Sei sulla pagina 1di 12

LISTA ALEILOR DINTRE BLOCURI CARE AU PRIMT DENUMIRE DE STRADĂ,

PRECUM ȘI ALOCARE DE NR. POȘTALE

NR. DENUMIRE DENUMIRE NOUA - DELIMITARE PENTRU ARTERELE ADRESE ARONDATE LA


CARTIER ARTERE NOI INFIINTATE ARTERELE NOU INFIINTATE
(cu precizare act
administrativ
1. CRANG Aleea Concordiei Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Al. Centrală- nr. 1 bl.48B (sc.A+ sc.B);
Str. General G. Baştan nr. 3 bl.48A sc.A+ sc.B);
nr. 5 bl.17A;
nr. 7 bl.15A;
nr. 9 bl.16A;
nr. 11 bl.44B(sc.A+sc.B);
nr. 13 bl.44A(sc.A+sc.B);
nr. 2 bl.15B(sc.A+sc.B);
nr. 4 bl.16B(sc.A+sc.B);
nr. 6 bl.17B(sc.A+sc.B)

2. CRANG Aleea Garofiţei Alee situată între Conform HCL 172/2018:


Str. General G. Baştan-Aleea Centrală nr. 3 bl.12 B2
nr. 5 bl.12 B1
nr. 7 bl.12 A
nr. 2 bl.1B (sc.A+scB)
nr. 4 bl.2B (sc.A+scB)
nr. 6 bl.3B (sc.A+scB)
nr. 8 bl.4B (sc.A+scB)
nr. 10 bl.8B
nr. 12 bl.8A
nr. 14 bl.7B
nr. 16 bl.7A
nr. 18 bl.6B
nr. 20 bl.6A
3. NICOLAE Aleea Poieniţei Alee situată între Conform HCL 172/2018
BALCESCU Str. Vlăsiei-Cimitirul Dumbrava nr. 2 bl.B4;
nr. 4 bl.B5;
nr. 6 bl.B6;
nr. 8 bl.B7;
nr. 10 bl.B8;
nr. 12 bl.B9
4. UNIRII Aleea Platanilor Alee situată între Conform HCL 172/2018
Str. Patriei-Str. Ciucurete Petrescu nr. 1 bl.1C;
nr. 3 bl.1D;
nr. 5 bl.1E;
nr. 7 bl.1F;
nr. 9 bl.40;
nr. 11 bl.7A;
nr. 13 bl.41;
nr. 15 bl.45;
nr. 17 bl.138;
nr. 19 bl.57;
nr. 23 bl.17B;
nr. 25 bl.17A;
nr. 27 bl.18C;
nr. 29 bl.18B;
nr. 2 bl.39B;
nr. 4 bl.24(sc. A+ sc. B);
nr. 6 bl.39A;
nr. 8 bl.38;
nr. 10 bl.47(sc. A+ sc. B);
nr. 12 bl.14A;
nr. 14 bl.14B;
nr. 16 bl.14C;
nr. 18 bl.14D;
nr. 20 bl.16
5. UNIRII Aleea Arinului Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Patriei-Str. Viitorului nr. 1 bl.147;
nr. 3 bl.126;
nr. 5 bl.125;
nr. 7 bl.127;
nr. 9 bl.128C;
nr. 11 bl.128B;
nr. 13 bl.128A;
nr. 15 bl.145;
nr. 17 bl.129;
nr. 19 bl.130;
nr. 21 bl.39A;
nr. 23 bl.39B;
nr. 25 bl.39C;
nr. 27 bl.39D;
nr. 29 bl.39E;
nr. 31 bl.151(sc. A+ sc. B);
nr. 33 bl.174;
nr. 35 bl.34C;
nr. 37 bl.34B;
nr. 39 bl.34A;
nr. 41 bl.33A;
nr. 43 bl.33B;
nr. 45 bl.30B;
nr. 47 bl.30A
6. INDEPENDENTEI Aleea Tuberozelor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Independenţei-Str. Viitorului nr. 1 bl.28A;
nr. 3 bl.27C;
nr. 5 bl.27B;
nr. 2 bl.37B;
nr. 4 bl.37C;
nr. 6 bl.35E
7. INDEPENDENTEI Strada Stan Săraru Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Col. Ion Buzoianu-Str. Lt. C. Godeanu nr. 7 bl.A(sc. A+ sc. B);
nr. 9 bl.B(sc. A+ sc. B);
nr. 11 bl.C(sc. A+ sc. B);
8. DEMOCRATIEI Aleea Salviei Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Col. Ion Buzoanu-Str. Panduri nr. 3 bl.9F(sc. A+ sc. B);
9. UNIRII Aleea Gladiolei Alee situată între Conform HCL 134/2018
Str. Patriei-Bl. 2B, Unirii inters. Cu str. Col. I
. Buzoanu
10. EPISCOPIEI Strada Fagului Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Frăsinet-Str. Pietroasele nr. 1 bl.B12(sc. A+ sc. B);
nr. 2 bl.B30;
nr. 4 bl.U1

11. EPISCOPIEI Aleea Alunului Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Fagului-Aleea Socului nr. 1 bl.B13(sc. A+ sc. B);
nr. 3 bl.B14(sc. A+ sc. B);
nr. 5 bl.C6;
nr. 2 bl.C12;
nr. 4 bl.B16;
nr. 6 bl.C11;
nr. 8 bl.U3
12. EPISCOPIEI Aleea Socului Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Frăsinet-Str. Pietroasele nr. 1 bl.B31;
nr. 3 bl.C7;
nr. 5 bl.C8;
nr. 7 bl.B17;
nr. 2 bl.B19;
nr. 4 bl.B18(sc. A+ sc. B);
nr. 6 bl.C17;
nr. 8 bl.B22;
nr. 10 bl.C13
13. BROSTENI Aleea Afinelor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Iazul Morilor- Str. Sporturilor nr. 3 bl.5;
nr. 5 bl.3;
nr. 2 bl.1;
nr. 4 bl.2;
nr. 6 bl.S1;
nr. 8 bl.S2
14. BROSTENI Aleea Albăstrelelor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Vladimir Maximilian-Str. Broşteni
nr. 3 bl.N8 (inclusiv N8A)
15. BROSTENI Strada Magnoliei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Vladimir Maximilian-Str. Gârlaşi nr. 1 bl.B2(sc. A+ sc. B);
nr. 3 bl.B3(sc. A+ sc. B);
nr. 5 B4(sc. A+ sc. B);
nr. 7 bl.C3(sc. A+ sc. B);
nr. 9 bl. C4(sc. A+ sc. B);
nr. 11 bl.C5;
nr.13 bl.D1;
nr.15 bl.D2;
nr. 2 bl.N2B;
nr. 4 bl.N2A;
nr. 6 bl.N10;
nr. 8 bl.H1;
nr. 10 bl.H11;
nr. 12 bl.H10;
nr. 14 bl.J4(sc. A+ sc. B);
nr. 16 bl.J5;
nr. 18 bl.J6;
16. BROSTENI Strada Carpenului Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Aleea Mălinului-Str. Broşteni nr. 1 bl.N6(sc. A+ sc. B);
nr. 3 bl.N5
17. BROSTENI Strada Mălinului Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Iazul Morilor- Str. Sporturilor nr. 1 bl.G4(sc. A+ sc. B);
nr. 5 bl.N4;
nr. 7 bl.N3(sc. A+ sc. B);
nr. 9 bl.B5(sc. A+ sc. B);
nr. 2 bl.I2;
nr. 4 bl.I1(sc. A+ sc. B);
nr. 6 bl.I11;
nr. 8 bl.I10;
nr. 10 bl.H3;
nr. 12 bl.H2;
nr.14 bl.C2(sc. A+ sc. B);
18. BROSTENI Strada Cicoarei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str.Alexandru Marghiloman-Str. Ozanei nr. 3 bl.I5;
nr. 5 bl.I6;
nr. 7 bl.I7(sc. A+ sc. B);
nr. 4 bl.K3(sc. A+ sc. B);
19. BROSTENI Strada Ciocârliei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Cicoarei-limita blocului J1 nr. 2 bl.K2;
nr. 4 bl.K1(sc. A+ sc. B);
20. BROSTENI Strada Ozanei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Mălinuluii-Str. Academiei nr. 1 bl.H4;
nr. 3 bl.H5(sc. A+ sc. B);
nr. 5 bl.H6;
nr. 7 bl.H7;
nr. 2 bl.I9;
nr. 4 bl.I8;
21. BROSTENI Strada Academiei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Ciocârliei-Str. Sporturilor nr. 3 bl.H8;
nr. 5 bl.H9;
nr. 7 bl.C6;
nr. 2 bl.J1(sc. A+ sc. B);
nr. 4 bl.J2(sc. A+ sc. B);
nr. 6 bl.J3;
nr. 8 bl.D11;
nr. 10 bl.D10
22. BROSTENI Aleea Crăiţelor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Sporturilor-bloc E6 nr. 1 bl.E4;
nr. 3 bl.E5;
nr. 5 bl.E6;
nr. 2 bl.E8;
nr. 4 bl.E7
23. DOROBANTI Aleea Sonetelor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Sporturilor-Aleea Rapsodiei nr. 1 bl.P7;
nr. 3 bl.P8;
nr. 5 bl.P8A;
nt. 7 bl.P4A;
nr. 2 bl.P9A;
nr. 4 bl.P9;
nr. 6 bl.PO4 (sc. A+ sc. B);
nr. 8 bl.PO3(sc. A+ sc. B);
nr. 10 bl.PO2(sc. A+ sc. B);
24. DOROBANTI Strada Caşoca Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian-Str. nr. 1 bl.E18;
Ivăneţu nr. 3 bl.E17;
nr. 5 bl.F6;
nr. 7 bl.F7;
nr. 9 bl.F8;
nr. 11 bl.G14;
nr. 13 bl.I14;
nr. 15 bl.I13;
nr. 2 bl.B5;
nr. 4 bl.B4;
nr. 6 bl.B3;
nr. 8 bl.B2;
nr. 10 bl.B1;
nr. 12 bl.B19;
nr. 14 bl.B18;
nr. 16 bl.H4;
nr. 18 bl.H5;
nr. 20 bl.H6;
nr. 22 bl.H9;
nr. 24 bl.H8;
nr. 26 bl.H7;
nr. 28 bl.H19;

25. DOROBANTI Strada Răteşti Strada situată între Str. Caşoca-Str. Gârlaşi Conform HCL 172/2018:
nr. 1 bl.E16;
nr.3 bl.E15;
nr. 5 bl.E14;
nr. 7 bl.D8;
nr. 9 bl.D7;
nr. 11 bl.D6;
nr. 2 bl.F5;
nr. 4 bl.F4;
nr. 6 bl.F11;
nr. 8 bl.F3;
nr. 10 bl.F21(sc. A+ sc. B);
nr. 12 bl.F22
26. DOROBANTI Aleea Tufănelelor Alee situată între Str. Răteşti-Str. Conform HCL 172/2018:
Columbelor nr. 1 bl.F18;
nr. 3 bl.F17;
nr. 2 bl.F2;
nr. 4 bl.F1
27. DOROBANTI Strada Cozia Strada situată între Str. Columbelor-Str. Conform HCL 172/2018:
Cătinei nr. 1 bl.J2;
nr. 3 bl.J1;
nr. 5 bl.J17;
nr. 7 bl.J16;
nr. 9 bl.J15;
nr. 11 bl.J14;
nr. 2 bl.G8;
nr. 4 bl.G9;
nr. 6 bl.G10;
nr. 8 bl.I4;
nr. 10 bl.I5;
nr. 12 bl.I6;
nr. 14 bl.L4
28. DOROBANTI Strada Cătinei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Cozia-Str. Columbelor nr. 2 bl.J5;
nr. 4 bl.J6;
nr. 6 bl.J7;
nr. 8 bl.J8;
nr. 10 bl.J9;
nr. 12 bl.J10
29. DOROBANTI Strada Aluniş Strada situată între Str. Caşoca-Str. Cozia Conform HCL 172/2018:
nr. 1 bl. G13;
nr. 3 bl.G2;
nr. 5 bl.G3;
nr. 7 bl.G1;
nr. 9 bl.G12;
nr.11 bl.G11;
nr. 2 bl.I15;
nr. 4 bl.I16;
nr. 6 bl.l17 ANL;
nr. 8 bl.I1;
nr. 10 bl.I2;
nr. 12 bl.I3
30. DOROBANTI Strada Nereju Strada situată între Str. Caşoca-Str. Cozia Conform HCL 172/2018:
nr. 1 bl.I12;
nr. 3 bl.I11;
nr. 5 bl.I10;
nr. 7 bl.I9;
nr. 9 bl.I8;
nr. 11 bl.I7;
nr. 2 bl.L1;
nr. 4 bl.L2;
nr. 6 bl.L3;
31. DOROBANTI Strada Ivăneţu Strada situată între Str. Primăverii-Str. Conform HCL 172/2018:
Dorobanţi nr. 1 bl.H16;
nr. 3 bl.H17;
nr. 5 bl.H18;
nr. 2 bl.K3;
nr. 4 bl.K4;
nr. 6 bl.K5;
nr. 8 bl.K6;
nr. 10 bl.K14;
nr. 12 bl.K15
32. DOROBANTI Strada Sibiciu Strada situată între Str. Caşoca-Str. Conform HCL 172/2018:
Dorobanţi nr. 2 bl.H11;
nr. 4 bl.H10
33 DOROBANTI Strada Baladei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Sportului-Str. Columbelor nr. 1 bl.7A;
nr. 3 bl.7A1;
nr. 5 bl.14A1;
nr. 9 bl.13/1;
nr. 11 bl.13/2;
nr. 13 bl.9B;
nr. 15 bl.9A1;
nr. 17 bl.9A;
nr. 19 bl.12F;
nr. 21 bl.12E;
nr. 23 bl.12D;
nr. 25 bl.12C;
nr. 27 bl.12B;
nr. 2 bl.6C;
nr. 4 bl.6D;
nr. 6 bl.6D1;
nr. 8 bl.31C;
nr. 10 bl.31A;
nr. 12 bl.31B;
nr. 14 bl31D;
nr. 16 bl.15A;
nr. 18 bl.15B;
nr. 20 bl.15B1;
nr. 22 bl.16/3;
nr. 24 bl.16/2;
nr. 26 bl.17/4;
nr. 28 bl.17/3;
nr. 30 bl.17/2;
nr. 32 bl.17/1;
nr. 34 bl.19/1;
nr. 36 bl.19/2;
nr. 38 bl.19/3;
nr. 40 bl.18/4;
nr. 42 bl.18/3
34 DOROBANTI Aleea Iasomiei Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Baladei-Str. Melodiei nr. 1 bl.13A;
nr. 3 bl.13A1;
nr. 5 bl.14A
35 DOROBANTI Strada Melodiei Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Dorobanţi-Aleea Lăcrămioarei nr. 1 bl. 24/2;
nr. 3 bl.24/3;
nr. 5 bl.24/4;
nr. 7 bl.24/5;
nr. 11 bl.15C1;
nr. 9 bl.15C2;
nr. 13 bl.13/3;
nr. 15 bl.8E;
nr. 2 bl.26/6;
nr. 6 bl.16/6;
nr. 8 bl.16/5;
nr. 10 bl.16/4;
nr. 12 bl.9C;
nr. 14 bl.9D;
nr. 16 bl.10A
36 DOROBANTI Strada Privighetorilor Strada situată între Conform HCL 172/2018:
Str. Melodiei-Str. Ion Caraion nr. 1 bl.23/2;
nr. 3 bl.23/4;
nr. 7 bl.22/1;
nr. 9 bl.22/6;
nr. 11 bl.22/5;
nr. 13 bl.22/2;
nr. 15 bl.32H1;
nr. 17 bl.32H2;
nr. 2 bl.26/5;
nr. 4 bl.26/4;
nr. 6 bl.26/3;
nr. 8 bl.27/5;
nr. 10 bl.27/4(sc. A+ sc. B);
nr. 12 bl.27/3;
nr. 14 bl.28/2;
nr. 16 bl.33B;
nr. 18 bl.33A
37 DOROBANTI Aleea Toporaşilor Alee situată între Conform HCL 172/2018:
Aleea Lăcrămioarei-Str. Privighetorilor nr. 1 bl.27/1;
nr. 3 bl.27/2;
nr. 2 bl.29/2;
nr. 4 bl.29/1;
nr. 6 bl.28/1;
38 DOROBANTI Aleea Lăcrămioarei Alee situată între Str. Leului-Str. Culturii Conform HCL 172/2018:
nr. 1 bl.30B;
nr. 3 bl.30A;
nr. 5 bl.30C;
nr. 7 bl.25/3;
nr. 9 bl.25/1;
nr. 11 bl.25/2;
nr. 13 bl.24/1;
nr. 15 bl.26/7;
nr. 17 bl.29/3
39 Aleea Bănceasca Alee situată peste drum de calea ferata , HCL nr. 44/2019
intre str Depozitului si str Rachitei

Potrebbero piacerti anche