Sei sulla pagina 1di 2

S Formular: PS-13-4

CHESTIONAR CONSULTARE ANGAJATI


Privind calitatea , mediul si securitatea si sanatatea in munca

Evaluarea instruirii politicii privind calitate , mediul si securitatea si


sanatatea in munca

1.Marcati tipurile de angajamente pe care trebuie sa le contina


orice politica pentru a fi conform cerintelor SR EN ISO
9001/2008 ; SR EN ISO 14001/2005 si SR OHSAS 18001/2008 :
□poluatorul plateste
□prevenirea poluarii
□aplicarea celor mai bune tehnici disponibile
□imbunatatirea continua
□conformare cu cerintele legale aplicabile
□conformare cu alte cerinte

2.Pentru care element al standardului este necesar ca politica sa


fie cadru de actiune:
□comunicare
□inregistrari
□cerinte legale
□obiective si tinte

3.Indicati care sunt elementele care arata impactul produs de


organizatie asupra mediului,semnate in politica:
□deseuri
□ape uzate
□consum de resurse
□emisii in aer
□zgomot
□vibratii
□accidente
□situatii de urgenta

Enumerati cateva aspecte referitoare la calitate, mediu si securitatea si


sanatatea in munca,ce doriti:
-sa se imbunatateasca………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
-sa fie eliminate…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
-sa fie mentinute…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Nume,prenume persoana instruita


…………………………………..