Sei sulla pagina 1di 2

Numele și prenumele elevului:…………………… data………

TEST - CLS. a V-a- BASMUL


Şi se luptară, şi se luptară, până ce ajunse vremea la nămiezi, şi osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un
corb carele se legăna prin văzduh şi căuta la lupta lor. Şi văzându-l, zmeul îi zise:
- Corbule, corbule, pasăre cernită, adu-mi tu mie un cioc de apă şi-ţi voi da de mâncare un voinic cu calul lui
cu tot.
Zise şi Greuceanu:
- Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu ţi-oi da de mâncare trei leşuri de zmeu şi
trei de cal.
Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce şi îi astâmpără setea; căci
însetoşaseră, nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet, şi, împuternicindu-se, unde ridică, nene, o dată pe
zmeu, şi trântindu-mi-l îl băgă în pământ până în gât şi-i puse piciorul pe cap, ţinându-l aşa. Apoi îi zise:
- Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele şi luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea.
Se codea zmeul, îngâna verzi şi uscate, dară Greuceanu îi mai zise:
- Spune-mi-vei ori nu, eu tot le voi găsi, şi încă şi capul reteza-ţi-l-voi.
(Greuceanu)
1. Basmul de mai sus este: a)popular b)cult
2. Precizează personajele din fragmentul dat și forțele pe care le reprezintă.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Numește o trăsătură supranaturală a eroului din textul dat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Notează care crezi că este misiunea eroului din textul dat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Notează o formulă narativă inițială și precizează rolul acesteia.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Precizează exemplificând cifra magică dintr-an basm citit de tine.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Notează locul desfășurării acțiunii din basmul studiat de tine la clasă .
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. Explică semnificația formulei A fost odată ca niciodată .
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. Notează caracteristicile unui basm popular făcând referire la autorul acestuia.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Se acordă 1 punct din oficiu !


SUCCES !

1.AUTOEVALUARE Completează tabelul de mai jos acordându-ți câte un punct pentru fiecare răspuns
pe care consideri că l-ai dat corect.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oficiu Total

2.EVALUARE- Tabelul se completează de profesor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oficiu Total