Sei sulla pagina 1di 16

*44/ 

.FSDPMFEÖ BHPTUP %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

7FSJOJ SFTQJOHF MB SJDIJFTUB EJ 1PS[J i/PO DPOWPDP MB DPBMJ[JPOF OPO TQFUUB B OPJw $POGSPOUP JO TUBMMP

1E JO GVHB TJ BGGJEB BJ DJWJDJ


1SJNP QJBOP 1&36(*"

* EFN i/P %J .BJP WJDFw A novembre via al cantiere di Leolandia ! *M DPNNJTTBSJP EFM 1E
8BMUFS 7FSJOJ DIJVEF MB
QPSUB JO GBDDJB B %POBUFMMB
Patto giallorosso 1PS[J /PO TBSÆ JM 1E B DPO
alla stretta finale WPDBSF MB DPBMJ[JPOF DPNF
JOWFDF FSB TUBUP SJDIJFTUP
EBMMB QSFTJEFOUF EFM DPOTJ
HMJP SFHJPOBMF i /PJ BCCJB
NP GBUUP HJÆ VO QBTTP EJ
MBUPu TQJFHB 7FSJOJ JO DPO
GFSFO[B TUBNQB iSJOVO
DJBOEP B QSFTFOUBSF VOB
DBOEJEBUVSB EJ QBSUJUP B GB
WPSF EJ VO DBOEJEBUP DJWJ
DP DIF QPTTB BUUSBSSF QJÜ
DPOTFOTP 7PHMJBNP DPOUJ
OVBSF DPTÑ F RVJOEJ OJFOUF
JOHFSFO[F /PO TQFUUB B
OPJ SJVOJSF MF GPS[F DJWJ
DIF DPNF DIJFEF RVBMDV
OP 4JBOP JOWFDF MPSP B USP
WBSF VOB TJOUFTJ F B MBODJB
SF VO BQQFMMP BMM GPS[F QPMJ
¼ B QBHJOB "OESFJOJ UJDIFu & TUBMMP JO DBTB
%FN 4J BUUFOEPOP MF NPT
TF EFJ DJWJDJ .B EFOUSP MB
%FDJOF EJ QFSTPOF EJTQFSTF JO NBSF DPBMJ[JPOJ TJ NPMUJQMJDBOP
/"3/* SJ[[BUJWP QFS JM QBSDP HJPDIJ -FPMBO EFMMB 3FHJPOF QPJ QBTTFSÆ BMMBQ MF SJDIJFTUF EJ DPOGSPOUP
Naufragio al largo EJB DIF WFSSÆ DPTUSVJUP OFMMB [POB QSPWB[JPOF EFM DPOTJHMJP DPNVOB QSJNB TVJ QSPHSBNNJ F
delle coste libiche ! &OUSP OPWFNCSF BQSJSÆ JM DBO EJ 4BO -JCFSBUP B /BSOJ -B WBSJBO MF F UPSOFSÆ B 1BMB[[P %POJOJ QFS QPJ TVJ OPNJ
UJFSF DPO MBUUFTB QPTB EFMMB QSJNB UF BM QJBOP SFHPMBUPSF QFS MB [POB Í JM OVMMB PTUB EFGJOJUJWP ¼ BMMF QBHJOF F 
¼ B QBHJOB QJFUSB 1SPDFEF TQFEJUP MJUFS BVUP HJÆ TUBUB QVCCMJDBUB TVM CPMMFUUJOP ¼ B QBHJOB 3PTTJ "OUPOJOJ F 3PTBUJ

-F JOUFSWJTUF EFM $PSSJFSF -BTTFTTPSF EFM $PNVOF EJ 1FSVHJB TJ TGPHB i4JUVB[JPOF EJTQFSBUB -B QSPHSBNNB[JPOF Ò JNQPTTJCJMFw *M DPNNFOUP

Cicchi: “Sociale senza soldi, servono fondi strutturali” L’artificio ipocrita


5&3/* 1&36(*" 1&36(*" ."34$*"/0
del Pd umbro
Investe ciclista Cadono pezzi del viadotto Genna ! * TPMEJ QFS JM TPDJBMF OPO Schianto tra auto, si stacca il motore EJ (JPSHJP 3BHHJ
CBTUBOP NBJ i-F SJTPSTF TP
e si dà alla fuga OP USPQQP QPDIF F JO QJÜ ! *O BMDVOJ QSFDFEFOUJ
BSSJWBOP BODIF JO SJUBSEP " NJFJ JOUFSWFOUJ BWWFSUJWP JM
¼ B QBHJOB PHHJ J $PNVOJ OPO IBOOP SJTDIJP EJ VO TJHOJGJDBUJWP
BODPSB BWVUP MBTTFHOB[JP EFHSBEP EFMMB QPMJUJDB JOUF
'0-*(/0 OF EFM GPOEP QFS MB OPO BV TB DPNF BSUF EFM CVPO HP
UPTVGGJDJFO[B u &EJ $JD WFSOP EFMMB DPTB QVCCMJDB
Rifiuti abbandonati DIJ DPOGFSNBUB BTTFTTPSF -P TDFOBSJP DIF TJ QSFTFOUB
Multati 134 fubetti BJ TFSWJ[J TPDJBMJ EJ 1FSVHJB BHMJ PDDIJ EFHMJ VNCSJ BD
NFUUF JM EJUP OFMMB QJBHB DSFEJUB RVFTUP EFHSBEP
¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB "OUPMJOJ ¼ BMMF QBHJOF F 5VSSJPOJ ¼ B QBHJOB < DPOUJOVB B QBHJOB >

4QPSU
$"-$*0 $"-$*0
*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 

 

-B 5FSOBOB OPO TJ GFSNB QJá /PO DÒ TPMP 'BMDJOFMMJ OFM NJSJOP EJ (PSFUUJ 
1SFTP BODIF JM UFS[JOP $FMMJ
*M (SJGP QVOUB BODIF JM DBHMJBSJUBOP %FJPMB  


 
%PNFOJDB GFTUB BM -JCFSBUJ  

 
! " ¼ B QBHJOB (JPWBOOFUUJ F 'SBUUP 


# $ 
70--&:

7PUB JM $BNQJPOF WPMB 7FSPOJDB "OHFMPOJ 

 
¼ B QBHJOB 

70--&:  % 


 $ 
"MMB TDPQFSUB EJ )FZOFO 


*M DPBDI EFMMB 4JS EBMMB " BMMB ; 


 
 
¼ B QBHJOB .FSDBEJOJ ¼ B QBHJOB 'PSDJOJUJ

UjTV News 24 LIVE


MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019
Anno 161 - Numero 236
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

MARSCIANO SCHIANTO IN MOTO: LA COMUNITÀ SCOSSA DALLA TRAGEDIA

Dolore per la morte di Matteo


Doveva sposarsi l’anno prossimo
· A pagina 4

UN NOBEL
Elezioni, il Pd dà la sveglia ai civici
AD ASSISI Il commissario Verini: «Va scelto subito il candidato» SERVIZIO
· A pagina 9
AL CUORE
D dell’Umbria un
messaggio per il
mondo, affinché anche
LA NOSTRA INIZIATIVA
l’economia sia fatta con il
cuore. Il premio Nobel per la
Pace Muhammad Yunus
terrà, martedì 3 settembre
alle 21 nella Basilica
Superiore di San Francesco,
una Lectio Magistralis dal
titolo “Economia circolare e
micro credito”. L’incontro,
aperto a tutti, è inserito
nell’evento Percorsi Assisi: la
“Il Re del gelato”
prima scuola di formazione
di economia
Continua la sfida
interuniversitaria che si
svolgerà proprio ad Assisi dal
a colpi di dolcezze
31 agosto all’8 settembre e · A pagina 11
vedrà la partecipazione, tra
gli altri, dell’economista
Carlo Cottarelli e del IN STATO CONFUSIONALE
Presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze
Sociali, Stefano Zamagni.
Va al match del Grifo
e poi scompare
Lo trovano in auto
·A pagina 4

PERUGIA
Rogo nella casa
Salvata dai vigili
donna di 97 anni
·A pagina 5

MESSA IN SICUREZZA
PER IL MONUMENTO

Sbloccato
il bando
Ma il Ponte
delle Torri
Il Ponte
delle Torri
resterà chiuso
a Spoleto,
un simbolo
fino al 2021
dell’Umbria UjTV News 24 LIVE
MINNI · A pagina 11
1FSVHJB

NFSDPMFEÖ
 BHPTUP

TORGIANO 075 985280
DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

* MBWPSJ EJ 
EFNPMJ[JPOF
F SJGBDJNFOUP
EFM USBUUP
QSFWJTUJ
FOUSP
TFUUFNCSF
*M DBOUJFSF QPUSFCCFSP
JOGJOJUP QSPMVOHBSTJ

-BMMBSNF MBODJBUP EB BMDVOJ DJUUBEJOJ DIF GSFRVFOUBOP MBSFB EJ $FOUPWB


-"OBT i5FNQPSBOFP TUPQ BMMBDDFTTP EFJ QFEPOJ QFS HBSBOUJSF MB TJDVSF[[Bw

$BEPOP QF[[J
EFM WJBEPUUP (FOOB
TVM QFSDPSTP WFSEF *M WJBEPUUP (FOOB * MBWPSJ TVM USBUUP EFM SBDDPSEP F JM USBUUP EFM QFSDPSTP
WFSEF OFMMB [POB $FOUPWB EPWF TPOP DBEVUJ J QF[[J EJ DBMDFTUSV[[P

EJ 1BUSJ[JB "OUPMJOJ DIF OPO Í QSPQSJP OBUP TPU UB EFM WJBEPUUP SJFOUSBOP
UP VOB CVPOB TUFMMB USB EJU OFMMF MBWPSB[JPOJ JO DPSTP
1&36(*"
UF SBHHJVOUF EBMMJOUFSEJUUJ TVMMPQFSB DIF SJHVBSEBOP
! i$BEPOP QF[[J EFM WJB WB BOUJ NBGJB F MBWPSJ GBUUJ BQQVOUP MB QBS[JBMF EFNP
EPUUP (FOOB TVM QFSDPSTP NBMF 5SB TPMEJ TQFTJ TPMP MJ[JPOF EFMMB TPMFUUB TUFTTB
WFSEF 'BUF RVBMDPTB DPTÑ QFS MF CBSSJFSF PMUSF VO NJ F JM SFMBUJWP SJQSJTUJOP %V
Í QFSJDPMPTPu 4POP TUBUF MJPOF F MFTBTQFSB[JPOF EJ SBOUF MF BUUJWJUÆ EJ EFNPMJ
EJWFSTF MF UFMFGPOBUF BSSJWB DIJ Í DPTUSFUUP B GJMF JOUFS [JPOF TPOP TUBUF BEPUUBUF
UF JFSJ NBUUJOB BJ WJHJMJ EFM NJOBCJMJ MFTUBUF IB UVUUF MF PQQPSUVOF QSFDBV
GVPDP F MF TFHOBMB[JPOJ JO CFOFEFUUP MFOOFTJNP DBO [JPOJ QSPTFHVF %BUP
$PNVOF $PTÑ DPNF QVSF UJFSF MB DVJ EBUB EJ DPODMV DIF BMDVOJ GSBNNFOUJ EJ
HMJ TGPHIJ TV GBDFCPPL DBMDFTUSV[
$IJ Í TPMJUP QBTTBSF MVOHP [P EJ SJEPU
JM QFSDPSTP WFSEF EBM MBUP 6OB NBMFEJ[JPOF UF EJNFOTJP
EJ $FOUPWB QFS VOB QFEBMB *OUFSEJUUJWB BOUJNBGJB F MBWPSJ GBUUJ OJ IBOOP DP
UB P VO QP EJ KPHHJOH TJ NVORVF
USPWB B QBTTBSF QFS VO TFO
NBMF J HVBJ EFHMJ VMUJNJ UFNQJ QBS[JBMNFO
UJFSP TUFSSBUP DIF DPTUFH UF JOUFSFTTB
HJB JM DPSTP EFM UPSSFOUF BC TJPOF QSFWJTUB B TFUUFN UP JM TPUUPTUBOUF QFSDPSTP
CBOEPOBUP B TF TUFTTP F CSF QPUSFCCF QSPMVOHBSTJ QFEPOBMF EVSBOUF MF QSPT
QBTTB TPUUP HMJ JNQPOFOUJ TJNF GBTJ JO BDDPSEP DPO JM
QJMPOJ EFM SBDDPSEP 1FSV -" 3&1-*$" %* "/"4 $PNVOF TBSBOOP EJTQP
HJB #FUUPMMF *O RVFTUJ HJPS UP (FOOB EPWF TPOP WJTJCJ OF NB JM QVOUP OPO TPOP J EPOJ F EFJ QBTTBOUJ $PO SJGFSJNFOUP BMMF TF TUF MJNJUB[JPOJ UFNQPSB
OJ B QSPWB DJ TPOP BODIF MJ QVOUJ EJ BQFSUVSB EFMMB MBWPSJ JOGJOJUJ
TVM SBDDPS (MJ PQFSBJ TPOP BM MBWPSP HOBMB[JPOJ SFMBUJWF BMMF OFF BMMBDDFTTP EFJ QFEP
BMDVOF GPUP TPOP DBEVUJ TFEF TUSBEBMF PHHFUUP EFJ EP RVBOUP EJDPOP BMDVOF QFS MB EFNPMJ[JPOF F JM SJGB BSFF TPUUPTUBOUJ JM WJBEPUUP OJ BM GJOF EJ HBSBOUJSF MB
TVMMB TUSBEB CJBODB QF[[J MBWPSJ %BM CBTTP WFEFSF TFHOBMB[JPOJ MB NBODBUB DJNFOUP EJ QBSUF EFMMB TP (FOOB "OBT QSFDJTB JO UPUBMF TJDVSF[[B "M NP
EJ DBMDJOBDDJ GSBNNFOUJ RVFHMJ TRVBSDJ EJ DJFMP JO TJDVSF[[B OFM USBUUP TPUUP MFUUB QFS MFOOFTJNP SJQSJ VOB CSFWF OPUB DIF iMF NFOUP OPO TPOP JO DPSTP
EJ DBMDFTUSV[[P EFM WJBEPU FGGFUUJ GB VO QP JNQSFTTJP TUBOUF MJODPMVNJUÆ EFJ QF TUJOP EFM WJBEPUUP (FOOB BQFSUVSF WJTJCJMJ TVMMB TPMFU BUUJWJUÆ EJ EFNPMJ[JPOFu

%PNBOJ MJOBVHVSB[JPOF EFMMPQFSB EJ "OESFB $FTBSJOJ F .BSDP 1JDDBSEJ SFBMJ[[BUB BM QBSDIFHHJP EJ 4BOU"OUPOJP

Arriva un nuovo murale contro il degrado


1&36(*" 3PNJ[J QFS JM SFDVQFSP EFJ
MVPHIJ EFHSBEBUJ BUUSBWFSTP MB
! 4BSÆ JOBVHVSBUP EPNBOJ TUSFFU BSU FSB FNFSTB HJÆ EV
BMMF BMMB QSFTFO[B EFM 4JO SBOUF MP TDPSTP NBOEBUP
EBDP "OESFB 3PNJ[J JM NVSB 5SB J WBSJ JOUFSWFOUJ SFBMJ[[BUJ
MF SFBMJ[[BUP EB "OESFB $FTB EB EJWFSTJ BSUJTUJ DJ TPOP JM
SJOJ F .BSDP 1JDDBSEJ TVM NV NVSBMF SFBMJ[[BUP BMMBMUF[[B
SP QFSJNFUSBMF EFM 1BSDIFH EFMMB SPUPOEB EJ 3JNCPDDIJ
HJP 4BOU"OUPOJP 6O BMUSP JOBVHVSBUP BE BQSJMF EFM 
FTFNQJP EJ TUSFFU BSU DBQBDF F BE FTFNQJP RVFMMP JOBVHV
EJ WBMPSJ[[BSF BM DPOUFNQP SBUP MP TDPSTP TFUUFNCSF OFM
MFTQSFTTJPOF EJ HJPWBOJ BSUJ TPUUPQBTTP EFMMB & EJ 1POUF
TUJ QFSVHJOJ F MVPHIJ DJUUBEJOJ 4BO (JPWBOOJ -PQFSB JO
B SJTDIJP EFHSBEP WPMVUP RVFM DBTP FSB TUBUB SFBMJ[[BUB
EBMMBNNJOJTUSB[JPOF DPNV EBMMBSUJTUB %BWJE 7FDDIJBUP
 

 OBMF DPO VO JOWJUP BMMB DVSB F JO DPMMBCPSB[JPOF DPO JM -J

 BM SJTQFUUP EFMMB DJUUÆ DFP "SUJTUJDP #FSOBSEJOP EJ
 
   -B QSPQFOTJPOF EFMMB HJVOUB $FSJNPOJB 4USFFU BSU BMMB SPUBUPSJB EJ 3JNCPDDIJ #FUUP

UjTV News 24 LIVE


5FSOJ

NFSDPMFEÖ
 BHPTUP


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

& DBDDJB BM QJSBUB DIF MVOFEÖ TFSB IB JOWFTUJUP VO BO[JBOP OFMMJODSPDJP iNBMFEFUUPw USB WJB 99 4FUUFNCSF F WJB 1BTUSFOHP

5SBWPMHF VO DJDMJTUB F TDBQQB


EJ 'BCJP 5POJ *OEBHJOJ
5&3/* "M WBHMJP 4PQSBMMVPHP JFSJ EFMMB TPQSJOUFOEFOUF .FSDBMMJ
! 6O BO[JBOP JO CJDJ USB EFMMB 1PMJ[JB
WPMUP EB VOBVUP JM DPOEV
DFOUF DIF QSFNF TVMMBDDFM
MPDBMF Fontana di piazza Tacito
MF JNNBHJOJ
MFSBUPSF F TJ EJMFHVB *M HF
TUP Í GSB J QFHHJPSJ DIF MB
TUSBEB DPOUFNQMJ F PSB
EJ BMDVOF
UFMFDBNFSF
Si cercano i marmi giusti
MPCJFUUJWP EFHMJ BHFOUJ EFM .PTBJDP
MB 1PMJ[JB MPDBMF EJ 5FSOJ Í 7FSJGJDIF TV
SJTBMJSF BM iQJSBUBu -JODJ VOB $JUSPFO * NBUFSJBMJ
EFOUF Í BWWFOVUP MVOFEÑ TF VTBUJ
SB JO WJB 1BTUSFOHP B 4BO BMMFQPDB
(JPWBOOJ JO VO JODSPDJP 3JMJFWJ F SJDFSDIF
iNBMFEFUUPu RVFMMP DPO WJB -B 1PMJ[JB MPDBMF EBM NBFTUSP
99 4FUUFNCSF HJÆ UFBUSP EJ Ò JOUFSWFOVUB $BHMJ
UBOUJ JODJEFOUJ -BO[JBOP TVM MVPHP
EJ BOOJ Í GJOJUP B UFSSB EFMMJODJEFOUF
TPOP PSNBJ
FE Í TUBUP TPDDPSTP EBHMJ JOUSPWBCJMJ
PQFSBUPSJ EFM DIF MP WJB QJÜ QFTBOUF UJ QSPEVDF SJTVMUBUJ QPTJUJWJ UB F VDDJTB EB VO BVUPNF[
IBOOP DPOEPUUP JO PTQFEB "ODIF EJ SFDFOUF MB 1PMJ[JB 3FTUBOP VO QBJP EJ DBTJ OF [P %FM iQJSBUBu PNJDJEB
MF QFS MF DVSF EFM DBTP MF MPDBMF Í SJVTDJUB DPO TVDDFT HMJ BOOJ SFDFOUJ BODPSB JO JO RVFM DBTP OFTTVOB USBD 4VNNJU
TVF DPOEJ[JPOJ GPSUVOBUB TP B SJTBMJSF BJ QSPUBHPOJTUJ TPTQFTP 4V UVUUJ RVFMMP EJ DJB BE PHHJ OPOPTUBOUF 4PQSJOUFOEFOUF
NFOUF OPO TPOP HSBWJ 4VM EJ iGVHIFu EPQP JODJEFOUJ $IJBSB $MBWFMMJ DIF JM RVBMDIF FMFNFOUP DPODSFUP BTTFTTPSF
QPTUP TJ TPOP QPSUBUJ HMJ WFSJGJDBUJTJ B 5FSOJ NBS[P EFM B 4BO -JCF QFS SJTBMJSF BMMB TVB JEFOUJ F SFTUBVSBUSJDJ
BHFOUJ EFM DPNBOEP EJ DPS "O[J OFMMB NBHHJPS QBSUF SBUPSF OFMMB [POB EJ $PMMF UÆ JO VOB GBTF EFMMF JOEBHJ JFSJ OFM DBOUJFSF
TP EFM 1PQPMP DPO JM OVDMFP EFJ DBTJ MBUUJWJUÆ EFHMJ BHFO TUBUUF 1BFTF FSB TUBUB USBWPM OJ TFNCSBWB QVSF FTTFSDJ EFMMB GPOUBOB
SBEJPNPCJMF F MVGGJDJP JODJ
EFOUJ $POUFTUVBMNFOUF BJ
SJMJFWJ QFS SJDPTUSVJSF MBDDB 5&3/*
EVUP Í QBSUJUB MhJOEBHJOF WJ 4JDVSF[[B TUSBEBMF
TUP DIF JM DPOEVDFOUF ! 6O TPQSBMMVPHP iQFS GBSF JM QVOUP EFMMB TJUVB[JPOF
EFMMBVUPWFUUVSB TJ USBUUF
SFCCF EJ VOB $JUSPFO TDVSB
 Í GVHHJUP TFO[B QSFTUBSF
4FNBGPSJ SJQSJTUJOBUJ DÒ BODIF WJB $BNQPGSFHPTP F BOBMJ[[BSF BODIF J NBUFSJBMJ DIF TFSWPOP F DIF EP
WSBOOP FTTFSF QJÜ TJNJMJ QPTTJCJMJ BMMPSJHJOBMFu -BT
TFTTPSF &OSJDP .FMBTFDDIF DIJBNB MB 4PQSJOUFOEFO
TPDDPSTP TFO[B TJODFSBSTJ 5&3/* NPEFSBUB " DPNQMF [B F MB .FSDBMMJ SJTQPOEF *FSJ NBUUJOB MB EJSJHFOUF Í
EFMMF DPOEJ[JPOJ EFMMBO[JB UBSF MF PQFSB[JPOJ EJ SJ HJVOUB B 5FSOJ F DPO MBTTFTTPSF F J UFDOJDJ DPNVOBMJ
OP F TFO[B NFUUFSTJ B EJTQP ! -B DPTJEEFUUB QSJTUJOP F WFSJGJDBSF IBOOP GBUUP WJTJUB BM DBOUJFSF EJ QJB[[B 5BDJUP -B
TJ[JPOF EFMMF GPS[F EFMMPSEJ iFNFSHFO[B TFNBGP QPJ JM DPSSFUUP GVO[JP SPBE NBQ Í USBDDJBUB EB UFNQP 0CJFUUJWP GPOUBOB
OF QFS BDDFSUBSF MB EJOBNJ SJu DIF GJOP B QPDIF OBNFOUP J UFDOJDJ EFM GVO[JPOBOUF FOUSP MFTUBUF i$F MB TUJBNP NFUUFO
DB EFM TJOJTUSP 4J QBSUF EBM TFUUJNBOF GB WFEFWB MB EJSF[JPOF NPCJMJUÆ EP UVUUB QSFDJTB .FMBTFDDIF m RVFTUP TPQSBMMVPHP
MF UFTUJNPOJBO[F SBDDPMUF JO DJUUÆ CFO JNQJBO F USBTQPSUJ EFM $PNV TFSWF QSPQSJP QFS MBWPSBSF OFM NJHMJPSF EFJ NPEJ QPT
EB RVBMDIF JNNBHJOF SFHJ UJ GVPSJ VTP DPNQMFUB OF JOTJFNF BODIF BE TJCJMJ F QFS OPO DPNNFUUFSF FSSPSJ * NBSNJ BE FTFN
TUSBUB EB UFMFDBNFSF QSF NFOUF P NBM GVO[JP VOB QBUUVHMJB EFMMB 1P QJP OPO TPOP QJÜ HMJ TUFTTJ OFMMF DBWF F TFSWF EVORVF
TFOUJ JO [POB QFS SJTBMJSF BM OBOUJ TUB WJB WJB BO MJ[JB MPDBMF -JOUFS TUBCJMJSF F USPWBSF MF QJFUSF NJHMJPSJ QFS SJVTDJSF B
TPHHFUUP BM WPMBOUF 2VF EBOEP WFSTP MB SJTPMV WFOUP GB TFHVJUP B VUJMJ[[BSF J DPMPSJ VTBUJ B TVP UFNQP EBM $BHMJu -B
TUVMUJNP QPUSFCCF BODIF [JPOF RVFMMP EFMMP TDPSTP TPQSJOUFOEFOUF .FSDBMMJ Í BUUFOUB i%PCCJBNP TDF
QSFTFOUBSTJ TQPOUBOFBNFO *FSJ JOGBUUJ Í TUBUP SJ BHPTUP RVBOEP WFOOF HMJFSF MB TUFTTB DSPNÑB F UJQPMPHJB EJ NBSNJ m TQJFHB 
UF QSFTTP HMJ VGGJDJ EFMMB 1PMJ QSJTUJOBUP JM DPSSFUUP GVO[JPOBNFOUP EFM GJOBMNFOUF SJQSJTUJOBUP JM TFNBGPSP BMMJO EPCCJBNP QPJ EFDJEFSF DPNF TUBDDBSF MF BUUVBMJ UFTTF
[JB MPDBMF DPNF BMUSJ IBOOP TFNBGPSP EJ WJB $BNQPGSFHPTP /272
VO DSPDJP USB WJB 5VSBUJ F WJB 99 4FUUFNCSF SF RVJOEJ TJ QPUSÆ SFJOTFSJSF MB DPQJB DIF Í JO GBTF EJ
GBUUP JO QBTTBUP F TQJFHBSF JNQJBOUP iB DIJBNBUBu QBSUJDPMBSNFOUF EPWF TPMP RVBMDIF OPUUF QSJNB TJ FSB WFSJ TUSVUUVSB[JPOF 6O BOOP EJ MBWPSP DJ WPSSÆ UVUUP NF
MBDDBEVUP EBM QSPQSJP QVO OFDFTTBSJP QFSDIÊ BUUSBWFSTBSF MB TUSBEB GJDBUP VO CSVUUP JODJEFOUF TUSBEBMF DIF UFP QFSNFUUFOEPu "MDVOF GJHVSF EFM NPTBJDP TJ TPOP
UP EJ WJTUB NB UVUUP DJÖ GJOP QFS J QFEPOJ JO RVFM USBUUP FSB TFNQSF TPMP QFS VO DBTP GPSUVJUP OPO BWFWB QPSUB DPOTFSWBUF NFHMJP EJ BMUSF i"CCJBNP GBUUP VOB QSPWB
SB OPO Í BDDBEVUP F DPO JM QJÜ QFSJDPMPTP 4J USBUUB JOGBUUJ EJ VO USBU UP B DPOTFHVFO[F TFSJF BMMF USF QFSTPOF EJ SJQVMJUVSB m TQJFHB BODPSB MB EJSJHFOUF NB MP TUBUP
QBTTBSF EFMMF PSF MB QPTJ[JP UP JO SFUUJMJOFP TVM RVBMF TQFTTP MF BVUP SJNBTUF GFSJUF USB DVJ EVF CBNCJOJ EFMMB DPOTJTUFO[B EFMMF UFTTFSF Í PSNBJ NPMUP TPUUJMF
OF EJ DPMVJ DIF EFWF FTTFSF QSPDFEPOP B WFMPDJUÆ OPO FTBUUBNFOUF 1( QFS DVJ Í EJGGJDJMF JM MPSP SJQSJTUJOPu
BODPSB JOEJWJEVBUP TJ GB WJB .-4

-B SJVOJPOF USB TJOEBDP F DPOTJHMJFSJ DIF MP BQQPHHJBOP IB TUFNQFSBUP MF VMUJNF UFOTJPOJ "QFSUVSB EJ -BUJOJ B VOB NBHHJPSF DPOEJWJTJPOF i$POGSPOUP QJá BQFSUP DPO MFTFDVUJWPw

Maggioranza compattata, ma critiche al metodo usato per il rimpasto


EJ .BTTJNP $PMPOOB TJHMJP DPNVOBMF 'SBODFTDP 'FS MB SJVOJPOF m EJ VOB TJUVB[JPOF OB TV RVBUUSP EPWSBOOP FTTFSF SJWJTUF
SBOUJ QJÜ VO QBJP EJ DPOTJHMJFSJ [JPOBMF F SFHJPOBMF JO SBQJEB FWP TV QSFTJEFO[B F WJDFQSFTJEFO[B
5&3/*
EFMMB -FHB $SJUJDJ HMJ JOUFSWFOUJ EJ MV[JPOF MBWPSJBNP DPO VOB QSP DPO OVPWF FMF[JPOJ USB J DPOTJHMJF
! 0MUSF EVF PSF EJ DPOGSPOUP UVU &NBOVFMF 'JPSJOJ .JTUP
F .JDIF TQFUUJWB EJ NBOEBUP EJ BMUSJ RVBU SJ i-BUUP QFS JM SJOOPWP EFMMF DPN
UJ J QBSUJUJ DPOGFSNBOP JM QSPQSJP MF 3PTTJ 5FSOJ DJWJDB
QPJ QFSÖ JM USP BOOJ EVSBOUF J RVBMJ QPUSFNP NJTTJPOJ m TQJFHB 'FSSBOUJ JO VOB
BQQPHHJP BM TJOEBDP -BUJOJ NB TPU TJOEBDP IB JODBTTBUP MPL EB QBSUF TWJMVQQBSF QPSUBSF B UFSNJOF F OPUB m BWWFSSÆ DPNF OPSNBMF EP
UP BDDVTB DJ GJOJTDF JM NFUPEP GJO DPOTPMJEBSF MB QSPHSBN QP MFMF[JPOF EFJ OVPWJ QSFTJEFOUJ
RVJ VUJMJ[[BUP UBOUP DIF BODIF JM NB[JPOF DIF BCCJBNP F WJDF EFMMB QSJNB F TFDPOEB DPN
QSJNP DJUUBEJOP OFMMB TVB OPUB 'JOP BMMB GJOF JNQPTUBUP JO DPOEJWJTJP NJTTJPOF BMMB QSPTTJNB TFEVUB
QBSMB EFMMB OFDFTTJUÆ EJ VO iDPO i-BWPSJBNP DPO VOB QSPTQFUUJWB OF DPO MB NBHHJPSBO[B EFM DPOTJHMJP DPNVOBMF /PO WF
GSPOUP TFNQSF QJÜ BQFSUP F QPTJUJ BUUSBWFSTP J EPDVNFOUJ EP QFS RVFTUP BMDVO NPUJWP EJ QSF
WP USB MFTFDVUJWP F MB NBHHJPSBO EJ NBOEBUP EJ BMUSJ RVBUUSP BOOJw WPUBUJ JO DPOTJHMJP DPNV PDDVQB[JPOF TJ USBUUB EJ OPSNBMF
[Bu 'JOJTDF DPTÑ JM WFSUJDF BOEBUP OBMF -P GBSFNP DPO VO BNNJOJTUSB[JPOF $PMHP MPDDBTJP
JO TDFOB JFSJ QPNFSJHHJP OFMMB TB EJ UVUUJ QFS JM TVP QSPTFHVJNFOUP DPOGSPOUP TFNQSF QJÜ BQFSUP F QP OF QFS SJOHSB[JBSF J QSFTJEFOUJ
MB EJ NBHHJPSBO[B B 1BMB[[P 4QB EFM PQFSBUP -BUJOJ TJ Í BTTVOUP UVU TJUJWP USB MFTFDVUJWP F MB NBHHJP VTDFOUJ .BTTFMMJ F 'SBODFTDBOHFMJ
EB "TTFOUJ HJVTUJGJDBUJ QFSDIÊ UF MF SFTQPOTBCJMJUÆ EFM SJNQBTUP SBO[B DPOTJMJBSFu %VSBOUF JM WFSUJ QFS MPUUJNP MBWPSP TWPMUP JO RVF
GVPSJ DJUUÆ
JM OFP BTTFTTPSF $SJTUJB *O TFMMB *M TJOEBDP -FPOBSEP -BUJOJ Ò SJVTDJUP B i1VS JO QSFTFO[B m IB TDSJUUP JO DF TJ Í BGGSPOUBUP BODIF JM UFNB TUP QSJNP BOOP F TPOP DFSUP DIF
OP $FDDPUUJ F JM QSFTJEFOUF EFM DPO SJDPNQBUUBSF MB NBHHJPSBO[B "MNFOP GJOPSB VOB OPUB JM TJOEBDP BM UFSNJOF EFM EFMMF DPNNJTTJPOJ DPOTJMJBSJ %VF DIJ WFSSÆ TBQSÆ GBSF BMUSFUUBOUPu

UjTV News 24 LIVE


MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019 CRONACA PERUGIA 9 ••

I NODI DELLA POLITICA


CENTROSINISTRA PROIETTI: «UN NUOVA ALLEANZA». LAURETI: «SÌ A FORA»

Appello all’unità. E al coraggio di cambiare


– PERUGIA – associazioni. È questo l’obiettivo da rag- munale a Spoleto (e la più votata nel Pd
«COME SINDACO della città di Assi- giungere in tempi brevissimi in vista alle recenti europee, con quasi 15mila
si, città vocata alla pace, e come cittadi- delle prossime elezioni regionali. Oc- preferenze) dà il proprio contributo al
na prestata alla politica perché votata corre una grande nuova alleanza, un ta- dibattito: «Penso che in Umbria si deb-
dai cittadini, sostengo che mai come in volo su cui elaborare un progetto comu- ba dar vita ad una grande iniziativa di
questo momento c’è urgenza di compie- ne e costruire candidature condivise. innovazione del quadro politico, che
re gesti innovativi, di avere il coraggio Non c’è più tempo da perdere – insiste apra al civismo in modo serio e non ‘di
di provare (di avere coraggio non ci si Proietti –, bisogna uscire dai soliti tatti- facciata’. In quest’ottica la candidatura
pente mai) a ricondurre tutti all’unità». cismi e affrontare subito il perimetro di una persona come Andrea Fora alla
È su questo che punta Stefania Proietti. della coalizione, il programma e i no- Presidenza della Regione è secondo me
Ha incontrato Verini e ora lancia un ap- mi. È l’unica strada per mettere le basi un passaggio importante per la fase poli-
pello per dare compattezza al fronte di un vero e innovativo modello di go- tica umbra ed un segnale di apertura a
“progressista”: «Una coalizione larga, verno regionale». tanti mondi che giudicano insufficien-
IMPEGNO la più ampia possibile, che sia inclusiva te in questo momento un’offerta solo
Stefania Proietti e, a destra, Camilla Laureti di forze politiche e movimenti, partiti e E CAMILLA Laureti, consigliere co- politica».

Verini, ultima chiamata per i “civici”


Il commissario del Pd umbro: «Noi non esprimiamo candidature. Ma si decidano»
– PERUGIA –
qui»: la grande coalizione civico-
ATTENZIONE, il tempo dell’at- sociale, appunto. Il commissario
tesa sta per scadere. Ovvero: le ele- ricorda che a questo progetto il La frase
zioni sono vicine, molto vicine, Pd aveva “aperto”già dopo le euro-
non è più il caso di tergiversare: pee. E ora ribadisce l’obiettivo:
«Che sia una coalizione la più am-
presentateci un nome, ancor me- pia e forte possibile e che veda pro-
glio una squadra, noi la valutere-
mo e poi la sosterremo. Ma fate
tagoniste anche le forze politi- «Fora non è
che». Anche. Ecco perché il Pd il nome dei dem»
presto. La sintesi è questa. E l’in- «non ha mai voluto indicare un
vito, rivolto all’universo delle “ci- proprio candidato, perché ha ri-
viche” dell’Umbria arriva diretta- spettato questo mondo cui abbia-
mente da Walter Verini. Un invi- mo aperto. Vista questa vitalità
to chiosato da una semplice quan- non ha intenzione di candidare
to secca considerazione dedicata a un proprio esponente. Ma una for-
za che dalle europee è uscita con
il 25% deve poterle valutare le can-
SCADENZA VICINA didature».
Il partito si riunirà E quindi tocca ai civici. Il nome?
venerdì o sabato Nessuna preclusione, l’importan-
TEMPO DI DECISIONI te è che sia «il più competitivo»,
per tirare le somme «Il progetto sociale-civico deve puntare a fare un’ampia coalizione» in grado di attrarrre i voti non so- LE SCELTE Andrea Fora
lo della sinistra ma anche dei mo-
chi – con idee latamente di centro- un partito squassato dallo scanda- getto serio e di largo respiro per derati, e degli scontenti del Pd La domanda su Andrea Fora
che man mano si sono avvicinati era inevitabile. È lui il nome
sinistra – non vuole «regalare la lo concorsopoli (e che ha avuto il non lasciar strada al polo a trazio- a Lega e Grillo. Per poi restarne
Regione a Salvini» ma ancora mandato, è lo stesso Verini a riba- ne salviniana. Anche se per il scelto per arginare la voglia
delusi. A proposito, il dialogo con
non ha sciolto i dubbi: «Il Pd da dirlo, «di vincerle, queste elezio- commissario pd lo stesso Salvini i 5Stelle? «Aperto – dice Verini –, di Regione di Salvini? «Non
solo non va da nessuna parte ma ni») butta la palla nel campo di si è molto “sgonfiato”, ultima- a prescindere da quel che accade a è vero che è il candidato Pd.
chi ambisce a guidare senza il Pd chi ancora non si è deciso a strin- mente, e il centrodestra sull’Um- Roma. La questione Umbria si de- Però si è mosso e si è messo
non va da nessuna parte ugual- gere i tempi. Verini è convinto bria «sta litigando, e molto. Altro cide in Umbria»». Fora candida- a disposizione, come altri».
mente». che «in Umbria ci sono le condi- che unità». to? «Lo conosco solo da due me-
Parola di commissario. zioni per chiudere con una gran- Insomma, Verini è netto: «C’è E sull’ipotesi che si candidi
si». Un cosa è certa: il Pd tra ve-
de coalizione del mondo civico-so- una sola strada per cambiare ma nerdì e sabato riunirà il suo orga- un sindaco? «Meglio che i
L’UOMO che la segreteria nazio- ciale». Che è poi, lo sa, l’unica stra- anche per mantenere quanto di no regionale per tirare le somme. sibdaci restino in trincea, a
nale ha scelto mesi fa per curare da possibile per dar vita a un pro- buono è stato fatto in Umbria sin La parola ai “civici”. concludere il loro mandato»

UjTV News 24 LIVE


0
LA BANDA SUONA IN PIAZZA MUSICA ALL’ARCHIVIO DI STATO
DOMENICA alle 18 in piazza Santa OGGI il Festival Luci della Ribalta fa
Maria a Lugnano, il concerto della tappa, a Palazzo Mazzancolli, sede
banda musicale di Massa Martana, dell’Archivio di Stato. Alle 21.30 “Abel
nell’ambito della seconda edizione di Quartet” e “Quartetto Eos” saranno i
“Una Banda al Museo”. Si tratta di protagonisti di un concerto per ottetto
concerti organizzati nei poli museali d’archi. L’evento è promosso da
da Anbima Umbria, associazione Comune, Archivio di Stato e Produttori
nazionale delle bande musicali. Ciliegiolo di Narni.

Degrado, la denuncia viaggia solo sui social


L’ultima trincea contro abbandoni di rifiuti, vandalismi e gravi situazioni di incuria
– TERNI – del lavoro, accerchiata da detriti sempre più pericolosamente in- della città. Questi cittadini non
e lasciata alla mercé della male- disciplinati, da disservizi nelle si arrendono e arrivano dove le NARNI
C’È UN GRUPPO Facebook
ducazione; la Fontana di Piazza funzioni pubbliche (come dodi- istituzioni non sembrano più in
che si chiama ‘Terni malandata’
e raccoglie oltre 5500 membri,
offrendo quotidianamente uno
Tacito che solo ora rivede un
barlume di luce dopo anni e an-
ci ore di attesa al pronto soccor-
so) fino ai meandri della buro-
grado di arrivare, denunciando
atteggiamenti illeciti, suggeren-
Imbrattamenti
spaccato puntuale delle tante si-
tuazioni di degrado che affliggo-
ni di oscurantismi.
POI LA MIRIADE di segnala-
crazia più ottusa. Eppure, tra
queste migliaia di cittadini che
do soluzioni e consigli per supe-
rare gli ostacoli del degrado ma- Il Ponte d’Augusto
no la città. Un “bollettino” gior-
naliero di atti d’inciviltà: dai ri-
zioni su comportamenti inde-
centi che vanno dall’abbandon-
sbandierano ancora un senso ci-
vico e si adoperano per migliora-
teriale e intellettuale. La città
era ed è degradata, ma la sua po-
polazione non s’arrende. Per for-
sarà ripulito
fiuti gettati ovunque alle auto do di rifiuti a violazioni del codi- re i comportamenti della comu- tuna. – NARNI –
parcheggiate sulle strisce pedo- ce della strada con automilisti nità in cui vivono c’è il futuro Ste.Cin.
nali, fino ai “totem” storici del SARÀ la Sovrintendenza alle belle arti
dell’Umbria ad eseguire la ripulitura
delle parti del Ponte d’Augusto
”CATTEDRALI“ danneggiate da scritte con lo spray,
“Mi rifiuto” alcune settimane fa (l’episodio venne
Metropolitana di superficie, denunciato dal M5S). Lo annuncia il
Pressa davanti alla stazione Comune che ha ricevuto la
e piazza del Mercato comunicazione ufficiale dalla
Sovrintendenza stessa. Nella lettera
degrado urbano. Tra quest’ulti-
Compleanno di lavoro inviata a Palazzo del Podestà, la
sovrintendente Marica Mercalli riferisce
mi l’assurdità della ‘Metropolita- Stamattina alle 8, in occasio- anche che si sta valutando l’installazione
na di superficie’, con tutte le sue ne del secondo compleanno di un sistema di
stazioni dimenticate nel più del gruppo civico Mi Rifiuto è video sorveglianza
squallido abbandono, tra Cesi e stata organizzato un maxi in- della zona per
tervento di pulizia nell’area impedire il
Terni; piazza del Mercato ridot- ripetersi di atti
ta a ricettacolo di rifiuti e sban- artigianale di via Benucci. vandalici.
dati, con negozianti (quelli rima- «Abbiamo chiesto la collabo-
sti) e residenti ormai allo stremo razione dei residenti e delle «ESPRIMIAMO
aziende – dicono i promotori soddisfazione –
della forza di sopportazione, – perché riteniamo che la par-
nell’attesa infinita che si defini- dichiarano il
tecipazione attiva sia il modo sindaco, Francesco
sca il “secolare” contenzioso tra migliore per prendere consa- De Rebotti, e
Comune, Coop e Superconti ; la pevolezza del problema ed l’assessore alle
Pressa dell’Acciaieria davanti al- agire di conseguenza». attività culturali, VANDALI
la Stazione, simbolo della Terni UNA SELVA La situazione dell’area della “metropolitana” Lorenzo Lucarelli
- sia per la risoluzione del problema
contingente che per la possibilità di poter
Rimpasto, il summit di maggioranza finisce a tarallucci e vino utilizzare un sistema di controllo
avanzato che possa, da un lato,
scoraggiare malintenzionati e dall’altro
– TERNI – «Pur in presenza di una situazione naziona- liari e dei consiglieri – fa sapere Palazzo consentire, nel caso di atti vandalici, di
le e regionale in rapida evoluzione – com- Spada – ci sono state richieste di chiari- avere immagini e informazioni sugli
TANTO rumore per nulla. E’ durata un menta il sindaco - lavoriamo con una pro- menti e interventi di critica costruttiva. Il
paio d’ore la riunione di maggioranza che eventuali autori e responsabili. Il Ponte
spettiva di mandato di altri quattro anni, sindaco ha fornito tutte le spiegazioni di d’Augusto e l’attigua area delle Gole del
era stata convocata dal sindaco Leonardo durante i quali potremo sviluppare, porta- merito e di metodo anche sulle ultime scel- Nera sono un patrimonio di inestimabile
Latini per spegnere le tensioni del maxi- re a termine e consolidare la programma- te compiute nell’assetto della Giunta, assu- valenza sia dal punto di vista culturale
rimpasto di Giunta varato all’improvviso zione che abbiamo impostato in condivi- mendosene personalmente le responsabili- che naturalistico-ambientale e
lo scorso 10 agosto (come noto, dentro Sa- sione con la maggioranza, attraverso i do- tà. Al termine i gruppi consiliari hanno rappresentano un valore sociale non solo
ra Francescangeli e Cristiano Ceccotti del- cumenti votati in Consiglio comunale. Lo confermato la fiducia nel sindaco attraver- per Narni ma per il territorio provinciale
la Lega e Orlando Masselli di FdI, fuori faremo con un confronto sempre più aper- so la prosecuzione di un rapporto che sia e regionale». «Il nostro auspicio -
Marco Cecconi di FdI e Sonia Bertocco di to e positivo tra l’esecutivo e la maggioran- nei fatti improntato a un maggior coinvol- concludono – è che cresca la cultura del
Fi). za consiliare». «Da parte dei gruppi consi- gimento, trasparenza e chiarezza». rispetto».

SICUREZZA FRANCESCO FILIPPONI (PD) VUOLE AGENTI E CARABINIERI IN STRADA fino a martedì 3 settembre 2019

«Il sindaco chieda il ‘pattuglione’ notturno»

0 ,69
– TERNI – li in generale, come gli schiamazzi e le liti in strada.
Si tratta di problemi segnalati migliaia di volte dalla
«IL SINDACO Latini chieda quanto prima al Co-
cittadinanza, sia nei social che attraverso petizioni o PASTA
mitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che a Ter-
ni sia attivato, come avvenuto in questi giorni a Peru- i mezzi di comunicazione, si tratta di problemi di DI SEMOLA
gia, il cosiddetto ‘pattuglione’ », lo chiede il capo- stretta attualità, come dimostrano le cronache di que- VOIELLO
gruppo Pd, Francesco Filipponi. «Si tratta di una ste ore a proposito di quanto avvenuto in via Lungo-
squadra nutrita di carabinieri e poliziotti che, a pie- nera». «Sarebbe un modus operandi fattivo e real- formati normali
mente attento ai problemi dei cittadini, archiviando 500 g
di, nelle ore notturne, dà luogo nel centro cittadino
ad identificazioni, fermo di persone presumibilmen- definitivamente i proclami dello stesso sindaco Lati- € 1,38 al kg
te dedite allo spaccio e alla microcriminalità in gene- ni che ha richiesto, peraltro non si sa a chi, l’inter-
rale – spiega Filipponi – . Un sistema di controllo vento a Terni dei militari. Sparate elettorali che non
del territorio che dà ottimi frutti anche nella preven- affrontano in maniera seria i problemi della città», UjTV News 24 LIVE solo nei punti vendita

zione degli atti vandalici e del comportamenti incivi- conclude il capogruppo Pd. OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

0
90828

€ 2 in Italia — Mercoledì 28 Agosto 2019 — Anno 155°, Numero 236 — ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
9 770391 786418

Fisco Responsabilità
La Cassazione Decreto 231,
si aggiorna dopo alle società
i ritocchi al testo non si applica
unico del registro la tenuità del fatto
Ambrosi e Iorio Riccardo Borsari
—a pagina 18 —a pagina 20

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 20991,30 +1,52% | €/$ 1,1104 -0,11% | ORO FIXING 1532,95 +1,94% | BRENT DTD 58,67 -0,46% | Indici&Numeri w PAGINE 22-25

Lo spread chiude G LI EF F ETTI DELL’INTES A COM M ERCIALE CETA


DOWNTOWN WINNIPEG BIZ
PAM ORAMA

MILANO-CORTINA

Una Fondazione

in calo a quota 184: organizzerà


le Olimpiadi 2026

-23% da inizio crisi


Sarà una Fondazione a gestire l’or-
ganizzazione delle Olimpiadi inver-
nali 2026 assegnate a Milano-Corti-
na. Lo ha annunciato ieri il presiden-
te del Veneto, Luca Zaia, al termine
della riunione a Milano con Coni, Re-
In forte calo lo spread, atterrato ieri a gione Lombardia e i Comuni di Mila-
MERCATI quota 184 punti base, ben 55 in meno Spread in discesa no e Cortina. «Abbiamo definito il
(-23%) dall’inizio della crisi politica, profilo ideale del manager della mac-
Il differenziale BTp-Bund con il rendimento del BTp decennale Differenziale BTp-Bund a 10 anni, china olimpica, la cosiddetta Job De-
sceso all’1,14%. Meno cari anche i Cds. andamento di ieri scription, e abbiamo avviato la costi-
è sceso di 56 punti
Bene le Borse, grazie ai toni più soft 199 184 tuzione dei tre organismi della Go-
dalla caduta del governo nella contesa commerciale fra Cina e
200
vernance» ha detto Zaia. —a pagina 8
Usa e a un cauto ottimismo nei con-
196
Ieri la Borsa di Milano è fronti di una soluzione della crisi poli-
IMPIANTISTICA
salita dell’1,52% risultando tica italiana. Per il secondo giorno
consecutivo i mercati finanziari si so- 192 Il gruppo Psc cresce
la miglior piazza europea no quindi mossi al rialzo. Così, in un con l’acquisto di Alpitel (Tlc)
contesto generalmente favorevole per 188
Giù il prezzo dei Cds: l’azionario, Piazza Affari ha concesso Un’acquisizione da cui nascerà un
il costo della polizza Italia il bis, risultando il miglior listino del 184 gruppo da 400 milioni di euro, attivo
Vecchio Continente con un +1,52% e in Italia e all’estero nel settore dell’im-
ora diventa meno oneroso precedendo Parigi (+0,5%), Franco- piantistica per le infrastrutture. Il
180
forte (+0,42%) e Madrid (+0,57%). gruppo Psc (famiglia Pesce) ha rileva-
Giornale chiuso in redazione alle 22.00 Cellino e Lops —a pag. 3 26/8 27/8 to Alpitel, società che fa parte delle co-
siddette “sei sorelle” nel settore delle
infrastrutture per le tlc. —a pagina 9

Governo, verso l’incarico a Conte REAL ESTATE

Iva, cuneo e 80 euro nel programma I colossi esteri


investono
Foglia d’acero. Migliaia di persone formano l’iconico simbolo nazionale durante le celebrazioni del Canada Day a Winnipeg
1,5 miliardi
LA TRATTATIVA PD-M5S su immobili italiani
Canada, l’export italiano cresce del 12%
LA GIO RN AT A

Nell’agenda della manovra L’ENDORSEMENT PER CONTE Paola Dezza —a pag. 11


un piano famiglia
per i redditi più bassi Trump: spero che «Giuseppi» resti premier Dal 21 settembre del 2017 a oggi, grazie all’entrata tato l’ottima performance della meccanica stru-
Gerardo Pelosi —a pag. 5 in vigore del Ceta ( l’accordo di libero scambio tra mentale (+21,4%) che rappresenta anche il primo
Unione europea e Canada) l’export italiano verso il settore di esportazione. C’è poi il boom della far- TABACCO
Giornata convulsa nel confronto fra Paese nordamericano è salito decisamente: +12,6% maceutica (+39,6%), dei metalli (+30,8%) e i due Nozze Philips Morris-Altria,
Pd e M5S per la nascita del governo, LA NOTA DI PALAZZO CHIGI solo nei primi cinque mesi dell’anno per un valore settori tipici: alimentari e bevande (+1,6%) e tessile gruppo da 210 miliardi
mentre Mattarella ha iniziato le con-
sultazioni. Una nota di Palazzo Chigi
«Di Maio non ha chiesto il Viminale» superiore ai 3,5 miliardi di euro. A trainare il risul- e abbigliamento (+5,7%). Laura Cavestri —a pag. 7
Philip Morris e Altria studiano una
—a pagina 5
in cui si spiega che Di Maio non ave- fusione fra pari con la quale convo-
va chiesto il ministero degli Interni S EG NALI DI CRIS I lare nuovamente a nozze dieci anni
ha sbloccato la trattativa su pro- POLITICA 2.0 dopo il divorzio. Potrebbe nascere
grammi e totoministri. Si va verso il un gigante delle sigarette da 210 mi-
conferimento dell’incarico a Conte Il Colle e il cambio di passo del premier Domanda debole, rame ai minimi da due anni liardi di dollari. Obiettivo: affrontare
questa sera o domani mattina. Lina Palmerini —a pag.5 al meglio la rivoluzione in atto nel-
—Servizi a pagina 5 Sissi Bellomo —a pag. 14 l’industria del tabacco. —a pagina 12

LE DUE ITALIE # S UM M ER GA ME24

IL RISCHIO
Banche centrali, in dieci anni
DI PERDERE un bazooka da 15mila miliardi
IL NORD
POLITICA MONETARIA G LI EF F ETTI REALI L’IDEA DI CARNEY
di Antonio Pilati
Dal 2008 il controvalore
QUELLE ARMI SUPER VALUTA,
C’
è un problema Nord dei bilanci degli istituti
grosso come una casa
sulla strada dell’accordo è cresciuto del 1.400% SPUNTATE CHI LA REGOLA?
fra Cinque Stelle e Partito De-
mocratico: le due formazioni Mentre i mercati si preparano al- di Riccardo Sorrentino di Domenico Lombardi
sono minoritarie, se non margi- la nuova ondata espansiva di po-

L D
nali, nelle regioni in cui si con- litica monetaria, si fanno i conti e banche centrali sono opo Mark Zuckerberg e
centra la gran parte dell’attività degli effetti sui bilanci delle ban- pronte. Una nuova fase di Christine Lagarde anche
produttiva nazionale. Se si che centrali che hanno un con- politiche monetarie Mark Carney, governatore
considerano insieme i risultati trovalore aggregato di 15mila ultraespansive potrebbe della Banca di Inghilterra ed ex Milano Marittima
delle circoscrizioni settentrio-
nali (Nord Ovest e Nord Est)
miliardi di dollari, 1.400% in più
rispetto al 2008. Il dubbio è se
presto essere lanciata un po’
dappertutto, sia pure tra
presidente del Financial Stability
Board, interviene nel dibattito
e i ricordi di Sacchi
nelle recenti elezioni europee,
emerge un dato significativo: i
questa è ancora la politica giusta
per modificare le aspettative di
qualche incertezza.Il dubbio è
uno solo: funzionerà?
delle criptovalute, pur senza mai
menzionarle direttamente.
sfidano Bormio
due partiti della potenziale inflazione. Vito Lops —a pag. 2 —Continua a pagina 2 —Continua a pagina 2 e i tornanti di Coppi
coalizione superano di poco un
terzo dei voti, con il Pd al 23,7% e C’è ancora tempo votare la competi-
il Movimento di Grillo al 10,8%. BILANCI zione estiva Summergame24 tra le
—Continua a pagina 4 principali località italiane di mare e
Risolto
A
ccelerare e migliorare la Le cifre emergono dall’esame di di montagna. Fino a venerdì la sfida
gestione delle crisi azien- ciascuno dei verbali con cui è tra Milano Marittima - meta predi-
DOPO IL G7
solo un terzo dali sarà uno dei compiti
del nuovo esecutivo. Su oltre
negli ultimi tre anni e mezzo è
stato aperto ufficialmente un
letta dell’ex ct della Nazionale, Arrigo
Sacchi - e Bormio, località alpina in
A Biarritz sette delle 153 150 casi trattati dal 2016 ad oggi,
poco più di un terzo delle ver-
tavolo al Mise (disponibili sul
sito del ministero) e incrocian-
provincia di Sondrio, conosciuta per
le imprese sportive del campionissi-
personaggi crisi aziendali tenze si è chiuso in modo positi-
vo, circa il 38%. Chiusura nega-
doli con le informazioni sinda-
cali e con lo stato dell’arte della
mo di ciclismo Fausto Coppi. I lettori
possono votare quale scegliere sul si-
in cerca di copione tiva per il 34%, mentre quasi il
27% delle crisi aperte a partire
singola impresa. Risultati non
rassicuranti e che prescindono
to del Sole 24 Ore. Venerdì invece co-
mincerà la competizione fra Forte
di Andrea Goldstein —a pag. 15 Carmine Fotina —a pag. 6 dal 2016 risulta ancora in corso. dal colore dell’esecutivo. dei Marmi e Sestriere.

UjTV News 24 LIVE


Mercoledì 28 agosto
2019

ANNO LII n° 203


1,50 €
Sant' Agostino
vescovo e dottore
della Chiesa

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Convergenza su famiglia ed economia sociale. Trump sostiene il presidente del Consiglio ■ I nostri temi

Conte avanti piano


G7, qualche esito e un serio rischio
IL FUTURO DEI MARI / 3
UN SOVRANO Negli oceani
ORDINE SPARSO un grande
ospedale naturale
GIORGIO FERRARI Trattativa complessa dopo il rischio di rottura su Di Maio come vicepremier DANIELE ZAPPALÀ

S Pretese, veti e aperture. Oggi Mattarella incontra Pd e M5s e decide l’incarico


ono stati Donald Trump ed
Emmanuel Macron, due figure, due All’ultima conferenza "Euro-
personalità così diverse per cultura e cean" di Parigi si è parlato del
temperamento ad aver dato senso e rapporto fra oceani e salute u-
indirizzo a un vertice, come quello di Thriller in mattinata, quando mana: gli oceani potrebbero
Biarritz, che sembrava condannato MIGRANTI Forse 40 morti in Libia. Da Salvini e Trenta nuova chiusura dei porti trapela che Di Maio avrebbe pre- rappresentare il più grande
all’irrilevanza: un club esclusivo – il G7 di teso per sé gli Interni e il ruolo da "policlinico" naturale a di-
oggi – composto da soci in disaccordo su vicepremier (che resta un nodo). sposizione dell’umanità.
quasi tutto, conclusosi con farisaica Il Pd fa muro, i gruppi M5s in-
preveggenza senza un comunicato finale, sorgono contro il capo politico, A pagina 3
ma solo una smunta lista di capitoli ma il filo diretto Conte-Zinga-
corredati di buone quanto generiche retti fa superare lo scoglio. A se-
intenzioni. La mancanza di unanimità sulla guire, in un clima più disteso, i IL RICORDO DI MASSLO
maggior parte dei temi trattati (crisi del capigruppo di M5s e del Pd si ve-
Golfo, Ucraina, Iran, Brexit, guerre dei dazi, dono per un primo confronto sul L’inclusione
cambiamenti climatici, foreste che programma. Sì a taglio del cu-
bruciano dall’Amazzonia alla Siberia, spese neo fiscale e all’assegno unico e le sagge
per la difesa, segnali di pace alla Russia un per le famiglie, i dem chiedono
tempo membro di riguardo del sodalizio di rivedere il Reddito e "smon- politiche perdute
ma oggi osteggiato da Gran Bretagna, tare" quota 100. L’ipotesi di un
Germania e Canada) non deve tuttavia sottosegretario al Tesoro per l’E-
ANTONIO MARIA MIRA
trarre in inganno: perché il G7 di Biarritz è conomia sostenibile. Oggi gior-
stato essenzialmente una partita a due che nata decisiva: alle 10 la Direzio- È importante ricordare ancora
si è giocata fra Washington e Parigi, e che a ne dem, poi nel pomeriggio i Jerry Masslo, il rifugiato suda-
suo modo si è chiusa con un successo. partiti maggiori al Colle. In sera- fricano, bracciante nella raccol-
Partito come temibile castigamatti ta Mattarella potrebbe dare l’in- ta del pomodoro e attivista per
dell’Europa brandendo la minaccia di dazi carico al premier uscente. Il vo- i migranti, ucciso nella notte del
e di una nota spese per i morosi della Nato, to su Rousseau potrebbe saltare. 24 agosto 1989 a Villa Literno.
Trump ha finito per ribaltare ogni
pronostico inscenando una cavalcata Primopiano alle pagine 4-7 A pagina 3
trionfale culminata con la mano tesa a Dentico a pagina 3
Teheran, un inatteso do ut des che chiede
più controlli sul nucleare in cambio della
possibilità per l’Iran di ricollocare sul SENTENZA USA Antidolorifici che danno dipendenza e uccidono
mercato 700mila barili di petrolio al giorno,
il tutto propiziato dal coup de théâtre di
Macron, che aveva invitato al G7 il ministro
degli Esteri iraniano Zarif. Non bastasse,
alle minacce di guerra totale sui dazi Trump
Maximulta alza
faceva seguire le parole di encomio per Xi
Jinping e un inaspettato appeasement con
la Cina. Stesso atteggiamento con l’Europa,
con le tasse sul digitale, con le automobili
il velo sulla droga
tedesche. Minacce e revoche di dazi: una
sapiente altalena che è poi la vecchia tattica
del bastone e la carota; ma Trump ci ha
abituati ormai a un’eterna mano di poker.
Certo, siamo lontani dalla diplomazia come
Altro naufragio: molti dispersi ELENA MOLINARI

Una multa da oltre mezzo miliar-


do di dollari e l’esposizione alla
LA BIMBA INGLESE
«Porterò Tafida
la intendeva Woodrow Wilson e dalle
sottigliezze di Henry Kissinger (ma il
ventottesimo presidente americano era
anche rettore dell’università di Princeton e
E ritorna il «blocco» alle Ong pubblica gogna come multinazio-
nale «costruita sull’avidità» hanno
chiuso negli Stati Uniti il primo
processo contro un’azienda far-
a Genova
Kissinger un brillante accademico di
Harvard), eppure la forza negoziale di
Mentre la maggioranza uscente ritrova unità
sulla chiusura dei porti alle navi Ong con la fir-
cuni di loro erano già morti», scrive la Ong su
Twitter. «Abbiamo tentato di ottenere la posi-
maceutica accusata di aver inne-
scato un’epidemia da oppiodi. Un
Mi fido dell’Italia»
Trump sta proprio nell’imprevedibilità ma congiunta dei ministri Salvini, Trenta e To- zione Gps, ma i naufraghi erano nel panico e giudice dell’Oklahoma ha imposto La mamma della bimba ingle-
delle sue decisioni, dalla partita ninelli, in mare si continua a morire. A lancia- non sono riusciti a comunicarla. La barca era a Johnson & Johnson di pagare per se in stato di minima coscien-
nordcoreana a quella europea, dallo re l’allarme per un nuovo naufragio davanti al- molto vicina alla Libia, e non abbiamo potuto aver contribuito volontariamente za cui si vogliono sospendere le
scontro con la Cina all’ondivaga politica la Libia è stata la Ong Alarm phone l’altra not- fare altro che informare le autorità in Libia e in a inondare lo Stato di potenti an- cure ha visitato ieri il Gaslini:
con il Venezuela di Maduro. Da Trump ci si te: «Siamo stati contattati da una barca al lar- Italia». Recuperati alcuni corpi, si temono 40 tidolorifici, promuovendone i be- «Rassicurata dai medici. Farò
può aspettare di tutto, oggi alleato di ferro go della Libia, a bordo circa 100 persone. Par- vittime (nella foto, un naufragio del passato). nefici e nascondendone i rischi di di tutto per far vivere Tafida».
di Boris Johnson, domani chissà. Più lineare titi da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pe- provocare dipendenza.
nella sua corsa alla leadership di un’Europa ricolo. Urlavano e piangevano, dicendo che al- Primopiano a pagina 9 Bellaspiga
bisognosa di urgente restauro politico ed Primopiano a pagina 8 a pagina 10
etico, Macron ha dominato la scena anche
per mancanza di autentici concorrenti: il
Giappone di Shinzo Abe e il Canada di LA DINAMITE ROGHI IN AMAZZONIA
Justin Trudeau come narcotizzati dai propri
guai regionali, la Germania di Angela
DOPO IL TIFONE Fare saltare le ceppaie Bolsonaro ora rifiuta
SINODO VALDESE
«Informazione vera
Merkel in crisi economica e con una
leadership fortemente indebolita e l’Italia
in crisi di governo di Giuseppe Conte il cui
Asiago come Genova gli aiuti offerti dal G7 non per il potere»
Dal Mas a pagina 11 Capuzzi a pagina 13 Coalova a pagina 15
ruolo (e non era responsabilità tutta sua) è
parso talmente sfumato da risultare
inesistente.
Che lezione possiamo ricavare dal vertice di Canzoni da leggere ■ Agorà
Biarritz? Senza dubbio la consapevolezza Andrea Pedrinelli
del fossato che si è significativamente
allargato fra le due sponde dell’Atlantico e ANTICIPAZIONE
secondariamente – ma neanche troppo – il seduzione, mi affascina sempre...
fatto che siamo molto lontani da quel Imparare ad amarsi Sentire che esisti, felicità! Mondo: racconto
Nuovo ordine mondiale che i leader
occidentali vagheggiavano nel Novecento a
Abbracciami ancora una volta, mi
basterà... Bisogna imparare ad
i miei missionari

C
conclusione del Secondo conflitto he belle, le canzoni che amarsi, in questa vita! Bisogna Fazzini a pagina 17
mondiale e che il collasso dell’Unione accarezzano; che parlando imparare a lasciarsi, quand’è finita...
Sovietica aveva riesumato, dando al dell’esistenza donano E vivere ogni istante, fino all’ultima VENEZIA
politologo Fukuyama il destro per speranza, anzi certezza che abbia un emozione... Così, saremo vivi!». La
proclamare la «fine della Storia». Semmai è
accaduto il contrario e forse è più corretto
senso. E quanto sono rare, canzoni
così. Canzoni come quella che, l’anno
canzone all’Ariston si chiudeva
strizzando l’occhio alla nostra
Grandi
dire che oggi il mondo viaggia in un
sovrano ordine sparso, dove più che l’intesa
scorso a Sanremo, è stata incisa in
modo indelebile nei cuori di tanti da
emozione: «Giorno per giorno, senza
sapere cosa mi aspetta... Ma voglio
firme
nei vari club delle nazioni (G7, G8, G20)
contano le dinamiche e le decisioni dei
Ornella Vanoni. «Giorno per giorno,
senza sapere cosa mi aspetta, non è
vedere!». E però forse la carezza più
importante che il brano ci fa al cuore,
in Mostra
singoli leader. Con il rischio, ed è un rischio in mio potere... Gioia e tristezza rileggendone bene il testo, è un’altra: Calvini e De Luca a pagina 19
molto serio, che le leve del mondo finiscano sempre davanti: stanze vicine, «Conservo l’infanzia, la pratico
per essere prerogative di un G2 economico comunicanti... E sentire che niente ancora». Perché in una canzone ben CALCIO
composto da Stati Uniti e Cina, o da un G3 finisce mai: è un tempo infinito il scritta, a volte bastano due righe di
geopolitico formato da Usa, Cina e Russia. presente, non passerà! ...Gabbia di intelligente poesia per farci I club tedeschi
Ci sarebbe da rimpiangere, ed è tutto dire,
la defunta Società delle Nazioni.
ossa, libero il cuore: hai preso
dolcezza da ogni dolore... Conservo
ricalibrare la bussola della vita verso
la vera Stella polare.
contro il razzismo
© RIPRODUZIONE RISERVATA l’infanzia, la pratico ancora; e la © RIPRODUZIONE RISERVATA Brambilla a pagina 20

UjTV News 24 LIVE


In Messico un giornalista ucciso al mese. La cronista minacciata dai narcos
Anabel Hernández: “Le prime intimidazioni le riceviamo da chi fa politica” y(7HC0D7*KSTKKQ( +}!"!:!$!{

Mercoledì 28 agosto 2019 – Anno 11 – n° 236 e 1,50 – Arretrati: e 3,00


Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

Salsa Aurora
» I COMMENTI IL GOVERNO DELLE DIFFERENZE E DIFFIDENZE
QUANTI BRONCI ALTA TENSIONE. DI MAIO INCASSA IL SÌ DI ZINGA A CONTE » MARCO TRAVAGLIO

(CHE ORA GUIDA LE DANZE). E INSISTE COL PD SUI DUE


N
oi, che siamo gente sem-
NELLE FAMIGLIE plice, ci orientiamo con
MALAVOGLIA quattro bussole molto
VICEPREMIER. GRILLO SPINGE, IL COLLE DARÀ PIÙ TEMPO collaudate, che non ci hanno mai
q ANTONIO PADELLARO tradito. La prima è B.: se non
A PAG. 6 q DA PAG. 2 A 9 vuole una cosa, è quella giusta.
La seconda è Repubblica: se in-
dica una strada, è quella sbaglia-
LE GIRAVOLTE ta. La terza è Salvini: se chiede
qualcosa, va evitato; se lo teme,
DEI GIORNALI va fatto. La quarta è Giuliano
DELLA DESTRA Ferrara: se sposa un governo, di-
sastro assicurato (infatti, dagli
q MASSIMO FINI anni 70, li ha sposati tutti, tranne
A PAG. 13 il Prodi-1 e il Conte-1). Ora, sul
Conte-2 giallo-rosa, la situazio-
ne è la seguente. B. e i suoi house
POVERO SALVINI, organ lo temono come la peste
bubbonica, perché “di estrema
METÀ SORDI sinistra, pauperista e giustizia-
METÀ POZZETTO lista”: quindi ottimo. Repubblica
spara a palle incatenate, con ti-
q DANIELA RANIERI toli da Padania (“Voto subito,
A PAG. 13 ma c’è chi dice no”), da Giornale
(“Crisi di un governo mai nato”)
e da Libero (“Fumata nera, futu-
ro grigio”) e manda in tv volti im-
Il Toto-ministri bronciati che non fecero una
piega sui patti scellerati tra Pd e
Franceschini vice, B., ma il putribondo Conte non lo
digeriscono proprio: quindi il
Gabrielli (Interno) Conte-2 ha ottime chance. Il Pd,
e Patuanelli new a furia di dar retta agli amorevoli
consigli di Repubblica sull’ap-
entry dei 5 Stelle poggio a Monti, la rielezione di
Napolitano, i governi con B. &
Verdini, il Sì al Referenzum e il
No al dialogo col M5S, s’è dissan-
guato: ora, smettendo di seguir-
li, potrebbe persino riaversi. Sal-
vini si sbraccia per rimettersi
con Di Maio o votare, ergo va de-
luso; e fa di tutto per evitare il go-
q A PAG. 2 - 3 verno giallo-rosa, che quindi di-
venta priorità assoluta.
Poi purtroppo c’è Ferrara: e-
Destre favorite stenuato da ben 14 mesi all’op-
posizione dopo 50 anni al gover-
Si vota in Umbria,

NEMICI
no, stravede per il Conte-2. Ma
non si può avere tutto dalla vita.
Emilia e Calabria: E le altre tre bussole parlano
il Pd spera nei 5S chiarissimo. E non si esclude l’e-
terogenesi dei fini. Persino B. e
per la desistenza Salvini, nel 2016, salvarono la
Costituzione a loro insaputa col

MIEI
No al Referenzum. E persino
Renzi, nella crisi più pazza del
mondo, s’è reso utile senza vo-
lerlo svegliando un Pd già rasse-
gnato al voto e al trionfo salvi-
nista. Naturalmente può darsi
che il Conte-2 abbia vita anche
q DE CAROLIS A PAG. 7 più breve del Conte-1, che M5S e
Pd passino il tempo a litigare,
che la salsa aurora giallo-rosa
improvvisata nei pochi giorni
Mannelli concessi dal Colle impazzisca al
CHI MANGIA CHI I big si fondono, i “vecchi” ristoratori rischiano La cattiveria primo intoppo, che la cura emol-
liente di Conte non appiani le e-

Il Grande Risiko del cibo a domicilio Tutti i ministri


non confermati
saranno ridistribuiti
normi differenze e diffidenze
fra Di Maio e Zinga, che presto
Renzi prenda le sue truppe e
» VIRGINIA DELLA SALA puntato solo sul mercato in e- in sette Paesi europei butti giù tutto (anche se sarà dif-
spansione delle consegne di WWW.FORUM.SPINOZA.IT ficile che le truppe lo seguano

T ravis Kalanick è il mi-


liardario 43enne fon-
datore ed ex amministrato-
cibo a domicilio – come nel
caso di Uber Eats – ma ha pre-
visto quale sarebbe stata la sua
nell’harakiri). Il rischio di resu-
scitare Salvini sarà sempre in ag-
guato. Ma è, appunto, un rischio.
re delegato di Uber, ai cui evoluzione mentre ancora nes-
MODE LETTERARIE La certezza è che basta il primo
vertici è rimasto fino al 2017 o
meglio fino a che non gli è piovuta
suno la vedeva. Oggi Cloud Kit-
chens, la sua recente creatura, fa una
Moncalvo, Lehman vagito del Conte-2 perché Salvi-
ni non conti più nulla e non se lo
addosso l’accusa di aver ignorato le de- cosa molto semplice: “Smart kitchens & C: ogni famiglia fili più nessuno. E, come diceva
nunce di molestie sessuali nell’azien- for delivery only restaurants”è il motto. Bossi di B. ai tempi d’oro, “se lui
da. Via dal business del car sharing, Ka- Affitta spazi e cucine per chi voglia cu- è un po’ una saga piange, state allegri: vuol dire
lanick ha capito presto quale sarebbe cinare solo per le consegne. che non ha ancora trovato la
stato l’affare successivo e così non ha A PAG. 15 q NOVELLI A PAG. 22 chiave della cassaforte”.

UjTV News 24 LIVE


y(7HB5J1*KOMKKR( +}!"!:!$!{

® ®

Mercoledì 28 agosto 2019 € 1,50 DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 236 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

Si concedono a pagamento
Grillini da vergini a escort
I Cinquestelle, pur di governare, si snaturano. Ha ragione la Meloni: sono diventati il tonno
della scatoletta che volevano aprire. Entrati in politica come puri, in 10 giorni sono passati
dal letto della Lega a quello del Pd. E Di Maio, non contento, alza il prezzo fino all’ultimo
RENATO FARINA

La iattura c’è La bandiera sventola, è gialla e ros-


sa, la nave governativa sta per leva-
Il migliore dei peggiori alla riscossa re le ancore. Perché non si muove?
L’ennesimo imbroglio Che cos’è quel vociare che sale dal-

ai danni degli italiani LA VENDETTA la cambusa? Graziano Delrio, dato


per sicuro ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, si affaccia un
che sognavano il voto momento ricomponendo il ciuffo

VITTORIO FELTRI DI RENZI festoso: «Non ci sono veti. Sugli as-


setti si vedrà» (Adnkronos delle
17,55).
Li chiamano “assetti” queste trat-
Perfino i ciechi e i sordi, forse anche i AZZURRA BARBUTO tative da falò su certi viali. I Cinque
deficienti, hanno capito l’antifona: l’eri- Stelle a furia di mandare affanculo
gendo governo obbedisce all’esigenza Attoniti lo avevamo osservato in diretta gli altri, hanno imparato il mestie-
di evitare elezioni anticipate che sotterre- televisiva allorché, all’indomani delle re, e lo vendono, eccome se lo ven-
rebbero i grillini nell’indifferenza se non elezioni del 4 marzo 2018, aveva an- dono. Hanno messo all’asta il loro
nel disgusto. Essi si presentarono sulla nunciato che si sarebbe dimesso famoso tonno. Del-rio-mare si pre-
scena politica al grido di vaffanculo e in- dal ruolo di segretario del Pd, rico- cipita di nuovo prima che gli porti-
dossarono abiti virginali e ora sfoggiano noscendo, con un’umiltà che no via il bel tocco del suo assetto. Si
le nudità delle escort. Sono disposti a non ci appariva confacente al discute sui bocconi di ventresca, a
tutto, addirittura a prostituirsi, pur di personaggio, la sconfitta della chi spetti infilare con la forchetta il
non perdere fettuccine di potere e inden- sua compagine. «Abbiamo prelibato tarantello. Ma certo. Liti-
nità varie spettanti ai parlamentari. Nien- detto in campagna elettorale gano per il tonno. Ricordate la sca-
te di nuovo e molto di vecchio. no ad un governo (...) tola che i grillini avrebbero dovuto
La convenienza ispira ogni mossa di segue ➔ a pagina 4 aprire con la conserva di pesce
questa gentarella avvinta come l’edera sott’olio? Dovevano farlo nel 2013.
ai palazzi della cuccagna. I cittadini one- Che tempi, quand’erano verginelle
sti che sperano ancora si possa votare alla fontana, a farsi il bagnetto co-
sono dei poveri illusi. Il capo dello Stato me Susanna sotto lo sguardo (...)
deve obbligatoriamente tenere conto segue ➔ a pagina 3
che, secondo la Costituzione, ha il dirit-
to di governare il gruppo di approfittato-
ri che, mettendo insieme i cocci dei parti-
ti, riesce ad esprimere una maggioran-
za, per quanto rivoltante e per nulla coe- Il leader del Carroccio: ora al Viminale provino a fare meglio di me
sa. Infatti i leader continuano a litigare,
non sui programmi da realizzare, bensì
sulla spartizione degli incarichi che li ar-
rapano per motivi di ingordigia.
Dai nemici di Salvini aspettiamoci fallimenti rumorosi
Qualcuno, dicevo, spera in una rottu- PIETRO SENALDI di una ong tedesca carica di clandesti- IN SENATO I NUMERI BALLANO
ra definitiva tra M5S e Pd e che Mattarel- ni. Salvini sa che il tentativo di rimette-
la si scocci e sciolga le Camere. Sognare «Sono lieto che il governo abbia ritrova- re in pista l’esecutivo gialloverde non
non è vietato, ma non vale la pena. Non
è il popolo che può cambiare la realtà, è
to coesione». È la frase sibillina con cui
il ministro dell’Interno uscente ha
ha più speranze, se mai le ha davvero
avute. Dal nostro punto di vista è me-
Maggioranza in ostaggio
il popolo che ad essa deve adattarsi. E la
realtà è che onorevoli e senatori sono
commentato la sottoscrizione da parte
dei suoi colleghi grillini alla Difesa
glio così, perché la toppa sarebbe stata
peggio del buco. Già rompere senza
di Casini e Grasso
affezionati al loro ruolo e piuttosto che (Trenta) e alle Infrastrutture (Toninel- riuscire a spiegarne bene il motivo non
andare a casa sono disposti a tutto, an- li) del divieto d’ingresso nelle acque ha portato bene; ricucire (...) ALBERTO BUSACCA ➔ a pagina 9
che a rimediare una figura di merda. I territoriali italiane alla Eleonore, nave segue ➔ a pagina 7
pentastellati fanno le bizze perché pre-
tendono la conferma di Conte alla presi-
denza del Consiglio, mentre i dem insi-
stono per avere un premier di maggior
peso intellettuale, e non hanno torto.
La multinazionale si fuma le crisi Tragedia senza fine nel Bresciano
Ma queste sono inezie, diversivi che sa-
ranno superati grazie alla smania di vara-
re un esecutivo che castighi Salvini, con-
Philip Morris assume Suicidi il figlio, il padre
dannandolo alla marginalità che lui stes-
so ha scelto in un impeto di stupidità
Le bionde fanno bene? e addirittura il nonno
tattica e strategica. Pur di far secco il ca-
po della Lega, i suoi avversari ed ex soci
SANDRO IACOMETTI Caffeina FILIPPO FACCI

sono pronti a strozzarsi con la cravatta. Le sigarette saranno pure poco Alla cena del G7 Conte si La cronaca, secca: un ragazzo di
Buona morte a tutti. salutari (e anche qui ci sarebbe è presentato col figlio Nic- 27 anni, lunedì scorso, si è im-
L’importante è che gli italiani siano in da discutere, considerati tutti i colò. Tanto per dimostra- piccato in una cascina di Lona-
grado di sopravvivere e di respingere nuovi prodotti messi sul merca- re che non era l'unico pic- to del Garda (Brescia) il giorno
con forza l’ennesimo imbroglio di cui so- to), ma al lavoro fanno sicura- colo della Terra presente seguente al ritorno dal viaggio
no vittime innocenti. mente bene. (...) al vertice. Emme di nozze. Lui e la moglie (...)
© RIPRODUZIONE RISERVATA segue ➔ a pagina 21 segue ➔ a pagina 15

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

UjTV News 24 LIVE


y(7HA3J1*QTTKLP( +}!"!:!$!{

Mercoledì 28 agosto 2019 € 1,20


S. Agostino Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20–a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere www.iltempo.it
di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 –a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a
Anno LXXV - Numero 236 S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40 e-mail: direzione@iltempo.it

Toninelli, una lavastoviglie d’oro


Altro che Tav e Gronda, il ministro impazzisce con gli elettrodomestci della sua foresteria
Si è rotta la lavapiatti, riparata per 1.300 euro. A luglio si rirompe (pure il frigo): 1.600 euro
IL TEMPO di Oshø
di Franco Bechis

ensavate che il ministro delle Infrastrut-

P ture e dei Trasporti Danilo Toninelli


fosse impazzito in questi mesi dietro
alla Tav? O avesse seguito passo a passo
l'analisi costi e benefici della Gronda? Maga-
ri che il suo chiodo fisso fosse quello della
revoca delle concessioni autostradali ai Be-
netton dopo il crollo del ponte di Genova?
Macché: il vero dramma del povero Toninel-
li era la lavastoviglie della foresteria che gli
aveva assegnato il ministero. (...)
segue ➔ a pagina 9

Bollettino della crisi


I numeri del nuovo governo

Mancano voti
Torna l’incubo
senatori a vita

M5S-Pd si sposano ma litigano sulle poltrone


➔ a pagina 6 Di Majo ➔ a pagina 3

Accuse tra grillini e dem


Il 16 e il 17 settembre sciopero degli addetti di asili nido e materne. Protesta contro il Campidoglio Migranti e dissidenti
A Roma riapriranno le scuole ma non le mense Le mine sul Conte 2
Maccari ➔ a pagina 5
■ A Roma la scuola riapre ma senza men-
se. Gli addetti di nidi e scuole d’infanzia Il leghista attacca Di Maio
All’Ostiense hanno infatti proclamato uno sciopero per il A Tor Bella Monaca
16 e il 17 settembre. Braccio di ferro tra
Arrestato latitante Salvini ci riprova e lancia
Sei rapine in trenta minuti sindacato e Campidoglio. Al centro della
protesta il bando per la refezione scolastica
scarcerato per errore il taglio degli onorevoli
Parte la caccia all’uomo contestato da tempo da operatori e genitori,
su cui Anac ha avviato i controlli e attual- Frasca ➔ a pagina 8
Tagliazucchi ➔ a pagina 20 mente in stand by. Conti ➔ a pagina 17 Ossino ➔ a pagina 21

di Maurizio Costanzo

La realtà, ancora una volta, ha Ha approfittato del fatto che era


superato la fantasia. Vediamo, domenica e c’era la messa e, men-
da sempre, in alcuni film (specie tre gli altri erano, appunto, a pre-
americani) fughe rocambolesche gare, lui ha guadagnato l’uscita.
di detenuti che, attraverso sistemi Mi hanno fatto impressione le len-
quanto mai ingegnosi, cercano la zuola una annodata all’altra,
libertà. A Poggioreale, Napoli, un perché mi sono detto: “Ma tutte
detenuto polacco si è calato dal queste lenzuola a chi le ha tolte?”
muro che circonda il penitenzia- Ma le lenzuola non sono state un
rio, con un lunghissimo cordone salvacondotto. Il polacco è stato
Viale Stefano Gradi, 145 • Roma • Tel. 06.50.38.432 - www.fisiodanieli.it fatto di lenzuola, una annodata arrestato non lontano da Poggio-
all’altra. Come nella tradizione. 81 AUGURI MAURIZIO reale. Di Igor il russo, ce n’è uno.

UjTV News 24 LIVE


1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)
MAGELLANO di Gianluca Barbera IN EDICOLA A € 9,90

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019 | € 1,60 | Anno 161 - Numero 236 | Anno 20 - Numero 236 | www.lanazione.it FIRENZE

STUDIO DELL’ASL TOSCANA CENTRO: CRESCE L’ALLARME

Prima sbronza a 13 anni


E le ragazze bevono di più
ULIVELLI · A pagina 16

Tra i due litiganti godono entrambi


STREAMING ADDIO
METAMORFOSI
DI UN GRILLINO
di MICHELE BRAMBILLA Veti, controveti e quasi rotture, ma Pd e M5s fanno il governo COPPARI, POLIDORI
e COLOMBO · Da p. 2 a p. 7
A SERA del 15 marzo
L del 2013 ero in
un’osteria del centro di
Roma, zona Pantheon, con un
DI MAIO E IL TOTO NOMI
Trump promuove
collega e amico con il quale
avevo seguito il primo giorno
della XVII legislatura della il Conte premier
Repubblica. A un tratto
entrarono alcuni giovani Resta il nodo vice
neoparlamentari grillini
(allora li chiamavamo ancora
SEDICIFILM TROISE · A pagina 3
così): puliti, educati, a disagio INCONCORSO
EPARATA DI BATTISTA & C.
con le loro giacche e cravatte,
sembravano teneri remigini.
O, per citare Flaiano,
marziani a Roma. DISTELLE Fuoco amico:
· A pagina 2 AL76°FESTI VAL
DELCI NEMA.
battuto l’esercito
FALSA PARTENZA
Al
Ma
es
s
s
t
a
r
ndr
ona r
a
di
, MOLTI INGARA dei guastatori
UNA SCUOLA 33a nni, PERL’ OSCAR DE ROBERTIS · A pagina 6
ma drina
SENZA PROF delFes ti
val
UNA SETTIMANA AL VIA
diVenez ia BOGANI · A pagina 25
di DAVIDE NITROSI
ETTIAMO subito sul
Allarme in classe:
M banco la
giustificazione. Non
abbiamo competenza o
cattedre vuote,
caccia ai supplenti
illusione per analizzare il
balletto delle cifre e dei canali PASSERI e altri servizi · Alle p. 8 e 9
di reclutamento degli
insegnanti italiani, materia
difficilissima per chi non ha IL DIVO PARMITANO
alle spalle anni di esperienza
sindacale nel settore o non ha
mai svolto un ruolo direttivo Ecco Astroluca
nella scuola. La materia è
complessa, come si dice. Ma
la complessità non ci esime
piacione in orbita
dal fare almeno un paio di
considerazioni.
È nata una star
RdC

· A pagina 8 DONELLI · A pagina 11

LA POLEMICA I TRADIMENTI
Che bordello Ma quanto
a Treviso fanno male
per la fiera le corna

UjTV News 24 LIVE


y(7HA3J1*QSQPTQ( +}!”!:!$!{ BELARDETTI · A pagina 12 PONCHIA · A pagina 13
9 771124 883008
90828
il Giornale
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019
DAL 1974 CONTRO IL CORO
Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI Anno XLVI - Numero 202 - 1.50 euro* G www.ilgiornale.it
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)
__

ITALIA COMMISSARIATA

Trump vota inciucio


Clamoroso tweet del presidente americano: sto con Conte
GOVERNO PRONTO: VERSO IL VIA LIBERA AL CONTE BIS
MA DI MAIO NON VUOL MOLLARE LA POLTRONA DA VICE
Nelle ore decisive della trattativa M5s-Pd TUTTI SUL CARRO DELL’INCIUCIO
per l’accordo di governo, arriva l’endorse- ENDORSEMENT DA WASHINGTON
ment senza precedenti del presidente Usa
Donald Trump: «Giuseppe Conte è molto E adesso ritorna anche il circo Il sovranista Usa & getta
rispettato, bene che rimanga primo mini-
dei soliti intellettuali radical chic
stro». Intanto Di Maio lotta per tenersi alme-
no una poltrona, ma i dem fanno muro.
di Alessandro Gnocchi
Matteo non serve più a Donald
servizi da pagina 2 a pagina 10 di Giuseppe Marino non inutile.
La frase del presidente degli Stati

L
a svista «Giuseppi» (che è il mo- Uniti non lascia spazio a equivoci: «Le
Il centrodestra che verrà do in cui gli anglosassoni lo
pronunciano) al posto di
cose sembrano andare bene per
l’altamente rispettato primo mi-
«Giuseppe» viene corretta ra- nistro della Repubblica italia-
SALVINI CAPITANO? pidamente. Il messaggio in-
vece resta: Donald Trump be-
na, Giuseppi Conte. Ha rap-
presentato in modo potente
SÌ, MA NON nedice un governo Conte bis
con un endorsement clamoro-
l’Italia al G7. Ama tanto il
suo Paese e lavora bene con
so. Segno di una correzione di gli Usa. Un uomo pieno di talen-
DEL TITANIC rotta della bussola diplomatica to che si spera resti primo mini-
dell’amministrazione americana nei stro». Il mezzo, Twitter, è il (...)
di Alessandro Sallusti confronti del sovranismo italiano, rite-
nuto ormai un alleato poco efficace se segue a pagina 2

S
e come pare chiaro il governo tra Pd
e Cinque Stelle vedrà la luce oggi si
mette fine all’anomalia di un gover- TRA MANOVRE E VELENI STOP AI TECNICI AL MEF
no a trazione di sinistra, quale è sta-
to il Di Maio-Salvini, sostenuto convinta- Una trattativa Se la politica
mente da un partito di centrodestra (la Le-
ga) che nelle urne si appropriò, per via del
sistema maggioritario, anche dei voti di elet-
fatta da dilettanti si riprende l’Economia
tori «alleati» di Forza Italia e di Fratelli d’Ita- di Augusto Minzolini di Antonio Signorini
lia.

I È
Dopo un anno di confusione e di patti l primo estremo del triangolo delle una piccola (ma nemmeno tan-
elettorali traditi torna quindi un po’ di chia- Bermude, dove rischiava di perder- to piccola) rivoluzione. La rottu-
rezza. Da una parte c’è ora il blocco di sini- si la crisi di governo, è la scarsa ra di una consuetudine che va
stra (Cinque Stelle e Pd) che probabilmente costumanza che i 5stelle hanno con le avanti da almeno otto anni, dicianno-
si presenterà in coalizione anche nelle pros- logiche della politica. In quel mondo si ve se si allarga il campo.
sime elezioni regionali e comunali, dall’al- TIFOSI Dall’alto a sinistra in senso orario Alessandro Gassmann, rischia puntualmente la rissa, per cui Tutti fino ad oggi erano d’accordo: la
tra i componenti del vecchio centrodestra Monica Guerritore, Antonio Scurati e Fiorella Mannoia un piccolo gradino si trasforma in un casella di via XX Settembre deve esse-
(Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia). Un nuo- baleno in un ostacolo insormontabile. re riservata a tecnici. Il ministro
vo bipolarismo, insomma, che costringerà i Basta guardare al lessico (...) dell’Economia deve essere (...)

I
vari attori a mettere fine a una serie di equi- eri abbiamo scoperto quali sono i consiglieri di Nicola Zinga- segue alle pagine 2-3 segue a pagina 7
voci. Il primo dei quali, almeno per quello retti, leader (?) del Partito democratico, impegnato in una du-
che ci riguarda, è se Salvini sarà solo il capo ra trattativa con i 5 stelle guidati da Luigi Di Maio. Il segretario
della Lega o può ancora diventare da subito post comunista ha dichiarato: «Mezza Italia mi ha chiesto di fare BESTIARIO DELLA CRISI
il leader di una coalizione più ampia insie- questo governo con Conte premier. Mi hanno chiamato persino i Riecco il «rospo»: da baciare o da mandare giù?
me a Berlusconi e alla Meloni. cantanti, gli attori, gli scrittori» (la Repubblica). Roba (...)
Il Capitano solitario si è messo nei guai. segue a pagina 4 di Giacomo Susca a pagina 5
Se l’alleanza tra Zingaretti e Di Maio divente-
rà, oltre che di governo, anche politica, per
Salvini qualsiasi elezione non sarà una pas-
seggiata, non come poteva apparire fino a
*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

ieri. In pratica, nonostante il grande consen- L’ETERNO TORMENTONE CHE È UNO STILE DI VITA
SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

so di cui ancora gode, non può sperare di


vincere facile da solo contro una alleanza
Pd-Cinque Stelle che già oggi supera il 40
«L’estate sta finendo», viva la tristezza
per cento.
Matteo Salvini deve quindi decidere se do- di Paolo Giordano Milano fu ricoperta da oltre mezzo
po aver chiuso i porti vorrà chiudere anche metro di neve. Appena il tempo di BELGRADO NEL PALLONE
BORRACCE
la porta di una alternativa alla sinistra-sini-
stra. Né può pensare, dopo i casini che ha
combinato, di tornare con i suoi vecchi allea-
I n effetti L’estate sta finendo è sta-
to il tormentone al contrario. È
arrivato più o meno a giugno 1985,
spalarla e le Br uccisero l’economi-
sta Tarantelli nel parcheggio della
Sapienza di Roma. Una mitragliet-
Un carrarmato PERSONALIZZATE
ti cavandosela con una pacca sulle spalle, quando le scuole stavano chiuden- ta. La violenza codarda tipica dei allo stadio: GADGET
tantomeno concedendo loro una «annessio-
ne alla Lega» come ha fatto balenare nelle
do e tutti pensavano solo ad anda-
re in vacanza, a godersi il mare e
terroristi. Ci volevano i Righeira,
quelli di Vamos a la playa, il duo nei Balcani ECOLOGICI
scorse settimane. ad archiviare i primi sei mesi di un più sottovalutato del pop italiano
Salvini resta l’uomo forte del centrode- anno che non è passato alla storia e, probabilmente, anche quello guerra infinita SCONTO 30%
stra, ma la sua ricetta, come dimostrano i ma che è stato pieno di storie. Non più kitsch, più estemporaneo, più
di Andrea Cuomo SPEDIZIONE GRATUITA
fatti di queste ore, non (...) si parlava ancora di «climate chan- scollato dalla loro epoca.

albapremium.it
ge» però il 12 gennaio a Firenze il a pagina 13
segue a pagina 2 termometro è sceso a -23 gradi e a pagina 14

UjTV News 24 LIVE


io rompo. www.iorompo.it

quotidiano comunista

 CON ALIAS GIOCHI


+ EURO 1,00
 CON LE MONDE DIPLOMATIQUE
+ EURO 2,00

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019 – ANNO XLVIII – N° 206 www.ilmanifesto.it euro 1,50

foto di Valerio Portelli/LaPresse

NON FATE
LA COSA
SBAGLIATA
NORMA RANGERI

a storia della nostra Re-

L pubblica nei casi di cri-


si di governo, è costel-
lata di riunioni notturne, di
trattative estenuanti, di tira
e molla, di rotture improvvi-
se, di accuse reciproche, di
incontri fissati e annullati,
di vertici incerti oppure riso-
lutivi. Perciò quello che è ac-
caduto tra M5S e Pd nell’ulti-
mo giorno fa parte del gioco Dopo una giornata caotica,
politico, salvo poi trovare
un accordo entro il tempo Conte sblocca la trattativa con
massimo stabilito dal presi-
dente della Repubblica. Tra
l’altro le accuse che si scam-
Zingaretti togliendo il Viminale
biano grillini e piddini, la
volontà di scaricare l’uno
a Di Maio che insiste a voler
sull’altro la responsabilità
di un eventuale mancato ac-
occupare anche la vice-presidenza.
cordo, fanno parte del baga-
glio storico che le due forze Ma lo molla anche Grillo.
politiche portano sulle spal-
le da anni. Oggi da Mattarella il nodo o si
Sicuramente tra di loro c’è
chi preferisce rompere piut- scioglie o si taglia. La destra urla
tosto che aggiustare, chi de-
sidera prevalere sull’altro
per avere tante «caselle» da
contro «la sinistra al governo»
pagine 4, 5, 6
occupare, più ministeri o
quelli più appetibili, più po-
tere decisionale da gestire
nei prossimi 2 o 3 anni.
È palese una rivalità molto
forte, un odio vero, un risen-
timento profondo, un’avver-
sione violenta e cattiva. Tut-
ti «sentimenti» che si anni-
dano in una parte dei diri- REUNION GIALLOVERDE, CONTRO LA NAVE ELEONORE SALVINI OTTIENE LA FIRMA DEI DUE MINISTRI 5STELLE
genti, dei militanti e dei
simpatizzanti del Movi-
mento 5 Stelle e del Partito
Porti chiusi, ok di Trenta e Toninelli
Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

democratico.
Tuttavia è più interessante
sapere quale risultato pro-
durrà l’accordo che sem- II Nel Mediterraneo si conti- Trenta e il ministro dei Traspor- queste politiche disumane. Su- Fate la cosa giusta
bra profilarsi. Quali saran- nua a morire: dispersi altri 40 ti Toninelli firmano il divieto di bito. Mentre Conte tace».
no le linee programmati- migranti a largo delle coste libi- approdo, nel caso della Open Per le ong ormai è sempre La prima discontinuità sia sui migranti
che? Come evolveranno i che. E Salvini torna a chiudere i Arms invece si rifiutarono. Il Vi- più difficile l’attività di salva-
rapporti all’interno dell’Eu- porti per impedire alla nave minale esulta: «Ritrovata com- taggio: l’Enac blocca i voli che RAFFAELE K. SALINARI
ropa? Cambieranno e in che Eleonore della ong Lifeline con pattezza all’interno del gover- avvistano i barconi «e i centri n cosa si concretizza l’idea di le? Evidentemente, in primis, nel-
misura i decreti sicurezza?
— segue a pagina 5 —
101 naufraghi a bordo di attrac-
care a Lampedusa. Questa volta
anche la ministra della Difesa
no». Ma il dem Matteo Orfini:
«Per me discontinuità significa
prima di tutto smetterla con
coordinamento e quelli milita-
ri non inoltrano più gli allert».
POLLICE ALLE PAGINE 2, 3
I «discontinuità» evocata giusta-
mente dal segretario Pd per
aprire una nuova fase con i 5 stel-
la questione più simbolica: la ge-
stione dei flussi migratori.
— segue a pagina 15 —

biani AMAZZONIA VENEZIA 76


Crisi di governo/1 Crisi di governo/ 2
Con la foresta bruciano Il volo in bianco e nero
La libertà Accordo a rischio i diritti degli indios di Laurie Anderson
dell’informazione della piattaforma
viene prima di tutto Rousseau
VINCENZO VITA MASSIMO VILLONE

ue serà serà, recita un arà un caso, ma quando a

Q famoso brano reso ce-


lebre da Doris Day.
Mentre scriviamo non siamo
S destra si teme una sconfit-
ta si odono squilli di trom-
ba. La ministra Locatelli ha
certi degli esiti della crisi di go- chiamato il popolo all’insurre- IIIn Brasile il presidente Bolsonaro cancel- II Fuori concorso «To The Moon», le esplo-
verno. Tuttavia, facciamo voti. zione nel caso di un eventuale la 50 anni di lotte dichiarando guerra alle po- razioni di nuove realtà dell’artista che pre-
Perché nelle cose della politica governo Pd-M5S. Da buon mini- polazioni indigene che ostacolano lo sfrutta- siede la giuria del festival. E accende la ter-
(oggi più che mai) il meglio è stro dell’interno, Salvini ha mento indiscriminato delle risorse e l’agro- za edizione di Venice Virtual reality, il rac-
improbabile e l’obiettivo reali- prontamente detto che non business. Intervista a Francesca Casella, di- conto del mondo attraverso la sperimenta-
stico è quello di r-esistere. organizza insurrezioni. rettrice di Survival Italia: «Difendere i miglio- zione di tecniche complesse. Mentre stase-
— segue a pagina 15 — — segue a pagina 15 — ri custodi della biodiversità significa proteg- ra Kore-eda inaugura la Mostra
gere l’intera umanità» FERRACUTI A PAGINA 9 FIORENTINO, NUGARA, PICCINO / PAGINE 12-13

UjTV News 24 LIVE


R T1PR

Rushdie Il nuovo libro su Chisciotte Zalone A Trieste diventa regista Calcio La serie A senza confini
w
nell’America sull’orlo dell’abisso w
e dice no all’offerta di Netflix
w
Gli stranieri sono sei su dieci
PAOLO BERTINETTI — P. 26 MICOL BRUSAFERRO — P. 30 ROBERTO CONDIO — PP. 34-35

LA STAMPA MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867


1 , 5 0 € II ANNO 153 II N. 235 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV.IN L.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB- TO II www.lastampa.it

mattarella gli affiderà l’incarico, avrà una settimana per la squadra. La Lega: esecutivo contro gli italiani STAMPA
PLUS ST+
Conte prova a fare il governo IL CASO

La partita decisiva è su Di Maio Gli Usa all’Italia


“Sanzioni se ospitate
i voli dei Pasdaran”
Alta tensione fra i leader Pd-M5S. Il grillino insiste: io vicepremier, sull’intesa decide Rousseau P. 11

LA STRATEGIA DEM Mattarella affiderà a Conte l’inca- LA METAMORFOSI L’ENDORSEMENT CON UN TWEET
rico di formare il governo. La par-
ZINGARETTI tita decisiva tra Partito democrati-
co e Movimento Cinque Stelle si
Bisticci e sandali Trump: Giuseppe
PER UN NUOVO gioca sul ruolo di Di Maio nel nuo-
vo esecutivo. Alta tensione tra
Luigi rischia ha gran talento
BIPOLARISMO Zingaretti e il leader M5S che insi-
ste: io vicepremier, sull’intesa de-
l’effetto-Salvini Spero rimanga
FEDERICO GEREMICCA cide Rousseau. SERVIZI – PP. 2-9 MATTIA FELTRI — P. 5 PAOLO MASTROLILLI — P. 7

A
IL DELITTO DI NOVARA
lcune cronache raccontano
che Zingaretti, di fronte ai to- NICCOLÒ ZANCAN
ni e alle pretese di Di Maio,
La madre dell’omicida
avrebbe chiuso così il tempestoso in-
contro di lunedì notte col vicepre- Mastronardi, Deneuve, Binoche: le dive incantano Venezia “Non riesco a credere
mier e Conte: “Mi spiace, ma così
non va. Non lascerò umiliare il mio
partito”. Non un semplice scatto di
che sia mio figlio”
P. 14
nervi quanto - piuttosto - un cambio
di passo col quale aprire, di fatto,
una fase nuova. E così, ieri mattina,
decidendo di scavalcare il nervosis-
simo capo politico del Movimento,
Zingaretti avrebbe preso il telefono
e chiamato il premier per fargli lo
stesso discorso fatto in preceden-
za a Davide Casaleggio.
CONTINUA A PAGINA 25

DOVE PREVALE IL CENTRODESTRA

IL RISCHIO
DI ALIENARSI LE STORIE

IL NORD
ANDREA ZANELLO

Gattinara lancia
GIOVANNI ORSINA
il panettone
I
l secondo governo Conte nasce
da due esigenze, collegate l’una al vino rosso
con l’altra: fermare l’ascesa di P.32
Matteo Salvini, e consentire al per-
sonale politico del Movimento 5
stelle e del Partito democratico di IRENE FAMÀ

conservare, o riprendere, il potere.


I protagonisti dell’operazione han-
Torino, tre amici
no cercato di darle un generico re- in pedalò sul Po
troterra programmatico – il penta-
logo dei democratici, il decalogo per l’ambiente
dei pentastellati. FOTO COSUA P. 32

CONTINUA A PAGINA 25 Alessandra Mastronardi, madrina del Festival del cinema: con lei al Lido anche le due attrici francesi CAPRARA — P. 28

BUONGIORNO Nelle ombre dell’oggi MATTIA


FELTRI www.prosciuttocrudodicuneo.it

Scopro da Alfonso Berardinelli (Il Foglio) che Nino Ara- arrestato dalla Gestapo, rinchiuso nel lager e poi confina-
gno, piccolo e raffinatissimo editore torinese, ha appena to come ostaggio, condizione nella quale morì nel 1945 -
ripubblicato «La crisi delle civiltà» del filosofo olandese Huizinga ricevette visita dallo scrittore Gino Tomajuoli
Johan Huizinga, e gli ha restituito il bel titolo originario, che, disperato nel fuoco della guerra e della follia colletti-
«Nelle ombre del domani». Huizinga lo scrisse nel 1935, va, voleva sapere come «liberare lo spirito dalle pesanti
a nazismo e comunismo dominanti, e tratteggiò il popo- nebbie della falsa conoscenza». Huizinga rispose di non
y(7HB1C2*LRQKKN( +}!"!:!$!{

lo europeo come un fanciullo dentro un mondo di prodi- essere stupito che proprio un italiano si ponesse il proble-
gi, «in un perdurante eccesso di parole stampate o sca- ma. L’Italia, disse, nonostante il fascismo ha ancora una
gliate attraverso l’etere», istruito e dunque persuaso di sa- vitalità spirituale, «forse sarà ancora l’Italia a indicare la
pere tutto e deciso a «dar vigore di legge ai suoi luoghi co- strada» della civiltà, che in democrazia prevede «sacrifi-
muni da caffè», un essere perennemente e irragionevol- cio, autolimitazione di parte dei propri diritti, dei pieni
mente desiderante, e in definitiva spinto verso una tria- poteri e della sete di piaceri e di benessere». Era un profe-
de barbarica già nota all’uomo delle caverne: «Benesse- ta, Huizinga. Ma quanto all’Italia è tornata lì, alle caver- FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte

re, potenza, sicurezza». Nel 1942 - poco prima di essere ne: benessere, potenza, sicurezza.
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione
dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.

UjTV News 24 LIVE


ANNO IV NUMERO 169 www.ildubbio.news EDITORIALE
1,5 EURO
MERCOLEDÌ28AGOSTO2019
Quel passo
INTERCETTAZIONI, “DERBY” del gambero
TRA BONAFEDE E ORLANDO sulla Carta
ERRICO NOVI A PAGINA 10 CARLO FUSI

IL DUBBIO
L’ articolo 92 della Costitu-
zione stabilisce che
«il Presidente della Repubbli-
ca nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su pro-
posta di questo, i ministri». Si-
gnifica che chi riceve l’incari-
co ha ampia autonomia nella
scelta dei ministri, ovviamen-
te concordati con le forze poli-
OGGI LE CONSULTAZIONI, GIORNATA DECISIVA tiche di maggioranza. E che an-

«Sì a Conte, no a Di Maio»


cor più ampia autonomia ha il
capo dello Stato sia nello sce-
gliere il presidente del Consi-
glio che nel nominare i titolari
di dicastero. L’anomalia - non

Pd-M5S all’ultimo miglio


l’unica, peraltro - nella trattati-
ve per la formazione del gover-
no M5S-Pd è che si procede al
contrario. Che Conte debba
succedere a sè stesso non è in
discussione. Mentre ci si acca-

È
un continuo stop and go, ma il dialogo tra Pd e 5 Stelle va avanti. piglia sul o sui vicepremier e
LA CRISI E NOI Il nodo-Conte sembra di fatto sciolto anche con il riluttante pla- sui ministri. Conte, che si è
cet dei dem, a bloccare la trattativa è però la volontà di Luigi Di guadagnato consenso unani-
Se tace Maio di rimanere in carica come vicepremier. No, fanno sapere dal Na-
zareno: Conte sarà premier politico di espressione pentastellata, dun-
me in queste settimane, do-
vrebbe rivendicare prerogati-
la società que la grammatica politica prevede che ci sia un solo vicepremier e
che spetti ai dem. Su questo - oltre che su un programma che sembra
ve che sono costituzionali. E
men che mai Pd e M5S dovreb-

civile ancora non del tutto condiviso - si stanno consumando le ultime ore di
trattativa. E, sul fronte pentastellato, aumenta la confusione interna:
da un lato i fautori del governo giallorosso, che accusano Di Maio di
bero scalfire quelle del Quiri-
nale. Questo solo per comin-
ciare col passo giusto un’av-
essere disposto a sacrificare il nuovo esecutivo per interessi persona- ventura molto contrastata.
SERGIO CARLINI li; dall’altro i filoleghisti, che minacciano la scissione. La realtà è che non bisogna la-
MERLO E VAZZANA ALLE PAGINE 2 E 3 sciarsi ingannare. Salvini, Zin-
garetti e Di Maio, ciascuno con

M arco Damilano ha
scritto che questa
IL CAPITANO RETROSCENA MARTELLI
lo stile che gli è proprio, fanno
a gara per mostrare solidità e te-
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

crisi nasce e si sviluppa nel nuta. In realtà si tratta di tre lea-


vuoto della società civile, dership in ambasce, costrette
che nel migliore dei casi Salvini fa spallucce Come e perché «Il capo dei grillini a giocare fuori ruolo, seguen-
assiste sbigottita allo
spettacolo che va in onda
Sono deboli e divisi SuperMario Draghi non può do un copione opposto a quel-
lo voluto. Il capo della
sotto i nostri occhi. Al non dureranno ha detto no pretendere Lega ha provocato la
contrario, Francesco Presto tornerò a guidare di fare crisi ma (almeno fi-
Alberoni ha messo in luce
di questa crisi l'aspetto
più forte di prima il governo tecnico il numero due» nora) non ha sapu-
to gestirla né, so-
legato al dinamismo prattutto, chiu-
inaspettato e improvviso CLAUDIO RIZZA derla. Di Maio è
PAOLO DELGADO ANTONELLA RAMPINO
impresso alla politica dai A PAGINA 6 dimezzato dall’e-
A PAGINA 4 A PAGINA 5
leader politici. morragia di voti del
Credo che entrambi MoVimento e dall’es-
colgano una parte della sere l’uomo del Contrat-
verità. to con Salvini che ora è costret-
Mi auguro, tuttavia, che INIZIA OGGI LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA to a dialogare con l’avversario
questa stessa crisi possa di sempre, il Pd: l’unica strate-
condurre a un quadro gia che ha è alzare continua-
politico in cui il ruolo della mente il prezzo. Zingaretti de-
leadership, che non si può ve muoversi su un solco trac-
ignorare, si coniughi ciato da Renzi, sapendo di non
sempre più con il avere le spalle coperte. Se l’o-
protagonismo, e non con perazione governo giallorosso
la passività, della società prende il largo, il senatore di
civile. Questo potrà Rignano se ne intesterà il divi-
avvenire solo se prevarrà dendo politico. Se fallisce, Zin-
nel mondo politico la ga non potrà dire io non c’ero.
competenza, la coerenza, E poi c’è una specificità critica
il rifiuto della demagogia, sull’esecutivo che deve nasce-

“J’ACCUSE“
il dialogo e la propensione re. Al di là dei “tavoli”, i pro-
a rispettare l'intelligenza grammi M5S e Pd divergono
ISSN 2499-6009

dei cittadini. su tutto. Il governo giallorosso


Solo a queste condizioni la
funzione imprescindibile POLANSKI RACCONTA non potrà godere delle condi-
zioni favorevoli del preceden-
della leadership,
straordinario mezzo di
comunicazione e di
IL CASO DREYFUS te con Salvini e Di Maio che
hanno potuto essere sia mag-
gioranza che opposizione. Sta-
coinvolgimento degli volta Lega, FdI e Fi cannoneg-
elettori (soprattutto oggi geranno un secondo dopo il
nell’era dei social) capace giuramento. E allora o la mag-
y(7HC4J9*QKKKKT( +}!"!:!$!{

di aprire inaspettatamente gioranza sarà coesa davvero


prospettive nuove, potrà (non solo sulle poltrone...) op-
accompagnarsi pure assai presto si squaglierà.
democraticamente ANGELA AZZARO concorso alla settantaseiesima Mostra E l’eterogenesi dei fini - la vo-
all’autonomia dei del cinema di Venezia non è un film glia di “sgonfiare” Salvini -
cosiddetti corpi qualsiasi. riapparirà più forte che mai. A
intermedi.
SEGUE A PAGINA 15 L’ ultimo film di Roman Polanski,
“J’accuse. L’ufficiale e la spia” in
A PAGINA 9
CHIARA NICOLETTI A PAGINA 8
torso nudo e con bermuda sgar-
gianti.

UjTV News 24 LIVE

Interessi correlati