Sei sulla pagina 1di 271

Aplikasi Sederhana

Penimbangan Serentak

Input
Data

Rekap
Data
Petu
njuk

Created by Mohamad Rosihan (08122940763)


Puskesmas Ceper Klaten Jawa Tengah
HASIL PERHITUNGAN STATUS GIZI BALITA

PUSKESMAS : BONEGUNU
BULAN : NOVEMBER

Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

1 ALINA P 5/2/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 42 H


2 ALNI P 9/19/2015 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 49 14.8 H
3 AYUMNA/ROSTI P 5/9/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 42 H
4 AZKA ZAINUN P 8/14/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 39 12.8 H
5 ANESKA P 4/5/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 31 10.3 H
6 AHMAD FAIS L 6/26/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 28 10.6 H
7 BINTANG L 5/18/2018 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 17 8 H
8 DELMA ALMAYANA P 7/17/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 27 9.7 H
9 ELFIKA P 4/12/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 31 11.3 H
10 FAISAL RAHAYI L 10/5/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 25 8.6 H
11 JAIFIRMAN L 3/14/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 44 H
12 LD LANANG APRILIANTO L 4/10/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 31 13 H
13 LD SALIM L 5/10/2018 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 18 10.3 H
14 LD AHMAD SUTINO L 4/3/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 43 12.6 H
15 MIRSAD L 10/29/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 36 7.1 H
16 MUZAMIL ALBI KAYAN L 11/9/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 24 H
17 MUHAMAD RIDWAN L 5/21/2018 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 17 9 H
18 JELITA P 7/20/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 3 7.4 H
19 ROHIM L 5/12/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 42 10.5 H
20 WD NURAFIFA P 9/8/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 38 12.3 H
21 WD HANDAYANI P 10/6/2018 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 13 9.3 H
22 WILNA P 10/8/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 37 12.3 H
23 NARVA P 12/12/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 35 13 H
24 LIZA AQRAWAL P 4/27/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 30 10 H
25 IKSAN L 7/6/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 40 15 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

26 RIRIN P 7/23/2015 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 51 12.6 H


27 ALIKAL L 6/20/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 40 10.7 H
28 ARYA /DIMAS L 3/7/2015 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 56 16 H
29 YAYAN L 11/29/2015 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 47 12.4 H
30 ANDI PRATAMA L 4/9/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 7 8.5 H
31 FEREL L 5/2/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 6 H
32 ALFA WAHID L 6/4/2018 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 17 9.4 H
33 GEMPITA L 1/1/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 10 8.4 H
34 LD IMANSYAH L 6/2/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 5 H
35 NAVAYANA P 11/9/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 36 11.5 H
36 SIVA ANGGARESTA P 4/13/2017 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 31 10.8 H
37 WD ST. NUR ZETMA P 6/18/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 4 7.4 H
38 MUH. DAVAMO L 5/6/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 6 7.3 H
39 DILAL L 6/22/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 4 6.6 H
40 WD SANTIKA P 7/23/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 3 6 H
41 LD AZHAR L 8/5/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 3 6 L
42 HAFIS L 9/3/2019 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 2 5.6 H
43 WD CERIA P 2/16/2016 KOEPISINO KOEPISINO 11/16/2019 45 12.3 H

1 AHMAD ZAENURRIZAL L 5/7/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 42


2 TATA NEGARA SETIANI P 10/12/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 48 11.3 H
3 AIKA PUTRI RAMADHANI P 7/3/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 52 H
4 ASYLA TIARA P 8/8/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 27 9 H
5 YUSUF L 2/16/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 56 H
6 HAERA ZAHRANI P 3/19/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 43 13 H
7 ARIA L 8/7/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 39 H
8 MUHAMMAD AKBAR L 9/12/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 49 H
9 WAODE AQILA MEISYA PUTRI P 12/15/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 22 H
10 PANJI SETIAWAN L 5/3/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 42 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

11 TIARA ANJANI P 1/22/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 21 10 H


12 SANDRA P 12/24/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 22 H
13 SAFIIN L 6/16/2014 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 64 H
14 MUH. SAFAAT ALRAJAB L 4/28/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 54 H
15 HAIRUN NISA SALSABILA P 9/9/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 38 H
16 MUH. AZIZ SAPUTRA L 2/5/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 21 H
17 ZURIATUN SAADAH P 5/3/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 54 13.2 H
18 MUH. FAHRI ADZARYAT L 6/4/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 53 H
19 RAIQ IRHAM HASANUDDIN L 7/19/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 15 H
20 RATU NADIVA P 11/7/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 36 H
21 MUH. FAHRI SAPUTRA L 8/8/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 15 10 H
22 DEWI AYU NURUL FATONAH P 10/1/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 13 10.3 L
23 USWATUN HASANAH HALIM P 10/14/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 12
24 REHAN L 1/17/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 57
25 CIKA KANSA ANDREAS P 7/22/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 39
26 ADIBAH P 6/19/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 28
27 NURSIA AKAYLAH P 1/14/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 21
28 ZAHIRA NUR HIDAYAH P 12/10/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 11 7.6 L
29 INTAN FAIRUZ A P 9/8/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 26 11.4 L
30 FITRIA P 2/2/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 33
31 TALIA AZKAYRA P 1/21/2019 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 9 6.9 L
32 MUHAMMAD FATHUL ROHMAN L 4/7/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 43
33 FITRIANA SAFIRA P 3/7/2019 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 8 6.6 L
34 DWI DARA P 12/17/2018 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 10 L
35 ALDIN L 4/26/2019 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 6
36 ZAHWA P 5/17/2019 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 5 6.3 L
37 WD NOVRI REFALINA P 11/21/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 23 10.3 L
38 NOVRI P 11/29/2017 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 23
39 FAJAR AL FIKRI L 3/16/2014 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 67
40 M RIZKI M L 9/22/2014 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 61
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

41 RIZKI ADRIAN L 6/1/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 53


42 MALIKA P 7/12/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 51
43 M HAIDIR L 2/27/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 44
44 INAYA P 3/16/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 43
45 SABRIA P 3/6/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 44
46 RIZAL L 5/6/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 42
47 ZEN L 6/27/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 40
48 NURUL P 7/9/2016 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 40
49 AHMAD ALFIN L 7/2/2019 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 4 L
50 FAHRI AZZARIAT L 6/4/2015 EENSUMALA EENSUMALA 11/11/2019 53 14.2 L

1 HAMDAN L 9/9/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 14 8.7 L


2 MUH. AZIM L 12/4/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 11
3 M. AKBAR TAYO L 11/14/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 11
4 ABRISAM REYNAND L 2/15/2019 BURANGA BURANGA 11/12/2019 8
5 FITRIANTI P 4/21/2019 BURANGA BURANGA 11/12/2019 6 H
6 AKIF L 2/4/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 21 10.3 H
7 ASIFA P 2/17/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 20 9.8 H
8 NI KETUT RIA P 10/21/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 12 8.5 H
9 AL FATHASYAH L 9/12/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 14 8.9 H
10 ISKA YUPSIRA P 11/23/2018 BURANGA BURANGA 11/12/2019 11 9 H
11 AKILA ZARLINDA P 1/31/2017 BURANGA BURANGA 11/12/2019 33 9.8 H
12 SALWIA P 2/23/2017 BURANGA BURANGA 11/12/2019 32 H
13 REVALINA P 3/1/2017 BURANGA BURANGA 11/12/2019 32 11.5 H
14 M ALBIAN L 3/17/2017 BURANGA BURANGA 11/12/2019 31 H
15 HABIB SAPUTRA L 8/9/2017 BURANGA BURANGA 11/12/2019 27 H
16 ADRIAN L 2/11/2014 BURANGA BURANGA 11/12/2019 69 H
17 AKMA L 3/1/2014 BURANGA BURANGA 11/12/2019 68 H
18 ADIT SETIAWAN L 10/3/2014 BURANGA BURANGA 11/12/2019 61 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

19 KT. ARIASUASTA L 10/10/2014 BURANGA BURANGA 11/12/2019 61 H


20 ALDATI L 10/23/2014 BURANGA BURANGA 11/12/2019 60 H
21 DAFA L 1/11/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 58 H
22 KALIS L 3/1/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 56 H
23 I PUTU YOGA NATA L 5/30/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 53 H
24 VIONA P 8/6/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 51 H
25 KARTINI PUTRI P 11/10/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 48 H
26 ALIF L 10/28/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 48 12.8 H
27 SAQILA M. PUTRI P 12/19/2015 BURANGA BURANGA 11/12/2019 46 95.6 H
28 KESYA P 3/21/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 43 12.6 H
29 SITI NURVIANTI P 3/20/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 43 H
30 FIKA P 3/16/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 43 11.6 H
31 HABIL L 4/4/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 43 H
32 KD. YURIKA P 7/24/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 39 11 H
33 NI KD CITRA LIANA P 9/11/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 38 H
34 FERNANDO L 2/5/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 45
35 FADILA P 10/29/2016 BURANGA BURANGA 11/12/2019 36
36 SUCI SAFITRI P 6/5/2019 BURANGA BURANGA 11/12/2019 5

1 ILUH INDAH SARI/ ARSY DEVINA P 9/22/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 13


2 AL HAFIS S L 10/14/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 12 H
3 RAISA KHAILA THARA P 11/10/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 12 H
4 SANG PUTU SANDI L 10/21/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 12 H
5 KADEK ARSI D P 11/5/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 12 H
6 FAUZI L 12/6/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 11 H
7 FAUZAN L 12/7/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 11 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

8 LD ADITYA MARZUKI L 1/13/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 10 H


9 ZAFRAN MALIK IBRAHIM L 3/1/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 8 H
10 MUH SAFRILA L 3/12/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 8 H
11 M DIFAN AL FATIH L 3/17/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 7 H
12 DARMA P 5/11/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 6 H
13 ADIT SATYA L 4/8/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 7 H
14 RAINA PUTRI P 4/26/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 6 H
15 M ENZO ADRIANSYAH L 6/10/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 5 H
16 NAFISAH DIARA P P 7/13/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 4 H
17 WIBISANA L 3/22/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 31 H
18 WD KESYA W P 4/5/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 31 H
19 FARIS L 4/7/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 31 H
20 MD SANGRA L 6/20/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 28 H
21 BUNGI L 6/6/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 29 H
22 KM ARTHODIFO L 6/10/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 29 H
23 I KD ANDIKA DARMA L 7/25/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 27 H
24 PANDU FATIH A L 9/9/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 26 H
25 ILUH CINTA P 10/2/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 25 H
26 KHOIRUL AZAM L 11/13/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 24 H
27 KD DION KARTIKA L 1/20/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 21 H
28 JULIA RAHMA P 7/1/2017 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 28 H
29 FADHAH A L 2/26/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 20 H
30 NILUH PUTRI ASIH P 3/3/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 20 H
31 FAISAL R L 3/21/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 19 H
32 S A RINA UTAMI P 5/27/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 17 H
33 PUTU VINO ADI WIJAYA L 4/16/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 18 H
34 A NUR FAIS L 4/16/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 18 H
35 M MUKLIS L 5/2/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 18 H
36 AL FARIS HIFA L 5/6/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 18 H
37 ANDRA L 5/4/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 18 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

38 S PUTU AYU SELVIANI P 5/31/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 17 H


39 PT ARFAN S L 5/21/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 17 H
40 PT JENI P 5/23/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 17 H
41 KD RADITYA RAY L 6/5/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 17 H
42 ASTA ARFITA P 6/17/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 16 H
43 M DILAN AL FARIQ L 6/17/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 16 H
44 MD VIONA P 6/30/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 16 H
45 QEYNAN IMAR R L 7/7/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 16 H
46 WY PUTRA YASA L 7/14/2018 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 15 H
47 KD DWI CAHYADI L 3/21/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 67 H
48 LD M ALFIN L 4/9/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 67 H
49 ADITYA PUSPA YOGA L 5/2/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 66 H
50 ABIMANYU L 5/28/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 65 H
51 GST AYU KM GARDENIA P 6/22/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 64 H
52 CIKA RAMADANI P 7/20/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 63 H
53 NISA SALSABILA P 8/26/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 62 H
54 NAILA P 10/30/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 60 H
55 HUSNA LAILA P 11/13/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 60 H
56 SG AYU MD ATIKA P 12/27/2014 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 58 H
57 M ALFA SAPUTRA L 2/3/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 57 H
58 NI KD INDI PARAMITA P 1/22/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 57 H
59 DWI PT ARTA L 5/14/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 53 H
60 KEVIN SALIHIN L 6/9/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 53 H
61 KT DEVA ANDRIATA L 6/23/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 52 H
62 KHALIL IMAR R L 7/8/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 52 H
63 RAYA RAMADANI P 7/8/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 52 H
64 KD DINDA WATI P 7/20/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 51 H
65 KD ADI ARGABA L 10/25/2015 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 48 H
66 GILANG ADITYA L 1/28/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 45 H
67 SINTA DELA P P 2/8/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 45 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

68 HAIKAL L 2/14/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 44 H


69 PT WINEKA NANDA R L 3/10/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 44 H
70 NAUFAL ALDRIC L 4/18/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 42 H
71 KT ARIANA L 4/25/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 42 H
72 KM ARI ADRIANI P 5/1/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 42 H
73 NUR INSAN FITRI P 7/6/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 40 H
74 ELISIA MAWA P 9/8/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 38 H
75 NARENDRA ABINAYA L 7/25/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 39 H
76 AZKA ZELIN D P 12/5/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 35 H
77 SABRINA ASTIN P 3/5/2016 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 44 H
78 WAODE PUTRI SYAKILA P 8/4/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 3 H
79 NILUH PUTU AGUSTINA P 8/28/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 2 H
80 NI KADEK AYU INDRIANI P WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 H
81 WD PUTRI SYAKILA P 9/13/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 2 H
82 PUTU AGISTA L 8/28/2019 WD ANGKALO WD ANGKALO 11/13/2019 2 H

1 FANDI/ RIAN K L 11/30/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 59 H


2 NATAN/ ALEN L 12/25/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 58 13.8 H
3 MALVIN L 4/3/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 55 14.8 H
4 DENIL L 4/12/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 55 14.8 H
5 SUKEN L 4/25/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 54 14.6 H
6 BEMBI L 9/16/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 61 H
7 TAUFIK L 8/28/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 62 16.5 H
8 REVAN/ EVAN L 1/10/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 46 H
9 AVIL/ ASOKA L 4/26/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 54 H
10 NUSTIA K L 5/12/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 54 11.8 H
11 TOTO ARIA L 5/17/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 53 16 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

12 ZULHIMIN L 6/9/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 53 14.8 H


13 GAFRIN L 7/10/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 52 12.7 H
14 LD. YAYAN L 8/8/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 51 13.5 H
15 RAFI L 9/9/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 13.5 H
16 NAFIDS L 10/16/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 48 H
17 DERLIN AKSAIR L 11/26/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 47 16.1 H
18 JERLIFAN L 11/9/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 48 15.3 H
19 SATIAWAN L 1/13/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 46 16.3 H
20 M. AMAL L 1/11/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 46 14.2 H
21 AL AFIT L 2/18/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 44 H
22 APRIL L 4/9/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 43 13.8 H
23 FALFA L 5/1/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 42 12.5 H
24 ANAS NAKI L 6/25/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 40 13.2 H
25 LUKMIN L 9/8/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 38 12.2 H
26 FAHRUN L 7/24/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 39 10.2 H
27 ALFATIHA L 11/23/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 35 H
28 AZAM L 11/3/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 36 12.8 H
29 ARDAN L 2/11/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 33 H
30 KAIS L 2/25/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 32 12.2 H
31 LANIA/ FARHAN L 4/17/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 30 12.3 H
32 ALIF S L 4/15/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 31 H
33 KASRI/ RAWIN L 5/28/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 29 H
34 ARLAN SAWALI L 6/10/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 29 10.5 H
35 RAFIL L 7/15/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 28 11 H
36 FENDI L 8/10/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 27 H
37 SAYAN L 10/20/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 24 H
38 BALDIN L 11/13/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 24 9.5 H
39 AGMA ALI L 11/27/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 23 H
40 ALVIN L 11/2/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 24 H
41 FATUR L 2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 1372 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

42 GALANG S L 3/2/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 20 13 H


43 BENI L 3/7/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 20 H
44 KINTAN L 4/10/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 19 8.3 H
45 AZLAN/ ARDIN L 5/9/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 18 9.3 H
46 AHMAD NAZAL L 7/24/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 15 8.2 H
47 YUZAR L 7/7/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 16 H
48 DIVAN SAPUTRA L 7/25/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 15 H
49 AHMAD MUHAIMIN L 10/28/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 12 7.7 H
50 AGAM L 9/18/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 13 H
51 FARSAN L 1/31/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 9 8.1 H
52 ALIM L 2/6/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 9 6.9 H
53 ALVIN L 3/4/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 8 7.2 H
54 ENDRA FEBRIAN L 2/19/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 8 7.9 H
55 ALNO L 3/10/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 8 H
56 SOKARLIN L 2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 1372 H
57 AGUNG L 5/26/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 5 H
58 ALVA L 2/18/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 8 H
59 ALEKSA L May-19 LANGERE LANGERE 11/15/2019 6 7.2 H
60 ADREN P 4/6/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 7 5.3 H
61 CENCENG P 12/21/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 58 13.5 H
62 USWATUL P 12/16/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 58 H
63 FANILA/ AMANDA P 4/1/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 55 14.3 H
64 ITA ALIZA P 4/8/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 55 13 H
65 NULFA P May-15 LANGERE LANGERE 11/15/2019 54 H
66 SALSA P 5/19/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 53 16.2 H
67 RISKI AULIA P 5/7/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 54 H
68 INLAN FIRLANAA P 6/27/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 52 16 H
69 SAKINA P 8/25/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 15 H
70 AISA NUHA ZAHIRA P 8/28/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 H
71 VITA P 8/5/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 51 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

72 VENA P 8/18/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 14.9 H


73 ZIZA AGUSTINA P 8/27/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 H
74 SALSABILA P 8/18/2015 LANGERE LANGERE 11/15/2019 50 H
75 ELSA P 1/9/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 46 11.5 H
76 ASMITA AYAT P 2/3/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 45 13.8 H
77 SOFA FEBRIANTI P 2/9/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 45 H
78 KINANG P 6/21/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 40 H
79 FANIA SADIRA P 7/29/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 39 12.8 H
80 SILMI P 8/16/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 38 H
81 HAURA P 9/19/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 37 10.8 H
82 FISKA P 10/12/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 37 H
83 DESI AULIA P 11/16/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 35 12.2 H
84 PUTRI/ AISA K P 1/2/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 34 10 H
85 HELMI MUKTI P 2/20/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 32 11.8 H
86 SILFI ULFIANI P 3/22/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 31 H
87 HELMI DALMIANTI P 12/28/2016 LANGERE LANGERE 11/15/2019 34 11.1 H
88 RIS CAHYANTI K P 4/20/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 30 11.3 H
89 SERLI O P 8/8/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 27 10.2 H
90 ALENAYARDIN P 9/8/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 26 9.2 H
91 ZALFA QALFA P 9/16/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 25 H
92 KESYA P 10/5/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 25 H
93 SELMI/ YUMNA P 10/29/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 24 11 H
94 NURFIANA P 10/26/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 24 H
95 NAFIA P 7/26/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 27 H
96 NILA SAFITRI P 9/28/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 25 9.7 H
97 ILEM P 12/29/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 22 H
98 ALNI P 1/12/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 22 H
99 ASKIA/ ASTIA P 2/1/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 21 H
100 YONA P 2/2/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 21 10.5 H
101 ZAHIRA P 3/14/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 20 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

102 AELUNA P 4/23/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 18 9.2 H


103 LAUREN/ ASIFAN P 5/21/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 17 8.7 H
104 DIVA AYUNDARI P 8/22/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 14 8.5 H
105 NURUL QAYUM P 11/11/2018 LANGERE LANGERE 11/15/2019 12 7.2 H
106 ZALVA P 2/20/2017 LANGERE LANGERE 11/15/2019 32 H
107 KEILA P 3/3/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 8 H
108 KIAN P 4/1/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 7 H
109 FISKA DELVA P 9/21/2014 LANGERE LANGERE 11/15/2019 61 H
110 NUR ALISA PUTRI P 4/14/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 7 H
111 UNZILA P May-19 LANGERE LANGERE 11/15/2019 6 H
112 ABILA PUTRI P 7/24/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 3 6.2 H
113 ALI ASWAR L 2/6/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 9 7.3 H
114 RAFAUL L 7/5/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 4 7.3 H
115 MIRZAN ADI L 9/7/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 2 5.8 H
116 ALIKSA P 4/7/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 7 7.2 H
117 VIRA P 6/9/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 5 H
118 TASYA P 5/12/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 6 6.6 H
119 YUZA P 7/25/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 3 7.3 H
120 ANANDA P 8/15/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 3 8.2 H
YUSRIM P 7/22/2019 LANGERE LANGERE 11/15/2019 3 4.7 H

RISKI p 3/7/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 8 8.7 H


ALIYA HASNAYANTI P 10/21/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 48 H
ANGGA SAPUTRA L 1/17/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 10 10.4 H
SILVA NURA P 8/29/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 38 11.4 H
ERIN P 7/30/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 15 H
BILKIS P 2/26/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 32 H
RAFLI L 12/18/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 22 11.8 H
RIFAL L 5/17/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 54 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

FEMIRA P 4/16/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 19 9.2 H


ARSINA P 12/8/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 11 8.2 H
ALMA L 5/25/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 17 8.2 H
ADELIA P 2/13/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 9 7.8 H
DIANA P 12/17/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 47 14.6 H
LINDRA HARWA P 11/11/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 48 11.3 H
A FANDI L 10/17/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 61 H
AFRA L 4/2/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 7 8.8 H
RADITIA L 5/18/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 29 13 H
SAFWAN L 7/16/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 40 17.2 H
ERWIN L 5/20/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 17 12.6 H
AYDIN L 5/1/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 42 H
NAUFAL L 11/28/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 35 13.1 H
RAISYA P 4/14/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 19 8.6 H
AZIM L 1/12/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 10 7.9 H
ALKAHFI L 9/4/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 50 16.2 H
AZLAN L 3/3/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 20 H
NAZILA P 3/23/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 67 H
DANA P 9/1/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 62 H
EVA P 5/24/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 65 H
YUNITA P 11/30/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 59 H
NURVIKA P 2/19/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 68 H
RIFA P 3/1/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 68 H
RATNA P 3/10/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 68 H
SALWATUN P 5/5/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 66 H
NELA P 5/2/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 66 H
FAJAR TIRTA P 1/4/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 70 H
ALSAH P 12/29/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 58 H
DEVI SAFITRI P 4/6/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 55 H
VIRLI ANGRAINI P 5/17/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 54 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

FARNI P 7/23/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 51 H


AFNI P 1/16/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 46 13.7 H
ELEN SAFITRI P 4/8/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 43 14.3 H
MIRDA P 2/22/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 44 H
FANILA P 8/24/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 38 H
BRATINA P 7/26/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 27 H
ENRIKA P 7/30/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 15 7.8 H
ADIVA P 8/29/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 14 9.5 H
SISKA P 3/11/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 20 H
WD NUR ISLAMAWATI P 4/18/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 18 10.9 H
FAIRA P 7/15/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 28 H
NADIRA P 7/26/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 27 10.6 H
KANAYA P 9/29/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 13 7.8 H
KAILA P 12/18/2018 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 10 H
RAFA L 3/1/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 68 H
RIFKI L 8/1/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 63 H
M. FAHNEZA L 10/3/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 61 H
A RIFALUDIN L 10/5/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 61 H
DILFAN L 10/24/2014 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 60 H
LARIJAL L 5/9/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 54 H
ILYAS L 7/27/2015 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 51 H
QIAS L 3/2/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 44 15.2 H
AIDIN L 5/1/2016 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 42 11.8 H
HIKMAN ALIF. S L 4/7/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 31 10.2 H
ABI MAI L 8/19/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 26 11.3 H
IRDAT L 6/3/2017 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 29 11.5 H
FIKRI L 3/3/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 8 7.5 H
FAUZAN L 6/1/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 5 8 H
MALRA P 5/27/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 5 6.5 H
AZLAN L 7/20/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 3 8.8
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

ZARFAN L 8/15/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 3 5.5


AZAM L 8/15/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 3 5.2
FAYAT L 4/3/2019 RANTEGOLA RANTEGOLA 11/17/2019 7

RAFI RETRIA L 3/5/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 68


ALIF SETIAWAN L 3/25/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 67
BENI AHMAD L 3/26/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 67
ANGGAREI L 9/1/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 62
RIZKI ALFATIH L 9/29/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 61
FIKRIN ALFAUZAN L 4/24/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 54
FIKI PRANATA L 11/22/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 47 13.8
I PUTU RIDO L 2/2/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 45
AHMAD KURNIAWAN L 3/2/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 44 11
ABRAHAM L 5/29/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 41 11.2
FADLAN RIFAI L 6/30/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 40 12.7
M. KHOIRUL AZAM L 7/4/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 40 14.1
DENI MUKININ L 8/22/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 38 12.5
MAUL HAYAT L 9/10/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 38 11.3
ARBI PRANATA L 1/28/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 33 11.1
AFIF AHWAL SAID L 7/31/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 27 10.6
PT PRATAMA L 11/26/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 23 10
KD. EDI ASTRAWAN L 12/7/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 23 18.8
MOH. ALDIANSYAH L 3/27/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 19 8.8
SYAWAL L 6/6/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 17 10.5
RESTU JAYA N L 10/19/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 36
IBNU ALFATIH L 11/25/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 47
ADILAN L 1/10/2019 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 10 8.5
SYARIF HIDAYAT L 2/1/2019 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 9 8.1
KAMIL MUZAMIL L 6/5/2019 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 5 6.7
NAFIS RABANI L 10/9/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 13 10.1
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

NAILA P 8/3/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 63


CINTA P 4/2/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 67
AINUN MALYA P 8/29/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 62
PT. DESI ARLIANI P 12/22/2014 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 58 13.7
INDAH TRI C P 2/26/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 56
SYAKILA M TASYA P 5/30/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 53 14.8
NOVIATUL INAYAH P 11/12/2015 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 48 11.8
HUSNUL MUTMAINAH P 2/13/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 45 13.4
MURMIATI/ TASYA P 3/4/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 44 13.4
PT NIA APRILIA P 4/11/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 43 15.3
MELI TRI H P 5/25/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 41 14.7
MARIA NONA YUNITA P 7/10/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 40 11.1
AYUDIA INAYA P 8/30/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 38 15.7
NAURA P 11/8/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 36 12.6
KM TRIYUNITA P 1/14/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 34 11.1
KESYA P 3/4/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 32 11.2
DEWI AFRILIA P 4/9/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 31 12.1
PT AYUDIVA PUTRI P 5/20/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 29 11.5
HUSNA RAMADANI P 6/1/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 29 10
EFRITA NURZAHRA P 6/6/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 29 11.4
ATIKA P 6/6/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 29
ADINDA NURSALMA P 10/10/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 25
YUSTINA NOVA P 11/19/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 23 8.9
DARNA INAYAH P 1/9/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 22 11.4
PUTU SEPTIANI P 9/30/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 13 8.3
DIFA P 6/22/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 16 9.7
RANI AZALI P 1/8/2019 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 10 7.8
ASTRI P 10/24/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 12
FARA NURFARA HUMAIRA P 6/13/2016 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 41
SALSABILA P 10/14/2017 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 25 10.3
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

AZILA P 1/1/2019 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 10


ERJENOL L 10/18/2018 GUNUNG SARI GUNUNG SARI 11/18/2019 13 10.5

AQSHA L 8/24/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 14


ANIS P 10/27/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 12 9.1
PUTRI P 12/15/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 11
FAUZIAH P 4/5/2019 RONTA RONTA 11/19/2019 7
ARBI SALEH L 3/9/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 20 11.2
REKI RISWANTO L 5/10/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 18 8.9
RISMAWATI P 5/6/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 18 9
IRFAN L 1/21/2017 RONTA RONTA 11/19/2019 33 10.5
ABIDAH P 4/15/2017 RONTA RONTA 11/19/2019 31 13
JARWO/ DIRAN L 4/19/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 55 17.2
ABD MUHAJIR ALFIKRA L 4/16/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 55
FATIN HAIRUNISA P 4/22/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 54 15
SOVIA ALTIKA P 6/30/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 52
ALFIKRIL L 8/20/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 50 15
HALFIN/ AZAM L 9/30/2015 RONTA RONTA 11/19/2019 49 11.9
MONDI L 3/10/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 44 14.2
ALINA P 6/16/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 41 12
PUTRI NILAM C P 7/18/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 40
KHADIJA P 7/31/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 39 15
AFLAH L 9/9/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 38
ADHIVA P 9/26/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 37
RENI S P 10/31/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 36 9.2
ADEVA AFSEN NEYSA P 11/5/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 36
KAIZYA AZALEA P 11/18/2016 RONTA RONTA 11/19/2019 36 10.5
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

AZIZAH P 11/10/2018 RONTA RONTA 11/19/2019 12 7.8

DEYRA P 8/25/2018 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 14 7.9 H


ABDILA L 1/12/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 10 8 H
ISRA P 1/13/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 10 8 H
RAFAN ZAFRAN LESMANA L 3/27/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 7 8.8 H
YUSRAN S L 4/9/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 7 6.8 H
ISLAN HAFIZ L 3/12/2018 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 20 9 H
NUR AIN P 2/10/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 33 9 H
AZRIL L 3/13/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 32 12.5 H
AZRA L 5/5/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 30 13 H
ALJUAN L 8/29/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 26 H
AILA P 11/8/2014 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 60 H
SOVIA P 2/20/2015 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 57 H
AL FATIH L 2/6/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 45 15 H
ELVITA DEWI P 11/11/2015 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 48 H
AKRA SAKILA P 1/5/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 46 12 H
NUR HAWAL P 2/24/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 44 H
NASRUL L 3/1/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 44 11.9 H
KALISTA P 11/20/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 36 12.2 H
AFIFA P 4/3/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 7 7.5 H
YUNI SARAH P 6/29/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 4 7.2 H
NADIVA P 9/15/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 2 4.7 H
NATASYA P 2/10/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 45 14 H
AISYAH P 5/18/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 30 H
BILKIS P 10/28/2019 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 0 4.8 H
SILFIANTINA P 4/26/2017 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 30 10.5 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

AFAN L 6/24/2016 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 40 13.3 H


TEFAN L 3/12/2018 KOBORUNO KOBORUNO 11/20/2019 20 14.5 H

FAYKA M P 10/15/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 13 7.8 H


AQYL L 11/29/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 11 9 H
SYARIF L 1/2/2019 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 10 9.4 H
AL HALIM L 2/3/2019 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 9 6.4 H
ANIS L 4/20/2019 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 7 6 H
AURA P 6/6/2019 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 5 H
INA P 2/26/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 20 10.6 H
ILA P 2/26/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 20 H
CINTA P 4/19/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 19 9.4 H
IKRAM L 3/15/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 32 11.1 H
FELI SAFITRI P 3/11/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 32 13 H
LIVANA APRILIA P 5/18/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 30 11.5 H
KESYA P 7/23/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 27 9 H
ISYANA PUTRI P 8/23/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 26 H
ALIA P 9/30/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 25 8.8 H
RAISA P 11/10/2017 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 24 9.6 H
RAHILA P 1/25/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 21 H
FASYA F P 2/26/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 56 H
DANIL L 3/15/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 56 14 H
RASTI P 1/7/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 58 H
LISNA P 12/3/2014 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 59 12.4 H
M SALIM P L 5/27/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 53 H
EVA AULIA P 6/12/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 53 14 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

RAFA L 10/30/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 48 H


AIRIN P 11/24/2015 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 47 13.6 H
ASRI ALFATAH L 2/8/2016 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 45 H
ENJELIA P 5/31/2016 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 41 11.7 H
AULIA P 12/22/2016 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 34 12.5 H
PUTRA P L 12/18/2018 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 11 9.2 H
ADINDA P 9/10/2019 WD KALOWO WD KALOWO 11/21/2019 2 5.6

SUHAILA P 9/27/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 13 7.4 H


HABIBULA L 10/8/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 13 9.1 H
SALFA P 11/21/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 12 8 H
FARID L 11/3/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 12 8.5 H
NUR SAFIA P 1/25/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 9 H
ADILA P 12/19/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 11 6.6 H
ALIM MUHAMMAD L 4/14/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 7 8 H
ZAFFA HAQIYYA P 3/30/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 7 6.6 H
AFIFA FITIA P 4/25/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 6 6 H
IMRAN L 3/22/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 8 6.6 H
HANSEM L 5/27/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 5 8.9 H
M ILMI YASIN L 2/27/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 20 H
SYAMIL L 5/21/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 18 9.4 H
ALFIS L 5/23/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 17 9 H
DEVAN L 4/16/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 31 12 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

VANIA P 6/29/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 28 H


YANDI L 8/31/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 26 H
SADEWO L 9/19/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 26 10.6 H
SATRIA L 9/13/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 26 9.4 H
AL FALAH L 10/24/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 24 12.5 H
MUSIFA P 11/9/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 24 9.6 H
ADHIVA P 11/14/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 24 9.2 H
ANZALNA P 11/27/2017 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 23 H
IZQIAN L 1/6/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 22 10.5 H
SULTAN L 1/16/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 22 10.6 H
ARSYLA P 2/15/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 21 H
PRETI P 4/18/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 19 10 H
AL KUFAN L 12/30/2014 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 58 H
YOFIZ L 1/28/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 57 H
JELITA P 1/6/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 58 H
ZAHRA P 2/14/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 57 H
M ILHAM R L 2/12/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 57 H
NINGSI P 6/15/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 53 16.3 H
RAFANDA P 6/11/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 53 14.3 H
HAILA P 7/1/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 52 15 H
ANJANI P 7/10/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 52 H
EMANG L 8/6/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 51 15.5 H
ASWAT L 8/17/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 51 H
NUR AHAN L 10/3/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 49 H
AQILA P 10/6/2015 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 49 15.7 H
ANDRI OYAND L 2/19/2016 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 45 H
ACCAFWAN L 3/14/2016 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 44 H
JUSNAWATI P 5/29/2016 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 41 12.3 H
NAJWA P 11/2/2016 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 36 8.7 H
M DESTA L 6/20/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 5 7.7 H
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

OZIL L 8/2/2019 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 3 7.6 H


ST AISYA P 9/7/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 14 9.5
ST MARIAM/ AILA P 9/7/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 14 8.5
ADILA P 12/19/2018 NGAPAEA NGAPAEA 11/22/2019 11 10
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran
Tanggal

Posisi
No Nama Balita L/P Tanggal Lahir Nama Orangtua Alamat Posyandu Desa/Kelurahan Umur BB
Pengukuran

Jumlah 302
Cover

Status Gizi
PB/TB

BB/U TB/U BB/TB


81.2 Sangat Pendek
95.1 Gizi Baik Normal Normal
92.3 Normal
92 Gizi Baik Normal Normal
87 Gizi Baik Normal Normal
82.5 Gizi Baik Pendek Normal
71.1 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal
84 Gizi Baik Normal Normal
82 Gizi Baik Pendek Normal
78 Gizi Buruk Sangat Pendek Kurus
90 Pendek
86 Gizi Baik Normal Normal
75 Gizi Baik Pendek Normal
93 Gizi Baik Normal Normal
75 Gizi Buruk Sangat Pendek Sangat Kurus
90 Normal
75.2 Gizi Baik Pendek Normal
60 Gizi Baik Normal Gemuk
87 Gizi Buruk Sangat Pendek Normal
87 Gizi Baik Pendek Normal
70 Gizi Baik Normal Normal
96.1 Gizi Baik Normal Normal
94.4 Gizi Baik Normal Normal
82 Gizi Baik Pendek Normal
94 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


101 Gizi Kurang Normal Kurus
90 Gizi Kurang Pendek Kurus
107.2 Gizi Baik Normal Normal
97.3 Gizi Kurang Normal Normal
63.5 Gizi Baik Pendek Gemuk
62 Pendek
Gizi Baik
69 Gizi Baik Normal Normal

82.3 Gizi Baik Sangat Pendek Normal


86 Gizi Baik Normal Normal
58 Gizi Baik Normal Gemuk
62 Gizi Baik Pendek Normal
57 Gizi Baik Pendek Gemuk
53 Gizi Baik Pendek Gemuk
59 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
92.1 Gizi Baik Pendek Normal

91 Gizi Kurang Pendek Normal


102.5 Normal
76.8 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal

90.5 Gizi Baik Pendek Normal


84.5 Sangat Pendek
94.7 Pendek
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


80.5 Gizi Baik Normal Normal
80.2 Normal

97.2 Gizi Baik Normal Normal


97.3 Pendek
73 Pendek
91 Normal
75.1 Gizi Baik Normal Normal
72.6 Gizi Baik Normal Normal

68.9 Gizi Baik Normal Normal


84 Gizi Baik Normal Normal

66.2 Gizi Baik Normal Normal

68.1 Gizi Baik Normal Normal


70.5 Normal

61.7 Gizi Baik Normal Normal


80.5 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

62.6 Normal
97.3 Gizi Baik Pendek Normal

76.3 Gizi Baik Normal Normal

64.8 Normal
79.8 Gizi Baik Normal Normal
77.7 Gizi Baik Normal Normal
76.6 Gizi Baik Normal Normal
73.4 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
85.6 Gizi Kurang Normal Normal

Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

100.2 Normal
95.6 Gizi Baik Normal Normal
94.2 Gizi Lebih Normal Gemuk
Gizi Baik

Gizi Kurang

89 Gizi Kurang Pendek Normal

77 Normal
67.8 Pendek
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

69.5 Normal

63.6 Normal
66 Normal

64.4 Normal
60 Normal

84.9 Normal

81.5 Normal

80.5 Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

79.5 Normal
78.4 Normal

68.1 Sangat Pendek

95.5 Pendek

102 Normal

94.9 Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

88.9 Pendek

91 Normal

58.5 Normal

99

55 Normal

95.8 Gizi Baik Pendek Normal


102.7 Gizi Baik Normal Normal
99.7 Gizi Baik Normal Normal
100.5 Gizi Baik Normal Normal

Gizi Baik

94.3 Gizi Kurang Pendek Normal


104.5 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik
96.4 Gizi Kurang Pendek Normal
99.7 Gizi Baik Normal Normal
97.8 Gizi Baik Normal Normal

98.1 Gizi Baik Normal Normal


Gizi Baik
100 Gizi Baik Normal Normal
96.1 Gizi Baik Normal Normal

92.4 Gizi Baik Normal Normal


89.2 Gizi Baik Pendek Normal
93.6 Gizi Baik Normal Normal
97.1 Gizi Baik Normal Kurus
Gizi Buruk

Gizi Baik

87 Gizi Baik Normal Normal


86.2 Gizi Baik Normal Normal

83 Gizi Baik Pendek Normal


80.3 Gizi Baik Sangat Pendek Normal

80.1 Gizi Kurang Pendek Normal


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


81.8 Gizi Baik Normal Normal

72.3 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal


72.5 Gizi Baik Sangat Pendek Normal
69.5 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal

71.2 Gizi Baik Normal Normal

Gizi Baik
Gizi Kurang
68.4 Gizi Baik Normal Normal
61.5 Gizi Baik Sangat Pendek Gemuk

64.8 Gizi Baik Normal Normal


Gizi Kurang
98.8 Gizi Baik Pendek Normal

101.9 Gizi Baik Normal Normal


96.3 Gizi Kurang Pendek Normal

101.6 Gizi Baik Normal Normal

Gizi Baik
100.2 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik

94.1 Gizi Kurang Normal Normal


95.4 Gizi Baik Normal Normal

93 Gizi Baik Normal Normal

Gizi Kurang

86.5 Gizi Baik Pendek Normal


Gizi Kurang
86.5 Gizi Baik Normal Normal

79.8 Gizi Baik Sangat Pendek Normal


Gizi Baik
83.1 Gizi Baik Normal Normal
79.8 Gizi Kurang Pendek Normal

Gizi Baik

81.2 Gizi Baik Normal Normal

Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


76.2 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
72.2 Gizi Baik Normal Normal
69 Gizi Baik Normal Normal

59 Gizi Baik Normal Normal


66.6 Gizi Baik Pendek Normal
64.5 Gizi Baik Normal Normal
52.7 Gizi Baik Pendek Gemuk
64.8 Gizi Baik Normal Normal

64.9 Gizi Baik Normal Normal


67.3 Gizi Baik Tinggi Normal
67.2 Gizi Lebih Tinggi Normal
Gizi Baik

66.4 Gizi Baik Normal Normal


95.1 Normal
70.2 Gizi Baik Normal Gemuk
Gizi Baik

86.5 Gizi Baik Normal Normal


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik
74 Pendek Normal
Gizi Baik
67.4 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal
Gizi Baik
Gizi Baik
90.2 Gizi Kurang Pendek Normal

63.1 Gizi Baik Pendek Gemuk


88.1 Gizi Baik Normal Normal
90.5 Gizi Baik Pendek Gemuk
Gizi Baik

95.9 Gizi Baik Normal Normal


72.3 Gizi Baik Pendek Normal
69.7 Gizi Baik Normal Normal
97.9 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

90.6 Gizi Baik Pendek Normal


95.5 Gizi Baik Normal Normal

71.2 Gizi Baik Pendek Normal


74 Gizi Baik Normal Normal

76.2 Gizi Baik Normal Normal


81.1 Pendek
Gizi Baik
71.4 Gizi Baik Normal Normal

93 Gizi Baik Normal Normal


89 Gizi Kurang Pendek Normal
Gizi Kurang
Gizi Baik
83.1 Gizi Baik Pendek Normal
62.5 Gizi Baik Sangat Pendek Normal
63.7 Gizi Baik Normal Normal
58.1 Gizi Baik Pendek Normal
Gizi Lebih
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik
Gizi Baik

Gizi Baik

Gizi Kurang
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Lebih
Gizi Kurang
Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik

Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

Gizi Baik

Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik

Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Baik

Gizi Baik

Gizi Buruk

Gizi Kurang
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik

71.1 Gizi Baik Normal Normal


67 Gizi Baik Pendek Normal
69.7 Gizi Baik Normal Normal
64.5 Gizi Baik Normal Gemuk
62 Gizi Baik Pendek Normal
78 Gizi Kurang Normal Normal
83.9 Gizi Buruk Pendek Kurus
Gizi Baik
Gizi Baik
83.9 Normal

100 Normal
100 Gizi Baik Normal Normal

94.5 Gizi Kurang Normal Normal

90 Gizi Kurang Pendek Normal


100 Gizi Baik Normal Kurus
65 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
Gizi Baik
94.5 Gizi Baik Normal Normal
81.5 Pendek
Gizi Lebih
Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik
Gizi Lebih

71.8 Gizi Baik Normal Normal


Gizi Baik
77.8 Gizi Baik Tinggi Normal
64 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal
59 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal

76.5 Gizi Baik Normal Normal


76.3 Normal
77.9 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
96.5 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
Gizi Kurang
82.9 Normal
Gizi Kurang
78 Gizi Baik Pendek Normal

Gizi Baik

97.6 Gizi Kurang Pendek Normal

97.6 Gizi Baik Normal Normal


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

Gizi Baik

Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik

70.9 Gizi Baik Normal Normal


74 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
72.5 Gizi Baik Normal Normal

65 Gizi Kurang Pendek Normal


67 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik
64 Gizi Baik Normal Normal
61.3 Gizi Kurang Sangat Pendek Normal
Gizi Baik

Gizi Baik
77.8 Gizi Baik Normal Normal
89.2 Gizi Baik Normal Normal
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


79 Pendek
85.8 Normal
Gizi Baik
83.9 Gizi Kurang Normal Kurus
87.5 Gizi Baik Normal Normal
80 Gizi Baik Normal Normal
79 Gizi Baik Pendek Normal
74.4 Sangat Pendek
80 Gizi Baik Normal Normal
81 Gizi Baik Normal Normal
79 Normal
79 Gizi Baik Normal Normal

94 Sangat Pendek

98 Gizi Baik Normal Normal


102 Gizi Baik Normal Normal
Gizi Baik

98.2 Gizi Baik Normal Normal

96.3 Normal
Gizi Baik

Gizi Baik
80 Gizi Buruk Sangat Pendek Normal
Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
Gizi Baik
PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB


PB/TB Status Gizi

BB/U TB/U BB/TB

230
Laporan Penimbangan Serentak
Puskesmas : BONEGUNU Cover

STATUS GIZI BB/U STATUS GIZI TB/U STATUS GIZI BB/TB


Balita Balita
No Nama Desa / Kelurahan Ditimbang Diukur
BB TB Gz. Buruk Gz. Kurang Gz. Baik Gz. Lebih Sgt Pendek Pendek Normal Tinggi Sgt Kurus Kurus Normal Gemuk

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 EENSUMALA 0 0 0 2 2 10 0 0 1 1 4 2 2 13 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0
2 BURANGA 0 0 0 3 4 5 0 1 0 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1
3 WD ANGKALO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANGERE 1 0 6 6 32 25 0 1 5 1 8 4 19 15 0 2 0 0 1 0 29 22 2 0
5 KOEPISINO 3 0 3 1 14 16 0 0 4 2 9 5 8 12 0 0 1 0 2 1 13 13 2 3
6 RANTEGOLA 0 0 3 1 16 15 1 0 2 0 4 7 8 6 0 0 0 0 0 0 11 11 3 0
7 GUNUNG SARI 0 0 4 2 13 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RONTA 0 1 2 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KOBORUNO 0 1 2 1 7 8 1 1 0 0 3 2 4 7 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0
10 WD KALOWO 0 0 2 3 5 11 0 0 2 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0 3 7 0 0
11 NGAPAEA 0 1 2 1 14 15 0 0 1 3 0 3 12 7 0 0 0 0 1 0 10 9 0 0

JUMLAH 0 0 4 3 24 21 112 132 3 3 16 7 28 29 68 78 1 2 1 0 4 3 77 83 8 4

Mengetahui
Kepala Puskesmas Petugas Gizi

NIP NIP
Petunjuk
Aplikasi Sederhana Cover
Penimbangan Serentak

1. Berdoalah sebelum bekerja


2. Setting Komputer dengan :
a. Klik Start, kemudian klik Control Panel
b. Klik Regional and Language
c. Ganti dengan Indonesia, dengan mengklik segitiga yang dilingkar merah
d. Klik Customize, kemudian klik Date
e. Pilih Short date format (dd/MM/yyyy), kemudian pilih Date Separator ganti menjadi
(dd-MM-yyyy) dengan cara memilih tanda (-), dengan mengklik segitiga yang dilingkar
merah, kemudian klik Apply lalu OK.

3. Masukkan data mulai dari nama, jenis kelamin (L=Laki-laki; P=Perempuan), Tgl lahir
(format dd-mm-yyyy), nama orang tua, alamat, posyandu, desa/kelurahan, tgl
pengukuran, BB, PB/TB, posisi pengukuran (H=berdiri, L=telentang)

4. Untuk melihat rekapan tiap desa/kelurahan, tuliskan nama desa/kelurahan di kolom


yang tersedia (tulisan nama desa/kelurahan harus sama seperti pada input data)

5.

Untuk melihat jumlah balita yang ditimbang dan diukur, klik input data, pilih kolom
desa/kelurahan, klik segitiga kecil, hilangkan tanda centang (v) di depan tulisan select
all, kemudian beri tanda centang (v) pada desa/kelurahan yang diinginkan, kemudian
lihat jumlah (angka) yang tertera di bawah kolom BB atau TB yang berwarna kuning
6.
Agar sel di kolom desa/kelurahan tidak kosong, klik segitiga kecil di kolom tersebut dan
hilangkan tanda centang (v) pada bagian blanks

Semoga bermanfaat

Apabila aplikasi sederhana ini bermanfaat


silakan donasikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
ke No Rek 101 211 2455 a.n. Mohamad Rosihan di Bank BRI Syariah Cab Klaten