Sei sulla pagina 1di 4

Învățătoare: Glavan Ana

Data:

Instituția: Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu” or. Fălești

Disciplina: Activități în grup

Clasa: I-a ,,E”

Subiectul lecției: Ce s-ar întâmpla dacă...?

Tipul lecției: mixtă

Durata: 45 minute

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1- Să completeze mesajul lacunar

O2-Să identifice ce poate fi de formă pătrată

O3- să identifice ce s-ar întâmpla dacă toți ar fi de culoare verde

O4-să redacteze un desen în care să predomine doar o culoare

O5-să manifeste atitudine pozitivă și interes în cadrul activităților

Strategii didactice:

Forme:frontal, independent

Metode, tehnici și procedee: conversația, salutul, asaltul de idei, desenul, exercițiul

Mijloace: mesaj, creioane, fișe,

Strategii de evaluare: Autoevaluarea, Evaluarea interactivă


Etapele Timpul Activitatea învățătorului și elevilor Strategii
lecției didactice
Evocare 5 min Salutul de dimineaţă Salutul

La intrarea în clasă elevii sunt rugați să pregătească pe bănci un Conversația


creion în culoarea preferată.
Realizarea 25 min Lucru cu mesajul Conversația
sensului Salut mici deceluși
Mesaj lacunar
Azi o(casă) am desenat
Un(gard) verde și (înalt)
Tot în verde-un (pom) rotat
Lângă ea am colorat
Fac în jurul casei(flori)
În tot felul de culori.

Ce poate fi?

Noutăți:

Sarcini Asaltu de idei


1.Ce s-ar întâmpla dacă toți am fi verzi?
2.Grupați-vă în grup mic și realizați un desen în care să desenul
predomine culoarea preferată.
3.Completați fișa de lucru
Reflecție 10 min Minuta de relaxare
Pauza dinamică
Am întins mânuța dreaptă
Am făcut o mare faptă
Apoi stânga tot așa
Și te-ascult pe dumneata
Te ridici încetișor
Te rotești pe un picior
Îți privești colega ta
Bați din palme uite-așa
Asaltul de idei

Identificați în clasă/natură obiecte de culoare verde.

Completați tabelul
Membrul mama tata Sora/frate bunei Exercițiul
familie
culoarea
Extensie 5 min Se fac aprecieri referitoare la comportamentul copiiilor și la Evaluarea
interactivă
modul în care aceștia au participat la activitate.
Membrul mama tata Sora/frate bunei
familie

Culoarea

Membrul mama tata Sora/frate bunei


familie

Culoarea

Membrul mama tata Sora/frate bunei


familie

Culoarea

Membrul mama tata Sora/frate bunei


familie

Culoarea

Membrul mama tata Sora/frate bunei


familie

Culoarea