Sei sulla pagina 1di 219

LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 6 2 8 0 0 0 2 2 4 2 3 5 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 3 2 5 0 0 0 4 2 6 5 1 6 4 2 6 0 0 0 2 5 7 3 1 4 4 1 5

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 2 0 2 0 0 0 1 2 3 1 2 3 6 3 9 6 3 9 3 4 7 3 4 7 3 4 7

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 1 5 6 0 0 0 1 4 5 1 4 5 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 3 3 0 3 0 3 3

7 Penang 11 11 22 10 9 19 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 4 2 6 0 0 0 3 2 5 0 1 1 1 3 4 1 0 1 4 2 6 5 2 7 1 7 8

187 198 382 180 174 348 17 15 32 0 0 0 12 13 25 9 12 21 16 13 29 9 9 18 13 12 25 15 7 22 10 20 30


Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 6 2 0 2 2 0 2 0 1 1

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 4 3 7 0 0 0 3 2 5 3 2 5 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0 0 0 2 5 7

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 3 2 5 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 2 3 1 2 3 6 3 9 6 3 9 3 4 7

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 1 2 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 5 7 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4 0 4

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3

7 Penang 11 11 22 10 9 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 1 4 5 0 0 0 4 2 6 6 3 9 4 2 6 4 5 9 1 3 4 1 5 6 4 2 6

187 198 382 180 174 348 16 13 29 0 0 0 10 12 22 11 6 17 12 13 25 7 11 18 17 12 29 9 8 17 16 13 29

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 1 2 3 0 0 0 9 3 12 0 0 0 2 3 5 0 0 0 3 3 6 0 0 0 4 3 7

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 1 3 4 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 1 2 3 0 0 0 3 2 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 2 8

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 3 0 3 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 4 6 0 0 0 3 1 4
6 Klekean 12 12 24 11 10 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7 Penang 11 11 22 10 9 19 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 4 1 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 3 4

183 193 382 173 166 348 10 7 17 0 0 0 19 17 36 0 0 0 13 14 27 0 0 0 15 14 29 0 0 0 18 13 31

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 5 2 7 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4 3 7 0 0 0 3 2 5 0 0 0 5 2 7

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 5 1 6 0 0 0 1 2 3 4 4 8 3 2 5 2 0 2 3 0 3 1 0 1 0 0 0

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 6 0 0 0 3 0 3

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 3 4 7 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

7 Penang 11 11 22 10 9 19 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 1 5 0 0 0 2 1 3

183 193 382 173 166 348 19 16 35 0 0 0 6 9 15 5 6 11 10 14 24 5 2 7 11 12 23 1 1 2 10 5 15

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.
NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 2 2 4 0 0 0 2 1 3 6 5 11 1 0 1 4 3 7 3 4 7 5 3 8 5 1 6

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 1 1 2 0 0 0 6 2 8 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4 3 7 0 0 0 3 2 5
3 Gayam 31 29 60 29 28 57 2 1 3 0 0 0 3 1 4 3 1 4 0 2 2 2 4 6 2 2 4 2 0 2 2 0 2

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 1 4 5 0 0 0 2 6 8 3 10 13 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 4 1 5 6

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 3 0 3 0 0 0 0 1 1 5 10 15 0 0 0 3 6 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 3 1 4 0 0 0 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 11 11 22 10 9 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 4 0 4 0 0 0 2 1 3 3 3 6 0 2 2 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2

183 193 382 173 166 348 18 9 27 0 0 0 17 15 32 22 32 54 2 8 10 11 15 26 9 9 18 12 6 18 12 9 21

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 3 5 8 0 0 0 0 0 0 3 6 9 8 3 11 10 2 12 5 3 8 6 10 16 8 7 15

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 3 4 7 0 0 0 1 1 2 1 1 2 6 2 8 6 2 8 1 3 4 1 3 4 3 3 6

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 1 2 3 0 0 0 2 1 3 2 1 3 3 1 4 4 0 4 1 3 4 2 4 6 2 3 5

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 0 2 2 0 0 0 2 3 5 2 2 4 2 4 6 3 8 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 2 1 3 0 0 0 6 3 9 3 1 4 2 2 4 2 3 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0

7 Penang 11 11 22 10 9 19 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 4 1 5
8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 3 1 4 0 0 0 1 1 2 2 3 5 3 2 5 6 3 9 1 1 2 5 3 8 4 1 5

183 193 382 173 166 348 12 15 27 0 0 0 13 10 23 14 15 29 24 15 39 31 19 50 9 10 19 16 22 38 21 15 36

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)
No Puskesmas Desa

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 3 4 7 0 0 0 6 9 15 4 7 11 1 1 2 3 5 8 8 3 11 11 2 13 5 3 8

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3 7 0 7 7 3 10 1 3 4

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 3 2 5 0 0 0 3 0 3 3 0 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 3 1 4 0 2 2

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 4 1 5 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 3 7 10 0 0 0

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 1 2 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3 6 9 3 6 9 1 1 2 1 6 7 1 5 6

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 1 3 5 3 8 3 1 4 1 1 2 1 1 2 0 1 1

7 Penang 11 11 22 10 9 19 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 3 0 3 0 0 0 4 0 4 4 0 4 1 2 3 4 2 6 2 4 6 6 3 9 4 0 4

183 193 382 173 166 348 15 10 25 0 0 0 22 15 37 16 10 26 17 17 34 21 19 40 25 15 40 33 24 57 14 15 29

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 4 7 11 1 1 2 4 4 8 8 3 11

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 4 1 5 0 0 0 3 5 8 3 5 8 1 3 4 1 3 4 1 1 2 1 1 2 6 3 9

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 2 2 4 0 0 0 2 3 5 2 3 5 5 0 5 5 0 5 2 1 3 2 1 3 3 1 4

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lanas 22 24 46 21 20 41 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 4 0 4 4 0 4 5 4 9 5 4 9 1 5 6

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 6 4 10 6 4 10 1 1 2

7 Penang 11 11 22 10 9 19 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 2 4 4 3 7

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 0 2 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 5 1 0 1 3 0 3 0 0 0 2 4 6

183 193 382 173 166 348 12 9 21 0 0 0 9 10 19 6 10 16 25 13 38 19 12 31 20 13 33 20 16 36 25 20 45

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN IMUNISASI ( BAYI )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

BAYI BARU SURVIVING HB (1-7


HB < 24 Jam BCG POLIO1 DPT/HB (1) POLIO2 DPT/HB (2) POLIO3 DPT/HB (3)
No Puskesmas Desa LAHIR INFANT HARI)

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Botolinggo Lumutan 35 37 72 34 33 67 4 5 9 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 6 3 3 6 6 8 14 4 7 11 1 1 2

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 2 3 5 0 0 0 4 1 5 4 1 5 3 4 7 3 4 7 2 3 5 2 3 5 1 1 2

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 0 3 3 0 0 0 2 3 5 2 3 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 1 3

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 2 1 3 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 1 1 0 1 1 1 4 5 1 5 6 2 4 6

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 0 2 2 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 2 3 4 2 6

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 5 3 8

7 Penang 11 11 22 10 9 19 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 1 3 4 2 6

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 1 2 3 0 0 0 3 3 6 5 3 8 2 0 2 3 0 3 3 0 3 4 2 6 3 2 5

183 193 382 173 166 348 10 18 28 0 0 0 19 12 31 19 12 31 13 13 26 14 13 27 20 21 41 19 23 42 22 16 38


Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3

3 4 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 2 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 2 7 9

1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4

0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 2 4 0 0 0 3 1 4 3 1 4

8 15 23 2 2 4 0 0 0 18 13 31 18 13 31
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
3 4 7 1 3 4 0 0 0 2 1 3 2 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5

3 4 7 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 8 11 0 0 0 0 5 5 0 5 5

6 9 15 4 11 15 0 0 0 12 14 26 12 14 26

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0 0 4 6 10 0 0 0 1 1 2 1 1 2

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 3 11 0 0 0 3 1 4 3 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2

0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 3 5 2 3 5

0 0 0 14 17 31 0 0 0 10 9 19 10 9 19

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 5

0 0 0 1 2 3 0 0 0 4 1 5 4 1 5

0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3

3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

3 1 4 0 5 11 0 0 0 8 11 19 8 11 19

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2 2 4 2 1 3 0 0 0 3 2 5 3 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2

13 6 19 0 3 6 0 0 0 4 5 9 4 5 9

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

9 3 12 10 13 23 0 0 0 12 14 26 13 16 29

3 3 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4

3 2 5 6 2 8 0 0 0 5 2 7 5 2 7

2 1 3 1 3 4 2 1 3 0 0 0 2 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 1 5 0 0 0 1 2 3 1 2 3

4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 7 4 3 7 0 0 0 3 5 8 3 5 8

23 15 38 0 22 47 2 1 3 24 24 48 27 27 54

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

6 10 16 6 3 9 0 0 0 4 4 8 4 4 8

0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 5 7 2 5 7

2 5 7 2 0 2 0 0 0 3 4 7 3 4 7

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2

2 5 7 1 1 2 0 0 0 5 2 7 5 2 7

1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 7 3 2 5 0 0 0 5 1 6 5 1 6

19 26 45 0 7 21 0 0 0 20 17 37 20 17 37

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

11 2 13 8 8 16 0 0 0 3 4 7 3 4 7

6 3 9 2 1 3 0 0 0 4 2 6 4 2 6

3 1 4 4 3 7 0 0 0 7 2 9 7 2 9

0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 8 2 5 7 0 0 0 3 0 3 3 0 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2

4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

0 2 2 1 5 6 0 0 0 0 3 3 0 3 3

25 18 43 0 26 47 0 0 0 19 12 31 19 12 31

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Campak- IMUNISASI
POLIO4 IPV CAMPAK
Rubella LENGKAP

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

3 4 7 10 6 16 0 0 0 5 1 6 5 1 6

1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 2 6

2 1 3 2 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 2

3 7 10 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3

4 2 6 1 5 6 0 0 0 0 3 3 0 3 3

5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

4 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2

6 2 8 4 2 6 0 0 0 3 2 5 3 2 5

28 22 50 0 14 31 0 0 0 17 11 28 17 11 28
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 1 3 4 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 3 2 5 0 0 4 1 3 4

JUMLAH TOTAL 181 189 367 4 5 9 0 0 4 1 3 4

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004
LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 2 2 4 0 0 0 0 1 1

2 Botolinggo 35 37 72 2 2 4 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 3 4 7 0 0 0 0 3 3

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 0 1 1 0 0 0 2 3 5

JUMLAH TOTAL 181 189 367 7 10 17 0 0 0 2 7 9

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004
LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 1 1 2 0 0 0 3 1 4

2 Botolinggo 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 0 0 0 0 0 0 0 2 2

5 Lanas 22 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 11 12 23 1 1 2 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 7 1 8 0 0 0 1 3 4

8 Sumber Canting 23 23 46 3 0 3 0 0 0 0 1 1

JUMLAH TOTAL 181 189 367 12 3 15 0 0 0 4 7 11

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 3 2 5 0 0 0 4 1 5

2 Botolinggo 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3 Gayam 26 27 53 2 2 4 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 0 2 2 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 2 3 5 0 0 0 2 2 4

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7 Penang 10 11 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 2 5 7 0 0 0 2 0 2

JUMLAH TOTAL 181 189 367 10 14 24 0 0 0 9 4 13


Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 3 3 6 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 2 1 3 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sumber Canting 23 23 46 0 0 0 0 0 0 2 0 2

JUMLAH TOTAL 181 189 367 5 4 9 0 0 0 2 0 2

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 35 37 72 2 2 4 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 4 1 5 0 0 0 1 3 4

4 Gayam Lor 16 17 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5 Lanas 22 22 44 3 2 5 0 0 0 4 5 9
6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 5 3 8

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 0 0 0 0 0 0 2 2 4

JUMLAH TOTAL 181 189 367 9 5 14 0 0 0 12 14 26

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 5 2 7 0 0 0 0 3 3

2 Botolinggo 35 37 72 1 0 1 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 2 2 4 0 0 0 0 0 0
4 Gayam Lor 16 17 33 0 0 0 0 0 0 1 1 2

5 Lanas 22 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 4 5 9 0 0 0 0 2 2

JUMLAH TOTAL 181 189 367 12 9 21 0 0 0 1 6 7

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botolinggo 35 37 72 1 1 2 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 3 2 5 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 16 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 1 0 1 0 0 0 4 1 5

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 2 1 3 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 2 2 4 0 0 0 0 0 0

JUMLAH TOTAL 181 189 367 9 6 15 0 0 0 4 1 5

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 CAMPAK ke-2 CAMPAK RUBELLA 2


No Puskesmas Desa / Kelurahan
No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT L P TOT L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 26 27 53 5 5 10 0 0 0 3 4 7

4 Gayam Lor 16 17 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 22 22 44 4 1 5 0 0 0 5 2 7

6 Klekean 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 23 23 46 4 3 7 0 0 0 3 7 10

JUMLAH TOTAL 181 189 367 14 9 23 0 0 0 11 13 24

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004
LAPORAN IMUNISASI TT WUS
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 1 2 2 82 0 0 0 2 3 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 1 1 2 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 1 4 2 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 1 1 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0 1 0 0 0

9124 0 0 2 3 2 412 1 2 4 7 6 0 0 0
Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Lumutan 1567 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 4 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 2 3 0 0 49 0 0 0 5 1 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 1 5 44 0 0 1 1 0 0 0 0

9124 0 2 3 1 5 412 0 0 1 10 1 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986
LAPORAN IMUNISASI TT WUS
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 1 3 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 6 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 2 3 0 0 37 0 0 0 0 0 0 2 3

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 5 0 26 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 1 0 0 0

9124 0 2 3 5 1 412 0 0 1 7 4 0 2 4

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL
No Desa WUS AN
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 3 1 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 2 2 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 3 0 0 0

9124 0 0 0 0 0 412 0 0 0 5 6 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986
LAPORAN IMUNISASI TT WUS
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

9124 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni
JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 15 79 0 0 0 0 5 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klekean 601 0 7 2 2 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

9124 0 7 2 2 16 412 0 0 0 0 5 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 3 2 0 0 0
3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 1 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 8 0 0 0

9124 0 0 0 0 0 412 0 0 0 3 11 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986
LAPORAN IMUNISASI TT WUS
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 6 79 0 0 0 0 5 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 1 0 1 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

9124 0 0 0 0 6 412 0 0 1 0 6 0 0 0
Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI JUMLAH TOTAL dan PERSEN

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % #

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Lumutan 1567 0 0 0 0 7 79 0 0 0 0 9 0 0 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gayam Lor 981 0 0 0 0 0 37 0 0 4 4 0 0 0 0

5 Lanas 993 0 0 0 0 0 49 0 0 0 1 4 0 0 0

6 Klekean 601 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Penang 596 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

9124 0 0 0 0 7 412 0 0 4 5 13 0 0 0

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Pus

dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. LIA


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 1986
RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 Lumutan 0 0 0% 1

0 0 0 Botolinggo 5 13 16% 2

0 0 0 Gayam 0 10 15% 0

0 0 0 Gayam Lor 3 3 8% 0

0 0 0 Lanas 7 17 35% 0

0 0 0 Klekean 1 1 4% 0

0 0 0 Penang 1 2 8% 0

0 0 0 Sumber Canting 2 8 18% 5

0 0 0 19 54 13% 8
171 39%

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004

RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 0 0

0 3 3 0

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 3 3 12

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004
RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 1 1 0

1 3 4 4

6 0 6 6

0 0 5 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 6 1
0 1 1 1

12 5 23 12

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004

RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US
STAT
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 0

3 1 4 4

0 0 0 0

0 0 0 0

2 2 4 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 3 3

5 6 11 11

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004
RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 0 3 0
0 0 0 0

0 0 0 0

3 0 3 0

6 0 6 0

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004
RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5

m Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004

RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 0

0 0 0 5
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 8

0 0 0 14

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004
RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 7
m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004

RSENTASE WUS TIDAK HAMIL

TT2 + BUMIL
STAT
TT3 TT4 TT5
US

% # % # % # %

29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 0 9

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 8

0 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 22

m Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
. 19860704 200902 2 004
LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

IDENTITAS
TEMPAT
JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA NAMA ANAK/WUS JK No Batch Exp Date PELAYANAN
VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Botolinggo Lumutan Tama L 9/15/2018 4 bl Lia Lumutan Penta Bidan POSYANDU

2 Lumutan Husna P 8/7/2018 5 bl Widi Lumutan Penta Bidan POSYANDU

5 Sumber Canting Putri Diana P 7/15/2018 6 bl Watik' S Canting Penta Bidan POSYANDU

6 Sumber Canting Kandias P 8/25/2018 5 bl Rita S Canting Penta Bidan POSYANDU

7 Sumber Canting Ibnatu P 8/25/2018 5 bl Yayuk S Canting Penta Bidan POSYANDU


Sumber Canting Auliya P 8/29/2018 5 bl Ayu S Canting Penta Bidan POSYANDU

8 Sumber Canting Selfiana P 9/4/2018 4 bl Holifah S Canting Penta Bidan POSYANDU

9 Sumber Canting Gibran L 9/5/2018 4 bl Masruroh S Canting Penta Bidan POSYANDU

10 Sumber Canting Tasya P 9/15/2018 4 bl Ita S Canting Penta Bidan POSYANDU


Sumber Canting M Alvan L 10/3/2018 3 bl Seni S Canting Penta Bidan POSYANDU

11 Sumber Canting M Alfatih L 10/7/2018 3 bl Isma S Canting Penta Bidan POSYANDU

12 Sumber Canting Rina P 10/8/2018 3 bl Rohma S Canting Penta Bidan POSYANDU


Sumber Canting Rini P 10/8/2018 3 bl Rohma S Canting Penta Bidan POSYANDU
Sumber Canting Baihaqi L 11/10/1/8 3 bl Usna S Canting Penta Bidan POSYANDU
Sumber Canting Ahmad Savia L 10/19/2018 3 bl Wita S Canting Penta Bidan POSYANDU
Sumber Canting Wardah P 10/26/2018 3 bl Idawani S Canting Penta Bidan POSYANDU
Sumber Canting Hainatul M P 11/3/2018 2 bl Hosaini S Canting Penta Bidan POSYANDU
Sumber Canting By Lilis P 11/11/2018 2 bl Lilis S Canting Penta Bidan POSYANDU
Lanas M Abdur R L 10/10/2018 3 bl arika Duwek Penta Bidan POSYANDU
Lanas M Ricky L 9/18/2018 4 bl Maryati G Olo Penta Bidan POSYANDU
Lanas Nayla P 7/22/2018 6 bl Nuraini T Sere Penta Bidan POSYANDU

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Penang By Nur P 8/22/2018 6 bl Sumaini Rt 14 Penta Bidan POSYANDU
2 Botolinggo Sumber Canting M Alvan L 10/3/2018 4 bl Seni Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
5 Botolinggo Sumber Canting M Alfatih L 10/7/2018 4 bl Irma Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
6 Botolinggo Sumber Canting Rina P 10/8/2018 4 bl Rohma Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
7 Botolinggo Sumber Canting Rini P 10/11/2018 4 bl Rohma Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Sumber Canting Baihaqi L 10/19/2018 4 bl Usna Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
8 Botolinggo Sumber Canting Ahmad Saviq L 10/26/2018 4 bl Wita Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
9 Botolinggo Sumber Canting Wardah P 11/3/2018 4 bl Idawani Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
10 Botolinggo Sumber Canting Hoirotul M P 11/11/2018 3 bl Hosaini Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Sumber Canting Naura P 11/18/2018 3 bl Lilis Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
11 Botolinggo Sumber Canting Zahra P 12/1/2019 3 bl Halimah Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
12 Botolinggo Sumber Canting Kevin L 12/5/2001 2 bl Mifta Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
13 Botolinggo Sumber Canting m Farel L 12/5/2018 2 bl Siti Hatina Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Sumber Canting Alvino L 12/18/2018 2 bl Rita Sumber Canting Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Lanas Ica Cahaya P 12/16/2018 2 bl Subaeda G Onjur Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Lanas Lusiyana P 11/15/2018 3 bl Indah Lanas Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Lanas Warda P 11/12/2018 3 bl Sumiyati G Onjur Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Lanas Ali Wafa L 9/20/2018 5 bl Sri W Duwek Penta Bidan POSYANDU
Botolinggo Lanas M Alfan L 10/3/2018 4 bl Rela T Acem Penta Bidan POSYANDU

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Klekean Rini Aulia P 11/17/2018 4 bl Kisnawati Klekean DPTHib Bidan Posyandu
2 Botolinggo Lanas Dewi Nur P 1/6/2019 2 bl Milawati T Sere DPTHib Bidan Posyandu
3 Botolinggo Lanas Ikawa P 1/2/2019 2 bl Sasa Duwek DPTHib Bidan Posyandu
4 Botolinggo Lanas Ica Cahaya P 12/16/2018 3 bl Subaeda G Onjur DPTHib Bidan Posyandu
5 Botolinggo Lanas M Irsyadul L 11/23/2018 4 bl Kholila T Acem DPTHib Bidan Posyandu
6 Botolinggo Lanas Lusiyana P 11/15/2018 4 bl Indahwati Lanas DPTHib Bidan Posyandu
7 Botolinggo Sumber Canting Ahmad Saviq L 10/19/2018 5 bl Wita Demang DPTHib Bidan Posyandu
8 Botolinggo Sumber Canting Wardah P 10/26/2018 5 bl Iadawani B Lawang DPTHib Bidan Posyandu
9 Botolinggo Sumber Canting Hoirotul M P 11/3/2018 4 bl Hosaini Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
10 Botolinggo Sumber Canting Naura P 11/11/2018 4 bl Lilis P Tali DPTHib Bidan Posyandu
11 Botolinggo Sumber Canting Zahra P 11/18/2018 4 bl Halimah P Tali DPTHib Bidan Posyandu
12 Botolinggo Sumber Canting Kevin L 12/1/2018 3 bl Mista P Tali DPTHib Bidan Posyandu
13 Botolinggo Sumber Canting Alvino L 12/8/2018 3 bl Rita Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
14 Botolinggo Sumber Canting Sabil P 12/19/2019 3 bl Siti Nohalima P Tali DPTHib Bidan Posyandu
15 Botolinggo Sumber Canting Dilan L 1/8/2019 2 bl Lia Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
16 Botolinggo Sumber Canting Zaki L 1/14/2019 2 bl Mega B Lawang DPTHib Bidan Posyandu
17 Botolinggo Sumber Canting Afan L 1/16/2019 2 bl Toryati P Tali DPTHib Bidan Posyandu
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Lumutan Ridwan L 11/7/2017 18 bl Wiwin Lumutan DPTHib Bidan Posyandu
2 Botolinggo Lumutan Yasmin P 10/11/2017 19 bl Yeti Lumutan DPTHib Bidan Posyandu
3 Botolinggo Lumutan Salim M L 9/29/2017 20 bl Ponisa Lumutan DPTHib Bidan Posyandu
4 Botolinggo Lumutan Nada Faudal P 3/1/2017 26 bl Ani Indria Lumutan DPTHib Bidan Posyandu
5 Botolinggo Lumutan M Abdul Malik L 10/19/2017 19 bl Asriye Lumutan DPTHib Bidan Posyandu
6 Botolinggo Sumber Canting Indra L 1/22/2019 3 bl Bing enik Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
7 Botolinggo Sumber Canting Afan L 1/16/2019 3 bl Toryati Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
8 Botolinggo Sumber Canting Zaki L 1/14/2019 3 bl Mega Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
9 Botolinggo Sumber Canting Dilan L 1/8/2019 3 bl Lia Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
10 Botolinggo Sumber Canting Sabil P 12/19/2018 4 bl Ima Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
11 Botolinggo Sumber Canting Alvino P 12/18/2019 4 bl Rita Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
12 Botolinggo Sumber Canting Kevin L 12/1/2018 4 bl Mirta Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
13 Botolinggo Sumber Canting Zahra P 11/18/2018 5 bl Halimah Klabengan DPTHib Bidan Posyandu
14 Botolinggo Lanas Naufal L 1/16/2019 3 bl Wahyudi Duwek DPTHib Bidan Posyandu
15 Botolinggo Lanas Aldatul P 1/27/2019 3 bl ASMAWATI T Sereh DPTHib Bidan Posyandu
16 Botolinggo Lanas Nur Mufida P 2/4/2019 2 bl Sofia T Sereh DPTHib Bidan Posyandu
17 Botolinggo Lanas Ikawati P 1/2/2019 3 bl Sasa Duwek DPTHib Bidan Posyandu

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

2 NIHIL
3

10

11

12

13

14

15

16
17

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Sumber Canting Sabil P 1912/18 6 bl Siti Rohmala Pring Tali DPT Hib Bidan Desa Posyandu
2 Sindi Aulia P 1/119 5 bl Hariyani Demang DPT Hib Bidan Desa Posyandu
3 Dilan L 8/119 5 bl Lia Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
4 Zaki L 14/1/19 5 bl Mega B Lawang DPT Hib Bidan Desa Posyandu
5 Afan Rafael L 16/1/19 5 bl Toryani Pring Tali DPT Hib Bidan Desa Posyandu
6 Indera L 22/1/19 5 bl Bing Enik Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
7 Zahra P 19/219 4 bl Ida Laela Petung DPT Hib Bidan Desa Posyandu
8 Aditya L 25/219 4 bl ofi Petung DPT Hib Bidan Desa Posyandu
9 Usatun P 25/219 4 bl Uswatun Pring Tali DPT Hib Bidan Desa Posyandu
10 Gani L 23/3/19 3 bl Sunida Pring Tali DPT Hib Bidan Desa Posyandu

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Lanas Rayhan L 3/10/2019 4 bl Hendra Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
2 Botolinggo Lanas Febri L 4/26/2019 3 bl Idawati Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
3 Botolinggo Lanas Fajar L 5/18/2019 2 bl Siti Aisyah Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
4 Botolinggo Sumber Canting m Farel L 12/5/2018 7 bl Siti Hatini Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
5 Botolinggo Sumber Canting Sindi Aulia P 1/1/2019 6 bl Hariyani Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
6 Botolinggo Sumber Canting Nabila P 12/22/2017 19 bl Nadi Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
7 Botolinggo Sumber Canting Amelia P 11/20/2017 20 bl Hoiriyah Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
8 Botolinggo Sumber Canting M Zainul L 11/16/2017 20 bl Siti Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
9 Botolinggo Sumber Canting Anggun P 11/3/2017 21 bl Nuraini Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
10 Botolinggo Sumber Canting Ahmad Zamullah L 10/22/2017 21 bl Wiwin Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
11 Botolinggo Sumber Canting Jihan P 10/12/2017 21 bl Sumarna Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
12 Botolinggo Sumber Canting Revi M P 10/12/2017 21 bl Kartini Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
13 Botolinggo Sumber Canting Zahra P 2/19/2019 5 bl Ida Laela Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
14 Botolinggo Sumber Canting Faidatul H P 2/25/2019 5 bl Uswatub Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
15 Botolinggo Sumber Canting Aditya L 2/25/2019 5 bl Sofi Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
16 Botolinggo Sumber Canting Gilang L 3/17/2019 4 bl Siti Romlah Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
17 Botolinggo Sumber Canting Gani L 3/23/2019 4 bl SunidA Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
18 Botolinggo Sumber Canting Dilan L 4/29/2019 3 bl Halimatus Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu
19 Botolinggo Sumber Canting Nafila P 5/2/2019 2 bl Safitri Sumber Canting DPT Hib Bidan Desa Posyandu

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030

LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Lanas M Fajar L 5/18/2019 Siti Aisyah T. Sere DPT Hib Bidan Desa Posyandu
2 Botolinggo Lanas Febri L 4/26/2019 Idawati Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
3 Botolinggo Lanas Ulfa Liana P 4/13/2019 Siti Maryam Duwek DPT Hib Bidan Desa Posyandu

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
LAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

IDENTITAS
TEMPAT
NAMA JENIS PEMBERI
No PUSKESMAS DESA JK No Batch Exp Date PELAYANAN
ANAK/WUS VAKSIN IMUNISASI
TGL LAHIR UMUR NAMA ORTU ALAMAT IMUNISASI
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Botolinggo Lanas Nayla P 6/25/2019 4 bl Janatun Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
2 Botolinggo Lanas Alby L 6/25/2019 4 bl Rosi Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
3 Botolinggo Lanas Putri P 4/16/2019 6 bl Idawati Lanas DPT Hib Bidan Desa Posyandu
4 Botolinggo Sumber Canting Sindi Aulia P 1/1/2019 8 bl Hariyani Demang DPT Hib Bidan Desa Posyandu
5 Botolinggo Sumber Canting Gilang L 3/17/2019 6 bl Siti Ramla Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
6 Botolinggo Sumber Canting Dilan L 4/29/2019 5 bl Halimatus Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
7 Botolinggo Sumber Canting Nafin L 5/2/2019 4 bl Safina Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
8 Botolinggo Sumber Canting Ramadan L 5/11/2019 4 bl Horsima Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
9 Botolinggo Sumber Canting M Ajailani L 5/26/2019 4 bl Yani B Lawang DPT Hib Bidan Desa Posyandu
10 Botolinggo Sumber Canting M Khoirul Kavil L 6/2/2019 3 bl Susyani Pring Tali DPT Hib Bidan Desa Posyandu
11 Botolinggo Sumber Canting Riko L 6/2/2019 3 bl Lusiana Klabengan DPT Hib Bidan Desa Posyandu
12 Botolinggo Sumber Canting Syahid L 6/23/2019 3 bl Umi K Petung DPT Hib Bidan Desa Posyandu

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21

1/16/2019 √ Pamol sembuh


1/4/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/15/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/11/2019 √ Pamol sembuh
1/8/2019 √ Pamol sembuh
1/10/2019 √ Pamol sembuh
1/9/2019 √ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
2/20/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/11/2019 √ Pamol sembuh
2/14/2019 √ Pamol sembuh
2/13/2019 √ Pamol sembuh
2/4/2019 √ Pamol sembuh
2/12/2019 √ Pamol sembuh
2/15/2019 √ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
3/10/2019 √ Pamol sembuh
3/13/2019 √ Pamol sembuh
3/13/2019 √ Pamol sembuh
3/13/2019 √ Pamol sembuh
3/13/2019 √ Pamol sembuh
3/13/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/11/2019 √ Pamol sembuh
3/9/2019 √ Pamol sembuh
3/15/2019 √ Pamol sembuh
3/15/2019 √ Pamol sembuh
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
4/9/2019 √ Pamol sembuh
4/9/2019 √ Pamol sembuh
4/11/2019 √ Pamol sembuh
4/10/2019 √ Pamol sembuh
4/11/2019 √ Pamol sembuh
4/19/2019 √ Pamol sembuh
4/15/2019 √ Pamol sembuh
4/15/2019 √ Pamol sembuh
4/10/2019 √ Pamol sembuh
4/15/2019 √ Pamol sembuh
4/11/2019 √ Pamol sembuh
4/11/2019 √ Pamol sembuh
4/11/2019 √ Pamol sembuh
4/9/2019 √ Pamol sembuh
4/10/2019 √ Pamol sembuh
4/10/2019 √ Pamol sembuh
4/9/2019 √ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
14/6/19 √ Pamol sembuh
13/6/19 √ Pamol sembuh
25/6/19 √ Pamol sembuh
14/619 √ Pamol sembuh
14/6/19 √ Pamol sembuh
25/6/19 √ Pamol sembuh
12/6/2019 √ Pamol sembuh
12/6/2019 √ Pamol sembuh
14/6/19 √ Pamol sembuh
256/19 √ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
7/10/2019 √ Pamol sembuh
7/10/2019 √ Pamol sembuh
7/10/2019 √ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh
√ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Form KIPI Non Serius

GEJALA YANG DIALAMI


Perawatan/ Kondisi
TGL IMUN DEMAM BENGKAK MERAH MUNTAH LAIN-LAIN
Tindakan Akhir
(SEBUTKA
Mulai timbul gejala N)

15 16 17 18 17 19 20 21
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh
9/14/2019 √ Pamol sembuh

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan
akhir akhir akhir akhir akhir
Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini
er Januari er Januari er Januari er Januari er

Botolinggo 24 39 37 26 22 15 0 37 15 16 21 10 0 0 0 0 17 10

26 37 0

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.
NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini
Januari Pebruari Januari Pebruari Januari Pebruari Januari Pebruari Januari

Botolinggo 26 32 25 33 37 16 9 44 10 0 10 0 0 0 0 0 14 20

33 44 0

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini
Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai

Botolinggo 33 0 7 26 44 0 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

26 44 0
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini
Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai
Botolinggo 26 29 23 32 27 12 13 26 0 39 11 28 0 0 0 0 12 14

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK

No Puskesmas Desa
penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini
April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April

Botolinggo 32 27 25 34 26 14 0 40 28 21 15 34 0 0 0 0 11 14

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini
April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April

Botolinggo 34 0 13 21 36 0 12 24 39 0 37 2 0 0 0 0 17 0

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini
akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni

Botolinggo 21 23 28 16 24 8 20 12 2 20 22 0 0 0 0 0 5 12

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.
NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini
akhir juli agust akhir juli agust akhir juli agust akhir juli agust akhir juli

Botolinggo 16 31 22 25 12 10 10 12 0 20 18 2 0 0 0 0 1 10
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
STOK LOGISTIK VAKSIN IMU

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

HB-U BCG POLIO DPT-HB CAMPAK


penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim
No Puskesmas Desa stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan

akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini
agust sept agust sept agust sept agust sept agust
Botolinggo 25 31 8 48 12 20 9 23 2 23 24 1 0 0 0 0 4 16

Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes.


NIP. 19810212 201001 1 030
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran
akhir akhir akhir akhir akhir
bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini akhir Desemb bln ini bln ini
Januari er Januari er Januari er Januari er Januari er

13 14 0 0 0 0 195 68 10 253 60 15 4 71 282 91 42 331 282 91 42

16 263 62 302

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini
Pebruari Januari Pebruari Januari Pebruari Januari Pebruari Januari Pebruari Januari

18 16 0 0 0 0 253 0 27 226 71 0 0 71 331 50 35 346 331 50 35

16 202 54 327 54

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini
Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai

4 12 0 0 0 0 226 0 0 226 71 0 3 68 346 0 41 305 346 0 41

16 202 58 60 286 60
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini
Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai Maret Pebruai
15 11 0 0 0 0 226 24 0 250 68 7 3 72 305 38 42 301 305 38 42

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini
akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April

7 18 0 0 0 0 250 0 2 248 72 0 0 72 301 0 10 291 301 0 10

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI
PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib
pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini
akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April akhir Mei April

12 5 0 0 0 0 223 0 0 223 65 0 0 65 292 0 40 252 292 0 40

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib DPT-HB-Hib


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini bln ini
akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni akhir juli akhir juni

16 1 0 0 0 0 223 0 35 188 65 0 6 59 252 0 84 168 252 0 84

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib Campak


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini akhir bln ini bln ini
agust akhir juli agust akhir juli agust akhir juli agust akhir juli agust akhir juli

7 4 0 0 0 0 188 0 8 180 59 0 11 48 168 0 33 135 0 93 93


Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
MUNISASI

PAK / MR TT Td DT DPT-HB-Hib Campak


pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua penerim pengelua
ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran stok stok aan ran

bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini akhir akhir bln ini bln ini
sept agust sept agust sept agust sept agust sept agust
15 5 0 0 0 0 180 0 6 174 59 0 1 58 135 0 43 92 0 0 0

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
stok

akhir
Januari

331

302
stok

akhir
Pebruari

346

327
stok

akhir
Maret

305

286
stok

akhir
Maret
301
stok

akhir Mei

291
stok

akhir Mei

252
stok

akhir juli

168
stok

akhir
agust

0
stok

akhir
sept
0
PWS IMUNISASI (BAYI)
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Januari

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 0 8 8 11.1 0 0 0 0.0 0 4 4 5.6 0 5 5 6.9 0 1 1 1.5 0 1 1 1.5 0 2 2

2 Botolinggo 77 69 0 5 5 6.5 0 0 0 0.0 0 6 6 7.8 0 6 6 7.8 0 6 6 8.7 0 0 0 0.0 0 7 7

3 Gayam 60 57 0 2 2 3.3 0 0 0 0.0 0 3 3 5.0 0 3 3 5.0 0 9 9 15.8 0 9 9 15.8 0 7 7

4 Gayam Lor 34 31 0 2 2 5.9 0 0 0 0.0 0 1 1 2.9 0 1 1 2.9 0 4 4 12.9 0 0 0 0.0 0 0 0

5 Lanas 46 41 0 6 6 13.0 0 0 0 0.0 0 5 5 10.9 0 5 5 10.9 0 2 2 4.9 0 2 2 4.9 0 0 0


6 Klekean 24 21 0 1 1 4.2 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 1 4.8 0 1 1 4.8 0 3 3

7 Penang 22 19 0 2 2 9.1 0 0 0 0.0 0 1 1 4.5 0 0 0 0.0 0 2 2 10.5 0 4 4 21.1 0 0 0

8 Sumber Cantin 41 34 0 6 6 14.6 0 0 0 0.0 0 5 5 12.2 0 1 1 2.4 0 4 4 11.8 0 1 1 2.9 0 6 6

JUMLAH 382 348 0 32 32 8.4 0 0 0 0.0 0 25 25 6.5 0 21 21 5.5 0 29 29 8.3 0 18 18 5.2 0 25 25

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 3 37 1 38 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73
PWS IMUNISASI (BAYI)
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Pebruari

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 8 2 10 13.9 0 0 0 0.0 4 0 4 5.6 5 1 6 8.3 1 2 3 4.5 1 6 7 10.4 2 2 4

2 Botolinggo 77 69 5 7 12 15.6 0 0 0 0.0 6 5 11 14.3 6 5 11 14.3 6 6 12 17.4 0 0 0 0.0 7 6 13

3 Gayam 60 57 2 5 7 11.7 0 0 0 0.0 3 2 5 8.3 3 2 5 8.3 9 3 12 21.1 9 3 12 21.1 7 9 16


4 Gayam Lor 34 31 2 0 2 5.9 0 0 0 0.0 1 5 6 17.6 1 0 1 2.9 4 0 4 12.9 0 0 0 0.0 0 1 1

5 Lanas 46 41 6 3 9 19.6 0 0 0 0.0 5 4 9 19.6 5 0 5 10.9 2 7 9 22.0 2 0 2 4.9 0 4 4

6 Klekean 24 21 1 2 3 12.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 4.8 1 0 1 4.8 3 1 4

7 Penang 22 19 2 5 7 31.8 0 0 0 0.0 1 0 1 4.5 0 0 0 0.0 2 1 3 15.8 4 0 4 21.1 0 2 2

Sumber 41 34
8 6 5 11 26.8 0 0 0 0.0 5 6 11 26.8 1 9 10 24.4 4 6 10 29.4 1 9 10 29.4 6 4 10
Canting

JUMLAH 382 348 32 29 61 16.0 0 0 0 0.0 25 22 47 12.3 21 17 38 9.9 29 25 54 15.5 18 18 36 10.3 25 29 54

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73
PWS IMUNISASI (BAYI)
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Maret

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 10 3 13 18.1 0 0 0 0.0 4 12 16 22.2 6 0 6 8.3 3 5 8 11.9 7 0 7 10.4 4 6 10


2 Botolinggo 77 69 12 4 16 20.8 0 0 0 0.0 11 6 17 22.1 11 0 11 14.3 12 5 17 24.6 0 0 0 0.0 13 5 18

3 Gayam 60 57 7 3 10 16.7 0 0 0 0.0 5 5 10 16.7 5 0 5 8.3 12 2 14 24.6 12 0 12 21.1 16 2 18

4 Gayam Lor 34 31 2 1 3 8.8 0 0 0 0.0 6 0 6 17.6 1 0 1 2.9 4 6 10 32.3 0 0 0 0.0 1 3 4

5 Lanas 46 41 9 3 12 26.1 0 0 0 0.0 9 6 15 32.6 5 0 5 10.9 9 4 13 31.7 2 0 2 4.9 4 6 10

6 Klekean 24 21 3 1 4 16.7 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 4.8 1 0 1 4.8 4 0 4

7 Penang 22 19 7 0 7 31.8 0 0 0 0.0 1 4 5 22.7 0 0 0 0.0 3 0 3 15.8 4 0 4 21.1 2 2 4

Sumber 41 34
8 11 2 13 31.7 0 0 0 0.0 11 3 14 34.1 10 0 10 24.4 10 5 15 44.1 10 0 10 29.4 10 5 15
Canting

JUMLAH 376 339 61 17 78 20.7 0 0 0 0.0 47 36 83 22.1 38 0 38 10.1 54 27 81 23.9 36 0 36 10.6 54 29 83

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40
22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73

PWS IMUNISASI (BAYI)


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : April

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM
No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 13 2 15 20.8 0 0 0 0.0 16 1 17 25.4 6 0 6 9.0 8 0 8 11.9 7 0 7 10.4 10 1 11

2 Botolinggo 77 69 16 7 23 29.9 0 0 0 0.0 17 4 21 30.4 11 0 11 15.9 17 7 24 34.8 0 0 0 0.0 18 5 23

3 Gayam 60 57 10 6 16 26.7 0 0 0 0.0 10 3 13 22.8 5 8 13 22.8 14 5 19 33.3 12 2 14 24.6 18 3 21

4 Gayam Lor 34 31 3 5 8 23.5 0 0 0 0.0 6 0 6 19.4 1 1 2 6.5 10 0 10 32.3 0 1 1 3.2 4 6 10

5 Lanas 46 41 12 7 19 41.3 0 0 0 0.0 15 4 19 46.3 5 0 5 12.2 13 6 19 46.3 2 0 2 4.9 10 3 13

6 Klekean 24 21 4 5 9 37.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 4.8 1 0 1 4.8 4 0 4

7 Penang 22 19 7 2 9 40.9 0 0 0 0.0 5 1 6 31.6 0 2 2 10.5 3 4 7 36.8 4 4 8 42.1 4 0 4

Sumber 41 34
8 13 1 14 34.1 0 0 0 0.0 14 2 16 47.1 10 0 10 29.4 15 2 17 50.0 10 0 10 29.4 15 5 20
Canting
JUMLAH 376 339 78 35 113 30.1 0 0 0 0.0 83 15 98 28.9 38 11 49 14.5 81 24 105 31.0 36 7 43 12.7 83 23 106

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73

PWS IMUNISASI (BAYI)


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Mei

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 15 4 19 26.4 0 0 0 0.0 17 3 20 29.9 6 11 17 25.4 8 1 9 13.4 7 7 14 20.9 11 7 18

2 Botolinggo 77 69 23 2 25 32.5 0 0 0 0.0 21 8 29 42.0 11 0 11 15.9 24 4 28 40.6 0 0 0 0.0 23 7 30

3 Gayam 60 57 16 3 19 31.7 0 0 0 0.0 13 4 17 29.8 13 4 17 29.8 19 2 21 36.8 14 6 20 35.1 21 4 25

4 Gayam Lor 34 31 8 5 13 38.2 0 0 0 0.0 6 8 14 45.2 2 13 15 48.4 10 1 11 35.5 1 1 2 6.5 10 0 10

5 Lanas 46 41 19 3 22 47.8 0 0 0 0.0 19 1 20 48.8 5 15 20 48.8 19 0 19 46.3 2 9 11 26.8 13 0 13

6 Klekean 24 21 9 4 13 54.2 0 0 0 0.0 0 5 5 23.8 0 5 5 23.8 1 0 1 4.8 1 0 1 4.8 4 0 4


7 Penang 22 19 9 2 11 50.0 0 0 0 0.0 6 0 6 31.6 2 0 2 10.5 7 0 7 36.8 8 0 8 42.1 4 0 4

Sumber 41 34
8 14 4 18 43.9 0 0 0 0.0 16 3 19 55.9 10 6 16 47.1 17 2 19 55.9 10 3 13 38.2 20 0 20
Canting

JUMLAH 376 339 113 27 140 37.2 0 0 0 0.0 98 32 130 38.3 49 54 103 30.4 105 10 115 33.9 43 26 69 20.4 106 18 124

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73
PWS IMUNISASI (BAYI)
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juni

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 19 8 27 37.5 0 0 0 0.0 20 0 20 29.9 17 9 26 38.8 9 11 20 29.9 14 12 26 38.8 18 8 26

2 Botolinggo 77 69 25 7 32 41.6 0 0 0 0.0 29 2 31 44.9 11 2 13 18.8 28 8 36 52.2 0 8 8 11.6 30 4 34

3 Gayam 60 57 19 3 22 36.7 0 0 0 0.0 17 3 20 35.1 17 3 20 35.1 21 4 25 43.9 20 4 24 42.1 25 4 29

4 Gayam Lor 34 31 13 2 15 44.1 0 0 0 0.0 14 5 19 61.3 15 4 19 61.3 11 6 17 54.8 2 11 13 41.9 10 0 10


5 Lanas 46 41 22 0 22 47.8 0 0 0 0.0 20 0 20 48.8 20 0 20 48.8 19 0 19 46.3 11 0 11 26.8 13 0 13

6 Klekean 24 21 13 3 16 66.7 0 0 0 0.0 5 9 14 66.7 5 4 9 42.9 1 4 5 23.8 1 5 6 28.6 4 0 4

7 Penang 22 19 11 0 11 50.0 0 0 0 0.0 6 2 8 42.1 2 2 4 21.1 7 1 8 42.1 8 1 9 47.4 4 1 5

Sumber 41 34
8 18 4 22 53.7 0 0 0 0.0 19 2 21 61.8 16 5 21 61.8 19 5 24 70.6 13 9 22 64.7 20 2 22
Canting

JUMLAH 376 339 140 27 167 44.4 0 0 0 0.0 130 23 153 45.1 103 29 132 38.9 115 39 154 45.4 69 50 119 35.1 124 19 143

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73
PWS IMUNISASI (BAYI)
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Juli

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 27 7 34 47.2 0 0 0 0.0 20 15 35 52.2 26 11 37 55.2 20 2 22 32.8 26 8 34 50.7 26 11 37

2 Botolinggo 77 69 32 0 32 41.6 0 0 0 0.0 31 5 36 52.2 13 0 13 18.8 36 2 38 55.1 8 3 11 15.9 34 7 41


3 Gayam 60 57 22 5 27 45.0 0 0 0 0.0 20 3 23 40.4 20 3 23 40.4 25 3 28 49.1 24 3 27 47.4 29 4 33

4 Gayam Lor 34 31 15 5 20 58.8 0 0 0 0.0 19 2 21 67.7 19 2 21 67.7 17 6 23 74.2 13 6 19 61.3 10 6 16

5 Lanas 46 41 22 3 25 54.3 0 0 0 0.0 20 3 23 56.1 20 3 23 56.1 19 9 28 68.3 11 9 20 48.8 13 2 15

6 Klekean 24 21 16 1 17 70.8 0 0 0 0.0 14 3 17 81.0 9 3 12 57.1 5 8 13 61.9 6 4 10 47.6 4 2 6

7 Penang 22 19 11 1 12 54.5 0 0 0 0.0 8 2 10 52.6 4 0 4 21.1 8 1 9 47.4 9 1 10 52.6 5 2 7

Sumber 41 34
8 22 3 25 61.0 0 0 0 0.0 21 4 25 73.5 21 4 25 73.5 24 3 27 79.4 22 6 28 82.4 22 6 28
Canting

JUMLAH 376 339 167 25 192 51.1 0 0 0 0.0 153 37 190 56.0 132 26 158 46.6 154 34 188 55.5 119 40 159 46.9 143 40 183

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73

PWS IMUNISASI (BAYI)


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : Agustus

SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM
1 Lumutan 72 67 34 1 35 48.6 0 0 0 0.0 35 0 35 52.2 37 0 37 55.2 22 14 36 53.7 34 11 45 67.2 37 2 39

2 Botolinggo 77 69 32 5 37 48.1 0 0 0 0.0 36 8 44 63.8 13 8 21 30.4 38 4 42 60.9 11 4 15 21.7 41 2 43

3 Gayam 60 57 27 4 31 51.7 0 0 0 0.0 23 5 28 49.1 23 5 28 49.1 28 5 33 57.9 27 5 32 56.1 33 3 36

4 Gayam Lor 34 31 20 4 24 70.6 0 0 0 0.0 21 0 21 67.7 21 0 21 67.7 23 0 23 74.2 19 0 19 61.3 16 0 16

5 Lanas 46 41 25 1 26 56.5 0 0 0 0.0 23 2 25 61.0 23 2 25 61.0 28 4 32 78.0 20 4 24 58.5 15 9 24

6 Klekean 24 21 17 2 19 79.2 0 0 0 0.0 17 0 17 81.0 12 0 12 57.1 13 3 16 76.2 10 3 13 61.9 6 10 16

7 Penang 22 19 12 2 14 63.6 0 0 0 0.0 10 1 11 57.9 4 1 5 26.3 9 3 12 63.2 10 3 13 68.4 7 4 11

Sumber 41 34
8 25 2 27 65.9 0 0 0 0.0 25 3 28 82.4 25 0 25 73.5 27 5 32 94.1 28 1 29 85.3 28 3 31
Canting

JUMLAH 376 339 192 21 213 56.6 0 0 0 0.0 190 19 209 61.7 158 16 174 51.3 188 38 226 66.7 159 31 190 56.0 183 33 216
17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73

PWS IMUNISASI (BAYI)


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September
SASARAN HB < 24 Jam HBO 1-7 HARI BCG POLIO 1 DPT-HB Hi B 1 POLIO 2 DPT-HB Hi B 2

No Desa
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
BBL SI LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM %
LALU INI
KUM

1 Lumutan 72 67 35 9 44 61.1 0 0 0 0.0 35 1 36 53.7 37 1 38 56.7 36 6 42 62.7 45 6 51 76.1 39 14 53

2 Botolinggo 77 69 37 5 42 54.5 0 15 0 0.0 44 5 49 71.0 21 5 26 37.7 42 7 49 71.0 15 7 22 31.9 43 5 48

3 Gayam 60 57 31 3 34 56.7 0 0 0 0.0 28 5 33 57.9 28 5 33 57.9 33 5 38 66.7 32 5 37 64.9 36 5 41

4 Gayam Lor 34 31 24 3 27 79.4 0 0 0 0.0 21 7 28 90.3 21 7 28 90.3 23 1 24 77.4 19 1 20 64.5 16 5 21

5 Lanas 46 41 26 2 28 60.9 0 0 0 0.0 25 3 28 68.3 25 3 28 68.3 32 1 33 80.5 24 1 25 61.0 24 3 27

6 Klekean 24 21 19 2 21 87.5 0 0 0 0.0 17 2 19 90.5 12 0 12 57.1 16 0 16 76.2 13 0 13 61.9 16 3 19

7 Penang 22 19 14 1 15 68.2 0 0 0 0.0 11 2 13 68.4 5 2 7 36.8 12 4 16 84.2 13 4 17 89.5 11 3 14


Sumber 41 34
8 27 3 30 73.2 0 0 0 0.0 28 6 34 100.0 25 8 33 97.1 32 2 34 100.0 29 3 32 94.1 31 3 34
Canting

JUMLAH 376 339 213 28 241 64.1 0 15 0 0.0 209 31 240 70.8 174 31 205 60.5 226 26 252 74.3 190 27 217 64.0 216 41 257

17 0 17
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo
56 2 58 49 3 52 56 0 43 1 44 40 0 40

22 0 22 25 1 26 21 1 22 29 1 30 26 1 27 27 1 28
45 5 50 49 0 49 35 0 35 45 4 49 41 41 51 1 52
dr. M HABIB MUZAKKI, MMKes. 21 2 23 18 2 20 17 0 17 19 2 21 18 0 18 19 0 19
NIP. 19810212 201001 1 030 70 2 72 71 4 75 62 4 66 63 6 69 46 6 52 68 5 73
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

3.0 0 1 1 1.5 0 0 0 0.0 0 3 3 4.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0

10.1 0 4 4 5.8 0 5 5 7.2 0 4 4 5.8 0 0 0 0.0 0 3 3 4.3 0 3 3 4.3

12.3 0 7 7 12.3 0 7 7 12.3 0 7 7 12.3 0 0 0 0.0 0 7 7 12.3 0 7 7 12.3

0.0 0 0 0 0.0 0 2 2 6.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 9 9 29.0 0 9 9 29.0

0.0 0 0 0 0.0 0 5 5 12.2 0 5 5 12.2 0 0 0 0.0 0 4 4 9.8 0 4 4 9.8


14.3 0 3 3 14.3 0 3 3 14.3 0 3 3 14.3 0 0 0 0.0 0 4 4 19.0 0 4 4 19.0

0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0

17.6 0 7 7 20.6 0 8 8 23.5 0 1 1 2.9 0 4 4 11.8 0 4 4 11.8 0 4 4 11.8

7.2 0 22 22 6.3 0 30 30 8.6 0 23 23 6.6 0 4 4 1.1 0 31 31 8.9 0 31 31 8.9

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

6.0 1 2 3 4.5 0 1 1 1.5 3 7 10 14.9 0 4 4 6.0 0 3 3 4.5 0 3 3 4.5

18.8 4 0 4 5.8 5 7 12 17.4 4 0 4 5.8 0 0 0 0.0 3 5 8 11.6 3 5 8 11.6

28.1 7 9 16 28.1 7 7 14 24.6 7 7 14 24.6 0 0 0 0.0 7 5 12 21.1 7 5 12 21.1


3.2 0 0 0 0.0 2 0 2 6.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 9 3 12 38.7 9 3 12 38.7

9.8 0 0 0 0.0 5 4 9 22.0 5 0 5 12.2 0 0 0 0.0 4 3 7 17.1 4 3 7 17.1

19.0 3 0 3 14.3 3 3 6 28.6 3 0 3 14.3 0 0 0 0.0 4 2 6 28.6 4 2 6 28.6

10.5 0 0 0 0.0 0 1 1 5.3 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0

29.4 7 6 13 38.2 8 6 14 41.2 1 1 2 5.9 4 11 15 44.1 4 5 9 26.5 4 5 9 26.5

15.5 22 17 39 11.2 30 29 59 17.0 23 15 38 10.9 4 15 19 5.5 31 26 57 16.4 31 26 57 16.4

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

14.9 3 0 3 4.5 1 7 8 11.9 10 0 10 14.9 4 10 14 20.9 3 2 5 7.5 3 2 5 7.5


26.1 4 0 4 5.8 12 5 17 24.6 4 0 4 5.8 0 2 2 2.9 8 0 8 11.6 8 0 8 11.6

31.6 16 0 16 28.1 14 8 22 38.6 14 0 14 24.6 0 11 11 19.3 12 4 16 28.1 12 4 16 28.1

12.9 0 0 0 0.0 2 1 3 9.7 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 12 2 14 45.2 12 2 14 45.2

24.4 0 0 0 0.0 9 4 13 31.7 5 0 5 12.2 0 0 0 0.0 7 3 10 24.4 7 3 10 24.4

19.0 3 0 3 14.3 6 1 7 33.3 3 0 3 14.3 0 2 2 9.5 6 1 7 33.3 6 1 7 33.3

21.1 0 0 0 0.0 1 1 2 10.5 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 2 10.5 0 2 2 10.5

44.1 13 0 13 38.2 14 4 18 52.9 2 0 2 5.9 15 6 21 61.8 9 5 14 41.2 9 5 14 41.2

24.5 39 0 39 11.5 59 31 90 26.5 38 0 38 11.2 19 31 50 14.7 57 19 76 22.4 57 19 76 22.4

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

16.4 3 0 3 4.5 8 1 9 13.4 10 0 10 14.9 14 2 16 23.9 5 1 6 9.0 5 1 6 9.0

33.3 4 0 4 5.8 17 7 24 34.8 4 0 4 5.8 2 0 2 2.9 8 5 13 18.8 8 5 13 18.8

36.8 16 1 17 29.8 22 0 22 38.6 14 0 14 24.6 11 3 14 24.6 16 5 21 36.8 16 5 21 36.8

32.3 0 0 0 0.0 3 3 6 19.4 0 0 0 0.0 0 4 4 12.9 14 2 16 51.6 14 2 16 51.6

31.7 0 0 0 0.0 13 0 13 31.7 5 0 5 12.2 0 0 0 0.0 10 3 13 31.7 10 3 13 31.7

19.0 3 1 4 19.0 7 0 7 33.3 3 3 6 28.6 2 1 3 14.3 7 2 9 42.9 7 2 9 42.9

21.1 0 0 0 0.0 2 1 3 15.8 0 1 1 5.3 0 0 0 0.0 2 0 2 10.5 2 0 2 10.5

58.8 13 0 13 38.2 18 3 21 61.8 2 0 2 5.9 21 1 22 64.7 14 1 15 44.1 14 1 15 44.1


31.3 39 2 41 12.1 90 15 105 31.0 38 4 42 12.4 50 11 61 18.0 76 19 95 28.0 76 19 95 28.0

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

26.9 3 8 11 16.4 9 6 15 22.4 10 4 14 20.9 16 3 19 28.4 6 5 11 16.4 6 5 11 16.4

43.5 4 0 4 5.8 24 5 29 42.0 4 0 4 5.8 2 0 2 2.9 13 2 15 21.7 13 2 15 21.7

43.9 17 2 19 33.3 22 2 24 42.1 14 8 22 38.6 14 0 14 24.6 21 0 21 36.8 21 0 21 36.8

32.3 0 4 4 12.9 6 6 12 38.7 0 3 3 9.7 4 3 7 22.6 16 0 16 51.6 16 0 16 51.6

31.7 0 3 3 7.3 13 0 13 31.7 5 3 8 19.5 0 0 0 0.0 13 0 13 31.7 13 0 13 31.7

19.0 4 0 4 19.0 7 0 7 33.3 6 0 6 28.6 3 0 3 14.3 9 0 9 42.9 9 0 9 42.9


21.1 0 0 0 0.0 3 0 3 15.8 1 0 1 5.3 0 0 0 0.0 2 0 2 10.5 2 0 2 10.5

58.8 13 1 14 41.2 21 2 23 67.6 2 1 3 8.8 22 0 22 64.7 15 2 17 50.0 15 2 17 50.0

36.6 41 18 59 17.4 105 21 126 37.2 42 19 61 18.0 61 6 67 19.8 95 9 104 30.7 95 9 104 30.7

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

38.8 11 16 27 40.3 15 15 30 44.8 14 12 26 38.8 19 23 42 62.7 11 26 37 55.2 11 29 40 59.7

49.3 4 4 8 11.6 29 6 35 50.7 4 6 10 14.5 2 0 2 2.9 15 4 19 27.5 15 4 19 27.5

50.9 19 6 25 43.9 24 5 29 50.9 22 5 27 47.4 14 8 22 38.6 21 7 28 49.1 21 7 28 49.1

32.3 4 1 5 16.1 12 0 12 38.7 3 3 6 19.4 7 4 11 35.5 16 0 16 51.6 16 3 19 61.3


31.7 3 0 3 7.3 13 0 13 31.7 8 0 8 19.5 0 0 0 0.0 13 0 13 31.7 13 0 13 31.7

19.0 4 2 6 28.6 7 0 7 33.3 6 0 6 28.6 3 5 8 38.1 9 3 12 57.1 9 3 12 57.1

26.3 0 1 1 5.3 3 5 8 42.1 1 5 6 31.6 0 0 0 0.0 2 0 2 10.5 2 0 2 10.5

64.7 14 8 22 64.7 23 5 28 82.4 3 7 10 29.4 22 7 29 85.3 17 8 25 73.5 17 8 25 73.5

42.2 59 38 97 28.6 126 36 162 47.8 61 38 99 29.2 67 47 114 33.6 104 48 152 44.8 104 54 158 46.6

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

55.2 27 13 40 59.7 30 8 38 56.7 26 16 42 62.7 42 9 51 76.1 37 8 45 67.2 40 8 48 71.6

59.4 8 10 18 26.1 35 4 39 56.5 10 0 10 14.5 2 3 5 7.2 19 7 26 37.7 19 7 26 37.7


57.9 25 4 29 50.9 29 2 31 54.4 27 7 34 59.6 22 2 24 42.1 28 7 35 61.4 28 7 35 61.4

51.6 5 10 15 48.4 12 0 12 38.7 6 1 7 22.6 11 0 11 35.5 16 2 18 58.1 19 2 21 67.7

36.6 3 7 10 24.4 13 6 19 46.3 8 7 15 36.6 0 2 2 4.9 13 7 20 48.8 13 7 20 48.8

28.6 6 2 8 38.1 7 1 8 38.1 6 3 9 42.9 8 0 8 38.1 12 0 12 57.1 12 0 12 57.1

36.8 1 2 3 15.8 8 4 12 63.2 6 4 10 52.6 0 0 0 0.0 2 0 2 10.5 2 0 2 10.5

82.4 22 9 31 91.2 28 4 32 94.1 10 7 17 50.0 29 5 34 100.0 25 6 31 91.2 25 6 31 91.2

54.0 97 57 154 45.4 162 29 191 56.3 99 45 144 42.5 114 21 135 39.8 152 37 189 55.8 158 37 195 57.5

Botolinggo , 6
Korim Puskesmas Botolinggo
LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004

2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI
58.2 40 8 48 71.6 38 11 49 73.1 42 13 55 82.1 51 16 67 100.0 45 7 52 77.6 48 7 55 82.1

62.3 18 2 20 29.0 39 9 48 69.6 10 9 19 27.5 5 3 8 11.6 26 6 32 46.4 26 6 32 46.4

63.2 29 3 32 56.1 31 4 35 61.4 34 4 38 66.7 24 7 31 54.4 35 9 44 77.2 35 9 44 77.2

51.6 15 0 15 48.4 12 0 12 38.7 7 0 7 22.6 11 7 18 58.1 18 0 18 58.1 21 0 21 67.7

58.5 10 9 19 46.3 19 6 25 61.0 15 8 23 56.1 2 7 9 22.0 20 3 23 56.1 20 3 23 56.1

76.2 8 10 18 85.7 8 2 10 47.6 9 0 9 42.9 8 1 9 42.9 12 2 14 66.7 12 2 14 66.7

57.9 3 4 7 36.8 12 7 19 100.0 10 7 17 89.5 0 0 0 0.0 2 1 3 15.8 2 1 3 15.8

91.2 31 0 31 91.2 32 6 38 111.8 17 2 19 55.9 34 6 40 117.6 31 3 34 100.0 31 3 34 100.0

63.7 154 36 190 56.0 191 45 236 69.6 144 43 187 55.2 135 47 182 53.7 189 31 220 64.9 195 31 226 66.7
Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
2 POLIO 3 DPT-HB Hi B 3 POLIO 4 IPV MR IDL

BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
% KUM % KUM % KUM % KUM % KUM % KUM %
LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI LALU INI

79.1 48 11 59 88.1 49 2 51 76.1 55 7 62 92.5 67 16 83 123.9 52 6 58 86.6 55 6 61 91.0

69.6 20 5 25 36.2 48 2 50 72.5 19 2 21 30.4 8 0 8 11.6 32 6 38 55.1 32 6 38 55.1

71.9 32 5 37 64.9 35 3 38 66.7 38 3 41 71.9 31 3 34 59.6 44 2 46 80.7 44 2 46 80.7

67.7 15 6 21 67.7 12 6 18 58.1 7 10 17 54.8 18 0 18 58.1 18 3 21 67.7 21 3 24 77.4

65.9 19 3 22 53.7 25 6 31 75.6 23 6 29 70.7 9 6 15 36.6 23 3 26 63.4 23 3 26 63.4

90.5 18 3 21 100.0 10 8 18 85.7 9 8 17 81.0 9 0 9 42.9 14 1 15 71.4 14 1 15 71.4

73.7 7 3 10 52.6 19 6 25 131.6 17 6 23 121.1 0 0 0 0.0 3 2 5 26.3 3 2 5 26.3


100.0 31 6 37 108.8 38 5 43 126.5 19 8 27 79.4 40 6 46 135.3 34 5 39 114.7 34 5 39 114.7

75.8 190 42 232 68.4 236 38 274 80.8 187 50 237 69.9 182 31 213 62.8 220 28 248 73.2 226 28 254 74.9

Botolinggo ,
Korim Puskesmas Botolinggo

LIA LIDIAWATI
NIP. 19860704 200902 2 004
Laporan Bulanan Sasaran dan Cakupan BIAS (CAMPAK, DT & TT/Td)

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Bulan : September

JUMLAH SASARAN PER


JUMLAH SEKOLAH
KELAS
NO DESA

SD MI LAIN-LAIN TOTAL 1 2

1 Lumutan 3 4 0 7
SDN Lumutan 1 6 4
SDN Lumutan 2 3 6
SDN Lumutan 3 4 5
MI Misbahul Jadid 2 4
MI Nurul Hikmah 3 2
MI Nurul Fata 10 10
MI Riyadul Ulum 6 10
2 Botolinggo 4 3 0 7
SDN Botolinggo 1 19 18
SDN Botolinggo 2 7 11
SDN Botolinggo 3 7 7
SD Al Fatimah 7 10
MI Al Barokah 5 8
MI Al Jufri 3 6
MI Baiturrahman 3 2
3 Gayam 4 2 0 6
SDN Gayam 1 13 2
SDN Gayam 2 13 10
SDN Gayam 3 3 7
SDN Gayam 4 7 6
MI Nurul Huda 15 7
MI Miftahul Huda 8 7
4 Galor 2 1 0 3
SDN Galor 1 8 12
SDN Galor 2 3 4
MI Miftahul Hidayah 8 7
5 Penang 4 0 0 4
SDN Penang 1 3 6
SDN Penang 2 2 5
SDN Penang 3 3 6
SDN Penang 4 3 6
6 Lanas 4 0 0 4
SDN Lanas 1 5 11
SDN Lanas 2 10 10
SDN Lanas 3 7 10
SDN Lanas 4 3 8
7 Klekean 2 0 0 2
SDN Klekean 1 12 9
SDN Klekean 2 8 5
8 Sumber Canting 4 0 0 4
SDN Sumber Canting 1 5 14
SDN Sumber Canting 2 6 8
SDN Pancur 1 6 9
SDN Pancur 2 1 3
Jumlah 27 10 0 37 219 241

Puskesmas Klabang
HASIL CAKUPAN JUMLAH BOTOL
H SASARAN PER
VAKSIN
KELAS
CAMPAK TERPAKAI

TOTAL kls1 kls2 CAMPAK


KLAS
1+2 ABS % ABS % VAKSIN IP

10 6 100.0 4 100.0 2 3.0


9 3 100.0 5 83.3 1 3.0
9 4 100.0 4 80.0 2 2.0
6 2 100.0 4 100.0 1 2.0
5 3 100.0 2 100.0 1 3.0
20 7 70.0 10 100.0 3 2.3
16 6 100.0 10 100.0 2 3.0

37 18 94.7 17 94.4 5 3.6


18 7 100.0 11 100.0 2 3.5
14 7 100.0 1 14.3 2 3.5
17 7 100.0 10 100.0 2 3.5
13 4 80.0 6 75.0 2 2.0
9 3 100.0 5 83.3 1 3.0
5 3 100.0 2 100.0 1 3.0

15 11 84.6 2 100.0 2 5.5


23 10 76.9 8 80.0 2 5.0
10 3 100.0 7 100.0 2 1.5
13 6 85.7 5 83.3 2 3.0
22 13 86.7 6 85.7 2 6.5
15 7 87.5 5 71.4 2 3.5

20 7 87.5 8 66.7 2 3.5


7 2 66.7 3 75.0 1 2.0
15 7 87.5 7 100.0 2 3.5

9 3 100.0 5 83.3 1 3.0


7 2 100.0 5 100.0 1 2.0
9 3 100.0 5 83.3 1 3.0
9 3 100.0 5 83.3 1 3.0

16 5 100.0 9 81.8 2 2.5


20 6 60.0 7 70.0 2 3.0
17 5 71.4 7 70.0 2 2.5
11 3 100.0 5 62.5 1 3.0

21 9 75.0 7 77.8 2 4.5


13 7 87.5 5 100.0 2 3.5

19 5 100.0 8 57.1 2 2.5


14 6 100.0 8 100.0 2 3.0
15 6 100.0 9 100.0 2 3.0
4 1 100.0 3 100.0 1 1.0
460 192 87.7 202 92.2 66 2.9

10
10 2
8 1
8 1
6
5
17
16
0
35
18
8
17
10
8
5
0
13
18
10
11
19
12
0
15
5
14
0
8
7
8
8
0
14
13
12
8
0
16
12
0
13
14
15
4
394
STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Januari

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
aKhir desember bln ini bln ini akhir januari
Botolinggo 69 8 37 40

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004
STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Pebruari

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
aKhir Januari bln ini bln ini akhir pebruari
Botolinggo 40 0 0 40

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Maret

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
akhir pebruari bln ini bln ini akhir maret
Botolinggo 40 0 0 40

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : April

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
akhir maret bln ini bln ini akhir april
Botolinggo 40 11 1 50

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Mei

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
akhir april bln ini bln ini akhir mei
Botolinggo 50 0 8 42

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Juni

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
0 bln ini bln ini akhir mei
Botolinggo 50 0 18 32

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo
dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI
NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Juli

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
0 bln ini bln ini akhir mei
Botolinggo 50 0 18 32

Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : Agustus

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
Juli bln ini bln ini akhir Agust
Botolinggo 47 8 12 43
Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo Korim Puskesmas Botolinggo

dr. M HABIB MUZAKI, MMKes. LIA LIDIAWATI


NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004

STOK LOGISTIK VAKSIN IMUNISASI

Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2018
Bulan : September

IPV
No Puskesmas Desa stok penerimaan pengeluaran stok
Agust bln ini bln ini akhir Agust
Botolinggo 43 0 8 35
Mengetahui Botolinggo ,
Plt. Kepala Puskesmas Botolinggo 0

NIP. 19810212 201001 1 030 NIP. 19860704 200902 2 004


0 0
SASARAN IMUNISASI TAHUN 2019
PUSKESMAS BOTOLINGGO

SASARAN BBL SASARAN SI CAKUPAN IDL S/D JAN 2019 CAKUPAN IDL S/D FEB 2019 CAKUPAN IDL S/D MARET 20
NO DESA / KEL
L P JML L P JML L P JML % L P JML % L P

1 Lumutan 35 37 72 34 33 67 0 0 0 0.00 2 1 3 4.48% 3 2

2 Botolinggo 38 39 77 35 34 69 3 0 3 4.35 7 1 8 11.59% 7 1

3 Gayam 31 29 60 29 28 57 2 5 7 12.28 4 8 12 21.05% 7 9

4 Gayam Lor 16 18 34 16 15 31 2 7 9 29.03 4 8 12 38.71% 5 9

5 Lanas 22 24 46 21 20 41 2 2 4 9.76 3 4 7 17.07% 4 6

6 Klekean 12 12 24 11 10 21 3 1 4 19.05 4 2 6 28.57% 5 2

7 Penang 11 11 22 10 9 19 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 1 1

8 Sumber Canting 18 23 41 17 17 34 3 1 4 11.76 3 6 9 26.47% 5 9

183 193 376 173 166 339 15 16 31 9.14 27 30 57 16.81% 37 39


L S/D MARET 2019 CAKUPAN IDL S/D APRIL 2019 CAKUPAN IDL S/D MEI 2019 CAKUPAN IDL S/D JUNI 2019 CAKUPAN IDL S/D JULI 2019 CAKUPAN IDL
JML % L P JML % L P JML % L P JML % L P JML % L

5 7.5 3 3 6 9.0 6 5 11 16.4 19 21 40 59.7 23 25 48 71.6 26

8 11.6 10 3 13 18.8 11 4 15 21.7 14 5 19 27.5 16 10 26 37.7 20

16 28.1 11 10 21 36.8 11 10 21 36.8 16 12 28 49.1 19 16 35 61.4 26

14 45.2 5 11 16 51.6 5 11 16 51.6 7 12 19 61.3 8 13 21 67.7 8

10 24.4 5 8 13 31.7 5 8 13 31.7 5 8 13 31.7 10 10 20 48.8 13

7 33.3 5 4 9 42.9 5 4 9 42.9 6 6 12 57.1 6 6 12 57.1 7

2 10.5 1 1 2 10.5 1 1 2 10.5 1 1 2 10.5 1 1 2 10.5 2

14 41.2 5 10 15 44.1 5 12 17 50.0 8 17 25 73.5 13 18 31 91.2 13

76 22.4 45 50 95 28.0 49 55 104 30.7 76 82 158 46.6 96 99 195 57.5 115


AKUPAN IDL S/Dagustus 2019 CAKUPAN IDL S/D sept 2019
P JML % L P JML %

29 55 82.1 31 30 61 91.0

12 32 46.4 24 14 38 55.1

18 44 77.2 27 19 46 80.7

13 21 67.7 10 14 24 77.4

10 23 56.1 13 13 26 63.4

7 14 66.7 7 8 15 71.4

1 3 15.8 4 1 5 26.3

21 34 100.0 16 23 39 114.7

111 226 66.7 132 122 254 74.9

31 28
LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 s/d juni


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 9 8 17

2 Botolinggo 35 37 72 4 4 8

3 Gayam 26 27 53 6 3 9

4 Gayam Lor 16 17 33 2 4 6

5 Lanas 22 22 44 9 12 21

6 Klekean 11 12 23 1 1 2

7 Penang 10 11 21 8 1 9

8 Sumber Canting 23 23 46 8 8 16

JUMLAH TOTAL 181 189 367 47 41 88

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 s/d juli


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 14 10 24

2 Botolinggo 35 37 72 5 4 9

3 Gayam 26 27 53 8 5 13

4 Gayam Lor 16 17 33 2 4 6

5 Lanas 22 22 44 9 12 21

6 Klekean 11 12 23 1 1 2

7 Penang 10 11 21 8 1 9

8 Sumber Canting 23 23 46 12 13 25

JUMLAH TOTAL 181 189 367 59 50 109

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019
Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 s/d agust
No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 14 10 24

2 Botolinggo 35 37 72 6 5 11

3 Gayam 26 27 53 11 7 18

4 Gayam Lor 16 17 33 2 4 6

5 Lanas 22 22 44 10 12 22

6 Klekean 11 12 23 1 1 2

7 Penang 10 11 21 10 2 12

8 Sumber Canting 23 23 46 14 15 29

JUMLAH TOTAL 181 189 367 68 56 124

LAPORAN IMUNISASI ( BADUTA )


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

Sasaran Baduta DPT-HB-Hib ke-4 s/d sept


No Puskesmas Desa / Kelurahan
L P Jumlah L P TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Botolinggo Lumutan 34 35 69 14 10 24

2 Botolinggo 35 37 72 6 5 11

3 Gayam 26 27 53 16 12 28

4 Gayam Lor 16 17 33 3 4 7

5 Lanas 22 22 44 14 13 27

6 Klekean 11 12 23 1 1 2

7 Penang 10 11 21 10 2 12

8 Sumber Canting 23 23 46 18 18 36

JUMLAH TOTAL 181 189 367 82 65 147


CAMPAK RUBELLA 2 s/d juni 2019

L P TOT
13 14 15

7 3 10

0 1 1

1 3 4

0 3 3

6 10 16

6 3 9

1 3 4

9 9 18

30 35 65

CAMPAK RUBELLA 2 s/d juli 2019

L P TOT
13 14 15

7 6 13

0 1 1

1 3 4

1 4 5

6 10 16

6 3 9

1 3 4

9 11 20

31 41 72
CAMPAK RUBELLA 2 s/d agust 2019

L P TOT
13 14 15

7 6 13 34.8 18.8

0 1 1 15.3 1.4

1 3 4 34.0 7.5

1 4 5 18.2 15.2

10 11 21 50.0 47.7

6 3 9 8.7 39.1

1 3 4 57.1 19.0

9 11 20 63.0 43.5

35 42 77 33.8 21.0

CAMPAK RUBELLA 2 s/d sept 2019

L P TOT
13 14 15

7 6 13 34.8 18.8

0 1 1 15.3 1.4

4 7 11 52.8 20.8

1 4 5 21.2 15.2

15 13 28 61.4 63.6

6 3 9 8.7 39.1

1 3 4 57.1 19.0

12 18 30 78.3 65.2

46 55 101 40.1 27.5


LAPORAN IMUNISASI TT WUS
Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

JUMLAH DAN
JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL s/d juni

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 16 79 0

2 Botolinggo 1738 0 0 1 2 2 82 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0

4 Gayam Lor 981 0 2 3 0 0 37 1

5 Lanas 993 0 2 3 0 0 49 0

6 Klekean 601 0 7 2 2 1 27 0

7 Penang 596 0 0 1 6 0 26 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 1 5 44 0

9124 0 11 10 11 24 412 1

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

JUMLAH DAN
JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL s/d juli

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 16 79 0

2 Botolinggo 1738 0 0 1 2 2 82 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0

4 Gayam Lor 981 0 2 3 0 0 37 1


5 Lanas 993 0 2 3 0 0 49 0

6 Klekean 601 0 7 2 2 1 27 0

7 Penang 596 0 0 1 6 0 26 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 1 5 44 0

9124 0 11 10 11 24 412 1

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

JUMLAH DAN
JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL s/d agust

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lumutan 1567 0 0 0 0 22 79 0

2 Botolinggo 1738 0 0 1 2 2 82 0

3 Gayam 1487 0 0 0 0 0 68 0

4 Gayam Lor 981 0 2 3 0 0 37 1

5 Lanas 993 0 2 3 0 0 49 0

6 Klekean 601 0 7 2 2 1 27 0

7 Penang 596 0 0 1 6 0 26 0

8 Sumber Canting 1161 0 0 0 1 5 44 0

9124 0 11 10 11 30 412 1

LAPORAN IMUNISASI TT WUS


Puskesmas : Botolinggo
Tahun : 2019

JUMLAH DAN
JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL s/d sept

SASAR
AN SASAR
No Desa WUS TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 AN TT1
TIDAK BUMIL
HAMIL
No Desa WUS AN
TIDAK BUMIL
HAMIL

# % # % # % # % # % # %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lumutan 1567 0 0 1 2 2 79 0

2 Botolinggo 1738 0 0 0 0 0 82 0

3 Gayam 1487 0 2 3 0 0 68 1

4 Gayam Lor 981 0 2 3 0 0 37 0

5 Lanas 993 0 7 2 2 1 49 0

6 Klekean 601 0 0 1 6 0 27 0

7 Penang 596 0 0 0 1 5 26 0

8 Sumber Canting 1161 0 11 10 11 30 44 1

9124 0 22 20 22 38 412 2
H DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI s/d
juni

TT2 TT3 TT4 TT5

# % # % # % # %

16 17 18 19 20 21 22 23

0 0 0 5

0 0 6 7

0 0 10 0

1 2 0 0

0 1 11 5

0 0 1 0

1 1 0 0

0 2 1 5

2 6 29 22

H DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI s/d


juli

TT2 TT3 TT4 TT5

# % # % # % # %

16 17 18 19 20 21 22 23

0 0 0 5

0 0 9 9

0 0 10 0

1 2 0 0
0 1 11 6

0 0 1 0

1 1 0 0

0 2 1 13

2 6 32 33

H DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI s/d


agust

TT2 TT3 TT4 TT5

# % # % # % # %

16 17 18 19 20 21 22 23

0 0 0 10

0 0 9 9

0 0 10 0

1 2 0 0

0 2 11 7

0 0 1 0

1 1 0 0

0 2 1 13

2 7 32 39

H DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI s/d


sept

TT2 TT3 TT4 TT5


# % # % # % # %

16 17 18 19 20 21 22 23

0 0 9 9

0 0 10 0

1 2 0 0

0 2 11 7

0 0 1 0

1 1 0 0

0 2 1 13

2 7 32 39

4 14 64 68