Sei sulla pagina 1di 7

.I'

8 l

TUTTO QUELLOCHE UN UOMO

tùortig

D1 K'Fwzffev

*

tît\t'ab p1

)'cawptartere'

Lento

Se non

(, ll rn

,

rffi'l

n-rÎ-n

:

fos-se Der te co-saa-vreb-beun

Gf,,'v'B

H+l+l rfr.

n-rm

sen-so sot-toa que-sto cle-lolm -

cH+

m

iitîn

lifm

(,1 ^1+

{]-:T-a

ffirTj

ffrn

t, frri

:

rtr]n

Trl-rn

rn/B

>

Itl

afr

non vuol sen - tir -

si

cl+

nî-:r

FFiM

llr.

A

so - Io.

î

;

rrrfn

n-n-n

a

O 2003by SITUAZIONEs.a.s. - VìaCalabritto,28 - Roma All rightsreserved.lnlernationalCopyrightsecured.

82

|.m

HÎI

n-rrn

Se non tbs - se

te--

Ff,ur9

IEIX

ìattrt

-H

rlill

-

i

É:îì

ETIN

t,frlr,

[+H

n-n'n

--1{

(,

frlr

Í1-Tn

nîi1

reb-be_ilmio

S,rlirnl l/Ref

I

Gìirtr7

-iTF{r tliTÌ1 Tî-i-f Fnîn

se non fos-se per

u

'.- Cirrr

|nEl

Frf-n

cf.l

Í-Tn

Tiîff

gla

vo

(-ìlill

/

Tfrî'] rÎaTn rarm n-Tfn

f,rrrI l/D

É+JJ rrr

ffi

Solfrnl l/ReÍ

Glnr

siTan

Tffl

hfhl

pen -

an - che sen - za

^i{

L

l!ll

-

n-aTl

|.1'zT

rffiîl

r

sie - ri miei-

pa

ffi,n

TÌ:TN

L,+

j,+1.t.1

tl

ata

ca-deun

-H- IlÌn

r

rtrT!

mm

ma-lin-c0

,\ ?+

ff

E]]X

Cilu/B

ffirr. H+r+]

ffi

\ ?+

l--rf+l H

|#

dir - mi quel - lo

B6l9

ffi

che

e

n-tro-vo eon

i||fn

ift-n

vo-glio sen - ti - re

da

83

Do{rn7 }IilSi

Gf,n,ll/Df,

ffirrr

tîi--41

tiit!

""

Sol{rnl l/Ref,

ed il mon-do mr*ap -

FafmT/9

Stl$nrî/Ref

85

86

^ N

Ll?rr

fTrî-l

TTTTN

,\ 7+

rH

tltrr

(,fìlr,

-[r{TI

tltn

i-ft+.].]

DofrrrT

c'è_un

SibTl:>i

tem - po-

per

tut-to quel-locheun

uo-mo puòfa-resta

ClID

-

FTT

l-rrn

r\ l+

J.-9

[tt.]

1

f*Tl-|.]

n-mn

\-/

Cfrrri ì

l++î+1 rfi.

ffi

non

*

(,frrr

ffi

f','iE

F-l]-n

Tu sa-raila re -

a

I

-T F frtt Y

ffi

n'Tlit

\

ffi

rrifn

Ffir'l

rhTi

rmÌ]

Llrn;

rrTrn

lffi

tFr-ft1

tut-toquel-locheun

LfrÌr ^ii

-

r

:

mîn

Ì

TTM

iîilr

l

Tt-:1Tl

itrn

TTTFN

SolfrnI l/Ref,

uo-mo so-gna-re-

RefmT/5b

po

_-{

Lfrrr

raTI-a

ÉEE

rrnrl

tl

"-

I - frrr

|.ffi

ff'Ìf1

f.r.Ttt

87

Interessi correlati