Sei sulla pagina 1di 15

*44/ 

4BCBUP TFUUFNCSF %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

" 4BO (FNJOJ VGGJDJBMJ[[B MB DPSTB EFMMB TFOBUSJDF 'E* GB iDBNQBHOB BDRVJTUJw * DJWJDJ TDBSJDBOP 'PSB

4BMWJOJ MBODJB 5FTFJ i-JCFSJBNP M6NCSJBw


! "MMB 'FTUB EFMMB -FHB B
4BO (FNJOJ .BUUFP 4BMWJ 1SJNP QJBOP
OJ JFSJ TFSB IB VGGJDJBMJ[[B
UP MB DBOEJEBUVSB EJ %POB *M NJOJTUSP %F .JDIFMJ DIJVEF MB RVFTUJPOF
UFMMB 5FTFJ B HPWFSOBUPSF
EFMMB 3FHJPOF i-JCFSJBNP “La Tav si farà”
M6NCSJBu
E il M5S si spacca
! $BNCJP EJ DBTBDDB QFS
EVF DPOTJHMJFSJ SFHJPOBMJ
4FSHJP %F 7JODFO[J FE
&NBOVFMF 'JPSJOJ TPOP FO
USBUJ JO 'SBUFMMJ E*UBMJB )B
TDFMUP JM QBSUJUP EJ (JPSHJB
.FMPOJ BODIF "OOBNBSJB
-FPOFMMJ DPOTJHMJFSF DP
NVOBMF EJ 5FSOJ

! i*M OPTUSP DBOEJEBUP


OPO Í "OESFB 'PSBu MB DPB ¼ B QBHJOB *OOPDFOUF
MJ[JPOF i6NCSJB DJWJDB
WFSEF TPDJBMFu TJ EJDF BQFS -B EFOVODJB EJ VOB NPEFMMB
UB BM DPOUSJCVUP EJ UVUUJ NB
TFO[B JNQPTJ[JPOJ Il figlio di Grillo
! 4J MBWPSB QFS SJDVDJSF J accusato di stupro
SBQQPSUJ OFM DFOUSPTJOJ ¼ B QBHJOB 
TUSB $BGGÍ DIJBSJGJDBUPSF
USB JM DPNNJTTBSJP 1E 8BM
UFS 7FSJOJ F JM TJOEBDP TP
DJBMJTUB EJ $JUUÆ EJ $BTUFMMP 
-VDJBOP #BDDIFUUB DIF 

QPJ IB JODPOUSBUP 'PSB


¼ BMMF QBHJOF F Che bello il cinema italiano!
.PTDB 3PTBUJ 4JMWFTUSJ F 5VSSJPOJ *OWFTUJUVSB i-JNQSJNBUVSw EJ .BUUFP 4BMWJOJ JFSJ TFSB B 4BO (FNJOJ %POBUFMMB 5FTFJ Ò MB DBOEJEBUB QFS MB -FHB BMMB 3FHJPOF 6NCSJB 'PUP 4UFGBOP 1SJODJQJ
¼ B QBHJOB 

5FSOJ -B SJDBQJUBMJ[[B[JPOF EFM $PNVOF VMUJNP BUUP EFM QJBOP EJ SFDVQFSP NFTTP JO DBNQP JO TFUUF NFTJ EBMMBNNJOJTUSBUPSF VOJDP 3JDDJ 4QPSU

Farmacie comunali risanate, ora l’obiettivo è l’utile $"-$*0

5FTU QPTJUJWP QFS JM (SJGP


1&36(*" 410-&50 5&3/* 1&36(*"
JO DBTB EFMMB 'JPSFOUJOB
¼ B QBHJOB 'PSDJOJUJ
Dichiarato fallito Festival, tagli per 40 mila euro ! *O TFUUF NFTJ EB VOB TJ Anonimo regala 4 mila quaderni ai bimbi
UVB[JPOF TVMMPSMP EFM CBSB $"-$*0
l’Orto del Frate USP BM QBSFHHJP EJ CJMBODJP
'FSF .BNNBSFMMB DJ QSPWB
QSFWJTUP QFS GJOF BOOP -F
¼ B QBHJOB OPWF GBSNBDJF DPNVOBMJ TP *M (VCCJP SFDVQFSB .VOP[
OP TUBUF SJTBOBUF HSB[JF ¼ BMMF QBHJOF F (JPWBOOFUUJ F (SJMMJ
#"45*" 6.#3" BMMB[JPOF EFMMBNNJOJTUSB
UPSF VOJDP 'FEFSJDP 3JDDJ $"-$*0
Rubano i dati ai clienti JO DBSJDB EB GFCCSBJP 6MUJ 4QFUUBDPMP B .POUFQFUSJPMP
per avere finanziamenti NP BUUP EFM QJBOP EJ SFDVQF
SP MB SJDBQJUBMJ[[B[JPOF *M i#PMESJOJw BM 4FUUFWBMMJ 1JMB
¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB 4PMGBSPMJ ¼ B QBHJOB 1BMFOHB $PNVOF * RVBEFSOJ JO EPOP ¼ B QBHJOB #VTJSJ 7JDJ ¼ B QBHJOB .JOFMMJ
*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 

UjTV News 24 LIVE


SABATO 7 SETTEMBRE 2019
Anno 161 - Numero 246
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

VERSO LE ELEZIONI SOTTOSEGRETARI, VERINI TRA I PAPABILI PER L’EDITORIA

Salvini “incorona” Donatella Tesei


E Di Maio chiude la porta ai Dem
· Alle pagine 4 e 5

BIOLOGICO
I vandali anche a Villa Montesca
DA RECORD Porte e finestre rotte, sulle mura scritte con lo spray SERVIZIO
· A pagina 18
AGRICOLTURA
L’ umbra è sempre più
«bio». Secondo i dati
diffusi da Coldiretti nelle
LA NOSTRA INIZIATIVA
campagne della nostra
regione sono più di 40mila gli
ettari di superfici e colture
biologiche (+ 14,6% rispetto
al passato biennio) con le
produzioni che riguardano
soprattutto colture da
foraggio, cereali, olivo, oltre
che prati. In aumento anche
gli operatori del settore che
passano da 1.217 a 1.824 (+ “Il Re del gelato”
50%). Le aziende umbre
saranno protagoniste, con le La sfida continua
altre provenienti da tutta la
Penisola, al Salone È tempo di votare
internazionale del biologico
in programma dal 6 al 9 · A pagina 11
settembre al centro fieristico
di Bologna. Il biologico è un
settore con un giro d’affari di SUL RACCORDO
5,8 miliardi di euro con un
incremento record del 264%
negli ultimi dieci anni.
Lavori terminati
Il viadotto Genna
riapre martedì
NUCCI ·A pagina 9

SPOLETO
Furbetti dei rifiuti
Già 80 multati
con le fototrappole
· A pagina 20

ORVIETO
OPERAZIONE-SICUREZZA

Crollo al Duomo
Scatta un altro
sopralluogo
dei vigili
Le verifiche
al Duomo
a 35 metri
con una
speciale
di altezza
piattaforma UjTV News 24 LIVE
· A pagina 22
1FSVHJB

TBCBUP
 TFUUFNCSF


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

"QQFMMP EFM TJOEBDP 3PNJ[J BJ DBOEJEBUJ SFHJPOBMJ i1SFTUP JOUPSOP B VO UBWPMP QFS VOJGPSNBSF MB OPSNBUJWB TVM USBTQPSUP QVCCMJDPw

4DVPMB OFTTVO UBHMJP BJ CVT F WBSDIJ [UM BQFSUJ


EJ 4BCSJOB #VTJSJ 7JDJ 1BSDIFHHJP
1&36(*" 1FMMJOJ$VQB $IJVTF EVF TUSVUUVSF 1JBO EFMMB (FOOB F $BTUFM EFM 1JBOP
! $PO MB HBSBO[JB EJ i[F HSBVJUP
SPu UBHMJ BJ CVT VO QBSDP EJ
 NF[[J UVUUJ SJOOPWBUJ F
EBMMF  Calano gli iscritti ai nidi
BMMF 
VO BQQFMMP EFM TJOEBDP 3P
NJ[J BJ DBOEBUJ BM HPWFSOP
SFHJPOBMF JO NBUFSJB EJ USB
QFS MF WFUUVSF
GPSOJUF
ma aumenta la lista di attesa
TQPSUJ JM $PNVOF FOUSB OFM 1FSTPOBMF
NFSJUP EJ VO BOOP TDPMBTU EFM UJDLFU
DP PSNBJ QSPTTJ iTQFDJBMFw .BHHJPS
NP BMMBQFSUVSB QSFWJTUB OVNFSP
QFS M TFUUFNCSF NB HJÆ EJ FEVDBUSJDJ
EBM NPMUJ BMVOOJ UPSOFSBO *M NBOJGFTUP
OP TVJ CBODIJ " QBMB[[P EFJ 1SJPSJ RVFTUBOOP
/FTTVO UBHMJP BJ TFSWJ[J EJ JODPOUSP QFS MJOJ[JP TPOP QSFWJTUF
USBTQPSUP QVCCMJDP TDPMBTUJ EFMMBOOP TDPMBTUJDP VOJUË
DP MP IB SJCBEJUP JFSJ B QB 'PUP #FMGJPSF

MB[[P EFJ 1SJPSJ MBTTFTTPSF JO QJá


-VDB .FSMJ *M UJUPMBSF EFJ BJ DBOEJEBUJ BM HPWFSOP EFM QFS VOJGPSNBSF VOB OPSNB SF EJ VO DPGJOBO[JBNFOUP
USBTQPSUJ EFM $PNVOF IB VG MB 3FHJPOF i$J BUUFOEJBNP UJWB DIF PHHJ WFEF BMDVOJ SFHJPOBMFu 6O BUUBDDP DIF
GJDJBMJ[[BUP BODIF J OVPWJ VO JNQFHOP TFSJP TVM GSPO $PNVOJ DPNF 1FSVHJB GBS JM TJOEBDP 3PNJ[J OPO QVÖ -PNBHHJP
PSBSJ EJ BQFSUVSB EFMMB [UM UF EFJ USBTQPSUJ F BQQFOB TJ TJ DBSJDP UPUBMNFOUF EFJ DP SJTQBSNJBSF BMMB 3FHJPOF 4JOEBDP
OFM DFOUSP TUPSJDP QFS GBDJMJ DPTUJUVJSÆ MB OVPWB BNNJOJ TUJ EFM TFSWJ[JP USBTQPSUJ DIF IB GBUUP TBQFSF QSPQSJP F WJDF TJOEBDP
UBSF MF GBNJHMJF OFM SBHHJVO TUSB[JPOF SFHJPOBMF TQFSP QFS VO BNNPOUBSF EJ VO JO RVFTUJ HJPSOJ EJ OPO DPO DPO J RVBEFSOJ SPTTJ
HFSF MF TDVPMF JO VOBSFB DIF DJ TJ TJFEB JOUPSOP B VO NJMJPOF F NF[[P EJ FVSP F GFSNBSF J GPOEJ QFS JM NJOJ QFS J CBNCJOJ
DPNF 1FMMJOJ$VQB1SJPSJ UBWPMP DPO UVUUJ J TJOEBDJ BMUSJ JOWFDF QPTTPOP HPEF NFUSÖ EFMMFMFNFOUBSJ
EPWF TPOP JO DPSTP MBWPSJ
EJ SJTUSVUUVSB[JPOF EFMMF
TDBMF NPCJMJ 'JOP BM HJV 1&36(*"
HOP EFM QSPTTJNP BOOP TB &EJMJ[JB MM EPOP
SÆ JOGBUUJ NPEJGJDBUP MPSB ! *M DBMP EFNPHSBGJDP JOJ[JB B GBSTJ TFOUJSF QF
SJP EJ BQFSUVSB EFMMB [UM EFM
DFOUSP TUPSJDP BM WBSDP EJ "MMB SJDFSDB EJ SJTPSTF QFS J QMFTTJ "J CBNCJOJ EJ QSJNB FMFNFOUBSF TBOUFNFOUF DPO OVNFSJ EB SFDPSE  EJ OB
TDJUF Í RVBOUP TJ SFHJTUSB RVFTUBOOP OFM $FOUSP
1PSUB 4BOUB 4VTBOOB BM GJ
OF EJ BHFWPMBSF MJOHSFTTP F
EJ 4BO .BSUJOP JO DBNQP F 1JMB NJMB RVBEFSOJ SPTTJ JO SFHBMP *UBMJB SJTQFUUP B VOB NFEJB OB[JPOBMF EFM -B
QSPHSFTTJWB EJNJOV[JPOF EFMMF OBTDJUF J OFM OP
MVTDJUB EBMMF TDVPMF EFMMB 1&36(*" 1&36(*" TUSP 1BFTF FWJEFO[JB OFMMBOOP JO DPSTP VO DBMP
[POB  F EBMMF EFMMF QSFTFO[F OFJ OJEJ EJOGBO[JB EFM $PNVOF
 
 1FS MP TUFTTP NPUJ ! *M DBQJUPMP FEJMJ[B TDPMBTUJDB QFS JM ! *M WJDF TJOEBDP (JBOMVDB 5VUFSJ JFSJ CFODIÊ DPNQFOTBUP EBMMB NBHHJPSF QSFTFO[B EJ
WP TBSÆ BQFSUP BODIF JM WBS QSPWFEF VO JOWFTUJNFOUJ EJ NJ B QBMB[[P EFJ 1SJPSJ DPO MBVHVSJP EJ CBNCJOJ TUSBOJFSJ DIF SBQQSFTFOUBOP OFJ OJEJ
DP EJ WJB #BUUJTUJ EBMMF  MJPOJ EJ FVSP EJ DVJ PMUSF NJMJPOJ B DPMNBSF JM HBQ DVMUVSBMF USB MJTUSV[JPOF DJSDB JM EJ VOB QPQPMB[JPOF EJ PMUSF NJMB
BMMF  DBSJDP EFM $PNVOF BMUSJ NJMB FV SJDFWVUB EBJ SBHB[[J JUBMJBOJ SJTQFUUP B BMVOOJ 4V QMFTTJ J QPTUJ EJTQPOJCJMJ OFJ QFS
"MMBQFSUVSB UFNQPSBOFB SP QFS NBOVUFO[JPOJ TUSBPSEJOBSJF F RVFMMJ FVSPQFJ IB TWFMBUP JM SFHBMP EF MBOOP TPOP NFOUSF OFM FSB
EFMMB [UM TJ BHHJVOHF MB QPT  NJMJPOJ EJ FVSP EB WBSJF GPOUJ EJ GJ TUJOBUP RVFTUBOOP BJ CBNCJOJ EJ QSJ OP *M OVNFSP SJEPUUP OPOPTUBOUF JM DBMP
TJCJMJUÆ EJ VUJMJ[[BSF HSBUVJ OBO[JBNFOUP B DVJ TJ BHHJVOHPOP NB FMFNFOUBSF i$JSDB NJMB RVBEFSOJ EFNPHSBGJDP Í EPWVUP BM GBUUP DIF EVF TUSVUUVSF
UBNFOUF JM QBSDIFHHJP DP NJMB FVSP EJ TQFTB DPSSFOUF i%B RVFTUJ IB EFUUP DPO VOB DPQFSUJOB SPTTB JO TPOP TUBUF DIJVTF JM 'JMBTUSPDDB EJ 1JBO EFMMB
NVOBMF EFMMB QJTDJOB 1FMMJ JOWFTUJNFOUJ mIB QSFDJTBUP MB EJSJHFOUF DVJ DBNQFHHJB VO (SJGP CJBODP EPOBUJ (FOOB F JM OJEP EJ $BTUFM EFM 1JBOP 2VJOEJ B
OJ BMMB $VQB EBMMF  BMMF .PSFUUJ SFTUB FTDMVTB MB $BSEVDDJ 1VS EB VO DJUUBEJOP DIF JOUFOEF SFTUBSF OPO EJNJOVJSF Í MB MJTUB EJ BUUFTB DIF B PHHJ TJ
 TPMP QFS MF WFUUVSF GPS HPUUJ QFS PMUSF NJMJPOJ EJ FVSP B DBSJ BOPOJNP F DIF TBSBOOP DPOTFHOBUJ EB BUUFTUB TV CBNCJOJ i6O EBUP JO EJWFOJSFu IB
OJUF EFM DPOUSBTTFHOP SJMB DP EFM $PNNJTTBSJP QFS MB SJDPTUSV[JP HMJ BNNJOJTUSBUPSJ JO WJTJUB BMMB TDVPMF QSFDJTBUP JFSJ JO VO JODPOUSP B QBMB[[P EFJ 1SJPSJ
TDJBUP EBMMF TDVPMF EFMMB [P OF QPTU TJTNB 5SB J OVPWJ FEJGJDJ TDPMB JM HJPSOP EFMMBQFSUVSBu JM EJSJHFOUF %J 'JMJQQP
OB NFOUSF MF TDBMF QFEPOB TUJDJ DJ TPOP JM QMFTTP EJ 1POUF 1BUUPMJ F *M TJOEBDP 3PNJ[J IB WPMVUP TPUUPMJOFB 4VM WFSTBOUF EFM QFSTPOBMF RVFTUBOOP TJ QPUSÆ
MJ BDDBOUP B RVFMMF NPCJMJ JM DFOUSP QFS MJOGBO[JB EJ 7JMMB 1JUJHOB SF JM HSBOEF MBWPSP GBUUP JO TJOFSHJB EB DBOUBSF TV VO JODSFNFOUP EJ VOJUÆ TVM GSPOUF
SFTUFSBOOP TFNQSF GSVJCJMJ OP 1FS JM QBSUJSBOOP MP TUVEJP EJ HJVOUB F VGGJDJ i"CCJBNP SJDPOTFHOBUP EFMMF FEVDBUSJDJ BSSJWBUF DPTÑ B "VNFOUBUF
4VM USBTQPSUP QVCCMJDP JM GBUUJCJMJUÆ F MB SJDFSDB EJ SJTPSTF QFS J BMMF GBNJHMJF TDVPMF NJHMJPSJ QJÜ TJDV EB B MF VOJUÆ EFM QFSTPOBMF EJ TVQQPSUP QFS
TJOEBDP "OESFB 3PNJ[J IB QMFTTJ EJ 1JMB F 4BO .BSUJOP JO DBNQPu SF QJÜ GSVJCJMJ F BEBUUF BMMF TUVEJPu J CBNCJOJ EJTBCJMJ JM DVJ OVNFSP Í TUBUP JODSF
WPMVUP MBODJBSF VO BQQFMMP NFOUBUP 4BC#VT7J

UjTV News 24 LIVE


5FSOJ

TBCBUP
 TFUUFNCSF


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

-B SJDBQJUBMJ[[B[JPOF EFM BHPTUP F J DPOUJ UPSOBUJ B QPTUP


SJDPOTFHOBOP BMMB DJUUË VOB[JFOEB DPNVOBMF EJ OVPWP JO TFTUP

4BMWBUBHHJP DPODMVTP
1FS 'BSNBDJB5FSOJ
PSB MPCJFUUJWP Ò MVUJMF 'BSNBDJF DPNVOBMJ " TJOJTUSB JM TJOEBDP -BUJOJ F MBNNJOJTUSBUPSF VOJDP 3JDDJ 4PQSB BM UJUPMP MB GBSNBDJB EJ $PTQFB
DIF GBSË PSBSJP EFM DFOUSP DPNNFSDJBMF RVJOEJ GJOP BMMF 4PQSB F JO CBTTP MB 'BMDIJ BQFSUB GJOP BMMF QFS 5FSOJ 0O

EJ (JPSHJP 1BMFOHB UÆ EFMMiFTPEP JODFOUJWBUPu


VOP MBOOP QSPTTJNP
F JO
5&3/*
BDDPSEP DPO J TJOEBDBUJ TP
! -B[JFOEB FSFEJUBUB MP OP TUBUJ TPUUPTDSJUUJ J DPOUSBU
TDPSTP GFCCSBJP TVMMPSMP UJ EJ QSPTTJNJUÆ QFS VO UFN
EFM CBSBUSP F DIF HFTUJTDF QP EFUFSNJOBUP i'POEB
MF OPWF GBSNBDJF DPNVOBMJ NFOUBMJ QFS OPO VTVGSVJSF
DJUUBEJOF Í PSNBJ TPMP VO QJÜ EFJ MBWPSBUPSJ JOUFSJOBMJ
SJDPSEP * EBUJ QBSMBOP EJ VO m IB DIJBSJUP 3JDDJ m DIF DP
CBM[P EB NJMB B TUJUVJWBOP DPTUJ JNQPSUBOUJ
NJMB FVSP EJ DBTTB EJ VO $J CBTUB JM OPTUSP QFSTPOB
QBTTJWP EJ GBUUVSBUP QBTTBUP MFu
DIF GBSBOOP EB QPOUF
EB B  QFS DFOUP BE BJ OVPWJ DPODPSTJ QFS GBSNB
PHHJ DPO MPCJFUUJWP SFBMJTUJ 3JDDJ IB SJBTTVOUP JO QPDIJ MF TQFTF FOFSHFUJDIF MVDF WJFX EFMMF TQFTF CBODBSJF F VO NJMJPOF EJ FVSP DIF QF DJTUJ F QFS EJSFUUPSJ EJ GBSNB
DBNFOUF QFSTFHVCJMF EJ B[ NJOVUJ UVUUF MF WPDJ TVMMF BDRVB HBT
F QFSTJOP EJ EFMMB DPOUSB[JPOF EJ EFOB SBMUSP OPO VUJMJ[[B DPNF DJB HJÆ JOEFUUJ HSBEVBUPSJF
[FSSBSF JM TFHOP NFOP FOUSP RVBMJ TJ Í JOUFSWFOVUJ QFS GBS DPOOFUUJWJUÆ DPO VO iQJDDP SP UFOFOEP QSFTFOUF DIF JO TPUUPMJOFBUP DPO PSHPHMJP FOUSP TFJ NFTJ B UFSNJOJ EJ
MBOOP F EJ VO NBHB[[JOP GJOBMNFOUF RVBESBSF J DPO MP NB TJHOJGJDBUJWP SJTQBS UBOUP MB[JFOEB TJ Í HJÆ SJ EBMMP TUFTTP 3JDDJ 4VM GSPO MFHHF
 1PJ MBNNJOJTUSBUP
iEJNBHSJUPu EJ RVBTJ JM UJ EB TFUUF NFTJ B RVFTUB NJP m IB EFUUP m EB QPUFS DPORVJTUBUB MB GJEVDJB EFM TJ UF EFM QFSTPOBMF JM DPTUP Í SF VOJDP IB TPUUPMJOFBUP
QFS DFOUP QBSUF 6O MBWPSP B HSBEJ JOWFTUJSF BODIF JO JOJ[JBUJWF TUFNB CBODBSJP UBOUP EB iTPUUP DPOUSPMMPu USF EJQFO RVFMMF OPWJUÆ DIF J DJUUBEJOJ
4POP RVFTUJ TPMP BMDVOJ EFJ DIF IB QFSNFTTP EJ SFDVQF EJ NFSDBUPu 0SB DJ TJ TUB PD BWFSF EB EVF JTUJUVUJ EJ DSF EFOUJ EFMMB EJSF[JPOF IBO QPUSBOOP QFS DPTÑ EJSF UPD
OVNFSJ DIF DFSUJGJDBOP JM SJ SBSF SJTPSTF QFSTJOP EB UVUUF DVQBOEP EFMMB TQFOEJOH SF EJUP MB QPTTJCJMJUÆ EJ GJEJ QFS OP VTVGSVJUP EFMMB QPTTJCMJ DBSF DPO NBOP DPNF
MBODJP EJ 'BSNBDJB5FSOJ MB MFTUFOTJPOF EFMMPSBSJP EFM
NVOJDJQBMJ[[BUB DIF MBN MF GBSNBDJF *M QVOUP WFOEJ
NJOJTUSB[JPOF -BUJOJ IB EF UB EFM 1JBOFUB $PTQFB BE
DJTP OPO TPMP EJ OPO TCBSBD -JOJ[JBUJWB FTFNQJP SFTUFSÆ BQFSUP DP
DBSF MB QSFDFEFOUF HJVOUB NF JM SFTUP EFM DFOUSP DPN
BWFWB EFDJTP MB DFTTJPOF %PQP HMJ TDPOUJ TV QBOJFSF TPDJBMF F DSFNF TPMBSJ JO SFHBMP BJ CBNCJOJ TQB[[PMJOP F EFOUJGSJDJP NFSDJBMF PWWFSP GJOP BMMF
EFMMF RVPUF
NB BO[J PHHJ DPTÑ DPNF MF EPNFOJ
QVÖ EJSF EJ BWFS SJTBOBUP
HSB[JF BM MBWPSP EFMMBNNJ
* GBSNBDJTUJ WBOOP OFMMF TDVPMF DIF MF TFSSBOEF TBSBOOP BM
[BUF BODIF BMMB GBSNBDJB EJ
OJTUSBUPSF VOJDP OPNJOBUP
MP TDPSTP GFCCSBJP PWWF
SP 'FEFSJDP 3JDDJ 1BSUFOEP
-F[JPOJ EJ DPSSFUUB JHJFOF PSBMF DPSTP 5BDJUP PMUSF DIF BMMB
TUFTTB EJ $PTQFB B RVFMMB
BMMB $PPQ EJ (BCFMMFUUB F JO
EBMMBWWFOVUB SJDBQJUBMJ[[B BHPTUP JOWFDF BMUSB QSPNP[JP OF BMMB QSFWFO[JPOF TBOJUBSJB DPNF WJB 7BOOVDDJ 1PSUB
[JPOF MP TDPSTP BHPTUP MP OFTIPDL QFS DFOUP EJ TDPOUP TVM IBOOP JMMVTUSBUP HMJ BTTFTTPSJ $SJTUJB 4BOU"OHFMP
BODIF QFS EB
TUFTTP 3JDDJ JOTJFNF BM TJO MF QSPUF[JPOJ EFMMB QFMMF OFM NPNFO OP $FDDPUUJ BM XFMGBSF F 7BMFSJB SF VO DPOUSJCVUP BMMB iSJWJUB
EBDP -FPOBSEP -BUJOJ IB UP EJ QJÜ BMUB TUBHJPOF QFS RVFTUP "MFTTBOESJOJ BMMB TDVPMB $FDDPUUJ MJ[[B[JPOFu EFM DFOUSP "
DPOWPDBUP MB TUBNQB QFS GB UJQP EJ QSPEPUUJ i/FM QSJNP DBTP JM IB MBODJBUP MJOJ[JBUJWB EFM TFUUFN RVFTUP SJHVBSEP EVSBOUF
SF JM QVOUP F EBSF J OVNFSJ SJTQBSNJP QFS J DJUUBEJOJ Í TUBUP CSF QSPNPTTB EBM QSPOUP TPDDPSTP 5FSOJ 0O USF TFSBUF EBM 
EJ RVFMMP DIF PSNBJ Í VO SJ DPNQMFTTJWBNFOUF EJ DJSDB NJ EFM 4 .BSJB TVJ UFNJ EFMMFEVDB[JP TFUUFNCSF
TBSBOOP BQFSUF
TBOBNFOUP BOEBUP JO QPS MB FVSP TQJFHB 3JDDJ OFM TFDPOEP OF B TUJMJ EJ WJUB TBMVUBSJ "MFTTBOESJ GJOP BMMF MF USF GBSNBDJF
UP DPO MB QSPTQFUUJWB OFJ JOWFDF BCCJBNP WFOEVUP RVBMDPTB OJ JOWFDF TJ Í GBUUB QPSUBWPDF EFM DFOUSBMJ DPSTP 5BDJUP 1PS
QSJNJ NFTJ EFMMBOOP QSPTTJ DPNF QF[[J $FSUP Í TUBUP VO QSPHFUUP i* EFOUJ LJUu QSPNPTTP EBM UB 4 "OHFMP F 'BMDIJ JO WJB
NP EJ B[[FSBSF GJOP BMMVMUJ 5&3/* TBDSJGJDJP QFS MF OPTUSF DBTTF NB OPJ NJOJTUFSP EFMMB TBMVUF F SFDFQJUP EB 3PNB
 i-B QSFDFEFOUF BN
NP EFCJUP DPO J GPSOJUPSJ FE TJBNP GBSNBDJF QVCCMJDIF BCCJB $PNVOF F 'BSNBDJB5FSOJ * GBSNBDJ NJOJTUSB[JPOF BWFWB QFOTB
BSSJWBSF CFO QSFTUP BMMVUJ ! -B QSJNB JEFB EJ 'FEFSJDP 3JDDJ NP BODIF VOB GVO[JPOF TPDJBMF EJ TUJ TBSBOOP DPTÑ OFMMF QSJNF DMBTTJ UP EJ DFEFSF MF RVPUF EJ 'BS
MF /FMMJODPOUSP BWWFOVUP GV JM iQBOJFSF TPDJBMFu -BNNJOJTUSB DBMNJFSBNFOUP EFM NFSDBUP F TP EFMMF FMFNFOUBSJ QFS TQJFHBSF BJ NBDJB5FSOJ QFS SJTBOBSF J
OFMMB TFEF EFMMB NVOJDJQB UPSF VOJDP EJ 'BSNBDJB5FSOJ OFM QSBUUVUUP EJ GBWPSJSF J DJUUBEJOJu 0SB CBNCJOJ MF CVPOF QSBUJDIF QFS MB TB DPOUJ m IB TPUUPMJOFB JM TJO
MJ[[BUB B 1BMB[[P 'BMDIJ RVBESP EJ VOB QPMJUJDB UFTB BE VO 3JDDJ F J TVPJ DPMMBCPSBUPSJ IBOOP JO MVUF PSBMF 7FSSÆ BODIF SFHBMBUP MPSP EBDP -BUJOJ m OPJ BCCJBNP
FSBOP QSFTFOUJ BODIF JM EJSJ SJUSPWBUP iGFFMJOHu USB J OPWF QVOUJ NFOUF BMUSF JOJ[JBUJWF MFHBUF BMMB VO LJU DPNQSFOEFOUF TQB[[PMJOJ GBUUP VO UFOUBUJWP EJWFSTP
HFOUF EJ 'BSNBDJB /JDPMB WFOEJUB NVOJDJQBMJ[[BUJ FE J UFSOB TDPOUJTUJDB DIF QFSÖ TJ SJTFSWBOP EJ EFOUJGSJDJP F DPMMVUUPSJP PMUSF BE PWWFSP JNQSJNFSF VOB TWPM
/VMMJ 1FSP F JM QSFTJEFOUF OJ B HJVHOP JEFÖ MJOJ[JBUJWB EJ VOB JMMVTUSBSF B GJOF PUUPCSF i%JDP TPMP VOP TDPOUP EFM QFS HFOJUPSJ F UB NBOBHFSJBMF QFS WFEFSF
EFM DPMMFHJP EFJ TJOEBDJ TFSJF EJ QSPEPUUJ EB CBODP EJ QSJNB DIF QFOTFSFNP VO QP BODIF BMMB BEEFUUJ TDPMBTUJDJ QFS MBDRVJTUP EJ RVBMF QPUFO[JBMF BWFTTF
.BVSP 4DBSQFMMJOJ PMUSF OFDFTTJUÆ WFOEVUJ DPM QFS DFOUP CFMMF[[Bu BOUJDJQB 7JDFWFSTB 'BS RVFTUP UJQP EJ QSPEPUUJ OFMMBSDP EJ RVFTUB B[JFOEB 2VFTUJ TFU
BHMJ BTTFTTPSJ $SJTUJBOP $FD EJ TDPOUP -JEFB GV VO TVDDFTTP UBO NBDJB5FSOJ TJ JNQFHOFSÆ EB TVCJUP UVUUP MBOOP TDPMBTUJDP UF NFTJ EJ HFTUJPOF TFDPO
DPUUJ XFMGBSF
F 7BMFSJB UP DIF WFOOF QSPSPHBUB B MVHMJP "E BODIF JO JOJ[JBUJWF EJ TFOTJCJMJ[[B[JP (1BM EP RVFTUB OVPWB GJMPTPGJB DJ
"MFTTBOESJOJ TDVPMB
 TUBOOP EBOEP SBHJPOFu

UjTV News 24 LIVE


SABATO 7 SETTEMBRE 2019 CRONACA PERUGIA 9 ••

MUOVERSI A OSTACOLI

Raccordo, riapre il viadotto Genna


Martedì chiude il cantiere a Madonna Alta: il traffico torna a respirare
– PERUGIA – coltà importanti lungo tutto il rac- è lavorato anche ad agosto). Anas Insomma quello effettuato in que-
cordo. ha vigilato costantamente sugli in- sti tre mesi non è stato un interven-
UNA BUONA notizia per il traffi- terventi: due tecnici sono stati to ordinario e Anas e l’impresa
co ogni tanto c’è. E stavolta riguar- I LAVORI, come già annunciato sempre presenti per evitare che si hanno preferito metterci tutta l’at-
da le migliaia di pendolari che en- dalle colonne di questo giornale al- potessero ripetere gli stessi proble- tenzione possibile, piuttosto che
trano ed escono dalla città ogni cuni giorni fa, erano in ritardo di mi di due anni fa. La campata in dover rimetterci malauguratamen-
giorno. Martedì o al più tardi mer- alcune settimane rispetto alla ta- cui si sta ancora lavorando inoltre tele mani successivamente. Per for-
coledì riaprirà il viadotto Genna, bella di marcia. Si è trattato infatti era più problematica dell’altra, do- tuna comunque da martedì o mer-
tra gli svincoli di Ferro di Cavallo di opere molto complesse, quasi di ve i lavori del prossimo anno po- coledì il cantiere verrà chiuso e ar- ULTIMI RITOCCHI
e Madonna Alta. L’allungamento una «sperimentazione» sul campo, tranno essere più rapidi e agevola- rivederci all’anno prossimo. Operai al lavoro sul viadotto
dei lavori infatti ha prodotto para- visto che per intervenire erano sta- ti dall’esperienza di quelli attuali. michele nucci Genna: entro martedì si chiude
dossalmente un beneficio: verrà ti consultati anche esperti
infatti completamente riaperta al dell’Università. In seguito al com-
traffico la carreggiata in direzione pletamento del viadotto (più di
due anni fa ) erano stati riscontrati
IL RINVIO - unicamente su questo tratto - dei
Nella carreggiata opposta dissesti sul piano viabile in corri-
spondenza di alcune delle campa-
gli interventi sono stati te, riconducibili alle attività di de-
spostati al prossimo anno molizione e rifacimento di parte
della soletta, eseguite per realizza-
di Ponte San Giovanni (attualmen- re le fondazioni delle barriere.
te chiusa) e i lavori in quella oppo-
sta (verso Bettolle) verranno rin- IL PIANO in questo caso prevede-
va che i lavori sulle due carreggia-
viati al prossimo anno. te si sarebbero dovuti completare
proprio in questi giorni, ma in ve-
LA DECISIONE è maturata nel- rità come visto è stata realizzata so-
le ore scorse, dopo che Anas e Co- lo la metà dell’opera. I rallenta-
mune si sono confrontati: tra lune- menti sono stati provocati dal alcu-
dì a mercoledì infatti riaprono le ni fattori: intanto perché la fase di
scuole e tornano in città tutti i va- «getto» delle malte è stata effettua-
canzieri. Un mix che produrrà co- tadi notte per via delle eccessive
me al solito un aumento esponen- temperature giornaliera. Poi ci so-
ziale della circolazione automobili- no stati alcuni imprevisti (come il
stica che avrebbe incontrato diffi- ritardo di una fornitura dato che si

LA REPLICA L’APPELLO
Chianella & il minimetrò «Nell’agenda del nuovo
«Sui tagli il Comune ministro subito
non ha protestato» il Nodo di Perugia»
– PERUGIA – – PERUGIA –

«RESTO semplicemente sorpreso «PARTICOLARE attenzione al


dalle notizie secondo le quali la Re- Nodo di Perugia, alla Perugia -
gione avrebbe “tagliato” un milio- Ancona, alla Pian d’Assino (nel
ne e mezzo di euro destinati alla tratto Mocaiana - Pietralunga) e
mobilità alternativa (minimetrò) alla messa in sicurezza della strada
del Comune di Perugia per il che collega Branca con Padule».
2020». A dirlo l’assessore regionale E’ quanto chiedono i presidenti di
ai trasporti della Regione, Giusep- prima e seconda Commissione
pe Chianella. «Non capisco dun- dell’Assemblea legislativa, Andrea
que la sorpresa né riesco ad imma- Smacchi e Carla Casciari, in una
ginare chi si sia sorpreso, visto che lettera inviata al neo ministro
nell’incontro tra Regione e Comu- delle Infrastrutture e dei
ni la delegazione del Comune di Trasporti, Paola De Micheli. «Si
Perugia, che era guidata dallo stes- tratta – dichiarano i due
so sindaco Romizi, non ha fatto consiglieri regionali del Partito
obiezioni su questo punto, ben sa- democratico – di tre priorità
pendo appunto che quel contribu-
to non sarebbe stato mantenuto dell’azione di governo della
nel prossimo anno. Ma evidente- Regione. In questi anni il
mente questa polemica assoluta- susseguirsi di dinieghi da parte di
mente inventata era utile a coprire Anas, di problemi tecnici e
la vera notizia, che ho avuto modo burocratici, che hanno coinvolto
di confermare anche agli enti loca- anche imprese e lavoratori, hanno
li saranno ripristinate tutte le corse dato come unico risultato: opere
che erano state sospese in questi ul- mai partite o lasciate incompiute.
timi due mesi per riequilibrare i Parliamo di tre temi di estrema
conti del trasporto pubblico su importanza per l’assetto viario del
gomma». All’assessore Chianella territorio e per i quali da troppo
però sfugge che La Nazione, la set- tempo la comunità umbra attende
timana scorsa, aveva dato ampio ri- risposte tangibili e definitive».
salto al fatto che le corse sarebbero «La sua nomina – concludono
state tutte ripristinate. Smacchi e Casciari – ci dà UjTV News 24 LIVE
m.n. finalmente una speranza».,
0
“VIAGGIO NELLE CARCERI” MAXI-VINCITA A BORGO RIVO
C’È ANCHE la casa circondariale di BEN 260MILA euro in tutto: è la vincita
Sabbione nel docufilm “Viaggio in messa insieme al bar-tabaccheria
Italia, la Corte costituzionale nelle Natalini a Borgo Rivo con un “grattino”
carceri”, presentato a Venezia. È il
racconto degli incontri fra sette giudici da due euro, della serie “Turista per
e i detenuti di Rebibbia a Roma, S. 10 anni”. Il fortunato riceverà 50mila
Vittore a Milano, il minorile di Nisida, euro subito, 20mila euro per dieci anni
Sollicciano, Marassi, Terni e Lecce. e 10mila euro finali.

Le farmacie comunali fuori dal baratro


La “cura” di Ricci si fa sentire: «L’azienda torna in equilibrio di bilancio»
– TERNI – me all’amministrazione comu- dere le quote di Farmacia Terni che hanno illumstrato le iniziati-
nale, ai dipendenti e ai sindaca- – dichiara il sindaco Latini –. ve sociali che coinvolgono l’ex L’INDAGINE
FARMACIA Terni rivede la lu- ti, con i quali abbiamo concorda- Abbiamo dapprima verificato le
ce. Le farmacie comunali esco- Afm. Tra queste l’adesione al
no dal pantano in cui erano fini-
te ad inizio anno e, con la «cura»
to un percorso condiviso per
quanto riguarda il personale. Og-
potenzialità, poi risanato e stia-
mo decidendo il futuro
dell’azienda plasmandola in ba-
progetto, proposto dal preceden-
te Governo, che prevede un in-
Doppia overdose
gi possiamo dire di avere
dell’amministratore unico Fede-
rico Ricci, superano la fase peg-
un’azienda in sostanziale equili-
brio di bilancio e ci poniamo
se alle esigenze della città e pun-
tando su azioni di carattere so-
tervento diretto nelle scuole pri-
marie dove i farmacisti, grazie al- Lo spacciatore
giore rilanciandosi come bene
pubblico, sia sociale che econo-
mico. La disponibilità di cassa
l’obiettivo di azzerare i debiti en-
tro il 2020». «I dati ci confortano
ciale proprio per tracciare la vici-
nanza di Farmacia Terni ai citta-
la loro professionalità, informe-
ranno gli alunni fornendo validi
strumenti di educazione all’igie-
finisce in manette
e confermano la bontà della scel- dini». Presenti anche gli assesso-
passa da meno 450mila a più ta fatta da noi in accordo con il ri Cristiano Ceccotti (welfare) e ne orale. – TERNI –
750mila euro; il fatturato da me- Consiglio comunale di non ven- Valeria Alessandrini (scuola), Ste.Cin.
no 8 a meno 1,75 con la previsio- PER BEN due volte, a distanza di pochi
ne del pareggio di bilancio a fine mesi una dall’altra, ha fornito la droga che
anno; il fido bancario arriva ad ha mandato in overdose lo stesso giovane
un milione ma resta inutilizzato ternano. Protagonista un tunisino 39en-
perché non serve; crescono le Lutto ne, ritenuto lo spacciatore che, appunto
vendite al bancone. per due volte, ha spacciato la droga che ha
provocato altrettanti malori al giovane tos-
«RESTIAMO con i piedi per sicodipendente. Lo straniero è stato arre-
terra ma siamo ottimisti per il fu- stato dalla polizia sulla base di una misura
turo – commenta Ricci –. Le Addio a Franceschini di custodia cautelare in carcere firmata
vendite sono in continuo aumen- dal gip Simona Tordelli con le accuse di
to, abbiamo quasi recuperato il È morto Alberto Franceschi- spaccio e lesioni come conseguenza di al-
divario dei primi due drammati- ni, storico presidente dell’ Or- tro delitto. L’inda-
ci mesi dell’anno prima del mio dine degli Ingegneri, incarico gine risale ad un an-
arrivo. È aumentato il fatturato ricoperto dal 1993 al 2013. no fa, quando il ter-
di tutto ciò che non è ricetta, il Ne dà notizia il presidente at- nano era riuscito a
deposito di magazzino è stato al- tuale, Simone Monotti, che
leggerito del 17%, sono state rivi- salvarsi grazie al
con il Consiglio «esprime vici- tempestivo inter-
ste le spese energetiche e di con- nanza alla moglie Laura e al-
nettività con un notevole rispar- vento della squadra
mio. Anche i numeri del bilan- la famiglia». Cordoglio dagli volante della Que-
cio sociale sono confortanti, con enti locali. Franceschini era stura, fornendo poi
8mila pezzi venduti nei mesi presidente del Consiglio di Di- elementi utili, una
estivi a prezzi scontati, che han- sciplina e aveva fondato la ri- volta ristabilitosi,
no comportato 100mila euro di vista Ingenium. Oggi alle 11 i alla sezione antidro-
risparmi per i cittadini. Sono sta- funerali a San Cristoforo. ga della squadra Blitz della polizia
ti sette mesi di duro lavoro insie- VERTICI Il sindaco Latini e l’amministratore Ricci mobile. Lo scorso
giugno, quando lo
stesso giovane è finito di nuovo in overdo-
se, i poliziotti sono riusciti ad identificare
Palazzo Spada, beghe nel centrodestra e opposizioni rinate il tunisino, che presumibilmente aveva
fornito al ragazzo eroina nel primo caso e
– TERNI – schia di creare qualche grattacapo all’ammi- scussione proprio sul filo di lana? Perché è cocaina nel secondo. Lo straniero, con di-
nistrazione Latini, che vede gli “alleati” sem- indiscutibile che la partita delle regionali si versi ‘alias’ e più volte indagato per stupe-
EQUILIBRI sempre più instabili in un Pa- pre più forti e giustamente smaniosi di im- giochi sì tra partiti, ma anche tra territori, facenti ed altro, è stato rintracciato ieri in
lazzo Spada circondato dalle beghe interne porre le proprie linee programmatiche. Non con Terni costretta a scontare, guarda caso, un’abitazione che aveva preso in affitto
al centrodestra e da un centrosinistra com- è un mistero che Fiorini sia da mesi più che il collegio unico previsto dalla legge elettora- nella zona di via Brodolini, luogo dove se-
plessivamente inteso, ridotto a stracci ad ini- critico con l’amministrazione a trazione le- le umbra. Poi c’è un’opposizione sempre più condo gli investigatori si svolgeva l’attivi-
zio agosto, ma ora ringalluzzito, e a ragione, ghista e che Leonelli, con lo stesso Fiorini, incalzante: il gruppo del Pd continua a chie- tà di spaccio. La posizione del tunisino in
dagli imprevisti scenari nazionali. La campa- abbia fatto fuoco e fiamme dopo l’improvvi- dere lumi sul presunto, nuovo buco di bilan- Italia sul è ora al vaglio dell’ufficio immi-
gna acquisti di Fratelli d’Italia, che ha “in- so e contestato rimpasto di Giunta. Più di cio, che il sindaco ha smentito. E questo grazione. Le indagini, riferisce ancora la
gaggiato” gli ex leghisti Emanuele Fiorini e un mugugno si leva dal centrodestra terna- mentre le grandi questioni ternane, spesso Questura, hanno portato all’individuazio-
Annamaria Leonelli, spostando inevitabil- no: ma non sarà che gli accordi sui candidati con rimpalli di responsabilità tra Comune e ne di numerosissimi consumatori abitua-
mente la bilancia del Consiglio comunale, ri- per le elezioni regionali siano messi in di- Regione, restano al palo: Piediluco docet. li, tra cui giovanissimi ternani.

EMERGENZA SANGUE NUOVO APPELLO DEL SERVIZIO IMMUNO-TRASFUSIONALE


Anche il direttore Lorenzo Pescini tra i donatori
– TERNI – un fragilissimo equilibrio ed è importante tornare
quanto prima alla stabilità, perché c’è sempre biso-
NUOVA apertura straordinaria per il Servizio im- gno di sangue e non possiamo permetterci di mette-
muno-trasfusionale dell’ospedale Santa Maria; do- re a rischio terapie e interventi o di dipendere da fat-
menica 15 settembre, se verranno raggiunte almeno tori puramente contingenti».
15 prenotazioni per altrettante donazioni di sangue.
I mesi estivi hanno visto, in particolare dalla fine di TRA I DONATORI di sangue, ieri mattina, anche
giugno, una “drastica riduzione” di donazioni e per il commissario straordinario dell’azienda ospedalie-
questo il direttore del Sit, Augusto Scaccetti, rinno- ra, Lorenzo Pescini. «Un gesto – commenta il dottor
va a tutti gli adulti in buone condizioni di salute l’in- Scaccetti – che contribuisce a rafforzare la cultura
vito a donare. «In questa prima settimana di settem- della donazione con l’esempio concreto, che più di
bre non si registrano particolari carenze di gruppi ogni parola può aiutarci ad intercettare nuovi dona- UjTV News 24 LIVE
sanguigni – spiega Scaccetti – ma le scorte sono in tori, soprattutto tra i giovani».
0
90907

€ 2,50* in Italia — Sabato 7 Settembre 2019 — Anno 155°, Numero 246 — ilsole24ore.com *solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata obbligatoria Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
con Arte e Letteratura – Enigmistica24 (Il Sole 24ORE € 2,00 + Enigmistica24 € 0,50)
9 770391 786418

Il bilancio How to Spend it


Dai supermarket Ispirazione
ai ristoranti Giappone:
cresce la solidarietà in viaggio
contro gli sprechi da Kyoto a Tokyo
Latour e Sepio —a 0,5 euro oltre al quotidiano
—a pagina 20

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 21947,33 -0,04% | SPREAD BUND 10Y 151,30 -0,60 | €/$ 1,1027 -0,28% | BRENT DTD 61,58 -2,18% | Indici&Numeri w PAGINE 24-27

Il mondo degli affari PARLA L’EX DIRETTORE DELLA CIA, PRES IDENTE DEL F ONDO K K R
SAUL LOEB/AFP
PANORA MA

FISCO

apre al Conte due:


Entrate tributarie
+0,5% in sette mesi
Dai maxicontrolli

decisiva la manovra
900 milioni in più
Nel periodo gennaio-luglio le en-
trate fiscali hanno toccato 250,143
miliardi di euro, lo 0,5% sul 2018
(nel solo mese di luglio si registra
Prevalgono le aspettative positive un calo dell’1,3%). Da inizio anno
IL FORUM DI CERNOBBIO nei confronti del governo Conte-due SU MMIT C O N G U AL T IERI spiccano le entrate erariali derivan-
nella business community, riunita a ti dall’attività di accertamento e
Aspettative positive
dalla business community
Cernobbio per l’appuntamento an-
nuale del forum Ambrosetti. Alla vi- TRUMP controllo: 6,474 miliardi, in crescita
di 892 milioni (+16%). —a pagina 18
verso il nuovo esecutivo
gilia di una manovra considerata de-
cisiva sono crescita, investimenti e
TELEFONA
Il presidente di Confindustria
contenimento del debito le indica-
zioni al nuovo esecutivo, accolto
AL PREMIER INDAGINI IN USA
Boccia: restano i nodi molto bene dai mercati rassicurati Facebook,
C
dalla collocazione europea e atlanti- onte al lavoro nel week end su
di sviluppo, tagliare il cuneo ca del Paese. Il presidente di Confin- manovra e discorso che terrà lu- Google & co:
L’Istat avverte: indicatori
dustria Boccia ha ricordato l’impor-
tanza di ridurre le tasse sui salari e di
nedì alla Camera per la fiducia.
Ieri il premier ha incontrato separata-
nuova crociata
economici in flessione, un piano per l’inclusione dei giovani. mente i ministri Gualtieri (Tesoro) e La- sui rischi antitrust
Nuovi segnali negativi intanto dal- morgese (Interni). Intanto giovedì c’è
impatto sull’occupazione l’Istat: si allarga il divario con i part- stato il primo colloquio telefonico con
ner Ue con conseguenze negative il presidente Usa Trump «per discutere Marco Valsania —a pag. 12
Edizione chiusa in redazione alle 22,30 sull’occupazione. —alle pagine 2-7 di temi bilaterali». Perrone —a pag. 2

16
SONDAGGI TRA GLI OPERATO RI INDUSTRIA
Produzione tedesca ancora
In aumento Divisione in flessione: a luglio -0,6%

l’attrattività sul rischio In un difficile contesto a livello mon-


diale, la produzione industriale della

dell’Italia La posizione dell’Italia nel


di recessione Germania segna ancora un rallenta-
mento: a luglio la flessione è stata-
dello 0,6%. Le previsioni erano per
mondo secondo il Global un lieve rialzo. —a pagina 16
Morya Longo —a pag. 3 attractiveness index —a pagina 5

David Petraeus. Il generale americano passato dal Pentagono al private equity


GOLDEN POWER IN ITALIA
Sul 5G affondo della Cina:
servono condizioni eque
Subito scontro De Micheli-M5S Petraeus: «La soluzione alla crisi All’indomani dell’esercizio dei poteri

tra Usa e Cina è il multilateralismo»


speciali del Golden Power sulle forni-

su revoca concessioni e Gronda ture per le reti 5G agli operatori italia-


ni, Pechino interviene a difesa di
Huawei e Zte e chiede condizioni eque
per le imprese cinesi. —a pagina 13

L’
accordo sui dazi tra Stati
AUTOSTRADE
Il portafoglio Ue Uniti e Cina è possibile e deve
portare benefici al mondo
Li Junhua SIDERURGIA A TRIESTE
È già scontro Pd-M5S: rischia di sal- Gentiloni vede intero. Ma per risolvere questioni
così ampie serve il multilaterali-
«Con l’escalation Arvedi, Fedriga conferma:
tare l’accordo di compromesso su «Servola va riconvertita»
una «revisione» delle concessioni von der Leyen: smo. I mercati fanno bene a non nessuno vince,
autostradali dopo che la ministra De
Micheli ha escluso che la revoca sia
Affari economici spaventarsi: entrambe le potenze
hanno troppo da perdere. È la
gli Usa rispettino Dopo la lettera di Arvedi, ieri il pre-
sidente della Regione Friuli VG,
all’ordine del giorno e ha rilanciato Paolo Gentiloni, ex premier e o Commercio visione di David Petraeus, ex L’ambasciatore cinese a la parola data» Massimiliano Fedriga, ha ribadito
il progetto Gronda a Genova. Dura candidato italiano alla generale Usa e direttore della Cia, Roma: l’industria Usa si l’intenzione di avviare un processo
replica M5S. Giarrusso: chiarire o Commissione europea Gerardo Pelosi —a pag. 2 oggi presidente del fondo Kkr. oppone alle parole di Trump Rita Fatiguso —a pag. 6 di riconversione dell’acciaieria di
no alla fiducia. Santilli —a pag. 2 Morya Longo —a pag. 6 Servola. —a pagina 10

Si riapre la partita sul contante


• Più di 28.000
Spunta l’ipotesi tassa e BoT vincolati SOLUZIONI
PER COMUNICARE
E COMPETERE
prodotti emessi
a livello globale l’emersione del denaro non circo-
CASSETTE DI SICUREZZA lante su cui sta lavorando un F ALCHI & COLOM BE
• Italian Certificate think-tank di professionisti.
Awards ’17 & ’18 Prelievo su parte
delle somme, il restante
Quella della caccia al contante oc-
culto è una partita che si riapre co- UN BAZOOKA
PUBBLICITÀ
sarà investito in titoli
stantemente all’avvio di ogni
nuovo governo. I precedenti non CONTRO
LA TECNOLOGIA FINANZIARIA Prima la tassazione di una quota
sono confortanti, come insegna
l’ultima voluntary disclosure cui
L’EVASIONE
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO variabile, tra il 30 e il 50%, del con-
tante occultato. Poi l’obbligo di
nessuno ha aderito, e dunque la
cautela con cui va trattata la mate-
FISCALE
investimento in BoT quinquen- ria deve essere massima. Aziende e brand
nali a tasso zero per la parte rima- Galimberti e Marroni di Donato Masciandaro
Scopri i nostri certificati nente. È una delle ipotesi per —a pagina 7 —a pagina 7 sull’orlo
di investimento su di una crisi di scopo
IM PRES E E F INANZA
https://certificati.leonteq.com Ambiente, diversità, inclusione. Ora

Carige lavora Atlantia, gara La Perla taglia i consumatori vogliono acquistare da


aziende che hanno uno scopo. E Alan
Jope, alla guida di Unilever, spiega che
Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento al piano senza a quattro ma rimane le aziende devono bilanciare il busi-
e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave ness con valori non negoziabili e con
(KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Il Prospetto
di Base e gli altri documenti relativi al prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti finanziari è soggetto
Malacalza per Telepass in Italia una reputazione che deve incarnare la
nuova consapevolezza d’acquisto,
a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. Si
raccomanda agli investitori di consultare un consulente finanziario competente prima di investire nei prodotti finanziari. Luca Davi —a pag. 12 Carlo Festa —a pag. 13 Giulia Crivelli —a pag. 8 che condiziona soprattutto i millen-
nial. Giampaolo Colletti —a pag. 22

UjTV News 24 LIVE


SABATO 7 SETTEMBRE 2019 www.corriere.it In Italia (con “IO Donna”) EURO 2,00 ANNO 144 - N. 212

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821 Servizio Clienti - Tel. 02 63797510


Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281 FONDATO NEL 1876 mail: servizioclienti@corriere.it

L’ex capo della Cia Festival di Venezia


«Non lasciamo Sbarcanoibarbari
l’Afghanistan» delperfidoDepp
di Federico Fubini di Valerio Cappelli
a pagina 13 a pagina 44

Tensione anche su Autostrade. Telefonata tra il premier e Trump. E Gentiloni incontra von der Leyen per l’incarico alla Ue

Sanitàecantieri,leprimespine Il nuovo le Carré:


● L’anticipazione

ContevedeGualtierieLamorgese.DiMaioaisuoi:ditealPddinoncomportarsicomelaLega adesso la spia


viene dalla Brexit
Prime spine nel governo Conte Due. Sanità e di Matteo Persivale
COSA SERVE cantieri i nodi da sciogliere. Il presidente del
Consiglio Conte incontra i ministri dell’Econo- ● GIANNELLI ● SETTEGIORNI
AGLI ESTERI mia Gualtieri e dell’Interno Lamorgese. Il pre-
mier ha sentito per telefono anche il presiden-
di Francesco Verderami

te americano Donald Trump. A Bruxelles il


di Franco Venturini commissario incaricato Gentiloni ha visto la «Che farà Renzi?»
presidente della Commissione europea von Tutti i dubbi

I
der Leyen. Di Maio avverte i suoi: dite al Pd di
l Conte Due è una non fare come la Lega. di Palazzo Chigi Lo scrittore John le Carré
realtà confermata dalle da pagina 2 a pagina 11
intenzioni
programmatiche che
il presidente del
SONDAGGIO IL GRADIMENTO DEGLI ITALIANI «E ditemi: cosa farà
Renzi?». Dopo averlo
chiesto ai dirigenti del Pd,
A bbiamo letto in
anteprima il nuovo
romanzo del maestro della
Consiglio ha confidato ieri
al Corriere. E a Bruxelles
Il governo parte in salita dopo aver cercato di capire
attraverso i suoi compagni
spy story, che uscirà in lingua
inglese a metà ottobre. È
abbiamo mandato un di Nando Pagnoncelli di partito quali potrebbero ambientato nel 2018: le spie
rappresentante molto essere le mosse dell’ex di Sua Maestà cercano di
apprezzato. La nostra
politica estera è dunque
ripartita nel segno di quel
P artenza in salita per il Conte Due: solo
il 36% esprime valutazione positiva, il 52%
dà giudizi negativi. Il precedente governo
premier, alla fine Conte ha
deciso di cercarlo.
continua alle pagine 2 e 3
salvare l’Alleanza atlantica
boicottata da Trump,
l’Europa è lontanissima
pragmatismo che tanto aveva un gradimento del 60%. a pagina 6 e i russi sono molto cattivi.
faceva difetto al governo
precedente? Stiamo già
superando NELLA CASA IN SARDEGNA
Zimbabwe L’ex padre-padrone rimasto al potere per 37 anni ● La sfida
Gliamici
quell’autolesionistico
isolamento che pareva
essere la bandiera dell’Italia
Il giallo scritto
sovranista? La risposta è sì,
elaviolenza: con i neologismi
ma con una nota a piè di
pagina. Perché all’Italia
consapevole che si va accusealfiglio di Carlo Lucarelli

rapidamente disegnando
serve anche un Di Maio Due.
Di Maio alla Farnesina è
diBeppeGrillo I l romanziere Carlo
Lucarelli, esperto di
thriller, ha accettato la sfida
stata una scelta per molti di scrivere un giallo
versi sorprendente, di Andrea Galli utilizzando il maggior
probabilmente influenzata numero possibile di nuove
dalla «vittoria» del Pd nel
braccio di ferro con i 5
Stelle sulla carica di vice-
I l figlio di Beppe Grillo, Ciro,
di 19 anni, e tre suoi amici
sono indagati per violenza
parole entrate nel vocabolario
Zingarelli 2020.

presidente del Consiglio. sessuale di gruppo. Lo stupro


Ma il ministero degli Esteri, sarebbe avvenuto nella casa ● Il racconto
AP PHOTO/TSVANGIRAYI MUKWAZHI

da tempo marginalizzato del comico a Porto Cervo, in


nelle scelte di politica
internazionale, non avrebbe
Sardegna. Vittima una stu-
dentessa universitaria che
«Giuro, non sono
dovuto essere ridotto a abita a Milano. La sera del 16 un misogino»
premio di consolazione. luglio i ragazzi si sono cono-
Al contrario, serve ora un sciuti al «Billionaire», poi si di Irvine Welsh
rilancio della nostra sono trasferiti nella villa di
diplomazia e serve un
ministro che abbia voglia
Grillo. La ragazza, sola con i
quattro, avrebbe bevuto vo-
Un uomo spinge un carrello vuoto davanti a un ritratto di Robert Mugabe, l’ex leader dello Zimbabwe morto a 95 anni
Q ualche tempo fa il
celebrato autore di
di guidarla lungo sentieri dka fino a stordirsi e, accusa, «Trainspotting» è stato
meno scoscesi di quelli a quel punto sarebbe finita in accusato di odiare le donne.
esplorati, senza esiti
positivi, dal precedente
balia del gruppo. «Facciamo
una spaghettata» le avevano
La morte di Mugabe A ddio a Robert Mugabe, l’anti Mandela. A
95 anni è morto l’ex padre-padrone dello
In un testo racconta perché
non si deve confondere un
gabinetto. Per questo detto. Il racconto in lacrime l’eroe che si scoprì dittatore Zimbabwe, al potere per 37 anni. Mosca e autore con i suoi personaggi.
abbiamo bisogno di alla madre, una volta rientrata Pechino salutano «un grande uomo». Ma il
un Di Maio Due. a Milano. alle pagina 18 e 19 di Michele Farina suo popolo è in coda per il pane. a pagina 12 Nel supplemento in edicola
continua a pagina 28 Fulloni, Pinna e a pagina 43 Bozzi

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Bella e nova
N on proprio una silfide, vestita male
e col diploma di terza media. Di
tutte le critiche che il becerume ha
rivolto alla neoministra Bellanova, l’uni-
ca a meritare un commento che vada ol-
pari con figure del calibro di Valletta e
Moro. Teresa Bellanova non avrà fre-
quentato gli atenei, ma già da adolescen-
te difendeva i braccianti brindisini dalle
prepotenze dei caporali e nei successivi
Le Alpi
in
stile
tre la pernacchia è la questione del titolo quarant’anni ha gestito migliaia di crisi italiano.
di studio. Il processo alle élite accultura- aziendali, maturando un’esperienza sul
te aveva trasformato il dilettantismo in campo che vale un paio di lauree.
90907

un merito o comunque in un attestato di Intendiamoci. Per me la scuola resta


innocenza. Ora si sta piano piano rinsa- un valore assoluto e dirimente. Però da
vendo, ma permane l’errore di associare, un politico, se è di talento, non si preten-
nel bene e nel male, l’inadeguatezza al de che abbia un trascorso glorioso tra i
9 771120 498008

pezzo di carta. Esempio: Di Maio è ina- banchi. Si pretende che sappia di cosa
datto al ruolo di ministro perché ha fatto parla e che abbia accumulato un baga-
il bibitaro. Ma questo modo di ragionare glio professionale da mettere a disposi-
può valere per un ingegnere o per un me- zione della collettività. L’appunto che
dico, non per un politico. Il mitico sinda- uno può rivolgere a Di Maio non è tanto
calista Di Vittorio non era andato oltre al- di avere fatto il bibitaro, ma di non avere Lago di Nambino Scopri la tua vacanza su visittrentino.info
la terza elementare e trattava da pari a mai fatto altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

UjTV News 24 LIVE


UjTV News 24 LIVE
Sabato 7 settembre
2019

ANNO LII n° 212


1,50 €
San Grato di Aosta
vescovo

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale ■ I nostri temi


DISASTRO Il ministro della Sanità: il bilancio finale sarà sconvolgente. Ora l’uragano Dorian si è «spento» sugli Usa
Ferita italiana, triste primato lombardo
GIOVANI/10
NO AL LAVORO Bahamas devastate, migliaia di dispersi L’annuncio
CHE UCCIDE nella società
Oltre a generatori, pasti e
coperte, nell’arcipelago post-cristiana
DANIELE MENCARELLI sconvolto dal passaggio
dell’uragano, c’è urgente
A. SMERILLI E S. MASSIRONI

I
volti, alcuni giovanissimi, quasi bisogno di sacchi per i ca-
tutti sorridenti, fanno pensare alle daveri. Gli operatori uma- In taxi verso l’aeroporto di
foto di una rimpatriata fra amici, nitari che passano al se- Parigi alle 4 del mattino. Un
una di quelle serate in cui si ride e taccio senza sosta i detriti tassista e una suora. Il tassi-
scherza, davanti a una pizza fumante, e di case e edifici in frantumi sta: «Che cosa fa nella vita?».
niente, proprio niente, sembra gravare hanno perso la speranza di La suora, pensando che il
nella vita di ognuno. Invece. Le foto trovare sopravvissuti. E si resto fosse evidente dall’a-
non sono il corredo di una serata ben fa sempre più elevato il ri- bito e dal crocifisso che in-
riuscita, ma un’agghiacciante carrellata schio epidemie. L’Onu ha dossa, racconta della sua e-
di istantanee da tenere schiacciata stimato che 70mila perso- sperienza professionale...
sugli occhi, da ricordare ora e sempre. ne hanno urgente bisogno
Sono i volti di chi, dall’inizio di questo di cibo e acqua. Intanto A pagina 3
2019 e sino alla fine di agosto, ha perso Dorian ha perso potenza,
la vita durante il proprio lavoro in scendendo a categoria 1 e
Lombardia. I numeri – raccolti e toccando terra negli Usa, ZIMBABWE
documentati dalla Cisl regionale – sono in North Carolina.
impressionanti, lasciano un senso di Morto Mugabe,
stordimento. Dall’inizio dell’anno sono Molinari a pagina 4
morte 97 persone durante l’esercizio volto tragico
della propria professione. 97 persone.
Ogni morte ingiusta pesa, ovvio, post-coloniale
comunque e ovunque avvenga. Ma
alcune di più. E il fatto che a detenere il GAFFE
GIULIO ALBANESE
primato delle morti di lavoro sia la
regione che più di tutte testimonia il E Trump È definitivamente uscito di
progresso nel nostro Paese, la scena l’ultimo dinosauro
Lombardia, non fa che aumentare «trucca» della politica africana: l’ex
l’incredulità. Un corto circuito che ben presidente dello Zim-
testimonia, purtroppo, un dato di fatto: la rotta babwe, Robert Mugabe. La
in Italia il lavoro è ancora luogo di notizia della sua morte l’ha
morte. Che sia Nord o Sud fa poca a pennarello data Emmerson Mnan-
differenza. gagwa che lo defenestrò.
I motivi di questo inaccettabile
anacronismo sono tanti, ma partono A pagina 4 A pagina 3. Alfieri a pagina 15
tutti da un dato comune. Esistono
realtà produttive che continuano a
considerare la sicurezza dei propri
dipendenti, così come la formazione e VIAGGIO IN AFRICA IL FATTO Il premier lima il discorso di lunedì: economia e migranti le priorità. Per Gentiloni incarico di peso
la prevenzione, un costo troppo
Il Papa:
I conti (non) tornano
elevato. Perché l’unica cosa che conti
veramente, alla fine dei giochi, è
sfoderare un numero migliore
dell’anno precedente nel proprio
bilancio. Perché l’unico traguardo è
non si può
questo.
Ma non importa, ora, quello che sarà
scoperto e certificato, e si spera
vivere
condannato da un giudice.
È quel numero, sono quelle 97 persone
nell’odio Istat: la stagnazione peggiora. Gualtieri settimana prossima all’Eurogruppo per la manovra
che chiedono ascolto, che vogliono
ancora essere guardate, loro e la loro MIMMO MUOLO L’economia italiana continua a soffrire sitivo tra Roma e Bruxelles fa pensare ad
storia, è questo esercito di silenti che Inviato a Maputo e, anzi, mostra segnali di peggiora- una manovra espansiva ma entro i pa-
reclama l’attenzione che gli si deve, mento. La produzione che langue, in letti del Patto di stabilità. Conte incon- INTERVISTA AL GOVERNATORE
perché il loro sacrificio non diventi una Si può fare. La cura del- più, scarica i suoi effetti anche sul mon- tra i ministri Gualtieri e Lamorgese. Con
scarna statistica dell’anno 2019, ma
rimanga quel che è nel profondo: il
l’Aids si può fare, come di-
mostra il progetto Dream.
do del lavoro che continua a galleggia-
re in una fase di stagnazione. Il verdet-
loro discute i due dossier più scottanti:
quello economico e quello dell’immi-
Zaia: l’Unione Europea
sacrificio di padri e figli, sorelle e
mogli, tutti strappati via prima del
La definitiva pacificazione
del Mozambico si può fare,
to arriva dall’Istat, che nella nota men-
sile di agosto registra un progressivo ar-
grazione. Primo incontro a Bruxelles tra
Gentiloni e Von der Leyen: l’ipotesi (ma deve cambiare rotta
tempo. come è palese guardando retramento della congiuntura italiana. ancora da definire) che al commissario
Alcune storie chiedono di essere l’affetto della gente per chi, In questo quadro c’è attesa per le linee italiano vadano gli Affari economici. Luca Zaia Ma il Nord vuol restare
ricordate, di rimanere accese nella come il Papa, annuncia... di programma in vista della manovra
nostra memoria. I tanti giovanissimi, che il neoministro del Tesoro illustrerà D’Angelo, Del Re, Guerrieri, Saccò, Iasevoli
come Marco Balzarini, magazziniere di Galli a pagina 5 all’Eurogruppo di Helsinki. Il clima po- Santamaria e Viana alle pagine 6, 7, 8 e 9 a pagina 7
28 anni, o Lorenzo Bano, di anni 29,
meccanico, o quelli più grandi, a un
passo dalla pensione, dopo anni e anni INDAGINI SALVATI DALLA MARINA
di lavoro e fatica, Luigi Roncati, 63
anni, Amos Turla, 61.
A COSENZA Bambino nordafricano Motopesca attaccati
VOTO SULLA BREXIT
«Rinvio a gennaio»
Ai loro nomi corrispondono famiglie
spezzate, promesse rimaste sospese,
come quelle di Gabriele di Guida,
preso a calci da un papà da miliziani libici Ma BoJo non ci sta
Marino a pagina 10 Scavo a pagina 10 Napoletano a pagina 15
appena 25enne, che voleva comprarsi
casa per andare a vivere con la sua
fidanzata.
Basta avvicinarsi di poco e ci si rende Canzoni da leggere ■ Agorà
conto che quel numero, Andrea Pedrinelli
quell’agghiacciante 97, è niente
rispetto alla grandezza di tutta la vita RISCOPERTE
annientata da un momento all’altro. pensi di sapere ma non lo sai
Provate solo per un istante a La bellezza che… La bellezza la si misura coi Nicola Chiaromonte,
immedesimarvi nella vita di chi ha parametri del cuore, non ci si un’eresia controvoglia
A
baciato sulla porta di casa un figlio, che volte ci si rattrista, guarda solo per sentito dire, in
gli dà appuntamento per cena dopo ascoltando i disvalori senza ogni uomo c’è un tesoro da Onofri a pagina 18
quella che dovrebbe essere una poesia purtroppo scoprire! …Mondo che non
normale giornata di lavoro, vivete per dominanti in radio a ritmo di rap e approvi l’uso dei difetti, dove non MANTOVA
un attimo nel cuore di quella madre trap. Però ci sono anche giovani si esiste che per essere perfetti,
che scoprirà il destino che il mondo ha
riservato al proprio figlio.
che scrivono altro, cantautori veri
e sensibili: come Giulia Mei. E
trova uno spazietto anche per noi,
che non siamo e non saremo mai
Luiselli: Usa,
Questo si chiede: affondate nella vita di
queste persone.
pensate che forza darebbe, a un
ragazzino in cerca di sé, un testo
come ci vuoi… Ma la bellezza si
misura coi parametri del cuore,
la frontiera
Andatevi a cercare i loro volti, cercate
di imprimere nei vostri occhi i loro
come quello che segue; se radio e
tv fossero abbastanza
non ci si ama solo per sentito fare,
in ogni uomo c’è un tesoro… di
delle illusioni
occhi, fate sgorgare dal petto la parola indipendenti da proporlo… bellezza! L’hai calpestato fino a Zaccuri a pagina 19
che vuole essere pronunciata. Pregate «Libera l’universo che hai lasciato farla sprofondare: adesso basta,
per loro, per le loro famiglie, questo nel a parte: da troppo tempo non ti devi farlo ritornare. O mia VENEZIA
profondo è quello che ci chiedono. E accarezzi più, dall’altra parte dello bellezza, mi potrai mai perdonare,
chi ha potere e dovere – vale la pena di specchio non sei tu… Ma inferiore se per paura a volte non ti ho fatta L’amore per Salvatores
ripeterlo all’alba di un nuovo governo –
lavori, lui, per cambiare le cose.
a chi? E all’altezza di che cosa? Vale
forse meno un tulipano di una
uscire? Mi devi credere: sei bella da
morire…».
Depp “pro-migranti”
© RIPRODUZIONE RISERVATA rosa? Sei caduto, non ti sei rialzato, © RIPRODUZIONE RISERVATA Calvini e De Luca a pagina 21

UjTV News 24 LIVE


Ancora una bocciatura per la Brexit al buio di Boris Johnson: la Camera
dei Lords vota contro il suo “no deal”. E stavolta “noblesse non oblige” y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!"!}!z!/

Sabato 7 settembre 2019 – Anno 11 – n° 246 e 1,50 – Arretrati: e 3,00


Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

TRIANGOLO Mosca vuole lo spione, Pechino garanzie sul 5G INTESE Il gruppo europeo e la proposta di Roberta Lombardi
Ministra con Trasporto

Conte, pressato da Putin e Xi, Il M5S dialoga con i Verdi Ue » MARCO TRAVAGLIO

prepara l’incontro con Trump Regioni: “Reciprocità dal Pd” U


no non fa in tempo a ral-
legrarsi perché la neo-
ministra dell’In te rn o
Luciana Lamorgese non sta su
p La Russia preme per avere indietro il p In Umbria, dove la giunta Dem è cadu- Facebook, Twitter e Instagram,
suo uomo arrestato a Napoli, la Cina insi- ta per un’inchiesta della magistratura, e già gli tocca leggere le prime
ste sulla telefonia. Il premier però fissa l’esponente M5S propone: “Loro potreb- sparate di alcuni suoi colleghi.
un bilaterale con gli Usa il 24 settembre bero appoggiare un nostro candidato” Ancora non sanno dov’è il loro
ufficio, ma già annunciano o mi-
q IURILLO, PROIETTI E TECCE A PAG. 6 - 7 q DE CAROLIS E SALVINI A PAG. 9 - 10 nacciano leggi, decreti, grandi
opere e financo dimissioni. Nel
primo Consiglio dei ministri, il
premier Giuseppi li aveva pre-

GAROFOLI E NASTASI VERSO MEF E MIBACT gati di “evitare sgrammaticatu-


re istituzionali”, che è il suo mo-
do per dire “niente cazzate”. Poi

IL RITORNO
quelli, appena usciti, han subito
dato aria alla bocca. Si temeva
che l’incontinenza verbale gio-
casse brutti scherzi a Di
Maio&C., quelli della ola sul bal-
cone e dell’abolizione della po-

DEI DINOSAURI
vertà. Invece la prima a sbracare
è stata Paola De Micheli, reduce
da un’imbarazzante esperienza
di commissario alla ricostruzio-
ne del Centro-Italia, come se a
quella povera gente non fosse
bastato il terremoto. La neomi-
IL PD RIESUMA DUE BOIARDI MOLTO CONTROVERSI. nistra dei Trasporti, che pare
sempre in procinto di impugna-
re il mattarello e tirare la pasta
GUALTIERI VUOLE GAROFOLI, CHE CONTE CACCIÒ dei tortellini, appena assisa sul-
la poltrona di Toninelli ne è sta-
DA PALAZZO CHIGI 9 MESI FA DOPO UNO SCOOP ta subito contagiata e ha espet-
torato un’intervista a La Stampa
tutta asfalto e cemento. Al con-
DEL “FATTO”. FRANCESCHINI PRONTO A RICICLARE fronto Lunardi, “ministro con
Trasporto”, era un dilettante.
NASTASI (EX LETTIANO, EX RENZIANO, EX TUTTO) In barba al programma appe-
na sottoscritto, che subordina
ogni opera a una seria analisi de-
q COLLEGI, DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 4 - 5 gli “impatti sociali e ambienta-
li”, Lady Turtlèn ha annunciato
che “ostacoli politici ai cantieri
non ce ne saranno più” (come se
AVERE UNA SANITÀ prima ce ne fossero: Toninelli
non ha bloccato nulla, purtrop-
DI VERA SINISTRA: po). Tav di qua, maxi-Gronda di
SOLO SPERANZA là, forza Atlantia e, già che c’era,
OPPURE REALTÀ? pure una parolina inutile su A-
litalia (che tocca al Mise), Libia
q DANIELA RANIERI A PAG. 13 (affari Esteri), migranti e dl Si-
curezza (roba del Viminale).
Quanto alle analisi costi-bene-
fici, fa trapelare la Paola sul
LE GRANDI OPERE Messaggero di Caltagirone,
ALLA DE MICHELI: “verranno aggiornate e lette
non in chiave ideologica, ma di
STA TORNANDO sistema”: vedi mai che 2 più 2
IL PEGGIOR PASSATO faccia 3. Il risultato, ovviamen-
te, è un ribollio di rabbia tra i
q PONTI E RAMELLA A PAG. 3 5Stelle, costretti a mordersi la
lingua per non mandarla al so-
lito posto. E una garbata irrita-
zione – per usare un contismo –
di Conte, che s’era appena libe-
4 GIOVANI INDAGATI VENEZIA “La mafia non è più quella di una volta” CORTE DEI CONTI La cattiveria rato dell’onniministro Cazzaro
e se ne ritrova un altro in gon-
Modella: “Grillo jr. La Trattativa secondo Maresco Matteo Salvini:
“Governo senza ideali
nella. Anzi due, perché pure Lo-
renzo Fioramonti è debole di
mi ha stuprata”.
fa ancora infuriare il Quirinale
e senza dignità”. prostata: mentre si recava nel
“Governavo”, prego nuovo ufficio, Mister Istruzio-
“No, consenziente” WWW.SPINOZA.IT ne già minacciava di dimettersi
se non avrà subito 3 miliardi sul
q MASSARI, MILOSA E SANSA a pag. 17 » FEDERICO PONTIGGIA maggio del 2017, nel suo tavolo (ancora mai visto).
ven tici nques imo I TOUR DELL’ESTATE Per carità: come dice Vittorio

L’ESTATE PORTA G iovanni Falco-


ne e Paolo Bor-
sellino? “Erano due
anniversario della
strage di Capaci, più
di qualcuno al suo
Val d’Aosta-Parigi: Si salvano soltanto
Feltri su Salvini, “l’ora del co-
glione arriva per tutti”. Ma di
questo passo saremmo meno ot-
AMORE AI GIOVANI cornuti e sbirri. Erano microfono dissente. la dépendance Jova e Vasco, tutti timisti della De Micheli: “Se an-
E MALINCONIA e resteranno”. Al contra- Sicché il regista, deve op- diamo avanti così, faremo assie-
A NOI PIÙ VECCHI rio, Franco Maresco ritiene porre “il faro luminoso di è sotto inchiesta gli altri fanno flop me molte cose buone per il Pae-
siano stati “eroi di Palermo e un’antimafia claudicante”. se”. No, cara: se vai avanti così,
q MASSIMO FINI A PAG. 13 del mondo intero”, ma il 23 A PAGINA 22 q DE MICCO E VENDEMIALE A PAG. 15 q MANNUCCI A PAG. 23 non arrivate a fine mese.

UjTV News 24 LIVE


y(7HB5J1*KOMKKR( +;!"!}!z!/

Sabato 7 settembre 2019 € 1,50 DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 246 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

IL VERO LAVORO DI CONTE


Avvocato del popolo africano
Prima il premier diceva all’Europa di non volere migranti, ora prende ordini da Ue e Pd
e boccia le norme anti-clandestini leghiste. E Di Maio: il continente nero è un’opportunità
AZZURRA BARBUTO

La ministra criticata per vestiti e scarsi titoli di studio Posto a capo dell’esecutivo
del cambiamento, Giuseppe
dottiero di un governo euro-
peista, antipopulista e tanto

Bellanova ha un curriculum da apprezzare Conte, la Valeria Marini di Pa-


lazzo Chigi poiché alle riunio-
ni è solito farsi attendere per-
spostato a sinistra da travali-
care le proprie stesse inten-
zioni. Ciò che non è mutata è
VITTORIO FELTRI sino oltre un’ora, ha subito la mera mansione di stru-
una metamorfosi. Da presi- mento rivestita dal professo-
Questo nostro Libero se non dente di un governo antieuro- re: prima egli era funzionale
altro è capace di sorprende- peista, populista e sovranista a M5s e Lega (...)
re. In redazione non siamo si è trasformato in fiero con- segue ➔ a pagina 3
tutti uguali, c’è chi la pensa
in un modo e chi in un altro,
e siamo capacissimi di tolle-
rare ogni opinione, soprattut-
to quelle che personalmente Miracolo, in pochi giorni il clima è mutato
non condivido. Ieri per esem-
pio abbiamo pubblicato due
articoli che mi hanno dato La sinistra cambia parere:
sui nervi, ma Pietro Senaldi,
investito della responsabilità
del prodotto finale, giusta-
l’Italia non è più una cloaca
mente non li ha censurati. Ri-
guardavano Teresa Bellano- PIETRO SENALDI
va, ministro delle politiche
agricole, e l’abbigliamento
delle signore entrate a far par-
Se quello gialloverde era il
governo del cambiamento,
Saviano e Cirinnà
te del gabinetto Conte.
Nel primo pezzo, firmato
questo giallorosso è il go-
verno taumaturgico: non
vogliono la droga
da Attilio Barbieri, (...) ha ancora ottenuto la fidu- RENATO FARINA
segue ➔ a pagina 7 cia del Parlamento e ha già
risolto tutti i problemi Ieri abbiamo posto l’accen-
dell’Italia. Almeno stando to sulla marcia trionfale dei
a giornali e dibattiti tv, i migranti e delle tasse che
Ma se una donna quali, essendo per la mag- arriveranno a braccetto fe-
gior parte guidati da mani stosamente grazie a questo
è di destra e teste sinistre, sono in acri- Conte 2, dichiaratamente
tica festa per il ritorno del di sinistra. Questo era fran-
la sputacchiano Pd nella stanza dei bottoni. camente scontato. Atten-
Non c’è che dire, in sole zione però, c’è dell’altro,
GIOVANNI SALLUSTI ventiquattro ore (...) che se ne stava (...)
segue ➔ a pagina 5 segue ➔ a pagina 6
Caro direttore,
hai molto più che ragione.
Un ministro non si giudica
Caffeina BUONA TV A TUTTI
dall’abbigliamento, è una
questione di logica prima
Studio: gran parte delle
emissioni di CO2 e i
Aiutiamo
che di stile. E partire da brac-
ciante agricolo con la terza
cambiamenti climatici i film
sarebbero dovuti ai
media per mettere (...) “granchi violinisti”. No- nostrani
segue ➔ a pagina 7 te stonate. Emme
M. COSTANZO ➔ a pag. 28

Il giovane è accusato di stupro A cent’anni dalla nascita di Gioan, un ricordo che lo celebra
Adesso fuori le prove I miei incontri con Brera, il miglior giornalista
sul figlio di Grillo VITTORIO FELTRI PECCATO O MALATTIA?
FILIPPO FACCI Ho avuto a che fare con Gian-
ni Brera, del quale si celebra
L’invidia è il motore del mondo
È il figlio di Beppe Grillo, ma non è una ragio- il centenario della nascita, MELANIA RIZZOLI per sentirsi appagati». Da
ne per sbatterlo sui giornali con l’accusa di quattro anni prima di cono- “Frasi & Aforismi”.
stupro prima che la faccenda sia stata appro- scerlo di persona. Eravamo «L’invidia appartiene ai me- Ma l’invidia è un peccato
fondita un minimo: e decisamente, a ora, partiti male, duellammo a diocri, agli inutili, ai falliti, a o una malattia? Sicuramen-
non pare approfondita per niente. Anzi. C’è lungo per iscritto tirando di coloro che hanno bisogno di te è un sentimento (...)
un’indagine, (...) fioretto, poi di (...) sminuire la vita degli altri segue ➔ a pagina 17
segue ➔ a pagina 13 segue ➔ a pagina 26

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

UjTV News 24 LIVE


y(7HA3J1*QTTKLP( +;!"!}!z!/

Sabato 7 settembre 2019 € 1,20


S. Regina di Alise Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 246 a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 – a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Ancora uno sfregio al carabiniere


Esclusivo Gli incredibili verbali di interrogatorio dei due americani dopo le 11 coltellate
L’assassino invoca la legittima difesa: «Cerciello voleva strozzarmi». Pure l’altro farnetica
IL TEMPO di Oshø
■ Ecco i verbali dell’interrogatorio di
Natale Hjort e Finnegan Elder, i due giova-
ni americani accusati dell’omicidio del
carabiniere Mario Cerciello Rega. I due
ragazzi cercano di scagionarsi in ogni mo-
do, ma la loro versione dei fatti fa acqua
da tutte le parti.
Di Corrado ➔ alle pagine 2 e 3

Nasce il Conte bis


Doppia morale sul caso Bellanova

Il Pd si indigna
perché subisce
il metodo Pd

Fondato ➔ a pagina 7

La renziana «brucia» il premier


Miracolo De Micheli: grillini nostalgici di Toninelli Solimene ➔ a pagina 5
«Arriverà il viceministro»
L’Ascani s’è già nominata
Carta ➔ a pagina 5

Per gli Affari economici si fa dura


Per i fondi all’infrastruttura-manifesto della campagna elettorale della Raggi manca solo l’ok del ministero E Gentiloni rischia
Una firma e la funivia di Casalotti diventa realtà la prima euro-beffa
Sforza ➔ a pagina 6
■ L’ufficialità ancora non c’è perché manca
ancora la firma di Paola De Micheli (Pd), suc- Anche ex M5S e Lega al sit in
Nasce l’asse tra Dem e grillini cessore di Danilo Toninelli come Ministro del- Crescono pure i centri sportivi
le Infrastrutture. Però dal Campidoglio filtrano La piazza della Meloni
«Capitale più attraente? le prime notizie circa i progetti presentati per Il Lazio si tiene in forma
l’approvazioneministeriale. Trai progettifinan- verso il tutto esaurito
Serve una legge speciale» ziati anche la funivia Battistini-Casalotti (uno
dei cavalli di battaglia della Raggi).
Boom di nuove palestre De Leo ➔ a pagina 8
➔ a pagina 17 Magliaro ➔ a pagina 16 Verucci ➔ a pagina 18

L’estate della riscossa di Maurizio Costanzo

per il cinema italiano


vrete certamente fatto dati anche molto di moda i stata fatta una rivisitazione

A caso anche voi che la


programmazione tele-
visiva dei film questa estate, è
film cosiddetti «musicarelli»,
quelli cioè tratti da canzoni
famose, come «Nel sole», con
di celebri canzoni, come «Ri-
derà», interpretata da Little
Tony, anche protagonista del
stata principalmente rivolta Al Bano e Romina Power, tra- film, e «Quando quando
al cinema italiano. Con Ric- smesso su Raiuno, in prima quando», interpretata da To-
cardo Scamarcio, Raul Bova serata, il 31 agosto. ny Renis, anche lui protagoni-
e altri ancora, abbiamo fatto A proposito del «musica- sta del film.
un ripasso del cinema italia- rello», Retequattro ha dedica- Racconto queste cose
no. Il che non è certamente to tre puntate costruite su perché vorrei fosse chiaro (...)
condannabile. Ma sono an- spezzoni di film musicali. È segue ➔ a pagina 24

UjTV News 24 LIVE


1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)
VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI IN EDICOLA A € 7,90

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 | € 1,60 | Anno 161 - Numero 246 | Anno 20 - Numero 246 | www.lanazione.it FIRENZE

FIRENZE: RIVOLUZIONE MENSE, IN ARRIVO UN NUOVO BANDO

Pasti a scuola, si cambia


Più carne e meno cibi etnici
· In Cronaca

I GIALLO-ROSSI
DESTINATI
A DURARE
Giù le tasse, ma soltanto un po’
di BRUNO VESPA I piani del governo sul cuneo fiscale penalizzano il ceto medio MARIN e TROISE
· Alle pagine 2 e 3

PASSATO un mese, è
È cambiato il governo,
ma la domanda resta
la stessa: quanto durerà? I
TERESABELLANOVA
NSULTATAPERI LLOOK
STOP ALLA REVOCA
Su Autostrade
EI LTI
TOLODISTUDIO.
Non poco, come vedremo,
perché la forte
la prima lite
incompatibilità ideologica e
LEIREPLICACONSTILE:
politica tra 5 Stelle e Pd
richiederà un po’ di tempo «SONOSINCERA tra Pd e M5s
per esplodere. Vedremo
intanto nei prossimi tre COMEUNADONNA» POLIDORI · A pagina 4
giorni se il Conte bis avrà
messo a segno la sua più PASSERI e STRAMBI · Alle p. 6 e 7 LA NOSTRA GUIDA
importante mossa
strategica. Se davvero Paolo
Gentiloni diventerà Programmi,
commissario europeo agli
Affari economici (la volpe a
guardia del pollaio, secondo
ecco cosa cambia
gli inflessibili paesi nordici),
Salvini dovrà prendere atto
dopo la staffetta
che le battaglie più difficili si FARRUGGIA · A pagina 5
vincono attaccando il nemico
dall’interno. Ce lo ha
insegnato Ulisse LO ACCUSA UNA MODELLA
conquistando Troia con i
guerrieri greci nascosti
dentro il cavallo. Il Capitano
Stupro di gruppo,
ha ragione sostenendo che
Bruxelles va abbattuta e tra gli indagati
ricostruita su basi meno
miopi e adeguate ai tempi. il figlio di Grillo
Ma sarebbe stato possibile MISALE · A pagina 8
avendo tutti contro – dico

U
NMI
NI
STR
OAP
OIS
tutti – nel parlamento
europeo? (Se invece – come BOCCASSINI LASCIA
sostiene il Financial Times –
ci daranno l’ininfluente
Concorrenza, i giallorossi Va in pensione
non avranno guadagnato
Ilda la Rossa,
(
eano
ipi
acec
osì
)
nulla rispetto ai gialloverdi,
confermando l’umiliazione
del Paese fondatore, terzo
contribuente dell’Unione).
pm del caso Ruby
RdC

Segue a pagina 2 GIORGI · A pagina 9

IL COMICO: L’ITALIA MIGLIORE LA STAR A VENEZIA


Caffè e merendine Depp sbarca al Lido:
Al distributore «Io, colonnello sadico
spendiamo 4 miliardi ma non sono cattivo»

13 — 15 SETTEMBRE 2019
S TA Z I O N E L E O P O L D A , F I R E N Z E
UjTV News 24 LIVE
y(7HA3J1*QSQPTQ(| +;!”!}!z!/ DEGLI ANTONI · A pagina 12 BOGANI e DANESE · Alle pagine 26 e 27
ANNO IV NUMERO 177 www.ildubbio.news IL COMMENTO
1,5 EURO
SABATO7SETTEMBRE2019
Il destino
ZIMBABWE ADDIO MUGABE di riuscire
“per forza”
DA LIBERATORE A TIRANNO
VALERIO SOFIA A PAGINA 11 CARLO FUSI

IL DUBBIO
F anno bene quelli che met-
tono in guardia da facili
entusiasmi rispetto alla nasci-
ta del Conte bis. Troppa repen-
tinità nel cambio di maggio-
ranza; eccessiva enfasi nel vo-
ler dimostrare che tutto è di-
verso da prima; esagerato ri-
lievo su convergenze pro-
grammatiche tutte da verifica-
LA COMMISSIONE: «IL TRATTATO DI DUBLINO DEVE ESSERE RIESAMINATO» re; e infine arzigogolata retori-

Immigrazione, si riapre
ca - con annessa sottovaluta-
zione del contrappasso - nel
voler addossare tutti i mali e
tutte le colpe su Matteo Salvi-
ni. Come a sottolineare che tol-

il dialogo con l’Europa


to lui, via i problemi. Non è co-
sì, naturalmente, e magari la
riprova potrebbe arrivare pri-
ma di quanto si creda.
Tuttavia è vero che esiste una
condizione non solo politica o
un’inattesa corrispondenza: sociale, e neppure specificata-
ERRICO NOVI
dalla Commissione europea, in- INCONTRO TRA GENTILONI E VON DER LEYEN mente economica o di respiro
fatti, arriva l’apertura alla modi- Ue, bensì “sistemica” che met-

I
l segnale di novità sui mi- fica del Trattato di Dublino in- te vento nelle vele dell’esecuti-
granti offerto dal Conte 2, vocata da Di Maio: «Il sistema vo e che consente di minimiz-
che ha impugnato la legge ap- di asilo dell’Unione va riesami- zare i rischi e amplificare le
provata dalla Regione Friuli in nato in tutti i suoi aspetti», dice possibilità. E’ una condizione
materia per via di alcune nor- la portavoce Bertaud. di necessità e per certi versi
me «discriminatorie», trova A PAGINA 3 perfino paradossale: ma è me-
tafora precisa dello stato in
cui versa il Paese.
SCHIAVONE : «SI TORNI AGLI SPRAR» Semplificando, si potrebbe
tradurla così: il governo Con-
«Le politiche di Salvini? te non è detto che avrà succes-
so per forza, ma per forza non

Hanno prodotto illegalità» può fallire. Cosa significhi, e


POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

cosa comporti, è presto detto.


Non può fallire perché in quel
caso l’M5S si ritroverebbe a
SIMONA MUSCO dover andare alle elezioni
avendo bruciato le leadership
sia di Conte che di Di Maio,

S econdo Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Asgi, «Questo an-


no e mezzo di politiche antimigranti ha prodotto solo irregolarità e
con sulle spalle il fallimento
di accordi politici con la Lega

CONTE-BIFRONTE
illegalità. Non solo i migranti ci sono, sono diventati invisibili. E sono sta- e con il Pd. Altro che “né di de-
ti consegnati nelle mani della parte peggiore del Paese». La soluzione è stra né di sinistra”: significhe-
tornare agli Sprar, modificare il regolamento di Dublino e cancellare i de- rebbe che il MoVimento non è
creti sicurezza. Perché, dice, sono «incostituzionali». A PAGINA 2
TESTA A BRUXELLES adatto a governare e che preci-
pitarlo all’opposizione ne cer-

E PIEDI IN ITALIA
tificherebbe l’inutilità. Un in-
cubo.
SINISTRA DESTRA Sullo stesso piano il destino
del Pd. Se fallisce l’intesa con
L’OPPOSIZIONE L’AUTUNNO ANTONELLA RAMPINO i Cinqustelle, infatti, per poter
NON C’È, CALDO esprimere un profilo adatto al-
ALMENO DEI NAZIONAL la governabilità, delle due l’u-

I
primo e più importante banco di prova sarà la Legge di na: o raccoglie da solo il 51 per
PER ORA... POPULISTI Bilancio. Ma intanto il governo Conte2 si predispone a cento dei voti oppure diventa
NON ACCADEVA CHE SCENDONO quell’importante cruna dell’ago nelle migliori forza politica ultronea visto
DA PARECCHIO IN PIAZZA condizioni possibili: tornando alla continuità con la che certamente con la Lega
tradizionale politica europeista, e al proprio ruolo di non può allearsi e che FI risul-
PAOLO DELGADO RICCARDO PARADISI Paese fondatore. ta una presenza fantasmatica
A PAGINA 6 A PAGINA 7 A PAGINA 4 con nulla, allo stato, che per-
metta di nutrire speranze su
un cambio di registro.
Vero. C’è chi, di fronte a pro-
GLI ATTACCHI ALLA MINISTRA TESTIMONI NELLA STESSA UDIENZA spettive così traumatiche, im-
magina che la possibile solu-
ISSN 2499-6009

Giù le mani da Bellanova Da Berlusconi e Di Pietro zione stia nel varare una rifor-
ma elettorale (l’ennesima!) in
Ma per favore basta anche le verità decisive senso proporzionale, così da
garantire la sussistenza degli

con gli insulti a Di Maio al processo “Stato-mafia” aggregati politici in qualun-


que situazione. Forse. Però a
mitigare gli entusiasmi do-
vrebbe concorrere il fatto che
le inquietante di un degrado del- il proporzionale comporta la
y(7HC4J9*QKKKKT( +;!"!}!z!/

ANGELA AZZARO DAMIANO ALIPRANDI


la società, della comunicazione presenza di partiti forti e strut-
e della politica. Ma la sinistra turati: di grazia, dove sono?

S arebbe un grave errore deru-


bricare gli insulti alla neo mi-
nistra Teresa Bellanova come
che oggi giustamente difende la
sua ministra, deve a sua volta
chiedere scusa per come ha tratta-
N elle prossime settimane entrerà nel vivo il processo d’appello
sulla presunta trattativa Stato-mafia. A luglio la Corte d’assise
d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, giudice a late-
Ecco perché quel “per forza” è
bifronte: laccio al collo e op-
portunità contemporanea-
una questione di costume. L’o- to Luidi Di Maio, preso in giro re Vittorio Anania, ha deciso per la rinnovazione dibattimentale. E mente. In pochi mesi si capirà
dio social che si è scatenato con- perché ha lavorato allo stadio del sono numerose le prove ammesse in accordo delle parti, comprese se prevale il primo o se arren-
tro di lei, per il suo vestito e per il Napoli come, detto con disprez- nuove testimonianze tutte finalizzate a completare il quadro. derci alla seconda.
suo titolo di studio, sono il segna- zo, “bibitaro”. A PAGINA 15 SEGUE A PAGINA 13

UjTV News 24 LIVE

Interessi correlati