Sei sulla pagina 1di 2

SENIOR TAGBALAY Ang banwa sang

Betlehem,
Oh, senior tagbalay Amun ikadtuan
Lunsay nga Kami magtiayon
dungganon Nga may kalisdanan,
Bisan pa mahamuok Sa amun pag lakat,
Inyong katulogon. Kami nagab-ihan
Pagmata kamu anay, O tagbalay nga
Kag kami ang dungganon
gawahun Kong sarang kami
Mag asawang pobre pasaka-on
Nga yari sa silong Kong indi kami
pasaka-on
Reli yang kami sa
Kay ako si Jose, silong.
Nga taga galiliya.
Ang akon kaupod
Mahal kong asawa
Ang ginahingalanan
Amo si Maria
Sa pagpanglakaton
Nakapoy nga sobra

Sa mga pag lakat


Kabuday nga sobra
Sa banwang
Nazareth,
Kami ay gumikan
JINGLE BELLS Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Dashing through the snow
On a one horse open sleigh Jingle Bells, Jingle Bells,
O'er the fields we go, Jingle all the way!
Laughing all the way Oh, What fun it is to ride
Bells on bob tail ring, In a one horse open sleigh.
making spirits bright Jingle Bells, Jingle Bells,
What fun it is to laugh and Jingle all the way!
sing Oh, What fun it is to ride
A sleighing song tonight In a one horse open sleigh.
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way Now the ground is white
Oh, what fun it is to ride Go it while you're young
In a one horse open sleigh Take the girls tonight
Jingle bells, jingle bells And sing this sleighing song
Jingle all the way Just get a bob tailed bay
Oh, what fun it is to ride two-forty as his speed
In a one horse open sleigh Hitch him to an open sleigh
And crack! you'll take the
A day or two ago, lead
I thought I'd take a ride,
And soon Miss Fanny Bright Jingle Bells, Jingle Bells,
Was seated by my side; Jingle all the way!
The horse was lean and Oh, What fun it is to ride
lank In a one horse open sleigh.
Misfortune seemed his lot Jingle Bells, Jingle Bells,
We got into a drifted bank, Jingle all the way!
And then we got upsot. Oh, What fun it is to ride
In a one horse open sleigh.
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells