Sei sulla pagina 1di 2

Învățătoare: Glavan Ana

Data:

Instituția: Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu” or. Fălești

Disciplina: educația fizică

Clasa: I-a ,,E”

Subiectul lecției: Săritura în lungime de pe loc

Tipul lecției: mixtă

Durata: 35 minute

Unități de competență:

2.4 Demonstrarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative: aruncări, prinderi, târâri, escaladări și coborâri din
diferite poziții și suprafețe variate.

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1-să răspundă prompt la comenzi;
O2- să-și formeze deprinderea motrică de bază: săritura de pe loc;
O3- să-și dezvolte calitățile motrice, forța membrelor inferioare;
O4- să execute corect săritura în lungime de pe loc(cu elan de brațe și aterizare în ghemuit);

Strategii didactice:
Forme:frontal, independent

Metode, tehnici și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul, exercițiul

Mijloace: foi colorate

Strategii de evaluare: Autoevaluarea, Evaluarea interactivă


Etapele lecției Timpul Activitatea învățătorului și elevilor Strategii didactice

Evocare 5 min -Organizarea clasei


Invățător:,,Clasă alinierea,drepți! După numărul de Conversația

ordine numărați!”
Elev:,,Numărul de ordine s-a terminat cu____”
-Învățătorul verifică starea de sănătate a elevilor

Realizarea 20 min ,Astăzi la lecție vom executa săritura în lungime de pe loc Frontal
sensului Mers:normal,pe vârfuri,pe calcâie,pe exteriorul și Exercițiul

interiorul piciorului, ghemuit,fandant.


Alergare:ușoară,cu genunchii la piept, cu pas saltat, cu
oprire la semnal.
Se formează coloana de gimnastică din mers.
Ex.1.Rotirea capului spre stânga, apoi spre dreapta
Ex.2."Brațe scurte,brațe lungi"(stand,bratele se îndoaie la
umar,apoi se întind în sus)
Ex.3."Ceasul"(stând depărtat cu brațele pe șold,se îndoaie
trunchiul spre dreapta ,se revine:Tic-Tac
Ex.4."Legăm șireturile la ghete"
stânga depărtat:
1-2-brațele întinse
3-4-se apleacă trunchiul,cu brațele întinse se atinge
piciorul stâng;
5-6-brațele sus întinse;
7-8-se apleacă trunchiul și cu brațele întinse se atinge
piciorul drept.
Se efectuează exerciții de respirații și inspirații
Se împarte grupa în două echipe:în fata fiecărei echipe Explicația
se află un pârău imaginar din hârtie colorată.Copiii își
Demonstrația
imaginează că sunt în poiană,unde se află un pârău care
trebuie sărit.
Se demonstrează jocul dinamic"Sari peste pârău cu Săritura în lungime
de pe loc
accent pe deprinderea motrică-săritura în lungime de
pe loc și executarea corectă a acesteia.Fiecare elev
repetă de 2-3 ori.
Reflecție 10 min Se execută jocul liniștitor"Bate vântul frunzele"(cu text și Conversația
jocul
cânt în formația de cerc)
Extensie 5 min Se fac aprecieri asupra modului de execuție a exercițiilor. Evaluarea
Sunt felicitați toți copiii pentru felul în care au reușit să interactivă

execute săritura de pe loc și recomandă de a repeta acasă.