Sei sulla pagina 1di 1

]funrffi¡ffi

Letra y mrisica: CESAREOCA8ARA|N

I sornrNo

L HU - ¡nil -. cte

Co¡qrn,trro ::-
,-!
tr:=:=.
-.-*¿.._&..r -4*_
;:;::1::-
--- --J.-€--+---'.-
_+*__^t_---d--| __+.__* L-_.¿**_
--t--
-ú-----
l . F t * - r , n l \- A c n d . s e . re iDh !'la *

TtsNON

l. btr¡- i0h l.la -

Br,lo

l'trt

ra clga - ru - Mn- rl- a!

#=ü$
e¡t-r¿ de¿-l,u- Cc ná iDh il¡-
-r*--I
- i¡ Ji ¡. ¿*
áor OQ- -
nl i0h ?l - a,

i3 i0h {a.
a
tÉl - ¿.

Vir - gi- nnl S¡l * v{:. Rei - les-lial.

gi ñ*l rel
/?l

Sal - rl- r. -
ñ

Sa.l - 9.1 S,.l - ¡te d.- 7i -

2- lucero de la ou.r6t¡g, ü¿ /r/ar¿a. 3-Tú a¡vs nuestta, rudtz'. ft


s!
Consueio del guc llorz, oh Haría. leyanlat
!:l::
aI Ítu co¿. ELi .l
i
?;
Dios naciti en ¿¿nporlal cll!:i
?a{ye, eliyio cn c( dolor. {}É.
/orcciendo c¡z tu rosal. 9a1rc, tfadrc &l tour.
9alrc, falrc, galvc María,. f,alrz, ídyr, íalrc tlaria-..