Sei sulla pagina 1di 1

A carrasciali si po

Oh oh oh oh a Carrasciali tuttu si po
Oh oh oh oh a Carrasciali tuttu si po X2

Semm’a friagghjiu, scaldimu li muttori


Carri cinfrati di tutti li culori
Semmu jà tecci di inu fai e laldu
Tocca a muizzi no zilla fazzia taldu

Steddi minori a brinchi illu stradoni


L’hai sempr’innantu rumpendi li cuddo

Rit

Z’è un bedd’ambienti so ghjà intrendi in amori


Tutti baddendi a fiagu di sudori
N’aggj’una innantu tutta la sirintina
A sbulazzati chi pari una ghjaddina

Tutta la sera a stirati di coddu


Abà m’ha rottu la piddu e milla co

Rit

V’è me cumpari ch’è mezzu avvinazzatu


Sinn’ha d’andà palch’iddu è cuiuatu
Mi ghjru in tundu piddu una sbattulata
Magari scioppia eu cumpru la serata

Semmu in chisgjna turremmu strasgjinoni


Zinn’affuttimmu semmu tutti’imbriagò

Rit
Rit + 1

Paria cumprita ma arriatu a lu pultoni


Mi posu in tarra e m’azzend’un cannò