Sei sulla pagina 1di 23

Trepak

                         
For Flute Septet Nikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2
 4
 = 130

 2                   
    
Flute

 
 4


     
 2            
Flute

 4     



 2               
Flute

 4     


 2       
      
Flute

 4        


   
 2          
Flute

 4            


2
Flute

 4          
         


Flute


 
          
                 

6

                     
  
Fl.

        
    
     
              
Fl.

  
  
             
Fl.

    


             
Fl.

     


        
Fl.

          
   
 
Fl.

                         

Fl.

2
    
                

11

          
   
Fl.

      
                           
  
Fl.


             
                
Fl.


                
Fl.


  
Fl.

                 
 
     
Fl.

        
Fl.        
 

3
      
 1.    
  
    
16
2.

      
      
Fl.

     


         
 
         
Fl.

   


      
 
      
Fl.

   


  
             

Fl.

     



           

Fl.


         


         
Fl.

          
 


 
Fl.



4
         
    

21

      
  
Fl.

   
 
           
     
Fl.


 
          
Fl.

  

       
            
Fl.            
     
Fl.

 

      
Fl.

   
Fl. 

5
         
    
 
25

          
Fl.

       

         
 
  
Fl.


              
Fl.


       
         
          
Fl.


     
         
Fl.

 


Fl.

             
Fl.   

6
                 


30

          
         
Fl.

 

   
Fl.

   
   

   
Fl.

      

                

Fl.


                

Fl.




               
Fl.

   


Fl.

7

    
        

           
34

 
               

Fl.

           
               
    
Fl.

       
opt.


                  
Fl.

         



     
Fl.

          



      
 
Fl.

         


         
Fl.

              
 
Fl.

8
                       
     

                       
39

    
Fl.

 
       
            
Fl.

            

 

            
Fl.

           
     
   
         
Fl.

           


    

      
Fl.

           

           
Fl.

            
 
Fl.

9
    
                            
  

    
45

            
                   
Fl.


  
                  
Fl.

  

                   
Fl.

      

            
Fl.

               
 
                     
Fl.

      

                    
Fl.

 
Fl.           

10
                                

 = 152  = 168


 = 136
51

                                

Fl.


accel. poco a poco

             
        
Fl.

    
                 
    
Fl.

    
   
           
Fl.

                  
   
           
Fl.

                  

     
Fl.

 
              
Fl.
 

11
            
                    
Presto ( = 200)


 = 184
57

             
                    
Fl.


                    
Fl.


                    
Fl.         
Fl.

                    

            
Fl.

                  


Fl.

          

Fl.

12
             
                    

62

             
                    
Fl.


                    
Fl.


                    
Fl.         
Fl.

                    

           
Fl.

                   


Fl.

Fl.           

13

     
     
  
  

67

              
Fl.

  


         
Fl.

  
  
    
Fl.

    
 
     
Fl.

            

      
Fl.

           

 
Fl.

       
Fl. 

14
Flute 1 Trepak
            
                  
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2
 4
 = 130

 

                        



        
7

      
         1.    2.  
      
14

            


      


   
21

    
 
                        


29

                
  

           
35

                           
  
 
   

42

 
                               


48

              
        
            

 = 136  = 152  = 168  = 184 Presto ( = 200)
54 accel. poco a poco

                            
  



59

            
                     
  
64

2
Flute 2 Trepak

     
 2                           
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

 4
 = 130

            
    
  
         



           
7

    2.  
      
         1. 
      
14

   


          
        


  

21

            
 
                  

29

                
  

           
35

                           
  
 
   

42

 
                               


48

              
        
            

 = 136
 = 152  = 168  = 184 Presto ( = 200)
54

                            
  


59

            
                     
  
64

2
Flute 3 Trepak

      
    
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2     
 
           
 4        
 = 130

            
                  


 
 
9

 
      1.      2.                


   
 
 
15

        
              
  
 
22


           
   opt.
          
             
 
31

                      
   


   
       
40 

   
    
              
       
 = 136  = 152
48

   
              
 
 = 168
 = 184 Presto ( = 200)
56


                   
  

  
64
Flute 4 Trepak

                     
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2          
 4        
 = 130

        
                          
 


10

       

               
           
16
1. 2.

                 


  
 
       
       
25

       
                       
      
35
                   


     
 
43

   
                 
     
 = 136  = 152  = 168  = 184 Presto ( = 200)
51

               59

       
  
68
Flute 5 Trepak

  

                  
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2           
 4    
 = 130

        
2.
                    


     
10
1.

      
                  

18

                  
      
 
24

    
             

  
      
30

  

             2           



          
38


 
 
 

               

              


 = 136  = 152
47

                 

                         

 = 168  = 184 Presto ( = 200)
56

        

 
                   

65
Flute 6 Trepak

     
                 
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

  
2             
 4         
 = 130

 2.        


   
                         
11
1.

                  




      
 
19

       
       
         
 
25

  
                       2


       

32

                          


        
42

         = 136

         
               
 = 152  = 168  = 184 Presto ( = 200)
51

                 


                         

60

 
    

69
Flute 7 Trepak
For Flute SeptetNikolai Rimsky-Korsakov arr. Joshua Zalewski

2 
 4                             
 = 130



             
     
    
                   
 
 
8

              
         
  


      
15
1. 2.



 
                    
        
24

             
                         
    
32


      
             
        
41

    

 
                          
 = 136  = 152  = 168  = 184 Presto ( = 200)


51

 
                
63