Sei sulla pagina 1di 3

TVA

Nr1. În luna aprilie


1.TVA deductibil= 606 x 1/6 = 101,13 mii lei
2. TVA deductibil= 1290,6 x 1/6= 215,1 mii lei
3. TVA deductibil= 452,0 x 1/6 = 75,33 mii lei
4. TVA colectat= 1845 x 20%/100%=369 mii lei
5. TVA buget= 369- (101,13 + 215,1 + 75,33)= -22,56 mii lei
În luna mai
1. TVA deductibil= 380,4 x 1/6= 63,4 mii lei
2. TVA deductibil= 945,3 x 1/6= 157,55 mii lei
3. TVA deductibil= 522,8 x 1/6= 87,13 mii lei
4. TVA colectat= 2986 x 20%/100%= 597,2 mii lei
5. TVA buget= 597,2 – (63,4 + 157,55 + 87,13)= 289,12
289,12- 22,56= 266,56 mii lei

Nr.3 În luna aprilie


1. TVA deductibil = 2206 x 1/6= 367,66 mii lei
2. TVA colectat= 2986 x 20%/100%= 597,2 mii lei
3. TVA buget= 597,2-367,66= 229,54 mii lei
În luna mai
1. TVA deductibil= 1980 x 1/6= 330 mii lei
2. TVA colectat= 1845 x 20%/100%= 369 mii lei
3. TVA deductibil = 126 x 1/6= 21 mii lei
4. TVA buget= 369- (330 + 21)= 18 mii lei

Nr.4
1. TVA deductibil= 525600 x 20%/100%= 105120 lei
2. TVA deductibil= 129600 x 8%/108%= 9600 lei
3. TVA deductibil= 36000 x 1/6= 6000 lei
4. TVA deductibil= 248000 x 20%/100/%= 49600 lei
5. TVA colectat= 7200 x 8%/108%= 5333,33 lei
6. TVA colectat= (541920- 72000) x 1/6= 78320 lei
7. TVA colectat= 40000 x 20%/100%= 8000 lei
8. TVA colectat= 426000 x 0%=0
9. TVA buget= ( 78320 +5333,33+8000) – (105120+9600+6000+49600) = -78666,67 lei

Nr.5
În luna iulie
1. TVA deductibil= 1460 x 20%/100%=292 mii lei
2. TVA deductibil= 1200 x 1/6= 200 mii lei
3. TVA colectat= 2044 x 1/6= 340,66 mii lei
4. TVA buget= 340,66-(200+292)= -151,4 mii lei
-151,4-218= - 369,4 mii lei
Nr.6 În luna iunie
1. TVA deductibil= 1830 x 20%/100%= 366 mii lei
2. TVA deductibil= 1200 x 1/6= 200 mii lei
3. TVA colectat= 2562 x 1/6= 427 mii lei
4. TVA buget= 427-(366+200)=-139 mii lei
-139-118= -257 mii lei

Nr.7
1. TVA deductibil= 4280000 x 20%/100%= 856000 lei
2. TVA deductibil= 89600 x 8 %/108%= 6637,03 lei
3. TVA deductibil= 72000 x 1/6= 12000 lei
4. TVA deductibil= 248000 x 20%/100%= 49600 lei
5. TVA colectat= (541920-92000) x 1/6 = 74986,66 lei
6. TVA colectat= 92000 x 8%/108%= 6814,81 lei
7. TVA buget= (74986,66+6814,81)-(856000+6637,03+12000+49600)=-842435,56 lei

Nr.8
1. TVA deductibil= 525600 x 20%/100%= 105120 lei
2. TVA deductibil= 52000 x 20%/100%= 10400 lei
3. TVA deductibil= 129600 x 8%/108%= 9600 lei
4. TVA deductibil= 36000 x 1/6= 6000 lei
5. TVA deductibil = 51600 x 20%/100%= 10320 lei
6. TVA deductibil= 248000 x 20%/100%= 49600 lei
7. TVA colectat= (541920-72000) x 1/6=78320 lei
8. TVA colectat= 72000 x 8%/108%=5333,33 lei
9. TVA buget= (78320 + 5333,33) – (105120 + 10400 + 9600+ 6000 + 10320 + 49600)=-
107386,67 lei

Nr.9
1. TVA colectat= 200000 x 8%/100%= 16000lei
2. TVA colectat= 85200 x 8%/100%= 6816 lei
3. TVA deductibil= 214, 500 x 20%/100%= 42900 lei
4. TVA buget = (16000+6816)-42900=-20084 lei
-20084+45000=24916 lei