Sei sulla pagina 1di 92

PAGE NO: 1

INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.


LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000024 1760402587 F 15-05-92 NAVITA BHARKE

2 1111000048 1760261466 F 05-06-93 KUSUM RAJAK

3 1111000051 1760458503 F 10-07-89 SADHNA SINGH CHANDERIA

4 1111000074 1760297382 F 01-01-98 DEEPIKA PRAJAPATI

5 1111000078 1760411043 M 24-06-90 SHAILESH KUMAR BAKORIYA

6 1111000122 1760280037 F 16-08-96 MONIKA ANURAGI

7 1111000133 1760417742 M 19-05-90 SANDEEP KUMAR

8 1111000149 1760287979 M 02-07-92 MUNI RAM BAIRWA

9 1111000159 1760064169 M 21-03-95 HARSHIT SINGH

10 1111000167 1760051423 M 20-05-92 ASHISH WASNIK

11 1111000196 1760158943 F 09-07-94 DEEPIKA DEHARIYA

12 1111000208 1760405830 F 27-02-93 SHIKSHA AHIRWAR

13 1111000261 1760071886 M 25-02-93 YASH CHANDRA

14 1111000277 1760150255 M 28-04-92 SIDDHARTH MALVIYA

15 1111000308 1760284775 M 20-05-94 ABHISHEK SHAKYA

16 1111000393 1760350262 F 03-12-90 AKSHARA GOLAIT

17 1111000408 1760027426 M 26-11-95 RAJENDRA MEHAR

18 1111000506 1760282227 F 09-02-96 SOUMYA MAHAWAR

19 1111000529 1760083991 M 25-05-87 NIMITESH KUMAR SATANKAR

20 1111000536 1760342751 F 21-03-89 SNEHA NIKOSE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1111000625 1760313597 M 23-07-94 AJAY KUMAR

22 1111000649 1760159766 M 05-01-95 AJAY SINGH SISODIYA

23 1111000673 1760295315 M 07-12-92 NAVNEET KUMAR SUJORAYA

24 1111000678 1760421127 F 21-10-93 MONIKA RAJORIA

25 1111000695 1760278907 F 01-07-96 RAGINEE

26 1111000714 1760062969 M 20-05-89 TARUN BAMNE

27 1111000733 1760189246 M 03-04-91 AKASH KAMLE

28 1111000747 1760456625 F 24-06-96 NEHA BHARTI

29 1111000784 1760112867 M 10-08-94 SHASHANK MAURYA

30 1111000785 1760216665 F 19-07-97 SONIA MEHRA

31 1111000797 1760283423 F 20-06-93 AARTI DAHAYAT

32 1111000878 1760051478 M 07-10-89 YOGESH BAMANIYA

33 1111000894 1760244497 F 10-05-92 SHALU SINGH CHITRAKAR

34 1111000895 1760376146 M 11-10-92 PIYUSH DHOKE

35 1111000908 1760471669 M 20-10-88 DEVENDRA KUMAR PAWAR

36 1111000910 1760220303 M 26-06-91 SURYA PRAKASH

37 1111000930 1760124813 F 29-12-93 RICHA MEHRA

38 1111000948 1760210526 F 12-07-88 LABHA RAJ

39 1111000964 1760203437 M 05-07-87 SACHIN KUMAR GAIKWAD

40 1111001032 1760483203 F 06-02-96 MEENAL CHIDAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1111001132 1760230000 M 01-11-91 SUNY KUMAR

42 1111001141 1760390608 M 20-08-91 MAHENDRA KUMAR MALVIYA

43 1111001173 1760106715 M 26-12-91 ABHIJEET JHANJHOT

44 1111001183 1760327928 M 20-09-89 KUSH BHATIA

45 1111001205 1760368426 M 16-02-93 SUSHEEL CHOUDHARY

46 1111001229 1760098392 F 21-11-95 RUPALI KANSOTIYA

47 1111001345 1760080676 F 03-01-87 MANJU CHOUHAN

48 1111001355 1760407106 F 02-08-89 SHIVANGI PAWAR

49 1111001381 1760071686 F 13-07-91 PAYAL CHANDRA

50 1111001404 1760336782 M 02-09-88 VIVEK DILWARIYA

51 1111001409 1760356077 M 25-02-89 PRATIK RAJ BAGHEL

52 1111001440 1760474959 F 20-03-90 DHANSHREE DONGRE

53 1111001508 1760464687 M 11-09-92 MANISH TASODIA

54 1111001537 1760173545 M 29-07-95 MOHIT KUMAR DAHERIYA

55 1111001570 1760032290 M 25-10-89 DEEPAK KATIYA

56 1111001635 1760210031 M 15-11-89 VIRENDRA SINGH

57 1111001679 1760449255 M 08-10-95 KISHORE YOGI

58 1111001728 1760231905 M 09-08-95 MAHENDRA SINGH BAGHEL

59 1111001755 1760470047 M 01-05-90 AMIT RAJ

60 1111001758 1760361595 M 07-09-91 PRAFULL DEHARIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1111001840 1760250665 F 18-07-95 GEETANJALI ATHIYA

62 1111001852 1760044751 M 08-12-94 UMESH KIRAR

63 1111001875 1760442049 M 24-12-85 RAVINDRA KUMAR

64 1111001918 1760027235 M 18-02-97 SAHIL BANKAR

65 1111002013 1760263705 F 25-07-88 VARSHA KASBE

66 1111002015 1760231035 M 20-07-89 ANKIT SUNORIYA

67 1111002043 1760119574 M 10-03-91 MAHIM GADHRE

68 1111002055 1760209923 M 17-11-94 LEELADHAR CHOUHAN

69 1111002088 1760468281 M 15-04-95 DEEPAK AHIRWAR

70 1111002209 1760482953 M 29-12-97 ABHINAV THAKUR

71 1111002263 1760297857 F 01-06-92 ASHWINI GULSUNDARE

72 1111002338 1760482848 F 15-05-96 PRIYANKA CHOUDHARY

73 1111002430 1760391166 F 31-12-94 ASHWANI BHASKARAN

74 1111002439 1760070519 M 06-08-90 KUNAL SHINDE

75 1111002465 1760301821 M 01-08-93 AMIT BAMNE

76 1111002558 1760094644 F 01-01-88 LAXMI GOHIYA

77 1111002597 1760170814 F 15-10-91 EKTA CHANDELKAR

78 1111002604 1760101805 M 01-06-85 BHUPENDRA

79 1111002616 1760157711 M 13-05-95 PANKAJ BHARTI

80 1111002680 1760130040 M 30-07-92 ROHIT KUMAR CHAWARIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1111002715 1760174416 F 29-03-95 KAJAL VERMA

82 1111002789 1760481862 M 24-06-93 YASHWANT

83 1111002837 1760241898 M 05-08-92 RAJDEEP PANTHI PATWA

84 1111002901 1760465974 M 15-07-89 VIJAY BADODE

85 1111002985 1760284209 M 03-08-92 PALASH NAGOTRA

86 1111003045 1760433675 F 14-06-96 DEEPA

87 1111003102 1760388717 F 27-11-93 BHANU ATHIYA

88 1111003125 1760391149 M 20-06-84 SURESH SHRAWANKAR

89 1111003128 1760237305 F 23-01-95 PRIYANKA DHOKE

90 1111003130 1760133600 M 02-01-87 VARUN GACHLE

91 1111003172 1760306055 M 11-05-89 HITESH CHANDRA MAHAWARI

92 1111003178 1760103513 M 19-12-91 NITIN KUMAR KAROLE

93 1111003216 1760104499 M 26-12-96 HEMANT NIRAPURE

94 1111003274 1760394187 M 15-11-86 PREM NARAYAN BHAKORIYA

95 1111003303 1760041635 M 04-01-86 AJAY KUMAR BARETHA

96 1111003306 1760159685 F 11-03-95 SAROJ SHILPI

97 1111003311 1760413595 M 24-08-93 ANAND MALVIYA

98 1111003321 1760475131 F 27-10-89 PREETY VERMA

99 1111003355 1760443667 F 01-01-89 PRIYANKA NAGDEVE

100 1111003396 1760228214 M 28-12-96 RAJENDRA KUMAR VERMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 1111003418 1760300933 F 07-07-91 ANKITA VERMA

102 1111003424 1760188728 M 20-01-97 VAIBHAV PARDESHI

103 1111003452 1760156344 F 26-06-95 SHIVANGI GEHLOT

104 1111003507 1760358060 F 19-03-91 POOJA MEHRA

105 1111003543 1760388117 M 20-03-89 MAYURESH DEHARIYA

106 1111003590 1760162856 F 04-11-91 DIKSHA MESHRAM

107 1111003591 1760205669 F 03-02-93 PRATIKSHA PRASAD

108 1111003624 1760272547 F 05-01-93 ANKITA MOHAN TAKBHAWARE

109 1111003628 1760327640 M 02-07-90 RAHUL SHIMOLE

110 1111003665 1760406383 M 11-03-85 BABULAL NAVADYA KORI

111 1111003691 1760229089 F 31-10-89 NIKITA DILIP WAGHMARE

112 1111003732 1760365897 M 25-10-95 SOURABH MAHIPAL

113 1111003763 1760326084 F 13-12-94 MAMTA GAHLOT

114 1111003773 1760167374 M 14-01-87 VIKAS GUJRE

115 1111003785 1760056645 M 04-05-92 SUJIT DESHBHARTAR

116 1111003811 1760464298 M 25-12-92 AKSHAY VERMA

117 1111003814 1760171311 M 12-09-87 CHAITANYA BHAMMERKAR

118 1111003823 1760205521 M 14-11-87 MAYUR YADAV

119 1111003863 1760290894 M 17-08-96 KESHAV SINGH

120 1111003866 1760299967 M 12-01-95 VIVEK JABARIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 1111003875 1760428546 M 13-06-92 SINGH DHARMENDRA BRAHM

122 1111003925 1760118550 F 23-03-90 ANUSHA MORLEY

123 1111003954 1760474756 M 31-10-92 DHAWAL ZADE

124 1111003958 1760015478 M 11-06-87 LUCKY KHANDEKAR

125 1111003963 1760354613 M 23-02-93 HARSHIT RAJENDRA GANDHI

126 1111003988 1760454293 F 11-12-89 NISHA MADAME

127 1111004000 1760020036 M 26-10-92 RANJIT GAWALAY

128 1111004013 1760299550 M 27-08-91 DEVESH BHOOSHAN

129 1111004057 1760127603 F 19-11-97 SHIVANI RAJ

130 1111004076 1760085588 M 15-05-89 DEEPAK PAWAR

131 1111004086 1760080844 M 07-11-90 NITESH WANJARI

132 1111004130 1760299224 M 09-02-89 RAKESH SINGH AHIRWAR

133 1111004138 1760379989 M 12-12-95 DIPESH KHATARKAR

134 1111004147 1760193527 M 07-03-91 ANKIT PATILKAR

135 1111004156 1760296140 M 19-12-89 ANOOP KUMAR SEWADIA

136 1111004164 1760336732 F 12-11-93 NEELAM RANJAN

137 1111004186 1760244278 M 11-11-95 KULDEEP AMKARE

138 1111004193 1760421587 M 02-09-94 HEMANT KABIRPANTHI

139 1111004219 1760141171 F 27-03-88 HARSHA MARAMPALLI

140 1111004262 1760354648 F 26-10-89 KANCHAN DONGRE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 1111004269 1760223462 F 02-08-96 JUHI BANGROLIA

142 1111004270 1760063874 M 30-11-93 AJAY MALVIYA

143 1111004341 1760079233 M 28-01-86 ASHOK AHIRWAR

144 1111004347 1760437464 F 18-01-93 UTKARSHA DHABARDE

145 1111004372 1760462541 M 17-01-91 NAVEEN RAKESH

146 1111004412 1760484764 F 10-05-95 NEHA SINGH AHIRWAR

147 1111004418 1760159326 M 27-11-84 VINEET PATHROR

148 1111004428 1760281414 F 01-04-90 JAISHREE BAGDE

149 1111004452 1760188194 M 24-06-93 MUKESH MANDARE

150 1121000547 1760419043 F 17-03-95 VANDANA KAUSHAL

151 1121000875 1760331484 M 01-06-87 RAHUL PATHYA

152 1121000939 1760213402 M 08-10-91 NARENDRA SINGH VARSHENA

153 1121001807 1760265995 M 07-05-96 SURAJ PAWAIYA

154 1131000601 1760305342 M 16-07-92 RAHUL PRASAD AHIRWAR

155 1131000667 1760464629 F 11-05-86 MANISHA MOHABE

156 1131000862 1760099493 M 07-06-89 NARESH KUMAR AHIRWAR

157 1131001086 1760263126 F 19-02-87 RAKSHA JAIN

158 1131001206 1760401834 M 01-06-93 ROHIT KATARIYA

159 1131003162 1760140893 M 02-08-95 SACHIN SHINDE

160 1131003331 1760256861 M 10-10-89 SHAILESH MEHRA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 1131003620 1760202503 M 14-02-94 ROHIT MESHRAM

162 1131003658 1760484488 F 02-07-92 PRIYANKA KHADSE

163 1131003945 1760138018 F 04-08-87 NAMRATA PAWAR

164 1141000510 1760292729 M 30-11-87 DINESH KUMAR AHIRWAR

165 1141000628 1760024781 M 07-02-88 YASHVANT SINGH JATAV

166 1141001146 1760391627 F 19-06-97 DEEKSHA KORI

167 1141001546 1760390544 F 17-07-86 RAJKUMARI SAKET

168 1141001575 1760373863 M 14-09-93 ANKIT BADERIYA

169 1141001915 1760307217 M 25-10-86 VINDHY KUMAR MANDRAY

170 1141001948 1760164300 M 02-11-89 YASH SONONE

171 1141002049 1760044810 M 01-07-92 PUSHPENDRA KUMAR

172 1151000115 1760334762 F 07-07-93 SWATI BANSOD

173 1151000523 1760198015 F 24-12-93 SHILPA MESHRAM

174 1161000157 1760452169 M 01-05-86 AMARNATH SAKET SAKET

175 1171000021 1760308415 F 27-03-92 SUDHA SINGH

176 1181000098 1760423107 F 13-01-95 RITIKA

177 1181000163 1760043484 M 18-04-87 YOGESH KULDEEP

178 1201000186 1760166809 M 20-12-94 RAJKUMAR DASHVANTI

179 1201000264 1760390783 F 25-11-91 SWATI SIROLIYA

180 1201000436 1760453360 M 01-02-92 NAR SINGH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 1211000022 1760425567 M 26-07-90 JITENDRA ADARSH

182 1211000147 1760110801 M 25-05-95 DEENDAYAL PRAJAPATI

183 1211000157 1760115112 M 25-12-85 ASHISH CHOUDHARY

184 1211000197 1760250977 M 04-10-89 INDRAPAL SINGH SISONIYA

185 1211000409 1760346125 M 03-11-92 JEETENDRA AHIRWAR

186 1211000413 1760267085 M 09-12-84 RAVI KANT VERMA

187 1211000451 1760167069 F 12-09-87 BABLI ADARSH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000056 1760227682 F 27-07-90 REKHA KHARWAR

2 1111000124 1760201444 M 23-01-95 SONU SINGH

3 1111000185 1760329815 M 12-01-93 SUMIT BECK

4 1111000226 1760208532 F 29-03-98 RITU SINGH DHANGAL

5 1111000279 1760310909 M 25-02-95 DIVASHANKAR MEENA

6 1111000364 1760401843 M 05-08-92 DEVENDRA KUMAR MEENA

7 1111000377 1760215492 F 20-07-91 NEELIMA TEKAM

8 1111000484 1760466448 M 06-05-94 HEMANT CHILHATE

9 1111000588 1760469906 M 02-09-87 GAURAV KUMAR KUJUR

10 1111000689 1760446787 F 16-10-95 SANDHYA THAKUR

11 1111000697 1760471635 M 01-11-91 MOHIT DHURVEY

12 1111000917 1760201780 F 27-08-93 VARSHA UDDE

13 1111000971 1760152845 F 30-10-95 NANDINI SINGH

14 1111001063 1760448262 F 24-01-94 SHIVANI KAHAR

15 1111001069 1760312100 F 28-01-90 GIVISH BHARTI

16 1111001097 1760484710 M 06-07-93 RAMESH CHAND MEENA

17 1111001127 1760107629 M 24-09-96 GOVIND SINGH

18 1111001138 1760294783 F 28-02-97 SHILPA SARYAM

19 1111001180 1760307523 F 04-01-95 REENA MEENA

20 1111001200 1760097460 M 11-11-93 ANKIT HATILA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1111001218 1760303497 F 17-01-96 RADHIKA KHUMAN SINGH

22 1111001389 1760423766 M 14-06-92 RAHUL PARTE

23 1111001401 1760310717 M 14-08-97 VIKASH KUMAR MEENA

24 1111001451 1760421989 M 10-11-96 GIRRAJ MEENA

25 1111001813 1760453085 M 14-09-97 GAURAV MEENA

26 1111001843 1760373501 F 09-03-88 TRAPTI BHALAWI

27 1111001863 1760137402 M 10-03-93 PRITAM KUMAR MEENA

28 1111001924 1760287113 M 29-01-96 VIVEK KUMAR BAGHEL

29 1111001958 1760193886 F 13-07-90 SONAM LAKRA

30 1111002074 1760144187 F 20-12-88 SHALINI UIKEY

31 1111002085 1760141734 M 05-08-87 PRAMOD SINGH MEENA

32 1111002178 1760102657 F 04-09-91 SHWETA TANWAR

33 1111002231 1760226654 M 28-02-96 ASHUTOSH EKKA

34 1111002242 1760360574 M 29-07-93 PREM PAUL XALXO

35 1111002289 1760294236 M 29-04-91 RAKESH MEENA

36 1111002347 1760044230 F 30-01-89 DEEPTI MARAVI

37 1111002532 1760125466 F 06-12-96 RINKY SIHARE

38 1111002542 1760136542 F 07-05-93 SUSHILA MEENA

39 1111002563 1760421774 M 15-08-94 VIJENDRA KUMAR MEENA

40 1111002617 1760429514 M 01-07-92 MAHENDRA MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1111002754 1760311947 M 20-07-85 CHHOTU LAL MEENA

42 1111002787 1760218672 M 04-10-94 SYLVESTER GANAWA

43 1111002839 1760393716 F 14-11-95 SHUBHANJALI KUSHRAM

44 1111002854 1760276347 F 08-07-97 RUCHI PRASAD

45 1111003200 1760189020 F 18-07-95 RASHMI MARSKOLE

46 1111003244 1760342493 F 28-08-92 MONIKA TEKAM

47 1111003404 1760126157 F 07-08-96 VAISHALI DHURVEY

48 1111003410 1760161721 F 05-11-93 SUNITA

49 1111003440 1760125735 M 15-06-95 DHARA SINGH MEENA

50 1111003491 1760466455 M 30-12-96 VIKAS MEENA

51 1111003607 1760428005 M 15-03-98 BHUVNESHWAR KUMAR MEENA

52 1111003698 1760245803 M 06-04-91 BADAM SINGH CHOUHAN

53 1111003738 1760428811 M 25-06-86 SHAILENDRA MARAVI

54 1111003756 1760159472 F 09-01-92 RENUKA EVNATI

55 1111003766 1760037280 F 04-09-96 PRINCY JAIN

56 1111003780 1760191498 M 30-10-91 HIMANSHU PENDAM

57 1111003783 1760362525 M 22-05-93 AKSHAY DHARMIK

58 1111003799 1760354278 M 30-12-90 PANKAJ SINGH DHURVEY

59 1111003839 1760087668 M 13-05-86 RAHUL SONUNE

60 1111003944 1760164982 M 14-04-91 AMARDEEP KUJUR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1111003977 1760227687 M 19-01-96 SHUBHAM RAIKWAR

62 1111004062 1760363639 F 09-04-91 NEHA TEKAM

63 1111004099 1760275852 F 14-03-92 POONAM PRASAD

64 1111004153 1760066793 F 20-09-91 DEEPTI

65 1111004195 1760258118 F 21-07-91 DEEPIKA RAUT

66 1111004202 1760405565 M 05-06-93 YATENDRA AHAKE

67 1111004236 1760051741 M 13-06-90 ARVIND KUMAR UIKE

68 1111004356 1760084112 M 10-11-90 SANJAY MADAVI

69 1121000333 1760255544 M 21-01-96 SURAJ KUMAR MEENA

70 1121000827 1760158225 M 08-04-87 YOGESH KUMAR MEENA

71 1121000932 1760426301 M 27-01-98 RAHUL JOSHI

72 1121001056 1760033615 M 07-11-97 SHASHI KUMAR

73 1121001239 1760126020 M 14-07-97 TRILOK CHAND MEENA

74 1121001311 1760088067 M 10-10-97 NAVEEN KUMAR MEENA

75 1121001708 1760097658 M 14-10-96 JITENDRA KUMAR MEENA

76 1131000187 1760387235 F 24-11-94 KIRAN MEENA

77 1131000255 1760386013 M 20-07-94 MAYANK KUMRE

78 1131000679 1760156533 M 04-12-87 AAKASH MEHRA

79 1131000953 1760423853 M 11-02-93 PRATIK PARATE

80 1131002906 1760486594 M 03-06-96 CHAMAN UIKEY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1131003080 1760304240 F 25-04-94 KHUSHBOO

82 1131003183 1760430808 M 08-01-97 MEGH RAJ MEENA

83 1131003232 1760102834 M 06-05-93 RAHUL PARATE

84 1141000886 1760280143 M 23-06-94 RINKU GHORMARE

85 1141001791 1760453985 M 06-06-96 BHARAT SINGH UIKEY

86 1161000173 1760414248 M 04-03-92 SUBASH KUMAR SAH

87 1161000217 1760474061 F 06-07-93 JYOTI DHURVE

88 1171000448 1760239698 M 17-03-96 VIJAY KUMAR

89 1171001108 1760269136 M 23-05-93 ANKIT BECK

90 1171001157 1760242803 F 13-05-95 ZISHA TIGGA

91 1181000096 1760094881 F 20-04-98 AKANKSHA NIKITA KHALKHO

92 1201000533 1760143357 M 11-05-87 MANOJ KUMAR

93 1201000555 1760391940 M 02-07-90 GANESH NARAYAN MEENA

94 1201000632 1760070596 M 21-12-91 NIRANJAN MEENA

95 1201000793 1760240361 M 05-04-98 DIL RAJ MEENA

96 1201000804 1760079218 M 04-05-91 SURESH CHAND MEENA

97 1201000843 1760281085 M 25-08-96 KRISHAN KUMAR MEENA

98 1211000087 1760349261 M 04-04-94 DEEPRAM MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000013 1760124640 M 18-01-98 GOURAV LODHWAD

2 1111000033 1760397939 M 26-08-94 LAXMIKANT ASRE

3 1111000161 1760333523 M 05-03-95 RAJASAHAB YADAV

4 1111000179 1760372522 F 21-12-91 PINKY JAISWAL

5 1111000198 1760248997 M 21-05-93 VAGISH ESSAN CHOUDHARY

6 1111000247 1760272990 F 28-06-92 ANAMIKA JAISWAL

7 1111000250 1760367472 F 22-08-92 MOHITA PATEL

8 1111000299 1760488177 M 02-04-92 JITENDRA SAHU

9 1111000331 1760243891 F 11-04-91 NAMRATA SAINI

10 1111000333 1760468888 M 27-08-92 SAURABH SINGH

11 1111000398 1760444854 F 26-06-95 ANWESHA PRADHAN

12 1111000406 1760297668 M 22-10-95 NIHAL LILHARE

13 1111000420 1760217249 M 04-04-95 PUKRAJ KUMHAR

14 1111000451 1760383182 M 20-02-91 ANIL KUMAR MALVIYA

15 1111000462 1760389614 F 12-05-94 APOORVA NAMDEV

16 1111000554 1760326025 M 24-01-91 LOKESH VINODIYA

17 1111000577 1760224104 M 20-06-93 SHIVAM PARDESHI

18 1111000608 1760351777 M 27-09-96 DEVESH SONI

19 1111000632 1760366588 F 11-01-96 SHIVA TAMRAKAR

20 1111000723 1760422058 M 23-09-93 MANISH GADEKAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1111000740 1760339493 M 08-09-97 SUMIT PATIDAR

22 1111000741 1760445141 M 28-02-96 SANDEEP YADAV

23 1111000748 1760478211 F 27-07-88 KAVITA BARANGE

24 1111000764 1760214433 M 01-02-97 AJAY

25 1111000793 1760486282 M 23-12-94 SACHIN MAHALE

26 1111000851 1760397265 F 12-09-93 AKANKSHA SINGORE

27 1111000857 1760369720 M 05-09-97 AKHILESH AGASE

28 1111000968 1760483938 M 01-01-95 AYUSH KHAPRE

29 1111001009 1760476212 F 26-01-89 SHEETAL RATHORE

30 1111001027 1760353265 F 26-11-97 POOJA YADAV

31 1111001030 1760436713 M 02-10-92 APOORV KUMAR CHAURASIA

32 1111001037 1760387998 F 19-11-95 RADHIKA JHARNE

33 1111001266 1760330767 F 29-02-92 JYOTI RAJAK

34 1111001288 1760424926 F 18-07-94 SONIA SAHU

35 1111001319 1760467757 M 01-09-92 MANEESH SINGH PATEL

36 1111001347 1760483485 F 01-06-96 SHILPI SEN

37 1111001350 1760176111 M 07-07-95 SURYANSH SONI

38 1111001366 1760385954 F 30-12-95 NONITA BADONIYA

39 1111001371 1760438607 F 07-10-89 ARCHANA YADAV

40 1111001448 1760345027 M 08-01-92 BHUPENDRA NAMDEO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1111001456 1760491713 M 20-05-91 PUSHPAK KARMELE

42 1111001511 1760359393 M 27-07-96 SANTOSH KUMAR SAH

43 1111001518 1760489900 M 01-11-92 BHUPENDRA BHATI

44 1111001526 1760209609 M 10-07-97 RAKESH KUSHWAH

45 1111001552 1760082932 M 13-11-94 AKASH SAROHIYA

46 1111001593 1760257470 F 09-03-91 SHIVANI YADAV

47 1111001599 1760211004 F 19-05-91 PRIYANKA SONWANE

48 1111001624 1760137978 F 05-05-97 POOJA KIRAR

49 1111001656 1760362603 F 20-06-87 ANUPA DANGI

50 1111001662 1760109719 M 11-07-88 ANKUSH YADAV

51 1111001664 1760246065 F 23-12-97 PRINCY CHOURASIA

52 1111001711 1760397336 F 14-03-97 SAMEEKSHA BHARTI

53 1111001725 1760313640 F 02-07-91 PRIYANKA BUWADE

54 1111001792 1760129137 M 17-07-91 SHASHANK CHOUKSEY

55 1111001871 1760417828 M 15-08-90 UMENDRA RADWE

56 1111001887 1760465633 F 29-12-91 AASHU SHARMA

57 1111001906 1760091023 M 22-07-92 ADITYA RAI

58 1111001930 1760333891 M 12-06-78 OM PRAKASH SAHU

59 1111001950 1760244215 F 02-08-89 KALPANA PATEL

60 1111001971 1760452798 F 26-12-95 DIKSHA RAIKWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1111002012 1760201015 M 13-01-92 SHAKTI ANIL JAISWAL

62 1111002062 1760294473 F 14-07-90 PRATIMA NAGAR

63 1111002105 1760411939 F 01-12-93 MOHINI VERMA

64 1111002131 1760042552 M 25-07-90 PARIVESH SONI

65 1111002135 1760472327 M 03-07-93 ADITYA YADAV

66 1111002146 1760272232 M 02-05-91 YADORAO MAKODE

67 1111002159 1760378307 M 17-07-95 ABHISHEK LOWANSHI

68 1111002189 1760443738 M 01-07-94 AKASH PAL

69 1111002205 1760386606 M 25-12-92 RISHABH VERMA

70 1111002240 1760355205 M 30-08-96 VEERENDRA KUMAR SONI

71 1111002272 1760294287 F 16-05-89 ABHILASHA MEENA

72 1111002278 1760431922 M 25-09-97 VISHAL VISHWAKARMA

73 1111002292 1760207574 F 01-10-92 SHIVANI SAHU

74 1111002305 1760395623 M 13-07-96 HUKUMCHAND VISHWAKARMA

75 1111002326 1760401635 M 13-08-94 NIKHIL SONI

76 1111002403 1760445678 M 07-12-95 KIKANSHU DIGARSEY

77 1111002432 1760406537 M 12-10-94 JITENDRA VISHWAKARMA

78 1111002453 1760300749 F 12-01-95 VANDANA GOUR

79 1111002474 1760245707 M 06-12-87 PRADHYUMN JANORIA

80 1111002512 1760077305 M 01-07-97 HEMANT DIGRODIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1111002561 1760427276 M 18-09-90 DINESH KUMAR VISHWAKARMA

82 1111002586 1760316848 M 05-06-93 RAJENDRA KUMAR SONI

83 1111002593 1760485849 F 08-06-88 MANJU SHARMA

84 1111002639 1760412572 M 15-08-94 DHARAMRAJ YADAV

85 1111002707 1760431105 F 01-01-94 KAMINI BISARIYA

86 1111002805 1760467679 M 06-10-88 MOHIT SAHU

87 1111002822 1760350624 M 23-06-96 CHETAN MALHOTRA

88 1111002840 1760380637 F 03-01-98 SONAL CHILHATE

89 1111002842 1760149100 F 14-07-90 SANTOSH KUMARI

90 1111002852 1760170923 F 26-02-95 SWATI RATHORE

91 1111002887 1760149053 M 21-08-95 RAHUL SONI

92 1111002897 1760442267 M 30-05-94 RAMKRISHNA VERMA

93 1111002900 1760331881 F 01-12-89 ARCHANA PATEL

94 1111002908 1760439929 M 18-01-94 CHETRANSH SHRIVAS

95 1111002961 1760343477 M 07-10-87 KARAN

96 1111002962 1760475077 F 04-02-96 CHETNA LODHI

97 1111003017 1760440619 F 23-01-96 BRANDA KOUR

98 1111003060 1760281256 M 22-03-94 JAYESH CHAURSE

99 1111003090 1760456084 M 01-08-88 MRATYUNJAY SONI

100 1111003135 1760050264 M 14-05-95 ARUN KUMAR MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 1111003141 1760482162 M 04-06-89 PURUSHOTTAM WANJARI

102 1111003179 1760356484 F 25-12-92 SHALINI WAGDRE

103 1111003214 1760296116 M 20-06-90 PRATHMESH SINGH RAJPOOT

104 1111003218 1760150360 M 16-05-89 SUKHWINDER SINGH

105 1111003298 1760473167 F 02-12-96 MADHUR SAHU

106 1111003318 1760369316 F 23-04-93 SWATI PATEL

107 1111003363 1760340091 F 07-07-97 PRERNA JAT

108 1111003384 1760163289 F 20-12-86 NAGAMANI VISHWAKARMA

109 1111003432 1760368056 M 08-12-95 MONU VISHWAKARMA

110 1111003460 1760358138 F 19-04-90 TARUNA BUTTE SONI

111 1111003501 1760286689 M 23-09-88 PRAVEEN SAHU

112 1111003551 1760467300 M 21-03-89 SARWAR ALI

113 1111003583 1760282109 M 10-07-96 DEVENDER SINGH VERMA

114 1111003597 1760413972 F 31-07-93 NEHA YADAV

115 1111003625 1760279482 M 15-07-86 RAVI SAINI

116 1111003694 1760488703 M 28-09-89 KRISHNA BHAVJI BUWADE

117 1111003705 1760475579 M 11-03-87 IRFAN KHAN

118 1111003719 1760302953 M 01-01-88 SANJEEV RODLE

119 1111003721 1760270625 M 01-11-92 SOURABH KUMAR JADIA

120 1111003803 1760337117 F 21-07-88 RAGINI RAIKWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 1111003852 1760463604 F 27-06-96 ISHITA SINGH

122 1111003872 1760143064 M 03-01-90 ALOK GOUR

123 1111003919 1760120086 M 08-04-93 JAGDEESH PATEL

124 1111004001 1760489139 M 10-04-97 RAHUL RAI

125 1111004024 1760011959 M 19-07-97 HIMANSHU KUSHWAHA

126 1111004050 1760363008 M 30-07-91 SUMIT HALKARE

127 1111004052 1760429942 F 20-08-97 POOJA KUSHWAHA

128 1111004070 1760199143 M 13-04-95 SHUBHAM DHANGAR

129 1111004080 1760083911 F 01-12-93 KANCHAN SINHA

130 1111004114 1760226321 M 20-08-88 NARENDRA SINGH RAWAT

131 1111004264 1760057280 M 17-10-93 AMBER CHOUHAN

132 1111004275 1760305371 F 17-08-91 RINKU CHARPE

133 1111004371 1760348371 M 28-02-90 MOHAN SINGH YADAV

134 1111004410 1760463602 F 15-05-94 DEEKSHA RATHORE

135 1121000814 1760430124 M 03-11-88 ASHUTOSH KASHYAP

136 1121000966 1760353676 F 16-05-90 NIDHI SONI

137 1121001182 1760382500 M 18-02-95 LOKESH SAHU

138 1121001355 1760297456 M 09-11-92 ARUN PRATAP SINGH GURJAR

139 1131000023 1760339859 M 11-10-94 DHEERAJ KUMAR MAKODE

140 1131000104 1760402737 F 08-10-92 SURBHI PATEL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 1131000199 1760395279 M 07-07-96 SACHIN VERMA

142 1131000223 1760332076 M 25-10-95 RAJIT YADAV

143 1131000467 1760444510 F 14-11-90 DIVYA SINGH

144 1131000486 1760368538 M 18-02-95 PIYUSH GOUTAM

145 1131000685 1760395181 M 11-07-89 RAHUL THAKRE

146 1131000890 1760345351 F 25-01-96 MONICA SONI

147 1131001173 1760202613 M 17-09-94 ABHISHEK KUMAR

148 1131001268 1760247670 M 24-02-98 JITENDRA PAWAR

149 1131001383 1760392786 M 27-02-91 RAHUL RATHORE

150 1131001576 1760252324 M 13-05-93 KISHOR BALPANDE

151 1131001728 1760446659 F 07-06-97 MANISHA TEJRA

152 1131001836 1760110614 M 02-01-96 VINOD SAHU

153 1131001873 1760476148 M 07-01-96 ROSHAN KUMAR VERMA

154 1131001970 1760123170 M 24-04-91 KAMLESH YADAV

155 1131002155 1760104817 M 16-12-95 SHUBHAM VERMA

156 1131002587 1760194945 F 11-09-92 RUPALI VERMA

157 1131002770 1760176957 M 02-07-95 NILESH YADAV

158 1131002831 1760450800 M 01-08-90 MAHESH KUMAR DANGI

159 1131002925 1760393488 F 27-03-95 JYOTI GIRI

160 1131003026 1760343170 F 19-08-96 PRIYA SINGH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 1131003194 1760396478 F 02-03-97 PRATIMA KINAGE

162 1131003233 1760314471 M 26-11-95 JEETESH KUMAR MEHAR

163 1131003298 1760055414 M 23-03-95 AVINASH DADHORE

164 1131003739 1760226320 F 06-06-96 SONIYA LODHI

165 1131003755 1760350616 F 13-12-96 MONAL PATIDAR

166 1131003891 1760483459 M 18-11-90 KAPIL RATHORE

167 1131004017 1760322511 M 06-07-96 KRISHNA MURARI YADAV

168 1141000090 1760343430 M 14-02-93 ABHILASH BANGARE

169 1141000802 1760240961 M 05-09-89 MANGESH MADANKAR

170 1141000875 1760257825 F 27-08-87 SHIWANI SAHU

171 1141000945 1760454388 F 04-01-96 VAISALI ENGLEY

172 1141001289 1760222974 F 23-09-95 URVASHI PAL

173 1141001657 1760246495 M 06-07-87 NAND KUMAR KUSHWAHA

174 1141001837 1760334788 F 23-05-94 REWATI KHERWAR

175 1141001945 1760072767 F 23-07-96 ANVEEKSHA KUSHWAHA

176 1141001963 1760375535 M 10-08-97 ABHISHEK SAHU

177 1141002133 1760369244 F 20-06-90 REENA VARMA

178 1151000522 1760224866 M 20-03-89 RAHUL PATKAR

179 1151001205 1760373456 M 28-06-92 DARMENDRA KUMAR

180 1161000156 1760392044 M 17-03-90 SANDEEP KUMAR VISHWAKARMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 1161000250 1760260049 M 11-02-90 SAKET JADIA

182 1161000329 1760219301 M 26-10-92 SHUBHAM KUMAR JAYSWAL

183 1161000705 1760454633 M 01-07-96 SHIVAM SONI

184 1171000247 1760401187 M 07-02-94 SANDEEP KUMAR PATEL

185 1171000492 1760283508 F 23-12-88 LAXMIN MAHANT

186 1171000697 1760412863 F 24-11-93 TOSHI CHANDRAKAR

187 1171000880 1760377490 F 12-02-98 SAKSHI TAMRAKAR

188 1171000887 1760248185 F 01-09-97 MEGHA CHANDRAVANSHI

189 1181000350 1760274513 F 11-10-90 KRITI YADAV

190 1191000356 1760354142 M 29-10-87 AKHILESH SAHU

191 1201000070 1760314255 M 20-05-86 DIVYADEEP CHOUDHARY

192 1201000418 1760366641 F 19-08-97 ALFIYA QURESHI

193 1201000452 1760332294 F 23-01-89 SUNITA SEN

194 1201000889 1760464437 F 11-02-94 RIZWANA KHOKHAR

195 1211000009 1760248247 F 18-07-92 PRACHI VISHWAKARMA

196 1211000095 1760433279 F 11-04-96 SONAM RATHORE

197 1211000159 1760277439 M 03-04-90 KAMLESH PATEL

198 1211000160 1760132890 F 15-08-97 MANJU CHOURASIYA

199 1211000183 1760129353 M 14-07-95 RAJEEV YADAV

200 1211000231 1760288583 F 03-12-89 RAJNANDINI CHOURASIA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 26
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 1211000282 1760466563 M 31-07-90 SACHIN KUMAR RAIKWAR

202 1211000330 1760350785 M 20-08-97 NEERAJ KUMAR

203 1211000346 1760332871 M 02-04-98 YASH SONI

204 1211000424 1760291696 M 17-07-96 VIPUL TAMRAKAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 27
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : BHOPAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000107 1760098134 M 23-01-94 ANSHUL MISHRA

2 1111000348 1760448241 M 22-10-95 RAHUL KUMAR

3 1111000466 1760019318 M 15-07-89 DHARMENDRA SINGH RATHOD

4 1111000469 1760148132 M 17-06-96 SHUBHAM MISHRA

5 1111000545 1760425144 M 30-04-92 AMIT SHRIVASTAVA

6 1111001462 1760355845 F 28-09-95 TULIKA SHRIVASTAVA

7 1111001748 1760223713 M 26-01-92 ADITYA VERMA

8 1111002533 1760436677 M 26-02-93 VIVEK KUMAR

9 1111003917 1760447316 M 18-08-95 IRSHAD ALAM

10 1121000295 1760262852 F 24-08-95 DEEKSHA SHARMA

11 1131000768 1760059301 F 24-03-96 POOJA VIJAYVARGIYA

12 1131001924 1760420986 M 24-01-96 SHUBHAM SHRIVASTAVA

13 1131002074 1760437017 M 03-10-92 SANYAM BILLORE

14 1131003373 1760480672 M 16-01-90 NEERAJ GANGRADE

15 1201000456 1760440563 M 19-09-89 AKASH BHATT

16 1211000232 1760313070 M 16-04-90 AMAR MISHRA

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03
e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32
12220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU
SAWAL
Date: 2019.07.24 17:46:41 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BILASPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111001989 1760070759 M 03-04-96 PRASHEEK GHARDE

2 1151000435 1760096891 M 30-01-90 TRILOK KUMAR CHATURVIDANI

3 1151000686 1760426888 M 05-08-89 SUDEEP KUMAR KURREY

4 1151001042 1760318264 M 19-04-94 JEETENDRA MANHAR

5 1151001152 1760093386 M 11-06-87 NAVAL KISHORE

6 1171000283 1760350421 M 19-02-89 MANISH KHUTE

7 1171000392 1760198121 F 16-03-96 NEELAM MIRJHA

8 1171000402 1760270768 M 04-08-84 RAJESH KUMAR KURREY

9 1171000425 1760248878 M 07-10-88 DEEPAK KUMAR PASWAN

10 1171000452 1760164191 M 05-05-93 BHUNESHWAR KUMAR ADILE

11 1171000576 1760246134 F 12-07-95 SHIVANI KURRE

12 1171000629 1760442122 M 15-07-88 RAVINDRA DONGARE

13 1171000841 1760173018 M 16-12-87 M PRAFUL KUMAR

14 1171000849 1760346757 F 24-11-90 VANDANA OGRE

15 1171001033 1760109388 M 22-05-89 ANIL KUMAR PALANGE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BILASPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1121000102 1760057184 M 23-06-94 DHARMENDRA KUMAR EKKA

2 1151000317 1760260672 M 24-03-87 BHOOPENDRA KUMAR TARAM

3 1171000077 1760140128 M 12-10-89 ALWYN TIRKEY

4 1171000208 1760048032 F 29-04-98 MONIKA EKKA

5 1171000351 1760426436 F 11-05-96 MAMUNI SINGH

6 1171000355 1760233179 M 07-09-91 PANKAJ ANIMESH EKKA

7 1171000367 1760311583 M 24-11-93 DULESHWAR SINGH MERAVI

8 1171000468 1760415899 M 06-08-88 ANURAG KANWAR

9 1171000577 1760464287 M 24-02-87 ROSHAN KUMAR KUJUR

10 1171000580 1760039359 F 02-08-94 ASHWANI SINGH SUMAN

11 1171001116 1760474941 M 24-10-92 DEEPESH MINJ

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e6
300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32122
20c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 17:48:00 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000991 1760276135 M 20-12-91 VIKAS ONKAR

2 1111001702 1760108477 M 14-09-92 SWAPNIL GHARDE

3 1111001825 1760105223 M 16-01-91 SANJAY BHARTI

4 1111004439 1760125260 F 07-06-96 PRAGYA VAIDYA

5 1121000001 1760285250 M 18-01-92 HIMANSHU GOYAL

6 1121000017 1760098547 M 01-01-89 GAJRAJ SINGH

7 1121000030 1760290507 M 08-07-97 PREM SHANKAR

8 1121000065 1760384720 M 04-02-92 ABHISHEK BHILWAR

9 1121000141 1760456046 M 01-02-93 SHAILENDRA SINGH

10 1121000146 1760300517 F 27-09-92 NEELAM PAVAIYA

11 1121000168 1760294264 M 05-02-91 DEVENDRA JAYANT

12 1121000182 1760076927 M 06-07-94 RANJEET JATAV

13 1121000441 1760226343 F 28-07-93 MADHU SHAKYA

14 1121000474 1760064741 M 07-03-96 PRASHANT VERMA

15 1121000522 1760298567 F 15-03-88 NEETU

16 1121000536 1760406561 M 09-08-88 SUNIL KUMAR CHOKOTIYA

17 1121000573 1760335454 M 11-02-95 BHANUPRATAP SINGH JATAV

18 1121000577 1760359189 M 02-02-91 PRADEEP KUMAR MAHOUR

19 1121000638 1760474623 F 26-09-95 RAJNI GOSAIWAL

20 1121000639 1760274663 F 25-12-92 PRAGATI PRADHAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1121000689 1760490490 F 17-11-91 TANU KUMARI

22 1121000714 1760360627 M 07-05-97 ARUN KUMAR

23 1121000718 1760392970 M 02-01-92 VIKRAM KARKHUR

24 1121000834 1760092401 M 20-07-97 HEMRAJ SINGH

25 1121000931 1760429613 M 17-07-87 PRADEEP SINGH GOYAL

26 1121000953 1760354967 F 22-07-84 LATA GOUHAR

27 1121001079 1760362767 M 14-12-96 ADITYA MOURYA

28 1121001135 1760182507 M 12-08-94 VIJAY KUMAR BHADKARIYA

29 1121001156 1760393107 M 10-01-94 AMIT VERMA

30 1121001180 1760310586 F 06-07-88 SANGEETA

31 1121001189 1760002815 M 18-06-96 DEEPAK GOYAL

32 1121001196 1760419947 M 04-12-87 TARUN PANCHOLI

33 1121001213 1760394735 M 26-04-95 ARVIND SINGH

34 1121001259 1760355081 M 17-11-88 VINOD KUMAR GOUHAR

35 1121001303 1760417884 M 15-11-89 ASHISH BHAKORIYA

36 1121001317 1760176453 M 05-07-91 ABHILASH SHAKYA

37 1121001349 1760416932 M 12-08-94 AKASH SANKWAR

38 1121001352 1760282936 M 12-05-87 RAVINDRA VERMA

39 1121001389 1760313709 F 19-05-94 RICHA BAJAJ

40 1121001481 1760308367 M 18-05-95 ANAND NARVARIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1121001507 1760083866 M 10-10-93 HANS RAJ KOLI

42 1121001518 1760399723 F 05-09-97 KAVITA

43 1121001625 1760125341 M 16-12-94 ABHINANDAN PALIA

44 1121001657 1760064952 M 29-11-85 AJEET PRATAP SINGH

45 1121001669 1760491255 F 12-08-96 SHIVANI BARAITHYA

46 1121001751 1760312127 M 01-05-98 PAVAN MOURYA

47 1121001761 1760035778 M 04-04-88 SHAILENDRA SINGH

48 1121001781 1760126275 F 28-11-93 UPASNA KAIM

49 1121001803 1760202009 M 07-01-95 RAHUL KUMAR SHAKYA

50 1121001825 1760315676 M 10-04-94 ADITYA SINGH

51 1131000674 1760387436 F 13-07-94 BHOOMIKA KAUSHAL

52 1141000093 1760326290 M 10-03-97 SHAILENDRA SINGH AHIRWAR

53 1141000842 1760233942 M 15-11-85 JALDEEP WASNIK

54 1181000293 1760101225 F 01-07-87 KIRAN NAVRANGE

55 1211000064 1760484131 M 28-08-84 PRASHANT BELIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1121000015 1760205057 M 07-07-86 MUNESH KUMAR MEENA

2 1121000040 1760129604 M 28-03-93 GOURAV KUMAR GOUND

3 1121000330 1760210596 M 29-05-96 MONU MEENA

4 1121000366 1760082626 M 19-11-95 OMPRAKASH MEENA

5 1121000594 1760390985 M 04-05-87 RADHE SHYAM MEENA

6 1121000841 1760402264 M 16-01-98 SANTOSH KUMAR MEENA

7 1121000924 1760140528 F 05-01-95 TULYAWATI BHAGAT

8 1121000970 1760426742 M 05-06-87 ASHOK KUMAR MEENA

9 1121001242 1760340637 F 01-08-94 LAXMI MEENA

10 1121001351 1760469887 M 02-07-96 BABLESH KUMAR MEENA

11 1121001591 1760025101 M 05-05-87 AVINASH BARA

12 1121001652 1760340563 M 10-07-87 AMAR CHANDRAWAT

13 1201000369 1760112307 M 12-10-85 YAJUVENDRA SINGH MUVEL

14 1201000406 1760277751 M 16-01-89 ROOP SINGH MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000765 1760471515 M 18-10-88 SURENDRA SEN

2 1121000044 1760353942 F 22-07-86 SHWETA VERMA

3 1121000080 1760424955 M 11-08-76 LAXMAN DAS SAHU

4 1121000178 1760401108 M 10-02-95 DEEPAK RAWAT

5 1121000288 1760324063 M 28-05-86 PRAVEEN LIKHAR

6 1121000355 1760331402 M 26-12-89 ANIL KUSHWAH

7 1121000389 1760094359 M 30-06-94 MOHIT SINGH

8 1121000669 1760146765 M 26-03-87 AJAY SINGH RAWAT

9 1121000776 1760448672 M 01-04-92 RAHUL PATEL

10 1121000879 1760170110 F 03-11-97 HIMANSHI RAI

11 1121001205 1760115976 M 04-07-97 SHUBHAM JHA

12 1121001523 1760294432 F 14-09-97 GUNJAN JOSHI

13 1121001647 1760320145 M 05-06-86 PRASUN PAL

14 1131000565 1760084728 M 01-09-91 UDIT MEENA MEENA

15 1141000371 1760399569 M 15-05-94 GYANENDRA DHAKAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : GWALIOR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1121001516 1760368142 M 12-06-97 ASLAM ALI

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03
e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad321
2220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU
SAWAL
Date: 2019.07.24 17:51:05 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000192 1760370499 F 02-08-88 SHOBHA MALVIYA

2 1111000609 1760129961 M 01-07-97 ARVIND KUMAR AHIRWAR

3 1111001124 1760450923 F 28-07-93 SONAL DEHARIYA

4 1111001290 1760285716 M 26-02-94 VIBHOR UKE

5 1111002212 1760471340 M 15-07-90 SHAILENDRA KUMAR MALVIYA

6 1111002383 1760091490 F 15-10-92 KIRAN JARARIYA

7 1111003013 1760293229 M 01-12-93 KUNAL LAHARIA

8 1111003039 1760035159 M 25-02-93 PRASHANT NAGLE

9 1111003382 1760445244 F 19-12-91 JYOTISNA RAJE

10 1111003487 1760488164 F 09-01-88 NEHA BARAIYA

11 1121000428 1760013925 F 06-07-92 DEEKSHA WAGHMARE

12 1121001132 1760318751 M 01-11-95 PRABHAT ARYA

13 1121001254 1760419191 M 28-10-96 SOMESH PRATAP SINGH

14 1121001737 1760357388 M 20-10-91 SANTOSH KUMAR

15 1131000068 1760311682 F 27-06-91 VINITA HIRVEY

16 1131000185 1760091736 M 28-09-84 ARVIND RANIWAL

17 1131000263 1760143651 M 10-10-91 ROHIT ATHIYA

18 1131000292 1760353790 M 30-06-92 SANDEEP CHHATIYE

19 1131000300 1760169711 F 01-01-93 JYOTI RANE

20 1131000351 1760108797 F 26-12-92 GEETANJALI BANVI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1131000360 1760193450 M 12-06-94 ROHAN ARYA

22 1131000428 1760414293 M 25-02-90 SHRIKANT BHALERAO

23 1131000431 1760450224 M 19-08-97 SUDHANSHU KURIL

24 1131000481 1760202792 F 19-03-92 POOJA BAGDARE

25 1131000483 1760269130 M 14-02-91 SHIVRAJ MAHOR

26 1131000485 1760299207 M 19-04-91 ABHISHEK MANDRAI

27 1131000517 1760065001 F 09-09-96 DIPIKA BACHHANE

28 1131000536 1760097451 F 27-06-90 SAPNA AMKHARE

29 1131000576 1760389134 F 20-05-97 POOJA KHERATIYA

30 1131000615 1760309292 F 15-05-94 KAMINI SUNHARE

31 1131000616 1760485427 F 29-01-97 PURVI BIWAL

32 1131000629 1760218588 M 02-08-90 SARDAR SINGH MALVIYA

33 1131000658 1760450424 M 02-04-93 HIMANSHU BADGOTIYA

34 1131000689 1760221125 M 24-11-90 SHIVDAS KAJBE

35 1131000693 1760087577 F 28-03-94 SHUBHANGI MUNGHATE

36 1131000722 1760277700 M 03-09-96 SHUBHAM THAKARE

37 1131000753 1760024110 M 30-12-97 NAVNEET ASHOK MALVIYA

38 1131000767 1760116106 F 19-12-97 PALAK CHOUHAN

39 1131000769 1760217031 M 18-05-86 UMESH SUNHARE

40 1131000775 1760121061 M 07-10-96 HARSHIT VERMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1131000829 1760258066 M 16-04-89 MILAN JAINWAL

42 1131000868 1760190034 M 10-01-93 KSHITIJ NAGLE

43 1131000898 1760344355 F 06-12-93 MINAL CHANDWADA

44 1131000917 1760133131 M 22-02-88 RAHUL MANDRE

45 1131001049 1760480382 M 03-06-92 ASHISH VERMA

46 1131001076 1760329228 M 02-08-86 GAUTAM UPADHYAY

47 1131001080 1760373083 F 04-01-87 RITA KUMARI

48 1131001123 1760316958 F 15-06-93 LALITA TILWE

49 1131001124 1760220084 M 25-05-90 VAIBHAV SHINDE

50 1131001137 1760215678 F 20-10-93 POOJA MALVIYA

51 1131001142 1760086142 M 07-06-88 VIJAY BANARSI

52 1131001171 1760069045 F 02-09-95 HARSHITA VERMA

53 1131001181 1760408258 M 21-04-94 SOM KUMAR

54 1131001220 1760396694 F 08-08-95 RANU PARMAR

55 1131001276 1760031112 M 08-04-93 RAHUL MALASIYA

56 1131001316 1760449552 F 08-11-87 HARSHA TANDON

57 1131001414 1760006646 F 15-07-94 PRIYANKA BHALSE

58 1131001464 1760253095 M 09-11-93 ASHISH RATHORE

59 1131001476 1760183149 F 17-09-94 POOJA BILONIA

60 1131001480 1760376022 F 07-06-89 SHEETAL PANWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1131001610 1760412739 M 03-12-86 YOGIRAJ GOLKAR

62 1131001616 1760405128 F 19-08-92 SURBHI NAHAR

63 1131001625 1760072764 F 15-09-94 JEESHA BOYAT

64 1131001662 1760453896 M 16-08-95 PALASH RAJORE

65 1131001663 1760343329 M 26-02-95 RAHUL POLAYA

66 1131001748 1760474430 M 09-08-95 SHUBHAM KAITHWAS

67 1131001759 1760243403 F 25-06-95 SHWETA PANCHOLI

68 1131001808 1760205864 M 08-07-87 SANJAY KUMAR MEHAR

69 1131001839 1760368025 M 18-10-94 DEVENDRA MARMAT

70 1131001857 1760314183 F 25-09-89 SONAM MAURYA

71 1131001868 1760256836 M 20-01-93 HARSHVARDHAN NAVIN SURYAVANSHI

72 1131001876 1760226160 M 15-08-97 ARUN SAWALIYA

73 1131001881 1760416943 F 16-11-88 KALPANA SANWARY

74 1131001903 1760423276 M 29-09-95 UJJAWAL NAVIN

75 1131001925 1760036403 M 26-07-95 RAMKUMAR BHILWARE

76 1131001955 1760362555 M 17-06-94 PRATIK THANWAR

77 1131001966 1760115848 M 09-07-92 RAHUL TATWADE

78 1131001992 1760134679 M 02-10-92 AMAN NAVIN

79 1131002014 1760008763 F 08-07-90 DHANASHREE NARHAR WALONDRE

80 1131002082 1760388847 F 14-05-92 MOUMITA DAS

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1131002104 1760078423 M 22-03-95 ASHUTOSH BATHARY

82 1131002110 1760306610 F 12-09-86 SARITA SOLANKI

83 1131002115 1760305719 M 12-03-91 JAY KUMAR OCHANE

84 1131002118 1760244870 M 27-05-90 DINESH RAIKWAR

85 1131002174 1760395379 F 12-05-94 NEHA SHIRSATH

86 1131002229 1760099374 M 03-11-95 ROHIT KUMAR

87 1131002243 1760484164 M 11-01-98 AVADHESH DHEBANA

88 1131002267 1760456558 M 21-06-89 ASHISH SOLANKI

89 1131002269 1760270678 M 19-04-90 MAHESH MALVIYA

90 1131002277 1760445657 F 20-11-90 ROSHNI GOUR

91 1131002280 1760150837 F 03-09-96 UPASNA SONARTIYA

92 1131002302 1760152778 M 01-05-94 VINOD PURBIYA

93 1131002305 1760048198 M 30-01-92 YOGENDRA KUMAR VERMA

94 1131002312 1760064228 M 02-05-84 SUSHANT NILKANTH BORKAR

95 1131002323 1760306002 F 02-08-95 SONU MALVIYA

96 1131002341 1760378930 F 20-01-88 SAVITA JHARBADE

97 1131002380 1760344142 F 01-01-96 AARTI BAJARETIYA

98 1131002419 1760446838 F 21-08-95 ANJALI HIRE

99 1131002499 1760293888 M 29-01-92 NISHCHAL KABIRPANTHI

100 1131002541 1760335747 M 24-10-92 ADITYA PRATAP SINGH GAUR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 1131002604 1760133271 F 30-10-89 BHARTI SINGH

102 1131002619 1760413642 M 20-07-92 DEEPESH SISODIYA

103 1131002636 1760028812 M 26-12-94 PRATEEK SHINDE

104 1131002637 1760265466 M 03-12-96 MAYUR VYAS

105 1131002666 1760224903 F 29-11-94 RASHMI SALVI

106 1131002687 1760060155 M 25-11-89 RAHUL KHARE

107 1131002695 1760285060 M 28-04-96 SOURABH NIRGUDE

108 1131002723 1760126283 F 29-11-95 VANDANA MALVI

109 1131002724 1760196197 M 03-01-91 RAHUL

110 1131002739 1760314629 F 14-09-95 VIBHA SAROJ

111 1131002752 1760486905 M 28-07-88 PIYUSH CHOUDHARY

112 1131002765 1760445251 M 21-05-93 ASHWANI BULIWAL

113 1131002777 1760275128 F 07-10-95 JUBY ANCHAL

114 1131002908 1760390212 F 21-11-95 SIMRAN BOYAT

115 1131002915 1760460764 F 14-08-96 AAYUSHI JATAV

116 1131002916 1760456536 F 27-08-94 ANITA PANDEY

117 1131002966 1760338838 F 21-06-88 MANISHA MANDLOI

118 1131002971 1760391476 M 15-02-98 ALOK CHOUKIKER

119 1131002996 1760008421 M 27-05-95 LUCKY MANDRAI

120 1131003013 1760334378 M 13-09-96 ASHOK DHAKAD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 1131003018 1760032775 M 31-07-96 ABHAY MEHROLIYA

122 1131003082 1760419514 F 29-05-95 VINITA BHILWARE

123 1131003128 1760467341 M 01-01-96 SHIVAM KHARKIYA

124 1131003135 1760385416 M 23-06-90 DRUBO DAS

125 1131003138 1760011654 M 21-11-89 DHARMENDRA BHANDARI

126 1131003216 1760047811 M 03-05-92 KANU KHEDE

127 1131003217 1760356052 M 17-07-89 RAJ KUMAR BANSAL

128 1131003222 1760390726 M 07-09-94 MOHIT SINGHAS

129 1131003229 1760086505 F 15-09-92 KAVITA MASANI

130 1131003286 1760055029 F 02-10-91 SURABHI RAI

131 1131003366 1760227001 F 28-10-85 ARUNA PARMAR

132 1131003396 1760446090 M 19-12-95 RAVI VERMA

133 1131003413 1760192290 M 22-11-97 MAYANK KHOWAL

134 1131003430 1760331150 F 16-10-90 MAMTA ALAWA

135 1131003454 1760266465 M 26-10-87 YASHWANT ROSHAN

136 1131003459 1760297856 F 17-03-96 HARSHA YADAV

137 1131003464 1760405806 F 22-09-91 AROHI RANVE

138 1131003503 1760470399 F 12-06-90 KHUSHBOO KATARE

139 1131003631 1760119778 M 19-09-96 NITIN VIRPARA

140 1131003634 1760018450 M 11-09-91 SANTOSH AHIRWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 1131003645 1760068497 F 23-04-96 KOMAL TAUR

142 1131003646 1760115139 M 05-08-92 ASHISH SITOLIA

143 1131003648 1760247853 F 07-09-89 NEHA RAJORIA

144 1131003665 1760001176 M 15-04-89 RAHUL SISODIYA

145 1131003696 1760467547 M 23-10-95 AKSHAT NAGDIVE

146 1131003698 1760037608 M 10-04-93 SURAJ PARMAR

147 1131003719 1760316282 M 14-11-96 ABHISHEK BAGHEL

148 1131003769 1760404537 F 07-04-96 NIDHI GANGAPARIKH

149 1131003821 1760249997 M 10-07-94 ARJUN SINGH

150 1131003824 1760036750 M 03-11-92 SURAJ PAHADIYA

151 1131003831 1760062402 F 26-07-93 DURGA BHALERAO

152 1131003908 1760289520 M 28-09-89 MAYANK BORASI

153 1131003917 1760357513 F 23-06-95 SHILPA RAO

154 1131003946 1760379346 M 06-11-90 KAPIL KUMAR PARASIYA

155 1131003955 1760125400 M 13-12-93 HIMANSHU KOCHALE

156 1131003973 1760301959 M 19-08-91 RAVI BHAGAT

157 1131003982 1760101481 M 11-03-97 RAHUL PAWADE

158 1131003987 1760072165 M 12-08-95 SHUBHAM ATHE

159 1131003998 1760010302 F 04-05-92 POOJA PAL

160 1131004029 1760462621 F 25-06-94 BHAVANA MALVIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 1131004043 1760316641 M 18-07-91 GOUTAM

162 1131004048 1760392518 M 24-03-92 NILESH KHAPERDE

163 1131004067 1760300287 M 16-03-91 PANKAJ BHARTI

164 1131004089 1760240678 M 01-02-89 NITESH ONKER

165 1131004105 1760366701 M 01-01-94 AMARDEEP SINGH AHIRWAR

166 1141000157 1760267205 M 17-12-88 ATUL KUMAR JHARIA

167 1141000209 1760007742 M 14-08-91 ROHIT BAIRAGI

168 1141000217 1760123017 M 05-11-92 VIJAY KUMAR KORI

169 1141001361 1760283170 F 21-04-93 SWATI LAL

170 1141001472 1760011372 M 20-06-88 NITIN BHAN SINGH

171 1141001514 1760265799 F 18-02-93 PRIYA CHOUDHARY

172 1141001580 1760209495 M 18-11-96 ADITYA VERMA

173 1141001611 1760351486 M 25-07-88 NILESH BAGHMARE

174 1141001828 1760179154 M 28-07-92 SHRISH CHANDRAWANSHI

175 1141002001 1760282510 F 03-01-95 SWATI AHIRWAR

176 1141002092 1760439385 M 31-07-89 RAIMOHAN BISWAS

177 1151000128 1760392910 M 20-09-92 GAGAN DAUDIYA

178 1151000364 1760097545 M 19-10-84 HAREESH KUMAR BARMAN

179 1151000526 1760090532 F 24-03-97 AMISHA R KOLHATKAR

180 1151000758 1760001708 M 03-02-93 BALRAM TANDAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 1151000854 1760262110 M 19-05-89 SANDEEP BANSOD

182 1151000918 1760481674 F 05-02-94 DIVYA KOSALE

183 1161000653 1760432373 M 16-05-92 SUNIL KUMAR VERMA

184 1171000240 1760196799 M 01-10-86 VIKAS KUMAR KURREY

185 1171000680 1760050848 F 03-05-91 ANU MAHILANE

186 1181000072 1760427552 M 02-05-94 K VINAY KUMAR

187 1181000214 1760383188 M 24-09-93 BHUPENDRA SAHARE

188 1201000011 1760425335 M 01-08-95 AKSHAY SISODIYA

189 1201000050 1760432447 M 08-08-96 RAJENDRA KUMAR VERMA

190 1201000082 1760187966 F 10-05-93 NAMITA PARMAR

191 1201000102 1760219724 F 18-06-89 ANKITA MENDHE

192 1201000125 1760308197 M 02-12-89 SHUBHAM PRAHRI

193 1201000127 1760449799 M 07-07-85 PRADEEP SOLANKI

194 1201000150 1760337722 M 06-03-95 ASHOK

195 1201000180 1760450773 F 03-04-97 JAYA GEDAM

196 1201000200 1760197218 F 02-11-91 URMILA AGRIYA

197 1201000279 1760132742 M 13-03-92 OM PRAKASH SISOUDIYA

198 1201000307 1760392103 M 02-07-94 DEVANG JINWAL

199 1201000340 1760395411 F 30-10-89 DEEPIKA BADGOTYA

200 1201000387 1760126531 M 03-06-94 AKASH SOLANKI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 1201000420 1760043707 F 19-04-97 PRAKRATI DHAWAN

202 1201000487 1760257708 M 19-05-91 PRANAY KUMAR BISWAS

203 1201000596 1760434128 M 25-04-93 RAVI PARMAR

204 1201000631 1760441776 M 03-07-94 AKSHAY AKHAND

205 1201000633 1760308358 M 26-07-95 VIJENDRA SOLANKI

206 1201000661 1760301788 M 23-07-87 RAHUL GANGAREKAR

207 1201000669 1760021237 M 06-07-92 PRADEEP MALVIYA

208 1201000675 1760085045 M 05-05-88 RAVI KUMAR BORASI

209 1201000711 1760223253 F 22-04-96 AAYUSHI BADWAYA

210 1201000764 1760406102 F 21-02-90 SHOBHA GOUTAM

211 1201000796 1760388672 M 17-07-91 SANDEEP SINGH NIGAM

212 1201000798 1760261713 F 23-01-92 PRIYANKA SUNARTHI

213 1201000824 1760427537 M 09-08-85 VIKAS JATWA

214 1201000833 1760353754 F 16-05-91 KOMAL VERMA

215 1201000839 1760056302 M 02-01-85 NILESH MEHAR

216 1201000854 1760089039 F 08-07-91 AARTI DHAKAD

217 1201000860 1760327856 F 22-12-93 DEEPTI

218 1201000872 1760091875 F 25-02-96 RIYA SINGH YADAV

219 1211000031 1760279432 F 26-04-89 CHANCHAL BARHA

220 1211000210 1760279032 M 16-07-88 AKASH KETHWAS

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 1211000394 1760354604 M 05-07-94 PRAVEEN KUMAR MOURYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000527 1760133215 M 15-06-91 JITENDRA MARAVI

2 1111001418 1760004307 F 25-09-92 PRIYANKA PARTETI

3 1111001654 1760464921 M 20-01-91 SHRAVAN LAL MEENA

4 1111002021 1760158340 F 09-12-94 SHALINI EKKA

5 1111002381 1760173713 M 18-02-85 VIJAY KUMAR DHURWEY

6 1111002462 1760261036 M 04-04-85 ROHIT JOSHI

7 1111002492 1760175499 M 01-01-95 CHANDRA MOHAN MEENA

8 1111003291 1760399280 M 14-09-91 NARENDRA SINGH SAHARIYA

9 1111003867 1760202192 F 12-05-95 DIVYA PARTE

10 1111004223 1760445687 M 05-10-96 LOKESH GUNAWAT

11 1121000373 1760094964 M 05-10-97 NEMI CHAND MEENA

12 1121000453 1760447595 M 09-07-94 JEETENDER KUMAR MEENA

13 1121000621 1760093167 M 14-06-95 BHARAT MEENA

14 1121000622 1760118197 F 01-07-92 PRIYANKA JOSHI

15 1121000982 1760329930 M 05-12-95 VIVEK PAL

16 1121000985 1760429209 M 05-12-88 SANJAY KUMAR MEENA

17 1121001855 1760364435 M 14-06-88 SHASHI KUMAR MEENA

18 1131000054 1760298059 M 02-03-89 RAJESH PATEL

19 1131000064 1760280730 F 31-03-97 AKANKSHA RAJAWAT

20 1131000074 1760089701 M 02-08-90 NIKHIL CHOUHAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1131000087 1760266282 M 04-08-91 SUMIT KUMAR PALVI

22 1131000115 1760072408 M 29-01-91 HEMANT MASIH MINZ

23 1131000165 1760284251 F 02-09-94 NEELANJANA KUBRE

24 1131000184 1760426518 F 13-05-92 RITU MANDLOI

25 1131000323 1760249838 M 08-04-85 DURGESH MEENA

26 1131000324 1760355909 F 10-05-94 PRIYANKA CHOUHAN

27 1131000353 1760075249 M 20-12-92 TARUN MUZALDA

28 1131000382 1760349638 M 05-10-89 SANDEEP ROSHAN DUNGDUNG

29 1131000387 1760084719 F 19-10-95 MEENAKSHI VERMA

30 1131000534 1760390875 M 22-05-92 SANJAY KANASE

31 1131000570 1760471127 M 20-06-90 MUKESH

32 1131000700 1760176985 F 12-12-92 HARSHITA BARWAL

33 1131000736 1760433690 M 25-01-91 NARESH MASRE

34 1131000799 1760420873 M 01-06-95 KUNDAN SINGH MEENA

35 1131000832 1760398709 M 30-07-97 UMMED SINGH

36 1131001018 1760328122 F 02-02-96 SALONI SOLANKI

37 1131001119 1760088761 F 08-10-92 MADHURI MANDLOI

38 1131001177 1760486460 F 08-06-90 RITU KANESH

39 1131001184 1760296984 M 05-07-87 BHARAT LAL MEENA

40 1131001214 1760087035 M 14-05-94 RISHABH KUMAR DHURVEY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1131001250 1760471891 M 18-07-94 KRISHANA KUMAR UIKEY

42 1131001258 1760437334 F 14-05-93 PREMLATA KANNOJ

43 1131001282 1760414943 F 29-05-95 URVASHI BAGHEL

44 1131001354 1760175344 M 05-02-88 RAJENDRA KUMAR MEENA

45 1131001358 1760265030 M 03-07-94 DHIRENDRA MEENA

46 1131001419 1760402571 F 04-07-92 VARSHA MEENA

47 1131001440 1760408582 M 05-12-96 LEKHRAJ MEENA

48 1131001445 1760441928 F 02-09-93 DEEPTI BARIYA

49 1131001571 1760158408 M 28-09-94 ROHIT MANDLOI

50 1131001611 1760274640 M 03-11-89 RUPESH BHADLE

51 1131001694 1760312338 M 10-07-90 ROHIT PATEL

52 1131001703 1760356798 M 06-07-95 RAJESH KUMAR MEENA

53 1131001726 1760350456 M 06-07-92 DASHAM BADOLE

54 1131001746 1760323209 M 15-07-92 YOGENDRA KUMAR SOLANKI

55 1131001751 1760089611 M 23-04-91 RAKESH CHOUHAN

56 1131001849 1760030895 M 28-11-89 NAVEEN MARAVI

57 1131001899 1760424680 M 21-10-96 RAHUL JAMOD

58 1131001915 1760358551 M 06-09-92 ROHIT KUMAR MEENA

59 1131001996 1760009778 M 14-12-96 VIJAY CHOUHAN

60 1131002000 1760127386 M 31-10-93 HARSHVARDHAN SINGH RAWAT

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1131002086 1760251189 M 14-11-94 NITESH MEENA

62 1131002094 1760313329 F 26-11-91 ANJALI TOPPO

63 1131002192 1760303920 F 02-07-93 MOHINI PRATAP CHAVAN

64 1131002230 1760196248 M 14-04-93 JAYRAJ SINGH CHOUHAN

65 1131002352 1760362707 F 02-08-93 KHUSHBOO CHOUHAN

66 1131002417 1760483560 F 06-02-91 REENA NARGAVE

67 1131002487 1760084007 M 09-07-97 BHAGAT SINGH CHOUHAN

68 1131002597 1760279800 M 08-07-91 VISHAL VAKHLA

69 1131002614 1760081397 M 27-02-93 SUMIT DAMOR

70 1131002740 1760456066 F 01-11-94 POONAM KUMARI MEENA

71 1131002848 1760440599 M 15-03-98 VISHAL LUGUN

72 1131003105 1760088832 F 28-04-93 NILAM DAWAR

73 1131003163 1760238583 M 25-04-92 GYARSILAL DAWAR

74 1131003179 1760385124 M 13-08-96 RAVIKANT WARKADE

75 1131003263 1760337307 F 05-06-95 NEELAM MEENA

76 1131003322 1760252994 F 03-08-94 VAISHALI MEENA

77 1131003409 1760353224 M 06-09-95 SANJAY SISODIYA

78 1131003439 1760475855 F 16-04-93 GAYATRI BHOSLE

79 1131003678 1760256530 M 23-11-88 JULIUS TIRKEY

80 1131003733 1760460432 F 23-09-90 PRIYANKA BARA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1131003827 1760476670 M 29-03-90 ANKIT KUMAR THAKUR

82 1131003884 1760032007 F 04-07-95 JYOTI CHOUHAN

83 1131003885 1760119297 M 26-06-93 PREM KUMAR PADWAR

84 1131003915 1760352086 M 15-07-94 KISHOR RAUT

85 1131004024 1760434813 M 05-12-90 ROHIT PARGI

86 1141000058 1760187384 F 26-12-91 REENA ROSE KUJUR

87 1141000096 1760067701 F 13-05-93 PRIYANKA WARKADE

88 1141001102 1760201042 M 30-07-90 ROHIT EKKA

89 1151001194 1760370361 M 29-03-89 DHARMENDRA KUMAR SAHU

90 1171000091 1760060152 M 25-04-90 GYANENDRA DEHURY

91 1171000357 1760213329 M 14-02-92 MANOJ KUMAR SNEHI

92 1171000499 1760414708 M 16-08-94 NIRANJAN KUJUR

93 1201000032 1760356555 M 03-09-88 VINOD KUMAR MEENA

94 1201000034 1760030553 M 15-11-96 SOURABH GARETHIYA

95 1201000089 1760073553 M 15-08-92 VISHNU KUMAR MEENA

96 1201000090 1760197281 M 06-07-93 NARESH KUMAR MEENA

97 1201000101 1760458492 M 16-08-94 PUSHPENDER SINGH MEENA

98 1201000166 1760310400 M 05-02-92 CHETAN KUMAR MEENA

99 1201000360 1760382203 M 03-07-92 RAM LAKHAN MEENA

100 1201000410 1760205578 F 06-06-93 BHOOMIKA PAL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 1201000474 1760374659 M 08-09-93 RAMRAS MEENA

102 1201000478 1760112469 M 14-11-87 ATUL KUMAR

103 1201000544 1760172405 F 03-07-94 MACKENJI KAJORIA

104 1201000547 1760355400 M 03-03-87 AJAY RAJ MEENA

105 1201000742 1760091411 M 05-06-94 NARENDRA KUMAR MEENA

106 1201000751 1760325450 M 20-03-95 GRIJESH NINAMA

107 1201000772 1760055749 M 14-07-89 KISHORE KUMAR MEENA

108 1201000859 1760104180 F 24-06-90 SMITHA TIGGA

109 1201000900 1760166418 M 07-07-94 YOGESH MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000015 1760246930 F 10-02-97 ANAMIKA SINGH

2 1111001162 1760448758 M 10-06-92 DURGESH SAHU

3 1111001260 1760064141 M 15-09-96 HITESH DESHMUKH

4 1111001411 1760349017 F 01-05-90 PRATIBHA SINGH

5 1111001595 1760426747 F 15-07-93 NEETU SANODIYA

6 1111002252 1760474998 M 21-06-97 ARVIND DONGRE

7 1111002466 1760223332 M 07-06-89 ANKUSH LOHANA

8 1111002508 1760311014 M 06-07-76 SATYARAMAN SAHOO

9 1111003089 1760413586 M 02-02-91 PRAVEEN MALVIYA

10 1111003516 1760296172 M 03-04-96 PRASHANT SONWANI

11 1111003601 1760280504 M 02-08-90 VINOD BAMTA

12 1111003735 1760278382 F 15-11-95 ISHA DHUVARE

13 1121000058 1760357703 M 01-01-96 SHAILENDRA DHAKAD

14 1121001194 1760426708 M 02-09-96 LALIT BAGHEL

15 1121001762 1760153873 M 16-06-96 MANOJ KUMAR CHOUDHARY

16 1131000069 1760338633 M 02-06-94 SHUBHAM VERMA

17 1131000082 1760404507 F 11-12-97 HIMANSHI NAMDEV

18 1131000170 1760350442 F 02-04-95 REENA DANGI

19 1131000208 1760277913 M 24-04-91 ANIL PATIDAR

20 1131000231 1760407292 M 31-12-91 VINAY DAHARWAL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1131000336 1760095623 M 04-11-97 ABHISHEK MEWADA

22 1131000359 1760253641 M 06-08-91 VAIBHAV PHANSE

23 1131000363 1760389968 M 02-07-92 ROHIT SONI

24 1131000366 1760443783 F 03-02-98 SHVETA VERMA

25 1131000384 1760255826 F 10-07-96 SWATI SINGH

26 1131000407 1760461266 F 28-04-95 SONALI LIKHAR

27 1131000446 1760479222 M 14-12-88 PANKAJ MALVIYA

28 1131000470 1760347945 F 16-08-91 RANJANA PATEL

29 1131000473 1760109645 F 07-12-95 VAISHALI SONI

30 1131000520 1760049105 F 23-02-98 RINKI SINGH DINDHWAL

31 1131000563 1760160891 M 30-06-92 SHASHANK JAISWAL

32 1131000588 1760316287 F 09-12-91 ARCHANA KUMARI

33 1131000591 1760061998 M 28-06-94 SHELENDRA PATEL

34 1131000599 1760382635 M 23-10-94 RAHUL VERMA

35 1131000609 1760366814 M 09-09-91 MANISH TAILOR

36 1131000652 1760269168 M 14-02-97 BALKRISHNA PATIDAR

37 1131000731 1760355381 M 24-05-96 HARDIK SAKRA

38 1131000745 1760191822 F 15-08-94 ARCHANA KUSHWAHA

39 1131000763 1760097601 F 20-09-95 ANSHU KUMARI

40 1131000766 1760032342 F 12-01-96 SAKSHI LIKHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1131000778 1760444724 M 12-02-98 JITENDRA KUSHWAH

42 1131000782 1760253894 F 12-09-92 SHEFALI SONI

43 1131000815 1760475840 M 09-01-98 OMPRAKASH VERMA

44 1131000826 1760372212 M 14-07-86 DHARMENDRA MUKATI

45 1131000845 1760352280 M 18-03-90 AMIT PATIDAR

46 1131000884 1760408080 M 23-07-90 ABHISHEK PAL

47 1131000916 1760247953 F 10-01-88 RANJEETA KUMARI

48 1131000930 1760389176 M 09-04-94 RATNDEEP KATE

49 1131000948 1760324750 M 09-03-88 NITIN PAL

50 1131001008 1760432751 M 23-08-90 LALIT KANT VISHWAKARMA

51 1131001130 1760270101 F 03-09-97 SHEETAL YADAV

52 1131001156 1760338424 M 21-09-96 SOURABH CHOUDHARY

53 1131001185 1760429720 F 13-01-87 SNEHA TANK

54 1131001187 1760098378 M 18-01-97 ADITYA NEKADI

55 1131001241 1760078337 M 15-01-83 HITESH KUMAR CARPENTER

56 1131001280 1760415217 M 30-04-98 INDRAJEET SINGH GURJAR

57 1131001309 1760380090 M 15-04-97 DINESH PRAJAPATI

58 1131001310 1760317082 M 28-12-88 RAHUL YADAV

59 1131001392 1760404400 F 14-05-93 GEETIKA CHOUREY

60 1131001449 1760286249 M 18-06-90 ANKUR RAI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1131001450 1760401925 M 04-08-93 ABHISHEK VERMA

62 1131001451 1760132236 M 18-07-87 AVINASH PATLE

63 1131001453 1760414309 F 08-07-87 REENA VERMA

64 1131001475 1760252340 F 01-02-96 ANJALI NARELA SAHU

65 1131001479 1760020102 M 22-06-95 RAKESH VARJANA

66 1131001482 1760312789 M 31-12-94 HARINARAYAN PATEL

67 1131001503 1760037395 F 06-01-95 ROSHNI KUMARI

68 1131001538 1760259004 M 08-06-95 ANIL KUMAR CHOUHAN

69 1131001594 1760447643 F 04-02-98 BHAGYASHREE MASAD

70 1131001598 1760401808 M 22-12-95 YASH LILADIA

71 1131001639 1760334377 M 23-03-94 NIKHIL YADAV

72 1131001650 1760131061 F 14-08-97 SHEETAL JAISWAL

73 1131001687 1760400248 M 05-03-96 ARAVIND

74 1131001705 1760328028 M 05-07-87 AVINASH KUMAR SINGH

75 1131001707 1760097967 M 05-01-94 PIYUSH KAMLESH

76 1131001737 1760373357 F 08-08-97 POOJA CHOUHAN

77 1131001750 1760461695 F 17-03-92 PURVA RATHORE

78 1131001761 1760018897 M 11-01-88 PRASHANT DEVRA

79 1131001817 1760259037 M 17-11-89 AJAY KUMAR YADAV

80 1131001831 1760460474 M 07-07-93 SHUBHAM PARETA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1131001848 1760372575 F 04-01-91 MINAKSHI JANGADE

82 1131001859 1760479789 M 09-01-94 ABHISHEK KUSHWAH

83 1131001986 1760373576 M 15-02-89 MADANLAL PATIDAR

84 1131002079 1760207330 F 06-03-97 KHUSHBOO SURYAWANSHI

85 1131002136 1760149335 F 20-07-96 VIMLA PATEL

86 1131002153 1760351110 M 09-03-94 SHUBHAM CHOUDHARI

87 1131002182 1760086810 M 06-03-96 RAJAT CHOURASIYA

88 1131002217 1760343572 M 21-11-97 MAYANK KAHAR

89 1131002247 1760472348 M 30-01-97 RAHUL YADAV

90 1131002281 1760242532 M 13-07-96 ANIL PRAJAPATI

91 1131002320 1760315028 M 28-08-97 KAMLESH MAKWANA

92 1131002389 1760283703 F 25-04-95 AKANKSHA KAUSHAL

93 1131002421 1760362934 F 13-02-90 PRIYA KACHHWAYE

94 1131002423 1760269660 M 14-04-96 RAHUL DHARMENDRA GAUR

95 1131002432 1760281698 M 06-07-94 VASUDEV LAMBHATE

96 1131002452 1760001241 M 25-10-96 CHIRANJEEV KARORE

97 1131002454 1760395351 M 26-04-93 ANKUR DESHMUKH

98 1131002475 1760354612 M 22-06-92 NITIN PARDESHI

99 1131002483 1760371318 M 12-07-93 CHETAN PARPOL

100 1131002531 1760386778 M 16-06-92 ABHISHEK JAGRAWAL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 1131002607 1760468159 F 12-02-94 RUPALI CHOUHAN

102 1131002610 1760368430 M 29-03-97 NAYAN PAL

103 1131002616 1760369786 M 06-09-97 TEJAS NAMDEV

104 1131002618 1760431778 M 01-01-95 RAHUL KATARIYA

105 1131002623 1760228636 F 25-03-92 PRIYANKA SINGH

106 1131002647 1760449711 F 31-01-94 PURVA SOLANKI

107 1131002648 1760098712 M 11-04-91 SAGAR SONI

108 1131002653 1760232807 M 25-07-89 ASHISH KUMAR SONI

109 1131002679 1760342274 F 01-07-96 NEHA YADAV

110 1131002721 1760240820 F 17-03-98 RITIKA RATHORE

111 1131002809 1760480315 F 07-01-89 SURABHI SONI

112 1131002819 1760296565 M 08-10-86 VIJENDRA SAHU

113 1131002826 1760214978 F 20-06-94 SAMIDHA RATHORE

114 1131002828 1760469536 M 08-03-93 ROHIT SONI

115 1131002842 1760352602 M 15-03-94 RAHUL HAMMAD

116 1131002873 1760438474 M 28-07-91 GAGAN YADAV

117 1131002897 1760279343 M 23-01-91 SHUBHAM SURYAWANSHI

118 1131002912 1760085335 M 08-10-93 RAJESH SUMAN

119 1131002970 1760465311 M 26-10-88 MANISH PATIDAR

120 1131002989 1760148817 F 04-08-97 MANISHA CARPENTER

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 1131003071 1760366603 F 24-01-93 POOJA PANWAR

122 1131003076 1760282560 F 23-12-92 POOJA PATIDAR

123 1131003104 1760472254 M 02-08-87 SANJAY PARMAR

124 1131003119 1760436978 M 04-06-88 RAHUL MALVIYA

125 1131003139 1760310506 F 11-06-97 MEGHA KACHHWAYA

126 1131003140 1760171293 F 15-04-94 PRATIKSHA PANDYA

127 1131003175 1760399911 M 02-02-97 YASH ASHAPURE

128 1131003184 1760405202 F 11-01-96 SUHASINI DANGI

129 1131003193 1760395557 M 14-05-97 CHETAN KUMAR RATHOD

130 1131003337 1760349191 F 24-11-95 YASHI GARHWAL

131 1131003451 1760199735 F 11-07-97 PRIYA RATHORE

132 1131003463 1760227905 M 15-06-96 DINESH SINGH GURJAR

133 1131003527 1760089246 M 05-09-91 VISHNU YADAV

134 1131003530 1760415268 M 11-07-93 AJAY SINGH SIRADHANA

135 1131003563 1760326993 M 07-05-93 NILESH SINGH PATHIR

136 1131003571 1760150085 M 31-03-89 JAYESH LALGE

137 1131003576 1760397028 M 08-01-97 YOGENDRA PATIDAR

138 1131003605 1760338496 M 01-11-95 KSHITIJ THAKUR

139 1131003615 1760049189 M 13-09-97 AMIT CHANDRASHEKHAR SONEKAR

140 1131003621 1760442117 M 01-12-95 AVINASH MALVIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 26
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 1131003636 1760115729 M 25-11-88 HIMANSHU YADAV

142 1131003643 1760482666 M 19-04-96 BALVEER DHAKAD

143 1131003683 1760432566 M 03-05-92 SHAILENDRA SINGH KURMI

144 1131003688 1760246291 F 07-11-95 RAJYASHREE CHOUDHARY

145 1131003692 1760330157 M 07-12-93 LAGNESH CHOUHAN

146 1131003704 1760328597 M 12-01-95 RAMLAKHAN PATIDAR

147 1131003722 1760476479 F 17-06-95 SHIVANI SAHU

148 1131003736 1760464975 M 22-07-93 VISHAL DASHARIYA

149 1131003747 1760369559 F 22-06-97 VANDANA NAGAR

150 1131003770 1760256529 M 19-03-96 DEEPAK DANGI

151 1131003792 1760090810 M 30-05-96 RUPAM DASONDI

152 1131003910 1760413161 M 17-11-96 SHIVAM PATWA

153 1131003989 1760170594 F 05-01-96 PRACHI SONI

154 1131004009 1760145915 M 15-10-94 SUMESH SAH

155 1131004014 1760123597 F 20-04-94 YOGITA PATIDAR

156 1131004040 1760448384 M 22-03-92 NITESH SHRIWAS

157 1131004044 1760030305 M 11-02-93 ROHIT BOPCHE

158 1131004055 1760438856 M 27-05-93 SANIYAS NAIN KHAN

159 1131004062 1760327359 F 26-04-90 SHILPA HARDHA

160 1131004069 1760458450 M 14-02-94 RISHI KUMAR KARMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 27
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 1131004123 1760399374 F 14-02-94 DEEPIKA TAK

162 1141000092 1760465659 M 08-10-90 SURENDRA KUMAR DESHMUKH

163 1141000370 1760162230 M 31-08-96 SOURABH SAINI

164 1141000654 1760280663 M 25-07-95 RISHI SONI

165 1141000858 1760376411 F 21-06-97 MADHURI SINGH

166 1141001542 1760096910 M 30-12-95 DEVANSH LODHI

167 1141001562 1760103356 F 29-03-88 PRIYANKA PATEL

168 1141001572 1760339621 M 05-03-95 JAI PRAKASH RAI

169 1141001967 1760104231 M 07-02-89 JITENDRA KUMAR SHIVHARE

170 1151000464 1760183347 F 11-12-93 KAJAL RAJAK

171 1151000587 1760486878 F 19-12-91 JYOTSNA SAHU

172 1161000096 1760304502 M 17-07-95 ARPAN KUMAR SEN

173 1161000579 1760403605 M 14-03-92 VINAY KUMAR VERMA

174 1161000656 1760384584 M 07-01-97 SANEE SINGH

175 1181000382 1760274059 M 07-06-86 SRIKANT PRADHAN

176 1181000576 1760444075 M 11-07-88 VIRENDRA KUMAR DEWANGAN

177 1201000130 1760418818 M 15-01-90 ARJUN LAL DHAKER

178 1201000151 1760472439 M 24-03-94 SHUBHAM CHOUDHARY

179 1201000248 1760171084 M 07-06-94 RAHUL JAT

180 1201000274 1760344017 F 05-11-91 MEGHA SUMAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 28
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 1201000281 1760331758 F 18-07-95 DIVYA SONI

182 1201000295 1760317120 M 31-12-90 PIYUSH SONI

183 1201000302 1760375163 M 05-06-94 NANDKISHOR RAO

184 1201000318 1760448055 M 13-11-90 RAVI KUMAR KHATRI

185 1201000353 1760454335 M 07-10-95 ARUN KUMAWAT

186 1201000422 1760163329 M 11-09-92 LOKENDRA BAIRAGI

187 1201000543 1760358766 M 11-01-96 YAMAN RATHORE

188 1201000600 1760155688 F 16-12-96 DHANISHTHA KUSHWAHA

189 1201000606 1760491737 M 13-12-87 MOHIT RATHORE

190 1201000616 1760041256 F 12-07-93 REENA PATIDAR

191 1201000649 1760421029 M 11-07-90 GOURAV CHOUREY

192 1201000671 1760313458 M 09-08-95 JAYESH KUMAR SWARNKAR

193 1201000811 1760471676 M 19-12-95 AMAN RATHORE

194 1201000828 1760343318 F 03-05-94 SONAM PANCHAL

195 1201000841 1760127193 M 12-06-95 NEERAJ CHOURISHIYA

196 1201000842 1760326369 M 26-12-88 VEDPRAKASH VISHWAKARMA

197 1201000878 1760070972 M 19-10-91 AKSHAY SONI

198 1201000886 1760206657 F 06-03-92 ANKITA MORIYA

199 1211000192 1760084330 M 16-01-92 RAHUL SONI

200 1211000280 1760271993 M 07-07-91 KRISHNA KUMAR PATEL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 29
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 1211000337 1760409835 F 15-08-97 PRINCY VISHWAKARMA

202 1211000415 1760329480 F 22-09-97 HEMA SAHU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 30
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : INDORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1131000478 1760299324 F 17-05-93 ARSHI KHAN

2 1131001676 1760475859 F 23-02-98 AISHWARYA TOMAR

3 1131002059 1760330448 M 05-05-97 VISHAL RAGHUWANSHI

4 1131002066 1760463757 M 24-11-91 VIKASH RAGHUWANSHI

5 1131002519 1760259903 M 26-12-97 SHUBHAM DUBEY

6 1131002644 1760481012 F 08-04-97 AASHI AGRAWAL

7 1131002730 1760491491 F 26-04-93 SONALI TIWARI

8 1131002853 1760395962 M 14-07-96 MOHIT JOSHI

9 1131003558 1760162799 M 04-06-93 VIKASH RAW

10 1131004001 1760355715 M 07-12-90 ARPIT SINGHAL

11 1141001935 1760206800 F 02-02-94 DEEPMALA GUPTA

12 1151000270 1760300518 M 20-06-91 SAURABH SRIVASTAVA

13 1151001322 1760303748 M 01-03-80 RANJAY KUMAR

14 1161000400 1760279714 M 13-07-92 ABHIMANYU SINGH

15 1201000063 1760256936 F 15-06-95 SALONI MEHTA

16 1201000666 1760345425 M 01-03-96 AKSHAY PRATAP SINGH SIKARWAR

17 1201000745 1760231152 F 10-08-93 LEENA KRISHNANI

18 1201000832 1760346316 F 19-01-98 SURBHI PORWAL

***********************************************************************************************************************************
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b0
3e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32
12220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU
SAWAL
Date: 2019.07.24 17:54:34 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000620 1760329000 F 09-09-97 AISHWARYA BADGE

2 1111001352 1760163245 M 26-10-88 PRAKASH MANDRHA

3 1111001817 1760237486 F 17-08-85 SUSHILA

4 1111002327 1760274467 M 25-06-92 NEERAJ KUMAR

5 1111003236 1760318749 M 29-08-88 GAJENDRA BANSOD

6 1111003627 1760377295 F 31-12-94 ASHWARYA TAMIYA

7 1121001663 1760287135 M 12-04-88 VINAY PAWAIYA

8 1121001667 1760169658 M 13-04-89 JAI PRAKASH PALIYA

9 1131004021 1760104466 M 12-04-86 VINOD KUMAR BAGHEL

10 1141000034 1760436730 F 05-12-95 AYUSHI PAGARE

11 1141000245 1760366466 F 30-11-97 VAISHALI TANTUWAY

12 1141000260 1760473469 F 18-12-94 SAYLEE GAURKHEDE

13 1141000305 1760407654 M 14-10-95 ABHISHEK BENDRE

14 1141000423 1760439474 M 30-09-93 SHARAD KUMAR CHOUDHARY

15 1141000488 1760367038 F 15-05-95 VAISHNAVI PATARIYA

16 1141000518 1760401923 M 03-06-87 PRAFULL KUMAR WASNIK

17 1141000527 1760231054 M 15-09-94 SUMIT CHOUHAN

18 1141000561 1760410579 F 06-03-89 PRIYANKA DONGARDIVE

19 1141000571 1760384835 M 01-09-87 BHARAT LAL MEHRA

20 1141000584 1760228805 M 29-01-87 RAHUL BEN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1141000641 1760090447 M 31-01-88 ASHISH KUMAR SINGH

22 1141000895 1760470362 F 17-05-92 NIHARIKA BARMAIYA

23 1141001022 1760186088 F 26-07-93 KANCHAN JHARIYA

24 1141001055 1760281305 M 18-08-89 MADHAV PRASD KORI

25 1141001128 1760370445 M 12-07-92 ANKIT KAMDE

26 1141001152 1760346138 F 08-02-95 ANKITA RANGARI

27 1141001155 1760230968 M 20-01-95 P SHRINIVASNU KORI

28 1141001216 1760109174 F 29-07-94 SEEWA

29 1141001317 1760478471 M 15-03-93 SANDEEP KUMAR DEHARIYA

30 1141001332 1760437656 F 30-06-91 KHUSHBU CHOUDHARY

31 1141001433 1760239058 M 06-06-87 PANKAJ CHOUDHARY

32 1141001457 1760285682 F 30-09-93 PRIYANKA CHOUDHARY

33 1141001493 1760103719 F 02-05-97 SHIVANI PASI

34 1141001512 1760074549 M 03-04-93 GANESH PRASAD CHOUDHARI

35 1141001579 1760170891 M 30-06-93 SHARAD KUMAR

36 1141001628 1760076743 F 24-10-92 JUHI HAJARE

37 1141001743 1760135793 M 26-05-92 PRASHOON KUMAR KATHERIA

38 1141001814 1760007245 F 09-05-97 ANJLEE CHADAR

39 1141001852 1760072088 M 05-04-89 DIVYA PRAKASH NAGLE

40 1141001879 1760038380 F 19-11-91 DIKSHA JAVRE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1141001925 1760456030 M 02-10-84 DHEERAJ KUMAR SHIV

42 1141001949 1760047394 M 14-07-92 AJAY KUMAR

43 1141001983 1760040282 F 05-05-94 RESHMA BANSKAR

44 1141001986 1760305401 M 26-11-93 DEVENDRA ARSEY

45 1141002085 1760049565 F 09-01-97 ANJALI

46 1161000178 1760226339 F 12-12-97 POOJA SILAWAT

47 1161000602 1760308030 F 10-01-94 JYOTI SILAWAT

48 1211000063 1760239602 M 14-01-91 BHOOPENDRA TANTUWAY

49 1211000082 1760216657 M 27-07-94 SANMATI ROHIT

50 1211000315 1760247776 F 21-09-89 ABHILASHA BHIVGADE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1121000531 1760344723 M 08-04-92 AJAY KUMAR SEWARA

2 1131000678 1760485421 M 11-06-95 ABHISHEK BHALAVI

3 1141000145 1760145540 F 06-08-93 AKANKSHA MARAVI

4 1141000272 1760207211 M 08-04-86 SHAILAV SINGH THAKUR

5 1141000349 1760459657 F 17-11-92 NEHA RANI THAKUR

6 1141000401 1760237966 M 10-06-93 BHARAT DHURVEY

7 1141000446 1760177415 M 10-01-89 SUNIL SINGH MARAVI

8 1141000789 1760290231 M 30-06-84 NEERAJ MARKAM

9 1141001088 1760274140 M 25-09-90 NITIN SANDYA

10 1141001098 1760425216 F 30-08-93 POOJA VERMA

11 1141001103 1760171915 M 23-07-85 PREM SINGH KAKODIYA

12 1141001593 1760230468 F 02-01-96 AKRATI MARKO

13 1141001760 1760171218 F 20-12-94 NEHA DHURVE

14 1141001761 1760035453 M 25-09-89 AJAY KUMAR RAUTIYA

15 1141001763 1760363914 M 09-03-91 DHEERAJ SHAH

16 1141001933 1760453654 M 26-07-95 ATUL KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111003019 1760490599 M 27-08-97 MOHAMMAD FAIZAN SHAH

2 1111004392 1760304503 M 28-03-89 RISHI SARAF

3 1131001208 1760406068 F 05-06-94 PRACHI SONI

4 1131002427 1760257419 M 24-07-97 TRIVESH BISEN

5 1131003538 1760330366 F 27-09-95 RASHMI RAJAK

6 1141000114 1760396620 M 27-12-92 ARUN KOSHTI

7 1141000133 1760056636 M 13-01-91 VIVEK BANDESHWAR

8 1141000359 1760372548 M 25-07-92 ABHISHEK CHOURASIYA

9 1141000407 1760376285 M 07-08-90 GOURAV NAMDEO

10 1141000436 1760282117 F 20-06-95 MONIKA TURKAR

11 1141000463 1760222118 M 01-01-90 PRADEEP KUMAR SONI

12 1141000544 1760295618 M 12-12-88 ANKIT KOSHTI

13 1141000646 1760392754 F 26-10-91 NEESHU SAHU

14 1141000658 1760062770 M 09-07-87 RAJESH NIRMALKAR

15 1141000779 1760062792 M 20-10-94 KHILESHWAR BOHANE

16 1141000806 1760472389 F 21-04-95 AKSHATA NEMA

17 1141000861 1760233150 M 22-03-98 ANUPAM KUSHWAHA

18 1141000906 1760140891 M 03-07-89 ANAND CHAKRAWARTI

19 1141000931 1760413832 F 29-07-87 VARSHA PAL

20 1141000940 1760347093 F 08-02-91 PRITI SONDHIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1141001072 1760159972 M 24-06-90 HIMANSHU PATEL

22 1141001217 1760309055 F 08-09-88 RICHA VERMA

23 1141001295 1760367523 M 13-09-92 PANKAJ BHILMA

24 1141001303 1760168264 M 19-07-94 TARUN YADAV

25 1141001316 1760052126 M 29-05-95 AKASH KUMAR SEN

26 1141001371 1760229028 M 04-09-96 SOURABH KOSHTA

27 1141001421 1760478151 F 25-02-95 SHIVANI SONI

28 1141001439 1760391454 M 23-10-97 SANKET THAKUR

29 1141001530 1760345723 F 17-06-96 NIKHAT NAZ

30 1141001557 1760227811 M 21-08-88 SAURABH SINGH

31 1141001660 1760046780 M 01-06-87 MOHAMMED IRSHAD HANFI

32 1141001785 1760011125 F 07-09-95 SAKSHI BIHRE

33 1141001799 1760371224 F 23-08-88 DEEPANSHU SONI

34 1141001871 1760199353 F 09-06-96 KRATIKA PARETA

35 1141001982 1760401301 F 29-10-97 PRAGATI VISHWAKARMA

36 1141002024 1760345551 M 10-09-86 VINOD KUMAR PATEL

37 1141002095 1760222876 F 21-01-93 POOJA SAHU

38 1141002103 1760276586 M 19-05-95 PAS DUTTA KOSHTA

39 1161000121 1760254330 M 30-03-96 RAVI PRAKASH SONI

40 1161000305 1760421033 M 05-04-76 JAGDISH PRASAD GAUR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : JABALPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1141000702 1760104384 M 10-12-91 PRASHRAY SHARMA

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e6
300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32122
20c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 17:57:26 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000696 1760420113 M 09-06-95 SHUBHAM BORKAR

2 1151000009 1760325442 F 24-02-94 POONAM GATKARI

3 1151000011 1760267372 F 29-09-95 NEHA MESHRAM

4 1151000016 1760233994 F 31-10-92 BHAVNA CHAPDI

5 1151000050 1760242661 M 13-03-93 AJAY BOUDH

6 1151000060 1760137675 M 09-10-91 TUSHAR WAMANRAO WANARE

7 1151000069 1760447998 M 20-10-95 MITHALESH BANJARE

8 1151000104 1760236728 M 11-06-95 SUDHIR KUMAR

9 1151000116 1760374701 F 28-12-95 SHUBHANGI NANDESHWAR

10 1151000130 1760098683 M 19-04-93 VIKAS TANDON

11 1151000141 1760297767 M 14-09-91 DINESH DEEP

12 1151000142 1760084094 M 09-04-88 NIKHIL CHATURVEDI

13 1151000163 1760171633 M 07-06-88 DEEPAK KUMAR MANHARAN

14 1151000363 1760412850 F 09-08-90 KUSHUM KHANDEY

15 1151000411 1760354571 M 15-05-91 RAHUL GANVIR

16 1151000507 1760317347 M 03-07-91 ARVIND KUMAR

17 1151000560 1760333485 F 13-06-96 YASHIKA TURRE

18 1151000589 1760337545 F 11-09-96 KIRAN VERMA

19 1151000592 1760305208 F 04-09-94 SANCHITA CHANDRAKAR

20 1151000705 1760488890 M 27-08-84 TIKESHWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1151000732 1760381033 F 29-03-96 SAPNA CHANDRAVANSHI

22 1151000771 1760242371 M 25-03-94 VINOD GENDRE

23 1151000781 1760439816 M 05-06-88 VIBHOR KULBHAJE

24 1151000803 1760314664 M 21-12-95 HITENDRA SINGH

25 1151000866 1760119921 F 06-07-94 ANKITA UKEY

26 1151000902 1760169785 M 22-10-96 VRISHIN GADPAL

27 1151000921 1760337242 M 03-01-88 RISHIKESH RATRE

28 1151000936 1760460922 F 13-03-93 RACHANA

29 1151000965 1760186486 M 17-05-87 ASHISH WALDEKAR

30 1151001044 1760016907 M 23-11-93 SOMESH BANJARE

31 1151001202 1760118653 M 31-10-95 ASHISH RAVI

32 1151001221 1760487947 M 21-10-93 MANGESH RAMAJI KOSE

33 1151001230 1760162378 F 02-10-96 KARISHMA YUVRAJ GADPAYLE

34 1151001252 1760035522 M 16-11-91 ABHIJEET SONWANI

35 1171000258 1760394858 M 07-02-90 NIKESH PRASAD

36 1171000910 1760068364 F 07-12-92 PREETI RATRE

37 1171000968 1760210710 M 09-06-93 DHANANJAY PARMAR

38 1171000996 1760131310 M 19-10-86 AKASH KHANDEKAR

39 1181000039 1760177060 F 06-09-90 SONAM RANI BORKAR

40 1181000097 1760247253 F 27-05-88 PINKI KHAPARDE

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1181000134 1760450486 F 05-07-88 SHILPA WANKHEDE

42 1181000172 1760447313 F 06-04-95 PURNIMA JANGDE

43 1181000194 1760421655 F 06-10-93 SHIPRA SURYAWANSHI

44 1181000211 1760480004 M 25-02-94 RISHABH KUMAR MANJHI

45 1181000215 1760431153 F 10-05-93 RAJNEE

46 1181000301 1760479474 M 30-08-90 ATUL KUMAR DONGRE

47 1181000302 1760072058 F 02-02-90 CHETNA

48 1181000426 1760115136 M 21-07-91 KALAMATI MAHESH

49 1181000460 1760113438 M 13-10-85 MAHENDRA KUMAR GAYAKWAD

50 1181000469 1760277391 F 11-01-96 PAYAL DAS

51 1181000480 1760027971 M 15-12-89 KISHOR KUMAR

52 1181000489 1760057069 M 12-08-87 NITIN KUMAR JANGDE

53 1181000502 1760321752 M 15-10-92 AVINASH BANJARE

54 1181000560 1760125005 M 07-11-93 DILESHWAR DAHIWELE

55 1181000597 1760001091 M 26-01-94 HUMAN LAL

56 1191000020 1760390856 M 03-05-90 MUKESH TANDON

57 1191000177 1760423996 F 30-10-89 LAXMI BARAIYA

58 1191000201 1760463966 M 13-02-93 MANOJ KHARE

59 1191000204 1760469525 M 15-04-96 PALAK KHOBRAGADE

60 1191000265 1760483685 F 15-10-94 G SUSHMITA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1191000319 1760424355 M 26-06-89 DIPTEN INDURKAR

62 1191000385 1760316149 M 24-02-91 SAURABH PATELA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000650 1760241823 F 26-10-97 MITASHA NARNOURE

2 1121000963 1760233016 M 30-01-91 RAJEEV SAH

3 1121001059 1760079429 M 05-08-92 YOGENDRA SINGH MEENA

4 1151000042 1760058982 F 12-12-92 AMITA BARWA

5 1151000151 1760358330 M 23-06-93 AMIT SINGH

6 1151000166 1760382012 M 19-02-91 PRAMOD VISHAL

7 1151000196 1760178985 M 16-11-90 Y PRASAD

8 1151000222 1760279783 F 23-09-90 RASHMI THAKUR

9 1151000234 1760361345 M 25-07-94 MANOJ KUMAR NETAM

10 1151000242 1760406855 F 09-09-96 AKANSHA EKKA

11 1151000250 1760410126 M 26-11-95 AMIT TOPPO

12 1151000297 1760047878 M 13-08-89 SHASHANK RATRE

13 1151000326 1760240733 M 23-06-97 SHUBHAM BHAGAT

14 1151000409 1760009283 M 08-05-94 PRAVEEN BAXLA

15 1151000447 1760435974 M 04-04-92 SHASHI NEERAJ KISPOTTA

16 1151000476 1760228313 M 25-01-95 SUMIT KUMAR SHAW

17 1151000521 1760007640 M 27-01-92 TIKENDRA KUMAR MANDAVI

18 1151000564 1760161253 M 17-09-95 CHANDRA SHEKHAR BHAGAT

19 1151000608 1760308850 M 16-03-89 PRABHAT SUMAN LAKRA

20 1151000623 1760076262 F 30-06-92 SHIVANI BHAGAT

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1151000715 1760491283 M 25-01-92 RAJAN LAKRA

22 1151000741 1760138516 M 07-04-90 ASHUTOSH BARWA

23 1151000793 1760491528 M 12-01-91 BIKRAM MUNDA

24 1151000889 1760064143 F 03-11-92 GEETANJALI THAKUR

25 1151000926 1760321340 M 10-05-93 BHUPENDRA DHRUW

26 1151000983 1760064217 M 11-01-91 VIVEK TOPPO

27 1151000991 1760412695 M 13-11-95 VIKASH KUMAR XALXO

28 1151001012 1760080915 M 19-02-95 SANDEEP TOPNO

29 1151001024 1760119934 F 24-09-93 BIKUNA TIGGA

30 1151001111 1760314190 F 12-08-89 PRATIMA BARA

31 1151001199 1760382311 M 20-10-91 ABHILESH RAWTE

32 1151001200 1760112582 M 17-07-89 MAHESH KUMAR BHAGAT

33 1151001236 1760218788 F 12-06-97 MOKSHADA PATRA

34 1151001237 1760072211 F 16-06-89 SHALINI TIRKEY

35 1151001238 1760447419 F 27-07-96 SUMAN DIWAN

36 1151001248 1760238625 M 10-08-89 SAKET KUMAR TOPPO

37 1171000011 1760207774 F 02-01-94 PRIYANKA LAKRA

38 1171000142 1760088664 M 12-05-88 RAJESH KUMAR

39 1171000191 1760329335 F 03-01-93 TARUNA KERKETTA

40 1171000271 1760090938 M 25-12-92 VIKASH KUMAR VISHWAKARMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1171000453 1760053007 M 04-01-97 MANISH KUMAR

42 1171000531 1760139823 M 21-03-90 VIJAY KUMAR RATRE

43 1171000603 1760171825 M 26-09-91 PAUL MICKEY MINJ

44 1171000606 1760207736 M 23-06-94 DANISH XAXA

45 1171000617 1760056161 M 15-06-94 ADITYA SINGH

46 1171000803 1760153532 M 11-05-90 SAMEER XALXO

47 1171000915 1760321906 M 13-01-91 HEMANT TOPPO

48 1171000931 1760345617 M 12-02-92 RAHUL KUMAR TOPPO

49 1171000942 1760374112 M 20-07-97 SOURABH BARA

50 1171001146 1760025602 M 05-06-95 VIRENDRA SINGH

51 1181000027 1760313582 M 22-01-95 MORISH TIRKEY

52 1181000041 1760419623 M 19-05-91 NAWAL JACUB TOPPO

53 1181000091 1760038705 F 03-09-92 TARANI NAYAK

54 1181000095 1760070481 M 29-05-95 ANURAG JAI TOPPO

55 1181000100 1760448850 M 10-12-90 VIKRAM XAXA

56 1181000152 1760118116 F 04-05-92 YUKESH RANA

57 1181000169 1760211567 M 23-08-95 DEVANSHU SINGH DHAPWAL

58 1181000233 1760002372 M 07-11-95 LIVESH KUMAR THAKUR

59 1181000238 1760255587 M 30-09-89 PRANAT KUMAR MANDI

60 1181000250 1760229816 M 11-07-97 PRAVEEN KUMAR KOMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1181000282 1760069940 M 22-06-92 JEMMY TIGGA

62 1181000286 1760210026 F 07-04-94 SANGEETA BAGHEL

63 1181000287 1760451051 F 08-03-93 BLESSI EKKA

64 1181000376 1760412225 F 13-01-93 ALPANA EKKA

65 1181000411 1760458816 F 18-12-94 PRIYANKA BHOYER

66 1181000414 1760383746 M 17-12-89 SUNIL KUMAR

67 1181000420 1760465877 M 06-10-93 RAJAT SOHARA

68 1181000423 1760457541 M 05-04-93 RAJESH KUMAR

69 1181000448 1760474567 F 17-11-87 ARPANA LAKRA

70 1181000475 1760017084 F 16-09-95 DEEP KIRAN EKKA

71 1181000558 1760030867 M 21-04-90 SUSHEEL SHARMA

72 1181000600 1760151972 M 26-08-92 HEMANT KUMAR

73 1181000605 1760071951 F 16-04-97 JOYCIE EKKA

74 1191000006 1760373055 F 10-05-93 DAMINI CHANDRAVANSHI

75 1191000031 1760400578 F 23-07-93 AKANKSHA KOLHE

76 1191000041 1760196176 M 26-06-96 KAILASH HIYAL

77 1191000061 1760422886 F 20-08-96 SARITA SHAH

78 1191000091 1760302440 F 26-11-96 KAJAL DHRUW

79 1191000099 1760094303 M 12-10-93 MAHESH GANGADHAR KHAWAS

80 1191000117 1760047545 F 06-05-95 VARTIKA NAYAK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 1191000332 1760050275 M 08-05-94 BHEEM SINGH MEENA

82 1191000375 1760043097 M 03-04-88 PRATEEK LAKRA

83 1191000376 1760458828 F 18-01-93 LATA BALA KUJUR

84 1191000383 1760165961 F 26-02-97 POONAM RANA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1121001785 1760265228 M 08-05-95 JAIPRAKASH SAHU

2 1141000437 1760081695 M 27-05-96 ASHISH KHOUSHI

3 1151000159 1760326810 M 28-02-87 AJAY KUMAR NAIK

4 1151000167 1760183522 M 13-01-94 RAJA SINHA

5 1151000176 1760255860 F 22-09-87 PALLAVI SAHU

6 1151000190 1760145770 M 06-03-95 GAURAV SHIL

7 1151000243 1760153326 M 22-02-88 HEMSAGAR CHANDRAKAR

8 1151000287 1760305872 M 24-01-93 VIVEK DEWANGAN

9 1151000291 1760183616 M 27-03-95 ABHAY KASHYAP

10 1151000394 1760271354 F 07-07-91 SAKSHI KAHAR

11 1151000461 1760369715 M 05-05-93 RAKESH PATEL

12 1151000488 1760041081 M 15-10-94 SURAJ KUMAR

13 1151000510 1760158130 F 08-12-97 SUMAN YADAV

14 1151000566 1760452610 F 04-12-95 APURVA MANIK

15 1151000593 1760127540 F 07-11-89 GEETANJALI JAISWAL

16 1151000683 1760190497 M 16-11-88 GHANSHYAM SINGH

17 1151000703 1760015990 M 27-03-91 MANIKANT SONI

18 1151000713 1760364557 F 07-05-97 RITISHA DEWANGAN

19 1151000765 1760222864 F 02-12-96 MEGHA BAGHMAR

20 1151000790 1760188783 F 18-10-96 ANJALI YADAV

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 1151000798 1760446853 F 20-12-93 ASHNA SONWANE

22 1151000818 1760468689 M 16-04-91 VIVEK SINHA

23 1151000857 1760250090 F 12-04-90 AMRAPALI SINHA

24 1151000876 1760168725 M 24-08-88 BHUPENDRA KUMAR DEWANGAN

25 1151000890 1760253061 M 28-09-94 PRAVEEN KUMAR YADAV

26 1151000915 1760050304 M 13-07-94 MOHNISH RATHORE

27 1151000937 1760343141 F 27-01-97 MONIKA SAHU

28 1151000962 1760305926 F 05-08-95 NEHAL SINHA

29 1151000999 1760439005 M 21-08-90 MITESH VERMA

30 1151001102 1760361435 M 25-02-95 BHAWESH SINHA

31 1151001139 1760224244 F 04-02-92 GARIMA SONEL

32 1151001160 1760225412 M 09-06-88 SANTOSHKUMAR KUNA

33 1151001235 1760389670 M 01-04-88 AKASH KUMAR SHRIVAS

34 1151001244 1760301312 M 08-12-94 GAURAV JAISWAL

35 1171000465 1760209871 M 24-01-97 ROSHAN KUMAR

36 1171000837 1760284489 M 16-09-95 SOURABH SHARAFF

37 1171001120 1760465538 M 08-11-95 AMIT PATEL

38 1171001128 1760284847 F 20-10-94 CHANCHAL DEWANGAN

39 1181000028 1760490242 F 18-08-90 CHHAYA VERMA

40 1181000070 1760386370 M 14-03-96 JEETU JAISWAL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 1181000090 1760363966 M 10-04-89 VIKAS SAHU

42 1181000149 1760453577 M 18-06-94 AJAY DEWANGAN

43 1181000218 1760321074 F 01-06-88 VANDNA NAGPURE

44 1181000235 1760173519 F 12-08-91 JAYA SAHU

45 1181000244 1760241561 M 26-11-96 VAIBHAV SAHU

46 1181000277 1760406933 M 12-07-88 KUSHAN KUMAR PARGANIHA

47 1181000283 1760275502 F 28-05-96 POOJA SAHU

48 1181000303 1760285577 M 14-06-88 PRADEEP KUMAR VAISHNAV

49 1181000333 1760487613 M 27-08-94 NIKHIL KUMAR YADAV

50 1181000339 1760412951 M 11-05-93 BHANU PRATAP SONI

51 1181000565 1760056255 M 31-10-87 OMPRAKASH

52 1191000078 1760437893 M 05-12-93 HEMANT KUMAR

53 1191000087 1760442961 F 20-02-97 SANCHITA CHANDRAKAR

54 1191000089 1760266251 M 26-01-94 HITESH KUMAR CHANDRAKAR

55 1191000123 1760318563 M 08-12-89 NITESH DEWANGAN

56 1191000124 1760204170 M 15-11-94 DRAVIN SINHA

57 1191000148 1760210138 M 21-05-92 BHOJRAJ SAHU

58 1191000178 1760148118 M 01-07-87 MOHIT KUMAR

59 1191000212 1760326207 M 08-02-96 PANKAJ SONWANI

60 1191000252 1760183254 F 23-08-97 PRITI DEWANGAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 1191000258 1760467836 M 04-07-86 VIVEK KUMAR PALI

62 1191000261 1760379096 M 18-04-92 RAVI KUMAR BELCHANDAN

63 1191000297 1760223350 M 18-06-94 AKHILESH KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : RAIPUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1151000385 1760097283 M 11-02-91 BHUPENDRA PRATAP SINGH

2 1171000033 1760404194 F 10-10-95 APARNA MAZUMDAR

3 1181000105 1760442279 M 07-04-96 RISHABH VERMA

4 1181000344 1760328604 F 31-08-96 PREETI SINHA

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa122
15d6b03e6300dd376a190082473228,

VISHNU SAWAL
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b
8dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 18:03:31 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SATNA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000998 1760434489 M 27-02-94 DEEPAK KUMAR SAKET

2 1131001869 1760349588 M 01-07-90 UDAY KUMAR VERMA

3 1161000182 1760088280 F 10-08-95 GUNJAN NAGAR

4 1161000343 1760260851 F 01-07-94 PRIYA SINGH BAGRI

5 1161000415 1760427016 F 05-09-88 SANDHYA VERMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SATNA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111001108 1760165034 M 31-01-95 VISHAL MEENA

2 1161000318 1760162530 M 20-11-93 SURENDRA MEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SATNA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1161000021 1760094171 M 07-09-86 AMAR SINGH PATEL

2 1161000211 1760306023 M 15-04-89 SUNIL KUMAR CHAKRAM

3 1161000359 1760161372 M 27-08-88 PRADEEP KUMAR VERMA

4 1161000407 1760476734 M 16-06-88 AHSAN ANSARI

5 1161000668 1760275748 M 29-07-86 RAMBABU SONI

6 1201000865 1760265211 M 01-02-87 RAMESH KUMAR

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa122

VISHNU 15d6b03e6300dd376a190082473228,
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b

SAWAL
8dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 18:04:23 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SHAHDOL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111001762 1760066537 M 12-09-91 NARESH KUMAR PRAJAPATI

2 1111002226 1760165617 M 09-07-93 UDAY KUMAR PRAJAPATI

3 1141000722 1760373644 M 08-07-96 OM PRAKASH SAKET

4 1161000650 1760036193 M 18-10-87 SHIVENDRA KUMAR DEEPANKAR

5 1171000865 1760035513 M 10-10-91 SACHCHITANAND ARYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SHAHDOL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1181000181 1760248918 M 21-10-86 PRINCE XALXO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
CENTRAL ZONAL OFFICE ; BHOPAL
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SHAHDOL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 1111000012 1760406223 M 28-02-97 GAURAV SONI

2 1131000230 1760384281 M 25-11-91 ONKAR VERMA

3 1171000664 1760323122 M 28-11-94 SONU DAS VAISHNAV

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03
e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad321
2220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU
SAWAL
Date: 2019.07.24 18:05:22 +05'30'