Sei sulla pagina 1di 2

FIŞĂ DE LECTURĂ

SCOALA SPECTRUM
CONSTANTA

Titlul cărţii : ………….................................................................................................................

Volumul citit:…………………………………………………….........Cartea are………….volume.

Autorul : ……………………………………………………………………………………….............

Editura: …………………………………………………………….

Anul: …………………..

Am început lectura (data):……………….......Am terminat lectura (data)……………………......

1. Date despre autor şi despre operele sale:

……………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………….................

2. Locul în care se petrece acţiunea:……………………………………………………………...

3. Timpul în care se petrece acţiunea:…………………………………………………………….

4. Rezumatul:

……………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

5. Personajele principale sunt:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

6. Un fragment în care este prezentat personajul preferat:

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

7. Un lucru nou pe care l-am aflat din această carte:

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

8. Alte opinii despre carte citate preferate,finalul pe care l-aţi fi aşteptat,emoţiile pe care
le-aţi trait,personajul cu care vă identificaţi,etc):

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

9. Cuvinte necunoscute (explicaţii sau sinonime),min.10:

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….................