Sei sulla pagina 1di 8

:

##.-g*s-f,
#t€,FFu{
j#k.s *-.# F, -" I
Cross Sect. Area

(mm2) ( kg/l 2m )

6 PID 28.27 0.222 2.664 0.3 7

8 P/D s0.27 0.395 4.740 0.4 7

.10 P/D 78.54 o.617 7.404 0.4 6

12 P 1 13.1 0.888 10.66 0.4 6

13 D 132.7 1.04 12.48 0.4 6

14 P 1 53.9 1 .21 14.52 0.4 6

16 P /D 201.1 '1.58 18.96 0.5 5

19 P/D 283.5 2.23 26.76 0.5 5

22 P/D 380.1 2.98 35.76 0.5 5

25 PID 490.9 3.85 46.20 0.5 5

28 P 615.8 4.83 57.96 0.6 4

29 D 660.5 5. r8 62.16 0.6 4

P /D 804.2 6.31 75.72 0.6 4

36 D l0l8 7.99 95.88 0.8 4

40 D 1257 9.87 1
',]8.4 0.8 4

50 D 1964 15.4 184.8 0.8 4

Color
Grade rKgl,mm2r rKgrmm2r d:8-22 Angle Diameter Designation
rNmmTJ t\,mn2) roo; (o) (mml

24

235

30
Bj TP 30
295

30
Bj TS 30
295 >16 = 4d

35 <16=3d
'19
345 36-4d,>40=5d

Tensile / Yield minimum ratio of 1 .20

min
(N/mm2;

Max Rebar.:
l0-16 = 3d
C = 0.337o, Si = 0.5570
1Q-22='l60/o 19-25 = 4d
Mn = 1.56%, P.=Q.Q43a/o
25-50 = 1 87o 29-50 = 5d
s :0.05370
6,8, .1.4;1tr,.16, 6-13 - 9!o/o CEV = 0.550/o
19;.22,2:5,.29, i.6''25 = 95oio
32,36;40 50 Zg-'50 = 960/0 Max Rebar:
10-13=3.5d
c=0.35%0,5i=0.550/0
10-22 = 160/o 16-25 = 5d
BjTS 50+ Mn = 1.56010, P = 0.Q43o/o
25-50 = 1 8olo 29-50 = 6d
S - 0.0530/o
si Cr,CulAl
max min-max I max I max
("") (oo) (akl {%) : (o/o): (o/o)

BjBkR6 0.045 binding wire


8jBkR8 0.045 annealed and telegraph wire
BjBkRl0 0.13 10.30i0.60 0,045 qalvanrzed wrre
BjBkRl2 0.1 5 0.30 0.60 0_045 nail & staple wire, wire mesh
Bj Bk R 1s 0.1810.30i0.60 0.045 cOnctete reinforcement
BjBkRlT 0.20 0.30 0.60 0.045 concrete reinforcement
BjBkR20 0.045 concrete reinforceriient
BjBkR22 0.045
0.045 0.15 . bJnding wire
0.045 0.1 5 annealed and telegraph wire
0.045 0.20 galvanized wire
Jls G3505
0.045 0.20 nail & staple wire, wire mesh
0.045 0.25 concrete reinforcement
0.045 4.25 concrete reinforcement
SWRCH 64 0.030 o.03s I 0.10
SWRCH 8A 0.030 0.035 0.10
SWRCH 1OA 0.030 0.035 I 0.',10
Jt5 G3s07
SWRCH 124 0.030 0.035 0.10
sWRCH 18A 0-030 0.035 : 0.10
sWRCH 22A 0.030 0.035 0.10
swRY 11 0,020 0.023 0.03 0.20 Core Wire for l,4ild Steel
J15 G3s03
SWRY 21 0.15 0.35 o.ozo i o.oz: o.o: I 0.20 Welding Electrodes
sCM 3 0.85 0.35
0.030 0.90 s/d 1.20 0.1 5 s/d 0.30 Hiqh Tensile Bolts, Studs
Jt5-G4105 SCM 4 0.85 0.35
0.030 0.90 sid L20 9.1 5 s/d 0.31 Medium-stressed
sCM 5 0:85 0.030 10.030 I 0.35 0.90s/d1.2o I
0.1 5 s/d 0.32 Components
SWRH 27 A.24 0.31 0.30 I 0.60 0.030 0.030 0.3s Concrete nail
SWRH 32 I 0.29 I 0.36 0.30 i 0.60 I 0.030 0.030 I 0.3s Loncrete nalt
sWRH 37
llI 0,34 I 0_41 0.30 0.60 o.o3o 0.030 o.J5 Wire for umbrella rib
SWRH 42A I O.:S i O.+O 0.30 0.60 0.030 0.030 I 0.35 Cycle spoke
SWRH 428 0.39 L 0.46 0.60 o.9o 0.030 0.030 0.35 Motorcycle spoke
Jts G3506
swRH 52B 0.4e I 0.s6 0.60 0.90 0.030 0.030 I 0.35 Crimping wire for springbed
swRH 624 0.59 0.66 0.30 0.60 0.030 0.030 0.35 Spring
SWRH 628 0:59 .0.66 0.60 o.9o 0.030 0.030 0.35 Wire rope
swRH 674 0.64 0.71 o.3o 0.60 o.o3o 0.030 o.3s Tire bead wire
sWBH 678 0.64 . 0.71 0.60 I 0.90 0.030 I 0.030 I 0.35 ACSR wire

Cross Wire i Area

Spdcing Main Wire Cross Wire Unit I Per Sheet Per Roll
'mml mm/ml mmmr rtgn2 ' kgr r\g,
M12 12 '150
12 150 754 754 '1
1.84 r39.06
M10 10 150 10 150 524 524 8.22 96.55
M9 g 150 g 150 424 424 o.oo 78.21
M8 8 150 8 150 335 33s 5.26 61.79
M7 7 1.50 7 150 257 257 4.03 47.31
M6 6 150 6 150 188 188 2.96 34.76 347.58
M5 5. 150 5 150 131 131 2.06 24.14 241.37
lGln,e$brian
Ferindustrian
llsffinmEA

BALAI RTSET OAN STANOARDISASI INOUSTRI SURABAYA BAI-II RISET DAN STAi{OAR'ISASI JI{OUSIRI 8UMBAYA
L.MBAGA SSRTIFIKASI PRODUK {LSPTo) LEMBAGA SERTIFIKASI PR00UK (LSPro)

SERTIFII{AT PROSUK PE!'IGGUHAAN TANDA Stll SERTIFIKAT PROOUK PENGGUNAAN TAN'A SNI
No60r : lm.2/19.03-Ol l t 4 /LsP.o h<I/ 2Ol 4 Notnor : lm. l/19.03.01 /t4/L.5P.olXU2O14

se{itil(a! Produk diberikan keqada i

: PT- IHE ,IAASTER ST€EL AAN1JFA6TORY

. J. Royo Bekas' Kh 21. K.l. powo Terote. kc. Cdhng

:
PeGng€ung lawBb I ISIANIO BURHAN ,::.-"'
,i: ....,.
Lokasi Pabrik : Jl. tuta 8.kosi Xs- ?1, Kal. Roro Tit$.€lliec. cakuag,

BoJo Tulangon k+on

:As . '1 '

a7 -262 -?@2
-iil
| ?. b b q.$:ni'h, fi lO n6, a 7z ilt, 6 :4 nn, o !6 nh
^m,
o 19 hm,.6eZ hh, Z 2a n^, s ?8 nn. o 32 DB

Ii!*Satrifikasi I Tipa {ii,.

Si{em Mus,yans d'gunakan i 9Nl I5O 9061 : e6OB

l; i.jl:€*-tr- 2 : '-.tr :-'4. --= *aL:-j:-z:a- j1L1l Li;!


L-' .,: - -:.
t!:2::t
; (', LEMBAGA sFRTrFrKAsr PRoouK
'' t j PERNDUSTRIA8 l@r
. PUSAISIASDARDTSAS K€lr$rTER4.il
:,"- ----FR@0eTEERTFmi-{rr-BGDy
-
$ERTIFIXAT PRSSUK FEN&S{.!NAAIII TANDA $NI
gNI CgRT!FIC4TE
"ARKIH$
*.*+*,il!66*ii $o
gJ*F;nl t12o13 This is to certify that:
3
StsiEirr ittsl t-!{!:i:aaq r lr,,ta.,.,rn, u"r*ra PT. The Master Steel Mfc
Jl. Raya Pegangsaan Dua, Ktl.1 Jakarla Ulara INDONESIA

F'. TAE fiSI€R ATE6L SFG,

Jt. xaya Pgangsan oua xm. t


Anm$ @sFia iltiS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
l.ni R6l1 ldl€il.xs: zrl.raYni
which complies \ryith lhe req!iremenls of

Jl. Ray. Fsgsgsan ka Xh.l ISO 9001 i2008


bbsi k
1$r.erF :!).*:"*.":*: foa lhe toi ow ng scope

The produclion and sale of rolled sieels


l(d.{rb'i4lMq lrrya! Iskst;8urh&
-''.'
.
:e].*G$F:isn,? Fnrii. Certificate No: QEc21859
, ;r: 6t,"x-;i -
- lssud24l1arch2C15
Exeres 27Alrl2CiS
Ory.alyCenf€d28Apir]20C3
Cu(entCediicalon 24vat.h2A15

{qstf e:6 T*ftFn S€b;

{
i
1e*

li:lwj:E1u:
td$

or"aase-rq:
-e{..i -r -j . 3,.-. 4.- ;-:
[mw
:.:: -?r - <sJa.€ Sefr'@s
$i im goor:ltioe
s,i*a, ird'6Fxr€. iiriu
!guaq4!r
a6tnr $re{sd 5'4.6, L*:
I 0$ Janusri 2C17 Iti-G;Eli-
ti*6rJd$d r l*an*
0{ grrer t0t3 ! Kri&:
I :
*1. <r- F o,,rf
.ir...r"-s;.s- Hjhg
:;-F5+ "a
I
';' " J.n$ry 09,2017 ,:s TJ
/.
a!-r6tl

*"c,tt iAt r1trlAl