi miferum hcrcule
· Vinclis expedient caput: -

Paulatimq; ruent omnia, quæ extruunt ;


Extemplo eripiet caeca & opes eis,
Thefaurosófilos Sors aliis dabit,
> Quos ille, atque modò hic habet.
Verùm faétatua hæc, patris & inclyti º
Nunquam, gefta & auorum,Anguiger,excident,
Numquam uerficulis haec tua cum bonis
Fama, atque ingenium excident,
Ad Carolum eundem , Ode XI •

I $te,Dumqui tuas
fex eft hominum, fceleftus,
laudes canimus, facratis
Non choris unquam Dryadum moleftus
- Definit effe:
Fractus eſt à quoiugulus parentis,
Sepe pulfata & genitrix , aui qui
Minxit in ca$tos cineres, bonorum
Hoftis & æqui:
Ecce ut à Diris agitur , uiden' me,
Trj; ut infamis uiolet, Senator ;
Oraut inregem Superiimmefandus
- - - - ---- --- Impia
66 C A R M I N V M |
- Impia foluat : :
Si ergo uulgari Latiasper oras
- - z li |

Vis tuu m & nomeu patrium, tuæq;


- -
- - ไทย
º |

Famie, & huictandem lacrinoſo ºr egro :


Conſule uati . ##…!
Ad A. Calcmerum Plantinidum, Ode XII,

Vidita amensmulierte pateriîïa


- ::
Sapientem rogo Calemcre uexat , º
Vt ei ſie caueas, quenecamatte, neeamanti: ”
Inimicam quid
q amicam cupis efTe
pis effe
Tibi adhuc, que fera te non amat hercle,
Bonauerüm tua,quæ fert,Corydoni & datam. N,
In ea quid tibi, quid comperis iuquam, . . **
Quodametur ? Morichoftultior cft, &
Mage certe cane bruta, cyfue deformior omii, º
Mihi Magi an fónus, ars Canidiej; མའོ་:
Alium te faciunt, atque fodales 醬
Et amici cupiunto paterornate uidere i sº
…!
Ad Carolum Vicecomitem, ode X I I I.
-

********

' Flos Anguigere gentis amabilis, ལམ་རྒ


Et Pheboo Cytheree, omnibus er D: *
Periucunde, Diones
Cura & Cælicolüm patris, - ཏི་ནི་ཛི,
Mufà diéte mihi dextra & Apolline, *
Titan quo neliusnil uidet,infimas
-
. . པོ་||}|
- L I B E R "I I I, 67
Luftranslampadeterras,
Gentes effe apud Infùbres ;
Qui curru quatiens æthera feruido,
Teloflammigeronubila diuidit,
Hisfiquando camaenis
Optatum dabit ocium, *

Fies nobilium tu quoque Principium,


IMe dicente tuum robur, othonis &
>
Magni raptatrophaea .
Olim barbarico â duce.

Ad Carolum eundem, ode x 1 1 1 i.

T Б, f. Panthoideboni -

Haecfunt quæ loquitur uera fàpientia,


Orcu, non habuit femel ,
Te$tantem clypeo bella refixo ea
Quæ geßit Libya potens -

Armis Publius in Scipio torrida, '


Te{;antem & gladio illius , - -

Q ui Deſiderium fuderit, & Ioue


|
Dextro, Marte#prelia . . "
Te armatum quoties uidimus, optimo
Gonzaga Infubrium duce, - { .
Speétante Hippolyta uirginefilia --"
Formofà illius, agmina ...
Comportata ab equis cùm bicoloribu; -

Parerent tibi , ©* horrida


Pugne acris darentmoxfimulacra, quek . .
Deuinxifti
68
Ideuinxi$i сА tibi
animos в м п ы v м r

Vrbis totius, & Principis ipfum ? -

Ornatus uarios, item, er


Larua, quid memorem e quid peregrinaj;
Arma, & carmina perfequar ?
Tempe$tate quibus tu choreis ea
Feftis ufùs es haud femel -
Coram nobilibus,Carole, cyprijs: -

Qùae Rainerius omnia -

Hetrufco cecinit carmine nobilis: +

Q1%4nquam nunc animus tuus


Aeterna appetat, ut Scipio, maximus
Regum & Carolus omnium; *

Quò inter fignamices lucida, ut Hercules.


Primo auétore fed optimo -

Vita , dum legis haecſacra uolumina, -

Scriptores ftudiosè eos, -

(Vt uitans uitium ne in uitia incidas)


Qui clarkſuperinigram
Ofunduntnebulamfideribus poli.
Ad Hippolytam, Ode x V.

Q.Vidnon praepofuifti, Hippolyta, Infubres, •


Faustina decens, er tu alijs uiris ?
Nanque hæc Mutio, & hinc Annibali, haud/uis
Nupfit uirgo Quiritibus . .
Fortunauttutrungue almus cipater
Et rex cælicoliim: nulla beatior. -

Lugenti
J L I B E R 'I II.”
lugenti timor atque ifle uiri tibi
Certè caufâ perire erit. º
Amens nam iuuenes in tunicatibi
Pulchros effe putat. quin facies Deae
I/tumpiéta, folent &#fimulacraitem
Cæcum lædere cælitum.
Inclufâ ut Danaë turri es ahenea,
Infelix Monimautnuptauiro extero,
Saeuo uel potius nuptatyranno, erit
* Qui uir caufa tibi necis.
Hºc dicas, alijs natio dulciors
a * -

Hic num quis melior ? Præfat ut Infubris


Omnigens Italo, Carolus Anguiger *-----
** * *

Cunéti$ Infùbribus bonis.


Tefhuiufcemodi Cypria coniugi
Defpondiffet enim, quae cupis, omnia
Isfeciffet,& haud féruitiüm tibi
Immutaſet amabile;
Omneste colerent(crede mihi)Infùbres :
Omneste canerent & populi: potens
Et reginafores , uirginibus fores
Etfelicior omnibus.
*.

AdCarolum vicecomitem, ode xv I.

| T Andem eamæne dulcia, carole,


Noſtre, ut uolebas, ocia ſunt data,
Suadente Barbono: is mihi illum
Conciliauit cnimfceleflum.
yo C. A R M I N V M.
Quô rura uifis dum tuaflorida, ~.
t
T
{&#
Tibiĝ; mufam dum meditarier . .
Eft cordi agre$emtenui auena, .
Cornipedesά; Deos uidere , '
K.
Miles canemus que Duce te , aut eques,
Autante gefit nauibus inclyta º,
I)omus tua , inceptumtibiq; ſº

Perficietur opus, quodoptas , ' *::R


º:
Ad Ioannem Tonfùm, Iurifconfultum Mediolantm* *A
fem, uirum ormatijſ. Ode X V I I, º

T Nuidet uulgw tibi Tonfe diues, º, : |

Inuidet quifquis nequit imperare, , Rid


-

' Impotens caecis animis , humiq; :


Serpere gaudet - ു;
Cimices itos at olor canorus
Negligens , urbes hominum relinquis, º
,
Non minorCygnopatre , maior acri ໍ; |
Inuidia#. " 1ே.
vife ( quid ceffàs?) Tyberinum & Iftrum, º,
vife potores Rhodani Tagik, དི་ཀླ༽ |
vife Getülum, Garamanta, Thracen, ºff.
seras , G Indos : -

Hinc uiam pinna uolucris fecato º 妮f


Ad polos altos celeri, cito% §y.
Aduoles curfufþacioſa ad albi “ို့
Corpora Cygni , -

ogà micat regis Superim uolucris,


Qம்
-
L I в. в R т. 7s,
Quâ cadit Vultur, radiatá;tclum,
Cernitur cunáis uiaquàféreno
Laćiea carlo.

Ad Io. Iacobwn Rotulam, Mediolanen- º


fem, Ode XV I I I. -

Isgens dic Rotula, 6 tua


Çurpendettacita fistula cum lyras
: Curte à laurea Apollinis . .

Martis uirgo furenstranfiulit ad fìi


Lauros, bellaq; matribus
P*f**fata , ad equos, ad lituum, adtuba, s . I
Nam dočîarum bederae Deis -

ºlfeebuntfüperispraemiafrontium, * *

Heſi tegelidum nemus


Nympharumj; leues cum Satyris chori : .
Stcernent populo, aurea
Sublimi fèries fiderauertice.
Ergo, me redeas Lares
Vrbanos rogo, fed me potius uoca
ifiuc, Cynthiam tibituani - -
Dic4mas > [ylă44#, , ơ ncmorum Dcoi,
In Carolivicecomitis legatiredituápio IIII /
Pontif. Max. apud Ioannem Tonfum
I. C. prandens, ode x I x .
«Carolus
フ多* C A R M I N. W. M.
Ύ ArolusflauiTyberini ab oris . . ' • ' • n ;
_, Infubres tandem redjt ; quod almum , ,
Per Iouem in ſomnis, boneTomſe, noctu .
Vidimus ipfi . -

cæcubum adfestas epulas repostum · · · · -- º


Huius aduentu, comites, bibamus *

Læti; & infignemfua quifque uatem ad


Pocula dicat ; - * |

Singula & nomen redeuntis urbem ' ' ' )

Verba praeclaram refoncnt, feremam


Hanc diem uinum celcbrct ; liquemus
Dulce Falernum.
Lucenec feſta ruboreſt madere,
Necmale errantestibiaspedes# *

Ferre. & adfitis, laqueos cado%


Soluite Chio.
Et coërcentempueri feratis
Naufeam uinum: iuuat atque curam
Caroli rerum iuuat & timorcm
Soluere Baccho .
*... • * -

Ad Carolum cundem, ruriagentem, Ode xx.

Vid, Mufa, dicam ? numina maximi


Q Patris, gigantes corporagrandia , . -
Quiterrae alumnos ingementis
Fulmine ſuſtulerit caduco º *

Regem uelundarum, an Stygium Iouem,


Vel Pallada intaétam, am Cererem canam,
Bacchunz
;-L^I B E R. «I I.I.-, 75
Bacchum rubentem'ue, an Quirinum ? .'
An genus armipotens Qthones, .

Marcum, Philippumiue Anguigeros ducet, , , ,


Qui denfà gentisTurrigere agmina ,-,
Fudere ; Carolum'uc lucem, . . . . .,
Et decu» Infùbrium cclcbrem ? • .
Qgid in rgnotis carmiiia rupibu4 , , *
Cantare mauismeſine Carole,
Oblitus armorum ? quid inter
Capripedes Satyros , Deas4 ,
Iftic agreftes nunc fine me doccs . . ;:
Nympha$ drcentes , & Venerem tuam£ ,
I)ecus, trophæa rapta, laudes, -->
Nomem, bonosj; tuu$ mancbit, -

Dum figna nigris lucida noâibus , .


Cælo micabunt, candida cornibus ,
Dum Luna recrefcetĝ;, Solá; . -

. .
- -
ºf

Sidera dum rediens fugabut.


à , - “. - - z
In D. Ioannis Baptiſte natali die ad Aloyſium Mo
cenicuru, Leonardi, Equitis clariß, fil, …
. Ode . ſix X | * :

R Ofcidan cantu uocatales, orte r

O Dea, Auroram uario : excamu3, q.


Noftra tingamus celeres falubri
Cqrpora rore: : - s
Mater in fomnis ad eum Marina
Adriæ e$t multis comitatanymphis -----

: * ` `` E ` ` vipa
74. с А к м п ы у м
vifatenatum mihi dormientem , ('
Meg, uocare.
lux redit nobis facra, quam benignus ^ -

Caelitum rećior radiante uultu i “ “


Cetcris cunétis
vfquemelius diebus
ferenat. *** * *
x -: , ; ;

Nanque Bapti?am dedit haec prophetam


Lux Ioannem , uenientis ortum
Qui Dei cæco bona nunciaret "" ' ’
Caudia mundo:
Nam pios inter micat uniuerſos , " .
Nuncius regis Superüm, profundi
Qualisin ponti radiat marinis ' .
Lucifer undis .
lucifer Solem praeit, atquefinem : ;
* . . .
.
I

Horride noéis canit hac loquela &* * * * *


voce, quampaſim tenebroſa tellus -
Praecipit omnis ; • • • • • • • •
Sic Ioannes Mariæ antecedit
* virginis prolem dominum füpremum ··
Nuncius nobis facer, crprofundis · ···· ·
Manibus idem . *
IDefinit mutus pater effe uates -

Vatis, er ſummum celebrat parentem, er


Filium appellat , canit , atque mulcet
Numine plenus ; -

Quò féelus uitans hominum , reliétis


vrbibus, fòlas habitare fedes
Solus, gr malitfikuio, loci;£tis, ··· · ·
- s. . . -

NMellcj;
L I B E R I I I, , '7's
Melleq ueſci, . . . . . .

Mele Bluefiri, quodapes uirentum . *

Congerunt ramismemorum implicatis; - .


Qgaleaberrantes ego & ipfè frater • , •
Vidimus olim.
ifeguimtardo gelidu palubris . . . sa
Corporis ros efi. liceat per orbes . …»
Annuos centum hoc ita rore nobis . . .
Tingere membra,
- * -
* リア*。
..” t.

Ad Gabrielem Phaernum, cremonenſen,


-
Ode X X I I. . . .
*
* * ** * * *

Haérne fimplex, er Lycij Dei - 39.


Martisj alumnus Carolus Anguige* :
Amicus ille gens Othonis . . .
Barbarickſbolijsſuperbi, , , , , ,
Aurum ut metallis, Infubribus bonis, , , , , . *
Q£ot funt, fueruntorbe & in hoc erunt,
Etpr«ftat unu, uniuerfis ', ... . i
Ingenio, & pietate, & armis. . . . .
Angnofcit uni quid tibi debeat, . . . .

Qui fempiterno quippe poëmate º


Ipſumé, Cryſtallum; uerſ, . . . .
Dixeris infolito difertus.
Verùm hocce uultus eius imaginem
In auro habebis, cuius amabili
E prętore haud unquam ualebit
Et facies tua, amor% labi . . -

tº F і) Vati
$7ś Ci Ai R M HI HN I Vr M
Vati fio, à quo dona percusia … º
Accepit, is dat non paria bac fibi º Y ! ,
IMemq*, daturw* plura.fi ipfè , • • , , ,,
Optim&plura Wolcs Phgêrus. - .... »
ു. 1 º
De Vincentio Portulaca 1, C, er Equite t
clariſSimo, Brixiano, Io, Baptiſte fil. : .
ruri «owwerant«. Qde XXIII. . . ,

Q.Vò,،Qplenus rapiormero
‫ عجابي‬pareng optime,pamping ,
Quicingi, uiridironas? … o.
Velox mente noua quos agor in fpecus?
Frondoſos agorinſecua e º
IDu{«&r¢gkuši Dauidi&inclyt**…
Portulacacanit modos. v., at u v - .. "
Illic nam meditans ipfiw* dudiar ., . . .,
Virtutes , aninos, decus,. . . . . . . . ".. .
L4drº. ingcnium , fańaś;fortia ` .: . . .
Patrum, gestaq, lucidis yr ve sa : , , , , , ,
Aſtris infererger cancilio Ianis. v. z., :
Hebrumproſiciensui . . . . . .
Ex fomnis properans moxfiupcfEwlows. . .
IMirabor loca deuia, , ;.;. ■*, *,. ,
Syluefires, domos, er uacuum menu.
Ibicam infigne,nouumq; adhuc .… , , . . ..
Indiétum ore alio continuò, & recent. .
Nam paruum agnuina nil canam, … .
Nilmortale loquarBacche ſequenstua. -
i. ſ. . . . . .
ſ M. I. B. E. R. I I H.T. 7%
AdCarolum Vicecomitem, senatorem lettiſºchri.
íianam ad pietatem ipfùm adbortam*, " **^
Ode X X I I I f, , *• ...! v** s \.

Sಳ್ಲ:
:D istribi status, anguiger, enes, i
ſapere; incipe: * --- ** * *

| fiiidimidium, fiihfipi*, efi tibi. ω *, * t


Quodc£cumeę amihumtibi,
-

* - e.

, Quimprimàmidpropera demere ditigem*, … -

"rfm και σβcra . . . .”


- * *

Q%rjor $uperün legibus imperat. • .


# ೩mbibe ' -

Lºgºs Chriſticolis proficiunt ſues . ੋਂ


Φίνιξμπορprobνικήίputanί . . ..
f];hispaiiperiem, qüid fácere &pari ' ' ''*
Non femper uideas cos? ' …. * * * * * *
lingo, figiunt pertumidùm mare, ***
8", fixa, pericula, e º a º ºg º ºf *

uā Boreefinitimumlatu
(hίtnβή glacieinriget g et t * ^ ^
Qui fibieâa calóriaßiduo efi humus :
#erpet`,
Cum Diķ fùperis ſimus, inutile * ** - º

a ºntemere nolumus, ... . .. .;


Simk, & lapides, materiam mali,
t, Herpraui ergo cupidinis --> * : * ~ *

84tntes elemehta, afferioribus * -


!!! ສ.
* *
ftudiis rogo -
v ʼ

F iij Formientº;
78. C A R M I N. W. M.
Formemus teneras, ut fàpientia
Nos ipfa edocet, atque inftituit,frui
Si æternis cupimus bonis. *}

Ad Stephanum Mariam Hugonium , Brixianum,


Equitem generofum, Ode , XXV,
Rmis fuifiinuper idoneus
Et militaſti non ſine gloria;
Nunc arma, defunétosq; bello
Hic gladios paries habêbit.
Tentanda nunc fùnt bella Cupidinis,
Atque horrida almæ prælia cyprie :
Traétanda barbitos,tibi% , …, …
Culta poëmata munc canenda.
Primò at bibendum eft fortis Eques merum,
Et uina, mentis quæ tenebras fugent.
Atque ifta præcipit Cupido,
Et Cytherea iubet decora.

Ad D. Marat, ode xxvt.


*. - * **

V rirgo fupremigenitrix parentis,


Maximo cui par mulier nequaquam in
Orbe terrarumfuit ulla, regi
Gratior almo,
Numen in cuiusgrauidam ueniret
A polis aluum füperis 3ut Heue
Rite farciret generis ruinas;
patre
; L I B E R III.
- ' Patre iubente,
quod genus lapfum fuerat nefandum
Per ſcelus nostri genitoris, una
Tu facrofanáte bauduitiato es orta
Semine matris .
Integra â uirgo precibu3 fatiga
Filium ca$is facilem, rcceptent
Templa uti noftram hanc animam fereni
Carula Olympi,
\
Ad Carolum Vicecomitem Senatorem,
Ode XXV I I.

I Ngens quòdpietas tuis


Eft uirtutibus alma egregijs comes,
Ef? fùpplextibi inops homo -

Pro fè, coniugc#, cơ quinque mifèrrimis


Natis ; fum ipfe ctiam tibi
Supplex pro omnibus his, Pieris & mea.
1* confugit ad Heétora
Formofùm prius; is mifit eumftatim
Ad me, cuius habes fidem
verbis, Heétor uti praedicat, omnibus,
| cui plus credere, quam ſuo *

Sermoni foleas Anguiger optime:


Quod ne fallat eos rogo,
Et mecum pietas te rogat, & fides,
Quin cum cælicolis rogat
Is, te qui dedit, atque omnia dat bona • i
- F iij Ad
8ó с А в м і Мі у м
Ad Carolumeundem, ode xxv 1 1 1. O ,
‘. . .. . . . . . . . .
vas#Mufa, arma#posteri , ! យ៉,
omnesloquentur,fecula & omnia , .
Te prædicabunt ciuitatis -
**..!!!!
I$ius & decus, dtque lucem. . . .. . . !!! !
Srd Gallicani fi ftudiá optimi
Pia atque uirtutem aßiduè meram ' * * * * ੋ:
Eris fecutus,pr.editabunt -** :
Cælicolæ tuæ fáéta magni. . . . * * * : *.

Patertriumphose superim chori -


Nouos uidebutit, o noua carmina 岐
Cantare ſenties potentum ... **

Agmina fanéiatibi Deorum. ' ''


t 2. " -
- '
º

Ad Carolum
*
eundem, Ode -
xx 1 x. ' -

-
. , -* *
º

TEros Infùbrium Carole maxime,


Mortales alii fefe homines gemant :
cretos, letitijsipfè fèd omnibus
Incede, atque Ioui magho age gratias: ' '' ".
Noftris
Et Nilo,carminibus,
& Tyberino,ucrfibus & tuis øºtago '·
atque Arari, y

Iftrog, , c Rbodano notus eris, quoad - -

vndis ferapidis in mare conferent.


Nontamnotus otho, non Galeatius
Matthaeusj; pater, natus & A&iùs ,
Non tam Marcus erit, non is Epifcopis,
Cuiqs pcrtimuit Roma potentiam, * * * . • •
*** , * Accitumj;
. . . .L I B E R I I I, 3*
Accitumj; manere in patriofélo – – – –
Iußit, quàm fàpiens Carolu, Anguiger
IDoétüs, nobilis, atque armipotens erit
Illuftrisj; mea pagina, & inclytus,
Is, qucm fata uolcnt Pontificcm bonum
Eße, G ſollicitoprofbiceregregi.
Sed cymba ingenij litore paululum -

In tüto mea ftet: uela iterum dabo, -, *.

cùm tu Phæbe uoles, & Polyhymnia. º

Libri 1 1 1 carminum finit.


P. F R A N
-

* * * *

3.
T-I-
|
32 (#"

P. F.R A N C ISC I SPINVLA.


м в о т о г. А ы в м s s
С А К: м Л М у м

L I B E R Q_V A R T V S.

Ad ciues Mediolanenfès, à quibas deinde com


uertitur ad Carolum Vicec, Senat.
Ode I.

Omfortespatriae obfècro
Difcordes meagens accipite 叫
Mecum qui colitisſimul (fibrts,
Hoc natale fòlum, lumem ubi mi.
§ Suffcxi, aftra% lucida ; (cam;
Si imbellem haud aquile progenerant auem, |
virtus fi eft in equis patrum , &
In tauris, fimilem firenuus cr parit, ,
Eheu robur ubi uiriìm -

Et nerui tnfùbrium ? prifta fides ubi e s


Tanta & uis ubi Barnabæ, 妮
Germani bonitas & Galcatii ? º
An gentem afpera agunt meam & º
Fraternt interitus ( culpa grauis ) fcclus,
Vt Marci innocui cruor i
Venturis facer hec infôlapo#eris º
Terræ fluxit hiantia ? :
Velmoſtrum impietas dedecoratgenuss
ciuis "
C A R M. L I B E R I I I I, 8; 2.
Ciuis perniciem in füüm hic . • • , •
Incumbit malu$ em, Carole, ciuium ; ... I

quare maximus extcris : • • s*w.


Seruire hosuoluitprincipibus pater,
Vt nequam genus & malum, ut
Natos degeneres, & populum impium.
Vno in te pietas mera,
Et reátum, atque fides, relligio & patrum, &*
Virtus, robur & infitum , - **

Reéti & cultus, eorum & fàpientia. I


Qgò tu dignus enim tuüm , , - -

Maiorum aufficijs nos regere unus es · · ·


Que inte miror ego, ad polos
| Omnis laudibus hincpofíerit4* feret.
De D Sebafiiani cruciatu ad Carolum. . . .
eumdem, Ode I I.
. *** * - “. -

IstHuncquòdnonperijffe dixi
fagittarum, mea quem fecundi-
** * *

'
** * *-* .
Vltimo cantu cecinit libelli *
Barbitos, ipſe º º
Quo roga, telo cecidit ; canemus , ^ ' *
Anguiger dulcis tibi. Magnus egit** ** **
Hic crebris Heros animam gementem
Fuſtibus ičius. * }
Marcu, & frater pietati, ergô, * ». -

Et Dei cultus tenebantur atro tº . . . .

Carcere incluſi: uemiuntmarite,o


2. Mátér
H
84 2 .I I CI A R M I N V M A D
- Mater ad illos, ... , , , º w aº nºvº… * *
Et parens æger: lacrinofà coniux • '**, ** . . …;
Pignora o$tentat, quæriturj,famu* * * * . )
Proprium iu*ar* genitorjpwgwi*** ' • : «
Pečtora lædit. v .
Fletibus, lutu, prece mollianturct
Nobiles multa iuuenes repenter: *** * * * * *
Quod uidens fleuitj; Scba£ians,'..'.;: :
Et dedit ifta ; y º 'ºt -, - . .
Ecquid æternis, iuuenies, caduca.** ha. *> '. .
Ifta præfertis ? lacrime paremæum, er
Coniugum non uos retrahantabalini: *s. *o'.''.
Regísamore, aº " %s." yº xºgos · · *
Qui quidem uc$ra atque mea e$ corona ;. . .ww ;
Qui dabit nobis bona fempiterna : ' '
Diceret qui dum ſapiens uinille º T : i
Talia, Zoë. 9 *A*-
Muta quæ denos fuerat per annos - ‫بے‬-..

Pulchra cu$odi, qui aderat yQairitum»*** ** ?


Carcerä, gaiidensnimium cucurrit, ` · · ,
Foemina adipfum: · · · ·.·• ww n … . .
Quipolum fpeétans, Pater, inquit, alme, *
Sacra qui montis iugaamas stohis, • • * • • • • • '
Hi # cuifeptemplacuere colles " , v,
Omnipotentt,., . . . . . • *ii * , . ...
Qui loqui quondam facilis dedi?i w\ w* '* ;
Muto Ioannis genitori, e iſti §
D4 tu46, c H R 1 s rr3tui , precamur, º .

Dicere l*umig*•*, .,.;, , , ,,.,.:, . r • .• , .'


'i'. . . . Q!!é -
* * I, I B E' RAI TI TI, * 8;
Qgae fatim incepit, Drusutius eft is, •*'' ' 1
Q uem cauit cusátis melior uir ffie,* * * . .
Cælites qucm nos fociare multos'.n. ,
Vidimus: erga. \, *a* , ***.** . * Cf
Protinus lympębowines lauemur : * •..'… ;
O' minu$ pari, ùbet ut propago \*.os . . .
vnica eterni Superiim parentis,
Quem colofolum. * . * * * * # : " ….H
Atque aquè cafiusfiibitâfacerdos . *; , ;.
IDiligens owties Polycarpus illos , . , , . .
Diluit facris. pater ipfe Marcia , . . .
Sanus abiuit ; -

.Antè torquebat wißrumpodagra.vöv,\*v * $ !


Abnuunt iußitenebrofo abire
Carcere, at malunt iuuenes acerbam oce; O
cuphøre møKent." (: - … . Ø -"
His at acceptis ferus ìmperator •*** o * • , , , ,
Mandat hunc cedi Ducibus fàgitta.* ao- o
Noëte fed Lucina uenit#, telum Er: - , A
Extrahit oiune. ** * * * * ***
Hunc domum transfert, medicos uocat3. * ***t
Is reuiui/cityrahidum cº tyrannum z »
Audiens urbem reuenire,fert fé. • ; >
Obuius illi: · ····· ··· ···· · * *...**, **
Increpansuerbis , uices ſperbas . . . . .
Tartara ad dicit nigra eum manere: ' • 1
Sanguine effufo totiespiorum. . or^ • • •?
• Rexfurit antens. : : " ** * . .
Imperat duris fùbitùloqaenttu*.....….... ..;
-- - Fuftibus
: 86 , , C A Rº M I N V M.
Fuſtibus cedi, quoad isſupremum
Spiritum exhalet, fua dehinc cloacis
Condere membra. *** * * : *~ *

piwus à duramece noéte dicit º,


Romule matri3 Sepelime honefto • • * * r ';
In loco, ut mercestibi patre multa
Ibefluat eqao. . . -- . "
Hec uia ò uitefapiens beate 3. * * ,

Anguiger. mirare? bonos ita omnes


Negligit, cælopateripſe Diuûm º tº
Quos beat alto» a. . . . . .
: ': ':

Idem Carolus inducitur reffondens, Ode 1 1 I,


ºf ºs- - - - - -

svo traétauit eummodo, •* • • • • • • • .


Qui certè melior,fan&ioromnibus,
c α r 1 s r o te$e uiris fuit, *:

quos hic terra dedit Dedala conditoâ


Mundo? regetulitfero · · · · · ·
Extingui, fieret quò fat adulteræ,
huic dicebat enim } improbum '-v • • - -
O rex iungere amoremhaud licet impotens
Cum fratris tibi coniuge. *, *** *s.
Siparmas homini perpetuas d ú v s
Mutat ( quae pietasfuaeft) - - - -
hic languore breui, quifque hilarispatri . .
Grates magno agat optimus. -

Augu$tinus enim c h r 1 s ro ita fùpplicat,


Me, Rex, ut libet, hicfeca, -

; ºf Hic
в в R г. 87.
Hicure, ut tuus adfecula particeps º

simper te ipfe peremuia.


Sed quem facrilegusperdidit impiè --

Rex, quo urbis miferumis modo


Prætorem inštituit, dicere te uelim, •.
L ** * *

Ad Carolum eumdem , de D. chromatio, Tybura


tio4fil. Ode I I I I.

V'm pretor egerfortè chromatius


Gnatusj;Tranquillum acciperet fuum
Marcelliani omnino patrem '
| conualuiffe, rogauitillum , 2
Quifhampodagram oro in Babylonias
Abegit oras, optime uir, tibi ? º

Sebaftianus, inquit, Heros.


Continuò,pueri, aduocetur. J

Venitlibenter, Strenue dux rogo,


Vtimifertus mi quoque confulas . . .,i
Vt c H R 1 s T v.s almus imperauit
Prolue te quoque aquis, ut ifte: . … I'
Et conualefces, crede mihi, illico; º
Effringe Diuos fedprius aureos. * * *, s .
Hac lege permittam, Chromatis ,a
Filius inquit, ut ipfe pænàs , , ,
pes morte nobis, fi Superos ubi . . . . . ."

Nostras profana perdideris manu *s*


Non detur infirmo parenti, - *** * *

• ' Qgod recipis fubitò futurum. *


! Refþondit
8.33 C. A. R. M I N V M
Refpondit Heros ; Conditioplacet.
Idola fracta . Pretor o exilit
Sanus grabato2/acra cớ tinda -

Proluitur celer, atque natus. " ..


Prudens, & omnes penè dome$ici. -

c H R 1 s T v w fatentur numen : hero à pio


-
- Daturá; libertas I es v u ... " • *

Seruitio facilem canenti. ... ". .

Adregis aurem hæc perueniunt feri,


Necem minatur moxq; Chromatio . . . r>
Tyburtio atque liberali, .. . . .
Omnibus & famulis acerban . . . . . . .
Cunéti extra ephebum numine cælitum
Afflatum ab urbe profugiunt procul.
campanie in 6lui latentă, oh
Exilium graue lacrimantes.
Gregcm bonorum continuò fùos
Tyrannus amcns imperat infequi: . . ."
Igni, fame extinéti, atque ferro , …. . .
Supplicijs uarijsq; cunéti. , , , , , , , ;
Tyburtiusq; ipfe inuigilat.choris -

Caij in fàcrata Pontificis domo; * .

Succeffor optüni parentis -

Et Fabianus eum peremit. -


Sicj; & fruuntur pcrpctuaboni -

Vita Deorum gy- Tybridis aureo :


Ab amne , feptem collibusj; ad « -

Pcrueniunt bona fempiterna » , - d º


* . . . . .. . . . . A
; L "I B E R T I I I. $9
Ad rheodorum Terfagum, Mediolanem. Hieronymi
caufidici fil.… ~Qde, V.~v
Tiomparnate bono uir melior patre tº #1
EcquandoThcodore ad Tyberim optime
Ecquando ibimus, & Cæfarem ubi Maro,
Et dixit venerem Albius, *** • ' . I A
vnà Pieridasſic meditabimur: as . . ^*\,.
Dulces, ut capio ? manédie integro (#2
sicci dicimus, & dicimus uwidi, , , - - - -

cùm Sol Oceano fubcft • „ . * * 3 ***sa*


voti me facies tu, puto, compotcm 3^*
vt folitibi, cuiplurima s debeam , . . .«)
Prorfùs cunéta: anime dimidium huius, &
Tuſpcs unica Publij. a
Naftentes placidolumine Mufâ nos … * \* p.
si uidit,fluuiusº, o nemorum come se
Spiſſe Romulea ad mænia Horatij
Fingent carminenobiles . * '• ° ºo
Nil noíìrum ingemium non faciet, pio • \y.
Nos ipfè omnipotens, numine: IMppiter.at .
Defenditi, ſagax curaſ, per nemº
Nos Phoebo expedit aufpice: * è
Nil mortale mouet quòd Theodore nos » ; -

verùm quod Stygijsfiuétibus eripit , , … ai


Quod cœlo beat, & quod uctat emori » -

Mufe ,fama, perenmitá% · n · · · · · · · aºÃ


rex Deli, Hefperijs ipfi eritis benis ... )
Noti poft äincres hercule, wjiraj G , …;SerOS'
‘96 C Al R. M. I. N V M
seros inter, ait, nominapofteros : ' ' '
vefiraurbs perpctuô canet · · · ·
In filj » + 1, flutisnofre,afeenfi ad cælum,
‘.…! Ode V I. º

D polos altos bodie redemptor


`scandit humani generis triumphans : '
calites letiuenientemadorant,
carmina dicunt ,
Euccinas inflant. comites fequuntur»
Quireuixerunt fimul, adparentº
ora fùpremiproperantem
- Agmine demfo,
in aulam '.“ sº
Adamus confórsj;tori, bonus% * †
Abel, Abramus'; ºr facus hares, . . .;
Ipfe iofephusq;, Iacobus , ingens -

Vitfator#,
Qui Noës diétus fuit , & poëta -

Perfonans Dauid cithara, integreí , a. '


Anne , ơ Abdaipius , cơ Michcas »
Ifāiawā;; * .

poft Ioannes , genitorj; , fanéta


Et parens regem comitantur almum •
Et diereétus, ſociuså, pænæ
Atque triumphi.
Alites diue fociant euntes : -

cælites imbre tenues ftupentj; • & , …


No$ramirantur reparata babcre,
* . . -->
…”
Corpora
I, I B. E. R. “I I I I, :9 z
Corpora cælum. " ... : * * *
Gaudeat tellus, faciofilm er equor : ... og 4
Gaudia, ô ciues, agitemus & mos.**.*.*» I
Tanta promifit quibus & recepit * * *. a*a
Munera:c H R1's T vs Sº ºt, º.º.)
، ‫ يزية‬...‫لها الإدارة‬
In fefto die, quem eccleſiastici Pentecosten
appellant, * Ode : VII »), o sgi
،.‫فر) ر‬ .***
ད Yirginis & magnumfummi patris incrementiâ
cн кrsт н“faluberades, a i o f
cuiüs natura à cunctis feumάa periclis, f;!^
Omnibu4 atque malissyr … ;. .\v y&\ ,i
Indiga non hominum, non cura tangitur wlas, ni
Atque dolore graui, ' "* : …\. ,,jía:… o
Notros que exuperat fenfus, cr mentis águien
Suffugit omnes tuo****• , • \ ****m 'ad
Numine nos affla,promiffamunere donan*»- .go
Pro bonitate tua * * * , * *s, i, .-;, .\ wA
Cæleftem ut uitam in terris ducamws, & uni \ ix.
cunéta dicare tibi : … * w . ... , , , •* ;
Sic ftudeamus, uti nobis fitfola uoluptas , a at
Te celebrare choris , , , , , , , , ,, , ,
Laudibus efferre & tüa tollere numina Qlympo •
Vt fine Sole nihil º: . . . .” ”, i.”
Dædala fert tellus, oriundi femine cæli º
Nosſine luce tua , ºxy --* * *

Perpetuă ierileserimus fic mofte, ceea


Imô nigris tcncbris * . . . . .
G ў Aetiſ
ੋਂ

*92 C A R M I KI V M
Aeuum degemus, fumma;q; emergere noftrum
Nemo ad opes poterit .*\ -. **'• . *.)
Lux aduerte ergo puros bucmaxima uultus,
Et miferere tuům. ~ ~ ~ ~
Candida nam rofei mortales lumina Solis
Non ſine Soleudent.
: : : " '
De cælatoribus & piftoribus,ad Carolum Vicec.
- Senat, Ode V I I I.
:: :: :: :: :: :: …..... … -- :: :
N onHerostamtepofuit,
qui liquidis magne coloribus
Tretius optimus : * s
---

)
Et ſpirantia qui bec era tibi edidit, -a, s * ,
Inquèheffigits nobilis e# tuage : . .
Q üám uirtus, fauor , & linguapotentiam*. . ,
T&vûùm eripienttartáreis aquis,* * * * ,^c.;
cæli interq; ferentfignamicantia, «* as • •
Quâ Perféùs radiat fortis,& Hercules. . . …;
An ficmanfit opus Parrhafii aut scope, c . . '!
Mufa #Afeonide, vergilij, Albijº: * - …
Illi nam pluuie , uentus & impotens *. •
Et fùbduci£köfiorem ignis & imber «y , …
Annorum feries innumerabilis;** *** * .- ,
Hahenojjfuihma, non «y fùga temporum, … .
Sæuus non Aquilo diruere eſł potis, lo » : .
Sed qualis *ääians occafio, ut uidrs j- *■ • , … 1
Titin ufjue redit pulchrior Indico, * * * *
Quæ magnum Anguigerùm Mufà uctat mori, ' .
Nigra $at fine ei morte fuum dccw%*ga-, , : .
™â い。 ‫لمة‬ Sic
*L I B1 E. R. I. I } I. 9.
Sic is, cuius habes momen amabile, -; .: ***.. -
Patrìs fùmmi epulis Carolus intereft;-*. . . . a.
Sic inuiétus Otho,frater & impiger · · · · · ·
Cæli inter radiant fidera candida ; . • • ,• • 1
Sic fratres Hclenae lucida corpora …..…. , . .
Ducunt uota bonos mauitae ad exitus.
* - -a

伽 Ad Andream Huraltum, Mefium, Regijad Vene


tos legatifratrem, a Ode i IX. *
* : *

| | Vralte, cultor non Iouis infrequens


Vnquam fuiffi, qui ædibus in facris
moraris,ad meridiemufque,
Thcffiadas, Lyciumq; Diuum · · · · · · ·
oblitus, olim qui placido occidens . . . . . . , ;
Te, ut fepe dixti, lumine uiderit, s-.- , *
cùm Mars cruentus iam quadrigas o
• Fluéìibus Oceani lauaret, ... ". . . . . . . . . . .

Magni ferenus cüm mediam poli *. . . .


Partem teneret Iuppiter, & Venus ... • • • ' *
IDecora Solem pof? ueniret , • . • • • • . . .
Mercurio comitata puro. :് 1്.....
Cultus Deorum nam placet admodum , , “

Placent camæne non minus & mihi: ** . … ;


Arridet olim Andreæ utrunque; . . . ;. . v
At mediocriter ipfe cunéta.
Tu mempe Mufàs uel nimium canis a
Phæbumj;, formofam atque puellulam***, • . . .
Te cuius ignis [îc adurit, . . .“
;
G iij Viuere
C A R. M. I. N. W. M.
viuere utinequeas fine illa:
Summum parentem uel niinuum colis,
Qui nostri ſulco fulmine territat:
IDiuini Ari$cclis magifter,
Nc quid, ait, nimis ille magnus.
Ad ſeipſum, Ode X.

Demens anima, ό άultitia mens mea {}ul.


tior,
y

Inſperatatue cùm ueniet pæna fuperbie,


Et, quod non procul eft, aftiterint fata fupra caput,
Atque hic de$ituens omniaquæ diligis admodum
oblita atquefidem & relligionem & fàpientiam,
IDcmigrabis eö fola gemens, unde homo non redit
vnquam,caeca domusj & tenebræfùnt ubi, lugubris
Dices heu quoties,temnere teut numina uideris;
Cur uiuentieadem haud mens fuit hæc,quemihi mor•
tue eſt ?
Vel cur his animis incolumes non redeunt dies ?
c h R 1 s r 1 fac igitur maximi adores fàcramyftica,
Et te iam fcelerum collacrimantem pigeat tuiim.
In die anniuerfario, quem corporis c h r 1 s r 1
feśłumuocant ccclefiaśłict, Ode XI.

Iljdonum patris ôfùpreni


Dulceá;, cyfignum memoris, leuamen
Omnibus nobis grauium laborum,
-
* . .
Exiliif;
L I B E R I I I I, 9%
Exilj%; -- ~~~
Sit fuis almus p E v s ille præfens, * ** ,

Q ui cruci duræ tulit ut bidens uel . , , ,,


Agnus affigi, pater ut, nefando *

Parceret orbi , a
Qui dedit paenas fceleris fùorum,
Qui $udent reéto pietati, & æquo, - -

Vtpius uindex iubet, in polo qui


Nunc fedet alto. . . . . ."
Panis 6 dulcis Superûm, mifellis -

Quipolo nobis pluis à fereno, i


Suauisheremofaturans edentes
Panis Hebraeos,
In Paleftinam populos euntes,
Panisad regnumfine quo receptum .
Peruenit nemo,fine quo perimus
Protinus omnes. … tº . .

Gaudiumj; , & fbcs, columenj; dulce, , , , , ;


Vita4; humánigeneris falusú, * . . .
Suppliceser mospie tandem 1 s sv
Repice quefo: "
quaefo nobifcum mancas, tuisSol ,
Irriga Er mentem radijs benigné .

Tota que prorfus tenebrofa obit%


Tefine o alget,
Te fine haud fruétus parit ulla tellus,
Tefine cơ cunớti steriles agelli,
Tefine adfrugemminimè mouetur
Infita uirtus ;
G iij Te
96 C A R MºI N "V. M.
Te fineer migrans patrium uiator
Infòlum haud callem uidet, ad btatos
Quâ Lares tutus urniatj;,& hoftcm ** 2
Vitet inermis ; * - ---

Te fine incurrunt homines cruenti


Ho$is in fraudem, percuntj;, quödte ,
Non reclamantem uoluere regem · · · ·
Semitae habere ;
Te fine hic ucrum minime uidet mens,
Degit in uita tenebris fi pina ,
Eft fue uecorsinimica uite,
Atque faluti ;
Te fine hic mentis ualct effe compos
Nemo; naturae uitio perimus , - *

Tunifi occurras properè Deorum * : . ~

Maxime reêtor. - , -

IMentibus no$ris medearis ergo


Vnus ægrotis medicus fàlubris ;
Supplices te unum miferis precamur
Conſulenobis;
vt facrumpanemț, merum, dulce
Rite gu$tantes ueniamus aulam ad
Aetheris , regnas ubi Diuus unus,
Tergeminus;.
In

.***
- -
:L I B E R I I I I» 97.
In D. Nazarij, Celfig; die natali, ode, 'xii •
- . . .”
--
-
*

Q" caſte ſobolem forte Valerie


vififtiueniens urbe Quiritum
ſ
in magnùin Infubrium quod colo hoc oppidum •
Nazari pie, te canam • -

Nec te preteream Celſe ſilentio,


ouemficinitituit doćioramabilem 4.

cajìus relligione, ut puer hic minus


Formidaueris emori , - - -

càm feui imperio Principis adnecen º

crudeli intrepidus duftus es horridam •


càm doótore tuo.flofcule Galliae “.

Salue gentis, amans Deo* • • •


o' fìluete uiri magnamimi,& patris, • •
Almi numina flc magna prccamini ,
Pronobis, bonaut hec uana, fugacia i
Temnentes,ftudiaomnia ' • • •
Mentem, commoda, opcs, diuitias, modos •
cantus,& citharam , cunctaq; carmina
confecremus ei noftra: potentium ut s
simusparticipes Deüm. . . .

Ad carolum vicec, Senat. Ode. XIII •

M*: generatim, Anguiger optime •


: • Natüram referunt omnia fecula:
*
Dilexere Pctrarcham
Patres, nos ut amas »tui. COhcore
98 C A R M I N V M
Concordes etenim quid Galeatium & , c>:
2. c. ;
Germanum memorem, huc qui uenientem eum
Excepere poëtam a

Conuiuam egregium fibi: _

Donabant Ducibusmaxima, ut ipfè nunc, . . .,


Reginis etiam & munera Regibus.
Scripfit Trctius adme
Caelator, fua maximae
Regine Marie dona Britannie, º,

Coram magnanimo rege Philippoei


Comportata, fuiſſe
Quàm gratißimâ munera. -

Aftunc Pontifici quàm placeant equi


SummoThraciæ alumni, atque alia omnia,
Oue largitus es, ipfa
Tellus Hefperiecanit.
Haec communia fùnt cumpatribus tibi, . .
Nature integritas, munificentia;
At uirtutibus , armis,
Prestas eloquioſ; eis.
r º

Ad Hieronymum Hugonium Iuris utriufque peritiß. -


*

Brixianum , Bonifacü fil. de mirabili quodam


[beculo, Ode XI I I I •

Q Vôdqueris à me de ſpeculo, bone ,


Logod Hugo Mufa diximus auffice:
Senes rubenti fùftinere
Ex lapide hoc uide4, lcomes : -. . . .. .
- IMirabilisj;
і, L I B E R I I I I. sg
IMirabilisj; e$ machina, faάtaή, εκ .
Cry£allo aquofa , fex latera æqua habens ,
Circùm: atque Rex fedens fùb arcu :

Occupat ipfe Phtlippus unum , ~


Terrarum & orbem dextera continet º
Illius 5 & Sphinx, & iuuenis potens *

Armisin alterofºquenti -

Tuj; togatefenexuideris: |-

Et templafurgunt aurea proximo;


Et caftra quarto fortia dexteras -

Mifere cernuntur, füperbam


Etuolitare ſuperfurentes .
Viétoriam enfes ;fficea Pax gerens 。
Statferta quinto ; Fana canens tufia º –
Volarefexto tendit : atque -

Signafuper uideas locata , , ,


Sexinclytorum hic ordine Principum,
Patris Philippi!,,c, Fabij, crNume,
Et Africani, Oâauijj;, &* . *- * -

Eius imagopatris benigna. - ***** * • • •


Etpars rotunda eft figna fùper fita, ---

Et quinque totam uidimus in domos


Diuſam; in una dat potenti
Regia fceptra pater Philippo; * --> -

Captum ftat euiétum inq; alia oppidum, , , ,


Migrant coloni ex hoc ueteres ; eis
Belgæj; fùccedunt,fero igni * )

Gallia queis dederat penates ; . .. .


Et in fequenti magna Britanni4
- - - - Sedenteni
. C. A. R. M I N V M. II
sedentem honorat Pontificem gemens ; ' :p
viétoriam atque im quarta ouantis · · · ງູ,
Afpiciasgeminam Philippi, ງູ,
IDucesq; captos illico & oppidum :‫ו‬
A' rege uiétum 5 clauditim ultimæ k4||
Portasj; Belli idem, atque laeto ::
Aurea fécula condit orbi . .
Tercs columna & cernitur infùper ;
Illam & cancntes undique milites, (it
Iòtriumphe, io triumphe,
Circumcunt numero carentes:
Praeire multos hic cquitcs, uiros , , ºf
'
-

signa & ferentés, raptatrophæa ; ງູ,


Ab ho$e: Galli infigne ham ; . . .
sੋ:
Principis hicuideas gerentem; A
Trium oppidorum tela cruentaj; & - -
്;p.
Idola er haftas er gladios Duces . . .
Quàmplurimi ostentant,aceruum \ . . . ੋ:
:
Acris,& armafera, atque parimas. ss. , , , ;
Pò? confequuntur raucaq; cornua ea, » » , ੋ: i.
Cauas & inflans militia hostubas:
Ducescatenatos preire *
ºſ
Laurigerum afficias Philippum,..., -
º帆
:
Belgefêquuntur quemmeritum, cơ mang vn.
Laurostenchtes innuineri Itali car … •. ༦ལff|}||}|
ੰ:
Iberi,ouantesq, o canentes , ve . : - .
Carminanon pede faciacerto. . . , ੋਂ
Robur column.efú$iget equoris • * . **,p
Globum#terre; que ſptculum eſt ſuper , *********
l.

tº º' . . Duplex; ཡི་} Car


т1 1 в в к т г11, 競 ö認
Duplexá, pyramis, pecusó, : ' , i
Atquefenexubi ineft, draco4,
Natura cunớforum ơ genitrixpia,
". . ..
);
Aeternitatem mehercule que fonent,
Sed uincula auri ornantis ipfâ hec – ––
Præterco, breuitatis ergô. . . ºr
,; ; , ; , ;
De eodemfpeculo
Ode
; ad''Philippum regem Max,
**. ** XV, *}
*
". -- -

: . . . . . . . . .2
Vyº:fereno hæc Ambrofiitui , • i
Cape oro , Rex regurh edite Carolo -. -r
Forti Imperatore o Philippe, i
Munera,figna animifideiis: • . . .;,,,^,
Cryftallo in ijta, cumfacie tuam ' ' -• • , ,
Mentem ,hicperemnis qua fapientiu: , , A
Rotans ab Indis te adBritannos ., . , , ,
Sol nihil effe uidet, utdebis. ... . . .
Sºnos Leones pretereas, foi º as º q
Qui fùftinent hanc robore machinams , r
Nam digniora ſintuidenda, bicº sº
Que paterignipotens locauit: ….… .. … o
Felicitatisféilicet integre, ev . . . .,. ,
Prudentiaej; hic eximietue • • • • '.t
Et fortitudinis, domumq; . . . ,
Relligionis adhaec uidebis ; ,, , , , , , , , ,-t
Victoriæ alme, Pacis itemlocum er }
Famae coronam , multa4; lumina, *••* •*
Vultumj; Caroli parentis, ;;:. . • '** **.
*
- E:
1. G3 C. A. R. M I N V M
Et Fabium atque Numam uidebis,
Et Africanum Cæfaris & genus
oétauium, eiu4j;os, animum fuis , , ,

Qui praeter inuiéium Catonis


Caetera cunéta, fubegit armis;
Magno uidebis praetereà patri
Tuo quid ô rex optime debeas,
Quiſceptra dat tibimerenti, . .
Cùm pictate ea & æquitate , )
Sis, des ut armorum oppida capta ui -- -
*

Habenda Belgis, Gallica queis phalahx -


-

IDornos adufferat, labores ... . . .


Et lacrima, miferatus horum, * . . - r

qui Iulioolim rege Quiritium * * * *


vitæ à tenebrispeátora cæca tot --, s. . .
Ad ueritatis lucém honefta ** .… 。
Coniuge cum Maria uocáris; , ,,
Qui claudis, unam Pacis amans domium » :
Belli furorcmprotinus impium
viétoriain templum potitus,
Profpicienspopulistibió;;
Quem miles armis & ffolijs praeit,
Duces catenati hoftium & inclyti,& .
Belge triumphantem ſequuntur,
Lætitiamq; agitans iberus :
'rotum uidebis terrae etiam globum ,
Q uem mempe uates' aufpiciis tuis,
Et a?ra deberi, polorum
Sidereiĝ; camunt mtatus;
§ 1. Aihe:
L I B E R I I I I. 1 O3.
Adhæc uidebis denique, magne Rex,
Vita à fugaci quam recipit p = v s
Perennitatem æternus ipfé, &
Aftra tuis meritis amica.

Libri quarti carminum finis.


|-
•••|-
*。|-
· *|-
|-·
|-
|-|-
- - · |-
… *
|-
|-
ae . !
"*
|-
----
|- |-|-
|- |-
|- |-
|- |-
·
|- ---- |- |-
|- |- |- |-|- |-|-
·
|-
|-
-|-
|-
|- |-
|- ·
|-
|- ··· ,
|-|-|-
|- ----
|-|-
|-
|-
·心、
----
* ----|-う |-
----|- |-
|-
|-
----|-|-
|-|-
· ·|- |-
|-
|- · ·|-
|-
|-
|-
|-
|- |-|-
----
+··
· ----
|-
·
·
|-
|-
-
-|-
. |-
-
|-
- |-
|-
|- |-|-
·
|-
|-
|-|-
|-
|-
|-
… *
*…
|-
P. F R. A N C I S C I S P I N V L AE
M E D I O L A N E N S I S
E P C D O N L I B E R •

Ad Illußriß. ac Mag. D. D. Ioannem Comitem in


Tarnou, & Voignitiemſem prafectum , & .
Sendomirienfem Ducem,crc. Ode I.
oT I V Sʻ 6 Germaa
$$ $$\| niefortißime

氰 X
-

{! ºr
-

\ Heros loannes Duciâ,


次リ

13J\|
籌 De gloria
liberalitate cuius, *

º É| Magna, atque faétis


bellicis, w

Viétorijsq; tota & i$a


- matio, &
Gentes loquuntur exterae,
Arma cơ tropbaac; prelia equabikpatris,
Exercitus Polloniae
Qui fortis Imperator interfídera * * *

Ad Perſei ſedem emicat.


Nam te pharetra à Cynthic aduocat ſaga, ,
' Tubas, equos Tritonia: -

Vtipiorum ciuitatiftrenuus H.
Statim cadcnti opemferas.
Illam eccc inermem deferunt negocia
verfi ad fùa omncs Princip×s. •.
- - 1}}}}}}}
2. E P O D O N
lllam ecce coniuratio inte$ima4; .
Et barbariinuaduntferi. -

virte precanti, quaefo, fuccurre δ potens,


Succurre : ut almus rex Deüm
Te mulieret ; noftra ut Camæna, que dicat
Stylum hunc tibi, te concinat.
Háe templaperuenereadalta cælitum
Liber, Quirinus, Hercules.
Ad Ioannem Huraltum Boifiallerium, caroli IX
Gallorum regis & confiliarium & ad venetos
legatum, Ode II.
v- Vando repo/tauinaffasad dapes
- viétore laetus Carolo
Sonanteformofi/3imo mištum choro
Tam dulce carmen tibijs ? .
vt nuper, ipfe fummus , ac cùm te prope --

Legati & hic & hic, Ducis -

Subaudie Lambertus ornatißimus, *

Faletu, atque Principis


Ferrarie, qui uate certat uerſibus
Cum Mantuano, accumberent, -

Chmfraterinfra hos Mefttu, ego%,er Ligur,


Valeta%infra nos forent,
A ruernu4 & Budaeus oralucidum.
Cùm uerterent ad Arcada;
Qgâpontus ingens Adriae per ianuam.
Latėpatentem o cernitur
º Merg44
L I. B. E. R.
Mergaria, atque Meftre, & orbis Taruiß
Mcntcs,& urbs, ubi iacet
Cum Malita nutrice Fufca illa inclyta,
Et Munriaum, inſignia
Et Michaëlis templa, Maiorbi & domu*,
Et Nicolai limina,
EtiЗuriani tećiа , crampleuillulae,
Et alta Chriftophori atria , or -

Ca$ella bima, magnam ad urbem lyntribus


| Hanc nauita inter quæ uolat.
o Infana quando concitatiotuæ
Furorą;gentis definet
Martemſequi, &rparebit imperioſui
Regis polo cui ſidera
Sic commoda effe cerno, magniut Caroli *

Virtutis atque nominis


Haeresfuturus cum thronofit,pluribus
In regno ouansuictorijs;
lotriumpheleta cùm phalanxcanet,
Morare currus attreos:

Iotriumphe, nec parem bello Inſubri


Olim reportafti ducem.
Nam tum cruenti barbari hoftes illiu$
Terra marij;uiéti erunt ;
Tumpumico lugubre mutabuntfagum,
Ventis ituri haud profperis
$rtes uel orbem ad illum, ubi denfa finus
Telluris umbra abfconditur,
Cºpaciora fed pararipocula
'yº • *
vlrentis
4﹑ Е Р О Д О N
Virentis horti in limite
Iubeto, frater conuocet amicos ; uti
Curas educes, pallidos
Rerum metu£q;Caroli dulcißimo
Huralte foluamusmero.

Ad Carolum Vicecomitem, Mediolanenfium


ad Philippum Regem legatum,
Ode III.

Lumne Martis, atque Cynthij, tue


- Lumen4 patrie & decus,
Kegump0temtumfanguk, à Petro edite • .-
Germano Othonis, principes
qui Turrianos uicit, ereptum & dedit
Sceptrum tuis maioribus ;
Quid me timentem ab bofte lapidi hinc euolans
Committis téti Carole ºf
Quid ne quotannis , abfque te cui non datur
A' numine eſſe, deſeris?
Quid ad Philippum regem adhuc, quid te adferos
ſ
obfècro Iberos corripis ? -

' Qualis, decori Apollinis cùm fax redit


Manes adipfos, Dadala
"Tellus, & omnis partu4 eius ingemit,
Mea Mufa, Brixia quam uocat,
càm tureccdis alma lux àpatrio
Solo, uicem dolet filam.
E'gentenon hac ullus efte fortior.
...' . . . . - ‫ﻭي‬ubitf;lac
/
р I в в к. . s
* cæle$ibuj; gratior: º .

E'gente noßra Delium nullus magè


Eiusj; diligit chorum. -

quaprópter ipfè doétum Agyieiis Graeciam


olim effe mentitam refert ;
Que prœpàratam à ſe coronam Carolo
Anguis feri fupra caput -

Prolem ad fuammicantem olympo, dixerit'


Illuc tuliffe Liberum ;
Nullius effe cælitum, aut mortalium,
Meritis tuis deberi eam ,
Quam gens Coronam & horridam Anguem omnis
Vt ſtemmanobile, hic gerit. (tua,
Inter Booten, Herculemj; lucida -

Signa ergo eritfedes tua.


En os hians iam contrahit Serpens tibi
Ad Virginis pedes, poli
Iuffaq; parte plus relinquit, ab$inet
En dexteram Alcides manum.
Illic micabis inter aftra, fidus &
oriere amicum Infubribus;
Illinc uidebis perpetim cunabula
Tu4hec, domosğ patriaí •
6 Е. Р. о р о N
Àd Ambrofium , cognomento Barbauaram, Theo. º

logum Mediolanenſem , Dominicanum , à


Cypri Archiepifcopo accerfitum, -

§ Ode II I I.

f | "Anto uocatus à uiro, nos deferens


Ibisfurentem ad Adriam,
Antiftitis paratus ad rcgnum comes
Felix adire Cypriae,
Et cunia religionis interpres Deim
Obire ſairétae munia.
Quid ipfe ? tccuin cui fìdalis,nec fine
Te uiuere à fatis datur ?
Vtriimne, quodnos cdidit, colam hoc fòlum
Non dulcc , ni tecum fimul ?
An te infidentem forti cquo, pedes licet,
Mirandam ad urbem confèquar;
Humana quam non condidit gens, at d E 1 ,
Stantem marinis fluétubus.
Iapygi plcna ut dabit cùm lintea :
Vir Praeful ornatisfinus,
Sim nauigationis & longe tibi,
illi, non grauiscones: ...tv -

Quâ menfor & terræ & fali, qui circino &


Celert rotundum animo polum
Percurro, litora , infùlas, ua$tißimum
; ; Ipfa & frctum acie metiar.
Roges, parentem an liquere annoſam uelim
Prote, calcntem & Solibu4
Aljº
Aljs Cypron migrare per tot equoris : -

Difcrimina, haud tibi utilis.


Matri ſoror non una conſulet pia,
Dum Barbauara“ inferuiam
Doéto ipfe , manes adprofundos quem fequar
Ducem , & per aequora omnia, &
Terras calore Solis exuffas, Ceres
Qua3 non colit ,'per frigidam &
Sedem, niues quam contegunt albe, malus
Et femper urget Iuppiter.
Non terret Amphitrite, ut alios, cærula,
Nonmonſtraterrent me fera,
. Non Adriani ceca uel ſinusuada,
` Non unda cælum uerberans:
Quid ? opto, pinu belluofa nauitis
Sulcantibus ponti æquora,
Fluétu oppida apparentia admirarier,
Et continentem, er infulas, -

Melitem, & Iffam , & Aulon, atque Amantiam,


Infamia © Ceraunia,
Arces#: Pheacum , cơ Zacynthon, c, Samen »
Vliffei & terram ipfius
Altricem , & Acritam, atque cenem, Gnofia
Et regna, Cafon , & Rhodon ,
Et te Megiſta, quô Dione nauibus
Perſepe tendit à cypro.
Ac Præfulis, tue atque certè non ero s
Grauis carine farcina, \

Amico amicus utilis,potenti hero * 4,

- в і Seruu$q;
*3 в р о р о N
Seruu{j; fiominutilis.
Veftrum laborem nam iuuabo diligens -
Im infula meo, horrida ||
Seu diccre arma, Cyprios'ue anti£ites.
A' Barnaba, feume Deûm
Patri uelitis, ut mi in optatis fùit
Semper, miniftrare optimo.
Ergo parentemi &'patriam, fi defert*
Haec regna, prò te deferam ;
Et , fi redire tempore huc nullo cupis,
Rediâo nunquam ad Infubres.
Ad Camillum Martinengum, Comitem illuflriß, &
I. C. de Stephani Marij Hugonii, Equitis
clariß. Brixiani, die natali, .
Ode V.

೧°Mi Camille
-
Principum ingens, plenu;tf
Gnofio cadu: mero ,
Eft pinguis hædum , & columbæ, & perdiccs ;
Et ridet argento domus ;
Et huc & illuc curfitant dome$tici,
Et cunéta feftinat inamus,
Aulaea figit & tabellas , fþargitor
Flores humi, & condit cibos .
Flame tremunt , extremo orignesuertice
Fumum rotantes fòrdidum.
Si grata cæna eft Publii, iam copiam
s *
Faſtidioſam*: deſere; - - - -

- -
Idri
jam te more eripe. obfecro. Vt moris tamen
Queis aduocere gaudijs ,
Audito : agendus e$ tibi Martis dies,
Q uifindit hunc menfem, inclyti ;
Ibies mihi /olennis ifte, antiquior
Diebus e$ certè omnibus:
Marius Eques namluce uir bone optima
Hac editus quondam fuit:
Qui Brixianã e$ urbis heros inclytus,
Reáto ,or Camoenis deditus:
Qui laetus atque degit , & potens füi eft,
Dixiffe cuilicet in diem ,
Vixi:pateruel nube cras atra polum,
Vel Sole candido occupa.
Curis Eques felicitati edacibus
Iunétae minus regum inuidet.
Sapiente dignumquicquid e$t, curat ; nius
Eftcorpusabfque prétore . -

Virtutem ei fùpremus atque opes dedit,


Artem & fruendi Iuppiter,
Et cumáta, que uouere alumno olimpia
Dulci folet nutricula .
Cui dcbto uniuerfà; quem femper, mea
Si Mufa quid poteft, canam ;
In urbe patria Anguiger prout Carolus,
Hic Brixiæ cauit mihi •

B ij Ad
1<> Б -P O D O N
Ad Io. Brunorium Gambaram, ode v I,

E TfiTibi
Cremonam me ire, Brunori optime.
placebat, ut citò
Meos redirem ad Infùbres: uent tamen
In ciuitatem Brixiae ; -

Hinc auffbicatö Bergomum me contuli ad


Hieronymum cognomine
Montem, integri Cornelii le&iffimum
Antistitis Vicarium:
Altas qui in ædes ut fodalem me tuum
Charißimumaccepit $atim,
Et fic benignè,ficq;libcralitcr
Traétauit, ut tu gratiam
Et ipfe debeamus immortalem ei.
Tantam uiri fàpicntiam,
Modumj; fùmmiratus ; in terris enim
. Eft Præfulum omnium optimus :
Nam non fibi unife effe natüm fentiens,
Aft & aliis , & glorie,
f
Nunquam ferè exitiimina edium, nifi
• Idcaufa pofcat publica:
)
Tctum hic diem ufque conterit , nunc laudibus
Plè celebrandis Deüm -

Patris fùpremi, ut tu facis, caufìs fùiim


Nunc audiendis ciuium, -

Lætißimo, c h R 1 s T 1 atque curando grege,&


Cauendo amicis, & fuis,
Opem qui ad eius confugit, domeftici
Dùng
L т в в к, ií
Dum pauperiomni dant cibos. * .

Cupido habendi immenfa, iniquitas,fcelus,


Difoordia, er mendacium,
Mortalium fex omnis , impurißimi &*
Scurræ fua domo exulant ; -

Quam ueritas , & incolit reétum, & fóror


Sinceritas amabilis ,
Propinquiorem Olympo uti fedem: editobaec
In monte pofita e$ ciuitas.
At faufte grcx, gens atque felix, quâ celer
Hic tantus exccdens Pater
Tellure incrti & infima ad cælum facit
•Veftigia æternum ultima.

De Hieronymi Hugonij I. C. Brixiani,


apophthegmate, Ode VII,

Ic Brixianitatis odit nefcio


Quid Hugo, fepe ut dixerit ;
Plato folebat Dijs habere gratiam,
Quod maſculum, non fa minam,
Non barbarum, at Græcum,atque alumnum Socra«
sibi dediffent effe: ego (tisº
Contrà Deorum incufó prouidcntiam,
Q ui Brixianum me, minus
Romanum , & infantißimi Marci iftius,
Non tanti alumnum Flamini, .

Ac effe maluere priuatum, Ducem -

Quám diuitem, atque Principem.


E iiij Ad
રર E. P. O D :O "N
AdHugonium eumdem, ode v 1 I r.
MM"黨 opprobrijs falſis, me candide an.
Robertus amens uellicet, • (par
Taygeta & laceret cimex, & Bulla Lomati
Conuiua rodat perfidi,
Mutius obliquis oculis mea limet ineptus
Morfu & uenemet commoda: -

IMem' moueat i?i, plures alijj;, cathedras


Plorare comdifcentium
quos inter iubeo, numerum, comfumere natos
Fruges, Lyæi & munera ? *

Hæc utinam laudet Patina , Sfondratus uterque,


Phaérnus, & Taëgius,
'Tonfìs,& Aonius: poffum ambitione referre ,
Et te relegata, comes . .
Nam noftra æternos pepererunt feculauates,
Queis & dedere Zoilos *-

Inuidiam & comitem,ſcelerum que pectora ledit


Exeftás mentes improbas;
£ex hominum maius tormentum haud inuenit illa,
-- Cuitorua Erynnis it comes; -

Que caecas fedes, º Sole carentia teéia , .


Nulli#, uento peruia, cơ - >

Aure femper habet, nigro fjuallentia tabo,


Crudelis 9rta Cecrope ; - :
Ouae caret igne, migra caligine femper abundans ,
Plenißim: acri frigore, *
Vi;arcam e$t carnem, uitiorum alimenta florum ;
... ", t ‫به‬ Ir*
1, 1 в Е К . * 3'
In ore pallor inſidet ;
Toruã oculis fpeétat ; macies in corpore toto eft ;
Rubigine o dens liuet; or
Pcétusfelle madet ; lingua eft fuffufa uenenis ;
Rifum dolores huic mouent ,
Innocui & paenae ; uigilantibus excita curis
Sopore nunquam uincitur;
Interitus acie gaudet fpeétare cruenta ,
'Et fay$itate hominum gemit ;
Denique caufà fùæ mortis, cruciatus, & angor,
Suumq; fupplicium effibi. --

Oderunt monßrum hoc Supcri, oderuntj; forores


Tartareæ, & Orcus luridus.
Atque habet hoc hominum mcntcs nequißima mona
Et impiorum pećiora: ( ſtrum
Que dire rabiem ferpentis, feuitiamh; -

Figura in humanagerit » * .

Arcana hamatis praecordia fentibus implet,


Virus per offa dißipat,
Vipereus#; comas abfcindens unguibus, in cor ;
. Sinu$q; eorum coniicit.
Quos dixi, ergo hominum fint irrequietamalorum
Ora, atque carpant me inuida ;
Inuida turba mihi uiuo quod dctrahct, ingens
Extinéto honos id duplici \
Faenore reftituet; uemiet nam maius ab atro
In ora momen funere.
Qualis Callimachus , Lucretius, atque Philet4,
afo, Tibulliø, Çy Maro» . --

--
-
". Qgalis
πή. E P O D O N
Qgalis Meonides, Flaccus, queis crefcere fentis .
Adpoſterosopus ſuum,
Nunc mihiprouideo , monumento ne lapis i$tic
Mea offa contempto indicet:
Vt me pofterita$ laudet, interj; poëtas
Vt Fama ponat Publium.
Ad Ioannem Tonfum I. C. de vicarii Me
diolanenfis Archiepifcopi auaritia,
• Ode 1 X.

* E fómniauinoéte tota: nam tuis t

Videbar eſſe in edibus,


Ifticj; delitere, auara cùm manus
Me ciuitate inquireret,
Fortis meum cohorteq; armata tuüm j

cùm tu caput defenderes, .


Vimuirepellens; preda me immiti forem
Lupo , atque uulpi callidæ.
Qgi, Tomfe, nundinatuseft quaeftum ad fuum
Ius fcribe Afelli antiftitis
vicarij ( Robertum ita hic uocant ) meam
Migrationem ægrè tulit.
Nam praeter expeétationem bolus ef?
Ereptus išti è faucibus.
Atque aéium erat,Taëgius mee nifi
Cauietinnocentie;
Sequilucellum ut illi, adeffe uatibus
Hic profitetur uir bonus .
- Atqui
L I B E R. . iş,
Atqui effe magnum fomniabat fe Ducem
Vefanus Andreas;fua
Quem Margareta o filis lugentibus,
Craffo'optimo dixti, prius
Epifcopo à furente ab alto inutilcm
Adima deiici loco, " - .
Quám tanta bellue iftius tcterrime
Totum fames uoret gregem. º
Monftrum f&debat improbis placabile,
Solum atque pufîonibus , . . .

Tomfi aure fùrdanegligens diéta & preces


Me4$, & urbis totius , ".

Quem fortis obtruncare alumnus dum parat


Paulus, meam dolens uicem, }

Vix impetro , hunc ut cffe fupplicium fibi


· In morte continua finat:
Compos fui uoti ut facerdos ille fit, z

Quifecuit eius tibiw. -

Vite dies promitto cui treis, ſpondeo Y.

Qgartum Orco inexorabili


Pecunia erepta & mihi ui ,ciuibus -*

Aljsó per fus, or nefas .


Hunc, fortè magnam ut cùm per urbem Infubrium,
Videret obuium Anguiger, *

Cimpergetire per tenebricoſumiter,


' Vmbrae cauebunt obuiae . )

Sphynga execrantes iftam, ut aufficium malum


Quae uiderint ad tartara . .
*
Sednefcio quis cxaratam lamiiia
Phæbes
ró. E. P. O D O N
Phoebes tabellam in plumbed
IDefodit illi clanculum Magus domi,
Oue reddqt impotentem cum,
Tyrannum er execrabilem: noiti foni, er
vim Theffalorum carminum.
At mitte feruos obfecro omnia qui meo
Haec nomine illi nuncient , - f

Non inuidere mefibi, diras fue


Et coniugi precarier,
Patrem rogare cælitumq;,multa in hac
Vt morte uiuat fecula , *

Ad inferos hinc, furie ubi mancnt eum


vfque lacerandum, corruat, - - ;
cùm ćaroli ornatißimi uirtus micans,
Et clara Tonſi bumanitas, -

Illa ad coronani & Anguem, olorem ad candidum


Ardcbit interfidera. (hæc :

Ad Hieronymum Monſilicum I. C. Brixianum, *


Salluštii fil. Ode X. - .

xquo dona$i argentum Hieronyme in ora


Mi liberalis patria,
Ętenuit bis fex aegrotum Brixia luces;
Stella & Leonis torrida , &
cùm fureret Procyon ; occultum oftenderet ignem
Càm clarus Andromedes pater,
Aedibus in magnis Stcphani præfignis Hugoni
virtute, Dijs charißimi: : .. . .
**. .
* . . -:
Stiftſ
І. І в в R. 17
Summodo Campati quicum inregione feraci; "
Hincj; cx Calendis Brixiam
ibimus, acfecum deinceps ero :mi fiia in urbe
Patére dixit omnia ,
Hoe ſibifacturum certème gratius eſſe,
Ouö ſecum ero diutius.
Aάame cuncti prohibebant, litus at Hugo
Mox me recepit in fùum.
Sismenor intered noſtri, cruircaſtefruark
Vxore quàm dulcifiima .

De Saulo , rege Iudeorumprimo, Pythium Apolli.


mem contra religionemfuan confulente,
Ode XI.

( 夏 Rºg, 27.)

v'm Saulus adueniffet eger fæminam,


. . Que confulebat Cynthium,
Cuiufmodi ipfe iufferat quidemantea
ſ
Omnes ad unam interfici, - -

oraculum fcitatum Apollinis(nefas)


Defþećfusà D E O /йо, º
Ac per Dcos iuraffet illi incognitus,
Quod uellet, haudfraudi fore:
;
Succinéia cæpit mox nigra palla, pede
Nudo horrida affeéîu nimis, . . .
Palo capillo uadere, orululatibus
, , Implcre dei;otam domum; ')
y Terram,
18 Е -Р Ο D: Or N

terramáfkalpere unguibus diurlkre


. Agnámq; pullam mordigus ;
Atque illius confufùs in foffam cruor:
Refponfa manes que durent
vtinde Samuelis extinétiipſius
Repente poffent clici;
Et cerea atque lanea effigies item
Erat, fuprema quae fibi
rwaior minorem & inferam compefceret
poena, & modis feruilibus. -

Hincpaída borrendo aduocat furias fonº


Errare, quo faéto, canes
Saulus tremens afþexit inferna, štatim
Et horridas angues » n044M!
rubere lunam, cùm repetefæmina
vatem pium clamat uidens 5
quid me fefellifti heu? quid • ipfè cùm potens
sis Saulus ille, ita placuit
Praudare me , tuam atque tantum feruulan
Adducere in periculum ?
cuisaulus, Amens ne ucrere: nil mali
Erit tibi. dic, quid uides:
Regi illa, Diuinum ipfa confpicor uirum
Afcendere cx ifto loco :
rum?ille, Q ua förmå eft ? Senex eft penula
rexAmiétus,
fèntiensinquit fæmina
effe hunc :
prophetam, promo ei
Mox uultu honorem detulit •
Alterns .
\ , ,*
L в в R. e z9
Alterna cum Saulo loquens, -

Audire fortë fi cupis, uates prior,


Quid me, inquit, elicis : mibi .
Quid es molestus dormienti e Rex ait,
s Anguftiis magnis premor:
Saeui inferunt bcllum én mihi aduerfarii:
Aucrſu4 à me cœlitum
Rex ipfe, refpondere per uates mihi haud
Dignatur, aut per fomnia. ...
Quapropter acciuiô parens te, quámihi
Benignus ipfe confula;. -

Mesſi o º vs teſpernit, ecquid conſulis #


Faciet, ait uates, pater,
Per me quod antè iampraedixerat
Verifimus 3 ceu quimale,
Parentem afellum iratus in rupes folet
Detrudere , & relinquere, +
Adalitrum conuerfûs cfi, te difrens:
Nam Dauidi regnum dabit.
Furiofo adcmit boc tibi. atque ab hoftibus
Caederis ipfe, &r gens tüa, :
Et liberi dulcißimi: mecum unâ eris
Cras ipfe, filii cy- tui. &

His Samuel breuifSim: diåis ftatim


Incepit cuanefcere.
Mox, quô ruis ? quô proripis te ? rex ait.
, 3 Heu quem fugis ? complexibus tº

Noftris quis arcet te pater cafißimè?


Procumbit hæc loquenshumi. – • • – ‫ייב‬.

. . pialogus,
*2O Е Р О D О К -

d I A L o G v S, in quo loquentes inducuntur,


F. A. Ode X I I .

F, Ic ; qui uiros componere auerfòs, Deiim


- Scrutarie arcana aſſoles,
Quid, Adriane,fola grata eft quadrupes
Summo parenti cælitum,
Pede or bifulco prefa queuestigia
Linquit bumi, or herbas ruminat 3,
Vt non cameli, non Sues, at Buccula, * : *.

Taurus, Bidens, Capellaq, ?


Collyria oculis lippus illino nigra ;
videre non poffum haec tamen. -

A. Qganquam mihi non arrogo, quantùmtibi;


Concedo , amice Spinula, -

Qui continenter hæc legisq;, & perlegis, :


Dicam tainen quod fèntio. -

E$pes bifilcus i$te noftrum in proximum


Regená; Deuům charita*:
Et ruminare e$ cogitare, que iubct
Lex fanéta', quam tulit L E v s •
Atque optimo non gratus eft patri, duo
Præftare qui iíta non ualet.
L I B E R, zz
IDe hominis ortu & obitu,. ode * x I I I.
TEc Thracia ipfa gäudet ortuinfantium, .
Nec morte,fic ut nos, dolet. *

! lugubris infans quòdfit hicpaffurus &


Mala atque fata triftia ,
Triffatur ortu: morte gaudet illius,
Q uòd is puer, qui mudus, ut
Proieéti ab undis nauitæ, miferrimus
Humi iacebat, indigus
vitali ope omni, quem parentis mixibus
Etuentre in oras luminis ,
Profuderat Natura, uagitu omnia
Ingente complentem loca ,
Qgantum fibi inuita hac malorum fleuerat
Reſtare, tandem euaſerit.
Ad Antonium Mocenicum, Leonardi Equitis clariß.
fil. Ode X I I II •

Efipis, Antoni, tribuens ftudio omnia ßli


Mortalium , atque induftriae:
INo?ie hic atque die fudat , nec proficit hilum ,
Ditefcit ille dormiens.
Non fatis eft igitur $udium, mififit bona no$træ
Fortuna uirtuti comes.

c Ad
22. E. P. O D O N
Ad eundem, ode x V.

Q Vòdquerisan dens es capillus castus est


Semfù; capillum caffus eft , -

Non dens , ut atqiie morbus & preffus lapis


E' frugibus , necnon aquæ
Et ſtringor indicare frigida e neri
Algentis ad brumamfolet.
Ad Hieronymum Dongellinum. Brixianum, er mee
dicum gr Philofophum excellentem.
Ode XV I •

E Mocenici filiorum moribus -

- In aedibus mi plura quòd dixti tuis, º


Antonium , qualcm ipfè dixti, comperi:
Maiorem at ipfùm natu alumnum Palladis
Scito effe faétum , ut liberalius quidem
Humaniusj; fingicr poßit nihil.
Nam diligit me maximè, obferuat, colit,
Libensfacegit iujJa; uirtutes amat:
In littera3 noétu & die incumbit bonas.
Non tantum ephebo in altero uidi ingeiii;
Acumem atque mentis & prudentiae.
Cernas in ipfonil inurbanum or leue :
Aetas fùa eftfapientior, quàm poftulat •
Q uapropter integrum integerrimus pater
Hunc plus amat, quàm fé : fùa aetas iam grauis
Nato hocce conquieſcit in dulciſſimo,
Ergo
L I B E R. 23

Ergo tibi dum gratias ego, hoc meae -

Quòd nauigare da$ camœnæ in portu, ago,


; Ftlicitati gratulare tumee ; -

Cui inuenire contigit, qui femina .


Reddant agelli maximo cumfwnore.

Ad Aloyfium Mocenicum, Leonardi Equitis


clarß. fil, Ode XV I I ,

Vx Adriana gentis 6 dulcifŠima ,


Qgi tampatri uirtute praeftas inclyto,
Antonioquàm nobili parens auo. - * * *

NMagninepotum Antenoris flos unice, . . ->

Qgoprifcaniluidere fccla pulchrius, .


Quem Gratie, quem Cypria unum deperit ;
Oćtauiani fiue Carni plećtro amas
Sonarier, feu Spinule dici lyra,
Perambulabisa£ra fidus aureum. * - i.

Qgicumque pulchritudinem & mores tuos


Et liberalitatem & ingenium canet,
Fama uetuftis hic præibit uatibu$.
Haec contulere dona Dij tibi omnia ,
Dediffe matrem fortè ne tibi putes:
Haud ifta partus funt Marinæ munera,
Memfes decem haud dedere talia Adrie ; :
Es cuius almo lumini unus gratior
Faétus, tuis ex quo fonas haec ciuibus;
Quaerenda, ciues e$t prius pulcherrima
Virtus, pecuniae hinc ab illa fcilicet ,
С ј
º-,

24. в р о р о м
Atque hinc proculfint 6 profani, qui fais
Famam, decu$, uirtutem, & humana omnia,
IDiuinaq; hic parêre diuitijs uolunt ;
Quas quifibi con$ruxerit, eum unum uocant
fortcm,atque clarü, & caftum, & æquii,&nobilem,
Pormofum,hone$tum,& optimum,& quicquid cupit.
opes uti uirtute partas quid tibi
Magnae arbitraris effe laudi? nectamcn
Conferre uis ad liberalitatem eas ?
Vcrùm tuoletare fomnio breui,
Laetere inanitate inanior tuo
Vili ære auare, non tuo, fed fortis, aut
Nati improbi, quod perdet impotens nepos ;
Dum te ipfè multò dttior uirtutibus
Obleéto folis me, Plato ille ut praecipit ;
Mori uctantcshe polo fole brant.

De Pio I I 1 I, Pontif. Max. ad Romanos,


- Ode XV I I I.

Q". Romuli uereris urbs, belli impetu


Perculfaadhuc, proſtrata4 ?
Rediens dies en candidus fugat nigras
Ora tenebras Itala. y -

Pietatis em fons rex Deüm tibi affice


Serenat ut uultupolos,
Patrem Rium qui ciuit optimum ex bonis
Adte regendam Infùbribus!
v Acquare
L I в Е R. 25
Aequare cerna; hunc Piorum geftaj;
Trium, atque faéta fortia, ut
Primus paratuspro grege &profundere
Vitam , & tuerihunc à lupis,
Vterque uti Senenfis, atque nomini
Et natus umi gloriæ. -

Ab ho$e raptum iußitia tui inclyti


Huius trophæum erit Ducis.
Currus praeibunt, cùm triumphabit, ftcra.
Reges catenati ui&.
Secla aurea i$te condet. ergo quid crepas
Brutos, Catones, & Numas ?
Portæ perhunc belli æreæ claudentur, «*
Marsintus in uinclis fremet.
Regnabit ipfe Apollo, & illius chorus
Florebit oris omnibus.
Verum, æquitas, pax denique, & concordia,
Florebitoris omnibus.
Ac fauflitas tua, haecq; tanta pofferis
Fortuna propagabitur;
Lucem ut nepotes , atque eorum liberi
Hanc candidam æternùm canant.

Ad carolum vicecomitem, Mediolanenfium ad


Piuin I I I I Pontif. Max. legatum »
Ode X IX.

vmtulegatus properares mænia Romæ


Ad alta Carole omnium integerrime,
C ij Ιpίς
26 E. P. O D O N
Ipſetui deſiderioperfixus amico
Me,utifit, ad Padum obfecraute contuli.
Incipiebat auis mulcerebic ethera cantu: ·
Dies erat ferenus atque candidus.
Paflorcs uacui canerent dum carmina ad undam,
Etipſe Mopſus, atquc Thyrfis, hec ego
Populea curuo defcripfi in cortice ferro
Tibi, atque Moro, & inclytis Q uiritibus;
vix tandemredjt nobis lux aurea, finem
Suis & alta Roma quæ$ibus dcdit :
Qt; etimuit, ne hoftis minitans incenderet urbem,
Sacras domosj; Ibera uerteret phalanx,
Barbarus & uiétor cineresinfifteret atrox,
Et impia manubic fepulta que carent
Solibu, & uentis iterum Pauli offa, Petriq;
( Nefas uidere ) dißiparet infòlens.
En belli furor euinéîu4 fremit ore cruento;
Nigros petiuit ecce Erynnis inferos.
Vrbem refpexit, Regem huic ciuit4, potentem
Supremus orbe Rex Deorum ab infubri ;
Qui Pius & populo propulfat cunéta Quirini
Pericula, atque comprimit libidines,
Quij; fidem reuocat, cultum & Iouis, ut Numa,
Et impios, & innocentiae fauet ; (punit
Per quem uincitur Mauors Tyberine, tuas%
Apollinis uocaturad domos chorus,
Fertilis & dulces redeunt Diui arboris umbras
Ab expiationefruétuum, & De e.
Ripae Morus eratfluuiali confita, dulci
* L I B E R. 27

Onuta fructuum undequaque copia; º

Aduolat anguis hians, furiarum & fùafibus ore


Ferouniuerfà poma triftis inficit.
Inuidia exultat ; pietas triftatur 3 &*ipfâ
ſ Latinagens, & omnis ingemit bonus •
Mufà Deos, atque aftra uocant crudelia Nymphæ.
Pater4; caelitum interemit horridam -

Fulmine ſerpentem, Medico iuſ itſ fideli


Veneno uti uniuerfà mora ita expiet ,
Gratior ut cunétis eius fit, quàmprius, umbra,
Amabilis4 fruétus ijs magè omnibus,
Qui defperatis referebant uocibus ; Aétum efì .
Bona arbor. id quod ille diligens facit.
Quô Morus coliturnunc eleétißuna ; Rom4
Süb illius quiefcit ipfa tegmine ;
quilibct & üates recubans hic carmina ludit,
Iouis benignitati agitq; gratias,
Et bella & paces longum diffundit in æuum ,
Pium patrumq; maximum canit patrem,
Clementemor lepidum Rome, patrie¿ parenten
Tot in malisgementi. or admodum anxia,
Ettristis queritur ſua fata, his obruta penè
Ferè horridi% merfà fluâibus maris.
Donatu, Rullus , Patauinas qui incolit arces,
Et eius ampla no$tra mouit urbs mala. -

o'mihi det uitreas o s v s ire ad Tybridis undas,


Piumq; maximum ut canam, atque numina.
Cantandó tccum non paruos hic ego soles,
o'Anguiger Senator, ufque conderem,
C iij Siue
28 E. P. O. D O N
Siue Palatinomalles in monte federe,
Opaca ſeu iuuaretumbra fluminis.
Perge Pater laetum his coeptis adiungere finem ;
Vt inclyta urbs Quirimi , & Infubres tui
Te fanátum appellent regemq; , Piumq; parentem,
vt er Numis, Catonibust, preferant;
Vtj;gregem laetum, & donette Iuppiter almus
Peremnitate dulci, & omnibus bonis.

Ad Aurelium Portulacam, Pij I i I ſ Pontif.


Max, Cubicularium, Ode XX.

S Perare tempeftate ab atra men' iubes


Repente fidus Aureum?
Inceperat iam per Iouem contendere
Cumſhe egra deſperatio.
IDemergere ccce me & tabellam ingens furor
Feri parabat iam maris .
En fraéta mauis. en fupernat mea
Gaza omnis undas æquoris. . .
En pars carinae uulncratum ab Africo
Perparua me ifta fuftimet.
Nam peruenire portum ad optatum amplius
Minus putabam, cùm $atini
De noćte menti/bem tenebroja anxie
Ortureduxiſtituo.
Tantæ tui benignitati luminis -

Qui gratiam reddam parem ? -

Q&ei$ ipfè uerbis maximum ißud nunc iub4* .


- Ef
IL I B E R . 29
Et mumem appellem tuum ? -

Tellus adoret uniuerfà te & mare,


Te mundus omnis inuocet,
Naótabo ut ipfe fepe ouestibi, & fàcra
º: Litabo fidus Aureum.

Ad IoannemTonſum I. C. Baptiſte I. C, fil.


Ode XXI •

Ecus poëta, noftri honosj feculi,


Vir ille uera f crepat
Renatus, infùla ampla quem Samos dedit,
Adiuit alta qui ethera -

Et haufit unus illa luce pcétoris,


Sonare que minus tibi . . . * ,

Valcnt mea ora ; mecum ab inferis aquis -


Es huc reuerfùs haud femel.
Anacreon bonae ipfe Græciæ fidem; binc
Dedi£ti Iambum Horatius
Quiritibus , mouum hinc Petrarcha carminis
Venufte Hetruriegenus;
Itauniuerfa quem uidemus cymodo
Ea ipfa, Tonfe, pangere, ut
Tuum unius fònare magna poßit os,
Vt unius fit ingemi .
Benigna uena diuitis, ør alta mens» -

Venu$q; grata, copia &


Inufitata , ut unius poëma fit,
Qúod atque profit & iuuet. • *

- Amande
3. o E P. O. D. O. N.
Amande proinde Tonſe, ſicamœna4, cr
Apollo det mihi eloqui,
I)eiimq; fepe fatame orbem ita hunc uelint
Reuifere, ut modò, hercule *
Ad ufquefecla fempiterna te canam.
Sodalis eße uitam eam
Tuiintuere , corpora ut minus Iouem
Ad horrida anguis, aut fuis
Equiue defiinare/piritum buncputem.
Mihi, ut tibi euenit, dabit
Oloris ad redire membraiugiter.
Tuum ergo montem inclytum
Celebro laudibus4;, & ufque adethera
Sublime canticis feram.
Tibi canens ftudebo dulce uerfibus
Noua addere hifce carmina, -

Ego ad futura cùm redibo fecula,


Et albus ipfe olor fimul:
Tuum huic dccu$q;, laus4, ut aeuo, & omnibus
Sit orbe uota pofteris.
Adeundent, Ode xx I I .

αφοσιχίς δίήa.-.
S vffiriaimmortalis ecquid trißia
Prandens trahis poëta, qui euolabis ad
Indos ? tuum ingens momen Euphrates canet.
Non, albior cygno ipfè candidißimo,
Vnquam interibk.lugeant,f¢ Tamtalon,
: " … Lethea
L I В Е , - 3t

lethea flumina , atque uifuros rates


Altinigra cum fede Cimerio Erlacu:
Semper manebit laus,honos, decus tuum . .

Ad Carolum ca$tamum , Mediolanenfem, Georgij


fil. Ode XXI I I. - - -

vri:Omnig,
potentum Ca$ane aptenaribus,
grate Principi,
In quo decorj; , & celfitudo corporis
Cum mentis altitudine
formaj coniunéta eft ; Dione, Iuppiter,
Apollo, Mars fauent tibi.
Fauent tibi quæcumque puro fidera
Micant Olympo, qualia
Paulo Baroni, Nicolaiantiftitis
Fratri , «y Sigifinondae uiro;
Vultu/ereno fiue te venus afficit,
' Natalis horæq; melior -

Saturnius pars, feu Deorum nuncius ,


Confentit utriufque enim
Mirum in modum afftrum. figna eique amicafùnt,
Amica funt illa & tibi. -

Quapropter ambo lucidas fedespoli


Inibitis, cæle$tium
Et ordini afcribemini, faccos Deimoſ
Ducetis ufque neétaris. º

Ad
委2 - E. P. O. D. O. N.
Ad Paulum Sfondratum , Baronem, Fraiicifci Caf. 1;,
dinalis fil. Ode XXI I I 1.

Atureuti ferrum omne, Paule, fædere


Β N Magnes lapis ducit, mcra
Tam uisj; permanenter eius perualet,
Ferriq; uim tampellicit;
Vt anuulus fequatur, atque corpore
Sic toto eat ; Samothracia,
Vt uiderim exultare fepe ferrea,
Ferri fimul ramentaj;
Intus furore fcaphio in aheno, cùm potens
Huic fubditus lapis foret ; -

Tibi ipfe, fic connexusego cohæreo.


Arčtė impeditus uinculis.
* Meis quibufdam, quæ facilius hercule.
Sentire poffum, quàm eloqui.
Sentire uerò cæpi id, ad leuam tuam.
Cūm forte difcumbens tuos .
Vultus ferenos intuérer, & fonos,
Voces4, mirarer pj er
Paneritis integerrimifimillimas...
Quid ? Gratiae quem fic mihi
Deuinciunt, te dulcius fapientiu,
Meliusq;fingi nil potcft. -

Quò, Fama uates [i inter æternos (uti


Precor) uolet me ponere , - , . .
Quaeram patrisj; faéta , uirtutcin & tuam;
ŝin lucida aŝira ducere,
L I B E R. 33
Ad Francifcum Turrianum , Mediolanenfem,-
li,
Gaſparis fil. - Ode xxv .
# TRancifce nobilißime, haud femeltuas
- Camæna uirtutes mea
chartis fimul cæpißet olim intexere,
Qgjd, Phoebus inquit,efficis ?
Tertbus hifce accingk ecquid maximis:
Etcalculum fruftra teris ? --

Hwmillim43 ingentis hoc laudes tuum


Poëma deficiet uiri.
Ifaurbs, ad immortalitatem in qua patrk
Aut%virtutes fui, - º
Napij, Caffoni atque robur inclyti &
Tot fama maiorum Ducum -

ÉÉ confecrata, prædicabit iugiter --

Trophæa Francifci fidem, -

Rtifumj; ,mentis & fue altitudinem:


Qgartu, Pius quæ Pontifex
Nirafws hoc Infùbrium in legato ait
Domeſticis quotidie ;
Quid? Turrianusille auorum Principum
Regumſ patrie mee -

$uiim comáj, & ora, uultum , & peétora, & °


Aequum, fonosj;non refert ? --

Qyò Mufa non eft, quòd canat te hcros mea 5 *


Quae laudis ad praeconia **

Tam magna nec, fi uellct, unquam fat foret : *


$it ergo uelle fat tibi, - - -

De
*4 E P O D O N
De quo tacet non ulla ciuitas , domus
Non ulla patrie facet. . ,
Deuiribus humanis, & ope diuina, Ode XXVI,
W YT potuit Thefeus extinguere monfra, uiari
Euadere errorem atque inobfèruabilem
Caeca regens ( Virgo ut docuit) ue$igia filo,
Atque ad fuos redire in urbempatriam ;
Et mos iaétantem fi cornua Minotaurum
Cupimus ferumproßernere, & mentis malum
Effugere errorem, & cæleftia templa redire,
Aftraea oportetuirgo nobis confulat.
Diuinum auxilium ne tcmnas : hercle peribit
Quitribut uniucra uirtuti fue,
Ad Chriſtophorum Madraciumcriinalen amplß.
Regium Mediolani praefeétum,
Ode X XVI I.

N OsSanćißime
Infabres quidalter ôparens Numa
- beuiam deferis:
quo nullas orbcm rcxit hunc clcmentius, ,
Princeps ab urbe condita;
Cuius domos tu non minus uultu, polum
Quàm rex ferenat Iuppiter: -

Quo rege noftronullus à Gotthis timet,


Nullus mori per uim timet,
odiofa nobis in tuumquid pofcitwr
A te locum fucceßio? . -

' vindex
ੇਂ–

I, I B E R. おぶに
Vindex auare fraudis, ultorą; , adtuos
Vbi Lares tctcmderis,
t Siquis tibi fuccedet (ut fit ) impar in
Quo fit benignita* tue,
'* Iniuria potentiorumperditis
 Quid fiet oro ciuibus :
h Quosperdidere non modòhoßes barbari, º
Ac bella Martis horrida, . . . . j

obfcœnaeorum fed fames, qui ſanctius


t Exhauferint ærarium.
* Hinc fi ftatuis abire, ficut rumore$, ഗ്

Poſthactibiq,uiuere
i Inpatriatua abfque tot mole#ijs,
Nos quando uelnoiri Infabres , ,
Auro ſtudentes eruere funditus,
* In quolocemus fbem obfècro ?
Vita eft quibus iucundauix manentete,
Migrante fed ne uix quidem.
Quid ciuitas hæc magna debeat tibi,
1 Te$tis phalanx eft hoßica
Perterrefaéta, ille & fugatis oppido
Dies tencbris candidus. -

Quapropter urbs haec terogat percælites


Omnes , per illos & Deos,
Qui ciuitati confulentes huic bonae
Suis eum te Principem
Dedêre, quem, Saturniae ficutpatrem
Quondam Latini, diligunt,
Ne, quae tc in unum tot4, nomen & tuum ef?
Conuerſa,
36. Е Р О D O N
Conuerfa, fefe deferas,
Sed optimos non emulari deſina
viros, fibi qui non modò
Senferenatos fe, at fua mortalibus
Aliis ope indigentibus.
Dijs effe quàm fimillimos, qui ceteris
Viuunt., tibi perfuadea4:
Qgin hos honore perpiti folos Pater
Dignatur, Crmenſa Deüm.
Ad Donatum Rullum, Licium, Salentinº,
Ode XXV I l I •
--
*. .
*

A Ccestimus Donate beri Madrucium,


Paücorum & hominum, mentis & fane *
i5extro idq; tempore, atque cùm tulit ipfâ rei,
Verfu4 perattentam aurem ut irent illius:
Ne fortè , fipalparer ipfi (ut fit ) malè
Recalcitaret tutus illico undique.
Vt uenimu, coràm, obtulit mi dexteram,
Q uae feceram, hilaris atque cepit carmina •
Hunc ipfè fingultim allocutus pauca fum ;
Nam uetuit infans plura profari pudor •
Rogauit, effem'ne Aonij amicus boni , -

sum, dixi, at ille, Noftram in urbem fi uelis


Migrare, eris conuiétor illic tu mihi ;
Cunétis fauorem, quem par eft, meritis uti
Lætere refpondiffe fferatum tuis. *
, º
Accendit, ut cipiá huic magè effeproximus. s•
\

"… L. I. B. E. R. 37
Non poffe matrem reddidi melinquere,
cuifaluo opusme e$t unico, inquam,filio. :
Per quam affecutus fùm, que amas in me,omnia.
Mox ille ,Tu piè, ut uir optimum, facis:
venies, ubi felicem eam compofueris.
optatius mil. Iamdiu hercle, is occupat,
Te nofcere optabam. hic mihi Laurentius
(Aderat enim) quid spinula effes dixerat ;
qui diligit bonum omnem. opusfi quid tibi eft,
( Laeuam mouebat, ut fit, hæc loquens manum)
vel olim erit, tibi, atque non deero tuis.
Sed fi quis äte querat, ipfe quomodo
Madrucius tecum ? ifta me illi dixeris.
Hic ipfe, Magnas gratias ago tibi,
Laurentioq;, maximum qui exiftimo
vita, atque puro peétore, haud claro patre
Quòd placuerim utrique; omne honeftum qui probâ
Sccernere à turpi, atque meliora à bonis,
Et optima Amelioribus Scitis, Vale.
Ad eundem, Ode, XXIX,

C v'm,Eonos
Rulle, caenaremus ipfe &r Hercules
apud Florentios ,
Querente me, quid à D E o eterno magé -
faétum fit hic mirabile ; -

Hieronymus ait clara Olympo fidera,


q gae affixa cali cunéta funt
Magni cauernis, ac mouentur iugiter» . -

D Oſiaſtº
|

38 E P O D. O. N.
Quanquamuidentur quandoque s'
Ceare: nam clarifimo occafus fuo
Longos reuifunt corpore -, *

Exorta, permenfa ætheris cùm funt uias.


Theodorus inquit, corpora
Prima effe,quæ in motuhocce funtnunc,olim erunt,
In quo fuere iugiter; -

Vt que uidemus effe , orinualefcere,


Gignig, tamq, creſcere,
Quàm cuique Naturæ e$t datum per fœdera,
Sint, luppiter quoad uelit, -

Futura conditione eadem haec omnia,


At Hercules, ſententiae
Cuius fui, ifta dixit effe maxima,
Fratres adhuc quæ dixerint: '
Sed quæri opusmirabile ipfius Patris.
Quod illud ergo e$ ? inquio.
Ait, effe formarum hanc uarietatem omnium
Tantam , ut pari filo nihil , - . . .

Sit, & figura affeétum eadem cernere ;


Simillimaut que uideris, , , ,
Ineffe non nullam ijs tamen di$antiam
Forme & figure iudicem.
Ad Francifcum Macaffolam I. C. Mediolanen• .
fem, uirum ornatiß. Ode XXX.
Rancifce Macajola, uite o intege
Iurisq; confultißime, - - -

- - - Q 14trºl
1 1 в в к. 3 39.
Qgem fcripfi heri, adte iudicandum liberé
Hunc mitto fermonem: Petrus, ******, .
Et Nicolaus differunt amiculi · · · · · · ·
Arcana Naturæ ipfius . P, - -

SCITV S puerminatus e$ & elegans,


| Prorfum mei fimillimus. Ns'
contrámihinata e$ puella, coniugi
Prorfùs meæ fimillima. P.
Sed opto caufam fcire,quare liberi . . . . .
, Aut huius, aut fint illius tº . . . . .
Simillimi, uel neutriu$ ; prout Iulius, • . . '
Aftare quem uides, meus.
Nam ſepius mi turecepiſti, ordine
Hæc uelle cuméta exponere. *•, , : N,
Complexa corpus fl mariti famina
Iungens füo cum corpore, .; . ;.
Semen% commifcendo fibi cum femine,
„ Virus mariti mulferit, -

Ac corripuerit ui repentina, fui


Fiunt fùo tum fànguine
$imillimi, prout patrio fiunt patrum ,
At utriufque quos uides л

Miftim figure eje, orami/centes fuảm ơ


Vultus parentum æqualiter, * .

, Crefcunt patris de corpore atque matris j,


, , Excita confpirans fimul
Càm femina ardor mutuus per membra eo
Amore conflixit, neque ut
Sit uiëtus hic, nec ulla, atim Cupidinis
D iſ Congreſſ,
E P. O. D. O N
• *

Congreſſautergue ualuerit.
Quareparentis filum nothum feri.
Sui referreos uidimus:
Iecur quòd à ferua ulceratum mobilis
Alens homo fab pećiore
Amoris in certamine hanc uicit, quæ eum
Vel paulùm amabat , uel nihil. P,
quid ? liberos non fepe faciem uidimus
Referre maiorum, & fonos ? N,

Poffunt auorum exi$tere interdum quoque


Simillimi hercle , fepius
Referreproauorum & figuras : quòd modis
Admista pluribus fuo - -

Caelant patres in corpore hic primordia ;


Profeéta quæ fepißimè -

A' {lirpe , patres patribus folent dare .


Sorte inde producit Venus
Varié figuras, & refert mores,comas ,
Vultu% maiorum , & manus:
De femine i$a quando non certo magâ,
Quàm mcmbra fiunt corporis.
Sic fœminarum mafcitur feclum patris
De fanguine, & matris mares:
Partus enim de duplici ufque femine
Con£ant; & æqua plus habent
Parte illius, feu fœminæ, fiue eft maris
Origo, cui fimiles magis. P.

Sed quae Deorum numen & fortes die At


Ncátaq; fruftra lacrimis
& * . Fatigat
" 1, 1 в Е К. ” - 4﹑
fatigat atque uouet, illi quid minus ' * '
Faecánda dantur femina ? N. :
Dicetur. iftae fæminæ aut tenui nimis,' ' '
craffo aut mimis funt femine,
Tenui, locis quòd haud ualens affigere ;
Extemplo adhaefum liquitur,
crafo, quod equomittitur concretius,
Iétuue prolixo haud uolat , * . .
*

vel non penetrat, uel penetratum altero ad*


3.
mifčetur agrė femine . P,
t
Promiffo & utere,
Tu caude equineatque paulatim
uellis: at pilos í

Quidplurimæ infæcundæ erant cum coniuge *


Priori, & inde filios
Nataj; fufcepere plures tempore * '
Breui, uiro nuptæ alteri ? . . . . . . .3
Itemj; facundæ anteà, quibus doni * , * * •
-
ſ
Fuere fepe coniuges, -

Gaudere partu que nequiuerant tamen, º


Inuenta compar eft eis * . . .. .
Natura: uti munire poßint dulcibik
Curuam feneétam liberis: - -

statimj; fufcepere prolem, quid magis '


Haec uxor illi par fuit ? к.
Horum quidem fuere caufa femina,
cultusj; uitæ, & potio: -

.
Namque,apta commifceri uti fint femina
cum ſemine genitaliter, -

Magni) intcrc£,tenuia craßis , craffaj;


Ι) iή
; . . Vt
.
4ն Б. Р. O D o N
Vt gonutmire tenuibus
sint apta: refert , uita quo uitu, atque quo
Colatur ambobus cibo.
Nam noftr4 crefcunt rebus aliis femina,
Contraſ, tenuanturalis,
Tabentj: refertj; , & uóluptas queis modis
Traétetur ipfâ maximè.
Quare, ferarum more plurimi magis
Rituį, natos gignere
Plerumque dicunt coniuges: fumunt quia
Lumbisj; fùblatis loci
Illi & repofto peétore intus conditi
Humanamclius femina.
At, qui Deos contingere propius foles,
Quid de tumultu Gallico
Captis & audifti oppidis & urbibus. P.
Nilprorſus hercule audij.
Ad Gabrielem Faloppium, Philoſophum, Mutinen.
· ſem, chirurgiam Patauijpublice profitentem,
Ode XXX I.

Apiens Faloppi, Gaffarhic Parmaeft tue


Senex alumnus patriae, •

Bonorum amicus omnium , uir & grauis,


Sanétusj;, & integerrimus:
Is praedicat, calumniatorem tuum.
Mentiri, er affeclas fuos, ,
Semper fe ab ipfa infantia uidiffe te
- - - - - - quod
“L” I B E R. 4.3 °.
Quod es, nec unquam prorfùsaut rw •
Coruum, aut olorem, aut picam, ut i$i diâitant,
Fuiffe & hic, & Mutinae:
Ac uera Mutinenſis Auguſtinus hec
Cunétis Gadeldinus refert, · · · · · ·
Boios apud que rettulere olim mihi .. ...
Certa effe plurimi fenes. . . .. . . . .

Quid ergo ? Rotiono uti iam fepius · · · ·


Dixi Federico optimo, :. . .. .
Iniquus iste Zoilus fui bercule * . . .
Parna$ luet mendacii, &
Virtus tua, inuito hocce momfiro, lucida
Ardebit inter ſidera.
Ad Lucam spinulam, Baptifla fil.ex Genuenfium
Duce Procuratorem , Ode XXX II,

Q" rex fuiftipatrie Luca, nitens


O' Spinularum floſcule,
º Qui gloriam atque priíïime laudem refers * .
Virtutis, uno te aupice, *,
Ißuc uelim redire, ubi &flores hiant
Vrente Sole Aquarium
Infubrium à regione, maiores mei -, -

Quô fe receperunt, gener


Hanc cüm Philippi ille occupauit regiam,
Q ui Galcatium edidit.,
Et, me ociofus ipfe fim iflic, fluelis
Dicam tubas, equos, duces,
L iij E线
44 tº . E. P. O. D YO. N. -

Et arma, uel Genuenfium annales mea * * *


Illuftrium abfoluet mamus. y

Quadcre amico: tiniuerfo: obfccro, cơ


Tuos fodales conueni ;
Coniunétus hisj; enitere, ut locus mihi
Sit ciuitate in patria. -

Q uod Spinule fi Spinula efficies, mea


Haec grata erit tibi lyra: : -

Calliſto or Arcas quàmicant, uelalba quà


Pollucis , atque Caßoris
Stella infimo equore cripit quaſa, rates, .
Perambulabis aureum I. * •. * .

Et ipfe fidus aéra, qui hic ditißimis · · · ·


. Es confecratus infulis: , - **

Ad Lucam Iuftinianum, Genuenfium principum ad


præfectum regium Mediolani legatum,
Ode. XXX I I I, “ . . .

Vftiniane fortis, eloquentie,


Artiĝ; muficae fauĉns , *. . . .

Farnefius quem fùmmus ille Pontifex • :

Tanti ſolebat pendere, - -

vt nobilem uirumy atque Sauli proximum . .


Vt gloriofi Antiğitis; . - -

Adprincipes fimul audijte Infubrium s

VențÉe Genue nuncium, -

Nixus tuauirtute configi illico - .


Ad te, rogans, ut me iuucs. . . --

;: .. . Hieronymus
L I B E. R. . 45.
Hieronymus narrabit ipfe Spinula ,
clarißimus uir , quid uelim ;
Audire quem fi fentiam te, faétaj;
Tua , atque uirtutes canam.
Nam fpiritus non tam uiro fama inclyto
Et uita poft mortem redit
Per publicis incifamarmora litteris ,
Quàn doéta per uolumina . N

Qgid Romulus,Numa,& Catones, quid forent


Pompeius , atque Iulius ?
Quid Albius, quid Nafo, fi taciturnitas
Obftaret illis inuida ? ... -

Non eloquentis ergo pendeat amplius


Eonfadj interruptum opus,
, Ingentis ut Pauli Alberæ ipfe filius
Ingeus Iofephus cupit , * . .

Stephanus ut eius frater opimus rogat »


Et omnis ifta ciuita* • • - . . .

Ad Io. Bapti£am Griinaldum, Hieronymi ;


Cardinalis fil ode X X X II II •
( ; Rimalde, cæptos quòdrogauit me Ligur
vtfcribere annales tuæ º
Sumam urbis, atque faéta, laturus mei : …
Per te laboris premia 3 : · ·. · · . . . .
Apollo iußit , exararem haec ut tibi , &
Precarer impensė, inclytam . , , ,,
Vt qui gcrunt Rcmpublicam, bocce dent mihi Þer.
,
46 E P. O. D. O N
Perte uirum ornatißimum,
Dicére fumma qui camoena, ut dignus es ,
Mea, atque uirtutes patris.
Promittimus nam fic tibi ; fi nos minus
Vincemus alios, fcilicet
Doêtißimi uel fingularem æquabimus
Bonfadij eloquentian:
Cui penfâ lucem & fi fòrorum ferrea
Extinxerint fatalium, -

Laudes, honosĝ;, fama & ingens attamen.


Vatis manebit iugitur,
IDumfalfa Caurus concitabit equora ,
Dum findet, agros Syrius.
Ad Bartholomeum Tačgium T. C. Mediolae
menfem , Ode xxx V.
* .
‘. . . . . . . . . . .

Onitruieffefilium te ciuitas . . . . .
Doéte haec Taëgipraedicat, , , .
Videreguðdtonare, fulminare4, -

In aétionibus tuis , . , . - .........


Vt ille, qui defendit Archiam, improbi
Et Verrisaccufät fancm.
NMiratur idcirco ipfa & ingenium tuum
Europe & eloquentiam;
Qga, belluis quàm præ$tat homo, hodie tuos
Plerofque ciues præteris.
Quapropter inter eruditos inclyta
Te famaponet er bonos,
Et,
w L I, B E R . 47

Et, Cºgnuº ingens fue Perfetis quimicat, -

Adſideraeuehetaurea;
opes Roberti cùm peribunt, cùm nigra
Cognofcet ip/è tartara. -

D I A L O G. V. S., -

' in certi auéioris, in quo Dionyfius Athanafium,


& eiu$ amicus colloquentes inducuntur •
Ode xxxv I..]

D, Q". lacrimabaºoro, me quotidie


Cùm uulneratum inuifères ?
A. Quàdaljerebant te Machaones boni
Omnesperiturum breui.
a D. Quidafferebant neperiturum : A. Quia . .
h Radix cerebri feéta erat
Mucrone pædagogi amiciperfido
Illius iéta clamculum ; - - -

Furiæ tuum quem egereprecipitem in caput,


Cui debet ingratiſſimus. - y

D. Q uis me tamen feruauit, & memet mihi


Vobisj; amicis reddidit ?
A, Benignitas parentis æterni, qui ea
Sic luce confuluit tibi, -

Vt nofceres diuinum Apollinisgenu4, .,


IMortalis hoc fub imagine
Terræ folum qui luftrat Aefculapius:
Q uifilium extinéìum herbulis ,
Regi antè Creßis Gnofio, atque reddidit li
- Olim,
48 Е Рºo Dºo №t
Olim Dianae Virbium ;
nunc uerò & ipfi, luce qui carentia ..
. Vidije regna , cơ te alleris )
Stygia in aqua fouiffe pcéius, fauciumi +

caputq;, uitam reddidit,


D. Iam iam Chimærai Orci in atri faucibus, .
Scyllas biformes, Gorgonas,
Et cerberum , er Diffordiam innexam comas
Vittis cruentis horridas - º
Inceperam uidere, Florauantius, ... --- *
Forti à Leone quiſibi
Deduxit immortale nomem, cùm mihi -

Vulnus Deorum me&tare º,


Te diluit præfemte Crambrofia: fatim
Atque huc redire oportuit.
A. Illum at redire oportet hinc Bononiam ,
vbi prius uifus fùit , , ‘.
Mortalibus, cum lapfilsefi alto à polo.
D. Q ui deſcrit nos obſecro ?
A. Cui anteà inuidere, nunc illum obfecrant ,
Dignetur ut faos fua -

Iuuare ope ; & dementiae mortalium,


Vt poſtulat diuinitas, ... g . . .

Ignofcere: eius nomen, olim ut Arcades,


Vfque inuocaturos pium. . . . .

I). Hoc fi uiris continget, ut bcati ertmt.


Tanti Dei preſentia, -

Sic diues eius ipfius mecum Adria


Abfcntiainfclix erit, . . - *
: - } Ad
L I B E R. '' 49

Ad A. Calenerum Plantinidum, ode xxxvII,

vid, Plantinide dulcisobfccro angimur :


Tradamus Auftris o dolores o metus ,
portare Tyrenum Adrianum'ue in mare. º

Aduerfafolosmosfatigat Sors rogo? -"

Nati fùmus qui lege mortales ea, . .. . .


vt corporis feramus ægritudines, - . .

vices; fortune, improborum & Hoculus, º

Tandemq; mortcm lineam rerumultimam. .^.


Gazæ boni infelicita* tibi excidit, -

Malaq;aliorum, capite qui infiumen malè i

Miferefere geíìa operto, aut in mare ? -

vitet quis è mortalibus leti uiam ?


Quis non obeat, is fit licet, quod Paulus e$ ?
Sufólus bec paterere, que dolent tibi, -

Quin ualde triſtarere, nil uerbiadderem. -

Morderis opprobrio ipfe falfo, ho$is tuum


vetus fabrum fuiffe contendit patrem ; º,

Mendax alunni infamia ingratiſsimi,


Cuius popello fcruta no$tro uilia
vendunt parcntes, ne innocentem terruit.
Scdmitto curas hac fùper re plurimas. . ,
Nefarium uidebis ijtum maximos
Remunerari dcbitis paenis Deos,
At quicquid ipfe fùm , licet cenfùm tuum
Infra , genus, uirtutem , & ingenium , tamen
Inuita quàn dočtiÉimisfatebitur .
- Semper
5o в. р. о. d. o n
Semper probari inuidia me ipfumuatibus: º
ouerensq; dentem illidere fragili, modò º
Vt aſpicis, nempe ſolido offendet ſum. ~ ".
Plebs fim, locoq; natu, infimo ; ferus - .
Me rodat ho$tis, patre ut ortum ignobili ; *
Quid fimmodò unus ipfe dicas, fam4% J

Crefcat mi ,ut occulto arbor aeuo , iugiter. º


Quid ? i?a contemnamus, ipfi & fanguinem -

Nos hiſce concedamus eſſe pauperum,


Ortosj;nullis effe nos maioribus,
Breui omniumhominum in ora uenturos; quibu$ º
Abſintinanifunere querimonie,
Luétusj; turpes, atque clamores, item ‫ه‬

Sepulcri honor ſuperuacuus, Er mænie: -

Haec tanta quæ benignita* Apollinis


Nobis habere donat, in quibus magè |

Iam gaudeamus, quàm hoftis ut lutum afferat,


Offenfionem , lacrimas ,faftidia ,
Ad quendam Mediolanenfem, ode xxxvIII,
Iftinéte Lulba dic nepos quid delites,
. Qui tam frequentabasforum ?
Quid delites, marina utinatus Dea
Phrygum ſub urbisfunera,
virilis ut ne cultus in cædem &ferae
Iret cateru4$ ho$tium ?
Componere aufus in facerdotumgregem **

Μala optimorum carmina, &


Qμid
L I B, E R. 5*
Qgid te in cubiculum abdis , aut in hortulum ? »
Furtianfrcunditepudet? -

Non ulla abactusquando confcicntia º

Mei inuolasti es Ambroſi, -


IDum perfonaret illius magna admodum
IDomus moloffoflc cane,
vt ſeruus, Ambroſi & ſodales uiderint.
Te, nouerint#expergiti,
vnusj; conclamauerit , Tufuribus
Sisä boneimpunitior f -

Quid mirum ? odoremteflaferuat, quoeft femel


Imbuta: fub noćiem pyra
Non lanceuel poma aſſolebas clanculum
Mutarefurtiuo puer ? -

Foueamtimcnt lupi , hamum & ipfe miluius,


Turtur pudicus4;laqueos, , ,
sieuafèrit: modò atpiumfbcs fit tibi -

Fallemdiauum , aut amiculos , . . . ")


Non bis die »ſedcentiesſacra omnibus
Mifces profanis omnia. . . .. .. . . . .
Tonfo mibi quod fortiruјticius toga
Defluxit, atque calceus * . . …-
Laxus malé hafit in pede, irridere me •
Tu olim folebas,nunc te ego haud -
2.

Tomfore uti curatum inæquali quidem , -

Crimes , ineptum'ue, fed uti


Turpcm uicißimrifero uitijs malis
Contaminatum & flagitijs,
Innata cui pcrmulta fpina e$ atque agro
Vrenda
32 E. P. O. D. O. N.
Vrendaneglectofilix. -

qui dignus ei defcribi, utifur,& malus,


famofus, & mœchus, putas -

Nullum £upolim, nullum & cratimum liberi ,


Te uir notaturum bone?
Quifemper infinire nuptarumfoles
Et pufionum amoribus ? '
chartis poëtæ illeuerint ut quod femel,
Et uniuerfosgeſtiant
Pueros, & à furno ac lacufrequentianus
idfcire redeuntes domum,
Et id uelint tabcrnam habere omnem , dtque €4m,
Pilam,tua in qua carmina
Incpta clanculum affolebasfigere:
Huic uulgi ut infùdet manus •
veniat tibi in mentem illius nunc temporis,
Tuquo magiftros lædere, -

Quo fimplices mordere gaudebas stu4


Quo te iuuabat carmina -

Famofà inanem, uellauantem, uel domi


Tuæ fidentcm, aut in foro
cantare, non quærentem id hora antempore
Numforfan alieno orſine
senfu fieret : & fifpis, tibi confule.
Dimittere auriculasfatis
Non eft, iniquæ afcllus ut mentis, cùm onus
Dorſo ſubit nimisgraue.
si Roniuliurbcm adiüeris,nonfic cris
In ore utilgitotius; -

- Sill
L I B E R • 史多
sin feceris, quod incipit triftis tibi
Suadere deſperatio,
Melius ualebisfic latere hercle, & minus
In uoculas incurrere:
Namuindicauità nece&ſuſpendio
Sontes cucullus plurimos.
Gregi facerdos adminifirabis uirin
Illic bonorum incognitus.
Sedfortèlancesiu]]us, utfit,tollere
Cauetone ius & tepens
Ligurias,pifcem atque femefum, nifi
# Poznamuelisgrauem dare:
Cerebrofùs illicprofilit quidam , caput
Quitalibus nequam o domat
Lumbosfaligno fufte mox, in carcerem
% Et dedit obfcurum illico.
At hercle potius poffe riuos arduis
Pronos relabimontibus,
vel Albulam reuertier, quânte ipfùm ita
fieri improbum antè credidi •
Setofadurisexuérepellibus
vtffei olim remiges
volcnte Circe membra ; mores improbo*
Sed ipfè non unquam exues •
Expes quidhic morare adhuc ? cubiculac*
Inominata perpremis :
Sedparuiffes fi bonis, non Lulbate
Tui fodalestemnerent;
Noif ßde probibcrere, utinfamis,[iia ;
ԳԱi
妊4 В Р О D О N
Q tii te rogat per litteras, -

Te non ad Antonellum abire diuitem


vetare&ifieinfanspudor ;
Non cogitares ire, quò pedesferunt,
Ogò per ſalumuentus uocat,
Infamis haud traducerere urbem per hane ..
Totam, ncc effes fabula ;
Sed te malis tot improborumopprobria
Abftcrruiffent ciuium , -

Pericula & uentura fenfiffes breui,


Ardente alius pariete -

Teátum ad tuum, negleéta uimifiam incendia.


Tantam nequiffent fumere ;
Non uniuerfis ipfè peccaffes cruce,
In urbe qui funt, dignius ; . .
Et nemo collum adhoc parentis impium
PreſSiſſe te contenderet,
Non Pelle ſpecioſm er decora extrinſecus
Et turpis introrfim fores; z

Non denique incußiffet erratum tuis


Tantum pudorem proximis,
Nec te attigißet hæc minus mendax , tibi
Inufta quæ e$, infamia,
Prorfum tibi quæ detrahi nunquam queat,
Non fi uniuerfis Addua 7 . '
P2mphis, Er Iſter fluétibus, non f omnibus
Neptunus undis fluat.
- Ad:
L I B E R. ';
: Ad Leonardum Mocenicuiu clarißimum Equitem
Antoniiprocuratoris fil. Ode XXXIX.

T AntaRerumparat
mirantes hic omnia prædita culpa,
am haud eße naturam á d * o
Innumeri à ucra lapſi ratione putarunt
Leonarde, queis incognitus fåne fuit
Fons primus rerum & caput, & natura & origo,
Adæ parentis error ø dementia; , -
os e fi hominem numquam cepiffet , iufa% Diuiim
Paffu, foret, fuiffet expers funeris. -

Immortalis erat faétus ; fed quòd patris amens


Mandata fregit, execratus eft eum -

Rex supcrüm iratus, terram ac animalia quæq;.


Hinc mentis atque corporis cæpit premi -

Morbis exillouarijs humana moriĝ;


Natura ; & uniuerfa , quæ huic creauerat,
Vnà alia intereunt: animali animaliain illo
Effeéta quoniam continentur omnia.
Non igitur Vates ab re lufere Latini,
Poft fraude fubductam é domoflammam etheris
Audaci à prole Iapeti, incubuiſſe cohortem
Terris malarum tot nouam egritudinum »
Corripuiffe gradum femoti denique leti
Neceßitatem, amotaque prius fuit.
Principio libri defcripfit furta Promethä
Mofès, Hebræa quem uocauit lingua Adam.
Sed noua progenies cælo defcendit ab alto
Supremus almi patris adnos filius, -

- - Е ј Q!!!
sé E P O D O N
osi fgatermaciem, erfebres, turpem#fenestä
Ex orbesfeclaer condit hec gregi fuo,
Vt turbamignoret morborum er funeraacerba,
Ac fempiternos duret orbes annuos. -

Ad Hieronymum Priulum fereniß, venetorum


Ducem , Ode X L.

Riule, re uera, atque fanétenomine,


Qgo pulchra Libertas duce
Lætatur & tyrannide extinéta exilit ,
Aes, ligna, marmora huc uehit,
Aedes facra* cæle$ibus ponit, fuos
INon infrequens colit Deos,
iniuriam armis æquanemini facit,
Armistueturius ſuum,
Nocte & die ociofa cantat carmina,
Tangit fides, inflat tubas,
Somnumpetit fecura, liberos alit
Parta fuo re fanguine,
Speétacula atque pandit emporia , fùum
Vendit, mercimonium,
Surgunt domus pulcherrimæ & palatia
Miranda, pontus ternitur,
Huc euolat Thrax, Maurus, Indus , Aethiops,
Terre patenter equora,
Dum torta membra Ixionismiferrimi
Formidat inuidia impotens,
Formidatimmortale dum Tityiiecur, : ' ' ,

Acremq;
L I B E R. sz
Acremq, Tantali fitim, -

Salue parens Saturne, falue, urbi tuæ


O' fecla condens aurea.
quò fémper hic manebit & nomen tuum, &
Fama, atque laudes,& decu$ ,
Dum rumpetiracundumin Adriam Padu!»
IDum pifcis undas diliget,
ouisj; gramcm, dumq;cantibus u4g4
IMulcebitales aethera.

Ad Albertum Gallum, coniugi nimium indula


gentem, Ode X L I •
Alle, quid infanis ? funt quæ fack omnia,.
Amentis, haudamantis, bec • (Galle,
Nulla eſtmica ſalistibi tanto in corpore, uirtus
Neculla, nec prudentia -
Quidleuis & thalami conſorti immittis habenasº
ouin frena coniugi iniciſsi
compellare uiros alienos , atque pudoris
Exire fines hancfinis ?
Aßiduë & currupaterisuolitareper urbem!
Seruus uideris illius,
Non uir: pannofùs fic atque incultus inepte
ipfè es ; uenufte at coniugi
sic fámulis, Phrygijs indulges ueftibus, auro.
bacchis, equis, & ferico.
Indomitum eſtanimalmulier, leue, o inuidioſum»
Nimisſi; natura impotens .
E iij Tig
#8 в Р о р о к - -

Tu niſiprincipijs obſtes, rideberis inde, - s.


Tibij; ferò confules. .
Semper defipict, mullum faéìura furori
Suorcy modum licentie.

Ad Ambrofium Barbauaram 'rheologum , Bergo


menfibus in collibus cum Federicò cornelio
Epifcopa4gentem, ode x L I I. 3.

F ElixRecentič”
, cuipafunt oculos uiridantia tempe,
berba rore gemmans hortuli, -

Atgºeulmi, e platanuscoelebs, cui laurea Phoebi


Бxcludit ićius/biljaramis feruidos,
obleéiantq;animumlabcntia
· Colles, quibus fanum atqueflumina
cælite$propter
dömos •,
s

Impofucrepij; faltus, ipfe unde uidere --

Errantia er iumentapo/Sis cr greges:


Cu# bræpater Erpecudes er efterdius
Tgpingua almus , præter ingenium , facit.
Cui ſubita, tolucri, curasauertere cantu
Faun## Syluaniatque Panes affolent ;
Cui licetin ßluis umbrofis degere, terra,
Afque rabiofà urente marecanicula;
Cºlicet exanimouerfus componcre, ge$ta
Corneliorum & faéta dicere inclytâ.
Nos uerò urbanis pater hifce in fluâibus olim .•
NIcdijsj; tempcftatibu$nil fcribimus.
Hos inter ftrepitus non pieri; ipfâ moratur,
* fgit • &tuum cuolauit inmemu, :
. ; : Deditus
L I B E R."
u, } Deditus hie alijs nil pango:ludere uerfu · *

Nam defii ex quo tempore huc me cöntuli.


Hic pofco toto membranám uix quater anno,
: Et quæque fcripta uix retextotis, mihi ,
Iratus, nihil & dignum fermone canenti,
Vini& benignus fòmni, ut ifia gens facit.
Ergotu uaguus componas Ambrofi, in eüum
º Noſireſ; fisnect6itudinismémor.
- " Ad Hugonem Hugonium, Brixianum,
他應 Ode X L I I I.
-

::::; -
-

l: Ο Nomine & cognomine Hugo nobilis, y

Et gloria atque fpes boni Andreae patris ,


* Mirum in modum defidérat te Brixia,
&* Defiderant amici: ego at poffummeque
Tecum, nec abfque te, fodalis, uiuêre,
“ Quem diligouniim, & cogito: me, litteris
º Quapropter appellato quàm creberrimis .
Robuftus ille Alberfus, atque proximi
Omnes /alutem plurimam diáunt tibi,
faciuntj uota mecum, utiiam ab Adria
Tetiuitatem confera, in patrian.
6ο E P. O. D. O. N.
AdT. Profferum Martinengum, Brixianum,
|fium, Ode XL I 1 I I.

Irare, quod te, Proſper, ornatißimum


Sapientiaj;praeditum ipfe dixerim ?
Ozid faddidiſſem hic er aliasdotestuøse
Non fan£titas in te, atque liberalitas,
Genusj; nobile, omnium & mortalium
contemptus atque religio coniunéta funt
cum temperantia,atqueprobitate & fide :
Scientiamlinguarum omitto enim trium,
Animijspuritatem, & æquum, cognita
Que funt mihi atque Brixianis omnibus.
Tu Martinengorum ergo lumen & decus,
vtneſciens puella formoſiſſima
suum decorem, pulchritudinem tuam
Modeßiai?iufmodi auges maximam.
IDulces ad umbras Gambare hæc fub umbra ego
Tibi canebam, cùm bonus uates mihi
Brunorius, cui dixeram, me Brixiam
Redireuelle,frenum equi dixit mei
Non inueniri, quid ftruis fallacie
sodalissinquam. Profero doćiipimo -
Promifi enim hQdie me regreffurum hercule.
At illâ, Proffc?dixit in fimiis mihi
ca?ris roganti, fe mea caufa &prece
rMufam tuam promißione fòluere. º

Tecum fit,ufque dum libet. reffondeo,


Logi: eft opus mein ciuitatem regredi • 4.

Pergit;
I, I B E R . 6ε
! Pergitj dicere ipfe, Amicorum omnia
commünia, ægrè Profperergo non feret
'Te uti fuis. abibis illò ex Idibu$.
Dedit4, plures uerba fic luces mihi.
Demum dies poft quattuor, cùm nec daret
Mi frenum adhuc,& pertinacem me utier
Pro freno alumnus Martis atque Cynthij
zonauideret, id mihiiufit dari.
Fidei igitur Brunorium fraétæ reum
o' Proffer integerrime, haud me, dicito ,
serótibi caballus hic fi redditur.
Nanquiimpedit uolentem, kin culpa e#. Val**
Ad Benediâum Patinam, Brixianum, Medicum
excell, Ode XLV•

vád mihinon unus Bulla& Benediäe Robera


In gloriofa ciuitate hac inuidet, (tu6
Adpofitum rabies furiofa redibit Iambum
ÎMea, atque fauciabit plurimos •
Atro dente petit quòd me non improbº unº»
Non fané inultu, ipfe deflebo , ut puer •
illius ergo mihi fcribe obfecro nomen inepti •
Praefert Homero
scriptorem, qui poëtae carmin43
Publi contemnens barbarum cunäis

vt Brixianisfltiocusj;, & fabula: •
famofìs etenim coopertus uerfibus ibit
Mediam per urbem turpis introrfùm & foris. d
- А
,6‫عﻭ‬ .E .P .O .D O N
Ad Carolum vicecomitem , Romam accerfieumi;
Pio I I I I Pontif Max. Ode x L v I.

videuolas Quirini ad urbem ? quid facros.


* Regis Pij inuiſis Lares º
An dignitatem fera refbexit tuam,
vt femper optaui, Dea ?
quam diues omnis, atque purpurei fiinul
Vnamtyranni contremunt ,
Neceßitas& feua clauos dextera \

Geſtanstrabatesquampreit ; -

Et ffes,& alborara f&tatur fides


Velata panno comminus.
que follitimo degradu obfcurum altiw -A

Repente. Medorum genu3, ., . .


vertit füperbosಸ್ಲಿ triumphos cladibus
Gentiš Čaraffarum piac , . .. .
Pifùm furente quemanu de Tybridis --

Ripa eruit radicitus ' v

Auerfa, fummuminiuriofo que pede


Infenfà Montem proruit, º
Domos potentes ue$e quæ relinquere
vtcunque mutata parat, * .

Que barbaros adarma concitat, Pj


Érangantut imperium patris.
Non brutamt & infánam, atque caecam dixero
Pofthac eam, fi claratc í

Rcgum propago Infúbrium reffexerit . . .


• • Hoc Diua tempore attamen.
A' fratre
. 1, 1 в в К, 6;
A' fratre Othonis atque Thebaldi Petro
Oétauus es fortifimo,
Haec quem fecundum mi quietem dicere
No&te , ut fit, hefierna audij ;
Non pagina eftullius ipfi Delio &
Acceptior mihi, quàm tua.
I)eludet ante terra arantes partubu4
Falfis, füos primum ad caput
Retro liquores & uocabunt flumina,
Pifeisij;nudusgurgitem
Siccum uidebit, charitatem quàm meam,
Mi Spinula, alić transferam.
Que me tenebit cumque terra , per Iouem
Magnum tibi præfens ero,
Prafensero: quouſque eromemor mei,
Ero memor tui, Vale . , ».

Ad Hieronymum Hugonium I. C. Brixianum,


Bonifacij fil, ode XLVII.
Ethargi in undis dum nigris demergimur,
Falfa er uidemus fomnia»
Noftrae quid Hugo hoc tempus ætatis fugit,
Breuis dies ut praeterit ?
Nam lux uti brumalis albefcit, uenit
Hinc aureus Sol, dißipans
Ardorem , & euolat, unde mcdios incipit
Accendere aeſtus, zo ruit
Paulatim ad occafùm , & quadrigâ, in mark
_-
- Matúrát
$4. E. P. O. D O N
Matur* undas condere ;
cacumina ipfi fumma crefcendi quoad
Contingeremus, creuimws.
vires minutatim atque roburnunc uidem?
Paulatim adultum frangere ?
Priorem enim in partem, ufque nofira linquitur
Aetas, quoufque decidat,
Atquebec, data à primordiis rerum fibi,
Et reddat umbram &puluerem •

In Ferracinum prædonem , qui Io. Baptiftam


Raccum difcipulum fuum Nouaria re
s deuntem in nemore extinxerat»
ode x L v I I I.
vid contraftudiä naturæ hic, atque potentes
Diuos confuetudine latro
Duruit errandi, penetrarint ut mala in ipfum
crudclis contagia morbi ?
Tcrrores animi quid diffugêre, Deorum
Aadeat ut contemnere patremt ?
En uocat in miferum fecla orbem ferrea: dulcem
En iugulat Raccum impius enfe •
Iuppiterecquandouindex defcendat obmpo,
Det uinélisfatalef, montrum?
si poterit mundi ifte erumperemænibus altis •
Euadetfibinumina Diuiim
Irata, euadet poemas%, uices#füperbº**
º
Flammam cuadet, que manetipfum:
Omriĉ$
1, 1 в Е К. 6.5 ,
Omnes quemfurie lacerabunt, quem fera fontem
Immortalisflammauorabit,
Cimmcusin cælo uiuet Bapti?abcatos
| Aeternainterfecula Diuos.
脚 AdPrimum • Comitem, Italum, ode x l I x.

#h W ľAldetuos4bfens cupiebam.cornereuultu,
Itale Prime Comes, fanćte, etuir integer
cùm Baptiftamihi confcripfit amabilisipfe (riine,
Tempore te facilem uenturum ad Adriam breui,,
* Atqueibimeiniienius àfete querere amicum.
" Protiutinueniesme Brixie, autad Adriam.
“ Haienuhuiclegiciceronemnempeiuuente;
Atmodome Venetiquerunteöconducere.
Adno; omnino, ßatuis quo menfe, uenito,
* Itale Prime Comes: uenies éhim optatißimus.

'? Adfedericumcornelium, Bergomenfem Epi


ſcopum, Ode L.

ſº
Nº. Antiſtes paterò Federice, diſerto
Hinc Barbauara illo tuos adueniente Lares,
Adtua me fecum cupiebam frigidatempe
? Conferre,non hoc fòlùm uti,fedte etiamfruerer,
Vifratremæquiparas recto er ſapientia utrunque.
* At Luciagu, metenet Monſilicus; bonus,
fortis Eques Mariusq;,potcns Hieronymus ipfe
Et Hugo: charitati *^ dcbeo cun£tafiae,
Nářit
66 E P O D O N
Nam mea uobifcum migrauit Mufa , quòd ether \;
Incanduit,to$os quòd hic Syrius ürit agros:
Collibus obleétat fe iftis, obleétat amicis
Et fe camœnarum tribus fcilicet, egregio
Te; , canent femper quem Mufe & pulcher Apollo, 1.
Vicario illuſtri e tuo, Ambroſio, meo;
Ille alijspergit certè , haud fibi uiuere, fummi
Parentis horum maximum numen uterque colit.
Nanque, forem fiistic, celebrarem/temmata ucfira,
- Corneliorum cum inclytae nobilitate domu4;^.
Quae clarum duxit nempe antiquißima Publi
Ab Africani fortibus principium patribus ; |

Q uae libertatem Venctis perfuafit amandam


Suis »graui cùmlugeant Itala regna iugo.
Nam cunéti Hefperij, Extermis heu regibus, aiunt,
seruimus omnes : liberaes Adria ßla. vale.
Ad Ioannem Aillanium, Narbonenfem, Gal
lum , medicum excell. odeº L 1 .

р Lu4 • quàm Machaon, Phacbo Aillani edite,


- Herbis Ioannespotens,
Te Gallus & deſiderat, te, quem tenet,
Et füfbicit folum Adria.
siThefeo effes rege natus, uf, ope
Tua fuiffet Deliâ;
Tufiduseſes, tuteneres in polo
Stričtis draconem brachijs:
Vöi tamen »probante patre, aliam tibi
Sedem
L I B E R. 67
Sedem Diana præparat;
Sgunde Närbonenfi, ufque, uti cupis,
*Pºiabkedes patria,
Ad *'®fium Mocenicum, Leonardi Equitis
τlariβfil. Ode L. I i.

D lº oro MoceniceformoffSime,
Praeftare Dij quid nön ualeít ?
9":"Hueretroen, irritum non Iuppiter
ºfficieteternus; neque
{/jingetinfeâum atque reddet, hora quod
Flgiens femeluexít 3 DEWS6

Libri, qui Epodon infcribitur,finis,


--
P.Franciſci Spinulæ -

MED 1 ol. AN ENS is


Carmen feculare, cum aliquot
poë natibus additis .
Ioannis Baptista. Thebaldi, Tennenſis,inſecu
lare Spinule carmen difiichon .

hæc chrifto et matri,nó Phæbe et cynthia uobis,


Orbibusà centum fingula fecla canent.
L.

p, F.R A N C ISCI SPIN VLAB


M E D I O L A N E N S I S
CA R M E N SE C V L AR E
P R I. M. W. M. “

Adt64ททem Baptiham Fagnamum *****************


den (diolanenſem. Donat fik

A G N A N = optime E’
eloquens,
Hoc urbi Infubriumine
clyte
ogod noſtra cecini,
tibi
Dulce mitto poéma .
- Авт в к м м м риса
ripatris
Summi dicite filium ,
Inta&amq; pucllule
Eius dicite matrem:
Nam prolem unigenam p s k
Hec uirgo edidit, & pius
Humanum ille beans genus
Nigro dwcit 46 Orco.
A iij Integri
2. сА R м в м s в с.
Integri pueri intcgram .
Parentis fobolem optimi, ,
Virgincsj; puellule
Virginem oro canamus.
Regis filia Dauidis . . . ,
Annæ progcnics , patrem
Nata quem peperit fàcram
Depofiuit ad aram:
Vt c H R 1 s T 1 gcnitrix foret,
' Qgi uita atque hominum falus .
Pro nobis uoluit necem in -

Cruce occumbere acerbam.


Vt mors proficiat fua
* Prccaiiti pcpuio obfecra
Natum pro miferis tuum . . .
Nobis, Virgo , precamur, . .
Rex ô cælicolùm , o s v s. . . -

* Potens, atque
Tri§i quem pater inferis
* Excitauit ab imis, ... . .

'Diuim qui recipis tuo


Vitam perpetua & bona
Gregi, corpora qui iubes
Reuiuifcere noßra,
Sis quocunque tibi placet -

Sanétusnomine, & hanc diem - --

Oris luce precor tui ... --

Tam pura ufque ferena:


Hac enim mica ciuitas . . . • • • , . . ' ' , :
; : ": .. . . . fundata
CVM A L II S P OEM,' s
Fundata illa fuit, prius *

Cuius in regionibus
Vidi haec lumina caeli.

Ad Ioannem Baptiftam Fagnanum, mobilißimum


ciuem Mediolanenfem , ; Domati fil.
D Is gratulor me patre natum effe optimo
Iuftoj; Gabriclc, Donato ipfe uti
Caftißimo, æqui fratre Caroli illius,
Vitampiorum qui egit. in terris Deiim
Temnens opes, ad ultimum ufque fpiritum.
Quòd fi qu% â compluribus luftris potens
Id E v s peraétum æuum hoc iuberet iugiter
Remeare, patres4 eligi à cunétisſibi,
Quos uellet, adfa£tum, ipfe certè hoc uno ego
Contentus effem, forte iudicio tuo
Sanus, fed amens uulgi E3 imprudentium:
Sabella cui diuina amus mota licet
Vrna canens inſtare fatumtriſte, ei
Suaderet, ut migraret in fèdes mou4,
Portenta fic uitare poffe ; is reddidit,
Q uod ipfe adoro numen, eft praefèns mihi
vbique: conſeruabit hic me non minus
Rex cælitum benignus, alio quàm in loco , -

Si rem mala ratione maiorem neque


Feci , ncque uicio hanc minorem & crimine
Faéturus unquam fum, ut docet lex ipfius,
contentus iftis hcmor illorum nihil, ‫ ي ي‬، ‫همل‬:
-
C A R M E N S E C.
O' fi cafa illa, ô fiangulus, qui nunc mihi
Deformat agrum , accedat ille proximus ;
O fi aeris urnam fors mihi qua mon$et, ut
Simoni amiculo Opij hunc aramtt agrum .
Doloribus diebus àpaucis mifer
Cœpit laborare, atque ficri cæcus, &
Perfepe fatum conqueri fùum. tamcn
Hortatus eft nos ufque uirtutem ad bonam;
Extrema cuius hæc fuit praefcriptio ;
Nam figna ei natura cùm mortalia
Mififfet, uxorem & uocauit liberos,
Illisq; dixit, uclle facro fe unguine
Vti ; facerdotem ut uocaremu4, fu4
Commiffa fupplex cuierat faffw. uenit,
Vngit, D £ o s precatur, ad fanum redit •
Maftusparens tremente nobis uoce ait ,
d £ v M timete, opiniones de patre
Piétas Deorum obftcro me comprendite,
Matremq; ue$tram amate: nec plura edidit •
Expertia atuerfare fomnolumina
Incepit, alia & figna adhoc mortis dare:
Maerore perturbata mens in maximo, &
NMetu, fupercilium atque tri$e, acerrimi
Vultusj; furiofi, auris & fonoribu*
Plena, & coortu, raro at ingens fbiritus
Creberj;, per collum atque totumfflendidus
Sudoris humor, ac minuta or tenuiа
Contacta ſputaſ, croci coloribus
Et ſalſa, raucas uix per ipſai cdita
Fátfct$
CVM A L II S P O E M, .# ,

Fauces anbelatußi: er utraqueinmanu


Nerui trahebant, at tremebant ſœpius
Artus, cauata lumina, atquetempora
Caua , ipfà dura pellis atque frigida, º -

Naresą; comprelJac, o tenuia acumina .


Primoris egri naſi, o ora pallida.
Incepit inde obire paulatimgemens,
Senſumi, membratim uniuerſum perdere
Vitalem:&runguesprimûm ei liuefcere ,
Atque hinc pedes & crura uidimus mori ,
Totos & effaetiire deinde corporis
- Leti per artus frigidi ue$igia.
Sicj; occupaffet atra mors ut hunc
Lomatij, illic corpus eius lugubris
I)e more mater mox fepulcro condidit,
/”。

C A R M E N S E CV L.A. R.
Secundum. -

Mbroß feclis pater à duobus :


Dicimus carmem tibi feculare;
Maximo & grates agimus parenti
Auſpice ch R1s to ;
Q ui tuo perte populo det illa,
Quæ die fefta petit hac , tibi qua
Anguiger fupplex inimica Lucas
Caftra fiigauit.
Caftra Belgarum fùperata, quòd tu
Ipfe uenifti fubitò uocatuí -

-- - - Rege
$ . C A R M E N S E C.
Rege eques, duro minitans flagello i.
Hoftibus eius; -

qui $atim fufiperiere cunéti.


Atque,ubi Lucas prece lacrimofà
Te fatigauit, poſuiſje facras
Vidimus ara4 ,
vidimus que mox pius Imperator
Hac tibi uiéta fcelerum phalange
Tcmpla fundauit , Duce gentis huius
s Aéiio amando. ' ' -

Carole haec nobis facra lux fit ufque ;


Hac Parabiagi ueniant ad ædem
Infubrcs, Diuumj; canant, tegit qui
Nosſi, tuetur. . . . .

Et legant quasturediensim urbem,


Atque ego, & Marcws memores ad arams
Legiuiuerfumonimentăfere
Poſteritati. - .

Nofter Aedilis, comitesq; , fenas -

ordine infantesſ, tubas, preite:


Virgineslečte,pueriá: caíti,
Dicite laudes.
o decusuatum fapiens, in ore
Cuius examen pueri cubantis
ipfa apum uidit genitrix, auusj;, &*
Romula pubes,
Cùm paterfortis regeret potentem
Galliam , cuiusfuit inde dulcis '
ಾli: huic/ermo populo Deorum
: ... "
C.V M A L I I S P O E. M. 7
Verba loquentis ; * : *.
Huic gregi caftofaueasprecamur, - -

Cui parens olimpie prafuiſti; . . .


Vt tua & no$tra nihil urbe maius
Vifercpoßis: * - **

Tutujspfacafuperům parcntem, -

Fata uti iungant bona iam peraéîis, ., , ,


Ne tuos durum genus heucruentus , ,
Opprimat hoftis: ' ". . . .

vt colat terras, pede Pax rubenti , .


Pinguiaormuſtapremat ; alma tellus,
Spicci$ tcmpli facra uti coronis
Limina donet. - -

Sint procul febres, uarijj; morbi; .


Sit procul belli rabies, egeftas , º

Turpis, atque ire, furiaej;, habendi&


Dira cupido: … …
Sint malimores procul à iuuenta ;
Detur optata & requiesſeneéte;
Detur huic genti decu$ omne, proles
Dignaj; patre.
Diue, producatfobolemtuorum , or, *
Profperet per tefacilis Deüm rex
Faeminis decreta fuper iugandis
Tempore in omni: -

Certus ut denos decies per annos


Virginum cætus referat, tubašj;
Qrbi$ & laudespopuli, & canentum
Carmina uatum :
Aeuum
8 C A R M E N S E C,
Aeuum uti nobis mcliu3 perenne
Alterum in lu$trum piu$ & benignus
Protegat, no$ra$ oculis ferenis
Q ui uidet arces .
Haec Deos audire bonam reporto
spem domum, ac certam, pueri & puelle.
Dicere & do£tus Superos, beatum
Ambroſiumá;.
Ad Philippum Regem Max. Caroli V. Imper.fil.de
Francifco Gallorum rege fòroris fuae
fratre, ab hoftibu$ obfeffo.
Hilippe Gallo maxime fubueni
Vnum inuocanti te precor, obſident
Quem ca$tra coniurata inermem,
vt nifi tu properes ,fit actum.
Germano opem fer coniugis anxio
Tuie gementis: nam ſocert audij in
Somnis ego Henrici parentis
illius ifta referre manes;
Pbilippe ,foedus , pačtaą; ubifides c
Naturæ ubi iu$ ? relligio ? æquitas?
coniunëta dexteræ atque dextra,
Et pietas ? ubi reétum, honeftum ?
Fandi & nefandi non memores Dei è
Quid dicat audin'fex hominum, &paret ?
Ergo Italum atque armato Ibcrum
Innumeram in fcelerum cohortem.
- Germani4
CVM A L II S P O E M,
Germania atrox fej; Britannia -

Adiungit illis impia, Tybridis


Flauas Pio & lugente ad undas,
Hefperia gemente tota,
Vnum intuenti tegener obſecro
Succurre nato. quem fuiita ob/ident
ciues & inteftimus hoftis,
vt mifitu properes,fit atum ,
Ad Stephanum Mariam Hugonium , Brixianum,
Equitem clariſ. de nimia Lucie, &
Annae fororum crcdulitate ,
vciain urbe mea fuit, Hugofortis,& Anna;
Illam Minerua ornabat,utramq; & venus;
Et fùadela etiam communiter ; haeq;parente
vno editae. harum cùm mariti cernerent
Deforma afidue contendere cr altercari,
IDeponite, aiunt, ô maritæ, pignora,
que capiatuićirix; lećium#accedite compte
Ad iudicem, Sit Faunus, utraque afferit,
Ambaeillum nomisadeamus.pignus & Anna
IDeponit annulum ,annulumj; Lucia.'
Intereàfpecula illarum depiéta mariti
Furtim auferunt bina ad tabernam Lazari.
Non opifex illofuit ingeniofior alter,
Solertiorue, fepiusquem uiderant,
Feciffe haec multis fpecula, ut tradatur in illis
In fbcclum imago uera defbcculo hominis t

Mirificë
ੋਂ

1o CA R M E N S E C.
NMirificé, in uitrofimulacra ut plurimafiant,
Fiatj; imago leua, dextra quæ data eft.
Hunc crgo accedunt , ut uitrum immutet utrumque,
Appareat mon£rofa imago ut coniugum,
Vt fimile effingat uitrum orant ; qui , ut uideatur
Therſteinillisutraque eſſe turpior,
Materiamflećiittenuem, exornatý, polit#
Apprime opus totum , hoc quod e$faëtum modo ;
Huic media fpeculo pars exit,& infima contrà
Subfidet , & fuprema ; at illimedia pars.
Deprimitur, contrà fuprema atque infima furgunt:
Sefe in uitro uidentis hoc imaginem
Nafoprelongomittit, longißimo crore,
Illudj;maiorem in modum uultu breui ,
Etfacie nimium deformi, frontej;lata
Labrisj; mentoj; ore item latißimo.
Vxoresh, uirifatuas illudere pergunt,
Vt credulas, ut admodum infanas, leues.
Obftipo capite & fimiles metuentibus illas
Con$anti & ore commonent, furorem uti
Atque ira, Diuùin caueant, quiuertereformam
IMortalium in deformitatem olim folcnt. .
Coniugibus moftris iratus Iuppiter ultor,
Spargunt fúbinde : his quod refertur, & timent,
Et uulgò narrant ſe numina magna uereri.
NMulta , monentur , ut Dcos orcnt prcce.
Non cibus & potus iuuat has,non fomnus occllos
Tegit fopore, uerimeásfuror toro
.
Indomitus uerfat toto luccm cupicntcs
--- •. Videre 5
-
Ç-V M A L II S, PO E M. tº tº

videre ; ut æquum conférant fe adiudiceni. *


Prima luce torum noni, ambe exiliunti, or o

veſtes parantſibi, a comaspectunt bene, o
!, Accedunt celeres ffeaulum, quodtdem effe uidetur,
监 In quo uidentes fé alterae, ut mon$traj;. '• ;
Deformes, clamant primosfibi numina uultu ' J
; Mutaffe,ficut coniuges predixerant:
1. IDiffugiunt uifù exangues,fimulacra fùij; . ., , vt
!", Inuifauitantoris, ac f&brem incidunt. !
!,Horret praeterrâ, formidat, iudicium4; . . . ."
| Dctrcấat agra , c ceditutraque alteri.
** - - - , , ". . ."

Adlo. Baptiſtam Fagnanum, Donati fil.


INfubrium Baptifia formofißime, . . . .A

Amice Mufarum choris,


Q 4em,Cefarem utfratrem eleganté, crPaulumitê,
Natu & mimorem Mafium,
Et tangit immortalitatis atque amor . . [I
Vitae perennis,fi cupis ſ.
vitare fatumtriĝe , mortis crf.re. .. . .I
Leges malignasfrangere ; ..";
Hic te erigas, genium atque defraudes tuum, , , '
Hîc feruia;glorie: º
Ac Martids quando & Camillos & Duces … we g)
Volumnios, nec Cæfares, . ºz,

virum mecillum, cuifuper Carthaginem ºf

Virtus fepulcrum condidit, -

Aimus datur/equi ,*nwlare Tullium • -


* . L. B criffum
12. C A R M H NA S E/C,
criffum, Tibullum, Horatium ; * ; : ' '.'?
Quodpatruelis Marcus & facit tuus, * * * **$
Q uem Lancilotus edidit: . *, *. * * *
Si nec ualesid affequi, pro uiribus *. '*^'* essâ
Vel ipfe Maecenas tibi, . ìs, … - ** v**® •'
Integritasá, morum er equum er lenitas ved
Seétanda , Ioannes uti sº. sº

Is fecit atauus, qui Philippopro Duce * ».


Infubrium ponforfuit, se - - - , ... *, *t

Tenuesj; cunétos reddidit uos, aureis · · · · ·:


Centum folutis millibus. •* . , , • * • . *
Viuunt enim, quas gefferint, rerum hic boni
vigentí#famaperpeti . * º * i ****
Ad Ioannem Iacobum Rotulam Mediolamenfas.' . .º•º

V IrtuteMijaquiuoluptatis
duce huc iter per arduum,
uia » * * * * ...,
Euaferam, ut mirarer id loci Deos … •* * * * *

Dediffe praeter fbem mihi, . . • * * * *

Ex hoc loco quis depulit me ? tam citò , , , ,


Cur inde præceps decidi *
Vtfilio.Galeaccidit, qui in gurgitem . . . · · · ·
A ſede patrisirruit.
Quo decidi ? unde ? turpe commiljumuigil .
Nunc ipfe ploro. am ludit bcu. - *

vitijs carentem inertibus imago ifta me : * ** .


Non iftafunt infomnia. - - - -

mortalibus dant‫ ﻣما‬calitesraröbona . . . . . Clt nºg


"t , , , ‫(م‬
CV M A I, II S P O EM, 南卉
cum mente fortunam bonam . .
situ quieffes propriain pelle, haud mala
Förtéaccidiffent haec tibi. --

Fulgente curru glorie crtuuistrabi, o O


Inuidia priuato e$ minor. , , … .'? …
vt qui uideri pulcheroptat, inijcit … a . .)
Curam puellis fingula ; • • .•• .* e ss.
Querendi, ita ipfe & uniuerfos quærere , »* * ***.
De te coëgifti inuidos. "" 、 ''} 。3。
Forfan rui, ipfe quâ mihinotus forem. • • • •,. r
Nam femper ingenium ducis · · · · · 4
cælant ſecundæres, er aduerſeprobé (= -2
Nudantfibiatque caeteris. * * ** * *
Te legimus fronten ôtot aduerſls bone 2 o
Mutaffe nunquam Socrates. • • • ,; ; '• wv
Mufàrum amicus & choris Dearum ego *a .$.ti
Minus tot aduerfis tamen... · ··· (···, ··, 1,
Gladioq; deuotohicfuiextinâus, mifer vos***
"Sed excidifolummodo …" ****… … of
Quòdfi excidi per Africanum ut Principem, * * r
Perte, altius conſcenderem, . . . ~~

Iacobe mi, memoria cafus ualde me -

Olim iuuabiti£ius.“ – * ・ : 、A ſ
Ac me renafcens lugubri noftra alite .s;
Fortuna tam tri$imihi º

Itereturinfortunio, quotidie \r
Deos fatigaboprece.^ v. . . . **
. . . … B #wn » Dialca
“○ ** 、:、? 、 。 -
ºf
惠4 cА к м в NÍ S E C.
v t. sº . , - - ſ

bialogus. -.*- - - F. A.
- - -

vidnos,utante, non quatis riſu, Ambroſi ?


Verfus ubi, ludus, ioci ?
Quid non cachinnas amplius, rorantibus
' Nec fpargis ora lacrimis? Á.

Arcum non ufque Delius temdit, lyra º

Nec ufque Mufam fifcitat.


vernis ncc idem floribus honos femper e$t,
Nec Luna ulultu uno nitet,
Semper rubens, non ipfefum k iam , qui iocos
Requiemj; quaerebam undique.
Que éunéiauéniensfertiuuriitus commoda,
Viden ſeneétutemadimere :
Praedantur orbes cumëta de nobis, bone
Francifte, euntes annui:
Ereptus his miludus eß,& carmina,
1ociğ, , rifus, & fales 3 … »
Tendunt cv extorquerefpes, orgaudia ,
Et denique auram ơi fþiritum.
Ad Iulium fore$um, Equitem & Co*
mitem clariß. Brixianum •
V / Irforti: cruite integer, Iuli Comes,
Nomen beati qui occupans
sapienterumis utere & donis Dciim ,
Nefa* cruentum peius &
Leto
C V M ALT I S P O EM, 1.த
Leto fugis, nocentibus qui commoda, ** ' *
Honorem, opesq; haud inuides, .
Q uo , ciuitatis Brixianæ Heros potens,
Verfu tibi grates agam ? & . . .. . . ..
Frangis furorem quiimproborum, à Delio -
Q uime or Thalia distrahunt . ::: : - .: :
cui debeo uniuerſa, non tumunerum
Ferres amice peßima , * * * ** ** *

Francifcus ut Ricchinus excellens forem • •


#, Si & ipfe diues artium ,* . • . • . •• •:• ; ;
quas protulit Parrhafius, quas & Scop44. v.
Ipfe docuit, coloribus . . . º ºr sº.
Ille liquidis,faxo hic p av m nunc pomere, a
Solers, equum aut nunc belluam:...…... ;
Laetare fipoëmate, fide or Teia, esnas, r …
Poffum tibi donare ea • ་ ༣ད་བར་ཉེ་༥་༢ རི ་་་་་་
Ergo cape inceptum,idlicet nequiuerit …»:
Ad umbilicum adducere, ; : * ~ *s-, -º
vt poftulant tue atque uirtutes , tu4 ,. . . , ,
Etgloria, ºr frugalitas; . . . . . . . ww.v."
Antonius quas filius dulcis, tui •*•» *** ***
Animi & imago corporis , r . . . . .
y
seclis futuris (rara que ºf faindoles) º
Verfuperenni concinet. *. v.
* *, *, *, * º *
* “. B ij Ad
* * *
. . . . . . . sº ºf . . .

- - - - -- - ---
* -- - - -
a6 , CºA. R. M. E. N S E C.
Ad Hieronymum Luciagum, nobilißimum ciuemsi
Brixianum, de Alexandro filio fuo belli/Simo,
* * *** º,

oratius quod inquitoptimus, Viros


* Fortes creari fortibus,
In filio illud luceclariustuo
Amici, o in te cernimu -
virtute maius quid tua, bocô ardentius
In orbe ? tei$a fcilicet * *. *
Mortalem ut egregij & filenti altißimi
Miratur unum ciuita$.
Et filio quid pulchrius, uenuftius • .
Tuo? quid elegantius ? .
Pulcher néc ille corpus abfque peétore eft:
Eft forma ei, & prudentia.
Mater tenello filio quid gratius
vouere , quid maius folet ? * '
Quàm fàpere, quàm quæ fentiat poßit loqui,
Et forma cui contingat , & . . . v
Comes ualetudo, or crumena, que minus
Deficiatunquan, er gloria?
Que cunéia, fpremo à parente coelitum
Olim tibi prius data , c» 1. *. .-, •
Sunt filio iam ex parte magna 3 & cætera
Perte aſſequetur omnia .
Qgầm libcralitate & æquo ciuibu$
i^Et affêles tuis fide,
Pueris decore, moribusq; , &indole
Tam præ$at hic cun£tis puer, ;
Suadelt
C V ME A LI IS Í P O E M. 17.
ia Suadela quem ornat & venus, cui& fauet: ' v *,
Minerua, Mars%, eg Cynthius. .
Mendofa paruis buic licet natura fit. . . , , …A
Vitijs, uti fî in corpore ada: * } tº
Talosreprendas eius ipfò à uertice ;
Neuos eiinfperfor, tamenº : *
Arcana fiipfum fata feruabunt , tuus - :
Vt Claudiu$,profèià erit ,. , . . . . . ;
Fortisj;&æquus, atque fapiens; faétaj; , , ,
Maiora erunt fama illius. ¥. - . . .. . . f

ек- к.з. А у
Ad Ricardum illuft. Comitem Sanéti Bonia *
facij, Veronenſem. *

、? 、、、 ."、 o. ''、'い。 *** ***.

T fi fit, hic ut fòrte contentus fua , .


Mortalium non uiuat ullus, attamen ºra , si
Te commodius hoc uiuo, Ricarde inclyte, te
Quòd dum fèquuntur nos equis ueétos duo : , :
vel quinquepiieri feruulis properantibus,
Eſt quà libido, incedo folus: quanti olus r

Percunéior, & poma;atque diffèrtum forum


Pererro circum; aßifio diuinis ; tuum
Ad Curionem eo er legentem Tulij tº

Orationes , atque uatum carmina, *** * *

Q ui Rhetoris nunc &poëtæ nunc uicem v*** *


I>efendit ornatißimus uir omnium. . . .. "
Hinc ad Iouis fe£ino lucis maxima -

Iamparte praeterita , &fatigo eum prece,


Alio;% Diuos, quidprecari me putas ? ,, ,
-, * B iij CW.
r& C. A. R. M. E. N. S. E. C. T.
Qui donat, aufertq; omnibus uitam, atque opes, **?
vt largiatur & mibiiiitam, atque opes,* " --
Mcntemĝ; fınaru profua clementta. “sºy ***º.
Quid ? ut mihi fit nunc quod eft, item minus.
Et ut, mihi quod reiìat æui, edacibus ***** * ~ :
viuam abfque curistotum id, crmorbis: er ut "
Prouiſe in annum fragisadfit copia
Eona , dubiae nependulusfiuitem, ut fòlent. '
Quàm plurimi, horeffe : utq; feruet liberos,
vt comparatis integra bonisfruar * * * *
cum mente, turpem nec ſenectam degere
Nec fidibus obfecro crearentem ißalyr4;. $ .
Dulci, & laborum barbito leuamine. '
Non poſco, uitemuthic calena falce ego -

Premam nouellam, fiueuti fhnditior T \ ' ' * ;


Ipfo Marino, merce qui exercet syra … … ;. . . .
Vinum reparatum Cr culullisaureis, . . --
Et gaudet ere plurimo, atque honoribw,
Mrj; inde conferoadleguminis domum
Vnéti fàtis lardo , aut catitùm olufculi . . .
Meosq; dapibus pafco'libatis, uti *, so , ** ;
Cuiq; eft libido, cœna dum nobis Dciim-* , » t
A feruula, ut fit, adminiftratur bona.
Hinc menfàm acernam cinétus altè gaufape *
Puer mihi pertergit, atque fablegit , . .
Vna celer quodcunque inutile hic iacet.
Quid multa? feruus nullus hercle fungitur
Vernaliter,prout cefari, officiis mihi a
Tenui, quod offert omne prelambens, dapes ···
• Nec
CvM A L I I S PO E M. 19

囑 Nec continuo tot, urbis ut primarij,


qui glorie fùnt ciuium admodum anxii , &
Ineunt opum certamen : à malis faba
º, me tutus hic folabitur cunétis cauus.
Dormitum eoq;pofteà, inuocans Deos,
somno grauis, non follicitus unquam , mihi
quôd manè fùrgendum & fit, atque Regius
Praefeéius obeundus, hominis qui denegat
se ferre poffe faétiofi lumina •
vbi iacui quod eft fatis, uel lucubro,
vclleâo, uel quod me iuuat fcripto. hinc uagor •
vbi lauatum me admonet Sol acrior
Ire, rabiofi fugio figni tempora , &
canicule æíîus uito in umbra feruidos.
Et innocentis duco Lesbii fcypbos
virentium fib tegmine orni frondium:
Ac deinde pranfus ocior domefticus.
si iufferi fùb prima diues lumina
venire conuiuam, utfit, adfe Publium
*.
... ºn
suum , uenire non recufabo 3 tamen
Libentius coenabo regia in mea •
Quae fùmier non cumque paruoobfonia
ciuiqueunt, captarenon quero admodum ,
Rhombosq;, lepores; , ºr coturnices; minus
Mi nanqüe auariuentris obfequium placet.
Non ipfè eo, quò ducit impotens gul4 •
Non ipfe duâor uentre, mortales uti
Leues: nec imbecillis, atque iners ego ** *

Nidore nafumperdirisfuginør. &r»


-
zo C A R M E N S E C.” "
si fortè olus non decoquatur tam cito, -
Huiufnodi haud clamore blatero infaniens,
Nemom' ferct ligna ocyus? quis accipit? … -
Scd interim me confero in cubiculum,
Legcff; uates, me quoaduocet puer. … . ;
Dum uefcor, i$is & fruor bonis meis,
Frumenti agris quòd emetamdotalibus, * -

Plus caeteris, non ullus inuidet mihi. . . . .”

At bruma agello cumniues noſtro illimet, :


Vatum libros fubinde contratius legam; , V

Vt remaugeant, dum cæteribaud parcunt fibi, •* -

Satis nihil queis effe quantumuis poteft. . .


Q uos fi dolentes haud opes deliniunt, - * : **
-
--

Cur inuidemdispofi:bus, Dux ut facit, , • • • •.


Sublime moltar atrium ritu nowo? :
Pafcunt agri dum uostrecentis, aut fùprà
Nummiim coëmpti millibus, libra æreá;
Ipfè in dicm, quod e$t opus, mercormihi.
Nuper'ne numerato obfecro quid intereft
Viuas, am olim ? nil mea fèntcntia. . . .
Vates tuus tibi inuidet fi opes, uide: -:
Nam plura quifque à Dijs feret, quantò fibi
Negauerit plura cupientium nihil ., . . . . .
Peto ecce caftra nudus. optans transfuga. . . ,
Cupiensj; partes diuitum relinqucre. ,. . .*
Quod e$t fàtis , cui cozlites parca manu ,-, , . .
Magni obtulere , bene eft ei : mam plurima . . .
I)efunt auaris, plurima, exoptantibus. * * *

Fortumahonqres mutat incertos mihi cr


*. - Ntinc,
CVM ALIIS POEM, 2 * :

Nunc, c' benigna munc tibi: collaudo eam ' • .


Ipfàm manentcm, canticis celebroj;. - * * *

Quòd fi quatit mutatapennas, que dedit 's :


Refigno, me uirtutej;inuoluomea , .* *

Et abf{ue dote quero pauperiem probam.


Nam cùm procellismugit Africis rates,
Nec ad preces decurro, nec uotis ego º,

Pacifcor, ut ne Cypriae merces Salo


Addant auaro. moxj;praefidio/chaphae
Meipfùm biremis fert tumultus per maris .
Alti graues tutum aura, Polluxq; geminus.
Vita hec folutorum eſt, Comes, miferrima er
Grauiſsima ambitione. me conſolorhis,
Amice, uićturum eſſe multö ſuaulus
Vobis, quibus fortuna florentißima ef?.
*
Defilii b = 1 falutis noître natalidie, ad
hominem. \

vmanagens, flere er queri iam define,


Tot perdidiſſe or tanta te bona omnium -
Per impij mortalium auétoris fcelus, . - - -

Fruges creaffe fponte tellurem fùa \. • •.. -


Nobis mitentes, atque laeta papula, s* **
Fætusá; dulces, er merum dulcifimum 3 - " "
Nunc auéta quæ labore uix no$tro ualent -

Grandefcere ; ut perfepe quaffans tempora -

Sufbiret homo, fruftra ørlaboraffe, er boues i


Et plauêra contriuiffe fruftra & uomerem. **)
-- ". . Ht(ftt4f14
2 z r. C. A. R. M. E. Nº S E *C. ºn
Humana gens,flere & queri iam define, . :
Quaefita magno, quæ labore fùnt tibi,
capere cùm flore uel frondefeere, :
Aut cunéta torreri ipfius feruoribus |
Solis, pruinisueobrigere tristibus , :

Caedí'ue dira grandine , aut uexarier


A' turbine Auftris ijla mox perflantibus |
Imbri & repentino,omne paßim4; horridum
Terra & mari infe$ißimum crearier,
Augeri, aliq; beftiarum in te genus. -

Humana gens, fiere & queri iam define,


Queis terra, natura atque rerum dedala
Ipfa pariebat omnibus largè omnia,
Queis nulli & aduerfarij atque bofies erant,
Q ui haud ferro egebant, non domo, non arcibus, ,
Haud ciuitate, haud ue$tibus tenuißimis, , •
Craffisue, diligenter hos inquirere ev. k.
Ve$es fibi modò uarias pro tempore
Cæli, modóarmis eſſe C5 altis mænibus
opus, uibustutentur er ff a faa;
Humanagens,fiere & qucri iam define,
A ucritate nos aberraremiferos,
Viteq, tantis intenebris degere, - .

Quos fi parens, Heua edidiffet innocens , , , ,


Nec per ruiffet improbauetitum nefas, , •,
Caufàs liceret ffonte rerum agnofcere . . . .
Lunæ & meatus Solis atque fiderum,
Et piftium ingenia er ferarum er alitum:
Qgin ffonte textilem atque piâuram, omne%
º Praeclarum
C.V M "A L II S P O E. M. 23
Praeclarum opus per fe faceret homo integer. ii
Humanagens flere er gueritumdefine, 2
Tot corporis, tot mentis ægritudincs , . . . .

Morbos, dolores, o mala humanum genu: T


Preßiffe, in obfcura ut pertmnes morte fint … -
Nobis item poenæ & timendæ à numine 5 * * * si
A' quoprius datum haud mori nobis crat, ' ';
Migrare fedcertoad polos po$tempore :*•
Ad cælitum uitam, hic parentes quànfero · · · · ·
Illudcrcntur angue, Olympi & rex cos * * * '
orbemq; terrarum execraretur furcns. ***,
Humana gens , fiere & queri iam define, *
Feruore caldo febrim in artu, accipi -
A' te coortam , uel dolores omnia , º, . * º
Pcr membra morborum omnium, obturgefcere .
*Tibi pedem repente, dentes arripi · · · · ·.*.·
Acri dolore fæpe, in ipfa lumina • * * **

sæpißimè quiinuadit, atque exurere* * * *


Igncm facrum quafcumque partes arripit * * *
Per membra repentem uniuerfa corporis , • v.
º Malis: tot, letoe dari tedenique.
Humana gens, fiere & queri iam define, * * *
Rex cælitum quem cæteris præfecerat sa
Expertibus rationis, &amimantibus * '
colentibus terram hanc ymaris% pifcibus
Vaſti, gregi uolucrum & omni primitus,
Receperat cui tempore à certo pater ^
Honore dignaturum eum fe perpeti, & *^
IMemfà Deorwgwhit4& immortalium,
Htthc
#4. C A R M E N S E C. ,
hunc fulmine è fummo effe deieétum feri
Serpentis inuidia huc, quafi atra in tartara.
Humanagens, flere Cr gueri tam deſine,
Te forte peiori effe natam, quàm fere :. . .
Meliora multò, quàm prius,nobis d e x . '
Eenignitas incomparabilis dedit 3, q.
Naéti fumus fortem & uoluptates Deûm: s
Opu$ Deorum intclligemus, & D £ o s.
Quin mors & immatura non uagabitur ; *

Nec tempora anni dura morbos afferent ;


Viuendo enim cæli aureis in fèdibus , * -

Vinccmus infinita cum Dijsfecula. >


Humana gens, fiere &queri iam define:
IMolitur i£?as ecce ad aures res tibi * .

Accedere, nouaj, ſpecies ſe oſtendere


Inufitatæ charitatis, omnium * . .

Quæ omnino difficillima ad credendum erit,


Qua maius eft nil, & magis mirabile, ;
Prolemunicam faétam eſſe mortalem de 1,
Nos Diui uti fiamus è mortalibus, s. s. -

Paffamq; fefe interfici, ceu uiâimam, • •.


Homo ut fit immortalis & d £ v s • • • • *
Humana gens, fiere & queri iam define •
º ** - º

Ad Antonium Befütium ,
. .

r^ Vid confulis malè ô tibi Antoni? improbo


Quid uteris Lomatio ?
Q ui uirginem haud fluprauit unam, rumpere -


CVM A L II S P O E M, z;;
Q μi nuptias quærittu*. t

In impiam qui opinionem de Patre


Labuntur , omnes fùgeris: -* * --

Gregcm bonorum maxumè lædunt enim r

Huiufmodi contagia. • • • ,• •• • *
*... ** , is .

Ad eum,qui clamat,Egofumluxmundi, (Ioan. 3.)


3 ( ; () )
vi lumen ômundi aureum ffirabile
Cælij,tantis è tenebris impio • *
orbi potes clarißimum te offendere? * -

Qui totius terræ i$a peruulgans fola, tº ... "

vitaeg, noſtre commoda illustrans tuo . . .

Splendore, nobis nuncium apportas bonum ?


Beato , & immortali , &* aeterno tibi - * .
Quid gratia oro humana largiri ualet,
vtaggredi mortalium cauſa uelis , *

Hæc, qui medentem urgemus, ut lethargicus ?


Iratus in nos qui obnefas dirum3 uaga
Torquere ab alto debuiſti fulminarºnº
Caelo furens, delerejhumanumgenus- **

Extemplö, inexpeétatu es ufùs in reos


ſh Ea benignitate, ut adfponte ueniam r ;
Lapfus polo uocare nos, perennia
Et ad bona inuitare item perrexeris, º
Crudeli ab hoftis uindicanstyrannide,
IDignam uniuerfos qui ab£rahebat adnecem, »
caetuantè noſtro quàmpiuste oſtenderes.
Te noftra ffes,tewit4,werwm & gaudium. . '.
: --
T. Lætißimum
26 C. A. R. M. E N S E C. Q
laetißimum hunc lux ortaprecurrens gregem s
Te te genus fummi à parentis omnium *.
IDeiim fequemur,fixa fignis in tuis * .

veftigia imponemus impreßis pedum ». « .


* Menti anxiæ nam te duce atque te aufpice
Reducimus fpes, omnis unde labitur
Homo impius, quinegligit uocemtuam •
Te qui minu, fcétatur, flum caecum agit
Dcmcntia, equi c ucritatis infcium > >
quemporticus tua atque grex ftultum autumat •
sed noftra requics, & uoluptas cælitum ,
currcntibus fhacium obfècro nobis uie •
Quamtu ipfè monffras, fer opem, atque reffice •
Adiutor ô fis rex tuist infigniuti ·
cum laude perueniamus ad regnum tuum •
Quod affequemur, fi manu horam fümere
Grata fciemus, quam ipfe fortumaueris• , •,
Nobis D £ v s , ffes no$tra, lux,& gaudium. » •
Ad hominem, in ea dominiuerba, Quod habere ho
mo uidetur, auferetur ab eo. (Matthºz s)
*
* * * * - *

º E xtorrk patria, comfpcátuinfanefugatus


Longe à Deim, nefarioá, crimine º …
Pa datu«, prejuифетити отnibus, ifta. - - -
Quid te cupido caca honorum rcéti homo
cogit & extremos iuris tranfcendere fines ,
Atque pietatis ? amore laudis quid tumes ?
Quid te deuincis? quid tc infraudem induis ipfe ?
-- Olºt
C. V M tA L II S'PO E M. 27.

º, Quidnon honeſtum, quidue amas inutile ?


Nil proprium nobis: dominique cunäa uidemur .T
Habere, mom habemus hoc in carcere.
fortuna em punéto permutat temporis aut ui, – – – Y
Aut ære ser argentobic, fuprema forteue , ,
Quin etiam repetunt abs te primordia rerum oso, at
Hucufque commodatam & umbram &puluerem.
Quàm demens igitur, qui multa fibi hie putat effe ,
Homuntio: quando ipfèmefius quidem eft. A'e ,
* * * **** - ". . º. ºf.”
De mirabili iulie Romane confiantia, po… #
,, , , ,, , , , , , ; ;; ; .
Vmuulneratam Rom e amici Iuliano 2
D: hostilem execrantes impetum, arz
Dumj; auribus legemoptimi inftillant patris, …
Fontes remotoserfacros que adiucrate a ºrtº,
Et haufera»precepta uitae tempore '* , , a,
Omni beatae, fortis ore hæc edidit ; „ , , ,.a, … -
Gaudere ueſtem nonfolet cicadaſ, •*

vetuftam, & anguisponere ac relinquere, • , '


Felix ubi annos exuitferpens nouus : -

Prælonga non mutare letatur nouo …, . , * *


senex nouellis uere ceruum cornua : … - , ,
At tri$eripfâ exire carcerem: aut ei , - ',
Non debcam, buiu, qui fores mi fregeriti i
... *-s ºf . *** *: * ~ *

- - * * - - º i t . 3
** . - . . .* .
* * * ~ . . . . C. gy. D6
-
- - --

*" - . . . . * *- -*- ~- *
-

: *, . - , sº
A.
- --

- -
28. „ CAR M. EN IS E C.
". . . . . - - , o.º. º. º. *,

IDe D.Sebaftiano Narboncnfi, ac Martio Romano,


-** * tº ºver s , : *t
S Ebaßianus, atque Martius; duees- ** ***»*
fuerefortcs,ftrenui, inuiétißimi ;* • ' .
In concione utrique confpeétum eaput* * * * * 2
Ardereflamma immoxta duinitu*:******* * * i.

Hif}anienfis huic phalanx Quiritium *** • • o


Ab Africani morte colleëta patriss*, • • • • •
Marcellianu$ , Marcus illi,& Martia, –
Nico$tratus, pulchra eius & íomförstori, ^c.
Aliaq; gcns Romana teftis cftgrauis. -
sed, quod btatam emerfit ad uitah* Deûm * '
Scba§iamus, maior hoc eft Martió.**.*. '.
. . . * . .
< *, *.*, * :
Ad Io. Bapti£am Pignamyphilofòphum ornatißie
m:ım, Ferrariae Ducis Secretärium, de pula ---
' chcrrimo Thcodori Hierohyntâ; Flo- - o
rcutiorum fratruhv\ Mediola
s: "ºnenſium hörto »es 2 :
.‫אלו‬ .‫ לא גושרי לוי‬- ‫ל‬ i
ònorum amice Pigna curéfòrum optime, • • •
Fcrrarienfis:lumcn urbis & decus, - -- -

Cüm fortè perl&gtffet oculis hortulans* , • • • •


Doétus meuhra yfëelliu*;*&gauit ut... s*. . . . ; -1
Hunc mittcrcm tibi, dedito elequentiae •
Et dotibu3 animi atque Mufàrum choris ,
Prout berbulis Florentij er uirtutibus.
Quamuis ftyloinculto hunc locum defcripferim
Cultum
CV M A L II: S P O EM, *9子
cultum , tamen negare amico nil placet . .' •.
º: Ne iure de mepo/Situllus conqueri, , , * , ** /
Eum tibi ergo lege mitto hac, ut mihi ... . . .
statim remittas pofficâ , quàm legeris, , ,. \ ' ' ..
cv.LTISSIM VM Muſe a canamu, hortulum.,
In quo uigent tot arbores, tot herbule, : , I

Florentiorum qui aedibus contur, $u$ cft , sa-.,... ,'


In urbis editiore parte ; lampade , vºs.....…)
quem claru$ oriens luftrat, & Sol occidens. .\ si
Horum domw% quadrata forma & hortuli , •-. xv
vt faxum, ubi arx impofiu Romuli fuit , . . . s, a
sic eft, per altam ianuam ingreßis uti , , ..…
septentrionalem ædium fefe offcrat, , . , ….•*.
ouadrata nobis porticus, pars tantag, #
Horti uirentis i$tius letißimi, . . . ;
Quanta affici per o$tum aduerfùm licet,* . ,: , ;»
xifium quod ingcntcm & columnas diuidit. «.•• . ,
Iflucá, procederitibus Solem cornis · · · · · · · · ·
Probibere demfis feruidum uitisfolet, s- ,

opaca prebens hîc ſuperne umbracula . .


sed roregemmans & recenti herba, uiride , …
Et pratum ocellospafcit,anni tempora * * *
quod totum odorisfloribui pingunt , adhæc * * * .
Et uiticellafrondium obtentu & fimul . . . r
Iafninus huic admifta inumbrat porticum … &
Ad dexteram , atque ianuæ alta limina • u - so'!
At prata fbacijs diuidunt æqualibw*, » a •^.
Complurimae arbores, ferentes aurea , , . . .. ,
Cultoribus malameliorajs, que draco , , , , , ,
* * * * С ј Seruabat
3o C A R M E NÍ S E C. O
* -

Seruabat Hefferi ipfius puellulis * ** *


vigil prius, quàm tum Hercules extingueret.
Hæc confequuntur prata cancelli, qui cam
Ab hortulo domum atque feptis diuidunt :* .
Quibus Valeri maximi fepulcra & hic . . . …
Hicj; Pylade, quem amauit ingens plurimàm t *-- 3
Traianus Imperator, urna hæret uctus. • • • o*v 3
Obleétat horti prima pars, & aduocat, * • s* vt
Pafcit, tenet, curam atque demit, & capit n )
Vifum,uigorem reddit& membris fuum ,
Dumfraga Nymphæbumi er legunt naſcentia»
viola4j,fbicamig, ay rofayo lilia, at sa
Floresá; uarios, ac olentes herbula6.', '…
Hic fons idoneus etiam momem dare: * ******. ^
Riuo , ut nec Hebrus frigidior & purior**., .;.:
Capiti & fluit uentri atque plantis utilis. * * *, ,
Et herbulis, quem nefelt hora fplendidum……………
Caniculae flagrantis atrox tangere. ss 2
Quod non licet uidere tranfèuntibus … ; s, ***;
Herbac genusflorere in borto cơ bic, cơ bics son,
Ridentem Acantum , admifiam & huic Colocafia;
Simillimam ſerpentibus Draconteam, c alº sº
Ac Gentianam item Afiam, Plantaginem , , )
Vnaj; pollentem, atque furgentem Alteam, -

Saxifragam potentem grună, o Simpaton . . .


Potentiorem, or Daćiylo/am amabilem, º
Nec non Dionæum & capillum, atque Ferulam '.
Florentem , & Acridium uuidum , atque Pfiliom, …
Cuifemcm cft publici admodumfimile, admodum i.. .
*** * º
-
º … Acceptum
CV M A L II S - P'O E M. 3*
Acceptum Grinfectoribus Fucum, Ørferus
Quam repperit Centauream chironfibi, , ,
Cbelidoniamú, operofam, cr Artemifiam . .
Aluofalubrem fæminæ , atque Gladiolum . . ..
Folijs acutis, atque Bugloffumafferis, .. •
Suauemá; Portulacam, olensó te bene . . .
Ros à marine, dulcioresi, Peponas, o
Phlogonó; p;ibcntem, atque difcoloribus , ,, •
(vt im polo)mirum in modum Irimfloribus, -

Calentem cơ Orchin xfrigidum gợ Na/trutium, , t


Stratumq; humi Comidriom, atque Polion , . , '
Gratam Machaoni, optimum Thymum; api,
Et mollem item Hyacinthum, atque Narciffùmminis
Serò comantem, Cimitiam ineptam, acreq; , , … ;
Liguſticum, & dictam à ſaluteSaluiam, a. , .
Atgue Paliurum afberriman, pafin uirens sy.", -4-

Petrofilenon, atque Fœmiculum altius, vasa s


Surgentem, Grunà tortiles Cucurbitas, „ arse...
Perfufa Lethaºo cyfopore Papauera , , wºw , y, (x •
Atque folijs Lapatiam latißimis, vatos »**
Porros%, uifum cr que laceunt Allia, a
Cepamq;ferientem acri odore lumina gen***ιτα
Quamj; odit omnisfùs Amaracum, & fugit,…, .;.
Tanquam uenenatetra, criſpam cr Braſtcam, ,
Oga nilutambrofiaatquetỉnéia neéĩare vn , * * *
Certéaffolet uirerenobis dulcius, … swinw · ·
Nom uileolus Betam & Latinis,fèdnotam ^* , ,
Graecis , amaris atque fibris Intyba, y . ••• • • r
Longisj; Serpiliumadmodum radicibus ,s * »*> an
. . * C iij Fºrſſenterſ!
32. . C. A. R. M. E. N. : S E C.
Feruentem & Ancfum , atquepergratum Herculi *
Apium,minus Scyrpum atque modofim , & Crocum
Rubentcm,humillimam atque Cafiam, Abfynthia
Et tetra, quorum nos amaror tangere
solet uidentes fortè mifceri, Afrum item
salubre, o Heliotropionfimul, fua
Ouodfigit auélore in fioufțuelumina
Volante curru per domos alti etheris.
Referre quidpergam & Sinapim, & Tapfiam,
Et Carduos, & Ocimum , atque Capparem, &
Laétucam , cơ A/baragum afberisfcapis , item
Maluas falubres corpori mortalium,
Siferq;, & infinita, quæ hic funt, gramina, &
Herbas uirentes , gucis mala cr quibus
depellere
Norbcs folet mortalibus Paeon, s

Samauit olim dura Ditis uulnera.


Iucundius hedera at nihil uidetur bic
Accepta Iaccho, qua nouercæ olimpuer
Conteétus iræfluétuantis æftibus
Crudelis impiam eius euafit manum ;
Thyrfos & ornat hac , quadrigas, & feras,
Quæ parietem Auftralcm iftius totum loci
Famis tegit lambentibusprorfùm omnia.
Et magna genitrix te Deorum, er te Venus,
Et Pallada, atque Apollinem colit hortulus :
Cum Pinu, Oliua, Myrtus, atque Laurea,
Quæ terrae inerti uos dediftis munera,
vobis uirent hoc in loco, quo non magè
Perculfit ullus urbis huius mc hortulus.
* . - Vo$

C V M Á L I l S T P O E M. 3球
Vos ergo, craluo que laborantes prece
Audit uocat4ter puella*,& adimit, ;.,„ j „ a
炉 Leto triformis Diua, & omnes cælites,
Ha$ fi domos uidetis equi& mænia,…..',, j
Lectißimis öfratribus quaefoK7 bonis2 -- v :
Et Iulieuxori optime Hieronymi, gr: དཱ་ཅ༠༣ ཚོལ་བ། ༽ º
Et liberisfauete eorum dulcibus , ' . ,.,.. , .v ry
Faucte: morbosºpericla auertite.…………
In ultintos, que montra portendunt, Getas,
Et ue$traßras haud colcntes numina., ,.,-...-.- -

Bonań;fofpitate ciuit4tem ope, , ••.••.…, ' f


IMeliorafata iam peraétis tungite, -, , , ..... -*
---

Infubrium rcm fémper in tuárum alterum …, . ,


Aelius% in euum prorogate: & omnia ……..
Noftra exitus uota ad bonos iam ducite , & ,. …
Pijs adešte, leto čillos ſrpite: . . . . ,
Et ferias præ$tate nobis non brcucs ; ,. , , • •
Sol almus ut, qui promit & celat diem .-e- •• .
Curru igneo, quiidem atque nafcitur alius, ..
Nilрорiturbe maius išla uifere. A „“ . . . . .“
Huc audeat redire Pax ; plenißimo & •* ;
Apparrat beata cornu copia. … , . , , , ,
Hicfit quies , fit gaudium, &felicitus, . . . /
Sint,carmina omni tempore & dulces ioci,
Sit diauite dux uoluptasiugiter, ... . . ..."
sna : · · … *
- Cº. iij Ad
34. .c A. R M *E NI AS E c, v
.. . . . ." 's ~ ~ €Âş · · · ·. .

Ad Ludouicum*Madrucium Tridentinum. * 1:
º

C v'mfitmihi infefiißimus qui uenditet


Et fefe , & artem muficam,
- -

Eft premium gratißimumtamentuum,


Qui dixeris Laurentio, -; :* -- . . . ;
Floresfuiffe Spinule acceptos tibi, • • *• * -

Nos àteiniffè gratiam. -*• •* •*•* • ' - -

optata enim mercedula haec eft, quamfèquor,


Et noflra amat quam Pieris. … - -

Irata Mufa o Phaebus eftquám maximė


Vendentibus poèmata . " tº #: º,
odere auarum tælites: iubentfibi · · ·· · ·
Noseſſo quanſimillimos, . . .. . . . . .
Amare nos, & dona nobifcumfua •*• ,. . . .
Communicaremutuò, » . . . . . . . , s.s . . .
Vt luminipes;ut pedi4; lumina, suas , •• . -
Aliaq; membra eorporis. * * * * • • •
Venalium fed ne poëtarum putes ; **••• • • -

Vt Mutus ef?, me fcrinia : :


Inepta compilaffè , non addam tibi a
Verbum amplius, praeter uale. vt
***"… . . . . .**

IDe M. Antonio Gritio ventto, clarif.Aloyfiifil."


**

Ntoniorum non ita eloquentiam


- Laudesj miror bellica;, quàm Gritij
Prudentiam, reäum, atque pulchritudinem :
- - Vt
cv. M A L II S P O E M. 33.
vt Roma gloriatur illis inclyta, - ---

Hoc fºfe alumno iaétatingens Adria. · · ····


-

* . 。

P R O CONC I L IO TR ID E N T I NO,
---
_

Piritus alme polos,mare et implºs numine terrà,


Iam fraétas hominum res & mifèrate labores,
IDum rabies & cæcus amor furit , horrida nobis .
Hoftis & humani gemeris dum concitat arma, v* *
concilio patrum faueas obfècrouocatus : • .,,… -
Difcordes animos illorum & dextcr amorem
Concilia arcamis tibiuocibus, incola mentis.*
At uos δpatribus qui fùcceßijtis cis, grex
queis ita charus erat Chrifti,ut,quäm deferere illii ,
IMaluerint mortem fortes occumbere acerbam,
Denfus Hyperboreis em ponto uentus aboris ……..
Incubuit, toto differt qui nubila cælo: - … • '
En Notus abruptis4filum turbatj; procellis es, **
Africus, & molesundarumad fidera tollits: • - '-
Afficite cripiunt nubes corlumğ; diemí; A ~ ~sy
Ex oculis : puppi nox incubat atra tinenti.* * *
En uaſtos Eiriuolunt ad litora fiučius, es sººs
Atque ruunt imis turbatum á fedibus aequo*•*.
Viribus utendum. confurgant ordine terno
Remi. uos omnes moueat commune periclum% *.
Ne in breuta Er syrtespinus uergatur, arene
Aggere & immenfòcingatur protinus , omnes ; 3°
Aut pelagi infanis unâ moriamur in undis.. . .
otiaágnhcrnator magnut, quà rex locatipl?
-
...
Calicolütfi
C. A R M E N S E C.-, -,
Cælicoliim finius, facilcm conucrtitc curfum. --
Omnia nc euertat , patres, difcordia demens ;
Scindatur ueſtritm luda in contraria nemo;
Vnanimes Pctrinféræ fíecurrite naui: – – – –
Feruere ne injirudiouidcam Mauorte fuperbami
Europen, ſceleris ucjligia tirrita Quarto i
Rege Pio cunéias foluatit formidine gentes ; .
Vt tandem Angiigerum, qui fe cælejiibus æquat,
Iufiitiaej; uiam nobis coiitrioníìrat & æqui ,. ,
Fulgcre purpurco atquc ardcnti in lumine cernam •,
- - * - " "" *、* '・ベー。「
Ad Caroliim Vicecomitem, Epifcopum , -*

-
Intemºlithſºn ºn ºf .
t - - - い *。。。W)。X3 ワー。 2 、”い。。。 y

οπέui,oriaisίς, άβαιόσεπσί.
Ipfe uidebar heri coiitrate , Carolc, iierfìs .
Dulciföno hos/uperecauerent cüngutturementes;
Anguiger hoc hodie doiiatur munere præfúl, ' . . .
Anguiger imperio quouis & munere dignus. . '
Sullulimus cunétimirante lumina, cr efcas
Et uing obliti, cùm uidimus in caputitud . .
Et tibipurpureis contcxtam floribus atque , ,
Auro cum baccis dimitticr axe coronam,,, ,
Ac Primum æterno gratcs cgiff; parcnti. . .
Expofùiuifùm Moccnico: rcddidit heros, .
Me uidiffe tibi uerißima fomnia, Olympi … ., . .
Conftituiffe Dºgs in ßdibus išta bratiš - go asses,
* * * * ** * * * * *********** * * * * * ** * * ***s: 2ะ :
* * *-* * º * ºw. … . pe
. .. . A
cv MAL 11s P'O E M. - 37

• . . . . De itinere fio Satyra.

T Inibus egreffumpatrijs me Brixia diues ·


' Maenibus excepit, Corraro praefide Paulo,
Tulli ubi nobilibus numerofauolumina ad annum
Expofui. Profpcr fapiens , Hieronymus Hugo,
Atq; propinquus Equcs Marius, Marcellu, & ipfe
Hugo meae uitae patres, Diuiâ; fùerunt :
Sordidusobliquis oculis ubi Mutius & me
Taygctus charta cimex lafere cacata.
Idibus Augusti miferos iiiihi d'occupat artus
Im Marij febris mox quartana ędibus amplis.
Accurrit férus , mcj; exuit, atque trementem
collocat in lc&io , multa & tcgit illico tcfte ,
Pelleq; confequitur po$ frigora maximus affus .i.
Isj; calor, medijs ut in ignibus effe uiderer. * '

. Sanétus Equcs, cafum lugens infontis amici,


Accerfit medicos, febrem ut de corpore ducant.
Sanguine fed morbum hic , fine fanguine poffe repelli
Ille inquit : febrem fore iudicat ille trimeírem,
Hic p6f? quinque dies reualefcet Publius infit :
Hic ait, ille furens negat: & mentitur uterque.
Lampade me ſexta & decima ſeruauit Apollo.
Me uocat intereà Venetam Leonardus ad urbem.
Suadent ire Hugo, Profbcr , Baitellus adillum :
Difcedo comites mihi Taxus, Porcius, Hugo ,
Momfilicus, Gutdoj; , & Cofinas, quem pia dulces
Fert profugum uatem matos Albana docere, • •
Q ui
38 C A R M E N S E C, )
Qui dedit infipicns nobis rifu44; iocosq;.
Lomatum his ucnio, mox cæna apponitur. ad me
Guido & Monfilicus, contraj; accumbit ineptus
Grammaticus, Guido quem fic appellat ; Amice ,
ouid te difcructat : mentis quò te arripit eftus # ·
Non fibi comperio, dixit, con$tare Maronem.
sed mihi , quæ dicam, dcclares optime Publi •
Incipe. Cùm Iuno Troianos oderit, idem º
Principio libri ut narrat, cur deinde Creufamr , :
verba uiro inducit fundentem talia flenti ;
Qgid tantùm imfano iuuat indulgere labori ?
Non ipfâ Argolicis feruatum matribus ibo.
Sed me magna Deim genitrix his detinctorist. .
Iamj; uale,& nati fcrua communis amorem • . • !
Iuno Deùm genitrix Theucris en confulit, Hcuit*
IDic ubi Iunonem reperis matrcm effe Deorum?
Iam fatis atque miuis, diræ & fat grandinis alme :
Tellurimifit pater, inquit Horatius. ergo
Non ſit coelicolimgenitrix Saturnia: quando
Eft pater illorum coniux Saturnius. Hugo,
Atque alü ncqueunt mappa compefcere rifùm. . .
Secretaſtridunt zº diuiſi aure fufurri. -

Q uid ? ridetis ? ait Cofinas tum percitus ira,


Seruius interpres exponere nefcjt ifta.
Spinula dic ſodes, nimium non ardua ſunt haccº
Matrem Diuorum Cybelen dixere poëtae ,
Atque Iouem. mentiris Spinula, dixit • •.
Grammaticus. cubito monet iftum proximus Hugo,
Vt taceat tandem , furit ille magis% magisq;,
Ebrius
CVM A L II S P C E M, 39
Ebrius ut quondam clitus confìrgit, inij,
Hofpitium properans aliud furiofìs, & amiëns.
Venimus egregium veronam lucc fequenti
Ad Dongelinum, nullipietate fecundum ,
Integer bic uitae,fceleris purißimus omnes
Vnus amató; colitg; bonos, fuccurrit egenis,
Pauperiem gratis medicatur, non ſibi film, e
Verùm alijs etiam natus,patricâ, rcl;áe : ,
Quem genus inuifum Dijs odit , ferrea & aetas
Infequitur 3 fùperüm tegit hunc fèd cura Deorum.
Atque erat humanus fecum Fumianus, honores
Pierios qui urbi tribuens, uatij, catullo, º

Aequiparat uatem cantuj; modisq; catullum. *

Ad cuius uocem requiérünt flumina curfùs, …


Me ffcctante, fecant quae ürbem puroânne decori,
I)um comes illius fàpiens Paduanius unà
IDixit Ioannes Lune, solisj; laborcs . . .
Milliatum pramfi duo repfimus, atque beatæ * •
virginis alta fimul fùbmißi templa fübimus ; ;
Virginis hic uarios faciem mutare colores , ;
Perfuadere cupitpopulusq; fenexâ, facerdos :
Hic Hugo, credat unlgus, non ipfé, cruenti
Qui infidias hoftis didici cognofécre, & artes.
Tendimus hinc turres, pofitas in finibus agri
vicentinorum. iam nox inàiixerat ìmbras
Telluri, o cælo diffuderat astra fereno.
Hic ipfe ob panem lápidofum, ut $rixia format, *
% Indico bcllum uentri defeffus auaro. » -

f A cæna Hugo inquit ; Pörci, wfane facerdos, , ,


* - Penſa
4o C. A. R. M. E. N. S E C. , ,
Perf precum quando cura#ifólucre Diuis ***: .
Regis ubi cantus Hebræi : ubi quaefolubcllus, v. I.
In quo difbofuit Pfàlinos fácra concio uobis sus
ordine Dautdisº te c a R 1 T vs pletetini lui.
Qgid ? uos confültos eu&rtet , Porcius inquit,
Rex aequus Supcrüm 3 quoniam diuinaq; iura,. /
Ac leges honununi rcfcundit ucftra cupido. , . . . .
Caefàris â magni non igtts legibus oinnes . . . . /
Summam ad auaritiam dcfcifcttis iniuflorum . s ,
Prorfus ucnalcs interpretur inbis etiam , que
Sunt eii:s cajtispcutus contraria uerbis ? . • ;• .
Quam lubet iniú$um, aut fit quod decernitis equi,
Atque aduerßtur dccrcto Caefàris illud , yt . .
Maior fat uobis eficonfhiratioprauain . . ...
Iudicijs hominum ugêris, queis cæcus habendi ,
Suafit amorcupidó fanátus cuertereleges . 1.
Vera facerdotcm conclamaiit cüiäåìocutum si

Certatim Guido » coiifùltus Monfilicusj; 2 - - - -

Hºgonen reprimunt ez diccrc multa, parantem.'


His cubitum mißis iain, Taxus dixit, eamus.- -
`Atque tuas arces manè hinc, Vicentia ininus s...
Sole altos Pataui.perucnimus inde cadente º :٤،‫ه‬،
‫؟‬
Ad fluuios, nautis differtos, hoſpitibus# . ~a ez
Ad marc Monflicus rapier tot millia rhedis, so , a
Mallemus pinuj; alii omnes: uincimus ipfi •. ,. .^
Tum nautis Taxus, Taxo conuitia naute :്. ു '
Ingerere extbo. decedas. are minori di
Conducam rhedas. i?uc appclle. homines tot ,,,, . v.
Inferis ô caudcx? uccors. e$ iam fatis ohe. ... ,
º*
* * * - Dumq$
CVM A LÌ IS : P O E M. 4t
Dunnó ligatur equa , ey iurgatur, tota abit hora . *
Politi, moram longam tander difeedinius јtinc.“
Auertunt dulces nautarum , carmina förinos, “º :*
Atque uiatoris uoces, & rama paluííris.*.*** ** )
Occanum intereà fùrgens linquebat Ecus, #'*
Cùm nauta zo feßus cæpit dormire uiator :
Quở nil procedit linter", tlamanius, ez amens? -

Nauta uiatorem puerum. iiiox increpat . ille


Fu$c fatigat equam. Auroraj; hinc exoriente
Aduentamus eas fedes, quas incipit æquor' ' '
Alluere. exigiturj; aes. atque exponimur orto
Demum tam Solc. ac cymbas ut iniuimus, urbcm
Adria mox filfis miram cffcntauit ab undis,
Numina quam Diuùm pofùerunt niagn.: potentttt,
Nobilis hinc fubitò Leon.:rdit:ta tcnimus ,
Aedibus exierat prima qui luce : dfértus , ‫؟» به‬

Pulcher & occurrit iiobis Aloyfis, atque, '


Dum pater aducniat, dulci nos detinet iftic *
Sermone, his chartis modò quem fùbtexere'ii6n ef}.
Te vincenti Equitem, peperit quem Brixia, ;ji,
Ingenium cuius cclebrabo, & multu trophæa.
Animum poft decimum agnoui nonum $ fodalcm
Hic Conf}antinum dulcem , cognointi;e Cattum:
Huic ora objlupui rugam fulcare fénilem ,
valde olim fueram quo adolefcens ufiis ephebo,
O qui coinplexus, & gáudia qttanta fuerunt . .
Poftcra lux oritur multò lætiffima : nanque
venimus Huraltum ad legatum dciiiqiie rcgis
gallorum 5 quo me ncc fit dcuiiiëtior altcr,
C 110
44 c A R M E N S E C. -

öuonec terra uirumtulitunquam candidiorem *^ ||


cuius uirtutes dicent mea carmina, & eius : '
Regem, qui Francis condetpius aure4 fecla, .
cú firmáta uirum fapientem hunc fecerit etas. , *
-

- -
- + . -
- - - - - - ne -

secularis carminis, cum aliis poëmatibus


- coniunóti , finis.
- - - - -
- -
- -

-
--
*

,” c
f . . . - - - -

- - * ** ** rº
-
-
-

- * - º - t º
- -
-

-
.. |
- *
-

- ** r - Q sº - - -

- - - - - --
º
- *
* ** -

-
- -- - - -
º • - *
- -

- - -
***
º
* * --- - -
º

e - - -- - t - -

-
*- -

- -
*
º *º -

w
.. -*
. *
. . . . -
. . . . . . r -

- - -- t**
* * *
-
- * * ~. - -

- * * *...
*, º :

- - . . .” -ºs. º *
-

º
* ***
--- ºw
* * * *
‫میه‬ ‫ﺑه‬
-
-
- '... * -

* * º --- *

e - * ', ' **** º: ºr

*
--

P.Franciſci Spinulæ
| MEDI o LANEN S IS
D B P O R C I A
- V ! с E C o M I T E.......:
º . Suaq; Delia,

Libri fex . * * * *
v
* - rヘ - - A f
-- - -
-

- * * * ** * ** * - 1 - --* - … * - : ſ
- -- --- 1. * - - : *~
- * - - -* * - - - + - - --
\i -

ºf , v ~ rg ~ º, º * , ſ ‫ مسي‬- : -

v, … l. t. z’ 1 " « » ‫۔‬ ‫< خچہ ء‬-- - - - -- - -

* I , , C ºf t .
Iacobi Balamii , Rgmani , in Spinulæ
-
elegos, difiichon -

Hec ego dum Rome canerem numeroſa » Reuixi


Jaìius cxcellens, Albula flauus ait.
-

*
-
-
---- --------
-

-
-

• * :
- -

*>
--

º
-
-

|
|
- º .
º *...* º
хух з8 - - *- + . . . .
- -
Ж
-
- . -

- -
--- - -- - e- > :
s f/ *** º - ** _ - º - - - -
-
- *
* - --~~~ * 鞑。 - i

*〉》** - º º 3.
ºr "
* * -
**
-
-
|
--

* … * º
-
º
º *
* * * * *
-
* -
*** ച്ച് -
_ .
-
- -

** , º -

º
* - - * - º
- ** * - - º
* --~ |
*** * * ,, , , - - --- -
-
-

****** sº -
- - # -

- - - N
º - -

- - -
- - -

• *
... . . . . .* ، ، ‫لم‬
-
‫ د نه‬- !
r - -
--- - - ---. -- -
º
. . . . wow . . . . . rin o
-
t
-- - - -
-- - - -

* , º, º, º sº. {
**, -#, *#. - * sº - .
...” * 、 " ** * * , ,, s
. . . . .. . . . tº º તતઃ , , *:: * * º
- -

. . . . . * * \tº A tº . .
* - -

- * : . . . su - º ** * : . . - -
。2I ○ T エ .. 「J I g"

P. Frt A N C 1s c1 spiNv LAE


* … . . .. . . . . . . . . . . .".

M E D I o I A N E N si s ,
в і в с окулм» в в р о к.с. і А» з
Jº.uÅI '… A!!
, • „ Liber primus. 53g , … r.
* -
*
* . . ..
: :) : ' ' ' !_'...' ' '...!!‫ידי‬
* † - c. ..., \ y .
* ***º-N-alº .
- tº r -

‫بيلاي‬ ‫ترخي‬ ‫اذ لمدة‬


‫לייזי‬ * * .‫זה‬ : ': ':';': 'f
... • * * * . a ‫هندی‬ ‫به‬
Adilluſtriß. Er reüerendiß. D. D. Aloy t{m‖ , ..

‘ ‘’’. Effenſem, Cardinalem amplift. "


- ‫ نه تنفت‬เนาว ->
s * * sr 1 stalijtePboca
sº º be morenturinarmis:
#: , Dent Mufe capitimol=
liaferta 17280, ‫ر"ړت‬s sii : ‫ي‬.‫ؤ‬
A | '

°î| qualis Callimacho uati


#| fuit antè corona : !
སྤྱི་མིང་ནི་སུ་ནི་།|༣| Noßra Philettis ora ri
ཟླ་བ་རྗེསྒེ། ཟླ་ ཇིགླིང་རྗེ་༤ - ། ་: : gemtur aquis...
Non ego magnanimos Reges s non bellatubasj; , - - -
' At fidem inauditam uirginis ipfè cano 3 · · · ·
cyge tam fida uiro fuit, ut defcenderit Orco,
Plaga illum accipiens interiiffe graui. • •
Plećiră ferens adfis Erato, faueas# canenti
virtutem nymphae , maxima Iuno, tue. ' •!
Tuâ, adeò,fapiens Aloyfi cura Deorum, *
siue mices inter lucida figna poti,***** * *
- A iij sius
2 : E L E G. D E P O R ,
-

siue procéllofi uenias β εγ & æquori% ingensj : : ;


Actua nauta uagus nuninafola colat,
cùm fua'uéhtofùmigciiitrix mirabitár aequor,
| Et figet rapida4.Delianofira feras 3 a 4.*
Hanc comites inter numerabunt fecla Dianae,
Aequorcas uifet.Nereisilla dános,
Quicquid eris, laudis quæro dum præmia, curfum
Da facilem , captis anhuequefo meis ;
vt, dumpercurrunt Elegi mifèrabile fatum,
Concordi u4leam dicere cun£ta fono..., , ;
E$t opus hic lácrihiis, opus e$t hic carmine trifii,
Lugubrinumcr6,flebilibusq;modis. * ' …
Coxerat & fegetes iam tertia Solibus «fla$ , , .
="Tertiäiamſk acrispræcipitarat byems, . .

cùm uirgo infelix Fabium non Porcia, amantem,


•'ovrbe relegatum uiderat aegra fùum ... , ,
olim cœnobiörmulicbri indlufi,per hortos
Bacchatur miristaćfa cupidinibus: ,
Nontunicas tenues gerit,exornat'ue'capillos,
is Nondecorantpaſjas florea ferta comas; º
Non cantusauium,non riuiauertere curam ». _ '
Nonuiridesherbe, lata4 sprata talentº.
Noii iiout lux oriens grata άnrc fideranoik ;
Lucaенрit noćiemanoćie cupatiji diem .
Illi & amara dig.& nodikaiiarior uiiibra eft,
Et cunciatristitèmpora fellemadent. . . .
Iucunduiji nihilç$mifere: nam fol4 reliéia . .
Seu foret, ancillis feu comitata, fùis ,. . . . :
ipfius £nigri$ oculis «quamcmpr cedcbat..., , ,.
w A Flebat
, L-I, Bº B. R. I4 " 奥
| flebat & incomptis ue$ibus atque coni, , , ,
Seu fueret tela, feunerer, iugitar albisº #**
Humida ficcabatelumina uelleribus, ………… …,
Et quia abeft, quodamat, dulce obuerfàtur adaures
Nomen ei, 6 praštö ſiint ſimulaera uiri, ... r
vota facit Diuis: queritur ſua fata, uiroſ, i
Hegloquitarfundens talia uerba fuo: s, v
Heu, flos infùbrium, iuuene â formofior omni,
Coniux, quo uiuo uiuere dulce mihi eft, . , .
Noftri iam ne tuo lapfi fùnt peâore uultus*, …
Enegatreisbyeneste fine, uita,fui, ... - *
Nec finete poffum,nec uiuere lux mea tecum: *
Tecumiam Diui uiuere,deht4; móri, « s* . t. i
Quando erit, ut Brìi porte compagibwsaréis,
Claudantur, Manors intus&orefremats ºr
Quando erit , ut redeas qui nunquam foribis, & ora
Atque oculosuideam fidera noflra tuos** • wv*
Aurea,differeas ê Mars, qui fecla fuga&i,--i
Quiq;genus durum ferreusipfe molieswawro*
Quae Bellona homines primò inuitauit.ad arina ,
Ifta fuittelo, digna perire fuo, a v sº ***
Per te non redeunt hecprifèum #empora in auruit,
Perte mon Italisheudaturulla quics.. woww *.
Ogæ parit & bellum pereat uefána cupido soai
Regnandi, pereat barbara progenies .…. o***
Hifpani pereant, & Galli, Germania gratrox, .
Quòd uexamt armis patria regna fiis, Ay*
Qui requiem mifère & uitam, qui gaudia, lueeft,
Qui Fabij uultus eripucre mibi. …• • i ■'.
f - - Optaui
4& E L E G. D E P O R.
-

optaui quoties irata, fiirens4, periret * * *


Miffo Germanus fulmine, Gallus; ibere . .
Optaui quoties, Niobes qui pignora fixit, s
{traijceret telo gentis utrumque ducem ?
vt mihi iam Fabij contingeret ora uidere, *
Eius & amplexu colloquioj; fruit ' ' ' •
vtj; iterum totogensfürgeret aartamundo,
Rege4 sâturno ferrea defineret. .
Saturni aufficijsfic ociamundus agebat , • * • '
Hic fèret'utleti non patefeétauia. . . … -
Non homo cærulea*pitu fulcauerat undas,
Nec merce externaprefferat ille ratem: , ,
Indomito nec frenamomorderat ore caballus,
Nec fuerant feffo collaperu$a boui. * *
Nullus erat limes patris infixus agellis;
* Nee portam urbshabuit, nec domus ulla fores »
Vbera fºcurisouisultro plena ferebat, *
Et dure quercus roſcida mella dabant.
Terra tumefcebat nullo fèrpente, gemebat ,
Nec circum rabies trißis ouilelupi. •
Dux gregis interoues fòmmum fecure petifti,
AHoftem hec timuit fina capella ferum. .
Audierant nondum mortales tympana rauca ,
Audierant nondum corde tremente tubas. '
Non acies, gladius, non horrida bella fuerunt,
Non tam regnandi diracupido fuit. *s*t* .
Nunc Ioue fub domino terras circumtonat omnes
¢ Et hare,quæ gaudet fànguine, uirgo firens. )
Non pax arua colit, non ducitſub iuga tauros ;
* -
- - -- --
* NOm,
L I B E. R º, I • , ſº

Non alit ô uites, dulcis Iacche, tua*. . . . .


Non une ſuccos condit, calcat'ue racemos,
Non pede ueloci pinguiamuftapremit.
Ecce dolum pauidis meditantur retia ceruis, :
Atque tibipecudum grex lupus infidias. • • •
occupatintenebris ſitus ºr cum uomere falcem;
Infestacy durimilitisarmauigent rº
Quidgenitor ccdit nato: quid tempora mundo
Aurea & omnipotens inquinat erepater r •*.
Aerea dehinc ferro quid durant fecla reperto ?
l, Vfque heu fuccedent deterioramalis : *** a
Felices homines, quibus illo tempore nafci ,
Contigit, optatis delicijsq; frui,
Cùm genus humanum dulces fequeretur amores,
Diuitias temnems & diadema Ducum... … !
Illi grata quies; odio difcordia, pugnæ, * * 2.
Et bellatorispila fuere b a 1 .… a .… ;
Tum paruis opibus quæuis contenta gerebat .*
Finitimis regio prælia nulla füis. * * ***:
Aurea gens mörat pueri fòlùm aurea tela , woz
: : Non fiierant cæco plumbea tela p e o , ^, »'i
Qui priusindoéîo in terris fe exercuit arcu sit.
Sed nimium do%a* nunc habct ille mantw:.•.:; .
Nec pecudestantum petit, at fixiſje uirosſ, 's
Gefiit, & æternos perdonuiffe Deos.**» • • .
O ſimeo Fabium genuiſſent taliaſecla, Aav
Non ego tot luces te ſlne, uita, forem.
Nunc etiam tumulo, uitæ quos tempore in omni
Coniunxiffet Amor, iungerct urna duos • , ,
... . . Ferred
6 E L E G. D E P O Ri
Fcrrea nuncatas miferos di#raxit amantes; tx
Nec tamultus nobis forfitam, unus erit. . . ;^.;
ῦ κόd fi illi reditum certo fùbtegmine Parcae sz.
Rupcrunt , meipfàm tartara nigra manent. . .>*
At faciant Diui, fint aera infinnia, nobis :,.:.
: Quæ tulit affliétis optima noéte quies. . . … »
Adiitis Supert, uerum neauertiteuifùm , , , , :
Vςfâ mihi in fòmnis exitusipfeprobet · · · · · ·
Somnia mortalesalios fallacia ludant, , :...',
illorum er mentes falfå timere uelint . . .
Spem uerain effieiat noâis Lucina, uelit% » ;
Iam nabis Stygios confuluiffe Dcos, ,,, ' I
si nullos homines unquamtcmcraria , demens
Celandae docui my$ica fácra Bonae, º
Si nec facrilegis patulas admouimus auresy , …
purance in magnum ſoluimus ora Iouen. 1
Det d e v s, ut fint hæeucrigimafomnianobis»
Nec fapiat ueh&mens irrita uentus ea., «^A*
Noéte uidebaris mihi ,lux, redijffe, nueum4^ , .
Solarigemitum dulcibas alloqutisw , , avg …“, ^
Heimihi, ſedurreor, tie illudantſomnia amantem;
Sæpe bomini fiunt fomnia, uera tamen. º
Dum cubat Alcyone , Ceycis noćie perempti º,
Flüétibus huic uifà efi tri$is imagouiri..… »,. :
Cur exemplapetam Graiiim? Francifca fèquenti
In ſomnisuiditeuméta futura die:
Huic Gabrietègniux e$ uifus spinula noéie …
Vrgeripilis undique ab bo?e feris. . ,-. „, ;
Irim fi nobis etiam, Saturnia Iuno, … ...
* : * :* i NIiſiſti
.* L I. B. E. R. ''. I. H. ァ
º Mifi$i ad Somni limina caeca domus, ***, i
confulatut miferis, ut fint infomnia uera, i
, Mi quae hejlerna quics dulcianoäte tulit, ;
Ipfa colam, ut facio, inprimis tua templa, tibiq;
, Augebottotis facra parata nouis: ºf
IDifcutiam pura fomnos primùm mihi lympha, .
Totahinc tioéie focis inuigilabotuis . . , ,
O'mihi conferua dulcem,Dea, quaefòrmaritum. ,
Si uiuet, uiuam 5 fi cadct illc, cadam . ., , , o
Tu quoque fi faucas timidis ô Cypria uotis, n
, Concidet ante aras hoftia caefatuas ; · ·· ··
Tresq; diespueri dicent tua numinaca$i, ;
Naribus & duccs plurima thura Vcnus...… , ;
Quando erit, ut cælo iucundus luccat ignis *.*,
Hefberus, acfubcam limina , que cupto * , , *t
Q uando erit, â teneris ut dicatur Hymcnaus ,
, Virginibus , fedes ingrediaró Fabi ? tº:
Qgod fifatancgant , & fcrrcapenfì fòrorum,
Luridus in Stygias me uocat Orcus aquas. \.A.
Sed mihi quiduolui ? quid ago ? cunäi quod amantcs.
Q!!.e profuit,fugio ; quae nocuere, fequor. . . .*
Odi, quipropcrantmedici mearcere ucterno.
Sum leti infclix ipfâ ego caufâ mei. a ſi

Hancj;. ferens iuuenis duros in cordc dolores,


Non minus optat, amat,fomhiat intcrca. , .. A
Flentem ut Honoratus uerbis nec Spiiii.la amicis,
Solariualcat, mcc comes Hcéfor c;;n , -

Dttm focij , Gcntia Infúbrcs quos alta tcncbat»


Vrbe relegatos, atria fufbiciunt, ... . . . . . .
.* , Ꭰtt!Ꭵ:
8. E L E G, DE POR,
Dum mirantur opcs Leonardipatris, &r aulam ;
Ingentem , Heroum miraq; faéta patrum. * J
Nempe aula hæc prifcis hominum uariata figuris,
Mira uirtutes indicat arte uiriim.a, -

Nanque inuiétus Otho ille, & no$træ gentis origo,


Anguigeraej; tuas deferit 1ffer aquas. _ :
Qualia nos gerimus dux hic quadrata per hoftes
Horridaq, arma uolansnobile stemma gerit,
ovalia Germanus Clues inſignia preſert ". --

Dux hodie clypeo, qualia Gallus habet. ,


Atque hic Othonoftra* tenuit magis inclytus oras.
Infübribus patrios po#habuit% focos. .
Nicoleos eius fòboles & Belus in ho£tes ' .….
Italie ſeuos arma cruenta gerunt,
Belo ortus Ligurum fàxofas migrat in oras,
Spina ubi quadratis addita nempe fuit,
Primu, & hinc Gaff4r cognomine Spinuladiétus.
No$ram urbem mauult frater habere Petrus.
Anguiger hos & Otho frquitur, foliis#ftperbus,
Hofte à barbarico rapta trophœa tenens. * *
Fundit Qtho Antijies, Mattheus fratreó; natus
Praecipitem Napum, Turrigerosj; dices,
IDum parit δgallis Magno cantantibüs uxor
Te Galeati Heros fortis & armipotens.
Aớtiu4 edificat Palatia , Epifcopus cy rex
Hinc patrum Ioannes ad patrem adire parat.
Pòft regit Infubres Pulcher Galgatius unâ
Cum germano, & ab his Itala regna timent:
Petrarcha excipitur uates Hctrufcus ab illis,
Exul
, ſº L l B. E. R. I. ^ -9
; Exulqui patriae teéta redire cupit • ' »
vincit Ioannes, fòcerum Galeatiu$, atque -

".
crudelem Marium, teq; Philippe creat :
Huius Gallorum regi formofà locatur. '
I
Nata. petunt Galli debita regna fibi. . .
Sfortia Francifcus foceridiadema Philippi ^
Aftutë inuitiscripit Infiabribut . . . * * * O
Quem furorurit amorq, extinguiturinebtos Heros
; TNatus co; atque auâor perditor ipfe necis • I
Inuidus ut fceptrum tcneat cognomine Maurus • *

Dat patruus iuueni tetra uenenabono.


Aagnaiiimus Gallus regi coniunótus Ibero ,
, Älpbonfum euertit, Parthenopenj; capit • " ?
Prefiis hinc fàpicns Petrus aule frater Othonem
: ín parte extrema comminus alloquitur.…º
Atque genus Petri patruelem Gaffara patrem,
vbāti Magnus áccipit egregius. *° °?
vbcrtinatum Lucaso Gafbaráfortis | |
Alloquitur, quite caste Philippe creat: : *
º Gignit toannein hic Marium , qui Cæfaris iiigens
Eft genitor, Cæfår quidedit Anguigerum,
quem facra infubribù, iugenttbu* ihfulatexit •
ogem patrio eripuit Roma fùperba folo.
• cum íuce £rancifcoloquitur dehinc Spinula, nato
Dcduxit nomen qui piusà Domino 5
Antoni quite generat paterinfelicit
Eius ioannis, qui mihi dulcis auus:
Edidit hic patremigabriclcm. caetcra dum%
Perlegerent oculis, euocathos Fabiu$ ;
Сит
қ» ¥ о E L E G. : D E P O R.
Cum quibu$ adportum lacrimams defcendit: amicos
Veniffe Infubres nuncia fama refert. *

Atque , in cœnobio queritur dum Porcia, Iuno


Extemplo uotis annuit ipfàfuis.
In patriam redeat Fabio permittitur urbem:
Quò fimul aduenit, illico adiuit eam.
Que per cancellos,ferua comitata fideli,
* Dum ueniens ipfùm læta puella uidet, * 2

Ëcquis bic eft ? dixit. teneas me, ferua, cadentem;


Maeror ut eximius, gaudia magna nocent. ri
Non minu$ ipfe uidcns iuuenis turbatur.atiliis
Vt uox eft tandem reddita , uterque fedet.
Cºncelliimpediunt amplexumatque ofcula: deflent,
: Coniungunt dexteras, fædera prima nouant;
Dant% fidem fibi, & accipiunt, çùm Porciaiurat
Neefe, quäm Fabio,mubere malle Ioui;
cùm Fabius, Partu dum non deludet arantis
Falfo ager,&fuero dum memoripfe mei,
Dum mare turbabit nautis infºfîus oříon,
* Hic erit, ô uirgo, mutuiis, inquit, amor. .
**

• Elegorum primi libri finis.


P. F R AN
-
º

.g* ? * ° の ・ ・ 。 1芷

p-FRAN
- ‫ نام فمینی‬cisci
:‫م‬. ‫ همه ای به‬. ‫ م‬sprNvLAe
...
, é ***x + °+& +ʻ^^^ʻlʼʻ , - - -
º
-

M. E. B. I o 1. A N E N s is .
० -****************. ***** - º -

.‫ټ‬.. :
٤ai :*P
*-s-، ‫ه‬
o *‫غ‬
Rº .
co.uti
A‫و‬ " : ‫رﺍ به‬ -

.** ു . ... . . ,
:*,*s* L: I B E R ft. . . . . . "
. : ༡་༧་༣་༢༣་རྙིང་ ‫ أ من أي‬. ‫ أ‬. ‫ م‬. . . . . . . . . .. . .]
Orte die ad Fabium feſtaſe contu
Šija lit Hećior, * * : * , , ,'
Eépatrie confors exilii, fui.
Dum fimul à cæna ciues fiatiana
*~~~ $f}v turs in horto * * * *' ?
Buxfero Tonfiuatis uterá fedet. * * *
Curtuaditeiit; Fabius regat; Hrior, Amite“
• Me/io Bal&eacer, dicit, edebatamior, ‫م و ﺑﺍ‬
Sæpius utiuuenes illi in tunica effeputarem, ***, ,
Me grpuerin cunis lederet abfjue fono, i
Laederetut faciespueri & depiäåíueile, ';' ' '
* Formofij; homines, & fimulacra Deiim,' ;
Ledcrctatfaiigeh*dextra illam dulcisamica, *
Atque ಕ್ಲಿ' Paula foror. ,. ,
Quin rebarfalſum haneſibifingerefepepropinqui,
Bafitne deeffet qui fibi iure daret … T . T . ,
Non ita dicebam demens, non Thaidos olim
Complcbat uacuam Græciatota domum, T,
Non fídem aut Phyrnes formofe, aut Laidos edes,
_ Quam referunt: urbem compofùiffe fùam. * *;
Iftis quidmauis oculos offendereiioiro* * . .
* Mutanda e$t ratio Balba, moduj; tibi., /. r.
sº- II I I B Si
复穹2* E L E G. D. E PO R.
si fieret, Timidus fùm, addebam, ignofè tùmóxi, :
Eft fecuru; iners ; qui timet, ille fapit;. .
Ne quis amet no$ros üereor, lux uitaj;, amóres,
Ad multa his uentum eft prælia principiis.
Quid tibi delctae his uitijs tot funera Troiae,
In fòcium & Thefi pocula fraéta canam ?
Iucundum at miferae nunc illi lumem ademptum, _
Cui timor hic nofter caufâ perire fiiit. i
Tu, quoties dixi fobrino illitis iiicptu, ? .
Succis perde mihi peétora mortiferis ; -
-む-ºi

Me, me perdefame, uel, filibet, enfe cruento:


A Balba tantùm tolle te amice mea.
Quin rebu$ no$ri$ admitto te omnibus unum , •
Te focium uitæ & corporis effe licet :
Te, Birage, torofolùm te deprecor unum.
Heétor riualem non feret ipfe Iouem.
Huic Fabius contrà, Me, dicit, candida cæpit
Prima oculis miferum Porcia uirgo fùis,
Ex quibus, aetherios cùm uult exurere Diuos •
Igne, Amor accedit lampadas ipfe duas.* * * ;
Illius ut fixi uultus in imagine , forma ; **e*
« Queuifa efi fuperas æquiparare Deas, º sº
Oraui ut facerent oculos me numinatotun1: … -
Seraa erat & pueris baec comitata tribus • • *'
Quaefiui àpuero, Quæ porticus integit iftam ?
• • Et campo celeres quo mouet oropedes? • ** :
Nobifcum uenias, inquit ; fequor. officiofùs
Extemplo & campos indicat, atque donum.
Tum tria, complcbamj; decem annua tépora:
sº . . . ) Ipj4
«L I B E. R. - II. sí 13
Ipfa eratâqualis penèpuella mihi.*** * * * *
Hic tibi quid referam diuinae frontis honorem, a
candida membra eius, purpureasj;gen4 ? . .
Non cedit Diuis, Phrygius qua%ponere uidit *.

--
• *.
Ideispexasuerticibus tunicas.…… . . . … *
--

Pre£tabant cunétisillæ tum : fecula noftra in ‘.


At magè formofà, hunc peperere Deas. . . … o
Pulchrior e$oculis hæc no$rapuellula Phaebi, ;
Ipfe quàm Charites ; Gratior una tribus.……1
Non alia in terris facieshumana moratur,* ' ' •
Diuos que cºpo/Siturere, utifta, fouen, º #
Ißhomache ficat Centaurisgrata rapina ,v • i
Componit, ficut cafta Minerua, latus.* • • ….
Et, Iouis ut coniux , incedit maxima toto* * *
Corpore: longa manus, totaj; fulua comaef • :
Eius iucundis mira haud deeftgratia uerbis; , ;
Omnia que Pallas, que Cytherea probat.
Atque illi donat fùa carmina Phæbu; Apollo, • .
Et doëta Aonia* Calliopea fides. • , … ;
Sirenum uoces fùperat, quæ cantibus olim *s.
. . Sipphide ille tas datinuere rates. . . . .. .
Perfonat cơ cithara , cơ genialiana6lia tertit >
Cum uoce & digiti fepe loquuntur ei, …,,.,.;
In choreis omnem Cypriam mea Porcia fòla.
Saltando uincit mobilitate pedis, A
Et manuum uincit geftu,feipfam quoquewincity
Vertendouincit faltibus organicis.….… vºus!
Lesbium Erillapedem ſeruando Expollicisičium,
Vrit, dum faltat , dum canit, atque fédet; y ^
* . B ij Vrit,
Vrit, ut incendunt rapidaeipfa altariaflammæ, *
Cùm cadit aeternis hoftia caefà Dei*. *:::
Scribere fcit reáé, longis rationibu4 affem
Affolctvn partes ducere mille quater. . . , ..
Sit quibus ulla meae.femper gratißima uite.'
Ampla comes, fi fit forma pudicitie , **
Oraui, votisatque annuit ipfe Cupido ; .
Mμtua nempe pueruincla parauit ei:
Namque meis uotis refpondit ; digna marito
Cùm digno, ut licuit, tanta puella fuit. .
Magni contulerunt tanta ulli munera Diui 3
Poft Venerem haec nobis forma fecundaredit.
Gloria tunofiris tu fola es natapuellis; a -, ,
Sola escum fumo digna cubare Ioue. , , ,
Non dabithumanos femper:tibiuifereleélos...
Hic ;tua qui nobi$ tmuidet ora , pater. . . . _ .
Ifta fálutantiarridens mihi fcnfit amorem; . .
Scripfiilli fubitò, fcripfit & illa mihi .. . . -

Protinus incendttflammis utrumque Cupido, ,


Atque Venu* meffes urit, acerba fùas. „ , „ .
Arma D £ 1 feriunt animos facientia amorem,
Aurea tela fùos, aurea tcla meos. . ; ,
Plurima donauit nobis, monilia contrà,,,
Noi dụag odoratai mifinux cơ manica4 •
Ac, ne deprendipoffent mea fcripta parente,
Moxtelam capſe defuit illa fue, -

Impcſuitý, notastabulam duram inter, Cripſ


. 'Telam, dehinc prudens ofíia faétafuit.
Qualis flamma furit,fi dulce uifundatoliuum
* ‫مﻧ‬، º, È di Strlſ!!!,
ੋਂ

l I B Ev R. º r r. t fs
seruus, ut extemplo cæna coquatur hero, ^* : ;
creuit amor nofter,fimul eft dátacopiafandi.
vnum animum exbinis mox Erycina facit.**
Ibat4, fidem mihi , doj; fidem illimutuiamoris
Perpetubnobisfæderå fanta fore. " ",
Per Venerem iurat, nati, cupidinisarcus, (

3. Quäm mihi,necmagno nubere malle Ioui. )


Per Venerem iuro, matij;Cupidinis arcus, …
gäm fè, mec-Cypriam duceremålle Deam. )
Amb6s una fides, aio, lux auferet una :
Cunéte aliae ualeant.tu mihifola places . ' ~" .
Ingeniofus erat noftra tum piétor in urbe , • .
Dodoris doátor magne Figine tui; • *

Qui uultushominum uiuos fingebat, Apelle · · ·


Non minor, or Nicia, maiore Antiphilo.
Hunc ego confenfurdominerogo, ut exprimat eius
Vultus in fano, dum facra manè colit.*** ***.
Ef? locus in templo, viridaria quòd uocat urbis'.
vulgus, ubi flamen fàcrificare fbter, ******
Non fàtis illufiris locus ; i$ic parte finifira**
In tenebris humilis fortè feneftra fuit. * * *
Porcia ad hanc fùpplexorabat numiha piufim:*
Hinc nulliuifispiátor adornat opus.* *-**
Proximus ad dominam uiuacia tumina, frontem,
Et ſimulat uultus, effigiemi, Dee. " " -- *
Piétura crines flauos imitatur, & or***'*'^
Et nigros oculos, peétora, menta, gena*.
Atque hinc cùm patriadeihigrarenùs àb urbe,
Tüm diuinum opifex perficiebatopus; ” . .
- *** * * * B i Hane
16, в рва, рв рок,
Hanc grauisintereàpatruus me accepit amare;
Aduocat, er querit, handne ego depercam. ,
Hanc ego depero, dixi: fis fautor amanti.
Increpat is, iungens afpera uerba minis. . «*
A$ ego, Quidfaciam ? refpondi $peétora cuius
Non minusafidué fruidus urit Amor,
Quàm Nilum,qué aiunt colleétam Aefopide flammâ
vincere gurgitibus non ualuiſſe ſuis. , e
conuenit ille furems genitricem Virginis, i£go
Quae ignorabat adhuc, & mea diéta refert ;?.
Me fcripfije notas, torques donaje puelle,
Etmanicas: fleuit, ingemuit4, parens.
Vt feui Tigris, Venator pignora durus
Cùm rapuit, furem perfequitur4, uolans, ,
Corripit ad natam ſeſe. oſtia Porcia claudit:
Pulfat, preclufas frangiter ira fores, …
Atque furens mox irrumpit, capfamq; repente
Natæ aperit. lacrimat filia. mater ait ;
Sacrilega infamis ?iam , iamú; infamis amare
Ipfa audes ? Vbi fùnt munera miffa tibi ?
virgatus calatus cu{todit mollialane ;
velleramarmoreos ipfius ante pedes:
Mater & hunc irata euertit, niluidet ina
In parte;ad capfàm mox furiofi redit.
Oualis Lunarubet cantata, Aurora'ue manė,
Ora uiri informis cùm cariofà fùgit.
Erubuit talis fubitò, terramq;puella,
Speéiauit: genitrix , ut leatorua, furit ;
Inuentum arripuit torquem, capfe atquefidcli
*:: ; ; **
\
1ъ т в вко 1 1 . . 17
t Sub tela claufe delituere note: ,
E. Caelat odoratas manica* puluinus. aperta
Ex arca effundens omnia, mater ait :
I)a mihi da manicas,fcripta , & munufcula amantis
Miffatibi.nata hæc triftis habere negat . .
Rufticus ut durus, qui triftiaprælia quærit »
* Vxori iratus, caedere cœpit eam ; . .
Nec parcitnexos furiata mente capillos
: Carpere#, gyflauas dilaniare comas. . . .
Cygid tibi non cura e$ famae iaëtura pudicae ?
Quàm tota eft de te rumor in urbe bonus. ;
Rumorem hunc no$tras non credis laedere ad aures ?
Haec nulla cft, inquit,fabula pæna tibi ? » ;
Sicj; meoperit indicio, & dat criminis illa
Alterius pænas, ſtultitiæq; mee. , - . .
Ac, uelutirofànoáurnis agitata procellis,
Et matutinis imbribus, atque Noto, - i.

IDemittit caput effundens graue pondus, onufia ,


Rore, fùum retinet flos tamen ipfè decus.. …
Sic ipfâ illacrimans diuine frontis honorem *
Nonminuit, proprio Diua colore mitet. -
Turgidulosuideas flenten demittere ocellos,
Nec frangi uires, nos & amare magis 5
Vtá, magisfiammas incendunt flamina uenti »
Vritur aduerfis Porcia uirgo magis • • •*. » '
Porcia uirgo magis urxata hunc ardetamantem,
Actemnit matris ucrba, pilij; facit • , r

Quin iaéturam etiamfamae,&grauiumunius omnes


Afis rumores afiimat illa fenum · · ·
B iij Qualis
18 E L È G. DE P O R,
Qualis equusnitens contra fita frena, uira%."
Sæpe reluétatur,fulminis itj;modo, ' '•*, • s^
Interdiéta cupitdomina ,atque ardentiusoptat;
3 Omnibus inuitisnos amat illa magis: -i ;
Atque ait, Indicibus contingat maxima, que Io
Cuffodi, & tibi quæ Tantale pænã fuit. . . .t
Supplicium hi grauiusmihidcnt , q Nympha,fòror
Cui de Iuturnalingua refééta loue eft. t

Cænobio hanc claudit mater, ne cernat ephebum:


Ipfùmj hic melius,commodiusq;uidct. s, .
Dum gemit & queritur lacrimafis, ego non mihi
Corrumpomatres illico muneribus. (deſum,
I)ona preces4mihi referarunt ofiiaclaufa.\
Quidfit opus docet hic ingeniofùs Amor. t •?
Abdita ab hoc puero Damaé, conclufaj; turrio'
vndique multiplici cardine, tuta fuit* A\
Hic dominæ uultu faturantur lumina: confors
Vnàaderat lectinigra catella fui, ó º
Cuitacitus, Felix8 ter4,quaterń, beata,
Cui datur ad Veneremnoéte cubare nieam.
Quid fitpaffa mihi, quid fit paffurafideli
( Si fit opus) pro me, dulcis amica refert.
Ipfeprecor dira patruo, matriq; puelle, •
Eius qui tanti caufa fuere mali. . . ;
Non lctum fugiam, dixi, lux & mea uita,
Non letum fugiam morte ſubire tua.
Vxor nulla fibi, nulla & me ducet amica ;
3.
* Cunéte alieualeant : tumihi fola places.
Seduercor, Mauorsme nos difiungatamantes,
º' ti Si
.. . L.' I B E R II, *9
si quos iunxit Amor, diuidet ille tamen.
Q uis nos diducat ? neque enim diducere amantes,
Vtnos, inuitos numina magna queunt. * *
IDicere plurauetant lacrimae, dulcißima coniux.
His diétis, po$tquamfleuimus ambo diu , &
Per cineres, inquam, iuro, perſ; offa parentis;
si fallo, cinisheuſit grauis illemihi, * …
Per venerem,puerij;arcus, perfidera iuro;
* Sifata eripient te mihi, turturero. * .
Aeace me damnes, mec mom mea pœna rotetur : •
Interaues Tityi, ſimſine fine miſer, \ ,1
Si6phio%geram lugubrisfaxalabore,
Nos fiumquam perme diuidetulus homo. · · ····
Te nunquam exitionofiro finata theatra -* ,
Corrumpent, mihieris charior his oculis. * * * *
candida ſi quaſedetmulier non pectore tecto, , ii
Seu uirgo dulces incinit ore modos,'
Siue uagiformofà errent in fronte capilli, *
* Hic uilnus querunt lumina noftra fibi ? ' v^
Que tua primáfides, talisfierit ultima, femper
non poteroingenijnon meminijetui, º ºº.º
Haec licet accufet connubia durafeneëtus • ' ' *
Propofitumnobis ufque teramus itcr.
Non nofirae antiquis onerentur legibus aures 3 *
Cypria qua»temnit, quas puer odit Amor. *
Per veneremji,ſuam e unonem Porcia iurdt ,
Quaefolaante alia; eft fibi magna Deas, * *
Per4, Deos omnes,fife petat ipfe Deiim rex , :
uäm mihi, nec magno mubere malle Ioui.
*** f . . Difccdo
/
v.

2 o E LE G. DE P o R. LIB. 1 I.
IDifcedo lacrimans, lacrimantem linquopuellam:
, Vrbe relegamur à patriaq, breui. -

Victore abfuimus tres annos ho$te, gementi


Sola ubi lux uifà e$t millia fecla mihi.
Non te deperijtfic Delia pulchra Tibullu4, • .
Non fic flet Caluusfunera Quintiliae, • • • • .
Nonfia fic Stygijs lauit qui uulnera lymphis,
Cùm propriam Diuae fleuit amore necem,
Depereo ut Fabius pulcberrimalumina, compar,
Lumina formofe fidera nojira Dea .
Refbexit Deus, ad patriam conuenimus urbem,
Vidimus & facicm Porcia uirgo tuam... …
Sed mihi adhuc timco, mala nc difçordiâ ab oris
Diucllat patrijs, à domina# mea , t .
Viuis adhuc ciuis male Horati, uiuis & Hermes,
Et mata exitio gcns inimica mco . . , , :
Non e£ exiliumgraue , & ipfà pericula belli,
Non pugnagratis efi militiæq; labor,
Sedgrauemitantùm e$ hic fòlam linquere amantí,
Hoc tantùm abfque mea aiuerc luce graue cf?. ,
Q uae nullipepigere uiri , haud pcpigcre parentes,
Quæ pepigit Iuno, quae pepigitj; Venus,
Si defbonfa fuisfirmet connubia flammis
Hefferu3, huic fòluam uota repente mea.
Quæ genero fuaiura mihi cum dote dederunt
Cæleftes Diuæ, munera multa ferent.
Parce timere Fabi: nobis hæc tri$ia Diui
In melius uertent omina, comparait.
Elegorum de Porcialibri fccundi finis.
- * ,
*
- -- - P, F Ꭱ A N=

3: " ' ". . . . . . . 2 .


P. FRAN c1 s c1 -*,s*,P* IN
- . .. .. .
v LAB
: * > . . . * * ~,
. .. ." . .

‫و ت ف ا ئ م ة ت ه ن ط تتم‬5
* в в р о к с п Аз
| • , “ . * ,, , " .. . - * . . .
ш. і в в в І і І.
* tº - ു.
h I N c Fabium inuitum contraria
º § fåátio cogit • • • • •
º . Diuaiterumpairios linquere flens
# telares. *** “A.”
M. Tum Petru* duétor Gallorum mae,
t

=n ximus ipſe eeuw


Germanus Fabij Regis amicus erat,
Regis Francifci, cuius laudesjyinanebunt . . .. ."

Regis, honosý; colet dum iugamontis aper»


Dum uehet Eridamus lymphas, dumrobora ßlue, '
Dum pinu equoreas nauita arabit aqua* » ••i. .
Magne dumt cademt altisdemontibus umbre» e
Dumýfiácurretmenflrua Luna uias. *
Illius dicentfèrinam faéta mepotes, g ' '
Et ducent animos lucidain a£rafio*:,* • • ,
Prelia laudabunt, iniuftam eiujdolebunt **
Fortunam caeptisfepe fuiffe bonis. • ' ' * '
ºº Et natum Henricum Francifco, laudibus altum ?
Henricij;genus fecula cunéta ferent. *

Ad Martem huc ueniens Fabiu, tua caftra cupido


inuitus, lucem deferuitá; fùam :'
, Aegræ cui trifii turbato uulnere mentis
| “.. : - Formoſum
* + 2 2. E L E G. D. E. P. O. R.
5 Formofim £rifto Mars petit enf* £aput. I .'i
cafaris horribili dum áridet buccina cantu ,
Bombisj;inflantur cornua rauci เน่ร่,
Armatum fratrem in Martis certamina ducit |
Petrus, & Hiffanos emfe ferire iubet.
vt cæperefuis acies concurrere fignis,
Acruere bine Gallu,fortis, Iberu, o bine;
obruere ut telis fefe,mifcere4; Martis . . * *
..
vt furor aduerfàs cæpit utrinque manu$, '
caftrainimicaferox iuuenis contundit ; at ho$tis
Ipfius leua tempora parteferit. ! *** -
Petrusadeſt, iutenem ſeuoeripitboſte cadehtem,
In turbata humeris ca£ra reportat eum ,
Commendatfámulis ; rediens ad præliain ipfùm
Incidit auétorem uulneris, aggrcditur, ' ' '
Traijcit illius iugulum mucrone ; animamq;
Cum multomoriens ille cruore uomnit ;
Retrorfum infelixj;ruit, cecidit%fipinus, v.
Atque haefit félle fànguinolentus equi,
Pòft ruit in campum. concuffa eftponderetellus ;
Mox#artu er dant armacruentaſónum:
Gens fua flct cernens detrifti hunc ire caballo
Precipiteminterramper caput atque pedes.
Dj Petriiuuere manum, defecia repente "…
Ceruix illius fànguinelauit humum * : ,** **
Atfuit excellens Fabijplaga, illiusutfit * * *
Deſberäta ſalus omnibus, atquefibi. " '
Caßris effertürfùbitò: huicá,filentia Drufis
*** ಹಿ& medicus, $rataj; dura dedit. ***** ;
* * * Atque
v

L', lº, B E R ... I I I.T 23

Atque uiro intereà maturam fepe puellam . .


A bona in urbe petunt mille parente proci: -
Quos omnes uidea3 illam contemnere,frenum ,
Refpuit ut tenero de grege captu, equus. * * * *-

Defpicit adfùrdas quicquidfibi dicitur aures, ,


Nec dubitatffonfide grauitatefii, ... ,. .,
Sæpius orantigenitrici nata, nec ipfum.
Prae Fabio, dixit, uelle tenere ioucm. ---

Felix Hippolyte, galca quæ tempora texit ,


Mollia, quest tulitfortibus armauirit..., . -*
º

Atque utitiam nobis hodieficcaíìra paterent,


- Ví Fabianæeffemparsego militie. Aa.
Africus inglaciem uertit cùm frigore lymphas,
Tardarestge me Gallicaterraquidem. „
Quid ? mihi/i Fabium crudeliafata negabunt,
Aox geniam ad manes, ad Stygios% lacus. .
Qgid uefanatuasfic torquet flamma medullas ?
Cypria non uotis annuit ipfâ tuis., , , , …;
Eccefiniftra canit cornix tibi ab ilice dura ;
Qgem petis, hunc Fabium non tibi fata dabunt.
Non tibifata dabunt tota producere uita . .
Quod cupis, hoc fanétæfædus amicitiae. . . ,
Curtot amatores contemnis , tot# maritosº
Qgk tibi quis flammefedulus addat aquam ? ;
Dum licet,infelix iftam uirgo exue menfem ;
Dum licet, infelix heu mifèrere tui: , , , !
Dum licet , infano queras medicamen amori;
Dum licet, ô rebus confule Nymphatuis,
Curanda bec properefunt uulnera ccca : petita
- -- - PrCe
-

24 E L E G. D E P O R ,
Profuerit ferönilmtdicinatibi. **********
verte aliomcntem,abfferre & tibi pabula amoris,
cur ea uis fòlùm, quætibifata negant £. ss^
Aut aliò debes animi traducere motus,
Aut nulli omninonubcre uelle uiro. • * •.
Quid feris in pulchroffinofàs peétore curas ? •
ouid'ue aduerfätur[ic Erycinatibiº · · · ·
Quid geris indomitosimfáma incordefurores ?
Q ud bona árenofum Porcia litus aras ?
Quiduirgo molire ? quid impendentiatentas
conſilio incaſſumrumperefata tuo e - : ~ …,
Sed quid ago ? celeres quoniam quæ dicimus, anent
Atque infámia, ferunt diripienda Noti.
Hisquoniam tardas monitis aduertis & aures,
Hæc olim referes üerba dolore graui. ,
Nam tibi cùm fèriet cufähimuncius aures !
Horribilis mifera$, irrediuiuâ cades. • • •
fama tenax falfi, qùihueri, infe£ia canit4,
, Faétaq;, Cufâniiin differijffe bonum. **•
Faedauirüm paßin Dîŭa hoc diffunditin ora
Paulatim; caeli noéte uolat medio. ' ' '
Hæc aurem iit pepulit crudelis nuncia amantis
Continuó mifere deferito||acalor: -

Lama caditmanibus (`mamfortëpucllula nebat ):


Extemplô, ante oculos nox?etit altafuos.
Innitens felle paliet, moriturġ: fupina
Sella retrorſum deficiente ruit. ---

Labuntur uestes, strophiumq; è corpore paßim,


Subtilis fauo uerticcmitra cadit.,
Aequabat
L I B E R I I I, 2只

Aequabat quod opus decerpens dentibus albis, *


Aridulobeſerunt lanea morfalabro. i.
Accurrunt quæ aderant, collapfà & mcmbrapuclle
Sufcipiunt celeres, que iacetexanimis,
Marmorcæ ad tcmplum referunt cclle,atq; reportant
Haec fùbitòftratis mollibus , atque tegunt. :
IDumq; aliæ miferam folantur, diluit eius
vultumfrigenti feruula tristis aqua. º
Reddita paulatim lux eft , tandemq; rcuixit,
Attamen ipfà fùi uix meminiffe ualet. º
Qualis, cùm priinapelluntur lucc tenebræ,
Aurora dubia eft adueniente dies,
Fingunturfpecies quaedam, aegriut fòmnia, uanae
A diua, ci nefcit uerane profpictat. º
Et dolet, cơ quidnam doleat,non percipit amens 3
Tri$itiæ & caufam cogitat ipfafùæ : 2.
stantem
Et Euae ancillum, matres øproſpicit egras,
bacchantis faxca effigies.
ut D

cùm redit ad fefe , uulnus renouatur & angor ,


Suffirat tantùmfepius, atque gemit. ~
Curarum infánis aimciis ita fiuäuat undis,
Augeat ut gemitus, augeat utí malum • ?
Atque diu lacrimasfuffbcndit : fletibus ora '
Hinc tota , & uultus, atque cubile rigat • • .
Seruarum mulla admittitfolamina ; & omnes,
Infirma, ut taceant, admonet aegra manu., \
Seruiila, quidfieret, genitrici rettulit ipfi:,
Mox uenit ad fàcras examinata domos: ,, ')
Cùm natalacrimit dulci, caufàsj;requirit ,,,.^
-- - Incaffini
26 E L E G. D E P O R.
Incaffum gemitus, muta puellafilet. ' . . . ,
Flent fimul & fámulæ, fiendo & ne tranfeat olim
In fontem, ut Biblis, aut Arethufa , timent.
Flauentes uirgo infelixabſciſſa capillos» ... v.
Percuffa crpećius terġ; quaterý; manu, a
Luétibus indulget, tenuem laniat fibi ueftem,
Duropurpureas ºr notat ungue genas.
vt dcffcratam confpexit moz£a puellam,
Hanc ædes mater tramftulit in patrias.
Muta fuit luces oéto ,atque infomnis abhorrens
Bacchi, tædiferæ muneribusá; Deæ.. … )
vixj; coacta fibi per inaniagutturapaffa eß
IDemitti à ferua, matre iubente, cibum.
Nox erat , & lcéto matcr demiferat artus
Cùm pernoćiaret feruulafolauigil,
Etßlue & faltus atque æquora feua quicrant,
, Cim medium inciderentſidera lapſa mare,
Cùm latè omnis ager, cùm fordida rura tacerent.
Et Regnum turres, atque taberna fabri, ,
Cum pecudes,iumentaboum, pičiai, uolucres,
Q#* pa/8im cº dumis a/bcra ruratenent, ,
Qμεό; lacus liquidos, curas oblita laborum ,
Cordaſ: lenirent, preſſa ſopore graui.
At non infelix animi, non Porcia dulces
Soluitur in fomnos cxanimata malis.
Ancilla exierat , cùm longa filcntia tandem
Hoctriſti rupit mæſtapuellafono;
(Huic dcdit ancillam fèrmoni fors bonate?cm,
* .
Audjt hec aftans comminus ante fores ; )
- Nüric
L I • B E (R.,* II I. £ 47.
Nunc igitur coniux non e$ dulcißimus ufquam : :
Nunc igitur Fabius nullibi, dulcis amans: - ,,t
Vnde mihi miferæ tam fortem, tamq; fidelcm:
Sed minus in uotis uir, meque uita mihi. . . . a
Crudeles Diui. quid tartara migra uidere, i
., O uirgo infelix, quidue morare mori ?, :d
A' latere his diéiis petitur mox fpiritusimo : .
Huicq; addit lacrimans; Occidit heu mea lux ; ;
Occidit heu mea lux : quid adhuc 6 Porcia uiuis ?
Quidue ingrata trahunt or tibifila Dea è
Atropos δ (fi qua eft pietas) inuifà refolue ***
ſi .Stamina Diua precor dura , refolue mihi • °o':
Iam mortispænas mors altera finiat dro.,
Luce meaperi diſpereunte ſemet; r

Nunc iterum liceat crudelem abrumpere uitaih.


Hora fit heu tantis ultima nulla malise : 3
º Iam mihi concedas Cufani coniugis Vmbræ
侃 Expeétata oculis ora uidere meis. - -

β' Q ui mihi Pygmalionmucrone occidit amantem.


ſº Enfe illo miferam me quoque traijciat: - - .
Vt poßim infelix Dido altera abire Sichaei. '
Coniugis ad manes , Elyfiisq; frui. o

Ni facit hoc, mea confcifcet mihi dextera certe


Mortem, ficj;vmbram protinus vmbrafequar•
vel feuosangues manibus traétabo, feriq;
Corpore ferpentistetra uenena bibam ; *
vt fortis regina, nouopriuata triumpho
ம் : Nollcns deduci non humilis mulier.
伽 Vel pius á noíìri fi quis o v v s ultor amoris, ,
:- II I I С Hlinic
Hunc durum telis uindicet ille fuis. ||
Has guæfo inferias Fabij det protinus umbris
IDiuus , quem nobis confùluiffe iuuat ;
Aures, huicj; manus crudcli uuulnere cædat,
Effodiat gladiolumen utrunque fuo.
Qui lucem extinxit, uitamj,& fbcm mihi, per quë
Rurfum, que perij, fum peritura breui,
Vt Bellifàrus, Cæfar cui lumina quondam
Eruit ingratus, non fua iura temems,
Vt duo Phincide, plectaturnočte peremi:
Huicpremat aßiduus triftia corda dolor.
No$triin perniciem generis deieéta ab olympo,
Hunc Ate ftudeat funditus eruere , . . .
Hunc Diui exagitent ; & fit tonforibus unus
Et lufùs lippis omnibus atque iocus;
Fabula fituulgi, mendicet tempore in omni;
Atque uicem doleat nullus in orbe fuam:'
vt fùa (fi coniux illi) difcriminatanta - ~ *

Cum matis fubeat, quantamifella fero.


Hunc pater omnipotens occidas, huncj; caduco
Hunc iracundo fulmine fuftuleris.
villacum ut fubito terræ urbs eâ obruta motu,
Hunc humus& natos obruat, atque domum.
Atque ubi torquentur fontes, ad tartara nigra
Defcendat, campis exul ab Elyfiis. * .
Solius in pacnas furiae tres, Aeacus unâ 4
Incumbat:uerfent hic fua mentbra rote • f
Sißpbus & fáxumuoluendum huic atque petendum
* Deferat;hunc meritum deprimat atra filex,
~ - NOfi
L^ I ` B E R .? IºII, I. 29*
Non Lapithas feriat: Tytii non uiſcera, leuum
At iecuriéius uulturis orapetant.
Denique quicquidhabent pænarum tartara, félu, ;
Hic habeat $pre alijs fit fine fine mifer.
Ac luctu eterno tabeſcatiugiter oro, * * * *

Torrefcatj; auidis ignibus impofitus.


Non mihi morte prius languefcent luminaflenti,
Non mihi fecedet corpore fenfu, ab hoc,
O uàm iuftamåSuperis expofcam perdita mulćiam,
Quàm laffo extremam comprecer ore fidem.
Iam fùpcri taedct cæli conuexa tueri ; -

Iam precorheumortem ; iam fàtis ipfafui.


Hei mihiffcs aluit po$quam me uana, fórores
Poftquam traxiftis ferrea penfà Dee,
Aduocathinc nigras miferam Proferpina fedes, …
Vel Fabijoccurret nobilis vmbra mihi.
Porcia, quid lacrimas ? quid fies haec tri$iafata e
Porcia, quid ceffas, quid dubitaçue mori?
Alma d E 1 coniux, miferamiam reffice amantem:
Alma d e 1 coniux, iammiferere mei.
Iam mihi tu pro me coele$ia numina placa ;
Iam mihi tuiratum , Diua, precare Iouem.
Iam mihi iam leto fimi mala ; & eripe lucem
Inuifàmancille, Iuno benigna, tuæ.
Non licet extinéto Fabio producere uitam ;
Non licet hic fine te uiuere uita, diu.
Haec mifero tantos rumpebat peâorequefium,
Cùm Iunouotis annuitipfà fùis. , , ;

* ---- c. ij : His
3O- E L E G. D E P OIR.
His exauditis fábito à prudente ministra " " ….. &
Mittitur ad Fabium charta notata uirum ; ; ,
vtfciat, an/biret, pro quo fie Porcia languet, a
Vcl, fáma ut loquitur,fit tumulatusbumo. ,
litteramiffa ducigermanortdditur ;illc . . ,
Refpondet fapiens, officioſus ei,
Effe leuem capitis plagam, ualuiffej; pené,
Hunc breui patria,tempore in urbe fore.
Atque petens Fabium dixit, Nthilipfe loquaris;
De caſu genitrix auditta gratuo.
Scripta tibi mifit. refpondiprotinus: i$a ~ *

Nunc fùbfcribetuum nomen & ipfe manu.


Subfçripfit Fabius. defertur epi$$ola , chari
Agnouit Fabij Porcia uirgo.manum,
Atque, Mali minus eft , ait: at iam nox mihi long4
Ecce uenit mifèrae, nec reditura dies.
Intus habent cæcum & corda immedicabile wwlnus ».
Vt cernam infernæ triítia ucla ratis, .. f

Vt niger heu Stygia fedeat fubarundine remex.


Tartara cognofcant, Cimeriosj, lacus.**
En quâ duxit Amor miferam, uirtus®, fidesj;5-
Pro luce alteriusperdidit ipfà fùam. - '**-
Triftia quid féquitur rbysbes haec fata? mariti
Illam nam ferrumtraijcit, hancq; dolor.
Nom illa expauit durum muliebriterenfem ,
Non hac extinuit tela Cupido tua.
Vos ô Pierides diue, aſpirate canenti :
Fumus uti mae£uni uirginisexprdiam.
* - **, º Jº ԳԱis
. tº- º,
º
-*
, L (I 'B E R. ' I II, 多翼

ouistantamaaleatpietaten equare canendo º


.*; Ét fideiniiiauditan quis recitare queat ? s I
omnia uos.fòle memini$is, & illa poteftis . ..
Dicererbeſpiades, er memoraremibi.
* * * ***
I
t?'". _ - - -
-
-

Elegorum de Porcia libritertii finis. . . o


. . ஐ.டி. . . . . . . . -

P:FR ÄN crsc+ sprNv LAE


: . . . . . .
M E ÖivisI- , o, - L.«…--
A , N- ~, E… --…N-- S I s , , * * * ~.
.‫צירופי‬ .. .P »‫و ه‬
ко R :ſ c - º
. . .” t- ". . . . • *. -

: ..\x.:\}: ു് ?", " ..." - !!


...ti." I В. в к, III I. -
، " : :: :: " . . . ... . rv

চঁন্দ্রল্ভ্স V'm regina Deimefoetam conſpe


· · xitainantem , . . . . . . . . ,. .
屿
Atria fi premiconiugis alta petit,
è| Lugubrisſ;uiro, quid tanta poe
- tentia belli
quid latium Hifpani perdidit auaritia ? . * *
quid celte hoc uaftat regnandi immenfa cupido? '
Quid Gcrmana phalanx , inquit , utriquefauet ?
Non'ne fuit fatis Hefperiae quondam arua fuorum
vim fénfiffe acrem Cæfaris & generi ?. . . t
Atque fùo infefiisundaffe hancfanguine Gotthis?
ęuorum iras & munc Italaregma timent •
Non fòlùm populos fatuit, fedperdere dulces ;
Aufoniemufasinuidiofå manus- 3

Dum {ìuduit prorfus Romanum extinguere nomen •


- . - C iij ᎪᏟ
3% EL E G. De P o R.
Ac genus, heu uates ignibus illa dedit, , : ;
Et lingue auétores. Patauimohinc plurima defùnt,
Nultatibi Cicero, multaq; Varro tibi...… …
Bt Neui cunớta ,ey Luccijfcripta di/?rti
Euitare ignes non ualuere feros,
cùm miferæ infantes extinxit matris in aluoi
Atque (nefa$ ) matrem barbaraprogenies.
Nonflammam euafit Romana urbs, impia cùm gent
Mutaret terris arua Latina nouis. * **
Et Mediolani muris infenfüs aratrum
». Hoftile impreßit Rex ferusille furens. -

Hinc mala quanta precorfunt horrida bellafecuta?


oualisque inuaſit Gnoſia regna lues,
Talis ubi in magnæ dominata eftmoenibus urbk,
· Inſubres adeòpeſtis adorta modö eſt, .. !
IMilliaplus decies ut bis feptema cadentum .• ' ;
• Faeda hominum patcat iam perijffe lue . • º

Iná minijterium percußknom homo uiuus,


Non locus in tumulos fufficiebat eis.. …li
Ron'ne peregrini funt urbe filentia paßim , ,
' * Tota admirati, gramineos4;toros2 . - •
Exhaufit penitus uefanabæc mœnia peftis,
s Crudelis ferrique uiduarat amor. •
1)efertasj; domos, deferta & prædia uidi,
Atque ca tum, miferam quæ miminiffe piget. *
Ecquid adhuc iuuat heü firages haec tantaLatinae
Gentis, cuiperte non datir ulla quies ? , ;
Q uidiuuat orbare heu natos , orbare parentes ,
** Atque maritales diffociare toros. xv., . *»a
'ங்' 'A' ‫ﺍب یہ‬ Hºfberias
-- *

L'I:B ETR Ii t, 李箕
Hefferia*quidtam crudeli angore puella*** ***;
.. Atque uiros , coniux magne , necare iuuat ? …
Tantorum ecce bonis funt præmia nulla laborum,
Paena comes dirum nec premit ulla nefas. ' ' ' *'
En genus Aufoniungemit, omnis lacrimat ætas,
** Hefberie matres, Hefferiaeq; murus..…. … -
Em pia quid patitur mihigrata ancilla marito : i
Percujo : hanctantís eripe quefomalis, , , ,
Eripe quæfòmalis : veneris torretur aheno-,
Correpta hæc feuo, quemea templa.colit . .
Qui fàcro Hippolytum duxit medtcamine ab orci
.*Faucibus extincium, Sole parente fatus; ur.
Hμmc mittas, qui ambos curet: letale furentis :
: Virbelliuulnus, Porcia, Anoris habet. •. •• ■' ;
Phaebigema ambobus caueat: uel miffùs Apollo
*His tandem medicas applicet ille manus... … ,
Ne macies penitus pallentes occupet artus , o* ;
Ne notetinformis fuallida membra color.
Quod iam cumque malie$ utriq;, id iäprecoramnis,
Iam precor & rapiatuentus, & undamaris.
Quòd fifata uetantancillamuiuere, coniux, **
Perpetua in cælo Nympha fit illa mihi.
Iuppiter huic contrà , Tandem dulcißima coniux
Definetandem, inquit, fata Latina gueri.
Numinis æterni non inclementia tranfit, »w*.
. Et mea non iufium præterit ira modum. ss
Sic meruere patrum fcelera: en genus omne fuperbä
Italietemnitnuminamagna Deüm
Cerne, mcisut fùnt uenalia facra miniêris, 8.
. . . . ' c iiij Per
초4 E LE G, DE P O R. 7
Perquos innocuo ſanguineinundathumus, . -

Qgid ?non Infubrium patrui ducis impia dextra


.Haeredi rcgnitetra uenena dedit ? tº
Nonfceptrum eripuit ?cœleftimumine inulta
Tanta bominis rabies prætereunda fuit?
Adde, quòd omnis homo, paupcr, ditißimus, audet
Principisiniu$i talia faáa fcqui. -
credentes alij mortalia tennere. Diuos.
Gens fieri hic cafu ferrea cunâaputat . í
Fingentes alii regem Deiiminania uerba ,
$Tamtàm pro Diuis fe uoluere coli. ,

Nam finere, a vv. s efi nomen,fru£raj;tinetur,


Et nos $ulta gaiunt, credulitate mouet. º

Immemorcs fberant Superos fandi, atque nefandi:


NedIouistratifulminami|atiment. {
Hinc, quondam ut Phrygiaetemnentesfata colonos
Leto Graecorum feua per arma dedi,
Sic placet armifèri nunc totam euertere Iberi
< Francorum & regis utribus Aufóniam.* j *
1llas.fi. Gotthiplagas meminijet, crifta
Vitaret demensimpia fáéta patrum,
Gens fera ſi Diuüm ſeruaretiuſſa potentum,
Non darethas pœnas fùppliciumj; graue, … -
Nec, tientura breui que funt, grautora nocerent.
Semtiet almiiras Roma fuperba:íouis ... · · ·
Saxoniam ecce nouum docet ipfamAdogmamagifter,
i Romane imminuensrelligionisopes. -
Germani illius fuafi , Galli, atque Britanni
Pontificestemmcnt, urbis & imperium.
*** o Atque

L. I (B E R. I. I. I. Tº g列
Atque armataphalanx Romam 'ua?abit, & alti
Tybridis urbanos obruet unda lares. º:
Relliqui4* Diuiim uentis & Sole carentes, -

Et difiurbabit barbarus offa ferox. . . . ;

Ammonae hinc caritasperdet fic Itala regna,


Vt welnobilitas ſit peritura fame. - 3:

Qui genusinuifint quondam mortale fub undis


.* Occidi, cùm ingens omnia pontus erat, . .*
Non modò pracipuos in ſontes armatrifulca,
Vulcanimihifunt que fabricata manu,
Mens fuit inijcere, inftâi olim qualia fenfit
Hippomoi foboles, Aeolidej; caput; ..
Aft etiam flammis orasfatalibus omnes, * s
Hoc quæ cælicolüm numen inane putant , …
Vrere continuâuolui; fed fata fororum .
Longa dies paucos me remorantur adhuc . . »to
Phæbigena, aut magnus tamen iis mittetur Apollo,
Qui curet fortiuulnera fatta uiro. ai
Quae dominae fecit Veneris puer ipfe , Deorum
Non ſanare ullus uulnera acerba ualet, o
Illam fata breui mandant poft tempore obire
Mortem, aliquot Soles Elyfioj; frui :.• q •^g.
Hinc tibi [it , Iuno,pr«ftanti corpore Nympha,
El que diuinis apta miniteriis. . . a 2.
IDixit, & uxorem compleâeiisgIuppiter almu*.
Huic datper longas ofenia preſja moras trotru, ,
Imperat hinc Phœbo, Catteut-formam induatoris,
francorum magniqui Duei&eß\medictw. s* *.
Petro hic notus erat caflra ergo Gallic4mannis
º: - Impofitus
36 E!L E G. D E7 P*C) R, *
Ihipofitus uenit hoffitiumj; uiri.
Excipit hunc bilaris Petrus: cui Delius inquit,*
Cottae huc permißu Regis adire placet ;
vt cùm miles init feui certamina belli,
Ac Mauors dubias mifcet utrinque manus, '
si quem fortè meimperfringat uulnere acerbo,
Huic fubitò occurram fedulusarte mea.*
Petrus ait, Micotta, o s v s fi hæc caftra petiffet,
*^ . Non effet nobis gratus Apollomagis.
Subuenias fratri obfècro,quem perculitho$tis;
Letale ipfius tempora uulnus babent. . '
Huic medeare precor fupplex ; faciasq;repente,
Buxeus à mœſto corporepailor cat.
Non ruinus arte uales hac, quàm quimaxima Ditis
. - Скrauitualido uulnera faća Deo.
Quidualrat radix, Epidaurius atque Machaon
« Nonnouere, inquit Pharbus, ut ipfe ;ueni,” '
Iam iam adeamus eum.bic eft certè doétior almo
Phaebigena : fratris fit tibi certa falus.
Quemia&tatorem Petrusnon fenferatunquam,
Cottam miratur talia uerbaloqui.
:Delius es Cotta fecum inquit; qui omnibus audes
Te præférre illis, quos genuere: o r * ? •
Quænam digna.ferestanto promifforhiatu?
Arte bonus non te Curtius equiparatº
Temimis ĉiaćław. Pariterăenere gementis. ···,
3. Cufani adleéìum. dixit Apollo,genis? * * * .
Sit tibi certa fàlus a uakatquid Gotta, uidebis.*
Tu modanoniuuenis, fedmariere ſenex, ºvo
‫البية الشابة‬ - Nanque
L 1 B. E. R. I II. I. 37
Nanque nigros cani ledent tibi (crede) capillos,
Etueniet curuo tarda fenecta pede.
Ac dulces etiam natos generabis : habebis
Fandum , quem Lamber cingit, & Eridanus,
Francifci afficies Regis qui funera. fata
Quám Petrofratri funt melioratibi.
Refbirat iuuenis 5 mens illij;augurat, olim,
Qgae loquitur uates, omnia uera fore.
Applicat huic medicä manii Apollo, quem putat effè
Cottam: illi uulnus diluit Ambrofia.
Reddidithaec mentem iuueni: miratur odorem
Diuinum Fabius, conualuitj; breui.
At fua regna uidens minui, iam flamina amantis
Confraäura manu,tertia Parca dolet.
Se d E v s ad regem hinc uelle almus dixit abire s
Sed prius hæc Fabio Cynthius ipfe refert ; j
Artis Cufame auétori fac plura quotannis,
Qui tua curauit uulnera, facra feras. , , ,*
Nam nifi curaffet letale hoc uulnus Apollo, *
Cotta quidem medica nil ualuiffet ope.
His euanefcit diétis. fenfere, fonantem
Franciarcior pharetram, Phaebe filuber abis:
Phaebe, ut Atlantiades & Iuppiter ,inquit & ille,
Dignati Baucistedia fubire uiri, ***

Phaebe, quid ignotus. miferis mortalibus effe *,


Nobiſcum optaſti: Phæbe ſaluberabis £ - ”
Per te Cufanus uiuit. tua templa quotannis
Vifam, carminibuste celebrabo nouis, asº
Cùm tcrra centum procurrunt undique curru*,'
• J - càm%
38 E LE G. D E ''P O R. -I
. cùinj; ferunt ciues annua facra tibi. ſ

Siffiro & ualeo, per te unum maxime Agyieii


Spiro. tua haec omnitempore dona canam. -\
Narntuapené mifer furua ô Proferpina regn4
Vidimus ; at nobis uiuere Apollo dedit. ' … I
Hinc Fabius pofitiscùm féceßiffet ab armis,
Vrbem & ueniffet magne Quirine tuam; º:
Ipfe decus regum Francifcustranfiit ad mos,
* Infubriumrepetens fceptra negata fibi;. . ' .
Et Mediolanum cepit, fua iura fècutus,
Deinde ad Ticinum cafira fùperba uocat. 1.

Cùm nec adhuc ullo potuiffet claudere uallo,


caftra , locata minus commodiore loco , . . ...
Differfìs acies Hifpanus noéte filenti . . .
* * Inuadit fùbitò, rex capiturq; potens, , , 2

Extinétedum pugnat equo pedesinter Iberos .


Magnanimus, fòrtes dumferit enfe duccs; ….
Vix fefe credit dcuiétum, aciesq; fugatas
Et fufas Regem deferuiffe fuum... , *
Tertia tum Lunæ complent fe cornua, amaram
Cùm uitam inlećio Porcia mæsta trabit, , :
De reditu chari penitus defferat amantis,
« Hinc recrudefcunt uulnera acerba magis.
Si quid erit nerui & uirtutis, nuncium adi$um
Interit 3 atque gemis excidit omnis honos. !

Deficiunt uires paulatim ; pabula temnit, ,


Ipfa fibifentit triftia cordamori. , , , , º,
Afque huic Perfephone migram ut denunciae horam,
Aduocatancillam: Lucia amica ueni,
is 9 ( Illi
. L I TE IIE "R.: I III , 3.9
( Illi erathoc momen ) puluinum protinus adfer,
Prima in quo mihi fùnt munera amantis , ait. !
: Hoc mihi fòlanenj; maliunum, & fòla uoluptas ;
.… Caetera funt fatis omnia uerfà meis.
iDonum dulce uiri, dam fata, pe vs, fincbant.
º

que uixi, iam me fata fuiffe uolunt . .


Attulit ancilla. hinc manicas ut promat olentes
Dona Arabum mandat. iuffa puella facit. ' A
Idefuit extemplopuluinam, atque eripit illas;
IDat domine. hæu, dixit Porcia uirgo gemens,
Afpera quid nimium lucem mihi numina , & ipfùm
( Qgodgrauius) nobis eripuere uirun < ' ■ *»
E£ ereptus amtans , & uita heu: iam mihi non haec
Eripies uotis sors inimica meis. . • ' ■'
Haec uelerunt mecum (manibus niueum illa premebat
Adpeétus geminis) munera prima uiri . . * *
Hæc uel erunt mecum dulcis munufcula ainantis;
Quae mihi , te inuita, tri$ia fata leuant.
Haec fòlatuolum nofiritu fida doloris - *
O tumulo mecum Lucia conde meo. ".

( Aſtans ſerua gemit) leuis huic ſi, utſcribitur, eſſet


Plaga, manu propria fcriberct ille mihi . • ' ;
Subfcripfit tantùm. heu morior , quid, Lucia,amantè
Hunc, mea qui lux cft, non datur effc mihi ? ?
Non datur effe mihi? crudelia fata, uirum que
Heu nobis alio , Lttcia, in orbe tcnent; • * • '
vndequòd huic reditum certo fùbtegmine rumpunt,
NAe uiua , Parcae, huc protinus umbra petam . .'
Ancilla interràuelle o faietat obire - ,
• Ꮩt1d ;
4o E L E G. D. E POR.
vnà ; cui moriens Porcia uirgorefert ; * * * * :
ILucia, uiue mei nunc obfecro teftis amoris,
vt Fabio haec poßis cunéta referre meo,
Quäm fida huic fuerim, quàm conftans haétenus,
Me femper luci prepoſuiſje mee » ( ipſum
Me4, & amaturum ufqueillum poft funera, nobis
si in campo Elyfio numen amare dabit :
Atque meos manes ne ledat dicito, pulchrum
Nec caput infufopuluere faedet amans,
Nec laedat uultus diuos, pcâusj; decorum ;
Me tantüm afiduefomniet, optet, amet.
Crudeles Supcri. feua 6 Saturnia , furda
Quid cecidere ebeutot mea uota tibi ?
Talibus hinc diétis effufà quiefeere,fed mox
IDeficiens media noéte puella perit.
Seruarum it triftis confeftih clainorad auras,
Quem Diuae ipfaparens audiit exanimis.
Territa per medias ruit , & fua peétora pugnis
Fædans, Er lædens unguibus ora feris:
Atque fùonatam morientem nomine clamat.
Hanch; uidens cæpit dilaniare comas,
Diccre fcj; feram, durisj; à montibus ortam,
Seuitia; acres exuperare feras, -
Segenuiffepiamnatam, extinxiffej;, caufam
Huic uitæ & mortis fej; fuiffe canens.
Nox erat, & Romæ iuuenis cùm fortè cubaret
Cum fòcio, Nymphe huc fpiritus ipfe uolat.
O$ia claufà apcrit. fentit cufànus euntem:
Non uires in eum fomnus habcbat ; ait.
• * > .
Ecquis
. L QI IB E’ R. A`- IʻI I YI. 4碘
Ecquis es filla fono tenui repondit, Amica.
vox haefit iuueni faucibus ; obftupuit. &
Territus effe quidem uoces agnouit amicas,
Diuinare tamem non ualet attonitus. yº
Quin focius fentit cubito experrećtus cripfe.
Accedensproprius mor$ia pucllauenit. ***.

Atque tori Fabius qua parte cubabat, utraque


-
Strata prius palma deprimit, inde ſºdet. *
sufpirat tantum,prout fefja ; cubile premendo i
Paulò pòft manibus , fùrgit amica gemens. *
IDecedensq;, Vale, dixit, ualc: & oftia claudens
Ad campum Elyfium protinus indc uolat. .y
--

Elegorum de Porcia libri quarti finis. ºf

M E D r o L. A N E N s is, v º. v`ʻº . . ってて、リ


. р н, в о, к с . А, , .
-
-༨་་ . .. . . ." " " " #
ь і в в в v. у аз
-1 --- . .: :) ..?
Tque nigris mundum cùm » mox
Š|¬emenfäquadrigis · · (tas;
.cacraleoeffufästingerct amne roe
Porcia, uel gcnitrix, uel Petrus
frater obfuit, , , , ^ ' --

cufànus, perijt de tribus unus , ait: .. ..


charius his nihil e$ homini: qui mane notauit :^
º
Horant,
44. E L E G,º D E P O R ,
Horam, qua monfirum fenferat, atque diein; ,
Atque hinccognouit paruo pöft tempore Nymphcm
Hora illa mifero difperiffe fibi . -

Quis lacrimas cufani & luétum narret : amicam


Et flet adhuc uiduus, flebit & ufque fuam:
Ter denos annos loca folais, turtur ut æger,
Solus habet, dominae funera acerba gemens,
Porcia Virgo iacet. hanc Symphæ,häc plangite Fau
Cornigeri, extinéta plange Cupido ftce. (ni,
In Diue miferum nofire diuertite funus
• Heumecum veneres, Theſpiades4 pie.
Afferte exequias Charites, Dryadesh; puelle
Afferte , & uobis ora rigentur aquis,
Vngue notate genas rigido, mecumq, dolentes
Lugete, or fančias dilaniate comas,
Dilaniate comas, formoſe & flete puelle,
Tuἀ; bonæ in primis ferua fidelis here :
Que moriens, cim tulacrimofeflebilis ipl
Dicebas fine hera uiuere nolle tuâ, *
Viuerete iußit, iußit te uiuere, amoris
Etteiem fidei, triftitie, fie.
Tu Pade fanéte meam lucem, non funera prifca
Germani extinéti, populus ifta gemat.
Ipfe uicem illius doleas ô flumen , & i?ic
Omnis auis tecum quæ loca fola colit.
Terrarum in dominos quidnam peccauimus oro,
Quodnobis füperitam nocuere d b 1 : ``*
Soluimus in magnos non ora unquamimpia Diuos,
Non cincresunquamminximusin patrios.
O' ego,
• LoITB-EIRL - V.I. *f
o'ego,ne domine ſentiremfunusacerbum, ſº
, „ quàm mallem æquorei& fluétibus effe lapia3 ; I
cygem maris iratirabies, quem tunderetunda,
Ogem peterent alti fulminamiſa Iouis. ..:
quidfacra,quid pecûdcs,quidprofunt thurisacerui
-
tibi ?. *:::: ºf
INatalis Iuno, quæ dedit illa
Quæ tenera dedut illanianutibi comptaquotannis,
Stans manè ante tuos confficicnda focos.,..;.
I nunc, Iunonem fupplex uenerare potentem.
Parce Dea , eſt pietas hercule nullatibi... \ .
Te licet orarctlugubris, tu tamen aure, , , : .)
.Neglexti fürdu, Diua fuperba,preces.a.w..…4
Magma İouis coniux Sätürnia→mum¢nsimaneəz.
Atque poteftatem credimus effe tuam... ,.;. . .
Quiddareliminibus facratis ofcula prodeste/-
Quid prodeft templis procubuiffe tuis?..... :
Penè ego crcdiderim nullosmortalia Diuos...az
s. curart, at cafucunfia fub axe geri: 0 * -->

Nammiſeruminſontemferè cruſqueuidemus iniqui,


Felicem. fi fit, haec d • v s ipfe ferat?;;.;o
Sed, lux & uita, heu poftquam te fata, tulerunt ,
Afpice ut in mundo tristia cunâagemant •. …»
Omnibus eft etenim formofis fa£lus amicus, ...
Eft timor, aut, leuitas; non tibi, uita, fuit •ii
Cur mihi adeffe meaehaud morienti fata dederunt ?
-
Illi claufijJem luminatrijtis egos..…~~~
Candida Erannoſafbarſiffem membra Lyco, »
... Et faâus talis verfùs in offa foret;... :
Porciauirgo fitaff.hic.: falfa huic nuncia fama
I II I D Coniugis
E LE G. DE Po R.
Coniugkextinéìi caufaperire fuit. ' * . *? 'I
vt fuit in uotis,optato lumine teda
Si nos iunxiffet ,uita beata foret. º (
Sed mihitumoriensfregifticommoda cunéta, |
$*. Tecum unâ tota eftnoftra fepulta domu$. * ',
Vnà mitecum perierunt gaudia quæque»
quæ tuus in uita dulcis alebat amor. º
Interitu cuiustota demente fugaui
Et uerfiis, animi delicia,%mci.
Nilmihi iucundum flnete : quid uiuere pergo ?
Quid fine teinuifàs hic traho, uita, moras? ?
Nilmuli iucundum finete: non lumina Phaebi,
Non polus;aut cæli fidera clara iuuant. *
periuare animum nequeunt, curamq;leuare
Acrem formaalie, purpureisikgenis. 3
Nulla meo ponet ue$igia fœminaleéto ;
Solusero, quoniam monlicct effe tuum. i.

Sed grauis eft mihi lux: iterum huic dentfataperirt,


Quiperiſt domina differeunte ſua. “i

Oraui quoties Diuos, cùm faucius effem,


.* Vt ihe feruarent non mihi, fed dominæ ?
Orauiquoties, d e vs almus cùm mihi adejet,
Ne plagaimmeritos tolleret una duos : *

illa tamcnperijt .periìffem ut uulnere bclli,


Ne paterer que funt hac grautora nece -
IMania caftclli, atque aedes quidmaximæ, & hortus,
Quid profùnt culti iugera mille foli?
Quid profùnt arua, & pondus graue diuitis auris
căidprofitnt alte teta fapcrbadomu, c
: ‫ش‬ 5 i ; ; Mi
L I B E R v .. 4s
rMiiucunda foret paupertas Porcia tecum.---,
Nec finete regum nunc diadema uelim. •., .-t
cur mihinon Diuiimpereunti dura dederunt ,
"นี้ Diue oculosmifero claudere fata mee: : : :
w Audire extremam uocem, ofcula figerej;illi g
!, £xtrema? equo animo mortua credo foret. 1,
, Ah quotiesmanicis moriens dedit ofcula noftris?'
Ah quoties Fabij momen in ore fuit ? . ,,., 'o
Nox alis quidtam nigrisme terruit, eius , o
º cùm fèfè adnoftrum contulit Vmbratorum ? Act -

a quidlacrimæ quæfo,tua quid fuffbiria Romæ ,


Porcia, quidfletus melatuere tui: a \,:
cim nocte ingreja es fola ad nos , cumós tenebre
: Iudicium nobis eripuere metu. ,
voxj; uidebatur (memini) mihi amicaloquentis
- ****)

vltima werba ; propé efí uox tua mota mihi. vr


Me timorat miferumpriuauit.munere tanto,...
* Extremo amplexu, colloquijsj; tuis. ,, -a
Ne metuas Cufane , ecquid non Porcia dixtiº.
: Nemetuus : egofum Porcia , cafte Fabi » . ***
c}uid tantùm falue4;, ualej;, nouißima uerb4
IDixti ? an fata aliud te uetuere loqui? . …,
Non ego Polluciinuideam , i$a fitibi no$tro.
• « Dent iterum Superi moéte federe toro: ;-). ~

Non ego maluerimtotum quecunque perorhem


•*** Magnanimi reges eminu$ arua tenent • , , ,
Non opibus, fuluo o non exorabilisauro
, * *** Mortales Orcus, cunétaj;noftra inctit 3 . ;
At tua,uita,fides«honos,laudesá;
tº ...º. D
manthunt
#

!Ꭰüfü
#6 в Lв с. в в ров..
Dum pafcentur apes floribus atque thymo: .1 : ,
Et dum mergus aquas,fluuio$& pifcis amabit, . .
Pabüla dum pecudes, gramineosá; toros .": ty?
Ne numquam düleisneminik pigebit amoris.GI
Porcia uirgotui, dum memor ipfe mei.. …. i
quid plura: heu fato quòd Porcia dulcis iniquo
Erepta es, nimiumlax grauis famihi. ` ,
O ciuis, ciuisgrejumoro comprime : Diue ,
Siftite uos eurruiad monumenta meae, a - :
IDicitèiiiatronæ & lacrimantes ; uulnus ainoris.
Huic fuit, & miferae caufaperire fides.'. • r*
sed peto quid dubius, extinéta à Porcia, fòrtes:
* Qgid Marjtoties oppidaparuapeto? ... • a.)
cur me Parmenſes deportanteſjeda camposs ***
eur noua adinfanammeuia ducit anum: V.
vix tua crediderim uera effe oracula Phæbe. v.
Parce pater ; loquitur non pia uerba dolor.….
Et tu quid fit amor didici£ìi, reddere chordis
cùm uetuit fimiles uoce cupido fönos. ‘. . .
Attamen cxtremo, Cytherea, ut munere, mortis
Te donem lacrimans, ifta fepulcrapeto . ? :>
Quidfortuna mihite, lux, extinxit iniqua ? .
Sed quid adhuc mutos alloquor heu cineres <*> !
Sicuifum Superis. tamen hæc, quæ more parentum
Prifco fiint tridhes tradita ad inferias, * * *-
Accipetu, noſtro manantiamunerauultu, -s .
Atque in perpetuum Porcia uirgo uale. ' .' . .
Talia dicentem Mufa & defleuit agreßis, »
• Pangsersyliana, cornipedes; o si wag ... -
* *- : " . .. . IDiluuiem
L~I B E R SV. ~ 47,
IDiluuiem horrendam fatis minitatu¢agellis,...-,
, Eridanusmaga, fictibus auxit aquas, , ,.…,
Vtlatè alluerit fyluas, iumentaýpaßin , º
Cum stabulis tulerit cultaper arua fuis. , ez
Ibecutit undecimu$teriam iße December honorem
Syluis, huic ex quo fata tulere fuam, „,.. **
Ex quoterra tenet miferum, quam flumina findunt
, Magna Padi flauepretereintis aque,
Ex quo fiduA amans omnes tempfit Hymenaeos;
Cuiuifi, queerepta e$t, nulla placerepoteft, «r
Nulla placere poteft omnino. femper amice …
Eft illi ante oculos dulcis imago fue. .…..;
Siueiacetleéto, ſeu ſtat,ſedet,ambulat, orat,
Accumbit, tecum Porcia, uerba facit, „sio : :
Suffirat , lacrimat, ffeéìat fine fine figuram
Depiciam • uultus effigiem4; tui. Is » ; H.
Non mumquam & uiredestulit admoniénta corollas,
- Atraillilacrimisincaluitфtoga . . . . .« » …“
Si quid, ait, manes fùnt , fi non owia finit, ss ,
Heuletum, euiétos fi figit Vmbra rogos,.. . *
Noſiris 6 fulcris incumba, noćte ſequenti, º,
IDis dabit, & coniux; dulcis amica, ueni •
Nos irrupta dies tenuiffet copula cunétos ' ' .
Vitæ huius, fi non lux tibi adempta foret. T.:
Atque uidem'poftquam perijfti, candida Nymphe,
Heglrétiquäm fint frigida regnamei. *
Nulli flebilior,quäm mimeauirgo fidelis , ;
Occidit, æternus quam fopor urget, iners ••.,.•
Nox mundum at medium iam lapfuememfarotarum
tº … D ij Co¢rul¢0
48. E L E G. DE p o R, •
cæruleo haud bigaslauerat amne fui, * .
cùm Dea habens fecum, quibus eßelata, capillos]
Ipfius uifa e£ponere fede pedem: -

Ne feruaffe fidem, no$i: ficore trifauci


'( vmbra inquit) latrans Cerberemolle fónes,
Sibilet in tumulo, ſi mentior horrida nostro
vipera ; quin ferpens & fuper offa eubet.
No$tri ergo,cufáne, memor fis tempore in omni,
Iam cimis & iaceat commodiore loco.** ' '
Lugubre hoc carmentristi ſuper addeſepulcro;
Spofa Fabi hic pulchripulchrior ipfa iacet.
Hic iacet ante annos crudeli tabeperempta
Porcia, quam nobis Iuppiter eripuit.
sed, dulcis cufane, uale: Proferpina iam me
Plutonis coniux imperiofà trahit.
Aciuuenem medioardentem fermonereliquit,
« Et dulcis domina cum fugiente fopor. - **

NMox arreéte horrore come,atque obmutuitainent,


Oßa repenteferus lapfumadima dolor.
Sæpe fides mouet incaffum ; ut peétoracantu
Diris maefta leuet follicitudinibus.
Sepemeroeuras tentat depellere;uertit
Sed dolor in lacrimas munera Bacchetua. **'
Quin etiam lacrimas nobis excußit, amorem
Cufanus narransillius, atquefidem, ;
Cim, facili Primo, Fauſto & mirante ſodali,
Hercule ad effigiem diximus iffa fùam ;
Iunonié eunétis e$te non ulla puella Υ • • .*=
Dignior Aonio, Porcia nympha, choro .
. . . . Nobilium
| , ~ . l. 1 - B (ETR… v. , , , 3, 49
Nobilium fies Nympharum tu quoque ; uates .
Vndiquete cupidi dicere conuenient.
Nam, formofa inter uelut ignes Luna minores,
, . Vna inter Nymphascandida uirgo micas. :o
Dicet Apollotua* laudes, & carmina Diuae,
* • Regina & longum Calliopea melos.…: … ;
Aeuo egote memori, fi quidmea carminapoffunt,
Nunquam præteriens eximet ulla dies.… , …
IDonabo potioredecem te munere fignis: '• , „.
Ibeducam mores, & fidem in afira tuam.. ….
Illud ego eternum meditor decus aurea uirgo. .
Inferere & ftcllis, concilio4; Iouis. . . • • ;
Excidet omnis honos forme, aurum, & marmora ;
Artubus humanis ftatfine morte decus } (momhis
At monumentatua, & uirtu8,oy gloria, mortis
Et uacat extrema conditione fides.
Nam mea cantabant femperte fcripta,fidelis
Queis crisip/a, Helena, Porcia, nota magis. …
Non folum magna quampagina dota Catulli ;
continet, agnofcent fecla futura Deam, … • , •
Non ſolim Graiis & ditta Lacanapoetis,
Non folum4; Albi Delia pulchra boni, *) , v.
Porcia fed moftris uiuet laudata Camænis • ., .
Si me interuates ponere fama uolet •
v/juetuainterris celebrentur fačta fepulte;
Mortuamotefcestumagis, atque magis. |
'Troiaealjcelebres fuerint, Libyaeq; triumphis,
" Haec tibi femper erunt uera tropheafides: -

Hanc,flos Infubrium,fola qua fidera adifti


L iiij Solt
5o E L E G. D E^P3O R. IL I B. V .
Solar puellarum, fkcularctinâa camemt. *** ***
Nec (mihi crede) tua & uirtus, laudes%peribunt,
Exitioterra càmdabit una dies , . . . .
cùm fera (ut effe canuntiitfatis) flammauorabit,
Hasſº be r ultoris fulminatantapetent, :
Quantanec experte funt, cùm affeäare gigantes
•Sidera funt auß, cælicolumj; domos: ".
Tunc felix hominumcafus fecura uidebis ;
Tunc refères, Diui confùluere mihi, .
Gnofidi ut euenit Thefea fraude puelle y
Huciuuenem utilitermeeripuere d e 1.
Cum Iunonetuauiues tunc ; atque frueris :
* Perpetuo Diuûmneétare, & ambrofia. - * -'
Haec fuper extiméta cufaniluce canebam, , , :
Atque fuper ludis, ô Cytherea, tuis, … . . ;
IDum bello Henricus rex fulminat, &genuseius * ;
IDum cælo affeétat Carolus ipfè uiam,
IDum legatus init Sultani templa domos4 : J
Regis loannes aureateéta fùbit.^ T „ ang.
IMe Mediolamum dulce illotemporevalebat, . . … ;
Vrbs magna Infùbrium cum genitrice pia3 s.;
Pegafidum $tudiis quifiorens, auffice Phœbo, , ,
Iudei cecini carmina fànëta ducis e -
º
-- -

* ** *- w

elegorumdePorcialibri quintifinis.
-
* .
- ** *
;
º

… ' º . . *, P. F R A Na ?
* -- .. . . . * *.

º- 'º. - * -- .
- -

• '' ' s tº
P. FRA N C 1scI sprNv Lae
* * * *-**** * * * *

* * * в G, о к v м , ,
• º' de fia Delia, ... . . .
~ > * * * * * *
: ,,, , , "º ... :
.1, I- B E.r.R… v I.,
* ~* * > . : , , , * ºr

• ** Ad Iacobum Balamium Romanum, *


- Elegia * I . ‘. . . . .
-
-
. . . . . ; .. . . . . .

.S f ‫ק‬ ‫ך‬,r
Am diſcedit smeyh a
omnisiam
p
‫ަޙ‬7 arbory "", "",
<| ,"turit
{{! \| Syluefrondeféunt,&reuireßit :
º 浮 … hunus: * i • * • \
‫سحسب صحقسسه ع‬ Ima zephyrilenes/pirant feliciusi
.. . . * aurae ‫ در تﺍئو‬. * * *

Dulci animos cantu garrulamulcet auis. 'n o.


Non fabulis pecudes,non igni gaudet arator ; *
Amplius er gliremnonpremit alta guies; ,
Nidumponit Itym%gemens tugubrishirundo,
opprobrium infelix Cecropiej; domus. • •
Ecce choros Nymphæ, dueunt, & pulchra Dione,
Purpureis4 caput floribusimpediunt. T

ogid nos Baiami£hic ciues, hic aula moretur ? '


vultum & fortune uimtimeamu» adhuc?' •
E£ mihi & Ainbrofiouati feceffu, ad undas , º:

orone,fedes non adeunda malis. * * ,

Pan d a vs Archadie Phoebu44,nouem; forores


* Huic
§ Huic iuga Parnaßipo$habuere loco #* * * *
Quem lambit fuuius, decorantá, uirentia prata:
Prata obeunt collesundique graminei:
Gramineos colles hinc & compleâitur arbos
Dura Alcide, illine frondiferum%nemus .
Dijs memoris faxum hic duo colles inter opacos
Ingenstestudo firma cubile tegie,
vt Iouisirati contemnat fulmina , amate -

Cùm Nymphæ hac potitur Faunus amore domo.


Huc ego, ( iam ualeant urbes) & Delia mecum
Ibimus, ad nortes delicias Deim.
Hic Phæbum, hic Mufas dicã, & fortißime te rex
Henrice, illius Caroletej; genus:
Nėrique Dioneopotus de more fub antro
Oue ludam calamo fecla futura legent,
IDum fingit luteum Nili caput omne venu$us,
IDum iugulat reges turgidus ipfe Bonus;
vel culpa ingenii magna, dum deterit amens
Henrici & laudes Caefàris egregij;
I)um nimis infelix außera poëmatanoßro
Tot eiui Felix immodulata canit,
Atrament4 notamficut traétata remittunt,
„Hie uerfu fædofplendida queque linit,
Ridendus , chorda quòd femper óberrat eadem,
Quòd propriumnefcit mens4 manus4; fonum.
Tu uerò fàpiens non, hinc Iacobe recedis,
Solus ubi dicas fortia faéìa uirüme aa ,, ,
Longum ubi & Henricidiffunda,prælia in acuum,
cefriso fumai fribire fačia fenkt , , .
*'. . . Regis
L t - B E. R… vʻr}i πε
regk ubi dicasres, fobrinij; labores.
Laturus modici praemia multa tui ! I
Gnauum ubi Francifcumpoßis & fcribere fortem,
Illius &fratrem, magnanimosq; duces? « *
Lumina utiquorum mirus per ahenea figna,
Et faciem, & uultus exprimit ipfe leo, so
Mores&póßint animiapparere uirorum …
Magni tantorum per graue uatis opus : * _ ***
os, pede percujo ter, nammiranda fonabitº
Ars hic quid prodeft ingenium% tibi : … , ;
vates, æterno propior non alter Homero, v …
Quàm tu, quem Lycius diligit ipfe b = v s ' :
Perdere te luces turpemneuerere liturame
Am metuis me obeat dulce poëmatuum £ • • • !.
pelius ipfe patercaftè purej;, rotundo .' • • • •
Ettibi Pegafides ore dedere loqui. , ; : ,
Non turepentes per humum componere, ut ipfì,

. Sermones, magna at dicere bella fòles. . if


Que recipitregum maietas ipfapotentum ,
vt Maro, ut & Varius, dicere cunéìa potes**
Perfeétum decies cafìigus carnem ad unguem: «*
Nonline offenditte labor, atquemora.
ru nunquam uarias rem prodigialiter unam, *)
»

Nunquamprofeſſus grandia ferpis humiàn: :


.
#;
Inuidet Infübrium populus, diuinepoetaa *** C
Romæ uirtutes, ingeniumq;tuum.
Nemo carminibuste uincet, fue Latinos,
: ###

## seu iuuet Hetrufcoscomcimwiffe modos• ·······3


". ..º. s
*. º -
*
. ?Ꭰ0
* ** *
宫本 E.L.E.G. DE DE L.
~
Deamore fúo, t Elegia » { I. , :
.‫ זיו‬: ‫ שאליו ייר‬: - ºr ºr TD
Pfttorouacuo uiuebam liber, at ipfum, * * ,
compofita cecuspace fefellit Amor, ……… l
cùmfultè miferosridereminfanws, amantes , :
Huic mea detreéians, fùbdere colla iugo. ** : *
Fecifiiextemplomafik fentire medullis . . .
Nepatulos arcus, infidiofe puer • * • • .…..2
Principio nec adhuc uero cùm tanger£rigii»-, .
cùm foretistius parua fauillamali». . . :::::
Sperabam ardentis feramebæcinecmdiamentis,
sperabam flammaspole caucretuas: .……… º:
A$, ubi f&nigris mihi formofißima occllk v - '
Obtulit admota feua puella face , º ‫ گي‬º !
ogalisubiadparuenoctupaſtoribusigis
Exciditincautistarida fepta cafe, リー・い。・・丁
Flamma per hec fenfim dilapfauagatur , or alta
Agreftis properat lambere te&ia domus, … ,^^,
Vrcrio; reinoue, remoue fera Delia, tedas: .
Vror; quis tantisignibtis addat aquam? :
quis ferat infìno celerhei, medicamen amori ? .
Quis ficcet mifero uulnera faéta mihi : . . . .
Ibelia fòla potes, tanti mihi caufa doloris ;
Tanti caufâ mali , Delia fola potes. . . . . .
Eheu durancgas: tibimom Corneliamater • . .
Optima, nongenitor Lucius ipfe fuit; .
Cautibus atduris genuitte Caucafus horrens, s. .
º Tigresßadmoruntubera feuatibi, .
Eheu
/ EL 18 E & V , 3}
Eheuſeruitium ſubj, me duratenentij: ze
vincula;libertas iam mihi primaüale. - 2
Ille & ahoy&potens acri ßc captûs Achilles, • 8^
Argolicæ gentis funera acerba tüfit, s»**
Alcidã etlafñtehuiffwfófá; columí¡¡s * "r ş-2á
Necpuduit domina ucrberadura-pati. " 22
Quin pecudes & amans Admeti Phæbus Apollo:
Pauit, Latomæ filius atque Iouis.****** q
quidfiirum e$ igitur, pofi tantos fi quoque Publi
De te uefanusparue triumphat amor? 4
< *... - ... º. ºf 'º, º 'º' . ..)

. . . De Delia, Eleg: * I II. ***


3:...º.A::::::::, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ivos no{?ram iuuenes e$ ruinor amare puellâ,
vos illi cupide regia dona dare ; ° ° .
vobifcum véherem furtiuam iungere crcbrö,'
<*• optima dum pingui uifimus arua fòlo • *'''>>l
Parrhaſides ſteile uigilantia lumina mundi, "
vořtef\eŝalto fîãera clara polo, - “ººº?
Lafciuos hominum que figna inicantia amores ·
cernitis; heuveneris dicite furta mee. -»
sed non hos uirgo ſentirem infida dolores,
si feciffemôíinique mihi dixit Otho. * * *
sed quid Ârior filius fapientes heu fugit omnes?
conſilium.errationon dominatur ei." --"
Ille mihi quoties dixit , Quid credis auare **"!
Et quid fallit adhuc te fimulatus amor? '^-
Brachia neo capiant ipſum pendentia collo,
| '' Nectibiperlongº ofiila fixa
*‫ ﻭ‬-."-:" - + 4 )
mora; .. s C●
36 E LEG. D E D E L; -

Nec tua fi infidis lacrimisperfuderit ora , ^


Callida, nec fi inter fingula verbafleat,
Non fiper Cypriam, atque fuos iurarit occllos
Fallax , peró caput,per geniumó fuum » :
Ridct , ait, d e v s oblitæ periuria amantiss', , ,
Quin facilis furtis & fauet ille meis. • •
Ipfe ego, dum propriasinuifit Delia amicas, …,
Dicentem audiuitalia uerba tuam. • -

Nam tranfire domumfimulaui, deinde recurri» :


Solus &;ipfe fteti comminus ante fores., *•
credidimiktamen infidæ magisufque puellæ ».
Rettulimuj; eius, Delia, uerba tibi ; * * *
Per quam eheu molles miferonoua curantedullâ
Exedit, membris nec datur illa quies *** **
Senfibus ereptis animi mens exciditomiiis,
Te quoniam impuro dedis adulterio.
Nec mihi contentam referunt dominam •J: duobus,
At tenerum cunáis fuppofùiffe femur,
Cunétis, qui precio captæ dent ufquepetenti.
Aurum, uel diues quas habet indus opes.
Q ui legit Eois gemmas mercator in oris,'
Infánimaris hunc obruat unda furens.
Pricis que ignotos mortalibus ora colores
* Puniceum nobis, purpureumj dedit, --

Coauiis pingens auratis fæminaueάes.


Frondes intexens, alituumq; domos. - -

Alba, & Tyrioque lanasmurice tingit,


- Difbcreat,caufas que datauaritie,.. º
Quæ% mal* facit , & pcriura*, utnira, quamtu
… ". . " " ' " Rumor
: "… I. I B. E. R. _ v I. s t +,
£titorak dites praepofùiffe mihi. i.e.
Sedniftumiferum fouca, 6 redula Diua,
Quae melius flenti cras fore femperai;,
IMem£a traijceret telo, uel dextera taxom I , ct
ipß mihifuccos mortiferos4 daret. \
Tuplº-gudelesfugerentchm'numina terras, a
Dixiffi noſtroslinquere nollefocos: * * *

Tu uinétisaffersfolatia, alká, colonos, A.


Horrida tu fortes ducisaáarma uiro$, ...
Tu comes es uidue, pupillo, zo lumine capto,.. f
Et quifortunefluétibus obruitur, ,,*, .
Tu comes equoreas nautis fulcantibus undas, . ºx
Etpuero & iuuenitu, comes atque feni,
Tu neque paulatim morientes deferis, unâ... , ,
Affecum campostendis adEb/ios. -
«....................... …» .
* …,

* * Ad Deliam, Eleg. I II I. …….


\ \ \ ': , . . ... ; ’ :
S"Quos nigraadmotis India torret equis:
Sint &:opes magnæ, guitarum & copia rerum,

:
h
Et quicquid Latio dat Tyros, Afer, Arabs,
Sint ueftes illistemues, diamanta, Þyroþiz
Qgicquid odoratis fertur ab Àrmcijs: .
Ik etiam cure miſeris cumulenturedaces,
Abrumpant fomnos, triftia corda coquant •
Quarum tu laudasfortem infeliciusillis
Prorfum (crede mihi) non gcnus e$ hominum.
Q gid cupkbaec igitur felix,tuafi bonanoris,
- - Commoda
ss E LE G. DE P o R. LlB.VI.
commodaque tantis fùnt comitataniaiis*
- Auß e#, ie multò ditiorilla fuit:
◌ູ້ທີ່ີt t ** -º
w

Ditiorilla, nous cui * it iſºmarité 壹十 -


Flensflenti propriatetřa uenena manu: '',
IDitior infelix Monimder Milefia, que舟。之
suffendit laqueo mafta,iuftite uiro.
Aurifacra famies cm quo perducit, amor% • c
Aeris, diuitie, gloria, forma, decor. ---
virgo tuæ gentis fios, Deliaut iftius, omnes – –
quam Vcneres unam fùrripuiffe ferunt,
Quid reginarum cupiens diadema, ueneno * '
Nutafli Ambrofiam, $ulta puella, tibi? —
Nutafti exilio patriamq;, uirumq;tyranno , • • •
Et uita borribili gaudia cunâia nece c, -
Sors inimica bonis, monilia & aurea dcntis,
Stupca or immitisuihculanečtis ei.
I nunc, & crcda, mortali infama fuperbo,
Huic Graiae inuidca; & diadema. Vale. y

、:* , Elegorum de Porcia, fuaý Delia »finis· · ·


< . .
LM
444

|: P. FrancifciSpinulæ
º: M E DI O LANENSIS
‫إيم‬ E L E G O R V M,
伽,‘ de uariis argumentis,
º

- ,
Libri quatuor. . • A
oi
關』
屁 - - - ~, .. º • º - - º º, - , ºr ºt - - º ‫؟‬...‫لا‬:

º . . . . . . ‫او د‬
Ioannis Marci Fagnami , ciui; mobili@imi Medio
lanenfis, de $pinulæ
º;:
elegis •diiii chon. -ബട്

‫جسﮮ 'ﻤختحمہ‬

climachinemus
* in /dಚ್ಡ ijìcram ;1ſºrt
coiiſini;…
?hil.** .
‫א‬
‫נ‬n
J ! f
! !! wtist き
‫א‬ * **3a
*

2 สrkiatix๖YA :สรรโใโรรvo3 ..*******************


e ix3

> tf * * * * * ఙ
* * * * я н о « "ка
,di‫שגיארוזניטוכימ‬
: 0 ૩ો કુછ
* * * ヤV 員
•งอถ้ามีเvy มห*** ***0* #,
2.
±
, :s::dºto" contiga
-- - … *: 'f
.. ^ ^ : 1.
• • • G : *** * ** ************* เสettpงห9%*
、牙A。······ *

P. FR A N c1 sc1 sp1Nv LAB


M E D I O L A N E N S I S i

в L в со R v м, ſº

de uariis argumentis, -
• * *
" * -

". Kºsa. Jiherprinºx sass ist sº*


-

-
---
. ."
- - -

ல்: ***** હોમ્પિક્ષેપ む րէ: & \ઃડે ."


-

| . . . -

º -- - -* * *** »»» เจงสรรสid***สงนิ่มข

3º Adpn&fi£imum D.‫نية‬N.
‫ع‬ ‫م‬ ‫فلبي‬P‫ي ال‬1 ‫ف‬y M
‫ لأنني‬i.
‫ا لأن نهاية‬ຕໍ່ທີ່ຕໍ່າ,
‫ستين‬
' ' Mediolanenfem, pontificcm Maximum • •
º · · · · · · · % * Elegia f • • . . . •• •'
- . . . .. . . . ..

* , , Frр т I м, E Dux homia


Не пит , с н к т s т и
'füpremefacerdos, 3
è oso ſine coeleſtes non
F : daturire uias, * :
£ vt Regum celebratmul
… torŭ Fama triüphos,
£|: Sidera, uirtutem tollit
- $&H] * ad alta tuam: * * , •»
Hi quòdprætulerint, pugnacismore Ogirini, i
finitiinos armis follicitarc Duces» • -v . .:
~ru quòd ab horribili gentcm;pius ut Nana , bello
Romanam inuit4s adßcra piira Deiimt • * * *
* - QԱ4
- ;P ηgio giatiίς႔ႏိုင္တြ ३१ 蕙
*覽 αέικιόι αμ"ιεκοκαι,
Et çır :«t uiridi G rta dPI . ... tº

#ಹ್ಲಿ;
Pontificis £1** As clara,trophe* P 1 *• , ,
Nam proper" lapſi generisſarsir " :
... Αζετριοq κε"εκκ βrήξύεπίguάθρτη:
vt fi uita falus;gregicomes alma gementi,
Vt uitiumpraecepsit Phlegt9/itgruat-, „ .
"燃燃
Nanpietualſº Pitrºggifts,
venit.doátaruksfandisº ಔ#;
ಕ್ಲಿಚ್ಟೆಚ್ಡ

καία έπιφαάκιρίμείάζήξία
:ேர்,

அத்ಕ್ಲಿಕ್ಗಿ ##ಳ
·glgaPjin xxºoprinçip#áčía: ºf
கலா,
-
-

---

...ſº

I,
.§ಳ್ಲ;tºº ... _ ‫ااه‬
‫باشگ ه‬،
-

エ 、 * *
! ор

- º raui tº * ** ** -

* inj; orbein èofnü fe re


Teuiftancipites homiiiii ಶ್ಗ
# 蠶ਾਂ
ಶ್ಗ
ùtt leges iuftiti. *

t: eiectif
αξ, paupéribίι, εδ
ಶ್ಗ 侬﹑
ή #

ήκιά"ήδhλήr p 1λ ಕ್ಹಹ್ಲಿ
r&itilii êáéïatyraiiii;).
Te uidetium
ງູ.
ulèes inducerebmpbai,
Et ಟ್ಗೊಳ್ಲ!
fuຜູ້ †â?èòå **ไม่สุiniatri#"นt๕ท *********
Te 蠶ခ္ယိန္တြ *.
ć;ø'ġörthbuši*
Form > eantii
ງູantiq;rhomb.
Ειξεήμοιεί
v,
ಹ್ಲಿ ⓞn
ಕ್ಲಿಕ್ಲಿ #
Vt tut4 ια/εμί,
--་་ ་་༔ འབྱུ -ཟླ་ ༈ _--་ཁ. -_་༣, ༢་
edonum
m inêurfibus dramº
Te'ಘೀ,
tedet Aurelt ignorm &#chéantè ſepulan
d శ్రీ
º
jaüraſſe Haitiârâi - е
4 ... E LE G. D Eiv a R. AR.
reaidit Aonio doducίνει ήίδα Μuβι"ιλ"να και
Adtyberim, G fånékišihäiglåreebo#, G"
Atque lmprefforum primos inquirere in orbe •,
'! ಶ್ಗಳ* 堇為
Te uidet errantes populos adauit4uocare .
ಘಿ. tätä;cöiältäntötäs orbishäheisy",
Te uidetintereà fuito: řehöhrepenätes.
, * oriare hunc fniptú regifi;ojlosum; -*-* *
º - "uerfis; a y
subſcripſitdočius ſubsp. - ia ‫يبد‬it
-
‫" ة‬*
‫ن‬
ogifigiens Läti:pirmo p:temport in oris" '
◌ປ◌ ໄ◌ູທີ່ເຫຼັ້ . ▪
se Pater aligeolólitan perihila cirrº º
Prebebituati?2°Petrict qbsbrun º r 2
iiiஇi :
Ꭲé ಸ್ಥೀ

νuίεή ,c
pțării???)
4.
Rºb
ar;ita,
ovq
2 in
ήί

Adte ein ueñietſüppexÄhärebellir,


Aĉpèdibúšfáëriš'oß -

Perge parens igitur in - -

Aureaþorgέtuότο º º làğreği: * ŞA :
Regdಚ್ಡಕ್ಲಿಕ್ಹೀ
- * ಕ್ಟಿ *છે.
Semper homos;î;$jtì;ì ■%%#manebunt, ô
Dumääriäälu##
DM $ಂ!
န္ထီ
ಫ್ಲಿ ಘಿ "ttήκη;"Αλί
'Mięid; Hautcesituitº ീ
..‫ ﻮﮨﯽ ہے‬، ‫ﮭ ﻤت‬4 | ‫ ھ‬4 - ******** "> # .is .1 t പ
Ifj
**
ithi: 'A ഠൂ,
༔ ། ཤཱཀ་
1° ఖ ல் ஒa {ไtill
à3i
战 ﹑L择﹑
恐_要噬,莓、。警
§ Dum facra t:::::: ཧྥུ། ཀཱིརྟི་

Dimpl¢Flik.KY#
º (૮ ‫خﺍنه ازيﺍني ﺍلمياه اﻟﺗي ﺗنتميز جاﺩوﻧو ﮑي يې وي‬
. ‫مصر‬ - -

Airriன.P.N.E:
萼 ،‫ميآ‬.:‫;لين‬
‫ويب‬،:‫“موه‬
‫ دﻩ وده په ذهنتي‬::".‫ﯧ‬:،:
ງູ,
* S'#
ομαγιείρει ιήίψrt αιοενεί4/Ε" , "
i:ஆ'.
| liாதிரி,
3.sg yº :*
«r
y

ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံမ္ဟန္ကို
, , fortë
Te forc Pontifice Prº: "E#Asse
#
గొగ్గ 姆
ಸ್ಲೀ'
siracundadongº {**,५q :
s\ºo
ீத்,
,#ந்:
- -

ដ៏ ណ្ណ ‫ אך גזין‬-
ធ្ឫស្ណៈ
t
零 }‫אווזגי‬ ##"
º ត្,
cºrnetºpºlº ឆែ្ក g
- Atque utina
醬 g 燃 盟 ಟ` દુઃ

to 靈 靈蘇
vrbe, Pater magni$$€{4*«££!*! 蜘°﹑
Argaudebitfolio, : f…?
ੰ 醬 ###### με! |ಂ ಕ್ಲೀ।
Amérok t:Aº £ 21, itſj

Angitiger & ffifiing'''''''''ಭಿಕ್ಖನ್ದಿ'


;?iije fibi, *
‫ية ينهي‬
,s‫ا‬
ntm‫ع‬difia
46 will4h ”E t
*
***จจart… ** * ఫీళైః
អន្នំ
:#್ಲಿ
Q೨:ಕ್ಷ್ у
Qgepetomagn? Patºr,#n ឆែ្ក:
!
*:
Da
•Inttr
# ήή 噬黨 \
tetaprecor c - {
- *

** : * ‫ا‬ ‫وة ن‬
‫لیلز‬ ‫هزن‬:
‫ي‬
İnceptakiç que nesaf ಕ್ತೀಕ್ಷ್
¦§ಳ್ಪಶ್ಟ;
*ಚ್ಡ# # «
ஆ,
Vt moltin Adriag# ಫ್ಲಿ * {

/அt ಳ್ಗಳ#
:: :)
" ‫ييييييييييييييييين ليرة لبنانيين‬.
ει"ΕίξικίΡςkgβέγρβωτοί
៥:Aggerorkā,
ಫ್ಲಿ
™ $ᏉᎯ
ಶ್ಗ
alig ‫فمي‬
‫نيو‬.
‫ ﻳﻭ‬2
ಫ್ಲಿ."
- ‫فة‬ º: º ‫شغلهق‬: - _

... . : º, . " ! .. . .. ) ‫أن يعين ف م ن‬ º :.

ver)ymphø gåtta#xårá fr"-" •్క


பு:சத்தி: *
ດູ່,.o,Pⓞ,
ಎíಳ್ಲ:#
-Projน###
ಗ್ಬಳ್ಲ! ‫هو المساهمة في يناير‬ ‫و‬
*eöýkuráin
ніinc
fomnir #; : *
experrétusiä paupertatwiiiâtirpet
gar#adhut húiudes ſérkndiski… εψα, ι"
-

Hಾಳ್ವೆ #್ಗೆ

- ºšºatãeſſºrãº"
‫له‬ vntroſisſuadet
'0 collibus Inſubriº: 醬蟹鶯 p鼻

##ಕ್ಷ್ $°ಳಿಸಿ
Aeuoquid ââ º #ikಳಿಕ್ಕಿತ್ಲಿಳಿಸಿ
cuag#####röntřábiii ¿rose.
o uidue paras#erháduroššiilifere iberos *
ouă fierul ardens Phabuadritºgrºsº."
Eಚ್ಡಹ್ಲಿ ੰ
်ဘိသေ ಫ್ಲಿ: ‫"גל‬
Αιμε εξία" πω" ఖీ
-8 E L E G. D. E. W. A. R. A. R.
*** i£is «r Craffu$ feparat:ire comes* •*• *•***
Sorte fuiim gaudens citò non Gwido ipfè peribit,
Qainimia cupidui feruetauaritia e -
cras in perpetuam non claudet lumina noéiens
Rauerta Anteftes, ambitione tumens ? • • ;
fortes Infùbrium reges, atauosj;.patresj;
Anteduos annos uif&t uterque fùos. … , , ,
Non auro & titulis «f* exorabile fatums s e
omnesin Stygia* nosvocat Orcus aqua*.
Attamen baud obijt ,fed4wem mutatu$ in albam
Flaccus ad Eridanum carmina doéta canit:.
haud obiit C«far , Lucretius, atque Catullus,
Albius, ey Cicero, Virgiliuíậ: Maros. * * -
virtus quos ardens euexit ad æthera,fati *.
| Quefola extremacontíitionemacet. .# *
Qyod fùpereftigitw witenekwc obfccro& iiiwc.
- Vt facis, abſumas dulcis amice uolanstº, i
sed, famam ut doëia eoßis cxftmdwrewer/ù,,
Aj$idue Aonijs inuigllatachorisd…* * * * * * * * * * ‫قرن‬
&

Aeternùm ut wiuw, te u*%«wlakwn% loquantur,


vttibiquefitumfit fine marte decus.… •, ,
* Ad Carolum vicecomitém, cùm ab Hie . .
fpaniarediiffet , Elegia si i 1 I.
, , , . .. . . . . . . . . . . .”
Sº! nos adigantifiorw , Carole, noşu •
oppida dumlaté cun£wj; ruraßlent • • ■
cùm uigilo, ffos or cum stiper occuțat artiuſ,
**&, ...
பாணர்மை,
~~

، ; ;**" :Tº
‫لہ‬
ぶ。
--‫س‬
* A:
3 * *
*
*
*- - Štli
l ﹝项k喜理攻﹑。德
, seu matale folum, cupimus quòd uifère perfejT
º seu tenfattutem braeia %nica tuum,** ***v
Hoc nunquam hercle tuiiabentur peétore uultus,
ogeii fòlumyatquépeos mo?raThalia canit.t
vfque tuas laudes Francifei pagina dicet; **
$iue crimus, funes fùtàfiìffe uelint. **
Carminibus (ueri fi quid*mens augu$atipfâ)^*
vtTonfi , & nofiriswita perennis erit. * * *
vix aliquotpotuifiiie tefiwiwere soles, ***
A'te efi cùm longis Roma petitarujs y*******
Egregius patriæ legatus nomine putri vs ******
Vt-còmmendares commoda mof* Pi&;^ a***t
Quid modò« cùm necta uideant, hec fit mihi âlire
spes ifiue, regio quem peregrinaeteriet******
cui ſuccurrititendace, ma diſtieha, º agri,
„ Atque Aíiáti wéniapr*f&ui;**********
vnde mihi coiiescuruatos wáipuein areum\ *
Mowâraffis©wpnauiygfañiheosá'rðrô***
ouàuirides
De quotaberbas plaadistimaw irrigătárhús,
dixiitalià*preterien*** ኄ᎓ ሾኳኳየwኄጏ »A

Qui füit obfcwrwni ita Arhus fé*lwypò&&***


Aduentu Publi lympha celebris erit. ;* * *
que Meula comesferro de ripirornº”,
Cortice soladnoearlmina grată serb\ ;i
Succurrunt Diuiim cane, atque ea prandia, agrefti;
‫ هيثم‬:‫في "لدينا هينغياب توفي يوم من الأهم‬
Succurrunt uirides,quá ipfè exseh ####rros* ‫قم‬
Hifte falutatiuerfiburadueniaisy V "&"
Si complexam* fieri, pia tempora*ìåéis,*****
*' V I I., B Gratá
** E L EIG. D A Yf A RI A.
Gç4#4wm4ğéq,nəbis yºu'riºtskeg tºo
verum, quem capiumaliis cantºniº ubique, o
V£giftrominis,Arabisgen&fi&quenque bonwi;
' Non'ne fùos habuit pro nila RomaTibulles Ang
Non uatem amandâ, Arhe fùperbe, twu■£ , ,
Non'ne fuos hodie teiiimit% Placentia alummos,;
Spermitor Aomium terra Lating fung ang
Admirariigiturmecum Haros define , nutrix;
Si cμrtt tellus carminatºr4 nihil., ** ** .. : ‫اندازه‬
Me fex Imfübrium uexabat in urbemifellum,…;
, Jfia olim, quemwiagefi*aliema colit•;s, a g
poftnigros patriæ $ola&whoaiam mihi fulfit.
*que férena dies & : :
Non hic exìlulatmofw%fkrit* Lycaon, ;- .
. Qui ſaucesinne uerteraticiirakiem. .
Nonbic Papiliouolitant oluiiufiait hortit .
Sordidw*» immundiºditutătineiºs ‫تنهدا‬:
Non hic Alofoííatitant pertróaforores, g
Qgenea ledehanturninaer águigerisa y
ಛಿ: ;media.
Nec ferpens,Tarifoſisinimica bohosha ::
Pafcentes nep hic Andréa*;durus, iwermes, ç?
Nontwidualaniat Bartholomewours... :s
Histaxarmacolit, pictatºesncardia, Apollo,
*. Calliop@rubens Basebusscralnager6$º:32.
Nos ubi Ariftoclislcgüww.praeospta diferti, t
அAdriepiriticiri, it SEO
Nesuhihir prudeng Hieroºniº Hügelhetºr,
e*t Huga, quemtcrris Cypria Marsj; dedit “. . .
*... … -- - •* * * - Olim
sÀ L压息球 惠{最。@[。巫玉 es
olim germanigoixag*atque Hugo füerüi*;? .
Q#co#g೫resnobilitatಳಿ##$??
hippolytæ e$natüsgenitor Ferrandwa%illo,'
Patria quotrllw aufficetuta fuit s. ss-, •'*)*
At ciuilisabhoce& editus ißeperitw*¥¥¥¥¥' ' f
Iuris, guinebisocia leta facit, º vº
Conciliauit enim ciues mihi protinùs omnes, i
vt fine nepoßhac uiuerepoffenegent.y^
ouò, fi terra mee requieseritiſta feneste, sa :
Felixuiuemei, Carole; wide membr; x * *
: Q uem mea deficiet numquam memorare eainæha,'r
Dum cælum ornabit nobile $emimwtuwhy, \\t
Innumera æternuspafért dùm lumina Olympus. I
Dumparfus & ad* Dædala, terra fios*****i
Nulla mihi fiatwemt fihwm rt-fita tamendi,*& o
Membra quoad dukkffiritus ifia regit, sa*v*i
quin etiam iiiiaieyáùwwifiinjfa£iaparātiā– rt
Dicam a*Tk*i*»®^rwagefìa fide** ***,*'
vt tenuts teſtant Reipſºftne-corporcuits, ſº ºf
Patruin & tártiit** afjìe*rophæa twìwxo
Illinc pòftaliositerun hórtalisad artus ****** **
seù ferê ueniam, tempore,fiue breui, e* * * *
IVIe feuuita manetwariant mútata figuram j***. a.
seit cygnum aut potius ne uolet effe gruem, !
seu me finget equimusafpc*percurrere,fiue » * *
Tardi fim pegork gloria taurus ego, …"
Q uae me cunque die* mortalein acceperit orbe ;
Siibtexam hischurtis carmina capta tibi •*• *
13, : పీడీ **, , , , *в; ўз&#. De
‫وسأذهج‬
श्या E LEG, DB v A. R. A.
IDe Nicolao Sfondrato epifcòpò; Mediolatio cre.
monamin facerdotijpoffeßionem, eunte,^*.?
ç · o*w, **Elegias •v.***… ***
$ºntº ; : “sº º, *

Aec hodie uobis fàcrafit lùx candida ciues,


TE * Hac opus efficiat nulla taberna fùum ;
Non ullum cupidus debentem ereditor angat ;
Gaudeat vrbanus, gaudeat agricola. • • • •
Hæc ET luce bibat Corydøn, Gr ſaltet arator,
Hacer luce boues er requiefcathumus.
Vordomini „famuliĝodiofišparciteucrbis; ** *
Parcite caufidicilitibus, atque motis; •. si
Parcite confultirabidos audire clientes; -

Iura det haud pretofciuibus illa fùis. ** , ^


Curianonreſonet clamoribus, interruptum
Nunc opus«*toto pendeat omne foro.
Nunc eaftidicant pueri, intaéèçí,puelle · ·
Carmina;non Phœbo, fed*ibiinagiie Pater,
Dant .ேfüum cupidocuituifïè letum • • .
Fata gregem, ſacra cº-templitſuhire Deim.
Em mihi, qui fàcro Mufiùs àfonte Vocabam
Inèaffuih antè, modò ùt carmia cunéìa fluunt.
En canit.#wolucrisper ßlu$ garrula ; hiantes
En mihus ut folito Syrius urtt' agros ; '
En calor utmedia estiuus feluce refringit,
Feruore infanis dum mare feuit aquis;
ADum zephyri molles affirant, affice dulci •
Aura frondiferum ridetut omne nemus:
diluuiem cultis magnam & minitatus agellis,
‫این‬ Eridantis
-
|
sº. Lºk B E (Rºſſ ºf ºf க
g … Eridanus placida,labitur annis aqua.'ai* yi
t Purpuree ueſtis dat auntiprouidafati stoa,
Egregio alma parens omina certa uiro:
Oftrum promittunt illi, triplicemj; coronam ;
Hore natalis fidera amica poli,
Numine qui plenus uolat hinc aliò, omnis ab hoffe .
Quofòrti populus praefide tutus erit · · -

Pontifici occurramt plaufi iuuenesj;»femesj;,


º Pontificem accipiat leta Cremonaſuum3
Lacta Cremona fuum uatem, Patrisğ; miniflrum
Aeterni accipiat : carmina cantet ei; , ,
Quem cecinit Phœbus, Mufe & cecinere calendis,
Vincentem ut cunétos relligione Patres, • „,-, -,
Vincentemut cuntos deduéto carmine, uates,
Qui fontem Aonium Caíaliamj;bibunt. *;'.
Deſinite 6 tandeminguèresarmacruentaloºrs”
Atque Cremonetfé longa tributa queri:e , „*, ;i
Militia hotiles campos cuallor inibit, siness:
Abdu#0 น.tcdjเAuomผลpinguisbuทแs.J, ... “I
Scilicet è magna i\obis hac nafcitur urbe vix nw .
Certa falus, iάuc adveniente Patre : A. ***, *i3.
Nam quocunque caput prefert,paxponéfubij$ ;
Et fequiturpietas,gaudia, Vita» quies5*v, 3.
Diffugiunt cades,fºre, or Bellonaflagellow wº
Imuifo ; ceditgensmimimicalocumw. » . * *Jit¬ çi
It comes huic fratergentisffes alter4no/irae» * .
Prae cunétis fidus quod iuuenile micat·,… *<;
Qualis ab aequoreis exardet Lucifer undis, a- H.
Aequales intersemicatipfe Baro •***»*...*3

**: .."ご B iij vndique
६ थ्रें. E.I.. E G. DE VAR. A.
vndique gems ueniat, uatis ßudiofà uidendi,
Quem Phwäus, Nympha; thºſpiades; colunt:
Perá: uias pafim Armenios incendat honores,

- Fana alacrem feftainuenesey fronde per urbem


, ºvelent: cºranosſºdula turbafºratº, sº
Inducató uijs umbras,quàtenditadades ***
Diuorum Antiftes, lux, patrief deeuryt 2 5.
Efferat er tabulapenetraliburtilicopiéias,
Ridentis fgat parietiburguie; s
spargathunt lympha o candidatilia , olentes
• Atqar herbas; refönenttympanapulfamana,
Ludatur fidibus, digit cºnvuoce loquantury;
moxj; tauas infirtúíìfiea do&a tubas;- &**
Dum nobissepulas»«ºuinastiyukntia memfani
(Exĥilarant,feĝa eombrºmuxýdie.) “ ·Å
Heus, Bacchireferas puer(audine)munerain orbě,
Btſonet abſentemsdrnſt Koromapatren; …
Nicoleos magna celeber.iirtw*yfidej;;s.
•Acterna8nośbre gloriagewinddes, * * *
Huc ades, &nobis af}iraydäm túatſ ge$a. ‫ی‬5.

callimachinumerodicimusyatquepatris . ::
IDjmodo comferuent generatum uatepoëtam ,:
Nec iengat curfúsalta cranomafuos: * * *
Vt redeåb mæſlos cumgermanðimpigeradnos;
*viurrenan fine eo carianofira nequit, as "
tº tººk tº sºrºoſ,
_ *******************0* ********************** ***มษsit said
. . . . . ..
... .º. s **
*-
- -
ੋਂ

|
|
%A* リ葛 VfB B R 3 I.3『 + s‫و‬

º

# : *Ao Ad ciuitatem Brixianam.» Elegia voi. :


臀 ***
|
ſ '· · Vrbsingens» veneto tuta fu6imperio.
}: -Non lupus efépaßortibij fed leäißimus heros ; '
Non tibi corpusiners, non fime luce caputvst
A' domino nomen deducit, qui tibi lux eßyri :
Et te qui dominipaſeit ouilefui. .. , 1.ºiia
Te caeli beat aterniindulgentia : egeflaset i ri .
*Turpis, & egrafames exulatorbe tão, 3…?
Exulat & Verris rabies , & dira tyrannis* A :
Plemihì regis,*x*l¢#impirtæy:#þ*\ *ww:.þx # »
Non eft uenalis tibiiufifdiáici, non efi àxot^ , ,
Iudex , qui exhaurit rura domos % tuas; stv«;
Non e$ fácrilegus princeps, qui temnere Divos :
es Audeat, cr caffosaonfeelerare toros, esºs ni
Pauperiem Praetor»tifêranam dejicityatque
Nonmagnis opibws diuitijsjfauet.* ^5o**
Non te dura phalanxwrgetymon Celta.fuperbus,
Non aedesq; tua$ hoftis Iberus habet,* assvti
Nemo tuas acies laedit £ftonpila perurbamytac
Externasgentesinta.uolitare uides, ¿vivº;
Non te crudeles expilant barbari; inops4
«Nonvrbemymacias, non tuarurascolièv** yv;
Non generahomines nequam; te turba frequentato
Doétorum , & decorat copia mobilium.
%xt natura parens rerum tibi confùlit ; ornant !
* . . B iij Te
s ,é , E LE G. b E VAR AR.
Te pijcertatimmuneribusq; fuis: I
Dat ſobolem caſtam, dat gaudia Iappiteralmus,
Dat ſegetesletas, dat bonaiuinatibi.
. Hic quid opes mcmoré, quidfacra & templa Deorü,
... virtutcsj; tuas, ingenium4 bonum ? -

Tu contenta quidem gens uiuere,ut Attica, paruo,


Natale , haud aliud uis habitare Solum,
Et mutat terras aliodum Sole calentes,
„ Effepotens4; cupit Thufcia, Gallus, Iber.
Candidapax meſjes flauasterit, hîcġlabore
Gaudet:pax hilarispinguia muſta bibit,
Nam non arua ceres, cultos4 relinquit Iacchus si
Agros, nonumbrâ$Cynthius ipfe tuas• ;
Ordea cui fulcomandaſti grandia, auene :
Et lolium infelixnon dominantur ei. - -
Horridus haud ffinus fùrgit Paiiwrus acutis *
Velpro Narcijo, purpurea'aerofa,
° Diffugit "Bellina flagello, . . . . .
& telis gens inimica ſºis , º º
Et nemora & ßluæ abces ad fidera iaâant, s:
Dum cantat venetum rjtiiatwrba Ducem.
sunt Mopfö, Lycide, Damoni, funtj;decore ›
Albanæ à ſuperis ocia fastatue;
iiicia, formofa vehere & formofior illa, ;
Qgam numeris cithara dieit Hetrufcanouis:
Que refstnäre docetſyluaste Brixia; cantu a:
Que Faunos, rapidas & remoratur aquas ,
Piñŝipet'Ātinyliiis, Bornatusţ, Hugoĝ',cuiut.
*:: ".
* *.‫م‬. `~ Pita.
! … • # # LE l, B E R. ##ด gº $7.
piäae?ante aculos dulcis imagº meº», º
и ingeнитсrcніивиiтистъ? 3*а Ратан" -
i. Ét dicet laudespagina no$tra/ia*:. . „ .
º ¿Nos bodie cuius letiuidere peitátes», as … : 1
quinobis retulit cun£ta patêre fü43 ,
| Nos speritorum uniuris collegiâdixit • &
! f iர்க்க, '
conclamáiéges ubi confulto effetenendas . . .
| paristiíiipiiisundique lúiltia , . . . .
º
vrbs, ego temiror; tua gaudeo gaudia:gens £,
s In Latio, quàm tu, nulla beaf4 magis.
| Hoctuagauderent quò statu fecula, magii
cæliólepatribüs confluere tuis •,, . . .
hiftani paßimer Gailiàm dira gupidº … )

jregnandi totam uerteret Aufoniam • . * ".…

vosEtgaudete
terra,igitur ciues > go$aequor4
venetiquaiditione tenentiponti, . . .
• .

vosnec Mauortisſerreutarma iºp#° uohis ; X.,


Nec dulcts/mportlafica pufă fuganti,
vos Patrum uirtuºfutºtº magnâ potentum•, º 莓
oseisplaceterbonita: cyplág"4 S*** -

o ทรโในถbikum majàime๕ fat4d###***** * ****


Aut finem ad uite dent kabitare modò.. "
vt dicam&paces Venetorum •& bellapotentum •
: Et libertatem Brixia leta tuam • e , e - ---

cantando longos Brunori condere Soles , * ,, ,


Nos mirarênturfordida rura duº • . …
:i liனாள்:
èse :
*** . EL EG. DE VAR. AR. L r.
si." Siueititaminitidk 'saribad. fertáraquisi. q
Pºಿಲ್ಲ(Hಿಲ್ಲ/riberei,
Et facilemniueo ſpargerẻústiepai: 打。 ;
P"gtu4) Venerem, Nympharz e dicere amore;
V/que colent Mufàs ifala regna tuam ;
V/jue tua & ferilaudabunt.fėripta nepotes ,
Clara & Ioannis momen ad aſtra •
*** : ** : * > *> .

,
Elegorum, de uarij umentis, primi
*い *ンy。
‫به به‬ ‫و همه‬ **、*、む。 .‫; * ني‬.٤ ..., -

* . . * : , º,
F. FRAN.

‫ ؛ة‬3۹ ،۹ ‫ ج‬۲۱ *
‫چاپیمایی ماه‬
ot!» , 樽 ఖీ
-

說。 tººl ๖икъ»
มdqо

. ...”
*wwરેમ, તુોડાrg
, *.*. G *.*.*

‫و راننده و ترانه‬
، ‫ واننده اﻧد‬، ، ، ، ، ، ، :‫אי זוגי‬ .2
*** *** *** …sº sº:fi
సా , , :് ു ു്
… … … … ۹۵۶‫؟‬:
‫هدازهاههد‬: ‫ناها‬،
**A** rwġ p
‫ ؟‬.. ‫ هنا‬.‫* *** ***** \** مواجهة‬c*
* ,

§§
‫ة‬84 ‫ وهي في هانة‬veis;eg sala
|| «Y J • HA «H A V H Cl -> 3 : 3 819
d
ts ( "'''\" !! " (3'
º M.E.D.I.O.L.A. N.E. N s I s :
แ" *** Et E'డ'ర Rv M﹑
嘯 . . .-
.
• - . . ** * :. .. .. . '' -

º: de uariis argumentis, as
* : *º ‫ي مين ؟‬: ‫ان‬ `; , ","... }
Liberfecunda.
ſ* : : .'' గి ' , 'గ'' . -

Ad.ri/immⓞrtaⓛimum D D Gui
donem Afcanium Sfortiam , Cardinalem ,
că a amplif fantei Romane ecclefie ca
, ' merarium, Elegia I.

ɤ| Lux Aufoniegentis, Pater incly


º
- 竇灣Nº º

t Qteuem
Guido,
decorant patrum multatroa
* * Nês '!
‫تعمیر تکختغیخ‬
phaea Ducum.
± iPrincipis Inſibrium, fama fuper
- - - •

aethera moti ,
Eâ animus prudens , cft ratioj; tibi,
E$ abauij; tui germani illius, hone$ti
Solus amor, cineres Vmbria cuius habet •
Magni Pontificis Farnefi imitaris auitas
Virtutes , quem gens Martia luget adhuc •
illius aufpicijs Roma e$t lætata beatis,
Cùm felix nimium terra Latina foret.
Non ille Italiam feua inuitauit ad arma;
Non populos ucrtit funditus ille [uos ;
Аt
29, E L E G. D.E WA R. A. R.
At Latio ftuduitāartciii prohicre cruentus, a
Atque agere in duros horridahella Geta*»a 4
Ne Romam incoleretfelicem turpis egeßas,
, Et, que letatur fanguine, urgo furens, se a
Càm torua Alećio Fřanăţĉio cejárí, iras ;
Inflammarct, eos horrida ad arma uocans,
Compofuit prudens auerfos fædere, quòd Rex
Annua feruaret tempora uterque decem: ல்
cerneret Heſperian ne inſtructoferuere bello,
” Et_pe/tem atque fämem pfelia dira fêqui…
Qui fimul intcrijt Rome uir tantus, ab alto
Europe eſt uſus sol cecidiſſe polo. -

Ad ſaga continuò Latiunuocitauit Erynnis,


Cùm penéiifelix perdita Roma fuit, , . . .
• Qgopatrie fortem dolujii tfi^pore acerbam, : .
Et fata innumeri beccomitata malis,
- càntia purpureos fruijii dićiagementit .
w : Page$• confiliumj gr4u4> -
யே புத்து.
Exitus, ಶ್ಗ
Quis, dedit urbi, alioiiicowiauiiiefiafifia,
Pe Patre* A s c AN 1 yw precihuiffe bonum:,
Aſcaniumnorint afflarinumine Diuûm,
Aſcanio diſcant
Fallere non animipoffùnt -fib
#. b.
uiilpelatentess
* *
I
£rudentem, Lycius quem dedit ipfé, p = vs. a.
Sed Pater omnipotens tandemre perit, er arki
Ingens atque tibi s s oav r^ compluit.et.,
', '
* : *.*.*. ་་༩༣) ༣. »ు េ „ss Oge
- ○。
-----------

1. ¿AL-A 8VE #{{f1;º aº da


aogemv: tugasrhteistroßnotie gemebat; ; **
* TNunèhilafigañā*Rôia brataãie. ****
f : \ \ ·
■ Ad Annibalem Viceeomiitem Borrom eum, Medio.
a

lamenfem Comitem illuftriß.
• ' **• Elegia
vitaliani fil. n.
I I. – – – –
-

{ * *: * > . . *** * : * ~ * * * *y

* Λ Νnibal Infubrififate prifco ßnguine Regi,


! Aಧಿ animos,uultus,uerba,coma»j;refers,
* Seua alij camerent dum bclla, Ducesj;, tubásq;,
a Quelimus plectronos leuiore modos, º * 3
, Intcr & Infubres abfoluimus hocce, Tridenti ,
* Flaminius quod opus cœperat antè bonus, , , , :
ì Pauli Pontificis ciniuffu förtéuocatum ef** '. ,
ſ

| Allue concilium, f&ffite pâtre tuo, * * * * *,


Viditopus cæptumtü? Paulus, & iffud Ecquid,
Non domino ha? ; inquity munera gratameo e
| (ೋಧಿಸಿÈy atque abftulit omnem,
i Quimihi eihgédèyiëia cörda , metum. a
1 Ergo per Paulùm pläeäit tibi mittere, que olim
j San£ia patefiiii carmina regis erant, , •
, In quibu% aetatis uertenfktempora adultæ .

Confimpft, utpoffent fåtta Låtina cani. .


, Vnice flos urbis, mülto uigilata labore -

, _ Hæc me temne, oeintine tibi fi quid erit,


, Dum bella & paces longum diffùndere in aeuum ,
1 _ Cerutus, reges, Anguigerosj; duces,
, EtPatrisingenium, acuires, «rlucida auorum *
J $ Atque animosquerit ducere in aftratuos. -

: Sic
#- E L EG, DSE ºvá R.A.R.
sic ego, ſi longemaneatparshaeomahi uine, Â :
virtutesj tux,& tua faâa camam *\* •a
Aeternùm utj; loqüi feelk & dieere laudes- ››
venturis poßit pagina no$ra tuas. -

quamik quijcahafit iüu&io pede, qui% folut» *i


vndiqùe fe cupidi dicere conueniant, ***
vt tibiperpetuo fint multauolumina uerfu,
ipfa audere aliquid no£ra Camoena cupit;
quæ nifi maiora & diâis fupereffe uideret, _.
- picëndisj , minui conticijat adhue, i Ti"
omnibus eloquio & prę$e$eìì ciuibus armis, i.
Nec tibifit difparlam in utroque tamen,… ••
sed quantùm mirámur hioeymiramur in illo,*
Iuítautrüm premitið þökderelibrapari, r ?
ouis tua factaualet fatis obſecrodicere, tantam
Et uirtutem? igitür fit ùiffe£iis;** s '
Nam parco detenuncheros ſcrittºre słałes??
IDeficiant nehümileščariâ****&£wag… •*,
Attamen, ut Superi yexigaghechè deffice dona,
Munera neuatis reſpietaria lui.
cres tulit & Phoebo grafj;in&èna, Philemon
Atque fout, er coniux Baneis Atlantiade:
Nec fuit Alcidefdes ingrataeMokrchi • a
Et cùm ceßit ab hac fòrtis hęra uia: , •*
Omnibus er Bacchoiacundiorkearus heſbes.
vos testes altolucida figna polo.……………"
Ncc fêmper hītēus mačatur takraxadaras,-- ***.*
º Netfemper Diuis ceſ iuuriiea cxdit : , ..…’
$ಶ್ಟ!!! aut pofha, aut placufaht ffiecafert*»•*.
**. - - ' Ait
|
.g ALĂ №ve Ra Hsi, a 3?
H A#k, 4*4ಿರ್ಭ4:4fg್ಲಿದ್ದೀರಿ?
# Hee meafieplaceaſt gramunuſulasmittitwy
* Qgatibipro muritis officioßfater., s. A
. . ., at i i gg t sts : '
ia alie Martinenge, Stephani Marii Hugoiitor
' biliß.`Equitis, Brixiani, Francifci iurií
striufġu¢periti/imi fil., μxorις, eas : {
º

' , yaa obitu. • Elegia, i I I.,:,,., , ;*


-

3.
****ww, *** s*, »*‫هس‬T
\"% ·5: . ",٤: ‫ا‬:- ‫' د‬. ‫'ي‬:
Loftului bruppadă, Mariolacrimăte,iac
. Effata in gelido Iulia forte toro, e (bat
cºn ſola auditur ſublimi è culmine nottu a
Ferali bukakarmine ftpeguer•t:
Injmnis ctiangfi fé perfibiüß relinqui...,;
;ola»ire«glogg"infomitata fias, se egy
Vist nouam fidem destria querere terra, a
ง#nger ศg################### ต่, ยูรvมๆ หน ?
Ac diraiteáéfiçóßrästibus atris, à ;
Ariggyಧಿಳ್ಗುಪ್ತಿ&#44೫೫nitx
Aiguefūifuit extingfigrgit%itutiago, sonan,
*Maiorum intsίiίξεγβιμμlacrakiri: AWw, rwtir
Hincηρίiειοί/εμra εκgkaiκίμrrθα μαραιέξη Α
Anata egil" få flere patri: , A å asia
Adurnitlečiosterebroßność, talu; wś;a
Inſomnem genius terrificaiteam,
Deficiunt ಘೀ orit» Anºt
ον
Purpureisάgenis excidit oinnis h£n9§• ; \33.4
seuautpergphonenigram buigdenungiatborn,
θωti (οκε. Βαύara,dικίt : fa "岛

34 E LEG, föE"v"A R, AR.
En morior mifera, en morior ; iam nox mihiföfg4
Aduenit miferæ, nec reditura dies.*** ***
En morior.Stephano, conclufero lumina po$quam
No&temim perpetuam, protinus ifiarefer ;
Eripuiffe animam fata, at non eius amorem
ipfiüs dica, eripuiffe mihi. ---

Atque meos manes ne ledat, puluere fædans


Tempora; fed tantùm fit memor ufque mei;
Deſinat Ernoſtrorum lacrimis urgere ſepulcrum,
Deſinat Er Stygio fundereuerba loui. *
Vna manet cunétos homines mox , & uia leti
Efi calcanda, Deiim patre iubente, femel. '
Nanque caput nullümfugit hic Plutonia coniux,
Denfanturiuuenum er funeramiftafenum.
si quis Threicio moderetur blandius Orpheo
Auditam fluuijs arboribusq; fidem,
Nigro uirga gregi quas compulit horrida Diui,
Non uanis redeat fanguis imaginibus.
Iulia ue miferæ, nimium uicina paludi,
Quamfopor, Eumenides, nox,tenebraej;colunh
talia dicentem flauum Proferpina crinem '- _
Aufert, atque orco damnat eam Stygio • *
Ouofačto, gemituá, er fæmineo ululatu
Lamentisj; domùs omnia teéta frcmunt ; * *
Et refonat totus magnis plangoribus ether,
Acréddit uoces & domus alta refert.
ouis Marij narret lacrimas? utſenſit obiſſe,
* Pcétora mox ledens, fletibus iffa dcdit ;
occidit hcu mealux, perijftitulia dulcis , * :-
->
.." * -
Hei
LIBERTY, , ..
- Hrimihi Nympharumgloria nempéiaces...s
Que niuca frontem, uultus, oculosq, Diones,… "
Et Triuiepoteras equiparare genuº, y ºr
Quae uirtute aliſs praſtabas una,fideſ;,
s inuidere oculis numina magna tuis. , …»
Te paterinuidit Superiim mibi magnus olympi, `
vt Cyprius habcat regia magna duas.' '•;:
occidit heu mea lux fcortiùm perfidae rhai*i
Illepidam uiuit, non moritura priw yv***$ &
Qyämlenaex feařto fiatmalaefimpi&;#uef* '
En cunétistoto corpore proftituit,3ă 2
Viuit anus leâo concordi peßimus aless* *''
Atqwe puellarum $amina rupta uidet•;. . ;';-
Therjites uiunt etiam, dum tarda fene£w*,...
« inducitruggs inficitatque comas - : ;&##
Occidit heu healw. Piliu* iuueneféeret eius A
Vifi, Tythowi., Colchidos atque ßcer •, • ;
Pulchrior hec Helena, venere &forniofioroiani,
Affeéfu-j;fuo àignamouere Deos..A..…. *?
ÉJetulnuô idcin illi, optaui, contigitj eius,…
* ora uidere, datumefł5 ofëulaferres tuli# 9 :
: Connubium optaui,fucceßit; uiuere cum ill4.'
Perpetuò; fed ín fita dedere mihi,…:
occidit heu mea hix,formofefiete puelle, ''
º Tuâ bonæ in primis feruafidelis here •;; , , ,
Eheu me miferum quàm tu fermone cadentis
Exanimafti, eius ucrbafùprema canens . . .
Atque tuumgenitrixpia, quòd non ordine fata
Ireuideshoninuma collacrimarºgenhº...s
tº v i 1. c oplange
*% в L в8я ря у 4 в. Ав.
ஆெit_at_afrika
* ...
Occi
ಶ್ಗ#
::::::: bణి ***

ஆrt; ‫ه‬li‫غ‬p۴iti‫ع‬bro ‫راه و‬


oಘಿ: # εqμεκοημιαία βάσηάςαία ,
ingentu*,úakawawińarę4***i*y.,5
Nam quoties dixtúriobi&wentofis*\triqu* » **
Haud wiŝateekriterda./(nęśia ped**. sºls. Sºº
Antºnigroscanãincipientiallelºgrines, a
த:ை :
occiditbεμπιελίκχόμαίιέρι, - 闾

Vnataüafatiuväieraunimagalosivsigis; it
Armipotens Hugº,fiellanidiáriaswadºwgirº
siden, Martigruaronamàdiorate, dibsoso
Dant tibi fe* £ra£gt;w\aaa%x%ά,
‫هي سينتهي وهذا هو عينية وما يثبت انه تبين أنه يه‬
Nanguawóõtiwi -

. Filgéitea, :::::;'
occidit h&i*a lux agìi à nitrifét»b à
Gºlºwºgroñº, thººdſºfacks aſ:
Nqni* t*grãdarg*t*w«ffavi gnwgia*, a*q*#*weré
Disfiurteciliigeravegnayalása: www.so
Verùm utperpetuàmihitecumhiaeffeiligeret» i
• Vétçcummitegaudinlougaforent; à tsue ae2I
Ifiouingánafinucadarettranquillefoneáus» A
Lethaujine tecum cogérer.ire matestest; i s ;
Occidit hcuºntealukwuchèâtewwraria učtáoyri
* immitesjwo£ra atque tulerapreces.s*. .५३ º

Q9id mihanum prodeß,ßfindantniill,iuuetgi


‫ يندفظة‬، ، ، ‫ور‬ - :Arud
熊M ::: R. Ĉi ே 'i . .

; Aruat quidbecprodeſt muncmibimagna domuiº


º, ºr
Qgid currus, qaidequi, fortune & eôáôpiihe*
# . Te fine iucundum; te fine dulce nibily aseo I
t, Non mentes hominum fortuna dat eſſebeatar,
e Nen cura aurum, diuitieſ, leune, sto ss 3
帕 occidit hrwwnía lux, mihi fibiwewdię agrá*
嘯 Tecum pauperta*, omnibwhwopibuayôv ws2i
撒 Haec alj cupsahfyötqwaemiräta» in Mºd#
'!r Eois , corque cetera ungua amarno st:*
| Vilia quæ duâos Pkatesqai hwhì*a*g£a
Regamºdthièvremºjimolâte futºbiaso
Simodotefruºquoismºpaiparºv.
#xigue%bakabiata föremålfi avsaywvÅ
Occidit heusneºlicou fars quòd igatieğitiquís
Breptekeşxiolansurgalieviankikă?Susă
O'utitannistrònºme Pyreagepostereiļhiosta
Nomwindolgom ivabre\xipfefbpanopus21
Proxima qua* bafigúw&\ainfèù•quadrigw
Addinatiஆiன் ஆர்வதில்லை
illiu etnitmorosfilitaquaiajaipėptereikm9
*Mu*na, han sirgirö,\perlegieb#ganismrovt
Occiditheumaluwaseenkausapaliw ng
Lehaugurumortiºnancia ſouxs gemxvºvº
Non puer hoc*»ifiìautituahis defin****qwi/juam
# Autwěřgořef&raqduminwÃoca · dómurâòîðîøî\!
tujuicem filius doleaxêpatria , & agriy»a
intonſien-montesy alwaumjºdomº abºo
flos erat ætatis; perjt qtwtemporc Diuasawi
. *A С ў coccidit
28 E LE G. DE VARiiA R.
occidíticanta lux , taccas Philància ;ntfändi "
3 „iait.Terciáuprum garrulapw*eequeri, \?
Parce querè: uetus eſtiniuria, quant ſororultu ſt,
Apponens Ityosufcera cočta uiro : $ x C
Quantulit atradics,&fumerenterfitacerbo,**
cùm mihifioreret fficca mcfiis adhuc ya$ ,
^ Hanc Philomelagemes quam truéia fata tulcrunt
Ante fibsannosyhane Philomcla geme • * A
Tali4 direntent lauri sér ſieaeremyricæ 3 *****
Fleuere*rcharitesyw-cytherea{imul,* w ·
Comfultus:£ipiens ai&ronymus Hngos Philippi * *
Marcellus4; fuissAdria^&ipfceborisy.) '
Attamen;w^quersa félidum laaiinofà fùb umbr4
Flen ruotiemediuovermpors I ufinirygt å
Amiffàsquiritur fætus ;quos dexteradiiw* ***
A'niddimpłumesábŝuti, aĝriĉołeys, wºwgºº sº
Ille fedemaiâofilus mifirabilescamma yw >
Integrat;«v potus immemoratquè cibi»*!
Nuila animdinyaw ,aruullifiedant Hywesai;
cui, niſi qua eruptreſì, nulla piacere potrſi,
Nulùplatere poteft:fùrwtwmm diffidit omnes ,
Iulia prima fiiit ,\tulia finiseribw gwrwro^ ,
Precipitans ſonnum cui non cum ſuaſifinire,
** Haec fit morsutinam, non mihifoiinu*, ait, .
.. » «x2 \ mº \nºcº - ºr !
Ad Vos Prancifcum Rodengum, Brixianum, .
sau Aloofii fil. “Elegia si III, a
ºv. 3 º' tº º, º sº.
o sa e risº e Veninº
***** * * * * *
~眾為L分然ByE控型 罩蠶°還 39
碼 ད 7.Einājšpałaiw೫;
º Venimus admo tes, deliciap Deum,
º soli ubi, quos tanti facias dominantur*ugoni,
Օլ:ets3ravis eÈcerté folius inuidia **********
Corruptus uitior;peritur Hugonius £unum i»*•
Eši putre in malo »catcragrana rubcat.es. “
. PRexalterr - iti cum fænore magno,a .
J. Alter & huic kabalaeq*apetita negat:att wa)
Refþuit infanas quadruplum, nec darepartem º sir

: vult Equitt,qu.rnoinindigeaipfò* fâliwa ;


Vt gentilttium crueiett nam ſe putatanlensºnAt à
Tantum interdiofolicitare Mirunsistata,
Qui modò non diammarcotur, quorutaletatare, º,
* Ampliasthäudtwwns"amplificarasdomosv.) i
Nam cunéia exsiliatamnens mortalia statuêáúA
, w Cogitat etertiwijawarthda Batrisytrotan & :
Cogitat &ae$uperäntiquor&uadat,&di&h*vt &u\ύg;
Splendatubiwirtw**ritgaui gnita*wgsawv O
sedilosushiancehris latier konspafms&ampir
鴨 Hitfluuijagndrocanfilterenikisso un šarň;
Nam mihi Bonona y&'fauii, Nømpíé%uideatur
continuò medica applicuſſe manutsiosa
Vt tetigi faltusynemora & fylueíìriawefiiya.***
:

vtuidii#issiuminatſmáaloriºus ºf
gratius effe poteß nihil hac regioneferaci, '*?.
Telluris Cybele quant colitaliha parens*******
ouam colit ipſa Pales, Vertumnus, folla urgo,
Cynthius, & liber, Diuaj taedifera.^s* s*)
Lafirantenhumana terras fub imaginegensbac
*.* c ii . Pera
3:08 E L E G. D E YAHRI A R ,
t Pertrâfiffé hgum fer*»** *tfàntiademgs
Qgidtellu4hominis uitae non fùffìcitìâá*: « a
Bt/égetes leta*»gy bonuwinaparit*********
Innumeris bobus dulcißimapabulayicredita«;
Gallineipingues amfcris, atque gregesa » **
Quidpullaswprawdrs-sºbredosįiuwenta, fuer£;
6w" uitwissinki laóeócommemorent wat
Cum nuceqúidmeffksreftrawlisis atque columba,
Caſtaneaegseran y roſcida, mellatihi: assissa
Preterralºpôs-viétupras, ordeniqueceruos,
Hanc £d«ingiarumcogíawl*ahcturo*\ sw
q!!e capit4ºidaiwariussawierś\φῶμιί,
«Νοίοιήτρινάειεφεί4/κέιταης βαυατιιιις, 3.
Brixia-extinfakresure bahent toscannodd gede
Viuęrstgetygyų“atajaontgiadiereidrtnrtvsn?
Nuttgaaattulermfadtuieloaoanind necum
, Françºğpiºns his thqkiºrnwalºwºg
O“utinam b*b*patriadevedere* vrbes, r
£yiuaataia.fiua****** GYnkmanaguit ‫للإلاه‬
Iffesserſi
"ti:
agisisserrhealastinsizigómes aisara a
canidis, pagina nulla placetassero
Non tua deſtinanº attui ipſezramica, a
tºuruparáus participresiona, resnºs
Ip/?piám déli reginaműcélcrequirriso****
Solliciti*presilw vtergemiiiunús Patrem, ago
Hie egaşvid faciunqueris fifort: Dianera
Anne/equariftudium Aquaditikinon placeat: 3
Hic egonec furtim latebrâ intrare ferarum,*
Neesºro hamatis crura notare ruba, º
ніе
! 。外亞.IX忒E 環Cl I歌a T3 *蛇
Hicegaykan fåpknr rapio Frameife offerer;
ſ! Non mihi fàtçùrdiettiayuiiclwg'ewiiesJiud
Nobilitasclauidat defifès indaginem collcsy%%\*3,
Nobilita» capti&gádeatarque feris;
Tarda coturnicum caniseranftigia queratula2
Ditták: httemaamtiaecipitrr*£mamt)aabv. o
ogem mittantin anes fugientes protinus, unco
3`vero@ro ormißraurĝeatığıgxęfłęøºwrsw>
Memea paupert&traducitaad witwyfew As?
Dulcia;praeeuh*u* maminibiMtafiplaervs.*i
Me frontis do televikimaprenda;pbx^*H
memfort/persiamrexgrała**** 9
Hic igiturypàès ysayriyiyryadesęęlie/
3 sylimiysaccharymeſ Tbilisatilanras"
Sacratumnosta perfºpeoheliconspergrºywi'W
* Mw fioiumadspìáêrhfwriw¥a quanihw*
Dummuliescaranslödgám fölara fabsrvikyn***
Texruti Homiefilæreprwſ ſlæå wwww"G
ιικεντιγόνκmκαι/όνκιfinωγοίκηθ«έunrwe"ν
Armeeanerºgenicurºinagrarrº!
PhæbigenaeæulcóperqueMry #aaatºlympe
Semianเหมะพรุs/bgyjutiqผะ verdreakii#p/Ry******
Perquem uitakscarpoaurassgåutev ptr ""
Redditusipfè tibi;reditujpfi wiif;*$$*\t
oui Diuo agreºrſuruitprouiriºuºuºajºº.
Profageiìfficâ, prògregeférre lape* *ft
Poculabina talit patrto ſpumantia uinoººººº,
Prowita supersypro#flutemea,
Maótauitós "ºsº**
ioui ‫هدهد‬soruat salbam#bidenfew2.am& w

‫ ميقة‬.. ‫به‬ «c
ij Phæbige
Pbreógene; Lycio tres pecndes Des, *** ત્તિ 37
Cælitibus pietas bohihis plaertißøåênigni.ssr
º Inp»inis Ma*iwm. Djé, Deeºbcant: * *.*.* tº 3

Iugeratelluris fùnt huic qùàm pliirima fiawe.


Cum4;opibus magni*bui&domus amplamitet£r.
Hordea fæsundkindeficientiamenſis ( )
šnfiperblicaotiant letáp mufia pio: a
Huic paßit*i*e*dem%pecu* agmine montes,
Et farigerdonsviaquod fëis g+fij; ‫نټفنلمان‬F
op‫د‬ul

::::::*
èblit#3w&®imrnob libæĝºłowym;:\\· a> # #
Attua, Radingeystadia bis r
verbuikwisispat periburgwanetsk was sit.
Manë Deimrrgi#'figplex:nonimideâwâin?
NustavcalartefadradoretậBorgott 4: »iti
Nunquānfàëêeĥ&yerepleer šêrawniciuymvųquä
Dictskääubſcrufferawºmeº toº
Vtiturutendºfühlung fruitinºfºgrºdiº tº
IudaistRegiscarmina førstadocentru abang
Nempe uoluptates, ürbenö,}άάatwibamefìwswq '
«$sckfisèłnăúciuitaśarancjału auty
Aurea quêi^w¥*&*ijbie me*e*reät, eiua go
Atque & inu*prwdens, ingeniumjbonumationi
ipfíus óbtém** epredia, regia ytiles. y*?
Eeriorad fedem preterruntis aques groc ? }
ipiu.exhilaran faithfemmebertilusubay,na
Qgadrata eâèiiius maxima firma quidem sest;
Vndelego ficus maturas, ‫ع‬y pyra, ernaam ‫آية أو‬
- Vndekgºàcieriperficarsia mark, ''
': Perfica.
залия.в. век а + 和袋
. Perfica, quaramos incuruentandique,onlytºssº
Queisjwsiius regio nulliu* orbô babet , »* • .*
perfica, que facilistephanus, dextra inferit ipß
$ic, «ibos fruáus at fiweglamde ferati .• ί:
Inferir inclufos corylique pºríica.fxt4,…» .
Pro glande , ut cunóìi uidimus infw%alwt **\¥
inferit Armeniosredoletgwegitishonoresww\n.
Natura ut ſtupeattaltº fuſtºdena , \,: º, .
Hic cuítorá, rubens obfernas p91***spd%g,1éoef, yºt
feua terret falce Priapui Ş
:

Et

Hic airetrgi Britai


Q sem ficatim…nºkkeetwº figurºs vººs?
Hîc uiret herharungenutostneagrawit stºw« »
Froulofeuitessoarbor?@ntegrovítod bivař
hic eft mönspasw«- coll&*»di&ûiù*i*wz
εξυρίαΐαικικία των κρείς επεμβαίφέcξίμιώνουν
Hic uitreoslavices** dfiè4&&**»a
wt bihairriguwáfartilkborniatqihliyyutww
Decidatituixல்லும் இன்ன
verbanu, udet, eetiaaussef Eufilkäarazur,
: : Cisi placcant, piſcesbeenihi fal* twit*, syssi
Hiçãfaaiais¢rc«£ie#* unbrackſalasehiɔwytà
fſ
curua; Bocentauri testá initanturesi": zsiái
Hi.;ociaprinta, அக்ச
Agenioidrifதி:வல்iல்
hic42ula in temperaff££ia* maxi*%£lw**a*»
:
*
ihclufa cauris hic uoluereó;£ai** os*****
ಫಿ bo
Atque niinis obcunt paruéhw*fi«wafd*»;Phæbø
・ て ㎞。ッ
: ‫نگاه نهم‬
#
#4 E LB G,取座WAR盘AR。
Pbæbo ſacrat"Pieridunhåberiks (#x
Hic etiam widea£íudentesfiíeregreffìnnssa.A
Aurito&l<pares.yevalºrarajúgäm.w\\srsq
hic etiain pauidiucniunt
ad pochla damayor.
º $r4f«%*dwat germini Þabula capreoli tºº \t
Affexi intgŵwn pgupsea*ndereadiüos, wè
Mir4rtğsäniwtal; ptહgth Afriewmv surus
Cºin etiam ſuéiºfamulis ncnicnnbus, utfit,
ாேtiழிக்கித்ir
· De qui riல்:
Parietibuţsistikąeste løgh vºdine:Hagani o
്.ു ഠാ
Wiriல்wiri
w ી ૩iH
ºh.gºlⓞset.irpus
Ang mga wathipokus ftp.wapis..gwwwra
Ortus Io«i*äiüaëwc plawtaris**a*f*sv , %a
: Partholomeus amanetewlows go
Afquefuit prwvswdt* Hicrossimè iegwros2
Natus abhoaßqui*&#epbanus côfùltus,vi(ipfum
Quevº ritti y euctiºn Brixiarinagna duren plM
Mittit ad Àugu&um pågentry patriarbell at
இகrது: w. tr4tM
Araupergolah fenhia gr4uibusi, wolemio
- இல்ரீத்:ே::::smala sbyga «‫نه‬۹ ‫گدارهاناه‬
Françifçumiurisfontrediditifirperitum sos :
*Mårbængwengevalſpateer, t
હોડ્ઝ
º t

.،AL
F ‫هق و‬E
Ri f ‫آن‬ ‫روی‬
Addiditillelocopiſeisuiuaria ;plures A ºººº
Adjcerebiejstus, multa#fignapuraeiº…"
francifcus magni frater fuitifte Philippi;v**.
Marcefium egregius qui dedit egregiuiú******
Infùper hic purtam cohira •ft ex marmorémienfè,
Grata domusfculpto quan regit exfitiee : *****
Paruus obitparissyrubråbanºſºdilia fixo‘!"
gräneloci cerna/totiuswdè desiw\ wv\^*J?
Tænarijs etenim doniù**f% ºmnisºv
Quattuoryu* paieaMtom timišus, “
Eft Phaëton fediä media in testudinė\pistury ***
Quem louirirutifularina mijepe ‫الأم‬i‫ف‬t‫أذ‬i‫أداؤهدال‬
ogòd cybete haneserieurstrus mðanirererrae
- Toumpatris à cayjì«eeu£abeyrat*p*i*o*\*'
Hicfiquandochorusoetmuleeat zebrá veneg,
aqúírangatuaria, Muffeado&a fi\*$\>8**
Extomrieå#åtmmöblosanityträsjuæg"#"*
e‫بن‬uidij‫هف‬tioyotiar‫ه‬Et
dug ‫ن په‬ni‫رټل‬aii‫انﻩ* آهوټپ‬Ot
oge uolucresysurruntut feruig ಶ್ಗ
carmissãáfisem somemºve fimáv\#\***
Idibus at, mediósáu*sofwtehdere**j\*y*\ .
au\ij deprarfis dormffakae*arà*'*»*»*»*
IMaxjváres refrume;äáòd* diuihirag*o
In fømnis fortitaliauerða ‫اة الثلاثة هنأ ة اليورو قرب‬
IMartigenam quidaàhuc, Eques, illaeri^afffamatât
qiiid fies?atque annös éontrahiyipfétuo*^
quid tuâ regnagehumt* uxorem dweiiopatriiram}
sit conſºrs widnipulebra Camillatoriº
gòtibi progenies firtandemnaßwlw;***
સ્વર્ડ પર yºA.
}º scipio
ré E L E G. ſ D E VA R. fA R. L, I I ,
5 Scipio cuenomer, fue Canulis criti, 3
Nam granis hecetamatorequiefĉetinißo, ·
Quip*rum æquabit*wiáa£fopbaea fuäm..-.;;
Defficiet firdes ; erit hocnon equior alter, :
, Qurm reſto orducent premia nulla fide.
Non tllum poterumtiterrere.perikalayfortem,
Non allum poterituincereturbafrequens:
Patriafe nullataritimaxbainabitalumno,
Patriagchseius fortia facta canet . : * :
* * * **าuงฝั่ใต*** **Nนรqห* * ***dutset *1#2๙๖.๕ ร :
Elesorum dekarije argarbėnais, fecundi. ::
.*Piłlºriºſtas.ºhiºs.. . .
છે ????? . . .15 ૧ : પ્રહ ઃ- ' . . . )
************ * * · · · · P. F R A N
gas ai roºto o sto stav - i
* : ; tsubis, tiba - -º-, -

… … …. ……|!…
** : 。 。 . ‫ډ و‬-‫لات‬w ‫ب‬ai.،، * i
seràbyà \ ‫ من بين يدي ينفذ ت؟‬. ‫" ج‬
* ‫رجعية‬
. . . . ‫ةيلاملا وتابع‬. ‫مدير‬ . . ..
- -

• ***************************** oณ'tงโรasa &งใจ **4A : i


*

" " ts: v: ne.va et...si ste., sta


• ************************************************ * * **…..*
** *** * * ***ห: * * ***นน ************************
*** *** *********************** * * * * * * * * ****************
','*a,:* *, vºtº raro :
#, , it: ;º... " ·ოაჯიშ··ი º, º wº
‫ يروي أو هنأه‬. . . . . ‫ يا له‬-*. * ** * * *

*************************** * * * *** ***********************)


-

* :
• , 。エ、5 、京藝"○エ "さJ 3 装ア
P. F.R.A.N.C is Grºs P.I.N.V. LAB
º .೩೩: \'\'\'.: $33._._ ::: ::
M.E. 9 . .A.N.E. Aus, I, Sri i
s . . . в в со в у:м '»
º ": ..1.1 1. ::: " ... "
做 。 re deuariis argumentis,*qaatway м.
蠶 . . ! *.*.* Ai iuisxts Ani aviory: gstres : 3 .
s ., n* , ,, , Iibertertiu*» vw vw\wv$\*ari
* * * * * * ******************************** *g มะมไม** : ?
De Nabalis laudibus, ingenij, præfantia, ad
; Stephanumaðúarinn Hagentuitas Brast s :
º xianum, v$quiteris nobiliß., … ,
» Elegia :: I. v * * * * *í
* *

| ‫به‬ ‫ه‬ ‫ار‬، ‫اه‬، ... Yºº * がー


* | Vm nullum obſequio retinet, fed
laedit amicum, . *** ***.
· Egregium Nabal fé putat effe
PH 'uiruin . . . . . . . .
.Quid mirum hic fi fit talis: nam
º T· Ruflicus eius a..is, vs...
• Agrcfiis genitornominc, rcj; fuit. , • …
Affice, quàm fàpiat ; non huicjapientia &: equum,
At modò fit diues , fordidus ille placet,
Cygadrupede ccce cauis omni prout bufo rcpertus
Temnitur, atquc feris fcpe necatur item, >
sic prorfùsfugitur cunétis, ut degener, iße
A' confúngitincis dcfpictturq; fìis.
Aidiculus cauda, ut uulpes, uerfrierufjue
Amiĵa integros qult tamcn intêr coş• .. ,
- - - Náří?
–ੋਂ - *

Namratioue carentawa& haec mo*aiia tawùãg :


Diligitherfolam uana:frpithmni : esus:
hanque afinus,caudex;gurgesj&vtplumbeis omni
r -
teriorğ;ferir.. **?
Deterioruolucre j?, ieterior%fèrit., ‫ما‬ . ۱

vultur, & accipiter,pafdws;tigiis'ue relinquit,


bibit: * *gw¢Ã¢2:
:::::::
cumirnoratomomirenii fatisfepotei, a
ogicquid& argentiwtanis;quicquid & aari
Belitatinournis, monfiturabisean y H ácar A.
Præſtat amaænåeinonaius fordiba); (boßiswë.
Humañogęmew¡a#ybbfäsłyòpř•f¡&#3\ öyis »A
hoftis & eâ fiâlúderwäúpaßaailgeat, su
#atanemagne imitam conſetvgº benale bºn o 1
Quid ? uatiw¥w;¥*fiùquikwiaai*wrrìquìt,
Fratri e? £$viùpwyònjùgiawìììwmjora,
configuadraigamfamisuri?ruicatanii
Mehdan gantatioyneddarewritereftaiw) satu A
Atque facerdotiwonklwt legatàpàre*èyv\\ύτο?
Vt ferat eterno myſtica/acra Ioui.
Ditternºstiepenintºặavaş ustammvortitsi bÀ
Profja\»kwli;àusalaritia \vn\as\ì\a
si reáé neque*}%withicxqwqiwriiddorem.
craf8i diuitjjs nil kit ¢#«¡irius.
omnia Campati , Latijā, predia,er edes
lfii - punt non-ſatireſſe fami. " {
curiáérâh fáciabdominamajìin£na ciborum
Huneſēys, der#uniprediaoundia,eragiot, 4
Aere nucem caffaiii,& farrk faxnviiiba$ uritam
ºt Diuendat,
• HLA Ia BAEVR3 dl LiD,3 tºt --

biweadat, mukorcrraf, denatribus,cit,wal 2, .


scutat" crpantumnamma,maturitaicuta a
*Финаatinouembarbario je poraz »casa
Concedat% pedem nulli teiìuris, ut unus $ syst,
Noti uideatur hgno s/td Deuteff¢patens.waiaw
sphynga dedit talem noii unquam.I¥dałaćelíacy
Sphynga dabiint talcm ftclajuiiaiisAari, h<z
Hoc ufifgrtgtfam aüit, gehs exten« £ardat,v
lñániáWürtüco&ruatwdafa#Fesbwüß,…
Amplius Hugonius hunc cernantiiwerewtis
:: ntoittiagoriufłarais žtųstų
Äe-citöſi "Nebuluiäineuniapnåeutan
Defiwseffeiaijsdefinateffagii. ‫ز‬
‫اد‬‫ین‬:
‫ا‬
N4***d* *g«f¥iºlii»¡,ìinięf««fad%
« isñ%rgisiniáéantiauindiâctöfé wfalig\\^ bs,^,
Mortenibit dairatg#tricoptatiusºffee #s rossa
Hດຈ¥ⓞurⓛing.ⓞruto
Af mea (quà propinas d)defunci tandant
Sordibusièiustdqine%ufayloquiaoÉosAswçya
d
Ad Ste
# #;#çgnisati
*#ಈ"ಸಿಕಿಟ್ಗtiri รมจรั\#v
Equiteclarifaun álofo patru«levºsq
*****liécrit quatuor acownbentasysR $r,na
- - a Birgit, il I» vụwih ſasto
ſ ங்# # # #งมqเสมD ๖โสฬto
Pfetibiinuideant Pelops,conuiua 벗
I 'ಘೀ:::::;
Palladsfprenu; rideni-vartm#fdebat!
sektzter fornto/αείμpφίεςripίς D "#####
ગ્રામિડ
*

4학 в Lвс, ов у А. к. А к.
'iüppiter «quáreus contra illum, Mercuriusá i •
'Ad laeuam Veneris, buncj; Cüpido prope. *
Neéìare &ambrofia læti dum uefcimur omnes, *
Fcrt pincerna Ioui pöcula blandus Amor. - »
Innumeras longis ducit rationibus affem
un partes inju cata Minerua Iouis. .
Inuidet intereà, digitos prenfath; parentis,
Datq; frequens palmis bafia multa venus, ii
Mercurio o lauamentum contretat, or ora
componit, motu fitq; decora magis. .
Dat mthiſcripta Deae Saturnius in de legenda,
iudicuo & querit pulchrior utra meo. * . . .
Nefcio,fed cunâas,rcffondi,iudico Diuas ^
.. orggr purpurris uncereutranque genis. … :
Nam vencreme Pallas forma fuprrareuidetur,
Neptunus fbcétat quam fine fine bonus : * * .
Purpurrweft faciesgfäeies efcandidaj;illi; .
milia moniiiembris fùnt magis alba fuis : \
vt fi nix minio certet, uel cana pruina; *
Et folia ut puro laéte notata rofe.
Mirus in inceju; lufu, rifiaj; puella , . 2-A
Ac uultu e$ nulla faétus ab arte decor . . .
quid? quocunque pedes, quocunq;& lumina mouit,
Quanta banc fubfequitur gratia , quanta Venus,
, siue fibi compfit flauos de more capillos, --, - ºr
siue haud rffifis maluit effe comis. `
qualisin oróe fuo graditur formofa Dione, :
Mille habct ornatus integra uirgo fibi. * .
Cūm Jedeteąuales interftų udie recinčia Cium
:: : .i 1 v
в в к і їr. 4.
chm mouet adcertos candida membramodos,
Pallaurit Tyria, niuea urit ueſte Minerua
, Procedens ,urit uocibus oreloquens.
Hanc quò Pegafides fe£is cecinere calendis# • .
Hanc cecinit doëta pulcher Apollo lyra.
Nam dapibus fùmmi grata teftudine Patris ' :
Perfòntit Phoebus,carmina doéta canens.
oue cunétain primis cupiam fubtexere chartis,
Me pevs illorum fimcihiniffe uelit.
Cùm superis igitur, quorum ne$curatuetur, :
Et defendit amor;edimus hercle Mari, , :
Mille Bõna dumtulibasti preja Camille :
Ofcula, dum femur fuppofùitq; tibi. .
Perge , quoad uirgo pariat formofà Camillum, à
Ante tibi qualem præcinuere Lares, *

. . . . . . . tº sº . s., + + … ( , … .
Ad Hieronymum Hugonium , Brixianum.
• • iuris utriufqueperitiß. Bonifacijfilium, , :
'. • Elegia III. .

M" fine tufacrumpotas Hieronyme fontem,


V l · Etiuga ParnaſSi Lucia doétapetit: .
Me venetus retinet iudex in carcere nigro
Inclufum, quærit qui malefaéta uirüm. -:

Quid chartæ illudam? quid cæpta Elegeia dicat ?


Quid doleam illacrimäs ? quid mea fata querar?
: Quo me cunquefero, tristi Bellona flagello *
cum Diris fequitur, corpus ut umbra fºlet.
Me Fortuna infana feriti me candida, letos
- - - V I I., D Auertens
ve
s& E L E G. DºEgvä R.I.A.R.
Auertens uultu, Paxinimica fugit. , .
Mntgmtes Solis quales Hydropiwiatriatum, A .
Cùm patriam fugiunt,
. Destruigataleſolum; fe tamen haud fiigiunt.
fatalia, que me 砷 y
-

eè iழி: kxant, non mala deferui. • , , ,


Nefjo&aur.Namcfistcndat Dea perdere ubique *,
Immęum 4:omnino miráperire uriit. X.
Non egofìcrilegis admoui errdulus aures, »•***.
Nec dixiwrcdite facra ftgewdw Dce : *s ;
Notggar,firrí fratrrmo fàngùime`dextram ,»;
Menyiecoshowiii mortifero$% drdi...y :>
Denique inadueſos non ſolaioraimpia Diuos si
N££«#wiiuaocua£aifaperiré fuiÅ£ s. s.
Quid*mhrajgitùr sup*àmfert Iuppiteralniis,
Infôntiguihominiprºfigayanque mato º
Huic ecqwdgtreumjùcceduhtt omnia, prouisiut*, .
, Illeó, çovinaislàgrimatyfyurmalisteirogul
cogituriaßuccenfibiqùà cœßißarabratus»;
Atq* Gato fapiens, noutshaënteioue* 2!
qt*id figeriniu$us: uoiitit viáóriá partes y\c%
, ouangenteminiperiğdiratuțiidatenetrº
Atque:rgonie fatearnefcire hærs mobilis Hugo»:
Sol&re :ti leges confule quaefbtua*; , .&;
Acreſcribetat quæ cohſolentunamici … 3 ÉÁ
\ * Luâuut:fèlic mihiiioxj;, dies% madent •*
‫ל‬ 5 ‫ג‬.‫ל‬.‫ נייס כאי‬: Ans .‫ מיגל ולא יע‬- ‫אל אל י ש‬
• સંકૃતઃ , wishi ૧ : v. 23 Ad
« (I, 1 : ( ;ålſ“ Kr: Atz ? (# (s
சி: ) . - * í
ºg ALH ABWEHR I FIT.J. H ; * sH3
.‫م‬ .‫ ب‬۹۹g۹ ‫ره‬
tity‫ا‬t ،‫ هواپیما‬۹ ‫ ؛ و‬:‫ه‬
Ad Hicronovium eundem y Elegia +*****
‫ از دندان نفتی‬۱۹۹۲ ،‫مه‬ ۲۹۹۹۹۹ ‫از‬
Etenetalta.Marinonfirmărgianagii.
, Si,quidagi,queris; eſt ntbiuitagrauis .
Ex qwotneuchemenclwerauit tempore febrisy*
Defuit & uirtus, robur,&r omnewiihi.r;
Sollicitudinthus gaattwrintensitting, onrºe we ººk
Ingente* anüwngdifirucìansj*mwwww a*^
INamuidišnjostititstvaramperijepsilontein, “
Qga.iiiibi áliocfúerat dukw$vrbw\nihi!. '
Deſcruipatgºuins usºramute ront brinº argem,i
Que Studia,\usua€i» dtfpintoAonidinnvi .
£¤.,Lາສາຕ່າງູຕ່ຮູlaⓞ
: QffcAdit quoniam géns inimica fui yvvr^\^ . .
g Φ#ακόüημωμαιο nthirsouggitu Bvityk%p,3 jºi
Ingeniumbuiusvį \giuatntyišawefart'; A.“ji ;
Ingenitua estiºnsfocit/cºlabmniºuslavº,ºgº)
Noftra quoadaiaent carniiav\ttòià ***£ -
Notus erit.Thufci&, BelgäyGcrìwwie*&\ori£,)
Fortibt* Hiffani$, infíbribusjbon{s}»so : ,
Egwidit huic quoniam: Gcnus irritabile uafun*g* $
Quos tine, ut iratifùlminantJt siouiswi
E$ Equitis pictas in mefèd tantapotentìs, vt a $
Vt Mufà hāc prorí* dicere niilia quawrwj ;
Multa alijs certè, fèd ei & tibi debeo cunâa ;
& à Quàm fibi , Francifco conflit ipfe magis.
Commoda quid mcmorcm, regalcs & tibi lectos
' Atque cpiila; ? cius tiam mihi cunâa parent.
- D iſ Aë
44 YEG DEVA # •
A{t aduentat hyems : Publi bone fis memor Hugo, .
Promij8is maneas ; nam tibigratusero, iš .
Quò tua me pietas ne deſerat oro, fidesſi.
, * Confüle quaefo mihi, confüle quaefó tibi. .
Simihiprofficies, illo te carmine dicam,
Auffice quod Phœbo fecula cunéta legant.
I)e Hieronymi Dongcllini, Brixiani, Mediciphilo
fophij; fingularis bibliotheca,- Elegia v.
* - sº . . ." §º º

Ε" cultus Sophie,ør medicina,o copia lingua


l. y a Etlex fuera, bominem quattorita beant
Ad bonaquàuenias docetimmortaliapristus
Mefesgea fummifilius pfe Paris
Hic &• Ari$oteles docet,aquemagiíte
... … Traduciutpofituitabata pio;•.•°*”…:::
Hippocrates fapiens, Galenu$q;indicat ægrum *
Curari corpus qua ratione queat: ...
IDenique dcmonfirat
Dicendi ubertas,tibi, qualisatque
Tullius, debeatMaro:
effe ** ..
i.

£Qgos in Anhalthea
Dongellini piótos
omnes, e$t cernere
hofbitis egregij magna
5. s §

Cuiu$ & ingenium cælc$e, & mentis acuinem


• Dicam, & uirtutes, & pietatis opus, - .

Cùm, te dc£ituens nutrix Verona Catulli,


Venerit Adriacos no$tra Thalia finus · ·
& ¥*ÝÝÝ፷፰¨ *: . . . . ** * * * }

***ม่รูg3ειανundsuajirgumentataiήίψrijink:
* ผู้ - •* * . . .
* : - . . P© F R. A N =
-- ~~~------ *
P. F.R A Nie is c1 SPFNV LAB
: ു ? ു: "\.': ':' . . .
-м в в 1 o L А N в N 3, і s ,

e
de uariis argumentis,
. . .. - * * * * * * * * *.

s
" . Liber
*
quartus. ਾਂ
-- - - - - - * = . . . . ‫از‬:
Ad Aloyfium Mocenicum, Leonardi Equitis
*..." clariß.. fil, Elegia I.
: “ . ..f : ‫ دهه‬۹ ‫دهه‬
§5] Ens Afie regis Troiani caftra
}* : fecuta. ‫دهه مشاهده‬
Hucuenit querenstecta focos;
El et fcóem Adriacis: venetam fun
*
****"... is
º-s, sº sº dauit inundis; tº
Neptuniut magnis tuta fit aufficijs.*.**
Hanc Icuis equorei coniux obit Amphitrite,
Hanc «r Nereides undique circumeunt ; **, '
Huic pater ignipotens fabricauitfulmina & arma,
vrbe hofies ualeat queis prohibere feros.
vrbs crin immenfam concrefcit maxima molen,
complures populos & ditione tenet. . . ….
Ipfius imperio veneris Cyprosinfula paret , &>
Tuta altoparent Gnofia regna mari · · · · ·· :
Eius Cenomani, vincentia, Brixia , Crema • .
*Antiqiia:& iiffimgeiis Patauina facit*: ,
*-:
: **
,

‫ه!وانگ*ر كایننا اسناسذ‬y »- * CI


р іў oppida
‫این‬
4% EL#S BE W ÄR#Å R:
ஆன்
Diuitias£äü*; ប៊្រុន្តែ
§ 2:

oge uires certė regionshu iii:ύει


ΝσειuΕινορεί εφάρtraήτιμli"
ομάημμα: θεξοππάιήιτηρίρι αίμliί μrύει,
វ្នំ fiiit.'
Qin ventin pubes fimulanitelidinisj … * */

ஆர்ம்:tங்’
Vt formofa fuis“Nympbe mėėšpitocgila“
ºf Rºmium patrioipo?habui, focos ‫هم‬:
Non ੰ δlΣιδείiaώύ,

Ρuleborψfή"λήθηκδη είδη βανέήί;"


Pum Tullig bufisihfikatuinh&#i, -

wi:|ိါ ಸ್ಥೀಣ
£liaj; defertus occulit herba domo,
ல்ivAirஞ்: 靈
/
۱ ‫هم به‬
-

Konuen orësërëhiq: Biletatëëëëëëëë 葱*


Barbara quả ໍprⓞfi: +;j}3 (་་་༠ * -

Quicunque òb#ffithāci6fbrer)inà* ಸ್ಧ'


Hunảfèr: ງູ” , শা…

Quà ಥ್ರೀಕ್ಲಿಕ್ಹ 盧°
Et gelidziniſtantfriggja fá
*buitาน
வத்ia:r,"
Baccho gr Εκεί η αήigitabξε , º,
Aruis quôd propiºeuruum sºif ür"in örbthi,''*°
Herºgnºmiaregiadome;
ಘೀ
I)um tu Olymp*.່"...
ੋਂ
இது: ,
ఆబ్జాà:
*
Aſ w tº JM4rtis
: 1% H.B### aH Hş i g.. . 4*x
ស្ទុ
ੰ s# ಕ್
ικμriφικά, ιμίciξας ‫هيﻟه ﺩ بهﺭﻧيﻭ‬
Poala dum circ;(sirtnum ¢rcarmita uit4$wz.
Ingenuu: ne #mertrice, malá o
Nº clipidw*potánsúil,45 *#urp& ty excars *ú.o.
Velcani, immundo ιεμclamίραίος. : )
Vertimpoileritastel μdibμεμtfirat, aiψις tº ſº
Dicant uirtutκι omnia ſeela tyg^a^ ιλανιτολ να
' .. ಸಿ :..::::::: ''...'
Ad Ioannen Hural * → iேர்க்க#r### 28%
`ಬರ್rಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಪತ್ರೆVಳ್ಲik&#
. .'' : ، ٤٤ *&#xºs จมนี้เปิ้ล! ιιινό 蠶 :*::\t.

º . ‫نز الأكاد؟"ليلة من مينيز أونية امام‬: ‫اول‬


{ಾ?! r 始
ρς hoºg takºv, ±
N ಟ್ಲಿ
v

ாgt; ស្ទុ(ៈ២
Αιfonήεμίζΐβία φοβίζαβέτίθετη εικόνες
Principis, ingrenés Gaditºrés, ya so
Inſubribut, 醬 }iiiif۲۶ ‫به‬
Templa, focô, ties & diguit illę ętia Axiac,
of:\,
Si forteš čallitibidentarmą, tgºſéphºtºg44 ºn is tº
Τupopulos otbί:ίοιίμεhtrolξιοπιεξ ου και
Ddicίincultuprolixonuzina
Alteriùs ιιιιιιιιική ‫ة‬‫أوا‬ Achüέρια
‫بليتي‬
‫أجي‬u ‫ني تم‬όνη
‫يم‬h ‫ و‬Α
‫?ب‬
Hi quòtς ប្រែៈ rrºr *±
Priit ಶ್ರಿಡ್ತೀಸ್ತೀನ್ದಿ$ಸಿ
Nomine, fen£r«i அ• iiij
‫عن‬#
:M -
3e, ... Elk G, D E vAR.AR.
| 1£legatiiscedit in ürbe tibi******** $* ^
Hic tua quid memoreinfudia? quid Apollinis artes,
Te quibus obleéta3, que tua uerba crepant :
vatis Alexandronumerofa ut carmina Homeri,
Grata eft auriculis mo£ra Thalia tuis.
Quid ? ternos flores, alba«w quililia femper
bilexi, & Gallos, ut pater antemcum,
Candidw ipfe,grauis, laudatu$ , amabilis heros ;
Nunc rapi$ $im partes mej; meosq; tu4. ,
Gallorum tìfìbres & fàngui$ mos fùmu$ omnes »
Do£iagrãüis Titinarrat ut hißoria . . . , .
vos igitùr flos dicam, uenerabor , amabo ;u
Magnaiiiiños Celtas,gr fime fine canam.
vos, regé & ueſtrum,fîquidmea carminapoſſunt,
Etpåfenähúſidera áalta fram,
cumregèrgrrgio qui poíttorprèlia ad almam !
Paceikanimumúertens fæderu eaſtusint. s * ;
Regis aut elaros celebrcs 3 mufâ, friumphos …
Francifci, hunc unum fingula uerbafonent, e.
cuius nempe duces populiq; perennia üiái *
<immortalis erünt atq; trophaea fides. • • r
Ingenium cuius, dona , & fortißima fa£ta
Vellaudant ho$tes, quem bonuA omnis amat,
ogo melius uidit ntlanquam Gallia, regem
Cuiuidere hominem fecula nulla parem. -'i .
& ಳ್ಗ fangas śtudia, ingens carole tanti
2.

-: 3minia ;uirtutes ac imiteris aui: ~ ~ ~ :


Et tii quôpôßìs hominum uolitare per ora,
酚。 rnteileire สiu2 degener@jjetitpcs,************* ?
Ο ί40
గLER 4?
ogò superimpoſiº euadere ad ethera curſu,
Ysplriiiiit ubi uirtus Amphytrioniade, …: .
Albisubiradiat: Cygnw3.fratresj Lacaenae ».
Inter ubi Perfeiis lucida figna micat 3 .
Excidat ut munquàm partum tibinomcn ab æuo, .
virtutiatque tuæ fiet fine morte decus, -

càm tibi po£erita, templum de marmore ponet, ,


, quâ tardi Sequana flcxibus errat aqua · · · ·
ipfe Crisin mediófolu,,templumâ tenebis • . >
cui puer, atq; decens dona puella feret. -

curfibüs & crudo certabit Gallia caefiu •. …?


ôgê populi & gentes undique coêuçiiicnt • .
Hurditus Tyrioponet conficáusinººrºes… »
... in medio Gallis munera dand4£*$$*$ .•
Fluminis Hwraltvs currus agitabit ad undase 2
Mille, er gertanti premia uiéta dahit. -
Censtaaaui facietpugna ſolido ex clephanto º
Auro£;infòribué , patris &rayngtui*. • …
vndanten belafciet, magnumfentem
Eridanum uiäos infùbriumj Lares3 . so.
Atq; addet donitas Belgarum im-finibus urbes, ..'*
çæßrei pulfus mox aciesj duci*» ... :
Et geminosiétoiungentes fæderedextrá (; 2
Reges, Henricum Cafark atq* genus •••'
Inuidia infelix tortos Ixionis grtu* •* . ,
Fumofá metuer tres furidá fases ….¿ .?.
roe pefia, metuat fceleri, hâd fùperabile£tunâ
oge uerfant celeres noxia membra rote: :: -

Immortaleieckr methºt , tondentis obunº- T


‫ئ‬:‫ ژي‬, ‫له‬ -- …, Rośtrum
£e β E L E G. :ே -

ΒΘftrum auis, hbi homihi ciumgraue


sed quidago denen elugubre ဂ္ယီဒီး" 觅
.. :) !::: : : : :)
ಸಿನಿ 3ు ಸಿಳ್ಗು religia irr;"
a voº: A ‫;م‬
‫؛‬. ٢ ‫ ؛‬... ‫ا‬
‫ت چ‬،‫ز‬:٤%٩
‫ن‬y ‫ا ن‬, ‫ئ‬:
‫اهات‬

Koaenretnimirtemperadas, * :
Qui ſa
Iam d
:::ஆங்க்.,
nran, m wrà en utroſ turpi:
ερνίθινηθίirήθνείiί."
! · * 崎

oiidmihidiatias vaikrišąaitėėča uolupta པ་ ལྟན་མ་ t“ཤཱ


Näc proβαίκτημιαυμε", είθια; àftuf,'ioiios ?
C)ui uixt tests; iºnºikº ;:Mil 4." ༡༦༡༧་༢ |
Q4iggjarayutuช่ผหqw ງູ *:' : fx lor
Omnia quiDiuiim genè, ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရန္ဟံမ္ဟုဖ္ရစ္သို႔ျီ"‘ !tht

Humauhdfuân rẻoa##ệcảệpg hài? "ు: ಇ.


Oudni ສຍຕ່າງູ ໍ ູ
Quæ dedit, rloriw ta
Nலால் firix: ལོ༡|
இருண் (raw ,
Veltantihawbrnomodrénů Mavis it '
Innatorum animisängsterare bråg& & \os
Omninouelfii ºperemenos fura ‫این‬r‫بنا‬ep bมb# • * k
Fata, darentnabhubff; dotofemori." 3333 .
«Qgid multis fìa*igì crèfö&ar* faulº สouนเtatาะเว *||
Non mater.*rìmyêuanoweku fiie, a s
^i/juorum intergratjceruo & co/jiaiu, ‫م‬
Antens tumbanguntuinere*owne dedit?- sº - ... ;
கலோத்விikஎன்iri ༡ ཤཱི་ལེ“༦ ﹚,
" * A* * 4. :: "Ρήκτε" και!
-
。究凤 ###### , )5 EI S @R
‫المدامية بين جامعيين في‬ ‫و بالمئة منها لجنة‬1 ‫ أقفة‬: ‫ألا‬tt
t
ಶಿಫ಼ *.
Νon αεατέκήίξπιfiίρίμσέκροgnokorεμίram,
Quámi rugahèuuultus caepit àrare meo•.
Nam niibiperpetuu, quondam effe uidebar;ihani*
cùniffe laétarent Cypria , Bácchu, Amor.
Atmodome cinerem, hullºutaoratuſ; fºntſià º
ξεθάrbaniφαίκinίαιματοή. Η # ‫أي‬
Vt uati Hetruſco, ngn uerba hec definiturquàm f »
Inculcare mihi; y€Â#!nára,šperã,* tï¿
Augmine donato terrâ atq;aäayreisv &v ww »
#riųeipiaautętciditgatrikų“ antėtakąotą šta
អ៊ីរ៉ូមុំា āquiкiхišućхšicıук»š©
Mořtuu; είκθεόβία"φ/ριακαμιεϊ. "
Extremogºr|%s Materfanºiifiiing einkujy wyro
Succturre Shigfcgjnit, Virgo decafanìkivvett**

Tu quoq; fic Patauijn tಳ *」


Francifci titular.hicitring legate .ઃ
Extremtgt;&#atriæ.notauranis reddiút,&//a**-'*
Reliä"antttgraalienataas. N "iso
Portabis ſcriptakietigas Asherontis adandas, ***W
Et uerfùs : uiuet*ep tw4AWf diw» ****** ‫ای‬
Pieris, haud unoniceum omnia muneraicâ» » *** 9
O'precorauertafeteriatradies: arth
Carmina mom portantAte dićtata, laborárawºº, இ
Carmina fintaitëgotmoninaenteñewI osow **
llius estieņagențeinnitut offa'aiator, ºvu aurºnę"*
Inſcripta astamalosarmina ternafepulet&#3*
Sic mea Pétgrieņ88ita64tguijs
legit, º鑿A
o.iன். icat, Spiihl4do&us erat..…....
- - Ad
*ฐวมจ##প্লা"
ಷಿಪಿ
Ad Primiüm, cögnoine 4, ‫!مل‬
‫…[ لما‬ ¤› • !

T os modô,Prime comes,dulcisPatauina iuué*


1.N Nos Mufe, Dryades Meduacištena:(!u!,
ಸಿದ್ಧಿ:ಹ್ಲಿ,` 3 )
* sunt ubi prifcorum tot monumcnta uiriim • • , ,
v#ermtroin Argo Hrim' !
Illiu3,hanc urbem quem pgfliffe ferunt ; . .
vidimüs hiftorici fuimofa fepulcra , Quiritum ' !
ordine qüi fcripfit fortig faââ dieum;.
оцет церкit patrio; gens இ. adire focos3 ..
ஆம்
Logicolait Magha; at ,
Hîc meginprudens A υβι, ipfè frequeritat , *
T:rே Aidர்த்னம், !
sæpiùs ij;iui;ni& Rotioni nobilis hæres …
οίuίκοβnook Ambrohuφpater,
Aತ್ಗ”
iiiiiconiiiorpairiäi urbe fiiit. *º
Incía iniraiur dudùm certamina magni , ' '
Et Rohortelli, Sigorijjgraus.
气 *ಚ್ಡ
' Sepiu; opfigui, ut prudens Calcmerus
craffis & fe•bonus.
& tu, . *, , *
Impiger ad Craffùni gentinam condere folùm ,
Huic fcripfi aeteruos aurc4/écla Pros**.
o#ಿ##ಳ್ಲmcinf#ಃ |
கன்னடி
งม***ssy à
,
*f rºº
È ¥ÈÈ, : ºrrrit:
., 7
33,
*。

' De Io. Baptiííe Porri, Aplancifis,ingenio, ;


-- . . . . . Εlegia , V...,** * * } +{ º
- .k ; : “ . . . . * * * gº,
IDorrus amat Mufas ; Mufeum condiditiilis:'
Quò uenunt Nymphe, Cypria,tuno, charis;
Q92 Linus , & quò feuates non contulit üius, I
Illius & cccinit numina fànéìaloci. ' ' ' ' *:
Quò fimul Aonides properant,
Vt Porro diétent carmina do£iaboh : s * * *
ಕಿ;
-

Porrus amat Phoebum ; uiridi; tibi laur


º - 2

ಫ಼#*
*ushtripitulaiertens ego fortë fëijëra,
Audiui beč tycium dicere uerba Deüiii;**
Hic mea ##,
Sicili,###?"
Hiieangueinatäilipunuidiin mºtine,
Trajcitºriaculis Phạbuutrung;
9 tihi, cgislaiiiô, félicia fimiiia;fifia'
Etüa ludetur, ſancte Roberte,fames:
No$, ubi Ioannes Marius, cognomine villa,
In fomnis uidit,perueniemus cö.
Ad Florentios fratres germanos, Mediolanenfes,
'
*** * * * * * ' Elegiâ v I. –
V 7 Iciftitandem Hieronyme, tu4, figafii --

V Regno finitimos & Theodore duces, *


„ipuiti
ರು! qutifcum geßiftis bellatot aiiio;. Većžibus
**
E L E.G., DE V A. L. III I.
većiibu, fratis istia daulipatet:
Vxorem g ####nat#3 iuน์#t fญี่ใic๕ regna, !
Et templa, 鷲 #ς, μίφετείοεοε», κι
Quæ tantum potuit mültis fùadere malorum,
ogidnoua ggt terrstuataj; relligio5. £x
Aut uos quid ultifu# rationibus, ifta .$.
Etturbat dictis pectoráterriloquisº , , se
Diuimulcifcenturuos humina magna, fogs sa
. Ipfe gregiuindex &giritus almus erit. ` s ;
Eft fànéia iiiius grexçiatotius grbis, &
Que Patrem, i #trogeniemýșcolit: * *
Eius ಗ್ಬಿ 燃 3.

sui grex, quihaud purangiiiagenteuocas&•


xultate_izi &66:artilha &Stra 8 s.
離艦際 தன்
Florebuntiugi monuttphecimfit"feëssiani
: Faftalicet totiestotcccidere uirin, *
Qui fùpra bellum Traiäuß, prælia w urbis »
Romuleae gentc5perdotius&f**»*s*gas j
- gº tº & .4
, Elegorum »Ας:ία ή: 4rgumentit , quartir
ht tº „!ibri fйц, ‫ الأمن يقيني به‬.. ‫خيفة‬
, "ನಿಸಿ
*
. . I ! ! I .JI • A ← Y 3 ○ *з і н 3.

°﹑ * ri
, suฤst : #### ### ***ผล **ไม*** ***.2%y

. c. * *: -

:
24
4.2. 3. * * 1 o'
ιαίκα
ji "" º
フ4 ‫نامية‬
--- -

In Epedon libro, º、"や、7


4 3 """ εαρά κοοιωνίgνε δια
8 *** * * *******หbu*******8 ๕มม่ไ! ***เน\ ***
多 ‫{يز‬iH:‫نا‬:4‫ندالاﺗن‬٥٩%7i٤٤ • ‘ttyth, is ..)

###calarizar#efYಜ್ಜೇಕ್ಟಿಕಿ"
vagbjöÄ#%g?
‫ و‬8 • ¥ñງໄໂ◌
*"‫فز" لاة‬#
‫ا‬iat*‫\ة‬tºto
iti‫وز‬#########4
‫قيادة مولن‬
lnelegeFma deilv.*A MiFvont gu viðs…
4.
દ્ધ રહે છુપ્રતુિ. ‫نولا الجهل وأأالا؟ لا زن‬
In ஃ ‫טרוזיל‬s 3.3%‫אוז‬to H
* ** muſta
4.8 % ટ્ર * *"$mei* #ïz|b: *ü?(ჯაჭ3
-

Alia , 燃fint .۲۹ ‫ می‬۹ ‫لهای‬۹۹


s Perſe pradens lector animad. º

4trtát, -
-

- ,-- ** -,
**
!. * .* -
-

‫م‬
.4
- --
- * --
-

- -
-
-
- -
-
- - * - - - * . -: - - - • * *
-

t -
- --
-
- * -
-
-

# , ,
--
- - * * • *
- - -
. . -
- - w *-- *. ,-

sº - -

- -

- - -
- --
v. - -
- - - -

* - -
- *
- -
- *- -

- -
-
-
*. *, -
- - - - ***
-
-
~ ->
- -
-

- --
- - - -

く・ - -, * -.

v-- - -
- ... • - - - -. - - :
t- - -- - -
- -
- --
* - - --
«… . ' - - - -
-

- -- :
- -
- - - - - ,- r - * , -
--
-
-
- - - - * :
-
- - - . . . .-- - -- * * * * -
-

-
- - - - --
. . .
-

º * - - -
-
- - -
-

-**
* . .. . - - -

- -
-
- * *. - .* -
-

- - --
** **
-

-- º
--- * - -

* .
- - -
-
- - -
- - . -

- * - - - -- - -- -

--- - -
-
. . . . * - .. -

-
- -- - - - - - - - *.
- -
- - - - * - -
-

º - * -
-
-
-
º -
-

... . . 、、、
. . ,. *
* *w * . .& w-. -. ~. . . . " -
. . . .
--- .. . .
_ : * - - -- * - - - - - - -->
-
-- *.
- -- - - - *
- º

- -
P. FrancifciS pinulæ
ME DI O LAN ENSIS
Hendecafyllaborum liber,
Qս Գ numeros Catulli uni«
w º, CA & Y": y :)"…
Y.

uerfos, ìmitatur …,.


• * * * * *
* * , . .. . . .. .. . . . . . . .
- - - - - tº
** t
-
-
- * - --
-
- * -
--
-
*
- --- * - - - - 1. -

*
*
- r * : *~ * -
- * *- : * , * * ~* ‫سمی‬ *-

--- -

<!--- - -- - {
-
-----

... -- - -

--> * - . .
; ‫ د‬. . . . ‫ ﺧـ‬، ' . . . . . - . . .. . . . .”
Ludouici Dominici Placentini, in Catullianam
Spinule imitationem, diſtichon.
|
Francifco Inſubres, gaudet Verona Catullo,
Dum Padus huic illum iudicat effe parem.

§
P, F RA NCISC I S P INV LÆ
M E D I O L A N E N S I S,
H E N D B C A S Y L. L. A B C R W M.

liber, quo uniuerfòs Catulli


numeros imitatur.
r rør

Ad illuſtriſ, ac Mag. D. D. Nicolaum Radiuilium,


Hollicæ & Nieffuuicfkae & Bierze Ducem,
Palatinum Vilnemfcm,fummumq; Lit
faniæ Ducatus Er Mariſcalcum
& Cancellarium , &c,

Poëma I,

iji E R o v m decus omniü,


quot iſtic
Et [untatque fuere Nia
| colaă;
|| Quem Litfania , cùm
1| fuospotens Rex
Pcllonus redit ad Lares
T-3 ɢ^sH
=E‫ تتت‬:E ‫ی‬۶ ‫فهرست‬ & urbem,
Obferuat, metuit, colit4;, ut illum:
vicisti populos pietate, rećio,
Atque iufiitia,tibi quod ijiud
Nomen;
2. C A T V L L I
Nomen dulce tuum fonat beato. ' * 邮
Ad nos fáma uolans , & ad Latinos,
I.
Hetrufcos, Ligures, ad Adriamj;
virtutem celebrat tuumj; momen : . J.
Cuius dum canerent trophea multa '
Počte veneti, ſtupente Glauco,
Dixit mo?ra Thalia quos uir ingens
Rudes uerficulos tibi dicamu$ •--
Ad Stephanum Marium Hugonium, Brixianum.
Equitem clariß. Poëma • I I •
vdiui Pataui , Bomam Camillam
Te duxiffe, Mari ; quod uniuerfis
ÏÇlišáu/picium čy uidctur omen · ·
Gnauo gnauus enim crcatur, atque
forti fortis homo, Bona Bonu$q;
Strenuo dabitur tibi Camillu$-
Ille tam lepidus puer, tibi quem
olim praecinuere dormienti
cußodes
Ergo patrii LaresBone
connubijs agelli.
decentis' . v -

Felix uiue mei memor, frequenter


Mecum per fchedulat% colloquark :
qgid Marcc!lį($ ag«t propinquus ifte A.
“Tuus fic hilaris, quid & peritus'*
Iuris Hugo,grauis Boniq; Othonk • •
AMagni fratcr & Angeli, Camillus
Quid regum Comcs, hac tibi marita
Affinis
I. M I T A T LO ·罗
Affinis faciat, laboro fcire.
£efértbas ctiam , Mari differte ,
Tui an Brixia fit memor poëtæ,
Qui fuæ cecinit trophæa gentis.
Ad Hieronymum Montium r. C. Brixia
num, Epifcopi Bergomenfis, Vicarium º
· clcétif, . Poema I I I.

Ntegerrime cælitum minifer,


Non natus tibi, ciuium at fáluti
Haec Hieronyme ciuitas beata
Adhuc meretinet parum camaeme, ,, *
IDedita , atque lyrae tui fodalis. *A
Tecum öuillula fiqua me teneret, * …/
Non uentohorribiliáque pefiilcnii' ' ' * ;
In ſede oppoſita, boni parentis º -

virtutes, tua diceremq;geffa.


Nam ſubtegmine ramulorum onuſta
Fruétibuspatulæ arboris federem,
Lymphulam uitrei ammis ad falubrem ;
Orbem in carininis 29 mei redirem, 23'
Mortis conditione quod uacaret
Extrema, canerem tibi poëma ,
Vates peßimu$ omnium , patronus r.

Tuquantºmonium, aque dx,


, " ു.

*
-
* - -
* **, tº sº
- -
* : * * * **
$4. * C. A. T. V. L. L. I.

De F. Alexio Hugonio, Brixiano, Genuam à ce


nomanis emigrante, Poéma I I I I... ..
, , . .. .

Onfert Flauius Hugo fe meorum


L/ Ad te patria ciuitas parentum ; v .,
Occurras hominiprecor diferto, . . ;

Quem colit LyciuA d s v s, benigna.


INam magnopatrios Lares focosó,
Eſt fletulacrimi:4 Brixianos: … sq . .
Vifcntem Adria profecutus illum.
Non Nymphis nemorum , nouemq; doéìo
Vllus notioreft choro Dearum.: „ „ “, „ . „ *

Non hunc carminibus. Linus, nec Orpheüs.………….…..…. 1.


Vicit Thracius: ipfe non Apollo … .„,,,
Iudice Archadia, facram hunc adundam. :
Parnaßi fupcrare quiuit olim,, - -

Cùm ferrent Satyripedem bicornes, . . . .


Ade/Jent Dryades fimulá,,quercus .
IMotarent rigidæ & cacúmen,atque .* , i. . .
Vmbroſe ſylie, ornemustacerent. . . . . . -

Occurras igitur uiro eloquenti , & ,, ,, . "J


Qualem non oculis tuis in i$a , ... , ...
Vrbe unquam, Genua 6 beata, uatcns , . . .
Vidi$ti, accipito, atque ei faueto.
** * * -
*. .
- sº Io.
* . ~ ~ ~ ~~~ġi
a as

I M. I.T A. T I O. தி
Io. Brunorius Gambara, Brixianus ad P. Frane
cifcum Spinulam Mediolanem. Poëma V. , ;
* *** - *-

Rancifce Aonidum facer Dearum, ... }

Et Phœbi comes, iste manque dulccm . .


Donauit citharam tibi , fèd ille •

Carmen, quo referas Deos, ut alter -

Sonora fide Thracius poéta,


Felix uiue diu, poloj; dignus, . }
Cùm ferò Superospetes uocatus. » " . .
IDoéto nunc Hclicone dereliéto 、、V

Oblitæ nemorum facriq; fontis . . . . .


Tuam Pierides domum frequentant ‫و‬ . . . . ‫ما دان‬
Camentij; tibi aßident benigne, *... . . . TX
Et diétant teneris fimul labellis 。
Nullo carmina defitura feclo ; . . . .. . .
Dum tu Ŝpinula doĉtus immoraris . . . . . º

Ocello Italia ministeato, ..º.


Iškic afiiduètuos amores . . . .
Ludis uerficulis Propcrtianis, * sº

Seu doéti hcndecaßllabis Catulli. -- ºf


vel referre niodos amas Horati,
Qtiúd Dauidis inclyti počte s
Cama$ carmina uerfibus Latinis. i : a
o fi de facie te amice nojjem,
oui deſiderio tui uidendi
Peruror, cupida ut puella amantis: -

In te pafco animum, tuisg, chartis: }


Nam uatem redolent pium & beatum • -
6 , с Ату L L и
letorpretereà, quòd ipfe uiuat - * * ~ * .

In te Flaminius, quem acerba nobis . . . . * * * *


Ah fataeripucre,/cdbenigni -

Cælites ftatuere,ne periret ... . . . r- —


IPoëtæ interitu illius camaena ' .. . . . .
Maturominimë eleuata partu, - - - - - - - - --

Quam fubindefinu cxcipis tcnellam, , . . ,


Atque illam reficis beato amore , , , . . . .
Quo Diuorum animi fruuntur ufque . . .
Interagmina carlitum beata. . ‫ و‬... ‫و‬
Vt iam fitfpccie magis uenufta , &' . ,. . . .
Prodeat folito ampliore cultu.
Quare, cùm nequeam tibi decenter...
Qua» iam debeo, gratiasreferre . . .. , .
Nec quot funt homines, eruntj poffhac,. . ,
Habare, aut agere, aut reférre poffunt, ºf -
Multa Ießiadestibi rependat
Merenti bona , laureamó, frondem,
Expreſſa ob füatam laborioſ
Sacra carmina, myfticos & hymnos,
Discharisfimus, optimuaguates.
-
º

P. Francifeu, Spinulaadio, Brunorium Gama


baram, Počina VI.

oneſtiſſime quid rogo Brunori ,


Meos effe aliquidputaslabores :
cùm leui neque punice expolitus,
Nec limatus adhuc ftylo feucro
Tam
І М І т А т I о.
'Tam citô exierit meus libellus: , ,
Qui cauitmulë quòd fibi, uirorum
Nomper ora diu puto manebit. .
Qualisurſa prius ſolet catellos
Informes dare, quam tubar rotantis ,
Se Phoebiuidcant, eosá; lambens , , , , , ..., a
Paulatim pia mater claborat, , ,,„.„ „,,;, s , ;*
Lingua, tale poëma debet omnis, ,,,;,..,,,,,, ,.,.'
Bonus fingere, fepe corrigendo, „„, , -* * *

Scd Germania, me fatis, fupcrj; ,,


Reclamante , meum poëma prorfus
ltiunum edidit , impolitum, hiulcunt
Pergratum tibi, mQm mihi, penes quem.
Iam non effet opus quidem, quod illo
Furtim hoc ncfcio quis tuliffet orbe,
cùm lites fequerer graues, miſellum > *. -*.

quæ uatem hercule dulcibu$ iuberent


mufis dicere plurimam filutem ., , , ,
Tamcn fi Superi mihi fauentes * - sº * -, * * *

Ocio dederint frui cupito, s ºn tº


Expendam omnia diligensj;, lima … ,„.,. . •
Et mordacius utar ; ut Latinum
Quod abfòluere molior poéna
Flamini uideatur effe totum ; -

Is ni principium poëta, Apcllcs


Piétor quale obiens caput reliquit. .
Nam Romana uiri modos apcllae
Pieris fugit, ut minus fiatcs, - ºr . .

Et nom accipiens inufitatum


IDicendi
- ------
---

3: . c. A T V L-L I
Dicendi genus, & nouas figura, , , '
Quas non natio, ubi educata quondam eft, |
vfürpat, neque Romuli nepotes ,
Quò dcduxit aquis eam reuertens - l
Fontis Aonijpoeta Flaccu$:, . . .” *
Haec quam carminafint laboriofà -

вoni Dauidis, Ambroji diferte


rru cunétis referas alumne magni,
Qui uix uerficulum eloquentis unum z
vales pluribus explicare chartis. . . .
Sed te, nobilium decus uirorüm - ºn
Magne Palladis atque alumne Phœbi, с
Quòd tantumtribuis lyræ fodalis, a
Semper plus oculis meis amabo. - 源

Ad Hieronymum Monfilicum I. C. Brixianum,


de Maximille fuc forma, ad ædes ipfius ad
uentans cum eo, Poéma V l I.
t -

Buiam uenit en tibi decora - - - 2 i.


ore floridulo nitens puella ; ' * -

coniux haeccine Maximilla, cœpit -

Que te prina Venus fuis ocellis.


Menandri fapientiam fecutus -
|
4
Adhuc, te modò fèntio beatum . . .

In primis , ita cui cauet Dione,


Quem tali fociat uirum marita,
- - -
!
F $ cuius medicina nulla formae ,
cui membra in propria nitent figura, •
Naturaeğ; '
І м і т я т і о. ‘9
Natureí decus: puellularum *,*** ** o
Vultus artificem Cupido mudus· · · · · · …. ;
Non curat, peregrina dona,& aurum:...\ & , * *
Nulla dulcius arte nanuolueres
Concinunt, melius fua# agello sº: , '
Sponte flofculus enitet uirenti. … - '
Hanc tu dilige, dum iuventa Furi.** ' ' •.;.. :
Amat delicias inelegantes;.…... , , , …......
Hanc tu dilige, dum fodalis eger a . . • -

Amat fcorta tuus febrieulofa . . …


Non ualens uiduasiacere nvčes. < (; ...…
Ceſſas baſia multa bafiare s-a sè, wo '
Hanc, tuo de abitu gemendoewiusy ‫دن أهدافهم‬: ..
Adhuc turgiduli rubent ocelli*.*.******* ****
Ego ut teftudeanw wocare cantu · i · · · · i :.….…'
Ad cælum lepido, tuosô amores, ui * * *** ;
: .'': : :: : : ::
Ad Stephanum Marium Hugonium » Brixianum,
Equitem clariß.aegrotas, Poëma , v I i I. ";
-

- -

:*
****** : ***re ….… ::: - a - se , , , í
obilißime Eques Mari, camœna i* , » o
Quem dixitmeasfêmperarque dicº, º
In fomnis ego noâe Gabrielem …. www s \\
videbar lepidum üidere patrem,'* *****.***
Fefjum, pallidulum, toroiacentem, * " " >
Qui tres mortuus eß abhinc decem4 º 5 * *
Bis annos apud Infubres Lomati, :
Primum Solis ubi iubarj; , & aßra ...…., . . . . .
Vidi , lumen or infalubre Pharbes,
V, Ᏼ Quem
/

10 , с; А т у с с т ъ !
Quem feirem perife in bocceufu, " " …!
videbar rogitare eum 5 quidipf* r*** *** • **, /
In terrk faciam pater, potentum • * • . . • . •).
Vt fummo placeam patri, Deorum £. , , .y^
Tuprimópatienterhic memento o)
Semper ferre homulos, ait, malignos , ,. . . ….
Fili,nepulices quidem mifellos ,., …... .
Queras ledere prouocatus unguan « . ?
Cunéta iuftitia d e 1. redundant :.\ . • . ',. … - -.; ,
Nampoenasmeritas nocentibus; ºn º ºx
Cunétis irrogat, & pijs coronain ... ir •, noA
Donat omnibus æquus, ut recipit , * ..,… . . .>
Sic mortalibus, & Iouifùpremo y,... ab ó.t... ...
Viues charu£, adhoctuumquieté,vt v * * * . . . . A
Traduces meus ufque fanguis euum • . ,. … :.: a. 1
Hoffesut tuus Hugo liberalis s... … ,., .... ..a
Hugo nobilium decus uirorum, • -

Humano generi Deisg charut, º


Cuius fequlanempe cbaritate* savi.*. .. yº. .
In bonos, patriam4; cunâa dicent ; -

Cuiu, perpetuò trophæa refium s, • ' ' ' ' *


Olimpofierita, loqwetur omnis. «*- .,., ' 墨
At canam,fuerit quoad Thalia ·· · .‫لم‬
º
Virtutem illius ipfe, feu cyirini - -

Ciuitas temeat, uocet beatus: • : . . . .

Me fue Adria, feruus hec loquentem


Oftium referans tuus fuaues,* * , ., • • • *.
Abrupit mihi de repente [omno* • *...…
-

*: w
-

* **
-

… .3
‫همه‬
*...
... :
. . .” -
}}
۹ -.‫م‬.
- -
Ad
،‫آهنامه‬ .V.
п м і т.А т і о. a .

Ad Stephanum eumdem, ægrotus , Poëma. Ix.


. . .. ; ; , ,º
V!: ut fit, eger in fomnis equo
volare , uentum efi ad locum, uorago ubi *
Et hinc, & hinc * demerfùs e$t cquus ßatim: '
In ripaatipfefofþeshefi, ripatu, * * †
per
si ſpiro, te ſpiro: nam ſine teaſtumerat.
*: ; ; ; º ºl.
Ad Rainutium Gambaram, Comitem illußriß.
Poêma, ºx, tº ºn
... * * * * * * * *, zëve v r ç →
Manatuitreisfonsaquulis in medio foro, o
Dicit totamouii quod,iuuenis candide,Brixia:
Artus his aquulis & gelidis atque falubribus* i
Aegros ipfe diu manè prius mehercule dilui,
Quàm dulces fchedulas fortè tuasis mihi reddidit
seruus, forté Equitem qui fòciat femper Hugohiii,
Noftre uite Equiténempeparétéo Deü Hugonik •
Totum feruidus hcu fic mihi cor Syrius ufferat,
vifurum amplius ut me fuperos non ego crederem.
Rogatuilliusat Phœbigena ab me Stygijs aquisse ;
Deduxit fubitò, Cimerio atque herbipotens lacus.
Sednileſſetuismipotuitlitterulistamen, - .
omni chare Deo, chare homini Gambara,gratiu4,
Nunc uerò fimul atque optimw& diues Epifcopusv
confecrata fibi multaneus carmina legerit, ■ ■ '
Num quid dixerit, an conticeat ; tu mihifcribito,-
Sermone&patrio quaefo, Comes maxime, fcribito ;
* I в ў Аd
翼多 , º C ATT AEV":L! L *I |

Ad Marcellum Hugonium ,'brixianum Philippi


fil. Poéma - ХI,
* ്. . `. . . .. .. " y
T VAnqüöd Idibus, Hugo, meroga£i:av
poffetuariè poëma eodem r** . … , :
IDefincns fieri modo Latinum, ' '*; » * * 1
ouo ſoloutitur ipſa gens Hetruſca , t . . … tº . --

Feffondere hodie tibi putaui.


. Mihi olim medicus laboriofum * , .…. :. . .
Cottæ Camutius dedit poëma , ,
Quodmitto tibi magne alumne Martis,
Quem Phoebi & $idium iuuat camane.
* ・・。
- - -
'-', f.
‫ מי ישויו‬: .
yº,
-

; : *, *, *, • *
º

De clara quadam ode, Hetrufcorum poämatum .


morefàéta,** Poëma * X I I. • • º -

sº as ". . . . . . . . . " ":

A.vra en Fauoni,
- mitiori, Caurus ".
geluh; trifie depulcrunt; . .
Nubės
impetus quiérunt ;
Ponti minaces tº , º ;: ºº iſ
..
..

Mutatq; merces Indus, atque Maurus, * * \ ;


Nam leta pinguis frangit arua taurus # • *• : :
Etpiéia denfumprata floruerunt; " " …:
omnes camoræ & alites replerunt * * *
Frondes, nec hortos ornat una laurus,
verfpirat ; em ueromnibus rediuit: έ ν s -:
Vnum fedinme feuiuntprocelle , , , , →
Nec Sol mihi e$, mens unde feffa uiuit: o ; &: :
L"fus, dies abite iam4ucrni - - * * -

. 1Dung
I M: I 1T: A."Tº1 I * O, 型多参

Dum luce Clara mon fruor puelle.


Sunt dura dici cunóta, dura cerni. -

Ad Iulium Forfium Brixianum, Comitem & Equi


.tem nobiliß. . . Poëma* x 1 I I.. \

Y Otthorumgenui 6 Comes potentum,


J Qgi fortes animos geris parentum, . _ '
Imbellenhaudaquiletrucescolumbam, … . . . .
Haud fului generant ouem leones. . .,,., .
Nam te cùmaideo, uidere regem *** * * * *.
Totilam uideor mihi ferocem, I . . .,-,,,,. . .
Regibusj;aliis potentiorem, * * * , . . … -. …;
oui rectum coluit, uiros4 ſanctos ... ', " .
Amauit; Benediétusip/ète£}is. **; x -.' . . . .
Sed quendam mala mens, Eques, cinaedum *

Medulla anferis, aut araneofo - -

Situ, pene fenisue molliorem, . . . . . . . . .


Egit precipiteminme* camoenas.….. „ ,,
Neſcio ſibi non bene aduocatus ºf . * : * ~ *
In me quis d b vis excitarit, i$um: * , …,^ ,.
Qui, mea niſi Dijslyre dicate cr - , , ,, :
Parcerem ingenio, modelie,
Notutqiialubet effét, urbis huius*., o. ,,.,..*.
Vulgi in totius ora perueniret:...;.,.' .S, „...^.
Sidignaboc canerem, à pudore cafio .
Aberrarem etenim, minuxq; digna • *

Perfona facerem mea. tuat illi haud -

B iij , Parce,
*4 c. A 'TI'V:L TLİ İ! ! !
Parce ;quandoquidentuos amores º ' !
Cum longis uoluit ftylis dmare • · · · ···· ' .

– De Iulio eodem, Io. Bapti£e Montjmortem,


immaturam lugente, Poem4 X f I I I.

L vgete Martes! inclyti, Tritonieć fortes,


Et quantumadeft uirùm fùo regi fideliorum#
Bapti?a noftro Iulioe$ heu mortuus fòdalis,
Quemfic amabat, utfolent natum amicum parentes:
Amico erat fidißimus, & fortis atque prudens, **
Sefe obuiam aduerfarius cùm ferret huic cruentus:
Et fingere admutiiquidéorſe accommodare ſemper
Arbitriumq; Iulijtotum ipfius folebat» *• y

Pro lulioire permaris fluétus fùiffetaufus, s •


vafißimum hyberno falumuento licet tumeret ;
obfigere &pro Iulio turmis fuiffet aufùs..... - 8
Denſiſſimi, ſolus, feros orire per colubros,
Qui nunc it ingemens itertenebricofum inermis
Ad inferos, unde hucnegant redire poffe quemquä •
At fit malè orcipeßime uobis nigritenebræ, *
Nobis bona omnia omnibus que & bella deuoratis.
Tam frenuum inuiäißimo Foreftio abfiulifiis g . .
siclugubri. 6 fatum malë, certëtimemusipfi * *
charum fodalem ultra modum tantouiro gementi •
. . . tº º, . . . . .. ; - - ヘ

* * * ** * * • *- : * * * * * )e
* . . . .. . . . . . . is …' * *
1 м I т А т і о. ,x
f)e elegia Io. Brunorj Gambare comitisillußr.
fibi non reddita,ad Brixianos, Poema xv. '
s

* * **,
: ; , ;
Y Vare non elegi boni fòdali;,
O' ciues, mihi redditi fuerunt :
Indoétus'ne cupit uelimperitus * * * **

Vendicare fibimodos Brunorie * - -

yulgus inuidet anmihiprofanum, ' *; ,


Laudatos celebrare me poetas e ---- .

vrbs hæc tota malo redundatifio, . •;


Qgo bonilacerantur integri4;. . .. .”.
Felices igitur uiri & beati, . .
Male qui inuidiæ cauere poffunt . .
Fcl & luminatorua. pauperes at ' ' ' .
$oli & inuidia carent mifelli. : .
・ "、"

Ad Gbidinum Gyrillum, Brixianum, Mapheifit.


liberorum mobilitatis doétorem, Poema xvi.
. . . . . .” - • *

Y rrillum potius quid ô magifter


Scribendum bone, quàm puta, Cyrillum?
Auitum fapiens uir ille uobis • ; \ º *

Cognomem ( mihi crede) dat Cyrillus. • …


His cum bes?iolis Ghidine paruis . .. . . . .
Non res ergo tibi fit.oro pofihac , , ..., • .
Alit quas hyeme &graues ad unam &
Pingues reddit item fopor perennis :
Deduétumj; homine à bono & differto
Compertum hoc habeas, Cyrille, nomen. .
E iij Errás
16 ,ас А т ч ш ь и
| Errauit rudis & quidem loqwendo &*- '•* *
Scribendo fimili notauetuftas, º' at . . . . .”
Quapropter te ego femper ipfe tantùm : * * *
Cyrillumuocitabo, non Gyrillum» *"

Ad Hieronymum catum, \\ Poem4 • XV II,


-
*- .

vô Hieronyme te rapis? rura furdida uifis !


Conßantinauirum cupitte, decorapuella £.;
Quam furgens fremitw dedit fiuäibus% marinis
penacus, genitrix uagi & Nymphafilia Minci • ;
Adnos ô redeas breui; patris ut pia mecum
Et salufti, eraui libensgesta Barptholomei,
Antoni4; abaui canas faâa patria in urbe. ſ

Non ef?, quòdfìudeas tuum spinulam amplius ifto* ,


Felix 6 cerebri bona hac urbe ducere in agros:
Non unquam placuit mihinempe ruftica mufa• ' \
Ad Iulium Foreftum, Brixianum, Comitem & Equia
temgeneroſum, Poema XV I II • •
**

'r Iulius Romanus ille terrarum


Ingentis orbisuiítor ifianeglexit
Non uera, fed bona uniuerfa adumbrata,
sic gloriæ tunatus atque uirtuti
Amore Grimmortalitatis ardenti
Flagras, perennis cælitum eo uoluptatis.
Non tuuales contentus effe natura
Anguftijs ab omnium dati$matre
-- ºr * Homumculo
1 M I *r A *r I O « #7
Homunculoaduiuendum in hoe ſolovnanque -
Vitamtuam effenonputas, ut ignari,v * *
Quae continetur hocce corpore& mente ; : : .
Vitamtuam effe fed putaveam, quam4
Aetermitas, & po$teri intuebuntur, s. .

Qge feculorum memoria omuium femper . .


Tibi uigebit , feri alent nepotesj;. ... *
vt ille feruis huic ; ut ille& oftentas.
Roburtuum huic, uiäoria*, triumphosj; t . *
Et liberalitatem'& inclytum nomen , , …. , ,
Et eloquentiam&fidem & decus magnum: …
Futura fecula& colent, & ad calum
Wfgue efferent te laudibus, genus cimunis ".
Mortale uentri inſeruiens aquis nunquam
Stygijs & Orcolurido ifiud emerget. a. , ,,,
*-* . . ***** sº , is .

Ad Iulium eundem, * Poema* x I x. ... »


* … .. . . . ;

vostue Laure facilis ſororis r a v »


vir dedit nobis Malate£a, uerfus,
Maximè illuftris tibi(ic Fore$i
Mittimustllos,..., y . {.t . * ' 'A^
Pro tua ut doéti bonitate Iuli . . , ;s ., , .
Iulius doétus iuuenis uelimus · · · ··· ·
Iudices Diuis fùperis crimis … as ,' )
Carminagrata. . . . . .
- -
. . ---
* * , * - -- -
* *.*.* ... }

Ad Malateftam Martinengum Comitem illuftriß.


IulijAfcanij Tuccij, ..:Poema xx.s, o 4
''{ O'Comes
z8 с А Т V L L ї і
- 'comes Martis generofà proles, . , * '
- verfibus doétis celebrandeuatum ,
Brixie magnum fbecimen beatè,
Gloria & ingens, rve

Tunc erat cæli Malate£a tecum


spiritus, Diuiim furor, aura, uirtus,
que tibi, magno Ioue fic uolente,
Confuluerunt,
cùm tuamnofiro iuueni fòrorem … . ;
Coniugem, & fidam fociam dediéi* *s .
Ex quibus cernas fobolem, genus%
º, • Quod beetillos. .-് "

Sed tua antiqua procerum phalange s .


Dotibus multis animi ferocis · · · · · · ·
Certat, & totum reboat per orbem .
Fama, decusj;. »
cælitum patrem, rogitemus ergo , •
Hic decem uiuas decies ut annos;
Quò fenex poßis feriem nepotum
Cernere longam. . . . .

Ad Ricardum illuft, Comitem Saméti Bonifacij,


veronenfem , Poema XX ! •
'Comes uitae regimemprobatur • • • • ,. .
conthiomagni genitore Diui
Quem polo modis ligat in fereno. -

* Horridus anguis.
Nempe idem /entitpenitus Machaon
Illius
I M I Tº A T I C. 19
* flliusproles, Epidaurus atque º
Doétws ,& Paeon medicatus olim
Vulnera Ditis.
Has patrum legesteneamus Heros
Inclyte & normam, atque modum fequamur,
Aeuum uti felix fimul hic agamus ' * *

Tempore in omni, * * * *.
‫زاد‬
Pro Fantino Barbono, Iunipera, er r, Fautofil,
ad deam opem, Pocma xx I I.'
- * , * -- ''. --

T puerFauftus, genitorj; prudens


Ipfe Faufinus, Venus & decora, …
Ops Deüm mater foueantur âre … . *
Semper ubi4;. » 4; " . . .
fullium Fau$usfuperet temellus, .#

Atque Fauftinum fàpieh* difertum, * * …


Vt uirumfcitus puer affequatur … v

Nomina cum re.


sitj; Barbonusmihiubij; dulcis ■ * *

Sofbes, æterno Superumq;regi -

Seruiåtperte Gruiridifruatur, *** **

Diua, fenetia. **** * ,

Cypria & cunéiis melior,nihilqua -

Pulchrius Titanuidetorbe in i?o, … · ··


Vfluefitfelix fua, er inde amicum -

**
Sidus in affris . ^a ' * •, sº

* *· · · · · ·· · · · · · Àá
2Q є А т v і i і і
Ad Hieronymum Dongellinum Medicuma Philofo^
phumq; fingularem, Brixianum , Salodium
proficifcens, Poëma xx i I I. _
---
- is * : *- :

ccepi fchedul43 tuas amice, … ;


Perna quas mihi reddidit fidelis • • . . .
vuderit Venetus grauis fùam rem;
Quae temnit modò nempe * quæret illa
Incaffumfibi cras. quod haudueretur. ***** c ?
IMutaborationem, o obecranti ,
obligabo fidem meam cribello. '04

Ducit Monfilicus me ad eftuof* . * . ' T


I3enaci focius furentis und433 , " .. . .
Vnde ad te ueniam breui, meae quem
Prae cunéìis aliis amant camœnæ. Tiff
***s: º .
Ad Ricardum, illuß, Comitem, San£ii Bonifacij,
Veronenfem, Poëma X X I I I K.: ,
vòd nos locutione uatum candid4w\ w ; '*
Q laetaris uti ; Primusipfe, quippe qui, a sa
Subtilis eft poëmatum iudex»fùum • • • * * * ,
Me comparem eft hortatus, ut diét4atre4 * .
Do#ifimis depa/caré chartis, apes ペ・・。

vt cunétalibant floridis in ſaltibus: - e.

Аш profimowitamilıцńs аrtет włісаж.


Ne quando fiipfe in peius optem ufquam arrogan*
Proponicr facie atque uultu cercus
filio,atque decorári hic uelim amcns uerfibusNatts
1 м 1 т А т r o. ғғ
Natismalé, arcauicum operta deferar º ºº
Porrtäusinuendentemodores, thus, piper.”
ം: : sº º 'º "º sº. -

Ad A. Calemcruin Plantiuidum, poema XXV,


*** * * * * * * * * * * * Astarty
M: fipoterumttuiuidere, º» º
vates doéie, uel umbra fiualebi, A* 2
Istapo/ cineres rogumá, nofiram º ……………
Fidem cernere , rebus & caducis
Latari, modo fata cant utrique 1
Arcana ordine, fenties fidelis * ».
Defunâotibi quàmfim amice dulck. ' •
Te quandouolut puter Deorinºvº" : y
Me mortalibu*anteferre cuměří; ;* * ---
Omnes pofthabeo tibi fódales: av *********.* *
vicifti officijstuis meamffem , . . . , , , :
At illud mihi maximo eß dolori, * • .
Quòd matura tibifeges, fèd ( unum** • • • ..*;
Quód te follicitat) mihi eft in herba. . . . ."
Iam fruâum ptstatis ipfe magnæ · · · · ·r.
Sentio pater 6 tue perennis, i
Florentis tibi Spinulefedufk *\***** t, t ... -
Expeéîatur adhuc fidelitatis.*'
* * *
്. . ..: 8.ു . .
De Iacobi Albe I. C,obitti,adChrifiophorum
AMagnum **I, *C,! * * Poëma xxv I.
v, "

vgestuumguidMagne dodorem bone,


Vtinortwm Albam, wita cui perennis e$?.
* . . .” Reffonfa
2巻 C. A T W L L f {
Refponfa cuius,fiue confilialegens, ** *****
Minerua, or immortale perlegens opus sa · · · · ·
Aeuum per omne poffe durare huic dedit • •
Non paufa uite ergo eft fecuta frigidâ o. * ' '
virum, fed huic praeclufa leti ianua eft, ~

Ad cælites quem Pallas euexit fù4. ' ' * ' *


Quid?fidiäut Pollucis,atque &aforis * * \ \
stellaalba Mandelli em refúlget impolo. s.
. ** * * * * * * * -

De Bartholomeo Armigio, Brixiana,


Poéma : ' X XV I [ •º **!* <
**, *, *.*.*.*, *, * '•*.• • • • J

Vem plebs Armigium uocasinept*= }


.. Muſarum Arnigenamtenent alumnuſ ºf
fontes& gelidi, locij; agrefies, , º 'º
Etnoſtreumbriferummemu Thalie . . .?
Adripam ſapiens uirentis Árni -
vates editus e$ Hetrufcu$ olim: ' ºn
*rendit uincere canneus cancndo • • * * * *' c.
Doćius Armigenac, bonu, fodalis,
Dileâu, tibimagne, Phæbe,feri.* • • j , •*
Cuius uerficulos colenf nepotes, *** **• « •,
***:**, xrº .rºy.3 , tºn:# > …
Ad F, Alexium Hugonium , Bri•
° , , - *• xianum , Gemuam migrantem*» i. **® *
Poëmá srXXVI I [, *******?
-- vi: … * * * * * * * * *
A Bor 3 Ligurum petens Alexi, ' T
obſecro cineres patrwmffultas, º -r
- 1 Cons
I M.I.T. A "T I O. 冯多

Conuentumj fenum,& iuuenculorum, * . .


Penatesá, gregem cr pueilularum . . . .
Et delubra Deüm crfacosfaluta ; xi
Saluta ipſius alta ciuitatis se
Propugnacula ymænia, atque turres3* • • • * * *.
Saluta mare , Spinulas; cunctos: ...
Meo nomine,fi me amas Alexi.
Si quis fòrte rogct ; Pater, quisille eß, *
Qgi per te mihi dicit hanc falutem ? . . i
Reſpondebisci; Satus diferto . . . . *.. .
Gabriele, pio e laborioſo º
Qui Ioanne fuit parente matus · · · · · · · ·
Samguis Gtffharis illius potentis, …. … s . . .
Dicet qúém mea frenuum camœna, … . . . . . .
Ifte Spinula adinfubres reliéta .. . . . . .”
Deceßit Genua, deditq; uatem, hanc …. ,. ,.',.
Qui redire cupit beatam ad urbem, . .: … , ;o
. . . . . tº - ºr ºw:
Ad A. Calemerum Plantinidum, Poëma XX IX,
:、、“。“** * 。
Mbreftandem ueniemus iuc se a
A. gratie nobis comites. Erynnin • • . . .
Ne tuos uexent furia penates , s aso: *
Exige diram, e.g. a n el
Atque Bellona fòcio$ fugato, º. . .
Siue germanos »famulosue quinque *;
Hos, dolos, iras, odium, furoren» ു:
Inuidiamq; .*•**• s • * w *s*,
ſe non unguam, nec haberepoſuit
+*y vʻ.
- HA;
多科 . c AT v L L I í
Has domos certè Charites benignæ,** r • * 1
In quibu$ cernunt domibus mala i£4 • • • • *
Degeremonstra . . . . . . .
? . . . . . . M

Ad L. Fabium Hugonium, Brixianum, Hieronymi ,


fil, * - Poèmá XXX . . ſº
', .. .* - 24 .' * * * * *

oſtras, Fabi diſerte, bomo guidamfilit,2


Craffà Mincrua, anormis, atque rufticu* •') ;
Meo patri coæuus, æquo qui amplius … . . . II,
Nobis uoluptatem effe lugens hic breuem, • • • • • ;
Mortalem & aegrë.fe ferens cretummifer…vi - 1|
Nogte of die indulgebat ufue luétibus, esv. - t,
Suumq; fatum conquerens, mortem &gemens · · · In
vltra modum , feu per uiam iret, feu domi** … #
Sederet, ora fue inumbraret fibi ·+ - 勒
Olim coronis, atque difcumbens mattig - - - - s. 2 1
Inter tcncret poculum domefticos , ti,
&{ferriiiiisihic fòlùs. cft homunculis.** … … . t,
Hic e$t, canebant iugiter, fruétus breuk ; . i.
Et iamfuerit, eſt qui modè, reuocabitur ' . «
Pò? nunquam amiculi, occidùnt em & ualent ,. ,
AMortalibus redire Soles; cùm fèmel. . ... ... g
Lux hæc breuißima occidit, nox una dehinc l
Vna heu perennis dormienda e$ omnibus. -
Ecquis reuixit, ccquis extat obſccro . * {
Expergitus, quem frigida efi uitæ féniet : s-.i !,
Secuta paufa ? mos oportet emori. .i §
Terreftria
1.
****
etá uniuprţădeţerit..…. . ; ; (..±
Noſ.
,
І М. І. Т. А. Т. І о» 2卵达
Non uitamancipio hæc data, ufù at omnibus} ' ?
Praeelufanon eft mortis ulli ianua • • • • • • •
Non turris, arxq; corruit? non corruit · · · ·
Durus filex auulfus altis montibus?
Non feua uinci faxa ab æuo cernimus ? • • , •
Nontruditur die er dies, pergunt noue E3“
Lunæ interire, & omnia ipfè quæ hic amas? . . ,
Mortalia uniuerſanon animasagunt
Sortita fragiles : nulla fane maxino * ... "
Leti fuga eft , aut infimo; etfi , dum licet, *. » • i
Stultiufque quærant rebw, incaffum, ut uides, * * *
In hifcè letis hic beati uiuere , ** .* * ,
Et abſtulit præclarum Achillem mors cita, er "…
Minuit femeátus longa Tithonum ; & mihi id,**
Tibiquodnegaritforfam horaporriget. º

Imos quidem & fortitur infignes uiros


Heu mom iniquis legibus neceßita* * « * • s . .
Fati, capax urna omnenomen dum mouet»..- -:.
Ceruice cui diſtrictus enſis impia . . .. .
Pendet ſuper, non elaborarunt dapes ** , … va …, …

Dulcem fàporem, non uolucrumnec lyrae *. '


Cantus reducunt fomnum, agre$es qui domos
Lenis minus faitidit, umbrofumer nemus. ,
I nunc, & argentum, atque gemma, fùffices
Gaude, loquentem mille quòdte lumina . . .

Speétent in urbe. Agrippae ubi teporticus


Notum bene & conffexerit uia Apij,
Quò Tullu4 & deuenit Ancus attamen
Abire re$tat, &:uideretartara. ,. . . .
tº I V. ʼ C Saltus
26's. «C ~Ai "rº V. r,ʻ T; I. º. °: .
Saltw quidaddis faltibus demens homo,- ** :
Cùm grandia uniuerſa cumparuis metat . . .
Non aere, mox auro Orcus exorabilis* . . . . . . . .
Diues'ne prifconatu, àrege Italo, •*
Nilintereft, an pauper à gente infima
Morére fabdio, er rapacis er nigri
Deuotanilmiſerantis Orci uictima.
omnes côdem cogimur ; nanque omnium
Verfatur urna, ferius fórs, ocyus ,
Hinc exitura, nosj; in exilium homulos
Cymbae,iilico impoftura perpetuum grauis.
Ter funétus aeuo Ne£tor, & Minospius
Cæleftiam ipfe admißus arcanis, beni
ConuiuaPelopis & Deüm non occldit?
Linquendatellus & domuspulchra & Venus:
Vt dignior feruata ccntun clauibus ·
Abſamat bæres cæcuba Gr granaria.
Secandamarmora ergo quid homini locas
Memor fepulcri, fubmouere litera
Baijs & obſtrepentis urges equoris,
Ripa locuplescontinente non fatis ?
Qaid proximos reuellis agri terminos?..
Salis quid ultra:linuites clientium ?
Rapiens diem non annas Gr monet dies
Et hora, ne quis fferet inmortalia ?
Nain torrid$ae$tas præterit, uer, brunaj;
Iners redity srccurrit Autumnus $atim , - …
Lunæâ; celcrcs danma reparant hic fua: • • • • •
Mortalis atabi decidit, quò Troius: ; g. :,: ,

ºs-- ‫لم ي؟‬ • * Είcros,


1 м гт. А т го. 27
Htros, Camillusâ, ipfe , puluis umbraj; e$ ,. . . .
An craflima addattempora hodiernæ b s v s . .
Summae, quis è mortalibu4fcit ? ubi occidit ſ

Homo, atque de illo fplendida almi arbitria ".


Genusparentis fecit, & facundia …" ..."
Fidesq; re$ituere non ualent eum. . . . ;
Cui cùm referretfortè difcumbens fimul , .
Anfelmus 3 Aufer hinc, Amate, lacrimas,
Puerinec intar bimuli infulffime º a
Semper querelas tolle. obibo nunquam ego :
Recepit immortalis iftud mors mihi ; - -

Mercede paétus quod fui ingenticum ea.


Durare poffe mi peromne æuum dedit. -

Non dura ſummo figet ergouertice º


Adamantinos necefitas clauos mihi.
Obito tu ergo, his ipfè dum letus bonis
Compofio aceruo er ere fecurus fruor . -

Iratu8 buic Amatus almonumine , , , , ,


Afflatus, O' tibi ad caput mors a£itit * . . . .
Nequaquam opinanti iftud Anfelme immemor. s . .
Veri prius, quàm plenus & fàtur omnium • • , ,
Poßis, ait, difcedere. id certè minusv. , -

Erit, quod optas, inquiens ; Auunculus · · · · · ·


Et finihillegarit infamis mihi, . r ■ * •.… .. !
' Plorarepreter, attamen fifilium • • • •t' का
Fratris quis Orco cafu, infirmum egerit , • • • •*
Hæres ero ; in uacuum ipfe ueniam. tu prior. • . :
Peribis hercule, ille erit4;herestuüs. Arg 3.
Longam inchoareffcmtibilctim tietät. » *.*.*.
. С ў !Ꭰülü
28: , - C. A. T. V. L. L. I.
IDum res & ætas ergolucis unius • *, *, *,
Atracy fororum/taminapatiuntur, hec . -

Vnguenta, uina , atque nimium flores breues


Afferre amœnæ iufferis rofe, ut libet. tº . .
Tu mortis iftud uinculo expedies caput ? ->

Die ſequentiinuiſit idem ruſticam . ..


Domum fruentes, dumἀnegligentiaim D

Incufat horum incenfus ira, culmine &


Trabs uafta abalto oppreßit illum decidens . . .

Ad Stephanum Marium Hugonium, Eq. clariß. i


Brixianum, Poëma * XXX I. -

Vrfu Pegafeo uenimus admaenia amabilis


C caftelli Fabijpofridie, quàm tibifcripfimus.
Queis dices focijs huc abij$i, optime Spinula?. , ,
Tantùm quippe tuis litterulis magnanime ô Mari; ,
quas, defiderium nempe tui foliu3 efficit,
Vt perfepe legam, teq; mihi non cupiam modò,
Sed praefens animo teuideam noâe meo & die , s ;
quanj fimus ad haec Eridani flumina maximi, :
Gnatum Solis ubi fient lacrimofe undique populi, ,
Mens tecumattamen eft , omnia fùnt uotaq; Publij. |
Extremos etiam fipenetrem ad Perfidis incolas,
Indorumj; domos » aut Arabum, teftaj; manium,
Q uos certè Hefperie genspopulos antipoda* uocat,
Inuifos homines cælitibusque regioparit: · · ·
Horum fi fpaciofa occamimetiar aequora,
º
tº . ~ :
· · · · · · · · * * . . . . . Diui:
... •
-

.:.‫م‬
I M I T A T I O. 29
Diui non ualeant (crede mihi) non udleantmeo
Vultus, dona Mariq, effluere è pectore nobilis. -

Ad Faustinum Barbonum, Soncinenſem, fium,


• Poëma XXX II. . . . º.º.
*** * * **, * : * *** * . . . . . .". ;

Audeoaduitamredijſje trifii - c.:. .


tenouamleto: perijſſe duro sº :
Nam mihi in fomnis uidebareferro» : … tr.
Castefacerdos..…..…… º si ?
Tu mihi Damon , Pylades'ue dulcis,**^; ; .;'.
Tu mihi Thefeiisis fine quo hic beatam ; ^
Non datur patrem mihi per fupremum …y, .
Ducere uitam º: º * * * *

sa ka ng laro .. . º.º.º.º. "


Ad Io. Iacóbum, Rotulam patritium Mediolaften*
fem mobiliß. Poèma XXXIII» .
-

* . --- - -

Mnis, Iacobemi, Machaon berculeº: ,


veretur, ut me nos patre iratoDeiim,
Mortaliumq; rege,peftilentia . . ..
Attingat, æ£us mortifèrĝ; finibus * * * *ºs ,
In hifce reddat atque fune$tos agros, *** *** :
{
via,4; uaftet, ciuibuj; exhauriat 2, º'
Vrbes, ut oliminfantibusnobis, breui. * * * . . . .
Cùm tempore occidere plus, quàm milli* ' ,
Quater decem centum urbe in hac mortalium, :
Cùm noftroin orbe, quæ minus uitalia, at . :.'
Morbo, atque morti funt, coorta protinws . . , :
* ..." . . c ij Ipſm#
3రి . C. A T W L L I f -

Ipfumjyturbauere cælum, & faétus eft * **


Aër repente morbidus, uisipfaq; :; * , ,

suffenfamorborum, atquepefiis manfit hic ,


spirans & auras duceret cùm ifiimc homo . . . *.
Miffas, & in corpu$ ea forberet fimul,
Letum aferebant que miferrimo; inclyta
IMorboatque mórticim daretur ciuitas', ' ' `s.
Ingens cateruatim omnis;acrura omnia } ' .
Cùm plura muros extra, & intra millia, * * ;
Quàm dicitur, perieretabida lue. » ----

Prius gerebanttumc caput fùccenfùmenim: “s


Qtjin lucefuffufa & rubere lumina, , . . . .

Intrinſecus fadare fauces, Ermigro"


Atroq; fanguine his coire crulcere .
Vocis uiæ feptae , & cruore lingua adhee.
Manarefædo; mentis interpres, grauis* . . *. A
Motu, affera & taétu, atque debilis malo:
Fauces ubi completerat per languidas
IDeforme peétus omnium uis morbida. º,
Huiufmodi, ægrisinj; cor confluxerar, .. • *
Vitelababant clau$tra miferis omnia, -

Vtſpiritustetrum ore odorenuolueret .


Foras, quo olet cadauer olim rancidum. … vʻ .

In limine ipfo membralanguebant enim. * :

Leti, angorahariuserator comes malis. *


Corpus riibebat omne,quafi. inu£?o ulcere, *
Ignisperartus ut fàcer cùmdiditur; * -
Vt membramidiardentiahoc morbo darent
in frigidos complurimi fiuwios, qnibus. • • • • *
•રે છે . . . .
* ;: ** * Nimia
І М 1 т А т ї: o , இது
Nimiaanimainterclufà cùm abdulcedine *. w* *
Aquae foret , uitam hic ftatim edebant fuam, >
Multij; puteos ore in altos fé (nefas) :
Patente deiecere,merfantes fiti * . . ºf
Encéta pene corpora, imbres que illico º
Aequare paruis maximos humoribus.
Réquies fuit non ulla caeteris mali ; . *A
Nam Solisaćiаио аurci isti lumine, « í
Nonduereddidere uitam lampade.ro !
Quòd funus horum fi quis euitauerat,, .; . .'
Tetroq; uifcere atque proluuie humidae , .-a.
Alui, manebat pò$ eum tabes tamen t; ' . -.
Letumj;, capitis cùm dolore plurimis \ ... , *
Et maribus mox, fanguis expletis nigerges, , , ** :
º
Corruptu£ibat, atque uires,ipfius **** ** v.,.';
Totae fluebant,hominisyomne & corpushuc. n. x
Multis uirile&wqrbusin partesitem · · · · · ·
Abibatater, quitinentes limina . . . . . . . . ;
Miferrimèleti, enfeuiuehanteis… ..., … assº
Priuati. cripfa perdidije lumina - .. .
Complurimos accepi , itemq;obliuia. i*.
Cepiffe multos omnium rerum, ut neque * * * .
Amiculos, mec fe ualerentnofcere ;…:·. . . . » · ·
Qgeis dulcior non efca erat, quàm fluminas .
siin alta eam ipfam , fiue iacerent in mare... *.
Qgid multa? paßim non humata corpora * *
Mortalium ſi forte guſtabat fera, , ,i* :
Languebat, ales vpropinguafitnere. . . ..

Animam, aut domiuis fida cüm primis canum , v «;
**ー
~ *

છે: . C iij Strdtá


多零 . C. A "T V L L I
strata aut uijsponebat ægram in omnibus. '***
Qgodq;grauius , communiter ratio hercule
Nec certaremedij uniuerfis eft data: * * *

Huic nempe ciui quod dediffet uiuere, id. r. .


Exitio erat, letum & parabat alteri. • • • . ••*£
Sed illud his in rebus ærumnabile * . . .

Atque miferandum uidimus, quòd homo fe uki.


Dominante ſentiebatimplicitum lue, : , , ,
Lacrimis & indulgebat illicoluétibus, ii ,
vt morte condemnatus eger ,& animum
IRepente deffondebat ipfum , funera -

Vbique obibat atra reprótans fatim:


Vt qui ſuos fugiſſet egros, plus ſatis
Vite cupidus, atque nimiummortis timens,
Hunc paeniteret,turpi obiret mortej;, A tº .

Ab omnibus defertus, expers atque opis. .


Tu quippe quoties paßim, & ipfè liberis, * s
Super parentum corpora extinétis fuiim * * *.' ".
Bxtinớta confbcxiantẻ, retrò c matribus -
Acpatribus uitam edere fùper filios, -
Cùm ciuitas conferta aceruatim hec ruens
Mortem Ioue irato admodum ipfo occumberet*. .
Cæleftium, quod ne modò eueniat item, -

º
Regem, Deosj; comprecemur fupplices,
Vndis bonos ut qui dat aduerfis uiros . -

Rerum mari immerfabiles hoc, nos pius


Comferuet, ut pe?em & famem & bellum horridit
Oratione motus agat in Thraciam º

Nutricem crinleonis Africampater. . . .


'\!.... ad
I. M. "I T.A"T I O . * 33
** - . . , -º- * * -

Ad Primum cognomento Comitem, Venetiis Ro


mam ,ubi Carolus vicecomes Epifcopus In
temelienfis eft , proficifcentem , *
Poèma XXX I I I I .

Hænica amabam Ciris, ô diuine olor,


Cirimj; Phœnix diligebat maximè ;
Sedleua cornix, que uolucrum de grege. Y
Ac de gregis cußode fentiret male, hanc …-^.
Quòd Ciris accufàffet, adiunxit fibi , • ^
Multasuolucresfordidas, que de alitis … …
Fama innocentis detrahamtºfécumimprobe ; ***
Vt ales ipfàm omnino, uti infamem, unicus ,
Temnath; inermem Er deferat, Phænixauem
Putauit eſſe deſerendamlacrimans;
Aui fauere me uideretur male.
Quò tu euolas, ad Albule undas beccanit
Volucris;ipfa que una fe refeminat; º
Atlacrimofa ciris adtrifiem Adrian
Habere fedes cogitur, fatum fuum,
Lugensi, ſolitudinem: quod nec fine … 1
Phænice pulchro, nec cum eo datur fibi,
Qgem folum amatj; & optat, euum ducere ,
Tu, Cygne candidißime, cơ luctus mei º
Et confcientie atque amoris confcius, , , .
Phornici, auiculæ prorfùs oblito, hæc refer# *
Nihil mihi deeffe, præter id, flne ... •.

Qúo dura Ciri fat4mon dant Wiwere, ,


. .. Phænic4
*3:4 . C.A.T.V L L II
Phænicapraeter unicum, quem fic amo,
- Vt editurus fimprius animam, er mei .
Prius futurus immemor fim, quàm meo
Vultus fui labanturboc de pectore.

Ad Carolum vicecomitem, epifcopum Intemeliena


-. fem, Poèma XXX v. "
Visnon amet Phoenicate, quilacrimis
Q... littera dulcimcum -

Solatus es lu£tum atque fòlitudinem ? . . . ^


Sic te uocaffe Carole haud mepaenitet,... ‘.
Nem tamquöd in me affeáius unicê es, tuo :: ::
Ouăm diligenter quodgregi fie confulis -
Mercate* bic Darmefius me fepius : ºż
Inuifit, Intemelienfis & fbex :. | x 40 ·
Enarratite, Prefulem gentis fue. : : ::
Verëuolucremeſſe unicum, cur? inquio. | |
Nonpafcit unus ille fé, fum at gregem ; -,

Vicarium huic praefecit integerrimum,


Patris patrum dum iuffuabeffe & cogitur .
Tridentum olore abire cum dulcißimo. . . ,.
Adhoc Deoruminterpretem doćiore cum . . . ;
Leétiffimo illuc mifit, ut pueritiæ , , …, -,
Aetaste#*lla moribus, ficut d s v s. … , .y^ s ^
Iubet, bonis & imbuatur artibus : J..- .,,;
Plures quotannis pauperum & mata, locat, n • • • • "!
Et pafeit urbis inopiam quotidie, haud ' « , • .
EPſtopatus reddituexiguo, /ம். :
---

w
I * M IºT.A “T, I xo. みタ
Std ere multo patrimoni ampliſſimi.
Magna* D a o moxgratias egi, quia
Te pro Britannopatre Polo, quempius -

Euexit ignea ad aftra, nobis reddidit. . . . .,

Dialogus , de mortuorum fepulturis : in quo Epi


fcopus quidam & Primus Comes inducuma
;* tur , Tridenti colloquentes, --
*:: Poëma '...XXXVI.» .

Rime quid ô fipiens animum*ibi conficit oro?


oge uistibi exest cordies, … --

Et modics, mecummequeas üt uiuere letus: P.


Zelus d = 1 domus mei. se " . . . .t.
Non mihi, quàm cupio, Romani,candide præfúl,'
opem ferunt Epifcopi. *, • • . . … E. i
Non'ne ex parte Pius fecit , quodmortuiis antè
Paulus receperat tibi?» ' ',. • *•*** **;
Cùm tuus ipfe Leomififfet fcripta legenda\-.
Seni tua illum perpatrem, • • •*. * saav *
Quifecum hec binos tulit annos vfque , moratus ,
Occaſionemidoneam. * ** * ~ *

Non'ne patres Puteus, Moronusj ifta probarunt,


Tu Prime que fentis bone e º . .
Sedlege, iudicio placuit que carmina fancte : *
v Hec concioni fubdere» . . . * . P.
ille ego non doleam ? non lacrimer ?hewdomus ecce
* Eſimortuoruin edes p E 1. . . . .. . .z
Nilarie, certibocanomglediteraris
; B纯
3% , C A 'T' V. L. L. I’
' Et ufque odoratum omnium, * .*** **
qui facra conueniunt fùblimis limina templi., .
Almos precaturi Deos. ; :.
Quod rodens ait,& ridens Iudæus apeila , *** I
o s 1 doinus mortis domus.
*ömnipotens etfi clamat b s v s , Hec mea fedes
orationis fit locus, *' “. .
Attamen implerunt mortales fama fepulcris
Deformia integri.en. Deüm , i
Plena cadaueribus fætent delubra potentum, --

*> vtfiiritus fit pe$ilens, `` `` ` ` `* --


` `*
Sintq; auræ corruptæ illic & morbidus aër. -

` 'ö uádere abingreffù patrem ; . * , ' :


Ecce precaturos illorum feua mephitis n : …. >
'Deterret exhalans pios. . . . . º, . .
Non tantùm nares, at pesquoque ledituriſtic:
Haec eminent fepulcra emim, - -

1llaj, ſubſidunt, o biant non nulla per ades,


Barathratnima corruunt J

Saepius incauti ; referandis atque fepulcris .


'sic pauperes ttterrimus ... . . . .. . .Y

Exanimauit odor, qui efflatur, fepius inde ,


.** Non unquàm uti reuixerint. . c. '.\. 3.:
Ac Mediolani in primis loca facra uidemus. . .
Inuadere hæc contagia. A. . . . . . .
-

Adde, quôd omne latus templioccupat ijîa cupido


** Et mos humandi nobiles, : .… . . ..
Sublime in fano ut putrefcant, non humi: in horas -

Ang fiora eernimus.." . . . . . . . . . :


* : Templa
І м к т А т І. о. х7.
Templa ideò fieri, fùpremoinuifà parenti , , .
| A*a* quód eius ad fàcras . .. " ‫ن‬...
Accedunt urnæ propius ,loculij profani
Illic & hic fixi fuper. . )^.2
Stultitiam cunëii no$tram mirantur Hebrei,
Mirantur or Bizantij, º
Qui muros extra ſepelire cadauera pergunt. .
Efi Ifaacus & pater . . . . . . . (*
Et genus exemplo,uiridió, fepultus in horto …
Summiparentis filius . . . . . , ,;
Rellegio & uetuit Marcellum condere Athena, $.
Im ciuitate mortuum. ... ." (, I
Principiò infanis tumulos non concio ſanctis
Admifit integerrima, : , ,
Conciliis multis uetitos. quandoque mini$tri y
Diuùm fub aris e$t datum ` · · · · · · · · :
Condcrc rclliquiasterra: quod, Praefulhone?e,
Nunquäm fuiffet huic datum. ' • * E. ,
Non'me faccrdotem decet illic condere cafum : P.
ciues profani dum fibi. * * * 2.
Id quoque conccdi obfecrarumt , cunéta fuere ,
Completa fama mortuis. ---
*
• * * *-

Gaffar& Albcrtus patres, Gibertus & iftum ;


JMorcmi execrati funt malum; j
Caietamus item hoc fèntit, prifcosj;parentes
Et comcionem tll4m canit, . -- “ ,
-

Quæ fedem propriam defunéìis & loca ritè º -

Scmota deſtinaucrat. , . “ . .»‫پ‬

Nunc irrelligio cunéta hoc confudit in orbe, . , ,


* - . . . . 2.. Nttric
-
绯 C. A. T. V. L. L. I.
Numecumétaperturbata funt,
Quanquàm Paulus ait, Fiant ô cunéta decenter |

In concione e ordine, *
sacra D e 1 fi quis uiolabittempla , fupremus; |
Rex cælitum illum defèruet. E. " .
quo Diuùm paéto uiolarunt templa miniftri , (
Die Primeplanius rogo. P.

Non'ne fàcerdotum bonapars inpura coëgit |


Delubra Diuùm mortuos: - * {
vt facerent uirides illorum ex fedibiw hortos, #
Paruam ampliarent*& domum. • •• :
Irati quare nobis à uindicis iétu , ' '' ' !
d e 1. & uerendum: e£ fulmine. χι
Relliquias Diuùm in fanis tamen effe probatu**- . í E
vt cateris;ifice, mibi; - - -

Ille nam redolent uiolas & thurea doma; ** '


Et quippe mehtes excitant, * :
Ad piaq; inflammant animos certamina noftros,
° temnenda adh eémortatia v … - ".

Ne furor ergo or 1 perdat hos, obfecro, templk


Et puritatem, ci debitum :
Reddere, fi fapimus, cunéti properemus honorem * ;
Reddantur horti mortuis ς· · - |

corporaj, in ſedes propriascorruptatrahanturi


Reddatur omnibus fium . . .
Armenijin templis paßim incendantur honores ;
Fætore tartara gaudeant: ...'
Concio#ơ c a R I sr vs letetur odore cupito:
Canamus ut cum Dauide , ' • s -, ' -

** :
Nempe
п м і т. А т і о. 球9号
Nempe ego quàm domini formofàm diligo feâam, `
Templiexpoma,
Atprecor e decorem numinis.
mihi qua E. ra
ratione mifelli.,, ...; . ‫عی‬-

Auero aberrarunt, Comes. ..., P., a 3-sº


Grex hominum infipiens cæce deceptus ainore ;
opinione lapfis e$ ; ,. . . . . .^. _ , ,
Quodfibi quippe nocet dementi, dum putat effe ,
Id profuturum maximé. a - "...aº
Vt cecidit cuidam mifero, cutfpiritus oris ., ..
Ater, anima & fætens erat , •
Qui credens magno placiturum fe effe tyranno ' .
AccefŠit imprudens propė:
Extemplo audiuit, Fueris què longius à me, . .
Eô mihi eris acceptior. -

Nam meritas brutus plagas accepit afellus, .


Vti catellus quöd fuo
Blandiri domino uoluit: flc & tibi deinceps · ·
Certe, niji bocuitas, cadet. - E.
Quis neget i$a, Comes : quis nos probet omnia?
Ne nos quidem cadauera · · · · · ·(quando
Effe fores intra patimur,licet illa parentum,
: Pulcherrime aut fint coniugis. ** * :
Que nos reiicimus longé facda , illaplacebgnt, *
Acde in flaaeterno patriº … | ¬ ¬ … -
$i quameas ferrct quis corpora mortua in edes,
Non hoftis effet is mihi ? . ., , , , ;..„ .
Haec igitur facri qui intra fert liminatempli,
Amicus ille fit, o so ? . . . . ...',
Cùm fibi funeflct fedem, quam cautibus atque:,
º… 4- - Precia
ஒ చిc AFT v I I r r
Precidicauit & facris;*-* -**
Hoc graue micrimefi feciffè,atque effeuidem^
Inexpiabile facinus. 3 **** § Prº-* 3 , |
Crimina ut ignofcat pius haec mortalibu4 agris,^
•*v fatigemuspreceº ºr
Verùm concilii ad reuerendos hæ&*ego patres *,
Hodie rcferre te uelim, siw*-E, §• *••* •. ,
cra»potius faciam: fpecie dewtraque loquetur T
Antiſtitumhoc caetus, die Fºº - - - . .
‫ان من بناته أهدالله المهنئذ‬
Ad b a 1 o. w, Filiuwyou'Počimyºxîxxvº*1,
. ‫نراهم ومحددة منة‬ !
Roles unica maximi . ‫ دهه فان‬۳ ‫این دهانه‬
Patris cælicolùm o , Pylii awii»**»* w?
Antequam fierent *** Slutsq wishin ti...
ynde,terra, poli, páčě onoA se vší
proles edita /immo ‫) نهاد دهنده» اهل لاهو‬I
o D E vs genite à D ‫لمد يد المنددة هة اد) لموجي‬
* Numen numine,&optimo ‫\ اون و‬۹ ‫آلفرد هالید‬
Lumen lumine maximu®»®« sw* bw3wvt-ji
Emanat Dominus potch*************** .
Vnde fþiritus •.

vt fittergeminis ‫ و‬E ‫ و‬۹۰ ‫دهه‬:‫رده‬


Et unus facilis, pius} 3 c * t'... ."
Hec qui temperat omhiay ‫ همه‬، ‫ هم لاقت‬..
Quiq; nos creat, anget, inae*********
menfi conditor οκbi»;. ‫ فطنة ام بي " في فقهه‬...
oui clemens, bonus, inclytus , º \ ººº
Rex ante omnia f8cula ،»‫ه‬ ‫یافته به‬
#‫ ﻭ‬. . . Gi *** Delegiſti
І ім. І т. А т і -o.
Delegi$i ad opes tibi .. . . . . ."
Aeternas Superûm pios .... .
E' mortalibu4 omnes, .. . . . . . . .
Qui legis mcmores tuæ ... , , , ,
Execrantur Er improbos (, , , ,
Aufs , er fugiunt nefos» . . . a.
Diuüm ტr incipiunt in his … 2… L
Terris ducere uitam : ., . . .,., , ,
Vite qui à puero uiam , , , , .
Monftrafti facilis mihi -

; sæpe & fepius inquiens ,, ,.• . ., ,


I£ac , ô bone, particeps ,. .. *-

Vti fis meus , ito. -

Cur rare alitis illius . . „ ,.„, ,,


-
~ *
In nidum patule arboris ., ., ,„, , , ^ \
Mufas que Aonio tibi 7
Duxit uertice, nobili , …,,,, , , ,,
Hac me ducis ab urbe e. , , . . :
illuc aufficijs bonis , , , , , ., , , ,
Iturum puto me , pater, , ., , , 2う、?i
Inuolucro hoc im i£ius. º' 1
Cùm fcriptum uideam fagi . * *.
Hec fančißima uerba; .
Precare auxilium à p s ,, , ; ് ു
Nato, ſanguine qui ſuo , ,
Nos redemit ab hoftibus ; . . . . . A
Nec fcriptum uideo femel, ****
Verùm fepiusillud, º
littellexi ita uerba ea,
VᏜ D 射
, c A.T.’v L. L'I * -
** * *

7 siipfe teprece, uti iubet;'"' ' ' - sº * 3


orárem , pater optime, *** *:: ...
vniuerfà iiihi fore * * * *** '*'* ~,

Illic profpera per te» ,


Ergo nunc equitans ttio,
pater, fupplico numini : "
Illic fpiritus ut'tuiis * ' .

Me curet, foueat, regat, &


Seruet tempore in omni. ' ''
。。、 ・ 、" "

pe Ioannis paduanii verönenfis, Mathematici


excellenti£, operibus, Poëma XXXVIII.
ºt
*...]
Eterni bona ciuita; Catulli . _ ' '
A: άό ύos dedit% doctos;
VÉ Fracafióriu£ Máro alter ille eft * ' '
Magni Flamini] coaeuu33 utj; ' ' '
Fumanus grauis & bonü* poëta, * * * '
Poéta egregius, meus fodalis: .
Nunc dedit Paduanium difertum , '
Florentemingenioš, deditumá, " .
Archite ftudjs:qui ör hös tibelos,
Et plures alios quidem exarauit;
Quós finempeleges, repente temnes
oronti,ftudiofe lećior, iftas
Ambages: breuitasinet aperta ്:

His uöluminibus uiri potétis, , 2 ‫وا۔‬


ram naturæ hominum bonorum amica •* *s

. . .';** * * ''... . . . * --
… De
(ra
. - º -
* * *- : - r
*鯊 ‫أنها‬ ‫أي‬ * *
I AMºj JTºёттгі ө. 事补
De D. Helenae Conſtantini Imper, matristānulo,
& de Caroli Borromci Cardinalisgeanologia,
ad Carolùm Vicecomitem, Epifcopum vo
Intemelienfen, Poèmá XXXIX.
¥ * * , .*.*, … si i**u*t
-

I Nfulain. Preful modicam benigne < 3. 'J;;


Vrbis ad muros furibundus intra... astu
-- -

|
Portum aquis gcntis.Veffetae quietis
Adria cingit; … ta…...**.* *…
Templa fundarunt ubi patris eius, * * έχυ
i cui lyram ñoftri Daüidis dicamiu*g:A-'...*
Ante maiores , monumenta quorum …
Vidimusillic, cº, º ºf
Nos quô Ioannes hodie fodalis.*' •'• **»»».
Duxit : intrantes ubi Boius ipfe..… w\ vw>
.Nos Marifcotus facilis recepit;'s. . . .
Claudius Abbas;.… ;, ,.** A •*.
qgos regit prudcns; pofùere fedes: »». a&iav ,
i. Hic uiri pulchrâ, fibi candidati, a v… 3 1 .
Signa portantes olea, ad beati**i .
Limina templi. . : c:t xylo-->
Vergit ad triftem: Boream.fepulcrum &ç, ?№
Cæfaris magni hîc Helene parentis, i №i
Que crucem inuenit pianºmpe caixisr"
Antė fepultam ; ; ; vis tai :
Cuius è lignobis oculis cruento … \ * • ,…
In cauo partem tuiiiuloiacentis ..........
-
Corporis Diuae, faciem% matris . . …, :
* .
- -
-
. . .. .
v
º,
*.
Vidimus ipfi. ~
_ ** *
D一狮、瓦母
- ‫ التي هي عليه‬37 ‫ز تيم ملي‬ -

rே ង៉ុណ្ណោrt リ***、*。 º
ogi fibi tigiiiiiirahit, ante fkrum ,
conditus nymphae tumulum; Philippus, »
...ogemdeditingt**
AMagni Ioannis pater,urbis uide. . –
šoſire erantistes ſpholes Giberti di ."
ortus, hæcnobisgrauis indicauit, s. ..
IDeditus Abbas ' L . .; . . .
caroli fame, generisſilaºdi.
quò patris longas feries auorum . :
itifஆல்ஆfr:r
Vt lsg&#feri.fgritéri!!? ‫اندوه دراویان‬ ‫و‬
Nomtiya, அக: 铬 ##งวฯ. ruşesă
Cuius in
sps atrosa
AcAqrd,
-aงM#####จ### ម៉្លេះ, #asa ৯woq ºH 2
vºdikinja šesºriº e Κίβιαιο,
ಘೀ :‫יש‬:
‫ירזלוז" "אז ליצמ‬:
caroiu, magtigei
C44ಿಡ್ತೀ**
…০১ ‫ﺗاري‬
..
ವಾಣಿ
Diuititantinf * 禮… *-ºs is sº
º

,3>ºws, Virgºlººlº;;, , ,,,;


பங்iே: ,
Anguiger fortestü######## '... . . .
Hanc adopta 驚 l+ ర r
స్త్రీ {4,[4ಿ 94.2 → ·
珀{, vikiiಕ್ಲಿಕ್ಗ#j{. * &*°atqier

ittä !* 3.
I w" τΆ r" ο εν
Atque vitalis genuis; parentem **'**'*^
Præfùlissºjüiiigehs abiìù,&ibtrtum*' **
#diditolihi, ‫ * فانه يفة‬મsts : wr. ,.
Fortè finefcit tuus Cºiftaainicu* *** *o • . • . '
. . . . - ... er sº . . . svºrsº
A' mea Muſacelebratus ,i്.ു ‘. . .

Tumeę uitæ si y & hæc mementó****** ;


cui la referre: º si º
º ... ' *A ***** , , ,
.* De Lycida, ** £ônâ*****£*\*r**
‫** ﺍسﻟﺍﻡידוי‬ing 6.1%)
º
-

rcidas ut ipfèpìjlof;*&hà%gköfwfiiis
L Repente uidit ಶ್ಗ caput ,
Νεque / ualcrc mojiriiobίδιγε pέήθbδήines"
Rabiem, recepilihästafe bà###3NG"ora ,
Inho/pitas adiuitpºperante pºde###">
Bicornis atque Faunus;'sity*i8jteii}%d hunc,
Etundequaque fyllef iä"huhiňä" ႕ႏွစ္သစ္တရံ ‫اهو‬
Huic pohanth???? ຢ່າງ: les
Fruéìusjcorylörü*}?}e£ìÉg¤¤¤ûv
Cecincre: croram acutisulüt’tibağ'ağftans
Qui corpus eirãàë'Viner#nimi888#* *
Aduenit Atys, table teñeris cada digitis ***
cæpit quateredeüm ihärk tympana leuiavnici
Lycidas at e frgaudet? dans cuibéa latices,
vtpotetà cibi ºit, utiºners httii ‫اندوه دنان‬
Tacuere cunćti; ಆಕ್ಟ್ರಿ
carminà fàcilkº3**
Cantarepa£ior, ut *$}i% 'èłoeibeuh,***H
Tum ludere agre$es innuihertm'iiitouideas
Dioraferatá motorioiamofibrigidim vv
! --- D iä Querci!!>
Aல் 2с; А ту 1 1 1 .
Quercu$,utipfe fi Delius i$a canat eis.,
Inuidit Atys,& mox fibi detrahere furens ,
Incepit.hofpes ægrè tulit illius equidem
IDiéta improba,& fonos, atque odiofâ facinora. ;
Patum fùum intuens Pan lacrimantibus oculis
Interdiu&- querinoóte, uicem dolet hominis, .
Etuulnerauit Atynuerubu, citò miferum.
Congratulanturilli ſylus cruiride nemus,
Satyri, atq Nymphae, & ipſa agricole piagenitrix.
Ad Stephani Marie Hugonii, Brixiani, Equitis.
nobilißimi literas,refponfio ; Poëma XLI. '
ー"r、○ :*
リv、*、*、** “
* *

vòdhon camilla filium nunc edidit.


Tibi Cdfnilluin , ut ipfè dixeram,& lares,
Nec ipfe mendax nec fuere Dijlares:
Nam diuiti prediximus,ſed non modò,
TibiCamillumhunc edituram coniugem.
NModò ut det illum, po$tametfi liberas
Plures, nec ipfe.ncc lares mentitierunt.
Hanc Gratiam neceffe Caefàream fuit
Nafciprius, quòd Paula folùm cơ claudia
Forent duæ .quäm gigneret marem tibi,
Qgem filium expeótato deinceps ; ut lares,
Meá e/e dicas uerum, Equesclarißime.
*-
- * ~* ~ * ...,’ ”..."
- **** ․‫( ہے‬AAA
، ، ";..',sw ,3 a : ‘‘ "‘‘ ; : " .
Ad librum fùum,. Poéma XLII.a, : ; *
: '...' ..." , . .. .. ;

Vidtimes º exi, Rhodanumé uife: … ..


Vife Garиmnam, Libyeф pontum, sa 3 .
Bofbhorifines, , fluuios. Iberi, ‫شه‬
،»‫نا‬،
Eridanumj;.
Te colent omnes: nifi & augur ipfe , , , .,;
Fallitur, uiues, eris atque tota , „ , .;
Clarus Europa liber , alma dum te
Deferetetas, º , ..." - №v! º.}
.. . ... . . .. . . . . . .º. 4
M. Antonius Maioragius adio, Baptiffam Por- ,
rum, de Dauidispſalmisuerſibus à Spinula ,
& ſcriptis, ºr fcribendis, … " . . . ;

Poëma, XLI I, I • * ・ ༡༥༦༥༣ ) ‘. .


- ‫معر «م‬ .... ۹۱: ‫ه ش‬. ۹,۹۹۹
F: PorreAonidum
Amice
Infubrium , bonis amice, „,.. ,
cbori« > Арlani, и , j
Sedes namque facras tui frequentant,,.,„..„**
Qui duris quçties ſeueriorum | | | |!
Vacas muncribu4 negociorum, , , , ,..… :
Libris inuigilas fàcris libenter, , . . . . . ., **
Et mentem rcficis laborio/am. . . . . ., , : ;<
Diuorum ambrofiaj;, poculisj;:. . , . .. ;
En iam maximus ille Idumeorum · · · · · · · ·
Et laudes celebrat patris beati . .
! Et implorat opem Deiim poëta , ,,., …,».,
nwcis candidius,politiuj;. ' ` `
D iij Triginta
4% • cc # #rTA Vrfi Lời I : 1
º *Thigºkossºpenumentatºniº + ກ ◌ຽ ໄ *
Florents facie, &isparecanks,x: \á\nzwis
Confeëtos tibi Spinulae labore:
Moxtotum accipie$ $eri&expolitum; »»*• 2
Confe&um tibi spinulelabore, ‫ة‬ ‫رواج‬
. ‫فلبلد‬
‫ في ا‬،
Romana Dauidelit lyra canentent se is a sve
31.M \ 1) t." ;
Io. Baptijìa Porrur ad@M. Antonium Maio•*
Tagium , iRoánz, JKis l'IJI, …s. .

S; lymphulairaulistawis, siq'yı ne --
Antoni effeferisoffifęå, fiaiçàm.èn stxisºv- 7
Aeſtifer canis armobielcurſindit, oºk op tv
Haec abs te nibiw\j$iii$&àà\. 6%ow* &i\o* •oai
Grata carminafu&fiivfiwmee?}ob ( -A* w**» • »
Nil optatius efi wikigklequehtia*,qτα ε . ;o
Quàn per huge Ibaniiii uiieres mufau vota : ?
IDeduétum ad íatius poëìatotuni. twon roºa
vt noxlonga, quibiispw&ila amata nos , sns...v
Mentitur, pigerannuusgut orbisº eº uvº bs2
Huic, cuftodia quem premit.uoucrce, agtw rovt
Et debentiopusut dies uidetur
Tandagingrata filiantfits sf perjowa na sa
IMihi temporayque morantur & ffcns xv. *
Noirani, crxonfliumbonipoate e ,
Gnauiter peragendi id ,equè egentior ,
Quod legium hercule proderit irato, ' ' *
Neglegium puero, & fani noeebit.'*, v «
},
۴ ‫جمعه‬ -: *
. .
.
“్మ #º sº ‫ببژئچ‬t;‫وک‬ad
‫وډ‬
- Y - -

§ {} * - * * :
FFM ITT AFTA Í Ho . ஆ
Ad Leonarduiws£innium Faufinu*$4*%m¥Some
cinenſisfacerdos, Pvéma x p v s … :
:- ? *.sxs.z. soi" tots: : : ?
S Spinula,omnibus
Pinula, â tibi nuncijbeati, w »»« xoM
umus examicks * »w**> *
Anteftans lyricohuicpoëtae,bohefus.** £ ********
Noëtcmperpetuam quod ipfe Marcus -

Dormiturus opus met ſodalirttoº sºyas8 of


Inceptum celebrauit elegoHi , stagwt :
verfù, mittimus id tibi abfolutum, º

Doćium Iuppiter, onlabariofanaydąwd wol


Perfeétum tibiigahlià diffèrtoAri$\%\\ \wo\nACA
2 -

Cuius ucrficulijuidem placebant at s»vi\£sA.


Non doctis modò, ſed diunaitehunisti si tès º H
(Vtuirtustua) doći asptruirouatatustroso »isto
ora , & perpetuâvibonis legritur ἐρ υμνειαρ ύλ
*Vt mortaûõukoccifit břwwistuxytá vyq wúw Ø
Non unquam reditanºpliwsyfawatf b» xai\bsqi
valent occidenegrriikrr&ofa*s. wgrolxow $v
seduirtus tua Publiespoinairst gº ºnºri
non unquam occidatgafiperennewitebúntur».* H
-

Ad M. Antonium cognomento Grofolietum Leonars


di spinule ærarh prafestamsloannes Gerüüsta
Mediol.ſacerdos, RoëmºcXL»VistºoVi
+‫(שהיו וויד ג'יימציינלו גל צמצב יציג י‬
' Luxunica aiiti&atinhuitty-A wtw*•* bos £* •
Nunquam Marccriiihi taceiiiguifiui£*£
ºpomec alta filos rotabit ignes, - .
- Cº.
598, . . C. A. T. W. L. I. I.
asificPirridum frros liguores . . . . . . .
Cynthio duce letus imbibifîi, ... ,
Vtiuiuere gaudeant camænæ
Dulces, quàm fueris diu fuperftes, : ..., ,
Tandem illos tibi Spinule labores º
Super Ießiadae precationes tº º *

Serena accipe fronte ,perpolito , … ....…. •<i


Ductos ordine ſic ad umbilicum,
vt Antonius occideiis amicus, . -. . . .
Qui cum trijiibus euagatur umbris, ., . .
Perdotto Hendecºſyllabo recepit •.. , .
Quòd fi quis laceret tuum poêtam, . , .
Commendo illius, hos fibi, libellos , , , ,
v - - - . . . - * - -
,
Cùm iam eos uideas bis eleganti . . . . .. .
In lucem calam? editos :auto- .. . . . . .
ºf . º.º. tº º
zºº. "4 - * :* ~ * -

Oétauius Borgatus, ไนทk peritus, Brixianus, ad -*

- P. Fräiic. spinulam, Mediolancnfem,


. . . . . Tº
Poéma X LV I I.
, ºt". A --

Ates Aonii dulce decus chori, - -

Quem charum Charites ingremio fouent


Gingentes uiridi tempora pampino, . ... . .
Cui puros latices Phocidis cft datum --

Haurire, atque facro colloquio frui,


Non olim ueluti Pompilius Numa , i
Quifinxit tacitos cum Aegeria fibi --~~
Congreffus,populum quò uitijs grauem -

Ad cultum fùperüm, feliccrct Dciim, , .


... . * * Quòd
-

f και η Τ Α Τ Ι ο. και,
Quód do£io celebras carmine me, tibi * *
Ingentes habeo Spinula gratias: * * *.
Immortalis ero carmine nam tuo. --

Quæ uerò referam praemia munere


Tali digna ? patrem cælicolüm precor,
Vt felix uidea* Ne§oreos dies ; * a

Et, cùm iam Lachefis debita famina


Fatalemj; operam feffa pcregerit, TÀ

Vt uirtus fùperas te euehat ad domos. .


Io. Baptiía craffus Michaëlis fit. de P. Francipi
Spinule Gabrielis fil preceptoris fui a
Paraphrafi, Poema X LV I I I.
| Xegit doétus monimentüm publius ere
, Perennius, fitu altius º :
illo pyramidum regali, quod fuga nunquam
Opus dierum diruat , . . . ."
Non feries longa annorum, nec uentus, edax£
Conſumat imber fulmine: -

Plurima pars eius uitabit fata , recensj; ' f,


Laude ufque cre cet poêcra, . . . ..
Dum fegetes in agris maturis solibus annus,
In collibusj; uuas coquet,
Rum fotiti üaŝto pafĉenturin equere pißeș; *
Viueut & apri montibus. . .
இ. cºrvºr: , , ,
PaulAuatem
Mutiº;]k;
præ$tantijíiiiiuin, Föénâ xlix. 3°
-

***
5 เttงโ*********** **************************************
- ・ペ・?い・・・・・)、リ

xtat Ari$oclis preclruiii äogina morienti,


νεφιαναιρίtrϊεροπmodiφμίμοβιε,
Nos hómines hominimi caufà dixere creâûs". *
Qui uim uirtutis (ut Ciceröiiifit) habent.*'
Quare cuméta iolens $it;ríáccepta τιfrri, ſº sº. " .
omnia cuiùs opu£ fèlàfìtùrâlegeít, ,
o#
ပ္ပို႔ႏွစ္သို႔ႏိုင္ဆို
* • Franèftè“ñòÃ:8à#lèè º
Flam?ó¦À¥Àì¡òìເຫຼື້
w ،1
"‫{هم‬ac,
‫الا انها‬

Quinºⓛ ⓞrit ໄພ່ີj;


Pfalmos 졦.
Perċ!
鯊*
ಹ್ಲಿ ို႔ႏို βίς °{•…,,y
ಶ್ಗ
Nam tuÀàÀàhbⓞultifilliⓞ င္ဆိုႏိုီ
d lepidò#èdişliğðÄ ** º y7
Facundo ರ łore folio *y tyyyyyy yhty'ſ
'Terganférgô ງູ 醬'**
*****
፰ኑኺ\\\Ÿ › ព្រោះ
- ##
*...‫من‬ . ‫ ما‬- $ * :‫اول‬
g :് ു
º * y *-

Ad Leonarm sp;rìó . cilianus


I. C«, Mediol4men. de Spintile parapbm

tத் ,
ಶ್ಗಿ*
高品吃驚下
"#ಿ##* ‫تذمة نبيه‬ :‫به او میگر‬ At 3
Vಡ್ಜಿ; jiihini gratatí$ídiiiepa
wº Perſonet,
‫لم‬ ) I A Tr ‫و صور‬ ‫هو‬
Ρεηβηct, μιεύτη,
Éripü re P. E i Latias º Rfgº apellas
Ducentem ad iiifìs carminà fùmiiium,
λιμίρετο μεδίperos antu.cαίτίia,ϊκικά,
&
༈ ༈་
Εξιάaniμιθαείμcrcροβιεμ", "
Αάειμμ, είbarambicrojuicrμμίfμπίπα αμβα,
98lita & longá lucidä figna¡¡¡¡¡.., „№. ar
Amj$gmuit lugubris uatibus orbis,,,.; .-,
Acefan Dita, impia fata, **********สเสrs ,
αμείλιόμεμιάμι",
Vt ::::
αιάσmmortallβαίκετί, ‫ ג'איפה‬οι-
வது
Qzireferat) வித்.
का,
ry.
-

- ‫ین‬
‫»میرحسقمی‬

Αciubctinβcro Ράιή i
`i º

Lautigerum Publį郡
*** **
‫في "جية خالد بن محم‬ ‫ ** يأتي‬J }\2 ‫רזילא אליפו‬6 *
Vatis in arcahain melten
-

Tanti g- - - º.Ot