Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxx,

xxxxxxxxx,
8xxxxx xxxxxxx, JOHOR
Kod sekolah
TEL/FAX : 07-xxxxxx
Ruj.Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh : 8 September 20xx

Yang Dipertua,
Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG)
SK xxxxxx
xxxxxx, Johor

Tuan,

MEMOHON SUMBANGAN KEWANGAN BAGI MENAMPUNG PERBELANJAAN AKTIVITI


PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SK xxxxxx

Dengan hormatmya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.

2. Untuk makluman, pihak sekolah akan mengadakan Program Perkhemahan Unit Beruniform
Tahun 2016 seperti ketetapan berikut:-
Hari :
Tarikh :
Tempat :

3. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin memohon sumbangan kewangan sebanyak
RMxxxx.00 daripada pihak tuan bagi menampung kos pengangkutan bas bagi memudahkan
pergerakan peserta yang akan menyertai perkhemahan tersebut.

4. Sumbangan tersebut bolehlah diserahkan kepada Cik xxxx, Setiausaha Kokurikulum, SK


xxxxxxx (01xxxxxxxx). Segala kerjasama dari pihak tuan amatlah kami hargai.

Sekianlah untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Guru Besar,
SK xxxx
xxxxxxxx