Sei sulla pagina 1di 25

LAPORAN CAKUPAN PROGRAM KESEHATAN IBU

PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU


BULAN DESEMBER 2013

Sasaran KI

Bumil Tabulin

Persalinan
Notifi Kasi
Bumil

Buku KIA

Amanat

TT 1

TT 2

TT 5
Fe 1

Fe 3
Buteki

Akses
Proyeksi

K4
Murni
Bulin

No Desa / Kelurahan
Real

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sukasari 280 269 694 27 26 27 27 0 11 27 27 25 25 25
2 Sirnagalih 391 380 879 26 25 26 26 0 12 26 26 33 33 33
3 Ciharashas 227 217 587 15 15 15 15 0 13 15 15 14 14 14
4 Munjul 201 195 554 14 14 14 14 0 10 14 14 14 14 14
5 Rahong 226 220 595 17 16 17 17 0 10 17 17 16 16 16
6 Cibinong 206 184 540 15 15 15 15 0 12 15 15 21 21 21
7 Sukakerta 233 221 603 22 22 22 22 0 11 22 22 25 25 25
8 Sindangsari 226 212 590 17 17 17 17 0 13 17 17 17 17 17
9 Rancagoong 202 188 515 16 16 16 16 0 11 16 16 14 14 14
10 Mulyasari 193 190 506 14 14 14 14 0 10 14 14 14 14 14
Jumlah Bulan ini 2385 2276 6063 183 180 183 183 0 113 183 183 193 193 193
Komulatif s/d Bulan lalu 2202 2065 2039 1792 0 2273 2186 2205 2087 2023 2067
Komulatif s/d Bulan ini 2385 2245 2222 1975 0 2386 2369 2388 2280 2216 2260
Porsentase (%) Komulatif 100.00 94.13 93.17 82.81 0.00 100.04 99.33 100.13 95.60 92.91 94.76
Keterangan ;
1 Jumlah kolom 26 PWS Ibu sama atau lebih kecil dari jumlah kolom 22 di PWS Anak (bila Gemeli)
2 Untuk data buku KIA, Notifikasi, Bumil Tabulin dan Amanat Persalinan diisi hanya pada kasus baru pada bulan yang bersangkut
4 Pada TT 1, TT 2 dan TT 5 yang dimasukkan adalah status Immunisasinya

Mengetahui
Kepala Puskesmas Sukasari

drg INDAH SUKARTINAH


NIP. : 1958120219887032003
TAN IBU
LAKU

Juml Pasen
Bulin Nakes Tempat Kunjungan Nif
Anemia Bumil

Gakin
Bumil Hyp-t

Persalinan

Kelahiran
Nakes Lain

Jumlah.
Kemitraan

DT/DTT
Linakes
Jumlah

Buteki
Bumil

Bulin
No Desa / Kelurahan

KF 1

KF 2
BDD

Sarkes

sarkes
non
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7
0 0 7 13 0 20 0 20 22 0 1 Sukasari 2 1 5 20 20
2 0 16 8 0 24 0 24 24 0 2 Sirnagalih 2 3 15 24 24
1 1 14 5 0 19 0 19 19 0 3 Ciharashas 5 6 8 19 19
0 0 14 4 0 18 1 19 17 1 4 Munjul 2 1 4 19 19
2 0 10 6 0 16 0 16 14 0 5 Rahong 3 4 6 16 16
0 0 12 3 0 15 1 16 15 1 6 Cibinong 6 5 10 16 16
0 0 14 1 0 15 2 17 18 2 7 Sukakerta 2 1 2 17 17
1 1 10 3 0 13 1 14 14 1 8 Sindangsari 10 1 2 14 14
0 1 10 1 0 11 0 11 13 0 9 Rancagoong 3 1 25 11 11
0 0 9 6 0 15 0 15 12 0 10 Mulyasari 3 1 12 15 15
6 3 116 50 0 166 5 171 168 5 Jumlah Bulan ini 38 24 89 171 171
71 4 1439 616 0 2000 179 2106 2082 134 Komulatif s/d Bulan lalu 2105 1932
77 7 1555 666 0 2166 184 2277 2250 139 Komulatif s/d Bulan ini 2276 2103
Porsentase (%)
3.23 0.29 65.20 29.26 0.00 95.17 8.08 100.04 98.86 6.11 100.00 92.4
Komulatif

g bersangkutan (bulan ini)

Cianjur, 1 Januari 2014


Pengelola Prog. Kes. Ibu dan Anak Mengetahui
Kepala Puskesmas Sukasari

Dida Aisyah, SST drg INDAH SUKARTINAH


NIP : 96609031988032003 NIP. : 1958120219887032003
LAPORAN PWS KIA (KESEHATAN IBU HAMIL)
PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU
BULAN DESEMBER 2013

Kunjungan Nifas Resti Nakes/ Jumlah Komplikasi Yang Dirujuk Komplikasi Ya


Masyarakat
Cek Buteki
VIT A nifas

Komplikasi Bumil Bulin Bufas Tertangani


Resti
KF L
KF 3

Hidup

Hidup

Hidup
Mati

Mati

Mati
Bumil Bulin Bufas Bumil

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 36 36 31 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 2
19 14 14 11 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
19 20 20 25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 15 15 15 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
16 16 16 20 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
17 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 16 14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 13 13 16 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
171 186 186 169 3 8 4 2 8 0 4 0 2 0 8
1928 1980 1980 2563 51 165 101 29 165 0 101 0 29 0 165
2099 2166 2166 2732 54 173 105 31 173 0 105 0 31 0 173
92.223 95.17 95.17 45.06 2.26 7.25 4.61 1.36 7.25 0 4.61 0 1.36 0 7.25

Cianjur, 1 Januari 2014


Pengelola Prog Kes. Ibu dan Anak

Dida Aisyah, SST


NIP : 96609031988032003
LAPORAN PWS BAYI (PROGRAM KESEH
PUSKESMAS SUKASARI KECAMATA
BULAN DESEMBER 2013

Komplikasi Yang Sasaran Kunjungan Neonatal dan Bayi


Tertangani

Bayi dilakukan
BBL Mendapat

hipotiroid
Desa /
BALITA

skrining
Vit K Inj

Hidup
No KSL

KN-1

KN-2

HB-0
BAYI
NEO

Mati

B3
Kelurahan

KN-3

KNL
Bulin Bufas

23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10
12 13 14 15 16
0 0 1 Sukasari 252 257 900 8 10 15 15 15 15
23 0 0 0 22
1 0 2 Sirnagalih 361 366 1097 10 21 42 37 37 37
36 0 0 0 40
1 1 3 Ciharashas 202 204 705 7 10 23 15 15 15
14 0 0 0 19
0 0 4 Munjul 165 181 740 8 11 22 11 6 620 0 0 0 26
1 1 5 Rahong 212 207 675 9 11 19 13 13 13
15 0 0 0 19
1 0 6 Cibinong 188 170 740 10 10 20 13 13 13 16 0 0 0 27
0 0 7 Sukakerta 218 230 907 9 12 23 15 15 15 20 0 0 0 30
0 0 8 Sindangsari 212 199 651 11 11 19 13 13 13 16 0 0 0 37
0 0 9 Rancagoong 177 176 665 9 12 17 11 11 11 13 0 0 0 38
0 0 10 Mulyasari 160 178 731 8 13 17 24 6 6 13 0 0 0 24
4 2 Jumlah Bulan ini 2147 2168 7811 89 121 217 149 162 144 186 0 0 0 282
101 29 Komulatif s/d bulan lalu 2058 2026 1930 1998 1984 1900 1961 0 0 0 1693
105 31 Komulatif s/d Bulan ini 2147 2147 2147 2147 2146 2044 2147 0 0 0 1975
4.61 1.36 Porsentase (%) Komulatif 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95 95.20 100.00 0 0 0 91.10
Keterangan :
1 Jumlah kolom 22 sama atau lebih dari jumlah kolom 26 pada PWS ibu ( bila ada Gemelli )
2 N 1, N2 dan N 3 mengacu pada Definisi Operasional (DO)

14
Ibu dan Anak

32003
YI (PROGRAM KESEHATAN ANAK)
UKASARI KECAMATAN CILAKU
AN DESEMBER 2013

onatal dan Bayi Jumlah Bayi Lahir Kasus Neo Risti

Kunjungan Balita
Hidup

Juml Neo Risti


BBLR Hidup
Kunjungan

Juml Neo

Tertangani
Neo Risti
BBLR di

BBLR di
Tangani

Dirujuk
Rujuk
Juml

Risti
B 12

Bayi

Mati
B6

BBLR

BBLR
B9

Tidak

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 10 11 19 10 2 0 12 2 0 2 0 0 0 50
29 27 11 24 10 3 0 13 0 0 0 0 0 0 41
20 8 10 22 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 47
14 6 9 13 6 1 0 7 0 0 0 1 0 1 70
10 11 11 10 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 50
6 6 7 20 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 63
17 17 17 21 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 32
13 9 13 20 10 0 0 10 0 0 0 1 1 0 30
15 14 15 13 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 50
22 12 11 10 8 1 0 9 1 0 0 0 0 0 45
168 120 115 172 82 9 0 91 3 0 2 2 1 1 478
1714 1732 1823 2075 2055 48 3 2056 36 14
37 24 11 11 7333
1882 1852 1938 2247 2137 57 3 2147 39 14
39 26 12 12 7811
86.81 85.42 89.39 28.77 99.53 2.65 0.14 100.00 1.82 0.65 1.82 1.21 0.56 0.56 100.00

Cianjur, 1 Januari 2014


Pengelola Prog. Kes Ibu dan Ana

Bd. Dida Aisyah, SST


NIP : 966090319880320003
K1
SASARAN JANUARI FEBRUARIMARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER
1 SUKASARI 280 23 23 22 29 29 25 23 20 25 14 20
2 SIRNAGALIH 391 32 30 34 40 40 32 29 32 27 32 37
3 CIHARASHAS 227 20 18 20 23 23 18 16 18 10 24 22
4 MUNJUL 201 16 17 7 25 25 15 20 15 15 16 16
5 RAHONG 226 20 20 22 18 18 20 20 20 16 17 18
6 CIBINONG 206 19 18 18 17 17 18 18 18 15 15 18
7 SUKAKERTA 233 18 16 22 20 20 20 19 18 18 20 20
8 SINDANGSARI 226 20 20 20 20 20 19 15 18 18 19 20
9 RANCAGOONG 202 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17
10 MULYASARI 193 17 16 16 17 17 16 16 15 14 18 17
PKM 2385 202 195 198 226 226 200 193 191 174 192 205

GRAFIK PWS PROGRAM KIA HASIL CAKUPAN K-1 AKSES BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013 PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU
2202
110.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00
110.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
SUKASARI SIRNAGALIH CIHARASHAS MUNJUL RAHONG CIBINONG SUKAKERTA SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI PKM
DESEMBER JUMLAH BULAN INI BULAN LALU KUMULATIF
27 280 9.64 7.14 100.00
26 391 6.65 9.46 100.00
15 227 6.61 9.69 100.00
14 201 6.97 7.96 100.00
17 226 7.52 7.96 100.00
15 206 7.28 8.74 100.00
22 233 9.44 8.58 100.00
17 226 7.52 8.85 100.00
16 202 7.92 8.42 100.00
14 193 7.25 8.81 100.00
183 2385 7.67 8.60 100.00

ER 2013 PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00

SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI PKM


K4
SASARANJANUARI FEBRUARIMARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUSSEPTEMBOKTOBERNOPEMBEDESEMBE
SUKASARI 280 23 19 18 25 25 21 25 20 25 19 21 25
SIRNAGALIH 391 30 29 33 30 35 30 31 29 24 31 37 33
CIHARASHAS 227 20 18 20 23 20 27 10 10 8 24 22 14
MUNJUL 201 12 13 15 22 22 11 24 13 15 14 16 14
RAHONG 226 18 20 20 18 16 18 17 19 19 16 18 16
CIBINONG 206 16 16 16 16 16 17 17 15 15 13 18 21
SUKAKERTA 233 18 16 18 19 20 19 20 13 16 18 20 25
SINDANGSARI 226 17 18 16 15 18 19 21 18 18 18 20 17
RANCAGOONG 202 17 17 17 17 15 17 14 17 13 17 17 14
MULYASARI 193 17 16 16 17 17 16 12 17 12 14 16 14
PKM 2385 188 182 189 202 204 195 191 171 165 184 205 193

GRAFIK PWS PROGRAM KIA HASIL CAKUPAN K4 BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013PUSKESMAS SUKASARI KE

100.00
95.00 95.14 95.15 95.02 95.13 95.15 95.28 95.13 95.05 95.34

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00
90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
SUKASARI SIRNAGALIH CIHARASHAS MUNJUL RAHONG CIBINONG SUKAKERTA SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI
JUMLAH BULAN INI BULAN LALU KUMULATIF
266 8.93 7.50 95.00
372 8.44 9.46 95.14
216 6.17 9.69 95.15
191 6.97 7.96 95.02
215 7.08 7.96 95.13
196 10.19 8.74 95.15
222 10.73 8.58 95.28
215 7.52 8.85 95.13
192 6.93 8.42 95.05
184 7.25 8.29 95.34
2269 8.09 8.60 95.14

JANUARI S/D DESEMBER 2013PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU

95.13 95.15 95.28 95.13 95.05 95.34 95.14


RAHONG CIBINONG SUKAKERTA SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI PKM
LINAKES

SASARAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUSSEPTEMBOKTOBERNOPEMBEDESEMBE


SUKASARI 269 21 18 21 22 35 22 20 18 15 23 21 20
SIRNAGALIH 380 29 30 28 25 31 29 40 31 27 30 37 24
CIHARASHAS 217 16 15 18 18 28 16 16 16 13 18 14 19
MUNJUL 195 12 13 16 16 28 12 16 14 11 16 14 18
RAHONG 220 15 12 18 18 32 14 17 16 17 18 16 16
CIBINONG 184 13 13 13 15 31 10 16 10 7 16 16 15
SUKAKERTA 221 18 13 19 13 20 15 25 19 10 22 21 15
SINDANGSARI 212 16 16 14 12 32 16 17 20 10 19 17 13
RANCAGOONG 188 16 16 16 11 16 16 17 16 10 18 16 11
MULYASARI 190 13 13 15 15 24 9 19 14 11 17 16 15
PKM 2276 169 159 178 165 277 159 203 174 131 197 188 166

2000 25
GRAFIK PWS PROGRAM KIA
2000HASIL CAKUPAN
25 LINAKES BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013
0 PUSKESMA
18 0
2166 100.00 16 0
95.17 2000
95.00 95.39 18 95.38 95.00 95.11 95.02 0 95.28 95.
18 0
16 0
90.00 13 179 0
11 0
19 0
0
80.00

70.00

60.00
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
SUKASARI SIRNAGALIH CIHARASHAS MUNJUL RAHONG CIBINONG SUKAKERTA SINDANGSARI RANCAG
JUMLAH BULAN INIBULAN LAKUMULATIF
256 7.43 7.81 95.17
361 6.32 9.74 95.00
207 8.76 6.45 95.39
186 9.23 7.18 95.38
209 7.27 7.27 95.00
175 8.15 8.70 95.11
210 6.79 9.50 95.02
202 6.13 8.02 95.28
179 5.85 8.51 95.21
181 7.89 8.42 95.26
2166 7.29 8.26 95.17

ER 2013 PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU

95.28 95.21 95.26 95.17


A SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI PKM
KNL

SASARAN JANUARI FEBRUARIMARET APRIL MEI JUNI JULI


SUKASARI 252 20 21 20 15 38 35 8
SIRNAGALIH 361 25 31 25 38 33 25 25
CIHARASHAS 202 15 18 16 15 28 16 9
MUNJUL 165 14 16 16 8 28 11 7
RAHONG 212 13 16 17 21 34 18 10
CIBINONG 188 12 15 19 18 32 12 5
SUKAKERTA 218 13 15 20 24 22 19 8
SINDANGSARI 212 12 15 17 13 33 18 10
RANCAGOONG 177 11 16 16 14 16 16 10
MULYASARI 160 10 15 15 10 26 15 5
PKM 2147 145 178 181 176 290 185 97

GRAFIK PWS PROGRAM KIA HASIL


1900 CAKUPAN KNL BULAN JANUARI S/D DE

100.00
95.24 95.01 95.05 95.15 95.28 95.21 95.41 95.28

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
SUKASARI SIRNAGALIH CIHARASHAS MUNJUL RAHONG CIBINONG SUKAKERTA SINDANGSARI RA
AGUSTUSSEPTEMBOKTOBERNOPEMBEDESEMBEJUMLAH BULAN INI BULAN LAKUMULATIF
17 10 23 18 15 240 5.95 7.14 95.24
28 32 26 18 37 343 10.25 4.99 95.01
16 15 15 14 15 192 7.43 6.93 95.05
14 8 15 14 6 157 3.64 8.48 95.15
18 17 15 10 13 202 6.13 4.72 95.28
14 13 12 14 13 179 6.91 7.45 95.21
20 19 20 13 15 208 6.88 5.96 95.41
20 19 16 16 13 202 6.13 7.55 95.28
16 15 16 12 11 169 6.21 6.78 95.48
16 5 17 12 6 152 3.75 7.50 95.00
179 153 175 141 144 2044 6.71 6.57 95.20

BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013 PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU

95.41 95.28 95.48 95.00 95.20

SUKAKERTA SINDANGSARI RANCAGOONG MULYASARI PKM


KFL

SASARANJANUARI FEBRUARIMARET APRIL MEI JUNI JULI


SUKASARI 269 20 20 18 20 33 35 15
SIRNAGALIH 380 28 31 25 23 47 25 30
CIHARASHAS 217 15 6 16 5 48 7 24
MUNJUL 195 14 12 16 14 25 14 14
RAHONG 220 16 16 18 18 24 18 15
CIBINONG 184 13 15 14 17 18 12 14
SUKAKERTA 221 19 15 21 12 18 20 12
SINDANGSARI 212 16 15 14 16 27 16 14
RANCAGOONG 188 14 16 16 16 16 16 12
MULYASARI 190 14 14 15 15 21 15 14
PKM 2276 169 160 173 156 277 178 164

GRAFIK PWS PROGRAM KIA HASIL CAKUPAN KFL BULAN JANUARI S/D DESEM
1980

1980 1787

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
SUKASARI
95.17 SIRNAGALIH
95.00 CIHARASHAS
95.39 MUNJUL
95.38 RAHONG
95.00 CIBINONG
95.11 SUKAKERTA
95.02 SINDANGSARI
95.28 RANCA
95
AGUSTUSSEPTEMBOKTOBERNOPEMBEDESEMBEJUMLAH BULAN INIBULAN LAKUMULATIF
20 10 21 21 23 256 8.55 7.81 95.17
30 23 26 37 36 361 9.47 9.74 95.00
24 19 15 14 14 207 6.45 6.45 95.39
14 13 15 15 20 186 10.26 7.69 95.38
18 20 15 16 15 209 6.82 7.27 95.00
16 11 12 17 16 175 8.70 9.24 95.11
20 10 20 23 20 210 9.05 10.41 95.02
20 16 14 18 16 202 7.55 8.49 95.28
16 12 16 16 13 179 6.91 8.51 95.21
15 13 16 16 13 181 6.84 8.42 95.26
193 147 170 193 186 2166 8.17 8.48 95.17

ULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013 PUSKESMAS SUKASARI KECAMATAN CILAKU

SUKAKERTA
95.02 SINDANGSARI
95.28 RANCAGOONG
95.21 MULYASARI
95.26 95.17
PKM
K1
DESA SASARAN jan feb mar APRIL MEI JUNI JULI agst sept okt nop des jum bln ini bln lalu kumulatif
SUKASARI 280 23 23 22 29 29 25 23 20 25 14 20 27 280 9.64 7.14 100.00
SIRNAGALIH 391 32 30 34 40 40 32 29 32 27 32 37 26 391 6.65 9.46 100.00
CIHARASHAS 227 20 18 20 23 23 18 16 18 10 24 22 15 227 6.61 9.69 100.00
MUNJUL 201 16 17 7 25 25 15 20 15 15 16 16 14 201 6.97 7.96 100.00
RAHONG 226 20 20 22 18 18 20 20 20 16 17 18 17 226 7.52 7.96 100.00
CIBINONG 206 19 18 18 17 17 18 18 18 15 15 18 15 206 7.28 8.74 100.00
SUKAKERTA 233 18 16 22 20 20 20 19 18 18 20 20 22 233 9.44 8.58 100.00
SINDANGSARI 226 20 20 20 20 20 19 15 18 18 19 20 17 226 7.52 8.85 100.00
RANCAGOONG 202 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 16 202 7.92 8.42 100.00
MULYASARI 193 17 16 16 17 17 16 16 15 14 18 17 14 193 7.25 8.81 100.00
PKM 2385 202 195 198 226 226 200 193 191 174 192 205 183 2385 7.67 8.60 100.00

K4
DESA SASARAN jan feb mar APRIL MEI JUNI JULI agst sept okt nop des jum bln ini bln lalu kumulatif
SUKASARI 280 23 19 18 25 25 21 25 20 25 19 21 25 266 8.93 7.50 95.00
SIRNAGALIH 391 30 29 33 30 35 30 31 29 24 31 37 33 372 8.44 9.46 95.14
CIHARASHAS 227 20 18 20 23 20 27 10 10 8 24 22 14 216 6.17 9.69 95.15
MUNJUL 201 12 13 15 22 22 11 24 13 15 14 16 14 191 6.97 7.96 95.02
RAHONG 226 18 20 20 18 16 18 17 19 19 16 18 16 215 7.08 7.96 95.13
CIBINONG 206 16 16 16 16 16 17 17 15 15 13 18 21 196 10.19 8.74 95.15
SUKAKERTA 233 18 16 18 19 20 19 20 13 16 18 20 25 222 10.73 8.58 95.28
SINDANGSARI 226 17 18 16 15 18 19 21 18 18 18 20 17 215 7.52 8.85 95.13
RANCAGOONG 202 17 17 17 17 15 17 14 17 13 17 17 14 192 6.93 8.42 95.05
MULYASARI 193 17 16 16 17 17 16 12 17 12 14 16 14 184 7.25 8.29 95.34
PKM 2385 188 182 189 202 204 195 191 171 165 184 205 193 2269 8.09 8.60 95.14

LINAKES
DESA sasaran jan feb mar APRIL MEI JUNI JULI agst sept okt nop des jum bln ini bln lalu kumulatif
SUKASARI 269 21 18 21 22 35 22 20 18 15 23 21 20 256 7.43 7.81 95.17
SIRNAGALIH 380 29 30 28 25 31 29 40 31 27 30 37 24 361 6.32 9.74 95.00
CIHARASHAS 217 16 15 18 18 28 16 16 16 13 18 14 19 207 8.76 6.45 95.39
MUNJUL 195 12 13 16 16 28 12 16 14 11 16 14 18 186 9.23 7.18 95.38
RAHONG 220 15 12 18 18 32 14 17 16 17 18 16 16 209 7.27 7.27 95.00
CIBINONG 184 13 13 13 15 31 10 16 10 7 16 16 15 175 8.15 8.70 95.11
SUKAKERTA 221 18 13 19 13 20 15 25 19 10 22 21 15 210 6.79 9.50 95.02
SINDANGSARI 212 16 16 14 12 32 16 17 20 10 19 17 13 202 6.13 8.02 95.28
RANCAGOONG 188 16 16 16 11 16 16 17 16 10 18 16 11 179 5.85 8.51 95.21
MULYASARI 190 13 13 15 15 24 9 19 14 11 17 16 15 181 7.89 8.42 95.26
PKM 2276 169 159 178 165 277 159 203 174 131 197 188 166 2166 7.29 8.26 95.17
KNL
DESA sasaran jan feb mar APRIL MEI JUNI JULI agst sept okt nop des jum bln ini bln lalu kumulatif
SUKASARI 252 20 21 20 15 38 35 8 17 10 23 18 15 240 5.95 7.14 95.24
SIRNAGALIH 361 25 31 25 38 33 25 25 28 32 26 18 37 343 10.25 4.99 95.01
CIHARASHAS 202 15 18 16 15 28 16 9 16 15 15 14 15 192 7.43 6.93 95.05
MUNJUL 165 14 16 16 8 28 11 7 14 8 15 14 6 157 3.64 8.48 95.15
RAHONG 212 13 16 17 21 34 18 10 18 17 15 10 13 202 6.13 4.72 95.28
CIBINONG 188 12 15 19 18 32 12 5 14 13 12 14 13 179 6.91 7.45 95.21
SUKAKERTA 218 13 15 20 24 22 19 8 20 19 20 13 15 208 6.88 5.96 95.41
SINDANGSARI 212 12 15 17 13 33 18 10 20 19 16 16 13 202 6.13 7.55 95.28
RANCAGOONG 177 11 16 16 14 16 16 10 16 15 16 12 11 169 6.21 6.78 95.48
MULYASARI 160 10 15 15 10 26 15 5 16 5 17 12 6 152 3.75 7.50 95.00
PKM 2147 145 178 181 176 290 185 97 179 153 175 141 144 2044 6.71 6.57 95.20

KFL
DESA sasaran jan feb mar APRIL MEI JUNI JULI agsts sept okt nop des jum bln ini bln lalu kumulatif
SUKASARI 269 20 20 18 20 33 35 15 20 10 21 21 23 256 8.55 7.81 95.17
SIRNAGALIH 380 28 31 25 23 47 25 30 30 23 26 37 36 361 9.47 9.74 95.00
CIHARASHAS 217 15 6 16 5 48 7 24 24 19 15 14 14 207 6.45 6.45 95.39
MUNJUL 195 14 12 16 14 25 14 14 14 13 15 15 20 186 10.26 7.69 95.38
RAHONG 220 16 16 18 18 24 18 15 18 20 15 16 15 209 6.82 7.27 95.00
CIBINONG 184 13 15 14 17 18 12 14 16 11 12 17 16 175 8.70 9.24 95.11
SUKAKERTA 221 19 15 21 12 18 20 12 20 10 20 23 20 210 9.05 10.41 95.02
SINDANGSARI 212 16 15 14 16 27 16 14 20 16 14 18 16 202 7.55 8.49 95.28
RANCAGOONG 188 14 16 16 16 16 16 12 16 12 16 16 13 179 6.91 8.51 95.21
MULYASARI 190 14 14 15 15 21 15 14 15 13 16 16 13 181 6.84 8.42 95.26
PKM 2276 169 160 173 156 277 178 164 193 147 170 193 186 2166 8.17 8.48 95.17