Sei sulla pagina 1di 108

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia


mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATEMATIK
Tahun JILID
2
SEKOLAH KEBANGSAAN

Penulis
Chan Yook Lean
Rosli bin Maun
Ganesh a/l Vellasamy
Editor
Ainol Rafezah binti Alias
Asmahanim binti Ab Rahman

Pereka bentuk
Aini binti Abd. Hamid
Awaludin bin Mohd Arof
Ilustrator
Wong Chi Ming

Dewan Bahasa dan Pustaka


Kuala Lumpur
2017
KANDUNGAN
3 PECAHAN DAN PERPULUHAN 1
KENALI PECAHAN 2
TULIS PECAHAN 4
BANDING PECAHAN 7
TUKAR PECAHAN KEPADA PERPULUHAN 10
BANDING PERPULUHAN 13
BANDING PECAHAN DAN PERPULUHAN 14
SELESAIKAN 1 5
SANTAI MINDA 18
4 WANG 19
KENALI WANG 20
NILAI WANG 21
TAMBAH WANG 23
TOLAK WANG 26
DARAB WANG 29
BAHAGI WANG 31
CELIK WANG 33
TEROKA RIA 33
SELESAIKAN 34
SANTAI MINDA 38
5 MASA DAN WAKTU 39
KENALI MINIT 40
SEBUT DAN TULIS WAKTU 42
REKOD WAKTU 45
TEROKA RIA 46
PERKAITAN WAKTU 47
SELESAIKAN 49
SANTAI MINDA 52
iii
6 PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR 53
KENALI UNIT SENTIMETER DAN METER 54
UKUR PANJANG OBJEK DAN LUKIS GARIS LURUS 56
ANGGAR PANJANG OBJEK 59
TEROKA RIA 60
KENALI UNIT GRAM DAN KILOGRAM 61
TIMBANG JISIM OBJEK 63
ANGGAR JISIM OBJEK 64
TEROKA RIA 65
KENALI UNIT MILILITER DAN LITER 66
SUKAT ISI PADU CECAIR 68
ANGGAR ISI PADU CECAIR 70
TEROKA RIA 71
SELESAIKAN 72
SANTAI MINDA 76

7 BENTUK 77
KENAL PASTI BENTUK 3D 78
KENAL PASTI BENTUK ASAS 80
KENALI BENTANGAN BENTUK 3D 81
KENAL PASTI BENTUK 2D 84
LUKIS BENTUK 2D 86
TEROKA RIA 87
SELESAIKAN 88
SANTAI MINDA 90
8 DATA 91
CARA KUMPUL DATA 92
KENALI CARTA PALANG 94
TEROKA RIA 95
SELESAIKAN 97
SANTAI MINDA 100

iv
PECAHAN DAN
PERPULUHAN
Ibu potong satu kek Wah, sama
ini kepada 3 bahagian. besar!

1 daripada 3
Saya dapat bahagian ialah
1 bahagian. Saya pun dapat
satu pertiga.
1 bahagian.

satu pertiga

RU • Lakukan aktiviti simulasi untuk menjelaskan konsep pecahan menggunakan


GU
A 3.1.1
OT
bahan yang sesuai seperti kuih dan plastisin.
• Imbas kembali pecahan satu perdua dan satu perempat yang telah 1
N

dipelajari dalam Tahun 1.


• Tegaskan pecahan ialah bahagian yang sama besar daripada keseluruhan.
KENALI PECAHAN
1 Bahagian yang
dikeluarkan ialah
satu perenam.

pengangka
1
per
6
penyebut
satu perenam

2 Isnin 16/4/2018
Pecahan bahagian merah.
Satu perdua. Satu perlima.

1 1
2 5

RU • Bimbing murid mengenal pasti pecahan wajar dengan menggunakan


GU
A kit pecahan, lipatan kertas dan sebagainya. 3.1.1
OT
2 • Jalankan aktiviti menamakan pecahan wajar berpandukan kad gambar 3.1.2
N

pecahan dan kad pecahan.


• Layari www.mathsisfun.com/proper-fractions.html
3 Saya belum cat
3 daripada 10
bahagian.
3
masih putih.
10

Tiga persepuluh 3
10
4
Mei Mei Ali Siapakah yang
5
pegang kad ?
8
Mengapa?

CUBA JAWAB
1 Sebut pecahan bagi satu bahagian.
a b c d

2
Apakah pecahan bahagian biru?
a b c d

RU • Bimbing murid mengenal pasti pecahan wajar menggunakan bentuk


GU
A dan saiz gambar rajah yang berbeza. 3.1.1
OT • Tegaskan pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut 3.1.2 3
N

yang sama adalah bukan pecahan wajar.


BA 89-90 • Tegaskan nilai pecahan wajar adalah kurang daripada 1.
TULIS PECAHAN
1 Tulis pecahan satu bahagian.

satu pertiga

2 Selasa 17/4/2018
Saya tulis
satu perempat.
1
4

Saya tampal
dua perempat.
dua
perempat
2
4

Jika 1 bahagian lagi ditampal,


apakah pecahannya?

RU • Bimbing murid menulis pecahan wajar berdasarkan kad gambar,


GU
A lipatan kertas dan kit pecahan. Kaitkan dengan aktiviti harian seperti 3.1.1, 3.1.2
OT
4 mengecat, menampal dan sebagainya. 3.1.3, 3.1.4
N

• Tegaskan apabila nilai pengangka dan penyebut sama, nilai pecahan


sama dengan satu.
3 Saya warnakan
4 bahagian jingga.
5 bahagian pula
hijau.
Saya tulis pecahan
4 empat bahagian jingga.
9 persembilan
Tulis pecahan
bahagian
hijau pula.

4 Saya dapat tiga pertujuh.


Saya dapat dua
Saya lorek bahagian saya.
pertujuh. Saya lorek
corak lain.

Rabu 18/4/2018
5
Saya warnakan
2 3 Saya lorek
dua pertiga. 5 tiga perlima.
3

RU • Pelbagaikan bentuk gambar rajah yang telah dibahagikan kepada dua


GU
3.1.2
A hingga 10 bahagian yang sama besar untuk aktiviti melorek, mewarna
OT
3.1.3
dan menampal mengikut pecahan yang diberikan.
3.1.4 5
N

• Minta murid kumpulkan hasil kerja mereka secara berkumpulan.


BA 91
Kami warnakan
6 tujuh persepuluh.

CUBA JAWAB
1 Tulis pecahan bahagian merah.
a b c

Tulis pecahan bahagian kuning.


2
a b c

3
Tulis pecahan dalam perkataan.
1 1 6 9
a b c d
5 7 9 10

4 Tulis pecahan dalam angka.
a satu perlima b satu persepuluh
c dua perlapan d lima persembilan
• Bimbing murid mewakilkan pecahan pada lipatan kertas. Tegaskan
U RU
bahawa setiap bahagian lipatan kertas yang dibuat mestilah sama 3.1.2
G
A besar. 3.1.3
OT
6 • Layari www.mathgoodies.com/lessons/fractions 3.1.4
N

• Layari http://www.softschools.com/math/fractions/games/
BA 92 representing_fractions/
BANDING PECAHAN
1 2 bahagian ini untuk Rishi.

Saya dapat
1 bahagian.

Siapakah yang dapat lebih banyak kek? 2 bahagian


lebih banyak.
1 2
6 6

2 1
lebih besar daripada
6 6
Rishi dapat lebih banyak kek.

2 Pecahan manakah yang lebih kecil?


a b

4 2 3 5
5 5 6 6
2 lebih kecil 4 lebih kecil
5 daripada 5 daripada
RU • Bimbing murid membanding pecahan wajar dengan melukis gambar
GU
A 3.1.5
OT
rajah pecahan yang diberikan dalam MS Word atau Paint.
• Tegaskan jika nilai penyebut sama, pengangka yang lebih besar 7
N

mempunyai nilai pecahan yang lebih besar.


4 3
3 Antara dengan , manakah yang lebih?
7 7
4
7

3
7

Bahagian merah lebih


banyak daripada biru.

4 3
lebih daripada
7 7

4
1 Manakah yang
1 1
3 kurang, atau ?
3 4

1 daripada 4
1 bahagian
4 lebih kecil.

1 1
kurang daripada
4 3

RU • Terangkan semakin banyak bahagian dalam satu objek, nilai pecahan


GU
A bagi 1 bahagian adalah semakin kecil. 3.1.5
OT
8 • Banyakkan aktiviti membanding nilai pecahan menggunakan bentuk
N

yang sama saiz.


• Layari https://www.ixl.com/math/grade-4/compare-fractions
1 1
5 Bandingkan dengan .
2 10
1 1 lebih besar 1
2 2 daripada 10
1 1 1
10 10 2

1 Manakah yang
8 lebih kecil?
1 Bincangkan. 1 1
9 9 8

Mei Lin dan Zali mewarna


2 5 gambar rajah pecahan.
3 6 Bahagian siapakah yang
Mei Lin Zali lebih besar?

CUBA JAWAB
1 Manakah yang lebih besar?
a 2 3 b 1 1
atau atau
8 8 3 4
2 Bandingkan.
a b

1 3 4 6
dengan dengan
6 6 5 9
RU • Jalankan aktiviti membanding pecahan menggunakan kit pecahan,
GU
A 3.1.5
OT
plastik lut sinar dan jalur kertas yang sama saiz dan bentuk.
• Bimbing murid membanding nilai pecahan menggunakan garis nombor. 9
N

BA 93
TUKAR PECAHAN KEPADA PERPULUHAN

1 1
Pecahan bahagian putih ialah .
10
Pecahan persepuluh boleh ditukar
kepada perpuluhan.
Saya sebut dan tulis
1
dalam perpuluhan sifar perpuluhan satu.
10
ialah sifar
0.1
1 perpuluhan satu.
= 0.1
10 titik
perpuluhan

2 Isnin 23/4/2018

Lihat bahagian merah.


Tulis 2 daripada 10 bahagian
dalam perpuluhan.

Saya tulis
dalam Saya tulis
perkataan. dalam angka.

RU • Bimbing murid memahami penukaran pecahan persepuluh kepada 3.2.1


GU
A perpuluhan menggunakan gambar rajah dan lipatan kertas. 3.2.2
OT
10 • Tegaskan sebutan dan cara menulis perpuluhan yang betul dengan 3.2.5
N

meletakkan titik perpuluhan di antara nilai sa dengan nilai persepuluh.


3 Pecahan persepuluh dan perpuluhan pada
garis nombor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1


Tukar kepada perpuluhan.
2 4 6 9
a b c d
10 10 10 10

a. 2 = 0.2 c. 6 = 0.6
10 10
b. 4 = 0.4 d. 9 = 0.9
10 10

Saya warnakan sifar Saya warnakan


4 perpuluhan empat. 9 daripada 10
0.4 0.9 bahagian.

• Bimbing murid menyebut dan menulis sifar perpuluhan satu hingga


U RU
sifar perpuluhan sembilan berpandukan pelbagai bentuk gambar
G 3.2.1, 3.2.2
A rajah, lipatan kertas dan garis nombor.
OT • Tegaskan nilai perpuluhan bagi pecahan wajar untuk pecahan
3.2.3, 3.2.4
11
N

persepuluh adalah kurang daripada 1. 3.2.5


BA 94-95 • Bimbing murid menggunting jawapan pada halaman 95 BA.
Yang manakah
0.5? Mengapa?

CUBA JAWAB
1 Apakah pecahan bahagian merah?
a b

2 Apakah perpuluhan bahagian biru?

a b

3 Tukar pecahan kepada perpuluhan.


1 5 c 6 8
a b d
10 10 10 10
4 Manakah gambar rajah yang betul bagi perpuluhan
yang diberi?
a 0.6
i ii iii

b 0.8
i ii iii

RU • Sediakan beberapa set gambar rajah dan jalur kertas yang telah 3.2.1, 3.2.2
GU
A dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama besar untuk aktiviti
OT
3.2.3, 3.2.4
12 melorek dan mewarna bagi mewakili perpuluhan yang diberikan. 3.2.5
N

BA 96
BANDING PERPULUHAN
Rabu 25/4/2018
1
Manakah yang lebih kecil, 0.2 atau 0.4?
0.2 Hijau kurang
0.4 daripada
kuning.
Jadi, 0.2 lebih kecil.

2 Manakah yang lebih besar, 0.5 atau 0.8?


Semakin
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ke kanan, nombor
0.8 lebih besar daripada 0.5. semakin besar.

Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada


0.5 tetapi lebih kecil daripada 0.9?

CUBA JAWAB
Tentukan “lebih kecil daripada” atau “lebih besar daripada”.
0.3 0.2 0.7
a b c
0.1 0.6 0.9
RU
GU
• Bimbing murid membanding perpuluhan menggunakan gambar rajah,
A 3.2.6
OT
papan pecahan dan lipatan kertas.
13
N

BA 97
BANDING PECAHAN DAN PERPULUHAN
1 Khamis 26/4/2018
Manakah yang lebih besar?
Saya lorek
Saya lorek 3 lebih banyak,
3 bahagian. 10 0.7 7 bahagian.

3
0.7 lebih besar daripada .
10

2 Mari banding guna garis nombor.


1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


1 sama lebih 3
a 0.1 b 0.8
10 dengan daripada 10
5 4
c 0.2 d 0.6
10 10
CUBA JAWAB
Bandingkan.
4
0.2
a 10 b 1
0.9 10
RU • Gunakan perkataan “lebih besar daripada”, “lebih kecil daripada”, “lebih
GU
A daripada”, “kurang daripada” dan “sama dengan” semasa membanding. 3.3.1
OT
14 • Bimbing murid membanding pecahan persepuluh dan perpuluhan
N

dengan menukarkan pecahan persepuluh kepada perpuluhan dan


BA 98 sebaliknya. Gunakan juga papan pecahan dan lipatan kertas.
SELESAIKAN
1 Muhi beri 3 daripada 8 bahagian
kek kepada Mogan. Apakah
pecahan kek yang Mogan dapat?
Cara
3 daripada 8
3 bahagian
bahagian ialah
tiga perlapan.

3
Mogan dapat kek.
8

1
2 Chong makan piza. Adiknya
6
1
makan piza. Siapakah makan
4
piza yang lebih besar?
Adik Chong Chong
Cara
1 1
Lukis gambar lebih besar
6 4
1
rajah. Lorek daripada .
1 bahagian. 6
1
4

1
Adik Chong makan piza yang lebih besar, .
4
RU • Latih murid menggarisi maklumat penting dalam masalah yang
GU
A 3.4.1
OT
diberikan.
• Bimbing murid menyelesaikan masalah secara simulasi. 15
N
3 Alia warnakan kuning
dan ungu pada corak
seperti dalam gambar.
Nyatakan bahagian
ungu dalam perpuluhan.

Cara
Bahagian ungu ialah 7
= 0.7
7 daripada 10 bahagian. 10

Bahagian ungu ialah 0.7.

4 Sehelai reben digunakan Guna Ikat Buat


seperti dalam jadual. hadiah bunga
Reben manakah yang
lebih panjang? Panjang 6
0.4
reben 10
Cara
Ikat hadiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


Buat bunga

Reben untuk ikat hadiah lebih panjang.


RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan model,
GU
A melukis gambar rajah dan simulasi. 3.4.1
OT
16
N

BA 99-100
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.
1 Muna makan 5 daripada
8 bahagian coklat. Berapakah
pecahan coklat yang Muna
makan?

2 Kevin warnakan 10 bahagian roda


nombor. Dia warnakan kuning dan
hijau berselang-seli. Nyatakan
bahagian kuning dalam perpuluhan.

Nama: Santi Kelas: 2 Arif


3 Santi warna 4 bahagian.
Zamri warna 1 bahagian
kurang daripada Santi.
Apakah pecahan corak
Zamri?

Gary dan Chan berkongsi satu


1
kuih bulan. Gary makan .
1 2
Chan pula makan . Adakah
4
kuih itu habis dimakan?
RU
GU
• Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan cara melukis, melorek,
A 3.4.1
OT
mewarna, menggunakan lipatan kertas dan garis nombor.
• Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja dan kad soalan. 17
N
I
N TAI M NDA
A
S

Kad Bertuah

Alat/Bahan
20 kad pecahan dan perpuluhan.
Hadapan Belakang

1 8
0.8
5 10
Peserta
3 orang murid satu kumpulan.
Cara
1 Tutup semua kad 2 Pemain kedua buka
di atas meja. Pemain sekeping kad. Jika ada
pertama buka dua kad yang sepadan, ambil
keping kad. kad itu dan kumpul.

3 Tukar giliran. Ulang 4 Pemain yang kumpul


langkah 2. Main kad paling banyak ialah
sehingga kad habis. pemenang.
RU • Sediakan kad padanan yang mencukupi untuk aktiviti. 3.1.1, 3.1.2
GU
A • Terapkan nilai murni seperti jujur, amanah, sabar, toleransi dan 3.1.5, 3.2.1
OT
18 sebagainya. 3.2.6, 3.3.1
N

BA 101-102
WANG

Ibu, tolong
masukkan RM100
ini dalam bank.

Boleh. Duit ini lebih


selamat disimpan
dalam akaun bank.

RU • Galakkan murid bercerita tentang gambar. Kaitkan dengan pengalaman


GU
A 4.1.1
OT
harian murid tentang wang.
• Minta murid bercerita tentang sumber wang yang disimpan dan terapkan 19
N

amalan menabung.
KENALI WANG RM100
warna
1 H

H
TO

TO

TO
ungu.
N

N
CO

CO

CO
Saiz wang
H

H
TO

TO

TO
N

N
CO

CO

CO
ini tak sama.

Semua
wang ada
gambar.

2 Nilai wang Bunga raya


H

H
H
O

O
O
NT

NT
NT
CO

CO
CO
H

H
O

O
NT

NT

NT
CO

CO

CO

Penyu
Ceritakan lagi apa yang kamu
lihat pada wang kertas kita.

CUBA JAWAB
Lihat wang kertas RM20, RM50 dan RM100.
Apakah yang sama?
RU • Bimbing murid menyatakan ciri-ciri wang RM20, RM50 dan RM100.
GU
A • Layari http://www.bnm.gov.my/microsites/2011/banknotes/index_ 4.1.1
OT
20 bm.htm
N

• Layari https://www.slideshare.net/SYIZWANI/lembaran-kerja-numerasi-
BA 103 mata-wang
NILAI WANG Saya bayar
dengan
1 Beg ini wang RM50.
berharga RM50.

a Lima puluh ringgit


H
TO
N
CO

RM50

Dua puluh ringgit


b
H
TO

sembilan puluh sen


N
CO

RM20.90
H
TO

Tiga puluh tujuh ringgit


N

c
CO

TO
N
CO
H
TO

lima puluh sen


N
CO
H
TO

H
TO
N
CO

RM37.50
CO

H
TO
N
CO

H
TO
N

Sebut nilai wang ini.


CO

Tunjukkan pada abakus.


H
TO
N
CO

RU • Tegaskan titik yang memisahkan ringgit dan sen.


GU
A • Jalankan simulasi nilai wang hingga RM100 menggunakan wang mainan 4.1.2
OT melibatkan nilai wang tunggal dan gabungan wang. 21
N

• Bimbing murid menulis nilai wang dengan betul. Tegaskan 5 sen boleh
ditulis sebagai RM0.05.
H
TO
2

N
CO
2 a sama nilai
dengan

H
TO
.
N
CO

H
TO
10 juga sama

N
CO

H
TO
nilai dengan .

N
CO
b
H

H
TO

TO Bincangkan gabungan
N

N
H
CO

CO
TO
N
CO

lain bagi nilai wang ini.


TO
N
CHO
TO
N
CO

H
TO
N
CO

RM72.65

CUBA JAWAB
1 Sebut nilai wang.
H
TO
N
H

CO
TO

a b
H
TO
H

N
TO

CO

N
CO
N

H
TO
CO

TO
N

N
CO

CO

2 Sebut gabungan wang.


Bilangan wang (keping)
Nilai
wang
H

H
TO

TO

TO

TO

TO
N
N

N
CO
CO

CO

CO

CO

RM15.00
RM75.50
RM91.35

RU • Lakukan simulasi menunjukkan nilai harga barang seperti barangan


GU
A runcit dan alat tulis menggunakan wang mainan berdasarkan label 4.1.2
OT
22 harganya dalam lingkungan RM100.
N

• Jalankan aktiviti pertukaran wang yang sama nilai secara berpasangan


BA 104 menggunakan wang mainan.
TAMBAH WANG
1 Berapakah jumlah harga sebuah
kamus dan sebatang pen? RM40
RM40 + RM30 =
RM 4 0 RM30
+ RM 3 0

H
TO
H
RM 7 0

N
TO

O
HC
N
CO

TO
N
H

CO
TO
N

H
CO

TO
N
CO
RM40 + RM30 = RM70
Jumlah harga sebuah kamus dan sebatang pen
ialah RM70.

2 Kira jumlah harga sebiji kek


dan sekeping kad.
RM68.10 + 80 sen =
80 sen
80 sen boleh RM 6 8 . 1 0 RM68.10
ditulis RM0.80. + RM 0 . 8 0
Tambah nilai sen
RM 6 8 . 9 0 dahulu. Kemudian,
tambah nilai ringgit.
ringgit sen

RM68.10 + 80 sen = RM68.90


Jumlah harga sebiji kek dan sekeping kad
ialah RM68.90.
RU • Lakukan aktiviti jual beli di dalam kelas. Bimbing murid menambah
GU
A nilai wang kertas dan duit syiling. 4.2.1
OT • Latih murid menambah nilai wang dengan cara bilang terus dan 23
N

menggunakan abakus.
• Tegaskan titik di antara ringgit dengan sen mesti ditulis selajur.
3

a Berapakah jumlah harga untuk set B dan D?


RM24.80 + RM56.70 =
RM sen
1 1 150 sen ialah
24 80 RM1.50.
+56 70
81 50
1 5 0 sen
RM24.80 + RM56.70 = RM81.50
Jumlah harga untuk set B dan D ialah RM81.50.
b Kira jumlah harga set A, B dan C.
RM9.90 + RM24.80 + RM34.80 =
1 1 1
RM 9 . 9 0 RM 3 4 . 7 0
+ RM 2 4 . 8 0 + RM 3 4 . 8 0
RM 3 4 . 7 0 RM 6 9 . 5 0

RM9.90 + RM24.80 + RM34.80 = RM69.50


Jumlah harga set A, B dan C ialah RM69.50.
RU • Tunjukkan juga penambahan secara terus untuk menambah tiga nilai
GU
A wang. 4.2.1
OT
24 • Lakukan aktiviti menambah dengan menggabungkan set-set makanan 4.2.2
N

lain untuk mengukuhkan kefahaman murid.


4 RM30 + RM41.90 + RM18.55 =
RM30 boleh 1 1
ditulis RM 3 0 . 0 0
RM30.00. RM 4 1 . 9 0
+ RM 1 8 . 5 5
RM 9 0 . 4 5

RM30 + RM41.90 + RM18.55 = RM90.45

CUBA JAWAB
1 Jumlahkan.
RM20
a RM51.30
b c RM 6.10
+ RM70 + RM18.25 RM18.25
+ RM35.95

d RM47.05 + 65 sen =
e RM60.40 + RM19 + RM4.70 =

2 Lihat gambar. Jawab soalan di bawah.

RM12 RM13.30
RM19.75 RM25.60

a Tambah harga jambu dan mangga.


b Kira jumlah harga pisang, mangga dan rambutan.
RU • Tunjukkan pelbagai kaedah seperti bilang terus, penggenap dan kira
GU
A 4.2.1
OT
cepat untuk menambah nilai wang.
4.2.2 25
N

BA 105-106
TOLAK WANG RM90
1 Berapakah beza harga sebuah
beg duit dengan sebuah beg troli?
RM90 – RM20 = RM20

H
RM 9 0

TO

TO
TO

N
N

CO

CO
CO
– RM 2 0
RM 7 0 Beza

H
TO
N
CO
RM90 – RM20 = RM70
Beza harga beg ialah RM70.

2 Tolak RM20.50 daripada RM74.80.


RM74.80 – RM20.50 =
Cara 1 Cara 2
RM 7 4 . 8 0
H

H
H

TO

TO
TO

N
N

CO

CO
CO

– RM 2 0 . 5 0
RM 5 4 . 3 0
H
H

H
TO
TO

TO
N

N
CO

CO

CO

Cara 3

RM74.80 – RM20.50 = RM54.30


RU • Lakukan aktiviti simulasi menolak wang menggunakan pelbagai
GU
A kaedah. 4.3.1
OT
26 • Tegaskan penolakan mestilah nilai yang kecil ditolak daripada nilai
N

yang besar.
3 RM30 – RM25.70 = Jumlah bil
RM25.70.
RM sen
2 9 10 0
30 00
– 25 70
4 30

RM30 – RM25.70 = RM4.30

4 Siti bayar RM100. Berapakah baki


Siti beli
wang Siti?
mainan ini.
RM100 – RM19.90 – RM57.50 =
9 9 10 0 7 9 11 0
RM19.90
RM 1 0 0 . 0 0 RM 8 0 . 1 0
RM57.50
– RM 1 9 . 9 0 – RM 5 7 . 5 0
RM 8 0 . 1 0 RM 2 2 . 6 0

RM100 – RM19.90 – RM57.50 = RM22.60


Baki wang Siti ialah RM22.60.

Cuba selesaikan.
RM100 – RM57.50 – RM19.90
Apakah yang kamu dapati?

RU • Tegaskan kumpul semula daripada ringgit kepada sen yang


GU
A 4.3.1
OT
melibatkan RM1 sama dengan 100 sen.
• Pelbagaikan istilah berkaitan tolak seperti beza, beri, baki dan 4.3.2 27
N

sebagainya dalam kehidupan harian.


5 RM90 – RM53 – RM12.55 =
9 10
8 10 6 10 0
RM 9 0 . 0 0 RM 3 7 . 0 0
– RM 5 3 . 0 0 – RM 1 2 . 5 5
RM 3 7 . 0 0 RM 2 4 . 4 5

RM90 – RM53 – RM12.55 = RM24.45

CUBA JAWAB
1 Tolak.
a RM78 b RM14.60 c RM93.00 d RM64.80
– RM27 – RM 3.10 – RM52.70 – RM 8.95

e RM49 – RM28 – RM6 =


f RM100 – RM16.15 – RM9 =

2 Lihat harga barang. Jawab soalan.

RM30 90 sen RM87.50 RM45.90

a Berapakah beza harga dengan ?


b Lim beli dan . Dia bayar RM100. Kira baki
wang Lim.
RU • Jalankan aktiviti menolak nilai wang menggunakan contoh resit
GU
A pembelian barang untuk mengukuhkan pemahaman murid. 4.3.1
OT
28 • Terapkan nilai murni dalam penggunaan wang seperti menderma, 4.3.2
N

berjimat cermat, menabung dan tidak membazir.


BA 107-108
DARAB WANG RM8 RM8

RM8 RM8
1 Berapakah harga 3 peket
RM8 RM8
nangka?
3 × RM8 =

Cara 1 Cara 2
RM 8
RM8 + RM8 + RM8 = RM24
× 3
RM24

3 × RM8 = RM24
Harga 3 peket nangka ialah RM24.

2 Kira harga 4 .

4 × RM5 =

Cara 1 RM5
Cara 2
RM 5
H

× 4
TO

TO

TO

TO
N

N
CO

CO

CO

CO

RM20
RM0 RM5 RM10 RM15 RM20
4 × RM5 = RM20
Harga 4 ialah RM20.
RU • Jalankan aktiviti mendarab nilai wang menggunakan harga barang
GU
A dalam katalog barangan pasar raya. 4.4.1
OT • Lakukan aktiviti simulasi menggunakan wang mainan untuk tambah 29
N

berulang. Kaitkan dengan sifir darab.


3 Kira jumlah harga 6 bakul buah naga.
6 × RM10 =
RM1 0 RM10 RM10 RM10
× 6
RM60
RM10 RM10 RM10
6 × RM10 = RM60
Jumlah harga 6 bakul buah naga ialah RM60.

4 10 × RM9 =
Cara 1 Cara 2 Kira 5 × RM10 dan
RM 9 10 × RM9 = RM90 10 × RM5. Ceritakan.
× 10
RM90
10 × RM9 = RM90
CUBA JAWAB
1 Darab.
a RM 3 b RM 4 c RM 5
× 4 × 6 × 8

2 Kira harga.

RM7 RM8 a 4 b 2

RM9 c 10
RU • Bimbing murid mendarab wang menggunakan tambah berulang
GU
A atau bina sifir. 4.4.1
OT
30 • Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
N

BA 109
BAHAGI WANG
1 RM15 diberi sama banyak
kepada 3 orang.
Berapakah wang setiap
orang dapat?
RM15 ÷ 3 =

Cara 1 Cara 2
RM 5

H

H
TO

TO

TO
N

3 RM15
CO

CO

CO

– 15
Ali Nina Adi
0
RM15 ÷ 3 = RM5
Setiap orang dapat RM5.

2 RM30 ÷ 6 = 3 RM72 ÷ 9 =

RM 5 RM 8 Ingat,


6 RM30 �
9 RM72 9× = 72.
– 30 – 72
0 0
RM30 ÷ 6 = RM5 RM72 ÷ 9 = RM8

RU • Latih murid membahagi nilai wang menggunakan resit bayaran


GU
A makanan dan resit belian barang. 4.5.1
OT • Bimbing murid membahagi nilai wang dalam bentuk lazim. Kaitkannya 31
N

dengan tajuk bahagi nombor.


4 Harga 7 kilogram durian ialah RM63.
Berapakah harga 1 kilogram durian?
RM63 ÷ 7 =
RM 9

7 RM63
– 63
0
RM63 ÷ 7 = RM9
Harga 1 kilogram durian ialah RM9.

5 RM60 ÷ 10 = 10 × 6 = 60
Cara 1 Cara 2
RM 6 10 × RM 6 = RM60

10 RM60
– 60
0
RM60 ÷ 10 = RM6

CUBA JAWAB
Bahagikan.


a 4 RM24 �
b 5 RM20 c 6 RM48� d 8 RM72 �
e RM45 ÷ 5 = f RM80 ÷ 10 =
RU • Tegaskan membahagi wang adalah sama seperti membahagi
GU
A nombor bulat. 4.5.1
OT
32 • Bimbing murid membahagi nilai wang dengan 10 menggunakan
N

garis nombor.
BA 110
CELIK WANG
Zarif menang hadiah RM300.
Tahniah!
Terima kasih, Saya nak simpan
puan. RM200, ayah.

Bagus, Zarif.

Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan.


Simpan
di bank RM200 Beli Adakah Zarif
buku bijak mengurus
H

H
TO

TO
N

N
CO

CO

RM50
H

wangnya?
TO
N
CO

Hadiah Mengapa?
wang
RM300
Beli Derma
permainan anak yatim
RM40 RM10

TEROKA RIA
Kamu dapat duit raya RM200. Catat wang
yang kamu simpan dan belanja. Ceritakan
kepada rakan-rakan sekelas.

RU • Tegaskan kepentingan merancang dan mengurus wang dengan


GU
A 4.6.1
OT
berhemat untuk mengelakkan perbelanjaan di luar kemampuan.
• Bercerita tentang kepentingan tabung pendidikan, insurans pendidikan, 33
N

amanah saham dan sebagainya untuk masa depan.


BA 111
SELESAIKAN
1 James catat wang
Bulan Jun Julai
simpanannya.
Berapakah jumlahnya? Simpanan RM27.50 RM51.80

RM27.50 + RM51.80 =

Cara 1 1
RM 2 7 . 5 0
+ RM 5 1 . 8 0
RM 7 9 . 3 0

Cara 2
H

H
TO

TO

TO

TO
N

N
CO

CO

CO

CO
H
H

TO
TO

N
N

CO
CO

Jumlah wang kertas: RM78.00


Jumlah duit syiling: + RM 1.30
Jumlah semua: RM79.30

RM27.50 + RM51.80 = RM79.30


Jumlah simpanan James ialah RM79.30.

Pada bulan Ogos, James simpan


RM16. Kira jumlah simpanannya
dalam 3 bulan itu.
RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan melukis rajah.
GU
A • Terapkan nilai murni untuk menambah wang seperti aktiviti berniaga 4.7.1
OT
34 kecil-kecilan, menabung dan mengambil upah membuat kerja.
N

• Galakkan murid menyemak jawapan dengan cara yang mudah.


2 Kakak Ana ada RM90.
Dia beli kek dan hadiah
seperti gambar.
Kira baki wangnya. RM54.60 RM27

Ada: RM90
Beli kek: RM54.60
Beli hadiah: RM27

RM90 – RM54.60 – RM27 =


Tolak berturut-turut
Cara untuk cari baki wang.
8 9 10 0 2 15
RM 9 0 . 0 0 RM 3 5 . 4 0
– RM 5 4 . 6 0 – RM 2 7 . 0 0
RM 3 5 . 4 0 RM 8 . 4 0

RM90 – RM54.60 – RM27 = RM8.40

Baki wangnya ialah RM8.40.


2 1
Saya semak RM 5 4 . 6 0
dengan cara RM 2 7 . 0 0
tambah.
+ RM 8 . 4 0
RM 9 0 . 0 0

RU • Lakukan simulasi menggunakan wang mainan untuk menyelesaikan


GU
A 4.7.1
OT
masalah melibatkan wang.
• Latih murid menggarisi maklumat penting dan menulis ayat matematik 35
N

berpandukan masalah yang diberikan.


3 Upah cuci sebuah kereta ialah
RM9. Berapakah jumlah upah
untuk 5 buah kereta?
Cuci 1 RM9
Cuci 5 5 × RM9

5 × RM9 =
Cara 1 Cara 2
RM 9
× 5 RM
0 9 18 27 36 45
RM45
5 × RM9 = RM45
Jumlah upah ialah RM45.

4 Untung jualan air ialah RM18. Nancy dan Kavita kongsi


sama banyak. Berapakah untung seorang dapat?
RM18 ÷ 2 =

Cara
RM 92 RM18
– 18
0
RM18 ÷ 2 = RM9
Seorang dapat RM9.
RU • Selesaikan masalah yang diberikan dengan beberapa cara yang sesuai.
GU
A • Tegaskan langkah demi langkah penyelesaian masalah seperti dalam 4.7.1
OT
36 kaedah Polya.
N

BA 112
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.
1 Rozana ada RM35.70. Ayahnya beri lagi RM45.
Kira jumlah wang Rozana.

2 Zain hendak beli kereta mainan


seperti dalam gambar. Dia ada
RM100. Berapakah baki wangnya? RM87.90

3 Gambar menunjukkan harga sepasang selipar


dan sehelai seluar.
a Ibu beli 3 helai seluar. Kira jumlah
harga yang dibayar.
RM2
b Kira harga 2 pasang selipar. RM8

4 RM48 dibahagikan sama banyak antara 6 orang.


Berapakah wang setiap orang dapat?
Jumlah harga
5 Lihat gambar di sebelah. Apakah RM53, puan.
gabungan wang yang digunakan
oleh ibu Zami untuk bayar harga
barang?

Falisa ada 7 keping RM5 dan


6 keping RM10. Adakah
wangnya melebihi RM100?
Terangkan.
RU • Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja dan kad soalan.
GU
A 4.7.1
OT
37
N
I
N TAI M NDA
A
S

Bijak Wang

Alat/Bahan Peserta
Kad tugasan, 4 orang
jadual kerja, murid satu
gunting, gam kumpulan.
dan brosur
barang.
Brosur barang
Cara
1 Ambil satu kad tugasan dan baca.
2 Selesaikan tugasan dalam jadual kerja.
3 Bentangkan kerja kumpulan kamu.
Contoh kad tugasan
1 barang
Cari 2 barang Pilih 2 barang
berharga RM5.
yang jumlah yang beza
Kira jumlah
harga kurang harga
harga 5 barang
RM10. lebih RM12.
itu.

Contoh jadual kerja


Bil. Tugasan Jawapan Kira
Cari 2 barang 1
yang jumlah RM3.99
1 + RM5.90
harga kurang
RM10. RM9.89

RU • Sediakan jadual kerja dan empat kad tugasan yang melibatkan 4.2
GU
A operasi tambah, tolak, darab dan bahagi wang untuk setiap kumpulan. 4.3
OT 4.4
38 • Sediakan brosur barang untuk aktiviti ini.
N

4.5
BA 113-114
MASA DAN WAKTU

Ayah, garisan
apakah di antara
Oh, ini senggatan minit.
nombor-nombor ini?

RU • Minta murid bercerita pengetahuan sedia ada tentang masa dan waktu
GU
A 5.1.1
OT
di Tahun 1.
• Bincangkan ciri-ciri yang ada pada jam analog dan jam digital. 39
N
KENALI MINIT
1 1 senggatan 1 minit
ialah 1 minit. 5 minit Antara 12
dengan 1 ada
5 senggatan.
Itu 5 minit.

2 a b Ini berapa minit?

10 minit

3 Ini suku jam. 5, 10, 15.


5
Berapa minit? 15 minit.
10

15

suku jam = 15 minit


RU • Bimbing murid mengira senggatan minit menggunakan model jam,
GU
A jam dinding dan jam tangan. 5.1.1
OT
40 • Bincangkan aktiviti yang dilakukan dalam 1 minit, 5 minit, 15 minit
N

dan sebagainya.
Dari 12 hingga 6 Jarum minit bergerak
4 a ialah setengah jam. b 1 pusingan lengkap.

Setengah 1 pusingan 00:9

= 30 minit = 60 minit
jam lengkap

Imbas
Adakah ini 40 minit? saya
Bincangkan. 9:00

CUBA JAWAB
1 Sebut berapa minit.
a b c

2 Lengkapkan.
a 40 senggatan ialah minit.
b Jarum minit bergerak dari 12 hingga 7 bermakna
minit.
c minit apabila jarum minit bergerak dari
12 hingga 11.
RU
GU
• Minta murid mengira gandaan lima minit dan kaitkan dengan sifir 5.
A 5.1.1
OT
• Layari https://www.youtube.com/watch?v=qJIgqMcrFoE
41
N

BA 115-116
SEBUT DAN TULIS WAKTU
1 Sekarang pukul berapa?
Pukul lima suku.

Pukul lima
lima belas.

2
Pukul lapan
lima minit. Pukul
sepuluh.

11 12 1
10 2
9 3
8 4
7 6 5

RU • Jalankan simulasi menyebut waktu dengan betul menggunakan


GU
A model jam analog dan digital. 5.1.2
OT
42 • Jelaskan kedudukan jarum jam dan jarum minit pada jam analog 5.1.3
N

serta nombor dan titik pemisah untuk menyatakan jam dan minit
pada jam digital.
3 Pukul dua Kita biasa sebut
tiga puluh. pukul dua setengah.

4
Khamis 10/5/2018

Tukarkan waktu dalam perkataan kepada angka.

pukul dua belas pukul empat pukul tujuh lima


lima minit empat puluh puluh lima

12:05 4:40 7:55

RU • Tegaskan sebutan waktu melibatkan gandaan lima minit.


GU
A • Lakukan aktiviti menukar waktu dalam angka menggunakan kad 5.1.2
OT imbasan, model jam analog dan digital. 5.1.3 43
N
5 Tulis dalam perkataan.
Lim, itu salah.

Adakah dua waktu ini


sama? Bincangkan.

CUBA JAWAB
1 Sebut waktu.
a b c

2 Tukarkan waktu dalam angka.


a Pukul sebelas dua puluh b Pukul dua suku
3 Tukarkan waktu dalam perkataan.
a b c

RU • Tegaskan penulisan waktu yang betul melibatkan gandaan 5 minit.


GU
A • Lakukan aktiviti menukar waktu dalam angka kepada perkataan 5.1.2
OT
44 menggunakan kad imbasan, model jam analog dan digital. 5.1.3
N

• Terapkan sikap menghargai masa dengan aktiviti yang berfaedah.


BA 117-118
REKOD WAKTU
Pagi
Mari rekod waktu
dan aktiviti ini.

Senaman Tiup belon


SUKANEKA
SEKOLAHKU Tengah hari

Petang

Cari harta karun Makan

Main congkak
Waktu Aktiviti
Cuba rekod
7:45 pagi Senaman waktu dan
Tiup belon aktiviti pada
12:00 tengah hari hari Ahad pula.
3:25 petang
Cari harta karun
RU • Minta murid bercerita aktiviti harian semasa di sekolah dan selepas
GU
A 5.1.4
OT
pulang dari sekolah dan merekodkan aktiviti tersebut.
• Bincangkan turutan peristiwa murid pada hujung minggu atau cuti 45
N

sekolah.
CUBA JAWAB
HARI KANAK-KANAK
Lihat aktiviti Hari Kanak-kanak
dalam gambar di sebelah.
Lengkapkan jadual.
Waktu Aktiviti

Contoh
Hari Keluarga
TEROKA RIA Waktu Aktiviti
1 Rancang satu aktiviti. 8:45 pagi Bersenam
2 Rekod waktu dan aktiviti. 9:00 pagi Pecah belon
3 Ceritakan aktiviti kamu. 9:30 pagi Lari ikat kaki
RU • Sediakan jadual dalam perisian MS Word dan bimbing murid
GU
A merekodkan waktu dan aktiviti dalam jadual tersebut seperti jadual 5.1.4
OT
46 waktu kelas sendiri, sambutan hari guru, hari sukan sekolah, rancangan
N

televisyen dan hari keluarga.


BA 119-120 • Jalankan aktiviti Teroka Ria secara berpasangan.
PERKAITAN WAKTU
1 Jam dan Minit

Jarum minit bergerak 1 pusingan lengkap 60 minit.

Jarum jam Jadi, 60 minit


bergerak dari sama dengan
3 hingga 4 1 jam.
60 minit
ialah 1 jam. = 1 jam

1 jam selepas pukul 12


pukul berapa?

RU • Tegaskan apabila jarum minit bergerak jarum jam juga bergerak.


GU
A 5.2.1
OT
• Bincangkan aktiviti yang boleh dilakukan dalam tempoh 1 jam.
• Imbas kembali suku jam, setengah jam, tiga suku jam dan kaitkannya 47
N

dengan 1 jam.
2 Hari dan Jam

1 pusingan 12:00 tengah hari


lengkap jarum
jam ialah
12 jam.

12 jam 12 jam

12:00 tengah malam

Jarum jam bergerak


2 pusingan lengkap
sehari. Jadi, ada
24 jam sehari. 12 jam + 12 jam = 24 jam

24 jam = 1 hari

CUBA JAWAB
Lengkapkan.
a 1 jam = minit b 1 hari = jam
c Suku jam = minit d jam = 30 minit
RU • Gunakan garis masa untuk menjelaskan 24 jam dalam sehari.
GU
A • Bincangkan perkataan harian dalam sehari seperti senja, siang, 5.2.1
OT
48 setengah hari dan sebagainya, serta aktiviti yang dilakukan.
N

• Bincangkan negara yang mengalami siang lebih panjang daripada


BA 121 malam.
SELESAIKAN
1 Apabila Alex tiba
di sekolah, jarum
minit tunjuk angka 4.
Pukul berapakah
Waktu dia tiba?
bertolak

Cara Saya guna


model jam.

Waktu
tiba

Alex tiba di sekolah pada pukul 7:20 pagi.

2 Naveena sekeluarga sampai ke dewan jamuan pada


pukul 8:00 malam. Jamuan bermula selepas 25 minit.
Nyatakan waktu jamuan bermula.
5
Cara
10

Bilang menaik
15
lima-lima dari 12.
Berhenti di 5.
20

25

Jamuan bermula pada pukul 8:25 malam.

RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah secara simulasi menggunakan


GU
A model jam dan garis masa. 5.3.1
OT
49
N
3 Jam menunjukkan waktu
mula aktiviti bercerita.
Aktiviti itu diadakan selama
1 jam.

Waktu mula

a Nyatakan waktu mula aktiviti dalam perkataan.

Waktu mula aktiviti pada pukul dua.

b Pukul berapakah aktiviti itu tamat?

Cara
1 jam ialah 1 pusingan
lengkap jarum minit.

Waktu tamat

Aktiviti itu tamat pada pukul 3:00.


RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan garis masa.
GU
A 5.3.1
OT
50
N

BA 122
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.
1 Gotong-royong bermula
pada pukul 9:30 pagi.
Nyatakan waktu itu dalam
perkataan.

2 Permainan catur bermula


pada pukul 4:00 petang.
Apabila tamat bermain,
jarum minit tunjuk angka 8.
Pukul berapakah itu?

3 Nani masuk pertandingan


mewarna selama 1 jam.
Berapa minitkah itu?

4 Satu kumpulan murid Tahun 2


melawat Mega Aquaria.
Mereka masuk pada pukul
tiga suku petang. Tulis waktu
itu dalam angka.

RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan model jam


GU
A 5.3.1
OT
dan garis masa.
51
N
TAI MINDA
AN
S

Roda Masa

Alat/Bahan
Kad muka jam, kertas A4
dan pensel warna.
Peserta
2 atau 3 orang murid
satu kumpulan.
Cara Kad muka jam

Gunakan kad muka jam untuk aktiviti seperti contoh.


Aktiviti 1 Aktiviti 2
Murid A gerakkan jarum minit. Murid B tunjukkan waktu.
Murid B sebut berapa minit. Murid A sebut waktu.
10 minit. Pukul
dua
lima
minit.

Aktiviti 3 Aktiviti 4
Murid A sebut waktu. Murid A tunjuk waktu.
Murid B gerakkan jarum Murid B tulis dalam angka.
jam. Murid C gerakkan Murid C tulis dalam perkataan.
jarum minit.
RU • Sediakan kad muka jam yang lengkap dan mencukupi untuk setiap
GU 5.1.1
A pasangan murid.
OT 5.1.2
52 • Galakkan murid saling bertukar peranan sebagai penyoal dan penjawab.
N

• Terapkan nilai murni bekerjasama dan bersikap toleransi. 5.1.3


BA 123-124
PanjanG, JISIM DAN
ISI PADU CECAIR
Tinggi Akil ialah
100 sentimeter.

Jisim buku teks


ini 300 gram.

Isi padu air ini


400 mililiter.

RU
GU
• Bincang dengan murid tentang panjang, jisim dan isi padu cecair 6.1
A
OT
dalam kehidupan harian seperti panjang kain untuk membuat baju, 6.2
jisim badan dan isi padu air yang diminum dalam sehari. 6.3 53
N
KENALI UNIT SENTIMETER DAN METER
1
Ini pembaris 15 sentimeter. Setiap
senggatan ialah 1 sentimeter.
1 sentimeter

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Simbol bagi
sentimeter ialah cm.

0 cm 1 2

1 sentimeter
ditulis 1 cm. cm
Panjang sebatang
paku dan lebar jari
ialah 1 sentimeter.

3
er
e nt imet Panjang pita ukur
s
150
ialah .

RU • Minta murid melihat senggatan pada pembaris. Bimbing murid mengenal


GU
A pasti panjang serta penggunaan simbol cm dalam kehidupan harian. 6.1.1
OT
54 • Tegaskan unit cm digunakan untuk mengukur objek yang pendek dengan
N

betul. Perkenalkan istilah berkaitan panjang seperti tinggi, rendah,


lebar, pendek dan sebagainya.
Ini pembaris 1 meter. Panjangnya
4 a sama dengan 100 sentimeter.
1 sentimeter

Simbol meter
ialah m.
m
b
1 meter
ditulis 1 m.
c mete
4

r•
r•
Panjang pita ukur mete
4

ialah .

CUBA JAWAB
1 Nyatakan unit ukuran yang sesuai, cm atau m.
a b c

25 5
2 Tulis simbol bagi unit ukuran di bawah.
a 2 sentimeter b 57 sentimeter
c 3 meter d 40 meter
RU • Bincangkan penggunaan unit m dalam kehidupan harian yang
GU
A melibatkan tinggi, lebar, jarak dan sebagainya. 6.1.1
OT • Tegaskan unit m digunakan untuk ukuran objek yang lebih panjang. 55
N

Jalankan simulasi melihat senggatan pada pita ukur.


BA 125
UKUR PANJANG OBJEK DAN
LUKIS GARIS LURUS

1
0 cm1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 cm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Ukur
dengan
Mesti mula tepat.
dari 0.
00:9

Imbas
saya
0 cm1 2 3 4 5 6 7 8 9
9:00

Objek Pensel Pemadam Daun


Panjang 12 cm cm cm

2 a b c

Manakah cara mengukur


yang betul? Bincangkan.
• Bimbing murid menjalankan aktiviti mengukur objek di sekeliling
U RU
menggunakan pembaris atau pita ukur. Tegaskan ukuran panjang
G
A dalam unit cm atau m tidak melibatkan titik perpuluhan. 6.1.2
OT • Minta murid merekodkan panjang objek. Contohnya mengukur ketinggian
56
N

pokok dalam tempoh seminggu apabila benih mula bercambah.


• Layari http://www.mathworksheets4kids.com/length/object-ruler-cml.pdf
3 a

Lebar pintu kelas ialah 128 cm.

Panjang lukisan ialah 2 m.

c
Cuba ukur
objek
lain pula.

Panjang bingkai ialah m.


RU
GU
• Bimbing murid mengukur panjang dan menandakan jarak objek
A 6.1.2
OT
di sekitar sekolah dalam cm dan m.
• Jalankan aktiviti murid secara berkumpulan dan minta ketua kumpulan 57
N

mencatatkan dapatan kumpulannya.


4 a Saya lukis garis lurus 30 cm.

Tandakan titik Sambung dua titik itu Tulis 30 cm.


pada 0 dan 30. dengan pembaris.

b Kami lukis garis lurus 1 m.

Tandakan titik Sambung dua titik itu Tulis 1 m.


pada 0 dan 100. dengan pembaris.

Lukis panjang sebatang sikat


sebagai garis lurus di atas
kertas. Ukur panjangnya. 0
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CUBA JAWAB
1 Nyatakan panjang 2 Lukis garis lurus:
sebatang pen. a 9 cm. b 2 m.

RU • Tegaskan kedudukan pembaris tidak boleh digerakkan semasa melukis


GU
A garis lurus. 6.1.2
OT
58 • Bimbing murid melukis garis lurus yang melebihi 1 m.
N

• Layari http://www.mathworksheets4kids.com/length/tape-cm1.pdf
BA 126-127
ANGGAR PANJANG OBJEK
1 Panjang sebatang Anggaran Aini hampir tepat.
krayon lebih Panjang sebenar sebatang
kurang 10 cm. krayon ini ialah 9 cm.

Panjang
berus
lukisan ini
kurang
daripada
20 cm.

2 Cuba tunjukkan 1 cm
dengan cara ini.
0 cm 1 2

1 cm

Sebut objek lain yang panjangnya


kurang daripada 15 cm.

RU • Jalankan aktiviti menganggar panjang objek lain secara berkumpulan.


GU 6.1.3
A
OT
• Bimbing murid menganggar panjang objek dan mengukur panjang
sebenarnya. Bincangkan perbezaan ukuran. 59
N

BA 128
TEROKA RIA
Cara
1 Ukur panjang 2 Gunakan panjang pensel
sebatang pensel. untuk anggarkan panjang
buku tulis.

3 Ukur panjang sebenar


buku tulis.

4 Gunakan panjang pensel


itu untuk anggarkan
panjang objek yang lain.
5 Ukur objek itu. Catatkan
panjang sebenar.
6 Bandingkan kedua-dua panjang.
Panjang/tinggi Panjang/tinggi
Objek
anggaran sebenar
Panjang buku tulis cm cm
Tinggi botol air cm cm
Panjang jam tangan cm cm
CUBA JAWAB
3 cm
Anggarkan panjang objek.
a 5 cm b
cm cm
RU • Bimbing murid menjalankan aktiviti Teroka Ria secara berkumpulan.
GU
A Minta wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan. 6.1.2
OT
60 • Jalankan aktiviti menganggar panjang objek dalam meter berpandukan 6.1.3
N

panjang pembaris 1 meter.


KENALI UNIT GRAM DAN KILOGRAM
1 Jisim susu
tepung ini
1 kilogram.

Roti ini jisimnya


400 gram.

400 gram ditulis 400 g.


1 kilogram ditulis 1 kg.

Simbol gram Simbol kilogram


ialah g. ialah kg.
g kg
2 a b c

450 gram 120 gram 3 kilogram


ditulis 450 g. ditulis . ditulis .

RU • Bincangkan unit kg dan g yang terdapat dalam risalah atau brosur barang.
GU
A 6.2.1
OT
• Minta murid menyatakan contoh jisim kg dan g dalam kehidupan harian.
Tegaskan simbol g dan kg. 61
N
3 a b

Setiap senggatan 50 g. Setiap senggatan 100 g.

c d

Setiap senggatan . Setiap senggatan .

CUBA JAWAB
1 Nyatakan unit jisim yang sesuai, g atau kg.
a b c

2 300 60
2 Tulis simbol bagi unit jisim di bawah.
a 100 gram b 700 gram c 3 kilogram
RU • Bimbing murid membaca nilai senggatan yang terdapat pada alat
GU
A penimbang yang berbeza. 6.2.1
OT
62 • Tegaskan 1 000 gram sama dengan 1 kilogram.
N

BA 129
TIMBANG JISIM OBJEK
Sebelum timbang objek,
pastikan jarum penimbang
tunjuk 0. Jisim limau 2 kg.

Jisim epal 800 g.

Jisim manakah yang


lebih, sepeket biskut
atau segulung kapas?

CUBA JAWAB
Sebut jisim objek.

a b c

RU • Tegaskan jisim sesuatu objek tidak bergantung pada saiz objek seperti
GU
A span dengan batu. 6.2.2
OT
63
N

BA 130
ANGGAR JISIM OBJEK
1 Jisim Saya anggarkan jisim 2 biji
sebiji ciku lebih kurang 110 g.
ciku ini
60 g.

Anggaran itu hampir tepat.


Jisim sebenar ialah 120 g.

Jisim plastisin Anggarkan jisim Jisim model


yang akan dibuat model model gajah ini. gajah ialah
gajah ialah 300 g. 200 g.
RU • Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk menganggar jisim
GU
A objek di dalam kelas. Minta murid membuat kesimpulan seperti kurang 6.2.3
OT
64 atau lebih.
N

• Layari http://www.commoncoresheets.com/Math/Weight/Metric%20
BA 131 Estimating%20Weight/English/1.pdf
TEROKA RIA
Cara
1 Timbang 2 Anggarkan jisim 3 Timbang jisim
sebiji guli sebiji guli kecil. sebenar sebiji
besar. guli kecil.

4 Gunakan jisim sebiji guli besar untuk anggarkan jisim


objek yang lain.
5 Timbang objek itu. Catatkan jisim sebenar.
6 Bandingkan kedua-dua jisim.
Objek Jisim anggaran Jisim sebenar
Guli kecil g g
Tin aluminium g g
Majalah g g

CUBA JAWAB
Anggarkan jisim objek.
a b

240 g g 10 kg kg
• Bimbing murid menganggar jisim objek dan menimbang jisim sebenar
U RU
secara berkumpulan.
G
A • Tegaskan pemilihan alat penimbang yang sesuai untuk aktiviti 6.2.2
OT menganggar jisim dan menimbang jisim sebenar dalam g dan kg. 6.2.3 65
N

• Bincang dengan murid tentang kepentingan menganggar jisim objek


dalam kehidupan.
KENALI UNIT MILILITER DAN LITER
1
Isi padu
jus oren ini
350 mililiter.
Isi padu
susu ini
1 liter.

350 mililiter ditulis 350 mℓ.


1 liter ditulis 1 ℓ.

Simbol bagi Simbol bagi Tulis lima


mililiter ialah mℓ. liter ialah ℓ. belas liter.

mℓ ℓ

Sebut isi padu cecair


dalam mℓ atau ℓ.

RU • Bincangkan isi padu cecair dalam unit mililiter dan liter dalam kehidupan
GU
A harian. Minta murid lihat saiz bekas dengan isi padunya. 6.3.1
OT • Tegaskan penulisan simbol ℓ dan mℓ yang betul.
66
N
Ini bikar
2 a Ini bikar 100 mℓ. b 250 mℓ.
Setiap senggatan
ialah 20 mℓ.

20 mℓ
Setiap senggatan
mℓ.
c Ini silinder penyukat d
100 mℓ. Setiap senggatan
ialah 10 mℓ.
Ini silinder
penyukat 1 ℓ.
Setiap
senggatan
mℓ.

CUBA JAWAB
1 Nyatakan unit isi padu 2 Tulis simbol bagi unit
yang sesuai, mℓ atau ℓ. isi padu di bawah.
a b a 200 mililiter
b 600 mililiter
150
c 4 liter
d 9 liter

10
RU • Bimbing murid membaca senggatan pada pelbagai alat penyukat
GU
A yang berlainan saiz. 6.3.1
OT • Tegaskan 1 000 mililiter sama dengan 1 liter. 67
N

• Pastikan simbol mililiter dan liter ditulis dengan betul.


BA 132
SUKAT ISI PADU CECAIR
1 Adik perlu ambil 10 mℓ
vitamin setiap hari.

Isi padu air 500 mℓ. Lihat isi padu cecair pada aras
mata. Isi padu susu 200 mℓ.

RU • Bimbing murid menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat


GU
A yang sesuai. Terapkan nilai murni seperti berhati-hati ketika
OT
6.3.2
68 mengambil dos ubat cecair supaya tidak diambil berlebihan.
N

• Tegaskan bacaan isi padu yang disukat mesti dilihat pada aras mata.
3 Saya sukat
1 ℓ cecair.

Saya sukat
2 ℓ cecair.

2 liter susu diisi ke dalam


2 bekas seperti gambar.
Berapakah isi padu susu
di dalam setiap bekas?

2ℓ 1ℓ

CUBA JAWAB
Berapakah isi padu cecair di dalam bekas?
a b c

RU • Bimbing murid menyukat isi padu cecair menggunakan pelbagai


GU
A jenis alat penyukat. 6.3.2
OT • Tegaskan pemilihan alat penyukat yang sesuai untuk menyukat isi 69
N

padu yang dikehendaki. Contohnya bikar 100 mℓ untuk menyukat


BA 133 isi padu cecair dalam lingkungan 20 mℓ hingga 100 mℓ.
ANGGAR ISI PADU CECAIR
1 Isi padu air ini
Saya anggarkan
mungkin 500 mℓ.
kurang daripada
700 mℓ.
Betul, Ikram.
Anggaran kita Isi padunya
hampir tepat. 600 mℓ.

2
Saya
Isi padu anggarkan
1 jag jus isi padu jus
ini 1 ℓ. di dalam
bekas
air ini lebih
daripada 1 ℓ.

• Bimbing murid menganggar isi padu cecair dalam mℓ dan ℓ di dalam


U RU
bekas yang berlainan.
G
A • Minta murid membuat kesimpulan seperti lebih atau kurang. 6.3.3
OT
70
70 • Layari http://www.mathworksheets4kids.com/capacity/jug-1liter-1.pdf
N

• Layari http://www.mathworksheets4kids.com/capacity/more-less-
BA 134 metric1.pdf
TEROKA RIA
Cara
1 Sediakan 2 Anggarkan isi 3 Sukat isi padu
air seperti padu air merah. sebenar air
gambar. Catatkan. merah. Catatkan.

250 mℓ 250 mℓ

4 Ulang langkah 2 dan 3 untuk air hijau.


250 mℓ

5 Bandingkan kedua-dua isi padu.


Cecair Isi padu anggaran Isi padu sebenar
Air merah mℓ mℓ
Air hijau mℓ mℓ

CUBA JAWAB
Anggarkan isi padu cecair.
a b

400 mℓ mℓ ℓ 5ℓ
RU • Bimbing murid menganggar isi padu cecair dan menyukat isi padu
GU
A sebenar secara berkumpulan. Minta murid membanding isi padu 6.3.2
OT anggaran dengan isi padu sebenar. 6.3.3 71
N
SELESAIKAN
1 Sarina guna 8 cm benang merah. Dia juga guna 10 cm
benang biru. Nyatakan benang yang lebih panjang.
Cara

10 cm lebih panjang daripada 8 cm.


Benang biru lebih panjang.

2 Ambil 10 mililiter
sekali setiap hari.

Baiklah, encik.

Tandakan isi padu ubat yang akan diambil.


Nyatakan isi padunya.
Cara mℓ 30
25 Saya tanda
20
15 isi padu ubat.
10
5

10 mℓ
Isi padu ubat ialah 10 mℓ.
RU • Gunakan kaedah simulasi atau membina model untuk menyelesaikan
GU
A masalah. 6.4.1
OT
72
N
3 Harga Tiket Kereta Kabel
Dewasa RM20
Kanak-kanak RM15
Kanak-kanak
Percuma
(tinggi kurang 90 cm)

Tinggi Kamal ialah 1 m. Adiknya tidak


dikenakan bayaran. Anggarkan tinggi adiknya.

Cara

Adik Kamal tidak


kena bayar. Jadi,
tinggi adik Kamal
Tandakan tinggi
mesti kurang
anggaran adik
daripada 90 cm.
Kamal.

Tinggi adiknya lebih kurang 80 cm.


RU • Bimbing murid mencari maklumat seperti apa yang diberi dan apa
GU
A 6.4.1
OT
yang dicari.
• Tegaskan 100 cm sama dengan 1 m. 73
N
4 Nisha
Saiful Julia ? kg

Jisim Nisha lebih daripada Julia. Jisim Nisha juga kurang


daripada Saiful. Apakah jisim Nisha yang mungkin?

Cara Julia Saiful

27 28 29 30 kg
Jisim Nisha
Jisim Nisha yang mungkin ialah 28 kg atau 29 kg.

5 Sue Chin ingin mencuci sebuah


basikal. Pilih satu bekas yang
akan digunakannya. Mengapa?
Cara 8ℓ 80 mℓ

1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ
80 mℓ

Sue Chin akan gunakan bekas 8 ℓ


kerana isi padu airnya lebih banyak.
RU • Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
GU
A 6.4.1
OT
74
N

BA 135-136
00:9

Imbas
saya
CUBA JAWAB 9:00

Selesaikan masalah.
1 Ibu gunakan ukuran objek seperti dalam
jadual.
Objek Dawai Pita berwarna Reben
Panjang 5 cm 18 cm 30 cm

Lukis garis lurus bagi setiap panjang objek itu.

2 Gambar menunjukkan jisim anggur yang dibeli


oleh bapa Erma. Nyatakan jisim anggur itu.

3 Saya hendak Saya pula


minum 350 mℓ hendak sediakan
jus epal. 2 ℓ jus epal.
Nori Gobi
Tentukan bekas yang akan digunakan oleh mereka.

a b c d

4 Tinggi lori ialah 3 m.


Bolehkah lori itu melalui
terowong seperti gambar
di sebelah? Berikan sebab.

RU • Selesaikan masalah yang diberikan dengan cara yang sesuai.


GU
A 6.4.1
OT
• Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
75
N
I
N TAI M NDA
A
S

Cantum Saya

mℓ
ra m

m
g ra
sg

g ra
Alat/Bahan Gam, gunting, gambar rajah

me

kilo
kg
atu

m
te r
ar
du
400 mℓ

segi tiga dan kertas A4.

se
m

0g
ntim

m
g ra

g
4c

20
cm
ete
ilo
2k

r
m

Peserta 2 orang murid satu kumpulan.

Cara
1 Gunakan salinan gambar rajah segi tiga di bawah.
2 Potong 9 keping segi tiga.
3 Cantumkan semula untuk
dapatkan ukuran dan
sukatan yang sepadan.
mℓ

4 Kumpulan yang
siap cantum
paling cepat dan
ram

tepat ialah
kg m
gra

pemenang.
sg

gra
me

ki lo
a tu

m
ter
ar
du

400 mℓ
se n

g
ram

m
ti m

0
g
4c

20
cm
ilog

ete
r
2k

RU • Sediakan bahan-bahan yang mencukupi untuk aktiviti kumpulan. 6.1.1, 6.1.2,


GU
A • Buat salinan gambar rajah segi tiga. 6.2.1, 6.2.2,
OT
76 6.3.1, 6.3.2
N

BA 137-138
Bentuk
Boria Bentuk

Marilah kawan kita belajar


Bentuk tiga dimensi diperihalkan
Kubus, kuboid, kon dan piramid
Silinder juga perlu dihuraikan

Dua belas sisi sama panjangnya


Enam permukaan sama besarnya
Sebiji dadu itu contohnya
Itulah kubus diberi nama

Kuboidlah pula lain sifatnya


Enam permukaan besar tak sama
Ada segi empat tepat dan segi empat sama
00:9

Sisinya ada dua belas juga

9:00
Imbas
saya

RU
GU
• Nyanyikan lagu mengikut irama ”Boria”. Sambil menyanyi murid 7.1.1
A
OT
menunjukkan bentuk 3D menggunakan objek sebenar.
• Guru digalakkan menambah lirik bagi bentuk 3D yang lain. 77
N
KENAL PASTI BENTUK 3D
1 Ada 6 permukaan rata.
Semuanya sama besar.
Ada 8 bucu. Ada 12 sisi.
Dadu ini bentuk kubus.
Isnin 10/9/2018

Ada 8 bucu. Ada 12 sisi


juga. 6 permukaannya segi
empat tepat. Pemadam ini
bentuk kuboid.

Lihat kubus dan kuboid.


Ceritakan ciri yang tidak sama.

Ciri Objek Bentuk


• 6 permukaan rata
segi empat sama
• 8 bucu
• 12 sisi lurus Kubus
• 6 permukaan rata
segi empat
• 8 bucu
• 12 sisi lurus Kuboid
RU
GU
• Lakukan aktiviti penerokaan di dalam kelas untuk mengenal pasti 7.1.1
A
OT
bentuk 3D dengan menyatakan ciri-cirinya.
78 • Bersoal jawab dengan murid tentang objek lain dalam gambar di atas.
N
2 • 4 permukaan rata segi tiga
• 1 permukaan rata segi empat sama
• 5 bucu
• 8 sisi lurus
Apakah bentuk ini?

Piramid.

• 1 permukaan rata Ada 1


• 1 permukaan permukaan
melengkung melengkung.
• 1 bucu 2 permukaan
rata. Ini
silinder.

Kon Piramid Silinder

CUBA JAWAB
Namakan bentuk 3D bagi ciri ini.
a 1 bucu 1 permukaan rata 1 permukaan melengkung

b 2 permukaan rata 4 permukaan rata


8 bucu
segi empat sama segi empat tepat

RU
GU
• Galakkan murid membuat peta pemikiran ciri-ciri bentuk 3D bagi 7.1.1
A
OT
kubus, kuboid, kon, piramid dan silinder.
• Jalankan simulasi untuk menjelaskan permukaan rata, permukaan 79
N

melengkung, bucu dan sisi lurus.


BA 139
KENAL PASTI BENTUK ASAS
Permukaan saya Permukaan saya
ada 6 segi empat ada 2 segi empat
sama. sama dan 4 segi
empat tepat.
Bentuk 3D Nama Bentuk asas Bilangan

Kubus 6

4
Kuboid
2

Piramid 4
1
1
Silinder
2

Kon 1
1

CUBA JAWAB
Nyatakan bentuk asas bagi bentuk 3D.
a b c d e

RU • Jalankan simulasi bentuk 3D dan minta murid menamakan bentuk


GU 7.1.2
A
OT
asasnya. Nyatakan bentuk asas kon ialah bulatan dan sektor.
80 • Lakukan aktiviti berkumpulan membuat pelbagai corak menggunakan
N

bentuk asas dan minta murid bercerita tentangnya.


BA 140
KENALI BENTANGAN BENTUK 3D
1 Buka kotak itu. Saya dapat
Apakah yang 6 segi empat
kamu dapat? Saya pula
sama.
dapat 6 segi
Ini empat tepat.
bentangan
kubus. Oh, ini
bentangan
kuboid.

2 Bentangan kuboid ini


Ini juga ada 4 segi empat tepat.
bentangan 2 lagi segi empat sama.
kubus.

Ceritakan bentangan kubus dan


kuboid yang lain.

RU
GU
• Jelaskan bentangan ialah bentuk rata yang diperoleh dengan membuka 7.1.3
A
OT
lipatan permukaan bentuk 3D. Lakukan simulasi dan kaitkannya dengan
bentuk asas untuk mengukuhkan pemahaman murid. 81
N

• Sediakan pelbagai bentangan kubus dan kuboid. Minta murid


bercerita tentangnya.
3 Bentangan piramid

Ini juga
Piramid bentangan
piramid.

Bentangan piramid ada 4 dan 1 .

4 Bentangan kon
Bentangan kon
ada 1 dan 1 .

Adakah ini
bentangan kon?
Mengapa?

RU
GU • Lakukan aktiviti meneroka pelbagai bentangan bentuk 3D dengan 7.1.3
A
82 OT menggunting dan mencantumkan bentangan untuk menentukan
N

bentuk 3D yang terhasil. Aktiviti menyurih boleh dijalankan bagi


bentangan bentuk 3D yang mempunyai permukaan rata.
5 Bentangan silinder

a b

Ada 1 segi empat tepat Cantumkan segi


dan 2 bulatan. empat tepat.

c d

Cantumkan 2 bulatan. Ini silinder.

CUBA JAWAB
Namakan bentuk 3D bagi bentangan di bawah.
a b c

d e

RU
GU • Minta murid meneroka pelbagai bentangan dengan melayari Internet. 7.1.3
A
OT Cetak dan kumpulkan bentangan-bentangan sebagai satu folio kumpulan.
83
N

• Layari https://www.mathworksheets4kids.com/solid-shapes/net-shape1.pdf
BA 141-142
KENAL PASTI BENTUK 2D
1

Permukaan bingkai gambar


ini ada 4 bucu. Semua sisi
sama panjang.

Itu segi
empat sama.

Permukaan buku
ini bukan segi
empat sama.

RU
GU
• Minta murid bercerita tentang bentuk permukaan objek lain atau corak 2D
A 7.2.1
OT
yang terdapat dalam gambar berdasarkan huraian ciri-cirinya.
84 • Tegaskan bentuk-bentuk 2D banyak terdapat pada permukaan objek
N

3D dalam kehidupan.
2 Ciri
Bilangan Bilangan sisi Bilangan Nama
Bentuk
sisi lurus melengkung bucu bentuk

4 0 4

0 4 Segi empat
tepat

3 3

0 1 Bulatan

Cuba lengkapkan
jadual di atas.

CUBA JAWAB
Apakah bentuk 2D bagi
ciri yang diberikan?
a b Tidak
3 bucu ada
bucu
Ada berapa segi empat
3 sisi Tidak dan segi tiga dalam
lurus ada sisi gambar rajah di atas?
lurus
RU
GU
• Guru membuat rumusan berkaitan dengan ciri-ciri bentuk 2D
7.2.1
A
OT
berdasarkan permukaan bentuk 3D objek sebenar.
• Gunakan pelbagai corak 2D untuk murid mengenal pasti bentuk 2D. 85
N

Contohnya corak pada mural, kertas pembalut hadiah dan karpet.


BA 143
LUKIS BENTUK 2D

Saya surih
bulatan.

Saya lukis 6 segi Saya lukis bentuk 2D


empat sama. pada kertas petak.

Apakah bentuk 3D yang


boleh kita surih untuk
dapat segi tiga? Ceritakan.

RU
GU • Bimbing murid menyurih permukaan bentuk 3D dengan betul di atas
A 7.2.2
OT
kertas. Minta murid menyatakan bentuk 2D yang diperoleh.
86
N
TEROKA RIA

Alat/Bahan Peserta
Perisian Microsoft Word. 2 orang murid
satu kumpulan.
Cara
1
Lancarkan Microsoft Word.
Klik Insert dan Shapes.
2 00:9

Pilih bentuk pada Basic Shapes dan klik.


3
Lukis bentuk segi empat tepat.
4
Klik pada bentuk. Klik Format dan Shape Fill. Imbas
saya
Pilih warna dan klik. 9:00

5
Taip nama bentuk.
6
Ulang langkah 2 hingga 5 untuk
bentuk 2D yang lain.

CUBA JAWAB
Sambungkan titik ikut turutan huruf. Gunakan pembaris.
Namakan bentuk itu.
a b c
B B C B C

A C A D A D

RU
GU • Lakukan aktiviti melukis bentuk 2D daripada lipatan kertas dan kertas
A 7.2.2
OT titik serta menamakan bentuknya.
• Jalankan pertandingan membina seberapa banyak bentuk 2D pada 87
N

papan geo.
BA 144
SELESAIKAN
1 Sarjit guna satu bahan terpakai untuk buat tabung. Dia
tampal kertas warna pada 6 permukaan rata yang
sama besar. Apakah nama bentuk tabung itu?
Cara Teka dan uji.

Uji 1 Piramid Uji 2 Kubus ada 6


ada 5 permukaan
permukaan rata yang
rata. sama besar.
Salah Betul

Nama bentuk tabung itu ialah kubus.

2 Liza lukis corak. Dia lukis bentuk 2D yang ada satu sisi
melengkung. Apakah nama bentuk itu?

Cara

Segi tiga tidak Segi empat tepat Bulatan ada sisi


ada sisi tidak ada sisi melengkung.
melengkung. melengkung.
✗ ✗ ✓

Nama bentuk itu ialah bulatan.

RU
GU • Gunakan pelbagai strategi seperti melukis gambar rajah dan simulasi 7.3.1
A
88 OT untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
• Tegaskan membaca soalan dengan teliti dan menggariskan
N

maklumat penting.
3 Rini buka satu bentuk 3D. Dia dapat 2 bulatan dan
1 segi empat tepat. Apakah bentuk 3D itu?

Cara Lukis rajah.

2 bulatan dan 1 segi


empat tepat ialah
bentuk asas silinder.

Bentuk 3D itu ialah silinder.

CUBA JAWAB

Selesaikan masalah.
1 Gambar di sebelah ialah
6 permukaan yang ada
pada satu bentuk 3D.
Apakah bentuk 3D itu?
2
Ibu jual jeli dalam bekas. Bekas itu ada 2 permukaan
rata. Ada juga 1 permukaan melengkung. Nyatakan
bentuk bekas itu.

RU
GU • Latih murid menyelesaikan masalah dengan cara melukis, membuat 7.3.1
A
OT gambaran mental, aktiviti simulasi dan menggunakan objek sebenar
89
N

untuk mengukuhkan pemahaman mereka.


BA 145-146
TAI MINDA
AN
S

Tabung Saya

Alat/Bahan Kad bentangan, pelekat corak, gunting,


gam dan pita pelekat.
Cara
1 Sediakan bahan. 2 Potong bentangan.

3
Lipat, cantum dan 4 Tanggalkan pelekat
lekatkan bentangan corak.
dengan pita pelekat.

5
Tampal corak untuk 6 Pamerkan di sudut
hias tabung. matematik.

RU • Sediakan bentangan silinder atau lain-lain bentuk 3D menggunakan


GU 7.1
A kertas keras seperti kotak, kadbod atau sebagainya, pelekat corak
90 OT serta bahan-bahan lain secukupnya.
N

• Bimbing murid melakukan aktiviti secara berpasangan dan terapkan


BA 147-148 nilai seperti teliti, bekerjasama dan kemas.
DATA
Selasa

Siapa suka
minum susu
vanila? Angkat
tangan.

RU
GU • Lakukan aktiviti soal jawab dengan murid dan jalankan simulasi 8.1.1
A
OT mengumpul data seperti mengumpul data bilangan murid mengikut
91
N

bulan kelahiran dan warna kegemaran.


CARA KUMPUL DATA
Rabu 24/10/2018
1 Kumpul Data Ada berapa
warna bunga?

Ada tiga warna.

2 Kumpul bunga ikut warna.

Saya buat Saya lukis


gundal. gambar.

Kamu suka cara yang


mana? Mengapa?

RU
GU • Jalankan aktiviti simulasi cara-cara mengumpul dan menyusun data. 8.1.1
A
92 OT • Minta murid mengumpul data seperti makanan kegemaran dan
sebagainya secara berkumpulan.
N
3 Cara 1 Cara 2
Warna
Gundal Bilangan
bunga
Bilang
Merah 12 petak.
Kuning
ada 9.
Biru 7

Kuning 9

Ini cara kami kumpul


data warna bunga.
Merah Biru Kuning
00:9

Kumpul data bentuk 2D


dalam corak ini.

9:00
Imbas
saya

CUBA JAWAB
Kumpul data rumah sukan rakan sekelas.
Lengkapkan jadual.
Rumah sukan Gundal Bilangan
Merah
Biru
Hijau
Kuning

RU • Buat perbandingan cara mengumpul data dan minta murid mengenal


GU 8.1.1
A pasti cara yang paling mudah.
OT • Lakukan aktiviti di luar kelas yang bersesuaian seperti mengumpul data 93
N

warna kereta atau jenis kereta.


BA 149-150
KENALI CARTA PALANG
1 Ini carta palang mainan yang disukai oleh
satu kumpulan murid.

Paksi mencancang

Mainan yang Disukai Tajuk


8
7
Ini carta palang
Bilangan murid

6 mencancang.
5
4
3
2
1

0
Robot Anak Kereta
patung mainan Paksi
mengufuk
Jenis mainan

a 6 orang murid suka robot.


b 4 orang murid suka anak patung.
c orang murid suka kereta mainan.
d Mainan yang paling disukai ialah .
RU • Bersoal jawab dengan murid tentang perkara yang dapat dilihat
GU 8.2.1
A
OT
pada carta palang.
94 • Minta murid bercerita tentang carta palang yang pernah mereka lihat.
N

• Tegaskan carta palang menggunakan palang untuk mewakili data.


2 Carta palang jus yang digemari.

Jus yang Digemari

Nanas
Jenis jus

Jambu Ini carta


palang
Oren mengufuk.

Tembikai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilangan murid

a Empat jenis jus ialah jus nanas, jus jambu, jus oren
dan .
b Bilangan murid yang gemar jus:
i. nanas 5 ii. jambu 3 iii. oren iv. tembikai
c Jus yang paling digemari ialah . 00:9

TEROKA RIA Imbas


saya
Cara 9:00

11. Lancarkan Google Chrome.


22. Taip carta palang. Ketik Enter.
33. Klik Images. Pilih carta palang.
44. Catat maklumat tentang carta palang itu.
RU
GU • Lakukan aktiviti soal jawab dengan murid supaya mereka dapat 8.2.1
A
OT memberikan seberapa banyak maklumat. Buat aktiviti ini dalam kumpulan.
• Layari https://www.mathsisfun.com/data/bar-graphs.html 95
N

BA 151-152
CUBA JAWAB
Lihat carta palang. Jawab soalan di bawah.
Sarapan yang Digemari a Tulis bilangan murid
10 yang gemar makan:
9 i. biskut.
Bilangan murid

8
7 ii. roti.
6
5 iii. nasi lemak.
4 iv. mi goreng.
3
2 b Namakan sarapan
1
0
yang paling digemari.
Biskut Roti Nasi Mi c Apakah sarapan yang
lemak goreng
paling kurang digemari?
Makanan

Permainan yang Disukai Carta palang ini tidak


lengkap. Gasing
ialah permainan
Jenis permainan

Gasing kedua yang disukai.


00:9

Batu Berapakah murid


seremban yang suka main
Congkak gasing? Imbas
saya
9:00
Wau

0 1 2 3 4 5 6
Bilangan murid
RU
GU • Pelbagaikan carta palang untuk melatih murid mendapatkan maklumat. 8.2.1
A
96 OT • Pelbagaikan soalan yang berkaitan dengan carta palang untuk
N

mengukuhkan pemahaman murid.


• Terapkan nilai mengambil makanan yang sihat dan seimbang.
SELESAIKAN
1 Lihat jadual
rancangan televisyen
yang digemari oleh
satu kumpulan murid.

Rancangan Kartun Hiburan Seram Sukan


Gundal

a
Berapakah murid yang suka tonton sukan?
b
Apakah rancangan yang paling digemari?
Cara
Perhatikan jadual.
a 7 orang murid suka tonton sukan.
b
Jumlahkan tanda
gundal dahulu.

Kartun 18 Murid paling


Hiburan 12 banyak suka
tonton kartun.
Seram 3
Sukan 7
Rancangan yang paling digemari
ialah kartun.
RU • Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan mengenal pasti kata
GU 8.3.1
A
OT
kunci dan mengeluarkan maklumat yang diberikan.
• Tegaskan penyelesaian masalah melibatkan carta palang adalah 97
N

untuk mendapatkan maklumat daripada carta palang mengikut


kehendak soalan.
2 Carta palang buku yang dibaca oleh 5 orang murid.

Buku yang Dibaca


Vinod
Alia
Nama murid

Stacy
Ramesh

Zain

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilangan buku

a Berapakah buku yang Stacy baca?


b Siapakah yang baca buku sama banyak? Berapa?
c Siapakah yang baca paling banyak buku?
Cara
Perhatikan carta palang.
a Stacy baca 6 buah buku.
b Ramesh dan Zain baca buku sama banyak.
5 buah buku.
c Vinod baca paling banyak buku.

RU
GU • Kemukakan pelbagai soalan untuk mengukuhkan pemahaman murid. 8.3.1
A
98 OT
N

BA 153-154
CUBA JAWAB


Selesaikan masalah.

1 Lihat jadual saiz kasut yang dipakai oleh murid
Tahun 2 Zuhal. Jawab soalan di bawah.
Saiz kasut 28 29 30 31 32 33
Gundal

.a Nyatakan bilangan murid bagi setiap saiz kasut.


b Apakah saiz kasut yang paling banyak?

2 Lihat carta Cita-cita


palang cita-cita
satu kumpulan 11
murid. 10
Selesaikan. 9
Bilangan murid

a Berapakah 8
murid yang 7
6
ingin menjadi
5
polis? 4
b Apakah 3
2
cita-cita yang
1
paling
0
diminati? Tukang Polis Jururawat Doktor
masak
Cita-cita

RU
GU • Banyakkan latihan yang bersesuaian dengan keupayaan murid 8.3.1
A
OT dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
99
N
TAI MINDA
AN
S

Cara Kami ke Sekolah

Alat/Bahan Kad Carta Cara ke Sekolah, kad nama


dan gam.
Cara
1 Kumpul data cara rakan sekelas datang ke sekolah.
2 Tampal kad nama dalam petak Carta Cara ke Sekolah.
Carta Cara ke Sekolah

Rita
Devi Amir
Siew Radin
Zura Lim
Dayang Juli Rao

3
Kumpul data dalam jadual. Bilangan
Cara
murid
Bas sekolah 5
Kereta 4
Basikal 1
Jalan kaki

4
Pamerkan kerja di sudut matematik.

RU
• Bahagikan murid kepada kumpulan. Bimbing murid buat kad nama.
GU • Sediakan kad Carta Cara ke Sekolah. Bimbing murid menampal nama. 8.1.1
A
100 OT • Minta murid bersoal jawab tentang data di atas seperti cara ke 8.3.1
N

sekolah yang paling ramai, paling sedikit dan sebagainya.


BA 155-156 • Minta murid untuk melakukan pelbagai cara kumpul data yang lain.
Dengan ini, SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini
dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya,
serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada
tarikh yang ditetapkan.

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah _______________________________________________

Tahun Nama Penerima Tarikh


Darjah
Terima

Nombor Perolehan: ______________________________________

Tarikh Penerimaan: ______________________________________

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL