Sei sulla pagina 1di 31

*44/ 

4BCBUP HFOOBJP %*3&5503&


"OOP 9997*** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

*FSJ QSPUFTUB B 3PNB -B NBESF TDSJWF BM NJOJTUSP i"WFUF MJCFSBUP VO BTTBTTJOP VOB TDPOGJUUB QFS UVUUJw

1PMJ[[J #POBGFEF BUUJWB HMJ JTQFUUPSJ


1&36(*" 1SJNP QJBOP
! *FSJ TFSB JM NJOJTUSP EFM
MB (JVTUJ[JB #POBGFEF IB #POVT 3FO[J B NJMJPOJ EJ EJQFOEFOUJ
BOOVODJBUP MBUUJWB[JPOF
EFHMJ JTQFUUPSJ QFS JM DBTP Cuneo fiscale, intesa
EFMMB TDBSDFSB[JPOF EJ 3JD tra governo e sindacati
DBSEP .FOFOUJ MBTTBTTJ
OP EJ "MFTTBOESP 1PMJ[[J
-P IB GBUUP EPQP DIF NFS
DPMFEÑ QPNFSJHHJP MB NBN
NB EFMMB WJUUJNB HMJ BWFWB
TDSJUUP VOB FNBJM JO DVJ IB
BODIF BMMFHBUP MF GPUP EFM
DPSQP NBSUPSJBUP EFM GJ
HMJP -F TUFTTF GPUP DIF JFSJ
NBUUJOB J 1PMJ[[J MB TPQSBW
WJTTVUB BM NBTTBDSP EJ WJB
3JDDJ +VMJB 5PTUJ F BMDVOJ ¼ B QBHJOB 
BNJDJ EJ GBNJHMJB IBOOP
NFTTP JO NPTUSB EBWBOUJ "MMBSNF MBODJBUP EBMMB %JB
BMMB $PSUF EJ $BTTB[JPOF
4POP BOEBUJ B 3PNB B DIJF Mafia, in crescita
EFSF HJVTUJ[JB JO NBOJFSB
QMBUFBMF J 1PMJ[[J DIF IBO i reati ambientali
OP EFUUP TJ TFOUPOP iBC ¼ B QBHJOB 
CBOEPOBUJ EBMMP 4UBUPu *O
UBOUP 3JDDBSEP .FOFOUJ
USBNJUF JM TVP BWWPDBUP IB
EFUUP EJ DPNQSFOEFSF JM

EPMPSF EFMMB GBNJHMJB EFM 

SBHB[[P DIF MVJ TUFTTP IB Don Matteo e Montalbano super


BNNFTTP EJ BWFS VDDJTP
¼ B QBHJOB .BSSVDP *O QJB[[B 'SBODFTDP 1PMJ[[J JM GSBUFMMP EFMMB WJUUJNB JFSJ NBUUJOB B 3PNB EWBOUJ BMMB $PSUF EJ $BTTB[JPOF "MMF TVF TQBMMF J DBSUFMMPOJ DPO MF GPUP EFM GSBUFMMP VDDJTP ¼ B QBHJOB 

*O 6NCSJB EVF BVUP TV USF TPOP JORVJOBOUJ VOB TV EJFDJ SJTBMF B QSJNB EFM 1BSDP CVT QVCCMJDJ QJá EFMMB NFUË Ò WFDDIJP 4QPSU

Smog, 60% dei mezzi andrebbe rottamato $"-$*0


*M (SJGP TGJEB JM $IJFWP
1&36(*" 1&36(*" $PTNJ F MFNFSHFO[B
6.#3*" 1&36(*"
i(MJ BMJCJ TPOP WJFUBUJw
Aggredito dopo partita Ascani: “Verini vuol dimettersi? Lo faccia” ! 2VBTJ JM QFS DFOUP EFM Marini compra il Craxi di Martelli
QBSDP DJSDPMBOUF QBSJ B ¼ B QBHJOB 6SBT
Denunciato sindacalista NF[[J Í TPUUP B &V 70--&:
SP %VF BVUP TV USF TPOP
¼ B QBHJOB 
JORVJOBOUJ VOB TV EJFDJ SJTB 1PESBTDBOJO BQQMBVEF MB 4JS
MF B QSJNB EFM & BODIF i/PJ GPSUJ 0SB WPHMJP MB $IBNQJPOTw
'0-*(/0 QJÜ EFMMB NFUÆ EFM QBSDP ¼ B QBHJOB 'PSDJOJUJ
CVT QVCCMJDJ Í WFDDIJP *O
Opere pubbliche UPUBMF DJSDPMBOP BV
$"-$*0
piano da 25 milioni UPWFUUVSF DPO VOFUÆ NFEJB 'FSF BMMJOTFHVJNFOUP BMMB 3FHHJOB
EJ  BOOJ $Ò EB TGSVUUBSF JM GBUUPSF -JCFSBUJ
¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB "OUPMJOJ ¼ B QBHJOB 3PTBUJ ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB (JPWBOOFUUJ
*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 
SABATO 18 gennaio 2020 www.lanazione.it/umbria

cronaca.perugia@lanazione.net
Perugia
Redazione: Piazza Danti, 11 - 06121 Perugia - Tel. 075 5755111
Pubblicità: SpeeD - Via M. Angeloni, 80/B - 06121 Perugia spe.perugia@speweb.it

Riconoscimento al servizio comunale Viabilità pericolosa

Mense promosse Flaminia, sit-in


Tuteri: «Collaboriamo per chiedere
con i genitori» più sicurezza
A pagina 13 A pagina 20

Il ministro: «Subito gli ispettori»


Menenti scarcerato. I Polizzi manifestano davanti alla Cassazione. La presidente: «Da noi nessun ritardo» A pagina 4

TRASPORTI

I Frecciabianca
sul binario giusto
L’assessore: «Verso
nuovi collegamenti»
Nucci a pagina 7
IL CASO: PARLANO I VIGILI
Assisi
«Raffica di multe
Mazze e arnesi per il telefonino?
da scasso in auto Gli autovelox
Preso dopo non possono farle»
l’inseguimento A pagina 5
A pagina 16
Inquinamento

Smog alle stelle


ARRESTATO IL FRATELLO Oggi e domani
stop al traffico
IN FIN DI VITA
Pontini alle pagine 2 e 3
Chi può circolare
A pagina 9

La storia di successo Il cantante al Trasimeno

Premio Oscar Green Ed Sheeran, uno studio


all’allevatore di bisonti di registrazione al lago
A pagina 15 Minciaroni a pagina 13
1FSVHJB

TBCBUP
 HFOOBJP


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

4FO[B
HJVTUJ[JB

*FSJ MB NBOJGFTUB[JPOF EFMMB GBNJHMJB EFMMB WJUUJNB EBWBOUJ BMMB $PSUF EJ $BTTB[JPOF
-BTTBTTJOP 3JDDBSEP .FOFOUJ BM TVP MFHBMF i$PNQSFOEP JM EPMPSF EFJ HFOJUPSJw

0NJDJEJP 1PMJ[[J
JM NJOJTUSP #POBGFEF
BUUJWB HMJ JTQFUUPSJ
EJ 'SBODFTDB .BSSVDP
*O QJB[[B
1&36(*"
/FMMB GPUP
! 'PSTF MB EJMBOJBOUF EFDJ HSBOEF JM QBESF
TJPOF EJ NFUUFSF JO QJB[[B EJ "MFTTBOESP
MF GPUP EFM DPSQP NBSUPSJBUP 1PMJ[[J TPUUP
EJ EFM MPSP "MFTTBESP QP JM GSBUFMMP
USFCCF BWFS QPSUBUP VOB QSJ
NB DPOTFHVFO[B BVTQJDBUB
*FSJ JO TFSBUB Í JOGBUUJ USBQF [F IB TFNQSF NBOUFOVUP NB %BOJFMB IB QBTTBUP MB OB QPJ RVBOEP IP TBQVUP
MBUB MB OPUJ[JB DIF JM .JOJ VO DPOUFHOP OPOPTUBOUF MB HJPSOBUB B SJTQPOEFSF BJ DIF 3JDDBSEP FSB MJCFSP NJ
TUSP EFMMB (JVTUJ[JB "MGPOTP USBHFEJB WJTTVUB TJ Í NFTTP HJPSOBMJTUJ EJ NF[[B *UBMJB *M TPOP TFOUJUB NBMFu *O TFSB
#POBGFEF EPQP MB NJTTJWB BE VSMBSF i7FSHPHOB $IJF TVP WPMUP PSNBJ USBTGJHVSBUP UB BODIF MB SJDIJFTUB EJ TDV
JOWJBUBHMJ EBMMB NBNNB EJ EFUF B OPJ J EPDVNFOUJ NFO EBM EPMPSF Í SJNCBM[BUP EB TF EJ (JPWBOOJ 1PMJ[[J i1FS
1PMJ[[J IB BUUJWBUP HMJ JTQFU USF MBTTBTTJOP EJ NJP GJHMJP VO 5H BMMBMUSP F DPO MB DPN EPOBUFDJ TF BCCJBNP NP
UPSJ QFS DBQJSF DIJ IB TCB Í MJCFSP JO HJSPu 4PMP BUUJNJ QPTUF[[B DIF MIB TFNQSF TUSBUP GPUP DPTÑ DSVEF NB
HMJBUP 4F DÍ VO SFTQPOTBCJ IBOOP TSPUPMBUP MF HJHBOUP EB .FOFOUJ $Í TUBUP RVBM EJ UFOTJPOF JNNFEJBUBNFO DPOUSBEEJTUJOUB Í UPSOBUB B EPWFWBNP DIJFEFSF BJVUP
MF EFMMVTDJUB EBM DBSDFSF EJ HSBGJF DIF SJUSBHHPOP MF UFSSJ DIF NPNFOUP EJ UFOTJPOF UF DPNQSFTJ EBJ QPMJ[JPUUJ DIJFEFSF VO JOUFSWFOUP JO /PO QPTTJBNP TUBSF B WFEF
3JDDBSEP .FOFOUJ SFP DPO CJMJ JNNBHJOJ EFM DPSQP EJ RVBOEP HMJ BHFOUJ EJ QPMJ[JB DIF QPJ IBOOP BVUPSJ[[BUP UFNQJ SBQJEJ QFS OPO TNFU SF NFOUSF MBTTBTTJOJP EJ
GFTTP F QFOBMFNFOUF SF "MFTTBOESP JM AHVFSSJFSP DP IBOOP JEFOUJGJDBUP J 1PMJ[[J MB NBOJGFTUB[JPOF TJB JO UFSF EJ BWFSF GJEVDJB OFMMP NJP GJHMJP QPUSFCCF FTQBUSJB
TQPOTBCJMF EFMMPNDJEJP EJ NF MP DIJBNBWBOP HMJ BNJ 1BQÆ (JPWBOOJ DIF JO BOOJ QJB[[B $BWPVS DIF BM .JOJ 4UBUP i)P DSFEVUP OFMMB HJV SF "CCJBNP TVQQMJDBUP JM
"MFTTBOESP 1PMJ[[J DIF IB DJ CSVUBMNFOUF BNNB[[BUP EJ QSPDFTTJ F BVMF EJ VEJFO TUFSP EFMMB (JVTUJ[JB .BN TUJ[JB GJOP B NFSDPMFEÑ NBUUJ NJOJTUSP #POBGFEF EJ GBSF
MBTDJBUP JM DBSDFSF QFS EFDPS RVBMDPTBu .B TFDPOEP MBW
SFO[B EFJ UFSNJOJ EJ DVTUP WPDBUP EJ 3JDDBSEP .FOFO
EJB DBVUFMBSF UJ (JVTFQQF 5JSBCPTDIJ iJM
.B JOUBOUP EB 'JSFO[F OFM -B MFUUFSB .JOJTUSP #POBGFEF BWSFCCF
MB DVJ $PSUF E"QQFMMP TJ Í EPWVUP FTTFSF QJÜ DBVUP JO
DFMFCSBUP MVMUJNP QSPDFTTP *M UFTUP EFMMFNBJM DIF MB NBESF EFMMB WJUUJNB IB JOWJBUP NFSDPMFEÖ WFDF EJ BHJSF TVMMPOEB
DPOUJOVBOP BE BSSJWBSF SJ EFMMFNP[JPOF /PO NJ TFN
TQPTUF TDPODFSUBOUJ *FSJ
NBUUJOB EFJ MFHBMJ DPJOWPMUJ
.BNNB %BOJFMB BM HVBSEBTJHJMMJ CSB EFHOP EJ VOP TUBUP EJ
EJSJUUP /PJ BCCJBNP GBUUP SJ
OFM DBTP TPOP BOEBUJ EJ QFS
TPOB B DIJFEFSF OVNJ BMMB
DBODFMMFSJB UPTDBOB QFS DB
i4F MVJ TDBQQB DIJ DJ SJTBSDJTDF w DPSTP DPNF QSFWJTUP EBMMB
MFHHF MB TUFTTB DIF QSFWFEF
VOB EVSBUB NBTTJNB JO DV
QJSF QFSDIÊ JM GBTDJDPMP SJ EFMMB (JVTJUJ[JB NFSDPMFEÑ QPNFSJH TUFSJ F (JVEJDJ u i/FHMJ VMUJNJ BOOJ TUPEJB DBVUFMBSF DIF QFS JM
HVBSEBOUF MPNJDJEJP EJ HJP "MMB NBJM MB EPOOB IB BMMFHBUP EFMMB NJB WJUB FTJTUFO[B
QFSDIÊ WJUB NJP BTTJTUJUP Í EFDPSTBu &
OPO BCCJB NBJ QSFTP MB TUSB BODIF iRVBMDIF JNNBHJOF EJ NJP GJ OPO MP Í QJÜ BHHJVOHF NJ TPOP QSPQSJP QBSMBOEP EJ 3JDDDBS
EB EFMMB $BTTB[JPOF JNQF HMJP WJWP F NPSUPu TQJFHB iQFS DJS SJQFUVUB DPNF TJB TUBUP QPTTJCJMF USP EP .FOFOUJ DIF IB TFOUJUP
EFOEP DPTÑ BJ HJVEJDJ SPNB DPTDSJWFSF NBHHJPSNFOUF MB WJDFOEB WBSNJ OFMMB JOEFGJOJCJMF QPTJ[JPOF EJ BM UFMFGPOP SJGFSJTDIF DIF MP
OJ EJ QSFOEFSMP JO DPOTJEFSB EJ DVJ TUP QBSMBOEP TF BWFTTF RVBM VOB NBESF DIF IB QFSTP VO GJHMJP TUFTTP BWSFCCF EFUUP EJ DPN
[JPOF F GPSTF FNFUUFSF JO DIF EVCCJPu i4F RVFTUP TJHOPSF BTTBTTJOBUP B BOOJ 2VBOEP FOUSJ QSFOEFSF JM EPMPSF EFJ 1PMJ[
UFNQP VUJMF VOB TFOUFO[B .FOFOUJ OES
EPWFTTF GBSF NFOUF OFMMF BVMF EJ USJCVOBMF HVBSEJ MF GPUP [J F MB MPSP SFB[JPOF i$PNF
EFGJOJUJWB .B MJNQJFHBUB MPDBMF TVMMB QPTTJCJMJUÆ EJ UPSOBSF JO EJ UVP GJHMJP NBTTBDSBUP DPNF JQOP QFSTPOB DPNQSFOEP JM MPSP
IB DPNVOJDBUP MPSP DIF HBMFSB F QBTTBSDJ BOOJ TDSJWF MB UJ[[BUB BTDPMUJ EFDJOF EJ UFTUJNPOJ EPMPSF .B JP NJ TPOP MJNJ
iQSJNB EJ NBSUFEÑu OPO BW .BESF %BOJFMB 3JDDJ NBNBN F EPWFTTF TDBQQBSF GSB DVJ BODIF MBTTBTTJOP EJ UVP GJHMJP UBUP B QSFOEFSF MPSEJOBO[B
WFSSÆ OFTTVOB USBTNJTTJP BMMFTUFSP EBUP DIF OPO HMJ Í TUBUP EJSF i CF OP JP OPO IP TGFSSBUP DPMQJ F VTDJSF EBM DBSDFSFu 4DBQ
OF QFSDIÊ J GBTDJDPMJ QFS 3P OFNNFOP CMPDDBUP JM QBTTBQPSUP UBOUP GPSUJ BMMB UFTUBu F UJ SJQFUJ DIF UJ QBSF BMMFTUFSP 1FS 5JSBCP
NB EB 'JSFO[F QBSUPOP TPMP 1&36(*" NJ EJDB MFJ TJHOPS .JOJTUSP DIJ DF MP TWFHMJFSBJ EB VO CSVUUP TPHOP F OPO TDIJ JM TVP BTTJTUJUP iOPO DJ
RVFM HJPSOP *M UVUUP Í BWWF SJNFUUF JO HBMFSB & TF QPJ DJ GPTTF MB Í QPTTJCJMF DIF VO VPNP QBESF EJ QFOTB OFBODIFu
OVUP NFOUSF QSPQSJP EBWBO ! u7FEF TJHOPS .JOJTUSP FTTFSF DP QPTTJCJMJUÆ EJ DIJFEFSF VO SJTBSDJ BOOJ BCCJB BWVUP JM DPSBHHJP EJ NBO -BTTBTTJOP SFP DPOGFTTP EJ
UJ BMMB $PSUF EJ $BTTB[JPOF J TUSFUUB B SJDPSSFSF B -FJ MP DPOTJEFSP NFOUP PWWJBNFOUF OPO FDPOPNJDP HJBSF NBOEBSJOJ NFOUSF TVMMP TDIFS "MFTTBOESP 1PMJ[[J BTTJDVSB
HFOJUPSJ EJ "MFTTBOESP 1PMJ[ OPO TPMP VOB TDPOGJUUB NJB 4VB F EJ NB NPSBMF B DIJ NBJ EPWSFJ DIJFEFS NP QBTTBWBOP MF JNNBHJOJ EFMMP JM MFHBMF OPO TJ TPUUSBSSÆ BM
[J JM GSBUFMMP 'SBODFTDP MB UVUUJ J DJUUBEJOJ JUBMJBOJ NB MP DPOTJEF MP "MMP TUBUP JUBMJBOP $IF DPO MF TDFNQJP DIF MVJ FSB TUBUP JO HSBEP EJ MF TVF SFTQPTBOCJMJUÆ i1FO
TPQSBWWJTTVUB BM NBTTBDSP SP BODIF VOB WJPMFO[B OFJ NJFJ DPO TVF MFHHJ F J TVPJ DBWJMMJ IB QFSNFTTP GBSF TFO[B OFTTVO SJUFHOP F BNNFU TJ TUB HJÆ GBDFOEP J DPOUJ EFM
+VMJB 5PTUJ F BMUSJ BNJDJ EJ GSPOUJu &DDPMP VOP EFJ QBTTBHHJ EFM MB MJCFSB[JPOF EJ VO BTTBTTJOP NBO UFOEP TPMP BMMB GJOF EJ GSPOUF BMMFWJ MB QFOB DPO MF BUUFOVBOUJ HF
GBNJHMJB NBOJGFTUBWBOP MB NJTTJWB DIF %BOJFMB 3JDDJ NBN EBOEP JO GSBOUVNJ JM MBWPSP EJ EFDJ EFO[B EFMMF QSPWF EJ FTTFSF TUBUP OFSJDIF QFSDIÊ RVFTUP TJ
DIJFEFOEP HJVTUJ[JB 4POP NB EJ 1PMJ[[J IB JOWJBUP BM NJOJTUSP OF EJ BHFOUJ EJ QPMJ[JB 1VCCMJDJ .JOJ MVJu -P TUFTTP DIF BEFTTP Í MJCFSP TQFSB DIF HMJ WFSSBOOP SJDP
BSSJWBUJ JO QJB[[B $BWPVS F OPTDJVUFu 
5FSOJ

TBCBUP
 HFOOBJP


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

*M QSPHFUUP
*OEJWJEVBUJ EBMMB HJVOUB EVF MPUUJ EJOUFSWFOUP QFS JM DPNQMFUBNFOUP EFMMF PQFSF QSFWJTUF [JPOF BM CBOEP EFOPNJOBUP
i4QPSU .JTTJPOF $PNVOFu F
Variazione di bilancio per il parco Cardeto DPO MF TPNNF EFSJWBOUJ EBMMB
SJTDPTTJPOF EFMMB QPMJ[[B GJEF
5&3/* EJ HJVOUB EÆ JM WJB MJCFSB BMMBD NFOUP EFMMF PQFSF *M QSJNP Í KVTTPSJB JO TFHVJUP BMMB SJTPMV
DFSUBNFOUP F BMMB DPOTFHVFOUF SFMBUJWP B MBWPSJ EJ DPNQMFUB [JPOF EFMMB DPODFTTJPOF TUJQV
! " NBHHJP MB HBSB QFS MBGGJ WBSJB[JPOF EJ CJMBODJP QFS MB NFOUP EFMMJNQJBOUJTUJDB TQPS MBUB DPO MB TPDJFUÆ EJ QSPHFUUP
EBNFOUP EFHMJ JOUFSWFOUJ SJ TPNNB EFSJWBOUF EBMMBTTVO UJWB EFM QBSDP QFS VO JNQPSUP 1BSDP $BSEFUP QFS FV
HVBSEBOUJ JM QBSDP $BSEFUP [JPOF EFM NVUVP EB NJMB DPNQMFTTJWP TUJNBUP EJ SP *M TFDPOEP MPUUP JOEJWJEVB
4J TUB SJNFUUFOEP JO NPUP MB FVSP DPO M*TUJUVUP EFM $SFEJUP FVSP GJOBO[JBUJ QFS UP SJHVBSEB JOGJOF J MBWPSJ EJ
NBDDIJOB PSHBOJ[[BUJWB QFS 4QPSUJWP 4POP EVORVF TUBUJ JO NJMB FVSP BUUSBWFSTP QFS DPNQMFUBNFOUP EFMMB QBMB[[J
UFSNJOBSF J MBWPSJ EFJ HJBSEJOJ EJWJEVBUJ EVF MPUUJ GVO[JPOBMJ MBQQVOUP MBTTVO[JPOF EJ VO OB SJTUPSBOUF QFS FVSP
QVCCMJDJ *OUBOUP VOB EFMJCFSB EJOUFSWFOUP QFS JM DPNQMFUB NVUVP DPMMFHBUP BMMB QBSUFDJQB $BSEFUP *M $PNVOF WVPMF GBS SJQBSUJSF J MBWPSJ .-4

3FHJPOF F $PNVOF MBODJBOP MB TGJEB EFJ DPMMFHBNFOUJ WFMPDJ DPO MB DBQJUBMF "WWJBUJ DPOUBUUJ DPO 5SFOJUBMJB

" 3PNB DPO JM 'SFDDJBCJBODB JO NJOVUJ


EJ "OUPOJP .PTDB EJF F DPO MF OVPWF NPUSJDJ TJ SFBMUÆ DJ WPSSÆ VOB QSFMJNJ
QBTTFSFCCF EB BE BMNF OBSF JOEBHJOF EJ NBSLFUJOH
5&3/*
OP DIJMPNFUSJ MPSBu F QFS UFOFSMJ JO WJUB TJ EP
! %VF 'SFDDJBCJBODB QFS 0HHJ TPOP J DPMMFHBNFOUJ WSÆ SJTDPOUSBSF JM HSBEJNFO
BSSJWBSF B 3PNB JO USF RVBS JO USFOP DPO MB DBQJUBMF USB JM UP EFJ QBTTFHHFSJ JO UFSNJOJ
UJ EPSB & MB TGJEB MBODJBUB MVOFEÑ F JM WFOFSEÑ & JM OV EJ VUJMJ[[P HJPSOBMJFSP 1PJ
EBMMB HPWFSOBUSJDF %POBUFM NFSP TDFOEF OFJ GFTUJWJ F PDDPSSFSÆ USPWBSF VO PSBSJP
MB 5FTFJ F EBM TJOEBDP -FP QSFGFTUJWJ BODIF TF QSPQSJP BEFHVBUP TQPTUBOEP JM CJOB
OBSEP -BUJOJ %BMMB 3FHJP EJ SFDFOUF Í TUBUP JTUJUVJUP SJP EJ 3PNB 5FSNJOJ EPWF
OF DPNF Í TUBUP SJQFUVUP BO VO OVPWP DPOWPHMJP DIF MB BUUVBMNFOUF BSSJWBOP J USFOJ
DIF EVSBOUF MB WJTJUB B 5FS EPNFOJDB QBSUF BMMF F EB 5FSOJ 4J QBSMB EJ VO JOWF
OJ DÍ JM EJTDP WFSEF QFS J EB 3PNB F SJUPSOB EB 5FSOJ TUJNFOUP JOJ[JBMF EB QBSUF
OVPWJ DPMMFHBNFOUJ WFMPDJ BMMF F EFMMB 3FHJPOF DIF DPNF PT
0HOJ HJPSOP TFSWB JM TJOEBDP QPUSFCCF
TPOP J FTTFSF JOUFHSBUP BODIF EB
4J BQSPOP OVPWF PQQPSUVOJUË UFSOBOJ DIF TQPOTPS u1BSMBSF EJ DJGSF 
* QFOEPMBSJ TPOP F EJTQPOHPOP QFS MBWPSP P QSFDJTB MBTTFTTPSF SFHJPOB
NPUJWJ EJ TUV MF BJ 5SBTQJPSUJ &OSJDP .FMB
EJ USFOJ EVSBOUF J HJPSOJ GFSJBMJ EJP VTBOP JM TFDDIF Í BODPSB QSFNBUV
USBTQPSUP TV SP 'POEJ BM NPNFOUP OPO
DPO MB DBQJUBMF & -BUJOJ DPO SPUBJB & EJ RVFTUJ BMNFOP DJ TPOP QFS RVFTUP TDPQP
GFSNB DIF TUBWPMUB TJ GB TVM GSVJTDPOP EFMMB DBSUB .B TUJBNP MBWPSBOEP QFS
TFSJP 5VUUP5SFOP i$PO J OVPWJ USPWBSMJ SB[JPOBMJ[[BOEP BM
i$PO VOB DPQQJB EJ 'SFDDJB 'SFDDJBCJBODB QSPTFHVF JM USF TQFTF -VOFEÑ BWSÖ VO JO
CJBODB BMMBOEBUB F BMUSFU TJOEBDP BOESFNP B DSFBSF DPOUSP DPO 5SFOJUBMJB 6O
UBOUJ BM SJUPSOP JM USBTQPSUP VOB TPSUB EJ NFUSPQPMJUBOB CSJB F QPJ DPO MB QSFTJEFOUF
GFSSPWJBSJP PTTFSWB JM TJOEB EJ TVQFSGJDJF NPMUP DPNQF 'SFDDJBCJBODB 'B DBQP B 5SFOJUBMJB F B QBSUJSF EBM DBNCJP EJ PSBSJP EFM EJDFNCSF IB TPTUJUVJUP HMJ &VSPTUBS $JUZ 5FTFJ OF BWSFNP BMUSJ DPO
DP DBNCJFSFCCF SBEJDBM UJUJWB BODIF DPO DIJ BCJUB 3GJ F JM NJOJTUSP %F .JDIFMJ
NFOUF $PO SJDBEVUF NPMUP OFMMIJOUFSMBOE DBQJUPMJOPu SF WFSTP 3PNB F JM -B[JP UFSMPDV[JPOF DPO 5SFOJUBMJB UVUUP EJ WPMPOUÆ QPMJUJDB 6OB OPTUSB QSJPSJUÆ Í BODIF
QPTJUJWF QFS J QFOEPMBSJ & -PCJFUUJWP Í GBWPSJSF J SPNB TFO[B SFQMJDBSF J NPEFMMJ EJ F MPCJFUUJWP QPUSFCCF FTTF $IF B RVBOUP QBSF OPO MP TCMPDDP EFJ MBWPSJ TVMMB
DPO VOB SJEV[JPOF EFJ UFN OJ DIF WPHMJPOP USBTGFSJSTJ B BMUSJ & JO RVFTUP TFOTP BH SF DFOUSBUP BODIF USB QPDIJ NBODB 4J USBUUFSFCCF EJ USF 'DV EPWF 5FSOJ QBHB BODPSB
QJ EJ QFSDPSSFO[B GJOP B 5FSOJ i%BMUSB QBSUF NFO HJVOHF -BUJOJ MB HPWFSOBUSJ NFTJu /FTTVOB EJDIJBSB[JP OJ B NFSDBUP F DPNF UBMJ VOB WPMUB MF DPMQF J SJUBSEJ F
NJOVUJ WJTUP DIF OPO DJ TB USF 1FSVHJB HVBSEB WFSTP 'J DF TUB GBDFOEP NPMUP 4P OF VGGJDJBMF EB 5SFOJUBMJB WJ TPUUPQPTUJ BM SJTDPOUSP EFMMB MF JOBEFNQJFO[F EFMMF QSF
SFCCFSP GFSNBUF JOUFSNF SFO[F OPJ EPCCJBNP QVOUB DIF Í HJÆ TUBUB BWWJBUB VOJO TUP DIF JM QSPCMFNB Í TPQSBU EPNBOEB 1FS EJWFOUBSF DFEFOUJ BNNJOJTUSB[JPOJu

"MMJOJ[JBUJWB EJ PHHJ DIF DPJOWPMHFSË BODIF 4QPMFUP IB BEFSJUP JM TJOEBDP -BUJOJ "VUPSJ[[BUP EBMMB 4PQSJOUFOEFO[B JM USBTGFSJNFOUP EFMMB NBTTB EJ UFSSFOP

Corteo per una Flaminia più sicura Riparte il cantiere in via Urbinati
5&3/* BNNJOJTUSB[JPOF DPNVOB 5&3/* OFMMB HSBEVBUPSJB EFM CBO
MF TPTUFOJBNP MPQQPSUVOJ EP 4J Í HJVOUJ BMMVMUJNB
! *M TJOEBDP -FPOBSEP -B UÆ F MB OFDFTTJUÆ EJ JOUFSWF ! 3JQBSUF JM DBOUJFSF EJ EJ 5FSOJ DIF PSB QPUSÆ GJ
UJOJ QBSUFDJQFSÆ PHHJ BMMJOJ OJSF VSHFOUFNFOUF TVMMB WJB 6SCJOBUJ -BOOVODJP OBMNFOUF SJQSFOEFSF J MB
[JBUJWB B TPTUFHOP EFMMB SJ 'MBNJOJB DIF BGGFSNB B BSSJWB EBMMBTTFTTPSF SFHJP WPSJ EPQP MBVUPSJ[[B[JPOF
RVBMJGJDB[JPOF EFMMB TUSBEB EJGGFSFO[B EJ BMUSF BSUFSJF OBMF &OSJDP .FMBTFDDIF PUUFOVUB EB QBSUF EFM HF
TUBUBMF 'MBNJOJB PSHBOJ[ VNCSF OPO IB NBJ CFOFGJ JM RVBMF TQJFHB DIF iGJOBM TUPSF EFMMBUUJWJUÆ DIF QP
[BUB EBMMF BTTPDJB[JPOJ 5FS DJBUP EJ VO QSPHFUUP EJ SJ NFOUF Í TUBUP BVUPSJ[[BUP USÆ SJDFWFSF MB OPUFWPMF
OJ 3JTPSHF F $JUZ 'PSVN EJ RVBMJGJDB[JPOF JOEJTQFOTB JM USBTGFSJNFOUP EB QBSUF NPMF EFM NBUFSJBMF )P
4QPMFUP -hBQQVOUBNFOUP CJMF TJB QFS VOB NBHHJPSF EFMMB TPQSJOUFOEFOUF .BSJ TFOTJCJMJ[[BUP MB 4PQSJOUFO
Í BMMF PSF B 5FSOJ EBWBO TJDVSF[[B DIF QFS VOB SJ DB .FSDBMMJ EFMMB SJMFWBOUF EFO[B QFS JM SJMBTDJP
UJ B QBMB[[P 4QBEB F B 4QP EV[JPOF EFJ UFNQJ EJ QFS NBTTB EJ UFSSFOP EBM DBO EFMMBVUPSJ[[B[JPOF TFO[B
MFUP EBWBOUJ BMMB TFEF "WJT DPSSFO[B EFM USBHJUUP DIF UJFSF %PQP MFOOFTJNP MB RVBMF OPO FSB QPTTJCJMF
EJ WJB 'SBUFMMJ $FSWJ -F EJWJEF J EVF $PNVOJ 4JB TUFQ QSFDJTB SJQBSUPOP J MB SJQSFTB EFM DBOUJFSF &
EVF EFMFHB[JPOJ TJ SJDPOHJVOHFSBOOP BM NP DPOGPSUBUJ EBM GBUUP DIF TV RVFTUF OP MBWPSJu /PO Í TUBUP DFSUP VO DBOUJFSF GPS PSB MB SJOHSB[JP QFS MB UFNQFTUJWB SJTQP
WBMJDP EFMMB 4PNNB TUSF MFHJUUJNF SJDIJFTUF DPNF BNNJOJ UVOBUP RVFMMP QFS MB SFBMJ[[B[JPOF EFMMB TUB 5VUUP RVFTUP DPODMVEF DPTUJUVJTDF
i*M DPMMFHBNFOUP TUSBEBMF USB 5FSOJ F 4QP TUSB[JPOJ DPNVOBMJ USPWJBNP BM OPTUSP CSFUFMMB USB WJB 6SCJOBUJ F 4BOUB .BSJB VO VMUFSJPSF UBTTFMMP DIF WB B DPNQJNFO
MFUP Í TUSBUFHJDP QFS MJOUFSB 6NCSJB NFSJ GJBODP MB 3FHJPOF EFMM6NCSJB F JO QBSUJ .BEEBMFOB DPNF EFM SFTUP SJMFWB MP TUFT UP HSB[JF BM MBWPSP TWPMUP OFMMVMUJNP BO
EJPOBMF PMUSF DIF QFS BDDFOUVBSF JM SVPMP DPMBSF MhBTTFTTPSF BMMF *OGSBTUSVUUVSF &OSJ TP BTTFTTPSF %J GBUUP EPQP JM CMPDDP EJ OP F NF[[Pu *O QBTTBUP JM DPNJUBUP EJ
EJ TOPEP F EJ DFSOJFSB EFMMB OPTUSB DJUUÆ DP .FMBTFDDIF DIF CFO DPOPTDF J QSPCMF WBSJ BOOJ F JM SJTDIJP EJ VO FOOFTJNP GMPQ RVBSUJFSF BWFWB PSHBOJ[[BUP OVNFSPTF JOJ
USB MBSFB NFUSPQPMJUBOB EJ 3PNB F MB EPS NJ EFJ OPTUSJ UFSSJUPSJ FE Í TFNQSF JNQF JM $PNVOF IB BM[BUP MB WPDF i-VGGJDJP UFD [JBUJWF EJ QSPUFTUB QFS TPMMFDJUBSF MB SJQSF
TBMF BQQFOOJOJDBu EJDF JM TJOEBDP -FP HOBUP JO QSJNB MJOFB QFS SJTPMWFSMJ OJDP TQJFHB .FMBTFDDIF IB QSPDFEVUP TB EFJ MBWPSJ QFS MB CSFUFMMB
OBSEP -BUJOJ i1FS RVFTUP NPUJWP DPNF ." B SFTQPOTBCJMJ[[BSF WBSJF JNQSFTF JOTFSJUF .-4
SABATO — 18 GENNAIO 2020 – LANAZIONE
•• 4
Perugia La grande ingiustizia

Il Ministro manda gli ispettori in Cassazione


Menenti scarcerato: la famiglia Polizzi e Julia manifestano in piazzale Clodio con i cartelloni. Interviene la polizia

PERUGIA

Gli Ispettori del Ministero della


Giustizia anche in Cassazione
per verificare perché il fascico-
lo dell’omicidio di Alessandro
Polizzi è rimasto a piazzale Clo-
dio da settembre 2016 al luglio
2018 (con l’udienza a gennaio
2018) e perché siano decorsi i
termini massimi di carcerazione
preventiva (6 anni e 9 mesi) che
hanno portato alla scarcerazio-
ne di Riccardo Menenti, condan-
nato all’ergastolo.
Lo ha annunciato il portavoce
del ministero Alfonso Bonafede
alla famiglia Polizzi che ha incon-
trato ieri mattina a Roma dove
padre, madre e fratello del ra-
gazzo ucciso, insieme con Julia
Tosti, la fidanzata sopravvissuta
per miracolo al massacro e un In alto uno degli striscioni con le foto tenzione» ha aggiunto Julia. «Ci hanno fatto arrivare a que-
gruppo di amici, hanno manife- di Alessandro Polizzi; accanto «Chiunque deve fare 30 anni di sto. Ci hanno portato a mostra-
stato con i cartelloni con il volto mamma Daniela Ricci e a destra Julia galera scappa», sono le parole re le foto di Alessandro massa-
massacrato di Alessandro, il del padre Giovanni Polizzi. crato dal suo assassino pur di di-
“guerriero“. Foto scioccati già «E’ fuori, è uscito e potrebbe fendere la sua memoria e avere
pubblicate su facebook. stanno nelle nostre stesse con- tranquillamente uccidere di giustizia. Ora basta. Non deve
Appena arrivati a piazzale Clo- dizioni, che soffrono come noi, nuovo, potrebbe rifarlo» è l’opi- esistere che il suo assassino tor-
dio i Polizzi sono stati portati in che hanno una vicenda come la nione del fratello Francesco. ni libero per decorrenza dei ter-
commissariato e identificati ma nostra sulle spalle» è l’appello «E’ stato terribile. Lo ha colpito mini», dice Julia che ancora, sul
subito dopo è stata loro conces- di mamma Daniela. «Mi sento quando era già morto, crudele, profilo facebook ha la foto di lei
sa l’autorizzazione al raduno tradita, amareggiata. Ho sem- brutale, e ora è libero – aggiun- con Alessandro. «Siamo stati zit-
per protestare contro la vergo- pre creduto nella giustizia – ha ge con le lacrime agli occhi – fi- ti per tutta la durata del proces-
gnosa scarcerazione. detto –. Ci ho creduto ferma- nora non abbiamo mai manife- so. Abbiamo rispettato la legge
«Vorrei riuscire a organizzare mente fino a quando ho appre- stato, il nostro dolore lo abbia- e il suo corso, abbiamo avuto fi-
una manifestazione di tutti i ge- so che l’assassino di mio figlio, mo tenuto per noi, ma ora l’indi- ducia. E ora dobbiamo assistere
nitori, di tutte le famiglie che condannato per quattro volte gnazione è troppo grande».
al fatto che l’uomo condannato
all’ergastolo, è tornato libero. per l’omicidio, che lui stesso ha
MAMMA DANIELA Mi chiedo come uno Stato di di- PAPA’ GIOVANNI ammesso di aver compiuto, tor-
«Mi chiedo come uno ritto possa aver consentito tutto «Chiunque deve ni libero quando dove scontare
ciò». l’ergastolo. Dove sta il giusto?».
Stato di diritto possa fare 30 anni di galera
«Non saremmo mai dovuti arri- Erika Pontini e
consentire tutto vare a questo punto e invece sia- è disposto Sara Minciaroni
questo» mo stati costretti ad attirare l’at- a scappare» © RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla la presidente Cassano

«Nè ritardi, né inadempienze in Corte d’appello»


Martedì il fascicolo in Cassazione. Gli avvocati di parte civile a Firenze. Il caso seguito dalla procura generale

sostituto ha incontrato gli avvocati posito della perizia medico-legale


FIRENZE Donatella Donati e Nadia Trappolini nell’appello-bis. «E’ stato fatto tutto
che assistono Julia e i Polizzi. per guadagnare tempo», spiega an-
«Nessuno può essere contento «La Corte d’appello – chiarisce la cora Cassano. Basti pensare che i di-
quando accadono situazioni come presidente – ha fatto il suo dovere e fensori di Menenti provarono a impu-
questa ma dobbiamo valutare com- martedì il fascicolo sarà inviato in gnare – ma il Riesame diede loro tor-
plessivamente come sono andate le Cassazione per la fissazione, dopo il to – l’ordinanza della Corte che so-
cose... e per quanto riguarda il mio deposito del ricorso avvenuto il 7 no- spendeva i termini della custodia
ufficio non ci sono stati nè ritardi, nè vembre a Roma, però». E quindi solo cautelare. Già contavano nella scar-
mancanza di diligenza». Margherita successivamente trasmesso a Firen- cerazione. «Anche se avessimo subi-
Cassano è la presidente della Corte ze. I giudici toscani sono gli ultimi to inviato il fascicolo a Roma non ci
d’appello di Firenze e ieri, dopo la no- che si sono occupati del caso e gli sarebbero stati i tempi tecnici e
tizia della scarcerazione di Riccardo adempimenti spettano a loro. c’erano degli adempimenti di cancel-
Menenti, disposta per legge con Le tappe sono quelle già riportate da leria da fare. Qui c’è una scopertura
un’ordinanza allegata alla sentenza, “La Nazione“. La “falla“ – se così si di funzionari superiore al 50% e 14mi-
si è fatta portare gli incartamenti per può dire – è avvenuta in Cassazione la procedimenti da gestire. Certo
ricostruire le fasi del processo e capi- che si è trattenuta il fascicolo per pa- che diamo precedenza a casi come
re come è maturata la decorrenza recchio tempo. Firenze, come prima questi, con detenuti, ma le nozze
dei termini. Anche la procura genera- Perugia erano andate spedite. E que- con i funghi secchi non si fanno».
le di Marcello Viola è al lavoro. Ieri un sto nonostante un problema sul de- Eri.P.
•• 22 SABATO — 18 GENNAIO 2020 – LA NAZIONE

Ternana-Rende TERNI – Il questore Roberto


Massucci, ha effettuato un

Terni Sicurezza, sopralluogo


del questore Masucci
allo stadio Liberati
in vista della partita
sopralluogo allo stadio Liberati
accompagnato dai
rappresentanti della Ternana
Calcio. Il questore dirigerà il
pool per la sicurezza in vista di
Ternana-Rende.

Federico Brizi
capogruppo «Emergenza sangue in ospedale»
’Zero negativo’ sotto le scorte: il picco influenzale abbatte le donazioni. Domani apertura straordinaria del Sit
della Lega
TERNI TERNI L’APPELLO

«Chi è in buone
Federico Brizi è il nuovo capo- È di nuovo emergenza sangue condizioni di salute
gruppo della Lega in Comune. all’ospedale Santa Maria di Ter-
Ex consigliere di Forza Italia, poi
si rechi al Centro
ni. «Al momento abbiamo una
passato nel misto e infine nella grave carenza del gruppo san- Raccolta»
Lega, Brizi prende il posto di guigno zero – è l’appello del di-
rettore del Servizio Immunotra- renti, malattie organiche del si-
Leonardo Bordoni, nel frattem-
sfusionale (Sit), Augusto Scac- stema nervoso centrale, coagu-
po nominato assessore. «Ringra-
cetti – e in particolare dello zero lopatie, epilessia, diabete insuli-
zio i colleghi consiglieri per la fi- no dipendente, storia di anafilas-
negativo che è sceso sotto le
ducia che mi hanno accordato e si, chi fa uso e abuso di droghe
scorte». Il Servizio domani sarà
Leonardo Bordoni per il lavoro e alcol. Chi ha avuto più patner
aperto e, visto che sono state
fatto fine qui. Il gruppo Lega già superate le 50 prenotazioni, sessuali negli ultimi quattro me-
proseguirà nel sostegno al sin- chiunque decidesse di donare si. Chi ha fatto interventi chirur-
daco per lo sviluppo di Terni». può recarsi direttamente al Cen- gici, tatuaggi e endoscopie ne-
tro Raccolta Sangue dell’ospe- gli ultimi quattro mesi.
dale, dalle 8 alle 10 per l’accetta- «Tutte le altre condizioni sullo
zione, «purché in buone condi- stato di salute dell’aspirante do-
«Necessario zioni di salute», precisano dal
Sit.
Un donatore durante le operazioni di prelievo del sangue natore – precisano infine dal Sit
– vengono valutate caso per ca-
migliorare A creare problemi nella gestio-
ne delle donazioni è soprattut- nazione per domani», sottolinea- li e che siano in buone condizio-
so dal medico al momento della
visita, che dovrà stabilire l’ido-
no dal Servizio Immunotrasfu- ni di salute – spiegano dal Sit
la viabilità» to, in questo periodo dell’anno,
il picco dell’epidemia influenza- sionale. Possono donare tutte le dell’ospedale –. Non può dona-
neità alla donazione stessa in ba-
se al questionario compilato, ai
le: «Si verifica una fisiologica ca- persone maggiorenni, per la re, invece, chi è affetto da pato- valori dell’emocromo e alla pres-
TERNI renza di donazioni. Per questo precisione dai 18 anni fino a 65 logie infettive trasmissibili ed sione arteriosa». Il servizio di
ringraziamo gli oltre quaranta anni se alla prima donazione, 70 ha avuto epatite B e C ed HIV, raccolta sangue è aperto nor-
volontari delle Croce Rossa che anni per il donatore periodico neoplasie maligne anche se ri- malmente dal lunedì al sabato
Il sindaco Leonardo Latini par- si sono mobilitati e quindici do- previa valutazione clinica per i solte, malattie autoimmuni che con accettazione dalle 7.30 alle
tecipa oggi all’iniziativa a soste- natori dell’Avis che al momento fattori di rischio legati all’età, coinvolgono più organi, malat- 11.
gno della riqualificazione della hanno già prenotato la loro do- con peso non inferiore ai 50 chi- tia coronarica, trombosi ricor- Stefano Cinaglia
Flaminia. L’evento è organizza-
to dall’associazione Terni Risor-
ge e City Forum di Spoleto. Le
due delegazioni in partenza alle Esplosione nella palazzina di via degli Arroni dalla prossima settimana po- l’esplosione – dice l’assessore
15 si ricongiungeranno al valico tranno avere l’alloggio con que- sottolinea Stefano Fatale – ab-
della Somma. «Il collegamento
stradale tra Terni e Spoleto è «Ecco le soluzioni predisposte sta procedura. Oltre alle due
coppie che hanno deciso per
biamo attivato il Centro operati-
vo con la Protezione Civile che
strategico per l’Umbria meridio-
nale. Per questo sosteniamo la per dare sostegno agli sfollati» l’alloggio a canone concordato,
altri stanno vedendo degli im-
ha fornito tutta l’assistenza e ab-
biamo garantito l’accoglienza
necessità di intervenire con ur- mobili o hanno trovato un’auto- oltre le 72 ore previste dalla nor-
genza», dicono i promotori. noma sistemazione». «Dopo mativa, fino al 7 gennaio».
L’assessore spiega:
«Garantita l’accoglienza
oltre le 72 ore previste
Incidente dalla normativa»
in Valnerina
Due feriti gravi
TERNI
TERNI
Dare una risposta concreta alle
esigenze degli sfollati di via de-
Sono ricoverati in prognosi ri- gli Arroni. Per questo il Comune
servata nel reparto di Rianima- ha lavorato con l’Ater per garan-
zione del Santa Maria i due uo- tire, a chi è rimasto senza casa
mini coinvolti nell’incidente di dopo l’esplosione della palazzi- I vigili del fuoco sul luogo
giovedì sera in Valnerina. Si trat- na il 28 dicembre scorso, un al- durante i soccorsi
ta dei conducenti delle auto loggio. «Abbiamo attivato l’Ater
che si sono scontrate. Il pazien- e abbiamo fornito l’elenco di tut-
te più giovane, 28 anni, ha ripor- ti i nominativi delle persone che zo Spada –. Con l’intervento
tato un politrauma e sarà sotto- hanno chiesto accoglienza al dell’Ater abbiamo così dato la
posto a intervento. Migliorano Comune a seguito dell’emer- possibilità ai cittadini coinvolti
invece le condizioni del 70en- genza e dei problemi causati di ottenere un affitto a canone
ne. dall’incidente – sottolinea Palaz- concordato e due coppie già
9 771124 883008
00118
il Giornale
SABATO 18 GENNAIO 2020
DAL 1974 CONTRO IL CORO
Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI Anno XLVII - Numero 15 - 1.50 euro* G www.ilgiornale.it
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

TUTTI UNITI PER GLI IMMIGRATI

IL GOVERNO CAROLA
Per i giudici la Rackete non andava arrestata. E Conte corre a aiutare le Ong
GREGORETTI, LUNEDÌ SI VOTA SU SALVINI: PD E M5S IN FUGA
Carola Rackete, la capitana che con la sua nave forzò il blocco dei IL PAGELLONE IN ANTEPRIMA
porti, non doveva essere arrestata. Un altro pezzo del «sistema acco- I COMMENTI
glienza» va a posto, grazie alle toghe e al «Governo Carola» guidato
da Conte. Intanto sul caso Gregoretti si voterà lunedì in giunta: Pd e DUE PESI E DUE MISURE IL «DASPO PER ODIO»
M5s (che vogliono arrestare Salvini) protestano.
I lavoratori Se una Sardina
servizi alle pagine 2-3
con le mance vuole decidere
LA GIUSTIZIA A PIACIMENTO E gli autonomi chi può usare
perseguitati i social network
di Alessandro Sallusti
di Nicola Porro di Francesco M. Del Vigo

I
l verdetto del Senato su elettorale. La giustizia, quindi,

D I
Matteo Salvini a processo come strumento politico: da ap- ue indizi non fanno n Italia c’è un movimento
sì o no per il caso della na- plicare il più rapidamente possi- una prova, tre nean- di odiatori che vuole im-
ve Gregoretti bloccata al bile e con fermezza se conviene, che, quattro però pos- porre il proprio pensiero a
largo delle coste italiane con il da evitare o rinviare a tempi mi- sono creare un piccolo sospet- tutti gli altri, zittire le voci di-
suo carico di immigrati arriverà gliori nel caso contrario. to. Incapace di prendere deci- verse, tappare la bocca a chi
lunedì. Il tentativo dei partiti di La nostra posizione nel merito sioni strategiche, il governo è dice cose scomode, blindare i
maggioranza di rinviare il voto – è chiara da tempo: il blocco del- molto abile a votare micro (...) profili Facebook dei (...)
forzando i regolamenti - a dopo la Gregoretti non fu un reato, ma
le elezioni in Emilia Romagna una decisione politica avallata segue a pagina 7 segue a pagina 6
per evitare la martirizzazione dall’intero governo di allora ed è
del leader leghista nell’ultima sconcertante che ora i Cinque
settimana di campagna elettora- Stelle siano favorevoli a proces-
le è fallito per il rifiuto a forzare sare Salvini dopo essere stati LA STATISTICA CHE FA SPERARE
le regole del presidente del Sena- complici consapevoli e silenti di
to, la forzista Maria Elisabetta Ca-
sellati.
quell’operazione. Per questi
campioni di morale i porti si pos- Tumori, Italia da record
Aver stoppato l’illegale blitz ha sono chiudere a seconda di chi è FAVORITI Dall’alto in senso orario: Elodie,
suscitato le proteste di Pd e Cin-
que Stelle, che ora pensano di
l’alleato politico, così come i
tempi della giustizia devono va-
Anastasio, Irene Grandi e Levante per cure e sopravvivenza
disertare il voto di lunedì per evi- riare in base a chi è l’imputato, a
tare la conta. Un ultimo, dispera- costo di cambiare le regole in Abbiamo ascoltato le canzoni Francesca Angeli
to tentativo specchio di un Paese corsa.
Ecco il meglio di Sanremo LA SENTENZA
in balia di governanti impauriti Salvini avrà un vantaggio a pre- In Italia chi si ammala di
all’idea di dover andare a casa e sentarsi alle urne da martire?
di Paolo Giordano
tumore ha più chance di guari- Uccise l’orco
misurarsi con nuove elezioni po- Può essere, e se così sarà, ben gli re rispetto a chi contrae la ma-
litiche, perché questo - al di là sta a chi ce l’ha ficcato, pensan- lattia in altri Paesi europei. Il di sua figlia:
S
dei desideri venduti per certezze do di essere il più furbo della e persino Michele Zarrillo ha alzato il ritmo, rapporto «State of Health in
- è quello che accadrà se il cen- compagnia. Che poi sono gli stes- allora siamo davvero a una svolta. Mai come the Eu: Italy. Country Health 20 anni di galera
trodestra dovesse vincere la con- si che oggi esultano per la sen- quest’anno i brani in gara al Festival di Sanre- Profile 2019», presentato a Ba-
tesa emiliano-romagnola. tenza che dichiara illegittimo mo sono stati così veloci, talvolta aggressivi ma, ri, si sofferma sui dati della so- (e un po’ di noi)
Ma c’è di più. Questa vicenda l’arresto di Carola Rackete, la ca- nel complesso, conservatori nei testi. La famiglia è pravvivenza a 5 anni dalla dia-
spiega bene quale sia il rispetto pitana che forzò un blocco nava- al centro. Giordana Angi canta (da manuale) per gnosi di malattie oncologiche, di Luca Fazzo
del corso della giustizia che han- le e speronò una motovedetta la mamma, Paolo Jannacci è sorprendente per la il lasso di tempo di riferimen-

S
no Pd e M5s. Entrambi vogliono della nostra Guardia di Finanza figlia, il rockettaro Piero Pelù definisce «Gesù» il to in questo campo. I tassi di tavolta non c’erano in ca-
che Salvini sia processato e con- con la sua nave carica di immi- proprio nipote e l’amore è comunque l’obiettivo sopravvivenza di chi si cura in mera di consiglio i giudi-
dannato (in modo da toglierselo grati. Carola libera, Salvini in ga- per quasi tutti. C’è chi, come Levante, canta la Italia sono più elevati rispetto ci popolari, i cittadini
dai piedi) ma non se ciò può pro- lera? Vedremo cosa ne pensano diversità e lo fa con la sua voce che è, di per (...) alla media europea. normali chiamati a decidere
curare all’avversario il benché gli emiliani-romagnoli (a nome segue a pagina 31 la sorte di un uomo, e spesso
minimo e ipotetico vantaggio degli italiani). a pagina 14 sensibili più alle ragioni della
morale che ai dettami del dirit-
to. A giudicare l’assassino
c’era un magistrato vecchio,
*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

SEUL PROTESTA CONTRO IL LOOK DELL’AMBASCIATORE USA esperto, coriaceo. Ma anche


SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

profondamente cattolico, abi-


La prima crisi diplomatica «coi baffi» tuato a confrontarsi con la
complessità dell’animo uma-
no. È stato questo giudice a do-
Manuela Gatti si ai tempi dell’occupazione della penisola ver bilanciare due esigenze
coreana. Gli otto governatori generali nip- che apparivano in contrasto

H arry Harris, diplomatico statuniten-


se, voleva semplicemente migliorare
il suo aspetto con un vezzo: farsi crescere i
ponici, allora amministratori dei territori
coloniali del Giappone, fanno notare i criti-
ci, portavano lo stesso look dell’ambascia-
insanabile. Da una parte biso-
gnava ricordare a tutti che
non è ammesso farsi giustizia
baffi. E così ha fatto. Il problema è che l’ex tore. E così quella che Harris rivendica co- da sé, e che il diritto alla vita è
ufficiale della Us Navy è stato nominato me una scelta puramente estetica è diven- inviolabile anche quando si
ambasciatore degli Stati Uniti in Corea del tata il centro di un caso diplomatico che parla della vita di un essere
Sud, dove da un anno e mezzo, cioè da risente dell’antico rancore di Seul per To- abietto. Non si parlava, d’al-
quando ha messo piede nel Paese, viene kyo e anche delle nuove tensioni tra Corea tronde, di un delitto scaturito
regolarmente criticato sui media locali e del Sud e Usa. Insomma, quando si dice da una reazione a (...)
soprattutto sui social network perché quei una crisi coi baffi... segue a pagina 12
baffi cui lui tiene tanto assomigliano trop- Fucilieri a pagina 12
po a quelli che usavano portare i giappone- a pagina 11
3R NAMI

Europa Un “Calendario civile” Il mondo e i numeri Affidare tutto Addio Anastasi L’uomo del Sud
w
con le tappe dell’integrazione w
alle cifre può rivelarsi uno sbaglio
w
simbolo della Juventus anni ’70
MICHELE VALENSISE — P. 27 ALBERTO MINGARDI — P. 26 GIGI GARANZINI — P. 44

LA STAMPA SABATO 18 GENNAIO 2020

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867


2 , 0 0 € ( C O N T U T T O L I B R I ) II ANNO 154 II N. 17 II IN ITALIA IISPEDIZIONE ABB. POSTALEII D.L.353/03 (CONV.INL.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB -TO II www.lastampa.it

colloquio con la ministra dell’interno dopo le bombe di foggia STAMPA


PLUS ST+ reportage

“Traditi da tutti”
Lamorgese: “Task-force CUNEO FISCALE
PAOLO BARONI
I soldati curdi
soli contro l’Isis
contro la mafia in Puglia” Cento euro in più
nella busta paga
di 16 milioni di italiani
BERNARD-HENRI LÉVY
DERIK (SIRIA)

Sicurezza, sì del governo alla pistola elettrica per le forze dell’ordine


I dubbi dei sindacati: in caso di morte o feriti si rischiano sanzioni penali
P. 16
E ccoli, i francesi dell’Isis. È una
prigione moderna a Derik, a
Sud di Qamishli. Un missile turco
è caduto nelle vicinanze, come
per incitarli a fuggire. Ma la prigio-
«Lo Stato schiera una task-force LUNEDÌ IL VOTO DELLA GIUNTA ANTISEMITISMO: LA DIFFERENZA CON FINI ne è presidiata. Le guardie sono
contro la mafia in Puglia». Lo af- dotate di elmetto, mascherate, ve-
ferma la ministra dell’Interno,
Luciana Lamorgese, preoccupa- Casellati aiuta la Lega LA SCELTA stite di nero. E si entra nell’area di
massima sicurezza solo dopo aver
ta dal calo delle denunce. Sul
fronte sicurezza arriva il via libe-
Effetto Gregoretti A METÀ attraversato una serie di corridoi,
cancelli e porte blindate. Sono
ra del governo alla pistola elettri- sulle elezioni emiliane DI SALVINI una dozzina, raggruppati al fondo
ca per le forze dell’ordine. della cella, di spalle e, quando arri-
L’INCHIESTA viamo stanno pregando. Ma al ri-
AMABILE E GRIGNETTI – PP. 2-3 BERTINI E LA MATTINA — P. 4 FRANCESCO BEI — P. 21
GABRIELE DE STEFANI chiamo del loro cerbero apposta-
to dietro lo spioncino, si voltano
Così lo smart working come un solo uomo. – PP. 8-9
La Ue dice no al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici riduce le malattie
e aumenta i guadagni IMPEACHMENT
P. 12

Trump si affida
agli avvocati
delle super star
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

I l processo per l’impeachment di


Trump diventa una cosa seria. Si
capisce dal fatto che il presidente
ha aggiunto alla sua squadra di av-
LE STORIE vocati gli ex procuratori dell’incri-
minazione contro Bill Clinton,
DANIELE PRATO Kenneth Starr e Robert Ray, il pro-
fessore di Harvard Alan Dershowi-
Ad Acqui Terme tz, l’ex ministro della Giustizia del-
una panchina la Florida Pam Biondi e Jane Ra-
sin. Fuori invece è rimasto Giulia-
per ricordare i defunti ni, troppo esposto. È la dimostra-
P. 31 zione che da una parte prende
molto serio l’impeachment, appro-
vato dalla Camera e finito ora al
MARIA TERESA MARTINENGO Senato per il giudizio, e dall’altra
punta a una piena assoluzione. Il
Torino, la foto collegio difensivo era formato ini-
della classe multietnica zialmente dal consigliere legale
Pat Cipollone, e dall’avvocato per-
sul National Geographic sonale Jay Sekulow, che aveva già
123RF P. 31 guidato la strategia per contrasta-
Il sistema , usato dai big della tecnologia, sta diventando sempre più invasivo in Cina e negli Usa MARIA ROSA TOMASELLO — P. 13 re il Russiagate. – P. 11

MATTIA
BUONGIORNO Bibì e Bibò FELTRI

Matteo Salvini dice che la sentenza della Corte costituzio- alleati, sono felici del blitz, siccome al centrosinistra non
nale, con cui si è respinto il referendum sul ritorno al mag- interessa nulla delle istituzioni, volevano rinviare la Giun-
gioritario, è un colpo di coda del regime per introdurre il ta solo per paura di Salvini che si gioca l’imputazione in
proporzionale, conservare le poltrone e andare contro il campagna elettorale. Ora penso su anche a questa. Il Pd,
popolo. Luigi Di Maio replica che la richiesta del referen- nel frattempo, continua a sostenere l’addio alla prescri-
dum era soltanto un losco tentativo leghista di evitare il zione voluto dai Cinque Stelle, e nonostante un anno fa
y(7HB1C2*LRQLNN( +"!"!#!=!{

proporzionale, riprendersi le poltrone e andare contro il fosse violentemente contrario, e secondo la Lega il volta-
popolo. Ora ci penso su. Intanto, però, la maggioranza di faccia ha l’esclusiva meschina ragione di tenere in piedi il
governo è furibonda perché, con l’irrituale ausilio del vo- governo. All’opposto, secondo il Pd, la Lega adesso è vio-
to del presidente del Senato, si è fissata a lunedì la riunio- lentemente contraria all’addio alla prescrizione, invece
ne della Giunta delle autorizzazioni a procedere che do- sostenuto convintamente un anno fa, e il voltafaccia ha
vrebbe dire sì al processo per Salvini, a cui non importa l’esclusiva meschina ragione di far cadere il governo. Ok,
nulla delle istituzioni, gli interessa solo di giocarsi l’impu- ci ho pensato su abbastanza e sono confuso: non mi era
tazione in campagna elettorale. Mentre i leghisti, con gli mai successo di essere d’accordo su tutto con tutti. —
.
y(7HA3J1*QTTKLP( +"!"!#!=!{

Sabato 18 gennaio 2020 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366,tel 06/675.881 - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 DIRETTORE FRANCO BECHIS
Anno LXXVI - Numero 17 - € 1,20 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB ROMA - *Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 www.iltempo.it
Santa Margherita d’Ungheria a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 – a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 - ISSN 0391-6990 e-mail:direzione@iltempo.it

LA VERITÀ NASCOSTA

Sull’Iva il governo ha bluffato


Il Conte bis è nato spacciando l’emergenza di 23 miliardi di aumenti da scongiurare. Era falso
Ben 20 miliardi sono stati trovati facendo deficit. Altri tre tagliando quota 100 e flat tax di Salvini
DI FRANCO BECHIS
Uscito in Italia Il Tempo di Oshø el giorno in cui Giuseppe Conte, per

Lo smog è alle stelle, le proteste pure N


fare un po' di propaganda elettorale
Abbiamo letto alla vigilia delle regionali in Emilia
il libro del Papa Romagna, ha convocato le parti sociali a
palazzo Chigi per spiegare come verranno
Il volume sulla Chiesa
co-firmato da Ratzinger E Virginia si arrende: oggi niente blocco spesi da luglio (non da domani) i 3 miliardi
destinati alla riduzione (...)

che ha scatenato il caos Magliaro e Mariani alle pagine 14 e 15 segue a pagina 3

Di Corrado a pagina 11
Sceneggiata con i sindacati
Screzi reali Ora arriva un bonus elettorale
«Coronaamiafiglia Ma è sempre lo stesso cuneo
Enessunoprotesti» Caleri a pagina 3
EmanueleFiliberto
difendelasua scelta Caso Gregoretti
dall’iradeiparenti
Il Senato mette il turbo
Lunedì il voto su Salvini
Pietrafitta a pagina 5

Nozze a Tel Aviv

Mineo a pagina 10

Rifiuti
Riparte la guerra
della mondezza
I camion da Roma
nei Comuni interni
Sindaci in rivolta
De Rosa a pagina 16
«Fuoriilkillerdimiofiglio.Perché?» IL DELFINO DI CRAXI E LA DEM
Fonte nuova
«Vergogna!». Lo ha urlato ieri a Roma, con dolore, con rabbia e
con le lacrime agli occhi, prima in piazza Cavour a pochi passi
MartellieQuartapelle
Set Capitale dalla Cassazione, e poi in via Arenula al Ministero della Giustizia, LaPrima repubblica
Patenti «taroccate» male Daniela Ricci, una madre che ha visto il figlio, Alessandro Polizzi,
ArrivaTomCruise ucciso a 23 anni a Perugia, e poi ha scoperto che l’uomo ritenuto
sposalaTerza
egiratraicantieri E il falsario prende le botte colpevole dell’omicidio è potuto tornare in libertà dal 10 gennaio
scorso per «decorrenza del termine della misura cautelare».
Ripreseincentrostorico a pagina 18 Ievolella a pagina 19 Di Pietro a pagina 6
perMissionImpossible
Ma i lavoristradali slittano
buona tv ià da due settimane è in onda,

a tutti G
su Canale5, il “Grande Fratel-
lo Vip”. Fa un po’ meno ascol-
to rispetto al passato, ma forse que-
sto lo si deve alla scelta dei vip dato
di Maurizio Costanzo che Signorini è bravo. Mi dicono:
ma c’è Michele Cocuzza, ma c’è
Adriana Volpe. È vero, servono vip
un po’ inconsueti. O, forse, può esse-
re una formula che esiste già da
tanti anni e che un po’ si è consuma-
ta nel tempo. Non credo ci siano
altri reality in grado di prendere il
posto del “Grande Fratello” piut-
tosto che de “l’Isola dei Famo-
si”. Ricordo che ci fu un “Gr-
ande Fratello” in Germa-
Coletti a pagina 22 nia (...)
segue a pagina 33
y(7HB5J1*KOMKKR( +"!"!#!=!{

Sabato 18 gennaio 2020 € 1,50 DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LV - Numero 17 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

Imprenditori eroici Bettino al 42%, Gigino al 37%


Craxi supera Di Maio
L’Italia se ne frega perfino in popolarità

della politica
Salgono i guadagni
Record dal 1991 per l’avanzo commerciale, che sfiora
48 miliardi, alla faccia dei catastrofisti su Brexit e Trump
E siamo primi in Europa per giovani agricoltori
SANDRO IACOMETTI
Ci sono le piccole aziende loro competenze, i campioni
Giudici lenti del Nord-Est e della Lombar-
dia che continuano ad espor-
unici e inimitabili (se non nel
nome), i colossi dell’aerospa-
della componentistica e del-
la meccanica, della farmaceu-
tare le eccellenze del made zio, dell’energia e del settore tica, dell’abbigliamento (...)
Non sospendere in Italy, gli operatori
dell’agroalimentare che inon-
navale che piazzano senza so-
sta i loro gioielli supertecnolo-
segue ➔ a pagina 3

la prescrizione dano il mondo di prodotti gici e portano oltre confine le ATTILIO BARBIERI ➔ a pag. 2

ma certe toghe
VITTORIO FELTRI Fuori non hanno casa o amici Vestiti e Corano da borsetta RENATO FARINA «Nella comparazione Cra-
xi ha sentiment positivo
Divampa la polemica sulla
abolizione della prescrizio-
Quelli che scelgono Apre il negozio Gli italiani preferiscono
Craxi a Di Maio. Tra quelli
per il 42,1%, mentre Di Ma-
io positivo per il 37,9%».
ne, che in pratica vuol dire
una cosa sola: i processi
non si estinguono mai, van-
di restare in galera per soli musulmani che si esprimono sul Web
il dato è certificato. Non è
una sensazione, ma un da-
Gli analisti si esprimono in
inglese, ma basta aggiun-
gere una “o” per capire co-
no avanti finché non arriva CLAUDIA OSMETTI COSTANZA CAVALLI to scientifico. Dopo aver sa vuol dire.
una sentenza, cosicché le studiato tweet, post face- Ci rendiamo conto. Im-
vittime di un reato saranno «Fatemi morire qui, non so dove andare». Bei visi femminili dai tratti moderatamen- book, commenti sui siti, a maginare un Bettino Craxi
almeno moralmente risar- Se fossimo in un Paese civile, quando la te mediorientali, manichini inclusi, trucca- partire da ottobre ad oggi, i che dalla sua tomba di
cite. garante dei detenuti di Roma si è trovata ti con sapiente sensualità che mostrano i ricercatori di “Identità Digi- Hammamet si alza, dopo
A prima vista sembra davanti a una richiesta simile, arrivata sul- capelli coperti da foulard arabescati, tuni- tale”, guidati da Helene Pa- vent’anni (...)
una saggia decisione in fa- la sua scrivania in una busta proveniente che studiate per intonarsi con la nuance citto, hanno sintetizzato: segue ➔ a pagina 11
vore di chi abbia subito un dal carcere di Rebibbia, con tanto di appel- della pelle, Corani ricoperti in virile pelle
danno di qualsiasi tipo. lo e firma di un carcerato di 75 anni, ecco, ma anche con copertine rosa e chiusura a
Molti magistrati sono favo- se fossimo in un Paese civile, con clip, perfino un rosario, che per l’Islam si SENZA IDENTITÀ SI CREPA
revoli alla non cancellazio- quell’istanza in mano la garante dei dete- chiama Tasbih ma è la stessa cosa, non a
ne dei procedimenti, e cre-
do di conoscerne il motivo.
Essi infatti sono protagoni-
nuti di Roma avrebbe strabuzzato gli oc-
chi. Sarebbe rimasta sconcertata, forse per-
sino disorientata. Invece niente. Invece la
perline da sgranare ma digitale, simile a un
orologio degli anni Settanta, da far scattare
con un dito. Le signore musulmane, ma
Grillini verso la tomba
sti, non sempre (...) dottoressa Gabriella Stramaccioni (...) anche i signori, possono non sentirsi (...) AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 11
segue ➔ a pagina 6 segue ➔ a pagina 15 segue ➔ a pagina 16

Entra ed esce dalle trappole beffando chiunque Il bravo medico capisce tutto guardandoti in bocca
L’orso M49 più in gamba dell’uomo Mostra la lingua e ti dico come stai
FILIPPO FACCI MELANIA RIZZOLI BUONA TV A TUTTI
L’avevate dimenticato, con- Invece di esibirla inutilmen-
fessate. Invece l’orso M49 vi- te in modo provocatorio a Nuova idea
ve e impera nei boschi italia- chi vi sta antipatico, fatela a
ni, anche se non sappiamo voi stessi la linguaccia, la mat- per il Grande
esattamente dove, e il bello è
proprio questo: è da metà lu-
tina appena alzati davanti al-
lo specchio, e guardatela con
Fratello
glio che questa bestia fotte attenzione, soprattutto se
tutti e non si fa catturare, (...) non vi sentite bene, (...) MAURIZIO COSTANZO
L’orso M49-Papillon imperversa in Trentino segue ➔ a pagina 19 segue ➔ a pagina 17 ➔ a pagina 28

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50


ANNO V NUMERO 13 www.ildubbio.news
1,5 EURO
SABATO18GENNAIO2020

EDITORIALE
Venti anni fa l’addio a Craxi:
Il Paese da statista a capro espiatorio
di tutti
contro DAMATO, LOTETA E STANGANELLI ALLE PAGINE 7, 8 E 9

IL DUBBIO
tutti
CARLO FUSI

L a “manipolatività” im-
pugnata dalla Corte Co-
stituzionale per bocciare il
referendum della Lega si ri-
versa come un fiume in pie- IL PROCURATORE GENERALE SALVI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
na sul sistema politico-isti-

Avvocati e magistrati: se uniti


tuzionale e, in definitiva,
sull’Italia intera. Chiaria-
molo subito: nessun model-
lo elettorale può affrontare

più autonomi e indipendenti


e tanto meno risolvere i pro-
blemi di governabilità e di
assetto del sistema-Paese.
E’ l’idea di Stato e di comuni-
tà che si ha, l’intelaiatura di
bilanciamento di poteri che
si persegue a stabilire l’equi-
librio e il giusto tempera- Accordo sull’avvocato nella nostra Costituzione
Mascherin a Verna: coi giornalisti cammino comune
mento tra gli interessi in gio-
co.
E’ questo, più che i ragiona-
menti della Consulta, ad
aver affondato le voglie ul-
tra maggioritarie del Car-
GIULIA MERLO MARA CARFAGNA
roccio. Perché l’Italia di
«Fi non può essere
I
adesso, piaccia o meno, vi- l procuratore generale della Cassazione, Giovan-
ve sul personalismo identi-
tario, rigetta le aggregazio-
ni Salvi è intervenuto al plenum del Cnf : «Una
cortesia che mostra come con il nuovo procura- la succursale
ni, si agita all’insegna del
ciascuno per sé e di tutti con-
tore generale l’avvocatura avrà un rapporto costrut-
tivo, con l’obiettivo di garantire una giurisdizione della Lega Nord»
tro tutti. di qualità», ha detto il presidente del Cnf, Andrea
Il proporzionale rispecchia Mascherin. GIULIA MERLO A PAGINA 4
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

con esattezza questa fase ALLE PAGINE 2 E 3


storica e offre i necessari ar-
gini affinché si strutturi nel
Palazzo. Il richiamo al pas- LA POLEMICA
sato dei partiti e alla riparti- LA SENTENZA DELLE CASSAZIONE
zione dei seggi in base all’i-
dentità forgiata dalle ideolo-
gie, è del tutto incongruo. Il
Processo
proporzionale di oggi serve
alle varie leadership per di-
stinguersi dalle altre, in
a Salvini
una competizione che vede
il guadagno di consensi, co-
munque ottenuti, come prio-
Lunedì il voto
rità imprescindibile. Nella
Prima Repubblica gli argini PAOLO DELGADO
di governabilità erano a si-
nistra la conventio ad exclu-
dendum verso il Pci; a de-
stra la barriera verso i re-
vanscismi pseudo-fascisti.
L a giunta per le autorizzazioni voterà sulla
richiesta a carico di Matteo Salvini il 20

«CAROLA NON DOVEVA


gennaio. La giostra impazzita si è fermata
Il pentapartito si azzuffava tornando al punto di partenza:.
a morte nelle campagne elet- Ieri è stata un’altra giornata sulle montagne
torali sapendo tuttavia che,
in questa o quella fisiono-
mia, con i socialisti o con i li-
ESSERE ARRESTATA» russe, e stavolta le polemiche hanno preso di
mira la stessa presidente del Senato Casellati,
per aver deciso di partecipare al voto della
berali accanto alla Dc - ari- giunta per il regolamento. La maggioranza ha
stotelico motore immobile cercato di posticipare il voto a dopo le
del sistema - avrebbe co- elezioni in Emilia Romagna.
munque governato. Adesso A PAGINA 5 A PAGINA 5
non è così: non può essere
così. Quei partiti non ci so-
ISSN 2499-6009

no più, e sono cambiati l’Ita- L’ODISSEA DELL’EX MINISTRO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
lia, l’Europa, il mondo.
Tuttavia la necessità di da-
re risposte ai bisogni dei cit- Landolfi: «Io, “espulso” Caso Tobagi, quei cronisti
tadini quella no, non è muta-
ta. Dunque la governabilità dalla politica per un reato non diffamarono l’Arma
cacciata dalla porta rien-
tra, e alla grande, dalla fine-
stra: anche a costo di sveller-
che non ho mai commesso» «Adesso dovete risarcirli»
y(7HC4J9*QKKKKT( +"!"!#!=!{

la. Ma per ottenere quel ri-


sultato non basterà stilare il
sistema di voto. E’ il tutti
contro tutti che bisogna sra-
SIMONA MUSCO
E nzo Magosso e Umberto
Brindani non dovevano es-
sere condannati per diffamazio-
no da tempo che il giornalista
era nel mirino dei terroristi. Lo
ha stabilito la Corte europea dei
dicare. E se è difficile che le
forze politiche trovino l’ac-
cordo sul primo, sul secon-
«È caduta l'accusa più grave e infamante, che mi ha incatena-
to per dodici lunghi anni, l'accusa cioè di collusione e di
aver agevolato la camorra». È la storia di Mario Landolfi, ex mini-
ne a causa dell'articolo pubbli-
cato sul settimanale “Gente”
nel giugno del 2004 sull'omici-
diritti umani nella sentenza con
cui ha ritenuto l'Italia colpevole
per la violazione del diritto alla
do è una fatica di Sisifo. stro del governo Berlusconi. dio di Walter Tobagi in cui soste- libertà d'espressione.
A PAGINA 6 nevano che i carabinieri sapeva- S.M. A PAGINA 10
Quotidiano gratuito online Le notizie di venerdì 17/01/2020

POMERIGGIO
Edizione chiusa alle 17

Dall'1 luglio buste paga più pesanti


Gualtieri: E ora la riforma fiscale
di Marta Tartarini berto Gualtieri, sottolinea che il
beneficio rappresenta «il primo
ROMA - Il 'bonus Renzi' diventa più passo» di una più generale rifor-
pesante e si estende a più lavora- ma fiscale con «l'obiettivo di va-
tori; meno tasse per le buste paga rare la legge delega entro apri-
dal 1 luglio con beneficio che da 80 le». Il premier Giuseppe Conte
euro sale a 100 per chi ha un red- che ha voluto presiedere l'incon-
dito fino a 28 mila euro lordi, ma ad tro rivendica che «a dispetto di
essere coinvolti nell'operazione ta- certa propaganda questa è la
glio cuneo fiscale saranno 16 milio- prova che riduciamo davvero le
ni di lavoratori, con un aumento tasse per famiglie e lavoratori»
massimo di 1200 euro all'anno. e promette che a breve sarà la
Con il tavolo a palazzo Chigi si volta dei pensionati. Per Anna-
chiarisce il progetto contenuto nel- maria Furlan «non è una rispo-
la manovra, che vede quindi soddi- sta che potrà soddisfare tutti ma
sfatti si sindacati. Per il leader Cgil, è un primo passo importante».
Maurizio Landini, è «una giornata Per il segretario Pd, Nicola Zin-
importante, la strada è quella giu- garetti, siamo di fronte a un «ot-
sta». Il ministro dell'Economia, Ro- timo inizio».

EDITORIALE
CASO GREGORETTI, SI VOTA
Buste paga più pesanti, sindacati soddisfatti • IL 20 GRAZIE A CASELLATI.

Guerra in Giunta su Salvini in Tribunale SCOPPIA LA POLEMICA


[ p. 2 ]
di Nico Perrone Conte 2. Il leader della Lega, Mat- in galera per aver difeso gli italiani CROLLA FIDUCIA NEL
teo Salvini, sta battendo ogni bor- dall'invasione degli immigrati. Che • GOVERNO CONTE,
ROMA - «È una giornata importan- go, ogni piazza con una campa- fare? La maggioranza di centrosi- MAGGIORANZA IN CALO
te, perché dopo tanti anni c'è un gna elettorale che se ne frega del nistra aveva cercato di spostare il
[ p. 2 ]
provvedimento che aumenta il sa- governo regionale. Il suo messag- voto subito dopo le elezioni del 26
lario netto di una parte dei lavora- gio, infatti, alla fine è solo uno: vo- gennaio, ma le forze del centrode- A MARZO SET DI TOM
tori dipendenti, parliamo alla fine tate Lega per mandare a casa il stra fiutata l'occasione hanno fatto
• CRUISE A ROMA, 40 GIORNI
di 16 milioni di persone che ve- governo Conte. Una partita che si il diavolo a quattro per decidere NEL CENTRO STORICO
dranno aumentare il salario», ha giocherà fino all'ultimo, dove alla prima del 26 gennaio. Tra 48 ore [ p. 4 ]
detto il leader della Cgil, Maurizio fine decideranno i tanti incerti, si voterà: che cosa faranno i com-
Landini, al termine del tavolo a Pa- quelli che scelgono poche ore pri- ponenti del centrosinistra che in SMOG A ROMA, 11
• CENTRALINE SU 13 SOPRA
lazzo Chigi sul cuneo fiscale. Fatti ma in base a scatti umorali e ar- Giunta sono maggioranza? È pos-
i conti, nelle buste paghe più bas- rabbiature contro la cavolata di sibile che decideranno di non par- IL LIMITE
se alla fine saranno 1.200 euro questo o quello. Lunedì in Senato tecipare alla riunione facendo 'as- [ p. 5 ]
l'anno in più, fino ai 192 euro l'an- ci sarà un passaggio importante solvere' Salvini dai suoi del centro-
no in più per quelli che arrivano a che potrebbe trasformarsi in un destra e gridando al colpo di ma-
39mila euro. Così le parti sociali bel assist per il capo leghista. Si no, visto che il presidente della
vincono una partita significativa, lo deciderà dell'autorizzazione a pro- Giunta, Maurizio Gasparri di Forza
stesso il Governo e la maggioran- cedere contro Salvini chiesta dai Italia, e la presidente del Senato,
za che lo sostiene che in questo giudici che lo accusano di seque- anche lei espressa da Forza Italia,
modo possono affrontare meglio la stro di persona. Salvini, se la si sono sbilanciati a favore del
campagna elettorale in Emilia-Ro- Giunta dirà sì, non si farà scappa- centrodestra. Poi la decisione do-
magna. Perché è in Emilia-Roma- re l'occasione per trasformarsi in vrà passare al voto dell'Aula e lì,
gna, dove si vota il 26 gennaio, martire, andando a chiedere con- dopo le regionali del 26 gennaio,
che si gioca il destino del Governo sensi contro chi lo vuole mandare Salvini sarà mandato a giudizio.
2 Venerdì 17/01/2020

POLITICA

Caso Gregoretti, si vota il 20 grazie


a Casellati. Scoppia la polemica
di Antonio Bravetti Pd e Cinque stelle insorgono. «La
presidente del Senato ha gettato la
ROMA - La Giunta per le immunità maschera- attacca Andrea Marcuc-
del Senato voterà il 20 gennaio l'au- ci del Pd- è un fatto molto grave, da
torizzazione a procedere nei con- oggi non è più considerabile carica
fronti di Matteo Salvini sul cosiddet- imparziale dello Stato, ma donna di
to 'caso Gregoretti'. La decisione parte». I vertici del partito parlano di
avalla la tesi politica del centrode- «incomprensibile forzatura». Il sot-
stra, che da tempo sosteneva la ne- tosegretario ai Rapporti con il Parla-
cessità di votare prima delle elezio- mento, il grillino Gianluca Castaldi:
ni regionali in Emilia-Romagna e «Casellati smette di essere arbitro e
Calabria, previste per domenica 26. vota con le opposizioni. Decisa-
Alla votazione ha partecipato anche mente una brutta giornata per le
la presidente del Senato Elisabetta nostre istituzioni». Forza Italia la di-
Casellati, che ha votato con il cen- fende; mentre la Lega esulta: «Sul-
trodestra, sbloccando di fatto la si- la Gregoretti nessun rinvio. Ottimo:
tuazione, perché in Giunta maggio- la maggioranza Pd-5Stelle-Renzi--
ranza e opposizione hanno 6 voti Conte non potrà scappare dal giudi-
ciascuna. E proprio il voto della Ca- zio degli italiani, a partire da cala-
sellati apre il fronte delle polemiche. bresi ed emiliano-romagnoli».

POLITICA POLITICA

Crolla fiducia nel Governo Conte Bellanova: Diplomazia Ue contro


Maggioranza in calo mentre Lega sale dazi minacciati da Usa
di Antonio Bravetti giorni fa e il 26,3% del 29 no- di Federico Sorrentino ne di un fondo di compensa-
vembre. Senza opinione il 4,7%. zione europeo «per ripagare i
ROMA - Crolla la fiducia nel go- La maggioranza non se la cava ROMA - L'Italia non intende ac- danni che stanno subendo i
verno Conte, sale la Lega nei bene: seppur di poco, i sondaggi cettare ulteriori dazi dagli Stati consumatori e i produttori dei
sondaggi, cala la maggioranza fanno registrare un calo. Partito Uniti. La situazione «preoccu- prodotti sottoposti a dazi».
che sostiene l'esecutivo: Pd, Ita- democratico e Italia Viva perdo- pa molto, stiamo combattendo Prossimi sviluppi della vicen-
lia Viva e Cinque stelle. È quan- no lo 0,2%. I democratici sono affinchè questo non accada e da il 30 gennaio, quando Bel-
to emerge dal sondaggio di Mo- fermi al 19,1%; il partito di Renzi siano rimossi anche i dazi che lanova incontrerà il suo omo-
nitor Italia, nato dalla collabora- al 3,7. Scendono anche i con- sono stati già messi». Ne è logo statunitense in Italia.
zione tra Agenzia Dire e Istituto sensi per il M5s (-0,1%), asse- certa il ministro delle Politiche Passi in avanti poi promessi
Tecnè, con interviste effettuate il stato al 15,3%. La Lega (+0,3) si agricole Teresa Bellanova che sul fronte vino, con la cabina
10 e 17 gennaio. Aumenta sem- conferma sempre primo partito, tranquillizza molti operatori di regia insediata «che co-
pre di più la fetta di persone che con il 32,2% delle preferenze. della filiera, a margine della struirà insieme a tutta la filiera
non ha fiducia nel governo Con- Fratelli d'Italia guadagna 0,1 e si consegna degli Oscar Green di delle politiche innovative».
te 2, mai così grande dal 29 no- attesa al 10,7%. Piccola frenata Coldiretti, circa i nuovi dazi per Novità anche sull'adozione su
vembre ad oggi. Il 69,5% affer- per Forza Italia (-0,1), quinto i prodotti europei minacciati base volontaria del sistema di
ma infatti di non avere fiducia partito con l'8% dei consensi. dagli Usa. Il ministro auspica etichettatura a batteria da cui
nell'esecutivo giallorosso (era il Perde 0,1 la Sinistra, ora al che si attivino «tutte le diplo- saranno esclusi i prodotti Dop
66,9% a fine novembre). Cala 2,6%, mentre Azione di Carlo mazie affinchè non si proceda e Igp. «Speriamo di chiudere
anche la percentuale di coloro Calenda guadagna 0,2 e tocca il coi dazi, e non si risponda a oggi il provvedimento- sottoli-
che hanno fiducia, oggi scesi al 2,3% complessivo. I Verdi sal- quelli americani con altri dazi nea Bellanova- dobbiamo fare
25,8% dopo il 26,5% di sette gono all'1'8%, +Europa all'1,7%. europei» e punta alla creazio- rapidamente».
3 Venerdì 17/01/2020

INTERNAZIONALE

«Com'è difficile credere a Berlino»


Parla Asma, una libica in Germania

di Vincenzo Giardina Molte attese sono però legate non controllano tutte le catene cesso mirerebbe a negoziare
alla partecipazione dei due ri- di comando e hanno dimostra- una tregua e a favorire la trat-
ROMA - «Fallito il tentativo di vali del conflitto in Libia, il pri- to appieno la propria inaffidabi- tativa tra le parti in lotta. Se-
Russia e Turchia, gli europei mo ministro tripolino Fayez lità». Sperare, però, si deve. condo Khalifa, però, come sa-
potrebbero avere un ruolo più Al-Serraj e il generale Khalifa Khalifa lo sottolinea ricordando ranno sciolti alcuni nodi resta
importante, ma il Processo di Haftar, alle guida delle forze che a Tripoli gli sfollati a causa un rebus. «Non capisco - dice
Berlino resta opaco, imposto con base in Cirenaica e nei di- dei combattimenti cominciati ad l'attivista - come si possa par-
dall'alto e imperniato su attori stretti dell'est. Secondo l'attivi- aprile sono oltre 200mila e che lare di elezioni in un Paese do-
inaffidabili»: Asma Khalifa, 29 sta, che sta completando un solo un accordo internazionale ve per oltre nove mesi ci si è
anni, ricercatrice e attivista libi- dottorato di ricerca presso il consentirà la tenuta di un ces- sparati addosso gli uni con gli
ca per le donne amazigh, parla German Institute of Global and sate il fuoco, messo quotidia- altri». Khalifa ha fondato Ta-
con l'agenzia Dire dalla Ger- Area Studies, molti libici si namente a rischio ancora in mazight Women Movement,
mania a due giorni dalla Confe- sentono «distanti» dai nego- questi giorni da «schermaglie e una campagna che si batte
renza. La prima domanda ri- ziati di Berlino. «C'è sconcerto saccheggi». Questa settimana per i diritti delle donne berbere
guarda le sue aspettative in vi- per il mancato invito alla Tuni- un portavoce del governo tede- e la parità di genere in Libia. In
sta degli incontri di domenica. sia, un Paese vicino che ha un sco ha sottolineato che la Con- passato, l'attivista ha denun-
La cancelliera Angela Merkel ruolo importante, e lo stesso ferenza mira a «sostenere il la- ciato il rischio di nuove descri-
ha invitato i rappresentanti di vale per l'Olanda, un donatore voro del segretario generale minazioni e le minacce rivolte
Stati Uniti, Russia, Cina, Gran di rilievo in questi anni», sotto- dell'Onu Antonio Guterres e dalle milizie di Haftar alle co-
Bretagna, Italia, Unione Euro- linea Khalifa. «Preoccupa poi dell'inviato speciale Ghassan munità non arabe. Rispetto a
pea, Nazioni Unite, Lega Ara- l'affidamento che viene fatto su Salamé per una Libia sovrana questi abusi, ora sottolinea
ba, Unione Africana, Repubbli- Paesi coinvolti in Libia in modo e un processo di riconciliazio- che ricostruire sarà ancora più
ca del Congo, Algeria, Egitto, problematico e su personaggi ne». Sin dai primi incontri tenuti difficile se «non sarà affrontata
Emirati Arabi Uniti e Turchia. come Al-Serraj e Haftar, che a Berlino lo scorso anno, il Pro- la questione della giustizia».

di V.G. be ancora in fase di discus-


sione, sia a Berlino che a
ROMA - Tregua duratura, Bruxelles. E nei punti che
missione civile per garantir- la compongono manche-
ne la tenuta e, in una fase rebbe per ora un riferimen-
Tregua e missione successiva, invio di soldati to all'invio di una missione
Ue diplomazie al lavoro per fermare l'import di ma- dell'Unione europea per il
teriale bellico e disarmare monitoraggio della tregua.
Per la Conferenza le milizie, favorendo la na- Scenari dei quali il genera-
scita di un governo di unità. le Khalifa Haftar, alla guida
Questo, secondo fonti di delle forze in lotta con l'e-
stampa concordanti, lo secutivo di Fayez Al-Serra-
schema per la Libia alla j, avrebbe parlato oggi ad
prova della Conferenza di Atene con il capo del go-
Berlino in programma do- verno greco Kyriakos Mi-
menica. La proposta sareb- tsotakis.
4 Venerdì 17/01/2020

AMBIENTE CINEMA

In aumento falchi, picchi e gabbiani A marzo set di Tom Cruise a Roma


Ecco la mappa degli uccelli di città 40 giorni nel centro storico
titolo "Urban bird atlases di Emiliano Pretto
in Europe". A livello ge-
nerale, al consolida- ROMA - Tom Cruise tor-
mento di specie presen- na a girare un nuovo film
ti da tempo nei centri a Roma. Intorno a metà
storici come piccioni, marzo il divo americano
rondoni, merli e storni si e il suo set invaderanno
affiancano due tenden- le strade della Capitale
per le riprese di 'Lybra',
ze: una positiva, che
titolo provvisorio della
vede una netta espan-
sua ultima impresa cine-
sione del colombaccio, matografica. Il centro di
l'altra negativa che ri- Roma sarà interessato e Demoni', 'To Rome with love'
guarda i passeri, le cui da diversi set: a piazza di Woody Allen, '007 Spectre' e
popolazioni, in media Navona, piazza Venezia, altri ancora. Senza scordare al-
negli ultimi 10 anni, si nei vicoli di Monti e forse tri film girati qualche anno prima
di Redazione sono dimezzate. L'im- anche a piazza di Spa- come 'Il Talento di mister Ri-
portanza degli atlanti or- gna. In totale le riprese pley', 'Ocean Twelve' 'Mangia,
ROMA - Un maggior numero di nitologici, per la compi- dovrebbero durare circa prega, ama' o 'Gangs of New
esemplari di falco pellegrino, lazione dei quali servo- 40 giorni e la produzione York' che segnò la rinascita di
gheppio, gabbiano reale, pic- no tempi di studio che americana potrebbe pa- Cinecittà dopo anni di declino.
chio verde, picchio rosso mag- vanno da 1 o 2 anni fino gare circa 200.000 euro Per Tom Cruise, invece, si tratta
giore e codirosso comune. In a 10 anni, è stata sotto- al giorno per l'occupazio- del terzo ritorno di una certa im-
diminuzione, a causa dei cam- lineata anche da Ispra ne del suolo. Previsti ef- portanza a Roma. Nel 2005 per
biamenti dell'habitat cittadino, (Istituto superiore per la fetti speciali e diverse il set di 'Mission impossible 3',
l'allodola, il saltimpalo e il bec- protezione e la ricerca scene di inseguimenti anch'esso girato parzialmente
camoschino. È quanto emerge ambientale), che dal nelle piazze del centro. nella Capitale, e nel 2006 per il
dall'elenco completo e aggior- 2018 li ha inseriti in ma- La Capitale torna dunque suo matrimonio con l'attrice Ka-
nato delle mappe dove vivono un set di una grande pro- tie Holmes a Bracciano, un su-
niera sistematica tra gli
duzione a stelle e strisce per evento anticipato da feste a
e si riproducono gli uccelli in indicatori del Rau (Rap-
dopo gli ultimi set degli Roma con invitati del calibro di
città è pubblicato dalla Lipu-- porto qualità dell'am- anni scorsi come quelli David Beckham e John Travol-
BirdLife Italia in un volume dal biente urbano). per 'Zoolander 2', 'Angeli ta.

CINEMA
di Lucrezia Leombruni Another Day e Prometheus.
Nel cast della nuova pelli-
ROMA – Dopo esser ritorna- cola dell’universo cinema-
ta la pace tra Marvel e So- tografico Marvel, che arri-
ny, che si erano scontrate a verà al cinema nel luglio
causa della divisione dei 2021, ritorneranno Tom
guadagni di Spider-Man, le Holland nel ruolo dell’ama-
due aziende sono al lavoro tissimo Uomo Ragno, Zen-
su Spider-Man 3, che farà daya, in quello di MJ e Ja-
da seguito agli eventi di Spi- cob Batalon in quello di Ne-
der-Man: Far From Home. d. Non è ancora certo, in-
Le riprese del film, che sarà vece, se in questo cineco-
diretto da Jon Watts, si mic tornerà anche Jake
svolgeranno da luglio a no- Gyllenhaal nel ruolo di My-
vembre di quest’anno ad sterio. Il motivo? Perché
Atlanta, Los Angeles, New non è ancora chiaro se il
York e anche in Europa: nostro ‘amichevole supere-
precisamente in Islanda, Sony e Marvel in Europa roe di quartiere’ in ‘Far
luogo scelto anche per molti From Home’ abbia definiti-
altri film. Tra questi, Thor: per le riprese di Spider-Man 3 vamente sconfitto il villan.
The Dark World, Frozen 2 – A produrre la pellicola sarà
Il segreto di Arendelle, Star nuovamente Kevin Feige,
Wars: Il risveglio della forza, presidente dei Marvel Stu-
Batman Begins, 007: Die dios.
5 Venerdì 17/01/2020

LAZIO Smog, 11 centraline su 13 nera, come di consueto, a Tiburtina,


che arriva addirittura a quota 82. Quin-
sopra il limite: Tiburtina di Magna Grecia a 70, Cinecitta' e Bu-
arriva a 82 falotta a 69 e Malagrotta a 67, che fa
un vertiginoso balzo in avanti rispetto al
di Ugo Cataluddi 48 di ieri. Seguono Preneste (64), Fer-
mi (62), Arenula (60), Corso Francia e
ROMA - Continuano a salire un po' ovunque i Cipro (59) e Villa Ada (52). La sindaca
valori delle PM 10 a Roma. Secondo i dati di di Roma, Virginia Raggi, ha disposto
Arpa Lazio relativi alla giornata di ieri, su 13 anche per oggi lo stop dei veicoli più in-
centraline ben 11 sono risultate sopra il limite quinanti, quindi tutti i diesel e benzina
dei 50 microgrammi al metro cubo, 2 in più ri- fino a euro 2. Tuttavia, nonostante que-
spetto ai valori di mercoledì. E le cifre raggiun- ste misure e in assenza di piogge, l'e-
gono picchi sempre più preoccupanti. Maglia mergenza non sembra arrestarsi.

Sindaco Roccasecca (Fr): provenienza, ha postato a riguar- LAZIO


do un video su Facebook promet-
In discarica tir da Roma, tendo battaglia contro l'arrivo del-
valuteremo blocco la spazzatura capitolina: «Scrive-
rò alla Regione Lazio, al ministero
di Annalisa Ramundo dell'Ambiente e al prefetto per sa-
pere se c'è un provvedimento au-
COLLEFERRO (RM) - Il giorno dopo la chiu- torizzatorio - ha denunciato il sin-
sura della discarica di Colleferro, sette tir di daco- altrimenti domani valutere-
rifiuti si sono presentati all'alba all'entrata mo l'opportunità di bloccarli, per-
della discarica di Roccasecca, in località chè il conferimento da un Ato al-
Cerreto. Il sindaco Giuseppe Sacco, che si è l'altro senza un provvedimento
recato questa mattina alle 6.15 sul posto as- emergenziale è in violazione del
sieme alla Polizia municipale per verificare la piano rifiuti».
LAZIO Nuovo "concorsone", non dirigente e 42 per dirigenti - presentato
dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal-
Raggi: 1.500 assunzioni, l'assessore capitolino al Personale, Antonio
spazio a millennials De Santis, e dal direttore del dipartimento
Risorse umane, Angelo Ottavianelli. «Pre-
di Mirko Gabriele Narducci sentiamo oggi, con una punta di orgoglio, il
nuovo concorso di Roma Capitale che por-
ROMA - Oltre 1.500 nuovi dipendenti per Ro- terà nuove forze e rinnoverà la macchina
ma Capitale tra il 2020 e il 2022. Sono i nume- amministrativa», ha detto Raggi, spiegando
ri del nuovo concorso del Campidoglio - che che «con questo concorso ci rivolgiamo ai
verrà pubblicato tra marzo e aprile e vedrà millennials: in questi anni abbiamo sblocca-
partire le prime prove dopo l'estate, con il re- to le procedure del concorsone 2009, ab-
perimento totale di 1.512 posti, di cui 1.470 biamo assunto tutti i vincitori e quest'anno
per diversi profili professionali del personale finiremo di assorbire gli idonei».

L'Ateneo Ca' Foscari avrà dei patrimoni delle civiltà delle acque e VENETO
alla promozione degli obiettivi dello svi-
cattedra Unesco per luppo sostenibile». A collaborare con la
studiare l'acqua nuova cattedra saranno scienziati e isti-
tuti di ricerca riconosciuti dall'Unesco in
di Fabrizio Tommasini diverse parti del mondo. Grazie alla
cattedra Unesco, l'Ateneo veneziano
VENEZIA - L'Università Ca' Foscari di Venezia entra nella lista delle quasi 800 Unesco
avrà una cattedra Unesco su acqua, patrimo- Chairs (30 in Italia) che dal 1992 hanno
nio e sviluppo sostenibile. Lo annuncia il pro- coinvolto una rete di oltre 700 istituzioni
fessor Franco Vallerani, geografo e promotore di 116 Paesi del mondo, promuovendo
della cattedra: «Il riconoscimento- spiega Val- collaborazione e scambio di conoscen-
lerani- arriva dopo una prolungata attività di ri- za su temi cruciali in campo educativo,
cerca dedicata alla conoscenza e alla gestione scientifico e culturale.
6 Venerdì 17/01/2020

A Rimini nelle scuole consumata abitualmente dai bambini a EMILIA ROMAGNA


scuola, anticipando a metà mattina la frut-
mille frutti per merenda ta prevista a fine pasto. Varrà sia per gli
a metà mattina alunni che usufruiscono della mensa, sia
per tutti gli altri. Si tratta di uno dei cinque
di Angela Sannai progetti messi in campo dal Comune per
festeggiare i quindici anni mense biologi-
RIMINI - Frutta, rigorosamente biologica, per la che. Attività rese possibili anche grazie al
colazione di metà mattina nelle scuole ele- finanziamento del ministero delle Politiche
mentari di Rimini. È il progetto al via lunedì agricole. Lo scopo è «garantire ai bambini
dalla "Toti" che, coinvolgendo ogni settimana l'occasione di alimentarsi in modo sano,
sei scuole e 8.000 famiglie, andrà avanti fino a utilizzando prodotti che provengono da ci-
giugno. Il Comune ha deciso così di proporre cli produttivi controllati e privi di sostanze
un'alternativa sana al consumo della merenda nocive».

LOMBARDIA Comune Milano, 23.000 euro, «esentando quindi ulteriori


45.000 cittadini dal pagamento dell'impo-
esenzione Irpef si allarga sta per un totale di 14 milioni di euro in
ad altri 45.000 cittadini meno relativi alle entrate fiscali per l'am-
ministrazione», fa sapere Palazzo Mari-
di Nicola Mente no. Nonostante questo, però, «l'attuale li-
vello dei servizi comunali e le relative ta-
MILANO - Niente addizionale Irpef per altri riffe rimarranno invariati». Sia il Comune
45.000 milanesi. È l'effetto dell'accordo firma- che i sindacati si impegnano inoltre «a
to oggi dal sindaco con i segretari di Cgil, Cisl valutare un percorso di progressiva ridu-
e Uil (Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo zione della tassazione locale anche per
Margaritella), in base al quale, da quest'anno, gli anni successivi». Soddisfatto Sala: il
la fascia di esenzione dell'addizionale comu- Comune rinuncia a parte delle entrate
nale all'Irpef passa dagli attuali 21.000 a «ma lo possiamo affrontare».

Alla scuola Montalcini di nella sua scuola il progetto Salva (So- CAMPANIA
stegno alle azioni di lotta contro la
Napoli il progetto "Salva" violenza per l'autonomia) - finanziato
contro violenza di genere con il contributo della Fondazione con
il Sud e messo in campo dalle asso-
di Elisa Manacorda ciazioni Cora, Arci Donna, Salute
Donna e A Ruota Libera. Gli alunni
NAPOLI - «Credo molto nella collaborazione della scuola hanno incontrato le
con le istituzioni del territorio e con le fami- esperte del centro Dafne del Carda-
glie. La scuola, da sola, non è niente se non relli, hanno affrontato con loro e con i
si mette in contatto con le associazioni e le docenti il tema della violenza di gene-
agenzie formative del territorio». Così Maria- re e degli stereotipi, e hanno realizza-
carmela Iorio, dirigente scolastica dell'istituto to cartelloni, scritto poesie, recitato
di Afragola, spiega la decisione di portare monologhi e cantato canzoni.
CALABRIA Presentato il premio buone pratiche, tante volte sottovalu-
tate dai riflettori della comunicazione
Scopelliti 2020, due le nazionale». Così Rosanna Scopelliti,
iniziative in programma presidente della Fondazione Antonino
Scopelliti, presentando il Premio An-
di Mario Vetere tonino Scopelliti 2020. Due le iniziati-
ve in programma a Reggio Calabria: il
REGGIO CALABRIA - «Riteniamo che la 19 gennaio a Palazzo Alvaro la ceri-
Calabria meriti di essere considerata una monia dei Premi. Il 20 alla Scuola al-
terra nella quale le persone abbiano il diritto lievi carabinieri si terrà la premiazione
di poter vivere normalmente ogni aspetto del 'Concorso nazionale letterario arti-
della propria vita, proprio per questo abbia- stico' in collaborazione con l'Anp (as-
mo inteso proseguire il nostro impegno, an- sociazione nazionale dirigenti pubblici
dando a valorizzare i numerosi esempi di e alte professionalità della scuola).
7 Venerdì 17/01/2020

PEDIATRIA
Autismo, il progetto Tartaruga dell'IdO (DERBII)
nel video dellUniversità Pontificia Bolivariana

ROMA - «L'autismo è un disturbo complesso sindrome multifattoriale. «È un disturbo com- è, quindi, fondamentale aprire spazi di condivi-
e la terapia deve occuparsi di molti aspetti». plesso perché è complesso lo sviluppo nell’e- sione. Secondo Jorge Emerson Ruíz López,
Inizia da un principio semplice ma chiaro tà evolutiva - prosegue Vanadia - così come studente dell'Upb, «ci arricchiscono molto in
Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età evo- sono complesse le relazioni umane e il fun- due direzioni: nella motivazione, perché ci per-
lutiva e responsabile del servizio Terapie del- zionamento dell'organismo. Per questo moti- mettono di comprendere che quello che studia-
l'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma, per vo, all'interno del progetto Tartaruga, il pro- mo e facciamo serve davvero per il mondo e i
presentare ad una platea di studenti, studiosi cesso diagnostico è un processo multidiscipli- processi umani - conclude - ma ci consente
ed esperti dell’Università Pontificia Bolivaria- nare e multidimensionale, che tenta di inte- anche di comprendere che la conoscenza,
na di Palmira (Colombia) il progetto DERBBI grare tutte le componenti dello sviluppo e del- quando è il prodotto di un lavoro di ricerca se-
(Developmental, emotional regulation, rela- la vita di un bambino in modo da evitare che i rio e di una elaborazione teorica che si svilup-
tionship and body-based intervention). È il pri- comportamenti osservati vengano attribuiti pa nella pratica, promuove un'evoluzione e
mo modello italiano evolutivo a mediazione esclusivamente a un funzionamento di tipo una innovazione del sapere stesso». Nell'am-
corporea, soprannominato progetto Tartaru- autistico. Sappiamo che le componenti pos- bito dei disturbi dello spettro autistico «siamo a
ga per non illudere o dare false aspettative: sono essere differenti - sottolinea la neuropsi- conoscenza della grande esperienza dell'equi-
«Non ci sono miracoli, ma seguendo dei per- chiatra - e il nostro processo diagnostico ha lo pe IdO che ha lavorato in questo campo da ol-
corsi mirati molti bambini hanno grandi mi- scopo non solo di individuare il funzionamen- tre 45 anni. Le proposte e le scommesse inno-

glioramenti». Questo modello è stato presen- to e il profilo di sviluppo del singolo bambino, vative presentate sono molto interessanti -
tato in Colombia da Di Renzo insieme ad Ele- ma di fornire la base affinché' la terapia possa conferma Monica Roncacio, direttrice del pro-
na Vanadia, neuropsichiatra infantile dell'IdO, essere altrettanto individualizzata. Ormai si gramma di Psicologia della Upb - e puntano
e Massimiliano Petrillo, psicoterapeuta dell’e- parla di autismi e siamo consapevoli che non non solo sugli aspetti clinici, ma anche sull'at-
tà evolutiva dell'IdO. L'equipe così composta possa esistere un'unica terapia. A questa cer- tenzione alla realtà integrale di questi bambi-
ha partecipato a 4 conferenze organizzate tezza aggiungiamo l'intenzione di integrare gli ni. L'equipe interdisciplinare ci fa riflettere sul-
nelle sedi centrale e distaccata dell’Università aspetti neurobiologici e neuroscientifici con le barriere che, come psicologi, abbiamo
del Valle (Univalle) di Cali e Palmira, ed una un'impalcatura teorica e di osservazione di ti- creato e su quanto sia importante cercare di
nell'Universidad pontificia bolivariana (Upb) po psicodinamico - termina Vanadia - perché oltrepassarle negli interessi di ciò che è cen-
sempre di Palmira che ha sintetizzato l'inter- sappiamo che dietro i comportamenti c’è sem- trale: gli esseri umani, e in questo caso- con-
vento in un video (disponibile al sito ortofono- pre un bambino». Il filo di ricerca Italia-Colom- clude - i bambini con autismo che vivono una
logia.it). «La prima parte delle terapie, previ- bia si inserisce in un ampio lavoro di relazioni condizione complicata e difficile».
sta dal progetto Tartaruga, è condotta insie- scientifiche internazionali che l'IdO coltiva da
me alle mamme attraverso un lavoro di grup- anni con diversi Paesi nel mondo in tema di
po - spiega Di Renzo nel video Upb - che le autismo. «Con questo impegno cerchiamo di
aiuta a trovare una modalità di gioco e di co- far conoscere sia il nostro modello che i princi-
municazione con i loro bambini. Naturalmen- pi teorici che trovano il loro riscontro applicati-
te anche i padri sono coinvolti. Il bambino im- vo nella terapia - sottolinea Petrillo - e che mo-
para a sintonizzarsi attraverso le attività cor- strano un'efficacia terapeutica che si integra e
poree-sensoriali ed espressive - sottolinea la si trasforma anche negli aspetti più legati alla
psicoterapeuta - un lavoro che permette an- ricerca». Osservare quanto viene fatto negli
che l'organizzazione cognitiva. Il nostro mo- altri Paesi permette, certamente, all'IdO di po-
dello dura quattro anni, ma si allunga se i tersi confrontare su «campioni di bambini in
bambini ne hanno bisogno: i primi due anni un'area così complessa come quelli dei distur-
sono essenzialmente corporei e poi, gradual- bi dello spettro autistico - ricorda lo psicotera-
mente, si introduce un lavoro che riguarda il peuta dell’età evolutiva - per poter dimostrare
linguaggio e gli aspetti cognitivi. La collabora- come il protocollo di valutazione per il profilo di
zione con la scuola è fondamentale per cer- sviluppo del bambino con autismo elaborato
care di proporre al bambino le stesse modali- dal nostro Istituto possa portare indicazioni im-
tà e tipologie di gioco proposte a casa e in te- portanti a livello terapeutico che ottengono de-
rapia», conclude Di Renzo. L'autismo è una gli ottimi outcome». Su disturbi così complessi
8 Venerdì 17/01/2020

MENDEL

Dall'1 febbraio a 7 marzo torna Pordenonescrive LA CLASSIFICA


A lezione di scrittura creativa con grandi autori
Balza subito in testa alla classifica il
Per cinque settimane Pordenone tor- nuovo romanzo di Antonio Manzini
con protagonista Rocco Schiavone.
na ad essere la capitale della scrittu-
L'avventura del vice questore questa
ra creativa italiana, grazie alla full im-
volta riparte dall'ultima pagina del
mersion proposta da Pordenonescri-
precedente libro, Rien ne va plus,
ve, la Scuola di Scrittura Creativa dove è rimasto ferito in una sparato-
della Fondazione Pordenonelegge a ria. Quasi invariati gli altri posti della
cura degli scrittori Alberto Garlini e graduatoria, occupati da una truppa
Gian Mario Villalta. Appuntamento di scrittori italiani: Gianrico Carofiglio,
dal primo febbraio al 7 marzo, ogni Elena Ferrante, Stefania Auci, San-
sabato, per l’11esima edizione, che dro Veronesi, Maurizio De Giovanni,
offrirà una full immersion di 36 ore di Fabio Volo, Donato Carrisi, Melania
lezione strutturate per Scrivere insie- Mazzucco e Viola Ardone. Entra nei
me le trame della vita. Come sempre primi venti anche Il maestro di Au-
saranno di grande autorevolezza gli schwitz di Otto B Kraus, che narra la
insegnanti di Pordenonescrive: An- vera storia dei bambini ebrei che vis-
drea Tarabbia, vincitore dell’ultimo sero nel famigerato Blocco 31. Una
Premio Campiello, racconterà l’alto lo Fois si soffermerà sul tema dell’amicizia, e su pagina che getta nuova luce sulla re-
artigianato che presiede al lavoro di come possa essere svolto romanzescamente. sistenza degli ebrei durante l'Olocau-
scrittura. Michela Marzano si soffer- Tullio Avoledo ci racconterà uno dei temi più cari sto. Resiste anche Alberto Angela
merà sui rapporti tra fiction e autobio- della sua produzione letteraria, e cioè l’Ucronia, la con Meraviglie, il grande viaggio nel-
grafia e Nadia Terranova, finalista possibilità di inventare sviluppi diversi della storia, lo straordinario patrimonio del nostro
del premio Strega, terrà una lezione mentre i curatori di Pordenonescrive, Garlini e Vil- passato da tutelare e difendere per il
dedicata al gotico siciliano e un labo- lalta, si occuperanno della costruzione del roman- nostro futuro.
ratorio sul romanzo familiare. Marcel- zo e sul tema della poesia.

RITROVATI MEMOIR

Virginia Woolf
Momenti di essere
Un padre e il suo passato
(Ponte alle Grazie) Storia di una ricostruzione
Nelle librerie italiane mancava dal Per raccontare una storia personale, l'ostaco-
1977 questa raccolta di scritti au- lo maggiore è rappresentato dalla forma. Se
tobiografici di Virginia Woolf, pub- si vuole dare stabilità e conferire forza alla
blicata da Laura Lepetit per la narrazione, è necessario che l'elaborazione
Tartaruga editrice. I testi, scritti tra del passato includa anche il presente e la
il 1907 e il 1940, offrono uno persona a cui sono accadute le cose. Soltan-
sguardo vivido sulla vita e sull'o- to così il lettore, anziché trovarsi di fronte una
pera della scrittrice: davanti a noi serie di eventi lontani, potrà immedesimarsi.
affiorano i ricordi familiari e l'in- C'è riuscita in modo ammirevole Marta Baro-
canto dell'infanzia. È un teatro ne, traduttrice e autrice di tre libri per ragazzi,
della memoria in cui la Woolf in-
che con Città sommersa segna l'esordio nella
segue il tempo - dice Liliana Ram-
narrativa. Il romanzo, che mescola sapiente-
pello nell'introduzione - perché
l'unico modo «naturale di fissare il mente ricordi e immaginazione, gira intorno
passato» è costruire delle scene, alla storia di un uomo, suo padre, morto nel
dove si muovono insieme un io in 2011, il cui passato non ha mai interessato la
perpetua trasformazione e «le figlia. Due anni e mezzo dopo, la scoperta di
presenze invisibili», gli altri, la loro una memoria difensiva contro l'accusa per il
influenza. Per la scrittrice «il pas- reato di partecipazione a banda armata, nella integrante della narrazione: Marta Barone
sato è bello perché nessuno rie- Torino degli anni '70, diventa la scintilla che la non nasconde nulla, racconta dubbi, timori,
sce a rendersi conto dell'emozio- convincerà a scrivere il libro, che include an- pensieri che le vengono in mente mano a
ne quando accade. L'emozione si che testimonianze fornite da amici e cono- mano che il libro prende corpo. Alla fine si
espande col tempo». Nel libro so- scenti del padre. È una storia che l'autrice renderà conto che all'interno della storia di
no raccolti anche tre pezzi che la avrebbe voluto ascoltare direttamente da lui, suo padre, c'è la sua di storia, «la mia, che
Woolf scrisse per essere letti ad anche se questo avrebbe voluto dire non scri- già credevo di possedere e in cui invece tro-
alta voce al Club delle Memorie. vere mai il libro. Il processo di scrittura è parte vavo una nuova linea, una nuova verità».

di Alessandro Melia
9 Venerdì 17/01/2020

E'Bal arriva a Longiano con più effimera. L’elemento aereo, che sia-
no correnti o bufere, ventilatori o droni,
EVENTI i 10 Miniballetti di Pennini uccelli o grand-jeté, è indispensabile
per delle danze in bilico tra geometria,
La ripetibilità del gesto e l'improvvisazio- turbinio e perdita del controllo. L'evento
ne, nei 10 Miniballetti domani al Teatro nasce dal CollettivO CineticO, Le Vie
Petrella di Longiano - in provincia di For- dei Festival e Danae Festival, e si inse-
lì-Cesena - diretto, coreografato e dan- risce all'interno della rassegna E'Bal -
zato da Francesca Pennini, prende in che in dialetto romagnolo significa "il
prestito i principi della termodinamica e ballo" - che mette in rete otto comuni
fa del corpo un mezzo per testarne la per diffondere il meglio della danza
plasticità ginnica insieme alla dinamica contemporanea in Emilia Romagna.

È tra il Caffè e il Bookstore che gramma. Si comincia stasera, al-


da oggi, e per ogni due setti- nica, affronterà l'attualità per mez- le 18.30, con Verba volant e
mane, RadioZero pianterà i tra- zo dei libri, delle letture e delle se- Massimo Bray. Le selezioni mu-
smettitori al piano zero del Pa- lezioni musicali. RadioZero nasce sicali di Italian Stail sono a cura
lazzo delle Esposizioni di Ro- nell’ambito dell’accordo di collabo- di dj Yakuza. Inoltre, sempre og-
ma per un format radiofonico li- razione siglato dall’Istituto dell’En- gi, stessa location e stesso ora-
ve podcast o, per dirla facile, ciclopedia Italiana fondata da Gio- rio, nuovo apopuntamento con
per riunire, il venerdì, chi anco- vanni Treccani e dall’Azienda Pa- Design Match: la rassegna che
ra legge, pensa, discute, s’indi- laexpo, è promosso dall’Associa- porta a Roma l’attualità e l’inno-
gna, si diverte e continua ad zione culturale "Patr’Act–patrimo- vazione lette con la lente del de-
ascoltare la radio nonostante nio attivo", a cura di Andrea Carli- sign. Il talk sull'economia circola-
tutto. A occuparsi del pubblico no con la collaborazione della re tra dal titolo Plastic Matters: è
sarà un conduttore ogni sera scrittrice e giornalista Chiara Vale- davvero possibile un mondo
diverso che, come se fosse rio e sarà disponibile sui siti e le senza plastiche? sarà con Cristi-
una vera trasmissione radiofo- pagine social dei partner del pro- na Rivolta e Giovanni Avallone.

Milano-Cortina batte Stoccolma-Åre 47 a


34. Così è finita il 24 giugno scorso la
134esima sessione del Comitato Olimpico
Internazionale riunitosi a Losanna per
decidere a chi assegnare l'organizzazione
Supermarket - A modern
dei Giochi invernali. Milano si prepara alle musical tragedy al Puccini
Olimpiadi del 2026 e, simbolicamente, le
anticipa con l'edizione winter dell'Overtime
di Firenze
Festival. Ai Bagni Misteriosi, infatti, da oggi
a domenica si terrà una tre giorni di eventi e Oggi e domani con Supermarket - A modern musi-
incontri con atleti, giornalisti e con chi ha cal tragedy il Puccini di Firenze si trasorma nella
scritto la storia del panorama sportivo jungla versione moderna in cui tutti noi almeno una
italiano di oggi e di ieri. Conferenze e volta a settimana accediamo per procacciarci il ci-
mostre per sottolineare il ruolo dello sport bo: il supermercato. Lo spettacolo - un "non-musi-
come impegno, disciplina e passione, come cal" costruito con nove attori e una partitura sonora
fatta di canzoni originali - prende in giro chi tra gli
occasione per misurarsi e superarsi, come
scaffali, alla cassa, in attesa del proprio turno al
sfida con sé stessi e con gli altri, come
banco gastronomia è in balìa dei propri e altrui
racconto personale ed esperienza di vita al umori mentre una serie di annunci ad hoc incanta-
di là dei risultati. Prima dell'inaugurazione no, ipnotizzano, snervano. Situazioni bizzarre, risa-
delle 17.45 Gianfelice Facchetti interpreterà te tragicomiche e poesia con tutte quelle persone
I fuorilegge della montagna di Dino Buzzati. che almeno una volta nella vita abbiamo incontrato
anche noi.
10 Venerdì 17/01/2020

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]

E lì nel luogo in cui un tempo Giordano Bruno, messo al ro- nel 1478 il mercato del Cam- pa Callisto III fece lastricare
si trovava un meraviglioso go per eresia il 17 febbraio pidoglio venne spostato a la zona nell'ambito di un pro-
campo di fiori, come il suo del 1600 in Piazza Campo piazza Navona, Campo de' getto di risistemazione del-
stesso nome indica, nel de' Fiori. La piazza ha un lun- Fiori divenne un importante l'intero rione così che la piaz-
1456 fu costruita la piazza go passato, già in epoca ro- centro di affari. La zona era za pian piano divenne un
che più di tutte ancora oggi a mana veniva utilizzata come dominata sin dal XII secolo luogo di passaggio obbligato
Roma rappresenta il luogo rimessa per le squadre di Au- dalla famiglia Orsini che ac- per personalità di spicco
simbolo della libertà, del libe- righi, ovvero coloro che con- quistò negli anni numerosi quali ambasciatori e cardina-
ro pensiero così come ci ha ducevano le bighe nelle gare beni immobili occupando tut- li. Ma la piazza non fu sol-
tramandato colui che cercò del Circo Massimo. La Piaz- to il lato sud-est della piazza. tanto luogo di affari o di pia-
di capire come stanno le co- za venne poi urbanizzata du- Con la progressiva crescita cere, fu anche luogo di pe-
se a «lume di ragione». Lui è rante il Medioevo, e quando ed importanza del luogo, Pa- nose esecuzioni capitali. In

La statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori


che nessuno voleva e che sta ancora in lì

Piazza Campo de' Fiori il 17 monumento, una statua, ope- mase inginocchiato tutto il Papa se ne fosse andato da
febbraio del 1600 venne ar- ra dello scultore Ettore Ferra- tempo davanti alla statua di Roma non vi sarebbe tornato
so sul rogo Giordano Bruno, ri. Venne inaugurata il 9 giu- San Pietro per scongiurare mai più. Nemmeno con i Patti
uno dei più importanti espo- gno del 1889 suscitando vio- la lotta a oltranza contro la Lateranensi del 1929 si riuscì
nenti della filosofia del Rina- lentissimi scontri e polemiche religione cattolica. Minacciò ad abbattere la statua più
scimento, considerato dal tra la Roma laica e quella pa- inoltre di lasciare Roma se volte contestata anche da
papato eretico impenitente palina. Fonti certe narrano fosse stato eretto il monu- parte di Pio XII. Ancora oggi
per la sua insofferenza verso che Papa Leone XIII ordinò mento, minaccia che Fran- la statua di Giordano Bruno è
l'osservanza dei dogmi e per che la statua non fosse espo- cesco Crispi, allora presi- lì punto di riferimento per tutti
il suo spirito antireligioso. In sta al pubblico, tanto che il dente del Consiglio, colse al i sostenitori del libero pensie-
suo onore venne eretto un giorno dell'inaugurazione ri- volo per dichiarare che se il ro.

a cura di Martina Fallace


11 Venerdì 17/01/2020

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da EMERGENCY

Ricominciare a fumetti, ecco il bando


Emergency e la casa editrice Tunué

Amal è una quattordicenne ri- ad armarsi di carta e penna


belle che abita a Kabul. Ra- per scrivere la sinossi di una
chida ha quindici anni, vive in graphic novel, studiando i
Sudan, e ama correre. Goran, percorsi possibili e immagi-
dodici anni, è sfollato in un nando una delle tappe della
campo profughi iracheno. I lo- migrazione forzata del loro
ro Paesi sono in guerra. Loro personaggio preferito. Per
stanno per partire. Dove arri- farlo, hanno tempo fino al 31
veranno? Ma soprattutto, co- marzo. I tre lavori migliori
sa succederà nel loro cammi- avranno la possibilità di ve-
no? Con il bando “I colori di dere le loro storie trasforma-
una nuova vita”, EMERGEN- te in una graphic novel dalla
CY e la casa editrice Tunué penna di fumettisti famosi.
invitano gli studenti delle Regolamento completo su
scuole secondarie di I grado emergency.it.

Senza poesia, una mostra


sull’arte di restare umani
La Statua della Libertà in lontananza, una ra-
gazza, il blu del mare e una cartello con
scritto “Open the borders”. Il viso di una ma-
dre che piange. Un corona di fiori in mezzo
al mare. Senza Poesia, la mostra degli artisti
veneziani Serena Nono e Nicola Golea, in
casa EMERGENCY a Milano, è un percorso
visivo che cerca di riflettere sul tema delle
migrazione restituendo un volto a quei corpi
senza nome la cui vita si perde nelle acque
del Mediterraneo. La mostra sarà inaugurata
oggi a Casa EMERGENCY, via Santa Croce
19, e resterà aperta al pubblico fino al 25
gennaio, dalle ore 12 alle ore 19 (domenica
chiuso) a ingresso libero. Le opere esposte
saranno in vendita e la metà del ricavato sa-
rà donato dai due artisti ad EMERGENCY.

Per maggiori informazioni:


www.serenanono.com
www.nicolagolea.com
casa@emergency.it
12 Venerdì 17/01/2020

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da AICS

Sport di base e riforma dello sport,


convegno a Montecitorio il 29 gennaio
Sport di base e Riforma dello ve future della promozione
sport – la pratica amatoriale sportiva. I lavori, moderati
quale strumento di welfare: dal giornalista Marcel Vulpis,
sfide e futuri scenari: questo saranno aperti dal presiden-
il titolo del convegno che, or- te di AiCS Bruno Molea e
ganizzato da AiCS in colla- vedranno i saluti di Ettore
borazione con Acsi, Csen, Rosato, vice presidente del-
Cusi e Libertas, si terrà nella la Camera dei Deputati. In-
sala della Regina a Monteci- terverranno poi: la ministra
torio a Roma il prossimo 29 alle Pari Opportunità Elena
gennaio dalle 15. Il momento Bonetti, il presidente del
di studio e analisi sarà rivolto CONI Giovanni Malagò, il
allo stato dell’arte della Rifor- presidente del CIP Luca
ma, alla necessità di dotarsi Pancalli, Antonino Viti. Invi-
di decreti attuativi condivisi tato a intervenire anche il
perché la legge non rimanga ministro allo sport Vincenzo
lettera morta, e alle prospetti- Spadafora.

Corsa campestre nazionale AiCS, aperte Danze dal mondo contro razzismo
iscrizioni per 52esimo campionato e discriminazioni domani a Firenze
Conoscersi e divertirsi attra- fobia, le barriere culturali e le
verso le danze e le tradizioni divisioni sociali promuovendo
artistiche tipiche della propria la coesione della comunità.
terra, dai balli popolari toscani Appuntamento domani dalle
alle sfilate in costume asiatici, 16.30 nella sala teatrale della
sud americani, africani e italia- parrocchia di San Donato in
ni: questo l’intento del primo Polverosa con Danze e spet-
evento pubblico offerto al tacoli dal mondo, evento che
Quartiere 5 di Firenze dal pro- vede coinvolte ben 20 asso-
getto europeo Bridges - Buil- ciazioni del territorio che,
ding Relationships and Inte- coordinate nel tavolo di lavo-
gration by Developing local ro guidato dall’Associazione
Groups and Enhancing Soli- Italiana Cultura Sport, porte-
darity - che, finanziato da The ranno sul palco danze e mu-
Asylum, Migration and Inte- siche dall’Italia e dal mondo,
gration Fund (AMIF), si pone ma anche sfilate folkloristiche
la sfida di combattere la xeno- e giochi di gruppo.
Sono aperte le iscrizioni al Quartiere 4. Al Campionato
52esimo Campionato di Cor- potranno partecipare: i tes-
sa campestre AiCS che si serati delle Società AICS, in
terrà a Firenze il prossimo regola con l’affiliazione ed il
23 febbraio. L’evento è orga- tesseramento 2020. Tutti gli
nizzato e indetto dal diparti- atleti partecipanti dovranno
mento Sport della Direzione essere in possesso del cer-
nazionale AiCS, in collabora- tificato medico per l’attività
zione con il Comitato Provin- sportiva agonistica, in corso
ciale AICS di Firenze, il Co- di validità e, all’atto del ritiro
mitato Regionale AICS To- del pettorale, dovranno mo-
scana, la Società Team Pa- strare la tessera associati-
nichi’s e con il patrocinio del va. Iscrizioni e altre informa-
Comune di Firenze e del zioni su campionati.aics.it.
13 Venerdì 17/01/2020

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da CSI

Mattarella premia il coach Giazzi del


Csi Mantova cavaliere della Repubblica
Cavaliere dell'Ordine al Merito una gara cestistica, infatti, in
della Repubblica Italiana. Lo seguito a proteste e insulti
è dal 20 dicembre scorso dei genitori della squadra av-
Marco Giazzi, presidente del- versaria verso l’arbitro, ha
la Asd Alto Mantovano, alle- chiamato il time out chieden-
natore ed arbitro di basket do ai genitori di smetterla.
nel Csi Mantova. Il 26enne di Non avendo riscontri positivi,
Castiglione delle Stiviere è pur in vantaggio di 10 punti,
stato premiato dal Presidente ha poi ritirato i propri ragazzi
della Repubblica Italiana, dal campo. Con il plauso del
Sergio Mattarella «per il suo coach avversario e non solo.
esempio e l'ammirevole con- «Oggi ha perso lo sport, non
tributo nell'affermazione dei certo loro». Si era sfogato
valori della correttezza sporti- così Giazzi, allenatore della
va e della sana competizione squadra di basket under 13
nel mondo dello sport». In Amico basket Carpenedolo.

Inaugurata la nuova sede del Csi Tre eventi a Cuneo per festeggiare
nell'ex bowling delle 'ndrine il Csi nato in città 75 anni fa
Domani il Csi di Cuneo fe- del 75mo di vita del Csi na-
steggia il proprio 75esimo di zionale. Al termine, ci si spo-
fondazione con una giornata sterà presso la Chiesa dei
scandita da tre momenti: a Salesiani per la santa Messa
partire dalle ore 15.30, pres- delle ore 18. Il programma si
so l’Aula Magna del Semina- concluderà alle ore 21 pres-
rio di Cuneo si terrà l’incontro so il Cinema Teatro don Bo-
dal titolo 75 anni di amore sco (via S. Giovanni Bosco
per lo sport, con uno sguardo 21) dove avrà luogo lo spet-
al futuro. Interverranno il pre- tacolo Capolavori, con la
Il Csi Reggio Calabria ha già preziosa e variegata
sidente nazionale Csi, Vitto- partecipazione di Mauro
fatto "straich!". Non è uno proposta dell’ex bowling
rio Bosio e don Alessio Al- Berruto, ex Ct della Nazio-
strafalcione grammaticale, sottratto alla ‘ndrangheta. Il
bertini, assistente ecclesiasti- nale Italiana di pallavolo ed
ma la conferma di una buo- Csi aprirà le sue “porte” il
co nazionale del Csi, appena ambasciatore dello sport in
na notizia per il capoluogo lunedì, mercoledì e vener-
tornati dal pellegrinaggio oratorio con il Csi. La parte-
sullo Stretto: da ieri, 15 dì dalle 16 alle 19 con un
arancioblu in Terra Santa, cipazione alla giornata è
gennaio, le attività del Cen- mare di iniziative: laborato-
traguardo delle celebrazioni aperta a tutti.
tro Sportivo Italiano provin- ri formativi, incontri orga-
ciale hasnno una nuova ca- nizzativi e momenti istitu-
sa: si tratta del bene confi- zionali alla presenza di vo-
scato al re dei videopoker, lontari, operatori e atleti
Gioacchino Campolo, affi- degli oratori reggini. La
dato all’Arci con cui il Csi nuova casa del Csi si tro-
ha siglato un partenariato va, all’interno del bene ge-
educativo. Dal centro del stito dall’Arci Reggio Cala-
gioco d’azzardo in Città a bria, in via Emilio Cuzzo-
luogo dello sport come crea, di fronte all’ingresso
evangelizzazione: un pas- dell’Istituto Scolastico “Pa-
saggio storico reso possibi- nella-Vallauri”. Un nuovo
le grazie al lavoro di rete spazio in città dove far in-
del network “Alleanze edu- contrare legalità e speran-
cative” che arricchisce la za al servizio dei ragazzi.
“La prescrizione che viene dove si prova un fatto corruttivo nega la dignità
allo Stato”. Parola del Renzi modello 2015. Poi B. e Salvini lo hanno guarito y(7HC0D7*KSTKKQ( +"!"!#!=!{

Sabato 18 gennaio 2020 – Anno 12 – n° 17 a 1,50


a 1,80
-Arretrati:
- Arretrati:
a 3,00
a 3,00
- a-8,00
a 12,00
con ilconeil1,80
libro “Cosa
libro “Piazza
nostra Fontana
spiegataiaicolpevoli”
– Arretrati: eragazzi”
3,00
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

5 STELLE Le prove di congresso in vista degli Stati generali MANDANTI ESTERNI Tace al processo ‘Ndrangheta Stragista
Fiascheroli
Di Maio vede la Appendino “Il carcere è senza pc”: il boss » MARCO TRAVAGLIO

e prepara il nuovo vertice 5S Graviano non depone su B. V


iva sorpresa e costerna-
zione ha suscitato fra i
leghisti la sentenza della
Consulta che boccia il referen-
p Mentre decide se e quando dimettersi, p Il capomafia chiamato a spiegare le in- dum dei leghisti per cancellare il
il capo politico offre un ruolo alla sinda- tercettazioni in cui parlava di “Berlusca” Rosatellum (votato anche dai le-
ca di Torino (che per ora pensa ai suoi a proposito delle stragi del 1992-‘93. Ma ghisti) e sostituirlo con una legge
processi). Obiettivo: “gestione collegiale” vuol prima riascoltarle e a Terni non può elettorale maggioritaria su mi-
sura dei leghisti. Eppure un in-
q DE CAROLIS E ZANCA A PAG. 4 q LILLO A PAG. 11 dizio preciso di come sarebbe fi-
nita ce l’avevano: l’autore del
quesito era Roberto Calderoli.
Un nome, una garanzia di cata-

IL QUESTORE CHIAMA SANTORI: “RITIRATEVI” strofe. Calderoli, in arte “Pota”,


dentista di Bergamo Alta inopi-
natamente scambiato da 25 anni

BIBBIANO, SARDINE
per un riformatore, vanta una
collezione di fiaschi che nem-
meno una cantina sociale. Un
giorno, a Pontida, per sventare
l’avvento dell’euro, s’inventò il
tallero padano, detto “calderò-

SFRATTATE PER DARE


lo”. Quando il pataccaro Igor
Marini fu accolto con tutti gli o-
nori in commissione Telekom
Serbia come “supertestimone”
delle tangenti a Prodi, Fassino e
Dini sui conti “Mortadella”,“Ci-

LA PIAZZA A SALVINI
cogna” e “Ranocchio”, fu il Pota
a garantire sulla sua attendibili-
tà, definendolo “una persona di
una memoria che fa impallidire
Pico della Mirandola, intelligen-
te, sveglia e preparata”. Infatti

IL MOVIMENTO AVEVA BRUCIATO IL CAPO LEGHISTA Marini fu arrestato per essersi


inventato tutto. Quando Ratzin-
ger fu eletto papa, Calderoli pen-
SUL TEMPO PER IL COMIZIO DEL 23. LA QUESTURA sò di migliorare i rapporti fra Le-
ga e Vaticano dichiarando: “A

ORA PRETENDE CHE RINUNCI E GLI CEDA IL POSTO Benedetto XVI avrei preferito
Crautus I”. Nell’estate 2005 si i-
nerpicò su una baita di Lorenza-
q BUONO A PAG. 3 go del Cadore, in compagnia di
costituzionalisti del suo calibro
( D’Onofrio, Brancher e Tre-
monti che portava da bere), per
GREGORETTI I giallorosa: “Non è super partes” riscrivere la Costituzione fra un
grappino e una polenta taragna:
L’arbitro Casellati fischia pro Lega: la famosa devolution, regolar-
mente spazzata via nel referen-
assist alla destra per votare lunedì dum del 2006.
Poco dopo, il cavadenti pada-
q PROIETTI A PAG. 7 no sfornò la più indecente legge
elettorale della storia dell’uma-
nità prima dell’arrivo di Renzi.
LA STORIA Le tangenti chieste al Metropol Infatti lui stesso, conoscendola,
la definì “una porcata” (per gli a-
Il Caso Rubli, da Savoini a Irina: mici Porcellum, ovviamente ful-
minata dalla Consulta). E, cono-
che cosa ha scoperto la Procura scendosi, confidò al Corriere:
“Su di me non avrei scommesso
q MILOSA A PAG. 14 - 15 un euro”. Ma gli altri sì, anche se
lui faceva di tutto per metterli
sull’avviso: come la sera che ap-
parve al Tg1 e si aprì la camicia
mostrando in mondovisione una
canotta con una vignetta an-
I PERITI DEI GIUDICI IL PATRIARCA Contro The New Pope La cattiveria ti-Maometto, che nel giro di 48
ore provocò una rivolta a Benga-
Danza osé delle suore, Uganda, un imam scopre
che la moglie è un uomo
si, 11 morti dinanzi al consolato
italiano e le sue immediate di-

scomunica a Sorrentino
dopo 2 settimane dalle nozze missioni da ministro delle Rifor-
Il tempo di slacciare il burqa me. Ma non bastò, nemmeno
WWW.FORUM.SPINOZA.IT quando si riempì il giardino di
» GIUSEPPE PIETROBELLI leoncini, che lo riconobbero e lo
azzannarono agli arti inferiori.
I RISCHI DI BERLINO
I l dubbio non aveva nem-
meno sfiorato i vertici
Sarraj ed Erdogan:
L’equivoco continuò, tant’è che
nel 2008 fu promosso ministro
Cellulari e tumori: della Fondazione Cini,
quando avevano ricevuto la
della Semplificazione Normati-
va: ruolo che purtroppo inter-
la sentenza segue richiesta di Paolo Sorrentino. il peso del petrolio pretò con la consueta dedizione.
In fondo, il Cenacolo Palladiano Appena arrivato, accatastò nel
gli studi scientifici sull’isola di San Giorgio non è una chiesa, non e del gas sulla pace cortile del ministero un mucchio
è un luogo sacro. di norme stampate su carta.
q MARGOTTINI A PAG. 17 A PAGINA 19 q ZUNINI A PAG. 20 SEGUE A PAGINA 24
00118
*in vendita abbinata obbligatoria con Guida Scuole Superiori
€ 2,50* in Italia — Sabato 18 Gennaio 2020 — Anno 156°, Numero 17 — ilsole24ore.com (Il Sole 24 Ore € 2,00 + Scuole Superiori € 0,50). Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
Solo ed esclusivamente per gli abbonati, Il Sole 24 Ore e Scuole Superiori, in vendita separata.
9 770391 786418

Oggi con Il Sole Domani


Licei, istituti tecnici «La pietra nera
o professionali: del ricordo»: Giulio
come scegliere Busi e il dovere
la scuola giusta di non dimenticare
—a 0,50 euro —a 12,90 euro oltre al quotidiano
oltre il quotidiano

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 24141,07 +0,84% | SPREAD BUND 10Y 160,20 -4,60 | €/$ 1,1108 -0,55% | BRENT DTD 64,66 -0,42% | Indici&Numeri w PAGINE 24-27

Fisco, per 16 milioni G LI S CONF INAM ENTI DI ANK ARA


ADEM ALTAN/AFP
PANORAMA

IL CASO GREGORETTI

Su Salvini voto
di contribuenti sconti lunedì: Casellati
decisiva, accuse Pd

da 16 a 100 euro al mese


L’autorizzazione a procedere su Sal-
vini per il caso Gregoretti sarà votata
lunedì, a sei giorni dalle elezioni in
Emilia Romagna e Calabria. Un van-
taggio per la Lega, attaccano Pd e M5s,
che accusano la presidente del Senato
Il governo ha presentato ai sindacati Casellati di non essere «imparziale»
LAVORO la proposta di taglio del cuneo fiscale, GL I E F FE T T I e non escludono di disertare la seduta
che partirà il 1° luglio: 16 milioni i lavo- per l’applicazione «illegittima» del
Piano illustrato ai sindacati:
benefici al via dal 1° luglio
ratori interessati, con benefici che
vanno da 1.200 a 192 euro lordi l’anno. Così l’impatto Regolamento. La decisione potrebbe
essere presa direttamente dall'Aula a
per redditi fino a 40mila euro
Di questi dipendenti 4,3 milioni oggi
sono esclusi dal bonus di 80 euro. Per in busta paga: metà febbraio. —a pagina 6

questi contribuenti l’incremento po-


Per 4,3 milioni di dipendenti trà arrivare al 5,6%. Gli 11,7 milioni che premiati IL PIANO AUTOSTRADE
già hanno in busta paga il “bonus
oggi esclusi dagli 80 euro
incrementi fino al 5,6%
Renzi” continueranno a riceverlo, ma di più i redditi Aspi, investiremo
aumentato a 100 euro. Per il taglio sa-

Per chi aveva già il vecchio


rà utilizzato un sistema misto: au- nella fascia 3,3 miliardi
mento del bonus Renzi per la platea
senza interventi
bonus il reddito disponibile attuale dei benefeiciari, detrazioni per
i nuovi beneficiari. «È il primo passo
26-29mila euro sulle tariffe
cresce di 20 euro al mese di una più generale riforma fiscale» ha
detto il ministro Gualtieri. Soddisfatti Marco Mobili e Gianni Trovati
Edizione chiusa in redazione alle 22 i sindacati. Pogliotti —a pagina 3 —a pagina 2 Laura Galvagni —a pagina 11

Bankitalia: in tre mesi Pil a zero


I TERMINI DELLA CAUSA
Malacalza su Carige:
hanno sfilato ricchezza
Istat: a novembre export giù del 4,2% Punta contro l’imponente «trasfe-
rimento forzoso di ricchezza» dai

+8,2
vecchi ai nuovi azionisti Carige e
contro l’esclusione del diritto di op-
CONGIUNTURA zione il risarcimento di 482 milioni

È proseguito nel 2019


Piazza Affari chiesto dai Malacalza al Fondo in-
terbancario, a Cassa centrale banca
l’acquisto di titoli di Stato Il Ftse Mib Risiko energetico nel Mediterraneo. Il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, ha stretto accordi con Tripoli e alla stessa Carige. —a pagina 13
da parte di investitori esteri
accelera e torna La doppia sfida di Erdogan sul gas SICUREZZA
Negli ultimi tre mesi variazione ze-
per cento sopra quota Taser in dotazione

per crescere in Libia e a Cipro


ro per il Pil, con la crescita annua alle forze dell’ordine
attorno a 0,2%; e nel 2020 solo
+0,5%. Le proiezioni di Bankitalia Con il +0,84% messo a segno 24mila punti, Il taser entra ufficialmente nelle
rilanciano l’emergenza crescita: la ieri il Ftse Mib ha portato al dotazioni di polizia, carabinieri e
produzione industriale perde ter- +8,25% il rialzo complessivo il massimo Il Mediterraneo orientale è entrato nelle mire e per lo sfruttamento delle rispettive zone econo- guardia di finanza. Ieri il Consiglio
reno. Nota positiva: sono prose- registrato dall’inizio dell’anno. espansionistiche della Turchia. Il presidente miche esclusive, senza tenere conto dei diritti dei Ministri ha approvato la propo-
guiti gli acquisti di titoli pubblici
dall’estero. Istat: a novembre -4,2%
L’indice più importante di
Piazza Affari è ora ai massimi
da maggio 2018 turco Recep Tayyp Erdogan e il premier libico del
Governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez
degli altri paesi dell’area. La Turchia mette così in
discussione le concessioni affidate dal governo
sta e in un anno il taser diventerà
dotazione ordinaria. Il bando di ga-
dell’export, peggior calo dal 2011. dal 15 maggio del 2018 Luca Orlando —a pagina 9 al-Serraj, hanno firmato lo scorso novembre un cipriota di Nicosia alle compagnie petrolifere ra prevede 8,5 milioni all’anno per
Colombo e Orlando — pagg. 3 e 9 accordo per la definizione dei confini marittimi, straniere. Roberto Bongiorni —a pag. 5 le forniture. —a pagina 18

SPESE S ANITARIE

Tracciabilità
L’economia cinese ferma a +6,1%
e detrazioni: È la crescita più lenta dal 1990 ECONOMIA
DEL CIBO
E AGROALIMENTARE

non conta
OBIETTIVO RAGGIUNTO L’ANALIS I F ALCHI & COLOM BE
chi paga
La legge di Bilancio del
Debole domanda interna PECHINO ALLA STAGNAZIONE,
e tensioni commerciali
2020 sottopone le
dietro lo stop SFIDA DEL CALO LA CURA
detrazioni alla condizione
che la spesa sia sostenuta DEMOGRAFICO NON È IL DEBITO
attraverso uno strumento di L'economia cinese ha rallentato
pagamento tracciabile. nel 2019 come mai prima negli di Alessandro Rosina di Donato Masciandaro
Questo crea dei casi dubbi. ultimi 30 anni, con la domanda Export ortofrutta,
Q I
Ma, riguardando le interna indebolita e le tensioni uando alla fine degli l rischio è la crescita zero? Per
indicazioni passate delle commerciali con gli Stati Uniti. anni Settanta del secolo tanti la risposta macroecono- Spagna e Olanda
Entrate, non significa che il La seconda economia mondiale scorso entrò in vigore mica è la corsa al debito. Con
pagamento debba essere è cresciuta del 6,1% l'anno scor- la politica del figlio unico, la tassi zero e negativi, accelerare davanti all’Italia
per forza effettuato dal so, la peggiore performance dal Cina si apprestava a essere il la crescita di debito pubblico e
contribuente che si avvale 1990. Il dato corrisponde alle at- primo paese al mondo a supe- privato sembra essere per molte Sono 133 i milioni di euro (-3,6%) persi
della detrazione: i due tese degli analisti e rientra rare il miliardo di abitanti. La colombe la rotta maestra per nell’export nei primi dieci mesi 2019 a
concetti devono essere nell'obiettivo ufficiale di Pechi- piramide demografica pre- affrontare la stagnazione eco- fronte di un balzo dei valori dell’im-
scollegati. no del 6,0-6,5%, conseguito da sentava una base molto larga, nomica, che preoccupa tutti i port di oltre il 10%. Il settore dell’orto-
Tarabusi e Trombetta un’economia considerata sem- con il 60% della popolazione Paesi avanzati – ma non solo – frutta (dati Istat elaborati da Fruitim-
—a pagina 17 pre più matura. sotto i 25 anni e meno del 5% con l’Italia in prima fila. prese), paga carenze logistiche, dazi,
Stefano Carrer —a pagina 15 sopra i 65. —Continua a pagina 15 —Continua a pagina 14 cimice asiatica, accordi fitosanitari Ue.
Silvia Marzialetti —a pagina 22
CASSAZIONE
INTERV IS TA A LUIG I DE V ECCHIS (PRES IDENTE ITALIA)
Contro ILS OLE24OR E.COM

la corruzione «Accuse a Huawei infondate: La bocciatura.


Chiesto un ONLINE
Fatti, notizie,

sì ai trojan vogliamo essere riascoltati» incontro al


Copasir dopo approfondimenti,
gallery e video:
il no ad aziende
l’informazione
Andrea Biondi —a pagina 7 cinesi sul 5G diventa Premium
Negri —a pagina 19
SABATO 18 GENNAIO 2020 www.corriere.it In Italia (con “IO Donna”) EURO 2,00 ANNO 145 - N. 15

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821 Servizio Clienti - Tel. 02 63797510


Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281 FONDATO NEL 1876 mail: servizioclienti@corriere.it

Massimo Giletti la Lettura


«Aiuteròl’aziendadifamiglia Una luce psichedelica
emerge dal buio
L’hopromessoalmiopapà» di una prigione
di Giovanna Cavalli di Carlo Rovelli
a pagina 19 nel settimanale

Leggi elettorali IlcasodelprocessoperlaGregoretti.ElaCassazionedàragioneaCarolaRackete:ingiustoarrestarla

Voto su Salvini, ira Pd-M5S


PRIMEINIZIATIVEQUEST’ANNO
IL RITORNO Arriva il Dantedì
(POLITICO) La giornata
AL CENTRO Accuse a Casellati, decisiva per evitare il rinvio. Lei: «Non sono di parte» dedicata al poeta
di Angelo Panebianco sarà il 25 marzo

C
Scontro sul voto per il caso IL LEADER DELLA LEGA di Paolo Di Stefano
hi ha voglia di non
fermarsi alla
della nave Gregoretti. Critiche
alla presidente del Senato Ca- ● GIANNELLI «Io e la presidente?
superficie delle sellati che è stata decisiva per
cose, di non
accontentarsi dei
evitare il rinvio dell’esame
delle accuse a Salvini.
Abbiamo parlato di altro»
ragionamenti sul cui da pagina 2 a pagina 8 di Marco Cremonesi
prodest, su quelli che, qui e
ora, hanno vinto e su quelli
che hanno perduto, può
rendersi conto del fatto che ● SETTEGIORNI «S ì, ho parlato con la
presidente del Senato
Casellati, ma di lotta
la sentenza della Corte di Francesco Verderami all’antisemitismo». Il leader
costituzionale che ha della Lega, Matteo Salvini, Dante in un dipinto di scuola fiorentina


dichiarato inammissibile il torna sul voto per il processo
La lite a sinistra
referendum leghista sulla
legge elettorale chiude
definitivamente un’epoca. nel nuovo mondo
sul caso dei migranti soccorsi
dalla nave Gregoretti. «Per
quanto mi riguarda, io sono
I l 25 marzo sarà «Dantedì»,
la giornata dedicata a
Dante Alighieri lanciata dal
D’ora in poi non sarà più tranquillissimo. Soltanto, mi Corriere. Lo ha deciso il
possibile, per chissà quante
generazioni, immaginare
A nche ieri a sinistra
hanno continuato a
litigare. Ma in un mondo
vergogno come italiano»
anche perché «è un
Consiglio dei ministri.
Resterà nel calendario anche
cambiamenti sostanziali grande spreco di denaro dopo le celebrazioni per i 700
che è cambiato.
della «costituzione pubblico». anni dalla morte del poeta.
continua a pagina 6
materiale» della a pagina 5 a pagina 37 S. Colombo
Repubblica nata alla fine
della Seconda guerra CUNEO FISCALE IL BONUS DI 80 EURO SALE A 100
mondiale.
C’è un nesso strettissimo
fra la sentenza e il risultato
del referendum
Iran La Guida Suprema non parlava dal 2012
Su le buste paga
costituzionale del 2016.
Allora, una maggioranza
schiacciante decise che la
per 16 milioni
democrazia acefala (con
governi deboli, ricattabili e
per lo più di brevissima
di dipendenti
durata), ossia il regime di Enrico Marro e Lorenzo Salvia
assembleare — che è una
variante del
parlamentarismo — scelto
dai costituenti dopo la
T rovato l’accordo tra governo e sindacato
sul taglio del cuneo fiscale, la riduzione
delle tasse sul lavoro che farà salire la busta
Liberazione, era paga netta di 16 milioni di lavoratori
esattamente ciò che gli dipendenti. Interessati i redditi tra 8.200 e 40
italiani volevano mila euro lordi. A chi ha già il bonus di 80
conservare. La sentenza euro andranno altri 20 euro netti. Restano
della Corte prelude al però esclusi, come era già avvenuto nel 2014,
ritorno della proporzionale i cosiddetti incapienti. Sono le persone che
pura. In effetti, una hanno un reddito inferiore agli 8.200 euro
democrazia assembleare, l’anno. «L’intervento sul cuneo — dice il
una democrazia acefala, premier Giuseppe Conte — è il primo passo
«chiama» la proporzionale. verso una riforma complessiva del Fisco, in
Nel senso che la legge particolare dell’Irpef». a pagina 9
elettorale proporzionale è
la più adatta per un simile L’autorità religiosa più alta in Iran, l’ayatollah Ali Khamenei (80 anni), ha condotto la preghiera del venerdì a Teheran
assetto costituzionale. LA CONFERENZA DI DOMANI
Ripeto ciò che sia io che
altri abbiamo detto tante PreghieraantiUsadiKhamenei L a Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che
ha l’ultima parola sia sulle questioni interne A Berlino non si parlerà
volte ma che, stando a
quanto si continua a «Cipugnalerannoallespalle» che sulla politica estera, ha pronunciato ieri la
preghiera del venerdì alla Mosalla di Teheran. Ha della missione in Libia
leggere, pare sia cosa assai usato toni forti per risollevare l’Iran: «Gli Usa ci
complicata. di Viviana Mazza pugnaleranno alle spalle». a pagina 10 di Paolo Valentino
continua a pagina 22 a pagina 10

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Diceva mio padre
R yan Pourjam è un ragazzino cana-
dese che ha parlato di suo padre co-
me ogni padre, e in genere ogni
adulto, vorrebbe che un ragazzino parlas-
se di lui. Il padre di Ryan si chiamava
adesso lui non parlerebbe delle cose
negative e quindi non lo farò nem-
meno io. Mi sembra di stare dentro
un brutto sogno, ha aggiunto Ryan,
inghiottendo un sospiro. Ma so, ha
Mansour ed era tra i 176 passeggeri del- concluso, che se adesso mi svegliassi
l’aereo che due missili degli ayatollah da quel sogno, papà mi direbbe «An-
hanno spedito per sbaglio all’altro mon- drà tutto bene» e così sarà.
00118

do. Possiamo solo immaginare i senti- Che discorso da brividi. Il dolore è sem-
menti di un adolescente verso chi ti ha pre un momento di svolta: puoi rimuover-
scippato il padre in modo tanto infame. lo, o provare a nasconderlo sotto l’odio per
Quando Ryan ha iniziato a parlare all’uni- chi te lo ha procurato. Ma puoi anche at-
9 771120 498008

versità di Ottawa, qualunque parola orri- traversarlo, ed è stata la scelta di Ryan, sug-
bile fosse uscita dalle sue labbra sarebbe geritagli dal padre con il suo esempio. I ra-
apparsa giustificata. Invece ne ha pronun- gazzini ci ascoltano, persino quando a noi
ciata una sola: forte. Questo era mio pa- sembra che non lo facciano. Ed è ciò che
dre, ha detto. Forte e positivo, nonostante sentono, non solo con le orecchie, l’unica
nella vita avesse attraversato muri e trage- eredità che riusciamo a trasmettere.
die: se fosse morto un altro al suo posto, © RIPRODUZIONE RISERVATA
1.994.000 Lettori (Audipress 2019/II)

Anno 162 - Numero 17 QN Anno 21 - Numero 17

SABATO 18 gennaio 2020


1,60 Euro Firenze FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

Firenze Toscana e Liguria

Choc a scuola Porti a rischio


Schiaffeggia l’allievo L’arrembaggio
durante la lezione delle mafie
Gullè a pagina 14 e in cronaca Servizi alle pagine 2 e 3

Tasse giù, fino a 100 euro in busta


Accordo governo-sindacati. Taglio del cuneo per i redditi sotto i 40mila euro, coinvolti 16 milioni di contribuenti Servizi alle p. 4 e 5

Le scelte della maggioranza I


LCALENDARI
ODIUNACLASSEELEMENTARE:IBI
MBINEIPANNIDEGLIEROIDELNOVECENTO DALLA CITTA’

Il collante L’idea Firenze


a Sassari:
è la paura Falcone Rapinata
e Borsellino,
di Salvini Frida Kahlo e ferita in strada
e tanti altri
«Ora ho paura
Bruno Vespa
a uscire di casa»
S ia la Prima che la Se-
conda guerra mondia-
le dovevano essere,
Pieraccini in cronaca

nei propositi di chi le cominciò, Giardina


Giardina aa p.
p. 16
16 Firenze

LASTORI
ASI
AMONOI
“guerre lampo”. E invece s’im-
pantanarono e durarono cin-
que anni ciascuna. Da quando Emergenza buche
a Matteo Salvini non è riuscita
la guerra lampo d’agosto (cri- Ogni giorno
si/elezioni/vittoria/governo), il
centrosinistra sta provando a un incidente
inchiodarlo in una lunga guerra
di posizione sperando che di Ulivelli in cronaca
qui a quando ci saranno le ele-
zioni gli capiti un qualche acci-
dente (politico, giudiziario e Fiorentina
quant’altro) che riesca a fer-
marlo. La nuova legge elettora-
le proporzionale è un gigante-
Viola a Napoli
sco cavallo di frisia piazzato da-
vanti a palazzo Chigi per evita-
con la coppia
re che Salvini ci entri o – se ci
entra – ci resti assai poco. Chiesa-Cutrone
Continua a pagina 11 Giorgetti nel QS
y(7HA3J1*QSQPTQ(| +”!”!#!=!{

Il bomber siciliano al top negli anni ’70 aveva 71 anni I testi delle 24 canzoni in gara

Addio a Pietro Anastasi Sanremo tra rap e rock


Con la Juve vinse tutto Ma ci parlerà d’amor
Servizio nel Qs Spinelli e Mangiarotti alle pagine 26 e 27
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Anno 45 - N°15 Sabato 18 gennaio 2020 Oggi con Robinson e D In Italia € 2,50

Migranti

Ora l’Europa ha un piano


Intervista al nuovo commissario Schinas: patto solidale per accoglimenti e rimpatri, polizia e navi dell’Unione alle frontiere
Caso Gregoretti, lunedì il voto in giunta come voleva Salvini. Decisiva Casellati. I dem: la presidente del Senato non è imparziale
Governo, Conte risponde alla Sardine: “Sono pronto a incontrarvi”
di Alessia Candito, Tommaso Ciriaco, Alberto D’Argenio, Liana Milella, Ilaria Venturi e Alessandra Ziniti ● alle pagine 2, 3, 4 e 13

Il Pd aperto Altan Il fisco

I confini Il bonus a 100 euro


della sinistra
Sgravi per 16 milioni
di dipendenti
di Massimo Giannini

I l senso, come al solito, lo coglie la


vignetta di Altan di alcuni giorni
fa: “Ci apriamo?”, chiede il Meno tasse per i redditi fino a 40 mila euro
militante sempre un po’
disorientato. E l’altro, ancora più
Castelli: adesso assegno per i lavoratori poveri
esitante: “Orario continuato?”.
Dalla Bolognina di trentuno anni fa, A partire da luglio arrivano 3 miliardi di euro nelle buste paga di
per la sinistra è sempre “ora di 16 milioni di lavoratori dipendenti italiani. La platea è molto va-
aprirsi”. L’ha ribadito pure Bersani, sta: va da chi guadagna 8.173 euro annui fino a chi tocca i 40 mila
su Repubblica, condividendo la euro lordi. Il bonus andrà da 1.200 euro annui per chi è a quota
“svolta” annunciata da Zingaretti. 8.173 euro fino a 192 per chi guadagna appena sotto i 40 mila.
● a pagina 33 di Valentina Conte e Roberto Petrini ● alle pagine 6 e 7

La via Emilia/3 I limiti della riforma

I misteri di Budrio Una crescita piccola piccola


tra Igor e la destra di Roberto Mania

di Concita De Gregorio U n governo debole fa provvedimenti deboli. Il mini taglio al


cuneo fiscale e contributivo è un déjà vu (lo hanno fatto anche
altri governi), interessa una parte importante (quella del lavoro
dipendente) ma non tutta la platea dei contribuenti. ● a pagina 32

S otto le “ville di letizia” adorne


di leoni di pietra e di ninfee
scorre un’acqua medicamentosa
che gli alchimisti usano per le Boom di specializzazioni Da oggi Robinson
formule segrete. Sopra terra
cantanti liriche in villeggiatura,

La chirurgia
famose attrici al tramonto,
decrepiti conti in vestaglia di
raso. Sottoterra una rete di
torrenti carsici. Budrio, diciotto
chilometri da Bologna.
nelle mani
● alle pagine 12 e 13
delle donne
Il reportage
di Michele Bocci

Ascoli la nera
dove sventola
Lo strumento medico simbolo del-
la chirurgia passa di mano. Gli uo-
mini stanno cedendo il bisturi alle
l’aquila di Salò colleghe donne e presto nelle sale
operatorie saranno loro a fare la

di Paolo Berizzi
gran parte degli interventi. I dati
sulle iscrizioni alle scuole di specia- Alla ricerca
● a pagina 15
lizzazione mostrano la tendenza.
● a pagina 23 della memoria
MI
Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Prezzi di vendita all’estero: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Isole Canarie, con DVD
Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 – Sped. Abb. Milano – via Nervesa, 21 – Tel. 02/574941, Lussemburgo, Malta, Monaco P., Olanda, Slovenia € 3,00 - Croazia KN 22 – La Danza
Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 /02/2004 – Roma. e-mail: pubblicita@manzoni.it Regno Unito GBP 2,50 – Svizzera Italiana CHF 3,50 - Svizzera Francese e Tedesca CHF 4,00 € 12,40 y(7HA3J0*LKRKLQ( +”!”!#!=!{
Sabato 18 gennaio
2020

ANNO LIII n° 15
1,50 €
Santa Margherita
d'Ungheria
principessa e religiosa

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Il 20 gennaio il primo voto su Salvini per il caso Gregoretti. Il Pd contro Casellati: è di parte ■ I nostri temi

Tasse, primi tagli


Partiti, istituzioni e sistema di protezione
GIOVANI E AMBIENTE
NON INFIERITE Curare le piante
SUI FIGLI FRAGILI un impegno
e pure un lavoro
LUCIANO MOIA
L’intesa governo-sindacati: riduzione del cuneo per 16 milioni di lavoratori PAOLO VIANA

L
a piazza di Bibbiano è simbolo
delle contraddizioni e dei vuoti di
memoria della nostra politica nei Il bonus sale a 100 euro e cresce la platea. Conte: inizio della riforma fiscale In Italia esplode la domanda di
medici, e non solo per curare le
confronti dei bambini più fragili. Dopo persone. In cinque anni nelle
lunghi anni di colpevole silenzio, mentre Chi già riceve il "bonus Renzi" facoltà legate al settore agroa-
il nostro sistema di protezione dei LE STORIE Dalle scuole in Uganda alle aziende che producono scarpe in Etiopia avrà 20 euro in più. Altri 4,3 mi- limentare le matricole sono au-
minori fuori famiglia mostrava segni di lioni di lavoratori avranno uno mentate. Nell’anno che l’Onu
cedimento nella sostanziale indifferenza sgravio (però sotto forma di de- dedica alla salute delle piante...
di partiti e istituzioni, ora sembra che trazione) che parte da 80 euro
nessuno voglia rinunciare a discuterne al mese, fino a quota 35mila eu- A pagina 3
con foga pari all’inefficacia degli ro di imponibile, per ridursi al
argomenti. Anzi, tutti s’affannano a crescere del reddito e azzerarsi
brandire quell’inchiesta come clava per oltre i 40mila. Il premier: altro NON SOLO VACANZE
assestare fendenti elettorali in vista del che propaganda, la manovra ri-
voto in Emilia Romagna del prossimo 26 duce davvero le tasse. Il mini- I «compiti»
gennaio. Il paradossale braccio di ferro stro Gualtieri e i sindacati: sia-
tra Lega e Sardine per tenere proprio mo sulla strada giusta. della scuola
nella piazza di Bibbiano uno degli ultimi Processo a Salvini: il voto, deci-
appuntamenti elettorali è solo l’ultima sivo, della presidente del Sena- e della famiglia
coda del caso. Eppure tutti i partiti, to risolve lo stallo sul regola-
nessuno escluso, dovrebbero arrossire di mento e sblocca il voto lunedì
GIUSEPPE VERSALDI
fronte al sostanziale disinteresse in Giunta sull’autorizzazione a
mostrato nell’ultimo ventennio nei procedere. «Scorretta e non più Anno dopo anno continua
confronti di un problema forse piccolo super partes», attacca il leader qua e là ad accendersi il di-
nei numeri, ma certo enorme nel rilievo Pd, Zingaretti. Lei replica re- battito circa i (troppi) compi-
simbolico e nelle ripercussioni sul spingendo gli addebiti su una ti per le vacanze e coinvolge
futuro del Paese. Non c’è stata sua azione «politicamente con- sia genitori sia esponenti del
legislatura dal 2001 a oggi che non abbia notata». Ancora polemiche po- mondo della scuola.
messo in campo la sua brava st-Consulta sul referendum.
commissione d’inchiesta parlamentare A pagina 3
sul problema dei minori e sull’esigenza Servizi alle pagine 7 e 8
di riformare la legge che regola adozioni
e affidi, quella "184" che risale ormai a
36 anni fa, quando la società, le TENSIONE Al leader iraniano Trump risponde sui diritti umani
amministrazioni locali e, soprattutto, le
famiglie erano di tempra più solida e
forte. Cos’hanno prodotto le otto
commissioni d’inchiesta negli ultimi 17
anni in cui centrodestra e centrosinistra
si sono avvicendati nel governo del
Khamenei minaccia
Paese? Quasi nulla, in concreto.
La legge del 1984 è ancora lì, con tutti i
limiti di un’età ormai veneranda e la
sua impossibilità di rispondere alle
ancora l’America
nuove richieste della società. Come LUCA GERONICO
rimangono ben saldi altri reperti di
archeologia giudiziaria, per esempio
l’art. 403 del Codice civile – anno 1941 –
che permette tra l’altro a un assistente
sociale, in modo del tutto discrezionale
L’Africa che rinasce e cresce Gigantografie di Qassem Soleima-
ni fra piazze e viali stipati di folla e
gli immancabili cori di «Morte al-
l’America». È la Teheran lealista,
FRANCIA IN PIAZZA
«No a maternità
e senza consultarsi con nessuno, di
intervenire e di allontanare un minore
PAOLO M. ALFIERI - PAOLO LAMBRUSCHI insegnanti che tengono al loro futuro.
Nella periferia di Addis Abeba, invece, tre pa-
delle mobilitazioni per sostenere
la Rivoluzione islamica, che torna
surrogata e altri
dalla sua famiglia sulla base di una
presunzione di pericolo. Ma potremmo
Scuola primaria Great Valley School, baracco-
poli di Makindye, quadrante meridionale del-
lazzi sono diventati un alveare. Ogni stanza o-
spita una micro-azienda del settore del pella-
in piazza a pochi giorni dai fune-
rali al suo ”generale martire”. È la
strappi bioetici»
anche parlare dell’assenza di un la capitale ugandese Kampala, 735 bambini in me. In tutto sono 179, impiegano circa 3mila Teheran del regime che saluta la Domani manifestazione a Pa-
registro nazionale dei minori fuori maglietta arancione e pantaloncini blu, mol- addetti e stanno crescendo seguendo un mo- sua Guida suprema, l’ayatollah A- rigi contro la «filiazione senza
famiglia, dell’impossibilità da parte dei ti con storie difficili alle spalle o provenienti da dello italiano, generando occupazione decente li Khamenei, che torna a presiede- padre» prevista dal progetto di
genitori a cui viene allontanato un famiglie disagiate. Qui, sostenuti dall’Ong ita- in un Paese che cresce ma rischia di esplode- re la grande preghiera del venerdì legge sulla bioetica, denuncia-
figlio di avere un contraddittorio liana Africa Mission Cooperazione e Svilup- re. L’alveare ha un bel nome, «cluster», ma non dopo otto anni. E dagli Usa Trump to anche da monsignor Michel
paritetico prima dell’avvio del po, gli alunni studiano e pranzano, ma so- è solo un grappolo, è un nuovo orizzonte. fa leva sui diritti negati agli irania- Aupetit, arcivescovo di Parigi.
procedimento; del fatto che l’utilizzo prattutto vivono per l’intera giornata in un luo- ni, soprattutto delle donne.
delle linee guida per l’ascolto dei go protetto, lontano dalla strada, cresciuti da Primopiano a pagina 4 Zappalà
minori coinvolti in questi casi sia del Capuzzi e Molinari a pagina 5 a pagina 11
tutto facoltativo, che l’operato delle
cooperative di servizi sociali a cui i
Comuni sotto i 15mila abitanti possono PROPOSTA SANITÀ
delegare le funzioni, avvenga di fatto
senza verifiche di merito. E così via. Un
PRO-FAMIGLIE Il Piemonte si divide Ecco perché lʼItalia
MORTA A 98 ANNI
Vingiani, la pioniera
lunghissimo elenco di incongruenze e
di vuoti a cui quella politica che ora
s’accapiglia per il caso Bibbiano, non
sulla legge per i minori cura meglio i tumori del dialogo ecumenico
Bellaspiga nel primopiano a pagina 6 Salinaro a pagina 10 Roncalli a pagina 13
ha saputo porre rimedio.
Ci sono dentro tutti, Pd, Lega, M5s, Forza
Italia. E tutti dovrebbero recitare il mea
culpa anche per lo stato di abbandono in Tu quis es? ■ Agorà INTERVISTA La proposta "Ero straniero"
cui hanno lasciato tribunali e procure Ivano Dionigi
minorili, dove approdano troppo spesso
anche magistrati senza preparazione PSICOLOGIA
Don Colmegna: immigrati
specifica. Non solo non lo fanno, ma
strumentalizzano la sofferenza Homo incurabilis adolescenti, quello scandalo che ha
fatto dire a Dostoevskij: «Se lo L’arte della saggezza superiamo l’emergenza
impotente di tante famiglie già spettacolo dell’armonia del mondo e il bisogno di aiuto
H
disgregate per lanciarsi accuse o avuto l’occasione di richiede la sofferenza dei bambini, PAOLO LAMBRUSCHI
reciproche che non fanno avanzare di un partecipare alla cerimonia io dico che il prezzo fissato è troppo Camon e Corradi a pagina 18
millimetro la riflessione sui problemi. di consegna dei Diplomi di alto, e allora con la massima Una campagna nata a Mi-
Neanche il fatto che le vittime Master universitari in Cure deferenza restituisco il biglietto». In ANNIVERSARIO lano e che ha toccato tutta
autentiche di questi drammi familiari palliative e Terapia del dolore quei luoghi medici, psicologi e Italia, mobilitando i quar-
siano bambini e ragazzi sembra riuscire
a riportare lo scontro sul piano dei
rilasciati dall’Alma Mater di
Bologna e dall’Accademia delle
soprattutto operatori sanitari
compiono quotidianamente il
Il viaggio tieri. Con 90 mila firme rac-
colte, la campagna "Ero
contenuti invece che su quello dei
decibel. Anche ora, che dovrebbe
Scienze di Medicina palliativa. Lì si
formano annualmente
miracolo del cuore. Con un
paradosso che non ha pari, il
di Fellini, attesa straniero" è diventata una
proposta di legge di inizia-
apparire chiaro a tutti come il caso
Bibbiano sia solo la punta di un iceberg
professionisti, per lo più giovani,
destinati all’assistenza nei diversi
paradosso dei paradossi, una sorta
di pietra di inciampo: prendersi
di eternità tiva popolare, oggi di attua-
lità con la proposta di La-
di cui ignoriamo ancora le dimensioni Hospice sorti per iniziativa della cura dell’homo incurabilis, curare Copioli e Zaccuri a pagina 20 morgese di una regolariz-
reali, l’emergenza minori non riesce ad Fondazione Isabella Seragnoli. oltre ogni speranza. L’apice della zazione. E uno degli idea-
elevarsi dal livello dello scontro tra Esiste anche questa Italia. Luoghi pietas dell’uomo verso l’uomo. FESTIVAL tori è don Virginio Colme-
fazioni e non viene percepita come nei quali si pratica la filantropia Questa a me pare l’umanità gna, presidente della Casa
questione grave, gravissima, da nella sua prossimità estrema, in immortale. Così il mondo, questo Sanremo, la sfida della Carità di Milano.
affrontare con il concorso di tutti. particolare nell’Hospice pediatrico,
dove trovano una nuova casa quei
mondo, per i meno fortunati
assomiglierà meno a un inferno.
tra rap e tradizione Servizi
continua a pagina 2 bambini che non diventeranno mai © RIPRODUZIONE RISERVATA Calvini a pagina 21 a pagina 9
Oggi su Alias Domani Alias Domenica Le Monde diplomatique
L’ORDINE DEL MONDO Un viaggio SOLOGUB e il perfetto eroe negativo; IN EDICOLA Dossier sulla riforma
alla scoperta dei musei scientifici rivolta contro il tempo in Bergson, delle pensioni in Francia; lavoro
italiani, dalle antiche esposizioni Debussy e Nono; il punto su Camus in Bielorussia; emergenza
ai moderni Science center a sessant’anni dalla morte... ecologica; filiera del litio in Bolivia

oggi con
quotidiano comunista ALIAS

 CON "L'EXTRATERRESTRE"
IN FORMATO RIVISTA
+ EURO 2,50
CON LE MONDE DIPLOMATIQUE
+ EURO 2,00

SABATO 18 GENNAIO 2020 – ANNO L – N° 15 www.ilmanifesto.it euro 2,50

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, L’ANNUNCIO DEL GOVERNO AL TAVOLO CON I SINDACATI

PERCHÉ TEMERE
L’EFFETTO-FELPA
Tasse giù per i redditi fino a 40 mila euro
È SBAGLIATO II La proposta del governo il- gna fino a 28 mila, per poi scen- voratori ma anche i pensionati ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA
lustrata al tavolo con Cgil, Cisl dere. Il ministro dell’Econo- e soprattutto c’è bisogno di
NORMA RANGERI e Uil potrebbe riguardare i red- mia Roberto Gualtieri: «Non ab- una riforma che intervenga Sardine, domani il megaevento
diti fino a 40 mila euro e una biamo risolto l’eccesso di tassa- sull’Irpef» ha detto il segretario
ev’essere di nuovo platea fino a 16 milioni di lavo- zione sul lavoro e dei salari bas- della Cgil Maurizio Landini. Il II Domani le sardine tornano Modena City Ramblers e Marra-

D colpa della micidia-


le sindrome per cui
la sinistra teme ormai an-
ratori, comprensiva di quelli
che percepiscono già il bonus
degli 80 euro. Previsti cento eu-
si, dei lavoratori incapienti. Ma
è il primo tassello della rifor-
ma fiscale». Sindacati soddisfat-
prossimo 27 gennaio è previ-
sto l’incontro sulle pensioni al
ministero del lavoro
in piazza a Bologna, evento di
chiusura della campagna eletto-
rale. Contro Salvini sul palco
cash, ma anche Barca e Ruotolo,
da ieri candidato alle suppletive
di Napoli. E per l’8 marzo prepa-
che la sua ombra. Altrimen- ro in più al mese per chi guada- ti. «Dovrà riguardare tutti i la- MARIO PIERRO A PAGINA 4 Ovadia, Bergonzoni, Subsonica, rano il loro congresso. A PAGINA 3
ti sinceramente non si capi-
sce perché Pd, M5s e Leu ab- Carola Rackete durante un’intervista a Berlino foto Jorg Carstensen/dpa
biano scelto di tergiversare
battendosi per rinviare la
scelta del Parlamento sulla
«Carola Rackete ha agito per necessità, non andava arrestata». La Cassazione respinge
vicenda che riguarda il com-
portamento dell’ex mini-
il ricorso della procura di Agrigento contro la scarcerazione della comandante della Sea Watch 3.
stro dell’interno verso i 131
immigrati a bordo della na- Una pesante sconfitta anche per Salvini. E lunedì il senato vota sul caso Gregoretti pagine 2,3
ve Gregoretti.
Una battaglia campale sen-
za risparmio di forze per
evitare, sostengono in coro
le voci della maggioranza,
che Salvini possa indossare
la felpa della vittima alla vi-
gilia delle elezioni regiona-
li. E per ritardare il via libe-
ra in queste ore si fa avanti
l’ipotesi di non partecipare
al prossimo voto della giun-
ta per il regolamento.
In realtà sarebbe come dar-
si la classica zappa sui piedi
visto che proprio «l’Aventi-
no» sarebbe facilmente ridi-
colizzato dal capo popolo le-
ghista che a ogni ora del gior-
no e della notte appare in tv
proprio sul tira e molla del
voto che lo riguarda. E que-
sto senza nulla togliere alla
giusta protesta per il com-
portamento sub-partes della
presidente del Senato Casel-
lati che ha votato a favore
della richiesta delle destre.
La miglior difesa sulla que-
Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

stione dell’immigrazione
dovrebbe essere l’attacco
a viso aperto verso chi ha
acceso nel paese l’intolle-
ranza contro «l’invasio-
ne», fino a indicare i mi-
granti come il peggior ne-
mico del popolo italiano.
La miglior difesa è la riven-
dicazione, senza inutili tat-
ticismi, dell’autorizzazio-
ne a procedere contro il no-
stro campione di xenofo-
bia. Che promuove conve-
gni sull’antisemitismo così SARDEGNA
ipocriti da essere disertati Legge elettorale Roma/Ferrovie
da personalità come la se- Cemento sul mare,
natrice Liliana Segre. La lezione della Corte la rivincita della destra Il Comune non tutela
Tra l’altro proprio ieri la
Cassazione ha bocciato il ri- Ripartire la vasta area
corso della procura di Agri-
gento stabilendo che Caro-
dal proporzionale dello scalo Tuscolano
la Rackete, la giovane capi-
tana della Sea-Watch non ENZO PAOLINI, FELICE BESOSTRI PAOLO BERDINI
andava arrestata perché chi
aiuta le persone in mare, co- a inammissibilità del refe- intenzione di Autostrade
me ha fatto lei, non dovreb-
be essere perseguito.
Servirebbe almeno un po’
L rendum pro maggiorita-
rio proposto da otto regio-
ni (ma sostanzialmente dalla
L’ per l’Italia di investire par-
te delle gigantesche plusva-
lenze incassate in questi anni in
di buon senso, se non di coe- Lega), dichiarata dalla Corte II Le coste della Sardegna non hanno pace. opere di manutenzione, di assume-
renza. Non si incensano a costituzionale in seguito agli Un disegno di legge della giunta regionale di re personale qualificato e di realiz-
parole le piazze delle Sardi- argomenti da noi avanzati, ri- centro destra tenta di scardinare i vincoli del zare un sistema di monitoraggio in
ne per poi smentirsi e recita- mette al centro del dibattito piano di tutela paesaggistica prevedendo al- grado di garantire l’incolumità dei
re la parte di chi sull’immi- politico la questione della leg- tro cemento a ridosso del mare. Contro la cittadini, è la dimostrazione con-
grazione non sa che pesci ge elettorale. speculazione edilizia in agguato gli ambien- creta di due più generali questioni.
prendere. — segue a pagina 15 — talististi chiamano alla mobilitazione. Ap- — segue a pagina 15 —
pelli al mondo della cultura COSSU A PAGINA 7

Potrebbero piacerti anche