Sei sulla pagina 1di 3

UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


Specializarea: PSIHOLOGIE

Lucrare de licenţă

STIMULAREA CREATIVITĂŢII
LIMBAJULUI LA PREŞCOLARI, PRIN
ACTIVITĂŢILE DE EDUCAREA
LIMBAJULUI

Coordonator ştiinţific:
…… univ.dr. ……….…

Absolvent:

Asistent coordonator: (dacă este cazul)


univ. drd. ………………..

iunie/iulie 2011
CUPRINS
Argument…………………………………………………………………….
CAPITOLUL I : CREATIVITATEA – repere teoretice……………………
I.1.Definirea conceptului de creativitate………………………………………….
I.2.Niveluri ale creativităţii……………………………………………………………
I.3. Etapele procesului creator……………………………………………………
I.4.Factorii care stimulează creativitatea …………………………………………
I.4.1.Factorii psihologici……………………………………………………
I.4.2. Factorii biologici……………………………………………………….
I.4.3.Factorii sociali…………………………………………………………..
I.5. Bariere şi obstacole ale creativităţii…………………………………………
I.6.Metode şi tehnici de stimulare a creativitatii…………………………………..
I.6.1. Brainstormingul………………………………………………………..
I.6.2. Tehnica 6/3/5…………………………………………………………..
I.6.3. Metoda Philips 6/6……………………………………………………..
I.6.4.Metoda Pălăriilor gânditoare……………………………………………
I.6.5.Explozia stelară………………………………………………………
I.6.6. Metoda Frisco………………………………………………………….
I.6.7.Sinectica……………………………………………………………….
CAPITOLUL II : PREŞCOLARITATEA SI PROBLEMATICA
LIMBAJULUI
II.1. Particularităţile psihopedagogice ale preşcolarilor
II.2.Limbajul la preşcolari
II.2.1Comunicare şi limbaj………………………………………………….
II.2.2.Formele limbajului…………………………………………………….
II.2.3.Funcţiile limbajului……………………………………………………
II.2.4.Evoluţia limbajului la preşcolari……………………………………..
II.3.Stimularea creativităţii prin procesul instructiv- educativ din grădiniţă………..
CAPITOLUL III: PLANUL CERCETĂRII ŞI DESFĂŞURAREA LUI…
III.1.Obiective………………………………………………………..............
III.2.Ipoteze şi design-ul cercetării…………………………………………..
III.2.1.Ipoteze de cercetare………………………………………..
III.2.2.Variabilele…………………………………………………….
III.3.Desfăşurarea cercetării…………………………………………………….
III.3.1 Lotul experimental……………………………………………...
III.3.2. Metode şi instrumente folosite…………………………………
III.3.3. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor………………………
III.3.4. Concluziile cercetării………………………………………..
Bibliografie……………………………………………………………………………….
Anexe……………………………………………………………………………………….