Sei sulla pagina 1di 2

Nume …………………………………… Data………………

Succes! EVALUARE Calificativ

1. Scrie fracţiile care au numitorul 4 şi numărătorul un număr natural mai mic decȃt 6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Reprezintă fiecare fracţie printr-un desen:
3/5…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4/8…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2/10…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
3. Scrie cȃte un exemplu de fracţie:
a) subunitară………………………………………………………………………………
………………………………………………
b) echiunitară………………………………………………………………………………
…………………………………………
c) supraunitară……………………………………………………………………………
…………………………………………
4. Compară fracţiile scriind unul dintre semnele <, >, =

4/8 2/8 12/12 15/12 4/10 2/5

5. Scrie fiecare dintre fracţiile următoare ca sumă a două fracţii:

7/9……………………………………………………………………………………….

10/14………………………………………………………………………………………

17/4…………………………………………………………………………………………

6. Scrie fiecare fracţie ca o diferenţă a două fracţii:


5/4 …………………………………………………………………………………………
3/7…………………………………………………………………………………………
8/2…………………………………………………………………………………………
7. Dintre cei 245 elevi ai unei şcoli 3/5 sunt fete, iar restul băieţi.
Cȃţi băieţi sunt?
Rezolvare:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. La un magazin alimentar trebuia să se trimită 945 kg zahăr. În prima zi s-a trimis 2/9 din
întreaga cantitate, a doua zi 3/5 din ceea ce rămăsese de trimis, iar a treia zi restul.
Cȃte kg de zahăr s-au trimis în fiecare zi?
Rezolvare:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….