Sei sulla pagina 1di 1

Érzelmek csoportosítása

Pozitív Negatív
FIGYELEM (jóindulat, segítőkészség, DÜH (elégedetlenség, frusztráció, feszültség,
gondoskodás, együttérzés, gyengédség, tisztelet, keserűség, ingerültség, bosszúság, neheztelés,
ámulat, csodálat, behódolás) idegesség, harag, zaklatottság)

NYUGALOM (higgadtság, békesség, derű, SZORONGÁS (nyugtalanság, aggodalom, félénkség,


harmónia, ellazultság, elégedettség, kétségbeesés, riadalom, ijedtség, rémület, félelem,
gondtalanság, összeszedettség) rettegés)

BOLDOGSÁG (öröm, szeretet, kiteljesedés, SZOMORÚSÁG (bánat, mélabú, csüggedtség,


jóllét) csalódottság, boldogtalanság)

ENERGIKUSSÁG (bizakodás, optimizmus,


UNALOM (fásultság, kedvetlenség, egykedvűség,
lelkesedés, büszkeség, céltudatosság,
érdektelenség, érzéketlenség, közömbösség)
elszántság)

ZAVARODOTTSÁG (bizonytalanság, tétlenség


BIZALOM (elfogadás, hála)
meglepődés, értetlenség, tehetetlenség)

JÁTÉKOSSÁG (izgatottság, vidámság,


ÜRESSÉG (szégyen, bűntudat, lelkiismeretfurdalás,
felszabadultság, spontaneitás, kíváncsiság,
kiüresedés)
érdeklődés, nyitottság, élvezet)

UNDOR (gyűlölet, utálat, lenézés, irtózás, megvetés,


kárörvendés)

© Asszertív Akadémia
2020