Sei sulla pagina 1di 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MATEMATIK

Tajuk : Nombor Bulat


Tahun : 4 Cahaya
Masa : 7.45 a.m – 8.45 am (60 minit)
Bil. Murid : 20 orang
Bidang : Mendarab Nombor Bulat Hingga 100 000.
Objektif : Mendarab sebarang dua nombor, hasil darab tidak lebih daripada
100 000.
BBM : Radio CD, Kertas Mahjong, Pen Marker, Pita Pelekat, dan Gula-gula.
Nilai Murni : Berkerjasama, Bantu Membantu
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempelajari cara mendarab dua nombor
dengan kaedah bentuk lazim.

Langkah/
Pengajaran Pembelajaran Catatan/ Bahan
Masa
Set Induksi 1. Guru meminta semua 1. Murid menyanyikan BBM:
(5 minit) murid menyanyikan lagu lagu sifir 6 bersama- Radio CD
sifir 6 dan sifir 7 bersama- sama sambil
sama dengan irama lagu bertepuk tangan.
‘Lompat Si Katak Lompat’
dan ‘Anak Itik Tok Wi’
sambil bertepuk tangan.

2. Guru mempekenalkan tajuk


pelajaran pada hari ini.

Langkah 1 1. Guru mengajak murid 1. Murid menjawab


(10 minit) mengingat kembali soalan guru di
pelajaran yang lepas hadapan kelas.
dengan meminta 3 orang a. 114 x 3 =
murid secara sukarela b. 114 x 20 =
menjawab soalan-soalan c. 114 x 23 =
darab di hadapan
menggunakan kaedah
bentuk lazim.

2. Guru membincangkan hasil 2. Murid menyemak


dapatan murid. jawapan hasil kerja
rakan bersama-
sama.
Langkah 2 1. Guru meminta murid 1. Murid membentuk 4 BBM :
(20 minit) membentuk 4 kumpulan. kumpulan dengan Kertas Mahjong
bantuan guru. Pen Marker
Pita Pelekat
2. Guru membentuk 2. Murid mendengar
kumpulan murid arahan guru. Nilai Murni :
berdasarkan kecergasan Kerjasama
pelbagai murid. Bantu Membantu

3. Guru mengarahkan murid 3. Wakil kumpulan


mencipta kaedah yang mengambil bahan-
termudah menyelesaikan bahan daripada
hasil darab 2 nombor guru.
selain menggunakan
kaedah bentuk lazim yang
dipelajari untuk
dibentangkan.

4. Guru mengedarkan sehelai 4. Setiap kumpulan


kertas mahjong dan pen mencipta satu cara
Marker kepada setiap termudah untuk
kumpulan. menyelesaikan hasil
darab 2 nombor
mengikut kreativiti
mereka.
5. Guru sebagai fasilitator.

Langkah 3 1. Guru meminta setaip 1. Murid


(17 minit) kumpulan membentangkan membentangkan
hasil tugasan mereka di hasil tugasan di
hadapan kelas. hadapan kelas
bersama ahli
kumpulan.

2. Guru bersoal-jawab 2. Murid bersoal-jawab


bersama murid dan bersama guru.
memilih idea yang terbaik.

Penutup 1. Guru menjalankan 1. Murid menjawab BBM :


(13 minit) permainan kuiz dengan soalan-soalan kuiz Gula-gula
soalan-soalan darab. dalam kumpulan Lembaran Kerja
bersama-sama.
2. Setiap kumpulan yang
memberikan jawapan yang 2. Murid menerima
betul diberikan ganjaran. lembaran kerja untuk
latih tubi.
3. Guru membuat rumusan
dan menegaskan kaedah
yang dicetuskan dan
kaedah bentuk lazim boleh
digunakan untuk
menyelesaikan hasil darab
2 nombor selagi tidak
menyalahi konsep darab.

4. Guru memberikan
lembaran latih-tubi sebagai
kerja rumah.