Sei sulla pagina 1di 3

Învățătoare: Glavan Ana

Data:

Instituția: Gimnaziul Albinețul Vechi

Disciplina: Limba română

Clasa: I-âi

Subiectul lecției: Scriere funcțională. Dictare (elementele grafice învăţate).


Tipul lecției: mixtă

Durata: 45 minute

Unități de competență:

2.5. Combinarea elementelor nonverbal cu cele verbale în diferite situații reale sau modelate.

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1- să alcătuiască propoziții în baza imaginilor propuse;

O2- să diferențieze propozițiile după scopul comunicării

O3-să scrie caligrafic după dictare elementele grafice;

O4- să manifeste interes pentru comunicarea orală pe o anumită temă.

Strategii didactice:

Forme:frontal,independent, în lanț

Metode, tehnici și procedee: asaltul de idei, exercițiul, pauza dinamică, dictarea

Mijloace: imagini, pixuri, fișe

Strategii de evaluare: Evaluarea interactivă


Etapele lecției Timpul Activitatea învățătorului și elevilor Strategii didactice

Evocare 5 min Salutul de dimineață Salutul


Cum credeți ce vă șoptește soarele? Ce vă urează el? Frontal
Asaltul de idei
Realizarea 25 min Pe tablă sunt afișate imagini, elevii trebuie să alcătuiască pe rând câte o propoziție În lanț
sensului Exercițiu joc,,Folosește-mă!” Frontal
Se prezinta fise cu semnele de punctuatie. Exercițiul
a)Numiti semnele de punctuatie.
b)Formati propozitii cu acestea.
Pauză dinamică
Am întins mânuța dreaptă, Pauza dinamică
O rotim încet o dată.
Apoi stânga tot așa,
Să vedem dacă-i putea
Ne uităm la dreapta
Și apoi la stânga.
Ne așezăm, ne-am odihnit,
Independent
Acum vom sta liniștit
Dictare dictare
Elementele grafice învățate( pagina 21 caietul de scriere)
Reflecție 10 min Fișa de lucru,, Țes corect la gherghef” Individual
Exercițiu
Extensie 5 min Generalizare Evaluarea interactivă
Răspundeți la întrebări: Autoevaluarea
-Despre ce am vorbit azi la lecție?
-Cum am lucrat azi la lecție( independent, ghidat, cu mult sprijin)
Se apreciază activitatea elevilor cu cuvinte încurajatoare.
Temă pentru acasă: De scris două rânduri cu elementul grafic pagina 21 din caietul de scriere(5
min)