Sei sulla pagina 1di 24

TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON

KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO


: 1ST SEM. S.Y. 2018-2019 EXAMINATION : 1st Quarter

COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
NO. OF PERCENTAGE NO. OF
TOPICS/CONTENTS HRS (%) ITEM EASY AVERAGE CHALLENGING TOTAL
60% 30% 10% 100%
0.6 0.3 0.1

1 KASAYSAYAN NG WIKA, At KOMUNIKASYON 6 18.75 9 5.63 5 1-5 2.81 3 31-33 0.9375 1 46 9


AYON SA MGA AWTOR

URI NG KOMUNIKASYON,
MONOLINGGWALISMO,
2 6 18.75 9 5.63 5 6-10 2.81 3 34-36 0.9375 1 47 9
MULTILINGGWALISMO, ANTAS NG WIKA AT
PROSESO NG WIKA

MAKRONG KASANAYAN, AT PARAAN NG


3 PAGPAPAHAYAG 6 18.75 9 5.63 7 11-17 2.81 2 39-43 0.9375 1 48 9

4 MGA VARAYTI NG WIKA AT TUNGKULIN 10 31.25 16 9.38 10 18-27 4.69 5 39,40,41,42,43 1.5625 1 49 16
NITO

5 KASAYSAYAN NG WIKA SA BAWAT PANAHON 4 12.50 6 3.75 3 28-30 1.88 2 44,45 0.625 1 50 6

TOTAL 32 100 50 30 30 15 15 5 5 50 50

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30% Prepared by:
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
TOTAL : 100% ERLINSIE TAMAYO-SY, M.A.FIL.
Instructor I
JOSE RIZAL MEMORIAL STATE UNIVERSTY, DAPITAN CAMPUS
TABLE OF SPECIFICATION
SUBJECT: FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA
SEMESTER: 2nd SEM. A.Y. 2018-2019 EXAMINATION: MIDTERM

COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
NO. OF NO. OF
TOPICS/CONTENTS HOURS
PERCENTAGE (%)
ITEM EASY AVERAGE DIFFICULT TOTAL
60% 30% 10% 100%
0.60 ITEMS SEQ.NO. 0.30 ITEMS SEQ.NO. 0.10 ITEMS SEQ.NO.

WIKA, KATANGIAN, BARAYTI,


1 TEORYA, TUNGKULIN AT ANTAS NG 6 22.22 11 6.67 5 1-5 3.33 5 31-35 1.11 1 46 11
WIKA

KASAYSAYAN NG WIKA,
2 ABAKADANG FILIPINO AT BAGONG 6 22.22 11 6.67 7 6-12 3.33 3 36-38 1.11 1 47 11
ALPABETONG FILIPINO

3
BAYBAYING ALIBATA, TAGALOG, 3 11.11 6 3.33 3 13-15 1.67 2 39-40 0.56 1 48 6
PILIPINO AT FILIPINO

4
PANANALIKSIK, URI NITO AT 6 22.22 11 6.67 7 16-22 3.33 3 41-43 1.11 1 49 11
KATANGIAN NG MANANALIKSIK

5
BAHAGI NG PANANALIKSIK AT 6 22.22 11 6.67 8 23-30 3.33 2 44-45 1.11 1 50 11
SABPTAPIKO NITO

TOTAL 27 100 50 30 30 15 15 5 5 50

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30% Prepared by:
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
TOTAL : 100%

ERLINSIE TAMAYO-SY, M.A.FIL, LPT PATRICK G. GALLETO, Ed.D. FRIEdr


Instructor Chair, CED Evaluation Committee
BAYLIMANGO CENTRAL SCHOOL
TABLE OF SPECIFICATION
SUBJECT: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (BAITANG DALAWA)
S.Y. 2019-2020 EXAMINATION : FIRST QUARTER
COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
NO. OF PERCENTAGE NO. OF
TOPICS/CONTENTS HOURS (%) ITEM EASY AVERAGE CHALLENGING TOTAL
60% 30% 10% 100%
0.60 ITEMS SEQUENCE 0.30 ITEMS SEQUENCE 0.10 ITEMS SEQUENCE

1 AKO AY MABUTING KASAPI NG PAMILYA 3 20 6 3.60 3 1-3 1.80 2 18-19 1 1 27 6

2 MAHAL KO ANG AKING KAPWA 3 20 6 3.60 3 4-6 1.80 2 20-21 1 1 28 6

PAGMAMAHAL SA BANSA AT PAKIKIBAHAGI SA


3
PANDAIGDIGANG PAGKATAO
4 27 8 4.80 5 7-11 2.40 2 22-23 1 1 29 8

PANANALIG SA PANGINOON AT PREPERENSYA


4
SA KABUTIHAN
5 33 10 6.00 6 12-17 3.00 3 24-26 0.6 1 30 10

TOTAL 15 100 30 18 17 9 9 3 4 30

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30%
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
TOTAL : 100%
JOSE RIZAL MEMORIAL STATE UNIVERSTY, DAPITAN CAMPUS
TABLE OF SPECIFICATION
SUBJECT: PAGTATAYA SA PAGBASA AT PAGSULAT
1ST SEM. S.Y. 2018-2019 EXAMINATION : Midterm Exam
COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
PERCENTAGE NO. OF
TOPICS/CONTENTS NO. OF
HOURS (%) ITEM EASY AVERAGE CHALLENGING TOTAL
60% 30% 10% 100%
0.60 ITEMS SEQUENCE 0.30 ITEMS SEQUENCE 0.10

Katangian ng epektibong guro, modelo sa pagtuturo,


1 kahusayan ng guro sa paggamit ng wika, sining ng 4.5 17.65 9 5.29 5 1-5 2.65 3 31-33 0.88 1 46 9
pagtatanong, uri at multiple intelligences

Mga estratehiya sa pagtuturo ng wika, paraan, at pagdulog


2 6 23.53 12 7.06 6 6-11 3.53 4 34-37 1.18 1 47 12
sa pagtuturo ng wika

3 Kasanayan sa pagbasa at mga uri ng teorya nito 3 11.76 6 3.53 3 12-14 1.76 2 38-39 0.59 1 48 6

Kasanayan sa pagsulat, kahalagahan, salik, proses, uri at


4 teorya nito 6 23.53 12 7.06 8 15-22 3.53 3 40-42 1.18 1 49 12

Pamamaraang tradisyunal sa pagtuturo ng wika (pabuod,


5 pasaklaw at papanayam) 6 23.53 12 7.06 8 23-30 3.53 3 43-45 1.18 1 50 12

TOTAL 25.5 100 50 30 30 15 15 5 5 50

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30% Prepared by:
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
TOTAL : 100% ERLINSIE TAMAYO-SY, M.A.FIL., LPT PATRICK G. GALLETO, Ed.D. FRIEdr
Instructor I Chair, CED Evaluation Committee
JOSE RIZAL MEMORIA
T
SUBJECT: UGNAYAN NG W
SEMESTER AND SCHOOL YEAR: 2nd SEM. A.Y. 2018-2019

TOPICS/CONTENTS
NO. OF PERCENTAGE NO. OF ITEM
HOURS (%)

WIKA, KATANGIAN, BARAYTI,


1 TEORYA, TUNGKULIN AT ANTAS 4.5 20.00 10
NG WIKA

KASAYSAYAN NG WIKA, ALIBATA,


2 ABAKADANG FILIPINO AT 6 26.67 13
BAGONG ALPABETONG FILIPINO

3
ETNOGRAPIYA, KULTURA AT 3 13.33 7
LIPUNAN

4
PANANALIKSIK, WIKA AT 6 26.67 13
KULTURA

5
WIKA AT PAMUMUHAY, WIKA AT 3 13.33 7
TALASALITAAN

TOTAL 22.5 100 50

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30% Prepared by:
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
ERLINSIE TAMAYO-SY, M.A. FIL,
TOTAL : 100%
RIZAL MEMORIAL STATE UNIVERSTY, DAPITAN CAMPUS
TABLE OF SPECIFICATION
ECT: UGNAYAN NG WIKA AT KULTURA SA MAPAYAPANG LIPUNAN
EXAMINATION : MIDTERM

COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
EASY AVERAGE DIFFICULT
60% 30% 10%
0.60 ITEM SEQUENCE 0.30 ITEM SEQUENCE 0.10 ITEM

6.00 6 1-6 3.00 3 31-33 1.00 1

8.00 7 7-13 4.00 5 34-38 1.33 1

4.00 4 14-17 2.00 2 39-40 0.67 1

8.00 9 18-26 4.00 3 41-43 1.33 1

4.00 4 27-30 2.00 2 44-45 0.67 1

30 30 15 15 5 5

Noted by:

SIE TAMAYO-SY, M.A. FIL, LPT PATRICK G. GALLETO, Ed.D. FRIEdr


Instructor 1 Chair, CED Evaluation Committee
TERM

TOTAL
100%
SEQUENCE

46 10

47 13

48 7

49 13

50 7

50

ETO, Ed.D. FRIEdr


JOSE RIZAL MEMORIAL STATE UNIVERSTY, DAPITAN CAMPUS
TABLE OF SPECIFICATION
SUBJECT: PAGTATAYA SA PAKIKINIG AT PAGSASALITA
SEMESTER & S.Y. : 2ND SEM. A.Y. 2018-2019 EXAMINATION MIDTERM

COGNITIVE PROCESS/DIMENSION
NO. OF PERCENTAGE
TOPICS/CONTENTS DAYS (%) NO. OF ITEM EASY AVERAGE CHALLENGING
60% 30% 10%
0.60 ITEMS SEQUENCE 0.30 ITEMS SEQUENCE 0.10 ITEMS SEQUENCE

Katangian ng epektibong guro, modelo sa


pagtuturo, kahusayan ng guro sa paggamit
1 4.5 17.65 9 5.29 5 1-5 2.65 3 31-33 0.88 1 46
ng wika, sining ng pagtatanong, uri at
multiple intelligences

2 Mga estratehiya sa pagtuturo ng wika, 6 23.53 12 7.06 6 6-11 3.53 4 34-37 1.18 1 47
paraan, at pagdulog sa pagtuturo ng wika

Kasanayan sa pagkikinig,layunin, uri,


3 katangian, proseso, at kasanayan sa 3 11.76 6 3.53 3 12-14 1.76 2 38-39 0.59 1 48
pakikinig

Kasanayan sa pagsasalita, sining ng


pantanghalan (pagkukwento, pagtatalumpati,
4 pagtula, balagtasan, pagsasatao, pagtatalo o 6 23.53 12 7.06 8 15-22 3.53 3 40-42 1.18 1 49
debate, pagmomonologo, chambers theater, at
sabayang pagbigkas)

5 Pamamaraang tradisyunal sa pagtuturo ng 6 23.53 12 7.06 8 23-30 3.53 3 43-45 1.18 1 50


wika (pabuod, pasaklaw at papanayam)

TOTAL 25.5 100 50 30 30 15 15 5 5

EASY QUESTION (EQ) : 60%


AVERAGE QUESTION (AQ) : 30% Prepared by: Noted by:
DIFFICULT QUESTION (DQ) : 10%
ERLINSIE TAMAYO-SY, M.A. FIL. LPT PATRICK G. GALLETO, Ed.D. FRIEdr
TOTAL : 100% Instructor 1 Chair, CED Evaluation Committee
TOTAL
100%

12

12

12

50
GENERAL ANALYSIS
ITEM NO. Ph Pl Ə Remarks decision d COMMENT REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DECISION OVERALL
1
KOMFIL 148X.27=84
ITEM NO. Ph Pl Discrimination Index Comment REMARK
1 75 58 0.10 LOW ACCEPTANCE
2 53 27 0.15 NO ACCEPTANCE
3 63 47 0.10 NO ACCEPTANCE
4 60 82 -0.13 LOW ACCEPTANCE
5 43 53 -0.06 NO ACCEPTANCE
6 53 26 0.16 LOW ACCEPTANCE
7 80 55 0.15 LOW ACCEPTANCE
8 42 43 -0.01 NO ACCEPTANCE
9 67 64 0.02 LOW ACCEPTANCE
10 61 58 0.02 LOW ACCEPTANCE
11 63 38 0.15 LOW ACCEPTANCE
12 49 42 0.04 NO ACCEPTANCE
13 62 43 0.11 LOW ACCEPTANCE
14 33 20 0.08 NO ACCEPTANCE
15 67 22 0.27 NO ACCEPTANCE
16 75 55 0.12 NO ACCEPTANCE
17 81 65 0.10 NO ACCEPTANCE
18 75 53 0.13 NO ACCEPTANCE
19 84 78 0.04 LOW ACCEPTANCE
20 82 43 0.23 NO ACCEPTANCE
21 83 56 0.16
22 84 54 0.18
23 78 42 0.21
24 73 34 0.23
25 67 43 0.14
26 82 50 0.19
27 84 43 0.24
28 70 67 0.02
29 84 32 0.31
30 74 38 0.21
KOMFIL 148X.27=40
DECISION ITEM NO. Ph Pl Difficulty Index Comment
REVISE 1 75 58 0.79 EASY
REJECT 2 53 27 0.48 TOO EASY
REVISE 3 63 47 0.65 TOO EASY
REVISE 4 60 82 0.85 AVERAGE
REJECT 5 43 53 0.57 TOO EASY
REVISE 6 53 26 0.47 AVERAGE
REVISE 7 80 55 0.80 AVERAGE
REJECT 8 42 43 0.51 AVERAGE
REVISE 9 67 64 0.78 EASY
REVISE 10 61 58 0.71 EASY
REVISE 11 63 38 0.60 AVERAGE
REJECT 12 49 42 0.54 AVERAGE
REVISE 13 62 43 0.63 EASY
REJECT 14 33 20 0.32 AVERAGE
REJECT 15 67 22 0.53 TOO EASY
REJECT 16 75 55 0.77 EASY
REJECT 17 81 65 0.87 AVERAGE
REJECT 18 75 53 0.76 TOO EASY
REVISE 19 84 78 0.96 EASY
REJECT 20 82 43 0.74 TOO EASY
21 83 56 0.83
22 84 54 0.82
23 78 42 0.71
24 73 34 0.64
25 67 43 0.65
26 82 50 0.79
27 84 43 0.76
28 70 67 0.82
29 84 32 0.69
30 74 38 0.67
148X.27=40 GENERAL ANALYSIS AND DECISION MAKING
REMARK DECISION ITEM NO. Ph Pl DI
LOW ACCEPTANCE REVISE 1 28 15 0.16
NO ACCEPTANCE REJECT 2 21 16 0.06
NO ACCEPTANCE REJECT 3 26 29 -0.04
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 4 17 9 0.10
NO ACCEPTANCE REJECT 5 19 13 0.08
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 6 14 9 0.06
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 7 26 22 0.05
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 8 20 18 0.03
LOW ACCEPTANCE REVISE 9 30 17 0.16
LOW ACCEPTANCE REVISE 10 34 27 0.09
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 11 21 17 0.05
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 12 25 18 0.09
LOW ACCEPTANCE REVISE 13 24 19 0.06
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 14 27 16 0.14
NO ACCEPTANCE REJECT 15 25 22 0.04
LOW ACCEPTANCE REVISE 16 21 16 0.06
HIGH ACCEPTANCE RETAIN 17 27 5 0.28
LOW ACCEPTANCE REVISE 18 25 14 0.14
LOW ACCEPTANCE REVISE 19 25 12 0.16
LOW ACCEPTANCE REVISE 20 25 13 0.15

GENERAL ANALYSIS AND DECISION MAKING


ITEM NO. Ph Pl DI
1 21 18 0.07
2 10 15 -0.12
3 18 15 0.07
4 16 19 -0.07
5 12 12 0.00
6 19 11 0.19
7 16 5 0.26
8 19 9 0.24
9 20 11 0.21
10 18 16 0.05
11 13 1 0.29
12 12 13 -0.02
13 18 10 0.19
14 12 5 0.17
15 10 18 -0.19
16 14 9 0.12
17 14 8 0.14
18 12 0 0.29
19 12 11 0.02
20 16 12 0.10

GENERAL ANALYSIS AND DECISION MAKING


ITEM NO. Ph Pl DI
1 2 1 0.07
2 17 1 0.42
3 16 6 0.51
4 19 6 0.58
5 19 12 0.72
6 1 2 0.07
7 3 7 0.23
8 18 10 0.65
9 21 13 0.79
10 11 9 0.47
11 1 0 0.02
12 4 3 0.16
13 7 1 0.19
14 11 3 0.33
15 20 17 0.86
16 11 12 0.53
17 6 4 0.23
18 21 14 0.81
19 20 15 0.81
20 21 17 0.88
GENERAL ANALYSIS AND DECISION MAKING
ITEM NO. Ph Pl DI
1 2 0 0.04
2 17 15 0.70
3 16 6 0.48
4 19 6 0.54
5 19 12 0.67
6 1 0 0.02
7 3 7 0.22
8 18 10 0.61
9 21 3 0.52
10 11 9 0.43
11 0 0 0.00
12 4 2 0.13
13 7 3 0.22
14 11 3 0.30
15 20 17 0.80
16 11 12 0.50
17 6 4 0.22
18 21 14 0.76
19 20 15 0.76
20 21 17 0.83
SION MAKING
DESCRIPTION DCI DESCRIPTION INTERPRETATION
REVISE 0.100 REVISE REVISE
REJECT 0.033 REJECT REJECT
REJECT 0.000 REVISE REVISE
RETAIN 0.100 REVISE REVISE
REJECT 0.000 REJECT REJECT
RETAIN 0.100 REVISE REVISE
RETAIN 0.100 REVISE REVISE
RETAIN 0.067 REJECT REJECT
REVISE 0.100 REVISE REVISE
REVISE 0.033 REVISE REVISE
RETAIN 0.167 REVISE REVISE
RETAIN -0.033 REJECT REVISE
REVISE 0.167 REVISE REVISE
RETAIN 0.000 REJECT REVISE
REJECT 0.033 REJECT REJECT
REVISE -0.100 REJECT REJECT
RETAIN 0.067 REJECT REJECT
REVISE 0.033 REJECT REVISE
REVISE 0.100 REVISE REVISE
REVISE 0.067 REJECT REVISE

SION MAKING
DESCRIPTION DCI DESCRIPTION INTERPRETATION
POOR 0.896 VERY EASY REVISE
POOR 0.792 EASY REVISE
POOR 0.813 VERY EASY REVISE
POOR 0.896 VERY EASY REVISE
POOR 0.958 VERY EASY REVISE
POOR 0.646 EASY REVISE
POOR 0.313 DIFFICULT REVISE
GOOD 0.688 EASY REVISE
MARGINAL 0.708 EASY REVISE
POOR 0.833 VERY EASY REVISE
POOR 0.083 VERY DIFFICULT REVISE
POOR 0.729 EASY REVISE
MARGINAL 0.646 EASY REVISE
POOR 0.167 VERY DIFFICULT REVISE
POOR 0.979 VERY EASY REVISE
POOR 0.521 AVERAGE RETAIN
POOR 0.458 AVERAGE RETAIN
VERY GOOD 0.500 AVERAGE RETAIN
POOR 0.979 VERY EASY RIVISE
POOR 0.938 VERY EASY RIVISE

SION MAKING
DESCRIPTION DCI DESCRIPTION INTERPRETATION
VERY DIFFICULT 0.023 POOR REVISE/REJECT
AVERAGE 0.372 GOOD REVISE/REJECT
AVERAGE 0.233 MARGINAL NEEDS IMPROVEMENT
AVERAGE 0.302 MARGINAL NEEDS IMPROVEMENT
EASY 0.163 POOR REVISE/REJECT
VERY DIFFICULT -0.023 POOR REVISE/REJECT
DIFFICULT -0.093 POOR REVISE/REJECT
EASY 0.186 POOR REVISE/REJECT
EASY 0.186 POOR REVISE/REJECT
AVERAGE 0.047 POOR REVISE/REJECT
VERY DIFFICULT 0.023 POOR REVISE/REJECT
VERY DIFFICULT 0.023 POOR REVISE/REJECT
VERY DIFFICULT 0.140 POOR REVISE/REJECT
DIFFICULT 0.186 POOR REVISE/REJECT
VERY EASY 0.070 POOR REVISE/REJECT
AVERAGE -0.023 POOR REVISE/REJECT
DIFFICULT 0.047 POOR REVISE/REJECT
VERY EASY 0.163 POOR REVISE/REJECT
VERY EASY 0.116 POOR REVISE/REJECT
VERY EASY 0.093 POOR REVISE/REJECT
SION MAKING
DESCRIPTION DCI DESCRIPTION INTERPRETATION
REJECT 0.043 REJECT REJECT
RETAIN 0.043 REJECT REJECT
RETAIN 0.217 RETAIN RETAIN
RETAIN 0.283 RETAIN RETAIN
RETAIN 0.152 REVISE REVISE
REJECT 0.022 REJECT REJECT
REVISE -0.087 REJECT REJECT
RETAIN 0.174 REVISE REVISE
RETAIN 0.391 RETAIN RETAIN
RETAIN 0.043 REJECT REJECT
REJECT 0.000 REJECT REJECT
REVISE 0.043 REJECT REJECT
REVISE 0.087 REJECT REJECT
RETAIN 0.174 REVISE REVISE
REVISE 0.065 REJECT REJECT
RETAIN -0.022 REJECT REJECT
REVISE 0.043 REJECT REJECT
REVISE 0.152 REVISE REVISE
REVISE 0.109 REVISE REVISE
REVISE 0.087 REJECT REJECT